Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding er Afbestillingsregler/regler for flytning Forplejning Overnatning Skræddersyede kurser Forslag til nye kurser Certificering og godkendelsesordninger med uddannelseskrav AMU berettigende Ikke AMU berettigende Uddannelsesbevis Nye regler for afbestilling af AMU-kurser Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus Modul uddannelse AMU kurser Temadag Firmakursus Prøver Kommende temadage/kurser Kommende temadage - hold øje med vores hjemmeside Nyheder Brandfarlige områder ATEX - Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del ATEX - Eksplosionsbeskyttelse for teknisk ledende personer ATEX - Sikkerhed for ansatte i eksplosionsfarlige områder Selvantændelse af biologisk materiale Brandrisici Brandforanstaltninger ved varmt arbejde Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde Godkendt instruktør i Varmt arbejde kurser Ændringer i varmt arbejde vejledninger - for forsikringsbranchen Brande i køretøjer Brandsikring af byggeri CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk basiskursus Bygningsreglementets brandkrav, brandstrategi og håndbogen Casebaseret rådgivningskursus - Brand Brandteknisk dimensionering Brandsimulering i praksis DBI-kurser tlf

2 Brandsikring af landbrugets avls- og driftsbygninger Brandsikring af virksomheder omfattet af tekniske forskrifter (beredskabslovgivningen) Brandventilation Brandsikring af ældre bygninger ved renovering Brandsikring af højlagre Brandsikringsanlæg Brandteknisk basiskursus for installatører Projektering af automatiske brandalarmanlæg Eksamensforberedelse - Projektering af ABA-anlæg Projektering af automatiske sprinkleranlæg Eksamensforberedelse - Projektering af AVS-anlæg Prøve til personcertificering af installatør af automatiske ABA Prøve til personcertificering af installatører af automatiske AVS Opdateringskursus Erfamøder for opretholdelse af personcertificering ABA + AVS Varslingsanlæg Skema: Brand-Kurser Brand Brand Håndtering af ionrøgdetektorer Brand, projektering af alarmanlæg Brand, lukning af installationsgennemføring Drift og vedligehold Drifts- og vedligeholdelsesansvar automatiske sprinkleranlæg Drifts- og vedligeholdelsesansvar automatiske brandalarmanlæg Drifts- og vedligeholdelsesansvar aut. brandalarm- og sprinkleranlæg Drifts- og vedligeholdelsesansvar automatiske branddørlukningsanlæg Driftsmæssige forskrifter Førstehjælp Førstehjælp Førstehjælp og Brand Førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse Førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse for hotelpersonale Elementær brandbekæmpelse Elementær brandbekæmpelse - basis Elementær brandbekæmpelse - med fokus på brandfarlige væsker Elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskolerne Opdateringskursus i Elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskolerne Varmt arbejde og Elementær brandbekæmpelse for ejendomsfunktionærer 64 Brandmanual for boligejendomme mv Brandfysik Elementær brandbekæmpelse som e-læring Brand- og evakueringsøvelse DBI-kurser tlf

3 Krisehåndtering Krisehåndtering - Hvordan man som virksomhed kan forberede sig på en krise (BCP) Røverihåndtering (Forebyggelse af røveri - psykisk førstehjælp) Sikringsanlæg SikringsIntegrator Skema: AIA-Kurser AIA, installation AIA, design af anlæg Objekt- og perimetersikring Adresserbare AIA anlæg Sikringsanlæg, projektering Sikringsanlæg, installation af trådløs overvågning Integrerede alarmanlæg Skema: TV-overvågning & adgangskontrol-kurser TV-overvågning installation og service ITV, netværksbaseret AIA opdatering ADK, installation ADK, installation af bus- og netbaserede anlæg Opdateringskursus i Forsikring & Pension s regelsæt Mekanisk sikringsteknik Skema: Mekaniske kurser Sikringsteknisk montage Tilslutning af el ved låse Montering af elektromekaniske låse Montage af låseenheder og dørlukkere Montering af nøglerør og -bokse Montage af værdiopbevaringsenheder Rullegitter- og pladeskabsmontage Montage af sikringsdøre Sikring med glas Mekanisk indbrudssikring, projektering Sikringskurser Grundlæggende Sikringskursus Rejsesikkerhed for erhvervsrejsende Rejsesikkerhed for udstationerede Tyverisikring, mekanisk og elektronisk Brandkrav for låsesmede - Regler i bygningsreglementet og driftsmæssige forskrifter Casebaseret rådgivningskursus - Sikring Havnesikringskursus for sikringsansvarlige (PSO/PFSO) Havnesikringskursus for den ansatte med sikringsopgaver Risikoanalyse i praksis Eksamineret Sikringsleder Brand & SikringsCenteret DBI-kurser tlf

4 Praktiske oplysninger DBI/NUSA er kursusudbyder af såvel private som offentligt finansierede kurser. Derfor findes forskellige retningslinjer for tilmelding, afmelding og tilskudsmuligheder. Kursustilmelding Tilmelding til kurser kan ske enten via vores internetside eller ved at faxe tilmeldingsblanketten på fax nr Deltagerne reserverer plads i den rækkefølge, tilmeldingerne indløber. Kursusbekræftelse og faktura fremsendes ca. 14 dage før kursusstart. er Virksomheder, der har tegnet medlemskab hos DBI, får kurser til særlig medlemspris. Medlemsprisen er anført ved hvert kursus. Et DBI-medlemskab koster kroner (ekskl. moms) i 2008 og kroner (ekskl. moms) i Et medlemskab gælder for alle virksomhedens medarbejdere på den adresse, som er knyttet til medlemskabet. Virksomheder med flere adresser kan tegne supplerende medlemskaber for de enkelte adresser. Et supplerende medlemskab koster kroner (ekskl. moms) i 2008 og kroner (ekskl. moms) i Flere oplysninger og tilmelding via DBI s hjemmeside klik ind på Ydelser/Medlemskab. Vi tager forbehold for prisændringer. Afbestillingsregler/regler for flytning Hvis afbestilling/flytning sker mindre end 2 uger før kursusstart, opkræves fuld kursuspris. Ved afbestilling/flytning af et kursus mindre end 8 uger, men mere end 2 uger før kursusstart, opkræves 25% af kursusprisen. Ved afbestilling/flytning mere end 8 uger før kursusstart opkræves intet gebyr. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et kursus, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra virksomheden. DBI forbeholder sig ret til at aflyse et annonceret kursus, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding. Forplejning For et kursus, der strækker sig over en hel dag, er der morgenkaffe og brød, frokost samt forfriskninger i løbet af dagen. For AMU kurser gælder særlige regler. Overnatning Har du brug for at booke et hotelværelse i forbindelse med et kursus, en temadag eller et andet DBI-arrangement, kan du kontakte Kursusafdelingen på telefon , eftersom DBI har prisaftaler med et bredt udvalg af hoteller i Danmark. 4 DBI-kurser tlf

5 Skræddersyede kurser Alle vores kurser kan afholdes som firmakurser. Vi udvikler og sammensætter også helt nye kursusforløb specielt rettet mod firmaets ønsker og mål. Sammen udarbejder vi et spændende program og tilpasser kursusmaterialet herefter. På samme måde tilbyder vi gåhjemmøder eller frokostmøder, specielt for virksomhedens ansatte og specifikt med det emne, som virksomheden finder vigtigt. Et firmakursus behøver ikke at være dyrere end et almindeligt åbent kursus men er oftest langt billigere pr. kursusdeltager end et åbent kursus. Kontakt os, find ud af hvad vi kan og lad os udarbejde et tilbud på indhold, varighed og antal kursusdeltagere. Forslag til nye kurser Mener du, der er kursusemner, vi har overset, eller er der konkrete kurser, du godt kunne tænke dig i vores program - så hører vi meget gerne fra dig. Vi udvikler og tilpasser hele tiden vores kurser, så den nyeste viden, forskning og lovgivning er indarbejdet, og vi ønsker at opfylde de forventninger, vores kursusdeltagere har. Certificering og godkendelsesordninger med uddannelseskrav DBI/NUSA udbyder en lang række kurser, som indgår i diverse certificeringsog godkendelseskrav på såvel det brandtekniske som på sikringsområdet. Brandsikringsanlæg Læs uddannelses kravene på hjemmesiden under ydelser/certificering: De findes i DBI Retningslinie 002. El-termografer Læs uddannelses kravene på hjemmesiden under ydelser/certificering: Varmt arbejde Krav stilles konsekvent i de nordiske lande. I Danmark stiller mange forsikringsselskaber krav om 1 dags kursus. Se kursusudbud side 16, 17 og 18. Mekanisk sikring, AIA og ITV Læs certificeringskravene på Forsikring & Pensions hjemmeside: Efteruddannelse efter AMU retningslinjer AMU berettigende Alle der tilhører AMU-målgruppen har efter gældende regler mulighed for at søge VEU-godtgørelse for nærmere information, kontakt DBI/NUSA på telefon DBI-kurser tlf

6 Tilmelding kan, for at være gyldig, kun ske gennem rettidig indsendelse af ansøgningsskema om optagelse på et kursus. Kursister optages i den rækkefølge de tilmeldes. Tilmelding til kurser kan ske på Der er et deltagergebyr på kr. 110 pr. dag. Deltagergebyret bliver opkrævet sammen med indkaldelsen og skal være betalt inden kursets start. Alle AMU-kurser er tilskudsberettigede til ophold og løntabsgodtgørelse. Tilmeldingsblanket kan rekvireres hos DBI/NUSA. Ikke AMU berettigende Alle kan deltage mod normal kursusbetaling. en på de enkelte kurser kan oplyses hos DBI/NUSA. Uddannelsesbevis Gennemførelse af visse sikringskurser hos DBI/NUSA med udstedelse af uddannelsesbevis giver mulighed for registrering hos Forsikring & Pension. For nærmere information, kontakt DBI/NUSA. Nye regler for afbestilling af AMU-kurser Følgende regler er vedtaget af Undervisningsministeriet og træder i kraft 1. juli 2008: reglerne gælder kun for arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af deltagere ved udeblivelse fra AMU-kursus første dag skal der betales kr ved framelding senere end 1 uge før uddannelsens start skal der betales kr dokumenteres det at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling erstattes en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager skal der ikke betales for udeblivelse eller framelding uddannelsesstedet har ret til at aflyse kurset på grund af udeblivelse på første undervisningsdag. Skemaer over forslag til kursusforløb kan ses på vores hjemmeside og ligeledes vil der løbende være opdateringer på kurserne. 6 DBI-kurser tlf

7 B eskrivelse af kursustyper Åbent kursus Alle kan tilmelde sig, såfremt de for kurset beskrevne forudsætninger menes at være opfyldt. Åben uddannelse Uddannelsesforløb, hvor man ved at gennemføre et givent antal moduler, opnår adgang til skriftlig og mundtlig eksamen. Det er muligt at tilmelde sig moduler enkeltvis men det anbefales at tage alle moduler i den anbefalede rækkefølge. AMU-kursus Via DBI/NUSA s godkendelse af Undervisningsministeriet tilbydes en del kurser som AMU kurser. Kurserne koster kr. 110 pr. dag og der er gode muligheder for tilskud til transport, løntab o.lign., jævnfør helt specifikke regler udstedt af Undervisningsministeriet. temadag Alle kan tilmelde sig. En temadag er ofte af mere foredragsagtig karakter. Firmakursus Et kursus som afholdes og tilpasses en kundes ønske. Kan enten afholdes hos kunden eller hos DBI/NUSA. I pricippet kan alle kurser laves som firmakursus. Prøver I forbindelse med flere godkendelses- og certificeringsordninger gennemføres DBI prøver. DBI-kurser tlf

8 Kommende temadage/kurser Nye vejledninger til varmt arbejde Overbygning på Eksamineret Sikringsleder Brand kontra sikring - når brand og sikring konflikter Biometri Retningslinie 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg Iltreducerende anlæg Brandsikring af ventilationsanlæg Nyheder i Sikringskataloget Nyt opdateret AIA-katalog Klædt på til krisen? 8 DBI-kurser tlf

9 Nyheder ATEX - Eksplosionsbeskyttelse for teknisk ledende personer Side 13 Selvantændelse af biologisk materiale Side 15 Ændringer i varmt arbejde vejledninger - for forsikringsbranchen Side 20 Brandsikring af landbrugets avlsog driftsbygninger Side 29 Brandsikring af virksomheder omfattet af tekniske forskrifter (beredskabslovgivningen) Side 30 Brandsikring af højlagre Side 33 Driftsmæssige forskrifter Side 53 Sikring med glas Side 97 Mekanisk indbrudssikring, projektering Side 98 Rejsesikkerhed for erhvervsrejsende Side 100 Rejsesikkerhed for udstationerede Side 101 Brandkrav for låsesmede - Regler i bygningsreglementet og driftsmæssige forskrifter Side 103 Casebaseret rådgivningskursus - Sikring Side 104 Risikoanalyse i praksis Side 107 Varmt arbejde og Elementær brandbekæmpelse for ejendomsfunktionærer Side 64 DBI-kurser tlf

10 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dette kursus giver en introduktion til reglerne vedrørende arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære herunder klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Kurset tager udgangspunkt i EU-kommissionens ATEX-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (anvendelsesdirektivet) og den danske lovgivning på området. Lars Vædeled Roed Indhold Kurset indeholder en gennemgang af de særlige krav til arbejdspladsvurdering i forbindelse med eksplosiv atmosfære: anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme (zoneklassifikation), samt varigheden heraf sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder udstyr samt elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde de forventede konsekvensers omfang. Herunder en gennemgang af: grundlæggende principper omkring forudsætninger for dannelse og antændelse af eksplosiv atmosfære samt konsekvenserne ved eksplosioner regler, vejledninger og standarder for klassifikation af eksplosionsfarlige områder principper for klassifikation af eksplosionsfarlige områder eksempler på klassifikation af eksplosionsfarlige områder. El-installatører, rådgivere, projekterende af anlæg og installationer, projektledere fra virksomheder der projekterer anlæg og installationer, drifts- og vedligeholdsansvarlige på virksomheder, sikkerhedsledere på virksomheder, arbejdsmiljørådgivere, myndigheder herunder medarbejdere fra redningsberedskabet og arbejdstilsynet, forsikringsselskaber og brandtekniske byggesagsbehandlere. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus er en fordel. 1 dag Kr ekskl. moms DBI-medlemspris, kr ekskl. moms Hvidovre 1. september DBI-kurser tlf

11 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del 1 Dette kursus giver en introduktion til reglerne vedrørende mekanisk og elektrisk udstyr der installeres i eller i tilknytning til eksplosionsfarlige områder. Reglerne tager udgangspunkt i EU-kommissionens ATEX-direktiv 94/9/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære (udstyrsdirektivet). Indhold Kurset indeholder en kort introduktion til EU-kommissionens ATEX-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære Lars Vædeled Roed På kurset gennemgår vi også: mærkning af udstyr til installation i eksplosionsfarlige områder krav til udvælgelse af udstyr i henhold til standarderne under ATEX-direktiv 94/9/EF køb af nyt udstyr leverandørens forpligtigelser behandling af eksisterende udstyr i eksplosionsfarlige områder installation af nyt udstyr i eksplosionsfarlige områder potentialeudligning. El-installatører, rådgivere, projekterende af anlæg og installationer, projektledere fra virksomheder der projekterer anlæg og installationer, drifts- og vedligeholdsansvarlige på virksomheder, myndigheder herunder medarbejdere fra redningsberedskabet og arbejdstilsynet samt forsikringsselskaber. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus er en fordel. 1 dag Kr ekskl. moms Hvidovre 1. april 2009 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms DBI-kurser tlf

12 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del 2 Kurset bygger videre på kurset Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del 1. Kurset henvender sig til personer der enten har deltaget i dette kursus eller har forudsætninger svarende til dette kursus og ønsker en større viden omkring mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder. Lars Vædeled Roed Indhold Kurset indeholder: kort introduktion til EU-kommissionens ATEX-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære og EU-kommissionens ATEX-direktiv 94/9/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære (udstyrsdirektivet) gennemgang af relevante standarder under ATEX-direktiv 94/9/EF kvalifikationer for personer der arbejder med installationer i eksplosionsfarlige områder CE-mærkning af udstyr til installation i eksplosionsfarlige områder ændringer, reparation og vedligeholdelse af installationer i eksplosionsfarlige områder. El-installatører, rådgivere, projekterende af anlæg og installationer, projektledere fra virksomheder der projekterer anlæg og installationer samt drifts- og vedligeholdsansvarlige på virksomheder. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus er en fordel samt forudsætninger svarende til Mekanisk og elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder - Del 1. 1 dag Kr ekskl. moms Hvidovre 2. april 2009 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms 12 DBI-kurser tlf

13 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Eksplosionsbeskyttelse for teknisk ledende personer Enhver el-installation i et eksplosionsfarligt område skal have en teknisk person med ledende funktion til at varetage klassifikation samt vedligehold af de elektriske installationer. Kravene til viden hos den tekniske person med ledende funktion inkluderer fuld forståelse af bestemmelserne i DS/EN , DS/EN , DS/EN samt DS/EN i forbindelse med områdeklassifikation og vedligeholdelse af eksplosionssikret materiel. Indhold Kurset er opdelt i 2 moduler, og der må påregnes hjemmeopgave imellem de to moduler. Kurset afsluttes med en eksamination. Lars Vædeled Roed Modul 1 tager udgangspunkt i zoneklassifikation, regler for de brandfarlige områder, krav og udførelse af dokumentation. Kursisterne vil få udleveret en hjemmeopgave som gennemgås på modul 2. På modul 2 vil der primært blive fokuseret på kravene til de elektriske installationer, inspektionssystem og rapportering samt de personsikkerhedsmæssige aspekter og uddannelse af personale, der færdes i EX-områder. Driftsmestre, el-installatører, el-ingeniører, maskinmestre, rådgivere, sikkerhedsledere, tekniske chefer, vedligeholdelseschefer, virksomhedsledere og forsikringsselskaber. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus. 2 x 3 dage. Der afsluttes med skriftlig multiple choice-opgave den sidste dag. Hvidovre Modul 1: oktober 2009 Modul 2: november 2009 pr. modul Kr ekskl. moms DBI-medlemspris, kr ekskl. moms DBI-kurser tlf

14 B randfarlige områder Firmakursus ATEX - Sikkerhed for ansatte i eksplosionsfarlige områder At færdes i eksplosionsfarlige områder kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger og en årvågen adfærd hos alle medarbejdere, uanset om det er rengøringspersonale, håndværkere eller drifts- og vedligeholdelsesfolk. For at undgå uheld er det vigtigt, at alle får en indsigt i og forståelse for, hvorfor der gælder strenge krav til sikkerheden. Derfor vil vi på kurset komme ind på, hvornår der kan opstå eksplosion ved håndtering af brandfarlige væsker, brændbare gasser og støv, hvilke forskellige antændelseskilder der findes, hvordan man undgår uheld og hvilke særlige forhold, der gør sig gældende i den pågældende virksomhed. Allan J. Runager Formål At opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478, der stiller krav om, at hver enkelt ansat, der arbejder i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring med hensyn til eksplosionsbeskyttelse. Indhold Brand og eksplosionsteori: hvordan og hvornår der kan opstå eksplosioner ved håndtering af brandfarlige væsker, brændbare gasser samt støv. Zoner: kort introduktion til klassifikationsprincipperne skiltning: hvad betyder det? kvilke forhold skal man være særlig opmærksom på i den pågældende virksomhed? Sikkerhed: antændelseskilder elektriske installationer varmt arbejde. Indholdet kan tilpasses virksomhedens særlige ønsker. Virksomhedens sikkerhedsregler beredskabsplaner skriftlige instrukser elementær brandbekæmpelse: hvilket slukningsudstyr forefindes på virksomheden og hvor er det placeret. Driftsoperatører, vedligeholdelsespersonale, virksomhedsledelsen, eksterne håndværkere, driftsmestre og andre, der har adgang til det eksplosionsfarlige område, f.eks. rengøringspersonale. Kurset kan afvikles på virksomheden. 14 DBI-kurser tlf

15 B randfarlige områder temadag Selvantændelse af biologisk materiale Den større brug af biologisk materiale til energiforsyningen i de senere år har i nogle tilfælde haft vidt rækkende konsekvenser for mennesker og værdier. Eksemplerne har været store silobrænde i bl.a. Sverige, Danmark og Tyskland med store materielle skader eller dødsulykker pga. høje kulilte koncentrationer under f.eks. skibstransport af biologisk materiale. Et økonomisk aspekt udover materielle skader andrager også tab af energi ved lagring af biologisk materiale. Der er mange aspekter ved lagring og transport af biologisk materiale og der savnes gode retningslinjer for håndtering af biologisk materiale på alle niveauer. Der savnes især viden om de biologiske materialer for biologiske materiale er mange ting f.eks. halm, korn, savsmuld, flis, fiskemel, træpiller og affald med meget forskellige egenskaber som mangler kortlægning. For hvert biologisk materiale er der ydermere store variationer i kvalitet og indhold. Martin A. Pauner Indhold På temadagen vil eksperter for hvert deres felt formidle den nyeste viden vi har pt. af følgende: biologiske processer kemiske processer modellering af kemiske/fysiske processer selvantændelse og selvopvarmning cases fra det virkelige liv m.m. Myndigheder, brandtekniske rådgivere, rådgivende ingeniører, oliebranchen, arbejdstilsynet, forsikringsselskaber samt personer, der i hverdagen arbejder med oplag af biologisk materiale. Forudsætning Grundlæggende viden om brandtekniske begreber. Indlægsholdere Civilingeniør Martin A. Pauner, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Ph.d Anne Dederichs, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Biolog og seniorforsker Simon Skov, Skov & Landskab, Københavns Universitet (KU) Repræsentanter fra forsikringsindustrien og fra energisektoren. 1 dag Kr ekskl. moms Hvidovre 7. maj 2009 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms DBI-kurser tlf

16 B randrisici Firmakursus Brandforanstaltninger ved varmt arbejde CFPA Tagdækningsarbejde, blikkenslagerarbejde, ukrudtsbrænding, svejsearbejde, skærearbejde, mekanikerarbejde mv. Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde anvendes for eksempel i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding samt andet varmeudviklende værktøj. Varmt arbejde kan forekomme i andre processer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtømmende. Kurserne udbydes som virksomhedskurser. Åbne kurser i Varmt arbejde afholdes i AMUregi. Uddannelse For at en person alene må udføre varmt arbejde, skal vedkommende have den fornødne kompetence inden for varmt arbejde. Den udførende person skal have et gyldigt uddannelsesbevis for at have den førnævnte kompetence. Lærlinge må kun i begrænset omfang udføre varmt arbejde under kyndig opsyn af en person, som har gennemført undervisningen og bestået uddannelsen i varmt arbejde. Vi gør i undervisningen opmærksom på den mulige fare og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved varmt arbejde. Målet er at reducere antallet og omfanget af brande, som skyldes manglende viden om beskyttelsesforanstaltninger. Derfor er det vigtigt, at der er udarbejdet effektive sikkerhedsrutiner, og at den der er beskæftiget med varmt arbejde, er klar over brandrisici og har fået en god instruktion. Efter gennemførelse af kurset udstedes certifikat. Kurset er kompetencegivende i 5 år. Beviset er gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12. Indhold Kurset er både teoretisk og praktisk og omhandler: baggrund - formål - hensigt brandteori skader - årsager trykflasker DBI vejledning 10, del 1, del 2, og del 3 håndildslukningsudstyr inklusive praktisk anvendelse af håndildslukningsudstyr lovgivning - forsikringsforhold afsluttende prøve. Indhent tilbud hos DBI Antal deltagere Maks. 18 pr. hold 16 DBI-kurser tlf

17 B randrisici AMU-kursus AMU-mål: Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde CFPA Kurset afsluttes med prøve Allan J. Runager Deltagerne kan efter kurset: vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af tagdækningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde. Indhold forholdsregler inden arbejdet påbegyndes indretning af arbejdspladsen udførelse af arbejdet forholdsregler under arbejdet forholdsregler ved brand forholdsregler når arbejdet afsluttes opgave og praktiske slukningsøvelser. Personer der arbejder med tagdækning. Kursusbevis Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes endvidere Varmt arbejde bevis, gældende i 5 år i hele Norden. Beviset er gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr dag Kr. 110 inkl. moms Frederikshavn 10. september oktober marts april juni september oktober 2009 Hvidovre 17. september oktober marts april juni september oktober 2009 DBI-kurser tlf

18 B randrisici AMU-kursus AMU-mål: Kurset afsluttes med prøve Allan J. Runager Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde Deltagerne kan efter kurset: vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning foretage brandslukning på arbejdspladsen. Indhold forholdsregler inden arbejdet påbegyndes indretning af arbejdspladsen udførelse af arbejdet forholdsregler under arbejdet forholdsregler ved brand forholdsregler når arbejdet afsluttes opgave og praktiske slukningsøvelser. CFPA Personer der arbejder med alle former for gnistproducerende værktøj. Kursusbevis Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes endvidere Varmt arbejde bevis, gældende i 5 år i hele Norden. Beviset er gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr dag Kr. 110 inkl. moms Frederikshavn 9. september oktober november december januar januar februar marts april maj juni september oktober oktober december 2009 Hvidovre 16. september oktober november december januar januar februar marts april maj juni september oktober oktober december DBI-kurser tlf

19 B randrisici Åbent kursus Kurset afsluttes med prøve Godkendt instruktør i Varmt arbejde kurser Kursets formål er at give faglærerne og andre brandinstruktører den nødvendige faglige baggrund til at undervise i Varmt arbejde. Kurset er planlagt ud fra de nordiske standarder og retningslinjer for uddannelse i varmt arbejde. Indhold introduktion om baggrund og formål gennemgang af DBI vejledning 10, del 1, 2 og 3 bygningsmæssige forhold aktive brandsikringsanlæg opgaver fagets risici og forsikringskrav skriftlig multiple choice-opgave. Allan J. Runager Instruktørbevis Der udstedes kompetencegivende instruktørbevis, der er gældende i 5 år. Godkendte instruktører kan efter den til enhver tid gældende DBI fagplan gennemføre varmt arbejde kurser, som giver kursisterne rettigheder til at udføre varmt arbejde i hele Norden, hvor der er meget strenge krav fra forsikringsbranchen. Kursistbeviser DBI-godkendte instruktører kan, efter bestået kursus, rekvirere Nordiske beviser hos DBI. pr. bevis er kr. 40,- ekskl. moms. Kursusmateriale Instruktørerne får udleveret kompendium, der bl.a. indeholder krav til kursusplan, materialer der skal udleveres til kursister m.v. Som på Elementær brandbekæmpelse tilbyder DBI undervisningsmateriale/ pakke. Denne kan købes i DBI s forlag. Brandinstruktører og eller faglærere ved erhvervsskolerne, som skal forestå undervisning i varmt arbejde. Forudsætning Brandinstruktør: Skal have gennemført holdleder i brandtjeneste på Beredskabsstyrelsens tekniske skole. Faglærer ved erhvervsskoler: Skal have gennemført DBI s kursus: Instruktør i elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskolerne. Dokumentation skal forevises imod forlangende. 2 dage Kr ekskl. moms DBI-medlemspris, kr ekskl. moms Fredericia september 2009 Hvidovre marts 2009, Hvidovre DBI-kurser tlf

20 B randrisici temadag Ændringer i varmt arbejde vejledninger - for forsikringsbranchen Ifølge forsikringsselskabernes organisation Forsikring & Pension udbetaler danske forsikringsselskaber op imod kr. 200 mio. om året i erstatning for ca brande, som skyldes varmt arbejde. Disse brande, der næsten altid skyldes uforsigtighed, kan undgås, hvis man overholder de regler og vejledninger, der gælder for varmt arbejde. Indhold På kurset gennemgår vi de ændringer og fornyelser der er indført i forbindelse med de reviderede vejledninger til varmt arbejde. Henrik Bygbjerg Efter frokost sluttes der af med en slukningsøvelse Allan J. Runager Ændringerne omfatter de tidligere Brandtekniske vejledninger 10, 10A og 10B som har fået et ændret indhold og betegnelserne DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. gennemgang af disponering af de nye DBI vejledninger om varmt arbejde, og herunder baggrunden for ændringerne gennemgang af lovgivningens opbygning eksempel på forholdsregler i forbindelse med planlægning af varmt arbejde for projekterende AB92, medforsikring gælder kun på bygningsforsikring, men hvad med skade på løsøret? varmt arbejde på stationære arbejdspladser tingskade i erhvervsansvarsforsikringer - hvad sker der, hvis skaden bliver på 100 mio.kr.? når erhvervsansvarsforsikringen kræver aftaleblanket, men bygningsforsikringen ikke gør det slukningsøvelse. Alle i forsikringsbranchen der ønsker et indblik i ændringerne i DBI s vejledninger om varmt arbejde og arbejder med policer vedrørende varmt arbejde. Forudsætning Der kræves ingen forudsætninger. ½ dag Kr ekskl. moms Hvidovre 17. november 2008 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms 20 DBI-kurser tlf

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI Færre døde i brand Hvad kan vi lære af Buncefield-branden? Lars Larsen bygger Extra Large Vindmøller sikres med vandtåge Certificering af indbrudsalarmer Manglende forsikringsviden

Læs mere

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt Nr. 3 September 2008 DBI Stærkt stigende antal udrykninger Politidirektørens politik Uro blandt unge rammer skoler Virksomheder kan få viden til halv pris Tåge til sikring og træning Brædder skal nu CE-mærkes

Læs mere

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme Nr. 2 Juni 2007 DBI Samling om uddannelsen Eksamineret Sikringsleder Brand på børneafdelingen Genoplivning med hjertestarter skal øves Unge hjerter i brand Sprinkling af trætrapper gør byfornyelse billigere

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Nr. 3 September 2003 DBI Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Europæiske fabrikker valgte DBI Christiania skal brandsikres Færre omkom i boligbrande Vandtågen driver

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve Nr. 1 Februar/marts 2009 BRAND & SIKRING Klar til kameraerne Man kan stole på sprinkleranlæg Sikring af serverrum Alarm i undergrunden Københavns beredskab sat på prøve Brand & Sikring 4 12 Nr. 1 7. årgang

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING Nr. 2 Juni 2008 DBI Rådhus reddet af sprinkleranlæg Brandstrategi på Hovedbanegården Brandsikring af Carlsbergs nye højlager Risiko for at sammenkoblede brandsikringsanlæg kobler fra Kun en tåbe frygter

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger Nr. 3 September 2009 BRAND & SIKRING Alarm på virusøen Per Larsen advarer mod hysteri Skoler skal sikre sig mod skyderier Er virksomhedens influenzaberedskab på plads? Sikring & Sikkerhed i Odense Førstehjælp

Læs mere

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret Nr. 3 September 2006 DBI Terror og psykologisk krigsførelse Risikostyring i de nye kommuner Tvivlsomme varslingsanlæg 14-årig pige redder familiens hus For mange rejser risikabelt Nordiske ministre taler

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Nr. 4 December 2012 Brand & Sikring Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Skibakke på Amager brandsikres Nyt smart elementsystem til lavenergibyggeri FN Byen: julegave til humanitært

Læs mere

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015 iobrændselcirkulationspumperenerg XpertengrundmodulVådrumoginstalla ionerdriftogvedligeholdaftilbagestrømn gssikringerfgaskursussagkyndigkurs silovpligtigeeftersynafkranenergiexper entrin2industrihygiejnekursusfordrifta

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande Nr. 4 December 2006 DBI Eksamineret Sikringsleder: En DBI-uddannelse Samfundssikkerhed i Norden og USA Brandkrav til polstermøbler? Udfordringer til kommunal risikostyring Portræt af Peter Johansen Videoovervågning

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere