Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding er Afbestillingsregler/regler for flytning Forplejning Overnatning Skræddersyede kurser Forslag til nye kurser Certificering og godkendelsesordninger med uddannelseskrav AMU berettigende Ikke AMU berettigende Uddannelsesbevis Nye regler for afbestilling af AMU-kurser Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus Modul uddannelse AMU kurser Temadag Firmakursus Prøver Kommende temadage/kurser Kommende temadage - hold øje med vores hjemmeside Nyheder Brandfarlige områder ATEX - Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del ATEX - Eksplosionsbeskyttelse for teknisk ledende personer ATEX - Sikkerhed for ansatte i eksplosionsfarlige områder Selvantændelse af biologisk materiale Brandrisici Brandforanstaltninger ved varmt arbejde Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde Godkendt instruktør i Varmt arbejde kurser Ændringer i varmt arbejde vejledninger - for forsikringsbranchen Brande i køretøjer Brandsikring af byggeri CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk basiskursus Bygningsreglementets brandkrav, brandstrategi og håndbogen Casebaseret rådgivningskursus - Brand Brandteknisk dimensionering Brandsimulering i praksis DBI-kurser tlf

2 Brandsikring af landbrugets avls- og driftsbygninger Brandsikring af virksomheder omfattet af tekniske forskrifter (beredskabslovgivningen) Brandventilation Brandsikring af ældre bygninger ved renovering Brandsikring af højlagre Brandsikringsanlæg Brandteknisk basiskursus for installatører Projektering af automatiske brandalarmanlæg Eksamensforberedelse - Projektering af ABA-anlæg Projektering af automatiske sprinkleranlæg Eksamensforberedelse - Projektering af AVS-anlæg Prøve til personcertificering af installatør af automatiske ABA Prøve til personcertificering af installatører af automatiske AVS Opdateringskursus Erfamøder for opretholdelse af personcertificering ABA + AVS Varslingsanlæg Skema: Brand-Kurser Brand Brand Håndtering af ionrøgdetektorer Brand, projektering af alarmanlæg Brand, lukning af installationsgennemføring Drift og vedligehold Drifts- og vedligeholdelsesansvar automatiske sprinkleranlæg Drifts- og vedligeholdelsesansvar automatiske brandalarmanlæg Drifts- og vedligeholdelsesansvar aut. brandalarm- og sprinkleranlæg Drifts- og vedligeholdelsesansvar automatiske branddørlukningsanlæg Driftsmæssige forskrifter Førstehjælp Førstehjælp Førstehjælp og Brand Førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse Førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse for hotelpersonale Elementær brandbekæmpelse Elementær brandbekæmpelse - basis Elementær brandbekæmpelse - med fokus på brandfarlige væsker Elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskolerne Opdateringskursus i Elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskolerne Varmt arbejde og Elementær brandbekæmpelse for ejendomsfunktionærer 64 Brandmanual for boligejendomme mv Brandfysik Elementær brandbekæmpelse som e-læring Brand- og evakueringsøvelse DBI-kurser tlf

3 Krisehåndtering Krisehåndtering - Hvordan man som virksomhed kan forberede sig på en krise (BCP) Røverihåndtering (Forebyggelse af røveri - psykisk førstehjælp) Sikringsanlæg SikringsIntegrator Skema: AIA-Kurser AIA, installation AIA, design af anlæg Objekt- og perimetersikring Adresserbare AIA anlæg Sikringsanlæg, projektering Sikringsanlæg, installation af trådløs overvågning Integrerede alarmanlæg Skema: TV-overvågning & adgangskontrol-kurser TV-overvågning installation og service ITV, netværksbaseret AIA opdatering ADK, installation ADK, installation af bus- og netbaserede anlæg Opdateringskursus i Forsikring & Pension s regelsæt Mekanisk sikringsteknik Skema: Mekaniske kurser Sikringsteknisk montage Tilslutning af el ved låse Montering af elektromekaniske låse Montage af låseenheder og dørlukkere Montering af nøglerør og -bokse Montage af værdiopbevaringsenheder Rullegitter- og pladeskabsmontage Montage af sikringsdøre Sikring med glas Mekanisk indbrudssikring, projektering Sikringskurser Grundlæggende Sikringskursus Rejsesikkerhed for erhvervsrejsende Rejsesikkerhed for udstationerede Tyverisikring, mekanisk og elektronisk Brandkrav for låsesmede - Regler i bygningsreglementet og driftsmæssige forskrifter Casebaseret rådgivningskursus - Sikring Havnesikringskursus for sikringsansvarlige (PSO/PFSO) Havnesikringskursus for den ansatte med sikringsopgaver Risikoanalyse i praksis Eksamineret Sikringsleder Brand & SikringsCenteret DBI-kurser tlf

4 Praktiske oplysninger DBI/NUSA er kursusudbyder af såvel private som offentligt finansierede kurser. Derfor findes forskellige retningslinjer for tilmelding, afmelding og tilskudsmuligheder. Kursustilmelding Tilmelding til kurser kan ske enten via vores internetside eller ved at faxe tilmeldingsblanketten på fax nr Deltagerne reserverer plads i den rækkefølge, tilmeldingerne indløber. Kursusbekræftelse og faktura fremsendes ca. 14 dage før kursusstart. er Virksomheder, der har tegnet medlemskab hos DBI, får kurser til særlig medlemspris. Medlemsprisen er anført ved hvert kursus. Et DBI-medlemskab koster kroner (ekskl. moms) i 2008 og kroner (ekskl. moms) i Et medlemskab gælder for alle virksomhedens medarbejdere på den adresse, som er knyttet til medlemskabet. Virksomheder med flere adresser kan tegne supplerende medlemskaber for de enkelte adresser. Et supplerende medlemskab koster kroner (ekskl. moms) i 2008 og kroner (ekskl. moms) i Flere oplysninger og tilmelding via DBI s hjemmeside klik ind på Ydelser/Medlemskab. Vi tager forbehold for prisændringer. Afbestillingsregler/regler for flytning Hvis afbestilling/flytning sker mindre end 2 uger før kursusstart, opkræves fuld kursuspris. Ved afbestilling/flytning af et kursus mindre end 8 uger, men mere end 2 uger før kursusstart, opkræves 25% af kursusprisen. Ved afbestilling/flytning mere end 8 uger før kursusstart opkræves intet gebyr. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et kursus, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra virksomheden. DBI forbeholder sig ret til at aflyse et annonceret kursus, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding. Forplejning For et kursus, der strækker sig over en hel dag, er der morgenkaffe og brød, frokost samt forfriskninger i løbet af dagen. For AMU kurser gælder særlige regler. Overnatning Har du brug for at booke et hotelværelse i forbindelse med et kursus, en temadag eller et andet DBI-arrangement, kan du kontakte Kursusafdelingen på telefon , eftersom DBI har prisaftaler med et bredt udvalg af hoteller i Danmark. 4 DBI-kurser tlf

5 Skræddersyede kurser Alle vores kurser kan afholdes som firmakurser. Vi udvikler og sammensætter også helt nye kursusforløb specielt rettet mod firmaets ønsker og mål. Sammen udarbejder vi et spændende program og tilpasser kursusmaterialet herefter. På samme måde tilbyder vi gåhjemmøder eller frokostmøder, specielt for virksomhedens ansatte og specifikt med det emne, som virksomheden finder vigtigt. Et firmakursus behøver ikke at være dyrere end et almindeligt åbent kursus men er oftest langt billigere pr. kursusdeltager end et åbent kursus. Kontakt os, find ud af hvad vi kan og lad os udarbejde et tilbud på indhold, varighed og antal kursusdeltagere. Forslag til nye kurser Mener du, der er kursusemner, vi har overset, eller er der konkrete kurser, du godt kunne tænke dig i vores program - så hører vi meget gerne fra dig. Vi udvikler og tilpasser hele tiden vores kurser, så den nyeste viden, forskning og lovgivning er indarbejdet, og vi ønsker at opfylde de forventninger, vores kursusdeltagere har. Certificering og godkendelsesordninger med uddannelseskrav DBI/NUSA udbyder en lang række kurser, som indgår i diverse certificeringsog godkendelseskrav på såvel det brandtekniske som på sikringsområdet. Brandsikringsanlæg Læs uddannelses kravene på hjemmesiden under ydelser/certificering: De findes i DBI Retningslinie 002. El-termografer Læs uddannelses kravene på hjemmesiden under ydelser/certificering: Varmt arbejde Krav stilles konsekvent i de nordiske lande. I Danmark stiller mange forsikringsselskaber krav om 1 dags kursus. Se kursusudbud side 16, 17 og 18. Mekanisk sikring, AIA og ITV Læs certificeringskravene på Forsikring & Pensions hjemmeside: Efteruddannelse efter AMU retningslinjer AMU berettigende Alle der tilhører AMU-målgruppen har efter gældende regler mulighed for at søge VEU-godtgørelse for nærmere information, kontakt DBI/NUSA på telefon DBI-kurser tlf

6 Tilmelding kan, for at være gyldig, kun ske gennem rettidig indsendelse af ansøgningsskema om optagelse på et kursus. Kursister optages i den rækkefølge de tilmeldes. Tilmelding til kurser kan ske på Der er et deltagergebyr på kr. 110 pr. dag. Deltagergebyret bliver opkrævet sammen med indkaldelsen og skal være betalt inden kursets start. Alle AMU-kurser er tilskudsberettigede til ophold og løntabsgodtgørelse. Tilmeldingsblanket kan rekvireres hos DBI/NUSA. Ikke AMU berettigende Alle kan deltage mod normal kursusbetaling. en på de enkelte kurser kan oplyses hos DBI/NUSA. Uddannelsesbevis Gennemførelse af visse sikringskurser hos DBI/NUSA med udstedelse af uddannelsesbevis giver mulighed for registrering hos Forsikring & Pension. For nærmere information, kontakt DBI/NUSA. Nye regler for afbestilling af AMU-kurser Følgende regler er vedtaget af Undervisningsministeriet og træder i kraft 1. juli 2008: reglerne gælder kun for arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af deltagere ved udeblivelse fra AMU-kursus første dag skal der betales kr ved framelding senere end 1 uge før uddannelsens start skal der betales kr dokumenteres det at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling erstattes en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager skal der ikke betales for udeblivelse eller framelding uddannelsesstedet har ret til at aflyse kurset på grund af udeblivelse på første undervisningsdag. Skemaer over forslag til kursusforløb kan ses på vores hjemmeside og ligeledes vil der løbende være opdateringer på kurserne. 6 DBI-kurser tlf

7 B eskrivelse af kursustyper Åbent kursus Alle kan tilmelde sig, såfremt de for kurset beskrevne forudsætninger menes at være opfyldt. Åben uddannelse Uddannelsesforløb, hvor man ved at gennemføre et givent antal moduler, opnår adgang til skriftlig og mundtlig eksamen. Det er muligt at tilmelde sig moduler enkeltvis men det anbefales at tage alle moduler i den anbefalede rækkefølge. AMU-kursus Via DBI/NUSA s godkendelse af Undervisningsministeriet tilbydes en del kurser som AMU kurser. Kurserne koster kr. 110 pr. dag og der er gode muligheder for tilskud til transport, løntab o.lign., jævnfør helt specifikke regler udstedt af Undervisningsministeriet. temadag Alle kan tilmelde sig. En temadag er ofte af mere foredragsagtig karakter. Firmakursus Et kursus som afholdes og tilpasses en kundes ønske. Kan enten afholdes hos kunden eller hos DBI/NUSA. I pricippet kan alle kurser laves som firmakursus. Prøver I forbindelse med flere godkendelses- og certificeringsordninger gennemføres DBI prøver. DBI-kurser tlf

8 Kommende temadage/kurser Nye vejledninger til varmt arbejde Overbygning på Eksamineret Sikringsleder Brand kontra sikring - når brand og sikring konflikter Biometri Retningslinie 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg Iltreducerende anlæg Brandsikring af ventilationsanlæg Nyheder i Sikringskataloget Nyt opdateret AIA-katalog Klædt på til krisen? 8 DBI-kurser tlf

9 Nyheder ATEX - Eksplosionsbeskyttelse for teknisk ledende personer Side 13 Selvantændelse af biologisk materiale Side 15 Ændringer i varmt arbejde vejledninger - for forsikringsbranchen Side 20 Brandsikring af landbrugets avlsog driftsbygninger Side 29 Brandsikring af virksomheder omfattet af tekniske forskrifter (beredskabslovgivningen) Side 30 Brandsikring af højlagre Side 33 Driftsmæssige forskrifter Side 53 Sikring med glas Side 97 Mekanisk indbrudssikring, projektering Side 98 Rejsesikkerhed for erhvervsrejsende Side 100 Rejsesikkerhed for udstationerede Side 101 Brandkrav for låsesmede - Regler i bygningsreglementet og driftsmæssige forskrifter Side 103 Casebaseret rådgivningskursus - Sikring Side 104 Risikoanalyse i praksis Side 107 Varmt arbejde og Elementær brandbekæmpelse for ejendomsfunktionærer Side 64 DBI-kurser tlf

10 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dette kursus giver en introduktion til reglerne vedrørende arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære herunder klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Kurset tager udgangspunkt i EU-kommissionens ATEX-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (anvendelsesdirektivet) og den danske lovgivning på området. Lars Vædeled Roed Indhold Kurset indeholder en gennemgang af de særlige krav til arbejdspladsvurdering i forbindelse med eksplosiv atmosfære: anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme (zoneklassifikation), samt varigheden heraf sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder udstyr samt elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde de forventede konsekvensers omfang. Herunder en gennemgang af: grundlæggende principper omkring forudsætninger for dannelse og antændelse af eksplosiv atmosfære samt konsekvenserne ved eksplosioner regler, vejledninger og standarder for klassifikation af eksplosionsfarlige områder principper for klassifikation af eksplosionsfarlige områder eksempler på klassifikation af eksplosionsfarlige områder. El-installatører, rådgivere, projekterende af anlæg og installationer, projektledere fra virksomheder der projekterer anlæg og installationer, drifts- og vedligeholdsansvarlige på virksomheder, sikkerhedsledere på virksomheder, arbejdsmiljørådgivere, myndigheder herunder medarbejdere fra redningsberedskabet og arbejdstilsynet, forsikringsselskaber og brandtekniske byggesagsbehandlere. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus er en fordel. 1 dag Kr ekskl. moms DBI-medlemspris, kr ekskl. moms Hvidovre 1. september DBI-kurser tlf

11 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del 1 Dette kursus giver en introduktion til reglerne vedrørende mekanisk og elektrisk udstyr der installeres i eller i tilknytning til eksplosionsfarlige områder. Reglerne tager udgangspunkt i EU-kommissionens ATEX-direktiv 94/9/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære (udstyrsdirektivet). Indhold Kurset indeholder en kort introduktion til EU-kommissionens ATEX-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære Lars Vædeled Roed På kurset gennemgår vi også: mærkning af udstyr til installation i eksplosionsfarlige områder krav til udvælgelse af udstyr i henhold til standarderne under ATEX-direktiv 94/9/EF køb af nyt udstyr leverandørens forpligtigelser behandling af eksisterende udstyr i eksplosionsfarlige områder installation af nyt udstyr i eksplosionsfarlige områder potentialeudligning. El-installatører, rådgivere, projekterende af anlæg og installationer, projektledere fra virksomheder der projekterer anlæg og installationer, drifts- og vedligeholdsansvarlige på virksomheder, myndigheder herunder medarbejdere fra redningsberedskabet og arbejdstilsynet samt forsikringsselskaber. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus er en fordel. 1 dag Kr ekskl. moms Hvidovre 1. april 2009 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms DBI-kurser tlf

12 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del 2 Kurset bygger videre på kurset Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del 1. Kurset henvender sig til personer der enten har deltaget i dette kursus eller har forudsætninger svarende til dette kursus og ønsker en større viden omkring mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder. Lars Vædeled Roed Indhold Kurset indeholder: kort introduktion til EU-kommissionens ATEX-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære og EU-kommissionens ATEX-direktiv 94/9/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære (udstyrsdirektivet) gennemgang af relevante standarder under ATEX-direktiv 94/9/EF kvalifikationer for personer der arbejder med installationer i eksplosionsfarlige områder CE-mærkning af udstyr til installation i eksplosionsfarlige områder ændringer, reparation og vedligeholdelse af installationer i eksplosionsfarlige områder. El-installatører, rådgivere, projekterende af anlæg og installationer, projektledere fra virksomheder der projekterer anlæg og installationer samt drifts- og vedligeholdsansvarlige på virksomheder. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus er en fordel samt forudsætninger svarende til Mekanisk og elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder - Del 1. 1 dag Kr ekskl. moms Hvidovre 2. april 2009 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms 12 DBI-kurser tlf

13 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Eksplosionsbeskyttelse for teknisk ledende personer Enhver el-installation i et eksplosionsfarligt område skal have en teknisk person med ledende funktion til at varetage klassifikation samt vedligehold af de elektriske installationer. Kravene til viden hos den tekniske person med ledende funktion inkluderer fuld forståelse af bestemmelserne i DS/EN , DS/EN , DS/EN samt DS/EN i forbindelse med områdeklassifikation og vedligeholdelse af eksplosionssikret materiel. Indhold Kurset er opdelt i 2 moduler, og der må påregnes hjemmeopgave imellem de to moduler. Kurset afsluttes med en eksamination. Lars Vædeled Roed Modul 1 tager udgangspunkt i zoneklassifikation, regler for de brandfarlige områder, krav og udførelse af dokumentation. Kursisterne vil få udleveret en hjemmeopgave som gennemgås på modul 2. På modul 2 vil der primært blive fokuseret på kravene til de elektriske installationer, inspektionssystem og rapportering samt de personsikkerhedsmæssige aspekter og uddannelse af personale, der færdes i EX-områder. Driftsmestre, el-installatører, el-ingeniører, maskinmestre, rådgivere, sikkerhedsledere, tekniske chefer, vedligeholdelseschefer, virksomhedsledere og forsikringsselskaber. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus. 2 x 3 dage. Der afsluttes med skriftlig multiple choice-opgave den sidste dag. Hvidovre Modul 1: oktober 2009 Modul 2: november 2009 pr. modul Kr ekskl. moms DBI-medlemspris, kr ekskl. moms DBI-kurser tlf

14 B randfarlige områder Firmakursus ATEX - Sikkerhed for ansatte i eksplosionsfarlige områder At færdes i eksplosionsfarlige områder kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger og en årvågen adfærd hos alle medarbejdere, uanset om det er rengøringspersonale, håndværkere eller drifts- og vedligeholdelsesfolk. For at undgå uheld er det vigtigt, at alle får en indsigt i og forståelse for, hvorfor der gælder strenge krav til sikkerheden. Derfor vil vi på kurset komme ind på, hvornår der kan opstå eksplosion ved håndtering af brandfarlige væsker, brændbare gasser og støv, hvilke forskellige antændelseskilder der findes, hvordan man undgår uheld og hvilke særlige forhold, der gør sig gældende i den pågældende virksomhed. Allan J. Runager Formål At opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478, der stiller krav om, at hver enkelt ansat, der arbejder i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring med hensyn til eksplosionsbeskyttelse. Indhold Brand og eksplosionsteori: hvordan og hvornår der kan opstå eksplosioner ved håndtering af brandfarlige væsker, brændbare gasser samt støv. Zoner: kort introduktion til klassifikationsprincipperne skiltning: hvad betyder det? kvilke forhold skal man være særlig opmærksom på i den pågældende virksomhed? Sikkerhed: antændelseskilder elektriske installationer varmt arbejde. Indholdet kan tilpasses virksomhedens særlige ønsker. Virksomhedens sikkerhedsregler beredskabsplaner skriftlige instrukser elementær brandbekæmpelse: hvilket slukningsudstyr forefindes på virksomheden og hvor er det placeret. Driftsoperatører, vedligeholdelsespersonale, virksomhedsledelsen, eksterne håndværkere, driftsmestre og andre, der har adgang til det eksplosionsfarlige område, f.eks. rengøringspersonale. Kurset kan afvikles på virksomheden. 14 DBI-kurser tlf

15 B randfarlige områder temadag Selvantændelse af biologisk materiale Den større brug af biologisk materiale til energiforsyningen i de senere år har i nogle tilfælde haft vidt rækkende konsekvenser for mennesker og værdier. Eksemplerne har været store silobrænde i bl.a. Sverige, Danmark og Tyskland med store materielle skader eller dødsulykker pga. høje kulilte koncentrationer under f.eks. skibstransport af biologisk materiale. Et økonomisk aspekt udover materielle skader andrager også tab af energi ved lagring af biologisk materiale. Der er mange aspekter ved lagring og transport af biologisk materiale og der savnes gode retningslinjer for håndtering af biologisk materiale på alle niveauer. Der savnes især viden om de biologiske materialer for biologiske materiale er mange ting f.eks. halm, korn, savsmuld, flis, fiskemel, træpiller og affald med meget forskellige egenskaber som mangler kortlægning. For hvert biologisk materiale er der ydermere store variationer i kvalitet og indhold. Martin A. Pauner Indhold På temadagen vil eksperter for hvert deres felt formidle den nyeste viden vi har pt. af følgende: biologiske processer kemiske processer modellering af kemiske/fysiske processer selvantændelse og selvopvarmning cases fra det virkelige liv m.m. Myndigheder, brandtekniske rådgivere, rådgivende ingeniører, oliebranchen, arbejdstilsynet, forsikringsselskaber samt personer, der i hverdagen arbejder med oplag af biologisk materiale. Forudsætning Grundlæggende viden om brandtekniske begreber. Indlægsholdere Civilingeniør Martin A. Pauner, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Ph.d Anne Dederichs, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Biolog og seniorforsker Simon Skov, Skov & Landskab, Københavns Universitet (KU) Repræsentanter fra forsikringsindustrien og fra energisektoren. 1 dag Kr ekskl. moms Hvidovre 7. maj 2009 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms DBI-kurser tlf

16 B randrisici Firmakursus Brandforanstaltninger ved varmt arbejde CFPA Tagdækningsarbejde, blikkenslagerarbejde, ukrudtsbrænding, svejsearbejde, skærearbejde, mekanikerarbejde mv. Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde anvendes for eksempel i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding samt andet varmeudviklende værktøj. Varmt arbejde kan forekomme i andre processer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtømmende. Kurserne udbydes som virksomhedskurser. Åbne kurser i Varmt arbejde afholdes i AMUregi. Uddannelse For at en person alene må udføre varmt arbejde, skal vedkommende have den fornødne kompetence inden for varmt arbejde. Den udførende person skal have et gyldigt uddannelsesbevis for at have den førnævnte kompetence. Lærlinge må kun i begrænset omfang udføre varmt arbejde under kyndig opsyn af en person, som har gennemført undervisningen og bestået uddannelsen i varmt arbejde. Vi gør i undervisningen opmærksom på den mulige fare og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved varmt arbejde. Målet er at reducere antallet og omfanget af brande, som skyldes manglende viden om beskyttelsesforanstaltninger. Derfor er det vigtigt, at der er udarbejdet effektive sikkerhedsrutiner, og at den der er beskæftiget med varmt arbejde, er klar over brandrisici og har fået en god instruktion. Efter gennemførelse af kurset udstedes certifikat. Kurset er kompetencegivende i 5 år. Beviset er gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12. Indhold Kurset er både teoretisk og praktisk og omhandler: baggrund - formål - hensigt brandteori skader - årsager trykflasker DBI vejledning 10, del 1, del 2, og del 3 håndildslukningsudstyr inklusive praktisk anvendelse af håndildslukningsudstyr lovgivning - forsikringsforhold afsluttende prøve. Indhent tilbud hos DBI Antal deltagere Maks. 18 pr. hold 16 DBI-kurser tlf

17 B randrisici AMU-kursus AMU-mål: Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde CFPA Kurset afsluttes med prøve Allan J. Runager Deltagerne kan efter kurset: vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af tagdækningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde. Indhold forholdsregler inden arbejdet påbegyndes indretning af arbejdspladsen udførelse af arbejdet forholdsregler under arbejdet forholdsregler ved brand forholdsregler når arbejdet afsluttes opgave og praktiske slukningsøvelser. Personer der arbejder med tagdækning. Kursusbevis Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes endvidere Varmt arbejde bevis, gældende i 5 år i hele Norden. Beviset er gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr dag Kr. 110 inkl. moms Frederikshavn 10. september oktober marts april juni september oktober 2009 Hvidovre 17. september oktober marts april juni september oktober 2009 DBI-kurser tlf

18 B randrisici AMU-kursus AMU-mål: Kurset afsluttes med prøve Allan J. Runager Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde Deltagerne kan efter kurset: vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning foretage brandslukning på arbejdspladsen. Indhold forholdsregler inden arbejdet påbegyndes indretning af arbejdspladsen udførelse af arbejdet forholdsregler under arbejdet forholdsregler ved brand forholdsregler når arbejdet afsluttes opgave og praktiske slukningsøvelser. CFPA Personer der arbejder med alle former for gnistproducerende værktøj. Kursusbevis Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes endvidere Varmt arbejde bevis, gældende i 5 år i hele Norden. Beviset er gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr dag Kr. 110 inkl. moms Frederikshavn 9. september oktober november december januar januar februar marts april maj juni september oktober oktober december 2009 Hvidovre 16. september oktober november december januar januar februar marts april maj juni september oktober oktober december DBI-kurser tlf

19 B randrisici Åbent kursus Kurset afsluttes med prøve Godkendt instruktør i Varmt arbejde kurser Kursets formål er at give faglærerne og andre brandinstruktører den nødvendige faglige baggrund til at undervise i Varmt arbejde. Kurset er planlagt ud fra de nordiske standarder og retningslinjer for uddannelse i varmt arbejde. Indhold introduktion om baggrund og formål gennemgang af DBI vejledning 10, del 1, 2 og 3 bygningsmæssige forhold aktive brandsikringsanlæg opgaver fagets risici og forsikringskrav skriftlig multiple choice-opgave. Allan J. Runager Instruktørbevis Der udstedes kompetencegivende instruktørbevis, der er gældende i 5 år. Godkendte instruktører kan efter den til enhver tid gældende DBI fagplan gennemføre varmt arbejde kurser, som giver kursisterne rettigheder til at udføre varmt arbejde i hele Norden, hvor der er meget strenge krav fra forsikringsbranchen. Kursistbeviser DBI-godkendte instruktører kan, efter bestået kursus, rekvirere Nordiske beviser hos DBI. pr. bevis er kr. 40,- ekskl. moms. Kursusmateriale Instruktørerne får udleveret kompendium, der bl.a. indeholder krav til kursusplan, materialer der skal udleveres til kursister m.v. Som på Elementær brandbekæmpelse tilbyder DBI undervisningsmateriale/ pakke. Denne kan købes i DBI s forlag. Brandinstruktører og eller faglærere ved erhvervsskolerne, som skal forestå undervisning i varmt arbejde. Forudsætning Brandinstruktør: Skal have gennemført holdleder i brandtjeneste på Beredskabsstyrelsens tekniske skole. Faglærer ved erhvervsskoler: Skal have gennemført DBI s kursus: Instruktør i elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskolerne. Dokumentation skal forevises imod forlangende. 2 dage Kr ekskl. moms DBI-medlemspris, kr ekskl. moms Fredericia september 2009 Hvidovre marts 2009, Hvidovre DBI-kurser tlf

20 B randrisici temadag Ændringer i varmt arbejde vejledninger - for forsikringsbranchen Ifølge forsikringsselskabernes organisation Forsikring & Pension udbetaler danske forsikringsselskaber op imod kr. 200 mio. om året i erstatning for ca brande, som skyldes varmt arbejde. Disse brande, der næsten altid skyldes uforsigtighed, kan undgås, hvis man overholder de regler og vejledninger, der gælder for varmt arbejde. Indhold På kurset gennemgår vi de ændringer og fornyelser der er indført i forbindelse med de reviderede vejledninger til varmt arbejde. Henrik Bygbjerg Efter frokost sluttes der af med en slukningsøvelse Allan J. Runager Ændringerne omfatter de tidligere Brandtekniske vejledninger 10, 10A og 10B som har fået et ændret indhold og betegnelserne DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. gennemgang af disponering af de nye DBI vejledninger om varmt arbejde, og herunder baggrunden for ændringerne gennemgang af lovgivningens opbygning eksempel på forholdsregler i forbindelse med planlægning af varmt arbejde for projekterende AB92, medforsikring gælder kun på bygningsforsikring, men hvad med skade på løsøret? varmt arbejde på stationære arbejdspladser tingskade i erhvervsansvarsforsikringer - hvad sker der, hvis skaden bliver på 100 mio.kr.? når erhvervsansvarsforsikringen kræver aftaleblanket, men bygningsforsikringen ikke gør det slukningsøvelse. Alle i forsikringsbranchen der ønsker et indblik i ændringerne i DBI s vejledninger om varmt arbejde og arbejder med policer vedrørende varmt arbejde. Forudsætning Der kræves ingen forudsætninger. ½ dag Kr ekskl. moms Hvidovre 17. november 2008 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms 20 DBI-kurser tlf

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2009 Varmt arbejde kurser. Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), har aftalt et samarbejde

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING TAG DIT AMU KURSUS I SLAGELSE Metalsvejsning Svejsning er et stort og spændende arbejdsområde inden for metalindustrien, og efterspørgslen efter kvalificerede svejsere er stor.

Læs mere

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19 3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Eksplosionsfarlige områder Brandteknisk Vejledning 19 Indholdsfortegnelse Forord.......................................... 2 Teknisk

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING INDEN KURSETS START Der vil blive foretaget en individuel visitation, så indplaceringen i et forløb bliver så korrekt som muligt. EFTER ENDT KURSUSFORLØB Efter kursusforløbet, kan

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Guideline nr. 1 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering December 2004 Side 1 FORORD Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Lejre Brandvæsen, Lejre Kommune Vintapperbuen 2, 4070 Kr. Hyllinge. Brandst., Syd: Horseager 6, 4330 Hvalsø. Brandst. Nord: Vintapperbuen

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

DBI vejledning 10, del 2

DBI vejledning 10, del 2 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 2 Brandsikringsforanstaltninger Udendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

VARMT ARBEJDE - værd at vide

VARMT ARBEJDE - værd at vide Introduktion Generel indledning Varmt arbejde er skyld i mange brande. Brande, hvoraf langt de fleste kan undgås ved omtanke, større forsigtighed samt kendskab til reglerne for udførelse af varmt arbejde.

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

National brandforebyggelsesstrategi

National brandforebyggelsesstrategi National brandforebyggelsesstrategi 27. sep. 2012: Forsvarsudvalget og Brandbevægelsen afholdt høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? Svaret blev JA og derfor: 12. nov. 2012:

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte Medlemsmøde d. 14.oktober 2010. Velkommen til Medlemsmøde i om Teknisk bytte 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Teknisk bytte Vi sætter fokus på funktionsbaseret brandsikring: Hvad kan der handles om

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktiv 99/92/EF Ved Thomas Wagner Sødring Eksplosion og brand på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktivet Implementering

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

REGLER FOR VARMT ARBEJDE

REGLER FOR VARMT ARBEJDE SKADESTOP REGLER FOR VARMT ARBEJDE Bliv opdateret og læs mere om, hvordan de ændrede regler kan hjælpe med at forebygge unødvendige skader 1 Skadestop HVORFOR ÆNDRE REGLERNE FOR VARMT ARBEJDE? Hvert år

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

DBI retningslinje 010-3. El-termografering. Certificering af personer der udfører el-termografering. 1. udgave

DBI retningslinje 010-3. El-termografering. Certificering af personer der udfører el-termografering. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-3 El-termografering Certificering af personer der udfører el-termografering 1. udgave Side 1 af 11 Forord Revisionen af DBI retningslinje

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

DGNB Konsulentuddannelse

DGNB Konsulentuddannelse DGNB Konsulentuddannelse En uddannelse som konsulent i DGNB system Denmark giver dig en indgående forståelse for DGNB certificeringssystemet og for, hvordan du kan bruge systemet som en guide til at komme

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

SVEJSNING METALINDUSTRI

SVEJSNING METALINDUSTRI SVEJSNING METALINDUSTRI Svejseuddannelser AMU-Vest - en del af EnergiMetropol Esbjerg Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø Telefon 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk www.amu-vest.dk Når kurser er bedst

Læs mere

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Drift og vedligehold i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav December 2004 30-12-2004 Side: 1 Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 7.marts 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Ny viden om CE-mærkning og se som de første den nye kampagne: Luk hullet. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program (14:00) Velkomst Velkomst

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

BYGGE LOVS DAGE 2014

BYGGE LOVS DAGE 2014 BYGGE LOVS DAGE 2014 INDBYDELSE TIL BYGGELOVSDAGE 2014 Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO indbyder i samarbejde med Energistyrelsen herved ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Kilde: Rico Laurits Madsen. Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet for Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt Bygningsreglementet og værdisikring DFPB Indlæg ved Bo Balschmidt Brandskadeerstatninger i Danmark 2 2,3 2,7 2,26 2,81 2,28 2,44 2,035 2,0788 2,137 2, 29 2,09 1,804 1,894 2,177 2,151 1,876 2,132 2,057

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter Version 9 18.8.10 Kravspecifikationer Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter 10 Forord 10.10 Disse kravspecifikationer anviser de krav, der skal opfyldes, for at opnå certificering

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 3. november 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Nyt om Passiv Brandsikring. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program 3. november 2011 Velkomst og nyt fra Fagudvalget Passiv Brandsikrings

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer

Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer HMN Naturgas I/S CVR nr.: 32 50 58 21 EAN nr.: 579 000 116 325 9 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål... 3 Myndighedskrav...

Læs mere