Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding er Afbestillingsregler/regler for flytning Forplejning Overnatning Skræddersyede kurser Forslag til nye kurser Certificering og godkendelsesordninger med uddannelseskrav AMU berettigende Ikke AMU berettigende Uddannelsesbevis Nye regler for afbestilling af AMU-kurser Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus Modul uddannelse AMU kurser Temadag Firmakursus Prøver Kommende temadage/kurser Kommende temadage - hold øje med vores hjemmeside Nyheder Brandfarlige områder ATEX - Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del ATEX - Eksplosionsbeskyttelse for teknisk ledende personer ATEX - Sikkerhed for ansatte i eksplosionsfarlige områder Selvantændelse af biologisk materiale Brandrisici Brandforanstaltninger ved varmt arbejde Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde Godkendt instruktør i Varmt arbejde kurser Ændringer i varmt arbejde vejledninger - for forsikringsbranchen Brande i køretøjer Brandsikring af byggeri CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk basiskursus Bygningsreglementets brandkrav, brandstrategi og håndbogen Casebaseret rådgivningskursus - Brand Brandteknisk dimensionering Brandsimulering i praksis DBI-kurser tlf

2 Brandsikring af landbrugets avls- og driftsbygninger Brandsikring af virksomheder omfattet af tekniske forskrifter (beredskabslovgivningen) Brandventilation Brandsikring af ældre bygninger ved renovering Brandsikring af højlagre Brandsikringsanlæg Brandteknisk basiskursus for installatører Projektering af automatiske brandalarmanlæg Eksamensforberedelse - Projektering af ABA-anlæg Projektering af automatiske sprinkleranlæg Eksamensforberedelse - Projektering af AVS-anlæg Prøve til personcertificering af installatør af automatiske ABA Prøve til personcertificering af installatører af automatiske AVS Opdateringskursus Erfamøder for opretholdelse af personcertificering ABA + AVS Varslingsanlæg Skema: Brand-Kurser Brand Brand Håndtering af ionrøgdetektorer Brand, projektering af alarmanlæg Brand, lukning af installationsgennemføring Drift og vedligehold Drifts- og vedligeholdelsesansvar automatiske sprinkleranlæg Drifts- og vedligeholdelsesansvar automatiske brandalarmanlæg Drifts- og vedligeholdelsesansvar aut. brandalarm- og sprinkleranlæg Drifts- og vedligeholdelsesansvar automatiske branddørlukningsanlæg Driftsmæssige forskrifter Førstehjælp Førstehjælp Førstehjælp og Brand Førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse Førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse for hotelpersonale Elementær brandbekæmpelse Elementær brandbekæmpelse - basis Elementær brandbekæmpelse - med fokus på brandfarlige væsker Elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskolerne Opdateringskursus i Elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskolerne Varmt arbejde og Elementær brandbekæmpelse for ejendomsfunktionærer 64 Brandmanual for boligejendomme mv Brandfysik Elementær brandbekæmpelse som e-læring Brand- og evakueringsøvelse DBI-kurser tlf

3 Krisehåndtering Krisehåndtering - Hvordan man som virksomhed kan forberede sig på en krise (BCP) Røverihåndtering (Forebyggelse af røveri - psykisk førstehjælp) Sikringsanlæg SikringsIntegrator Skema: AIA-Kurser AIA, installation AIA, design af anlæg Objekt- og perimetersikring Adresserbare AIA anlæg Sikringsanlæg, projektering Sikringsanlæg, installation af trådløs overvågning Integrerede alarmanlæg Skema: TV-overvågning & adgangskontrol-kurser TV-overvågning installation og service ITV, netværksbaseret AIA opdatering ADK, installation ADK, installation af bus- og netbaserede anlæg Opdateringskursus i Forsikring & Pension s regelsæt Mekanisk sikringsteknik Skema: Mekaniske kurser Sikringsteknisk montage Tilslutning af el ved låse Montering af elektromekaniske låse Montage af låseenheder og dørlukkere Montering af nøglerør og -bokse Montage af værdiopbevaringsenheder Rullegitter- og pladeskabsmontage Montage af sikringsdøre Sikring med glas Mekanisk indbrudssikring, projektering Sikringskurser Grundlæggende Sikringskursus Rejsesikkerhed for erhvervsrejsende Rejsesikkerhed for udstationerede Tyverisikring, mekanisk og elektronisk Brandkrav for låsesmede - Regler i bygningsreglementet og driftsmæssige forskrifter Casebaseret rådgivningskursus - Sikring Havnesikringskursus for sikringsansvarlige (PSO/PFSO) Havnesikringskursus for den ansatte med sikringsopgaver Risikoanalyse i praksis Eksamineret Sikringsleder Brand & SikringsCenteret DBI-kurser tlf

4 Praktiske oplysninger DBI/NUSA er kursusudbyder af såvel private som offentligt finansierede kurser. Derfor findes forskellige retningslinjer for tilmelding, afmelding og tilskudsmuligheder. Kursustilmelding Tilmelding til kurser kan ske enten via vores internetside eller ved at faxe tilmeldingsblanketten på fax nr Deltagerne reserverer plads i den rækkefølge, tilmeldingerne indløber. Kursusbekræftelse og faktura fremsendes ca. 14 dage før kursusstart. er Virksomheder, der har tegnet medlemskab hos DBI, får kurser til særlig medlemspris. Medlemsprisen er anført ved hvert kursus. Et DBI-medlemskab koster kroner (ekskl. moms) i 2008 og kroner (ekskl. moms) i Et medlemskab gælder for alle virksomhedens medarbejdere på den adresse, som er knyttet til medlemskabet. Virksomheder med flere adresser kan tegne supplerende medlemskaber for de enkelte adresser. Et supplerende medlemskab koster kroner (ekskl. moms) i 2008 og kroner (ekskl. moms) i Flere oplysninger og tilmelding via DBI s hjemmeside klik ind på Ydelser/Medlemskab. Vi tager forbehold for prisændringer. Afbestillingsregler/regler for flytning Hvis afbestilling/flytning sker mindre end 2 uger før kursusstart, opkræves fuld kursuspris. Ved afbestilling/flytning af et kursus mindre end 8 uger, men mere end 2 uger før kursusstart, opkræves 25% af kursusprisen. Ved afbestilling/flytning mere end 8 uger før kursusstart opkræves intet gebyr. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et kursus, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra virksomheden. DBI forbeholder sig ret til at aflyse et annonceret kursus, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding. Forplejning For et kursus, der strækker sig over en hel dag, er der morgenkaffe og brød, frokost samt forfriskninger i løbet af dagen. For AMU kurser gælder særlige regler. Overnatning Har du brug for at booke et hotelværelse i forbindelse med et kursus, en temadag eller et andet DBI-arrangement, kan du kontakte Kursusafdelingen på telefon , eftersom DBI har prisaftaler med et bredt udvalg af hoteller i Danmark. 4 DBI-kurser tlf

5 Skræddersyede kurser Alle vores kurser kan afholdes som firmakurser. Vi udvikler og sammensætter også helt nye kursusforløb specielt rettet mod firmaets ønsker og mål. Sammen udarbejder vi et spændende program og tilpasser kursusmaterialet herefter. På samme måde tilbyder vi gåhjemmøder eller frokostmøder, specielt for virksomhedens ansatte og specifikt med det emne, som virksomheden finder vigtigt. Et firmakursus behøver ikke at være dyrere end et almindeligt åbent kursus men er oftest langt billigere pr. kursusdeltager end et åbent kursus. Kontakt os, find ud af hvad vi kan og lad os udarbejde et tilbud på indhold, varighed og antal kursusdeltagere. Forslag til nye kurser Mener du, der er kursusemner, vi har overset, eller er der konkrete kurser, du godt kunne tænke dig i vores program - så hører vi meget gerne fra dig. Vi udvikler og tilpasser hele tiden vores kurser, så den nyeste viden, forskning og lovgivning er indarbejdet, og vi ønsker at opfylde de forventninger, vores kursusdeltagere har. Certificering og godkendelsesordninger med uddannelseskrav DBI/NUSA udbyder en lang række kurser, som indgår i diverse certificeringsog godkendelseskrav på såvel det brandtekniske som på sikringsområdet. Brandsikringsanlæg Læs uddannelses kravene på hjemmesiden under ydelser/certificering: De findes i DBI Retningslinie 002. El-termografer Læs uddannelses kravene på hjemmesiden under ydelser/certificering: Varmt arbejde Krav stilles konsekvent i de nordiske lande. I Danmark stiller mange forsikringsselskaber krav om 1 dags kursus. Se kursusudbud side 16, 17 og 18. Mekanisk sikring, AIA og ITV Læs certificeringskravene på Forsikring & Pensions hjemmeside: Efteruddannelse efter AMU retningslinjer AMU berettigende Alle der tilhører AMU-målgruppen har efter gældende regler mulighed for at søge VEU-godtgørelse for nærmere information, kontakt DBI/NUSA på telefon DBI-kurser tlf

6 Tilmelding kan, for at være gyldig, kun ske gennem rettidig indsendelse af ansøgningsskema om optagelse på et kursus. Kursister optages i den rækkefølge de tilmeldes. Tilmelding til kurser kan ske på Der er et deltagergebyr på kr. 110 pr. dag. Deltagergebyret bliver opkrævet sammen med indkaldelsen og skal være betalt inden kursets start. Alle AMU-kurser er tilskudsberettigede til ophold og løntabsgodtgørelse. Tilmeldingsblanket kan rekvireres hos DBI/NUSA. Ikke AMU berettigende Alle kan deltage mod normal kursusbetaling. en på de enkelte kurser kan oplyses hos DBI/NUSA. Uddannelsesbevis Gennemførelse af visse sikringskurser hos DBI/NUSA med udstedelse af uddannelsesbevis giver mulighed for registrering hos Forsikring & Pension. For nærmere information, kontakt DBI/NUSA. Nye regler for afbestilling af AMU-kurser Følgende regler er vedtaget af Undervisningsministeriet og træder i kraft 1. juli 2008: reglerne gælder kun for arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af deltagere ved udeblivelse fra AMU-kursus første dag skal der betales kr ved framelding senere end 1 uge før uddannelsens start skal der betales kr dokumenteres det at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling erstattes en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager skal der ikke betales for udeblivelse eller framelding uddannelsesstedet har ret til at aflyse kurset på grund af udeblivelse på første undervisningsdag. Skemaer over forslag til kursusforløb kan ses på vores hjemmeside og ligeledes vil der løbende være opdateringer på kurserne. 6 DBI-kurser tlf

7 B eskrivelse af kursustyper Åbent kursus Alle kan tilmelde sig, såfremt de for kurset beskrevne forudsætninger menes at være opfyldt. Åben uddannelse Uddannelsesforløb, hvor man ved at gennemføre et givent antal moduler, opnår adgang til skriftlig og mundtlig eksamen. Det er muligt at tilmelde sig moduler enkeltvis men det anbefales at tage alle moduler i den anbefalede rækkefølge. AMU-kursus Via DBI/NUSA s godkendelse af Undervisningsministeriet tilbydes en del kurser som AMU kurser. Kurserne koster kr. 110 pr. dag og der er gode muligheder for tilskud til transport, løntab o.lign., jævnfør helt specifikke regler udstedt af Undervisningsministeriet. temadag Alle kan tilmelde sig. En temadag er ofte af mere foredragsagtig karakter. Firmakursus Et kursus som afholdes og tilpasses en kundes ønske. Kan enten afholdes hos kunden eller hos DBI/NUSA. I pricippet kan alle kurser laves som firmakursus. Prøver I forbindelse med flere godkendelses- og certificeringsordninger gennemføres DBI prøver. DBI-kurser tlf

8 Kommende temadage/kurser Nye vejledninger til varmt arbejde Overbygning på Eksamineret Sikringsleder Brand kontra sikring - når brand og sikring konflikter Biometri Retningslinie 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg Iltreducerende anlæg Brandsikring af ventilationsanlæg Nyheder i Sikringskataloget Nyt opdateret AIA-katalog Klædt på til krisen? 8 DBI-kurser tlf

9 Nyheder ATEX - Eksplosionsbeskyttelse for teknisk ledende personer Side 13 Selvantændelse af biologisk materiale Side 15 Ændringer i varmt arbejde vejledninger - for forsikringsbranchen Side 20 Brandsikring af landbrugets avlsog driftsbygninger Side 29 Brandsikring af virksomheder omfattet af tekniske forskrifter (beredskabslovgivningen) Side 30 Brandsikring af højlagre Side 33 Driftsmæssige forskrifter Side 53 Sikring med glas Side 97 Mekanisk indbrudssikring, projektering Side 98 Rejsesikkerhed for erhvervsrejsende Side 100 Rejsesikkerhed for udstationerede Side 101 Brandkrav for låsesmede - Regler i bygningsreglementet og driftsmæssige forskrifter Side 103 Casebaseret rådgivningskursus - Sikring Side 104 Risikoanalyse i praksis Side 107 Varmt arbejde og Elementær brandbekæmpelse for ejendomsfunktionærer Side 64 DBI-kurser tlf

10 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dette kursus giver en introduktion til reglerne vedrørende arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære herunder klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Kurset tager udgangspunkt i EU-kommissionens ATEX-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (anvendelsesdirektivet) og den danske lovgivning på området. Lars Vædeled Roed Indhold Kurset indeholder en gennemgang af de særlige krav til arbejdspladsvurdering i forbindelse med eksplosiv atmosfære: anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme (zoneklassifikation), samt varigheden heraf sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder udstyr samt elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde de forventede konsekvensers omfang. Herunder en gennemgang af: grundlæggende principper omkring forudsætninger for dannelse og antændelse af eksplosiv atmosfære samt konsekvenserne ved eksplosioner regler, vejledninger og standarder for klassifikation af eksplosionsfarlige områder principper for klassifikation af eksplosionsfarlige områder eksempler på klassifikation af eksplosionsfarlige områder. El-installatører, rådgivere, projekterende af anlæg og installationer, projektledere fra virksomheder der projekterer anlæg og installationer, drifts- og vedligeholdsansvarlige på virksomheder, sikkerhedsledere på virksomheder, arbejdsmiljørådgivere, myndigheder herunder medarbejdere fra redningsberedskabet og arbejdstilsynet, forsikringsselskaber og brandtekniske byggesagsbehandlere. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus er en fordel. 1 dag Kr ekskl. moms DBI-medlemspris, kr ekskl. moms Hvidovre 1. september DBI-kurser tlf

11 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del 1 Dette kursus giver en introduktion til reglerne vedrørende mekanisk og elektrisk udstyr der installeres i eller i tilknytning til eksplosionsfarlige områder. Reglerne tager udgangspunkt i EU-kommissionens ATEX-direktiv 94/9/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære (udstyrsdirektivet). Indhold Kurset indeholder en kort introduktion til EU-kommissionens ATEX-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære Lars Vædeled Roed På kurset gennemgår vi også: mærkning af udstyr til installation i eksplosionsfarlige områder krav til udvælgelse af udstyr i henhold til standarderne under ATEX-direktiv 94/9/EF køb af nyt udstyr leverandørens forpligtigelser behandling af eksisterende udstyr i eksplosionsfarlige områder installation af nyt udstyr i eksplosionsfarlige områder potentialeudligning. El-installatører, rådgivere, projekterende af anlæg og installationer, projektledere fra virksomheder der projekterer anlæg og installationer, drifts- og vedligeholdsansvarlige på virksomheder, myndigheder herunder medarbejdere fra redningsberedskabet og arbejdstilsynet samt forsikringsselskaber. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus er en fordel. 1 dag Kr ekskl. moms Hvidovre 1. april 2009 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms DBI-kurser tlf

12 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del 2 Kurset bygger videre på kurset Mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder - Del 1. Kurset henvender sig til personer der enten har deltaget i dette kursus eller har forudsætninger svarende til dette kursus og ønsker en større viden omkring mekanisk og elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder. Lars Vædeled Roed Indhold Kurset indeholder: kort introduktion til EU-kommissionens ATEX-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære og EU-kommissionens ATEX-direktiv 94/9/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære (udstyrsdirektivet) gennemgang af relevante standarder under ATEX-direktiv 94/9/EF kvalifikationer for personer der arbejder med installationer i eksplosionsfarlige områder CE-mærkning af udstyr til installation i eksplosionsfarlige områder ændringer, reparation og vedligeholdelse af installationer i eksplosionsfarlige områder. El-installatører, rådgivere, projekterende af anlæg og installationer, projektledere fra virksomheder der projekterer anlæg og installationer samt drifts- og vedligeholdsansvarlige på virksomheder. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus er en fordel samt forudsætninger svarende til Mekanisk og elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder - Del 1. 1 dag Kr ekskl. moms Hvidovre 2. april 2009 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms 12 DBI-kurser tlf

13 B randfarlige områder Åbent kursus ATEX - Eksplosionsbeskyttelse for teknisk ledende personer Enhver el-installation i et eksplosionsfarligt område skal have en teknisk person med ledende funktion til at varetage klassifikation samt vedligehold af de elektriske installationer. Kravene til viden hos den tekniske person med ledende funktion inkluderer fuld forståelse af bestemmelserne i DS/EN , DS/EN , DS/EN samt DS/EN i forbindelse med områdeklassifikation og vedligeholdelse af eksplosionssikret materiel. Indhold Kurset er opdelt i 2 moduler, og der må påregnes hjemmeopgave imellem de to moduler. Kurset afsluttes med en eksamination. Lars Vædeled Roed Modul 1 tager udgangspunkt i zoneklassifikation, regler for de brandfarlige områder, krav og udførelse af dokumentation. Kursisterne vil få udleveret en hjemmeopgave som gennemgås på modul 2. På modul 2 vil der primært blive fokuseret på kravene til de elektriske installationer, inspektionssystem og rapportering samt de personsikkerhedsmæssige aspekter og uddannelse af personale, der færdes i EX-områder. Driftsmestre, el-installatører, el-ingeniører, maskinmestre, rådgivere, sikkerhedsledere, tekniske chefer, vedligeholdelseschefer, virksomhedsledere og forsikringsselskaber. Forudsætning Kendskab til brandtekniske begreber svarende til Brandteknisk basiskursus. 2 x 3 dage. Der afsluttes med skriftlig multiple choice-opgave den sidste dag. Hvidovre Modul 1: oktober 2009 Modul 2: november 2009 pr. modul Kr ekskl. moms DBI-medlemspris, kr ekskl. moms DBI-kurser tlf

14 B randfarlige områder Firmakursus ATEX - Sikkerhed for ansatte i eksplosionsfarlige områder At færdes i eksplosionsfarlige områder kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger og en årvågen adfærd hos alle medarbejdere, uanset om det er rengøringspersonale, håndværkere eller drifts- og vedligeholdelsesfolk. For at undgå uheld er det vigtigt, at alle får en indsigt i og forståelse for, hvorfor der gælder strenge krav til sikkerheden. Derfor vil vi på kurset komme ind på, hvornår der kan opstå eksplosion ved håndtering af brandfarlige væsker, brændbare gasser og støv, hvilke forskellige antændelseskilder der findes, hvordan man undgår uheld og hvilke særlige forhold, der gør sig gældende i den pågældende virksomhed. Allan J. Runager Formål At opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478, der stiller krav om, at hver enkelt ansat, der arbejder i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring med hensyn til eksplosionsbeskyttelse. Indhold Brand og eksplosionsteori: hvordan og hvornår der kan opstå eksplosioner ved håndtering af brandfarlige væsker, brændbare gasser samt støv. Zoner: kort introduktion til klassifikationsprincipperne skiltning: hvad betyder det? kvilke forhold skal man være særlig opmærksom på i den pågældende virksomhed? Sikkerhed: antændelseskilder elektriske installationer varmt arbejde. Indholdet kan tilpasses virksomhedens særlige ønsker. Virksomhedens sikkerhedsregler beredskabsplaner skriftlige instrukser elementær brandbekæmpelse: hvilket slukningsudstyr forefindes på virksomheden og hvor er det placeret. Driftsoperatører, vedligeholdelsespersonale, virksomhedsledelsen, eksterne håndværkere, driftsmestre og andre, der har adgang til det eksplosionsfarlige område, f.eks. rengøringspersonale. Kurset kan afvikles på virksomheden. 14 DBI-kurser tlf

15 B randfarlige områder temadag Selvantændelse af biologisk materiale Den større brug af biologisk materiale til energiforsyningen i de senere år har i nogle tilfælde haft vidt rækkende konsekvenser for mennesker og værdier. Eksemplerne har været store silobrænde i bl.a. Sverige, Danmark og Tyskland med store materielle skader eller dødsulykker pga. høje kulilte koncentrationer under f.eks. skibstransport af biologisk materiale. Et økonomisk aspekt udover materielle skader andrager også tab af energi ved lagring af biologisk materiale. Der er mange aspekter ved lagring og transport af biologisk materiale og der savnes gode retningslinjer for håndtering af biologisk materiale på alle niveauer. Der savnes især viden om de biologiske materialer for biologiske materiale er mange ting f.eks. halm, korn, savsmuld, flis, fiskemel, træpiller og affald med meget forskellige egenskaber som mangler kortlægning. For hvert biologisk materiale er der ydermere store variationer i kvalitet og indhold. Martin A. Pauner Indhold På temadagen vil eksperter for hvert deres felt formidle den nyeste viden vi har pt. af følgende: biologiske processer kemiske processer modellering af kemiske/fysiske processer selvantændelse og selvopvarmning cases fra det virkelige liv m.m. Myndigheder, brandtekniske rådgivere, rådgivende ingeniører, oliebranchen, arbejdstilsynet, forsikringsselskaber samt personer, der i hverdagen arbejder med oplag af biologisk materiale. Forudsætning Grundlæggende viden om brandtekniske begreber. Indlægsholdere Civilingeniør Martin A. Pauner, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Ph.d Anne Dederichs, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Biolog og seniorforsker Simon Skov, Skov & Landskab, Københavns Universitet (KU) Repræsentanter fra forsikringsindustrien og fra energisektoren. 1 dag Kr ekskl. moms Hvidovre 7. maj 2009 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms DBI-kurser tlf

16 B randrisici Firmakursus Brandforanstaltninger ved varmt arbejde CFPA Tagdækningsarbejde, blikkenslagerarbejde, ukrudtsbrænding, svejsearbejde, skærearbejde, mekanikerarbejde mv. Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde anvendes for eksempel i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding samt andet varmeudviklende værktøj. Varmt arbejde kan forekomme i andre processer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtømmende. Kurserne udbydes som virksomhedskurser. Åbne kurser i Varmt arbejde afholdes i AMUregi. Uddannelse For at en person alene må udføre varmt arbejde, skal vedkommende have den fornødne kompetence inden for varmt arbejde. Den udførende person skal have et gyldigt uddannelsesbevis for at have den førnævnte kompetence. Lærlinge må kun i begrænset omfang udføre varmt arbejde under kyndig opsyn af en person, som har gennemført undervisningen og bestået uddannelsen i varmt arbejde. Vi gør i undervisningen opmærksom på den mulige fare og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved varmt arbejde. Målet er at reducere antallet og omfanget af brande, som skyldes manglende viden om beskyttelsesforanstaltninger. Derfor er det vigtigt, at der er udarbejdet effektive sikkerhedsrutiner, og at den der er beskæftiget med varmt arbejde, er klar over brandrisici og har fået en god instruktion. Efter gennemførelse af kurset udstedes certifikat. Kurset er kompetencegivende i 5 år. Beviset er gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12. Indhold Kurset er både teoretisk og praktisk og omhandler: baggrund - formål - hensigt brandteori skader - årsager trykflasker DBI vejledning 10, del 1, del 2, og del 3 håndildslukningsudstyr inklusive praktisk anvendelse af håndildslukningsudstyr lovgivning - forsikringsforhold afsluttende prøve. Indhent tilbud hos DBI Antal deltagere Maks. 18 pr. hold 16 DBI-kurser tlf

17 B randrisici AMU-kursus AMU-mål: Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde CFPA Kurset afsluttes med prøve Allan J. Runager Deltagerne kan efter kurset: vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af tagdækningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde. Indhold forholdsregler inden arbejdet påbegyndes indretning af arbejdspladsen udførelse af arbejdet forholdsregler under arbejdet forholdsregler ved brand forholdsregler når arbejdet afsluttes opgave og praktiske slukningsøvelser. Personer der arbejder med tagdækning. Kursusbevis Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes endvidere Varmt arbejde bevis, gældende i 5 år i hele Norden. Beviset er gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr dag Kr. 110 inkl. moms Frederikshavn 10. september oktober marts april juni september oktober 2009 Hvidovre 17. september oktober marts april juni september oktober 2009 DBI-kurser tlf

18 B randrisici AMU-kursus AMU-mål: Kurset afsluttes med prøve Allan J. Runager Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde Deltagerne kan efter kurset: vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning foretage brandslukning på arbejdspladsen. Indhold forholdsregler inden arbejdet påbegyndes indretning af arbejdspladsen udførelse af arbejdet forholdsregler under arbejdet forholdsregler ved brand forholdsregler når arbejdet afsluttes opgave og praktiske slukningsøvelser. CFPA Personer der arbejder med alle former for gnistproducerende værktøj. Kursusbevis Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes endvidere Varmt arbejde bevis, gældende i 5 år i hele Norden. Beviset er gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr dag Kr. 110 inkl. moms Frederikshavn 9. september oktober november december januar januar februar marts april maj juni september oktober oktober december 2009 Hvidovre 16. september oktober november december januar januar februar marts april maj juni september oktober oktober december DBI-kurser tlf

19 B randrisici Åbent kursus Kurset afsluttes med prøve Godkendt instruktør i Varmt arbejde kurser Kursets formål er at give faglærerne og andre brandinstruktører den nødvendige faglige baggrund til at undervise i Varmt arbejde. Kurset er planlagt ud fra de nordiske standarder og retningslinjer for uddannelse i varmt arbejde. Indhold introduktion om baggrund og formål gennemgang af DBI vejledning 10, del 1, 2 og 3 bygningsmæssige forhold aktive brandsikringsanlæg opgaver fagets risici og forsikringskrav skriftlig multiple choice-opgave. Allan J. Runager Instruktørbevis Der udstedes kompetencegivende instruktørbevis, der er gældende i 5 år. Godkendte instruktører kan efter den til enhver tid gældende DBI fagplan gennemføre varmt arbejde kurser, som giver kursisterne rettigheder til at udføre varmt arbejde i hele Norden, hvor der er meget strenge krav fra forsikringsbranchen. Kursistbeviser DBI-godkendte instruktører kan, efter bestået kursus, rekvirere Nordiske beviser hos DBI. pr. bevis er kr. 40,- ekskl. moms. Kursusmateriale Instruktørerne får udleveret kompendium, der bl.a. indeholder krav til kursusplan, materialer der skal udleveres til kursister m.v. Som på Elementær brandbekæmpelse tilbyder DBI undervisningsmateriale/ pakke. Denne kan købes i DBI s forlag. Brandinstruktører og eller faglærere ved erhvervsskolerne, som skal forestå undervisning i varmt arbejde. Forudsætning Brandinstruktør: Skal have gennemført holdleder i brandtjeneste på Beredskabsstyrelsens tekniske skole. Faglærer ved erhvervsskoler: Skal have gennemført DBI s kursus: Instruktør i elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskolerne. Dokumentation skal forevises imod forlangende. 2 dage Kr ekskl. moms DBI-medlemspris, kr ekskl. moms Fredericia september 2009 Hvidovre marts 2009, Hvidovre DBI-kurser tlf

20 B randrisici temadag Ændringer i varmt arbejde vejledninger - for forsikringsbranchen Ifølge forsikringsselskabernes organisation Forsikring & Pension udbetaler danske forsikringsselskaber op imod kr. 200 mio. om året i erstatning for ca brande, som skyldes varmt arbejde. Disse brande, der næsten altid skyldes uforsigtighed, kan undgås, hvis man overholder de regler og vejledninger, der gælder for varmt arbejde. Indhold På kurset gennemgår vi de ændringer og fornyelser der er indført i forbindelse med de reviderede vejledninger til varmt arbejde. Henrik Bygbjerg Efter frokost sluttes der af med en slukningsøvelse Allan J. Runager Ændringerne omfatter de tidligere Brandtekniske vejledninger 10, 10A og 10B som har fået et ændret indhold og betegnelserne DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. gennemgang af disponering af de nye DBI vejledninger om varmt arbejde, og herunder baggrunden for ændringerne gennemgang af lovgivningens opbygning eksempel på forholdsregler i forbindelse med planlægning af varmt arbejde for projekterende AB92, medforsikring gælder kun på bygningsforsikring, men hvad med skade på løsøret? varmt arbejde på stationære arbejdspladser tingskade i erhvervsansvarsforsikringer - hvad sker der, hvis skaden bliver på 100 mio.kr.? når erhvervsansvarsforsikringen kræver aftaleblanket, men bygningsforsikringen ikke gør det slukningsøvelse. Alle i forsikringsbranchen der ønsker et indblik i ændringerne i DBI s vejledninger om varmt arbejde og arbejder med policer vedrørende varmt arbejde. Forudsætning Der kræves ingen forudsætninger. ½ dag Kr ekskl. moms Hvidovre 17. november 2008 DBI-medlemspris, kr ekskl. moms 20 DBI-kurser tlf

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

SVEJSNING METALINDUSTRI

SVEJSNING METALINDUSTRI SVEJSNING METALINDUSTRI Svejseuddannelser AMU-Vest - en del af EnergiMetropol Esbjerg Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø Telefon 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk www.amu-vest.dk Når kurser er bedst

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 7.marts 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Ny viden om CE-mærkning og se som de første den nye kampagne: Luk hullet. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program (14:00) Velkomst Velkomst

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

REGLER FOR VARMT ARBEJDE

REGLER FOR VARMT ARBEJDE SKADESTOP REGLER FOR VARMT ARBEJDE Bliv opdateret og læs mere om, hvordan de ændrede regler kan hjælpe med at forebygge unødvendige skader 1 Skadestop HVORFOR ÆNDRE REGLERNE FOR VARMT ARBEJDE? Hvert år

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 3. november 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Nyt om Passiv Brandsikring. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program 3. november 2011 Velkomst og nyt fra Fagudvalget Passiv Brandsikrings

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

skal du være opmærksom på følgende:

skal du være opmærksom på følgende: Såfremt du ønsker at blive certificeret skal du være opmærksom på følgende: I henhold til DBI retningslinje 002 (2009) punkt 41, skal ansøgning om certificering fremsendes til det certificerende organ

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen?

Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen? Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen? Lars Jørgensen ljo@dgc.dk CNG-ERFA-Gruppen Igangsat i 2014 af DGC som et TCG projekt Teknisk Chef Gruppe (TCG) Generelle problemstillinger Forsyningssikkerhed Gaskvalitet

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 1. udgave April 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Byggedata, opdateret 21. maj 2014 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinie 251/4001 DBI - Dansk

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk Vil du have den nyeste viden? VLT Grundkursus Kursus 1 VLT Grundkursus GRUNDKURSUS i Danfoss VLT frekvensomformere. Kurset henvender

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Definitioner...

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere