REKORDMANGE BLIVER VIDENPILOTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REKORDMANGE BLIVER VIDENPILOTER"

Transkript

1 dm faktor 4 NR APRIL 2014 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE Workshop styrker lediges jobchancer Jeg vil ikke leve et b-liv Sådan oplever en psykolog ledighed REKORDMANGE BLIVER VIDENPILOTER De seneste to år er rekordmange akademikere blevet midlertidigt ansat som videnpiloter. Og i 2014 er der kommet et rekordstort antal videnpilotansøgninger. I de seneste to år er et rekordstort antal højtuddannede blevet midlertidigt ansat som videnpiloter. I 2013 blev 380 akademikere ansat i den offentligt støttede ordning. Siden videnpilotordningen blev introduceret i 2005, har den dermed rundet forløb. Det rekordhøje antal skyldes, at det er blevet lettere at finde højtuddannede. Frem til krisen var der benhård konkurrence mellem virksomhederne om at ansætte nye kandidater. På det nye arbejdsmarked er det blevet nemmere at finde kandidater, i takt med at vi også har øget informationen om denne ordning, siger Thomas Alslev Christensen, som er kontorchef i Styrelsen for forskning og information under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der administrerede ordningen frem til den 1. april, hvor Danmarks Innovationsfond overtog den. Videnpilotordningen er et tilbud til små og mellemstore virksomheder om at få et månedligt tilskud på kr. i op til et år til at ansætte en højtuddannet medarbejder som videnpilot til at hjælpe med at skabe vækst og udvikle nye forretningsområder. De typiske videnpiloter er enten humanister eller ingeniører, og de deltagende virksomheder kommer fra meget forskellige brancher og ligger i hele landet. som videnpiloter. I år forventes endnu flere at I 2013 blev rekordhøje 380 højtuddannede ansat De seneste år har den øgede deltage i den offentligt støttede ordning. tilslutning gjort, at midlerne afsat til ordningen har været brugt op langt før årets udløb. I år har videnpilo- Artiklen fortsætter på side 3

2 2 Kalenderstof HTDA Tirsdag den 29. april kl MØDE MED PSYKOLOG SOFIE FILHOLM MATHIASEN om ledighed og stress, og hvordan du kan håndtere/cope stress. Fredag den 13. juni SEKTORBESTYRELSESMØDE Mødested er ikke aftalt endnu, men kontakt Anne Flint Hallum, for yderligere oplysninger. Oplægget vil komme til at bestå af en gennemgang af temaer, som er typisk forekommende i menneskers oplevelse af dét at være jobsøgende. Temaerne vil tage udgangspunkt i personlige erfaringer for så at blive behandlet i et mere psykologfagligt perspektiv, i forhold til hvordan de kan have indvirkning på menneskers trivsel, og om der findes forholdsregler og nyttige redskaber til at håndtere de pågældende problematikker. Sted: DM/MA s lokaler Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, mødelokale Aarhus Tilmeldning senest 28. april til Anne Flint Hallum, (efter først til-møllet princippet maks 40 tilmeldinger). Torsdag den 8. maj kl SEKTORBESTYRELSESMØDE i Aarhus. Sektorbestyrelsen drøfter aktuelle politiske emner, og hvordan vi skal forholde os til konkrete sager, der behandles i Dansk Magisterforening. Hvis du vil have en dagsorden, skal du kontakte Anne Flint Hallum Efteråret 2014 MEDLEMSSEMINAR UNDER PLANLÆGNING Faste aktiviteter AKTIVE ARBEJDSLØSE AKADEMIKERE Gruppen mødes hver onsdag i DM s lokaler i København. Se mere om gruppen her: PolitiskeNetvaerk/DM3a/Grundlag JOBLAB hver tirsdag og torsdag i Dansk Magisterforening i København. Joblab i Aarhus hver torsdag. Se mere om tilmelding og emner her: Find HTDA s bestyrelse, vores princip- og arbejdsprogram samt kommende møder her: dm.dk/htda Tirsdag den 27. maj kl MØDE MED STRESSRÅDGIVER OG FORFATTER HELLE ALSTED Lær at skabe trivsel og undgå stress, mens du er ledig. Oplægget handler om, hvad ledighedsstress er, hvorfor det kan opstå, og hvilke signaler man skal være opmærksom på. Derudover kommer Helle Alsted med konkrete værktøjer til, hvordan du som ledig skaber trivsel og forebygger ledighedsstress, samt hvad du kan gøre, hvis du allerede er blevet stresset. Sted: DM/MA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. Lokalet vil fremgå af skærmen i receptionen. Tilmelding senest 23. maj til Anne Flint Hallum, (efter først til mølle-princippet maks. 30 tilmeldinger).

3 REKORDMANGE BLIVER VIDENPILOTER MAGISTERBLADET 04 FAKTOR 4 01 APRIL 2014 af Martin Ejlertsen illustration: Bob Katzenelson 3 Artikel fortsat fra forsiden tordningen igen fået 45 mio. kr. til rådighed. Heraf kan op til 20 mio. kr. bruges til videnpiloter med mellemlang videregående uddannelse på bachelorniveau. Resten anvendes til videnpiloter med lang videregående uddannelse på kandidatniveau. Også i år er der kommet flere videnpilotansøgninger end tidligere set. Ifølge Thomas Alslev Christensen skyldes ordningens popularitet i høj grad, at der er mange ledige kandidater på arbejdsmarkedet. Derfor har Styrelsen også intensiveret informationskampagnenom i hele landet om ordningen, ligesom der er indgået samarbejde med regioner og væksthusene om at gå direkte til virksomheder og fortælle dem om mulighederne ved at få ansat en videnpilot. I dag kan det tage lidt længere tid for især nye kandidater at finde et arbejde. Det giver derfor god mening at bruge denne ordning, som i følge flere effektmålinger er god til at få kandidater hurtigere i arbejde, siger han. Nye forretningsområder Den landsdækkende konsulentvirksomhed MacMann Berg løser opgaver inden for et bredt felt af ledelse og organisationsudvikling til forskellige typer af virksomheder. Her er der i dag 15 ansatte. Virksomheden valgte i midten af 2013 at ansætte en cand.mag. som videnpilot, som skal udvikle nye forretningsområder særligt på de sociale medier. Det kan konsulentvirksomheden nemlig bruge som en del af forretningsstrategien for at skabe vækst, forklarer Thomas Johansen, som er partner og chefkonsulent i MacMann Berg. Vi havde brug for en person, som havde særlige kompetencer og viden inden for det felt, da vi ikke havde dette inhouse på daværende tidspunkt. Derfor gav det god mening for os at være med i denne ordning, siger Thomas Johansen. Videnpilotordningen var ifølge ham en perfekt mulighed for virksomheden til med en mindre økonomisk risiko at se, hvilke effekter og perspektiver den nye jobfunktion ville medføre på et nyt forretningsområde for virksomheden. For den økonomiske støtte til virksomheden gennem videnpilotordningen var afgørende for overhovedet at ansætte én til at udvikle dette nye forretningsområde. Men erfaringerne har været så gode, at videnpiloten i MacMann Berg kan se frem til en ordinær ansættelse, når forløbet udløber om cirka et kvart år. Som mindre virksomhed handler dette for os også om at få en risikominimering. Men det har bestemt været en god erfaring. Vi kan se, at vores trafik og synlighed, som var en del af målet, er blevet meget større. Så vi vil fortsætte med denne jobfunktion og ansætte videnpiloten. På den måde lever ordningen hos os jo også fint op til regeringens ambitioner, siger Thomas Johansen. Veletableret tilbud Efter nogle svære år i starten er ordningen i dag blevet et veletableret tilbud. Og mange virksomheders tidligere skepsis over for ordningen er forsvundet. At ordningen har fået rekordmange kandidater tilknyttet skyldes dog også at mange kandidater selv er blevet proaktive med at opsøge jobmulighederne igennem den. Et stigende antal kandidater bruger blandt andet videnpilotordningen som et middel til at få foden ind på arbejdsmarkedet. De virksomheder, som er lidt i tvivl om, hvorvidt de kan bruge en akademiker, får med videnpilotordningen lige et ekstra skub i at tage chancen og prøve det af, fordi de får et tilskud, siger Thomas Alslev Christensen. Han understreger, at Styrelsen i 2013 også har fået virksomhederne til at reflektere ekstra meget over, hvorfor de skal Antal ansøgninger og tilsagn i videnpilotordningen ansætte en akademiker. For at kunne få et tilskud til at ansætte en videnpilot har interesserede virksomheder i 2013 skullet præsentere en innovationsplan. Det har betydet, at der er givet flere afslag, fordi den løbende dialog er blevet opjusteret. Afslagene er derfor typisk blevet givet til de virksomheder, som ikke kunne fremlægge en klar plan for, hvad man ville med virksomheden, hvis man ville ansætte en akademiker, som bringer nye kompetencer med sig. At give tilskud i ordningen handler både om at skabe vækst i den enkelte virksomhed og om at skabe en god arbejdsplads for den akademiker, som bliver tilknyttet som videnpilot. Med en innovationsplan er der skabt mere fokus på, at alle parter får noget ud af ordningen, når man ansætte en højtuddannet, siger Thomas Alslev Christensen Ansøgninger Tilsagn Størrelse af tilknyttede virksomheder Små (mindre end 50 medarbejdere) Mellemstore ( medarbejdere) Kønsfordeling af videnpiloter Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet Kvinde Mand

4 4 af Martin Ejlertsen foto: Magistrenes A-kasse Workshop styrker lediges jobchancer Mange ledige har mistet troen på egne evner, og det fastlåser dem jobløse. Men en workshop om ledighedsstress i Magistrenes A-kasse styrker lediges selvværd og dermed mulighederne for at finde job. Hvis man skal finde et arbejde, er det godt med højt selvværd. Men selvværdet er faktisk i bund hos mange ledige, som er ramt af ledighedsstress. Og det rammer både nyledige og langtidsledige. Længden af ledighedsperioden har nemlig ingen direkte betydning. Den erfaring gjorde karriererådgiver i Magistrenes A-kasse (MA) Lene Vittrup sig i forbindelse med sin afgangsopgave om ledighed, da hun færdiggjorde sin uddannelse til kognitiv psykoterapeut for et par år siden. Derfor han hun sammen med sin kollega Birgitte Vibeke Rasmussen udviklet workshoppen Styr Birgitte Vibeke Rasmussen og Lene Vittrup står uden om ledighedsstress bag workshoppen Styr uden om ledighedsstress i Magistrenes A-kasse. for medlemmer af MA. Her arbejdes ud fra det fokus, at den største forhindring for, at nok, og så kører den negative spiral nedad mod krisen, siger Lene Vittrup. ledige kommer ud af en negativ spiral og kan finde arbejde, ofte ikke er omgivelserne. Det er dem selv. Rigide leveregler Du skal kunne sælge dig selv, for andre gør det ikke for dig. På workshoppen derfor kursisterne med nogle redskaber, På workshoppen udstyrer konsulenterne vinder kursisterne en mental rygrad, som der skal skrue ned for de urimeligt høje giver dem troen på sig selv og kontrollen krav til sig selv. Det skal hjælpe dem til at over deres egen situation tilbage, siger forstå, at det er o.k. at opbløde kravene. Lene Vittrup. Deltagerne fokuserer på, hvordan de kan Ledighedsstress kan ramme alle. Det hjælpe en fiktiv case ved navn Anne P., og afhænger hverken af alder eller af køn. her igennem får deltagerne nogle værktøjer, de kan arbejde videre med til også at Det afhænger derimod af personligheden, og hvordan man tackler at være ledig. hjælpe sig selv. Der findes mange kilder, som kan skabe ledighedsstress. Den ukendte tidsho- at strukturere og systematisere sin hver- Det handler blandt andet om at lære risont, ensomhed, at systemet bestemmer, gentagne afslag på jobansøgninger lem de drænende og givende hverdagsdag. Man skal have en lige fordeling mel- og såkaldt understress at der ikke stilles krav til en er blandt de mange kend- håndtere bekymringer, adfærd og leveopgaver. Vi giver derfor værktøjer til at te kilder, der ifølge hende skaber ledighedsstressge, siger Lene Vittrup. regler, så man får egenkontrollen tilba- Derudover er der de indre krav. Det Netop den selvkritiske tænkning og kan være de værste kilder. Når man ikke deraf følgende uhensigtsmæssige adfærd kan leve op til sine egne regler og høje fastfryser mange ledige i arbejdsløsheden. Og så får man svært ved at overbevi- krav til sig selv om, at man skal bidrage til både samfundet og familien for at være se en arbejdsgiver om, at man skal have et en o.k. borger, så føler man sig ikke god job. Jobsøgningen strander ganske enkelt. Deltagelse i workshoppen er dog ikke nok, pointerer Lene Vittrup. For at opnå resultater skal man tage redskaberne med derfra alvorligt og arbejde videre med dem hjemme bagefter. Workshoppen er ikke en tryllekur. Men når folk bliver bevidste om, hvilke personlige forhindringer der står i vejen for, at de kommer videre, så vinder de en mental rygrad, der gør dem mere effektive i deres jobsøgning. Der er noget at gøre ved stressen, og det er slet ikke så kompliceret, siger Lene Vittrup. STYR UDEN OM LEDIGHEDSSTRESS På workshoppen får du forståelse for, hvordan stress og selvværd gensidigt påvirker hinanden. Du bliver præsenteret for en række kognitive principper og teknikker, som kan bruges til at blive mere bevidst om egne tanker, følelser og adfærdsmønstre. Hermed kan du få redskaber, som umiddelbart kan anvendes i hverdagen til at forebygge og håndtere ledighedsstress. Kilde:

5 af Martin Ejlertsen 5 Jeg vil ikke leve et b-liv Glæden over at have afsluttet studierne ændrede sig til frustration og stress for Selma F. Hulshoff over ikke at kunne finde job. Hun har fundet hjælp til at tackle hverdagen i en workshop om ledighedsstress. For ledige er der opture og nedture i løbet af ugens syv dage. Ligesom for alle mulige andre. Men på et tidspunkt rammer man som ledig en bestemt mur. Man føler sig overset. Selma F. Hulshoff er Master of Social Science in Economics & Business Administration fra Roskilde Universitet. Hun afsluttede studierne sidste år og glædede sig til et nyt liv. Et liv på arbejdsmarkedet. Men det er endnu ikke indtruffet. Derfor ramte hun muren. Jeg ramte muren i december. I januar var jeg til en samtale med en coach i Magistrenes A-kasse. Hun anbefalede mig at deltage i en workshop om ledighedsstress, som startede allerede ugen efter. Det skulle være en god mulighed for at få ny inspiration og energi, siger Selma F. Hulshoff. Hun var begyndt at genkende symptomerne på de mørke tanker og stress over at være fastlåst i negative handlemønstre. De tanker genkendte hun kun alt for godt fra en tidligere depression. Mit tankemønster var blevet mørkere, og jeg kunne derfor godt bruge noget hjælp til at komme ud af det. Workshoppen blev en genopdagelse af kognitive redskaber til, hvordan jeg tackler den situation, siger hun. På workshoppen blev de over 20 deltagere præsenteret for en grundig gennemgang af psykologien bag ved det at være stresset og negativt tænkende. Hvordan opstår det, og hvad kan man gøre for at modvirke det? Øjenåbner Deltagerne fik fremlagt en fiktiv case om en ledig kvinde Anne P, som bliver ramt af stress. I grupper skulle de diskutere, hvad man kunne gøre for at få personen ud af denne situation. Casen blev en øjenåbner på en historie, som vækker omsorg og giver lyst til at hjælpe denne person, fortæller Selma F. Hulshoff. På den måde kunne vi sammenligne hendes situation med vores egen måde at administrere vores hverdag på. Her indser man, at der er elementer, man negligerer i sin egen hverdagsboble. Hendes ulykkelige situation blev vendt til, hvordan jeg rent faktisk kan hjælpe mig selv til ikke at blive denne fiktive kvinde, siger Selma F. Hulshoff. Hun forklarer, at arbejdet med at strukturere en hverdag som ledig er en nøgle til, hvordan hun får det bedre med sig selv. Hverdagen skal bygges op som små legoklodser, hvor dagens små som større gøremål planlægges og udføres i tide. Det gælder såvel det at skrive jobansøgninger som at gøre rent i lejligheden og tiden afsat til motion og til at se vennerne. Det skaber overskud, og når man har overskud, får man det også bedre med sig selv. Det handler om at acceptere sin situation, for at man kan komme videre. Jeg vil ikke leve et b-liv som midlertidig ledig. Det skal være et a-liv, som det er for en lønmodtager, siger Selma F. Hulshoff. Hun oplever, at hun let projicerer den generelt negative opfattelse af ledige i samfundet over på sig selv. Men at være ledig er en overgangsperiode. En mellemstation i livet, som man skal lære at affinde sig med, pointerer Selma F. Hullshoff. Hun arbejder nu aktivt hver eneste dag på at strukturere sin hverdag. Det gælder både arbejdet med at skrive ansøgninger og tid afsat til oprydning, til at se vennerne og til at få dyrket motion. Hun skriver sine tanker ned. Det gælder om at få ned på papiret, hvad hun ubevidst forventer af sig selv. Det skal holdes op mod, hvad der er realistisk. Man opstiller oftest et meget strengt regelsæt for sig selv med ekstremt høje og urealistiske krav til, hvad man kan og skal. Det gælder om at vende det om til noget realisme og ikke at gøre det sværere, end det er. Det handler om at acceptere sin situation, for at man kan komme videre.

6 6 af Martin Ejlertsen foto: Anne Mette Welling Sådan oplever en psykolog ledighed Uddannet psykolog Sofie Filholm Mathiasen mærkede, hvordan motivation og selvtillid kom på prøve gennem otte måneders ledighed. Hun fortæller, at der ikke findes trylleformularer, men gode råd til at få mere kontrol over sin egen situation. Et rekordstort antal danskere benytter sig af psykologhjælp. Sidste år var personer forbi en psykolog i den offentligt støttede ordning til psykologhjælp. Det viser en ny opgørelse fra Danske Regioner. Mange ledige oplever også at kæmpe med psykiske problemer. Det har man ikke mindst oplevet i Magistrenes A-kasse, hvor en workshop om at styre uden om ledighedsstress er overbooket hver gang. Sofie Filholm Mathiasen er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet og arbejder i dag på Pædagogisk Psykologisk Afdeling i Frederikshavn med vurderinger af trivsel, adfærd og udvikling hos børn og unge. Men hun kender alt for godt til de udfordringer, der følger med ledighed. Da hun færdiggjorde studierne sidste sommer, endte hun nemlig selv med at gå ledig i otte måneder. Mine tanker om ledighed er naturligvis præget af min egen oplevelse af at være ledig i otte måneder. På en dårlig dag kunne et afslag godt føles ret personligt. Det kunne være hårdt at sende ansøgning på ansøgning uden at få ret meget feedback, og til tider kunne jeg godt føle mig lidt usynlig, siger Sofie Filholm Mathiasen. Jeg følte ikke, at jeg var i en proces, hvor jeg lærte ret meget nyt eller havde noget at bidrage med Hun var til to jobsamtaler, som ikke gav resultat. Det skyldtes fortrinsvis manglende erfaring, men selv når afslagene ledsages af rimelige begrundelser, så er de alligevel hårde, fordi en jobsamtale indgyder håb om noget mere. Et job. Jeg havde dage, hvor jeg ikke følte mig særligt relevant for min omverden. Jeg følte ikke, at jeg var i en proces, hvor jeg lærte ret meget nyt eller havde noget at bidrage med, siger hun. Relevante gøremål Hun forsøgte selv at gøre noget ved sin situation ved at søge erhvervspraktik. Det fik hun hos psykolog Tove Svendsen i Aarhus, som i sin klinik CEUD arbejder med samtaleterapi med voksne udviklingshæmmede. Praktikken varede kun i fire uger, men det blev en periode, der endte med at give langt mere. Det var så godt et samarbejde, at vores kontakt fortsatte, efter at perioden var slut. Jeg kom på klinikken jævnligt og observerede hendes arbejde. På den måde holdt jeg mig i gang og følte, at jeg udviklede mig både personligt og fagligt. Det var meget vigtigt for mig, siger Sofie Filholm Mathiasen. Det var hendes oplevelse, at det var givtigt at engagere sig i sin omverden og på den måde fjerne fokus fra sin egen frustration, fortæller hun. Det var meget vigtigt for min selvtillid, motivation og optimisme i jobsøgningen, at jeg følte mig relevant for andre mennesker, og at jeg følte, at jeg kunne bruges til noget, siger Sofie Filholm Mathiasen. Hun pointere at ordentlig kost, motion og søvn er vigtigt for at opretholde en grundlæggende trivsel. Derudover oplevede hun, at sociale aktiviteter og det at komme ud af huset var med til at sørge for, at dagene ikke gled ud i ét hjemme i sofaen. Jeg synes, det var gavnligt at få struktur i min hverdag, at få udrettet noget og at komme ud og møde andre mennesker. Det var rart at dele bekymringer og frustrationer med andre arbejdsløse, men det var faktisk også vigtigt for mig at tale med mennesker, som ikke var arbejdsløse. Det gav nye input og ideer og åbnede døre til netværk med muligheder for tips om ledige job, siger Sofie Filholm Mathiasen. Uddannet psykolog Sofie Filholm Mathiasen gik selv ledig i otte måneder, før hun for nylig fandt arbejde. Ingen trylleformular Hun kender ikke til en psykologisk trylleformular på, hvordan man undgår, at det er træls at være ledig, som hun udtrykker det på godt jysk. Sofie Filholm Mathiasen har fortrinsvis benyttet sig af kendte netværk som familie og venner. For det betyder meget at se mennesker, vi føler noget for, og som ser og hører os, fortæller hun: De dage, hvor jobsøgningen virkede uendelig, og det var svært at mobilisere optimismen, var det rart, at mennesker, som virkelig kender mig, kunne huske mig på kompetencer og styrker hos mig selv,

7 7 Arbejdsløshedens onde cirkler ledighed og stress Tirsdag den 29. april fra kl. 18 til kl. 21 inviterer HTDA Aarhus til debataften Mød psykolog Sofie Filholm Mathiasen, som denne aften vil gennemgå nogle af de belastningsfaktorer, der potentielt kan lede til stress. Hun vil fortælle om de første skridt, der skal til for at hjælpe sig selv med at bryde de onde cirkler, der ofte opstår i en arbejdsløshedsperiode, og hun giver sine bud på, hvad man kan gøre for ikke at lade sit liv blive domineret af stress og bekymringer. Oplægget vil bestå af en gennemgang af temaer, som er typisk forekommende i menneskers oplevelse af det at være jobsøgende. Herunder bl.a.: manglende motivation problemer med selvværd frustration og bekymring manglende struktur i hverdagen. som jeg måske ellers havde glemt den dag. Sofie fortæller, at følelsen af selv at kunne gøre noget ved sin situation for hende var afgørende for at bekæmpe frustrationerne over manglende resultater i jobsøgningen. Jeg tror, det er vigtigt ikke at sætte sit liv på pause og at prøve at få noget ud af de timer, man har til rådighed, ved eksempelvis at engagere sig i frivilligt arbejde eller praktik, hvor man føler, at man gør en forskel og bliver udfordret menneskeligt og fagligt, siger hun og slutter: Forhåbentlig kan sådanne udfordringer være med til at skabe nye kompetencer, der kan styrke éns muligheder i jobsøgningsprocessen. Temaerne vil tage udgangspunkt i Sofie Filholm Mathiasens personlige erfaringer for så at blive behandlet i et mere psykologfagligt perspektiv, i forhold til hvordan de kan have indvirkning på menneskers trivsel, og om der findes forholdsregler og nyttige redskaber til at håndtere de pågældende problematikker. Kom i god tid! Fra kl. 19 spiser vi sandwich og udveksler erfaringer om ledighed og stress. Fra ca. kl. 20 vil en repræsentant fra DM eller HTDA fortælle om, hvilken hjælp og støtte du kan få i DM. Sted: DM/MA s lokaler på Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, mødelokale 1, 8000 Aarhus Tilmelding: Senest 28. april til Anne Flint Hallum, (tilmelding efter først til mølle-princippet, maks. 40 tilmeldinger).

8 8 LEDER af Eva Jensen, medlem af redaktionsudvalget i HTDA Retten til at blive hørt Faktor 4 sætter denne gang fokus på ledighedsstress. Mange oplever efter kortere eller længere tids ledighed, at de føler sig stressede og ikke får ret meget ud af deres tid. Magistrenes A-kasse (MA) tilbyder en workshop i ledighedsstress, hvor man arbejder ud fra kognitiv psykologi og assertionstræning. Fra assertionstræningen er hentet en række personlige rettigheder, bl.a. retten til ikke at begrunde sine handlinger og retten til at blive hørt og taget alvorligt. Det er rigtig godt, at MA giver mulighed for at arbejde med ledighedsstress. Men workshoppen dækker kun den personlige side af problemet. Når ledige oplever stress, skyldes det jo ikke kun egne forventninger til sig selv. Der er også et reelt pres fra det omgivende samfund. Og i forhold til jobcenter, a-kasse og anden aktør hjælper det ikke noget at sige, at man har ret til ikke at begrunde sine handlinger. Tværtimod har systemet lov til at stille ubegrundede krav. Det er en voldsom stressfaktor for den ledige, at man ikke har kontrol over sit eget liv. Hvordan kan man så handle på det? Det klassiske svar er, at man kan engagere sig i partipolitik, fagforening og a-kasse, og det gælder jo stadig væk. Man kan også bruge de sociale medier. Men det er også muligt at handle individuelt. Insistér på retten til at blive hørt! Giv feedback til a-kassen, til anden aktør, til jobcentret, til jobkonsulenten, måske også til den arbejdsgiver, der giver afslag. Det drejer sig her ikke om at føre krig mod systemet, men om at hævde retten til at udtrykke sig, at fortælle sin oplevelse af situationen og at blive taget alvorligt som medmenneske. Og nej, man kan ikke tvinge nogen til at ansætte en. Men man kan insistere på at blive mødt med respekt. Når man fortæller sin version af historien, ophæver det ikke systemets magt, men det giver mulighed for at komme i dialog, og det giver en følelse af ikke bare at blive talt til, men også med. Og på sigt tror jeg også, det ændrer systemet. TIRSDAG DEN 27. MAJ KL. 13 TIL 16 INVITERER HTDA KØBENHAVN TIL TRIVSELSEFTERMIDDAG Lær at skabe trivsel og undgå stress, mens du er ledig. Stressrådgiver og forfatter Helle Alsted holder et oplæg om, hvad ledighedsstress er, hvorfor det kan opstå, og hvilke signaler man skal være opmærksom på. Derudover kommer hun med konkrete værktøjer til, hvordan du som ledig skaber trivsel og forebygger ledighedsstress, og hvad du kan gøre, hvis du allerede er blevet stresset. Vi starter kl. 13, hvor vi spiser sandwich og udveksler erfaringer om ledighed og stress. Ca. kl holder Helle Alsted sit oplæg. Fra ca. kl vil en repræsentant fra DM eller HTDA fortælle om, hvilken hjælp og støtte du kan få i DM, og om undersøgelsen APV for ledige, DM Foto: Colourbox Helle Alsted er forfatter til bogen Ledig uden stress. Sådan skaber du trivsel som ledig. Hun har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi med speciale i stress og relationer. Hendes undervisning er baseret på hendes uddannelsesbaggrund i kombination med erfaringer fra personlige samtaler med ledige og egne erfaringer med at være ledig. Sted: DM/MA (lokalet vil fremgå af skærmen i receptionen), Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tilmelding: Senest 23. maj til Anne Flint Hallum, (tilmelding efter først til mølle-princippet, maks. 30 tilmeldinger). Faktor 4 er sektorblad for honorarog timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende medlemmer af DM. Bladet udkommer fire gange om året. Redaktionen: Ole R. Kentmark Peter Magnussen Jakob W. Buhl Inge Birte Velling Inger Staahl Jensen Eva Jensen Redaktionssekretær: Martin Ejlertsen Ansvarshavende redaktør: Eva Jensen Forsidefoto: Colourbox Næste nummer af Faktor 4: 10. oktober 2014

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

dm faktor 4 HTDA har fået en filosof som formand

dm faktor 4 HTDA har fået en filosof som formand dm faktor 4 NR. 1 24. FEBRUAR 2012 Dansk iværksætterkultur er underudviklet 33 Det har været dræbende for min gejst 34 DM-workshopper for medlemmerne 34 Filosoffer er nysgerrige mennesker 36 SEKTOREN FOR

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

www.jobboxen.ikast-brande.dk

www.jobboxen.ikast-brande.dk Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

Evalueringsrapport EAGALA modellen

Evalueringsrapport EAGALA modellen Evalueringsrapport EAGALA modellen som indsats for borgere - i samarbejde med Assens Kommune Juli 2014 Hestenge 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning:.. side 3 Forløb:. side 3 Deltagere: side 4 Fremmøde:..

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten Fakta Kommunikation er den afgørende faktor for, om du lykkes med dine mål og dit liv. Uddannelsen handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, og om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig.

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig. Advarsel fra anonym deltager i projektet: Deltagelse i SkabJob netværket er en stærkt virkende katalysator, som ændrer dine adfærdsmønstre. Dermed giver SkabJob os alle muligheden for at udvikle os og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Vivi Imer Hansen, forhenværende projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Formål med projekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig,

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

3Flere lag i historien

3Flere lag i historien dm faktor 4 nr. 2 7. november 2014 Sektoren for honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende 3Flere lag i historien 5 Et rigtig godt spørgsmål 6 Ekstra tab for ældre arbejdsløse Én størrelse

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Job i sigte en times kørsel fra København

Job i sigte en times kørsel fra København Job i sigte en times kørsel fra København Sydsjælland tørster efter højtuddannet arbejdskraft, så stemningen var høj til matchmaking i Vordingborg 20. september Vi har et godt og udviklende arbejdsmiljø

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere