Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret 1. sal, mødelokale Gråbrødre Torv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl. 10.00 14.00. Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret 1. sal, mødelokale Gråbrødre Torv"

Transkript

1 NVF-ITS DK Mødereferat af 12. jun (10) NVF-ITS-DK UDVALGSMØDE NR. 2014/2 Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl Sted: Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret 1. sal, mødelokale Gråbrødre Torv Mødevært: MARWAS Navn Initialer Tilhør Raza Muhammed (FORMAND) RAZ Vejdirektoratet Per Hedelund PEH ITS Teknik A/S Afbud Michael Bloksgaard MIB Aarhus Kommune Maria Wass-Danielsen MARWAS Københavns Kommune Niels Agerholm NA AAU René Ring RR Vejdirektoratet Thomas Werdelin TW ÅFHH Afbud Bent Seerup BS TTS A/S Afbud Morten Søndergaard MS Swarco Technology Michael Dynnweber MDY Rambøll A/S John Kristiansen JK Imtech A/S Peter Yde (SEKRETÆR) PEY COWI A/S DAGSORDEN, ORDINÆRT UDVALGSMØDE Velkommen til mødet v/ formanden Velkommen til Københavns Kommune, v/ MARWAS NVF-ITS, v/ formanden 1. Orientering om netop afholdt F/S-møde (28/5, Helsinki) 2. Nordisk møde i ITS-udvalget i arrangeret af NVF-ITS DK og NVF-ITS SE i København, oktober 2014 orientering om det foreløbige program 3. Værter, datoer og faglige emner for kommende møder i det danske ITS-udvalg. a. Møde (d. 18. nov hos ÅFHH) b. <agenda?> Bordet rundt - nye aktiviteter og erfaringer, v/ udvalgets medlemmer (alle) Frokost Københavns Kommunes erfaringer fra OPI-processen (MARWAS)

2 2 (10) Introduktion til ECO-driving i Folehaven (MARWAS) Transport til Folehaven adresse: Strømmen 1, Valby ECO-driving i Folehaven vi tager til Folehaven for at afprøve konceptet i virkeligheden. Der vil blive arrangeret transport fra Njalsgade til Folehaven og derefter fra Strømmen til en station eller lign. (MARWAS) Mødet slutter (på Strømmen 1, Valby) ad 2) MARWAS bød velkommen til Københavns Kommune ad 3.1) PEY orienterede om seneste F/S-møde, som blev afholdt i Helsinki d. 28/ RAZ og PEY deltog i mødet. Referat fra mødet i Helsinki er vedhæftet dette referat som BILAG 1. ad 3.2) RAZ orienterede om det foreløbige resultat af den fælles dansk/svenske planlægning af nordisk møde for ITS-udvalgene. Dette møde afholdes i København (DGI-byen / Ørestaden) 22. og 23. oktober Alle i det danske udvalg blev opfordret til at kommentere det foreliggende program der vil stadig kunne flyttes rundt på visse ting, hvis der fremkommer gode forslag. Dette gælder specielt: forslag til et alternativ til gennemføre en tur på de nye københavnske bycykler ifald vejret ikke er til udendørs aktivitet forslag til festmiddagen d. 22/10 (sted og underholdning) Det aftaltes, at NA undersøger muligheden for at henlægge bespisningen til Kvæsthuset (adr.: Overgaden oven Vandet nr. 58). (NA har siden oplyst, at stedet ikke er ledigt d. 22/10). MARWAS undersøger muligheden for at få stillet bycykler til rådighed for en lille udflugt i København efter frokosten d. 22/10. Der er i budgettet afsat et lille beløb (kr. 50) per deltager til 1-2 timers leje af cykler. På mødet blev der spurgt til, hvem der er inviteret til at deltage i mødet. Svaret på dette spørgsmål fremgår af oplægget til program/indbydelse, der findes som BILAG 2 til dette referat. Bemærk, deltagerprisen i oplægget anført til DKK er ændret til DKK i seneste budget. Denne pris inkluderer ikke hotelophold i København. Eventuelle forslag, spørgsmål eller kommentarer bedes sendt til RAZ og PEY senest 15/8. ad 3.3) Det blev foreslået, at det faglige emne for møde , som afholdes hos ÅFHH d. 18. nov. 2014, skal være "Signaloptimering" endnu et af Københavns Kommunes mange ITS-projekter. Forslag til andre/supplerende emner modtages gerne, idet agendaen ført fastlægges endeligt ca. 6 uger før mødets afholdelse. Nye faglige emner til (andre) kommende udvalgsmøder blev bragt i forslag: Erfaringer fra Vejdirektoratets M13-projekt ("Kørsel i nødspor") projektet et på agendaen for det nordiske møde 22. oktober, så det skal tjekkes om der kan være andre vinkler på et evt. indlæg til et møde i det danske ITS-udvalg. Hvad er der på vej fra EU? Under denne arbejdstitel kan Vejdirektoratet muligvis tilbyde at give et indlæg om forordninger, guidelines o.a. der kan få betydning for, hvorledes der skal arbejdes med ITS-projekter og systemer i Danmark. RR og RAZ undersøger mulighederne for at finde en indlægsholder i Vejdirektoratet.

3 3 (10) Overblik over "ordninger", der kan bruges til at medfinanciere udviklingstiltag eller projekter indenfor ITS-området. NA undersøger om der kan findes en indlægsholder med viden om emnet. Mødeform: Tidligere har det danske ITS-udvalg afviklet et af sine årlige møder som et 2-dags møde. Senest afholdtes et sådant 2-dags møde i Odense i Udvalgets medlemmer var positivt stemte overfor at prøve et 2-dags møde. Det vil give bedre mulighed for at gå i dybden med et emne og/eller for at benytte en anden mødeform (fx workshop, visionarium e.a.). Tentativt vil møde blive forsøgt afholdt som et 2-dags møde x møderne: PEY fremsender via Doodle forslag til mødedatoer for Der sigtes mod møder i februar, maj og "efteråret" to 1-dagsmøder og et 2-dagsmøde. ad 4) Bordet rundt: JK: intet nyt NA: AAU er blevet medlem af ERTICO, bl.a. for at kunne komme indgive ansøgninger om at deltage i projekter. 1. aug lukkes ITS-platformen endeligt ned. Det har ikke været muligt skaffe finansiering til den fortsatte drift. AAU har haft besøg af Hitachi, som er på udkig efter et sted at placere et center for Big Data. Aalborg ansøger om værtsskabet for ITS Europe. En PhD afhandling vedrørende trafiksikkerhed set i relation til hastighedsspredning er på vej. AAU arbejder i TINV sammen med DTU,CBS og Syddansk Universitet. Netværket (TINV) deler viden med fimaer. RAZ: Ringstedbanen krydser motorvejen flere steder, og ITS-systemer bringes i anvendelse ifm. anlægsarbejderne ved disse krydsningspunkter. Et eksempel er Holbækmotorvejen lige vest for Folehaven. Vejdirektoratet er i gang med et nyt projekt, der handler om at hændelser på motorvejen skal kunne medføre omlægning af trafik til alternative ruter. Rejsetidsmålinger udgør datagrundlaget for dette projekt. Udvidelsen af Køgebugt-motorvejen fortsætter sydpå med strækningen fra den seneste udvidelse ned til udgreningen Vestmotorvejen/Sydmotorvejen. Dette vil medføre hastighedsnedsættelser som ved de tidligere udvidelsesprojekter. Vejdirektoratet samarbejder med Aarhus Kommune om anvendelsen af Bluetooth teknologi til overvågning af rejsetider på vejnettet omkring Aarhus. Vejdirektoratet bidrager med overvågning af rejsetider på statsvejnettet. Realtidsinformation om fremkommeligheden omkring Aarhus vil blive publiceret på MARWAS: Kommunen kører videre med ITS-programmet frem til maj Indtil nu har der været arbejdet i en slags udviklingsfase omfattende pilotprojekter og innovationssamarbejde. (Læs evt. mere om kommunens arbejde med intelligente transportløsninger her: ) Et af pilotprojekterne drejer sig om forbedret detektering af cyklister, hvor 6 forskellige metoder afprøves. referencen er fotos med manuel optælling af cyklister. MARWAS vil tilsende udvalget slutrapporten når den foreligger. Andre projekter: Simuleringsmodel for H.C. Andersens Boulevard, Grøn bølge v 2.0 (samtidig prioritering af cykel- og bustrafik), Adaptiv signalstyring Valby, ECO-driving (grøn bølge for udvalgte lastbiler gennem Folehaven). ITS-udbuddet er lidt forsinket ift. tidsplanen pga. arbejdet med at færdiggøre den trafikledelsesplan, der skal danne grundlaget for den fremtidige trafikstyring i København. RR: Financieringen af drift og vedligehold af en stor del af Vejdirektoratets ITS-systemer er frem til udgangen af 2014 finansieret via GTP (Grøn Transport Pulje). Ud af denne pulje, der dækker årene , har der for hvert ITS-system været allokeret midler til 4 års drift og vedligeholdelse. De ITSsystemer der har været drevet for puljemidler siden 2010 skal således fremover (efter 2014) driftsfinansieres på anden vis.

4 4 (10) TW: ÅFFH arbejder fortsat meget med signal bl.a. i kraft af rammeaftale med Vejdirektoratet. Arbejdet med signalanlæg skal fremover ske via en ny 4 årig rammeaftale, hvor ÅFHH arbejder sammen med Moe. ÅFHH står netop nu for udbuddet af et signalanlæg ved Silkeborg, hvor der er tale om et funktionsudbud. Der stilles ikke krav om anvendelse af bestemt detektorteknologi eller bestemte detektorplaceringer. ÅFHH skal sammen med Vejdirektoratet gennemføre et projekt med etablering af en form for DDI (Diverging Diamond Interchange). Vejdirektoratet vil præsentere projektet på Vejforum. (Nysgerrig mht. DDI se her: ) PEY: COWI arbejder stadig med letbaner (Aarhus, Odense og Storkøbenhavn/Ring 3). De mange grundlæggende udfordringer, der blev konstateret ifm. det første projekt for 2 år siden, fx mangel på vejog færdselsregler for letbaner, prioriteringsprincip for letbaner samtidigt med prioritering af andre transportformer er stadig uløste, så der arbejdes på grundlag af antagelser. Specielt det seneste letbaneprojekt er interessant i relation til prioritering gennem signalanlæg, idet letbanen på Ring 3 skal passere gennem 60 signalregulerede kryds, der samlet bestyres af 8 forskellige vejmyndigheder med hver deres tilgang til trafikpolitik, teknik, systemer og drift. MDY: MDY er lige vendt tilbage fra en udstationering i Grønland og arbejder med udvidelsen af Nordhavnsprojektet. PEH: ITS Teknik udvider, senest med ansættelse af en udviklingschef. ITS Teknik arbejder sammen med COWI på en ansøgning til Markedsmodningsfonden. Projektet der søges støtte til, går ud på at benytte andre data end hidtil til styring af signalregulerede kryd. Konkret drejer det sig om data, der tilvejebringes fra en radardetektor placeret ved et. Den kan give oplysninger om bl.a. positioner, retninger og hastigheder af køretøjer i/omkring krydset. Man kan sammenligne det med de oplysninger der tilflyder en flyveleder om flys positioner og bevægelser. En forskel er naturligvis, at alle køretøjer er i samme flight level (højde). PEH var blevet kontaktet af en journalist fra Politiken, der ville høre om, hvorfor man nu i flere tilfælde konverterer rundkørsler til signalregulerede kryds. Dette seti lyset af, at man få år siden oplevede en modsat bølge. PEH var medlem af en delegation, der fik foretræde for ERTICO mhp. at præsentere København som mulig værtsby for ITS World Congress Ad 6) MARWAS præsenterede kommunens erfaringer fra OPI-processen. Se vedhæftede præsentation. Ad 7) MARWAS præsenterede kommunens ECO-driving projekt. Se vedhæftede præsentation.

5 5 (10) Diverse noter ITS-kalenderen: Kommende nordiske møder i NVF's ITS-udvalg: okt. Nordiskt möte, København okt. F/S-møde, København 2015?? jan. F/S-møde (Tele-møde) (2015 juni O/S-möte, Färöarna) 2015 sommer Nordiskt möte, Island 2016 juni Via Nordica Trondheim Øvrige Nordisk konference om trafiksignaler 6-7 maj 2014, Stockholm ITS Europa juni 2104 i Helsingfors ITS World Congress 7-11 september 2014 i Detroit ITS World Congress 2018, København!

6 6 (10) BILAG 1, Referat af F/S-møde afholdt i Helsinki d. 28/ Minnesanteckningar från O/S-möte NVF-ITS Helsingfors Plats: Deltagare: Helsingfors Tuuli, Sami, Håkon, Terje, Malin, Raza, Peter, Kenneth, Björn 1.1 Inledning Malin Eriksson, ny medlem från Norge, hälsades välkommen. 1.2 Nordiskt möte Köpenhamn oktober Program enligt bifogad ppt-fil. Anmälan kommer att göras via webben. Meddela gärna era nationella utskott redan nu om datumen, om ni inte redan gjort det. Även icke-utskottsmedlemmar är välkomna, upp till max 50 deltagare totalt. Medföljande är välkomna, men vi marknadsför det inte. O/S-möte direkt efter det nordiska mötet, kl 13:00-14:00 den 23 oktober. 1.3 Ordboken O/S-gruppen ber Kristian Appel ta fram svar på frågorna nedan. Kenneth skickar dessa till NVF:s styrelse. O/Sgruppens kommentarer nedan kan vara utgångspunkt för Kristians svar: Hvem eier ordboka og hvem har opphavsrett? O/S-gruppens uppfattning är att utskottet äger och har upphovsrätt till ordboken. Dock är det oklart om utskottet som icke juridisk enhet kan äga och ha upphovsrätt. I hvilken grad brukes ordboka i de nordiske land som er dens primære målgruppe? O/S-gruppens uppfattning är att ordboken används i stor utsträckning i de nordiska länderna och det finns även efterfrågan från omvärlden, senast från Turkiet. Hva koster det egentlig å drifte og videreutvikle ordboka? I virksomhetsplanen til ITS-utvalget for perioden lå kostnadene på EUR. I et nytt kostnadsoverslag fra utvalget av juni 2013 ligger kostnadene på EUR, altså det dobbelte. O/S-gruppen känner inte igen beloppet Euro. Peter letar fram den ursprungliga budgeten på Euro. Hvis ikke NVF lenger vil drive ordboka, hvem kan overta? O/S-gruppen anser att NVF-ITS-utskottet ska fortsätta att driva ordboken. 1.4 Webben Björn ordnar med inloggningsuppgifter till Finland, Island och Färöarna. Björn ser till att en ordentlig uppdatering blir gjord. 1.5 Via Nordica

7 7 (10) Utskottets presentationer baseras på ITS-lösningar i staden, där utskottsmedlemmar presenterar vid olika stationer. Norska utskottet tar fram förslag och skickar över i september. 1.6 Seminarium tillsammans med tunnelutskottet? ITS Norge och Statens Vegvesen anordnar tunnelkonferens i Bergen i september Kan det vara klokt att samordna med denna? Vi svarar tunnelutskottet att det är intressant med ett gemensamt seminarium, men vi föreslår att det samordnas med konferensen i Bergen 1.7 Kommande nordiska möten Fråga ställs till Island och Färöarna om de har möjlighet att ordna O/S-möte och nordiskt möte okt Nordiskt möte Köpenhamn okt O/S-möte Köpenhamn 2015 jan O/S-möte Lync/Stockholm (2015 juni O/S-möte Färöarna) 2015 sommar Nordiskt möte Island 2016 juni Via Nordica Trondheim

8 8 (10) BILAG 2, oplæg til program/indbydelse til nordisk møde 22. og 23. okt Danmark och Sveriges ITS-utskott inom NVF, Nordiskt Vägforum anordnar ett Nordiskt utskottsmöte i Köpenhamn oktober 2014 Plats: Köpenhamn Danmark och Sveriges ITS- utskott inom NVF, Nordiskt Vägforum, anordnar ett nordiskt utskottsmöte under två dagar där vi diskuterar ITS i norden. Första dagen fokuseras på ITS i de nordiska länderna men också ITS kopplat till cykel, miljö och vägtrafikledning. Dagen kommer också att innehålla ett nytt synsätt på en modern vägtrafikledning samt en spännande föreläsning kring Innovation i transportbranschen. Andra dagen kommer vi bland annat att få veta hur ITS kopplas till den nya förbindelsen mellan Danmark och Tyskland (Fehrman Belt) Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter med dina nordiska kollegor samt ta del av den stora erfarenhet som finns i grannländerna. Välkomna till två givande dagar. Inbjudna: Utskottsmötet är öppet för alla. Lokalen rymmer 50 personer så först till kvarn gäller. Registrering och Betalning: Registrering görs här*. Er anmälan ska vara oss tillhanda senast den 31 augusti. Anmälan är bindande och kostnad för deltagande i detta seminarium är DK I priset ingår middag, två luncher samt kaffe enligt programmet. Någon återbetalning om ni inte deltar kommer inte att ske. Betalning för seminarium sker via faktura. Glöm inte att ange Ja/Nej kring din närvaro på middagen i formuläret. Ta sig dit: första dagen kommer vi att vara på konferensanläggningen DGI-byen som ligger väldigt nära Huvudbangården i Köpenhamn Några hotell i närheten: Där finns gott om hotell i närheten av Huvudbangården i Köpenhamn Frågor: Frågor angående seminariet kan ställas till Kenneth Fridolin +46 (0) eller *) Fungerar inte länken kommer du vidare härifrån

9 9 (10)

10 10 (10) Onsdag 22/10: ITS i Norden Fika och registrering Inledning Kenneth Fridolin Ordf SWE Nytt om ITS i den nordiska länderna 15 min/land Sverige ITS handlingsplan Torbjörn Biding SWE Danmark Stine Bendtsen DK Finland Norge Färöarna Island Lunch Innovation i Transportbranschen SWE Jan Nylander ITS och Cykel SWE Henrik Linell AMPARO Paus ITS och Cykel DK Maria Wass-Danielsen Realtidsdata-Strategisk nätverk DK Charlotte Vithen Vejdirektoratet Fika Modern vägtrafikledning SWE Anders Jakobsson Miljöstyrning av vägtrafik SWE Peter v Heidenstam Körelse i nödspår DK Claus Lund Vejdirektoratet Rundtur i Köpenhamn Peter Yde Egen tid Socialt program Raza/Peter/Kenneth/Björn Torsdag 22/10: ITS Fehrman Belt mm Gemensam Transport till närheten av Ramböll Raza/Peter Y Fehrman Belt Ramböll ITS Fehrman Belt Ramböll Nordhavnsprojektet Köpenhamns kommun Blipp/Blåtand Preben Andersen (BLIPP) Avslut Kenneth Fridolin Ordf Lunch/Frukost 1300 Avslutning (Ev transport till Kastrup)

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1995 20. ÅRGANG. SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: -

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu.

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu. Nr. 2 - april 2012 UNGE PÅ HØJSKOLE I NORDEN De nordiske folkehøjskoler er i høj grad med at styrke det nordiske samarbejde gennem deltagelse af elever fra de andre nordiske lande, studiebesøg i Norden

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Vestervej 15 - DK-6880 Tarm Telefon: (+45) 70 20 70 85 E-mail: formand@dfoi.dk CVR: 13018006

Vestervej 15 - DK-6880 Tarm Telefon: (+45) 70 20 70 85 E-mail: formand@dfoi.dk CVR: 13018006 Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Vestervej 15 - DK-6880 Tarm Telefon: (+45) 70 20 70 85 E-mail: formand@dfoi.dk CVR: 13018006 OI-MAGASINET ISSN: (fysisk) 1902-9683 ISSN: (online) 1902-9934 Officielt

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34 NR 2 14. ÅRGANG MARTS 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Formandsberetning 3 Årsmøde 6 Generalforsamling 9 Fotokonkurrence 34 Ny RADS behandlingsvejledning for RA 36 Reumatologi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e u Det er forår og der er grøde alle steder. Det gælder også Dogme 2000. Det kribler og krabler og det er herligt at være en del af den gejst og begejstring,

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere