Regionerne vil spare tre milliarder frem mod 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionerne vil spare tre milliarder frem mod 2015"

Transkript

1 NR. 9 / 5. maj 2010 ØKONOMI Regionerne vil spare tre milliarder frem mod 2015 Øget og bedre samarbejde på tværs af regionerne om indkøb af medicin og udstyr og en mere optimeret logistik kan spare regionerne for tre milliarder kroner over fem år I 2015 skal de fem regioner være de bedste og mest effektive til at håndtere indkøb og logistik i den offentlige sektor i Danmark. Det skal resultere i at en milliard kroner frigives og bruges til bedre behandlinger og øget kvalitet. Det svarer til op imod tre milliarder kroner i hele perioden. Sådan lyder målet i en ny vision for regionernes indkøb og logistik i de kommende fem år. - Vi vil helst bruge skatteydernes penge på regionernes kerneydelser sundhed, psykiatri og regional udvikling. Vi skal løbende finde ud af, hvordan vi får mest muligt for pengene. De nye målsætninger for indkøb og logistik er et godt eksempel på, at regionerne hele tiden tænker på, hvordan vi bedst udnytter de teknologiske muligheder og trimmer logistikken, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner. Fælles standarder for udbud En del af det fælles arbejde handler om at få skabt fælles standarder for regionernes udbud. Alle regioner skal også i løbet af de kommende år opbygge en bedre logistisk struktur. Det skal blandt andet være med til at reducere varespild og udgifter til transport. - Erfaringerne fra store private virksomheder viser, at man kan spare penge ved at centralisere de forskellige lagerfunktioner og investere i it, som kan optimere og være en større til logistikken. Det skal vi selvfølgelig lære af, siger Carl Holst. Mindre bureaukrati For regionerne handler det også om mindre bureaukrati, når det gælder udbud. Carl Holst peger på udbudsreglerne som en af de helt store udfordringer for regionerne. - EU-reglerne betyder, at det i dag tager længere tid at planlægge byggeriet af et nyt sygehus end det gør at bygge det. Jeg er derfor glad for, at regeringen planlægger at forenkle rammebetingelserne for udbud, siger han.

2 SUNDHED Alle danskere kan få lægebehandling Det er ikke korrekt, når flere medier har bragt historien om, at der er borgere i Danmark, som er afskåret fra lægehjælp. Alle danskere kan få lægebehandling Alle danskere kan opsøge et hvilket som helst lægehus ved akut sygdom uden at skulle betale for det. Derfor er det ikke korrekt, når det i Danmarks Radio (DR) og Dagbladet Information den 30. april 2010 hedder, at nogle borgere i Danmark er afskåret fra at søge læge. Der kan dog være et mindre antal borgere, som midlertidig kan være uden fast læge. Det skyldes, at det i visse områder af Danmark især udkantsområder og socialt belastede områder kan være svært at rekruttere alment praktiserende læger. Pr. marts 2010 er der i alt omkring 250 personer, som står i den situation og ikke personer, som beskrevet hos DR. Regionerne arbejder intenst på at løse problemerne med personer uden fast læge, da det er en utilfredsstillende situation for borgerne. Sundhedskortet kan ikke blive forældet Det er heller ikke rigtigt, når de samme to medier hævder, at det gule sundhedskort (sygesikringskort) er forældet. Sundhedskortet kan ikke blive forældet eller udløbe. Det er borgerens dokumentation på, at han eller hun har ret til behandling som sikret i gruppe et. Kortet gælder altså stadig også selv om den læge, som står på sundhedskortet ikke længere fungerer som praktiserende læge. REGIONAL UDVIKLING Regioner gør en forskel for udkantsdanmark Nye tal fra Danske Regioner viser, at regionerne har brugt 1,3 milliarder kroner på initiativer, der kommer udkantsdanmark til gode Regionerne arbejder aktivt for at skabe udvikling i hele landet også i udkantsdanmark. Det viser en opgørelse fra Danske Regioner, der angiver, at en meget stor andel af investeringerne i regional erhvervsudvikling kommer yderområderne til gode. Eksempelvis via initiativer målrettet turisme og fødevarer. Også indsatsen inden for klima og energi kommer i betydeligt omfang landdistrikter og yderområder til gode. Stor effekt for yderområder Opgørelsen viser også, at den såkaldte yderområde-effekt det vil sige aktiviteter, der kommer yderområderne til gavn, ligger på 39,1 procent af de samlede SIDE 2 / NR 9/ 5. MAJ 2010 / NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

3 investeringer i regional udvikling. Eller hvad der svarer til knap 1,3 milliarder kroner. Fraregnes investeringerne i Region Hovedstaden - der ifølge de danske strukturfondsprogrammer ikke har nogen yderområder - skønnes den samlede yderområdeeffekt for det øvrige Danmark at ligge på knap 50 procent. - Det overrasker mig ikke, at tallene for investeringerne i yderområderne er så høje. Regionerne arbejder aktivt for at skabe gode rammer for vækst i hele Danmark, ikke kun i de store byer. De. tager deres ansvar for regional udvikling alvorligt, siger Birgitte Josefsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling. Gode rammer for vækst Minimum 35 procent af strukturfondsmidlerne skal anvendes til udkantsdanmark. Yderområdeeffekten varierer fra region til region. I de fleste erhvervsudviklingsstrategier er udvikling af yderområderne integreret i den samlede indsats for regionens erhvervsudvikling. Herved bygges der bro mellem yderområderne og resten af regionen, så der skabes gode rammer for vækst overalt. UDDANNELSE Behov for flere studerende på de sundhedsfaglige uddannelser Trods øget tilstrømning er der stadig akut behov for flere studerende på de sundhedsfaglige uddannelser. Ministerier, arbejdsgivere, faglige organisationer og uddannelsessteder fortsætter derfor med rekrutteringskampagnen Hvid Zone Behovet for uddannet sundhedspersonale i sundhedssektoren blandt andet sygeplejersker, radiografer og bioanalytikere stiger stadig. Der er derfor stadig et stort behov for, at flere unge søger ind på de sundhedsfaglige uddannelser Derfor relancerer Danske Regioner, Undervisningsministeriet Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Foreningen af Radiografer i Danmark, Indenrigs- og sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Professionshøjskolernes Rektorkollegium i fællesskab kampagnen Hvid Zone. Den skal rekruttere flere unge til uddannelserne som sygeplejerske, radiograf og bioanalytiker. Mangler hænder og hoveder Danske Regioners formand, Bent Hansen, understreger, at det på mange måder vil være en ærgerlig situation, hvis ikke flere unge bliver tiltrukket til de sundhedsfaglige uddannelser. - For det første kommer vi til at mangle hænder og hoveder til at varetage det stigende antal af opgaver i sundhedsvæsenet. For det andet får vi problemer med at udnytte alle SIDE 3 / NR 9/ 5. MAJ 2010 / NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

4 de mange forskellige behandlingsmuligheder, som findes - for slet ikke at tale om at videreudvikle behandlingen og skabe endnu bedre kvalitet og service, siger han. Antallet af ansøgere øget Kampagnen, hvis første del løb af stablen sidste forår blev skudt i gang, var i første omgang med til at øge tilstrømningen af studerende på de tre uddannelser markant. I forhold til 2009 har 108 procent flere søgt radiografuddannelsen som 1. prioritet på kvote 2 i marts. Antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen er steget med 44 procent og med 40 procent til bioanalytikeruddannelsen. SOCIAL Ny uddannelse for medarbejdere på sikrede institutioner Regionerne starter nu en ny fælles introduktionsuddannelse for medarbejdere på landets sikrede institutioner. Det skal være med til at højne og ensrette kvaliteten i den pædagogiske indsats Kriminalitet begået af unge under 18 år stiger. Mange af de unge, som bliver dømt for kriminalitet ender på en af landets sikrede institutioner. Som driftsherre for de sikrede institutioner arbejder regionerne målrettet på at sikre en ensartet kvalitet i den pædagogiske indsats for unge kriminelle. - Med den fælles introduktionsuddannelse er vi et vigtigt skridt på vejen til at sikre en høj og ensartet kvalitet på landets sikrede institutioner, siger Flemming Stenild, formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg. Det første hold starter på den nye uddannelse den 3. maj. Temaerne på uddannelsen er blandt andet pædagogik, konflikthåndtering og relationer. Introduktionsuddannelsen er det første af flere uddannelsesinitiativer. Initiativet vil blive efterfulgt af efteruddannelsestilbud til medarbejderne på de sikrede institutioner. REGIONAL UDVIKLING Bedre sammenhæng i den kollektive trafik Regionerne er klar til dialog om bedre mobilitet og sammenhæng i den kollektive trafik, efter at transportminister Hans Christian Schmidt fremsatte sin redegørelse for kollektiv trafik den 28. april 2010 Transportministerens redegørelse skitserer en række udfordringer for den kollektive trafik, særligt i hovedstadsområdet, hvor et tættere samarbejde mellem aktørerne (Movia, Metro, DSB og DSB S-tog) kunne sikre en bedre sammenhæng i det kollektive trafikudbud. Samtidig har uenigheder mellem kommuner blandt andet ført til, at udviklingen af nye ruter er helt fastlåst. SIDE 4 / NR 9/ 5. MAJ 2010 / NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

5 Næstformand for Danske Regioner Carl Holst er enig med ministeren i, at organiseringen af busruterne i hovedstadsregionen er et område, hvor der bør ske en forenkling. - Det er vigtigt, at kunden oplever et sammenhængende kollektivt trafiktilbud, der tilpasser sig kundens behov, og som ikke er påvirket af, hvem der betaler, eller hvem der organiserer ruterne. Der har været for mange eksempler på for dårligt samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsområdet, og derfor har der været for lidt udvikling af nye ruter, siger Carl Holst og fortsætter: - En del af løsningen bør være, at regionen får ansvaret for flere af de ruter, som bærer de store pendlerstrømme på tværs af regionen. F.eks. S og E-buslinjerne. Det vil betyde, at der vil være færre linjer, som deles mellem flere kommuner og dermed en tydeligere ansvarsplacering. Flere passagerer til den kollektive trafik Regionerne har ansvaret for cirka 1/4 af den kollektive bustrafik og for lokalbanerne, og der bliver i samarbejde med kommuner og trafikselskaber gjort en aktiv indsats for at tiltrække flere passagerer til netop busser og lokalbaner. - Opskriften på flere passagerer til den kollektive trafik er bedre sammenhæng mellem bus og tog, hurtigere og mere direkte ruter, rettidighed, bedre trafikinformation og komfort. Indsatsen for at tiltrække flere passagerer har faktisk ført til en ny og positiv passagerudvikling på nogle busruter, fremhæver Carl Holst. SUNDHED Helt patientsikkert - hver gang Fem sygehuse vil i et nyt projekt gøre en helt ekstraordinær indsats for at optimere sikkerheden for patienterne. Målet er at reducere antallet af skader og dødsfald markant Antallet af skader skal bringes ned med 30 procent og antallet af dødsfald med 15 procent. De mål vil de fem sygehuse i projektet Patientsikkert Sygehus opnå ved at reducere antallet af hjertestop, eliminere en række hospitalsinfektioner og forebygge tryksår og medicineringsfejl. Forbedringerne skal blandt andet opnås ved at systematisere arbejdsgange, forbedre rutiner og indføre tjeklister, så alle patienter får en optimal behandling. Det skal med andre ord ikke bare være sikkert, men helt sikkert hver gang SIDE 5 / NR 9/ 5. MAJ 2010 / NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

6 Fem sygehuse deltager Hvert år bliver patienter udsat for sygehusinfektioner, får forkert medicin eller er udsat for andre fejl under indlæggelse. Patientsikkert Sygehus er et samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed og udføres med ekspertbistand fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement. Deltagerne er Kolding Sygehus, Næstved Sygehus, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup, Sygehus Thy-Mors og Hillerød Hospital. Samarbejde med eksterne eksperter Netop det at projektet foregår i samarbejde med eksterne eksperter er for Ulla Astman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, meget spændende. - Det er noget helt nyt, at vi vil bruge internationale eksperter fra USA og Skotland. Jeg er sikker på, at det kan være med til at give nogle helt nye perspektiver på vores arbejde med kvalitet og patientsikkerhed, og at vi kan lære af, hvordan de gør det, siger hun. Samtidig understreger Ulla Astman, at målene om at reducere antallet af skader, fejl og antallet af dødsfald er meget ambitiøse. - Med de mål sammenligner vi os ikke bare med udlandet - lykkes det at nå i mål, så vil de fem sygehuse, som deltager i projektet, komme på niveau med de allerbedste sygehuse i verden, når det gælder patientsikkerhed. Som en del af projektet skal de positive erfaringer og resultater spredes til de øvrige sygehuse. Indholdet i projektet er desuden afstemt med Den Danske Kvalitetsmodel som alle sygehuse arbejder med og Det Nationale Indikatorprojekt, som løbende måler kvaliteten i behandlingen af patienter. Der er derfor sammenhæng og synergi med det øvrige kvalitetsarbejde på sygehusene. REGIONAL UDVIKLING Topmøde om udkantsdanmark Bent Hansen, formand for Danske Regioner, deltager i weekenden den maj i et 24 timers topmøde arrangeret af Danmarks Radio, hvor 10 beslutningstagere fra toppen af dansk politik og erhvervsliv skal drøfte fremtiden for udkantsdanmark Det store fokus på udkantsdanmark foregår også i medierne. I weekenden den maj laver DR et 24 timers topmøde med titlen Et døgn for Danmark. Her skal 10 mennesker med indflydelse på udviklingen i udkantsdanmark mødes for at diskutere kreative idéer og konkrete løsninger i forhold til udkantsdanmark. Topmødet kulminerer SIDE 6 / NR 9/ 5. MAJ 2010 / NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

7 i en live-debat i 21 Søndag den 9. maj. Bent Hansen, formand for Danske Regioner, deltager i hele arrangementet. Udover Bent Hansen deltager blandt andet indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og Jan Trøjborg, formand for KL i topmødet. setopeup ARRANGEMENTER ARRANGEMENT Professionalisme uden grænser seminar om opgaveflytning i sygehusvæsenet Den 10. juni 2010 Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) afholder i samarbejde med Region Nordjylland et halvdagsseminar om opgaveflytning i sygehusvæsenet: Hvordan kan man fordele visse opgaver på en ny måde, så både patienter og ansatte oplever mere sammenhæng og højere kvalitet i hverdagen? Målgruppe Seminaret henvender sig til ledere og medarbejdere på sygehusene med ansvar og/eller interesse for opgaveflytning. Tid og sted Torsdag den 10. juni 2010, kl , Aalborg Sygehus syd, Medicinerhuset, auditoriet, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg. ARRANGEMENT HOPE-konference: Kronikere - en klinisk og administrativ udfordring Den 15. juni 2010 Mange forskellige tilgange vil komme i spil, når HOPE sætter fokus på den kliniske og den ledelsesmæssige udfordring i forhold til kroniske sygdomme. Målgruppe Administrativ og klinisk personale/ledere med interesse for kronikerområdet Tid og sted Tirsdag den 15. juni 2010, kl på Radisson Blu Hotel, København. SIDE 7 / NR 9/ 5. MAJ 2010 / NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

8 ARRANGEMENT Effektiv videnspredning i sundhedsvæsenet Nye datoer: Den 30. september, 1. oktober og 25. november 2010 Værktøjer til at sprede viden i sundhedsvæsenet kommer ofte til kort, når de skal anvendes i praksis. Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) under Danske Regioner udbyder derfor i samarbejde med COK og Resonans og med oplæg af Sarah Fraser, UK, et kursusforløb, hvor deltagerne bliver gode til hurtigt at sprede viden og gennemføre og fastholde forandringer. Målgruppe Kurset henvender sig til sundhedsfagligt ansatte i regionerne, der har ansvaret for at skabe forandringer og implementere ny viden i klinikken. Målgruppen er de sygehusafdelinger, der ønsker at gå foran, og som har lyst til aktivt at arbejde med at løse centrale udfordringer i hverdagen eksempelvis klinik- og afdelingsledelser, ledende overlæger og ledende oversygeplejersker/chefsygeplejersker - gerne flere ledelsesniveauer repræsenteret fra samme sted, som arbejder med de samme kerneudfordringer. Tid og sted Torsdag den 30. september, fredag den 1. oktober og torsdag den 25. november 2010 på Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Kystvej 26, 8500 Grenaa Program, tilmelding og yderligere information på LEDIGE STILLINGER Læs om ledige stillinger på SIDE 8 / NR 9/ 5. MAJ 2010 / NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

Krisen skal sende danskerne på skolebænken

Krisen skal sende danskerne på skolebænken NR. 8. / 30. april 2009 REGIONAL UDVIKLING Krisen skal sende danskerne på skolebænken Et bredere geografisk udbud af uddannelser og uddannelse under arbejdsfordeling. Det er to af anbefalingerne fra Danske

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

Kl. 16.30 til 19.00 på Hillerød Hospital, Helsevej 2, indgang 50 B, Konferencecenteret mødelokale 1

Kl. 16.30 til 19.00 på Hillerød Hospital, Helsevej 2, indgang 50 B, Konferencecenteret mødelokale 1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 22. september 2010 Kl. 16.30 til 19.00 på Hillerød Hospital, Helsevej 2, indgang 50 B, Konferencecenteret mødelokale 1 Møde nr. 7 Mødet slut kl. 19

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Regionerne har styr på pengene

Regionerne har styr på pengene NR. 16 / 8. september 2011 SUNDHEDSVÆSEN Regionerne har styr på pengene Ny prognose viser, at der i 2011 er stor aktivitet på det regionale udviklingsområde, og at regionerne igen i år holder sundhedsbudgettet

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

National strategi skal give psykiatrien markant løft

National strategi skal give psykiatrien markant løft NR. 6 / 25. marts 2009 PSYKIATRI National strategi skal give psykiatrien markant løft Danske Regioner lancerer en ambitiøs national strategi, som skal løfte psykiatrien op i verdensklasse. Strategien indeholder

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Amgros indkøber lægemidler og høreapparater for det offentlige sundhedsvæsen. Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere,

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Kl. 16.30 til 19.00 på Hillerød Hospital, Helsevej 2, indgang 50 B, Konferencecenteret - mødelokale 1

Kl. 16.30 til 19.00 på Hillerød Hospital, Helsevej 2, indgang 50 B, Konferencecenteret - mødelokale 1 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 22. september 2010 Kl. 16.30 til 19.00 på Hillerød Hospital, Helsevej 2, indgang 50 B, Konferencecenteret - mødelokale 1 Møde nr. 7 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Regionerne. - kort fortalt

Regionerne. - kort fortalt Regionerne - kort fortalt 1 Indhold Regionerne sikrer velfærd og vækst 3 Fem forskellige regioner 4 Regionsrådene lægger kursen regionalt 6 Regionernes ansvarsområder 8 Bedre behandling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Vi arbejder med kvalitet og patientsikkerhed inden for regionens strategi, drift og udvikling Patientsikkert sygehus Sundhedsudvalg 24 juni 2014

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Bidrag til en ny. sundhedspolitik

Bidrag til en ny. sundhedspolitik Bidrag til en ny sundhedspolitik Bidrag til en ny sundhedspolitik Danske Regioner 2013 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt:978-87-7723-825-3 ISBN elektronisk: 978-87-7723-826-0

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Introduktion, indhold

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Hvor meget søger du præcist (angiv kr. inkl. moms)? 89.000 Forskning Søger du støtte til et videnskabeligt forskningsprojekt? Ja Nej Regionalt

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Når sikkerhedsinitiativer bliver interessante for økonomichefen historien om at flytte et bjerg

Når sikkerhedsinitiativer bliver interessante for økonomichefen historien om at flytte et bjerg Når sikkerhedsinitiativer bliver interessante for økonomichefen historien om at flytte et bjerg Læringsseminar for de 5 patientsikre sygehuse. 18. november 2014 Martin Hornstrup, Økonomichef Nordsjællands

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland

Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland nr. 2012/1 21/11 2012 Redaktionen post@s-nyt.dk Næste deadline 10. januar 2013 Indhold 1 Velkommen til nyhedsbrevet om Region Sjælland 2 Hjemtagning af behandling

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Program for PLO s telt på Folkemødet - Den 16. - 19. juni 2016

Program for PLO s telt på Folkemødet - Den 16. - 19. juni 2016 Program for PLO s telt på Folkemødet - Den 16. - 19. juni 2016 Torsdag d. 16. juni Torsdag kl. 16.00-17.00: Hvordan sikrer vi, at der er familielæger nok i fremtiden? En vigtig forudsætning for at undgå

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. By- og Pendlercykel Fonden

Stillings- og personprofil. Direktør. By- og Pendlercykel Fonden Stillings- og personprofil Direktør By- og Pendlercykel Fonden December 2015 Opdragsgiver By- og Pendlercykel Fonden Adresse By- og Pendlercykel Fonden Bredgade 36B, 3. sal 1260 København K Stilling Direktør

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

En skattelettelse i form af gratis kollektiv trafik på 11, 4 milliarder giver:

En skattelettelse i form af gratis kollektiv trafik på 11, 4 milliarder giver: Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 8 Offentligt Kære trafikudvalg Teknologirådets rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport fra 2006 er halve sandheder baseret

Læs mere

Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed

Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed Mål og indsatsområder på sundhedsområdet i Region Midtjylland 2014-2017 Region Midtjylland Kvalitet og Data Regionshuset Viborg På patientens præmisser Fokus

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Borgerservice - 2015 Kørsel til egen læge og nærmest boende speciallæge for pensionister Befordring iht. Sundhedsloven - Loven siger kan du selv

Læs mere

100 historier fra 2011

100 historier fra 2011 100 historier fra 2011 Nyhedsbrevet Danske Regioner bragte i løbet af 2011 nyheder inden for de regionale ansvarsområder Her er udvalgt 100 af dem i overskriftsform Læs selv flere på wwwregionerdk 1 JANUAR

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Herning Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Konklusion 3 2 Baggrund 3 3 Resultater 3 3.1 Generelt 3 3.2 Antal rapporterede hændelser 4 3.3 Alvorlighedsgraden

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Hvem styrer busdriften?

Hvem styrer busdriften? HL_Hvem styrer busdriften_4 20/10/05 10:26 Side 12 Offentligt/privat Kollektiv trafik er ikke nogen privat sag Det kommunale landkort vil ændre sig i de kommende år. Og dermed er den offentlige service

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere