DEL 1. EMNEOMRÅDE INDHOLD HENVISNINGSNOTATER HVEM! GEN- NEM- GÅET. Uniform og garderobeskab anvises HUSK hængelås til skab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 1. EMNEOMRÅDE INDHOLD HENVISNINGSNOTATER HVEM! GEN- NEM- GÅET. Uniform og garderobeskab anvises HUSK hængelås til skab"

Transkript

1 DEL 1: Introduktion ved afdelingssygeplejerske / klinisk DEL 1. EMNEOMRÅDE INDHOLD HENVISNINGSNOTATER HVEM! GEN- NEM- GÅET VELKOMST Mødetidspunkt Mødested Kontaktperson.dag, d... Kontoret afdeling A710. i. OMKLÆDNING Uniform og garderobeskab anvises HUSK hængelås til skab AFSNITSPROFILEN Kommentarer og spørgsmål gennemgås Afsnitsprofilen forventes læst til første mødedag RUNDVISNING I HUSET OG INTENSIV- OG OPVÅGNINGSAFDELINGEN Patienthotellet Afdelingens konferencerum Sygeplejerskernes arbejdskontorer Lægekontorerne 5. sal: Lægegangen Afdelingsledelsens kontorer Sekretariatet Opvågningsafsnittene Susanne Horskjær A710, Vejle Sygehus Marts 2013 Side 1 af 9

2 DEL 1: Introduktion ved afdelingssygeplejerske / klinisk Operationsgang herunder afdelingssygeplejerskes kontor på OP / anæstesi PRÆSENTATION AF INTENSIV/OPVÅGNINGSAF- DELINGEN Ledelsen: Jane Frausing Yth Jacobsen Souschef Inger Mortensen Overlæge Torben Andersen (IM710) Overlæge Hans Mandø (L-opv) Overlæge Kirsten Knage (oto-opv) Overlæge Niels Andersen (K-opv) Organisationsdiagram Funktionsbeskrivelser og Ansvarsområder Vejleder/ Sekretærer: (fælles for anæstesien) Hanne Nygaard Krabbe Yvonne Geiser Sonja Nielsen Sundhedsservicesekretærer: Karina Nielsen Mette Breson Møller Andre nøglepersoner: Specialeansvarlige: 2 i hver af de intensive grupper : Susanne Horskjær Kvalitetskoordinator (fælles for Susanne Horskjær A710, Vejle Sygehus Marts 2013 Side 2 af 9

3 DEL 1: Introduktion ved afdelingssygeplejerske / klinisk hele anæstesien): Lone Hansen Servicemedarbejder: Marianne Sieron Praktikansvarlig: Lene Skoven Anne Margrethe Vandelbjerg Forflytningsinstruktører: Sgpl. Lone Elkjær Sgpl. Inger Abildgård Sghj. Anne Margrethe Vandelbjerg IT-ansvarlige: Anna Kirstine Houmøller Opgaver/funktionsområde gennemgås Dato for instruktion i undervisning i brug af intranet, Cosmic PAS, EPJ samt brug af mail Dato for introduktion står i KATASTROFEPLAN Placering og anvendelse Beredskabstelefon og telefonliste Telefonliste BRANDUDSTYR ALARMER Alarmering Placering og anvendelse: 1. sal v. souschef Inger Mortensen Øvrige opvågningsafsnit v. Tina W. Mortensen Afdelingens hjertestopknapper Telefonnumre Afprøves i praksis med vejleder Vejleder / / Arbejdsmiljørepræsen- Susanne Horskjær A710, Vejle Sygehus Marts 2013 Side 3 af 9

4 DEL 1: Introduktion ved afdelingssygeplejerske / klinisk Placering og anvendelse tant Hjertestopkald Dato og kl. for hjertestopundervisning i ANÆSTESIAFDELINGENS ARBEJDSMILJØ RESPRÆSENTANTER Souschef Inger Mortensen (sikkerhedsleder) Sgpl. Inger Abildgaard (int) Sgpl. Tina W. Mortensen (opv) B130: Sygeplejerske Ole Rasmussen Overlæge Else Bay Orientering om sikkerhedsarbejdet og APV Dato for undervisning ved sikkerhedsrepræsentant fremgår af Arbejdsmiljørepræsentant HYGIEJNE Hygiejnegruppen Int: Inger Mortensen, Susanne Kirkeby, Anne-Lise Marcussen Opv.. Yth Jacobsen, Jane Hove Håndtering af affald / affaldssortering Alm. Håndhygiejne Håndtering af affald, hygiejne i forbindelse med isolation uniformsetikette Introduktion til hygiejnehåndbog / infonet Arbejdsmiljørepræsentant TILLIDSREPRÆSENTANTER FOR SYGEPLEJERSKERNE Fællestillidsmand: Lisbeth Hammer Tillidsmand: Sgpl. Janne Grevsen Introduktion til tillidsrepræsentantens arbejde v. TR dato og kl. i Vejleder Susanne Horskjær A710, Vejle Sygehus Marts 2013 Side 4 af 9

5 DEL 1: Introduktion ved afdelingssygeplejerske / klinisk LMU udvalg Ledelsesrepræsentanter: Allan Kimper-Karl, ledende overlæge Susanne Kloster, oversygeplejerske (formand) Orientering om referater på intranettet Dato for introduktion i Tillidsrepræsentant Jane Hartlev Frausing, afdelingssygpl. (suppl. Mariann Tangsgaard) Else Bay Andresen, overlæge (arbejdsmiljøleder) (suppl. Bente Rasmussen) Karin Fietje Steen, Medarbejderrepræsentanter Janne H. Grevsen, intensivsygeplejerske, TR. (næstformand) Karen Skov, anæstesitekniker (suppl. Hanne N. Krabbe, ledelsessupporter) Anne-Karina Abel Torkov, TR, reservelæge (suppl. Stine Kähler) Ole Rasmussen, anæstesisygeplejerske, arbejdsmiljørepræsentant Inger Abildgaard, intensivsygeplejerske Susanne Horskjær A710, Vejle Sygehus Marts 2013 Side 5 af 9

6 DEL 1: Introduktion ved afdelingssygeplejerske / klinisk (arbejdsmiljørepræsentant) (suppl. Tine W. Mortensen) Lisbeth S. Schack, anæstesisgpl. (arbejdsmiljørepræs.) Margit Garugaard Pedersen, opvågningssgpl. (hygiejnenøgleperson) MØDEAKTIVITET Teammøder i sidste torsdag i hver måned fra Kl Datoer for møderne Dagsorden/placering Referat PERSONALEPOLITIKKEN Sygehusets overordnede Afdelingens politik vedr.: Miljø Sygdomsfravær Kursusdeltagelse Udleveres til Fælles Introduktion Orientering om Plan2Learn ANSÆTTELSESUDVALG Nyt personale: Oversygeplejerske Afdelingssygeplejerske Sygeplejerske i Vælges til deltagelse i 3 ansættelsesprocedurer PERSONALESAMMENSÆTNI NGEN Sygeplejersker / sygehjælpere Opgavefordeling samt sammensætningen i de Susanne Horskjær A710, Vejle Sygehus Marts 2013 Side 6 af 9

7 DEL 1: Introduktion ved afdelingssygeplejerske / klinisk Sundhedsservicesekretær Servicemedarbejder forskellige vagter funktionsbeskrivelse ARBEJDSTIDSPLAN- LÆGNING MinTid Arbejdstidsplan Vagtbyrde/vagtfordeling Helligdagsafvikling Teamaftaler Ferieaftaler Bytning Afspadsering Sygemelding Raskmelding Omsorgsdage Lønoversigt udleveres og gennemgås Afvigerregistrering Plan for helligdage Feriemøde Procedure omkring bytning Tidspunkter for syge- og raskmeldinger KURSISTER Intensive kursister i Anæstesikursister i Kort orientering om specialuddannelsen i intensiv sygepleje samt 1/6 diplom i opvågningssygepleje UDDANNELSE / KURSUS Uddannelsesplaner Prioritering Frihed Betaling Temadage (sygehuset / afdelingen) Orientering herom AFDELINGSUNDERVISNING Løbende daglig undervisning/supervision af Orientering herom sygepleje- Susanne Horskjær A710, Vejle Sygehus Marts 2013 Side 7 af 9

8 DEL 1: Introduktion ved afdelingssygeplejerske / klinisk hinanden Undervisning på teammøder Planlagt undervisning lærer UDVIKLINGSOPGAVER / PROJEKTER Igangværende projekter Orientering herom Dato og kl. i velkomstbrev Kvalitetskoordinator AFDELINGENS INFORMATIONSMATERIALE Intranettet Infonet kliniske retningslinjer Webb-blod EPJ-brugermappen Manual til Cosmic Manual til BCC CIS Dato for første introduktion i Vejleder Afd. s ITansvarlige EVALUERINGSSAMTALER Forventningssamtale indenfor de første 2-4 uger 2 mdr. s evalueringssamtale Ved en eller begge vejledere og den e og afdelingssgpl. i slutevaluering efter mdr. Medarbejderudviklingssamtale x 1 årligt afdelingssygeplejersken i MEDICINSKABSNØGLER OG NØGLE TIL SMERTEPUMPE Udleveres og kvitteres / souschef Susanne Horskjær A710, Vejle Sygehus Marts 2013 Side 8 af 9

9 DEL 1: Introduktion ved afdelingssygeplejerske / klinisk VAREBESTILLING Briksystemet Introduktion Marianne Siron PATIENTKALD Aftaler om brug af initialer Udføres Souschef/ Sundheds- Service- Sekretær KODER TIL DIVERSE Epj CIS/EOS Cosmic Blod WEB ABL Bls-apparat: ACCU-CHECK DAD3 OBS! brevpost ved ankomst Undervisnings datoer og kl. står i Bioanalyt. Fællesintro. KAFFEKASSE GAVEKASSE Betaling Ansvarlig Orientering Regler for kaffekasse/gavekasse som bilag til velkomstmaterialet Vejleder Susanne Horskjær A710, Vejle Sygehus Marts 2013 Side 9 af 9

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Udarbejdet af: Anne Wibe Poulsen og Peter Vråsinge Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle

Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle 2013 Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle Connie Nør Larsen Integrationskonsulent 22-10-2013 Indledning... side 2 1. De lovgivningsmæssige rammer side 7 1.1. Integrationsloven 1.2. Integrationspolitik

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

ikke supermenneske, men næsten

ikke supermenneske, men næsten særlig støtte til svingdørspatienter prisvinder: hun bryder med seksuelle tabuer Danish Journal of Nursing nr. 11 29. maj 2009 109. årgang Afdelingssygeplejerske ikke supermenneske, men næsten Farvel til

Læs mere

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri U D E N M A D O G D R I K K E D E L 1 Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Uden mad og drikke Del 1 Måltider til glæde for ældre FødevareRapport

Læs mere

Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Herdis Hansen, hospicechef Anker Fjord

Læs mere

Mellem idealer og realiteter

Mellem idealer og realiteter Mellem idealer og realiteter En virkningsevaluering af Diabetesskolen på Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Nete Schwennesen Anna Paldam Folker Vibeke Stenov Rie Duun Ingrid Willaing

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere