Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl i mødelokale på Stenløse Rådhus 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1"

Transkript

1 mødelokale på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for Handicaprådets årsberetning for Status på revision af handicappolitikken 6. Høring vedrørende ændret styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune 7. Kommunalbestyrelsens reaktion på Handicaprådets henvendelse vedrørende sagsbehandlingen i kommunen 8. Formandens dilemmaer ved rollen som formand for både Handicaprådet og Social- og sundhedsudvalget 9. Emner til næste møde 10. Eventuelt

2 mødelokale på Stenløse Rådhus 2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendes, dog skal det nedfældes i referatet, at administrationen på mødet oplyste, at Handicaprådet har mulighed for at rekonstituere sig i funktionsperioden. 2. Samarbejde mellem Handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget Henvendelse fra Tilgængelighedsudvalget Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra Tilgængelighedsudvalget, hvor det tilkendegives, at det på grund af manglende retningslinjer Handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget imellem sker, at en del sager, som skulle have været i høring i et af de to nævn/udvalg, ikke kommer det. Det foreslås, at Handicaprådet indstiller til de politiske udvalg, at man der tænker Tilgængelighedsudvalget ind i sagsbehandlingen. Det foreslås endvidere, at Tilgængelighedsudvalget samt formændene for Planudvalget samt teknik- og miljøudvalget inviteres til et møde i Handicaprådet, hvor der drøftes arbejdsgange med henblik på at skærpe fokus, sikre fælles prioritering og måske opnå mere handlekraft på kortere tid. et vedtaget. 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 Der foreslås følgende mødedatoer: Torsdag den 10. maj Tirsdag den 14. august Torsdag den 11. oktober Alle møderne starter kl

3 mødelokale på Stenløse Rådhus 3 et vedtaget. Mødet i maj måned sættes dog til onsdag den 2. maj Handicaprådets årsberetning for 2012 Handicaprådets årsberetning udsendes til handicaprådet inden mødet. Det foreslås at Handicaprådet godkender formandskabets årsberetning. Social- og sundhedsudvalget skal anmodes om at de ubrugte midler for 2011 overføres til 2012 Følgende tilføjes til årsberetningen: Det har i Rådet været diskuteret i hvilke sager Rådet bør høres, og der er ikke enighed i Rådet om, i hvilke tilfælde dette bør ske. Punktet Kontekst indledes med: På DH s initiativ har kommunens sagsbehandling været behandlet i Handicaprådet. Under punktet Handicappris noteres: Handicaprådet har anbefalet, at kommunalbestyrelsen etabler en fast procedure omkring uddeling af handicapprisen. 5. Status på revision af Handicappolitikken Kommissorium til udarbejdelse af ny handicappolitik Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. oktober 2011 det kommissorium, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af en ny handicappolitik i Egedal Kommune. Handicaprådets formand vil på mødet fremkomme med en status. Punktet udskydes til mødet den 2. maj 2012, hvor det forventes, at der foreligger forslag til processen for udarbejdelsen af handicappolitikken.

4 mødelokale på Stenløse Rådhus 4 6. Høring vedrørende ændret Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune Center for Skole og Dagtilbud har udarbejdet forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune. Handicaprådet skal behandle Styrelsesvedtægten og sende høringssvar til Center for Skole og Dagtilbud senest fredag den 24. februar 2012, således at Skoleudvalg og Kommunalbestyrelse kan behandle Styrelsesvedtægten og høringssvarene i marts 2012 Handicaprådet anmodes om at fremkomme med et høringssvar Handicaprådet anbefaler, at Egedal Kommune har oprettet specialtilbud til de store handicapgrupper såsom ADHD, Aspergers syndrom/autister. Tilbuddene skal have en størrelse, der muliggør sammensætning af hensigtsmæssige pladser, der har behov for samme pædagogiske tilgang og skal tilbyde alle grader af inklusion. Handicaprådet mener, at der er børn, der fuldt ud kaninkluderes, børn der delvis kan inkluderes, og børn, der ikke kan inkluderes. De pædagogiske tilbud skal være optimale for alle 3 grupper. Dette stiller krav til skolens organisation, skolens specialpædagogiske kompetencer, og kræver at skolen har mulighed for at planlægge samspillet mellem special- og normalklasser. Handicaprådet ser gerne at klasser med inkluderede elever får tilført ekstra ressourcer. Handicaprådet prioriterer, at de specialpædagogiske kompetencer samles på 1 skole for hver målgruppe. De tilknyttede SFO er og klubber skal være indtænkt i tilbuddet. 7. Kommunalbestyrelsens reaktion på Handicaprådets henvendelse vedrørende sagsbehandlingen i kommunen

5 mødelokale på Stenløse Rådhus 5 I forbindelse med gennemgang af statistik vedrørende klager i sociale sager fra Egedal Kommune, fremkom Handicaprådet på sit møde den 5. januar 2012 med følgende anbefalinger til Kommunalbestyrelsen med det formål, at højne kvaliteten i sagsbehandlingen: - At kommunalbestyrelsen skulle iværksætte en undersøgelse af årsagerne til de mange klager og den høje hjemvisningsprocent - At kommunalbestyrelsen skulle anmode administrationen om at komme med forslag til, hvorledes forholdene kan forbedres - At kommunalbestyrelsen på baggrund af undersøgelsen skulle vurdere, hvilke konkrete initiativer, der skulle tages Handicaprådet anbefalede endvidere, at man udvikler et sagsstyringsværktøj til brug for opfølgning på sagsbehandlingstiderne. Formanden for Social- og sundhedsudvalget vil orientere om status. Formanden for Handicaprådet orienterede om punktet. Socialudvalgsformanden vil sikre, at Handicaprådets anbefaling bliver forelagt i de relevante fagudvalg. 8. Formandens dilemmaer ved rollen som formand for både Handicaprådet og Social- og sundhedsudvalget Handicaprådet har tidligere stået i det dilemma, at formanden som en del af Handicaprådet har skullet indgive høringssvar til sig selv som udvalgsformand. Formanden mente dengang ikke, at Handicaprådet kunne indgive høringssvar, der gjorde, at han endte med at skulle stå på mål for to modsatrettede holdninger. Dette dilemma er ikke unikt for handicaprådet i Egedal. Det er en generel problemstilling for alle handicapråd. I Århus Kommune har man diskuteret problemstillingen og er kommet frem til en løsning:

6 mødelokale på Stenløse Rådhus 6 Det foreslås, at Handicaprådet diskuterer problemstillingen og træffer en principiel beslutning om, hvordan vi forholder os til lignende situationer i fremtiden. Punktet udsættes til næste møde. 9. Emner til næste møde Handicappolitikken Ankestatistikker Formandens dilemmaer Kommunens teleslynger 10. Eventuelt Fraværende: Rikke Simonsen Marianne Røgen Henrik Torp Mødet sluttede kl

7 mødelokale på Stenløse Rådhus 7 Medlemmer af Handicaprådet: Næstformand: Bo Feldberg Birgit Jensen Formand: Esben Vognsen Jensen Rikke Mortensen Suppleant: Susanne Gamborg Suppleant: Lea Jensen Suppleant: Finn Højgaard Mortensen Suppleant: Ib Sørensen Anita Heiberg El- Kheloufi Birgitte Wacher Marianne Røgen Suppleant: Arne Kristensen Henrik Torp Suppleant: Rikke Simonsen Lisbeth Dupont- Rosenvold Suppleant: Jørgen Hvidemose Gudmund Kjær Hansen (sekretær) Rikke Westergaard Suppleant: Aase Brøndsted Suppleant: Ole Hovøre Suppleant: Ida Bode

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Handicaprådet 20.01.2009 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 20.01.2009 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 20.01.2009 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på åbent møde: 1. Indtræden af medlem samt valg af næstformand...1

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere