Lørdag den 16. marts 2013, kl Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 15.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal."

Transkript

1 Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 16. marts 2013, kl Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal Temaer: Gammelt DNA Nye PhD-projekter Gamle og nye forskningsnetværk Generalforsamling (dagsorden udsendes senere) + kaffe Maanasa Raghavan, Postdoctoral Researcher, Centre for GeoGenetics, University of Copenhagen Prehistoric migrations into the New World Arctic: A Genetic Perspective Frokost (tilmelding nødvendig, se vedlagte) 2 KVUG-stipendier & 1 studenterprojekt: Johan Emdal Navne, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Pneumokoksygdom i Grønland. Epidemiologi og vaccinationsovervågning Sascha Wilk Michelsen, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Immune recognition of Mycobacterium tuberculosis in Greenland Marcus Wessmann, Øre-næse-halsafdelingen, Rigshospitalet Biofilm i grønlandske ører Forskningsnetværk: Eva Bonefeld Jørgensen, professor, Århus Universitet. Arktisk Center i Århus Peter Bjerregaard, professor, Statens Institut for Folkesundhed. International Network for Circumpolar Health Research & International Journal of Circumpolar Health Anders Koch, formand GMS & seniorforsker, Statens Serum Institut. International Union for Circumpolar Health, Infectious Disease Working Groups & andre circumpolare samarbejdsnetværk Bemærk: Parkering på pladsen gennem porten i Gammeltoftsgade

2 Gratis parkering indkørsel af Gammeltoftsgade Mødelokale Parkering

3 Til Medlemmerne. Til Selskabets møde lørdag d. 16. marts 2013 vil der blive arrangeret frokost til 110,00 kr. TILMELDING til og BETALING for frokosten bedes foretaget SENEST tirsdag d. 12. marts 2013 TILMELDING SEND en til: og skriv samtidig besked om, hvordan du betaler. Se nederst på siden hvilke muligheder du kan vælge imellem. ELLER SEND denne slip:.. NAVN TILMELDING til frokost i Grønlandsmedicinsk Selskab lørdag d. 16. marts 2013 crosset check på 110,00 kr. vedlagt 110,00 kr. indsat på bankkonto (Lægernes Pensionsbank) Slippen sendes til og check/bankoverførsel adresseres til: RAMON GORDON JENSEN NANSENSGADE 58 A, 3.TH KØBENHAVN K

4 7. februar 2012 Til medlemmerne Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 16. marts 2012 kl Sted: Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal Efter generalforsamlingen afholdes selskabets videnskabelige forårsmøde med frokost jf. separat mødeindkaldelse. Dagsorden for generalforsamlingen: Valg af dirigent Formandens beretning (vedlagt) Godkendelse af regnskab Budget for 2013 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent Valg til bestyrelsen. Peter Bjerregaard, som har været bestyrelsesmedlem siden 1989, og Anders Koch, som har været bestyrelsesmedlem siden 2001, afgår efter tur, og genopstiller begge. Eventuelle andre kandidater bedes anmeldt til formanden inden generalforsamlingen. Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Bolette Søborg og Ramon G. Jensen. Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Cecilia Petrine Pedersen Beretning fra the International Union of Circumpolar Health Eventuelt Bestyrelsen

5 BERETNING FOR 2012 Dette er min første beretning som formand efter at have overtaget posten fra Preben Homøe i august Tak til Preben, som bliver i bestyrelsen, for en lang og trofast formandstjeneste. Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 201 medlemmer, et nettofald på 8 medlemmer i løbet af Heraf er 116 ordinære fuldt betalende medlemmer, 18 er pensionister, 27 ikke-erhvervs aktive, 7 er udlandsboende, 8 er ekstraordinære og 18 er ikke-aktive medlemmer. Den positive udvikling, der skete sidste år med et voksende antal medlemmer, er desværre vendt igen i år. Derved slutter 2012 sig til de foregående 7-8 år, hvor medlemsantallet fraset i 2011 er faldet. I 2012 har der sædvanen tro været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og to i lokalforeningen i Grønland. Selskabets Møde nr. 160 blev afholdt af lokalafdelingen i Nuuk d. 15. marts. Temaet var På vej mod Fairbanks og refererede til den kommende ICCH-kongres i Fairbanks, Alaska, august Møde nr. 161 blev afholdt i København d. 24. marts med 6 sundhedsvidenskabelige oplæg afholdt af oplægsholdere fra medicinstuderende til professorer. Det ikke-sundhedsvidenskabelige oplæg, der altid afholdes ved generalforsamlingerne, omhandlede bosætning og erhvervsgrundlag i Grønland med tal, der rokkede ved de flestes opfattelser af erhverv og økonomi i by vs. bygd i Grønland. Ved den samtidige generalforsamling genvalgtes Marit Eika Jørgensen. Inger-Merete Nielsen trådte tilbage og i stedet nyvalgtes Inger Kathrine Dahl Petersen. Som suppleanter genvalgtes Bolette Søborg, og Ramon G. Jensen blev nyvalgt. Cecilie Petrine Petersen valgtes til revisor. Kontingentet forblev uændret. Emnerne spændte vidt fra efterfødselsdepressioner til infektionssygdomme. Møde nr. 162 afholdtes af lokalafdelingen i Nuuk d. 25. oktober. Mødet indeholdt blandede foredrag der som det foregående møde i lokalafdelingen spændte vidt fra sundhedstjenesteforskning til hard core biologi. Bestyrelsen i lokalafdelingen ændrede sammensætning i 2012, idet Michael Lynge Petersen indtrådte i bestyrelsen og formandskabet overgik fra Gert Mulvad til Inuuti Fleischer. Bestyrelsen i Lokalafdelingen består således af Inuuti Fleischer (formand), Gert Mulvad, Suzanne Møller, Turid Skifte, Mikael Lynge Petersen og Ruth Montgomery-Andersen. Møderne i Nuuk er altid særdeles velbesøgte med ind imellem op mod deltagere. Møde nr. 163 afholdtes i København på Statens Institut for Folkesundhed d. 10. november. Vanen tro omhandler det førstkommende møde efter IUCH- eller NUNAMED-kongresserne Highlights, og mødet november 2012 var ingen undtagelse. Udover et blændende lysbilledshow med indtryk fra Fairbankskongressen lavet af Bolette Søborg og musik af den navnkundige alaskanske musiker Hobo Jim præsenteret af Peter Bjerregaard, blev der holdt 8 præsentationer, der havde været afholdt på Fairbanks-kongressen. Som et ekstra krydderi blev der vist en film om Yukon Johnny en undervisningsfilm om diabetes. Detaljerede mødeprogrammer kan ses på I 2012 udsendtes kvartalets tal fra GMS 5 gange omhandlende hepatitis B-virusinfektion; kulde og stofskifte; sammenhængen mellem kønsratio, forurening og klimaændringer; kronisk mellemørebetændelse og tuberkulose. Forfattere og Marit Eika Jørgensen skal igen ydes en særlig tak for indsatsen. Kvartalets tal skaber debat og opmærksomhed overvejende i Grønland og refereres ofte i landsdækkende medier som f.eks. KNR og Sermitsiaq. Opmærksomhed i Grønland er netop et af formålene med udgivelserne. Forfattere til artikler og forskningsresultater opfordres til at henvende sig til Marit Eika Jørgensen hvis man ønsker et forskningsresultat præsenteret i Kvartalets Tal. Hvis man ikke modtager kvartalets tal kan man blot tilmelde sig nyhedsmailen over eller læse dem via hjemmesiden.

6 I 2012 er der forsvaret 2 Ph.D.-afhandlinger indenfor grønlandsmedicinen. Læge Ramon Gordon Jensen (Otitis media) og cand. Scient. Charlotte Jeppesen (kost i Grønland)) ønskes tillykke. Afhandlingerne kan ses på Flere andre er i gang med nye Ph.D.-projekter, og de sidste tre år har Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser ud af deres årlige pulje på 3 Ph.D.-stipendier hvert år finansieret et sundhedsvidenskabeligt projekt. I 2013 forventes 2 Ph.D.-forsvar at blive afholdt. Der har været afholdt to bestyrelsesmøder i 2012 Selskabets økonomi har udvist et underskud i 2012, hvilket skyldes let faldende medlemsindtægter, kraftigt stigende udgifter til porto og uændrede høje udgifter til tidsskriftet International Journal of Circumpolar Health (IJCH). Selskabet har fortsat en rimelig formue og da vi forventer faldende udgifter som følge af ændrede økonomiske forhold for IJCH bliver en kontingentstigning heller ikke aktuel i år. Selskabets største udgift er fortsat tidskriftet IJCH. Internationalt har der været stor aktivitet i Den største begivenhed var selvfølgeligt ICCH-kongressen i Fairbanks, Alaska, august Der var 536 registrerede deltagere fra Grønland (27), Danmark (20), USA (265), Canada (152), Rusland (28), Norge (25), Sverige (6), Finland (5), Australien (4), New Zealand (1), Israel (1), Japan (1) & Cameroun (1). 1 opening ceremony, 1 closing ceremony, 9 keynote talks, 15 featured topics, 4 featured films, 303 abstracts, 59 concurrent oral sessions, 10 poster sessions, 21 affiliated meetings, 4 wellness walks, 5 sponserede morgenbuffeter, 4 sponserede frokoster, 1 velkomstreception, 1 festbanket og 1 hjuldampertur med optræden af den navnkundige alaskanske countrysanger Hobo Jim (http://www.hobojim.com)! Kongressen var som tidligere kongresser en stor succes, selvom der var gået lidt amerikansk valgkampspolitik i forberedelserne, hvilket ufrivilligt havde haft betydning for flere af hovedarrangørerne. Næste ICCH-kongres finder sted i Oulu, Finland, IUCH (The International Union for Circumpolar Health) er som vanligt blevet ny-sammensat efter IUCH-kongressen. Præsident er blevet Jon-Øjvind Odland fra Norge, vice-præsident undertegnede, og kasserer er Ketil Lenert Hansen fra Norge. Suzanne Møller er blevet det andet medlem fra GMS i bestyrelsen, så det grønlandske/skandinaviske islæt er stærkt i bestyrelsen. The International Network for Circumpolar Health Researchers, en frivillig sammenslutning af circumpolare sundhedsforskere, er blevet reorganiseret. President er blevet Peter Bjerregaard og sekretær Christina Viskum Lytken Larsen. Netværket er fusioneret med International Association of Circumpolar Health Publishers, som udgiver International Journal of Circumpolar Health (IJCH). GMS har tidligere taget en principbeslutning om ikke at ville støtte enkeltorganisationer økonomisk, men har støttet IJCH via medlemmernes kontingent. Da tidsskriftet er blevet elektronisk og ikke udgives i trykt form har dette allerede afspejlet sig i et lavere bidrag fra GMS til IJCH for 2013, og dette forventer vi på længere sigt at resultere i kontingentnedsættelse. Bestyrelsen arbejder på at sikre, at bidraget til organisationen bag IJCH fortsat afspejler omkostningerne til IJCH og ikke til organisationen som sådan. GMS bestyrelse opfordrer fortsat medlemmerne til at publicere i IJCH, som uændret er indekseret i Science Citation Index med en impact factor på 1,06. Fra Grønlandsk/dansk side er en større begivenhed i det forløbne år at Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser (KVUG), som blev dannet i 1878, af forskellige grunde er blevet nedlagt, så vidt vides med udgangen af Forskningsmidler fra KVUG vil blive overført til andre fonde i Grønland, og de samfinansierede Ph.D. stipendier vil fremover blive administreret af Naturinstituttet i Nuuk. Der er ikke fuld klarhed over hvad nedlæggelse kommer til at betyde for grønlandsforskningen. Indtil videre varetages den videnskabsetiske sekretariatsbetjening som hidtil af Landslægeembedet. Der arbejdes p.t. på en grønlandsk videnskabsetisk lovgivning. Der er andre nationale og internationale initiativer i gang. Det vil føre for vidt at omtale dem alle her, men en begivenhed, der skal nævnes, er dannelsen i 2012 af det tværfaglige Center for Arktisk Forskning ved Århus Universitet, der har en sundhedsdel ledet af professor Eva Bonefelt Jørgensen.

7 NUNA MED 2013 bliver årets store begivenhed i GMS. Kongressen afholdes d september 2013 i Nuuk, og tilmelding er nu mulig på hjemmesiden Medlemmerne opfordres til at møde talstærkt op til kongressen. Som noget nyt bliver der i tilknytning til NU- NA MED afholdt Ph.D. sommerskole om storskalaprojekter og sundhedspåvirkninger og Master Class i artikelskrivning. Udover sessioner på dansk og grønlandsk vil der være engelsksprogede sessioner. GMS hjemmesiden opdateres til stadighed, og selskabets medlemmer opfordres til at orientere webmaster Anders Koch om relevante links. Der findes allerede mange gode links og annoncering af møder o.l. på hjemmesiden, men relevante links af enhver art er velkomne. Bestyrelsen og lokalafdelingens bestyrelse har i det forløbne år igen ydet en stor indsats. En særlig tak skal lyde til Susanne Brenaa, SIF, for trofast sekretariatsbistand såvel i det forløbne som i de mange foregående år. Anders Koch, d. 10. februar 2013

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand 1 of 8 3/21/2012 9:09 PM Nr. 2. 8. Årgang September 2005 ISSN 1604-0228 www.dpsa.dk Indhold Invitation & Program for årsmøde 2005: Medier, eksperter og politologien Indkaldelse til generalforsamling Forslag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog FORFATTEREN 2 2012 Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog leder Litteraturens drift Den 30. marts åbner et nyt litteraturcenter i den gamle godsbanegård i Aarhus.

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 23. marts 2010

Referat af SMIP Generalforsamling den 23. marts 2010 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 5. april 2010 Referat af SMIP Generalforsamling den 23. marts 2010 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Nr. 3 januar 2013. Et nyt svampeår er i gang

Nr. 3 januar 2013. Et nyt svampeår er i gang Nr. 3 januar 2013 Et nyt svampeår er i gang Foreningen er gået i gang med sit 108. år. De mere end 2000 medlemmer kan traditionen tro se frem til over 150 arrangementer i løbet af 2013, heraf mindst 100

Læs mere

Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien

Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien Strategi Strategien blev lavet som et værktøj til at styre Avalak mod et mål, og vi har anvendt til at træffe beslutninger og drive vores arbejde fremad. Det har fungeret godt, og det har været godt at

Læs mere