Invitation til miniudbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til miniudbud"

Transkript

1 Invitation til miniudbud Vedr.: Miniudbud af møblering af nyt Handelsgymnasium med tilhørende kontorfaciliteter under SKI rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole Med henvisning til rammeaftale delaftale 1 - Kontormøbler og kontorstole fra Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) anmodes hermed om tilbud på møblering af nyt Handelsgymnasium med tilhørende kontorfaciliteter i henhold til rammeaftalens vilkår omkring miniudbud. Nærmere beskrevet vedrører miniudbuddet møblering af nyt Handelsgymnasium beliggende på Viborgvej 159 A, 8210 Århus V. Bygningen har tidligere været maskinfabrik og er pt. under ombygning til uddannelsesinstitution. Handelsgymnasiet skal ved fuld kapacitet rumme tolv klasser samt skolens udviklingsafdeling. Lejemålet, der samlet er på ca kvm., overtages d. 1. august 2010 og eleverne møder første gang på skolen onsdag d. 11. august Miniudbudsmaterialet er vedlagt denne invitation. Tilbuddet sendes pr. post eller bud og skal være Århus Købmandsskole, Sønderhøj 9, 8260 Viby J att. Økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard i hænde senest den tirsdag d. 18. maj 2010 kl for at komme i betragtning ved vurderingen af de indkomne tilbud. Er der uddybende spørgsmål til materialet eller lignende, kan disse i perioden fra mandag d. 3. maj 2010 til og med mandag d. 10. maj 2010 stilles skriftligt via til økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard på Der vil være mulighed for besigtigelse af lokalerne Handelsgymnasiet Viborgvej 159 A, 8210 Århus V fredag d. 7 maj kl Interesserede leverandører opfordres til at møde op. Tilbudsgivere, der er interesserede i at byde på opgaven, skal hurtigst muligt og senest den mandag d. 10. maj 2010 kl gøre opmærksom herpå ved at skrive en til økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard på Miniudbuddet består af følgende dokumenter, der er vedhæftet denne invitation eller alternativt kan findes på Århus Købmandsskoles hjemmeside, - Bilag 1 Generelle vilkår for tilbudsafgivelse - Bilag 2 Designstrategi - Bilag 3 Grundplan for stue og første sal - Bilag 4 Kravspecifikation - Bilag 5 Spørgeskema - Bilag 6 Tilbudsskema Bilag 2, bilag 5 og bilag 6 eftersendes tirsdag d. 4. maj Nærværende henvendelse foretages til alle relevante kontraktleverandører på den respektive delaftale. Med venlig hilsen Gitte Nørgaard Økonomi- og administrationschef

2 Bilag 1 Generelle vilkår for tilbudsafgivelse, miniudbud Møblering af nyt Handelsgymnasium under Århus Købmandsskole

3 1. Indholdsfortegnelse Forside 1. Indholdsfortegnelse Indledning/generelle forhold Miniudbud iht. rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole Miniudbuddets gennemførsel Ordregivende myndigheder Kontraktindgåelse Udbyders forbehold Tavshedspligt og åbning af tilbudene Tilbudsgivers omkostninger Gennemførelse af spørgerunde Tilbuddets udformning Generelt om udbudsgrundlaget Tilbudsgivers forbehold Alternative bud Minimumskrav til tilbuddet Miniudbudsmaterialet Den gældende tilbudsfrist m.m Tildelingskriterium Valg af tilbudsgiver Tildelingsprocedurer Tidsfrister for udbudsforretningen Spørgefrist Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Accept- og afslagsfrist Kontraktindgåelse Leveringsfrist Oversigt over udbudsforretningen... 7

4 2. Indledning/generelle forhold 2.1. Miniudbud iht. rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole Dette miniudbud gennemføres som en genåbning af konkurrencen mellem de virksomheder, der er parter i SKIs rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole. Miniudbuddet omfatter inventar til nyt Handelsgymnasium 2.2. Miniudbuddets gennemførsel Miniudbuddet af under rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole gennemføres af Århus Købmandsskole Sønderhøj Viby J Kontaktperson Økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard, 2.3. Ordregivende myndigheder Den ordregivende myndighed er: Århus Købmandsskole Sønderhøj Viby J cvr. nr Yderligere oplysninger om den ordregivende myndighed fremgår af skolens hjemmeside I nærværende udbudsbetingelser vil den ordregivende myndighed være benævnt ordregivende myndighed Kontraktindgåelse Leveranceaftale indgås i overensstemmelse med Rammekontrakt om Kontormøbler og kontorstole Udbyders forbehold Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at annullere hele eller dele af det samlede miniudbud og/eller at gennemføre nyt miniudbud, hvis der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger dette Tavshedspligt og åbning af tilbudene Nærværende miniudbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold,

5 som måtte komme til tilbudsgivernes kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. Tilbud med bilagsmateriale vil blive behandlet fortroligt. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller at få oplysninger om konkurrenternes tilbud Tilbudsgivers omkostninger Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning og eventuel efterfølgende kontrahering er de ordregivende myndigheder uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver Gennemførelse af spørgerunde Med henblik på at sikre, at tilbud udformes korrekt i overensstemmelse med de stillede krav, gennemføres der en spørgerunde, hvor du kan stille spørgsmål til miniudbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget, og anmode om uddybende beskrivelse af konkrete punkter i materialet. Spørgsmålene, der skal være på dansk, skal via være den ordregivende myndighed i hænde inden udløbet af det fastsatte tidspunkt herfor, mandag d. 10. Maj 2010 kl Spørgsmål mailes til Økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard på mailadressen Alle modtagne spørgsmål vil blive besvaret i umiddelbar fortsættelse af spørgefristens udløb, og spørgsmål (i anonymiseret form) og svar vil blive offentliggjort via fremsendelse af mail til alle tilbudsgivere. Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af selve miniudbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget, vil alle tilbudsgivere blive orienteret herom samtidig med besvarelsen af de stillede spørgsmål. Herefter vil vilkårene for tilbudsafgivelse være endeligt fastlagt. 3. Tilbuddets udformning 3.1. Generelt om udbudsgrundlaget Indledningsvis bør tilbudsgiver læse det samlede miniudbudsmateriale grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet. Nedenfor er angivet, hvor mange besvarelser der skal fremsendes af de indlagte spørgeskemaer: Bilag 5 Spørgeskema én besvarelse. Bilag 6 Tilbudsskema én besvarelse Tilbudet ønskes suppleret med billeder af de enkelte møbler, herunder gerne grafisk / billede illustration af de ønskede opstillinger, eks. elevarbejdsplads, kantineopstilling m.v.

6 3.2. Tilbudsgivers forbehold Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende vilkår eller minimumskrav til tilbuddet. Sådanne forbehold kan medføre, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Øvrige forbehold i tilbuddet kan føre til afvisning, hvis forbeholdet ikke kan kapitaliseres på tidspunktet for tilbudssammenligningen. Eventuelle forbehold skal være ledsaget af tilbudsgivers skriftlige begrundelser. I det omfang tilbudsgiver ikke udtrykkeligt tager forbehold over for de enkelte bestemmelser, og tillige angiver, hvilken konkret formulering af den pågældende bestemmelse tilbudsgiver vil foreslå, lægges det til grund, at tilbudsgiver har accepteret bestemmelsen, således at denne kan indgå i den endelige kontrakt. Tilbudsgiverens skal på det følgebrev, som signeres og medsendes tilbuddet tilkendegive hvorvidt der er forbehold i tilbuddet eller ej. Eventuelle forbehold skal anføres i speciel rubrik på individuelle produktspecifikke spørgsmål. Forbehold noget andet sted i tilbudsgiverens tilbud ville ikke blive accepteret Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud. 4. Minimumskrav til tilbuddet 4.1. Miniudbudsmaterialet Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige tilbudsskemaer. Formålet med tilbudsskemaerne er at sikre, at den ordregivende myndighed får alle nødvendige og relevante oplysninger til brug for vurderingen af de enkelte tilbud i relation til de udbudte kontrakter. Er skemaerne ikke udfyldt, eller er udfyldt mangelfuldt, og er den ønskede dokumentation ikke indsendt, er den ordregivende myndighed berettiget til - og kan være forpligtet til - at se bort fra det fremsendte tilbud. Tilbudsgiverne bør indledningsvis læse hele det samlede miniudbudsmateriale samt vejledninger knyttet til de enkelte spørgeskemaer meget grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet Den gældende tilbudsfrist m.m. Tilbudsgiverens tilbud, der kan fremsendes pr. post eller bud, skal være ordregiver i hænde inden udløbet af den fastsatte tilbudsfrist for dette miniudbud tirsdag d. 18. maj 2010 kl Tilbud, der ikke er ordregiver i hænde inden nævnte tidspunkt, vil blive afvist.

7 5. Tildelingskriterium 5.1. Valg af tilbudsgiver Valg af tilbudsgiver vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud identificeres på grundlag af følgende delkriterier med tilhørende vægtningsfaktorer i de anførte intervaller: Delkriterier Delaftale 1 1. Rabatter og priser, herunder priskonfigurationer 40 % 2. Sortiment 30% 3. Service 20% 4. Miljø 10% 100 % 5.2. Tildelingsprocedurer Tildelingsproceduren varetages af det til projektet knyttede indretningsudvalg. For en nærmere gennemgang af tildelingsprocedure for de enkelte spørgsmål henvises til bilag Tidsfrister for udbudsforretningen 6.1. Spørgefrist Fristen for indsendelse af spørgsmål er mandag den 10. maj 2010 kl Tilbudsfrist Tilbudsfristen er tirsdag d. 18. maj 2010 kl Ved for sen modtagelse vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning Vedståelsesfrist Tilbudsgivers bud skal uanset acceptfrist vedstås til og med den 1. september Accept- og afslagsfrist Der forventes udsendelse af accept/afslag i uge Kontraktindgåelse Underskrivelsen afleveringsaftaler forventes at finde sted i uge 21, 2010.

8 6.6. Leveringsfrist Levering skal finde sted i uge , seneste fredag d. 6. august 2010 kl Oversigt over udbudsforretningen Miniudbudsmaterialet offentliggøres den 3. maj 2010 Mulighed for besigtigelse af lokaler den 7. maj 2010 kl Seneste frist for at stille skriftlige spørgsmål er den 10. maj 2010 kl Svarliste vil blive offentliggjort senest den 11. maj 2010 Tilbudsfrist den 18. maj 2010 kl Vurdering af de indkomne tilbud foregår i perioden uge 20, 2010 Afslagsskrivelser forventes udsendt i uge 21, 2010 Acceptskrivelse og indkaldelse til endelig kontraktindgåelse forventes udsendt i uge 21, 2010 Kontraktindgåelse i uge Leveringsfrist uge 31, senest fredag d. 6. august kl

9

10 AABC CAMPEN - indretningsforslag Opskrift på en lagdelt designstrategi : Orientering : en række helte indenfor økonomiens verden lægger navne til klasselokaler og gør det nemmere at orientere sig i bygningskomplekset : F.eks Møllers Møderum. Et lag grafik trækkes henover huset og forer fællesarealerne. Sort/hvide striber i forskellig afstand på den vandrette flade skaber rytmer og overgang, understreger og giver elevgangene karakter. I opholdsnicher får linierne lov at løbe op ad væggen og spænder på den måde rummets arkitektur ud. Grafikken suppleres af farverne varm orange, lyseblå, kaffebrun og indimellen lys grøn og dyb rød. Intentionen er at tegne et sprødt og vibrerende interiør i de højloftede industrielle rammer og give skolens elever og medarbejdede et inspirerende miljø at studere og arbejde i.

11 AABC CAMPEN - indretningsforslag stueplan AABC

12 I kantinen -eller på Esplanaden -vises tiden flere steder rundt på kloden, for at understrege en uddannelse der har udsyn og tager globalisering alvorligt for vi skal lave verdenen om til farver & striber, citat Skrumpen fra det ydre rum af Gunner Wille

13 .... På den høje gavlvæg i klasselokaleret samles elementer som tavle, board, dør etc på en farvet flade og måske får et par enkelte linier og stipler lov at løbe op ad væggen

14

15

16 Bilag 4 Kravspecifikation 1 af 4 Handelsgymnasium "Campen" - Århus Købmandsskole Placering Type Antal Specifikation Undervisningslokaler - Lok til 1.11 og lok til 1.44 Undervisning Elevbord 150 Fast bord - krom stel - hvid laminat-sort kant -75x150cm - 2 personer Undervisning Elevstol 300 Sort skal - sort stel - 5 hjul - sort sædebetræk - indstillelig højde Undervisning Lærerstol 12 Sort skal - sort stel - 5 hjul - sort sædebetræk - indstillelig højde Undervisning Kateder 12 Elipseformet plade på alm. hæve-/sænk stel - hvid laminat - sort kant Undervisning Knagerækker 12 Sort Undervisning Skraldespand 12 Sort Elevgang lok og lok Elevgang Bænke 4 Bænke - krydsfiner - evt. med påsatte puder - 45x250x40 cm Elevgang Bord 4 Borde - krydsfiner 45x200x40 cm. Elevgang Ståbord 2 Stå borde - krydsfiner - 110x200x40 cm. Elevgang Stole 16 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Elevgang Skraldespand 16 Sort Kantine - lok Kantine Bord 18 Foldebord - krom stel - hvid laminat - sort kant - 80x180cm - med stoleophæng Kantine Stol 200 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Kantine Sofa 4 Hjørnesofa - ca. 2x2m Kantine Cafebord 8 Stå højde Kantine Loungstol 12 Lænestole - uldpolster - pladefod Kantine Loungebord 4 Rund bord med pladefod Lærerarbejdsrum - lok Lærerværelse Arbejdsbord 5 Rund opstilling til tre personer - hæve/sænkefunktion Lærerværelse Kontorstol 15 Indstillelig højde og ryg Lærerværelse Arkiv 22 Rullende "caddie" med aflåselig skuffe til opbevaring af bærbar pc Lærerværelse Højbord 7 Højbord med plads til 3 caddies underneden Lærerværelse Skraldespand 4 Sort Lærerværelse Knagerækker 1 Sort

17 Bilag 4 Kravspecifikation 2 af 4 Placering Type Antal Specifikation Studierum - bibliotek - lok Studierum Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Studierum Skabe 3 Skabe med låger - lås - evt på hjul eller sokkel Studierum Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Studierum Bord 2 Foldebord - krom stel - hvid laminat - sort kant - 80x180cm - med stoleophæng Studierum Stol 20 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Studierum Bord 3 Rund bord med pladefod Studierum Skraldespand 4 Sort Studierum Knagerækker 1 Sort Studievejledning - lok Studievejleder Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm - sort laminat Studievejleder Arkiv 2 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel Studievejleder Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Studievejleder Stol 1 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Studievejleder Sofa 2 Studievejleder Loungebord 1 Rund bord med pladefod Studievejleder Belysning 1 Skrivebordslampe Studievejleder Skraldespand 1 Sort Studievejleder Knagerækker 1 Sort Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Lederkontor Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Lederkontor Mødebord 1 100x200 cm - sort linoleumsplade Lederkontor Mødestol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lederkontor Arkiv 3 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel - evt. med arkivskuffer Lederkontor Belysning 1 Skrivebordslampe Lederkontor Skraldespand 1 Sort Lederkontor Knagerækker 1 Sort Mødelokale - lok Mødelokale Mødebord 1 120x240 cm - sort linoleumsplade Mødelokale Mødestol 8 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Mødelokale Knage 1 Sort Mødelokale Skraldespand 1 Sort

18 Bilag 4 Kravspecifikation 3 af 4 Placering Type Antal Specifikation Recepetion - lok Reception Arkiv 3 Rullende "caddie" med hylder Reception Højbord 1 Højbord med plads til 3 caddies underneden - anvendes som receptionsskranke Reception Dueslag 1 Dueslag med 25 hylder Reception Arbejdsbord 2 Hæve-/sænkebord - 90x180cm - sort laminat Reception Kontorstol 2 Indstillelig højde og ryg Reception Belysning 2 Skrivebordslampe Reception Arkiv 4 Arkivreoler med lås Reception Skabe 6 Reoler med låger - lås - arkiv Reception Skraldespand 3 Sort Reception Knage 2 Sort Grupperum - lok Grupperum Sofa 2 Sofa Grupperum Loungebord 1 Rund bord med pladefod Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort Grupperum - lok Grupperum Stol 3 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Grupperum Stol 1 Glasfiber skal - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 Evt. alternativ form - sort linoleumsplade Grupperum Stol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 120x240 cm - sort linoleumsplade Grupperum Stol 8 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort

19 Bilag 4 Kravspecifikation 4 af 4 Placering Type Antal Specifikation Lærerværelse - lok Lærerværelse Borde 4 Foldebord - krom stel - hvid laminat - sort kant Lærerværelse Stole 25 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lærerværelse Loungstol 6 Lænestole - uldpolster - pladefod Lærerværelse Loungebord 2 Rund bord med pladefod Lærerværelse Skraldespand 3 Sort Lærerværelse Knage 2 Sort Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Lederkontor Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Lederkontor Mødebord 1 100x200 cm - sort linoleumsplade Lederkontor Mødestol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lederkontor Arkiv 3 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel - evt. med arkivskuffer Lederkontor Belysning 1 Skrivebordslampe Lederkontor Skraldespand 1 Sort Lederkontor Knagerækker 1 Sort Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Lederkontor Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Lederkontor Mødebord 1 100x200 cm - sort linoleumsplade Lederkontor Mødestol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lederkontor Arkiv 3 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel - evt. med arkivskuffer Lederkontor Belysning 1 Skrivebordslampe Lederkontor Skraldespand 1 Sort Lederkontor Knagerækker 1 Sort

20 Bilag 5 Spørgeskema Miniudbud under SKI rammeaftale delaftale 1 Møblering af nyt handelsgymnasium med tilhørende kontorfaciliteter under Århus Købmandsskole Tildelingskriterier. Valg af tilbudsgiver vil ske udfra det overordnede tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud identificeres på grundlag af følgende delkriterier med tilhørende vægtningsfaktorer : Delkriterier Vægtningsfaktor 1. Rabatter og priser 40 % 2. Sortiment 30 % 3. Service 20 % 4. Miljø 10 % 100 % Såfremt de indkomne tilbud i forhold til delkriterium 1 ligger væsentligt fra det i projektet budgetterede beløb forbeholder ordregiver sig ret til at afslå alle de indkomne tilbud. Til belysning af de enkelte delkriterier bedes tilbudsgiver besvare nedenstående spørgsmål. Vurderingen af de enkelte tilbud vil blive foretaget af det af Århus Købmandsskole nedsatte indretningsudvalg i samarbejde med den til projektet tilknyttede indretningsarkitekt. Tilbudsgiver opfordres til at illustrere delkriterium 2 med grafik og billeder suppleret med en kort tekst. Delkriterium Pris, opgivet i dkk excl. moms, for samlet leverance i.h.t. bilag 6 tilbudsskema Side 1 af 2

21 Delkriterium Sortiment, herunder særligt opfyldelse af den til projektet udarbejdede designstrategi Delkriterium Leveringssikkerhed, herunder dokumentation for levering indenfor fastlagt tidsramme 2. Tro og love erklæring i forhold til forfalden gæld til det offentlige 3. Garanti, herunder særligt garantiperiode for møbelenheder leveret i mere end 20 stk. Delkriterium 4 1. Andel af det samlede antal leverede enheder der opfylder miljøkravene for tildeling af det nordiske miljømærke Svanen Side 2 af 2

22 Bilag 6 Tilbudsskema 1 af 5 Forklaring til anvendelse af tilbudsskema: Tilbudsgiver Dato I sidehoved på hver side indsættes tilbudsgivers navn og adresse I sidehoved på hver side indsættes dato for tilbudets afgivelse Placering Angiver møblernes placering i forhold til bygningens grundplan, jf. bilag 3 og bilag 4 Type Møbeltype, jf. bilag 4 Antal stk. Opfyldelse af kravspecifikation Produktnavn Ilustration Pris kr. Tilbudssum i alt Angiver antal møbelenheder, jf. bilag 4. Vær opmærsom på at samme møbel kan være ønsket i flere lokaler Kravspecifikation i forhold til den enkelte møbeltype fremgår af bilag 4. Besvares med ja eller nej Produktnavn på den enkelte møbeltype Angivelse af hvor produktet er illustreret eks. hjemmeside, billede vedlagt tilbud eller lignende Angiver prisen for det ønskede antal møbler. Prisen opgives i danske kroner exclusiv moms. Angiver den samlede tilbudssum

23 Tilbudsgiver: Dato 2 af 5 Tilbudsskema - Handelsgymnasium "Campen" - Århus Købmandsskole Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Undervisningslokaler - Lok til 1.11 og lok til 1.44 Undervisning Elevbord 150 Undervisning Elevstol 300 Undervisning Lærerstol 12 Undervisning Kateder 12 Undervisning Knagerækker 12 Undervisning Skraldespand 12 Elevgang lok og lok Elevgang Bænke 4 Elevgang Bord 4 Elevgang Ståbord 2 Elevgang Stole 16 Elevgang Skraldespand 16 Kantine - lok Kantine Bord 18 Kantine Stol 200 Kantine Sofa 4 Kantine Cafebord 8 Kantine Loungstol 12 Kantine Loungebord 4 Lærerarbejdsrum - lok Lærerværelse Arbejdsbord 5 Lærerværelse Kontorstol 15 Lærerværelse Arkiv 22 Lærerværelse Højbord 7 Lærerværelse Skraldespand 4 Lærerværelse Knagerækker 1

24 Tilbudsgiver: Dato 3 af 5 Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Studierum - bibliotek - lok Studierum Arbejdsbord 1 Studierum Skabe 3 Studierum Kontorstol 1 Studierum Bord 2 Studierum Stol 20 Studierum Bord 3 Studierum Skraldespand 4 Studierum Knagerækker 1 Studievejledning - lok Studievejleder Arbejdsbord 1 Studievejleder Arkiv 2 Studievejleder Kontorstol 1 Studievejleder Stol 1 Studievejleder Sofa 2 Studievejleder Loungebord 1 Studievejleder Belysning 1 Studievejleder Skraldespand 1 Studievejleder Knagerækker 1 Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Lederkontor Kontorstol 1 Lederkontor Mødebord 1 Lederkontor Mødestol 6 Lederkontor Arkiv 3 Lederkontor Belysning 1 Lederkontor Skraldespand 1 Lederkontor Knagerækker 1 Mødelokale - lok Mødelokale Mødebord 1 Mødelokale Mødestol 8 Mødelokale Knage 1 Mødelokale Skraldespand 1

25 Tilbudsgiver: Dato 4 af 5 Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Recepetion - lok Reception Arkiv 3 Reception Højbord 1 Reception Dueslag 1 Reception Arbejdsbord 2 Reception Kontorstol 2 Reception Belysning 2 Reception Arkiv 4 Reception Skabe 6 Reception Skraldespand 3 Reception Knage 2 Grupperum - lok Grupperum Sofa 2 Grupperum Loungebord 1 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1 Grupperum - lok Grupperum Stol 3 Grupperum Stol 1 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1 Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 Grupperum Stol 6 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1 Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 Grupperum Stol 8 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1

26 Tilbudsgiver: Dato 5 af 5 Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Lærerværelse - lok Lærerværelse Borde 4 Lærerværelse Stole 25 Lærerværelse Loungstol 6 Lærerværelse Loungebord 2 Lærerværelse Skraldespand 3 Lærerværelse Knage 2 Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Lederkontor Kontorstol 1 Lederkontor Mødebord 1 Lederkontor Mødestol 6 Lederkontor Arkiv 3 Lederkontor Belysning 1 Lederkontor Skraldespand 1 Lederkontor Knagerækker 1 Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Lederkontor Kontorstol 1 Lederkontor Mødebord 1 Lederkontor Mødestol 6 Lederkontor Arkiv 3 Lederkontor Belysning 1 Lederkontor Skraldespand 1 Lederkontor Knagerækker 1 Tilbudssum i alt 0

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 2 Van 2 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 2 Van 2 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 2 Van 2 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Betingelser for udbud af Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af Hjemmeplejebiler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Sundhed og Socialservice Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Udbud på touchskærme og pocket pc er til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Side

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.6 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Mandskabsvogne, dobb. kab lad. 2 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Mandskabsvogne, dobb. kab lad. 2 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Mandskabsvogne, dobb. kab lad. 2 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Rammekontrakt 06.05 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbud - Hydraulisk materialehåndteringsmaskine på hjul til genbrugsstationen i Havnegade, Odense. Udbudsbetingelser

Udbud - Hydraulisk materialehåndteringsmaskine på hjul til genbrugsstationen i Havnegade, Odense. Udbudsbetingelser Udbud - Hydraulisk materialehåndteringsmaskine på hjul til genbrugsstationen i Havnegade, Odense Udbudsbetingelser Dato: 13. september 2016 Dokument id: 49914 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: EP/ANS

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere