Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014"

Transkript

1 30. januar 2014 Rådssalen Kl Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen for Ændring af datoer for udvalgsmøder - Udsendelse af dagsorden - Arbejdsplan for Dialogmøde med Syddjurs Kommune 29. april - Håndtering af ankeafgørelser - Midler til eksterne konferencer mv. for udvalgsmedlemmer 3 Konsekvenser af ny styrelsesvedtægt 4 Budgetopfølgning for december 2013 og forventet regnskab Status på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Nøgletal Gennemgang af politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Tema om kontanthjælpsreformen - Kriterierne for revisitation - Samlevende - Praksisundersøgelse om kontanthjælp og formue 9 Nyt fra LBR 10 Gensidig orientering: - Tværkommunal indsats på jobrotation - Aftale- og dialogstyringsdokument - Servicelovens 41 - KL Beskæftigelseskonferencen i Kolding 26. februar Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 27. februar 2014 Mødelokale 2 Kl Budgetopfølgning for januar Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Drøftelse af den virksomhedsrettede indsats 4 Styrket borgerkontakt 5 Praksis vedrørende kontanthjælp 6 Nyt fra LBR 7 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering: - Dialogmøde med Syddjurs - Fyraftensmøde om autisme den 4. marts 2014 i samarbejde med Dansk Handicap - Orientering om beskæftigelseskonference 21. februar 2014

2 Kl Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 27. marts 2014 Kl Budgetopfølgning for februar april Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Årsregnskab - sektorbeskrivelser 4 Kompetentecefordelingsplan 5 Forslag til integrationspolitik - til høring 6 Godkendelse af støtte til jobrotationskontoret i Muligheder for tildeling af engangsydelser 8 Drøftelse af tilbud om økonomisk rådgivning 9 Drøftelse af kvalitetsstandard på borgerbetjening inden for arbejdsmarkedsudvalgets område 10 Orientering om tilbud og indsatsmuligheder i Jobcentret i foråret Kommissorium - Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune til høring 12 Nyt fra LBR 13 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering: - Styrket Borgerkontakt - Carsten Koch rapport "Veje til job" - Erhvervsuddannelsesreform - Beskæftigelseskonference 15. maj Temamøde med læger og A-kasser 8. maj Orientering vedr. udarbejdelse af resultatrevision for Bekendtgørelsesændring om visitation af unge kontanthjælpsmodtagere - FTF repræsentation i LBR i Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen Temamøde KB vedr. budget 24. april 2014 Rådssalen Kl Dialogmøde med LBR kl Oplæg ved Regionsdirektør Palle Christensen vedr. beskæftigelsesmål for 2014 og 2015 samt indsatser i Jobcenter Norddjurs for at nå målene - Udkast til Resultatrevision Drøftelse af det videre forløb vedr. beskæftigelsesplan 2015 og Resultatrevision Næste møde 2 Ordinært arbejdsmarkedsudvalgsmøde Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets området

3 3 Drøftelse af udkast til Norddjurs Kommunes Resultatrevision 2013 (skal sendes til høring hos LBR senest den 1. maj 2014) 4 Tema om sygedagpengeområdet og rehabilitering - Orientering om sygedagpengereform 5 Tema om sygedagpengeområdet og rehabilitering - Forlængelse af sygedagpenge 6 Tema om sygedagpengeområdet og rehabilitering - Anvendelse af lægekonsulent 7 Tema om sygedagpengeområdet og rehabilitering - Førtidspension på de foreliggende grundlag 8 Budgetopfølgning for marts Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsstandarder 11 Forslag til idekatalog til budget Nyt fra LBR 13 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering: - Forhøjelse af flygtningelandstallet - Besøg af Folketingets beskæftigelsesudvalg den 10. september Behandling af EU-sager om familiesammenføring - Praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud - Orientering om målgruppen for ressourceforløb - Temamøde med læger 8. maj Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 27. maj 2014 Rådssalen Kl Dialogmøde med Handicaprådet kl Status på ministermål Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for Forslag fra handicaprådet til beskæftigelsesplan Det kommende arbejde med arbejdsmarkedspolitikken - Handicap- /inklusionspolitik - Fastholdelse på arbejdsmarkedet - Eventuelt Kl Dialogmøde med Integrationsrådet kl Status på ministermål Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for Forslag fra Integrationsrådet til beskæftigelsesplan Eventuelt Kl Drøftelse af unge- og voksenuddannelsesmålsætninger 4 Budgetopfølgning for april Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Statens styring af arbejdsmarkedsområdet

4 Kl Godkendelse af Resultatrevision Drøftelse af forslag til særlige indsatsområder, der skal indarbejdes i Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan Orientering om forsørgelsesgrupper opdelt i geografiske områder 10 Orientering om nytteindsats 11 Orientering om forslag til idékatalog til budget på arbejdsmarkedsudvalgets område 12 Godkendelse af kommissorium for det kommende arbejde med en arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 13 Nyt fra LBR 14 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering: - Beskæftigelseskonference 15. maj - Presse - Orientering om retssag - Temarevision Ekstern orientering om sygedagpengereform 16 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 19. juni 2014 Mødelokale 2 Kl Dialogmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og erhvervsudvalget - Introduktion til arbejdsmarkedsudvalgets område i korte træk - Introduktion til erhversudvalgets område i korte træk - Partnerskabsaftale vedrørende uddannelse og praktikpladser - Socialøkonomiske virksomheder - Forslag til Beskæftigelsesplan 2015 fra erhvervsudvalget - Erhversudvalgets handlingsplan under udarbejdelse - Eventuelt 2 Ordinært møde kl Præsentation af UU-Djursland v/ UU leder Lotte Kruse 3 Samarbejde med Produktionsskolen vedr. EGU 4 Budgetopfølgning for maj Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Orientering om forslag til idékatalog til budget på arbejdsmarkedsudvalgets område 7 Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan Tema om Helhedsorienteret kontrol (HOK) 9 Drøftelse af udkast til kvalitetsstandard vedr. forsikrede ledige 10 Drøftelse af udkast til kvalitetsstandard vedr. visistation af unge til uddannelseshjælp 11 Integrationspolitikken

5 12 Fornyelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri 13 Godkendelse af indhold og program for konference - arbejdsmarkedspolitik 14 Nyt fra LBR 15 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering: - jobcamp 2014 i Aalborg november - Ændring af lov om aktiv socialpolitik - midlertidig husleje 17 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 24. juni 2014 Temadag KB vedr. budget 14. august 2014 Temadag KB vedr. budget 21. august 2014 kl Ekstraordinært udvalgsmøde vedr. budget inkl. budgetbemærkninger 2 Halvårsregnskab 26. august 2014 Gæstekantinen kl Dialogmøde med LBR og konsulenter fra DA og LO om Beskæftigelsesplan august 2014 Kl Budgetopfølgning for juli Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere over 30 år 4 Orientering om supplerende samarbejdsaftale med Region Midtjylland 5 Revisionsberetning nr. 6 6 Forslag til jobcenterbetjening i den vestlige del af kommunen 7 Godkendelse af ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune 8 Orientering om beskæftigelsesreformen 9 Orientering om projekt "Det gode ressourceforløb" 10 Orientering om projekt "På vej" 11 Nyt fra LBR 12 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2014

6 Kl Gensidig orientering: - Politisk møde om den nye beskæftigelsesreform 9. september 2014 i Århus - Besøg af folketingets beskæftigelsesudvalg 10. september Status på konference vedr. arbejdsmarkedspolitik 11. september KL jobcamp 14 i Aalborg november Orientering om vedtagelse af L 193 om barselstillæg - Vejledning om opkrævning hos en samlever af udlagt uddannelses- eller kontanthjælp - Styrket borgerkontakt - Fattigdommen vokser fortsat (rapport fra AE) - Jobcentrenes forpligtelser over for selvforsørgende, arbejdssøgende EU/EØS-borgere - Screening af kontanthjælpssager - Flygtningekvoter Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 2. september 2014 Rådssalen kl Dialogmøde med BUU 9. september 2014 Århus Kl Politisk møde om den nye beskæftigelsesreform 10. september 2014 Viden Djurs / Rådhuset Kl Besøg af Folketingets beskæftigelsesudvalg 11. september 2014 Grenaa Idrætscenter 18. september 2014 Konference om Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik Budgetseminar september 25. september EGU-elever 2 Budgetopfølgning for august Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Godkendelse af Beskæftigelsesplan Erhvervsklima analyse 6 Evaluering af opstartskonference vedr. arbejdsmarkedspolitik 7 Godkendelse af kvalitetsstandard vedr. forsikrede ledige 8 Godkendelse af kvalitetsstandard vedr. visitation af unge til uddannelseshjælp 9 Nyt fra LBR 10 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Godkendelse af mødekalender for 2015

7 12 Gensidig orientering: - Evaluering af dialogmøder - KL's jobcamp november Handicapkonference - Nytteindsatsen - Foreløbig ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte i Økonomisk rådgivning - Sag fra ombudsmanden 13 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 30. oktober 2014 Gæstekantinen Kl Dialogmøde med Syddjurs, Grenaa Mødelokale 2 Kl Budgetopfølgning for september Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Arbejdsmarkedspolitikken - til høring 5 Drøftelse af udkast til kvalitetsstandard vedr. borgerbetjening - borgerservice 6 Godkendelse af kvalitetsstandard vedr. kontanthjælpsmodtagere over 30 år 7 Godkendelse af forslag til ungdomsorienteret indgang 8 Tema om forsikrede ledige 9 Nyt fra LBR 10 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering: - KL's jobcamp 14 - Pædagogiske tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. - Orientering fra arbejdskonference "Fra vision til virkelighed - styrket samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne" 25. september Orientering vedr. jobrotationsordningens pulje - Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland - Flygtningekvoter Invitation til erhvervskonference den 26. november 2014 i Aarhus - Indbydelse til afslutningskonference Brobygning Kronjylland den 19. november 2014 i Grenaa 6. november Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen KL's jobcamp 14 i Aalborg november 19. november 2014 Gl. Estrup, lokale SCS Salen Kl Status på projekt "Det gode ressourceforløb" 2 Budgetopfølgning for oktober 2014

8 Kl Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget december Aftalestyring godkendelse af aftaleholdere 5 Politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Forslag til fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter 7 Nyt fra LBR 8 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering: - Opfølgning på jobcamp 14 - Beskæftigelsesreformens intentioner 10 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen Kl Auning Kro Kl Virksomhedsbesøg 2 Orientering om finanslovsaftale på arbejdsmarkedsområdet 3 Budgetopfølgning for november Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Godkendelse af arbejdmarkedspolitikken 6 Godkendelse af kvalitetsstandard - Kontanthjælpsmodtagere over 30 år 7 Godkendelse af kvalitetsstandard vedr. borgerbetjening - borgerservice 8 EGU-elever 9 Måltal til Beskæftigelsesplan Nyt fra LBR 11 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering 13 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen Kl Juleafslutning

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere