Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 12213 DK 06/11 LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne, er funktionsforstyrrelser udelukkede.

2 Indhold: 1.: Tekniske data 2.: Funktioner 3.: Monteringstips 4.: Delliste / Eksplosionstegning 5.: Montering 6.: Opstilling af grillen 7.: Tilslutning af gasflaske 8.: Opbevaring af gasflaske 9.: Tænding af grillen 10.: Rengøring af gasgrillen 11.: Kontrol af gasgrillen 12.: Fejlsøgning 13.: Reklamationsret BEMÆRK: Grillen må kun anvendes udendørs! Flyt ikke grillen når den er tændt! Når grillen ikke anvendes, skal gasflasken altid lukkes! NB: Nogle dele kan blive meget varme. Vær ekstra forsigtig når der er børn og husdyr i nærheden! Enhver ændring af grillen kan være farlig og er ikke tilladt! ADVARSEL: ARSEL: Anvend ikke benzin, sprit eller lignende ved tænding af grillen!

3 1.:Tekniske data Gas: Gasflaske: Tilslutningstryk: Forbrug: Effekt: Vægt: Str. (ca.): Grillareal ca: Brændere: Tænding: Propan P6, P11 eller PC5, PC10 30 mbar 0,9 (+0,2) kg / h ca. 10,5 (+3,5) kw ca. 52 kg B 129,5 cm, D 58,5 cm, H 104 cm Rist 1 = 32,5 x 48,5 cm Rist 2 = 25,5 x 48,5 cm 3 stk. + 1 sidebrænder Integreret tænding Indholdet i en 6 kg gasflaske har en brændtid på 4-6 timer ved fuld effekt Med købet af en Landmann Gasgrill har du erhvervet dig et værdifuldt produkt. Grillen er godkendt iht. de europæiske sikkerhedsforeskrifter gennem DVGW under CE-nummer 0359.

4 2.: Funktioner Ved at trykke én af reguleringsknapperne ind og dreje mod uret tændes den justerbare brænder. Med denne grill kan du grille, ovnstege og holde maden varm. Forberedelsestiden er minimal. Grillningen kan påbegyndes efter 5-10 minutter. 3.: Monteringstips Et godt råd: Stram først alle skruer helt til, når alle dele er samlet. Dette letter monteringen og øger grillens stabilitet. Inden monteringen påbegyndes, anbefales det at tage alle dele ud af pakningen og sortere dem ved hjælp af dellisten. Skulle grillen trods nøje kontrol ikke være komplet, skal vi bede dig kontakte indkøbsstedet. Læs først denne brugsanvisning grundigt og følg derefter monteringsanvisningen. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer og tager forbehold for trykfejl. Vi anbefaler at du besøger INDEN du samler og anvender grillen for eventuelle ændringer i brugs- og monteringsanvisningen.

5 4.: Delliste 1.Håndtag til låg 1 2.Låg 1 3.Hængsel 2 4.Chassis 1 5.Beskyttelsesplade til ventilerne 1 6.Ventilrør 1 7.Frontpanel 1 8.Sidebord 1 9.Drypbakke 1 10.Ben, venstre 1 11.Bagerste væg, stor 1 12.Sidevæg, venstre 1 13.Hjul 4 14.Hovedventil 3 15.Lille slangekobling 1 (til sidebrænderen) 16.Ramme til reg.knap 4 17.Reguleringsknap 4 18.Bagerste væg, lille 1 19.Bundhylde 1 20.Magnet til døre 2 21.Brødrist 1 22.Grillrist + stegeplade 1 23.Flametamer 2 Till sidebord højre/kogepladen: 24. Håndtag til låg Låg Rist Messingring Brænder Ventil+rør Sidebord, højre 1 31.Ben, højre 1 32.Stang 1 33.Sidevæg, højre 1 34.Stang over døre 1 35.Dør, venstre 1 36.Håndtag til dør Dør, højre Brænder 3 39.Hængselsstang 2 OBS: Slange & regulator følger ikke med - købes separat. Artikelnummer for Norge, Danmark og Finland er 1077

6 4.: Delliste / Eksplosionstegning

7 5.: Montering Få hjælp af eksplosionstegningen samt illustrationerne til at samle grillen. Det anbefales at være to personer ved samlingen, da nogle dele er tunge. Nogle dele kan allerede være formonteret fra fabrikkens side. 1. Montér hjulene (13) og sidevæggene (12, 33) på benene (10, 31). 2. Montér benene og bagerste væg (11) på bundhylden (19). Monter ligeledes én af magneterne (20) på bundhylden 3. Montér stangen over dørene (34), og dørene (35, 37) mellem benene. Magneten (20) monteres samtidig på stangen over dørene og håndtaget til dørene (36) ligeså. Til montering af dørene anvendes hængselsstængerne (39).

8 4. Skyd den monterede grilldel ind i den monterede vogn (vent med at installere grillrist o.lign.). Skru grilldelen fast udefra med 8 stk. skruer (2 stk pr. ben) Montér derefter den bagerste lille plade (18) med 4 stk. skruer bag på benene. 5. Montér nu sidebordene. Hvert bord monteres med 5 stk. skruer fra grillchassisets (4) inderside og 2 stk. fra ydersiden. Montér nu ligeledes slangen (15) mellem sidebrænderens ventil (29) og ventilrøret (6) på chassiset. OBS: Inden grillen anvendes skal tætheden af alle koblinger kontrolleres. 6. Læg grillens flametamers (23) over brænderne og læg derefter grillristen og stegepladen (22) på plads. Drypbakken (9) skal føres ind over dørene. Det er vigtigt at denne fyldes med et 0,5-1 cm lag af fedtabsorberende og ikke brændbart materiale (f.eks. finkornet sand) inden grillen anvendes.

9 6. Opstilling af grillen Placer grillen på et stabilt, jævnt og ikke brændbart underlag og på en måde så den beskyttes mod vind. Sørg for at der er tilstrækkelig sikkerhedsafstand til brændbare ting og materialer. Beskyt gasflasken mod direkte sollys og andre varmekilder (max. 50 C). Flyt ikke grillen når den er varm eller i brug. Gasflasken skal stå ved siden af grillen. Sørg for at slangen ikke læner op ad nogen varme dele på grillen, og at den ikke er bøjet eller udspændt. Det er ikke tilladt at placere gasflasken under grillen/brænderne. Opbevaring af grillen: Når grillen ikke er i brug, bør den stå under et tag med et overtræk. Det er vigtigt at beskytte grillen mod fugt og kulde. Bor du 5 km fra eller nærmere havet anbefales det at opbevare grillen indendørs, da saltene i luften kan forkorte grillens levetid. Når grillen sættes til side efter sæsonen skal du være opmærksom på flg.: 1.: Lad grillen afkøle helt. 2.: Frakobl slange og gasflaske. 3.: Rengør grillen. 4.: Opbevar grillen tørt og beskyt den mod kuldegrader. 5.: Sørg for at slangen ikke er bøjet eller er klemt. 6.: Opbevar monteringsanvisningen sammen med grillen. 7.: Rengør rist, plade og brændere. Smør disse ind i rigeligt madolie inden de stilles til opbevaring (se foruden afsnit om vedligeholdelse/rengøring) 7. Tilslutning af gasflaske For at tilslutte og kunne anvende grillen har du brug for flg.: - gasflaske P6, P11, PC5 eller PC10. Disse kan købes i handlen og kan udskiftes, når de er tomme. - en regulator med tilslutningstryk på 30 mbar. - en slange - sæbevand eller lækagespray til kontrol af tætheder

10 Installation Når gasflasken samt slange og regulator er købt, er du klar til at færdigsamle din grill. a.: b.: c.: d.: e.: Placer gasflasken ved siden af grillen. Montér regulatoren på slangen og tætn samlingen med et spændebånd. Før slangen gennem det andet spændebånd, men stram den endnu ikke til. Montér slangen på slangenipplen som derefter skrues fast på grillens ventilrør. Tætn derefter med spændebåndet, som du allerede har trukket slangen igennnem. Når du skal anvende din grill monteres regulatoren på gasflasken, ved med håndkraft at dreje mod uret. OBS: Inden du anvender din grill skal du læse hele brugsanvisningen igennem inkl. alle sikkerhedsforskrifter og tændingsinstruktioner etc. Kontrollér slangen hver gang inden anvendelse. Kig efter revner eller skader. Hvis du opdager revner eller andre skader, må du ikke anvende grillen. Slangen skal omgående skiftes ud. Når du skal udskifte gasflasken, skal du sikre dig, at der ikke er åben ild i nærheden - fra f.eks. cigaretter, bål, flammer osv. Vær sikker på at flasken er lukket af. Du skal sikre dig, at slangen ikke er knækket eller bukket, da dette kan forhindre gasflowet. Slangen må heller ikke udsættes for unødig udspænding og må ikke røre nogle dele på grillen, som kan blive varme. Kontrol af tæthed Gennemfør sæbevandstesten for at kontrollere tætheden af slangekoblingerne. - Sørg for at der ikke er åben ild eller anden antændelseskilde i nærheden. - Åbn ventilen på gasflasken, men tænd ikke grillen. - Kontrollér at reguleringsknappen står i pos. "OFF". - Pensl en blanding af 50% vand og 50% sæbe (alternativt lækagespray) på slangekoblingerne. Kommer der bobler, er der utæt, og så skal ventilen på gasflasken lukkes og slangekoblingerne strammes til. Gennemfør derefter sæbevandstesten igen.

11 En nippel følger med grillen. Slangen monteres på niplen. Den anden ende af slangen skal man trække over regulatorens tilslutningsstuds. Anvend slangeklemmer for at tætne. Skal kunne bevæges i højden Nippel Han-delen er trukket igennem delen med gevind og derefter trukket igennem slangen. Delen med gevind skal kunne bevæges i højden så den kan skrues fast på grillens ventil. Slangeklemmen skal skrues fast omkring slange og nippel Slange 8.: Opbevaring af gasflaske Undgå at opbevare gasflasken under jordniveau, da gas er tungere end luft. Desuden er gassen flygtig og små mængder ventileres hurtigt bort. Under transport og opbevaring skal den medfølgende hætte til ventilen være påsat. Gasflasker selv tomme skal altid opbevares stående. Før gasgrillen tages i brug, kontrolleres at de gasførende dele ikke er tilstoppede af insekter eller snavs. Dette kan forårsage stop i gastilførslen.

12 9.: Brugsanvisning/Tænding af grillen Tag først din LANDMANN Gasgrill i brug efter at du har kontrolleret tætheden af alle gasførende dele på grillen. Kontrollér ligeledes at der er et 10 mm tykt lag fedtabsorberende og ikke brændbart materiale i drypbakken. Ved tænding af grillen: Læn dig ikke ind over grillen ved tænding af brænderen. Du kan tænde din gasgrill på en sikker måde, hvis du gør følgende: 1.: Åbn låget på grillen og hav låget åbent ved tænding 2.: Åbn ventilen på gasflasken. 3.: Tryk én af reguleringsknapperne ind og drej mod uret til det klikker. Der skal så slå en lille gnist fra ventilen, som antænder gassen. Mellem pos. MAX og MIN behøver man ikke holde knappen inde. 4.: Tænder grillen ikke efter ca. 5 sek. ved første forsøg, lukkes for gassen og man venter 3 min. til næste tændingsforsøg. 5.: Indstil den ønskede varme på knappen. 6.: For at tænde de andre brændere, gør du som ovenfor. 7.: Når brænderne er tændte, varmer flammerne flametamerne op som ligger under grill-risten/pladen. Derefter fordeler varmen sig til grillristen og grillpladen. Flammehæmmerens funktion er at fordele varmen samt beskytte brænderne mod neddryppende fedt og marinader. 8.: For at afslutte grillningen lukker du for ventilen på gasflasken og slukker for gastilførslen til brænderne. Derefter sættes reg.knappen på off. Her skal knappen være trykket ind. OFF I denne pos. skal den klikkende lyd høres Her skal knappen ikke være trykket ind.

13 I øvrigt skal bemærkes: - Start altid med at lade grillen brænde på max effekt i 5-10 min. med åbent låg. - Inden du anvender grillen første gang, skal grillen brændes af. Åbn låget, tænd grillen og lad den brænde på max i min. med låget lukket. Kør ellers aldrig med grillen på fuld effekt med låget lukket, da grillen ellers kan tage skade. Lader man denne grill stå med lukket låg på fuld effekt i længere tid, kan låget blive misfarvet (blåanløbet) - Anvend beskyttelseshandsker når du håndterer låget eller risten/pladen. - Smør grillristen og stegepladen med madolie inden anvendelse. Dette forhindrer maden i at sætte sig fast. 10.: Rengøring af gasgrillen ANVEND IKKE RENGØRINGSMIDDEL ELLER POLERMIDDEL I SPRAYFORM, TIL GRILLEN, RISTEN/PLADEN ELLER BRÆNDERNE, DA AEROSOLPRODUKTER PÅ VARME OVERFLADER KAN DANNE GASSER SOM KAN SKADE GRILLEN. DU BØR HELLER IKKE ANVENDE ÆTSENDE RENGØRINGSMIDLER, DA DE GØR MERE SKADE END GAVN. Støbejernsrist og/eller stegeplade samt flammehæmmer - NB: STØBEJERN RUSTER Når du har afsluttet madlavningen, skal du brænde yderligere 5 min. på MAX. Derefter slukker du for grillen og skraber madrester og lign. af med en grillbørste og smører derefter risten/pladen med madolie. Dette gøres for at forhindre rustdannelse. Man kan en gang i mellem tillige vaske dem i rigeligt varmt vand og derefter smøre dem med madolie. Risten og pladen opbevares med fordel indendørs efter sæsonen penslet med madolie. Grilldelen Fjern overflødigt fedt fra grillens inderside med en plast- eller træskraber. Hvis du vil gøre grillen grundigt ren, kan du anvende en svamp eller blød børste med sæbevand. Fjern grillrist, plade og brændere før rengøring. Sørg for at regulator og ventiler ikke bliver våde. Du kan f.eks. dække disse dele med folie under rengøring. OBS: Vær opmærksom på at snavs/fedt kan antændes, og desuden tærer marinader og madfedt på grillen. Støbejernsbrænderne - NB: STØBEJERN RUSTER Brænd fedt og lign. af i fem minutter på MAX efter madlavning. Man bør rengøre dem med en stålbørste, tørre dem af og smøre dem let med

14 madolie for at de ikke skal tørre ud og for at fjerne tærende marinader og madfedt. Til rengøring af brændernes huller kan du anvende en piberenser el. lign. FOR AT UNDGÅ BRANDSKADER ANVENDES BESKYTTELSESHANDSKER NÅR DU HÅNDTERER VARME DELE. Det anbefales i starten af hver sæson at rengøre hullerne i brænderen og evt. bore med et 2 mm bor. Vask brænderne i rigeligt varmt vand og lad dem tørre helt (evt. i ovn). Smør derefter brænderne med rigeligt madolie. Lad dem suge til sig i ca. ½ time, tør derefter overflødig madolie af. Brænderne er ikke færdige/brugt op før gas lækker ud på brænderens overside. Når sæsonen afsluttes bør man gentage ovenstående procedure. Opbevar gerne brænderne og rist/plade indendørst rigeligt penslet med olie. Drypbakke Kontroller regelmæssigt at materialet i bakken er rent og tørt. I modsat fald skal det skiftes ud. (Anvend f.eks. finkornet sand eller kattegrus.) VÆR OMHYGGELIG MED DETTE, DA FEDT OG SNAVS KAN ANTÆNDE OG BRÆNDE. 11.: 1.: Kontrol af gasgrillen Gasflaske Hver gang du skifter gasflaske, er denne kontrolleret af leverandøren. Slange og regulator Du bør kontrollere slangen og regulatoren hver gang du skal anvende grillen. Sørg for at slangeklemmer og koblinger er tætte. Udskift evt. defekte dele. Brændere Hvis du ikke har anvendt grillen i lang tid, bør du kontrollere at brændernes huller ikke er stoppet til af spindelvæv, insekter o.lign. Er de tilstoppede risikerer man at gas lækker ud ved ventilerne og skader grillen. Skulle de være stoppede, kan de renses med en piberenser, flaskebørste el. lign. Kontroller at brænderne placeres korrekt ud for ventilernes mundstykke, når du har haft dem afmonteret. Brænderne skal ikke sidde helt fast i grillen, men skal være lidt løse, - ellers kan de skade grillen. Grunden til at der ikke er nogen tætning mellem brænderens hals og gasventilen er at syre skal optages for at få ret forbrænding/temperatur i brænderne.

15 12.: Fejlsøgning Skulle der trods nøje kontrol være fejl eller opstå en funktionsforstyrrelse, afprøves følgende: Mindre fejl kan du selv udbedre (se fejlsøgningstabel herunder). Ved andre fejl bør en fagmand/forhandler kontrollere og evt. reparere grillen Fejl Årsag Udbedring Ujævne flammer/ujævnt gasflow. 1. Gassen er ved at være slut. 1. Fyld flasken op/udskift flaske. 2. Lækage ved gasførende dele. 2. Test med sæbevand hvor lækagen er. Der kommer bobler ved lækagen. Tætn eller udskift defekte dele. 3. Regulatoren er defekt 3. Udskift regulatoren. 4. Gasførende dele eller brændere 4. Rengør dele. är tilstoppede. 5. Det blæser lige ind i grillen 5. Placer grillen beskyttet mod vind Brænder tænder ikke. 1. Gasflaskens ventil er ikke åbnet. 1. Åbn flaskeventilen. 2. Der er ikke mere gas. 2. Fyld flasken op/udskift flasken 3. Brænderen er ikke placeret over 3. Juster brænderen hen mod ventilmundstykket. ventilmundstykket. 4. Fejl på tændkablet 4. Anvend reservetænderen* Høje flammer fra brænderen 1. Grillen er meget beskidt. 1. Rengør grillen. 2. Grillmaden er meget fed eller 2. Tør kødet af. Sænk evt. t har meget marinade? temperaturen på grillen. 3. For høj temperatur 3. Sænk temperaturen Antændelse af fedt 1. Fedt og madrester er i grillen. 1. Rengør grillen 2. Grillmaden er meget fed. 2. Tør maden af. Temperatur på grillen er for lav.1.grillen er ikke forvarmet. 1.Forvarm grillen mindst 5-10 min. 2. Brænderne er beskidte/tilstoppede. 2. Rengør brænderne. 3. Gasførende dele er tilstoppede 3. Rengør eller skift delene ud. Flammetilbageslag- En boblende lyd høres, flammerne Luk omgående gasflaskens ventil. I sjældne tilfælde kan flammerne "puffer" Vent et par minutter og start grillen suges ind i brænderrøret.på ny.hjælper dette ikke, skal brændere og gasrør rengøres

16 13: Reklamationsret Reklamationsret på Landmann-griller gælder to år fra købsdato og omfatter udelukkende produktionsfejl og manglende dele, der erstattes. Retten omfatter ikke udskiftning af eller omkostninger for forbrugsstoffer så som brænder eller riste. Omkostninger ved fragt, montering, normal slidtage og fejlagtig håndtering omfattes ikke af reklamationsretten. Retten bortfalder ligeledes ved egen ændring eller justering af grillen. Ovenstående har ikke til hensigt at begrænse vilkår, garantier, rettigheder eller godtgørelse i overensstemmelse med gældende forbrugerlov undtagen i den udstrækning loven medgiver det. Skulle dette produkt trods nøje produktion, kontrol, pakning og transport ikke leve op til Deres forventninger eller være komplet, skal vi bede Dem sende denne anvisning med kommentarer til: SVERIGE LANDMANN Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: FINLAND LANDMANN Finland Oy Laulukuja 4A PO. Box 1 SF Helsinki Tele: Fax: NORGE LANDMANN Norge A/S Haraldrudveien 1-3 N-0581 Oslo Tele: Fax: DANMARK LANDMANN Danmark A/S Hvidsværmervej 147 DK-2610 Rødovre Tele: Fax: Gå gerne ind på for nyheder og tilbehør mm.

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 12255 DK 08/1 TC/LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

12750-2008 DK Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12750 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Indhold: 1.Tekniske data 2.Funktioner 3.Monteringstips

Læs mere

12723JSK DK 2007 - LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12723JSK Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C 12206C DK 10/08 HJS, TC Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12223

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12223 12223 DK 05/09 LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12223 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Indhold: 1.: Tekniske data 2.: Funktioner 3.: Monteringstips 4.: Eksplosionstegning/Delliste 5.: Montering 6.: Opstilling af grillen 7.: Tilslutning a

Indhold: 1.: Tekniske data 2.: Funktioner 3.: Monteringstips 4.: Eksplosionstegning/Delliste 5.: Montering 6.: Opstilling af grillen 7.: Tilslutning a 12285 DK 2007LIN Samle- og brugsvejledning for gasgrill 12285 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 12371 DK-2009 12/08 1 Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 Læs brugsanvisningen grundigt inden du tager din LANDMANN -grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781 12781 DK - 2009 HJS, TC Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

12715 SWE - 2008 JA Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12715 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill 12773

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill 12773 Modell: 12773 Dato: 7/12-09hjc/tc Monterings- og brugsanvisning Gasgrill 12773 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Version: Dato 12749DK 15/11-11TC Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Version: Dato 12461dk 30/11-09tc/hjs Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Kuglegrill 31346

Monterings- og brugsanvisning Kuglegrill 31346 Modell: 3134 Dato: 5/03-10hjc/tc Monterings- og brugsanvisning Kuglegrill 3134 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Indholdl: 1. Tekniske data 2. Funktioner 3. Monteringstips 4. Delliste/Eksplosionstegning 5. Montering 6. Opstilling af grillen 7. Tilslutning af gasf

Indholdl: 1. Tekniske data 2. Funktioner 3. Monteringstips 4. Delliste/Eksplosionstegning 5. Montering 6. Opstilling af grillen 7. Tilslutning af gasf 12300 DK - 2008 AB Monterings- og brugsvejledning til gasgrill 12300 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Version: Dato 12373dk 15/03-10tc/hjs Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gassgrill Cronos 12774

Monterings- og brugsanvisning Gassgrill Cronos 12774 Monterings- og brugsanvisning Gassgrill Cronos 774 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne, er funktions- forstyrrelser

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Klotgrill 31342

Monterings- og brugsanvisning Klotgrill 31342 Version: 3134 Dato 10/1-0tc/hjs Monterings- og brugsanvisning Klotgrill 3134 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 8 Gennemlæs og sæt dig ind i denne brugsanvisning før grillen tages i brug. 8 Før grillen

Læs mere

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Version: Dato 12734dk 29/09-11tc/hjs Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. nvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12317

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12317 12317 DK 2009 - LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12317 Læs brugsanvisningen og monteringsvejledningen grundigt igennem inden du tager din LANDMANN gasgrill i brug. Ved anvendelse efter forskrifterne,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

Vejledning om vedligeholdelse af køkken

Vejledning om vedligeholdelse af køkken Vejledning om vedligeholdelse af køkken 1. Generel info om køkkenet 2. Lukning (lokalt) af vand opsætning af opvaskemaskine 3. Emhætte, betjening og udskiftningsfremgangsmåde 4. Rens af afløb internt i

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Bullfinch Superglow 1200 HL Kosan Gas varenr. 20091 Vigtigt! Servicearbejder må kun foretages af autoriseret VVS-installatør. Efter service eller udskiftning af

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL - et unikt strøsystem Boliger, erhverv m.m. Indendørs Fleksibel byggehøjde: Systemet 15-402 mm...også velegnet til lyddæmpning...byggehøjder fra 15-402 mm Til strøens

Læs mere

Dansk manual til HV-500 HomeVac

Dansk manual til HV-500 HomeVac Dansk manual til HV-500 HomeVac 1 Funktionsoversigt På billedet nedenfor, henviser de forskellige numre til funktionsbeskrivelsen på side 5.. Figur 1: HV500 HomeVac 2 1. Manuel svejsning - Bruges til manuel

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG!

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG! DK KG201445 LAKESIDE Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING!! KUN TIL UDENDØRS BRUG! GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING!!

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol 90F05 & 90F06, DK Rev. 24/06-2011 Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol Indhold: Side: 1. Mærkning 2 2. Generelle informationer 2 3. Mål & Vægt 3 3.

Læs mere

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S MODEL 86952 KUGLEGRILL 65 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken

Læs mere

Helena. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Helena. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Helena SystemRoMedic TM Manual - Dansk Helena 3x3, art. nr: 50300009 Helena 4x3, art. nr: 50300010 Helena 5x4, art. nr: 50300011 SWL = 285kg / 628lbs Helena er et fritstående skinnesystem, som sammen med

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12006 Anvendelse Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere