Besøgstal og affaldsmængder i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besøgstal og affaldsmængder i 2015"

Transkript

1

2 Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i Direkte genbrug... 8 Oplevelse af genbrugspladsen... 9 Service til kunder ARC i udvikling Tiltag i Bilag

3 Forord Velkommen til den årlige redegørelse for ARCs genbrugspladser, som giver et samlet overblik over årets antal af kundebesøg, affaldsmængder og tiltag på pladserne. På vores 10 genbrugspladser har vi haft over en million besøgende, som har afleveret i alt ton affald og genanvendelige materialer. Sammenlignet med tallene for 2014 har der været en stigning i besøgstallet på 6% og en stigning på 5% i den samlede affaldsmængde. En vigtig del af arbejdet på ARCs genbrugspladser er, at sikre en god og miljømæssig korrekt sortering af det affald, som afleveres på vores pladser. Det gør vi ved at oprette og tilrette fraktioner så det der giver mening i forhold til miljø, plads og økonomi. Igen i år har der været stort fokus på direkte genbrug, og det vi vil fortsætte med at have i I samarbejde med kommunerne har vi arbejdet på at finde lige den løsning der bedst fungerer på den enkelte genbrugsplads. Det er vigtigt for os, at vores kunder føler at det er rart at komme på genbrugspladsen, og at genbrugspladsen er intuitiv, når man afleverer sit affald. Vi glæder os derfor til at udfolde et nyt skiltekoncept på alle pladser i løbet af

4 Besøgstal og affaldsmængder i 2015 Den stigende tendens fortsætter i 2015 med flere besøgende og mere affald. Som det fremgår af tabellerne over henholdsvis besøgende og affaldsmængder, er der store forskelle mellem de enkelte genbrugspladser. Dette er naturligt, da der både er stor forskel på genbrugspladsernes størrelse og dermed deres kapacitet, samt genbrugspladsernes beliggenhed i forhold til de forskellige typer af kunder. Behandlingsform Fordeling af affaldet på behandlingsform har de sidste par år været på samme niveau. Selv om man i tabel 1 kan se, at der er sket en lille fremgang i mængden af affald der genanvendes, er fordelingen i 2015, den samme som den var i 2014 afrundet til hele tal. I 2015 sendte genbrugspladserne 89 % til genanvendelse eller direkte genbrug, 9 % til energiudnyttelse, 2 % til deponi og 0,4 % til specialbehandling. Behandlingsformen afgøres af, hvilken kategori det aktuelle behandlingsanlæg har. ARC anvender den registreringsmetodik, som er normen i Danmark. Tabel 1 Udviklingen i fordelingen af affaldet på behandlingsform Fordeling på behandlingsform i % (ISAG) Deponi 2,0 1,8 1,7 Energiudnyttelse 9,7 9,2 8,7 Genanvendelse 88,0 88,7 89,3 Specialbehandling 0,3 0,3 0,4 4

5 Affaldsmængder På ARCs 10 genbrugspladser blev der i 2015 modtaget i alt tons affald, hvilket er en stigning på 4,9 % i forhold til I tabel 2 ses det at Christiania Nærgenbrugsstation har haft en stor stigning på 41,8 % i affaldsmængden fra 2014 til Dette skyldes primært en stigning i mængden af jord, sten og brokker. Fraktionen jord blev først indført i marts Christiania gennemfører mange ombygninger og renoveringer, som er årsag til denne stigning i bygningsaffald. Siden Borgervænget Genbrugsstation åbnede i 2010, har genbrugspladsen oplevet en stille stødt stigning i besøgstallet hvert år. Dette fortsætter i Kirstinehøj Genbrugsplads som er ARCs største genbrugsplads ud fra mængde og besøgstal, forsætter med at øge mængden af affald modtaget. Tabel 2 Affaldsmængder på de enkelte genbrugspladser Genbrugsplads Ændring % Bispeengen Genbrugsstation ,9 Borgervænget Genbrugsstation ,8 Christiania Nærgenbrugsstation ,8 Dragør Genbrugsplads ,4 Hvidovre Genbrugsplads ,3 Kirstinehøj Genbrugsplads ,1 Kulbanevej Genbrugsstation ,6 Vasbygade Genbrugsstation ,9 Vermlandsgade Genbrugsstation ,4 Vægtergangen Genbrugsplads ,4 Samlet mængde ,9 I figur 1 fremgår det, at Kirstinehøj Genbrugsplads er den genbrugsplads, der modtager den største mængde affald med 26 % at den samlede mængde. Vermlandsgade, Bispeengen og Hvidovre Genbrugsstation følger herefter med hver 14 % af den samlede mængde affald. Vægtergangen 1% Vasbygade 3% Vermlandsgade 14% Kulbanevej 12% Bispeengen 14% Borgervænget 6% Dragør 9% Christiania 1% Kirstinehøj 26% Hvidovre 14% Figur 1 Procentvis fordeling af den samlede mængde affald på de enkelte genbrugspladser 5

6 Besøg Der har i 2015 været registreret i alt kunder på ARCs genbrugspladser, hvilket er en stigning på 6,2 % i antallet af besøgende i forhold til I tabel 3 kan man se at kunder fortsat er ved at finde Borgervænget og Bispeengen Genbrugsstation, der åbnede i henholdsvis 2010 og Borgervænget Genbrugsstation har oplevet en stigning på 30,7 %, mens Bispeengen Genbrugsstation har set en stigning på 14,7 % i antal af besøgende. Hvidovre Genbrugsplads holdt lukket i uge 30 grundet renovering af pladsen, hvilket giver udslag i et lille minus på -0,3 %. Tabel 3 Antal besøgende på de enkelte genbrugspladser Genbrugsplads Ændring i % 2014 til 2015 Bispeengen Genbrugsstation ,7 Borgervænget Genbrugsstation ,7 Christiania Nærgenbrugsstation ,3 Dragør Genbrugsplads ,3 Hvidovre Genbrugsplads ,3 Kirstinehøj Genbrugsplads ,4 Kulbanevej Genbrugsstation ,3 Vasbygade Genbrugsstation ,0 Vermlandsgade Genbrugsstation ,4 Vægtergangen Genbrugsplads ,3 Samlet besøgstal ,2 I figur 2 fremgår det, at Kirstinehøj Genbrugsplads er den genbrugsplads med flest besøgende med 21 % af det samlede antal besøgende. Herefter kommer Bispeengen Genbrugsstation med 17 % at det samlede antal besøgende. Vægtergangen 3% Vasbygade 2% Vermlandsgade 16% Kulbanevej 11% Kirstinehøj 21% Bispeengen 17% Hvidovre 9% Dragør 12% Borgervænget 9% Christiania 0,3% Figur 2 Procentvis fordeling af det samlede antal besøg på de enkelte genbrugspladser 6

7 7

8 Direkte genbrug I 2015 har der været stort fokus på direkte genbrug, og her særligt direkte genbrug af brugsting. Af eksisterende ordninger er der Dragør byttemarked, Hvidovre loppemarked og byttecentre på Genbrugsstationerne Bispeengen, Borgervænget, Vermlandsgade og Kulbanevej. Problemer med byttecenteret på Bispeengen Genbrugsstation Der har løbende været udfordringer med de såkaldte superklunsere og deres adfærd ved byttecentrene på genbrugsstationerne. Siden sommerferien 2015 eskalerede problemerne kraftigt på Bispeengen Genbrugsstation med daglige konflikter med superklunserne. Genbrugsvejlederne oplevede at blive tiltalt i en ubehagelig tone, samtidig med at superklunserne havde en truende og aggressiv adfærd. Ordensreglerne blev ikke overholdt, og superklunserne fulgte ikke personalets løbende henstillinger. Brugere der ønskede at aflevere effekter til byttecenteret opleverede at få revet tingene ud af hænderne. Under hensyntagen til genbrugsvejledernes arbejdsmiljø indførte ARC en række initiativer, for igen at gøre byttecentret til et sted hvor personale og borgere trygt kunne færdes uden at blive forulempet. Initiativerne bestod bl.a. af vagter, parkeringsforbud, øget skiltning og reduceret besøgstid. Genbrugscontainer organisationer afhenter på Bispeengen Sideløbende med det eksisterende byttecenter, blev en ny ordning etableret på Bispeengen Genbrugsstation. I september måned blev der opsat en skibscontainer til indsamling af effekter. Herfra skiftes almennyttige organisationer til at tømme containeren. Effekter som organisationerne ikke ønskede at medbringe fra skibscontaineren, blev flyttet til byttecentret eller sorteret fra, hvis de var defekte. I praksis var det så få ting, at byttecentret ikke længere var attraktivt for superklunserne. Guldmine ved Vasbygade Genbrugsstation Københavns Kommune har etableret en midlertidig Guldmine i den gamle Vasbygade omlastning. Formålet med arbejdet er at indsamle og bearbejde materialer fra Vasbygade Genbrugsstation. Materialerne skal bearbejdes af guldgraverne til kreative ting. Guldgraverne er iværksættere udvalgt af Københavns Kommune og får mulighed for at etablere værksteder, kontor og workshop i den gamle Vasbygade omlastning. Projektet gennemføres af Københavns Kommune i samarbejde med ARC. I tidsrummet mellem kl til kl på hverdage har guldgraverne mulighed for at indsamle materialer fra containerne. Det er dog kun specifikke containere, der må indsamles fra, f.eks. træ, metal, paller, dæk, plast mf. Genbrugsvejlederne er til rådighed til vejledning om fraktionerne og evt. til hjælp med at transportere indsamlet materiale fra containerne til hallen ved brug af pladsens minilæsser. Genbrugsvejlederne registrerer mængderne, der bliver flyttet fra containerne til guldminen. Ydermere er der opsat en container på pladsen, hvor kunderne direkte kan placere brugbare materialer til Guldminen. Projektet vil løbende blive evalueret, og erfaringerne fra Guldminen skal indgå i det videre arbejde med Sydhavn Genbrugscenter som forventes åbent i

9 Oplevelse af genbrugspladsen Det skal være en god oplevelse at komme på genbrugspladsen. Derfor indfører vi bl.a. nyt skiltekoncept på pladserne for at gøre dem mere intuitive. Nye skilte og zoneinddeling på Kirstinehøj ARC har iværksat et forsøg med indførelse af nye fraktionsskilte og zoneinddeling på Kirstinehøj Genbrugsplads. Skilte- og zonekonceptet er hovedsageligt udviklet af Vestforbrændingen, som har stillet konceptet frit til rådighed for ARC. ARC og Vestforbrændingen har sammen videreudviklet på design og ikoner, hvorfor konceptet som helhed giver genkendelighed for det samlede opland på ca. en million borgere, når det er implementeret på alle genbrugspladser. Fraktionsskiltene har fået nye og opdaterede tekster, der i højere grad anvender dagligt anvendte navne og begreber for de forskellige materialer og affaldstyper. Endvidere er der på alle fraktionsskilte tilføjet et ikon og en zonefarve, der begge er tænkt som bidrag til en hurtig og let orientering på genbrugspladsen. Fraktionsnummeret er bibeholdt. Zoneinddelingen har til formål at gruppere affaldstyperne som f.eks. Byggeaffald på genbrugspladsen, og dermed gøre det nemmere for kunderne at sortere affaldet korrekt og nemt. Skiltene er flersidede og placeret over containerhøjde, således at det er muligt at orientere sig om containerplacering fra alle vinkler samt på både kort og længere afstand. Skilte og zoneinddeling blev introduceret for kunderne på Kirstinehøj Genbrugsplads i september, og vil blive implementeret på de øvrige genbrugspladser i løbet af Renovering på Hvidovre Genbrugsplads og Borgervænget Genbrugsstation Hvidovre Genbrugsplads var midlertidig lukket i uge 30 grundet nødvendige renoveringsarbejde. I lukkeperioden blev kunder henvist til at benytte Kulbanevej Genbrugsstation. Mandskabshuset på Hvidovre Genbrugsplads og omkringliggende hegn blev frisket op med ny maling, og de grønne arealer blev ligeledes forskønnet. Hele pladsen på Hvidovre blev i lighed med vores øvrige genbrugspladser optegnet med kørebaner, p-arealer mv. som et led i at forbedre kundeservicen, samt logistikken på pladsen. I de første uger af august måned blev der udlagt ny asfalt på dele af Borgervænget Genbrugsstation. Arbejdet blev udført i pladsens normale åbningstid, hvilket var muligt, ved at rokere de berørte containere til alternative placeringer på pladsen i denne periode. Belægningen på begge pladser var blevet beskadiget i forbindelse med afhentning og levering af containere, der over tid havde medført store slidskader flere steder på pladserne. For at imødegå lignende skader fremadrettet, og for at opnå en længere levetid på belægningen, er der monteret containerstop under containerne. Udover at aflaste og skåne belægningen sikrer containerstop, at containerne bliver sat på de rette pladser, efter de er blevet tømt. Lysshow Bispeengen Sidst i marts inviterede ARC naboer til Bispeengen Genbrugsstation til fernisering af lysinstallationen i tunnelen. Lysarkitekt Gunvar Hansen har fået et dynamisk spil af farvet LED-lys til at smelte sammen med det dobbelte vægmaleri Horisonten, som er malet af kunstnergruppen Graffland. 9

10 Service til kunder På genbrugspladserne vil vi sikre en god og miljømæssig korrekt sortering af det affald, som afleveres på vores genbrugspladser. Det gør vi ved at oprette fraktioner, der giver mening ud fra miljø, plads og økonomi. Indsamling af printerpatroner Fraktionen startede som indsamling af toner, men da fraktionen dækker både toner fra laserprintere og blækpatroner fra blækprintere, er navnet ændret til printerpatroner. Indsamlingen startede som et forsøg på Kulbanevej i august, men er siden udvidet til alle pladser der modtager farligt affald. Containeren er placeret i rummet med farligt affald, så den er beskyttet mod vind og vejr. Kunder skal derfor fortsat lægge deres printerpatroner på bordet ved huset med farlig affald, hvorefter genbrugsvejlederne sorterer affaldet. Når patronerne genanvendes hos Tonergenbrug i stedet for at blive behandlet hos SMOKA, giver det en økonomisk besparelse og øget genanvendelse. Hos Tonergenbrug bliver patronerne genfyldt så mange gange det er muligt, og når de ikke kan genfyldes mere, bliver de skilt ad, så metal og plast kan sendes videre til genbrug. Indsamlingen af printerpatroner, gælder alle typer, og der er ikke krav til, at de skal være taget ud af emballagen, hvis de eksempelvis indleveres på pladsen i en papæske. Mineraluld på alle pladser Første halvår af 2015 kørte vi et forsøg på Kirstinehøj med indsamling mineraluld, først i komprimator og siden i container uden komprimering. Selvom en stor del af mineraluld består af luft, må den ikke komprimeres. Det skyldes muligheden for at sortere stenuld til genanvendelse efterfølgende. Fra september måned begyndte vi med at indsamle mineraluld på alle pladser, dog undtaget Vægtergangen og Christiania. I fraktionen indgår stenuld og glasuld i batts/plader, i poser eller i baller. Sammensatte mineraluld-produkter som isoleringsmåtter eller rørisolering må ikke komme i fraktionen, men skal til deponi. Glasulden sorteres fra og sendes til deponi, mens stenulden køres til Rockwool, hvor den genanvendes til nyt isoleringsmateriale. Makulering af papir på Borgervænget og Kirstinehøj Fra september har det været muligt at aflevere sit papir til makulering på Borgervænget Genbrugsplads nu er forsøget udvidet til også at gælde Kirstinehøj. Formålet er at yde en ekstra service til de af vores kunder, der har fortroligt papir, samt at flytte papir fra småt brændbart til genanvendelse. Det er kun papir der må komme i fraktionen. Mapper og charteks må ikke komme i. I tilfælde af dette bliver det væsentligt dyrere at komme af med papiret, og genanvendelsen bliver ringere. Papiret indsamles i 660 L containere med lås og makuleres hos Stena i Brøndby. Forsøget evalueres til juni Vækstmuld Årets vækstmuldkampagne, hvor kunder gratis kan afhente vækstmuld på genbrugspladserne, foregik i perioden 28. marts til 12. april. I 2015 kunne der afhentes muld fra Bispeengen, Borgervænget, Dragør, Hvidovre, Kirstinehøj, Kulbanevej, Vasbygade, Vermlandsgade. I kampagneperioden blev der i alt udleveret ton vækstmuld, hvoraf Kirstinehøj modtog de 746 ton. Samlet set er der i kampagneperioden tale om et lille fald i udleverede mængder i forhold til 2014, men hertil skal lægges Borgervængets udleverede mængder uden for kampagneperioderne, der som den eneste genbrugsplads udleverer vækstmuld hele året rundt. 10

11 ARC i udvikling Vores genbrugsvejledere skal være kompetente og kunne vejlede vores kunder bedst mulig. Kompetenceudvikling I efteråret bliv der for genbrugsvejlederne afholdt ordblindeundervisning som foregik i IT-lokalet på ARC. I løbet af juni blev alle genbrugsvejledere screenet for deres færdigheder i dansk, og 15 personer tog imod tilbuddet om undervisning. Undervisningen var på 10 dage over et par måneder. Et andet uddannelsestiltag Uddannelsesudvalget har arbejdet med, er Overbygning af Genbrugsvejlederuddannelsen Mange genbrugsvejledere har nu gennemført den grundlæggende uddannelse, og der opleves et behov og ønske om en overbygning. Det er lykkes i samarbejde med de øvrige affaldsselskaber på Sjælland og Køge Handelsskole at sammensætte et forløb på 12 dage, der har fokus på Service, Arbejdsmiljø, Affaldsstrømme og Personlig udvikling. I vinterhalvåret 2015 blev der oprettet et hold i som prøvekørte forløbet. Forløbet evalueres i Arbejdsmiljø Vi arbejder på, at forbedre vores arbejdsmiljø på genbrugspladserne og derved nedbringe antallet af arbejdsskader i afdelingen. Vi har i 2015 iværksat et nyt tiltag, hvor vi vil sikre vidensdeling af alle arbejdsskader i Genbrug til samtlige medarbejdere. Vi har ligeledes haft et øget fokus på arbejdsmiljøet, dels i det daglige og ved de planlagte runderinger. For bedre at kunne finde frem til årsagen på de opståede arbejdsskader, har arbejdsmiljørepræsentanten samt ledelsen i Genbrug, deltaget i et kursus omhandlende årsagsanalyse. Kurset gav indsigt i og samt nogle værktøjer til, hvordan det er muligt at komme bag om hændelsen, samt finde den egentlige eller medvirkende årsager at medarbejderen fik en arbejdsskade. Dashboard I slutningen af året fik genbrugsvejlederne mulighed for at følge med i mængderne og besøgstal fra genbrugspladserne via Dashboard. Dashboard er et online internt redskab til at samle og holde styr på data. Det sker for at give genbrugsvejlederne et større overblik over fraktionerne samt et redskab til bedre at styre transport af fraktionerne. ARC Omlastning I starten af marts åbnede ARC for første gang dørene til den nye omlastning. ARC har hidtil udført omlastning af hårde hvidevarer og elektronik i Vasbygade for København og Frederiksberg kommune. Efter anmodning fra Københavns kommune, flyttede omlastningen til nye og større lokaler i R98 s forladte værksteder på Kraftværksvej. Her vil ARC Omlastning udover hårde hvidevarer og elektronik for København og Frederiksberg også omlaste hård plast, småt elektronik samt småt jern og metal fra husstandsindsamling i København. Der er indkøbt en ballepresse, som komprimerer plast, så der kan opbygges et relativt stort lager med henblik på en samlet afsætning. Metal og småt elektronik bliver opsamlet i containere og derefter kørt til videre behandling. Indrapportering af erhvervskunder I 2015 er der solgt 613 årskort. Det er en stigning på 17 % fra Stigningen kan skyldes den indsats, der er gjort for at kontrollere erhvervskunder for betaling. Den kan også skyldes, at genbrugsvejledere og erhvervskontrollanter er mere bevidste om hvilken dokumentation, der skal til for at kommunerne kan gå videre med sager om manglende betaling fra erhvervskunder. 11

12 12

13 Tiltag i 2016 I 2016 fortsætter vi med at udvikle vores genbrugspladser, for at de fortsat kan være et eftertragtet sted for vores kunder at aflevere affaldet på en miljørigtig måde. Sydhavnen Sydhavn Genbrugscenter bygges i samarbejde med Københavns Kommune, og der er udarbejdet et samlet forslag til et genbrugscenter, der omfatter genbrugsstationen samt et værkstedsområde for direkte genbrug. Der har været afholdt udbud af rådgivningsopgaven for Sydhavn Genbrugscenter med forudgående prækvalificeringsrunde. MOE med Gottlieb Paludan som arkitekter blev i oktober 2015 tildelt totalrådgivningskontrakten med etablering af Sydhavn Genbrugscenter på baggrund af et EU-udbud. I den første fase af projekteringen gennemføres en række dialogprocesser for at sikre, at alle relevante interessenter er inddraget i udformningen af centret. Direkte genbrug Der har løbende har været forskellige problemstillinger vedrørende byttecentrene på genbrugspladserne, derfor vil der i 2016 være forsøg med nye ordninger. Den 1. februar lukker byttecentret på Bispeengen og der køres videre med indsamling i container i samarbejde med almennyttige organisationer, der aftager genbrugelige effekter fra genbrugspladserne med henblik på videresalg. Denne løsning oprettes også på Borgervænget med start fra 4. marts. På Vermlandsgade og Kulbanevej fortsætter byttecentrene, dog bliver de bemandet og med begrænset åbningstid. Flamingo (EPS) ARC deltager i et projekt under Rethink Resources Innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign, der er et partnerskab mellem SDU, Teknologisk Institut, Development Centre UMT og CLEAN. Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for genanvendelse af flamingo indsamlet på genbrugspladserne. Der vil i 2016 blive startet et forsøg med indsamling og behandling. På baggrund af resultaterne fra forsøget vil det blive besluttet om der skal etableres indsamling af flamingo på alle ARC genbrugspladser. Zoneopdeling på pladserne med nye skilte på øvrige pladser I løbet af 2016 vil arbejdet med at zoneopdele de øvrige pladser ud over Kirstinehøj foregå. Hver plads skal gennemgå deres fraktioner for at finde den mest optimale og brugervenlige placering. Ny modtager af tøj og sko Hidtil har Trasborg gratis afhentet tøj og sko fra alle genbrugspladser, med undtagelse af Dragør Genbrugsplads hvor tøj og sko afhentes af Frelsens Hær. Vi har i slutningen af 2015 haft en dialog med modtagere af tøj, hvilket resulterede i fem tilbud. UFF afgav det mest fordelagtige tilbud ud fra parametrene pris, miljø og CSR. Fra 1. april 2016 vil UFF indsamle på alle pladser. Samtidig udvider vi fraktionen til også at inkludere tekstiler og hullet tøj for at øge genanvendelsen. Døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads Kunder der i dag benytter genbrugspladserne, har ønsket en mere fleksibel adgang uden for genbrugspladsens nuværende åbningstid. Derfor begynder Hvidovre Genbrugsplads som et forsøg fra maj at holde døgnåbent. I den normale åbningstid vil der være bemandet med personale, mens der uden for normal åbningstid kun vil være adgang for erhverv og private kunder, der har søgt om, og er blevet godkendt til dette. I dette tidsrum vil pladsen være ubemandet. I tilfælde af overtrædelser af ordensreglerne vil kunder blive udelukket i fra at have adgang til pladsen uden for den normale åbningstid. Udenfor pladsens normale åbningstid modtages der ikke farligt affald. Ligeledes vil de opstillede pressecontainerne (komprimatorer), være lukket af, og ikke kunne benyttes. I stedet vil der være opstillet almindelige containere. 13

14 Bilag 14

15 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Alle pladser Ændring i % Asbest % Asfalt % Aviser og ugeblade % Batterier % Beton % Blyakkumulatorer % Brændbart, småt % Byttecenter % Byttemarked % Deponering % Direkte Genbrug (Hvidovre) % Dæk % Elektronik % F-gasflasker % Frederiksberg Ordningen* Fyrværkeri % Genbrug af byggematerialer % Gips til genanv % Guldminen (Vasbygade)* Haveaffald % Hårde hvidevarer % Ildslukkere % Jern og metal % Jord % Kabler % Lysstofrør & Lyskilder % Maleraffald(gråzone) % Mineraluld* Mursten til genbrug % Olie- & kemikalie affald % Paller % Pap % Papir til makulering* Plast hård % Plastfolie % Plastkasser % Printerpatroner* Pump & Pimp % Sanitet % Springmadrasser % Sten og brokker % Tegl % Trykflasker % Trykimpr. træ % Træ til genanvendelse % Tøj og sko % Vinduer % Vægfliser mv % Total % *Fraktioner som er nye, slået sammen med andre eller andet, hvorfor der ikke kan beregnes en reel ændringsprocent 15

16 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Bispeengen Asbest 26,4 29,2 22,0 Asfalt 31,4 73,6 80,0 Aviser og ugeblade 91,9 111,1 133,7 Batterier 2,5 3,1 3,5 Beton 789, , ,5 Blyakkumulatorer 6,1 10,2 9,0 Brændbart, småt 871, , ,5 Byttecenter - 144,0 113,6 Deponering 148,8 212,6 184,2 Dæk 18,6 26,0 29,8 Elektronik 194,7 222,2 228,9 F-gasflasker 0,2 1,7 0,5 Frederiksberg Ordningen ,7 Fyrværkeri 0,04 0,1 0,1 Gips til genanv. 361,9 507,7 502,1 Haveaffald 497,6 916, ,7 Hårde hvidevarer 135,0 177,9 221,7 Ildslukkere - 1,1 0,5 Jern og metal 430,3 573,2 626,1 Jord 806, , ,5 Kabler 8,0 14,8 18,8 Lysstofrør & Lyskilder 2,3 3,5 3,6 Maleraffald(gråzone) 56,8 80,1 89,5 Mineraluld ,3 Mursten til genbrug - 209,2 341,6 Olie- & kemikalie affald 28,8 49,7 58,9 Paller 12,4 28,2 34,7 Pap 160,5 260,3 303,8 Plast hård 66,6 102,0 122,7 Plastfolie 1,6 4,7 4,9 Plastkasser 4,2 5,2 5,9 Printerpatroner - - 0,1 Sanitet 40,4 70,4 76,8 Springmadrasser 188,0 256,7 269,6 Tegl 1.044, ,5 978,6 Trykflasker 1,9 0,5 0,3 Trykimpr. træ 103,1 170,7 167,0 Træ til genanvendelse 1.810, , ,6 Tøj og sko 36,3 66,0 71,3 Vinduer 111,9 174,7 155,5 Vægfliser mv , , ,6 Total 9.351, , ,6 Besøgstal

17 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Borgervænget Asbest 18,5 12,3 8,3 Asfalt 30,1 46,7 34,1 Aviser og ugeblade 52,8 51,5 68,0 Batterier 2,1 1,6 2,1 Beton 455,5 482,4 567,3 Blyakkumulatorer 4,3 3,0 4,3 Brændbart, småt 582,3 594,2 591,4 Byttecenter - 123,2 124,8 Byttemarked 2,8 1,3 - Deponering 113,9 82,6 84,7 Dæk 8,7 9,2 6,7 Elektronik 96,0 93,0 85,5 F-gasflasker 0,1 0,1 0,1 Fyrværkeri 0,1 0,1 0,03 Genbrug af byggematerialer - 1,3 0,7 Gips til genanv. 213,4 208,5 219,3 Haveaffald 363,6 365,2 386,6 Hårde hvidevarer 69,0 72,2 85,9 Ildslukkere - 0,4 0,3 Jern og metal 252,7 244,6 258,9 Jord 530,2 485,2 587,5 Kabler 3,3 5,3 7,6 Lysstofrør & Lyskilder 1,7 1,6 2,2 Maleraffald(gråzone) 15,6 32,5 31,7 Mineraluld - - 5,7 Mursten til genbrug 129,4 93,6 170,3 Olie- & kemikalie affald 22,6 20,2 23,3 Paller 20,1 13,9 14,2 Pap 134,2 136,5 127,8 Papir til makulering - - 1,8 Plast hård 40,2 47,0 49,9 Plastfolie 5,5 2,6 12,1 Plastkasser 3,9 4,4 3,9 Printerpatroner - - 0,1 Pump & Pimp - 1,7 4,1 Sanitet 37,9 24,6 37,4 Springmadrasser 87,9 99,7 100,2 Tegl 497,4 357,2 342,2 Trykflasker 0,6 0,3 0,3 Trykimpr. træ 54,4 54,3 51,1 Træ til genanvendelse 1.149, , ,1 Tøj og sko 31,1 29,0 26,0 Vinduer 83,1 79,7 102,9 Vægfliser mv. 780,6 691,3 807,2 Total 5.895, , ,5 Besøgstal

18 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Christiania Batterier 0,3 0,2 0,3 Brændbart, småt 208,8 202,6 248,2 Deponering 156,5 82,0 70,7 Haveaffald 16,4 - - Jern og metal 48,3 37,0 50,1 Jord - 113,1 256,2 Lysstofrør & Lyskilder 0,1 0,1 0,2 Olie- & kemikalie affald 1,0 1,6 4,0 Pap 4,0 21,7 32,8 Plastkasser - 3,9 6,2 Springmadrasser 106,5 85,6 98,9 Sten og brokker 219,9 159,3 235,1 Total 761,8 706, ,7 Besøgstal

19 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Dragør Asbest 99,5 74,2 91,3 Asfalt 26,8 26,1 30,9 Aviser og ugeblade 79,4 77,6 69,6 Batterier 3,0 2,7 3,0 Beton 997, , ,7 Blyakkumulatorer 7,0 4,8 3,8 Brændbart, småt 939, ,3 961,6 Byttecenter - 52,0 - Byttemarked - 50,0 62,8 Deponering 72,3 57,8 66,1 Dæk 12,6 17,4 14,7 Elektronik 86,2 92,4 90,7 F-gasflasker 0,3 0,2 0,9 Fyrværkeri 0,1 0,03 0,1 Gips til genanv. 101,9 105,7 118,2 Haveaffald 2.097, , ,8 Hårde hvidevarer 72,2 76,8 79,7 Ildslukkere 0,3 0,5 0,3 Jern og metal 300,1 338,3 345,7 Jord 1.140, , ,5 Kabler 3,2 3,7 5,6 Lysstofrør & Lyskilder 1,4 1,3 1,9 Maleraffald(gråzone) 16,2 20,8 21,3 Mineraluld ,0 Mursten til genbrug - 85,9 171,1 Olie- & kemikalie affald 26,5 26,1 27,6 Paller 5,8 4,5 3,9 Pap 136,0 136,0 144,6 Plast hård 51,7 64,6 61,9 Plastfolie 1,2 1,0 - Plastkasser 1,4 2,1 0,8 Sanitet 19,5 17,6 19,2 Springmadrasser 72,2 76,6 70,8 Tegl 484,3 359,7 287,4 Trykflasker 0,2 0,8 0,7 Trykimpr. træ 121,6 155,9 142,7 Træ til genanvendelse 820,5 950,9 971,0 Tøj og sko 47,0 40,6 55,5 Vinduer 66,9 67,2 63,0 Vægfliser mv. 276,1 355,3 379,2 Total 8.188, , ,5 Besøgstal

20 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Hvidovre Asbest 101,1 87,9 114,7 Asfalt 82,5 63,1 77,6 Aviser og ugeblade 111,0 93,0 65,2 Batterier 4,7 3,9 3,1 Beton 1.861, , ,7 Blyakkumulatorer 12,6 9,0 11,6 Brændbart, småt 1.161, , ,6 Deponering 156,9 192,1 196,7 Direkte Genbrug (Hvidovre) 37,1 43,3 43,0 Dæk 24,0 21,7 27,3 Elektronik 153,2 144,5 136,4 F-gasflasker 0,8 0,4 0,4 Fyrværkeri 0,1 0,1 0,1 Gips til genanv. 267,8 323,2 296,2 Haveaffald 1.893, , ,6 Hårde hvidevarer 105,2 108,4 117,9 Ildslukkere 0,3 0,8 0,8 Jern og metal 478,2 483,0 481,2 Jord 2.166, , ,7 Kabler 5,6 10,2 11,9 Lysstofrør & Lyskilder 2,2 1,9 2,9 Maleraffald(gråzone) 33,2 42,3 42,7 Mineraluld ,0 Mursten til genbrug - 154,4 385,5 Olie- & kemikalie affald 41,3 45,7 57,0 Paller 11,7 17,5 27,5 Pap 162,8 195,7 204,0 Plast hård 75,3 113,9 110,5 Plastfolie 10,4 14,6 16,2 Plastkasser 1,8 2,1 1,3 Printerpatroner - - 0,1 Sanitet 48,1 54,1 57,5 Springmadrasser 129,8 150,1 144,8 Tegl 1.030,0 894,2 648,3 Trykflasker 1,1 0,3 0,3 Trykimpr. træ 212,9 274,5 300,8 Træ til genanvendelse 1.591, , ,7 Tøj og sko 32,2 33,3 33,1 Vinduer 141,4 146,3 167,0 Vægfliser mv. 864, , ,7 Total , , ,5 Besøgstal

21 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Kirstinehøj Asbest 157,4 126,3 156,6 Asfalt 130,0 100,3 98,4 Aviser og ugeblade 69,9 88,3 91,6 Batterier 8,1 7,7 8,4 Beton 3.569, , ,9 Blyakkumulatorer 19,5 20,9 18,9 Brændbart, småt 2.032, , ,2 Byttemarked - 1,3 - Deponering 206,3 225,2 188,9 Dæk 64,6 61,0 74,8 Elektronik 285,7 265,4 261,4 F-gasflasker 1,0 1,2 1,2 Fyrværkeri - 0,1 0,2 Gips til genanv. 427,7 427,9 544,8 Haveaffald 4.115, , ,8 Hårde hvidevarer 222,0 211,3 255,0 Ildslukkere 1,4 1,4 1,1 Jern og metal 978,2 937, ,1 Jord 4.325, , ,6 Kabler 9,7 14,5 18,1 Lysstofrør & Lyskilder 3,4 4,7 5,6 Maleraffald(gråzone) 73,1 63,0 74,3 Mineraluld ,1 Mursten til genbrug 19,4 243,7 524,9 Olie- & kemikalie affald 68,9 74,6 93,7 Paller 13,0 16,9 13,3 Pap 306,6 303,5 334,0 Plast hård 191,2 208,2 232,2 Plastfolie 5,2 1,7 14,9 Plastkasser 1,7 2,8 2,7 Printerpatroner - - 0,3 Sanitet 65,1 68,6 84,1 Springmadrasser 227,9 253,7 270,7 Tegl 1.805, , ,6 Trykflasker 0,9 1,6 0,5 Trykimpr. træ 434,1 490,7 513,4 Træ til genanvendelse 3.223, , ,0 Tøj og sko 83,6 79,2 115,4 Vinduer 253,9 229,0 284,3 Vægfliser mv , , ,6 Total , , ,4 Besøgstal

22 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Kulbanevej Asbest 58,3 51,9 55,6 Asfalt 9,9 74,2 66,6 Aviser og ugeblade 98,2 71,5 68,8 Batterier 3,1 2,7 2,9 Beton 1.658, , ,5 Blyakkumulatorer 7,6 8,4 7,2 Brændbart, småt 1.176, ,0 953,0 Byttecenter - 135,2 144,4 Deponering 194,1 197,9 148,4 Dæk 21,3 23,3 24,0 Elektronik 197,9 147,9 153,8 F-gasflasker 0,6 0,5 0,5 Fyrværkeri 0,1 0,1 0,1 Gips til genanv. 321,6 295,8 297,6 Haveaffald 1.385, , ,0 Hårde hvidevarer 137,1 131,9 148,4 Ildslukkere 0,5 0,7 0,8 Jern og metal 514,1 429,3 451,9 Jord 1.762, , ,0 Kabler 5,3 7,0 9,1 Lysstofrør & Lyskilder 2,7 3,0 3,0 Maleraffald(gråzone) 33,1 47,2 53,2 Mineraluld ,0 Mursten til genbrug - 213,3 418,6 Olie- & kemikalie affald 62,5 38,0 46,9 Paller 40,0 18,8 23,1 Pap 247,9 208,6 213,4 Plast hård 85,9 103,9 108,4 Plastfolie 7,2 4,7 4,2 Plastkasser 4,4 4,5 4,3 Printerpatroner - - 0,4 Sanitet 61,4 49,9 56,8 Springmadrasser 198,3 175,5 172,7 Tegl 1.167,7 604,7 373,5 Trykflasker 0,6 0,8 0,7 Trykimpr. træ 171,2 168,8 185,8 Træ til genanvendelse 1.915, , ,3 Tøj og sko 55,5 48,9 49,7 Vinduer 152,4 122,6 120,7 Vægfliser mv , , ,4 Total , , ,7 Besøgstal

23 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Vasbygade Asbest 9,0 7,1 17,1 Aviser og ugeblade 47,2 34,6 38,9 Batterier 0,9 0,5 1,3 Beton 166,8 214,3 124,8 Blyakkumulatorer 2,8 2,0 2,4 Brændbart, småt 240,6 276,0 268,2 Deponering 43,5 55,5 50,2 Dæk 3,7 6,5 6,0 Elektronik 62,2 59,8 47,8 F-gasflasker 0,1 0,1 0,2 Fyrværkeri 0,01 0,1 0,02 Gips til genanv. 104,3 133,9 128,4 Guldminen (Vasbygade) 14,2 Haveaffald 76,9 128,4 90,6 Hårde hvidevarer ,4 Ildslukkere 0,2 0,3 0,2 Jern og metal 121,1 129,3 139,9 Jord 116,9 177,4 98,4 Kabler 2,1 4,4 4,5 Lysstofrør & Lyskilder 0,8 1,1 1,1 Maleraffald(gråzone) 12,1 12,2 18,3 Mineraluld - - 4,9 Mursten til genbrug - 28,1 55,2 Olie- & kemikalie affald 10,8 11,7 13,4 Paller 5,2 8,9 6,4 Pap 63,7 74,6 65,1 Plast hård 15,1 26,2 28,6 Plastfolie - 2,6 3,2 Plastkasser 3,6 2,8 2,0 Sanitet 9,7 14,7 15,2 Springmadrasser 60,5 63,1 68,8 Tegl 173,7 161,9 105,4 Trykflasker 0,5 0,7 0,4 Trykimpr. træ 15,3 27,2 28,8 Træ til genanvendelse 496,4 550,8 566,8 Tøj og sko 16,6 18,3 16,1 Vinduer 30,4 41,2 36,9 Vægfliser mv. 244,7 290,5 334,8 Total 2.157, , ,8 Besøgstal

24 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Vermlandsgade Asbest 44,0 36,6 48,8 Asfalt 59,2 49,4 82,4 Aviser og ugeblade 125,6 117,4 118,2 Batterier 4,1 3,8 3,9 Beton 1.187, , ,6 Blyakkumulatorer 5,3 3,1 5,5 Brændbart, småt 1.228, , ,0 Byttemarked - 144,0 144,0 Deponering 163,8 220,7 234,4 Dæk 30,9 29,6 25,3 Elektronik 236,6 214,2 204,8 F-gasflasker 1,0 0,7 0,7 Fyrværkeri 0,1 0,1 0,2 Gips til genanv. 466,3 550,5 493,6 Haveaffald 818,7 903,7 971,1 Hårde hvidevarer 170,0 175,3 192,1 Ildslukkere 0,8 1,2 1,5 Jern og metal 565,7 581,0 581,4 Jord 1.472, , ,7 Kabler 7,5 11,9 14,1 Lysstofrør & Lyskilder 3,9 3,4 4,4 Maleraffald(gråzone) 53,4 57,4 60,3 Mineraluld ,6 Mursten til genbrug - 197,2 348,1 Olie- & kemikalie affald 39,9 48,6 62,8 Paller 16,8 25,7 28,0 Pap 253,3 269,2 282,0 Plast hård 106,4 126,1 141,2 Plastfolie 5,5 7,7 - Plastkasser 7,6 9,3 9,1 Printerpatroner - - 0,2 Sanitet 57,9 70,5 59,7 Springmadrasser 240,6 277,8 238,4 Tegl 1.388, ,6 674,4 Trykflasker 2,0 1,0 1,0 Trykimpr. træ 119,6 117,1 133,9 Træ til genanvendelse 2.315, , ,7 Tøj og sko 49,9 56,1 51,4 Vinduer 144,3 159,6 193,4 Vægfliser mv , , ,2 Total , , ,2 Besøgstal

25 Fordeling af fraktioner i perioden 2013 til mængder i tons Vægtergangen Batterier 0,2 0,9 0,8 Blyakkumulatorer - 0,1 - Brændbart, småt 126,5 104,4 105,7 Deponering 51,0 52,6 47,5 Elektronik 23,4 21,9 21,4 Haveaffald 208,4 265,0 353,1 Hårde hvidevarer 10,1 13,3 12,9 Jern og metal 46,5 44,0 44,5 Jord 115,1 92,0 122,4 Kabler 0,5 0,6 1,1 Lysstofrør & Lyskilder 0,03 0,4 0,2 Olie- & kemikalie affald - 0,4 0,3 Pap 23,4 22,6 22,7 Plast hård 5,6 10,4 11,4 Springmadrasser 14,7 14,2 9,7 Sten & brokker 146,8 173,9 127,9 Træ til genanvendelse 138,0 106,5 109,6 Tøj og sko 10,1 9,6 11,1 Total 920,3 932, ,2 Besøgstal

Årsredegørelse Genbrugspladser 2014

Årsredegørelse Genbrugspladser 2014 Årsredegørelse Genbrugspladser 2014 - en del af byen Indhold Forord... 2 Besøgstal og affaldsmængder i 2014... 3 Tiltag og driftsaktiviteter i 2014... 7 Direkte genbrug... 7 Bløde trafikanter... 9 Seminar...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Evaluering. Forsøg med indsamling af EPS til genanvendelse Sagsnr. 15/135 Dok.nr. 976/17 Initialer LRE. Side 1 af 8

Evaluering. Forsøg med indsamling af EPS til genanvendelse Sagsnr. 15/135 Dok.nr. 976/17 Initialer LRE. Side 1 af 8 Evaluering Forsøg med indsamling af EPS til genanvendelse 09-02-2017 Sagsnr. 15/135 Dok.nr. 976/17 Initialer LRE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indhold 1 Baggrund... 3 2 Forsøgskoncept... 3 3 Resultater... 4

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION

Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION d. Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 De udbudte leverancer... 3 4 Leveringstider... 4 5 Leveringsplan...

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse

Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Bispeengen Genbrugsstation 2012 Side 2 af 22 Forord Denne årlige afrapportering for ARC s genbrugspladser er den 9. i rækken. Årsredegørelsen giver et samlet overblik

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads 2014 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Love, regler og myndighedskrav... 6 1.2 Energi, vand og varme...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder, opdateret status juli 2016

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder, opdateret status juli 2016 Notat Dato 15. juli 2016 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder, opdateret status juli 2016 Dette notat er en opdatering af notat af 10. marts

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2013... 4 1.1 Antal besøgende på genbrugspladserne... 4 1.2 Modtagne mængder affald... 5 1.

Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2013... 4 1.1 Antal besøgende på genbrugspladserne... 4 1.2 Modtagne mængder affald... 5 1. 1 Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2013... 4 1.1 Antal besøgende på genbrugspladserne... 4 1.2 Modtagne mængder affald... 5 1.3 Fordelingen af affaldsmængder på genbrugspladserne... 6

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE

TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE IF RECYCLING A/S Det er IF Recycling A/S vision at tilbyde totalløsninger inden for genanvendelse af affald og salg af råstoffer. Hos os er udvikling af nye muligheder

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00023 Ref. tasme/benjo Den 18. december 2009 Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Bygherre Aalborg Portland

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

Direkte genbrug Nordforbrænding

Direkte genbrug Nordforbrænding Direkte genbrug Nordforbrænding Affaldskontoret ApS maj 2014 Direkte genbrug Affaldskontoret er af Nordforbrænding blevet anmodet om at opstille en tids- og handleplan, samt tilhørende økonomi for et forsøg

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Bilag 2 - Tilbudsliste

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Bilag 2 - Tilbudsliste Udbud - kørsel med affaldscontainere Bilag 2 - Tilbudsliste Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD Kontrol: PJH Version: 1.3 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere