Optag sommer Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende"

Transkript

1 Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen

2 Indledning Hvert år bliver der af DTU udarbejdet en profil af de studerende, der er optaget ved sommeroptaget på bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profilen giver et billede af hvem de nyoptagne er, dvs. deres uddannelsesmæssige, geografiske og aldersmæssige baggrund. Profilen baserer sig på de oplysninger vi registrerer om de studerende til brug for behandling af deres ansøgning om optagelse. Antallet af nyoptagne er opgjort som det antal af de optagne der stadig er indskrevet pr.. oktober 202. Der er således optaget 88 bachelorstuderende på civilingeniørstudiets retninger og 8 diplomstuderende på retninger. På visse diplomretninger er der optag både sommer og vinter. I denne profil er kun medtaget studerende fra sommeroptaget. Der udarbejdes en selvstændig profil for vinteroptaget på diplomingeniøruddannelsen. Sammenfatning DTU har igen i 202 oplevet en stigning i optaget, og således har optaget været stigende uafbrudt siden 200 på både civilbachelor- og diplomingeniøruddannelsen. I 202 udbyder DTU en ny bachelorlinje: Geofysik og rumteknologi, hvor studerende blev optaget i sommeren 202. De sidste - år, har det skitserede billede af hvem de studerende er, ikke ændret sig markant. Dog er der sket små forskydninger, uden at det kan konkluderes at gå i en bestemt retning. Hvis man ser på de enkelte retninger, kan der dog være sket store udsving imellem de enkelte år. 202-årgangen er kendetegnet ved: De DTU-studerende der blev optaget i sommeren 202 er hovedsagligt mænd. Lidt mere end hver fjerde (28%) optaget studerende, på tværs af de to uddannelser, er kvinde. På bacheloruddannelsen er andelen af kvinder højest med %, mens andelen af kvinder optaget på diplomingeniøruddannelsen er 22%. De studerende der bliver optaget på DTU påbegynder deres uddannelse kort tid efter deres adgangsgivende eksamen. I gennemsnit starter de studerende på DTU, år efter at de har bestået den adgangsgivende eksamen, mens knap tre ud af fire (%) starter samme år eller året efter. For mindre end hver tiende (8,%) studerende gælder, at der går mere end fire år fra deres adgangsgivende eksamen, til de starter på DTU. De studerende på civilbacheloruddannelsen starter i gennemsnit et år tidligere på deres uddannelse end diplomingeniørstuderende. Da de studerende starter på DTU kort efter deres adgangsgivende eksamen, er de studerende også aldersmæssigt unge når de starter. I gennemsnit er de 22 år, hvilket er et år yngre end i 20. Langt størstedelen af de optagne fra sommeren 202, kommer fra region Hovedstaden og region Sjælland. Otte ud af ti studerende (80%), på tværs af de to uddannelser, har bestået en adgangsgivende eksamen fra en uddannelsesinstitution på Sjælland. Den typiske civilbachelorstuderende er mand, 2 år gammel, med en et år gammel studentereksamen fra Region Hovedstaden og en kvotient på 8,. Den typiske diplomingeniørstuderende er også mand. Han er 2 år, og hans studentereksamen er to år gammel fra Region Hovedstaden og med en kvotient på,. 2

3 Indhold Figur -2 Figur - Figur - Figur 8-9 Figur -8 Figur 9-22 Tabel -2 Antal optagne Kønsfordeling Karakter fra adgangsgivende eksamen Alder ved studiestart Adgangsgivende eksamen; type og alder Geografisk spredning for adgangsgivende eksamen Oversigt over gymnasier der leverer flest studerende til DTU

4 900 Optagne Civilbachelor Diploming (sommeroptag) Diploming (i alt) Figur I perioden , er der på DTU sket en stigning i optaget på civilbacheloruddannelsen. På diplomingeniøruddannelsen har der de sidste otte år været en stigning. Stigningen fra er på % for civilbacheloruddannelsen og 2% på sommeroptaget for diplomingeniøruddannelsen Optagne fordelt på linjer og retninger 202 Figur 2 I 202 er der optaget studerende på den nye bachelorretning i Geofysik og rumteknologi, mens de øvrige retninger har et fuldt optag på ca. 0 studerende. Optaget på Produktion og Konstruktion, var i 202 ekstraordinært højt og retningen er med 0 studerende den største bachelorretning i 202. I optaget på diplomingeniørretningerne er der større udsving, med Bygning, Elektro, IT og Maskin, som de største retninger.

5 % Andelen af kvinder, % 2% 20% % % % 0% Kv (%) civilbachelor Kv (%) diploming Figur I 202 er andelen af kvindeoptaget på civilbachelor %. Dette er en lille stigning siden 20, hvor andelen var 0%. For diplomingeniører er andelen af kvinder 22%, hvilket er faldet minimalt med procentpoint siden 20. Generelt er der altså flere kvinder optaget på civilbachelor- end på diplomingeniøruddannelsen, mens der samlet set er en kvindeandel på 28% på tværs af de to uddannelser. 0% 90% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 20% % 0% Kønsfordeling på linjer og retninger 202 Kvinder Mænd Figur Der er store udsving i andelen af kvindeoptag på de enkelte linjer og retninger. Størstedelen af kvinder ses på Fødevareanalyse, hvor kvindeandelen er på 8%, mens den er lavest på Elektro, hvor der blot er optaget % kvinder i sommeren 202. Halvdelen, retninger, har en andel af kvinder der er højere end gennemsnittet på 28%.

6 ,9,8,,,,,,,,8, 8, 8, 8, 8,2 8,2 8,0,,, 9, 9, 9, 9, 9,2 9, Gennemsnitlig kvotient fra adgangsgivende eksamen , 8,2 8,2 8, 8,,,,,, Civilbachelor Diploming Figur I de sidste fem år, fra , har de optagnes gennemsnitlige kvotient ligget stabilt både for civilbachelorog diplomingeniøruddannelsen. Generelt er civilbachelorernes gennemsnitlige kvotient højere end diplomingeniørernes. Hvor diplomingeniørernes gennemsnit i 20 og 202 er ens, er gennemsnittet for civilbachelorstuderende steget en anelse med 0, procentpoint. Den såkaldte hurtig-i-gang-bonus er ikke medregnet her. 2,0,0,0 9,0 8,0,0,0,0,0,0 2,0 Gennemsnitlig kvotient fra adgangsgivende eksamen pr retning 202 Figur På gennemsnittet af eksamenskvotienter er der store udsving på de enkelte retninger. I alt otte ud af de bachelorretninger ligger over det samlede gennemsnit for civilbacheloruddannelsen på 8,, mens seks af de diplomretninger ligger over gennemsnittet for diplomingeniøruddannelsen på,.

7 0% 0% Fordeling af kvotient fra adgangsgivende eksamen 202 Civilbachelor Diploming 0% 0% 0% 20% % 0% [02;[ [;[ [;[ [;2[ [2] Figur Diplomingeniørstuderendes kvotientgennemsnit ligger lavere end civilbachelorstuderendes. 2% af de optagne på civilbacheloruddannelsen har en kvotient på eller højere, hvilket er lavere end i 20, hvor 2% af de optagne på civilbacheloruddannelsen havde en sådan kvotient. For diplomingeniørerne har % af de optagne en kvotient på eller over, mens tallet i 20 var %. 2, 2,0 22, 22, 2, Gennemsnitlig alder ved studiestart ,9 22,9 22, 22, 22, 22, 22, 2, 2,0 22,0 2, 2,0 2,0 2,2 2,0 2, 2, 2,2 2,0 2, 2, 2, 2, 20, Civilbachelor Diploming 20, Figur 8 Den gennemsnitlige studiestartalder har ikke haft de store udsving siden 2002 hverken for civilbachelor- eller diplomingeniørstuderende. Siden 2009 har studiestartalderen for civilbachelorstuderende været konstant, mens den for diplomingeniørstuderende er steget minimalt. Diplomingeniørstuderende er i 202 knap to år ældre ved studiestart end civilbachelorstuderende.

8 20, 20, 20,8 20,9 20,9 20,9 20,9 2,0 2, 2, 2,2 2,2 2, 2, 2, 2, 2,8 22, 22, 22, 22, 22,8 2,0 2, 2,9 2, 2 Gennemsnitlig alder ved studiestart pr. retning Figur 9 Studiestartsalderen på de enkelte retninger varierer. På civilbacheloruddannelsen er spændet mellem de enkelte retninger kun på lidt over et år. På diplomingeniøruddannelsen er der et spænd i alder på fire år, fra de gennemsnitligt yngste på Teknologi og økonomi - kemi til de ældste som blev optaget på Arktisk teknologi. 80% 0% 0% 0% 0% 0% 20% % Fordeling af adgangsgivende eksamener 202 Civilbachelor Diploming 0% stx htx Adgangskursus hf Andet Udenlandsk eksamen Figur Både for civilbachelor- og diplomingeniøruddannelsen gælder, at størstedelen af de optagne på DTU har en studentereksamen. % af de optagne på civilbachelor- og 9% af de optagne på diplomingeniøruddannelsen har en studentereksamen, mens adgangskursus er den tredje hyppigste adgangsgivende eksamen for begge typer uddannelser. 8

9 90% Hyppigste adgangsgivende eksamener % 0% 0% 0% 0% 0% 20% % 0% stx, civilbachelor; % stx, diploming.stud; 9% htx, diploming.stud; 29% htx, civilbachelor; 2% adg, diploming.stud; % Figur I løbet af de seneste år er andelen af optagne med studentereksamen faldet en anelse, til gengæld er andelen af htx ere steget, især på diplomingeniørstudiet. Medicin og teknologi Kemi og teknologi Miljøteknologi Teknisk biomedicin Design og innovation Bygningsdesign Byggeteknologi Fysik og nanoteknologi Produktion og konstruktion Geofysik og rumteknologi Bioteknologi IT og kommunikationsteknologi Elektroteknologi Softwareteknologi Matematik og teknologi Fordeling af adgangsgivende eksamener, civilbachelor % % 20% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% stx htx Adgangskursus hf Andet Udenlandsk eksamen Figur 2 Studentereksamen er den mest udbredte adgangsgivende eksamen blandt civilbachelorstuderende, på trods af at hver enkelt retning varierer fra 80% på Medicin og teknologi til % på Matematik og teknologi. Matematik og teknologi er til gengæld den linje, der har den største andel af studenter der har opnået optag gennem htx, hvilket er den mest udbredte adgangsgivende eksamen efter stx. 9

10 Fordeling af adgangsgivende eksamener, diplomingeniør 202 Teknologi og økonomi - IT Trafik og transport 9 2 Kemi og bioteknologi 8 2 Maskin 20 2 Bygning 29 Bygningsdesign Elektro Teknologi og økonomi - Kemi Fødevareanalyse 2 IT Arktisk teknologi % % 20% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% stx htx Adgangskursus hf Andet Udenlandsk eksamen Figur På diplomingeniørretningerne er der, ligesom ved bachelorretningerne, store variationer i andelen af de forskellige adgangsgivende eksamener. Den højeste andel af stx er er på % for Teknologi og Økonomi IT, mens Arktisk teknologi ligger lavest med %. Hvor stx er den absolut mest udbredte adgangsgivende eksamen for bachelorretningerne, er der enkelte diplomingeniørretninger der i stedet har en større andel af htx ere. 2, 2,0,9 Gennemsnitlige år fra adgangsgivende eksamen til optag , 2, 2,2 2, 2,0 2,0,9,, 2,,,,2,2,,,,2,2,,2,,0 0, Civilbachelor Diploming 0, Figur Studerende på diplomingeniøruddannelsen går i gennemsnit et år senere i gang med uddannelsen på DTU end optagne på civilbaheloruddannelsen. Civilingeniørstuderende går gennemsnitlig i gang med uddannelsen på DTU, år efter deres adgangsgivende eksamen, hvilket er det laveste tal siden 200.

11 % 0% Fordeling af antal år fra adgangsgivende eksamen til optag 202 Civilbachelor Diploming % 0% 2% 20% % % % 0% Alder på adgangsgivende eksamen Figur % af de optagne er startet med uddannelsen på DTU, senest et år efter den adgangsgivende eksamen er bestået, på civilbacheloruddannelsen er det 80%, mens det på diplomingeniøruddannelsen er %. 2, 2,0,,0 0, Antal år fra adgangsgivende eksamen til optag pr. retning 202 2,,8,,,,,,,,,,2,,0,0,0,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0, 0, 0, 0, 0,0 Figur På de enkelte retninger for civilbacheloruddannelsen er der ikke de store udsving i gennemsnittet for antal år efter den adgangsgivende eksamen, højest et år til forskel. På diplomingeniørretningerne er der lidt større udsving, men stadig med en forholdsvis lav forskel på maks. halvanden år. Arktisk teknologi ligger betydeligt højere end de øvrige retninger.

12 Antal år fra adgangsgivende eksamen til optag , civilbachelor % % 20% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% 0 år år 2 år år + Figur Andelen af optagen på civilbacheloruddannelsen der starter på DTU senest et år efter deres adgangsgivende eksamen har været nogenlunde konstant siden 200 på -80%. I 200 og 200 lå den en anelse lavere. Antal år fra adgangsgivende eksamen til optag , diplomingeniør % % 20% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% 0 år år 2 år år + Figur 8 Andelen af diplomingeniørstuderende der er startet på DTU senest et år efter den adgangsgivende eksamen varierer lidt henover årene, fra 8% i 2009 til 8% i , har samme andel som i 200, det år med den største andel af studerende der startede senest et år efter den adgangsgivende eksamen. 2

13 Geografisk fordeling , civilbachelor % % 20% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Udenfor DK Figur 9 9% af de optagne på civilbacheloruddannelsen i 202 har en bestået adgangsgivende eksamen fra en uddannelsesinstitution på Sjælland, det er en lille stigning fra 20 hvor det var på 8%. Andelen af sjællændere på civilbacheloruddannelsen har ligget forholdsvist stabilt siden 2008, men fordelingen mellem region Hovedstaden og regions Sjælland varierer en anelse. Geografisk fordeling , diplomingeniør % % 20% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Udenfor DK Figur 20 I 202 kom 8% af de optagne på diplomingeniøruddannelsen med en bestået adgangsgivende eksamen fra en uddannelsesinstitution på Sjælland.

14 Softwareteknologi Kemi og teknologi Bioteknologi Elektroteknologi Geofysik og rumteknologi Design og innovation Bygningsdesign Byggeteknologi Miljøteknologi Fysik og nanoteknologi IT og kommunikationsteknologi Matematik og teknologi Teknisk biomedicin Produktion og konstruktion Medicin og teknologi Geografisk fordeling pr. retning 202, civilbachelor % 20% 0% 0% 80% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Udenfor DK Figur 2 Der er stor forskel på hvor mange studerende på civilbacheloruddannelsen der kommer fra region Hovedstaden, fra % på Medicin og teknologi til % på Softwareteknologi. Den samlede andel fra hele Sjælland varierer knap så meget fra linje til linje. Geografisk fordeling pr. retning 202, diplomingeniør Teknologi og økonomi - IT Kemi og bioteknologi IT Teknologi og økonomi - Kemi 22 Trafik og transport Bygningsdesign Maskin Elektro Fødevareanalyse 20 Bygning 2 Arktisk teknologi 0% % 20% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Udenfor DK Figur 22 På diplomingeniøruddannelsen er der større forskelle i andelen fra region Hovedstaden, fra kun % på Arktisk teknologi til 80% på Teknologi og økonomi- IT. Den store andel på Arktisk teknologi der ikke kommer fra en af regionerne, kommer fra Grønland. Dog er der ikke lige så mange studerende på Arktisk teknologi som på de øvrige retninger, selv små ændringer fører dermed til store udsving i procentfordelingen.

15 Tabel Skole Region Eksamen Antal TEC - Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg Hovedstaden htx 2 Roskilde Tekniske Skole Sjælland htx 0 Borupgaard Amtsgymnasium Hovedstaden stx 2 Danmarks Tekniske Universitet Hovedstaden adgangskursus 2 Gladsaxe Gymnasium Hovedstaden stx 22 Allerød Gymnasium Hovedstaden stx 2 Virum Gymnasium Hovedstaden stx 2 Erhvervsskolen Hamlet Hovedstaden htx 9 Københavns Tekniske Skole Hovedstaden htx Frederiksborg Gymnasium Og HF Hovedstaden stx CPH West - Uddannelsescenter København Vest Hovedstaden htx Nærum Amtsgymnasium Hovedstaden stx Ørestad Gymnasium Hovedstaden stx Frederiksberg Gymnasium Hovedstaden stx 2 Rysensteen Gymnasium Hovedstaden stx 2 Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse Sjælland htx 2 Aurehøj Amtsgymnasium Hovedstaden stx Espergærde Gymnasium og Hf Hovedstaden stx Greve Gymnasium Sjælland stx Næstved Gymnasium Og HF Sjælland stx Ordrup Gymnasium Hovedstaden stx Roskilde Katedralskole Sjælland stx Rødovre Gymnasium Hovedstaden stx Slagelse Gymnasium & HF-Kursus Sjælland stx Svendborg Erhvervsskole Syddanmark htx De 2 gymnasieskoler der har leveret mindst studerende til optaget på civilbacheloruddannelsen i sommeren 202. Hovedparten kommer med en studentereksamen (stx), på trods af to største enkelte leverandører er tekniske gymnasier (htx).

16 Tabel 2 Skole Region Eksamen Antal Danmarks Tekniske Universitet Hovedstaden adgangskursus TEC - Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg Hovedstaden htx 28 Roskilde Tekniske Skole Sjælland htx 9 Erhvervsskolen Hamlet Hovedstaden htx Københavns Tekniske Skole Hovedstaden htx EUC Sjælland, Næstved Sjælland htx EUC Sjælland, Næstved Sjælland htx Allerød Gymnasium Hovedstaden stx Gladsaxe Gymnasium Hovedstaden stx 9 Greve Gymnasium Sjælland stx 9 Virum Gymnasium Hovedstaden stx 9 CELF Center for erhv.ret.udd. Lolland-Falster Sjælland htx 8 Frederiksborg Gymnasium Og HF Hovedstaden hf, stx 8 Herlev Gymnasium Hovedstaden stx 8 CPH West - Uddannelsescenter København Vest Hovedstaden htx Espergærde Gymnasium og Hf Hovedstaden stx Bornholms Gymnasium Hovedstaden stx Borupgaard Amtsgymnasium Hovedstaden stx EUC Nordvestsjælland Sjælland htx Køge Gymnasium Sjælland stx Rungsted Gymnasium Hovedstaden stx Amtsgymnasiet I Roskilde Sjælland stx Avedøre Gymnasium Hovedstaden stx Gribskov Gymnasium Hovedstaden stx Høje-Taastrup Amtsgymnasium Hovedstaden stx Kongsholm Amtsgymnasium og HF Hovedstaden stx Marie Kruses Skole Hovedstaden stx Sorø Akademis Skole Sjælland stx Ørestad Gymnasium Hovedstaden stx Aarhus Tekniske Skole Midtjylland htx De 0 gymnasieskoler der har leveret mindst af de optagne på diplomingeniør i sommeren 202. DTU s adgangskursus har siden 200 leveret flest optagne på diplomingeniør

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil

Læs mere

Optag 2015. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag 2015. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag 0 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Ulrik Okkels Indledning Denne profil indeholder deskriptiv

Læs mere

Optag vinter 2010 Diplomingeniør

Optag vinter 2010 Diplomingeniør Optag vinter 2010 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Optag vinter 2013 Diplomingeniør

Optag vinter 2013 Diplomingeniør Optag vinter 213 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU.

Læs mere

Optag vinter 2011 Diplomingeniør

Optag vinter 2011 Diplomingeniør Optag vinter 2011 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Optag Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag 0 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Ulrik Okkels Indledning Denne profil indeholder deskriptiv

Læs mere

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Nicolai Amdrup Indledning DTU har de seneste

Læs mere

Optag sommer 2009. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Optag sommer 2009. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Optag sommer 00 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil

Læs mere

Optag sommer 2013. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag sommer 2013. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag sommer 201 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen 1 Indledning Hvert år bliver

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Optag sommer 2008. Bachelor i teknisk videnskab (Civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Optag sommer 2008. Bachelor i teknisk videnskab (Civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Optag sommer 8 Bachelor i teknisk videnskab (Civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning DTU har de seneste år udarbejdet

Læs mere

Optag sommer 2014. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag sommer 2014. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag sommer 20 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Denne profil indeholder

Læs mere

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 213 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende, der er optaget

Læs mere

Optag 2014 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2014 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2014 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

NYOPTAG SOMMER Profil af de studerende. af Maria Skou og Lene Thorsen

NYOPTAG SOMMER Profil af de studerende. af Maria Skou og Lene Thorsen NYOPTAG SOMMER 2005 Profil af de studerende af Maria Skou og Lene Thorsen Indhold: Profil af nyoptag 2005... 2 - Antal og kønsfordeling... 2 - Kvotient, adgangsgivende eksamen... 4 - Alder... 5 - Type

Læs mere

Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Nikolaj Knøsgaard Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT

DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler Konsulent William Markussen November 2006 1 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens grundlag...

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Gennemførelsesvejledningen. Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009

Gennemførelsesvejledningen. Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009 Gennemførelsesvejledningen Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009 UNI C september 2009 Gennemførelsesvejledningen Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Tal der er registreret for B-Niveau, C-Niveau og NF Institutionsnr. Institutionsnavn 101108 Akademisk Studenterkursus 51 201007 Allerød Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet

Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet DFS debatmøde Niels Bohr Institutet den 21. april 2006 Henrik Bruus på vegne af COM Institut for Kommunikation, Optik og Materialer FYS Institut for

Læs mere

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedsrådene på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, september 2006 Indholdsfortegnelse 0. Forord...4 1. Arbejdskraftbalancen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HF2 ansøgning andet halvår 2011

Indholdsfortegnelse. HF2 ansøgning andet halvår 2011 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...2 2 Lidt om VUC Djursland...2 3 Erfaringer fra VUC Skanderborg/Odder...3 4 Øvrige VUC HF2 udbydere...3 5 Efterspørgsel efter HF2 på VUC Djursland...4 6 Statistik fra Grenaa

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 12. april 2007 FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres opgaver i

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Skolens udstyr, værktøj og materialer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Skolens udstyr, værktøj og materialer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Skolens udstyr, værktøj og materialer summary Udstyr, værktøj og materialer i en ordentlig kvalitet, der svarer til lærlingenes hverdag i praktikvirksomhederne,

Læs mere

Lokaleoversigt for første uge af civilingeniørstudiet Semesterstart efterår 2016

Lokaleoversigt for første uge af civilingeniørstudiet Semesterstart efterår 2016 oversigt for første uge af civilingeniørstudiet Semesterstart efterår 2016 Bioteknologi Morgenkaffe: Kl. 09.00 1SV+1SØ 1SV+1SØ 26050 27002 Indledende kemi for Biovidenskab biovidenskaberne 27007 Bioteknologi

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere