Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. SOJEN/JEPPL Dato: 13. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01299 Ref. SOJEN/JEPPL Dato: 13. januar 2015"

Transkript

1 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST Ref. SOJEN/JEPPL Dato: 13. januar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer Virksomhedstype Hallas Alle 14400Kalundborg 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter Tidspunkt for tilsynet 12. november 2014, kl Baggrunden for tilsynet Varsling af tilsynet Deltagere fra virksomheden Tilsynet udført af Tilsynet omfattede Del af Basistilsyn Aftalt pr. mail 7/8- og 3/ og på den baggrund varslet officielt d. 31/ Rikke Nørby Riber (RIRI), Helle Nayberg (HNAY), Charlotte Britt Pedersen (CBRP) FF: Thomas Lisborg (TLBG), Alex Hansen (AXHA), Charlotte Guldman (CNYG) og Kenneth Staben (KST) Oplag CE: Pernille Fruensgaard (PLLF), Jesper Holmbo Hansen(JHHA), Kent Jeanty Petersen (KJYP), Marie Louise Haldbo (MLOH) Kemikalieaffaldsplads DE: Keld Teisner Sørensen (KETS), Niels-Erik van Zeijst (NEVZ) DD: Rasmus Ehlers (RAEH), Bo Frederiksen (BOFI) Jeppe Jensen og Søren Jensen 1. Godkendelse af dagsorden og præsentation Jeppe er ny mand i stedet for Tine 2. Vilkår i miljøgodkendelse/revurdering, som er relevante for den valgte fabrik, FF, gennemgås 3. Fysisk tilsyn, jf. pkt Rundgang på så meget af sitet i øvrigt, som tiden tillader. F.eks. spild ved DD, HA og BD, oplagsforhold og belægning ved CE/EE (syre-base m.v.) og BD (vitamin- og gærekstrakttanke), samt de to midlertidige køleanlæg ved DF 5. Stikprøve af vilkårsoverholdelse generelt i revurderingen og opfølgning på indskærpelser 6. Opsamling og eventuelle kommende projekter 7. Eventuelt Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 Materiale udleveret SOP DAPI (bygning BD, AE, DD, PP, JC) SOP afdeling 003 (bygning AF) Bygningsoversigt Oversigtskort over sitet: Håndhævelser Dato Type Påbud efter 41 b Påbud udover 41 b Indskærpelse Indskærpelse Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning Meddelt Revurdering af miljøgodkendelser for NN, Kalundborg, og godkendelse af ny fyldefabrik, bygning FF Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau - accept af sikkerhedsdokument på nogle vilkår meddelt efter 41(Risiko ikke del af dette tilsyn) Indskærpelse af vilkår C7 om kontrol af HEPAfiltre. Der følges løbende op på filterkontrol. Indskærp MBL 71 om underretningspligt ifm spild og udslip. Supplerende orientering om spildet modtaget 17/ Spildsted set på tilsyn. Udeståender: Miljøstyrelsens kvittering og Novo Nordisk A/S's analyse af uforklarlige stoffer. Indberetninger om egenkontrol. Novo Nordisk A/S har sendt følgende: Den 16. april 2014 Grønt Regnskab til udtalelse via Den 30. maj 2014 Årsrapport for 2013, jf. vilkår K5. Kontrolområde Kontrol af HEPAfiltre Øvrige forhold med egenkontrol Konklusion Se håndhævelse herover. Miljøstyrelsen har gennemgået både grønt regnskab 2013 og årsrapport 2013 uden yderligere bemærkninger. 2

3 Virksomhedens indberetning af egenkontrol er i relevant omfang behandlet under gennemgang af vilkår og beskrives herunder. Jordforurening Som det fremgår af vilkårsgennemgang herunder kontrollerer virksomheden selv belægninger regelmæssigt. Udsatte arealer som køre- og oplagsområder er asfalteret. - Ved tilsynet kontrollerede Miljøstyrelsen belægning på flere arealer med kemikalieoplæg. - Spildsted (ethanol) ved bygning DD blev beset. Konklusion på tilsynet Novo Nordisk A/S, Ka, fremstod ryddelig og veldrevet. Der blev ikke håndhævet ved tilsynet. 3

4 Liste over gældende afgørelser: 1. Revurdering af 6. februar 2013 af miljøgodkendelse for Novo Nordisk A/S, Kalundborg. Miljøgodkendelse af ny fyldefabrik, bygning FF, er indarbejdet i revurderingen. Gennemgang af miljøforhold Tilsynet omfattede: BioPharm omfatter bygning ED og FF. Rikke gennemgik vilkår for FF, oversigt med status og tidsterminer, f.eks. vilkår C3, C4, I1, I2. Rundering, også udenfor bygning FF tank med nitrogen, N 2, blev beskrevet og diskuteret (bl.a. vilkår I1) HEPA-filtre, 2 stk. i FF ét på hver linie, testes hver 6. måned, er gjort for nyligt, dokumentation set (bl.a. vilkår C7) Oplag ved og i CE, Kemikalieaffaldsplads og nyt syre/baselager i EE. Opfølgning på korrespondance. Spildsted ved DD. Opfølgning på korrespondance. Vitamin- og gærekstrakttanke ved BD. Opfølgning på korrespondance, bl.a. 20/ Generelle forhold Det var tilsynsmyndighedens indtryk, at medarbejderne er opmærksomme på miljøkrav, herunder krav i virksomheden revurdering, som også er skrevet ind i kvalitetsstyringssystem. Indretning og drift Novo Nordisk A/S demonstrerer løbende og ved tilsynet, at der ved ændringer overvejes miljøforhold, herunder krav til målestuds på nye afkast, HEPA-filter på afkast med støvende hovedgruppe 1-stoffer og generelt fri spredning fra afkast. Her er miljøafdelingen en central aktør/enhed. Ved rundgang på miljøtilsyn kigges bl.a. efter farvemarkering på afløb. Der blev ikke observeret afvigelser. Luftforurening Emissionsgrænser for VOC og støv blev kontrolleret med udgangspunkt i bygning FF. Metodik med oversigt i Excelark set. Listen viser vilkår, tidsterminer, kommentarer, opfølgning. Logbog kontrolleret. Procedure fremvist. Der blev ikke observeret afvigelser. Lugt Der blev ikke observeret lugtgener ved tilsynet. 4

5 Spildevand Kælder med vandbehandling i bygning FF blev beset og fundet tilfredsstillende. Det af virksomhedens oplyste forbrug af kemikalier til vandbehandling i FF, ca. 1 l hypochlorit/uge til blødgøringsanlægget og en smule NaOH i osmoseanlægget, vurderes som uden betydning i spildevandssammenhæng (Novo Nordisk A/S's processpildevand ledes via Novozymes A/S's spildevandsrensningsanlæg på sitet). Støj Støj gennemgås i f.m. virksomhedens årlige rapportering. Der blev ikke observeret specielt støjende aktiviteter under tilsynet. Bl.a. blev det midlertidige køleanlæg besigtiget og passeret flere gange. Affald Der blev ikke ved tilsynet dokumenteret maksimale oplagrede affaldsmængder, men områderne fremstod generelt pæne og ryddelige, så Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering er, at vilkåret er overholdt. Generelt behandles affaldsforhold løbende i f.m. ændringer og årlig rapportering, og blive et emne på næste miljøtilsyn i Jord og grundvand Udendørs midlertidigt kemikalielager ved bygning CE. Saltsyre, svovlsyre og salpetersyre i 1 m 3 palletanke. Turnover ca. 1 palletank pr. uge. Står på underlag af SF-sten og tæt ved regnvandskloak. Det midlertidige syreoplag er overdækket med presenning til beskyttelse mod sollys. Novo Nordisk A/S oplyste, at der foretages daglig rundering og fremviste en beredskabsudstyr i bygning CE. Beredskabsudstyret omfatter kloakblænde, kattegrus, afspærring og lign. Nyt lagerrum ved at blive lavet i bygning EE, forventet ibrugtagning januar Her er underlag af beton. Kemikalielager blev besigtiget. Deklaration af affald og klargøring til afhentning. Område lukket med pladevægge og lås. SF-sten til beskyttelse mod jordforurening. Belægningen bliver vedligeholdt hvert halve år ved opfyldning af fuger med traskalk. Flydende affald i skabe med spildbakke. Fast affald i containere. Ikke overdækket udover containerlåg. Safetank-container til emballering/transportklargøring (ikke omhældning beholdere kommes direkte i spændelågsfade med absorberende materiale). Det blev aftalt, at Miljøstyrelsen går videre med spørgsmål om, hvor meget må der være tilbage i en tom emballage? Der er ofte 1-3 l syre eller base rester i bunden af brugte palletanke. Tanke ved BD blev besigtiget. Gærekstrakttanke er etableret som planlagt. Etablering af vitamintanke er udskudt til Det aftales, at Rikke mailer, når de engang er etableret. Yderligere orientering vurderes unødvendig. 5

6 Indberetning/rapportering Årsindberetning er indsendt jf. vilkår i revurdering og Miljøstyrelsen har kvitteret. Driftsforstyrrelser og uheld Kobling ved bygning DD (spildsted for ethanol) blev beset. Koblingen er svejst, og skulle derfor ikke give yderligere problemer. Risiko/Forebyggelse af større uheld Behandles i f.m. separat risikoinspektion. Ophør Ikke relevant p.t. Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen. 6

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Titel: Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere