HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring"

Transkript

1 HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2013 Opgaveløsere: Peter Højrup Pedersen Vejleder: Per Vestergaard Andersen Pernille Lynge Sørensen

2 Indholdsfortegnelse Ansvarsliste... 4 Summary... 5 Indledning... 7 Problemformulering... 8 Afgrænsning... 9 Metodevalg... 9 Koncernbeskrivelse Historie Vision og strategiske mål Produkter Udvikling i sygdomme SWOT-analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler Delkonklusion - SWOT-analyse Værdikædemodellen Primær aktiviteter Støtteaktiviteter Delkonklusion Værdikædemodellen Strategiske analyser Konkurrenceanalyse - Porters Five Forces Leverandørernes forhandlingsstyrke Truslen fra nye indtrængere Købernes forhandlingsstyrke Truslen fra substituerende produkter Nuværende konkurrence i branchen Delkonklusion Porters five forces PESTEL-analyse Politiske forhold Økonomiske forhold Sociale og kulturelle forhold Teknologiske forhold Side 2 af 97

3 Miljømæssige forhold Lovmæssige forhold Delkonklusion - PESTEL-analyse Masteranalyse Interne strategiske Value drivers Eksterne strategiske Value drivers Blandede strategiske Value drivers Overordnede strategiske Value drivers Delkonklusion Master analyse Regnskabsanalyse Opdeling af resultatopgørelse og balance Beregninger og kommentarer Egenkapitalens forrentning Afkastningsgrad Overskudsgrad Soliditetsgrad Indekstal Delkonklusion - Regnskabsanalyse Værdiansættelse Budget for fremtiden Værdien pr Scenarieanalyse Scenarie 1 selskabsskat Scenarie 2 vækst Scenarie 3 overskudsgrad Scenarie 4 investeringer Scenarie 5 lånerente Scenarie 6 egenkapitalandel Scenarie 7 risikopræmie Delkonklusion - Værdiansættelse Konklusion Diskussion og perspektivering Litteraturliste Side 3 af 97

4 Ansvarsliste Summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodevalg Koncernbeskrivelse SWOT-analyse Værdikædemodellen Konkurrenceanalyse Porters Five Forces PESTEL-analyse Master analyse Regnskabsanalyse Værdiansættelse Konklusion Diskussion og perspektivering Pernille Begge parter Peter Pernille Peter Peter Pernille Pernille Peter Begge parter Begge parter Begge parter Side 4 af 97

5 Summary This assignment is about Novo Nordisk, which is a huge group who develops, investigates in, produces and sells drugs that can cure diabetes and other chronic diseases. We have chosen this group, because they deal with an issue that never disappear Diseases diabetes and other chronic diseases. As long as they can innovate and create new treatments for their patients and before their competitors do it, they will keep growing worldwide. The group is very interesting as well, because they are dependent of their employees, because the employees are their knowledge, experiences, expertise and their ability to be innovative in the case of the diseases. Therefore we have chosen to see what characterizes Novo Nordisk internally, strategic and finally which external factors the group are up against. The internal values are built up on two thoroughgoing strategies called Novo Nordisk Way and The Triple Bottom Line. Novo Nordisk Way decides and prescribes how the group act and what they want with the future. They want to strengthens their leading position in the market for diabetes and change the possibilities for people with hemophilia and other chronic diseases. Furthermore they want to research and develop innovative biological drugs and make the drugs available to more patients in the world. Same time they will make financial and competitive results, which shall benefit and protect new and current shareholders and most important - their patients. The Triple Bottom Line shall ensure the link between and the focus on creating results financially to the investors, socially for and with the employees and their patients and at last environmentally, to ensure the nature, the animals and the whole earth does not get affected more than what is absolutely necessary and legal during their research. Novo Nordisk is operating in a market with few huge suppliers and a tough competition, where quality and availability is very important, if they want to keep their position in the market. They also have to negotiate with their own suppliers, their patients through the hospitals, pharmacies, etc. and partners, so they can build up great agreements to reduce their costs. Side 5 af 97

6 The law is also an important issue every day. Patenting, various restrictions, approve procedures and trade barriers etc. are controlled by governments in different countries and in different ways worldwide. They are also dependent on good educational of the doctors and the nurses, so the products from Novo Nordisk can be sold, displayed and used suitably by them and the patients can get help and instructions from them, through the doctors and the nurses. The group operates in a risky environment, because of their high dependence on the availability to work at equal conditions with their competitors and their dependence on laws that can protect and secure their products. The internal organization and their way of cooperating are also very important because they are deeply dependent of their employees. After knowing what they deal with internally, strategically and external, we have been looking on their financially figures for the last 5 years. The group has become better in earning money. The accounting analysis has shown that the group earns more in relation to revenue and they earn their assets in several times and they have managed to spend less costs compared to revenue. On the basis of the accounting analysis, the value drivers, and the knowledge we have gained, we have prepared a budget for the next five years. The budget and our assumptions for interest rates, risk premiums, etc. are used to calculate the value of the group on the 31 of December 2012, by using the DCF Discounted Cash Flow model, which estimate the expected future values back to current values. The model is very used because of its reference to the historical and the expected cash flow at the same time. The group is affected by a lot of different things every day and we have set some different scenarios that show the great sensitivity of every little change in the group. The borrowing rate and changes in the expectations of the growth in the future changes the value of the equity capital very much. Our conclusion is that the value of the group was about 506 billion the 31 of December 2012, which means that the market value of the equity was 466 billion higher than the financial equity. This shows great confidence and great expectations for the future. Side 6 af 97

7 Indledning Novo Nordisk har i de seneste år været omtalt betydeligt i medierne. Koncernen forsker og udvikler primært medicin til behandling af diabetes, men samtidig også til diverse andre sygdomme. Grundet udviklingen af fedme og generel usund livsstil i hele verden, er koncernens produkter derfor også særdeles efterspurgte verden over og vil formentlig blot blive mere nødvendige og derfor efterspurgte, dag for dag. I denne opgave har vi valgt at lave en værdiansættelse af Novo Nordisk, på baggrund af vores viden fra HD-studiet. Koncernen er specielt spændende pga. dets rivende udvikling de senere år samt pga. dets store afhængighed af mennesker og deres viden. Koncernen har i december 2012 mere end mennesker ansat i 75 lande. 1 Vi vil lave en strategisk analyse af koncernen, for på den måde at fremhæve nogle af de mange faktorer, som konstant påvirker Novo Nordisk, herunder koncernens markedsværdi. Koncernens værdi pr. 31. december 2012, vil vi beregne ved hjælp af DCF-modellen. Herunder vil vi lave en følsomhedsanalyse og opsætte en række forskellige scenarier, som viser, hvor følsom koncernen er overfor forskellige interne og eksterne faktorer. 1 den Side 7 af 97

8 Problemformulering Vi har som nævnt valgt at skrive om Novo Nordisk, herunder udarbejde relevante analyser og beregne værdien af koncernen, da denne koncern er særdeles spændende for investorer fra hele verden. Salg eller fusion vil derfor kunne blive aktuelt. Hvilken teoretisk værdi har Novo Nordisk den 31. december 2012? Herunder har vi en række underbyggende problemstillinger, som understøtter og specificerer vores primære problemstilling. Dette hjælper til at fastlægge nogle af de problemstillinger, der skal svares på, før der kan svares på den primære problemstilling. Den primære problemstilling er opsplittet i følgende underbyggende problemstillinger: 1. Hvilke interne ressourcer og værdier gør koncernen interessant at investere i? 2. Hvilken finansiel udvikling har koncernen været igennem, og hvordan ser koncernens nøgletal ud de sidste 5 år? 3. Hvordan vil koncernens fremtid se ud på baggrund af den historiske udvikling? 4. Hvordan påvirker Value drivers værdien af koncernen ved forskellige scenarier? Det vi vil opnå med denne problemformulering, er at vi på baggrund af viden om koncernens interne værdier og ressourcer, vil opnå kendskab til, hvilke Value drivers, såvel de interne, som de eksterne, der påvirker koncernen, og hvordan de påvirker koncernens værdi. Med viden fra den strategiske analyse, og viden om koncernens finansielle udvikling, vil vi nu kunne danne et grundlag for fremtidsperspektiverne, i form af budget for fremtiden. Samlet set vil ovenstående analyser og beregninger give os baggrund for at give et bud på værdien af koncernen pr. 31. december 2012 ved hjælp af Discounted Cash Flow modellen. Ydermere vil det give os en indsigt i, hvor følsomme værdiansættelser kan være. Side 8 af 97

9 Afgrænsning Vi afgrænser os i rapporten til kun at fokusere på de 5 foregående regnskabsår, dvs. årene og bruger derfor kun relevant historik frem til regnskabsaflæggelsen 1. februar Endvidere laves analyserne på baggrund af artikler, historie og information fra Novo Nordisks hjemmeside samt fra andre eksterne og offentligt tilgængelige kilder, herunder er regnskaberne for årene ligeledes hentet fra Erhvervsstyrelsens database, for at sikre korrektheden heraf. Vi fokuserer på produkterne samlet, med udgangspunkt i diabetes, da vi vurderer, at det er koncernens kerneprodukt. Vi afgrænser os til at se på få udvalgte interne og eksterne faktorer i vores analyser, da koncernen påvirkes af en del flere faktorer, end vi kan beskrive og behandle i denne rapport. Vi har kun den eksterne viden om koncernen, og da årsrapporten for 2012 forståeligt nok vil forsøge at stille koncernen i et positivt lys, vil vores rapport også blive præget i denne retning i en vis grad. Den interne viden vi beskriver i rapporten, drages på baggrund af oplysningerne i årsrapporten for 2012, da vi ikke har mulighed for at få viden internt fra koncernen, hvorfor der i masteranalysen kun behandles punkter, som vi har den fornødne viden til at besvare. Metodevalg Vi har i vores rapport valgt at starte med at beskrive Novo Nordisk, herunder opsummere deres historie, redegøre for deres vision, deres produkter samt udviklingen i deres marked m.m. Endvidere udarbejdes en SWOT-analyse for at skabe overblik over, hvilke overordnede faktorer, der påvirker koncernen og sidst laves Porters Værdikæde for at fastlægge de værdier som Novo Nordisk har og vil være kendt for. Herefter udarbejdes en strategisk analyse af koncernen. Analysen vil behandle nogle udvalgte faktorer som påvirker koncernen, da vi ikke kan redegøre for de uendeligt mange faktorer, som påvirker koncernen hver dag i koncernens omverden, eksternt, internt og strategisk. Den strategiske analyse udarbejdes på baggrund af PESTEL-analysen, som specielt er forhold i koncernens omverden, og yderligere laves en masteranalyse af koncernens interne, eksterne, blandede og overordnede strategiske Value drivers Side 9 af 97

10 Koncernens økonomi er også vigtig for værdiansættelsen, hvorfor vi analyserer regnskaberne og økonomien de seneste 5 år. På baggrund af denne regnskabsanalyse udarbejder vi et budget med forventningerne til koncernens fremtidige pengestrømme. Budgettet bruges herefter til værdiansættelsen, som laves ved hjælp af Discounted Cash Flow modellen. Herunder fastsættes den risikofri rente og markedets risikotillæg samt andre forudsætninger til brug for værdiansættelsen. For at vise, hvor følsom en sådan værdiansættelse er, laves en analyse, hvor vi opstiller en række scenarier og viser, hvordan de kunne gå ind og påvirke værdiansættelsen og dermed hvor følsom værdiansættelsen er. Dernæst udarbejder vi en konklusion på vores udførte research, analyser og vurderinger. Sidst ser vi på Novo Nordisks resultater efter vores skæringsdato og diskuterer, hvordan disse hændelser ville have påvirket værdien. Side 10 af 97

11 Opbygningen af rapporten er derfor som følgende: Executive summary Indledning og problemformulering mv. Beskrivelse og præsentation af Novo Nordisk Strategiske analyser og regnskabsanalyse Budgetudarbejdelse og værdiansættelse på baggrund af ovenstående analyser Konklusion 2 Perspektivering og diskussion 2 Egen tilvirkning Side 11 af 97

12 Koncernbeskrivelse Historie Novo Nordisk 3 har rødder tilbage til 1923, hvor selskabet Nordisk Insulinlaboratorium blev grundlagt. Dette skete på baggrund af en rejse i 1922, hvor ægteparret August og Marie Krogh rejste til Amerika. Marie var læge og forskede i stofskiftesygdomme og led desuden selv af type 2- diabetes. August var uddannet professor ved Københavns Universitet og havde modtaget nobelprisen i fysiologi. Under rejsen mødte de to canadiske forskere, som behandlede diabetespatienter med insulinekstrakt fra oksebugspytkirtler, hvilket naturligvis vakte stor interesse hos ægteparret, som også lykkedes med at få licens til selv at kunne starte en produktion heraf. Efter rejsen lykkedes det for første gang i foråret 1923, i samarbejde med læge Hans Christian Hagedom og apoteker August Kongsted, at udskille denne insulin, hvilket førte til etableringen af Nordisk Insulinlaboratorium (Nordisk). Brødrene Harald og Thorvald Pedersen blev efterfølgende ansat, for dels at bygge maskiner til insulinproduktion og dels at forske og analysere i de kemiske processer i insulinfremstilling. Samarbejdet holdt dog ikke længe, og brødrene etablerede derfor i 1925 selskabet Novo Terapeutisk Laboratorium (Novo). Dette førte til mange års hård konkurrence mellem selskaberne, der var i konstant kamp om at komme først på markedet med nye produkter. I 1926 oprettede Nordisk Insulinlaboratorium en fond kaldet Nordisk Insulinfond, som havde til formål at støtte fysiologisk og endokrinologisk (læren om hormoner) forskning samt mennesker med diabetes. I 1951 oprettede Novo ligeledes en fond, Novo Fonden. Fonden skulle være med til at støtte videnskabelige, sociale og humanitære formål samtidig med, at den skulle være med til at beskytte koncernen. I 1974 blev Novos B-aktier introduceret på Københavns Fondsbørs og Novo blev ligeledes det første skandinaviske selskab, der kom på børsen i New York, hvilket skete i Kilder til afsnit: den den Side 12 af 97

13 Novo og Nordisk blev i 1989 fusioneret sammen til det vi i dag kender som Novo Nordisk. Novo Nordisk blev i 2000 opdelt i tre selvstændige selskaber kaldet Novo Nordisk (producent af insulin og andre lægemidler), Novozymes A/S (producent af enzymer) og Novo A/S (holdingselskab). Koncernen etablerede i 2001 en fond kaldet Verdensdiabetesfonden, som skulle bidrage til at forbedre diabetesbehandlingen i udviklingslande. Novo Nordisk er i dag med sine mere end medarbejdere fordelt over 75 lande, blandt de førende på markedet for insulin og der forskes herudover indenfor en række andre sygdomme, herunder inflammation og hæmofili (blødersygdomme). Vision og strategiske mål Novo Nordisk samler deres ambitioner, fokus m.v. ned til det, de selv betegner som Novo Nordisk Way 4. Dette går ud på, at Novo Nordisk har en ambition om at styrke deres førende position inden for diabetes samt ændre mulighederne inden for hæmofili og andre alvorlige kroniske sygdomme. Deres primære fokus består i at forske i og udvikle innovative biologiske lægemidler og gøre dem tilgængelige for patienter over hele verden. Dette skal gøres på en sådan måde, at Novo Nordisk fortsat kan levere økonomiske konkurrencedygtige resultater, således det både gavner aktionærer samtidig med, at der gøres en forskel for patienterne. Dette leder os videre til Novo Nordisks forretningsfilosofi, som de selv kalder den tredobbelte bundlinje 5, som er skildret i figuren til venstre. 4 Kilder til afsnit: den Årsrapport for 2011, side Årsrapport for 2012, side Årsrapport for 2012, side 18 Side 13 af 97

14 Den tredobbelte bundlinje går i al sin enkelthed ud på, at der skal sikres fokus og sammenhængen mellem resultater inden for både de finansielle, sociale og miljømæssige dimensioner. Det er med andre ord lige så vigtigt for Novo Nordisk, at der opnås miljømæssige og sociale resultater, som det er at tilfredsstille aktionærerne gennem de finansielle resultater. Novo Nordisk mener, at denne filosofi er roden til succes, da den både skaber værdi for aktionærer og for samfundet. Dette princip er så vigtigt for Novo Nordisk, at det er blevet skrevet i deres vedtægter. Går man videre og kigger på Novo Nordisk og deres strategi, er der her fokus på terapiområder, hvor de har mulighed for at udnytte deres kompetencer og styrker. Dette er indenfor design af molekyler, udvikling og fremstilling af proteinanaloger. Deres strategier er kørt helt ned på fokusområder, som er de enkelte sygdomsgrupper Novo Nordisk forsker i. Dette ses i nedenstående figur 6. Som det ses i denne figur, er der 5 områder Novo Nordisk har lavet strategiske fokusområder på, nemlig diabetes, fedme, hæmofili, vækstforstyrrelser og inflammation. De ønsker altså at styrke den førende position inden for diabetes, etablere tilstedeværelse inden for fedme, forfølge lederskab inden for hæmofili, styrke lederskab inden for vækstforstyrrelser samt etablere tilstedeværelse inden for inflammation. Der er altså meget fokus på markedspositionen, hvilket ikke kan ses på markedet samlet set. Novo Nordisk er altså nødt til at gå ned på hvert enkelt 6 Årsrapport for 2012, side 16 Side 14 af 97

15 marked/produktgruppe og se, hvilken position de har og lave handlingsplaner ud fra hver enkelt position, som i figuren ovenfor. Alt dette skal opnås ved hjælp af koncernens kernekompetencer, som de har listet op til højre i figuren, samtidig med, at der tages højde for Novo Nordisk Way og princippet om den tredobbelte bundlinje, som beskrevet tidligere. Hvis man skal se på, hvilken vision Novo Nordisk har, vil de være førende inden for diabetesbehandling og overvinde denne sygdom. Denne forskning skal være med til at opdage nye, innovative produkter, som både ligger inden for og uden for diabetes. Herudover mener Novo Nordisk, at deres styrke ligger i deres fokus. De vil forsøge at forblive uafhængige og indgå i samarbejder, såfremt det tjener forretningsmæssige formål uden at bryde med det Novo Nordisk står for. Produkter Novo Nordisk sælger produkter 7 i mere end 180 lande og er markedsførende både i industri- og udviklingslande. De områder koncernen fokuserer på, som også står nævnt i figuren ovenfor, er diabetes, fedme, hæmofili (blødersygdomme), vækstforstyrrelser og inflammation. Kigger man først på diabetes, er dette uden tvivl Novo Nordisks vigtigste forretningsområde, da det tegner sig for næsten 80 % af den samlede omsætning i koncernen. Der er her fokus på insulin samt GLP-1, som er et præparat til behandling af type 2-diabetes hos voksne. Går man videre og kigger på fedme, er Novo Nordisk i gang med at undersøge muligheden for at bekæmpe dette ved hjælp af et præparat kaldet liraglutid, som er med til at nedsætte appetitten og derved få overvægtige til at tabe sig. De forventer, at produktet skal anvendes ved højrisikopatienter, herunder personer med fedmerelaterede sygdomstilstande, som forhøjet blodtryk og kolesterol. Der forskes også i sygdomme inden for hæmofili, også kaldet blødersygdomme. Dette drejer sig både om de arvelige og erhvervede koagulationsforstyrrelser, som forhindrer blodet i at størkne. Novo Nordisk er blandt andet kommet med produktet NovoSeven, som er det eneste godkendte præparat til behandling af blødningsepisoder med erhvervet hæmofili. 7 Kilder til afsnit: Årsrapport for 2011, side 19 Årsrapport for 2012, side og Side 15 af 97

16 Novo Nordisk forsker også i vækstforstyrrelser. Her har Novo Nordisk blandt andet udviklet præparatet Norditropin, som er det eneste flydende væksthormon, der ikke kræver opbevaring på køl efter ibrugtagning. Herudover har de også udviklet de to førende præparater på markedet, nemlig Vagifem og Activelle. Børn har brug for væksthormoner til at vokse og opnå en normal højde, hvorimod voksne har brug for væksthormoner til at opretholde den rette balance mellem fedt, muskler og knoglemateriale, for at mindske risikoen for stofskiftekomplikationer. Til sidst er der forskningen inden for inflammation, herunder blandt andet kronisk leddegigt og Crohns sygdom. Der er dog ingen præparater, der er blevet frigivet inden for dette område endnu. Der er p.t. tre præparater, herunder to til bekæmpelse af leddegigt og et til bekæmpelse af Crohns sygdom, der er i stadiet, hvor det bliver afprøvet på en større testgruppe for at kontrollere, hvilken effekt det har, og hvilke bivirkninger der kan være forbundet med brugen heraf. Dette kalder Novo Nordisk selv for fase to, hvorefter der kommer en fase tre med yderligere undersøgelser og tests, og til sidst en godkendelse af produktet. Side 16 af 97

17 Udvikling i sygdomme Med fokus på Novo Nordisks største marked 8, diabetes, sker der hvert år en markant stigning af konstaterede tilfælde heraf. Dette skyldes blandt andet stigningen i velstanden i de enkelte lande. Hvis man eksempelvis kigger på Kina, som er blevet det land med klart flest diabetikere (mere end 90 millioner tilfælde), skyldes dette blandt andet den økonomiske vækst og den stillesiddende livsstil, som generelt vinder frem verden over. Figuren 9 nedenfor viser de 10 lande med flest diabetikere, hvor Indien og Kina klart er i spidsen. Her skal man dog huske at kigge på antallet af beboere i disse lande, da det er de to lande, med klart flest indbyggere. Den fortæller endvidere, at der er over 371 millioner mennesker (2012), der til daglig lever med diabetes, hvilket må siges at være et enormt antal. Denne tendens viser dog ingen tegn på at ændre sig, hvorfor vigtigheden af Novo Nordisks forskning blot understreges heraf. Som alle ved, er fedmen også stigende over hele verden, hvilket også er med til at påvirke antallet af diabetestilfælde. Udviklingen heri skyldes ligeledes udviklingen i livsstile og velstand verden over, hvorfor det vil give Novo Nordisk enorme muligheder, hvis de lykkes med udviklingen af disse præparater. 8 Kilde til afsnit: Årsrapport for 2012, side den Side 17 af 97

18 SWOT-analyse 10 SWOT-analysen opridser kort Novo Nordisks styrker og svagheder internt i koncernen og muligheder og trusler eksternt fra koncernens omverden. Styrker Stor koncern med over ansatte i december 2012, repræsenteret i 75 lande 11 - stordriftsfordele Sælger i over 180 lande Stor erfaring og viden indenfor behandling af diabetes Dygtige forskere uddannes og udvikler sig hele tiden Der fokuseres på forretningsetik Grøn vækst mere salg, men mindre udledning af fx Co 2 og mindre forbrug af naturens ressourcer Tilfredse medarbejdere Kvalitet Stor respekt på verdensmarkedet godt omdømme Novo Nordisk er globalt førende med 49 % af det samlede insulinmarked og 46 % af markedet for moderne insuliner, begge opgjort i volumen. 12 Oprettelse af nye klinikker 70 stk. i 2012 Sponsorerer undervisning til sundhedsmedhjælpere samt til diabetes-ramte Sælger præparaterne billigere, til verdens fattigste lande Der følges hele tiden op på de forskellige organisatoriske enheder for at sikre, at værdierne efterleves i hele koncernen Leverandører vurderes på kvalitet, miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder og forretningsetik for at sikre, at de efterlever koncernens krav hertil Patientsikkerhed er i fokus Specialiseret i få områder diabetesbehandling, hæmofili og vækstforstyrrelser 10 Årsrapport for den den Side 18 af 97

19 Grundlag for at begynde forskning i fedme og autoimmune inflammationssygdomme 5 markante kernekompetencer: o Design, formulering, udvikling og dosering af terapeutiske proteiner (proteinbaserede lægemidler) Indgående indsigt i sygdomme Effektiv storskalaproduktion af proteiner Planlægning og gennemførelse af globale produktlanceringer Etablering og fastholdelse af en førende position på udviklingsmarkeder Har i Danmark verdens største insulinfabrik Nummer 4 på Science 2012 Top Employer-rangliste, hvilket beviser det er en eftertragtet arbejdsplads Større udbytte pr. aktie, gør Novo Nordisk mere og mere attraktiv at investere i. Svagheder Øget kompleksitet Det tager lang tid at fremdyrke et produkt og risikoen er, at produktet aldrig bliver til noget Dyreforsøg, der dog forsøges reduceret Grundet de er så store, kan der forekomme modarbejdelser medarbejderne imellem Nedbrud eller ødelæggelse af maskiner samt forskning Ulykker Bivirkninger, som først viser sig efter lanceringen af produkterne Dyrt at tage patent/når patenter udløber. Muligheder Stigende antal mennesker med diabetes og andre kroniske sygdomme Flere fede mennesker Samarbejder med andre koncerner Samarbejder med universiteter m.m. Bedre økonomi i Asien. Side 19 af 97

20 Trusler Dårlig økonomi globalt, i kølvandet på den økonomiske krise Forskellige godkendelsesprocedurer i forskellige lande Flere og dygtige konkurrenter For dårligt uddannede læger eller sundhedsvæsen i verden, som ikke er dygtige nok til at foretage den rigtige diagnosticering eller til at rådgive og dosere den rigtige medicinering Svingende valutaer Krige Fattigdom Dårlige kopier af deres produkter Dårligere offentlige økonomier, som skærer ned på deres tilskud til sundhed m.m. fører til større pres på priserne Manglende tilgængelighed i nogle lande Lange godkendelsesprocedurer Retssager pga. bivirkninger. Delkonklusion - SWOT-analyse Analysen vidner om, at Novo Nordisk er en yderst stærk koncern med lang erfaring indenfor specielt diabetes. Koncernen viser ansvarlighed i forhold til miljø, dets patienter, medarbejdere, aktionærer og ved udvikling af dets produkter, osv., bl.a. gennem fokus på kvalitet og respekt for andre og andet end koncernen selv. Ligeledes er koncernen attraktiv at investere i, da der samtidig med ovenstående også fokuseres på økonomi, herunder at generere et økonomisk resultat, som både kan støtte den videre udvikling, men som samtidig også giver investorer afkast af deres investerede penge. Svaghederne der er forbundet med Novo Nordisk, må samtidig formodes at være generel for medicinalfirmaer, herunder er det en ulempe for koncernen, at et patent er meget dyrt og kun opretholdes i 20 år, selvom medicin tager op imod 15 år at udvikle, hvilket lader dem tilbage med 5 års patent, hvor produktet er på markedet. Derudover risikerer de i mange tilfælde at lave patent på flere produkter, som aldrig bliver godkendt. Side 20 af 97

21 Koncernen er også underlagt mange fordomme mod dyreforsøg og stort affaldsforbrug, hvilket ikke kan undgås Novo Nordisk har dog fokus herpå, og forsøger at eliminere affaldsmængden, hvorimod dyreforsøg ikke kan undgås 100 %. Sidst er eventuelle bivirkninger også en svaghed. Produkterne som godkendes er blevet tjekket i mange år, men det er ikke altid nok, hvorfor en svaghed er at bivirkningerne efter måske 20 års brug af medicinen, ikke er efterprøvet. Muligheder er der også for firmaet, hvilket kan medføre vækst og fremtidig likviditet. Mennesker er i dag forfaldne til mere fed mad og lever i stor grad et stresset og usundt liv, hvilket medfører flere fede, men samtidig også flere kronisk syge mennesker. Dette er klart en udvikling, som Novo Nordisk vil nyde fordele af, da de vil prøve at afhjælpe disse sygdomme. Samarbejder med andre medicinalfirmaer og forskere på forskellige universiteter verden over, vil også være en mulighed, i det andre relationer og erfaringer kan skabe et endnu større marked og endnu større tilgængelighed af koncernens produkter World Wide. Trusler vil altid være ret betydelige for koncerner, som arbejder med at hjælpe mennesker, specielt med medicin. Her er det etiske aspekt særdeles vigtigt. Bivirkninger og alt andet, som ikke er angivet i indlægssedlen ved produktet, kan koste firmaet mange penge ved eventuelle retssager. Økonomien globalt påvirker også koncernen, idet økonomien i den private sektor, har dårlig indvirkning på den offentlige økonomi, som typisk skal betale og investere i medicinen til landets beboere. Andre konkurrenter, fattigdom og krige, samt dårlig tilgængelighed i lande med kritisable forhold, er en trussel for koncernen, og vil altid være et punkt, som koncernen skal arbejde imod. Side 21 af 97

22 Værdikædemodellen Novo Nordisks interne værdier vil blive forsøgt synliggjort ved hjælp af værdikædeanalysen, som ses i figuren 13 nedenfor. Modellen er delt op i henholdsvis primære aktiviteter og støtteaktiviteter, hvor de primære aktiviteter er dem, der er forbundet med frembringelse, salg og distribution af produkterne (nederste halvdel af figuren) imens støtteaktiviteterne skal understøtte de primære aktiviteter (øverste halvdel af figuren). Primær aktiviteter Kigger man først på koncernens indgående logistik, har de mange tusinde forskellige leverandører. Dette gør naturligvis, at koncernen er nødt til at have stor fokus på kontroller i forbindelse hermed, da svingende kvalitet vil have katastrofale konsekvenser for koncernen. Dette er også grunden til, at Novo Nordisk foretager auditeringer 14, som netop har til formål at sikre kvalitet m.v. Når kvalitet m.v. er sikret, har det naturligvis en værdi, at koncernen kan sikre de lavest mulige indkøbspriser, da dette vil være med til at holde produktionsomkostningerne nede. 13 Driftsøkonomi, 7. udgave, Peter Lynggaard, side Årsrapport for 2012, side 100 Side 22 af 97

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Bæredygtighed er god branding

Bæredygtighed er god branding Bæredygtighed er god branding - Klimaarbejde i Novo Nordisk Lykke Schmidt Program Manager, Global TBL Management Novo Nordisk Nr 2 Agenda 1 2 3 Novo Nordisk vejen Ansvar for globale udfordringer: Diabetes

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 1 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed Prisvinderne vurderes

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Capture a greater share of the Value chain

Capture a greater share of the Value chain BYGGERIETS VÆRDIKÆDE UNDER PRES - Nye trends for byggebranchen Capture a greater share of the Value chain [CEO Mark Wilson, EAC] Medarbejderseminar 2005 Dansk Byggeri Peter Falk-Sørensen Dansk Aktie Analyse

Læs mere

NNIT Første år som børsnoteret virksomhed. Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016

NNIT Første år som børsnoteret virksomhed. Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016 NNIT Første år som børsnoteret virksomhed Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016 Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet?

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? GUDP, 12-OKT-2011 DEN BIOBASEREDE ØKONOMI Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? Per Falholt, Koncernchef, Forskning og Udvikling, Novozymes

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Vækstmøde Strategisk salg. Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann

Vækstmøde Strategisk salg. Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann Vækstmøde Strategisk salg Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann DB % Hvad det her drejer sig om. 60 50 40 30 20 Top 20% genererer 80% af overskuddet De nederste 30% udligner halvdelen af det overskud, de

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 1..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 Bavarian Nordic Vacciner til forebyggelse og behandling af cancer og infektionssygdomme Grundlagt i 1994 Virksomhed i

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere