HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring"

Transkript

1 HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2013 Opgaveløsere: Peter Højrup Pedersen Vejleder: Per Vestergaard Andersen Pernille Lynge Sørensen

2 Indholdsfortegnelse Ansvarsliste... 4 Summary... 5 Indledning... 7 Problemformulering... 8 Afgrænsning... 9 Metodevalg... 9 Koncernbeskrivelse Historie Vision og strategiske mål Produkter Udvikling i sygdomme SWOT-analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler Delkonklusion - SWOT-analyse Værdikædemodellen Primær aktiviteter Støtteaktiviteter Delkonklusion Værdikædemodellen Strategiske analyser Konkurrenceanalyse - Porters Five Forces Leverandørernes forhandlingsstyrke Truslen fra nye indtrængere Købernes forhandlingsstyrke Truslen fra substituerende produkter Nuværende konkurrence i branchen Delkonklusion Porters five forces PESTEL-analyse Politiske forhold Økonomiske forhold Sociale og kulturelle forhold Teknologiske forhold Side 2 af 97

3 Miljømæssige forhold Lovmæssige forhold Delkonklusion - PESTEL-analyse Masteranalyse Interne strategiske Value drivers Eksterne strategiske Value drivers Blandede strategiske Value drivers Overordnede strategiske Value drivers Delkonklusion Master analyse Regnskabsanalyse Opdeling af resultatopgørelse og balance Beregninger og kommentarer Egenkapitalens forrentning Afkastningsgrad Overskudsgrad Soliditetsgrad Indekstal Delkonklusion - Regnskabsanalyse Værdiansættelse Budget for fremtiden Værdien pr Scenarieanalyse Scenarie 1 selskabsskat Scenarie 2 vækst Scenarie 3 overskudsgrad Scenarie 4 investeringer Scenarie 5 lånerente Scenarie 6 egenkapitalandel Scenarie 7 risikopræmie Delkonklusion - Værdiansættelse Konklusion Diskussion og perspektivering Litteraturliste Side 3 af 97

4 Ansvarsliste Summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodevalg Koncernbeskrivelse SWOT-analyse Værdikædemodellen Konkurrenceanalyse Porters Five Forces PESTEL-analyse Master analyse Regnskabsanalyse Værdiansættelse Konklusion Diskussion og perspektivering Pernille Begge parter Peter Pernille Peter Peter Pernille Pernille Peter Begge parter Begge parter Begge parter Side 4 af 97

5 Summary This assignment is about Novo Nordisk, which is a huge group who develops, investigates in, produces and sells drugs that can cure diabetes and other chronic diseases. We have chosen this group, because they deal with an issue that never disappear Diseases diabetes and other chronic diseases. As long as they can innovate and create new treatments for their patients and before their competitors do it, they will keep growing worldwide. The group is very interesting as well, because they are dependent of their employees, because the employees are their knowledge, experiences, expertise and their ability to be innovative in the case of the diseases. Therefore we have chosen to see what characterizes Novo Nordisk internally, strategic and finally which external factors the group are up against. The internal values are built up on two thoroughgoing strategies called Novo Nordisk Way and The Triple Bottom Line. Novo Nordisk Way decides and prescribes how the group act and what they want with the future. They want to strengthens their leading position in the market for diabetes and change the possibilities for people with hemophilia and other chronic diseases. Furthermore they want to research and develop innovative biological drugs and make the drugs available to more patients in the world. Same time they will make financial and competitive results, which shall benefit and protect new and current shareholders and most important - their patients. The Triple Bottom Line shall ensure the link between and the focus on creating results financially to the investors, socially for and with the employees and their patients and at last environmentally, to ensure the nature, the animals and the whole earth does not get affected more than what is absolutely necessary and legal during their research. Novo Nordisk is operating in a market with few huge suppliers and a tough competition, where quality and availability is very important, if they want to keep their position in the market. They also have to negotiate with their own suppliers, their patients through the hospitals, pharmacies, etc. and partners, so they can build up great agreements to reduce their costs. Side 5 af 97

6 The law is also an important issue every day. Patenting, various restrictions, approve procedures and trade barriers etc. are controlled by governments in different countries and in different ways worldwide. They are also dependent on good educational of the doctors and the nurses, so the products from Novo Nordisk can be sold, displayed and used suitably by them and the patients can get help and instructions from them, through the doctors and the nurses. The group operates in a risky environment, because of their high dependence on the availability to work at equal conditions with their competitors and their dependence on laws that can protect and secure their products. The internal organization and their way of cooperating are also very important because they are deeply dependent of their employees. After knowing what they deal with internally, strategically and external, we have been looking on their financially figures for the last 5 years. The group has become better in earning money. The accounting analysis has shown that the group earns more in relation to revenue and they earn their assets in several times and they have managed to spend less costs compared to revenue. On the basis of the accounting analysis, the value drivers, and the knowledge we have gained, we have prepared a budget for the next five years. The budget and our assumptions for interest rates, risk premiums, etc. are used to calculate the value of the group on the 31 of December 2012, by using the DCF Discounted Cash Flow model, which estimate the expected future values back to current values. The model is very used because of its reference to the historical and the expected cash flow at the same time. The group is affected by a lot of different things every day and we have set some different scenarios that show the great sensitivity of every little change in the group. The borrowing rate and changes in the expectations of the growth in the future changes the value of the equity capital very much. Our conclusion is that the value of the group was about 506 billion the 31 of December 2012, which means that the market value of the equity was 466 billion higher than the financial equity. This shows great confidence and great expectations for the future. Side 6 af 97

7 Indledning Novo Nordisk har i de seneste år været omtalt betydeligt i medierne. Koncernen forsker og udvikler primært medicin til behandling af diabetes, men samtidig også til diverse andre sygdomme. Grundet udviklingen af fedme og generel usund livsstil i hele verden, er koncernens produkter derfor også særdeles efterspurgte verden over og vil formentlig blot blive mere nødvendige og derfor efterspurgte, dag for dag. I denne opgave har vi valgt at lave en værdiansættelse af Novo Nordisk, på baggrund af vores viden fra HD-studiet. Koncernen er specielt spændende pga. dets rivende udvikling de senere år samt pga. dets store afhængighed af mennesker og deres viden. Koncernen har i december 2012 mere end mennesker ansat i 75 lande. 1 Vi vil lave en strategisk analyse af koncernen, for på den måde at fremhæve nogle af de mange faktorer, som konstant påvirker Novo Nordisk, herunder koncernens markedsværdi. Koncernens værdi pr. 31. december 2012, vil vi beregne ved hjælp af DCF-modellen. Herunder vil vi lave en følsomhedsanalyse og opsætte en række forskellige scenarier, som viser, hvor følsom koncernen er overfor forskellige interne og eksterne faktorer. 1 den Side 7 af 97

8 Problemformulering Vi har som nævnt valgt at skrive om Novo Nordisk, herunder udarbejde relevante analyser og beregne værdien af koncernen, da denne koncern er særdeles spændende for investorer fra hele verden. Salg eller fusion vil derfor kunne blive aktuelt. Hvilken teoretisk værdi har Novo Nordisk den 31. december 2012? Herunder har vi en række underbyggende problemstillinger, som understøtter og specificerer vores primære problemstilling. Dette hjælper til at fastlægge nogle af de problemstillinger, der skal svares på, før der kan svares på den primære problemstilling. Den primære problemstilling er opsplittet i følgende underbyggende problemstillinger: 1. Hvilke interne ressourcer og værdier gør koncernen interessant at investere i? 2. Hvilken finansiel udvikling har koncernen været igennem, og hvordan ser koncernens nøgletal ud de sidste 5 år? 3. Hvordan vil koncernens fremtid se ud på baggrund af den historiske udvikling? 4. Hvordan påvirker Value drivers værdien af koncernen ved forskellige scenarier? Det vi vil opnå med denne problemformulering, er at vi på baggrund af viden om koncernens interne værdier og ressourcer, vil opnå kendskab til, hvilke Value drivers, såvel de interne, som de eksterne, der påvirker koncernen, og hvordan de påvirker koncernens værdi. Med viden fra den strategiske analyse, og viden om koncernens finansielle udvikling, vil vi nu kunne danne et grundlag for fremtidsperspektiverne, i form af budget for fremtiden. Samlet set vil ovenstående analyser og beregninger give os baggrund for at give et bud på værdien af koncernen pr. 31. december 2012 ved hjælp af Discounted Cash Flow modellen. Ydermere vil det give os en indsigt i, hvor følsomme værdiansættelser kan være. Side 8 af 97

9 Afgrænsning Vi afgrænser os i rapporten til kun at fokusere på de 5 foregående regnskabsår, dvs. årene og bruger derfor kun relevant historik frem til regnskabsaflæggelsen 1. februar Endvidere laves analyserne på baggrund af artikler, historie og information fra Novo Nordisks hjemmeside samt fra andre eksterne og offentligt tilgængelige kilder, herunder er regnskaberne for årene ligeledes hentet fra Erhvervsstyrelsens database, for at sikre korrektheden heraf. Vi fokuserer på produkterne samlet, med udgangspunkt i diabetes, da vi vurderer, at det er koncernens kerneprodukt. Vi afgrænser os til at se på få udvalgte interne og eksterne faktorer i vores analyser, da koncernen påvirkes af en del flere faktorer, end vi kan beskrive og behandle i denne rapport. Vi har kun den eksterne viden om koncernen, og da årsrapporten for 2012 forståeligt nok vil forsøge at stille koncernen i et positivt lys, vil vores rapport også blive præget i denne retning i en vis grad. Den interne viden vi beskriver i rapporten, drages på baggrund af oplysningerne i årsrapporten for 2012, da vi ikke har mulighed for at få viden internt fra koncernen, hvorfor der i masteranalysen kun behandles punkter, som vi har den fornødne viden til at besvare. Metodevalg Vi har i vores rapport valgt at starte med at beskrive Novo Nordisk, herunder opsummere deres historie, redegøre for deres vision, deres produkter samt udviklingen i deres marked m.m. Endvidere udarbejdes en SWOT-analyse for at skabe overblik over, hvilke overordnede faktorer, der påvirker koncernen og sidst laves Porters Værdikæde for at fastlægge de værdier som Novo Nordisk har og vil være kendt for. Herefter udarbejdes en strategisk analyse af koncernen. Analysen vil behandle nogle udvalgte faktorer som påvirker koncernen, da vi ikke kan redegøre for de uendeligt mange faktorer, som påvirker koncernen hver dag i koncernens omverden, eksternt, internt og strategisk. Den strategiske analyse udarbejdes på baggrund af PESTEL-analysen, som specielt er forhold i koncernens omverden, og yderligere laves en masteranalyse af koncernens interne, eksterne, blandede og overordnede strategiske Value drivers Side 9 af 97

10 Koncernens økonomi er også vigtig for værdiansættelsen, hvorfor vi analyserer regnskaberne og økonomien de seneste 5 år. På baggrund af denne regnskabsanalyse udarbejder vi et budget med forventningerne til koncernens fremtidige pengestrømme. Budgettet bruges herefter til værdiansættelsen, som laves ved hjælp af Discounted Cash Flow modellen. Herunder fastsættes den risikofri rente og markedets risikotillæg samt andre forudsætninger til brug for værdiansættelsen. For at vise, hvor følsom en sådan værdiansættelse er, laves en analyse, hvor vi opstiller en række scenarier og viser, hvordan de kunne gå ind og påvirke værdiansættelsen og dermed hvor følsom værdiansættelsen er. Dernæst udarbejder vi en konklusion på vores udførte research, analyser og vurderinger. Sidst ser vi på Novo Nordisks resultater efter vores skæringsdato og diskuterer, hvordan disse hændelser ville have påvirket værdien. Side 10 af 97

11 Opbygningen af rapporten er derfor som følgende: Executive summary Indledning og problemformulering mv. Beskrivelse og præsentation af Novo Nordisk Strategiske analyser og regnskabsanalyse Budgetudarbejdelse og værdiansættelse på baggrund af ovenstående analyser Konklusion 2 Perspektivering og diskussion 2 Egen tilvirkning Side 11 af 97

12 Koncernbeskrivelse Historie Novo Nordisk 3 har rødder tilbage til 1923, hvor selskabet Nordisk Insulinlaboratorium blev grundlagt. Dette skete på baggrund af en rejse i 1922, hvor ægteparret August og Marie Krogh rejste til Amerika. Marie var læge og forskede i stofskiftesygdomme og led desuden selv af type 2- diabetes. August var uddannet professor ved Københavns Universitet og havde modtaget nobelprisen i fysiologi. Under rejsen mødte de to canadiske forskere, som behandlede diabetespatienter med insulinekstrakt fra oksebugspytkirtler, hvilket naturligvis vakte stor interesse hos ægteparret, som også lykkedes med at få licens til selv at kunne starte en produktion heraf. Efter rejsen lykkedes det for første gang i foråret 1923, i samarbejde med læge Hans Christian Hagedom og apoteker August Kongsted, at udskille denne insulin, hvilket førte til etableringen af Nordisk Insulinlaboratorium (Nordisk). Brødrene Harald og Thorvald Pedersen blev efterfølgende ansat, for dels at bygge maskiner til insulinproduktion og dels at forske og analysere i de kemiske processer i insulinfremstilling. Samarbejdet holdt dog ikke længe, og brødrene etablerede derfor i 1925 selskabet Novo Terapeutisk Laboratorium (Novo). Dette førte til mange års hård konkurrence mellem selskaberne, der var i konstant kamp om at komme først på markedet med nye produkter. I 1926 oprettede Nordisk Insulinlaboratorium en fond kaldet Nordisk Insulinfond, som havde til formål at støtte fysiologisk og endokrinologisk (læren om hormoner) forskning samt mennesker med diabetes. I 1951 oprettede Novo ligeledes en fond, Novo Fonden. Fonden skulle være med til at støtte videnskabelige, sociale og humanitære formål samtidig med, at den skulle være med til at beskytte koncernen. I 1974 blev Novos B-aktier introduceret på Københavns Fondsbørs og Novo blev ligeledes det første skandinaviske selskab, der kom på børsen i New York, hvilket skete i Kilder til afsnit: den den Side 12 af 97

13 Novo og Nordisk blev i 1989 fusioneret sammen til det vi i dag kender som Novo Nordisk. Novo Nordisk blev i 2000 opdelt i tre selvstændige selskaber kaldet Novo Nordisk (producent af insulin og andre lægemidler), Novozymes A/S (producent af enzymer) og Novo A/S (holdingselskab). Koncernen etablerede i 2001 en fond kaldet Verdensdiabetesfonden, som skulle bidrage til at forbedre diabetesbehandlingen i udviklingslande. Novo Nordisk er i dag med sine mere end medarbejdere fordelt over 75 lande, blandt de førende på markedet for insulin og der forskes herudover indenfor en række andre sygdomme, herunder inflammation og hæmofili (blødersygdomme). Vision og strategiske mål Novo Nordisk samler deres ambitioner, fokus m.v. ned til det, de selv betegner som Novo Nordisk Way 4. Dette går ud på, at Novo Nordisk har en ambition om at styrke deres førende position inden for diabetes samt ændre mulighederne inden for hæmofili og andre alvorlige kroniske sygdomme. Deres primære fokus består i at forske i og udvikle innovative biologiske lægemidler og gøre dem tilgængelige for patienter over hele verden. Dette skal gøres på en sådan måde, at Novo Nordisk fortsat kan levere økonomiske konkurrencedygtige resultater, således det både gavner aktionærer samtidig med, at der gøres en forskel for patienterne. Dette leder os videre til Novo Nordisks forretningsfilosofi, som de selv kalder den tredobbelte bundlinje 5, som er skildret i figuren til venstre. 4 Kilder til afsnit: den Årsrapport for 2011, side Årsrapport for 2012, side Årsrapport for 2012, side 18 Side 13 af 97

14 Den tredobbelte bundlinje går i al sin enkelthed ud på, at der skal sikres fokus og sammenhængen mellem resultater inden for både de finansielle, sociale og miljømæssige dimensioner. Det er med andre ord lige så vigtigt for Novo Nordisk, at der opnås miljømæssige og sociale resultater, som det er at tilfredsstille aktionærerne gennem de finansielle resultater. Novo Nordisk mener, at denne filosofi er roden til succes, da den både skaber værdi for aktionærer og for samfundet. Dette princip er så vigtigt for Novo Nordisk, at det er blevet skrevet i deres vedtægter. Går man videre og kigger på Novo Nordisk og deres strategi, er der her fokus på terapiområder, hvor de har mulighed for at udnytte deres kompetencer og styrker. Dette er indenfor design af molekyler, udvikling og fremstilling af proteinanaloger. Deres strategier er kørt helt ned på fokusområder, som er de enkelte sygdomsgrupper Novo Nordisk forsker i. Dette ses i nedenstående figur 6. Som det ses i denne figur, er der 5 områder Novo Nordisk har lavet strategiske fokusområder på, nemlig diabetes, fedme, hæmofili, vækstforstyrrelser og inflammation. De ønsker altså at styrke den førende position inden for diabetes, etablere tilstedeværelse inden for fedme, forfølge lederskab inden for hæmofili, styrke lederskab inden for vækstforstyrrelser samt etablere tilstedeværelse inden for inflammation. Der er altså meget fokus på markedspositionen, hvilket ikke kan ses på markedet samlet set. Novo Nordisk er altså nødt til at gå ned på hvert enkelt 6 Årsrapport for 2012, side 16 Side 14 af 97

15 marked/produktgruppe og se, hvilken position de har og lave handlingsplaner ud fra hver enkelt position, som i figuren ovenfor. Alt dette skal opnås ved hjælp af koncernens kernekompetencer, som de har listet op til højre i figuren, samtidig med, at der tages højde for Novo Nordisk Way og princippet om den tredobbelte bundlinje, som beskrevet tidligere. Hvis man skal se på, hvilken vision Novo Nordisk har, vil de være førende inden for diabetesbehandling og overvinde denne sygdom. Denne forskning skal være med til at opdage nye, innovative produkter, som både ligger inden for og uden for diabetes. Herudover mener Novo Nordisk, at deres styrke ligger i deres fokus. De vil forsøge at forblive uafhængige og indgå i samarbejder, såfremt det tjener forretningsmæssige formål uden at bryde med det Novo Nordisk står for. Produkter Novo Nordisk sælger produkter 7 i mere end 180 lande og er markedsførende både i industri- og udviklingslande. De områder koncernen fokuserer på, som også står nævnt i figuren ovenfor, er diabetes, fedme, hæmofili (blødersygdomme), vækstforstyrrelser og inflammation. Kigger man først på diabetes, er dette uden tvivl Novo Nordisks vigtigste forretningsområde, da det tegner sig for næsten 80 % af den samlede omsætning i koncernen. Der er her fokus på insulin samt GLP-1, som er et præparat til behandling af type 2-diabetes hos voksne. Går man videre og kigger på fedme, er Novo Nordisk i gang med at undersøge muligheden for at bekæmpe dette ved hjælp af et præparat kaldet liraglutid, som er med til at nedsætte appetitten og derved få overvægtige til at tabe sig. De forventer, at produktet skal anvendes ved højrisikopatienter, herunder personer med fedmerelaterede sygdomstilstande, som forhøjet blodtryk og kolesterol. Der forskes også i sygdomme inden for hæmofili, også kaldet blødersygdomme. Dette drejer sig både om de arvelige og erhvervede koagulationsforstyrrelser, som forhindrer blodet i at størkne. Novo Nordisk er blandt andet kommet med produktet NovoSeven, som er det eneste godkendte præparat til behandling af blødningsepisoder med erhvervet hæmofili. 7 Kilder til afsnit: Årsrapport for 2011, side 19 Årsrapport for 2012, side og Side 15 af 97

16 Novo Nordisk forsker også i vækstforstyrrelser. Her har Novo Nordisk blandt andet udviklet præparatet Norditropin, som er det eneste flydende væksthormon, der ikke kræver opbevaring på køl efter ibrugtagning. Herudover har de også udviklet de to førende præparater på markedet, nemlig Vagifem og Activelle. Børn har brug for væksthormoner til at vokse og opnå en normal højde, hvorimod voksne har brug for væksthormoner til at opretholde den rette balance mellem fedt, muskler og knoglemateriale, for at mindske risikoen for stofskiftekomplikationer. Til sidst er der forskningen inden for inflammation, herunder blandt andet kronisk leddegigt og Crohns sygdom. Der er dog ingen præparater, der er blevet frigivet inden for dette område endnu. Der er p.t. tre præparater, herunder to til bekæmpelse af leddegigt og et til bekæmpelse af Crohns sygdom, der er i stadiet, hvor det bliver afprøvet på en større testgruppe for at kontrollere, hvilken effekt det har, og hvilke bivirkninger der kan være forbundet med brugen heraf. Dette kalder Novo Nordisk selv for fase to, hvorefter der kommer en fase tre med yderligere undersøgelser og tests, og til sidst en godkendelse af produktet. Side 16 af 97

17 Udvikling i sygdomme Med fokus på Novo Nordisks største marked 8, diabetes, sker der hvert år en markant stigning af konstaterede tilfælde heraf. Dette skyldes blandt andet stigningen i velstanden i de enkelte lande. Hvis man eksempelvis kigger på Kina, som er blevet det land med klart flest diabetikere (mere end 90 millioner tilfælde), skyldes dette blandt andet den økonomiske vækst og den stillesiddende livsstil, som generelt vinder frem verden over. Figuren 9 nedenfor viser de 10 lande med flest diabetikere, hvor Indien og Kina klart er i spidsen. Her skal man dog huske at kigge på antallet af beboere i disse lande, da det er de to lande, med klart flest indbyggere. Den fortæller endvidere, at der er over 371 millioner mennesker (2012), der til daglig lever med diabetes, hvilket må siges at være et enormt antal. Denne tendens viser dog ingen tegn på at ændre sig, hvorfor vigtigheden af Novo Nordisks forskning blot understreges heraf. Som alle ved, er fedmen også stigende over hele verden, hvilket også er med til at påvirke antallet af diabetestilfælde. Udviklingen heri skyldes ligeledes udviklingen i livsstile og velstand verden over, hvorfor det vil give Novo Nordisk enorme muligheder, hvis de lykkes med udviklingen af disse præparater. 8 Kilde til afsnit: Årsrapport for 2012, side den Side 17 af 97

18 SWOT-analyse 10 SWOT-analysen opridser kort Novo Nordisks styrker og svagheder internt i koncernen og muligheder og trusler eksternt fra koncernens omverden. Styrker Stor koncern med over ansatte i december 2012, repræsenteret i 75 lande 11 - stordriftsfordele Sælger i over 180 lande Stor erfaring og viden indenfor behandling af diabetes Dygtige forskere uddannes og udvikler sig hele tiden Der fokuseres på forretningsetik Grøn vækst mere salg, men mindre udledning af fx Co 2 og mindre forbrug af naturens ressourcer Tilfredse medarbejdere Kvalitet Stor respekt på verdensmarkedet godt omdømme Novo Nordisk er globalt førende med 49 % af det samlede insulinmarked og 46 % af markedet for moderne insuliner, begge opgjort i volumen. 12 Oprettelse af nye klinikker 70 stk. i 2012 Sponsorerer undervisning til sundhedsmedhjælpere samt til diabetes-ramte Sælger præparaterne billigere, til verdens fattigste lande Der følges hele tiden op på de forskellige organisatoriske enheder for at sikre, at værdierne efterleves i hele koncernen Leverandører vurderes på kvalitet, miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder og forretningsetik for at sikre, at de efterlever koncernens krav hertil Patientsikkerhed er i fokus Specialiseret i få områder diabetesbehandling, hæmofili og vækstforstyrrelser 10 Årsrapport for den den Side 18 af 97

19 Grundlag for at begynde forskning i fedme og autoimmune inflammationssygdomme 5 markante kernekompetencer: o Design, formulering, udvikling og dosering af terapeutiske proteiner (proteinbaserede lægemidler) Indgående indsigt i sygdomme Effektiv storskalaproduktion af proteiner Planlægning og gennemførelse af globale produktlanceringer Etablering og fastholdelse af en førende position på udviklingsmarkeder Har i Danmark verdens største insulinfabrik Nummer 4 på Science 2012 Top Employer-rangliste, hvilket beviser det er en eftertragtet arbejdsplads Større udbytte pr. aktie, gør Novo Nordisk mere og mere attraktiv at investere i. Svagheder Øget kompleksitet Det tager lang tid at fremdyrke et produkt og risikoen er, at produktet aldrig bliver til noget Dyreforsøg, der dog forsøges reduceret Grundet de er så store, kan der forekomme modarbejdelser medarbejderne imellem Nedbrud eller ødelæggelse af maskiner samt forskning Ulykker Bivirkninger, som først viser sig efter lanceringen af produkterne Dyrt at tage patent/når patenter udløber. Muligheder Stigende antal mennesker med diabetes og andre kroniske sygdomme Flere fede mennesker Samarbejder med andre koncerner Samarbejder med universiteter m.m. Bedre økonomi i Asien. Side 19 af 97

20 Trusler Dårlig økonomi globalt, i kølvandet på den økonomiske krise Forskellige godkendelsesprocedurer i forskellige lande Flere og dygtige konkurrenter For dårligt uddannede læger eller sundhedsvæsen i verden, som ikke er dygtige nok til at foretage den rigtige diagnosticering eller til at rådgive og dosere den rigtige medicinering Svingende valutaer Krige Fattigdom Dårlige kopier af deres produkter Dårligere offentlige økonomier, som skærer ned på deres tilskud til sundhed m.m. fører til større pres på priserne Manglende tilgængelighed i nogle lande Lange godkendelsesprocedurer Retssager pga. bivirkninger. Delkonklusion - SWOT-analyse Analysen vidner om, at Novo Nordisk er en yderst stærk koncern med lang erfaring indenfor specielt diabetes. Koncernen viser ansvarlighed i forhold til miljø, dets patienter, medarbejdere, aktionærer og ved udvikling af dets produkter, osv., bl.a. gennem fokus på kvalitet og respekt for andre og andet end koncernen selv. Ligeledes er koncernen attraktiv at investere i, da der samtidig med ovenstående også fokuseres på økonomi, herunder at generere et økonomisk resultat, som både kan støtte den videre udvikling, men som samtidig også giver investorer afkast af deres investerede penge. Svaghederne der er forbundet med Novo Nordisk, må samtidig formodes at være generel for medicinalfirmaer, herunder er det en ulempe for koncernen, at et patent er meget dyrt og kun opretholdes i 20 år, selvom medicin tager op imod 15 år at udvikle, hvilket lader dem tilbage med 5 års patent, hvor produktet er på markedet. Derudover risikerer de i mange tilfælde at lave patent på flere produkter, som aldrig bliver godkendt. Side 20 af 97

21 Koncernen er også underlagt mange fordomme mod dyreforsøg og stort affaldsforbrug, hvilket ikke kan undgås Novo Nordisk har dog fokus herpå, og forsøger at eliminere affaldsmængden, hvorimod dyreforsøg ikke kan undgås 100 %. Sidst er eventuelle bivirkninger også en svaghed. Produkterne som godkendes er blevet tjekket i mange år, men det er ikke altid nok, hvorfor en svaghed er at bivirkningerne efter måske 20 års brug af medicinen, ikke er efterprøvet. Muligheder er der også for firmaet, hvilket kan medføre vækst og fremtidig likviditet. Mennesker er i dag forfaldne til mere fed mad og lever i stor grad et stresset og usundt liv, hvilket medfører flere fede, men samtidig også flere kronisk syge mennesker. Dette er klart en udvikling, som Novo Nordisk vil nyde fordele af, da de vil prøve at afhjælpe disse sygdomme. Samarbejder med andre medicinalfirmaer og forskere på forskellige universiteter verden over, vil også være en mulighed, i det andre relationer og erfaringer kan skabe et endnu større marked og endnu større tilgængelighed af koncernens produkter World Wide. Trusler vil altid være ret betydelige for koncerner, som arbejder med at hjælpe mennesker, specielt med medicin. Her er det etiske aspekt særdeles vigtigt. Bivirkninger og alt andet, som ikke er angivet i indlægssedlen ved produktet, kan koste firmaet mange penge ved eventuelle retssager. Økonomien globalt påvirker også koncernen, idet økonomien i den private sektor, har dårlig indvirkning på den offentlige økonomi, som typisk skal betale og investere i medicinen til landets beboere. Andre konkurrenter, fattigdom og krige, samt dårlig tilgængelighed i lande med kritisable forhold, er en trussel for koncernen, og vil altid være et punkt, som koncernen skal arbejde imod. Side 21 af 97

22 Værdikædemodellen Novo Nordisks interne værdier vil blive forsøgt synliggjort ved hjælp af værdikædeanalysen, som ses i figuren 13 nedenfor. Modellen er delt op i henholdsvis primære aktiviteter og støtteaktiviteter, hvor de primære aktiviteter er dem, der er forbundet med frembringelse, salg og distribution af produkterne (nederste halvdel af figuren) imens støtteaktiviteterne skal understøtte de primære aktiviteter (øverste halvdel af figuren). Primær aktiviteter Kigger man først på koncernens indgående logistik, har de mange tusinde forskellige leverandører. Dette gør naturligvis, at koncernen er nødt til at have stor fokus på kontroller i forbindelse hermed, da svingende kvalitet vil have katastrofale konsekvenser for koncernen. Dette er også grunden til, at Novo Nordisk foretager auditeringer 14, som netop har til formål at sikre kvalitet m.v. Når kvalitet m.v. er sikret, har det naturligvis en værdi, at koncernen kan sikre de lavest mulige indkøbspriser, da dette vil være med til at holde produktionsomkostningerne nede. 13 Driftsøkonomi, 7. udgave, Peter Lynggaard, side Årsrapport for 2012, side 100 Side 22 af 97

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Sundhedssektoren er en vækstindustri

Sundhedssektoren er en vækstindustri Perspektiv 6 15 Sundhedssektoren er en vækstindustri Af temaspecialist Morten Springborg Overalt i den vestlige verden foregår der en ophedet debat om sundhedsudgifternes himmelflugt. Senest under valg

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu. Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013 Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.dk 6550 4226 1 Agenda Præsentation. Innovation hvad er det? Hvorfor innovation?

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Revisor kvalitetskontrol

Revisor kvalitetskontrol Revisor kvalitetskontrol Af: Teresa Joensen Vejleder: Claus Holm 23. april 2014 HD R på Aarhus universitet Executive summary The Faroese audit marked has had many challenges over the years, but the newest

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

Capture a greater share of the Value chain

Capture a greater share of the Value chain BYGGERIETS VÆRDIKÆDE UNDER PRES - Nye trends for byggebranchen Capture a greater share of the Value chain [CEO Mark Wilson, EAC] Medarbejderseminar 2005 Dansk Byggeri Peter Falk-Sørensen Dansk Aktie Analyse

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere