Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse"

Transkript

1 HD (F) 8. semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Sarah Skov Andresen Vejleder: Otto Friedrichsen Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse Handelshøjskolen i Aarhus Aarhus Universitet

2 Executive Summary 3 1. Indledning Problemformulering Opgavestruktur og metode Kildekritik Afgrænsning Virksomhedspræsentation af Novo Nordisk Historisk baggrund Forretningsområder Diabetesbehandling Fakta om diabetes Biopharmaceutiske produkter Blødningsbehandling Væksthormonbehandling Overgangsalder Forretningsområder og produkter Novo Nordisk Way Aktier og kapitalstruktur Opsummering Virksomhedspræsentation af Novo Nordisk Strategisk analyse af Novo Nordisk Ekstern analyse PEST analyse på samfundsniveau Politik og lovgivning Økonomi og Demografi Sociale og kulturelle forhold Teknologi og miljø Porters 5 forces analyse på brancheniveau Konkurrenceintensiteten i branchen Truslen fra nye konkurrenter Kundernes forhandlingsstyrke Konkurrence fra substituerende produkter Leverandørernes forhandlingsstyrke Intern analyse Ressourcer Materielle anlægsressourcer Immaterielle ressourcer Menneskelige ressourcer Analyse af Novo Nordiskes forretningsområder og produkter Boston modellen Konkurrencestrategi for Novo Nordisk Vækststrategi for Novo Nordisk SWOT analyse Delkonklusion Strategisk analyse Regnskabsanalyse 52 Side 1 af 98

3 4.1 Reformulering af årsrapporten Reformulering af egenkapitalopgørelsen Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Trendanalyse Omsætningsvækst Rentabilitetsanalyse Analyse på niveau Dekomponering af ROE Analyse på niveau Dekomponering af ROIC Analyse på niveau Analyse af underliggende drivere Risikoanalyse Delkonklusion Regnskabsanalyse Budgettering Budgetperiodens længde Budgettering af salg Budgettering af AOH Budgettering af OG Terminalperioden Delkonklusion Budgettering Værdiansættelse af Novo Nordisk Værdiansættelsesmodel DCF-modellen Fastsættelse af de vægtede kapitalomkostninger r wacc Ejernes afkastkrav r e Risikofri rente r f Beta Markedets risikopræmie Ejernes afkastkrav r e for Novo Nordisk Afkastkrav på netto finansielle aktiver r fa Kapitalstruktur r wacc for Novo Nordisk Værdiansættelse med DCF-modellen Delkonklusion Følsomhedsanalyse Værdidrivernes følsomhed Kritik af DCF modellen og terminalperioden Konklusion Litteraturliste Bilag 98 Side 2 af 98

4 Executive Summary The financial crisis has meant many bankruptcies and created an enormous uncertainty, resulting in large share fluctuations on the market. Therefore, it is important for investors, to consider carefully which companies they want to invest in. This is the motivation behind the objective of this thesis, which contains a valuation of Novo Nordisk, which is a large Danish pharmaceutical company. Novo Nordisk deals mainly with treatment of diabetes, but deals also with bleeding disorders therapy, growth hormone therapy, and hormone replacement therapy, which is called biopharmaceuticals. Novo Nordisk may appear as an attractive investment because of their business areas. That s why a thorough analysis of the company is made, which will lead to an estimate of the share value. The estimate of the share value indicates whether the share is over- or undervalued in relation to the market value, and whether Novo Nordisk is an attractive investment or not. The valuation of Novo Nordisk is made through a strategic analysis and an analysis of the financial statements, which evaluates the non-financial and financial value drivers. The strategic analysis of the non-financial value drivers is made both externally and internally in the company. The external analysis contains a valuation on a society level and of the sector as a whole, while the internal analysis contains a valuation of the resources, business areas and products, as well as an analysis of the competition strategy and growth strategy. The strategic analysis assesses Novo Nordisk to have a strong strategic position. They have leading positions in diabetes care, which contributes with 76 % of the total sale. The biopharmaceuticals contributes with 24 % of the total sale, where bleeding disorders therapy creates the majority. The global society is struggling with a huge obesity problem, which leads to diabetes for many people. This obesity epidemic is increasing, and is a huge problem for the society, but can benefit Novo Nordisk, because of their sales of insulin products. The competition in the industry is estimated to be highly intense, which means that patents are a very important resource for Novo Nordisk, because they protect their earnings. The high intensity in the industry also means that Novo Nordisk must ensure to be innovative, and to ensure the Side 3 af 98

5 development of new products, which can maintain and generate new earnings. That s why Novo Nordisk has requested an approval of two new diabetes products, one new product for treatment of haemophilia, and has three new products for treatment of haemophilia in phase three. The greatest threat for Novo Nordisk might be the approval of biosimilars, which is an imitation of existing products. The market for biosimilars does not exist yet, and is therefore difficult to assess what impact this must have on their earnings. Analysis of the financial statements is made to assess the financial value drivers, based on the statements of the past 5 years. The official financial statement has to be reformulated, before they can be used for analytic purposes. Afterwards the statements will be used to assess the trend of the accounting figures, and carry out an analysis of profitability. The development of the accounts are very positive, since Novo Nordisk has generated an average sales growth of 12,29 % and an average profit growth of 22,80 %. Novo Nordisk manages despite economic recession, to create a growing profit. The analysis of the profitability also shows a very positive development, since ROE (return on equity) increases from 23,58 % in 2008 to 44,57 % in 2011, reflecting a very positive increase in ROIC (return on invested capital) from 28,11 % in 2008 to 73,76 % in Before the valuation of Novo Nordisk, a budget of the financial value drivers is made. The period is estimated to be 10 years due to the current patent rights and application for approval of new products. The expectation is that Novo Nordisk will create an overall sales growth, which leads to a profit from sale of 27 %. The sales growth is estimated to decline to 3 % in the terminal period, while the profit is expected to decline to 24 %. The valuation of Novo Nordisk will be carried out by use of the discounted cash flow model (DCF model), which is one of the most used models in practice. The model uses the weighted cost of capital, also called r wacc, which determine the discounted cash flow. The budget and the calculated r wacc estimate an enterprise value of million DKK, an equity value of million DKK and a share value of 851 DKK. Side 4 af 98

6 Studies show that between 57 % and 69 % of the total value determined by the DCF model is derived from the terminal value. That requires a solid estimate for the budgeting of the values in the terminal period, including the estimation of r wacc. The calculation of r wacc contains many elements, which are connected to some uncertainty. Changes in these elements, will lead to a change in r wacc, which will affect the valuation of Novo Nordisk. Fluctuations in r wacc is calculated to have a major impact on the share value, since a change of -0,5%-points would result in a rate increase to DKK and a change of +0,5%-points would result in a rate decline to 721 DKK. The closing price on the stock exchange shows a share value of 772,50 DKK on March , which indicates that the share is undervalued, because the market value is lower than the estimated share value of 851 DKK. Therefore Novo Nordisk seem to be an attractive investment option, however, the calculated share value shall be regarded as an indication of the value, because of the uncertainties within the calculation. Side 5 af 98

7 1. Indledning Ordet finanskrise er der ikke mange mennesker, som ikke kender. Det er efterhånden et ord, der bruges i daglig tale og med god grund, da omfanget af denne krise ikke er forudset af nogen, da den for alvor bryder ud ved krakket af Lehman Brothers i Krakket skaber en enorm panik på markederne, da ingen ved hvem der kan stoles på. Den enorme usikkerhed medfører samtidig kraftige udsving på aktiemarkederne, og ikke mindst enorme kursfald. Herhjemme føler OMX også et kæmpe udsving, som falder i januar 2008 og frem til marts 2009 med 53,73% 2. Markederne har sidenhen genvundet noget af det tabte, idet indekset stiger fra marts 2009 til ultimo 2011 med 78,61 % 3, godt hjulpet på vej af flere politiske tiltag i form af flere hjælpepakker. Denne afhandling vil foretage en værdiansættelse af Novo Nordisk, da krisens omfang har medført mange konkurser og store udsving i aktiekurserne, hvorfor det er vigtigt som investor at overveje investeringerne meget nøje. Derfor vil det være interessant at undersøge værdien bag denne aktie, for på den måde at vurdere om det er en god og sikker investering. Novo Nordisk er en af de mest toneangivende danske selskaber i medicinalindustrien 4, hvilket er årsagen til valget af netop denne virksomhed. Finanskrisens konsekvenser har naturligvis også påvirket kursen på Novo Nordiskes aktie. Kursen falder i januar 2008 og frem til marts 2009 med 25,97 % 5, hvilket viser et mindre fald i OMX. Ligesom OMX, stiger Novo Nordiskes aktie fra marts 2009 og frem til ultimo 2011 med 114,96 % 6, hvilket er en meget kraftigere stigning end OMX. Udsvingene i Novo Nordiskes aktiekurs er i forhold til OMX mindre i nedadgående retning og større i opadgående retning, hvilket indikerer at aktien er mindre konjunkturfølsom. At aktien er mindre konjunkturfølsom skyldes at de bevæger sig indenfor medicinalbranchen, hvilket der, alt andet lige, altid vil være brug for Se bilag nr. 1 3 Se bilag nr Se bilag nr. 1 6 Se bilag nr. 1 Side 6 af 98

8 Valget af Novo Nordisk er også foretaget med baggrund i den voksende fedmeepidemi 7 herhjemme og ikke mindst i resten af verden. Fedmeepidemien medfører type 2-diabetes for mange mennesker 8, hvilket må være positivt for insulinsalget hos Novo Nordisk 9. Novo Nordisk virker umiddelbart som en attraktiv investering på grund af deres forretningsområde, og ikke mindst indikationen af en lavere konjunkturfølsomhed. Heri ligger derfor motivationen for at lave en omfattende analyse af virksomheden, som skal munde ud i en værdiansættelse af virksomhedens værdi og aktiekursen. Analysen af Novo Nordisk skal slutteligt indikere om aktiekursen på markedet er over- eller undervurderet. 1.1 Problemformulering Formålet med denne afhandling er at undersøge om Novo Nordiskes aktie er over- eller undervurderet i forhold til markedsniveauet. Derfor vil afhandlingens formål være at besvare følgende hovedspørgsmål: Hvad kan Novo Nordiskes aktie værdiansættes til med baggrund i en dybdegående strategisk- og regnskabsanalyse? Hvordan harmonerer den værdiansatte aktiekurs med det nuværende markedsniveau? Dette hovedspørgsmål vil blive besvaret ved hjælp af nedenstående spørgsmål: Hvem er Novo Nordisk? Hvilke eksterne og interne faktorer har indflydelse på deres strategiske position? Hvad viser reformuleringen af egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen? Hvordan er udviklingstendensen i regnskaberne over de seneste 5 år? Hvordan udvikles rentabiliteten i den 5-årige periode? Hvordan vil de finansielle værdidrivere udvikle sig i fremtiden? Hvad er estimatet af virksomheds-, egenkapital- og aktieværdien ud fra budgetteringen? Hvor følsom er den værdiansatte aktiekurs i forhold til udsving i udvalgte budgetterede estimater? Side 7 af 98

9 1.2 Opgavestruktur og metode For at lette den videre læseproces vil der i nedenstående model redegøres for opgavestrukturen, hvorefter den metodiske tilgang uddybes. 1. Del - Inledning 2. Del - Virksomhedsbeskrivelse 3. Del - Strategisk analyse 4. Del - Regnskabsanalyse 5. Del - Budgettering 6. Del - Værdiansættelse af Novo Nordisk 7. Del - Følsomhedsanalyse 8. Del - Konklusion Afhandlingen begyndes med en indledning som angiver motivationen for valg af emne. Den efterfølges af en problemformulering, metodeafsnit, kildekritik og en afgrænsning. Afhandlingen opdeles i seks hovedemner; Virksomhedsbeskrivelsen, den strategisk analyse, regnskabsanalysen, budgettering af værdidriverne, værdiansættelsen og slutteligt en følsomhedsanalyse af udvalgte estimater. Størstedelen af hovedemnerne vil afsluttes med en delkonklusion som afslutningsvist danner grundlag for selve konklusionen. Det første hovedemne er virksomhedsbeskrivelsen, som klarlægger hvem Novo Nordisk er, herunder forretningsområder, produkter, Novo Nordiskes værdier, samt aktie og kapitalstruktur. Herefter foretages den strategisk analyse af Novo Nordisk, hvor de eksterne samt interne forhold analyseres. Den eksterne analyse vil afdække Novo Nordiskes strategiske placering på markedet, Side 8 af 98

10 hvilket sker med baggrund i en analyse på samfundsniveau og brancheniveau. PEST modellen anvendes til afdækning af hvilke faktorer der påvirker Novo Nordisk på samfundsniveau, mens Porters 5 forces bruges til afdækning af Novo Nordiskes strategiske placering i branchen. Den interne analyse af Novo Nordisk foretages ud fra en analyse af deres ressourcer, herunder materielle, immaterielle og menneskelige ressourcer. Derudover vil den interne analyse omhandle en analyse af forretningsområder, og produkter, hvilket sker med baggrund i Boston modellen. Anshoffs vækstmatrice anvendes til at analysere vækststrategien for Novo Nordisk, mens Porters generiske konkurrencestrategier bruges til at vurdere deres anvendte konkurrencestrategi. Den interne og eksterne analyse, bliver afslutningsvist opsummeret i en SWOT analyse som klarlægger Novo Nordiskes styrker og svagheder samt muligheder og trusler. Den strategiske analyse afrundes med en delkonklusion. Regnskabsanalysen indeholder en reformulering af de officielle opgørelser, herunder egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen. Reformuleringen sker med udgangspunkt i metoden fra bogen, Sørensen, Ole (2009) Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang, 3. udgave 1. oplag. Danmark, Gjellerup. Reformuleringen af de ovennævnte opgørelser laves med henblik på, at opdele regnskabsposterne i driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter, som senere skal bruges i værdiansættelsen. Der vil i afhandlingen laves en reformulering af nævnte opgørelser over en periode på 5 år fra 2007 til Regnskabsperioden dækker inden finanskrisen for alvor starter, mens den er på sit højeste og i en tid med lav vækst i samfundet, hvilket indikerer hvordan Novo Nordisk har klaret sig i perioden. Rentabilitetsanalysen foretages ud fra de reformulerede opgørelser, og sker med baggrund i modellen DuPont-pyramiden. Denne model vil sørge for, at de relevante nøgletal for Novo Nordisk belyses. Reformuleringen af regnskaberne har ligeledes til formål at danne baggrund for trendanalysen, hvor udviklingen i historiske tal analyseres. Trendanalysen giver et indtryk af, hvordan Novo Nordiskes regnskabstal har udviklet sig historisk set. Trendanalysen kan derfor give en indikation af, hvordan de fremtidige værdidrivere kan udvikle sig, hvilket skal anvendes i budgetteringen. Budgetteringen foretages med udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen, som danner grundlag for estimering af de finansielle værdidrivere i budgetperioden, og terminalperioden. Budgetteringen danner således grundlag for den efterfølgende værdiansættelse. Side 9 af 98

11 Værdiansættelsen af Novo Nordisk har til formål at indikere om markedets aktiekurs er over- eller undervurderet. Estimering af virksomhedsværdien og aktiekursen tager udgangspunkt i den absolutte værdiansættelsesmodel DCF-modellen 10, som sker efter den indirekte metode, da det er virksomhedsværdien af estimeres. DCF-modellen anvender de vægtede kapitalomkostninger, r wacc til tilbagediskontering af det frie cash flow, hvorfor denne faktor skal beregnes. I fastsættelsen af r wacc indgår beregning af ejernes afkastkrav, r e, som beregnes ved hjælp af CAPM 11, hvori den risikofrie rente, r f, markedets risikopræmie, samt β indgår, derfor skal disse værdier ligeledes skal bestemmes. Efter estimeringen af virksomhedsværdien og aktiekursen, foretages der en følsomhedsanalyse som skal vise usikkerheden/følsomheden i de værdiansatte estimater. I følsomhedsanalysen vil udsving i udvalgte faktorer simuleres, hvorved udsving i aktiekursen kan aflæses. Derved kan betydningen af disse ændringer vurderes. Afhandlingen vil afsluttes med en konklusion, som besvarer problemformuleringen. 1.3 Kildekritik Der vil i afhandlingen udelukkende anvendes sekundære kilder, hvorved pålideligheden skal vurderes. Der vil i afhandlingen benyttes oplysninger fra de offentliggjorte årsrapporter, hvilket vurderes at være pålidelig information, idet der aflægges regnskab efter IFRS, og påtegnes af både revisor samt bestyrelse. Novo Nordisk har til formål at aflægge korrekt regnskab som giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation, således regnskabsbrugerne, samarbejdspartnere mv. har tillid til regnskab og virksomhed. Udover anvendelse af regnskaberne, vil afhandlingen udarbejdes på baggrund af forskellige lærebøger som anvendes på HD-studiet. Bøgerne er skrevet af anerkendte forfattere, hvorfor disse bøger også vurderes at have en høj pålidelighed. Afhandlingen vil ligeledes benytte internettet som en informationskilde, hvor pålideligheden kan variere meget. Der vurderes dog ikke, at der foretages væsentlige konklusioner i afhandlingen med baggrund i informationer fra tvivlsomme kilder. 10 Den diskonterede cash flow-model 11 Capital Asset Pricing Model Side 10 af 98

12 1.4 Afgrænsning Afhandlingen vil udelukkende tage udgangspunkt i koncernregnskabet, og vil således ikke berøre andre. I den strategiske analyse inddrages de modeller og strategier som vurderes at være relevante for værdiansættelsen af Novo Nordisk, der vil være en primær fokus på det danske marked. Der vil i den eksterne analyse anvendes de nævnte modeller, og ikke vurdere anvendelsen af andre alternativer. Der vil i den interne analyse afgrænses fra at foretage andre analyser end de nævnte. Der afgrænses fra at foretage analyser med baggrund i værdikæden, integration mv. Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i offentliggjorte regnskabstal fra 2007 til 2011, hvorfor tendenser før og efter denne periode ikke inddrages. Perioden på de 5 år vurderes at være tilstrækkelig, til at vurdere tendensen i Novo Nordisk regnskab. Der afgrænses fra at reformulere pengestrømsopgørelsen, da denne ikke vurderes at give værdi til værdiansættelsen, men udelukkende klarlægger virksomhedens pengestrømme. I rentabilitetsanalysen beregnes der nøgletal på alle 3 niveauer i DuPont-pyramiden, dog afgrænses der fra at dekomponere OGsalg, OGandet samt AOH. Værdiansættelsen vil kun foretages med baggrund i DCF-modellen, dvs. at der afgrænses fra at anvende andre modeller, herunder direkte modeller og relative modeller. Side 11 af 98

13 2. Virksomhedspræsentation af Novo Nordisk Afhandlingen vil indledningsvist lave en præsentation af Novo Nordisk, så der opnås et kendskab til virksomheden, deres forretningsområder og produkter, samt hvilke værdier de lægger vægt på. 2.1 Historisk baggrund Novo Nordisk er en ældre dansk virksomhed, som starter for 80 år siden, da ægteparret August og Marie Krogh i 1922 rejser til USA. I USA bliver de introduceret til behandling af diabetespatienter med insulin fra oksebugspytkitler. Deres interesse vækkes da August er professor ved Københavns universitet og har modtaget nobelprisen i fysiologi, mens Marie er læge og forsker i stofskiftesygdomme, og selv har type 2-diabetes. Det lykkedes ægteparret at opnå licens til selv at producere insulin i Danmark, og beslutter i samråd med læge indenfor blodsukkerregulering Hans Christian Hagedorn, at der er nødvendigt med et stort forsøgsarbejde. Hertil får de hjælp af apoteker August Kongsted, som bevilger penge til forsøgene 12. I marts 1923 grundlægger de Nordisk Insulinlaboratorium (Nordisk), og de første personer bliver behandlet med insulin fra oksebugspytkirtler. I 1925 bliver maskinmester Harald Pedersen ansat i virksomheden, og kort efter ansættes broderen Thorvald Pedersen til at analysere de kemiske processer i insulinfremstillingen. Thorvald bliver dog hurtigt fyret, da han ikke kan samarbejde med Hagedorn. Harald viser sympati for sin bror, og opsiger ligeledes sin stilling hos Nordisk. Herefter går brødrene Pedersen selv i gang med at fremstille insulin, og i 1925 sender de et introduktionsbrev til alle apotekere, at Insulin Novo, deres nyudviklede Novosprøjte, er i handlen. Samtidig grundlægges deres firma Novo Terapeutisk Laboratorium (Novo), hvilket er en klar konkurrent til Nordisk. De to virksomheder gennemgår en rivende udvikling de efterfølgende 65 år, og ligger i skarp konkurrence med hinanden. De vælger samtidig at udvide deres forretningsområder, hvor Novo bliver førende indenfor industrielle enzymer, mens Nordisk udvikler medicin til behandling af blødersygdomme og vækstforstyrrelser. I 1989 fusioneres de to virksomheder til Novo Nordisk A/S, og bliver herved en af verdens største bioteknologiske virksomheder. I 2000 bliver Novo Nordisk delt i 3 selvstædige selskaber indenfor Novo Gruppen, Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og Novo A/S Holdingselskab Side 12 af 98

14 2.2 Forretningsområder Novo Nordisk har fra begyndelsen beskæftiget sig med insulin og diabetesbehandling, og er nu en førende virksomheder på området. Derudover beskæftiger Novo Nordisk sig også med blødningsbehandling, væksthormonbehandling samt hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen, hvilket betegnes biopharmaceutiske produkter. Novo Nordisk har overordnet to forretningsområder, diabetesbehandling og biopharmaceutiske produkter Diabetesbehandling Novo Nordiskes mål er, at bekæmpe diabetes, og samarbejder derfor med helsepersonale, personer med diabetes, for at nærme sig opfyldelse af dette mål. Novo Nordisk er førende på området omkring udvikling af insulin, og står bag hovedparten af den insulin der tilbydes på markedet. Novo Nordisk har en bred produktportefølje, og tilbyder basalinsulin, måltidsinsulin og mixinsulin. Udover selve præparatet, producerer Novo Nordisk også et bredt udvalg af injektionshjælpemidler, da de gerne vil opfylde individuelle krav hos slutbrugeren Fakta om diabetes I Danmark er der omkring mennesker der lider af diabetes, derudover skønnes der at være mennesker som ikke har kendskab til, at de har type 2-diabetes. På verdensplan har 346 millioner mennesker diabetes, hvilket svarer til 8 % af befolkningen. I Danmark lider 5,2 % af befolkningen af diabetes, hvor ca. 10 % har type 1-diabetes, mens ca. 90 % har type 2-diabtes. Antallet af danskere med diabetes er fordoblet over de sidste 10 år, og der er en konservativ forventning om, at antallet af danskere med diabetes vil være fordoblet til i Der ses en stigning af mennesker med diabetes indenfor begge typer. Hvor stigning af type 1- diabetikere er et mysterium, skyldes stigningen indenfor type 2-diabetes, at den er arvelig, men også er yderst påvirket af en usund livsstil Side 13 af 98

15 Især problematikken omkring den usunde livsstil er et voksende problem i Danmark og USA, hvor denne usunde livsstil vokser så kraftigt, at det i folkemunde kaldes en fedmeepidemi. Tendensen er et kæmpemæssigt samfundsproblem på grund af de mange følgesygdomme, hvor der især er risiko for at blive diabetespatient 17. Type 1-diabetes kaldes auto-immun sygdom hvilket betyder, at det er kroppens eget immunsystem der nedbryder de celler i bugspytkirtlen som producerer naturligt insulin. Der er ingen videnskab der fortæller hvordan type 1-daibetes opstår, og det kan hverken helbredes eller forebygges. På grund af nedbrydningen af den naturlige insulin er det livsnødvendigt for disse patienter at tilføre kroppen insulin flere gange dagligt. Det er en stor udfordring for diabetespatienterne at tilføre den rigtige mængde insulin, hvorfor der er behov for at måle blodsukkeret flere gange dagligt. For meget insulin kan føre til insulinchok, hvorfor patienterne altid bør have nem adgang til kulhydrater 18. Type 2-diabetes er arvelig, men også påvirket af usund livsstil, herunder madvaner og for lidt motion. Lider man af type 2-diabetes reagerer kroppen dårligere på dens naturlige insulin. Det betyder at maden der indtages, bliver i blodet, hvilket medfører et for højt blodsukker. Har man først udviklet type 2-diabetes, kommer man ikke af med sygdommen igen Biopharmaceutiske produkter Forretningsområdet for de biopharmaceutiske produkter kan opdeles i tre områder, blødningsbehandling, væksthormonbehandling samt hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen Blødningsbehandling Novo Nordisk har en målrettet forskning indenfor behandling af blødningssygdomme, også kaldet hæmostase. Lider man af en blødersygdom betyder det, at kroppen ikke evner at producere vigtige proteiner, kaldet koagulationsfaktorer, som stopper blødningen Side 14 af 98

16 Novo Nordisk har til behandling af patienter med blødersygdomme udviklet et genetisk fremstillet lægemiddel, NovoSeven som er registreret som behandlingsmiddel i Dette lægemiddel har vist sig at være effektivt og sikkert til at stoppe blødninger Væksthormonbehandling Novo Nordisk er en af de førende producenter indenfor rekombinant humant væksthormon, som behandler vækstproblemer hos børn og voksne. Kroppen producerer naturligt væksthormon som får kroppen til at vokse, dog er det ikke alle mennesker der producerer tilstrækkeligt af dette hormon. Der findes biosyntetisk og kunstigt fremstillet væksthormon, hvor det biosyntetiske er fuldstændigt identisk med det kroppen producerer naturligt Overgangsalder Når kvinder når overgangsalderen, er det forbundet med mange symptomer, som kan strække sig fra svedeture til depression. Novo Nordisk har udviklet et hormonpræparat, som kan lindre de klimakterielle symptomer. Hormonbehandlingen kan gives som en blanding af østrogen progesteron, eller østrogen alene. Doseringen af hormonerne varier, og der anbefales en så lille mængde som muligt Forretningsområder og produkter Novo Nordisk har et bredt sortiment af produkter indenfor deres forretningsområder, dog findes det bredeste sortiment indenfor diabetesbehandlingen. I forbindelse med den kommende værdiansættelse, er det væsentligt, at finde frem til hvilke forretningsområder og produkter, der skaber størst omsætning Side 15 af 98

17 I figuren herunder vises hvordan omsætningen for 2011 fordeler sig mellem forretningsområderne 23. Omsætning på forretningsområder % 76% Diabetesprodukter i alt Biopharmaceutiske produkter i alt Figur nr. 1 Kilde: Novo Nordisk årsrapport 2011, diagram egen tilvirkning. Se bilag nr. 2 Af diagrammet ser der, at 76 % af den samlede omsætning genereres af diabetesprodukterne, mens 24 % stammer fra de biopharmaceutiske produkter. Herfra fremgår tydeligt at Novo Nordisk generer størstedelen af omsætningen fra salg af insulin. Det er ligeledes vigtigt at finde frem til, hvilke produkter der skaber størst omsætning til Novo Nordisk. Den samlede nettoomsætning for 2011 er mio. kr., og figuren herunder viser fordelingen på produkter 24. Omsætning på produkter %1% 16% 13% 3% 9% 7% 12% 12% 19% Humane insuliner Victoza NovoRapid /NovoLog Levemir NovoMix /NovoLog Mix Andre diabetesprodukter Hormonpræparater NovoSeven Norditropin Andre biopharmaceutiske produkter Figur nr. 2 Kilde: Novo Nordisk Årsrapport 2011, diagram egen tilvirkning. Se bilag nr Novo Nordisk årsrapport Novo Nordisk årsrapport 2011 Side 16 af 98

18 Produkterne der tilhører diabetesbehandlingen er; Humane insuliner, Victoza, Andre diabetesprodukter, NovoRapid (NovoLog ), Levemir, og NovoMix (NovoLog Mix). De sidste tre nævnte produkter tilhører gruppen moderne insuliner, hvilket udgør mio. kr. og som svarer til 43 % af den samlede omsætning. Af de biopharmaceutiske produkter tilhører NovoSeven behandlingen af blødningssygdomme, Norditropin tilhører vækstproblemer og Hormonpræparater tilhører behandlingen af kvinder i overgangsalderen. Derudover er der en meget lille andel af andre biopharmaceutiske produkter. Af de biopharmaceutiske produkter er det tydeligt, at produktet NovoSeven samt Norditropin udgør den største del af omsætningen. 2.4 Novo Nordisk Way For Novo Nordisk er det vigtigt, som en voksende virksomhed, at bevare et fundament af stærke værdier. Derfor har de i 2011 opdateret deres ledelsesmodel, så alle medarbejdere på global plan ved hvad virksomhedens ambitioner er, hvordan de vil leve op til dem, og hvad organisationen værdsætter 25. Novo Nordisk vil gerne styrke deres førende position indenfor diabetes og på lang sigt, finde en kur mod sygdommen. De vil gerne gøre en forskel indenfor blødningssygdomme og andre kroniske sygdomme. Deres primære fokus er, at forske i, og udvikle innovative biologiske lægemidler og gøre disse tilgængelige for alle i hele verden. De vil igennem vækst, og levering af konkurrencedygtige økonomiske resultater, hjælpe patienter til at få et bedre liv, og samtidig tilbyde aktionærerne et godt afkast 26. Deres forretningsfilosofi er, at skabe en balance mellem økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn, hvilket de i Novo Nordisk kalder den tredobbelte bundlinje. De stræber efter, at være åbne og ærlige, ambitiøse og ansvarlige, og behandler alle med respekt. Disse budskaber er, hvad Novo Nordisk kalder Novo Nordisk Way Novo Nordisk årsrapport Novo Nordisk årsrapport Side 17 af 98

19 Novo Nordisk har udformet 10 Essentials 28, som beskriver hvordan værdierne, Novo Nordisk Way omsættes til handling. De 10 Essentials er: 1. Vi skaber værdi ved at have en forretningstilgang, der sætter patienten i centrum. 2. Vi sætter ambitiøse mål og stræber efter det bedste. 3. Vi står til ansvar for vores økonomiske, miljømæssige og sociale resultater. 4. Vi skaber innovation til gavn for vores interessenter. 5. Vi opbygger og fastholder gode relationer til vores vigtigste interessenter. 6. Vi behandler alle med respekt. 7. Vi fokuserer på personlige resultater og udvikling. 8. Vi har et sundt og engagerende arbejdsmiljø. 9. Vi optimerer vores måde at arbejde på og stræber efter enkelthed. 10. Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og forretningsetik. De 10 Essentials giver et godt indtryk af, at Novo Nordisk er en ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være de bedste indenfor deres område. De ambitiøse mål der sættes, har dog stadig patienterne i højsædet, hvilket også fremgår som deres 1. Essential. Der er samtidig også stor fokus på, at innovation skabes i engagerede og dynamiske arbejdsmiljøer, og har derfor også fokus på, at medarbejderne trives på jobbet. Det er trods alt, innovation og nytænkning der skaber ny indtjening til Novo Nordisk. Derudover lægger de vægt på, at det de foretager sig, er til gavn for interessenterne, og bidrager til at holde et godt forhold til dem. 2.5 Aktier og kapitalstruktur Novo Nordisk har en samlet aktiekapital på kr., hvor kapitalen er opdelt i A og B aktier. Den samlede kapital af A-aktier udgør kr. og B-aktierne udgør kr., hvoraf udgør selskabets beholdning. 28 Novo Nordisk årsrapport 2011 Side 18 af 98

20 Kr. A-aktierne er ikke børsnoteret og ejes af moderselskabet Novo A/S, som er et unoteret aktieselskab, og ejes 100 % af Novo Nordisk Fonden. og udbytteandel Novo A/S ejer 12 udover A-aktierne ligeledes kr. af B-aktierne 29. indregnet frasalg af ZymoGenetics. 0 For hvert aktiebeløb på 1 kr. giver en A-aktie stemmer, mens B-aktien giver 100 stemmer, det betyder at Novo A/S ejer 25,5 % af den samlede aktiekapital, og 73,2 % af alle stemmerne. I disse tal er der ikke Kr. taget højde for egne aktier % 30. Årets udbytte (venstre) 9 45 Af nedenstående figurer fremgår der, hvordan aktiekapitalen generalforsamlingen fordeler eksklusive sig egne geografisk, aktier. samt hvordan 1. Udbytteandelen for 2007 og 2008 er justeret sammensætningen for omkostninger i relation til afvikling af AERx af aktionærerne er. Markedsværdien Storbritannien 13% af Novo Nordisks B-aktier eksklusive egne aktier Øvrige12% var 296 mia. kr. ved udgangen af Novo Nordisks B-aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR er). B- aktierne handles i enheder a 1 kr. Forholdet mellem Novo * Beregnet på baggrund af aktionærernes Nordisks registrerede hjemland B-aktier og ikke, som og i ADR er 2010, er 1:1. B-aktierne er ihændehaverpapirer, men kan efter anmodning noteres på navn i selskabets beliggenheden af banken, som har aktierne i depot. Figur nr. 3 Figur nr. 4 Geografisk fordeling ejerbog. Da Novo Nordisks B-aktier er ihænde haverpapirer, fore - Kilde: af aktionærer* Novo Nordisk årsrapport 2011 Kilde: ligger der Novo ingen Nordisk officiel opgørelse årsrapport over deres 2011 placering. På baggrund Novo af kendte Nordisk informationer har påbegyndt om et nyt selskabets aktietilbagekøbs aktionær program forhold med % af aktiekapital pr. 31. en december forventet samlet 2011 anslås tilbagekøbsværdi Novo Nordisks af B-aktier at til være en kontantværdi stemmerettighederne vist på i diagrammerne 12 mia. kr., som her vil på løbe siden. er over Ved placeret de udgangen kommende i eget af måneder. regi, udgjorde idet fordelt som Danmark 43% Af figur nr. 3 fremgår der at den største andel af Nordamerika 32% Siden noterede 2008 har B-aktier aktietilbagekøbs i frit omløb 70,3%. programmet primært været Storbritannien 13% Novo A/S ejer 73,2 % og Novo Nordisk 4,3 %. gennemført Kun 26,8 i henhold % af til stemmerne bestemmel serne er i Europa-Kommissionens Øvrige12% placeret hos øvrige forordning Form 20-F nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (den såkaldte aktionærer. Novo A/S har derfor alene bestemmelsesretten Safe Vi Harbour forventer Regulation). over indsende virksomheden. Dette Form program 20-F-rapporten giver udvalgte for 2011 finansielle amerikanske institutioner børstilsyn, bemyndigelse United til States købe Securities aktier uafhængigt and Exchange af til det * Beregnet på baggrund af aktionærernes Novo Commission Nordisk. registrerede hjemland og ikke, som i 2010, (SEC), i februar Rapporten kan findes på beliggenheden af banken, som har aktierne i depot. novonordisk.com/investors. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2012 foreslå en yderligere Den geografiske fordeling af aktionærer fremgår af figur nr. 4. Den viser, at størstedelen ligger i reduktion Udbyttebetaling af B-aktiekapitalen, svarende til ca. 3,4% af aktie kapitalen, Novo Nordisk har påbegyndt et nyt aktietilbagekøbs program med gennem Aktionærer annullering med forespørgsler af 20 mio. stk. vedrørende egne aktier. udbetaling Efter gennemførelsen overdragelse af aktiekapitalreduktionen af aktiecertifikater, afstemning vil vores aktiekapital af aktionærkonti være på og af udbytte, Danmark, hvilket er meget naturligt, eftersom det er en dansk virksomhed. Derudover er Novo en forventet samlet tilbagekøbsværdi af B-aktier til en kontantværdi på 12 mia. kr., som vil løbe over de kommende 12 måneder eftersøgning kr. af fordelt bortkomne på en aktier A-aktiekapital bedes rette på henvendelse nominelt til Novo Siden A/S 2008 registreret har aktietilbagekøbs i Danmark, programmet hvor en primært stor været del af aktiekapitalen Nordisks aktionærservice kr. og en er B-aktiekapital placeret. (se rapportens Der på nominelt ligger bagside) dog Der også udbetales kr. en gennemført i henhold til bestemmel serne i Europa-Kommissionens ikke udbytte på selskabets beholdning af egne aktier. Som det forordning stor aktionærinteresse nr. 2273/2003 af 22. i december Nordamerika, 2003 (den idet såkaldte 32 % Aktiekapital er fremgår placeret af diagrammet og der. ejerforhold til venstre, har Novo Nordisk konsekvent Safe Harbour Regulation). Dette program giver udvalgte finansielle Den institutioner geografiske bemyndigelse fordelingen til at købe af aktier aktier uafhængigt har ændret af A-aktiekapital Udbyttet sig i løbet for på 2010, nominelt af de som seneste blev udbetalt 3 år, kr. i marts og idet en 2011, B-aktiekapital andelen var 10,00 i på kr. Novo øget Nordisks såvel udbytteandel aktiekapital som på betaling gennem kr. er fordelt sidste på fem en år. Novo Nordisk. Danmark har været faldene fra 50 % 31 nominelt pr. aktie i 2009 til 44 % 32 a 1 kr. kr., hvoraf kr. udgør selskabets beholdning af i egne 2010, aktier til (tal 43 pr. % 31. december i ). Det Novo hænger Nordisks Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2012 foreslå en yderligere A-aktier På generalforsamlingen (a 1 kr.) er ikke børsnoteret i 2012 vil bestyrelsen og ejes af Novo foreslå A/S, en som stigning er reduktion af B-aktiekapitalen, svarende til ca. 3,4% af aktie kapitalen, et unoteret i udbyttebetalingen dansk aktieselskab på 40%, ejet så 100% der for af 2011 Novo udbetales Nordisk Fonden. 14,00 kr. gennem 29 annullering af 20 mio. stk. egne aktier. Efter gennemførelsen 30 af aktiekapitalreduktionen vil vores aktiekapital være på på s. 75. I henhold til Novo Nordisk Fondens vedtægter kan pr. aktie a 1 kr. Novo Nordisk årsrapport 2011 For yderligere information om aktiekapitalen henvises til note Novo Nordisk årsrapport kr. fordelt på en A-aktiekapital på nominelt A-aktierne ikke sælges hverken af Novo A/S eller Fonden. Novo Novo Nordisk kr. og en årsrapport B-aktiekapital 2009 på nominelt kr. 32 Novo Nordisk årsrapport 2010 Aktiekapital og ejerforhold Novo Nordisks aktiekapital på kr. er fordelt på en A-aktiekapital på nominelt kr. og en B-aktiekapital på nominelt kr., hvoraf kr. udgør selskabets beholdning af egne aktier (tal pr. 31. december 2011). Novo Nordisks Udbyttebetaling og udbytteandel Udbytteandel (højre) samt salget af Dakos forretningsaktiviteter. 2. I udbyttebetalingen for 2010 er indregnet frasalg af ZymoGenetics. 3. Forudsat godkendelse på generalforsamlingen i Sammensætning af aktionærer % af aktiekapital (% af stemmerne) Novo A/S, Bagsværd, Danmark 25,5% (73,2%) Novo Nordisk A/S 4,3% (0,0%) Øvrige 70,2% (26,8%) E 3 A-aktier (a 1 kr.) er ikke børsnoteret og ejes af Novo A/S, som er et unoteret dansk aktieselskab ejet 100% af Novo Nordisk Fonden. For yderligere information om aktiekapitalen henvises til note 18 på s. 75. I henhold til Novo Nordisk Fondens vedtægter kan Udbyttebetaling Årets udbytte (venstre) Udbytteandel (højre) 1. Udbytteandelen for 2007 og 2008 er justeret for omkostninger i relation til afvikling af AERx samt salget af Dakos forretningsaktiviteter. 2. I udbyttebetalingen for 2010 er 3. Forudsat godkendelse på generalforsamlingen i Sammensætning af aktionærer % A/S af aktiekapital ejede desuden (% af stemmerne) pr. 31. december 2011 B-aktier svarende til kr. af aktie kapitalen. Hvert aktiebeløb på 1 kr. af A-aktiekapitalen Novo A/S, Bagsværd, giver stemmer. Hvert aktiebeløb på 1 kr. Danmark 25,5% (73,2%) af Novo B-aktiekapitalen Nordisk A/S 4,3% giver (0,0%) 100 stemmer. Novo A/S råder over 25,5% Øvrige 70,2% af den (26,8%) samlede aktiekapital og 73,2% af stemmerne på Overskydende kapital, der ikke bruges til finansiering af organiske vækstmuligheder, vil typisk blive tilbagebetalt til investorerne. Geografisk fordeling af aktionærer* % af aktiekapital Danmark 43% Nordamerika 32% % E 3 Side 19 af 98 A/S ejede desuden p kr. af ak A-aktiekapitalen give af B-aktiekapitalen g 25,5% af den samled generalforsamlingen Overskyden bruges til fi vækstmulig tilbagebeta Markedsværdien af N var 296 mia. kr. ved noteret på NASDAQ Exchange i form af A B- aktierne handles i Nordisks B-aktier og papirer, men kan eft ejerbog. Da Novo No ligger der ingen officie af kendte informatio december 2011 anslå Aktier og kapitalstruktur vist i diagrammerne h noterede B-aktier i fr Form 20-F Vi forventer at indsen amerikanske børstilsy Commission (SEC), i f novonordisk.com/inv Udbyttebetaling Aktionærer med fore overdragelse af aktie eftersøgning af bortk Nordisks aktionærse ikke udbytte på selsk fremgår af diagramm øget såvel udbyttean Udbyttet for 2010, so pr. aktie a 1 kr. På generalforsamling i udbyttebetalingen p pr. aktie a 1 kr.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Sikkerhed på generalforsamlingen Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Novo Nordisk vurdering af trusselbilledet Kaj Møller Corporate Security Manager Novo Nordisk A/S 3. november 2011 3.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2013 Opgaveløsere: Peter Højrup Pedersen Vejleder: Per Vestergaard Andersen Pernille Lynge Sørensen Indholdsfortegnelse Ansvarsliste...

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen En Analyse af regnskabspraksis i Genmab A/S, herunder indregning og måling af immaterielle aktiver, efterfulgt af en fundamental analyse og værdiansættelse af Genmab A/S An Analysis of accounting policies

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og værdiansættelse. Novo Nordisk A/S. Aarhus School of Business. Erhvervsøkonomisk institut.

Strategisk Regnskabsanalyse og værdiansættelse. Novo Nordisk A/S. Aarhus School of Business. Erhvervsøkonomisk institut. HA alm. 6. semester Bachelor afhandling Forfatter: Anders Spicker Rasmussen Daniel Rene Fønlev Vejleder: Palle Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og værdiansættelse Af Novo Nordisk A/S Aarhus School

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s HD Finansiel Rådgivning, HD(FR) Faglinjen Kunderådgivning Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Forfatter Pia Lauritsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s Handelshøjskolen

Læs mere

Værdiansættelse af PANDORA A/S

Værdiansættelse af PANDORA A/S Værdiansættelse af HD (R) Afhandling Forfattere Anitta Lynge Jensen Trine Vind Kristensen Vejleder Mikael Vest Handelshøjskolen i Aarhus 29. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary... 5 2.

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud.

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. CPR-nummer: Fjernet Vejleder: Jeppe Schønfeld Afleveringsdato: 24. august 2012 Antal sider:

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis Værdiansættelse i praksis Erfaringer med DCF-modellen Finansforeningen, 24 April 2015 Tina Aggerholm, VP Group Accounting Andreas Mailand, Director IFRS Controlling Anvendte DCF modeller Aktiv Model Formål

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established.

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established. NASDAQ OMX 1 Dansk Industri - 8. april 2014 AGENDA Kort om NASDAQ OMX Hvor godt er aktiemarkedet i dag? Hvorfor ser vi en øget interesse for at lave en børsnotering? Hvad er formålet med at gå på en markedsplads?

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2013 2014-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 15% i 2013 12% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Victoza, NovoRapid og

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S

Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S Institut for økonomi HA almen, 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Dennis Albæk 201207935 Vejleder: Frank Pedersen Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS

Læs mere

Strategisk analyse af Brdr. Hartmann A/S

Strategisk analyse af Brdr. Hartmann A/S Bachelorafhandling Forfatter: Malene Fey Millner Stenberg Eksamensnr.: 302742 Vejleder: Lars Krogh Jensen Strategisk analyse af Brdr. Hartmann A/S - med henblik på fremtidig strategi Aarhus University

Læs mere

Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen

Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen K Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen Side 1 af 64 Finansbacheloruddannelsen 7. semester 2012 Bachelorprojekt Værdiansættelse af Bang og Olufsen Rapporten er udarbejdet af Niels B. Markussen FB2

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere