Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse"

Transkript

1 HD (F) 8. semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Sarah Skov Andresen Vejleder: Otto Friedrichsen Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse Handelshøjskolen i Aarhus Aarhus Universitet

2 Executive Summary 3 1. Indledning Problemformulering Opgavestruktur og metode Kildekritik Afgrænsning Virksomhedspræsentation af Novo Nordisk Historisk baggrund Forretningsområder Diabetesbehandling Fakta om diabetes Biopharmaceutiske produkter Blødningsbehandling Væksthormonbehandling Overgangsalder Forretningsområder og produkter Novo Nordisk Way Aktier og kapitalstruktur Opsummering Virksomhedspræsentation af Novo Nordisk Strategisk analyse af Novo Nordisk Ekstern analyse PEST analyse på samfundsniveau Politik og lovgivning Økonomi og Demografi Sociale og kulturelle forhold Teknologi og miljø Porters 5 forces analyse på brancheniveau Konkurrenceintensiteten i branchen Truslen fra nye konkurrenter Kundernes forhandlingsstyrke Konkurrence fra substituerende produkter Leverandørernes forhandlingsstyrke Intern analyse Ressourcer Materielle anlægsressourcer Immaterielle ressourcer Menneskelige ressourcer Analyse af Novo Nordiskes forretningsområder og produkter Boston modellen Konkurrencestrategi for Novo Nordisk Vækststrategi for Novo Nordisk SWOT analyse Delkonklusion Strategisk analyse Regnskabsanalyse 52 Side 1 af 98

3 4.1 Reformulering af årsrapporten Reformulering af egenkapitalopgørelsen Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Trendanalyse Omsætningsvækst Rentabilitetsanalyse Analyse på niveau Dekomponering af ROE Analyse på niveau Dekomponering af ROIC Analyse på niveau Analyse af underliggende drivere Risikoanalyse Delkonklusion Regnskabsanalyse Budgettering Budgetperiodens længde Budgettering af salg Budgettering af AOH Budgettering af OG Terminalperioden Delkonklusion Budgettering Værdiansættelse af Novo Nordisk Værdiansættelsesmodel DCF-modellen Fastsættelse af de vægtede kapitalomkostninger r wacc Ejernes afkastkrav r e Risikofri rente r f Beta Markedets risikopræmie Ejernes afkastkrav r e for Novo Nordisk Afkastkrav på netto finansielle aktiver r fa Kapitalstruktur r wacc for Novo Nordisk Værdiansættelse med DCF-modellen Delkonklusion Følsomhedsanalyse Værdidrivernes følsomhed Kritik af DCF modellen og terminalperioden Konklusion Litteraturliste Bilag 98 Side 2 af 98

4 Executive Summary The financial crisis has meant many bankruptcies and created an enormous uncertainty, resulting in large share fluctuations on the market. Therefore, it is important for investors, to consider carefully which companies they want to invest in. This is the motivation behind the objective of this thesis, which contains a valuation of Novo Nordisk, which is a large Danish pharmaceutical company. Novo Nordisk deals mainly with treatment of diabetes, but deals also with bleeding disorders therapy, growth hormone therapy, and hormone replacement therapy, which is called biopharmaceuticals. Novo Nordisk may appear as an attractive investment because of their business areas. That s why a thorough analysis of the company is made, which will lead to an estimate of the share value. The estimate of the share value indicates whether the share is over- or undervalued in relation to the market value, and whether Novo Nordisk is an attractive investment or not. The valuation of Novo Nordisk is made through a strategic analysis and an analysis of the financial statements, which evaluates the non-financial and financial value drivers. The strategic analysis of the non-financial value drivers is made both externally and internally in the company. The external analysis contains a valuation on a society level and of the sector as a whole, while the internal analysis contains a valuation of the resources, business areas and products, as well as an analysis of the competition strategy and growth strategy. The strategic analysis assesses Novo Nordisk to have a strong strategic position. They have leading positions in diabetes care, which contributes with 76 % of the total sale. The biopharmaceuticals contributes with 24 % of the total sale, where bleeding disorders therapy creates the majority. The global society is struggling with a huge obesity problem, which leads to diabetes for many people. This obesity epidemic is increasing, and is a huge problem for the society, but can benefit Novo Nordisk, because of their sales of insulin products. The competition in the industry is estimated to be highly intense, which means that patents are a very important resource for Novo Nordisk, because they protect their earnings. The high intensity in the industry also means that Novo Nordisk must ensure to be innovative, and to ensure the Side 3 af 98

5 development of new products, which can maintain and generate new earnings. That s why Novo Nordisk has requested an approval of two new diabetes products, one new product for treatment of haemophilia, and has three new products for treatment of haemophilia in phase three. The greatest threat for Novo Nordisk might be the approval of biosimilars, which is an imitation of existing products. The market for biosimilars does not exist yet, and is therefore difficult to assess what impact this must have on their earnings. Analysis of the financial statements is made to assess the financial value drivers, based on the statements of the past 5 years. The official financial statement has to be reformulated, before they can be used for analytic purposes. Afterwards the statements will be used to assess the trend of the accounting figures, and carry out an analysis of profitability. The development of the accounts are very positive, since Novo Nordisk has generated an average sales growth of 12,29 % and an average profit growth of 22,80 %. Novo Nordisk manages despite economic recession, to create a growing profit. The analysis of the profitability also shows a very positive development, since ROE (return on equity) increases from 23,58 % in 2008 to 44,57 % in 2011, reflecting a very positive increase in ROIC (return on invested capital) from 28,11 % in 2008 to 73,76 % in Before the valuation of Novo Nordisk, a budget of the financial value drivers is made. The period is estimated to be 10 years due to the current patent rights and application for approval of new products. The expectation is that Novo Nordisk will create an overall sales growth, which leads to a profit from sale of 27 %. The sales growth is estimated to decline to 3 % in the terminal period, while the profit is expected to decline to 24 %. The valuation of Novo Nordisk will be carried out by use of the discounted cash flow model (DCF model), which is one of the most used models in practice. The model uses the weighted cost of capital, also called r wacc, which determine the discounted cash flow. The budget and the calculated r wacc estimate an enterprise value of million DKK, an equity value of million DKK and a share value of 851 DKK. Side 4 af 98

6 Studies show that between 57 % and 69 % of the total value determined by the DCF model is derived from the terminal value. That requires a solid estimate for the budgeting of the values in the terminal period, including the estimation of r wacc. The calculation of r wacc contains many elements, which are connected to some uncertainty. Changes in these elements, will lead to a change in r wacc, which will affect the valuation of Novo Nordisk. Fluctuations in r wacc is calculated to have a major impact on the share value, since a change of -0,5%-points would result in a rate increase to DKK and a change of +0,5%-points would result in a rate decline to 721 DKK. The closing price on the stock exchange shows a share value of 772,50 DKK on March , which indicates that the share is undervalued, because the market value is lower than the estimated share value of 851 DKK. Therefore Novo Nordisk seem to be an attractive investment option, however, the calculated share value shall be regarded as an indication of the value, because of the uncertainties within the calculation. Side 5 af 98

7 1. Indledning Ordet finanskrise er der ikke mange mennesker, som ikke kender. Det er efterhånden et ord, der bruges i daglig tale og med god grund, da omfanget af denne krise ikke er forudset af nogen, da den for alvor bryder ud ved krakket af Lehman Brothers i Krakket skaber en enorm panik på markederne, da ingen ved hvem der kan stoles på. Den enorme usikkerhed medfører samtidig kraftige udsving på aktiemarkederne, og ikke mindst enorme kursfald. Herhjemme føler OMX også et kæmpe udsving, som falder i januar 2008 og frem til marts 2009 med 53,73% 2. Markederne har sidenhen genvundet noget af det tabte, idet indekset stiger fra marts 2009 til ultimo 2011 med 78,61 % 3, godt hjulpet på vej af flere politiske tiltag i form af flere hjælpepakker. Denne afhandling vil foretage en værdiansættelse af Novo Nordisk, da krisens omfang har medført mange konkurser og store udsving i aktiekurserne, hvorfor det er vigtigt som investor at overveje investeringerne meget nøje. Derfor vil det være interessant at undersøge værdien bag denne aktie, for på den måde at vurdere om det er en god og sikker investering. Novo Nordisk er en af de mest toneangivende danske selskaber i medicinalindustrien 4, hvilket er årsagen til valget af netop denne virksomhed. Finanskrisens konsekvenser har naturligvis også påvirket kursen på Novo Nordiskes aktie. Kursen falder i januar 2008 og frem til marts 2009 med 25,97 % 5, hvilket viser et mindre fald i OMX. Ligesom OMX, stiger Novo Nordiskes aktie fra marts 2009 og frem til ultimo 2011 med 114,96 % 6, hvilket er en meget kraftigere stigning end OMX. Udsvingene i Novo Nordiskes aktiekurs er i forhold til OMX mindre i nedadgående retning og større i opadgående retning, hvilket indikerer at aktien er mindre konjunkturfølsom. At aktien er mindre konjunkturfølsom skyldes at de bevæger sig indenfor medicinalbranchen, hvilket der, alt andet lige, altid vil være brug for Se bilag nr. 1 3 Se bilag nr Se bilag nr. 1 6 Se bilag nr. 1 Side 6 af 98

8 Valget af Novo Nordisk er også foretaget med baggrund i den voksende fedmeepidemi 7 herhjemme og ikke mindst i resten af verden. Fedmeepidemien medfører type 2-diabetes for mange mennesker 8, hvilket må være positivt for insulinsalget hos Novo Nordisk 9. Novo Nordisk virker umiddelbart som en attraktiv investering på grund af deres forretningsområde, og ikke mindst indikationen af en lavere konjunkturfølsomhed. Heri ligger derfor motivationen for at lave en omfattende analyse af virksomheden, som skal munde ud i en værdiansættelse af virksomhedens værdi og aktiekursen. Analysen af Novo Nordisk skal slutteligt indikere om aktiekursen på markedet er over- eller undervurderet. 1.1 Problemformulering Formålet med denne afhandling er at undersøge om Novo Nordiskes aktie er over- eller undervurderet i forhold til markedsniveauet. Derfor vil afhandlingens formål være at besvare følgende hovedspørgsmål: Hvad kan Novo Nordiskes aktie værdiansættes til med baggrund i en dybdegående strategisk- og regnskabsanalyse? Hvordan harmonerer den værdiansatte aktiekurs med det nuværende markedsniveau? Dette hovedspørgsmål vil blive besvaret ved hjælp af nedenstående spørgsmål: Hvem er Novo Nordisk? Hvilke eksterne og interne faktorer har indflydelse på deres strategiske position? Hvad viser reformuleringen af egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen? Hvordan er udviklingstendensen i regnskaberne over de seneste 5 år? Hvordan udvikles rentabiliteten i den 5-årige periode? Hvordan vil de finansielle værdidrivere udvikle sig i fremtiden? Hvad er estimatet af virksomheds-, egenkapital- og aktieværdien ud fra budgetteringen? Hvor følsom er den værdiansatte aktiekurs i forhold til udsving i udvalgte budgetterede estimater? Side 7 af 98

9 1.2 Opgavestruktur og metode For at lette den videre læseproces vil der i nedenstående model redegøres for opgavestrukturen, hvorefter den metodiske tilgang uddybes. 1. Del - Inledning 2. Del - Virksomhedsbeskrivelse 3. Del - Strategisk analyse 4. Del - Regnskabsanalyse 5. Del - Budgettering 6. Del - Værdiansættelse af Novo Nordisk 7. Del - Følsomhedsanalyse 8. Del - Konklusion Afhandlingen begyndes med en indledning som angiver motivationen for valg af emne. Den efterfølges af en problemformulering, metodeafsnit, kildekritik og en afgrænsning. Afhandlingen opdeles i seks hovedemner; Virksomhedsbeskrivelsen, den strategisk analyse, regnskabsanalysen, budgettering af værdidriverne, værdiansættelsen og slutteligt en følsomhedsanalyse af udvalgte estimater. Størstedelen af hovedemnerne vil afsluttes med en delkonklusion som afslutningsvist danner grundlag for selve konklusionen. Det første hovedemne er virksomhedsbeskrivelsen, som klarlægger hvem Novo Nordisk er, herunder forretningsområder, produkter, Novo Nordiskes værdier, samt aktie og kapitalstruktur. Herefter foretages den strategisk analyse af Novo Nordisk, hvor de eksterne samt interne forhold analyseres. Den eksterne analyse vil afdække Novo Nordiskes strategiske placering på markedet, Side 8 af 98

10 hvilket sker med baggrund i en analyse på samfundsniveau og brancheniveau. PEST modellen anvendes til afdækning af hvilke faktorer der påvirker Novo Nordisk på samfundsniveau, mens Porters 5 forces bruges til afdækning af Novo Nordiskes strategiske placering i branchen. Den interne analyse af Novo Nordisk foretages ud fra en analyse af deres ressourcer, herunder materielle, immaterielle og menneskelige ressourcer. Derudover vil den interne analyse omhandle en analyse af forretningsområder, og produkter, hvilket sker med baggrund i Boston modellen. Anshoffs vækstmatrice anvendes til at analysere vækststrategien for Novo Nordisk, mens Porters generiske konkurrencestrategier bruges til at vurdere deres anvendte konkurrencestrategi. Den interne og eksterne analyse, bliver afslutningsvist opsummeret i en SWOT analyse som klarlægger Novo Nordiskes styrker og svagheder samt muligheder og trusler. Den strategiske analyse afrundes med en delkonklusion. Regnskabsanalysen indeholder en reformulering af de officielle opgørelser, herunder egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen. Reformuleringen sker med udgangspunkt i metoden fra bogen, Sørensen, Ole (2009) Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang, 3. udgave 1. oplag. Danmark, Gjellerup. Reformuleringen af de ovennævnte opgørelser laves med henblik på, at opdele regnskabsposterne i driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter, som senere skal bruges i værdiansættelsen. Der vil i afhandlingen laves en reformulering af nævnte opgørelser over en periode på 5 år fra 2007 til Regnskabsperioden dækker inden finanskrisen for alvor starter, mens den er på sit højeste og i en tid med lav vækst i samfundet, hvilket indikerer hvordan Novo Nordisk har klaret sig i perioden. Rentabilitetsanalysen foretages ud fra de reformulerede opgørelser, og sker med baggrund i modellen DuPont-pyramiden. Denne model vil sørge for, at de relevante nøgletal for Novo Nordisk belyses. Reformuleringen af regnskaberne har ligeledes til formål at danne baggrund for trendanalysen, hvor udviklingen i historiske tal analyseres. Trendanalysen giver et indtryk af, hvordan Novo Nordiskes regnskabstal har udviklet sig historisk set. Trendanalysen kan derfor give en indikation af, hvordan de fremtidige værdidrivere kan udvikle sig, hvilket skal anvendes i budgetteringen. Budgetteringen foretages med udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen, som danner grundlag for estimering af de finansielle værdidrivere i budgetperioden, og terminalperioden. Budgetteringen danner således grundlag for den efterfølgende værdiansættelse. Side 9 af 98

11 Værdiansættelsen af Novo Nordisk har til formål at indikere om markedets aktiekurs er over- eller undervurderet. Estimering af virksomhedsværdien og aktiekursen tager udgangspunkt i den absolutte værdiansættelsesmodel DCF-modellen 10, som sker efter den indirekte metode, da det er virksomhedsværdien af estimeres. DCF-modellen anvender de vægtede kapitalomkostninger, r wacc til tilbagediskontering af det frie cash flow, hvorfor denne faktor skal beregnes. I fastsættelsen af r wacc indgår beregning af ejernes afkastkrav, r e, som beregnes ved hjælp af CAPM 11, hvori den risikofrie rente, r f, markedets risikopræmie, samt β indgår, derfor skal disse værdier ligeledes skal bestemmes. Efter estimeringen af virksomhedsværdien og aktiekursen, foretages der en følsomhedsanalyse som skal vise usikkerheden/følsomheden i de værdiansatte estimater. I følsomhedsanalysen vil udsving i udvalgte faktorer simuleres, hvorved udsving i aktiekursen kan aflæses. Derved kan betydningen af disse ændringer vurderes. Afhandlingen vil afsluttes med en konklusion, som besvarer problemformuleringen. 1.3 Kildekritik Der vil i afhandlingen udelukkende anvendes sekundære kilder, hvorved pålideligheden skal vurderes. Der vil i afhandlingen benyttes oplysninger fra de offentliggjorte årsrapporter, hvilket vurderes at være pålidelig information, idet der aflægges regnskab efter IFRS, og påtegnes af både revisor samt bestyrelse. Novo Nordisk har til formål at aflægge korrekt regnskab som giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation, således regnskabsbrugerne, samarbejdspartnere mv. har tillid til regnskab og virksomhed. Udover anvendelse af regnskaberne, vil afhandlingen udarbejdes på baggrund af forskellige lærebøger som anvendes på HD-studiet. Bøgerne er skrevet af anerkendte forfattere, hvorfor disse bøger også vurderes at have en høj pålidelighed. Afhandlingen vil ligeledes benytte internettet som en informationskilde, hvor pålideligheden kan variere meget. Der vurderes dog ikke, at der foretages væsentlige konklusioner i afhandlingen med baggrund i informationer fra tvivlsomme kilder. 10 Den diskonterede cash flow-model 11 Capital Asset Pricing Model Side 10 af 98

12 1.4 Afgrænsning Afhandlingen vil udelukkende tage udgangspunkt i koncernregnskabet, og vil således ikke berøre andre. I den strategiske analyse inddrages de modeller og strategier som vurderes at være relevante for værdiansættelsen af Novo Nordisk, der vil være en primær fokus på det danske marked. Der vil i den eksterne analyse anvendes de nævnte modeller, og ikke vurdere anvendelsen af andre alternativer. Der vil i den interne analyse afgrænses fra at foretage andre analyser end de nævnte. Der afgrænses fra at foretage analyser med baggrund i værdikæden, integration mv. Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i offentliggjorte regnskabstal fra 2007 til 2011, hvorfor tendenser før og efter denne periode ikke inddrages. Perioden på de 5 år vurderes at være tilstrækkelig, til at vurdere tendensen i Novo Nordisk regnskab. Der afgrænses fra at reformulere pengestrømsopgørelsen, da denne ikke vurderes at give værdi til værdiansættelsen, men udelukkende klarlægger virksomhedens pengestrømme. I rentabilitetsanalysen beregnes der nøgletal på alle 3 niveauer i DuPont-pyramiden, dog afgrænses der fra at dekomponere OGsalg, OGandet samt AOH. Værdiansættelsen vil kun foretages med baggrund i DCF-modellen, dvs. at der afgrænses fra at anvende andre modeller, herunder direkte modeller og relative modeller. Side 11 af 98

13 2. Virksomhedspræsentation af Novo Nordisk Afhandlingen vil indledningsvist lave en præsentation af Novo Nordisk, så der opnås et kendskab til virksomheden, deres forretningsområder og produkter, samt hvilke værdier de lægger vægt på. 2.1 Historisk baggrund Novo Nordisk er en ældre dansk virksomhed, som starter for 80 år siden, da ægteparret August og Marie Krogh i 1922 rejser til USA. I USA bliver de introduceret til behandling af diabetespatienter med insulin fra oksebugspytkitler. Deres interesse vækkes da August er professor ved Københavns universitet og har modtaget nobelprisen i fysiologi, mens Marie er læge og forsker i stofskiftesygdomme, og selv har type 2-diabetes. Det lykkedes ægteparret at opnå licens til selv at producere insulin i Danmark, og beslutter i samråd med læge indenfor blodsukkerregulering Hans Christian Hagedorn, at der er nødvendigt med et stort forsøgsarbejde. Hertil får de hjælp af apoteker August Kongsted, som bevilger penge til forsøgene 12. I marts 1923 grundlægger de Nordisk Insulinlaboratorium (Nordisk), og de første personer bliver behandlet med insulin fra oksebugspytkirtler. I 1925 bliver maskinmester Harald Pedersen ansat i virksomheden, og kort efter ansættes broderen Thorvald Pedersen til at analysere de kemiske processer i insulinfremstillingen. Thorvald bliver dog hurtigt fyret, da han ikke kan samarbejde med Hagedorn. Harald viser sympati for sin bror, og opsiger ligeledes sin stilling hos Nordisk. Herefter går brødrene Pedersen selv i gang med at fremstille insulin, og i 1925 sender de et introduktionsbrev til alle apotekere, at Insulin Novo, deres nyudviklede Novosprøjte, er i handlen. Samtidig grundlægges deres firma Novo Terapeutisk Laboratorium (Novo), hvilket er en klar konkurrent til Nordisk. De to virksomheder gennemgår en rivende udvikling de efterfølgende 65 år, og ligger i skarp konkurrence med hinanden. De vælger samtidig at udvide deres forretningsområder, hvor Novo bliver førende indenfor industrielle enzymer, mens Nordisk udvikler medicin til behandling af blødersygdomme og vækstforstyrrelser. I 1989 fusioneres de to virksomheder til Novo Nordisk A/S, og bliver herved en af verdens største bioteknologiske virksomheder. I 2000 bliver Novo Nordisk delt i 3 selvstædige selskaber indenfor Novo Gruppen, Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og Novo A/S Holdingselskab Side 12 af 98

14 2.2 Forretningsområder Novo Nordisk har fra begyndelsen beskæftiget sig med insulin og diabetesbehandling, og er nu en førende virksomheder på området. Derudover beskæftiger Novo Nordisk sig også med blødningsbehandling, væksthormonbehandling samt hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen, hvilket betegnes biopharmaceutiske produkter. Novo Nordisk har overordnet to forretningsområder, diabetesbehandling og biopharmaceutiske produkter Diabetesbehandling Novo Nordiskes mål er, at bekæmpe diabetes, og samarbejder derfor med helsepersonale, personer med diabetes, for at nærme sig opfyldelse af dette mål. Novo Nordisk er førende på området omkring udvikling af insulin, og står bag hovedparten af den insulin der tilbydes på markedet. Novo Nordisk har en bred produktportefølje, og tilbyder basalinsulin, måltidsinsulin og mixinsulin. Udover selve præparatet, producerer Novo Nordisk også et bredt udvalg af injektionshjælpemidler, da de gerne vil opfylde individuelle krav hos slutbrugeren Fakta om diabetes I Danmark er der omkring mennesker der lider af diabetes, derudover skønnes der at være mennesker som ikke har kendskab til, at de har type 2-diabetes. På verdensplan har 346 millioner mennesker diabetes, hvilket svarer til 8 % af befolkningen. I Danmark lider 5,2 % af befolkningen af diabetes, hvor ca. 10 % har type 1-diabetes, mens ca. 90 % har type 2-diabtes. Antallet af danskere med diabetes er fordoblet over de sidste 10 år, og der er en konservativ forventning om, at antallet af danskere med diabetes vil være fordoblet til i Der ses en stigning af mennesker med diabetes indenfor begge typer. Hvor stigning af type 1- diabetikere er et mysterium, skyldes stigningen indenfor type 2-diabetes, at den er arvelig, men også er yderst påvirket af en usund livsstil Side 13 af 98

15 Især problematikken omkring den usunde livsstil er et voksende problem i Danmark og USA, hvor denne usunde livsstil vokser så kraftigt, at det i folkemunde kaldes en fedmeepidemi. Tendensen er et kæmpemæssigt samfundsproblem på grund af de mange følgesygdomme, hvor der især er risiko for at blive diabetespatient 17. Type 1-diabetes kaldes auto-immun sygdom hvilket betyder, at det er kroppens eget immunsystem der nedbryder de celler i bugspytkirtlen som producerer naturligt insulin. Der er ingen videnskab der fortæller hvordan type 1-daibetes opstår, og det kan hverken helbredes eller forebygges. På grund af nedbrydningen af den naturlige insulin er det livsnødvendigt for disse patienter at tilføre kroppen insulin flere gange dagligt. Det er en stor udfordring for diabetespatienterne at tilføre den rigtige mængde insulin, hvorfor der er behov for at måle blodsukkeret flere gange dagligt. For meget insulin kan føre til insulinchok, hvorfor patienterne altid bør have nem adgang til kulhydrater 18. Type 2-diabetes er arvelig, men også påvirket af usund livsstil, herunder madvaner og for lidt motion. Lider man af type 2-diabetes reagerer kroppen dårligere på dens naturlige insulin. Det betyder at maden der indtages, bliver i blodet, hvilket medfører et for højt blodsukker. Har man først udviklet type 2-diabetes, kommer man ikke af med sygdommen igen Biopharmaceutiske produkter Forretningsområdet for de biopharmaceutiske produkter kan opdeles i tre områder, blødningsbehandling, væksthormonbehandling samt hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen Blødningsbehandling Novo Nordisk har en målrettet forskning indenfor behandling af blødningssygdomme, også kaldet hæmostase. Lider man af en blødersygdom betyder det, at kroppen ikke evner at producere vigtige proteiner, kaldet koagulationsfaktorer, som stopper blødningen Side 14 af 98

16 Novo Nordisk har til behandling af patienter med blødersygdomme udviklet et genetisk fremstillet lægemiddel, NovoSeven som er registreret som behandlingsmiddel i Dette lægemiddel har vist sig at være effektivt og sikkert til at stoppe blødninger Væksthormonbehandling Novo Nordisk er en af de førende producenter indenfor rekombinant humant væksthormon, som behandler vækstproblemer hos børn og voksne. Kroppen producerer naturligt væksthormon som får kroppen til at vokse, dog er det ikke alle mennesker der producerer tilstrækkeligt af dette hormon. Der findes biosyntetisk og kunstigt fremstillet væksthormon, hvor det biosyntetiske er fuldstændigt identisk med det kroppen producerer naturligt Overgangsalder Når kvinder når overgangsalderen, er det forbundet med mange symptomer, som kan strække sig fra svedeture til depression. Novo Nordisk har udviklet et hormonpræparat, som kan lindre de klimakterielle symptomer. Hormonbehandlingen kan gives som en blanding af østrogen progesteron, eller østrogen alene. Doseringen af hormonerne varier, og der anbefales en så lille mængde som muligt Forretningsområder og produkter Novo Nordisk har et bredt sortiment af produkter indenfor deres forretningsområder, dog findes det bredeste sortiment indenfor diabetesbehandlingen. I forbindelse med den kommende værdiansættelse, er det væsentligt, at finde frem til hvilke forretningsområder og produkter, der skaber størst omsætning Side 15 af 98

17 I figuren herunder vises hvordan omsætningen for 2011 fordeler sig mellem forretningsområderne 23. Omsætning på forretningsområder % 76% Diabetesprodukter i alt Biopharmaceutiske produkter i alt Figur nr. 1 Kilde: Novo Nordisk årsrapport 2011, diagram egen tilvirkning. Se bilag nr. 2 Af diagrammet ser der, at 76 % af den samlede omsætning genereres af diabetesprodukterne, mens 24 % stammer fra de biopharmaceutiske produkter. Herfra fremgår tydeligt at Novo Nordisk generer størstedelen af omsætningen fra salg af insulin. Det er ligeledes vigtigt at finde frem til, hvilke produkter der skaber størst omsætning til Novo Nordisk. Den samlede nettoomsætning for 2011 er mio. kr., og figuren herunder viser fordelingen på produkter 24. Omsætning på produkter %1% 16% 13% 3% 9% 7% 12% 12% 19% Humane insuliner Victoza NovoRapid /NovoLog Levemir NovoMix /NovoLog Mix Andre diabetesprodukter Hormonpræparater NovoSeven Norditropin Andre biopharmaceutiske produkter Figur nr. 2 Kilde: Novo Nordisk Årsrapport 2011, diagram egen tilvirkning. Se bilag nr Novo Nordisk årsrapport Novo Nordisk årsrapport 2011 Side 16 af 98

18 Produkterne der tilhører diabetesbehandlingen er; Humane insuliner, Victoza, Andre diabetesprodukter, NovoRapid (NovoLog ), Levemir, og NovoMix (NovoLog Mix). De sidste tre nævnte produkter tilhører gruppen moderne insuliner, hvilket udgør mio. kr. og som svarer til 43 % af den samlede omsætning. Af de biopharmaceutiske produkter tilhører NovoSeven behandlingen af blødningssygdomme, Norditropin tilhører vækstproblemer og Hormonpræparater tilhører behandlingen af kvinder i overgangsalderen. Derudover er der en meget lille andel af andre biopharmaceutiske produkter. Af de biopharmaceutiske produkter er det tydeligt, at produktet NovoSeven samt Norditropin udgør den største del af omsætningen. 2.4 Novo Nordisk Way For Novo Nordisk er det vigtigt, som en voksende virksomhed, at bevare et fundament af stærke værdier. Derfor har de i 2011 opdateret deres ledelsesmodel, så alle medarbejdere på global plan ved hvad virksomhedens ambitioner er, hvordan de vil leve op til dem, og hvad organisationen værdsætter 25. Novo Nordisk vil gerne styrke deres førende position indenfor diabetes og på lang sigt, finde en kur mod sygdommen. De vil gerne gøre en forskel indenfor blødningssygdomme og andre kroniske sygdomme. Deres primære fokus er, at forske i, og udvikle innovative biologiske lægemidler og gøre disse tilgængelige for alle i hele verden. De vil igennem vækst, og levering af konkurrencedygtige økonomiske resultater, hjælpe patienter til at få et bedre liv, og samtidig tilbyde aktionærerne et godt afkast 26. Deres forretningsfilosofi er, at skabe en balance mellem økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn, hvilket de i Novo Nordisk kalder den tredobbelte bundlinje. De stræber efter, at være åbne og ærlige, ambitiøse og ansvarlige, og behandler alle med respekt. Disse budskaber er, hvad Novo Nordisk kalder Novo Nordisk Way Novo Nordisk årsrapport Novo Nordisk årsrapport Side 17 af 98

19 Novo Nordisk har udformet 10 Essentials 28, som beskriver hvordan værdierne, Novo Nordisk Way omsættes til handling. De 10 Essentials er: 1. Vi skaber værdi ved at have en forretningstilgang, der sætter patienten i centrum. 2. Vi sætter ambitiøse mål og stræber efter det bedste. 3. Vi står til ansvar for vores økonomiske, miljømæssige og sociale resultater. 4. Vi skaber innovation til gavn for vores interessenter. 5. Vi opbygger og fastholder gode relationer til vores vigtigste interessenter. 6. Vi behandler alle med respekt. 7. Vi fokuserer på personlige resultater og udvikling. 8. Vi har et sundt og engagerende arbejdsmiljø. 9. Vi optimerer vores måde at arbejde på og stræber efter enkelthed. 10. Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og forretningsetik. De 10 Essentials giver et godt indtryk af, at Novo Nordisk er en ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være de bedste indenfor deres område. De ambitiøse mål der sættes, har dog stadig patienterne i højsædet, hvilket også fremgår som deres 1. Essential. Der er samtidig også stor fokus på, at innovation skabes i engagerede og dynamiske arbejdsmiljøer, og har derfor også fokus på, at medarbejderne trives på jobbet. Det er trods alt, innovation og nytænkning der skaber ny indtjening til Novo Nordisk. Derudover lægger de vægt på, at det de foretager sig, er til gavn for interessenterne, og bidrager til at holde et godt forhold til dem. 2.5 Aktier og kapitalstruktur Novo Nordisk har en samlet aktiekapital på kr., hvor kapitalen er opdelt i A og B aktier. Den samlede kapital af A-aktier udgør kr. og B-aktierne udgør kr., hvoraf udgør selskabets beholdning. 28 Novo Nordisk årsrapport 2011 Side 18 af 98

20 Kr. A-aktierne er ikke børsnoteret og ejes af moderselskabet Novo A/S, som er et unoteret aktieselskab, og ejes 100 % af Novo Nordisk Fonden. og udbytteandel Novo A/S ejer 12 udover A-aktierne ligeledes kr. af B-aktierne 29. indregnet frasalg af ZymoGenetics. 0 For hvert aktiebeløb på 1 kr. giver en A-aktie stemmer, mens B-aktien giver 100 stemmer, det betyder at Novo A/S ejer 25,5 % af den samlede aktiekapital, og 73,2 % af alle stemmerne. I disse tal er der ikke Kr. taget højde for egne aktier % 30. Årets udbytte (venstre) 9 45 Af nedenstående figurer fremgår der, hvordan aktiekapitalen generalforsamlingen fordeler eksklusive sig egne geografisk, aktier. samt hvordan 1. Udbytteandelen for 2007 og 2008 er justeret sammensætningen for omkostninger i relation til afvikling af AERx af aktionærerne er. Markedsværdien Storbritannien 13% af Novo Nordisks B-aktier eksklusive egne aktier Øvrige12% var 296 mia. kr. ved udgangen af Novo Nordisks B-aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR er). B- aktierne handles i enheder a 1 kr. Forholdet mellem Novo * Beregnet på baggrund af aktionærernes Nordisks registrerede hjemland B-aktier og ikke, som og i ADR er 2010, er 1:1. B-aktierne er ihændehaverpapirer, men kan efter anmodning noteres på navn i selskabets beliggenheden af banken, som har aktierne i depot. Figur nr. 3 Figur nr. 4 Geografisk fordeling ejerbog. Da Novo Nordisks B-aktier er ihænde haverpapirer, fore - Kilde: af aktionærer* Novo Nordisk årsrapport 2011 Kilde: ligger der Novo ingen Nordisk officiel opgørelse årsrapport over deres 2011 placering. På baggrund Novo af kendte Nordisk informationer har påbegyndt om et nyt selskabets aktietilbagekøbs aktionær program forhold med % af aktiekapital pr. 31. en december forventet samlet 2011 anslås tilbagekøbsværdi Novo Nordisks af B-aktier at til være en kontantværdi stemmerettighederne vist på i diagrammerne 12 mia. kr., som her vil på løbe siden. er over Ved placeret de udgangen kommende i eget af måneder. regi, udgjorde idet fordelt som Danmark 43% Af figur nr. 3 fremgår der at den største andel af Nordamerika 32% Siden noterede 2008 har B-aktier aktietilbagekøbs i frit omløb 70,3%. programmet primært været Storbritannien 13% Novo A/S ejer 73,2 % og Novo Nordisk 4,3 %. gennemført Kun 26,8 i henhold % af til stemmerne bestemmel serne er i Europa-Kommissionens Øvrige12% placeret hos øvrige forordning Form 20-F nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (den såkaldte aktionærer. Novo A/S har derfor alene bestemmelsesretten Safe Vi Harbour forventer Regulation). over indsende virksomheden. Dette Form program 20-F-rapporten giver udvalgte for 2011 finansielle amerikanske institutioner børstilsyn, bemyndigelse United til States købe Securities aktier uafhængigt and Exchange af til det * Beregnet på baggrund af aktionærernes Novo Commission Nordisk. registrerede hjemland og ikke, som i 2010, (SEC), i februar Rapporten kan findes på beliggenheden af banken, som har aktierne i depot. novonordisk.com/investors. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2012 foreslå en yderligere Den geografiske fordeling af aktionærer fremgår af figur nr. 4. Den viser, at størstedelen ligger i reduktion Udbyttebetaling af B-aktiekapitalen, svarende til ca. 3,4% af aktie kapitalen, Novo Nordisk har påbegyndt et nyt aktietilbagekøbs program med gennem Aktionærer annullering med forespørgsler af 20 mio. stk. vedrørende egne aktier. udbetaling Efter gennemførelsen overdragelse af aktiekapitalreduktionen af aktiecertifikater, afstemning vil vores aktiekapital af aktionærkonti være på og af udbytte, Danmark, hvilket er meget naturligt, eftersom det er en dansk virksomhed. Derudover er Novo en forventet samlet tilbagekøbsværdi af B-aktier til en kontantværdi på 12 mia. kr., som vil løbe over de kommende 12 måneder eftersøgning kr. af fordelt bortkomne på en aktier A-aktiekapital bedes rette på henvendelse nominelt til Novo Siden A/S 2008 registreret har aktietilbagekøbs i Danmark, programmet hvor en primært stor været del af aktiekapitalen Nordisks aktionærservice kr. og en er B-aktiekapital placeret. (se rapportens Der på nominelt ligger bagside) dog Der også udbetales kr. en gennemført i henhold til bestemmel serne i Europa-Kommissionens ikke udbytte på selskabets beholdning af egne aktier. Som det forordning stor aktionærinteresse nr. 2273/2003 af 22. i december Nordamerika, 2003 (den idet såkaldte 32 % Aktiekapital er fremgår placeret af diagrammet og der. ejerforhold til venstre, har Novo Nordisk konsekvent Safe Harbour Regulation). Dette program giver udvalgte finansielle Den institutioner geografiske bemyndigelse fordelingen til at købe af aktier aktier uafhængigt har ændret af A-aktiekapital Udbyttet sig i løbet for på 2010, nominelt af de som seneste blev udbetalt 3 år, kr. i marts og idet en 2011, B-aktiekapital andelen var 10,00 i på kr. Novo øget Nordisks såvel udbytteandel aktiekapital som på betaling gennem kr. er fordelt sidste på fem en år. Novo Nordisk. Danmark har været faldene fra 50 % 31 nominelt pr. aktie i 2009 til 44 % 32 a 1 kr. kr., hvoraf kr. udgør selskabets beholdning af i egne 2010, aktier til (tal 43 pr. % 31. december i ). Det Novo hænger Nordisks Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2012 foreslå en yderligere A-aktier På generalforsamlingen (a 1 kr.) er ikke børsnoteret i 2012 vil bestyrelsen og ejes af Novo foreslå A/S, en som stigning er reduktion af B-aktiekapitalen, svarende til ca. 3,4% af aktie kapitalen, et unoteret i udbyttebetalingen dansk aktieselskab på 40%, ejet så 100% der for af 2011 Novo udbetales Nordisk Fonden. 14,00 kr. gennem 29 annullering af 20 mio. stk. egne aktier. Efter gennemførelsen 30 af aktiekapitalreduktionen vil vores aktiekapital være på på s. 75. I henhold til Novo Nordisk Fondens vedtægter kan pr. aktie a 1 kr. Novo Nordisk årsrapport 2011 For yderligere information om aktiekapitalen henvises til note Novo Nordisk årsrapport kr. fordelt på en A-aktiekapital på nominelt A-aktierne ikke sælges hverken af Novo A/S eller Fonden. Novo Novo Nordisk kr. og en årsrapport B-aktiekapital 2009 på nominelt kr. 32 Novo Nordisk årsrapport 2010 Aktiekapital og ejerforhold Novo Nordisks aktiekapital på kr. er fordelt på en A-aktiekapital på nominelt kr. og en B-aktiekapital på nominelt kr., hvoraf kr. udgør selskabets beholdning af egne aktier (tal pr. 31. december 2011). Novo Nordisks Udbyttebetaling og udbytteandel Udbytteandel (højre) samt salget af Dakos forretningsaktiviteter. 2. I udbyttebetalingen for 2010 er indregnet frasalg af ZymoGenetics. 3. Forudsat godkendelse på generalforsamlingen i Sammensætning af aktionærer % af aktiekapital (% af stemmerne) Novo A/S, Bagsværd, Danmark 25,5% (73,2%) Novo Nordisk A/S 4,3% (0,0%) Øvrige 70,2% (26,8%) E 3 A-aktier (a 1 kr.) er ikke børsnoteret og ejes af Novo A/S, som er et unoteret dansk aktieselskab ejet 100% af Novo Nordisk Fonden. For yderligere information om aktiekapitalen henvises til note 18 på s. 75. I henhold til Novo Nordisk Fondens vedtægter kan Udbyttebetaling Årets udbytte (venstre) Udbytteandel (højre) 1. Udbytteandelen for 2007 og 2008 er justeret for omkostninger i relation til afvikling af AERx samt salget af Dakos forretningsaktiviteter. 2. I udbyttebetalingen for 2010 er 3. Forudsat godkendelse på generalforsamlingen i Sammensætning af aktionærer % A/S af aktiekapital ejede desuden (% af stemmerne) pr. 31. december 2011 B-aktier svarende til kr. af aktie kapitalen. Hvert aktiebeløb på 1 kr. af A-aktiekapitalen Novo A/S, Bagsværd, giver stemmer. Hvert aktiebeløb på 1 kr. Danmark 25,5% (73,2%) af Novo B-aktiekapitalen Nordisk A/S 4,3% giver (0,0%) 100 stemmer. Novo A/S råder over 25,5% Øvrige 70,2% af den (26,8%) samlede aktiekapital og 73,2% af stemmerne på Overskydende kapital, der ikke bruges til finansiering af organiske vækstmuligheder, vil typisk blive tilbagebetalt til investorerne. Geografisk fordeling af aktionærer* % af aktiekapital Danmark 43% Nordamerika 32% % E 3 Side 19 af 98 A/S ejede desuden p kr. af ak A-aktiekapitalen give af B-aktiekapitalen g 25,5% af den samled generalforsamlingen Overskyden bruges til fi vækstmulig tilbagebeta Markedsværdien af N var 296 mia. kr. ved noteret på NASDAQ Exchange i form af A B- aktierne handles i Nordisks B-aktier og papirer, men kan eft ejerbog. Da Novo No ligger der ingen officie af kendte informatio december 2011 anslå Aktier og kapitalstruktur vist i diagrammerne h noterede B-aktier i fr Form 20-F Vi forventer at indsen amerikanske børstilsy Commission (SEC), i f novonordisk.com/inv Udbyttebetaling Aktionærer med fore overdragelse af aktie eftersøgning af bortk Nordisks aktionærse ikke udbytte på selsk fremgår af diagramm øget såvel udbyttean Udbyttet for 2010, so pr. aktie a 1 kr. På generalforsamling i udbyttebetalingen p pr. aktie a 1 kr.

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Værdiansættelse af Novo Nordisk A/S

Værdiansættelse af Novo Nordisk A/S HD (F) 8. semester Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: David Møller Kristensen Vejleder: Palle Nierhoff Værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Handelshøjskolen i Århus Århus Universitet 2010 Forord Denne

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Novo Nordisk Aktieanalyse og Værdiansættelse

Novo Nordisk Aktieanalyse og Værdiansættelse HD 2. Del Finansiering Afhandling efterår 2013 Aarhus Universitet Novo Nordisk Aktieanalyse og Værdiansættelse Udarbejdet af: Vejleder: Otto Friedrichsen Studie nr. SK65284 HD 2. Del Finansiering Afhandling

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Opgave nr. 35. Værdiansættelse af Novo Nordisk

Opgave nr. 35. Værdiansættelse af Novo Nordisk H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Søren Lund Vejleder: Lennart Jønsson Opgave nr. 35 Værdiansættelse af Novo Nordisk Handelshøjskolen i København Indhold

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

En strategisk- og regnskabsanalytisk. af Novo Nordisk A/S

En strategisk- og regnskabsanalytisk. af Novo Nordisk A/S HD(R) 2. del 4. Semtester Afgangsprojekt 2014 Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School En strategisk- og regnskabsanalytisk værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Forfatter Peter Oxlund

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Sikkerhed på generalforsamlingen Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Novo Nordisk vurdering af trusselbilledet Kaj Møller Corporate Security Manager Novo Nordisk A/S 3. november 2011 3.

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vejleder: Henning Rud Jørgensen. Investeringscase: Aarhus School of Business. Aarhus Universitet. Side 1 af 106

Vejleder: Henning Rud Jørgensen. Investeringscase: Aarhus School of Business. Aarhus Universitet. Side 1 af 106 Afhandling HD-Finansiering Forfatter: Jimmi Troelsen 401032 Vejleder: Henning Rud Jørgensen Investeringscase: Aarhus School of Business Aarhus Universitet Foråret 2013 Side 1 af 106 Forord Nærværende investeringscase

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Sidste fase af afviklingen igangsat

Sidste fase af afviklingen igangsat DELÅRSRAPPORTEN ER UDARBEJDET, GODKENDT OG OFFENTLIGGJORT PÅ ENGELSK. I TVIVLSTILFÆLDE ER ORDLYDEN I DEN ENGELSKE VERSION GÆLDENDE. Sidste fase af afviklingen igangsat UDDRAG PÅ DANSK FRA DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 s analyse C20 by Numbers Vi har for andet år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014, kl. 15.00 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014, kl. 15.00 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel.: 70 25 10 56 Fax: 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 2. april 2014

Læs mere

Aarhus School Of Business. Værdiansættelse af Jysk Holding A/S. Afhandling i ekstern vurdering på HDR studiet 2010/11. Forfatter - Rex Vincent Møller

Aarhus School Of Business. Værdiansættelse af Jysk Holding A/S. Afhandling i ekstern vurdering på HDR studiet 2010/11. Forfatter - Rex Vincent Møller Aarhus School Of Business Værdiansættelse af Jysk Holding A/S Afhandling i ekstern vurdering på HDR studiet 2010/11 Forfatter - Rex Vincent Møller Studienummer - 28 23 28 Vejleder - Søren Blok Jensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber CBS 7. maj 2014 Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Flemming Besenbacher Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og for Carlsbergfondet f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Værdiskabelse gennem innovation Hoved- og nøgletal 2009 2009 2008 Ændring Finansielle resultater Omsætning i alt Mio. kr. 51.078 45.553 12,1% Diabetesbehandling

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2011 2011 2010 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 66.346 60.776 9,2% Diabetesbehandling Mio. kr. 50.425 45.710

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere