Bæredygtig vækst. Beretning. Regnskab. Enzymer i vin Med enzymer i produktionen af vin udnytter vi naturens ressourcer bedre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig vækst. Beretning. Regnskab. Enzymer i vin Med enzymer i produktionen af vin udnytter vi naturens ressourcer bedre"

Transkript

1 Årsrapport 2001

2 Bæredygtig vækst Beretning Den administrerende direktørs beretning Økonomiske nøgletal Verdens førende inden for enzymer Bestyrelsens beretning Øget vækst med nye strategiske initiativer Vi arbejder for Novozymes Succes for miljøvenligt foderenzym Nye produkter skal sikre vækst i vaskemiddelindustrien Bæredygtige oktantal Sundere margarine med nyt enzym Enzymer i vin Med enzymer i produktionen af vin udnytter vi naturens ressourcer bedre Regnskab Økonomisk redegørelse Koncernregnskab og årsregnskab for 2001 Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Novozymes Koncernen Hoved- og nøgletal Dattervirksomheder Novozymes A/S Aktieinformation Bestyrelse og Executive Management Selskaber og kontorer Sodavand Enzymer bruges til at omdanne stivelse i majs til sukker i bl.a. sodavand Pasta Enzymer til pasta og nudler kan blive et interessant anvendelsesområde Vækst i bageri Bagerienzymer udviser fortsat god vækst. Et nyt produkt i 2001 var Lipopan F

3 Sundere fedtstoffer Enzymer er ren teknologi til produktion af olie og margarine uden transfedtsyrer Vaskemiddelenzymer Salget af vaskemiddelenzymer steg ikke som ventet i 2001 Bedre ølkvalitet Med enzymer til ølbrygning opnås en ensartet kvalitet Med enzymer Enzymer i tandpasta giver forbedret renseeffekt

4 Beretning

5 Beretning Den administrerende direktørs beretning 4 Økonomiske nøgletal 6 Verdens førende inden for enzymer 8 Bestyrelsens beretning 10 Øget vækst med nye strategiske initiativer 14 Vi arbejder for Novozymes 18 Succes for miljøvenligt foderenzym 20 Nye produkter skal sikre vækst i vaskemiddelindustrien 24 Bæredygtige oktantal 28 Sundere margarine med nyt enzym 32

6 Vi vil fortsætte med at udbygge vores position som verdens førende enzymforretning og på den måde sikre fremtidig vækst. Samtidig vil vi udvælge nye områder, der passer til vores teknologi og kompetencer og gradvis bevæge os ind på andre områder af biotekmarkedet.

7 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING Bæredygtig vækst Vores første år som selvstændigt selskab var kendetegnet ved faldende aktiekurser rundt om i verden og økonomisk afmatning i USA, Asien og Europa. Novozymes salg af enzymer til dyrefoder steg meget mere end ventet, hvorimod salget af vaskemiddelenzymer ikke levede op til forventningerne. Trods denne udfordring blev 2001 et godt år for os: Novozymes var ét af de seks KFX-selskaber på Københavns Fondsbørs, hvis aktiekurs steg i Faktisk klarede vores aktier sig 20% bedre end det samlede KFX-indeks. Vi opfyldte vores finansielle mål, og vi havde tilstrækkelig likviditet til at afslutte to aktietilbagekøbsprogrammer for i alt ca. 435 mio. kr. og til at købe Sybron Biochemicals. Tro på fremtiden Mine forventninger til fremtiden er først og fremmest, at vi udbygger vores position som verdens førende enzymforretning og benytter denne position til at sikre en fortsat solid vækst. Vi vil fortsat være de første med de nye enzymprodukter, og vi vil fortsat optimere vores processer, som vi har gjort det i mange år, for at sikre konkurrencedygtighed. Men jeg har også store forventninger til planerne om at udnytte vores teknologier inden for den farmaceutiske industri. Vi vil udvælge de områder, der passer til vores teknologi og kompetencer, og gradvis bevæge os ind på andre områder af biotekmarkedet samtidig med at vi styrker vores teknologiske position yderligere. De positive erfaringer med at integrere Novozymes Biologicals i den eksisterende forretning har styrket vores tro på, at også opkøb af virksomheder er en god måde for Novozymes at vokse på. I 2002 forventer vi at rette op på salget af vaskemiddelenzymer gennem lancering af flere nye produkter. Teknologisk nyskabelse bliver stadig vigtigere for vækst. Men teknologi gør det ikke alene. Der skal mere til, hvis virksomheden skal vokse: indgående kendskab til markedernes behov, samarbejdspartnere, der er parate til at tage de nye teknologier i brug, samt en effektiv lancering af den nye teknologi. Forudsætningen for alt dette er dygtige og engagerede medarbejdere. Derfor introducerede vi sidste år en aktieoptionsordning for alle medarbejdere med henblik på at skabe større sammenhæng mellem medarbejdernes og investorernes interesser. Tillid er vigtig Når vi lancerer nye og ukendte teknologier, er det vigtigt, at vores kunder ja faktisk alle vores interessenter har tillid til os. Det har derfor glædet mig meget, at vi i dette første år har fået mange tillidserklæringer: Novozymes modtog den brasilianske miljøpris Den Grønne Bølge for en enkel, men effektiv metode til håndtering og bortskaffelse af fast industriaffald på en kontrolleret måde. Prisen blev indstiftet i 1992 efter Rio-konferencen om miljø og udvikling. Forskere fra Novozymes blev indbudt til at komme med indlæg på en konference om bæredygtig landbrugsudvikling finansieret af bl.a. den kinesiske regering, FN og Verdensbanken. Novozymes modtog den amerikanske pris Presidential Green Chemistry Challenge Award 2001 for at have udviklet en økonomisk og miljøvenlig enzymproces til behandling af bomuldstekstiler. Disse eksempler viser betydningen af Novozymes arbejde for en bred vifte af interessenter rundt om på kloden. Med disse interessenter for øje udsender Novozymes i foråret sin egen Miljø- og Socialrapport, der beskriver de miljømæssige og sociale aspekter af vores virksomhed, herunder vores indsats for at nå de mål, vi har sat os på disse områder. Vi overvejer også, hvordan vi fremover kan rapportere om vidensressourcer som patenter, medarbejdere, uddannelse og IT-systemer, da viden jo også i høj grad er grundlaget for vækst. Novozymes første år som selvstændig virksomhed var et år, hvor verden blev stadig mindre, mens kontrasterne i verden blev stadig større. Der er store udfordringer foran os, men jeg er overbevist om, at vi med vores engagerede medarbejdere og teknologi er godt rustet til at møde disse. Steen Riisgaard, Adm. direktør 4

8

9 Økonomiske nøgletal Se endvidere Hoved- og nøgletal på s. 32 i regnskabsdelen. Hovedtal 2001 Omsætning: mio. kr. Resultat af primær drift (EBIT): 904 mio. kr. Årets resultat: 602 mio. kr. EBIT-margin: 17,2% Afkast af den investerede kapital (ROIC): 12,0% Omsætningen i 2001 steg med 5% til mio. kr., bl.a. drevet af kraftig vækst i salget af foderenzymer. Foderenzymer Fødevareenzymer Tekniske enzymer mv. Mio. kr. Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde 12,9% af omsætningen i % af omsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Mio. kr. % Resultat af primær drift steg 10% til 904 mio. kr. Nettofinans Skat og minoriteter Årets resultat Mio. kr

10 Foder- og fødevareenzymer udgør, med tilsammen 34%, en stigende andel af totalomsætningen. Fødevareenzymer 26% Foderenzymer 8% Tre fjerdedele af omsætningen går til Europa og Nordamerika. Asien og Oceanien 19% Nordamerika 30% Tekniske enzymer mv. 66% Latinamerika 9% Europa, Mellemøsten og Afrika 42% Overskudsgraden af primær drift (EBIT-margin) steg til 17,2%. Afkast af den investerede kapital (ROIC) steg til 12,0%. Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til mio. kr. Nettoinvesteringer Frie pengestrømme % % Mio. kr ,8 14,1 15,3 16,4 17, ,5 7,4 8,4 9,8 12,

11 Verdens førende inden for enzymer Novozymes er verdens førende enzymproducent med en markedsandel inden for enzymer til industriel anvendelse på over 40%. Novozymes er baseret på bioteknologi, har hovedkvarter i Danmark og egne kontorer og selskaber i over 20 lande. Vi sælger enzymer i mere end 130 lande og har over medarbejdere. Novozymes A/S B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Bæredygtige løsninger Enzymer indgår i fremstillingen af mange forskellige varer eller direkte i det færdige produkt. Som eksempel kan nævnes vaskemidler, dyrefoder, brød, vin, saft og behandling af tekstiler. Enzymer er miljøvenlige løsninger til industrien og landbruget. Ofte kan enzymer erstatte traditionelle kemikalier eller tilsætningsstoffer i en produktionsproces, og de kan medvirke til at spare vand, energi og andre råmaterialer. For eksempel kan man ved at tilsætte enzymer til vaskemidler vaske tøj rent ved 30 C frem for ved 60 C og på den måde spare store mængder energi. På længere sigt vil vi formentlig have enzymer, der gør det muligt at vaske i koldt vand over hele verden og dermed spare endnu mere energi. Ved at anvende enzymer i dyrefoder kan man både forbedre dyrenes fordøjelse og mindske udledningen af fosfat til miljøet. Enzymer findes naturligt i alle levende organismer planter, dyr og mennesker. Novozymes enzymer fremstilles af naturens ressourcer ved hjælp af svampe og bakterier og er biologisk nedbrydelige. Vi siger, at enzymer er naturens eget værktøj. Nye strategiske tiltag skal øge væksten I 2001 besluttede Novozymes at udvide sit virkefelt til også at omfatte aktiviteter uden for det traditionelle enzymområde. Gennem opkøb af virksomheder samt nye initiativer inden for det farmaceutiske område er det langsigtede mål at opnå en årlig vækst i salget på mere end 10%. 8-9% skal komme fra den eksisterende enzymforretning, mens resten ventes at komme fra nye initiativer (læs mere på side 14). I juni 2001 købte Novozymes Sybron Biochemicals* nu Novozymes Biologicals som tilfører Novozymes en række nye miljøvenlige produkter. Vores primære forretningsområde vil dog stadig være enzymer til industrielle anvendelser. (Læs mere om strategi og nye fokusområder på side 14-17). Baseret på bioteknologi Novozymes er baseret på innovation og bioteknologi og har en forskningsorganisation med knap 700 medarbejdere i Danmark, Japan, Kina og USA. Vi anvender hvert år11-13% af nettoomsætningen på forskning og udvikling. Gennem brug af den mest avancerede og moderne teknologi udvikler vi hele tiden nye enzymprodukter. Vi tror på, at der er uanede muligheder for, hvad enzymer kan bruges til, og at Novozymes har det, der skal til for at finde og udnytte mulighederne. Store produktionsanlæg Novozymes er en virksomhed med store produktionsanlæg. Siden 1941 har vi forsket i bioteknologi og enzymer**, og vi har i dag fabrikker i Brasilien, Danmark, Kina, Schweiz og USA, der hvert år producerer mange tusinde tons færdigvarer til kunder over hele verden. Omkring med- 8

12 arbejdere arbejder i Novozymes produktion. Vores fabrikker lever op til strenge miljøkrav og er certificeret efter ISO standarden, og vi sætter os hele tiden nye mål for, hvordan vi kan blive endnu bedre på miljøområdet. Den løbende dialog med vores omgivelser om miljø og bioetik har meget høj prioritet, og Novozymes udgiver hvert år en miljø- og socialrapport. I front på nye områder Novozymes er en virksomhed, der er helt i front på områder som e-handel og e-learning (pc-baseret uddannelse) for kunder og medarbejdere. I år 2001 introducerede Novozymes som en af de første store skandinaviske virksomheder aktieoptioner for alle virksomhedens medarbejdere. Aktieoptionerne er en måde at dele virksomhedens succes med medarbejderne på. De medvirker til, at aktionærer, ledelse og medarbejdere i høj grad har fælles mål samt er et redskab til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Højdepunkter i 2001 Forretningsmæssigt var 2001 et tilfredsstillende år for Novozymes. Trods hård konkurrence på det største og vigtigste marked enzymer til vaskemiddelindustrien og den generelt afdæmpede verdensøkonomi lykkedes det Novozymes at nå de overordnede økonomiske mål, vi satte os for Novozymes markeder er i dag inddelt i tre områder: tekniske enzymer mv. (bl.a. vaskemiddelenzymer), foderenzymer og fødevareenzymer. Væksten var markant i salget af Novozymes dyrefoderenzymer, og vi havde også god vækst inden for fødevareenzymer. Salget af vaskemiddelenzymer blev derimod mindre end forventet. Salget af andre tekniske enzymer mv. udviklede sig overordnet set tilfredsstillende. En vigtig forretningsmæssig begivenhed i 2001 var, at Novozymes fik tildelt penge fra det amerikanske energiministeriums kontor for vedvarende energi til at forske i udviklingen af enzymer til produktion af brændstofalkohol (læs mere på side 28). Vi introducerede i alt syv nye produkter i Fremover forventer vi at introducere seks til otte nye produkter om året. Priser til Novozymes I 2001 modtog Novozymes en række priser, de fleste inden for miljøområdet. Blandt priserne kan nævnes: Presidential Green Chemistry Challenge Award fra det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur EPA for enzymproduktet BioPrep til tekstilbehandling Pris fra Dansk Energi som den mest energieffektive virksomhed Medlemskab af det prestigefyldte National Environmental Performance Track, der belønner virksomheder i USA for udbredt beskyttelse af miljøet Førstepladsen i Dow Jones Sustainability Index Den danske e-handelspris Dagbladet Børsens regnskabspris for bedste årsrapport *) Sybron Biochemicals var en division i virksomheden Sybron Chemicals, som ejes af Bayer. **) Novozymes blev i november 2000 udskilt fra Novo Nordisk og som selvstændig virksomhed noteret på Københavns Fondsbørs. 9

13 BESTYRELSENS BERETNING En god start for Novozymes Novozymes leverede i sit første år som selvstændig virksomhed en række økonomiske resultater, som lever op til de forventninger, vi kommunikerede ved årets start. Resultat af primær drift blev 904 mio. kr. Overskudsgraden (primær drift) steg til 17,2% fra 16,4% i Resultat før skat og årets resultat blev henholdsvis 871 mio. kr. og 602 mio. kr. i 2001, en stigning på henholdsvis 24% og 25% sammenlignet med Det samlede salg i 2001 var mio. kr., en stigning på 5% i forhold til Målt i lokal valuta var stigningen ligeledes 5%, idet valutakursudviklingen kun påvirkede salgsvæksten svagt negativt. Salgsvæksten blev positivt påvirket af en stor vækst inden for enzymer til fødevarer og dyrefoder, mens salget inden for vaskemiddelenzymer var lavere end i På trods af dette udviklede resultatet af primær drift sig som oprindeligt forventet. Det skyldes bl.a., at produktiviteten blev markant forøget inden for en række områder. I afsnittet Økonomisk redegørelse på s. 4-6 i regnskabet gives yderligere informationer om Novozymes resultater i Årets væsentligste forretningsbegivenheder I januar måned 2001 tildelte det amerikanske energiministerium Novozymes Biotech Inc., Novozymes amerikanske forskningsenhed, op til 14,8 millioner dollar i tilskud til udvikling af enzymer til bioethanolproduktion. I juni måned købte Novozymes virksomheden Sybron Biochemicals, nu omdøbt til Novozymes Biologicals. Det var Novozymes første virksomhedsopkøb, og integrationsprocessen er forløbet tilfredsstillende. I august måned blev virksomhedens nye strategi offentliggjort, herunder påbegyndelse af en række tiltag inden for det farmaceutiske område. Samtidig etablerede vi en række nye fokusområder inden for den eksisterende enzymforretning (se side 17). 10

14 Novozymes bestyrelse og direktion ser positivt på Nørby-udvalgets anbefalinger, og vi har allerede udviklet systemer, der vil sikre, at vi adresserer dem i praksis på fornuftig og dokumenterbar vis. Henrik Gürtler, Bestyrelsesformand Kvalifikation til KFX-indekset Med omkring aktionærer, over 15 aktieanalytikeres bevågenhed samt en fortsat kvalifikation til KFX-indekset er Novozymes også kommet godt fra start set fra en aktionærsynsvinkel. Aktiens officielle slutkurs ultimo 2001 var 168,50, en stigning på 6% for året som helhed, hvilket skal sammenholdes med et fald i KFX-indekset på 14% i den tilsvarende periode. God Corporate Governance I december offentliggjorde et udvalg nedsat af det danske erhvervsministerium en række anbefalinger til god selskabsledelse, såkaldt Corporate Governance. Udvalgets anbefalinger, som er udarbejdet af en gruppe danske erhvervsledere, blev umiddelbart efter offentliggørelsen bakket op af Københavns Fondsbørs. Novozymes bestyrelse ser positivt på de 31 konkrete anbefalinger, der omhandler såvel overordnede rationaler som mere konkrete og operationelle retningslinier for virksomhedernes bestyrelse og ledelse og samspillet med aktionærer og andre interessenter. Vi har udviklet systemer, som skal sikre, at der tages stilling til anbefalingerne, og at disse bearbejdes og omsættes til praktisk handling i virksomheden. Bredere og mere balanceret forretningsgrundlag Med en solid vækst inden for enzymer til fødevarer og dyrefoder, sammenholdt med et mindre fald inden for tekniske enzymer, har Novozymes fået et mere balanceret forretningsgrundlag. Købet af Novozymes Biologicals og de nye tiltag inden for det farmaceutiske område skal yderligere forstærke vores bestræbelser på at skabe en mere differentieret forretning og dermed også en mere hensigtsmæssig risikoprofil. Nye produkter og samarbejdspartnere I løbet af året introducerede Novozymes syv nye produkter. Blandt de vigtigste var produktet Lipopan F, som er udviklet til brug i bageriindustrien. En række længerevarende salgskontrakter blev indgået med store kunder, hvilket medvirker til at sikre en stabil salgsvækst i de kommende år. 11

15 Nyt aktietilbagekøb samt beholdning af egne aktier Bestyrelsen for Novozymes har besluttet at tilbagekøbe egne aktier i markedet for maksimalt 200 mio. kr. De købte aktier vil indgå i beholdningen af egne aktier til dækning af optionsprogrammer. Beholdningen af egne aktier udgjorde den 31. december stk. B-aktier, svarende til 3,4% af det samlede antal aktier. Direktionens og bestyrelsens beholdning af Novozymes aktier og optioner er uændret siden udgangen af tredje kvartal Udbytte Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 20. marts 2002 foreslå, at der udbetales et udbytte for 2001 på 2,00 kr. pr. aktie à 10 kr. Dette svarer til en stigning på 21% set i forhold til Der udbetales ikke udbytte af selskabets beholdning af egne aktier. Retssager Den 22. august 2000 afsagde en distriktsdomstol i São Paulo, Brasilien, kendelse om beslaglæggelse af Novozymes aktiver i Brasilien. Novozymes appellerede kendelsen, og ved appeldomstolen i São Paulo den 11. april 2001 fik Novozymes medhold. Sagen er hermed afsluttet til Novozymes fordel. Danisco A/S har i november 2001 anlagt sag ved Det Danske Voldgiftsinstitut, hvorunder det gøres gældende, at Novozymes uretmæssigt skulle have tilegnet sig visse lipaserelaterede opfindelser i forbindelse med et nu afsluttet samarbejdsprojekt mellem selskaberne og indføjet disse opfindelser i egen patentansøgning. Novozymes er af den opfattelse, at sagsanlægget beror på en række misforståelser, og Novozymes har desuden under sagen rejst modkrav om erstatning for eventuel skadevirkning på salget af Lipopan F. Hændelser efter årets afslutning Novozymes og det hollandske firma DSM har i januar måned indgået en licensaftale, hvor DSM giver Novozymes en global, delvis eksklusiv licens samt andre rettigheder til DSM s fytasepatenter. Aftalen sætter punktum for en række søgsmål i flere lande om krænkelse og gyldighed af DSM s fytasepatenter. Alle igangværende retstvister, der angår disse patenter, er dermed afsluttet. Novozymes kan nu fuldt ud koncentrere sig om at udnytte det fulde potentiale i dette hastigt voksende forretningsområde. Genencor International, Inc. har primo januar 2002 indledt forbudssag mod Novozymes for krænkelse af visse patentrettigheder tilhørende Genencor gennem salget af Carezyme til blandt andre Procter & Gamble. Det er Novozymes opfattelse, at selskabet ikke krænker de pågældende patenter. Forventninger til år 2002 I 2002 forventes salgsstigninger inden for samtlige produktområder. Tekniske enzymer mv., herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, forventes at vokse med omkring 5%, fødevareenzymer med 10-15% og foderenzymer med 15-20%. Den planlagte salgsvækst inden for vaskemiddelenzymer forventes især i andet halvår 2002, hvor salget fra nye produkter forventes at ville slå igennem. Under forudsætning af at valutakurserne specielt USD, JPY og BRL mod DKK forbliver på det nuværende niveau i resten af 2002, forventes den samlede omsætning i 2002 at vokse med 7-8% i forhold til salget i

16 Salgsudviklingen understøttes af Novozymes forventninger om at introducere seks til otte nye produkter i løbet af I 2002 vil omkostningsniveauet blive påvirket af en række særlige forhold, herunder omkostninger i forbindelse med det tidligere meddelte forlig med DSM. Arbejdet med at gennemføre den nye strategi, som blev kommunikeret den 8. august 2001, vil også medvirke til at øge omkostningsniveauet i forhold til år Det omfatter bl.a. en løbende kortlægning af eventuelle samarbejdspartnere og opkøbskandidater og en videreførelse af de allerede påbegyndte farmaceutiske projekter. Den effektive skatteprocent forventes at blive 30. Resultatet efter skat forventes på denne baggrund at stige med 5-7% i forhold til år Koncernens investeringer i faste anlæg forventes at blive mindre end årets afskrivninger, og 2002 vil således være det tredje år i træk, hvor investeringsniveauet ligger under afskrivningsniveauet. De frie pengestrømme forventes at ligge på niveau med 2001, begge år eksklusive akkvisitioner. Eksklusive omkostninger til DSM-forliget og de nye aktiviteter svarer dette til en stigning på 9-11% i resultat af primær drift. Priserne på betydelige råvarer forventes at stige. I lighed med tidligere år planlægges der igen i år med produktivitetsforbedringer og udbyttestigninger i produktionen. På trods af ovennævnte omkostningsudvikling forventes en stigning i resultat af primær drift på 7-8%. Overskudsgraden forventes opretholdt på niveauet 17%. Koncernens afkastningsgrad, målt som ROIC, forventes at udvikle sig positivt set i forhold til år 2001, hvor afkastningsgraden var på 12,0%. Langsigtede økonomiske mål De i år 2000 vedtagne langsigtede økonomiske mål fastholdes: En årlig vækst i resultat af primær drift på minimum 10% En overskudsgrad på niveauet 17% En forrentning af kapitalen, målt som ROIC, på minimum 15% pr. år Med henblik på at minimere risici i forbindelse med valutakursfald, heraf specielt nettoeksponering over for USD og JPY, har Novozymes valgt igen i 2002 at foretage en afdækning af USD og JPY, dækkende 12 måneder af indeværende års forventede nettopengestrømme i USD og JPY. Afhængig af den faktiske kursudvikling gennem året vil tab eller gevinster som følge af denne afdækning enten påvirke resultatet af primær drift eller nettofinansposterne. Med de nuværende valutakursniveauer medfører dette en valutakursgevinst, som alt andet lige vil forbedre nettofinansposten for Som følge heraf forventes nettofinansomkostningerne at blive mellem mio. kr. i Udsagn om fremtiden Ovenstående afsnit Forventninger til år 2002, beretning omkring Novozymes samt den økonomiske redegørelse indeholder udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, som bl.a. kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til de anførte forventninger, bl.a. uforudsete udviklingstendenser i de internationale valuta- og rentemarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. 13

17 Øget vækst med nye strategiske initiativer I august vedtog Novozymes at supplere den eksisterende strategi med en række initiativer uden for Novozymes traditionelle enzymområde. Målet er på sigt at sikre en vækst i salget på mere end 10%. Ud over enzymer til industriel anvendelse vil Novozymes fremover fokusere på to områder: opkøb af virksomheder og aktiviteter inden for det farmaceutiske område. Samtidig geares organisationen til at arbejde særlig hurtigt og effektivt inden for udvalgte fokusområder med udvikling af nye enzymanvendelser. Det sker ved at integrere forskning og produktudvikling sammen med markedsføring inden for særlige fokusområder i specielle team (læs mere om de udvalgte fokusområder på side 17). Enzymer til industriel anvendelse er og vil stadig være det bærende forretningsområde for Novozymes og det område, hvor omkring 90% af de forskningsmæssige ressourcer vil blive lagt. Den nye strategi har tre fokusområder: Enzymer til industriel anvendelse (den eksisterende forretning) Virksomhedsopkøb, der har relation til Novozymes kernekompetencer Aktiviteter inden for det farmaceutiske område Samarbejder skal bane vejen til det farmaceutiske område Arbejdet med de nye initiativer på det farmaceutiske område er primært forankret i Novozymes forskningsenhed i Davis, Californien, USA, samt i Danmark. Projekterne udføres i partnerskaber med andre forskningsinstitutioner og virksomheder. Indtjeningen til Novozymes skal komme gennem salg af licenser, kontraktproduktion og, i foreløbig ét projekt, egenproduktion af gæringsprodukter. Inden for det farmaceutiske område arbejdes der på fire fronter: lavallergene proteiner, peptider til behandling af infektioner, kontraktproduktion af farmaceutiske produkter samt hyaluronsyre. 1 Lav-allergene proteiner 2 Peptider til behandling af infektioner Mange medicinske produkter er baseret på proteiner. Men Det bliver stadig sværere at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier og andre mikroorganismer, da disse proteiner kan give allergi også i medicin. Novozymes har udviklet en unik teknik, der kan finde og ændre potentielt efterhånden bliver modstandsdygtige over for de kendte allergifremkaldende proteiner og derigennem reducere behandlingsformer. Novozymes arbejder på at finde og risikoen for at fremkalde allergi i forbindelse med indtagelse af medicin. medicinsk behandling af videreudvikle peptider små proteiner der kan indgå i infektioner. 14

18 3 4 Kontraktproduktion af farmaceutiske produkter Mange proteinbaserede farmaceutiske produkter fremstilles i dag ved dyrkning af celler fra pattedyr, såkaldt mammalcelleteknologi. Dette er en meget dyr, langsom og besværlig metode, som Novozymes håber at kunne erstatte med gæring af mikroorganismer. Et forskningsprojekt hos Novozymes har som mål at undersøge mulighederne for dette. Hvis det lykkes, får vi en produktionsmetode, der er hurtigere, enklere og giver bedre udbytter. Hyaluronsyre Novozymes har indgået en aftale om at undersøge området for produktion af hyaluronsyre med det amerikanske firma Hyalose LCC, som har fundet de gener, der muliggør effektiv produktion af hyaluronsyre. Produktet bruges til bl.a. behandling af leddegigt og i forbindelse med længerevarende operationer, som f.eks. øjenoperationer. Hvis det lykkes at få disse gener til at virke i Novozymes mikroorganismer, vil det være muligt fremover at fremstille hyaluronsyre ved hjælp af en avanceret mikrobiel metode frem for ved brug af hanekamme eller streptokokbakterier, som det sker i dag. 15

19 Fra Sybron Biochemicals til Novozymes Biologicals I juni 2001 blev amerikanske Sybron Biochemicals købt af Novozymes og bærer nu navnet Novozymes Biologicals. Købet er Novozymes første skridt på vejen mod opkøb af virksomheder, der matcher Novozymes kernekompetencer. Biologicals er, ligesom Novozymes, baseret på mikrobiologi og miljøvenlige alternativer til traditionelle kemikalier. Biologicals har ca. 100 medarbejdere, de fleste i Roanoke County, Virginia, USA, og udvikler og fremstiller mikrobielt baserede produkter til industri, husholdning og landbrug. Eksempler er: produkter til rensning af industrielt spildevand, rengørings- og lugtbekæmpelsesmidler og afløbsrens til institutioner og husholdningsbrug. Den største vækst ventes fremover at komme fra Biologicals produktserie Green Releaf bl.a. i form af et nyt produkt til græs på golfbaner. Produktet stimulerer væksten af græsset og giver det modstandskraft over for sygdomme. Novozymes Biologicals passer ind i vores vision om at levere miljøvenlige biologiske løsninger. Samtidig med at vi udvider Novozymes sortiment til at omfatte andre biologiske produkter end enzymer, ser vi en række mulige synergieffekter med vores nuværende forretning, siger Steen Riisgaard, administrerende direktør, Novozymes. I 2002 starter Novozymes bygningen af nye faciliteter til Biologicals forskning og administration i Roanoke County Center for Research & Technology, et projekt, der løber over fem år. Opkøbsstrategi Novozymes forventer i de kommende år atopkøbe flere virksomheder. De virksomheder, vi er på udkig efter, skal passe strategisk til Novozymes eksisterende teknologibase, f.eks. inden for gæringsteknologi, og samtidig være eller kunne blive økonomisk attraktive på kortere sigt. Dialog og partnerskaber Partnerskab og samarbejde er centrale elementer i Novozymes strategi. Et eksempel er vores succesrige strategiske alliance med Roche-koncernens Vitamins and Fine Chemicals Division om udvikling og salg af foderenzymer. Det er i det hele taget typisk for Novozymes, at vores produkter udvikles i tæt samarbejde med kunderne. Også i udviklingen af de nye strategiske fokusområder satses der på partnerskaber. Det er således i høj grad gennem samarbejde med forskere og virksomheder uden for Novozymes, at strategien inden for det farmaceutiske område skal realiseres. 16

20 I vores virksomhed er der mange muligheder for synergi, som kan bidrage til væksten i Novozymes. Ted Melnik, direktør, Novozymes Biologicals Bob Plovmann og Jessie Tisinger fra Novozymes Biologicals ved Roanokes spildevandsanlæg. Nye fokusområder kobler innovation og markedsføring En del af Novozymes fremtidige vækst skal komme fra helt nye enzymanvendelser. I 2001 besluttede vi at sætte særligt fokus på en håndfuld udvalgte områder ved at organisere nogle af disse på en ny måde i selvstændige team. Her arbejder medarbejdere fra forskning og markedsføring tæt sammen og fokuserer på at udvikle nye enzymer til det pågældende område for at få dem hurtigt på markedet. På mange måder kan disse team sammenlignes med små virksomheder i virksomheden. De kommer til at spille en vigtig rolle for udviklingen af enzymer til nye områder, og der har været stor interesse fra medarbejdernes side for denne arbejdsform. De team, der foreløbig er etableret, er: Fedt og madolie, Papir, Forarbejdede fødevarer og Enzymanvendelser i Asien. Produkter på vej Nogle af disse forsknings- og udviklingsprojekter ventes allerede fra 2002 at udmønte sig i nye enzymprodukter. Industri Enzymtype Anvendelse Vaskemidler Lipase Fjernelse af fedtholdige pletter efter første vask Protease Forbedret fjernelse af proteinholdige pletter samt højere enzymstabilitet Cellulase Forbedret pleje af bomuldstekstiler Brændstofalkohol Cellulase Nedbrydning af cellulose i overskudsprodukter fra landbruget (biomasse) til forgærbart sukker for fremstilling af brændstofalkohol Papir Cellulase Forbedrede papirfiberegenskaber samt reduktion af urenheder mv. i papirproduktion Bageri Lipase Forbedret brødkvalitet og delvis erstatning af emulgatorer Drikkevarer Laccase Stabilisering af brygproces samt frugtsaft Dyrefoder Fytase Mere konkurrencedygtig fytase for forbedret ernæringsmæssig værdi i svineog fjerkræfoder samt reduktion af fosfatudledningen fra husdyrhold Diverse Haloperoxidase Bekæmpelse af levende mikroorganismer, bakterier og svampesporer Novozymes rekord i lancering af et nyt enzymprodukt er på 26 måneder fra idé, over forskning, udvikling og produktion, til det første salg. 17

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2010 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Redegørelser 4 Risikofaktorer 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Påtegninger 18 Novozymes Koncernen 21 Hoved- og nøgletal 1998-2002 37 Dattervirksomheder af Novozymes A/S 38

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2008/09 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger udstyr til tælling og analyse af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Årsrapport 2006/07 FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2006/07 2005/06 2004/05 2) 2003/04 1) 2) 1) 2) 2002/03 Resultatopgørelse Nettoomsætning 8.042 6.709 6.232 6.069 5.610 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere