Bæredygtig vækst. Beretning. Regnskab. Enzymer i vin Med enzymer i produktionen af vin udnytter vi naturens ressourcer bedre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig vækst. Beretning. Regnskab. Enzymer i vin Med enzymer i produktionen af vin udnytter vi naturens ressourcer bedre"

Transkript

1 Årsrapport 2001

2 Bæredygtig vækst Beretning Den administrerende direktørs beretning Økonomiske nøgletal Verdens førende inden for enzymer Bestyrelsens beretning Øget vækst med nye strategiske initiativer Vi arbejder for Novozymes Succes for miljøvenligt foderenzym Nye produkter skal sikre vækst i vaskemiddelindustrien Bæredygtige oktantal Sundere margarine med nyt enzym Enzymer i vin Med enzymer i produktionen af vin udnytter vi naturens ressourcer bedre Regnskab Økonomisk redegørelse Koncernregnskab og årsregnskab for 2001 Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Novozymes Koncernen Hoved- og nøgletal Dattervirksomheder Novozymes A/S Aktieinformation Bestyrelse og Executive Management Selskaber og kontorer Sodavand Enzymer bruges til at omdanne stivelse i majs til sukker i bl.a. sodavand Pasta Enzymer til pasta og nudler kan blive et interessant anvendelsesområde Vækst i bageri Bagerienzymer udviser fortsat god vækst. Et nyt produkt i 2001 var Lipopan F

3 Sundere fedtstoffer Enzymer er ren teknologi til produktion af olie og margarine uden transfedtsyrer Vaskemiddelenzymer Salget af vaskemiddelenzymer steg ikke som ventet i 2001 Bedre ølkvalitet Med enzymer til ølbrygning opnås en ensartet kvalitet Med enzymer Enzymer i tandpasta giver forbedret renseeffekt

4 Beretning

5 Beretning Den administrerende direktørs beretning 4 Økonomiske nøgletal 6 Verdens førende inden for enzymer 8 Bestyrelsens beretning 10 Øget vækst med nye strategiske initiativer 14 Vi arbejder for Novozymes 18 Succes for miljøvenligt foderenzym 20 Nye produkter skal sikre vækst i vaskemiddelindustrien 24 Bæredygtige oktantal 28 Sundere margarine med nyt enzym 32

6 Vi vil fortsætte med at udbygge vores position som verdens førende enzymforretning og på den måde sikre fremtidig vækst. Samtidig vil vi udvælge nye områder, der passer til vores teknologi og kompetencer og gradvis bevæge os ind på andre områder af biotekmarkedet.

7 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING Bæredygtig vækst Vores første år som selvstændigt selskab var kendetegnet ved faldende aktiekurser rundt om i verden og økonomisk afmatning i USA, Asien og Europa. Novozymes salg af enzymer til dyrefoder steg meget mere end ventet, hvorimod salget af vaskemiddelenzymer ikke levede op til forventningerne. Trods denne udfordring blev 2001 et godt år for os: Novozymes var ét af de seks KFX-selskaber på Københavns Fondsbørs, hvis aktiekurs steg i Faktisk klarede vores aktier sig 20% bedre end det samlede KFX-indeks. Vi opfyldte vores finansielle mål, og vi havde tilstrækkelig likviditet til at afslutte to aktietilbagekøbsprogrammer for i alt ca. 435 mio. kr. og til at købe Sybron Biochemicals. Tro på fremtiden Mine forventninger til fremtiden er først og fremmest, at vi udbygger vores position som verdens førende enzymforretning og benytter denne position til at sikre en fortsat solid vækst. Vi vil fortsat være de første med de nye enzymprodukter, og vi vil fortsat optimere vores processer, som vi har gjort det i mange år, for at sikre konkurrencedygtighed. Men jeg har også store forventninger til planerne om at udnytte vores teknologier inden for den farmaceutiske industri. Vi vil udvælge de områder, der passer til vores teknologi og kompetencer, og gradvis bevæge os ind på andre områder af biotekmarkedet samtidig med at vi styrker vores teknologiske position yderligere. De positive erfaringer med at integrere Novozymes Biologicals i den eksisterende forretning har styrket vores tro på, at også opkøb af virksomheder er en god måde for Novozymes at vokse på. I 2002 forventer vi at rette op på salget af vaskemiddelenzymer gennem lancering af flere nye produkter. Teknologisk nyskabelse bliver stadig vigtigere for vækst. Men teknologi gør det ikke alene. Der skal mere til, hvis virksomheden skal vokse: indgående kendskab til markedernes behov, samarbejdspartnere, der er parate til at tage de nye teknologier i brug, samt en effektiv lancering af den nye teknologi. Forudsætningen for alt dette er dygtige og engagerede medarbejdere. Derfor introducerede vi sidste år en aktieoptionsordning for alle medarbejdere med henblik på at skabe større sammenhæng mellem medarbejdernes og investorernes interesser. Tillid er vigtig Når vi lancerer nye og ukendte teknologier, er det vigtigt, at vores kunder ja faktisk alle vores interessenter har tillid til os. Det har derfor glædet mig meget, at vi i dette første år har fået mange tillidserklæringer: Novozymes modtog den brasilianske miljøpris Den Grønne Bølge for en enkel, men effektiv metode til håndtering og bortskaffelse af fast industriaffald på en kontrolleret måde. Prisen blev indstiftet i 1992 efter Rio-konferencen om miljø og udvikling. Forskere fra Novozymes blev indbudt til at komme med indlæg på en konference om bæredygtig landbrugsudvikling finansieret af bl.a. den kinesiske regering, FN og Verdensbanken. Novozymes modtog den amerikanske pris Presidential Green Chemistry Challenge Award 2001 for at have udviklet en økonomisk og miljøvenlig enzymproces til behandling af bomuldstekstiler. Disse eksempler viser betydningen af Novozymes arbejde for en bred vifte af interessenter rundt om på kloden. Med disse interessenter for øje udsender Novozymes i foråret sin egen Miljø- og Socialrapport, der beskriver de miljømæssige og sociale aspekter af vores virksomhed, herunder vores indsats for at nå de mål, vi har sat os på disse områder. Vi overvejer også, hvordan vi fremover kan rapportere om vidensressourcer som patenter, medarbejdere, uddannelse og IT-systemer, da viden jo også i høj grad er grundlaget for vækst. Novozymes første år som selvstændig virksomhed var et år, hvor verden blev stadig mindre, mens kontrasterne i verden blev stadig større. Der er store udfordringer foran os, men jeg er overbevist om, at vi med vores engagerede medarbejdere og teknologi er godt rustet til at møde disse. Steen Riisgaard, Adm. direktør 4

8

9 Økonomiske nøgletal Se endvidere Hoved- og nøgletal på s. 32 i regnskabsdelen. Hovedtal 2001 Omsætning: mio. kr. Resultat af primær drift (EBIT): 904 mio. kr. Årets resultat: 602 mio. kr. EBIT-margin: 17,2% Afkast af den investerede kapital (ROIC): 12,0% Omsætningen i 2001 steg med 5% til mio. kr., bl.a. drevet af kraftig vækst i salget af foderenzymer. Foderenzymer Fødevareenzymer Tekniske enzymer mv. Mio. kr. Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde 12,9% af omsætningen i % af omsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Mio. kr. % Resultat af primær drift steg 10% til 904 mio. kr. Nettofinans Skat og minoriteter Årets resultat Mio. kr

10 Foder- og fødevareenzymer udgør, med tilsammen 34%, en stigende andel af totalomsætningen. Fødevareenzymer 26% Foderenzymer 8% Tre fjerdedele af omsætningen går til Europa og Nordamerika. Asien og Oceanien 19% Nordamerika 30% Tekniske enzymer mv. 66% Latinamerika 9% Europa, Mellemøsten og Afrika 42% Overskudsgraden af primær drift (EBIT-margin) steg til 17,2%. Afkast af den investerede kapital (ROIC) steg til 12,0%. Pengestrømme fra driftsaktivitet steg til mio. kr. Nettoinvesteringer Frie pengestrømme % % Mio. kr ,8 14,1 15,3 16,4 17, ,5 7,4 8,4 9,8 12,

11 Verdens førende inden for enzymer Novozymes er verdens førende enzymproducent med en markedsandel inden for enzymer til industriel anvendelse på over 40%. Novozymes er baseret på bioteknologi, har hovedkvarter i Danmark og egne kontorer og selskaber i over 20 lande. Vi sælger enzymer i mere end 130 lande og har over medarbejdere. Novozymes A/S B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Bæredygtige løsninger Enzymer indgår i fremstillingen af mange forskellige varer eller direkte i det færdige produkt. Som eksempel kan nævnes vaskemidler, dyrefoder, brød, vin, saft og behandling af tekstiler. Enzymer er miljøvenlige løsninger til industrien og landbruget. Ofte kan enzymer erstatte traditionelle kemikalier eller tilsætningsstoffer i en produktionsproces, og de kan medvirke til at spare vand, energi og andre råmaterialer. For eksempel kan man ved at tilsætte enzymer til vaskemidler vaske tøj rent ved 30 C frem for ved 60 C og på den måde spare store mængder energi. På længere sigt vil vi formentlig have enzymer, der gør det muligt at vaske i koldt vand over hele verden og dermed spare endnu mere energi. Ved at anvende enzymer i dyrefoder kan man både forbedre dyrenes fordøjelse og mindske udledningen af fosfat til miljøet. Enzymer findes naturligt i alle levende organismer planter, dyr og mennesker. Novozymes enzymer fremstilles af naturens ressourcer ved hjælp af svampe og bakterier og er biologisk nedbrydelige. Vi siger, at enzymer er naturens eget værktøj. Nye strategiske tiltag skal øge væksten I 2001 besluttede Novozymes at udvide sit virkefelt til også at omfatte aktiviteter uden for det traditionelle enzymområde. Gennem opkøb af virksomheder samt nye initiativer inden for det farmaceutiske område er det langsigtede mål at opnå en årlig vækst i salget på mere end 10%. 8-9% skal komme fra den eksisterende enzymforretning, mens resten ventes at komme fra nye initiativer (læs mere på side 14). I juni 2001 købte Novozymes Sybron Biochemicals* nu Novozymes Biologicals som tilfører Novozymes en række nye miljøvenlige produkter. Vores primære forretningsområde vil dog stadig være enzymer til industrielle anvendelser. (Læs mere om strategi og nye fokusområder på side 14-17). Baseret på bioteknologi Novozymes er baseret på innovation og bioteknologi og har en forskningsorganisation med knap 700 medarbejdere i Danmark, Japan, Kina og USA. Vi anvender hvert år11-13% af nettoomsætningen på forskning og udvikling. Gennem brug af den mest avancerede og moderne teknologi udvikler vi hele tiden nye enzymprodukter. Vi tror på, at der er uanede muligheder for, hvad enzymer kan bruges til, og at Novozymes har det, der skal til for at finde og udnytte mulighederne. Store produktionsanlæg Novozymes er en virksomhed med store produktionsanlæg. Siden 1941 har vi forsket i bioteknologi og enzymer**, og vi har i dag fabrikker i Brasilien, Danmark, Kina, Schweiz og USA, der hvert år producerer mange tusinde tons færdigvarer til kunder over hele verden. Omkring med- 8

12 arbejdere arbejder i Novozymes produktion. Vores fabrikker lever op til strenge miljøkrav og er certificeret efter ISO standarden, og vi sætter os hele tiden nye mål for, hvordan vi kan blive endnu bedre på miljøområdet. Den løbende dialog med vores omgivelser om miljø og bioetik har meget høj prioritet, og Novozymes udgiver hvert år en miljø- og socialrapport. I front på nye områder Novozymes er en virksomhed, der er helt i front på områder som e-handel og e-learning (pc-baseret uddannelse) for kunder og medarbejdere. I år 2001 introducerede Novozymes som en af de første store skandinaviske virksomheder aktieoptioner for alle virksomhedens medarbejdere. Aktieoptionerne er en måde at dele virksomhedens succes med medarbejderne på. De medvirker til, at aktionærer, ledelse og medarbejdere i høj grad har fælles mål samt er et redskab til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Højdepunkter i 2001 Forretningsmæssigt var 2001 et tilfredsstillende år for Novozymes. Trods hård konkurrence på det største og vigtigste marked enzymer til vaskemiddelindustrien og den generelt afdæmpede verdensøkonomi lykkedes det Novozymes at nå de overordnede økonomiske mål, vi satte os for Novozymes markeder er i dag inddelt i tre områder: tekniske enzymer mv. (bl.a. vaskemiddelenzymer), foderenzymer og fødevareenzymer. Væksten var markant i salget af Novozymes dyrefoderenzymer, og vi havde også god vækst inden for fødevareenzymer. Salget af vaskemiddelenzymer blev derimod mindre end forventet. Salget af andre tekniske enzymer mv. udviklede sig overordnet set tilfredsstillende. En vigtig forretningsmæssig begivenhed i 2001 var, at Novozymes fik tildelt penge fra det amerikanske energiministeriums kontor for vedvarende energi til at forske i udviklingen af enzymer til produktion af brændstofalkohol (læs mere på side 28). Vi introducerede i alt syv nye produkter i Fremover forventer vi at introducere seks til otte nye produkter om året. Priser til Novozymes I 2001 modtog Novozymes en række priser, de fleste inden for miljøområdet. Blandt priserne kan nævnes: Presidential Green Chemistry Challenge Award fra det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur EPA for enzymproduktet BioPrep til tekstilbehandling Pris fra Dansk Energi som den mest energieffektive virksomhed Medlemskab af det prestigefyldte National Environmental Performance Track, der belønner virksomheder i USA for udbredt beskyttelse af miljøet Førstepladsen i Dow Jones Sustainability Index Den danske e-handelspris Dagbladet Børsens regnskabspris for bedste årsrapport *) Sybron Biochemicals var en division i virksomheden Sybron Chemicals, som ejes af Bayer. **) Novozymes blev i november 2000 udskilt fra Novo Nordisk og som selvstændig virksomhed noteret på Københavns Fondsbørs. 9

13 BESTYRELSENS BERETNING En god start for Novozymes Novozymes leverede i sit første år som selvstændig virksomhed en række økonomiske resultater, som lever op til de forventninger, vi kommunikerede ved årets start. Resultat af primær drift blev 904 mio. kr. Overskudsgraden (primær drift) steg til 17,2% fra 16,4% i Resultat før skat og årets resultat blev henholdsvis 871 mio. kr. og 602 mio. kr. i 2001, en stigning på henholdsvis 24% og 25% sammenlignet med Det samlede salg i 2001 var mio. kr., en stigning på 5% i forhold til Målt i lokal valuta var stigningen ligeledes 5%, idet valutakursudviklingen kun påvirkede salgsvæksten svagt negativt. Salgsvæksten blev positivt påvirket af en stor vækst inden for enzymer til fødevarer og dyrefoder, mens salget inden for vaskemiddelenzymer var lavere end i På trods af dette udviklede resultatet af primær drift sig som oprindeligt forventet. Det skyldes bl.a., at produktiviteten blev markant forøget inden for en række områder. I afsnittet Økonomisk redegørelse på s. 4-6 i regnskabet gives yderligere informationer om Novozymes resultater i Årets væsentligste forretningsbegivenheder I januar måned 2001 tildelte det amerikanske energiministerium Novozymes Biotech Inc., Novozymes amerikanske forskningsenhed, op til 14,8 millioner dollar i tilskud til udvikling af enzymer til bioethanolproduktion. I juni måned købte Novozymes virksomheden Sybron Biochemicals, nu omdøbt til Novozymes Biologicals. Det var Novozymes første virksomhedsopkøb, og integrationsprocessen er forløbet tilfredsstillende. I august måned blev virksomhedens nye strategi offentliggjort, herunder påbegyndelse af en række tiltag inden for det farmaceutiske område. Samtidig etablerede vi en række nye fokusområder inden for den eksisterende enzymforretning (se side 17). 10

14 Novozymes bestyrelse og direktion ser positivt på Nørby-udvalgets anbefalinger, og vi har allerede udviklet systemer, der vil sikre, at vi adresserer dem i praksis på fornuftig og dokumenterbar vis. Henrik Gürtler, Bestyrelsesformand Kvalifikation til KFX-indekset Med omkring aktionærer, over 15 aktieanalytikeres bevågenhed samt en fortsat kvalifikation til KFX-indekset er Novozymes også kommet godt fra start set fra en aktionærsynsvinkel. Aktiens officielle slutkurs ultimo 2001 var 168,50, en stigning på 6% for året som helhed, hvilket skal sammenholdes med et fald i KFX-indekset på 14% i den tilsvarende periode. God Corporate Governance I december offentliggjorde et udvalg nedsat af det danske erhvervsministerium en række anbefalinger til god selskabsledelse, såkaldt Corporate Governance. Udvalgets anbefalinger, som er udarbejdet af en gruppe danske erhvervsledere, blev umiddelbart efter offentliggørelsen bakket op af Københavns Fondsbørs. Novozymes bestyrelse ser positivt på de 31 konkrete anbefalinger, der omhandler såvel overordnede rationaler som mere konkrete og operationelle retningslinier for virksomhedernes bestyrelse og ledelse og samspillet med aktionærer og andre interessenter. Vi har udviklet systemer, som skal sikre, at der tages stilling til anbefalingerne, og at disse bearbejdes og omsættes til praktisk handling i virksomheden. Bredere og mere balanceret forretningsgrundlag Med en solid vækst inden for enzymer til fødevarer og dyrefoder, sammenholdt med et mindre fald inden for tekniske enzymer, har Novozymes fået et mere balanceret forretningsgrundlag. Købet af Novozymes Biologicals og de nye tiltag inden for det farmaceutiske område skal yderligere forstærke vores bestræbelser på at skabe en mere differentieret forretning og dermed også en mere hensigtsmæssig risikoprofil. Nye produkter og samarbejdspartnere I løbet af året introducerede Novozymes syv nye produkter. Blandt de vigtigste var produktet Lipopan F, som er udviklet til brug i bageriindustrien. En række længerevarende salgskontrakter blev indgået med store kunder, hvilket medvirker til at sikre en stabil salgsvækst i de kommende år. 11

15 Nyt aktietilbagekøb samt beholdning af egne aktier Bestyrelsen for Novozymes har besluttet at tilbagekøbe egne aktier i markedet for maksimalt 200 mio. kr. De købte aktier vil indgå i beholdningen af egne aktier til dækning af optionsprogrammer. Beholdningen af egne aktier udgjorde den 31. december stk. B-aktier, svarende til 3,4% af det samlede antal aktier. Direktionens og bestyrelsens beholdning af Novozymes aktier og optioner er uændret siden udgangen af tredje kvartal Udbytte Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 20. marts 2002 foreslå, at der udbetales et udbytte for 2001 på 2,00 kr. pr. aktie à 10 kr. Dette svarer til en stigning på 21% set i forhold til Der udbetales ikke udbytte af selskabets beholdning af egne aktier. Retssager Den 22. august 2000 afsagde en distriktsdomstol i São Paulo, Brasilien, kendelse om beslaglæggelse af Novozymes aktiver i Brasilien. Novozymes appellerede kendelsen, og ved appeldomstolen i São Paulo den 11. april 2001 fik Novozymes medhold. Sagen er hermed afsluttet til Novozymes fordel. Danisco A/S har i november 2001 anlagt sag ved Det Danske Voldgiftsinstitut, hvorunder det gøres gældende, at Novozymes uretmæssigt skulle have tilegnet sig visse lipaserelaterede opfindelser i forbindelse med et nu afsluttet samarbejdsprojekt mellem selskaberne og indføjet disse opfindelser i egen patentansøgning. Novozymes er af den opfattelse, at sagsanlægget beror på en række misforståelser, og Novozymes har desuden under sagen rejst modkrav om erstatning for eventuel skadevirkning på salget af Lipopan F. Hændelser efter årets afslutning Novozymes og det hollandske firma DSM har i januar måned indgået en licensaftale, hvor DSM giver Novozymes en global, delvis eksklusiv licens samt andre rettigheder til DSM s fytasepatenter. Aftalen sætter punktum for en række søgsmål i flere lande om krænkelse og gyldighed af DSM s fytasepatenter. Alle igangværende retstvister, der angår disse patenter, er dermed afsluttet. Novozymes kan nu fuldt ud koncentrere sig om at udnytte det fulde potentiale i dette hastigt voksende forretningsområde. Genencor International, Inc. har primo januar 2002 indledt forbudssag mod Novozymes for krænkelse af visse patentrettigheder tilhørende Genencor gennem salget af Carezyme til blandt andre Procter & Gamble. Det er Novozymes opfattelse, at selskabet ikke krænker de pågældende patenter. Forventninger til år 2002 I 2002 forventes salgsstigninger inden for samtlige produktområder. Tekniske enzymer mv., herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, forventes at vokse med omkring 5%, fødevareenzymer med 10-15% og foderenzymer med 15-20%. Den planlagte salgsvækst inden for vaskemiddelenzymer forventes især i andet halvår 2002, hvor salget fra nye produkter forventes at ville slå igennem. Under forudsætning af at valutakurserne specielt USD, JPY og BRL mod DKK forbliver på det nuværende niveau i resten af 2002, forventes den samlede omsætning i 2002 at vokse med 7-8% i forhold til salget i

16 Salgsudviklingen understøttes af Novozymes forventninger om at introducere seks til otte nye produkter i løbet af I 2002 vil omkostningsniveauet blive påvirket af en række særlige forhold, herunder omkostninger i forbindelse med det tidligere meddelte forlig med DSM. Arbejdet med at gennemføre den nye strategi, som blev kommunikeret den 8. august 2001, vil også medvirke til at øge omkostningsniveauet i forhold til år Det omfatter bl.a. en løbende kortlægning af eventuelle samarbejdspartnere og opkøbskandidater og en videreførelse af de allerede påbegyndte farmaceutiske projekter. Den effektive skatteprocent forventes at blive 30. Resultatet efter skat forventes på denne baggrund at stige med 5-7% i forhold til år Koncernens investeringer i faste anlæg forventes at blive mindre end årets afskrivninger, og 2002 vil således være det tredje år i træk, hvor investeringsniveauet ligger under afskrivningsniveauet. De frie pengestrømme forventes at ligge på niveau med 2001, begge år eksklusive akkvisitioner. Eksklusive omkostninger til DSM-forliget og de nye aktiviteter svarer dette til en stigning på 9-11% i resultat af primær drift. Priserne på betydelige råvarer forventes at stige. I lighed med tidligere år planlægges der igen i år med produktivitetsforbedringer og udbyttestigninger i produktionen. På trods af ovennævnte omkostningsudvikling forventes en stigning i resultat af primær drift på 7-8%. Overskudsgraden forventes opretholdt på niveauet 17%. Koncernens afkastningsgrad, målt som ROIC, forventes at udvikle sig positivt set i forhold til år 2001, hvor afkastningsgraden var på 12,0%. Langsigtede økonomiske mål De i år 2000 vedtagne langsigtede økonomiske mål fastholdes: En årlig vækst i resultat af primær drift på minimum 10% En overskudsgrad på niveauet 17% En forrentning af kapitalen, målt som ROIC, på minimum 15% pr. år Med henblik på at minimere risici i forbindelse med valutakursfald, heraf specielt nettoeksponering over for USD og JPY, har Novozymes valgt igen i 2002 at foretage en afdækning af USD og JPY, dækkende 12 måneder af indeværende års forventede nettopengestrømme i USD og JPY. Afhængig af den faktiske kursudvikling gennem året vil tab eller gevinster som følge af denne afdækning enten påvirke resultatet af primær drift eller nettofinansposterne. Med de nuværende valutakursniveauer medfører dette en valutakursgevinst, som alt andet lige vil forbedre nettofinansposten for Som følge heraf forventes nettofinansomkostningerne at blive mellem mio. kr. i Udsagn om fremtiden Ovenstående afsnit Forventninger til år 2002, beretning omkring Novozymes samt den økonomiske redegørelse indeholder udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, som bl.a. kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til de anførte forventninger, bl.a. uforudsete udviklingstendenser i de internationale valuta- og rentemarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. 13

17 Øget vækst med nye strategiske initiativer I august vedtog Novozymes at supplere den eksisterende strategi med en række initiativer uden for Novozymes traditionelle enzymområde. Målet er på sigt at sikre en vækst i salget på mere end 10%. Ud over enzymer til industriel anvendelse vil Novozymes fremover fokusere på to områder: opkøb af virksomheder og aktiviteter inden for det farmaceutiske område. Samtidig geares organisationen til at arbejde særlig hurtigt og effektivt inden for udvalgte fokusområder med udvikling af nye enzymanvendelser. Det sker ved at integrere forskning og produktudvikling sammen med markedsføring inden for særlige fokusområder i specielle team (læs mere om de udvalgte fokusområder på side 17). Enzymer til industriel anvendelse er og vil stadig være det bærende forretningsområde for Novozymes og det område, hvor omkring 90% af de forskningsmæssige ressourcer vil blive lagt. Den nye strategi har tre fokusområder: Enzymer til industriel anvendelse (den eksisterende forretning) Virksomhedsopkøb, der har relation til Novozymes kernekompetencer Aktiviteter inden for det farmaceutiske område Samarbejder skal bane vejen til det farmaceutiske område Arbejdet med de nye initiativer på det farmaceutiske område er primært forankret i Novozymes forskningsenhed i Davis, Californien, USA, samt i Danmark. Projekterne udføres i partnerskaber med andre forskningsinstitutioner og virksomheder. Indtjeningen til Novozymes skal komme gennem salg af licenser, kontraktproduktion og, i foreløbig ét projekt, egenproduktion af gæringsprodukter. Inden for det farmaceutiske område arbejdes der på fire fronter: lavallergene proteiner, peptider til behandling af infektioner, kontraktproduktion af farmaceutiske produkter samt hyaluronsyre. 1 Lav-allergene proteiner 2 Peptider til behandling af infektioner Mange medicinske produkter er baseret på proteiner. Men Det bliver stadig sværere at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier og andre mikroorganismer, da disse proteiner kan give allergi også i medicin. Novozymes har udviklet en unik teknik, der kan finde og ændre potentielt efterhånden bliver modstandsdygtige over for de kendte allergifremkaldende proteiner og derigennem reducere behandlingsformer. Novozymes arbejder på at finde og risikoen for at fremkalde allergi i forbindelse med indtagelse af medicin. medicinsk behandling af videreudvikle peptider små proteiner der kan indgå i infektioner. 14

18 3 4 Kontraktproduktion af farmaceutiske produkter Mange proteinbaserede farmaceutiske produkter fremstilles i dag ved dyrkning af celler fra pattedyr, såkaldt mammalcelleteknologi. Dette er en meget dyr, langsom og besværlig metode, som Novozymes håber at kunne erstatte med gæring af mikroorganismer. Et forskningsprojekt hos Novozymes har som mål at undersøge mulighederne for dette. Hvis det lykkes, får vi en produktionsmetode, der er hurtigere, enklere og giver bedre udbytter. Hyaluronsyre Novozymes har indgået en aftale om at undersøge området for produktion af hyaluronsyre med det amerikanske firma Hyalose LCC, som har fundet de gener, der muliggør effektiv produktion af hyaluronsyre. Produktet bruges til bl.a. behandling af leddegigt og i forbindelse med længerevarende operationer, som f.eks. øjenoperationer. Hvis det lykkes at få disse gener til at virke i Novozymes mikroorganismer, vil det være muligt fremover at fremstille hyaluronsyre ved hjælp af en avanceret mikrobiel metode frem for ved brug af hanekamme eller streptokokbakterier, som det sker i dag. 15

19 Fra Sybron Biochemicals til Novozymes Biologicals I juni 2001 blev amerikanske Sybron Biochemicals købt af Novozymes og bærer nu navnet Novozymes Biologicals. Købet er Novozymes første skridt på vejen mod opkøb af virksomheder, der matcher Novozymes kernekompetencer. Biologicals er, ligesom Novozymes, baseret på mikrobiologi og miljøvenlige alternativer til traditionelle kemikalier. Biologicals har ca. 100 medarbejdere, de fleste i Roanoke County, Virginia, USA, og udvikler og fremstiller mikrobielt baserede produkter til industri, husholdning og landbrug. Eksempler er: produkter til rensning af industrielt spildevand, rengørings- og lugtbekæmpelsesmidler og afløbsrens til institutioner og husholdningsbrug. Den største vækst ventes fremover at komme fra Biologicals produktserie Green Releaf bl.a. i form af et nyt produkt til græs på golfbaner. Produktet stimulerer væksten af græsset og giver det modstandskraft over for sygdomme. Novozymes Biologicals passer ind i vores vision om at levere miljøvenlige biologiske løsninger. Samtidig med at vi udvider Novozymes sortiment til at omfatte andre biologiske produkter end enzymer, ser vi en række mulige synergieffekter med vores nuværende forretning, siger Steen Riisgaard, administrerende direktør, Novozymes. I 2002 starter Novozymes bygningen af nye faciliteter til Biologicals forskning og administration i Roanoke County Center for Research & Technology, et projekt, der løber over fem år. Opkøbsstrategi Novozymes forventer i de kommende år atopkøbe flere virksomheder. De virksomheder, vi er på udkig efter, skal passe strategisk til Novozymes eksisterende teknologibase, f.eks. inden for gæringsteknologi, og samtidig være eller kunne blive økonomisk attraktive på kortere sigt. Dialog og partnerskaber Partnerskab og samarbejde er centrale elementer i Novozymes strategi. Et eksempel er vores succesrige strategiske alliance med Roche-koncernens Vitamins and Fine Chemicals Division om udvikling og salg af foderenzymer. Det er i det hele taget typisk for Novozymes, at vores produkter udvikles i tæt samarbejde med kunderne. Også i udviklingen af de nye strategiske fokusområder satses der på partnerskaber. Det er således i høj grad gennem samarbejde med forskere og virksomheder uden for Novozymes, at strategien inden for det farmaceutiske område skal realiseres. 16

20 I vores virksomhed er der mange muligheder for synergi, som kan bidrage til væksten i Novozymes. Ted Melnik, direktør, Novozymes Biologicals Bob Plovmann og Jessie Tisinger fra Novozymes Biologicals ved Roanokes spildevandsanlæg. Nye fokusområder kobler innovation og markedsføring En del af Novozymes fremtidige vækst skal komme fra helt nye enzymanvendelser. I 2001 besluttede vi at sætte særligt fokus på en håndfuld udvalgte områder ved at organisere nogle af disse på en ny måde i selvstændige team. Her arbejder medarbejdere fra forskning og markedsføring tæt sammen og fokuserer på at udvikle nye enzymer til det pågældende område for at få dem hurtigt på markedet. På mange måder kan disse team sammenlignes med små virksomheder i virksomheden. De kommer til at spille en vigtig rolle for udviklingen af enzymer til nye områder, og der har været stor interesse fra medarbejdernes side for denne arbejdsform. De team, der foreløbig er etableret, er: Fedt og madolie, Papir, Forarbejdede fødevarer og Enzymanvendelser i Asien. Produkter på vej Nogle af disse forsknings- og udviklingsprojekter ventes allerede fra 2002 at udmønte sig i nye enzymprodukter. Industri Enzymtype Anvendelse Vaskemidler Lipase Fjernelse af fedtholdige pletter efter første vask Protease Forbedret fjernelse af proteinholdige pletter samt højere enzymstabilitet Cellulase Forbedret pleje af bomuldstekstiler Brændstofalkohol Cellulase Nedbrydning af cellulose i overskudsprodukter fra landbruget (biomasse) til forgærbart sukker for fremstilling af brændstofalkohol Papir Cellulase Forbedrede papirfiberegenskaber samt reduktion af urenheder mv. i papirproduktion Bageri Lipase Forbedret brødkvalitet og delvis erstatning af emulgatorer Drikkevarer Laccase Stabilisering af brygproces samt frugtsaft Dyrefoder Fytase Mere konkurrencedygtig fytase for forbedret ernæringsmæssig værdi i svineog fjerkræfoder samt reduktion af fosfatudledningen fra husdyrhold Diverse Haloperoxidase Bekæmpelse af levende mikroorganismer, bakterier og svampesporer Novozymes rekord i lancering af et nyt enzymprodukt er på 26 måneder fra idé, over forskning, udvikling og produktion, til det første salg. 17

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S 06/03/2008 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Direktør Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International ASA

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd.

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. 14. august 2006 Novozymes tager endnu et vigtigt skridt i retning af at blive en førende leverandør af rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere