Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser"

Transkript

1 HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard

2 TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De 4 vækststrategier en virksomhed kan vælge imellem samt indholdet i disse - Hvilke beslutningssituationer en virksomheds vækstrate bruges i (f.eks. ved virksomhedsbedømmelse v.h.a. aktievurderingsmodeller) - Hvorfor den selvfinansierede vækstrate indgår som et centralt element i regnskabsanalysen - Analyse af den selvfinansierede vækst - Faktisk vækstrate større end selvfinansieret vækstrate - Faktisk vækstrate lavere end selvfinansieret vækstrate - Vækst og værdiskabelse - estimation af vækst - indtrængning på markedet - markedsekspansion - produktudvikling - diversifikation - definitionen på den selvfinansierede vækst - sammenhængen mellem selvfinansieret vækst og udbyttepolitik - eksempel på analyse af den selvfinansierede vækst - egenkapitalændringer - ændringer i gældsandelen - ændringer i udbyttepolitikken - driftsmæssige ændringer, effektiviseringer m.v. - organisk vækst/købe vækst udefra - vækst og værdiskabelse

3 Vækstanalyser, generelt: Temaet genmnemgås i kapitel 6 i lærebogen. En virksomheds kan vælge mellem forskellige vækststrategier: 1) For eksisterende produkter på eksisterende markeder kan vækst virkeliggøres som følge af vækst på det pågældende marked, eller ved at markedsandele erobres fra konkurrenter 2) Vækst gennem produktudvikling på eksisterende markeder vil ofte være baceret på virksomhedens faglige viden. Produkudviklingen kan være drevet af kundernes behov samt af det forhold, at produktlivscyklus'en for virksomhedens produkter er kort (f.eks. B & O) 3) Vækst kan bestå i, at virksomheden markedsfører allerede eksisterende produkter på nye markeder. Kapitalintensive virksomheder kan ofte ikke uden videre skifte over til at markedsføre et nyt produkt. Her må vækst ske gennem markedsudvidelse (f.eks. forskningstunge virksomheder, Novo-Nordisk m.fl.) 4) Vækst kan ske ved diversifikation, der består i såvel nye produk ter som nye markeder. Der kan her være tale om vertikal integration eller horisontal integration. Ekspansive vækststrategier kan realiseres gennem opkøb af virksomheder eller indgåelse af forskellige samarbejdsaftaler, strategiske alliancer m.v. En virksomheds vækstpotentiale afhænger af de produkt- og markedsmæssige muligheder for at gennemføre rentable projekter, men er også bestemt af de finansielle muligheder. Vækst er naturligt et væsentligt mål for virksomheden, f.eks. i omsætning, markedsandel m.v., men det må analyseres, om al vækst er optimalt; hvad f.eks. med vækstens indflydelse på indtjening, investering, likviditet m.v. Ved en virksomheds selvfinansierede vækst forstås tilvæksten i egenkapitalen. En virksomhed vil uden at øge den finansielle risiko kunne udvide sin gæld i samme relative takt som egenkapitalen.

4 Analyse af den selvfinansierede vækst: Selvfinansieret vækst er en funktion af egenkapitalforrentningen og udbyttet, jvf. formlen på side 150: G = EKF x (1 - u) Det ses af formlen, at virksomhedens fremtidige vækst ikke vil kunne overstige egenkapitalens forrentning efter skat. Hvis væksten for den branche, indenfor hvilken virksomheden befinder sig, er mindre end virksomhedens potentielle vækstrate, og virksomheden ikke har mulighed for at øge sin markedsandel, så vil branchens vækstrate alt andet lige sætte grænsen for virksomhedens vækst. Det er tidligere påvist, hvorledes EKF er en funktion af AG, rentemarginalen og den finansielle gearing, jvf. side 103. Den selvfinansierede vækst kan udtrykkes således (figur 6.1): g = (AG + (AG-r) x G/EK) x (1 - s) x (1 - u) Ved at kombinere Du-Pont nøgletallene med den selvfinansierede vækst er det muligt, at analysere kilderne til væksten og vurdere hvilken risiko, der er forbundet med opnåelsen af væksten. Ifølge ovennævnte formel er der således en sammenhæng mellem rentabilitet, gældsandel og vækst. Dette er belyst gennem eksemplerne 6.1, 6.2 og 6.3 i lærebogen på siderne Af de 3 eksempler ses, at en virksomheds vækst vil kunne øges gennem gældsætning, forudsat at rentemarginalen er positiv. Mange virksomheder ekspanderede på denne måde i 1960'erne. Af eksemplerne ses desuden, at den selvfinansierede vækst forudsætter rentabilitet. Desuden ses, at med ændret gældsandel, er der en entydig sammenhæng mellem en virksomheds rentabilitet og den selvfinansierede vækst. Har en virksomhed udnyttet sin maksimale lånekapacitet, er dens eneste mulighed for vækst, at man er i stand til at øge afkastningsgraden. Mange virksomheder var i denne situation i 1980'erne og delvist i 1990'erne.

5 Faktisk vækstrate er større end selvfinansieret vækstrate: Hvis salget stiger kraftigere end den selvfinansierede vækst er virksomheden i ubalance, der kan tackles på følgende måder: 1) Reducere vækstraten 2) Driftsmæssige indgreb: For at forbedre afkastningsgraden 3) Finansielle indgreb: Forøge gældsandel Reducere udbyttet Tilføre yderligere egenkapital Reducere vækstraten: Er et alternativ, som virksomheden selv er herre over, men er oftest ikke ønskelig, hvis væksten er god. Driftsmæssige indgreb: for at forbedre afkastningsgraden: * Frasalg af aktiviteter (de dårlige ) * Forøge omsætningshastigheden, f.eks. outsourcing * Forøge overskudsgraden - omkostningsreduktioner, salgsprisforhøjelser, ændring af produktmix m.v. Finansielle indgreb: Med givne forudsætninger til egenkapitalens forrentning (investor, f.eks.) afhænger vækstraten af virksomhedens forventede udbyttepolitik, jvf. formlen: g = EKF x (1 - u). Vækstraten kan bevæge sig mellem 0 og maksimal vækst svarende til egenkapitalens forrentning efter skat alt efter hvor meget udbytte der udbetales, se figur 6.2 på side 156. I eksempel B's tilfælde var g = 17,6%. Hvis branchens g = 20% vil B miste markedsandel medmindre EKF forøges eller den vælger at reducere udbyttet. Vælges dette vil den fremtidige udbyttestrøm reduceres. Er virksomhedens vækst større end branchens kan den enten søge at opnå større markedsandele eller på anden måde ekspandere.

6 Faktisk vækstrate er lavere end selvfinansieret vækst: Problem: Virksomheden skaber større likviditet end den kan anvende umiddelbart. Løsningsmuligheder: * Skabe organisk vækst * Tilbagebetale overskudslikviditet til ejerne * Købe vækst Vækst og værdiskabelse: Vækst er ikke et mål i sig selv, idet vækst på et område, f.eks. omsætning, muligvisvis vil medføre forringet indtjening. God vækst skaber merværdi for virksomhedens ejere - shareholder value, medens dårlig vækst nedbryder shareholder value. Vækstpotentialet for en virksomhed afhænger af de produkt/markedsmæssige muligheder kombineret med de finansielle ressourcer, som er til rådighed. Vækstvirksomheder har en mere usikker indtjening end ikke-vækstvirksomheder, jvf. omtalen på side 159/160, bl.a.: * Jo kraftigere vækst - jo større usikkerhed * Salgs mætningspunktet vil nærme sig * Stigende konkurrence - lavere salgspriser * Større markedsføringsindsats - lavere afkastningsgrad * Stigende driftsmæssig og finansiel risiko Mange andre forhold kan spille ind, f.eks. samfundsforhold. Se eksempel 6.4, der viser sammenhæng mellem rentabilitet, gældsandel og selvfinansieret vækst i 4 virksomheder og figur 6.3, der viser den selvfinansierede vækst i succesvirksomheder i perioden

7

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for Expedit-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Sammenhæng. Mål. Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Sammenhæng. Mål. Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i Fag: Klasse: Lærer: Virksomhedsøkonomi B as2hhib

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling Lønsomhedsanalyser som grundlag for Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling af partner, cand.merc. Michael Ejby og chefkonsulent, cand.merc. Søren Strunk-Sørensen, Aston Promentor

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Marc Alexander Theil Bolvinkel Tobias Vangsgaard Hansen Vejleder: Palle Nierhoff Opgave nr. 19 Værdiansættelse af Sjælsø

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Copenhagen Business School, maj 2014 Forfatter: CPR-nr.: 240384-XXXX Vejleder: Daniel Probst Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere