Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op"

Transkript

1 Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) er et svensk biofarmaceutisk selskab med fokus på egenudvikling og salg af medicin inden for sjældne sygdomme. Selskabets ekspertise ligger inden for proteinbaserede lægemidler og biologisk fremstilling & produktion. Sobis egen produktportefølje retter sig mod inflammation, blødersygdomme samt genetiske lidelser. Endvidere har Sobi indgået produktions-, salgs- og distributionsaftaler med samarbejdspartnere, der betyder at Sobi også varetager kommercialiseringen af partnerudviklet medicin i Europa, Rusland, Mellemøsten og Nordafrika. Sobi omsatte i 2014 for 2,6 mia. SEK, men leverede et negativt resultat efter skat på -268 mio. SEK, alene som følge af afskrivninger på 325 mio. SEK i 1.kvt 2014 for udviklingskandidaten Kiobrina, som fejlede et fase III studie, hvor målet var at vise vægtøgningseffekt i for tidligt fødte spædbørn. Kiobrina-programmet er herefter blevet nedlagt. Uden denne ikke-likviditets påvirkende afskrivning var resultatet på 57 mio. SEK og pengestrømmene viste derfor også et pænt overskud på 71 mio. SEK. Primo maj har Sobi afrapporteret 1.kvt 2015 regnskabet, som viser en omsætning på 869 mio. SEK, hvilket modsvarer en vækst på massive 51%. Driftsresultatet er forbedret med hele 460 mio. SEK til et overskud på 102 mio. SEK. Justeres for nedskrivningen på Kiobrina i 1.kvt 2014 er der dermed tale om en reel fremgang på 135 mio. SEK. Pengestrømmene fra driften viste en fremgang på 25% til 169 mio. SEK. Nettoresultatet for perioden var på 106 mio. SEK, mod -329 mio. i 1.kvt Orfadin-salget op med 136% i 1.kvt Sobis flotte salgsfremgang i 1. kvartal drives på flere fronter: Først og fremmest er salget af lægemidlet Orfadin for stærkt opadgående med en vækst på 136% til 180 mio. SEK, drevet af det amerikanske marked, hvor Sobi siden april 2014 selv har markedsført lægemidlet. Orfadin retter sig mod den sjældne genetiske lidelse Swedish Orphan Biovitrum (MA50 og MA200) Kilde: BCVIEW Fortsættes næste side... LÆS I ØU NORDIC BIOTECH & PHARMA NR. 3/2015 SELSKABSANALYSER Side 1 Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op Side 4 Bionor Pharma leder fortsat efter udviklingsvej Side 6 Usandsynligt at Veloxis FDA-kendelse omstødes Side 8 Novo Nordisk kan bære aggressiv prissætning Side 10 Mulighed for Lundbeck-opjustering i 2. halvår NYHEDSOVERBLIK Side 13 Flad udvikling i den nordiske sundhedssektor i maj MODELPORTEFØLJE Side 16 Modelporteføljen outperformede peerindeks i maj TABELLER Side 17 Styrketabel: Oversigt over stærke og svage aktier Side 18 Udenlandske mægleres nettokøb og nettosalg Side 19 Kursoverblik: Top 100 Nordic Biotech & Pharma Side 20 Kursoverblik: Vigtigste peerindeks Side 21 Kalender: Kommende vigtige begivenheder MARKEDSANALYSE Side 15 Indeksstyrke giver forhåbninger om ny kursfest

2 SELSKABSANALYSE Side 2 Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op...fortsat fra forsiden Arvelig Tyrosinæmi Type 1 (HT-1), som medfører at spædbørn mangler et enzym som gør at aminosyren tyrosin ikke kan nedbrydes, hvilket fører til ophobning af affaldsstoffer i kroppen som så slutteligt afføder svigt af vitale organer som lever og nyrer. Sygdommen rammer ca spædbørn/småbørn på verdensplan, og var tidligere en genetisk lidelse med en høj dødelighed. Sobi har de globale rettigheder til Orfadin, som er det eneste effektive lægemiddel mod lidelsen. Per januar 2015 varetager Sobi selv salget i Sydamerika og i Europa har man d. 4. maj i år modtaget en positiv anbefaling fra ekspertkomitéen CHMP som indstiller til at den europæiske lægemiddelstyrelse EMA godkender Orfadin i et nyt behandlingsformat med orale doser af 20 mg. Endelig arbejder Sobi også på en flydende version af Orfadin som vil være særligt velegnede til små børn. Anti-inflammationsmedikamentet Kineret, som primært anvendes i behandlingen af leddegigt, viste en vækst på 60% til 178 mio. SEK. Salget drives af volumenvækst i både Europa og USA og Sobi fremhæver at en godkendelseslabel, der tillader anvendelse i både børn og voksne er et vigtigt salgsparameter. Sobis salgsroyalties fra partneren Biogen på de to genetiske blødersygdoms-medikamenter Elocta og Alprolix steg med 60% til 17 mio. SEK. Sobi er berettiget til 2% af salget i Biogens territorier. Elocta retter sig mod behandling af Hæmofili A, hvor patienterne mangler en koncentration af koagulationsfaktoren 8, som fører til alvorlige blødninger som kan være livstruende. Hæmofili A rammer 1 ud , og med anslået tilfælde på verdensplan. Elocta er godkendt på alle større markeder med undtagelse af Europa, hvor en registreringsansøgning er indsendt og godkendelse kan være i hus sidst i Alprolix er d. 31.marts 2014 godkendt af FDA i USA i hæmofili B hvor patienter mangler koagulationsfaktoren 9. Hæmofili B skønnes at ramme ca. 1 ud af personer, og med anslået tilfælde på verdensplan. I februar 2015 afrapporteredes positive fase III data for Alprolix i børn op til 12 år, hvilket betyder at vejen nu også er banet for indsendelse af en europæisk registreringsansøgning. Sobis partner Biogen varetager salget af både Elocta og Alprolix på globalt plan med undtagelse af Europa, Rusland, Nordafrika og Mellemøsten, hvor Sobi har kommercialiseringsoptioner. I november 2014 valgte Sobi at udnytte optionen for Elocta, hvilket kostede en licensbetaling på 10 mio. dollars til Biogen. Royalties fra Sobis salg af partnerprodukter steg med 23% til 202 mio. SEK. Det er her særligt lægemidlet Kepivance som performer godt. Kepivance anvendes til at dæmme op for oral mucositis (slimhindebeskadigelse) i mund og hals hos knoglemarvskræft-patienter som står foran stamcelletransplantation. En anden vækstdriver er en engangsbetaling på 18 mio. SEK fra amerikanske Exelixis relateret til en forlængelse til ultimo 2019 af en salgs- og distributionsaftale for kræftmedicinen Cometriq, som anvendes i behandlingen af metastatisk skjoldbruskkirtelkræft. Sobi sælger Cometriq i EU samt Schweiz, Norge, Rusland og Tyrkiet. Endelig steg Sobis omsætning for produktionen af Pfizers blødermedicin ReFacto rettet mod faktor 8, med 47% til 208 mio. SEK. Væksten dækker dog over en koncentration i leverancer i 1.kvt., som ikke ventes at kunne opretholdes på samme niveau de kommende kvartaler. Fortsættes næste side... Regnskabstal: Sobi Mio. SEK 3M M /- Udv. +/- % Produktsalg 865,0 573,3 291,7 51% Anden omsætning 4,0 0,0 4,0 Total omsætning 869,0 573,3 295,7 52% Produktionsomkostninger -346,0-253,6-92,4-36% Administration & Salg -289,0-225,8-63,2-28% Forskning & Udvikling -132,0-127,1-4,9-4% Andre udgifter 0,0-324,8 324,8 100% Total driftsudgifter -767,0-931,3 164,3 18% Af- & Nedskrivninger -71,0-70,0-1% Driftsresultat (EBIT) 102,0-358,0 460,0 128% Finansielle poster -13,7 12,7 93% Resultat f/skat ,7 472,7 127% Skat/Skattefradrag % Nettoresultat ,7 434,7 132% Indtjeningsmarginer: Sobi Procent 3M M /- Udv. +/- % Bruttosalgsmargin 60,0% 55,8% 4,2% 7,6% Nettosalgsmargin 26,6% 16,4% 10,2% 62,3% Driftsmargin (total oms.) 11,7% -62,4% 74,2% 118,8% Nettoresultatmargin 12,2% -57,3% 69,5% 121,3% Salg - produkter: Sobi Mio. dkk. 3M M /- Udv. +/- % Kineret (inflammation) 198,0 123,6 74,4 60% Orfadin (genetik/metabolisme) 180,0 76,2 103,8 136% Andre (Genetics & Metabolism) 36,0 30,5 5,5 18% Royalties - blødersygdomme 17,0 10,6 6,4 60% Royalties - partnerprodukter 202,0 164,6 37,4 23% Produktionsoms - ReFacto 208,0 141,8 66,2 47% Royalties - ReFacto 25,0 26,0 66-4% Produktsalg Total 866,0 573,3 292,7 51% SELSKABSANALYSE: LUKRATIV NICHE-PIPELINE VIL DRIVE SOBI HØJERE OP - side 2

3 SELSKABSANALYSE Side 3 Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op...fortsat fra forrige side Sobis indtjeningsmarginer er som følge af den solide toplinjevækst på 51% forbedret drastisk, da produktionsomkostningerne og salgsomkostningerne i samme periode blot er steget med 33%. Bruttosalgsmarginen er dermed hævet med 420 basispoint til 60,0%, mens nettosalgsmarginen er forbedret med 1020 basispoint til 26,6%. For hele 2015 forventer ledelsen en omsætning på 2,8-3,0 mia. SEK., og en bruttosalgsmargin på 58-60%. Driftsudgiftssiden ventes at bære præg af forberedelser til lanceringen af Elocta efter den forventede EMAgodkendelse senere på året. Mange kurstriggere trods høj prissætning Sobis aktiekurs er hidtil i år steget med 72%, hvilket ikke kun skyldes de gode fundamentale nyheder, men også reelle opkøbsspekulationer. I slutningen af april bekræftede Sobis ledelse således, at man rent faktisk har modtaget et eksternt ikke-bindende og betinget købsbud på hele selskabet. Sobi handles ved den nuværende kurs i 136,8 SEK til en børsværdi på 37 mia. SEK, hvilket modsvarer ca. 8 gange egenkapitalen og en P/E der er skyhøj og oppe i nærheden af 100. Vi vurderer dog at der er rimelighed i den nuværende værdisætning af følgende grunde: Dels er Sobis pipeline ekstremt attraktiv, og man er alene på det lukrative HT-1 marked med Orfadin, hvor særligt det liberale amerikanske medicinmarked fortsat udviser solide vækstrater. Det er derfor af vital betydning, at Sobi nu selv varetager salget i Nordamerika, så man for alvor kan skumme fløden på den forventede fortsatte markante omsætningsvækst. Dernæst er Sobi og Biogen ekstremt stærkt positioneret på Hæmofili A og B markedet som samlet set udgør et globalt marked på 7 mia. dollars på årsbasis. Vi forventer at bløderdivisionen vil blive en stærk vækstdriver for Sobi i de kommende år. Vi vurderer at Elocta og Alprolix vil blive blandt de markedsledende medikamenter og at det samlede salg med tiden vil opnå blockbuster-status, dvs. et salg på over 1 mia. dollars. Sobi modtager 2% af salget i Biogens territorier og herudover vil Sobi selv varetage salget i Europa, Rusland, Nordafrika og Mellemøsten og betale royalties til Biogen. Vi skønner at Sobis egne territorier udgør ca % af verdensmarkedet. For det tredje har Sobi indgået en kommercialiseringsaftale omfattende 71 lande i Europa, Asien og Afrika med Auxillium Pharmaceuticals for Xiapex rettet mod de sjældne arvævslidelser Peyronies sygdom og Dupuytrens kontraktur, som resulterer i hhv. penisdeformitet og kronisk krogede fingre som ikke kan rettes ud. Xiapex er for nylig blevet godkendt i Europa i begge indikationer. Vi vurderer at der kan opnås et årligt salg på omkring 100 mio. dollars i Sobis territorier. Endelig føler vi os overbeviste om at Sobi-ledelsens forventningerne til 2015 er alt for konservative, særligt på toplinjen. Vi forventer et salg over 3 mia. SEK og et resultat efter skat på ca. 200 mio. SEK. Men vigtigst så vil årene fra 2016 og frem være præget af høj vækst og en forventet stigende margin på salget. Spekulativt er der også den mulighed, at Sobi bliver opkøbt i løbet af de kommende måneder eller at spekulationerne om et opkøb som minimum fortsætter, hvilket alt andet lige vil holde en hånd under aktiekursen. Vi indleder dækning af Swedish Orphan Biovitrum med en købsanbefaling og et 12-måneders kursmål på 200 SEK per aktie. Peter Aabo Nøgletal: Sobi Mio. SEK 3M M /- Udv. +/- % Cash Flow - Drift 169,0 135,0 34,0 25% Cash Flow - Investering -17,0-6,0-11,0-183% Cash Flow - Finansiering 10,0 0,0 10,0 Cash Flow Total 162,0 129,0 33,0 26% Kapitalberedskab 682,0 573,7 108,3 19% Egenkapital 4.645, ,1 201,9 5% Langsigtede forpligtelser 1.099, ,2 30,8 3% Forpligtelser i alt 1.961, ,7 180,3 10% Balance 6.606, ,8 382,2 6% Aktiekapital (mio. stk aktier) 270,4 270,4 0,0 0% Medarbejdere (antal) 621,0 544,0 77,0 14% Indtjening per aktie (SEK) 0,4-1,2 1,6 132% TILBUD PÅ ØU NORDIC BIOTECH & PHARMA Tegner du årsabonnement før 1. juli 2015 får du 30 % rabat. Abonnement omfatter 22 udgivelser fra august, hvor det overgår til at udkomme hver 14. dag. Normalprisen for private investorer er kr. inkl. moms. Rabatprisen er kr. inkl. moms. For professionelle investorer og virksomheder er listeprisen kr. inkl. moms for op til fem modtagere. Fratrukket introduktionsrabat ved tegning før 1. juli. er prisen kr. inkl. moms. Tidsskriftet henvender sig både til den forsigtige investor, som har særlig interesse i stabile medicinal og medtech virksomheder, samt mere risikovillige investorer, der er parate til SELSKABSANALYSE: LUKRATIV NICHE-PIPELINE at gå efter de helt store VIL afkast DRIVE som SOBI kan opnås HØJERE inden for OPbio- teksektoren. - side 3

4 SELSKABSANALYSE Side 4 Bionor Pharma leder fortsat efter udviklingsvej Det mindre norske biotekselskab Bionor Pharma har over de seneste år gennemgået en gennemgribende transformation til et rendyrket biotekselskab fra oprindeligt at have været et farmaceutisk selskab med fokus på salg af kosttilskud og slankeprodukter herunder brand-flagskibet Nutrilett. I 2010 frasolgte man Nutrilett-sortimentet for 110 mio. NOK, og samtidig opkøbtes vaccineselskabet Binor Immuno, hvilket har medført at fokusområdet i dag er udvikling af peptid-baserede terapeutiske vacciner til behandling af infektionssygdomme. Det altoverskyggende fokusområde er dog HIV (Human Immundefekt Virus), hvor man har to stk. vacciner i kliniske afprøvning, hhv. Vacc-4x og Vacc-c5. Ubehandlet vil HIV typisk over en årrække udvikle sig til den dødelige sygdom AIDS (Acquired Immuno Deficency Syndrome) som følge af at HIV nedbryder kroppens CD4 T-celler, som er vitale for at beskytte mod vira, infektioner, cancer m.v. I dagens HIV-behandling anvendes Anti-Retroviral-Therapies (ART) med succes til at hindre at HIV repliceres og dermed udvikler sig til AIDS, men ART kan ikke udrydde HIV, hvorved det i bedste fald forbliver en kronisk sygdom. Bionor Pharma arbejder på en decideret helbredende kur mod HIV. decideret helbredende behandling af HIV, hvilket man vil forsøge at opnå ved at kombinere vaccinen med andre medikamenter, som modulerer/stimulerer immunsystemet. Et lille studie med 24 patienter sammen med Celgenes blodkræftmedikament Revlimid har påvist, at kombinationen af Vacc-4x+Revlimid er i stand til booste antallet af CD4-celler med 30%, mens placebo+revlimid boostede CD4-tallet med 17%. Herudover har man iværksat et 26-patienters studie med Celgenes HDAC-hæmmer Istodax, som ligeledes anvendes i blodcancersygdomme. Istodax-behandling menes at modulere immunsystemet på en sådan måde, at det fører til synliggørelse af latent skjult HIV-virus i inficerede CD4-celler, hvorved Vacc-4x efterfølgende kan se disse HIV-virusceller og slå dem ihjel. Bionor Pharma bruger metaforen Kick and Kill, som henviser til at Istodax sparker til HIV-cellerne, mens Vacc-4x udsletter dem. Indtil videre foreligger der kun foreløbige og sparsomme resultater fra studiet, som indikerer at Bionor Pharma (MA50 og MA200) Fortsættes næste side... Små kliniske studier indikerer HIV-effekt I efteråret 2010 afrapporterede Bionor Pharma overordnede resultater fra et placebokontrolleret fase IIb studie med 135 HIV-patienter, som blev behandlet med Vacc-4x i kombination med standard ART-behandling (Anti-Retroviral-Therapies). Forsøgets resultater var umiddelbart negative, da man ikke så nogen statistisk signifikant forskel mellem Vacc-4x og placebo på de primære målepunkter, som var antallet af CD4-celler i blodet samt antal af patienter, der ikke havde behov for at genoptage ART-behandlingen. En granskning af de fulde forsøgsresultater viste dog noget interessant; Patienter behandlet med Vacc-4x oplevede et statistisk signifikant fald i HIV-virus i blodet i sammenligning med placebobehandlede patienter, og endvidere var der en ligeledes statistisk signifikant reduktion af HIV-niveauet i blodet i patienter, som fortsat ikke havde genoptaget ART-behandling. Specifikt var der tale om en virusreduktion på 55% (p-værdi 0,0003) blandt Vacc-4x behandlede patienter, mens reduktionen i placebo-armen var 8%, hvilket ikke var en signifikant forskel. Ovenpå de positive resultater, har Bionor Pharma taget en beslutning om at udvikle Vacc-4x som en Kilde: BCVIEW Regnskabstal: Bionor Pharma Mio. NOK 3M M /- Udv. +/- % Nutriceutical produktsalg 0,0 1,1-1,1-100% Licens og anden omsætning Total omsætning 0,0 1,1-1,1-100% Produktionsomkostninger 0,0-0,8 0,8 100% Forskning & Udvikling -5,4-10,5 5,1 49% Administration -4,9-5,2 0,3 6% Andre omkostninger -7,4-3,9-3,5-91% Af- & Nedskrivninger -2,8-2,8 0,0 0% Total driftsudgifter -20,5-23,1 2,7 12% Driftsresultat (EBIT) -20,5-22,1 1,6 7% Finansielle poster 0,2 0,4-0,2-42% Resultat f/skat -20,2-21,6 1,4 7% Skat/Skattefradrag Nettoresultat -20,2-21,6 1,4 7% SELSKABSANALYSE: BIONOR PHARMA LEDER FORTSAT EFTER UDVIKLINGSVEJ - side 4

5 SELSKABSANALYSE Side 5 Bionor Pharma leder fortsat efter udviklingsvej...fortsat fra forrige side Istodax tilsyneladende reaktiverer HIV i CD4-cellerne og at Vacc-4x efterfølgende slår disse ihjel, illustreret ved at man dels så en reduktion på 21% i HIV DNA-niveauet i CD4-cellerne og dels kunne man kun registrere tilbageværende HIV-virus i 2 ud af 9 patienter. Der ventes yderligere resultater fra studiet i 2. halvår I maj i år har Bionor Pharma meddelt, at man vil danne en videnskabelig komité bestående af globale eksperter inden for HIV med henblik på at designe et endeligt proof-of-concept fase II studie for Vacc-4x i kombination med et kick-medikament, som skal positionere Vacc-4x som en helbredende HIV-vaccine. Studiet vil være placebo-kontrolleret og randomiseret. Bionor har over det seneste års tid gennemgået store forandringer på det organisatoriske plan. Medarbejderstaben er blevet nedbragt fra 18 til 10 ansatte, og man har udskiftet store dele af bestyrelsen og den daglige ledelse. I januar blev David Horn Solomon ansat som adm. direktør Han kommer fra en tilsvarende position hos Zealand Pharma. Desuden er der ansat nye ledende medarbejdere inden for blandt andet daglig ledelse og forretningsudvikling. I maj er fire nye bestyrelsesmedlemmer kommet til heriblandt ny bestyrelsesformand Russell Greig, som har en ledelseskarriere hos GSK bag sig. I september rejste Bionor Pharma ved en rettet emission et bruttoprovenu på ca. 53 mio. NOK gennem udstedelse af 22,5 mio. nye aktier til kurs 2,35 NOK per aktie. Dette betød at man ved udgangen af 2014 stod med et kapitalberedskab på 93 mio. NOK. Siden har selskabet medio maj fremlagt et regnskab for 1. kvartal 2015, som viste et underskud på 20 mio. NOK, hvilket har reduceret kapitalberedskabet til 75 mio. NOK. Hovedparten af udgiftssiden relateres til administration samt gennemførelse af det kliniske studie med Vacc-4x. Bionor Pharma modtager løbende tilskud til den kliniske udvikling i form af legater og udviklingsstøtte fra den norske vaccineforskningsorganisation GLOBVAC og dette beløb sig til 3,9 mio. NOK i 1.kvt Vacc-4x har ikke overbevist os endnu Et kig på Bionor Pharmas bestræbelser på at udvikle Vacc-4x afslører i vores øjne visse svagheder: Dels er den langsommelige kliniske udvikling bekymrende, og dels betyder de små kliniske studier på blot patienter, at det er vanskeligt at opnå statistisk sikre forskningsresultater med den fornødne slagkraft og troværdighed, som for alvor kan skabe værdi samt rykke Vacc-4x frem mod et afsluttende fase III studie. I stedet planlægger Bionor Pharmas som sagt at nedsætte en omfattende videnskabelig forsøgskomité for den fortsatte udvikling, hvilket vidner om at man er i vildrede og ikke har opnået de fornødne svar fra kombinationsstudierne med Revlimid og Istodax. Vi ser det også som et svaghedstegn, at man har foretaget så voldsomme organisatoriske omstruktureringer, og her er det særligt bekymrende at man sagt farvel til den forhenværende adm. dir. Anker Lundemose, som er kendt som af de helt store biotekentreprenører i Danmark. Endelig vil vi pege på kapitalberedskabet som en bekymring. Trods kapitalrejsningen for under et år siden, vil man allerede skulle ud og hente ny kapital i 1.halvår 2016 med det nuværende cash burn på mio. NOK i kvartalet. Bionor Pharma har pga. aktieemissioner cirka tredoblet antallet af aktier i selskabet siden 2007, men i samme periode har aktiekursen stået i stampe omkring kurs 2-3. Altså har man hidtil ikke været i stand til at skabe langsigtet værdi for aktionærerne, hvilket selvsagt er problematisk i en tid hvor bioteksektoren generelt klarer sig rigtigt godt kursmæssigt. På positivsiden tæller at de kommende resultater fra Vacc-4x studiet i kombination med Istodax med meget stor sandsynlighed vil være positive. Derfor kan der spekulativt ligge en upside i aktien i 2. halvår 2015 på måske 10-20% fra nuværende kursleje. For den langsigtede investor er risikoen dog fortsat for stor, pga. den svage likvide position samt de uklare udviklingsplaner for Vacc-4x. Vi lander derfor på et kompromis og indleder dækning af Bionor Pharma med en Neutral-anbefaling og et 6-måneders kursmål på 2,50 NOK per aktie. Peter Aabo Nøgletal: Bionor Pharma Mio. NOK 3M M /- Udv. +/- % Cash Flow - Drift -17,8-18,4 0,6 3% Cash Flow - Investering 0,0 0,0 0,0 Cash Flow - Finansiering 0,0 0,0 0,0 Cash Flow Total -17,8-18,4 0,6 3% Kapitalberedskab 75,3 89,1-13,8-16% Egenkapital 139,9 158,8-18,9-12% Langsigtede forpligtelser 0,0 0,0 0,0 Forpligtelser i alt 15,7 17,1-1,4-8% Balance 155,6 175,9-20,3-12% Aktiekapital (mio. stk aktier) 248,3 225,8 22,5 10% Medarbejdere (antal) 10,0 18,0-8,0-44% Indtjening per aktie (dkk) -0,1-0,1 0,0 15% SELSKABSANALYSE: BIONOR PHARMA LEDER FORTSAT EFTER UDVIKLINGSVEJ - side 5

6 SELSKABSANALYSE Side 6 Usandsynligt at Veloxis FDA-kendelse omstødes Økonomisk Ugebrev har d. 11. maj 2015 afholdt en telefonkonference med Veloxis Pharmaceuticals ledelse med henblik på at få et dybere indblik i tankerne bag ledelsens strategi for Envarsus i USA. Fra selskabets side deltog Bill Polvino (CEO), Johnny Stilou (CFO) samt John Weinberg (COO). Vi bringer her et resumé af de vigtigste konklusioner fra mødet samt kommentarer til Veloxis Pharmaceuticals 1.kvt 2015 regnskab som efterfølgende er blevet fremlangt d. 20. maj. Vigtigste konklusioner fra telefonkonferencen er som følger: 1) Envarsus-markedsforhold USA Veloxis forventer at prissætte Envarsus i USA til samme pris per milligram som den direkte konkurrent Advagraf. Men da Envarsus gives i daglige doser, der er ca. 20% mindre, så bliver prisen for Envarsusbehandlingen også ca. 20% lavere end for Advagraf. Veloxis fremhæver at indtjeningen per transplantationspatient er høj, når først patienten er indfanget til Envarsus-behandling, da patienten typisk bliver på det samme lægemiddel i rigtigt mange år, for at undgå uventede bivirkninger eller ligefrem organafstødning. Advagraf har ifølge Veloxis en markedsandel på 0,6% af markedet i USA og salgstallene bliver beskrevet som moderate her knap to år efter markedslancering. Veloxis har for nærværende blot rekrutteret ledelsen af salgsfunktionen, og forventer at tilknytte almene salgsmedarbejdere i 3.kvartal, når godkendelsen er i USA i hus. Veloxis mener at man står med det bedste tacrolimus-baserede lægemiddel på markedet og fremhæver herudover at man i kliniske studier har set resultater, der er særligt attraktive i afroamerikanere, ældre over 65 samt i kvindelige patienter. Veloxis vil trods de senes fremlagte overlegne data i afroamerikanere for Envarsus vs. Prograf, ikke gennemføre et pivotalt studie kun med afroamerikanere, idet ledelsen skønner, at forsøget vil blive for dyrt, omstændigt og langvarigt og kræve for mange patienter for at påvise lavere forekomster af organafstødelse med Envarsus vs. Prograf. Endelig er der også kliniske data der påviser, at Envarsus er Prograf overlegen i forhold til CNS-bivirkninger. Blandt andet har et studie vist, at Envarsus kan mindske håndrystelser, som er en bivirkning ved Prograf som skønnes at relatere sig til de højere peak-to-through niveauer i blodet i forhold til Envarsus, som giver et mere roligt og stabilt tacrolimusniveau i blodet. Der er et (30% lavere tacrolimus-peak for Envarsus end for Prograf og 20% lavere overordnet dosisniveau for Envarsus end for Prograf). 2) Envarsus-registrering i USA Veloxis har hidtil brugt 20 mio. kr. (i 2014) på at føre sagsanlægget mod FDA. Hele stigningen i administrationsudgifterne i 2014 fra 27,8 mio. kr. til 47,4 mio. kr. kan dermed tilskrives omkostninger til retssagen. En afgørelse på retssagen ventes fortsat medio Mulighederne er at FDA enten omstøder deres beslutning og tillader Envarsus-godkendelse i både nyligt og stabile nyretransplantere patienter, eller at Veloxis fortsat nægtes godkendelse i nyligt transplanterede, grundet krænkelse 3-årig markedseksklusivitet for Advagraf. Veloxis Pharmaceuticals (MA50 og MA200) Kilde: BCVIEW Fortsættes næste side... Regnskabstal: Veloxis Pharmaceuticals Mio. DKK 3M M /- Udv. +/- % Produktsalg 4,3 0,0 4,3 Licensbetalinger 0,0 12,2-12,2 Milepælsbetalinger 0,0 Total omsætning 4,3 12,2-7,9-65% Produktionsomkostninger -4,1-4,1 Salg & Marketing -9,8-9,8 Forskning & Udvikling -20,8-26,6 5,9 22% Administration -16,0-7,7-8,3-107% Total udgifter -50,7-34,4-16,4-48% Driftsresultat (EBIT) -46,5-22,2-24,3-110% Finansielle poster 18,0 0,7 17,3 2559% Resultat f/skat -28,465-21,49-6,975-32% Skat/Skattefradrag 1,48 1,494-0,014-1% Nettoresultat -26,985-19,996-6,989-35% SELSKABSANALYSE: USANDSYNLIGT AT VELOXIS FDA-KENDELSE OMSTØDES - side 6

7 SELSKABSANALYSE Side 7 Usandsynligt at Veloxis FDA-kendelse omstødes...fortsat fra forrige side Uanset udfaldet af retssagen forventer Veloxis at påbegynde markedsføring af Envarsus i 2. halvår Hvis udfaldet af retssagen er negativt vil man så blot markedsføre sig mod stabile nyretranplanterede patienter og ikke de nyligt nyretransplanterede patienter. Lanceringen i stabile nyretransplanterede vil finde sted i 4.kvt Veloxis vedkender sig, at man vil få brug for yderligere likviditet og nævner kapitaltilførselsmuligheder som aktieemission, gældsfinansiering med Envarsussalget som sikkerhed og partneraftale for fx Asien eller andre territorier. Ledelsen fastholder endvidere at man har valgt den rette strategi ved selv at stå for salget af Envarsus i USA. Ledelsen anerkender behov for yderligere kapital Veloxis regnskabstal for 1. kvartal 2015 viste et underskud på 27 mio. kr. samt et cash burn på knap 37 mio. kr. Således var kapitalberedskabet på 234 mio. kr. ultimo marts Dette er noget højere end vores forventninger, blandt andet som følge af finansielle indtægter på 18 mio. kr. relateret til gunstige valutaspænd mellem dollaren og kronen. Veloxis fastholder forventningerne til hele året og venter dermed et driftsunderskud på mio. kr. samt et nettounderskud på mio. kr. Kapitalberedskabet ventes at være på mio. kr. ved årsskiftet. Vores vurdering er fortsat at en langsigtet investering i Veloxis-aktien på nuværende tidspunkt er forbundet med relativ stor risici, da vi ikke tror på en omstødelse af FDA s beslutning til sommer, da FDA så bare vil løbe ind i søgsmål fra Astellas som vil hævde at FDA har svigtet i forhold til at overholde den givne 3-årige ekslusivitetsperiode for Advagraf. I tilfælde af afslag vil Veloxis så godt nok lancere i stabile nyretransplanterede, men det bliver svært at skabe salg her, da markedsstrukturen for stabile patienter som nævnt er konservativ og fastlåst. Markedspotentialet ligger i nyligt transplanterede patienter, som endnu ikke er bundet op på et bestemt lægemiddel. Selv her synes Astellas salg for Advagraf dog ikke at være specielt opløftende, da man blot har erobret en markedsandel på 0,6%. Vi mener dog at Envarsus er et bedre tacrolimus-baseret lægemiddel end Advagraf, hvilket resultater fra et blodoptagelsesstudie ventes at påvise i de kommende måneder. Her testes Envarsus op imod både Prograf og Advagraf. Men vi er bekymrede for om Veloxis har de nødvendige marketingmuskler til at presse et salg igennem, specielt med Astellas skuffende Advagraf salgstal i baghovedet. Endelig er det relevant at nævne at Veloxis nu anerkender at man får brug for kapitaltilførsel, og altså er den nuværende knap kvarte milliard ikke tilstrækkeligt at til at skabe et langsigtet positivt cashflow. Spørgsmålet er så om man kan rejse penge uden at udvande aktieværdien for aktionærerne? Det bør være muligt at indgå en partneraftale for Asien, men det er nok tvivlsomt om det vil være tilstrækkeligt at til at skabe ro finansielt på den lange bane, da Veloxis-enegang i USA kommer til at trække tænder ud rent økonomisk. Vi fastholder en salgsanbefaling på aktien med et 6-måneders kursmål på 0,65 kr. per aktie. Peter Aabo Nøgletal: Veloxis Pharmaceuticals Mio. DKK 3M M /- Udv. +/- % Cash Flow - Drift -56,5-33,6-22,9-68% Cash Flow - Investering 0,0-0,3 0,3 100% Cash Flow - Finansiering 0,0 0,7-0,7-95% Cash Flow Total -56,5-33,2-23,3-70% Likvid beholdning 233,6 296,2-62,7-21% Egenkapital 228,7 261,5-32,8-13% Langsigtede forpligtelser 0,0 0,0 0,0 Forpligtelser i alt 33,9 43,8-9,9-23% Balance 262,7 305,4-42,7-14% Aktiekapital (mio. stk aktier) 1.663, ,5 0,6 0% Medarbejdere (antal) 30,0 22,0 8,0 36% SELSKABSANALYSE: USANDSYNLIGT AT VELOXIS FDA-KENDELSE OMSTØDES - side 7

8 SELSKABSANALYSE Side 8 Novo Nordisk kan bære aggressiv prissætning Novo Nordisks er regnskabsmæssigt kommet stærkt ud af 1. kvartal og har leveret imponerende tocifrede vækstrater på både top- og bundlinje. Alt tyder på at Novo Nordisk går endnu et rekordår i møde, drevet af gunstige valutaforhold, organisk salgsvækst samt udsigt til nye produktlanceringer inden for diabetesforretningen. Novo Nordisks fremlagde d. 30. april et solidt regnskab for 1.kvt. 2015, som - godt hjulpet på vej af en særdeles favorabel dollarkurs - levede op til de høje forventninger på både salg og indtjening. Novo Nordisk tjente 9,9 mia. kr. efter skat, hvilket er en fremgang på hele 53% ift. 1.kvt Produktsalget steg med 24% til 25,2 mia. kr. og samtidig genererede frasalget af en aktiepost på 74,5% af det Novo Nordisk ejede IT-selskab NNIT A/S, en engangsindtægt på 2,4 mia. kr. Frasalget fandt sted i forbindelse med børsnoteringen af NNIT på børsen i København i marts. Den samlede omsætning landede dermed på 28,0 mia. kr., modsvarende en fremgang på 36% ift. 1.kvt På driftsniveau steg indtjeningen med hele 73% til 13,9 mia. kr., hvoraf ca. 40% stammer fra NNIT-salget og de resterende 60% kan tilskrives en bredt funderet fremgang i produktsalget. og Europa på hhv. 69% og 78%, mens markedsandelen i Asien som helhed er dykket med små 10% til omkring 60%. Novo Nordisk nye generation af insuliner anført af Tresiba og Degludec omsatte for 0,3 mia. kr. modsvarende en vækst på 239%. Tresiba er nu lanceret i 27 lande og med offentlige tilskud på niveau med konkurrenten Lantus fra Sanofi. Tresiba bliver generelt taget vel imod på markedet bedst illustreret på det japanske marked, hvor Tresibas andel af basal insulin markedet er på 27%. Novo Nordisks samlede omsætning i diabetesdivisonen landede på 19,8 mia. kr., en vækst på 24%. Man har nu en global markedsandel på 27% af diabetesmarkedet som helhed, mod 28% ved udgangen af april Selskabets division af biofarmaceutiske lægemidler klarede sig også pænt, og omsatte totalt set for 5,4 mia.kr., hvilket er en vækst på 23%. Salget drives af blødermedikamenterne NovoSeven i USA og på internationale markeder samt af udrulningen af NovoEight i Europa og Japan. Novo Nordisk (MA50 og MA200) Fortsættes næste side... Levemir tager fortsat markedsandele i USA Novo Nordisks vækstdrivere er nok engang segmentet af de moderne insuliner - NovoRapid, NovoMix og Levemir - som under ét steg med 23% til 11,5 mia. kr. Særligt Levemir fortsætter med at udvise imponerende vækstrater og salget steg 31% til 4,1 mia. kr. Samtidig vedbliver Levemir med at tage markedsandele på det vigtige amerikanske markedet og er i det forgangne år gået fra 22% til 25% af markedet for moderne basal insulin. For det moderne insulin segment samt ny-generation insulin sidder Novo Nordisk på en global markedsandel på 45%, mens man på insulinmarkedet som helhed har en andel på 47%. Victoza har også i 1. kvartal 2015 været et vigtigt lokomotiv for den overordnede vækst. Victoza-salget steg med 36% til 4,0 mia. kr. og nyder godt af at GLP1 -markedet udgør en stadig større del af det globale diabetes marked på nu 7,0% mod 6,8% i Victoza er med en markedsandel på 71% (mod 72% i april 2014) fortsat den suveræne markedsleder på det globale GLP1-marked, trods konkurrence fra nye ugentlige GLP-1 medikamenter såsom Eli Lillys Trulicity og GSK s Tanzeum. Novo Nordisk har fastholdt markedsandelen for Victoza i USA Kilde: BCVIEW Regnskabstal: Novo Nordisk Mia. dkk. 3M M /- Udv. +/- % Produktsalg 25,2 20,3 4,9 24% Licens og anden omsætning 0,4 0,2 0,2 89% Èngangsindtægter NNIT A/S 2,4 0,0 2,4 Total omsætning 28,0 20,6 7,4 36% Produktionsomkostninger -3,9-3,5-0,4-12% Marketing & Distribution -6,1-5,1-1,1-21% Forskning & Udvikling -3,3-3,2-0,1-3% Administration -0,9-0,8-0,0-6% Total driftsudgifter -14,1-12,5-1,6-13% Driftsresultat (EBIT) 13,9 8,0 5,8 73% Finansielle poster -1,4 0,3-1,6-612% Resultat f/skat 12,5 8,3 4,2 50% Skat/Skattefradrag -2,6-1,8-0,8-42% Nettoresultat 9,9 6,5 3,4 53% SELSKABSANALYSE: NOVO NORDISK KAN BÆRE AGGRESSIV PRISSÆTNING - side 8

9 SELSKABSANALYSE Side 9 Novo Nordisk kan bære aggressiv prissætning...fortsat fra forrige side Hertil kommer væksthormonet Norditropin, som klarer sig godt i USA drevet af det præfyldte FlexPro-pensystem Indtjeningsmarginerne udvikler sig fortsat i den rigtige retning, og bruttosalgsmarginen er forbedret med 160 basispoint til 84,6%, mens nettosalgsmarginen er forbedret med 220 basispoint til 60,2%. Driftsmarginen er skudt drastisk i vejret med 1040 basispoint til 49,5%, hvilket dels skyldes salget af NNIT og sekundært skyldes at udgifterne til R&D og administration (som primært er i Euro og DKK) samlet blot er steget med 3% til 4,1 mia. kr. Vil kunne bære langt højere prissætning I februar præsenterede Novo Nordisk stærkt positive fase II data for et studie med 600 diabetes type 2 patienter behandlet med en ugentlig oralformulering benævnt OG217SC af GLP-1 analogen semaglutid. Forsøget som var placebokontrolleret testede OG217SC på forskellige dosisniveauer over 26 uger og studiet indeholdt også en behandlingsarm med injicerbar semaglutid. På det højeste dosisniveau OG217SC sås en reduktion i blodsukkeret (HbA1c) på 1,9 procentpoint til 6,0%, og samme fald sås med injicerbar Semaglutid. I placeboarmen faldt blodsukkeret blot med 0,3 procentpoint til 7,6%. Ydermere var der et gennemsnitligt vægttab på ca. 6,5 kg blandt semaglutid-behandlede patienter, såvel på højeste dosisniveau OG217SC og med injicerbar semaglutid, mod bare ca. 1 kg i placeboarmen. Novo Nordisk ventes i løbet af de kommende måneder at tage en beslutning om hvorvidt man skal tage OG217SC i afsluttende fase III studier, hvilket vi forventer man vil gøre, da vi ser data som særdeles stærke, trods flere bivirkninger relateret til fordøjelsessystemet for OG217SC sammenligning med injicerbar semaglutid. Ledelsen har som følge af den gunstige udvikling i dollarkursen samt en solid udvikling i moderne insuliner, ny generation insuliner samt Victoza hævet salgsforventningerne til hele Man forventer nu en salgsvækst på 23-26% mod tidligere 18-21%. På driftsniveau ventes en vækst på 42% mod tidligere 29%. Den massive opjustering her skyldes også frasalget af NNIT. Til gengæld forventes underskuddet på de finansielle poster at blive på 6 mia. kr., mod tidligere 5 mia. kr. Dette skyldes større tab i forbindelse med hedging mod udenlandske valutaer herunder primært dollaren. Endelig ventes skattesatsen nu at blive på 21% mod tidligere 22% vil generelt blive præget af en række nye produktlanceringer herunder Saxenda i fedme, Xultophy i diabetes og NovoEight i blødersygdomme. De positive foreløbige Tresiba-resultater for DEVOTE-hjertekarstudiet som førte til FDA-genindsendelse i april af registreringsansøgning, betyder nu også, at man står med gode muligheder for omsider at kunne lancere Tresiba i USA i starten af Baseret på ledelsens opjustering for året, forventer vi i vores indtjeningsmodel nu en 2015-omsætning på 113,5 Fortsættes næste side... Indtjeningsmarginer: Novo Nordisk Procent 3M M /- Udv. +/- % Bruttosalgsmargin 84,6% 83,0% 1,7% 2,0% Nettosalgsmargin 60,2% 58,0% 2,3% 3,9% Driftsmargin (produktsalg) 43,9% 38,4% 5,5% 14,4% Driftsmargin (total oms.) 49,5% 39,1% 10,4% 26,7% Nettoresultatmargin 35,3% 31,4% 3,9% 12,4% Salg - produkter: Novo Nordisk Mia. dkk. 3M M /- Udv. +/- % Ny generation insulin 0,27 0,08 0,19 239% Moderne insulin 11,50 9,38 2,12 23% Human insulin 2,90 2,57 0,32 13% Victoza 3,96 2,92 1,04 36% Anden diabetes omsætning 1,20 1,01 0,18 18% Diabetes Total 19,82 15,96 3,86 24% Blødermedicin 2,73 2,26 0,48 21% Norditropin 1,83 1,50 0,33 22% Anden biofarmaceutisk oms. 0,82 0,63 0,19 30% Biofarmaceutisk Total 5,38 4,38 1,00 23% Produktsalg Total 25,20 20,34 4,86 24% Salg - regioner: Novo Nordisk Mia. dkk. 3M M /- Udv. +/- % Nordamerika 12,46 9,27 3,19 34% Europa 4,98 4,70 0,27 6% Internationale markeder 3,68 3,03 0,65 22% Kina 2,85 2,17 0,68 31% Japan & Korea 1,24 1,17 0,07 6% Regioner Total 25,20 20,34 4,86 24% Nøgletal: Novo Nordisk Mia. dkk. 3M M /- Udv. +/- % Cash Flow - Drift 4,1 4,1 0,0 1% Cash Flow - Investering 1,8 0,4 1,4 343% Cash Flow - Finansiering -14,4-13,2-1,2-9% Cash Flow Total -8,4-8,7 0,3 3% Kapitalberedskab 7,4 6,1 1,3 22% Egenkapital 32,1 33,6-1,5-4% Langsigtede forpligtelser 3,4 3,3 0,1 3% Forpligtelser i alt 45,349 29,658 15,691 53% Balance 77,5 63,2 14,2 22% Aktiekapital (mio. stk aktier) 2.596, ,4-45,7-2% Medarbejdere (antal) , , ,0 3% Indtjening per aktie (dkk) 3,8 2,4 1,4 56% SELSKABSANALYSE: NOVO NORDISK KAN BÆRE AGGRESSIV PRISSÆTNING - side 9

10 SELSKABSANALYSE Side 10 Novo Nordisk kan bære aggressiv prissætning...fortsat fra forrige side mia. kr. mod tidligere 107 mia. kr. Vi forventer et EBIT på 49 mia. kr., mod tidligere 44,5 mia. kr. og efter skat ser vi et overskud på 34 mia. kr. mod tidligere 31 mia. kr. Samtidig vurderer vi at 2015-aktietilbagekøbsprogrammet til en værdi af 17,5 mia. kr. vil eliminere omkring 40 mio. aktier i år, svarende til ca. 1,5% af aktiekapitalen. Vi vurderer at Novo Nordisk aktien bør prissættes ekstremt aggressivt frem mod den forventede godken- delse og siden lancering af Tresiba i USA i 1. kvartal Vi ser derfor en P/E på 35 gange 2015-indtjeningen som en rimelig prissætning, hvilket vil modsvare en selskabsværdi på mia. kr. Pt. handles aktien til en 2015 P/E på lige under 30. Vi fastholder en solid købsanbefaling på Novo Nordisk og hæver 12-måneders kursmålet til 465 kr. per aktie. Peter Aabo Mulighed for Lundbeck-opjustering i 2. halvår Lundbeck er kommet pænt igennem årets første tre måneder blandt andet takket være en meget høj stærke dollarkurs i 1. kvartal samt solid organisk vækst, som har boostet det amerikanske salg ganske betragteligt. Der er dog som ventet røde tal på bundlinjen, men de er mindre end forventet. I forbindelse med regnskabet har Lundbeck også løftet sløret for navnet på selskabets nye adm. direktør, hvilket på dagen var kraftigt medvirkende til en stigning på 20% i aktiekursen. Siden er aktiekursen faldet noget tilbage, da realiteterne fortsat er at Lundbeck står foran et vanskeligt 1. halvår 2015 om end udsigterne for hele året tegner mere lovende. Lundbeck kom ud af 1.kvt 2015 med et underskud efter skat på -81 mio. kr. mod et overskud i 1.kvt 2014 på 381 mio. kr. Lundbecks samlede omsætning er som følge af patentudløb og dermed generisk konkurrence på vigtige bærende lægemidler fortsat under pres og faldt tilbage med 1% til mio. kr. Samtidig er de samlede driftsudgifter vokset med 19% til mio. kr., særligt drevet af øgede produktionsomkostninger samt investeringer i salgsfremmende aktiviteter i forbindelse med en række nye produktlanceringer, hvilket betyder at resultatet på EBITniveau også er svækket med 600 mio. kr. og nu viser et underskud på 32 mio. kr. Amerikansk vækst opvejer nedgang i Europa Salget for Lundbecks portefølje af kommercialiserede lægemidler præges fortsat af ekstreme forskelle. Det negative aspekt er en kontinuerlig erodering af antidepressivet Cipralex, hvor salget er dykket med 47% til 812 mio. kr. som følge af patentudløb i Europa og Canada. Et tilsvarende fald på 48% til 181 mio. kr. ses for Ebixa som er løbet af patent i Europa, og hvor Lundbeck nu er stoppet med at offentliggøre specifikke salgstal for Europa, hvilket vi tolker derhen at salget nu er nede under 50 mio. kr. mod 183 mio. kr. i 1.kvt Desuden er Lundbeck (MA50 og MA200) Kilde: BCVIEW Fortsættes næste side... Regnskabstal: Lundbeck Mio. dkk. 3M M /- Udv. +/- % Produktsalg 3.447, ,0-44,0-1% Licens og anden omsætning 116,0 96,0 20,0 21% Total omsætning 3.563, ,0-24,0-1% Produktionsomkostninger ,0-987,0-193,0-20% Marketing & Distribution , ,0-306,0-27% Forskning & Udvikling -734,0-633,0-101,0-16% Administration -228,0-251,0 23,0 9% Total driftsudgifter , ,0-577,0-19% Driftsresultat (EBIT) -32,0 569,0-601,0-106% Finansielle poster 0,0-17,0 17,0 100% Resultat f/skat -32,0 552,0-584,0-106% Skat/Skattefradrag -49,0-221,0 172,0 78% Nettoresultat -81,0 331,0-412,0-124% SELSKABSANALYSE: MULIGHED FOR LUNDBECK-OPJUSTERING I 2. HALVÅR - side 10

11 SELSKABSANALYSE Side 11 Mulighed for Lundbeck-opjustering i 2. halvår...fortsat fra forrige side salgstallene for Brintellix i Europa med et salg på 8 mio. kr. fortsat skuffende, men lægemidlet er dog også kun lanceret i 12 lande hidtil. I marts 2015 har man modtaget en positiv vurdering fra EMA s ekspertkomité CHMP, hvilket tillader markedsføring i alvorlig depression samt tilføjelsen af kognitive forbedringer (opmærksomhed, koncentration, tænke- og beslutningskraft mv.) til indlægssedlen. Der er dog også spirende succeshistorier i Europa; Eksempelvis er salget af pillen mod alkoholisme Selincro ved at tage fart og omsætningen er gået fra 3 mio. kr. til 41 mio. kr. særtlgt drevet af det franske marked. Herudover er den månedlige skizofrenimedicin Abilify Maintena steget fra 2 mio. kr. til 45 mio. kr. og er nu lanceret og med fuld tilskudsberettigelse i samtlige større europæiske lande. Alene i 1.kvt er Abilify Maintena lanceret på seks nye europæiske markeder herunder Frankrig. Det samlede billede for Lundbecks europæiske salg viser dog et fald på 40% til 961 mio. kr. Det amerikanske produktsalg brager til gengæld derud af og omsætningen er her steget med hele 79% til mio. kr. Målt i lokal valuta, dvs. amerikanske dollars, er salget steget med 50%, så det lukrative valutaspænd for danske kroner vs. dollaren er altså langt fra hovedforklaringen på væksten. På produktniveau drives fremgangen særligt af niche epilepsimedicinen Onfi i behandlingen af Lennox-Gastrout syndrom, hvor stærk efterspørgsel har skabt en salgsfremgang på massive 129% til 390 mio. kr. Et nyt studie opstartet i marts 2015 vil endvidere undersøge Onfi i Dravets syndrom, en sjælden form for epilepsi der typisk rammer børn samt unge i teenagealderen. Solid vækst ses også for Lundbecks andet epilepsimiddel Sabril, hvor salget er steget med 43% til 230 mio. kr. ligeledes drevet af stigende efterspørgsel. Salget for Xenazine målrettet den genetiskbetingede nervesygdom Huntingtons sygdom er også vokset flot med 38% til 501 mio. kr., hvilket tilskrives en større patientbase og en højere penetrationsrate. Brintellix har været på markedet i USA siden starten af 2014 og salget er steget fra 8 mio. kr. til 74 mio.kr. Brintellix ligger med en markedsandel på 15% af depressionsmarkedet for ikke-generiske produkter og med en andel på 18% blandt førstegangsrecepter. Endelig viser CNS-blodtryksmedicinen Northera flot vækst og har omsat for 42 mio. kr. i det blot andet fulde kvartal siden lanceret i 4.kvartal På internationale markeder er Lundbecks salg stor set stagnerende på niveauet 1151 mio. kr. som følge af nedgang i Cipralex-salget på små. 100 mio. til 567 mio. kr., som opvejes af tilsvarende vækst i salget af Azilect, Ebixa, Brintellix, Abilify Maintena og øvrige lægemidler (herunder kræftmedicinen Treanda i Canada) som under ét er vokset med 21% til 584 mio. kr. Mulighed for opjustering i 2.halvår 2015 Lundbecks indtjeningsmarginer er stærkt forværret i 1.kvt. og bruttosalgsmarginen er således forringet med 600 basispoint til 65,8%, mens nettosalgsmarginen er faldet med 1530 basispoint til 23,6%. Driftsmarginen på EBIT-niveau er faldet med 1680 basispoint til -0,9%. Forklaringen ligger i at de mange nye produktlanceringer trækker tænder ud både i forhold til produktionsomkostningsbasen og samtidig kræver det større ressourcer at generere et opstartssalg. Ledelsens forventninger til hele 2015 fastholdes dog og man venter derfor fortsat en omsætning på 13,2-13,7 mia. kr. og et kernedriftsresultat før afskrivninger og engangsudgifter der går i nul. Fortsættes næste side... Indtjeningsmarginer: Lundbeck Procent 3M M /- Udv. +/- % Bruttosalgsmargin 65,8% 71,7% -6,0% -8,3% Nettosalgsmargin 23,6% 38,9% -15,3% -39,2% Driftsmargin (produktsalg) -4,3% 13,5% -17,8% -131,7% Driftsmargin (total oms.) -0,9% 15,9% -16,8% -105,7% Nettoresultatmargin -2,3% 9,2% -11,5% -124,6% Salg - produkter: Lundbeck Mio. dkk. 3M M /- Udv. +/- % Cipralex/Lexapro (depression) 812, ,0-733,0-47% Andre produkter 657,0 496,0 161,0 32% Xenazine (Huntintons) 501,0 362,0 139,0 38% Onfi (epilepsi) 390,0 170,0 220,0 129% Azilect (Parkinsons) 375,0 376,0-0% Sabril (epilepsi) 230,0 157,0 73,0 46% Ebixa (Alzheimers) 181,0 345,0-164,0-48% Abilify Maintena (skizofreni) 120,0 29,0 91,0 314% Brintellix (depression) 98,0 8,0 90,0 1125% Northera (Parkinsons blodtryk) 42,0 0,0 42,0 Selincro (alkoholisme) 41,0 3,0 38,0 1267% Produktsalg Total 3.447, ,0-44,0-1% Salg - regioner: Lundbeck Mio. dkk. 3M M /- Udv. +/- % Europa % USA % Internationale markeder % Regionsalg Total % SELSKABSANALYSE: MULIGHED FOR LUNDBECK-OPJUSTERING I 2. HALVÅR - side 11

12 SELSKABSANALYSE Side 12 Mulighed for Lundbeck-opjustering i 2. halvår...fortsat fra forrige side I forbindelse med regnskabsfremlæggelsen offentliggjorde Lundbeck dets nye adm. direktør. Det bliver Kåre Schulz som har 25 års erfaring fra Novo Nordisk og som længe var i betragtning som Lars Rebiens naturlige afløser på adm. dir. posten hos Novo. Kåre Schulz tiltræder her i maj og det er selvsagt en særdeles vigtig statement, at Lundbeck har været i stand til at tiltrække en kapacitet af den kaliber. Aktiekursen responderede prompte på nyheden og steg med 20% på dagen for regnskabsfremlæggelsen. Der er ikke udsigt til sorte tal på bundlinjen i 2015, men vigtigt for Lundbeck på den længere bane er, at afhængigheden af det europæiske salg er for kraftigt nedadgående og nu kun udgør 28% af salget mod 46% af salget i 1. kvt Til gengæld udgør det langt mere lukrative og liberale amerikanske medicinmarked nu 39% af omsætningen mod 21% i 1.kvt. 2014, hvilket er stærkt positivt. Vi begynder derfor så småt at se lys for enden af tunnelen for Lundbeck og 2015 bliver formentlig det første år, hvor fortsat omsætningstabet i Europa vil blive ophævet af tilsvarende salgsfremgang i USA. Herudover begynder porteføljen af nylancerede lægemidler i Europa så småt at vise potentiale herunder særligt Selincro og Abilify Maintena og forhåbenligt også Brintellix der nu vil stå stærkere i markedet med den nye indlægsseddel for svær depression og kognitiv funktion. Der er derfor begrundet håb om at man fra 2016 og frem også vil få stabiliseret den europæiske forretning om end på et lavt niveau i sammenlignet med tidligere år. Vi forventer ikke at Lundbeck får problemer med at ramme omsætnings- og indtjeningsmålet for 2015 og vi vurderer at man faktisk bør kunne ramme i den høje ende og formentlig også med udsigt til en opjustering i 2. halvår. Vi tror nu at Lundbeck bør kunne ramme en omsætning på minimum 14 mia. kr. og med et underskud efter skat på lige over 1 mia. kr. Vi hæver vores overordnede bias for aktien fra sælg til neutral og hæver vores 12-måneders kursmål til 130 kr. per aktie. Peter Aabo Nøgletal: Lundbeck Mio. dkk. 3M M /- Udv. +/- % Cash Flow - Drift -382,0-151,0-231,0-153% Cash Flow - Investering -36,0-86,0 50,0 58% Cash Flow - Finansiering -97,0-25,0-72,0-288% Cash Flow Total -515,0-262,0-253,0-97% Kapitalberedskab 3.178, , ,0-43% Egenkapital , , ,0 8% Langsigtede forpligtelser 4.915, , ,0 32% Forpligtelser i alt , , ,0 20% Balance , , ,0 13% Aktiekapital (mio. stk aktier) 196,4 196,2 0,2 0% Medarbejdere (antal) 5.859, ,0 302,0 5% Indtjening per aktie (dkk) -0,4 1,7-2,1-124% TILBUD PÅ ØU NORDIC BIOTECH & PHARMA Tegner du årsabonnement før 1. juli 2015 får du 30 % rabat. Abonnement omfatter 22 udgivelser fra august, hvor det overgår til at udkomme hver 14. dag. Normalprisen for private investorer er kr. inkl. moms. Rabatprisen er kr. inkl. moms. For professionelle investorer og virksomheder er listeprisen kr. inkl. moms for op til fem modtagere. Fratrukket introduktionsrabat ved tegning før 1. juli. er prisen kr. inkl. moms. BESTIL HER Læs mere på: SELSKABSANALYSE: MULIGHED FOR LUNDBECK-OPJUSTERING I 2. HALVÅR - side 12

13 NYHEDSOVERBLIK Side 13 Flad udvikling i den nordiske sundhedssektor i maj Maj måned har overordnet set på indeksniveau været præget af en behersket kursudvikling i forhold til, hvad vi har set af udsving i de forudgående måneder. OMX Nordic Health Care indekset er således steget med moderate 0,6%. Blandt de nationale sundhedsindeks har det danske klaret sig bedst med en stigning på 1,1%, mens det svenske har klaret sig klart værst med et markant fald på 4,9%. På selskabsniveau er det de relativt små selskaber der har skilt sig ud kursmæssigt, med selskaber som BioPorto, Brighter og Veloxis i top. Den svenske sektor har været præget af emissioner, men dog også af et enkelt givtigt aktionærvenligt opkøb. Nedenfor bringer vi udvalgte nyheder fra den nordiske sundhedssektor i maj. Aerocrine har modtaget et købsbud på alle selskabets aktier fra engelske Circassia Pharmaceuticals, som har budt 2,55 SEK per aktie. Circassia Pharmaceuticals fokusområde er innovative former for immunterapi inden for allergisygdomme. Aerocrines bestyrelse indstiller til at aktionærerne accepterer tilbuddet. Aerocrines aktiekurs er steget med 28% i maj og med hele 139% år til dato. AstraZenaca har offentliggjort præsentationsplanerne for årets største cancer-konference ASCO. Selskabet har 61 præsentationer på konferencen, heraf er der 6 stk. prestigefyldte mundtlige præsentationer. Et fokusområde bliver det immunmodulerende antistof PD-L1 MEDI4736, hvorfra der præsenteres resultater i en række kræftformer herunder lungekræft, modermærkekræft og hovedhalskræft. AstraZeneca-aktien er faldet med 4% i maj, men er steget med 4% år-til-dato. Bavarian Nordic har præsenteret positive resultater fra to afsluttende studier med koppevaccinen IM- VAMUNE. Et placebokontrolleret fase III studie med en fryse-flydende version af IMVAMUNE i 4000 patienter påviste at tre forskellige dosisniveauer af IMVAMUNE gav et ensartet immunrespons, og samtidig rapporteredes der ingen uventede kardiovaskulære bivirkninger. Et fase II studie i 750 patienter med frysetørret IMVAMUNE blev sammenlignet med flydende-frossen IMVAMUNE og her så man også et ensartet antistofrespons i forsøgspersonerne. Med disse resultater vurderer vi at vejen nu er endeligt banet for at Bavarian Nordic kan modtage den første kommercielle ordre fra den amerikanske stat på den frysetørrede version af IMVAMUNE, som har en væsentlig længere holdbarhed end den fryse-flydende version og derfor er langt mere attraktiv for regeringerne rundt omkring i verden at lagerføre. Bavarian Nordic aktien er steget med 2% i maj og med 68% i BioInvent International har gennemført en emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Emissionen, som var overtegnet, er gennemført til kurs 1,55 SEK per aktie og har rejst et bruttoprovenu på 78 mio. SEK. BioInvents aktiekurs er steget med 13% i maj og er faldet med 17% år til dato. BioPorto-aktien er steget med 47% i maj, hvilket gør aktien til månedens højdespringer i den nordiske lifescience-sektor. Stigningen kommer uden deciderede kurspåvirkende nyheder, andet end en meddelelse om at investeringsfonden Nordben Life and Pension Insurance Co. Limited, Guernsey nu ejer 6,06% af aktiekapitalen. 1.kvt 2015 regnskabet som blev fremlagt i begyndelsen af maj, viste ikke umiddelbart tegn på forestående turn-around, hverken på toplinje eller bundlinje, til gengæld har BioPorto en yderst loyal aktionærkreds, som gentagne gange har bakket op om selskabet i vanskelige tider. År til dato er Bioporto-aktien nu steget med 53%. Biotie har i maj ansøgt om børsnotering på den amerikanske Nasdaq Global Market børs. Biotie er blandt andet Lundbecks partner på Selincro, en pille mod alkoholafhængighed, som i disse måneder for alvor er ved at Fortsættes næste side... Nordiske Healthcare selskaber: Top 10 maj Selskab Land Sektor Aktiekurs Udvikling (%) Maj 2015 BioPorto Danmark Diagnostik 2,6 47,4% Brighter Sverige Udstyr 2,9 30,7% Veloxis Pharm. Danmark Biotek 1,0 27,8% Aerocrine Sverige Diagnostik 2,5 27,7% Biogaia Sverige Medicinal 282,5 22,3% Photocure Norge Diagnostik 40,6 21,9% Hofseth Biocare Norge Medicinal 2,8 21,7% Moberg Pharma Sverige Biotek 61,8 20,5% Context Vision Norge Diagnostik 25,5 19,7% ADDvise Lab... Sverige Udstyr 8,2 18,8% Kilde: Yahoo Finance Nordiske Healthcare selskaber: Bund 10 maj Selskab Land Sektor Aktiekurs Udvikling (%) Maj 2015 Elekta Sverige Udstyr 61,0-24,6% Genovis Sverige Diagnostik 2,0-23,1% Doxa Sverige Udstyr 2,2-21,6% Bionor Pharma Norge Biotek 2,4-18,6% Arcoma Sverige Udstyr 9,1-18,0% ChronTech Pharma Sverige Biotek 0,0-13,3% Bactiguard Holding Sverige Udstyr 11,1-12,6% Immunicum Sverige Biotek 25,6-12,0% Neurovive Pharma Sverige Biotek 45,9-11,7% Meda Sverige Medicinal 125,7-11,7% Kilde: Yahoo Finance NYHEDSOVERBLIK: FLAD UDVIKLING I DEN NORDISKE SUNDHEDSSEKTOR I MAJ - side 13

14 NYHEDSOVERBLIK Side 14 Flad udvikling i den nordiske sundhedssektor i maj...fortsat fra forrige side blive rullet ud på de europæiske markeder. Herudover er Biotie nået til enighed med FDA omkring udformningen af et klinisk fase III studie med tozadenant i Parkinsons Sygdom. Studie vil omfatte 450 patienter, og inkludere to dosisniveauer af tozadenant samt placebo. Biotie i kursmæsigt stået i stampe gennem længere tid, men noget tyder på at selskabet er på vej ind i en ny fase med mere aktivitet som potentielt kan være værdiskabende udfra et aktionærsynspunkt. Vi tager et nærmere kig på Biotie i en af de kommende udgaver af ØU NBP. Bioties aktiekurs er steget med 6% i maj og er faldet med 10% i 2015 som helhed. Brighter, som beskæftiger sig med teknologisk udvikling og forbedring af patienters liv i eget hjem, har ved en kraftigt overtegnet emission rejst et bruttoprovenu på 19,3 mio. SEK til kurs 1,20 SEK per aktie. Brighters aktiekurs var en af vinderne i maj og steg således med 31%. For hele 2015 er aktien dog fortsat nede med 41%. NeuroVive Pharmaceuticals har afsluttet en emission ved kurs 42,5 SEK per aktie, der har rejst et bruttoprovenu på 70 mio. SEK. Provenuet vil blive anvendt på at forberedelse af kommercialisering af CicloMulsion i Europa efter afslutning af fase III samt gennemførelse af kliniske studier i USA. I slutningen af maj har man endvidere indgået en aftale med Sanofi om kommercialisering af CicloMulsion i Sydkorea. CicloMulsion er i et europæisk fase III studie med 975 hjerte-patienter og medikamentet testes i forhold til at mindske reperfusionsskader (dvs. vævsskader) efter hjerteanfald. Der ventes forsøgsresultater i 3.kvt Typisk er denne type studier dog forbundet med høj risiko for negativt udfald, så investering op mod resultaterne vil være risikabelt. NeuroVive-aktien er faldet med 12% i maj måned og med 11% i Onxeo vil på MASCC/IOO konferencen i København d juni ved en mundtlig præsentation fremlægge de fulde fase II resultater for Valdivive som udvikles i behandlingen af slimhindebeskadelse (mucositis) i hoved/ halskræft patienter. Vi vurderer at Onxeo-aktien vil blive handlet op frem fremlæggelsen af disse resultater, da tidligere fremlagte topline-resultater tidligere var fornuftige. Onxeo er faldet med 4% den seneste måned, men er samlet set steget med 5% i Orexo har frasolgt datterselskabet Kibion, som markedsfører Heliprobe System, Diabact UBT and IRIS, til diagnosticering af mavesårsbakterien Helicobacter Pylori. Frasalget vil have en positiv indflydelse på pengestømmene i 2.kvt. mens selve driftsresultatet, vil blive påvirket svagt negativt. Frasalget foretages for at Orexo kan fokusere på at maksimere det kommercielle potentiale i det FDA-godkendte medikament Zubsolv som anvendes til patienter med narkotika-afhængighed. Orexo-aktien er faldet med 5% i maj og med 31% år til dato. Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) har d. 4. maj fået en positiv anbefaling fra EMA s ekspertkomité CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) i forhold til en oral 20 mg formulering af det i forvejen godkendte medikament Orfadin, som anvendes i den alvorlige arvelige lidelse Arvelig Tyrosinæmi Type 1 (HT-1). Vi bringer en selskabsanalyse af Sobi i denne udgave af ØU NBP. Sobiaktien er steget med 72% i 2015 og 6% i maj. Veloxis Pharmaceuticals præsenterede d. 4. maj positive farmakokinetiske resultater for Envarsus XR (engang-daglig behandling) i sammenligning med IR-Tac kapsler (to-gange-daglig) i afroamerikanske nyretransplanterede patienter. Studiet påviste, at der kan opnås terapeutisk virkende tacrolimus-koncentrationer i blodet hos afroamerikanske nyretransplantationspatienter med ca. 20% lavere dosis af én-gang-daglig Envarsus XR sammenlignet med to-gange-daglig tacrolimus med umiddelbar frigivelse. Vi bringer highlights for en afholdt telefonkonference med Veloxis ledelse i denne udgave af ØU NBP. Veloxis Pharmaceuticals aktien er steget med 28% i maj måned, men er fortsat nede med 12% i Peter Aabo Nordiske Healthcare selskaber: Top 10 ÅTD Selskab Land Sektor Aktiekurs Udvikling (%) ÅTD 2015 Chemometec Danmark Udstyr 17,0 159,5% Aerocrine Sverige Diagnostik 2,5 139,4% Karo Bio Sverige Biotek 1,4 131,1% Probi Sverige Medicinal 134,5 118,7% Raysearch Lab Sverige Udstyr 112,5 112,3% Dignitana Sverige Udstyr 14,1 108,9% Sprint Bioscience Sverige Biotek 25,9 92,6% Exiqon Danmark Diagnostik 12,8 82,9% Swedish Orphan Sverige Biotek 136,8 72,4% Diamyd Medical Sverige Biotek 9,3 72,2% Kilde: Yahoo Finance Nordiske Healthcare selskaber: Bund 10 ÅTD Selskab Land Sektor Aktiekurs Udvikling (%) ÅTD 2015 Active Biotech Sverige Biotek 10,8-42,8% Brighter Sverige Udstyr 2,9-41,2% ScandiDos Sverige Udstyr 4,4-40,4% Bactiguard Holding Sverige Udstyr 11,1-35,5% Serendex Pharma Norge Biotek 6,4-32,0% Orexo Sverige Biotek 94,0-30,6% Vivoline Medical Sverige Udstyr 12,7-30,6% Arcoma Sverige Udstyr 9,1-25,7% Elekta Sverige Udstyr 61,0-23,5% Karessa Pharma Sverige Biotek 25,4-19,1% Kilde: Yahoo Finance NYHEDSOVERBLIK: FLAD UDVIKLING I DEN NORDISKE SUNDHEDSSEKTOR I MAJ - side 14

15 MARKEDSANALYSE Side 15 Indeksstyrke giver forhåbninger om ny kursfest OMX Healthcare indekset fandt støtte i MA50 OMX Health Care Indekset er i maj (siden 28. april) steget med 0,6% og handles nu i kurs 2625,07. For hele 2015 betyder det, at det ledende nordiske sundhedsindeks nu er oppe med imponerende 34,2%. I ØU NBP nr. 2 gjorde vi opmærksom på, at indekset viste tekniske svaghedstegn og kunne stå foran en kortsigtet svækkelse, hvilket var præcist hvad vi så udspille sig i maj. Indekset var således helt nede at vende omkring kurs 2510 i første uge af maj og er derefter steget pænt med omtrent 4% til det nuværende leje. Vi noterer endvidere, at indekset på 1-månedschartet nu handles over både MA5 og MA10, og begge disse glidende gennemsnit er atter i en stigende trend, hvilket er grundlæggende positivt. RSI-indikatoren har også rettet sig og er steget pænt i den seneste måned. På det langsigtede kurschart noterer vi, at indekset fandt støtte i MA50 omkring kurs Brydes kurs 2650 kan der være åbnet op for en ny langvarig stigningsfase, mens kurs 2500 udgør et vigtigt støtteniveau, der skal holdes øje med i nedadgående retning. NBI-chartet begynder at se attraktivt ud Det amerikanske biotekindeks Nasdaq Biotechnology Index (NBI) har ligeledes rettet sig i maj og er rent faktisk steget med 3,4% til kurs 3773,81. År til dato er NBI nu oppe med 18,8%. Det korte 1-månedschart viser en fin udvikling, hvor indekset i en stor del af måneden er handlet over MA5 og MA10, som nu begge følger med op i en stigende trendkanal. De seneste dage har vi dog set et kursdyk og NBI handles nu under MA5, men fortsat over MA10. RSIindikatoren er ligeledes vendt og er nu faldende. På det lange kurschart noterer vi at MA20 og MA50 begge er stigende, men at indekset for tredje gang er blevet afvist i modstandsniveauet omkring kurs En test af kurs 3700, hvor både MA20 og MA50 befinder sig, ville ikke være en overraskelse. Til gengæld ser kurschartet i vores øjne attraktivt ud, og vi spotter en omvendthead-shoulder formation, der ved brud af halslinjen i kurs 3850, kan være begyndelsen til en større stigning med et kursmål oppe omkring I den anden retning skal man holde øje med kurs 3500 som et vigtigt støtteniveau, da NBI fandt støtte her primo maj. Peter Aabo OMX Nordic Healthcare Index (MA5 og MA10) Seneste måned Nasdaq Biotechnology Index (MA5 og MA10) Seneste måned Kilde: BCVIEW Kilde: BCVIEW OMX Nordic Healthcare Index (MA20 og MA50) År til dato OMX Nordic Healthcare Index (MA20 og MA50) År til dato Kilde: BCVIEW Kilde: BCVIEW MARKEDSANALYSE: INDEKSSTYRKE GIVER FORHÅBNINGER OM NY KURSFEST - side 15

16 MODELPORTEFØLJE Side 16 Modelporteføljen outperformede peerindeks i maj ØU Nordic Biotech & Pharma porteføljen Køb Navn Antal Kurs Købskurs Bundet kap. +/- +/ Genmab ,00 466, ,7% Zealand Pharma ,00 105, (3.851) -7,7% Bavarian Nordic ,50 336, (710) -1,4% Exiqon ,80 11, ,2% Onxeo ,40 41, (1.484) -3,0% Genmab ,00 540, ,7% Swedish Orphan Biovitrum ,80 136, (49) -0,1% Bavarian Nordic ,50 331, (44) -0,1% Novo Nordisk ,10 390, (44) -0,1% Gevinst/tab på seneste fem solgte aktier Porteføljeresultat Startkapital pr. 26. marts Siden start Maj + realiseret gevinst 0 Porteføljen 3,5% 3,5% 3,3% + urealiseret gevinst OMX Nordic Health Care Index 10,2% 34,2% 0,6% = kapital d.d OMX Nordic 40 Index 1,6% 19,4% -0,3% Modelportefølje-performance i maj Økonomisk Ugebrevs Nordic Biotech & Pharma modelportefølje har haft en ganske fornuftig måned og er steget med 3,3% i maj, hvilket er betydeligt mere end det nordiske Health Care aktieindeks, som blot er steget med 0,6%, samt det nordiske Large Cap indeks OMX C40, der er faldet med 0,3%. Modelporteføljen drives af vores to positioner i Genmab samt en pæn stigning i Exiqon. Vi vurderer fortsat, at kræftkonferencen ASCO som løber af stablen i de kommende dage, vil blive det helt store udstillingsvindue for Genmab, og vi tror at der ligger yderligere kursstigninger forude, i takt med at det går op for en bredere skare af investorer, at Daratumumab nu kun befinder sig ganske få måneder fra det ekstremt lukrative myelomatose-marked. Vi vurderer desuden at der kan ligge kortsigtede kursstigninger i både Zealand Pharma og Onxeo, som begge står foran mundtlige datapræsentationer i juni. Endvidere ser vi fortsat meget positivt på det langsigtede potentiale i Bavarian Nordic, som blev bekræftet fornylig gennem fremlæggelse af positive data med koppevaccinen IMVAMUNE. Nye tilkøb til porteføljen Vi foretager i denne måned yderligere tre køb til porteføljen: Vi tilkøber Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), som vi også har bragt en analyse af i denne udgave. Selvom aktien er højt prissat, vurderer vi at pipelinen af lægemidler er yderst attraktiv og desuden kan man ikke udelukke, at Sobi står foran at blive opkøbt, da selskabet allerede har bekræftet at have modtaget et bud. Endvidere tager vi yderligere en position i Bavarian Nordic, da vi vurderer, at risikoen på koppevaccineprogrammet nu er væsentligt reduceret efter de positive kliniske data. Vi forventer at der senest i 2016 kommer en ordre fra USA på den frysetørrede koppevaccine. Endelig køber vi Novo Nordisk til porteføljen, da vi vurderer at selskabet kan bære en meget aggressiv prissætning frem mod den forventede amerikanske godkendelse sidst på året af basalinsulinen Tresiba. Peter Aabo Om ØU Nordic Biotech & Pharma Porteføljen Porteføljen er fiktiv og sammensættes af nordiske selskaber, der opererer inden for sundhedssektoren og som opretholder børsnotering på en af de primære nordiske børser, dvs. Nasdaq OMX, Nasdaq First North, Oslo Børs eller Oslo Axess. Investeringshorisonten for de enkelte handler vil variere fra kortsigtede og dermed spekulative til mere langsigtede investeringer. Porteføljen bør benyttes udelukkende som inspirationskilde og ikke til direkte kopiering. MODELPORTEFØLJE: MODELPORTEFØLJEN OUTPERFORMEDE PEERINDEKS I MAJ - side 16

17 TABELLER Side 17 Styrketabel: Oversigt over stærke og svage aktier Styrkeindeks Top 50 Selskab 26 maj apr 2015 Ændring AddVise BioPorto Exiqon Genmab Global Health Partner Oriola-KD Corporation B PhotoCure Probi Serodus Stille Aerocrine ALK-Abello Ambu International BioGaia Biotage C-RAD ChemoMetec Dignitana Medi-Stim Moberg Derma PledPharma RaySearch Laboratories Swedish Orphan Biovitrum Össur Allenex Bavarian Nordic Boule Diagnostics Bringwell International Dedicare Elos Hansa Medical NEL ASA Novo Nordisk Orion B Vitrolife William Demant Zealand Pharma Biotec Pharmacon Chr. Hansen Holding Kancera Karo Bio Nexstim BioInvent International CellaVision Diamyd Medical Doxa Genovis Hofseth Biocare Veloxis Pharmaceuticals Brighter Kilde: BC View og egne beregninger Styrkeindeks Bund 50 Selskab 26 maj apr 2015 Ændring Episurf Medical H. Lundbeck Novozymes Revenio Group Corporation Sectra Sprint Bioscience Xvivo Perfusion AstraZeneca Ellen Getinge Immune Pharmaceuticals NeuroSearch Vigmed Holding Weifa Biotie Therapies Cantargia Coloplast GN Store Nord Immunicum Karessa Pharma Karolinska Development LIDDS Meda MedCap NeuroVive Pharmaceutical Recipharm Bionor Pharma ChronTech Pharma Elekta Instrument Medical Prognosis Institute Ortivius Active Biotech Bactiguard Holding Biohit Feelgood Sweden Medivir Navamedic Oasmia Pharmaceutical Orexo PCI Biotech Serendex Pharmaceuticals Arcoma ContextVision Herantis Pharma Onxeo ScandiDos Vivoline Medical Kilde: BC View og egne beregninger Hvad er Styrketabellen? Styrketabellen er baseret på aktiekursens udvikling på både kort, mellemlang og lang sigt, men med hovedvægt på bevægelsen indenfor de seneste tre måneder. Tabellens score går fra 0 til 10. TABELLER: STYRKETABEL: OVERSIGT OVER STÆRKE OG SVAGE AKTIER - side 17

18 TABELLER Side 18 Udenlandske mægleres nettokøb og nettosalg Udelandske mæglere køb og salg: Seneste uge Selskab Nettokøb/salg Valuta Novo Nordisk B A/S DKK Swedish Orphan Biovitrum AB SEK Chr. Hansen Holding A/S DKK Genmab A/S DKK AstraZeneca PLC SEK Novozymes B A/S DKK Orion Corporation B EUR Orion Corporation A EUR Coloplast B A/S DKK William Demant Holding A/S DKK H. Lundbeck A/S DKK Elekta AB ser. B SEK GN Store Nord A/S DKK Meda AB ser. A SEK Getinge AB ser. B SEK Kilde: Infront Udelandske mæglere køb og salg: Seneste måned Selskab Nettokøb/salg Valuta Chr. Hansen Holding A/S DKK Elekta AB ser. B SEK William Demant Holding A/S DKK Orion Corporation B EUR Orion Corporation A EUR Genmab A/S DKK H. Lundbeck A/S DKK Novozymes B A/S DKK Swedish Orphan Biovitrum AB SEK Coloplast B A/S DKK GN Store Nord A/S DKK Getinge AB ser. B SEK Meda AB ser. A SEK Novo Nordisk B A/S DKK AstraZeneca PLC SEK Kilde: Infront Hvad er Udenlandske mægleres nettokøb og nettosalg? Mæglernes handel på de nordiske børser udgør i dag kun en begrænset del af den samlede handel, og specielt i de store selskabers aktier er det de udenlandske mæglere, som dominerer handlen. Udenlandske finanshuses systematiske store nettosalg eller nettokøb angiver derfor næsten altid retningen på aktien i en længere periode. Tidligere kunne man følge de enkelte mægleres handler, men efter at de store udenlandske mæglere i stadig højere grad handler under den anonyme fællesbetegnelse Anonymous giver det ikke længere mening at fokusere på de oentliggjorte handler hos de enkelte mæglere. Det er således i dag ikke ualmindeligt, at Anonymous står for 60 % af den samlede omsætning på børsen, og at Anonymous er 7 gange så stor som den næststørste mægler og gange så stor som den tredjestørste mægler. Dermed giver mønsteret i Anonymous -handlerne et godt indblik i de udenlandske handleres mening om, hvilke aktier som skal op, og hvilke aktier som skal ned. Dette mønster viser vi i overstående tabel, som fortæller om Anonymous -handlerne på både kort sigt (1 uge) og på lidt længere sigt (1 måned). TABELLER: UDENLANDSKE MÆGLERES NETTOKØB OG NETTOSALG - side 18

19 TABELLER Side 19 Kursoverblik: Top 100 Nordic Biotech & Pharma Healthcare Index: Hele sektoren del 1 Udvikling (%) Maj 2015 Udvikling (%) ÅTD 2015 Nr Ticker Selskab Børsnotering Land Sektor Aktiekurs Aktiekurs Aktiekurs ACTI.ST Active Biotech Nasdaq OMX Sverige Biotek 10,8 0,0% -42,8% 10,8 18,8 2 ADDV.ST ADDvise Lab... Nasdaq First North Sverige Udstyr 8,2 18,8% 36,7% 6,9 6,0 3 AERO-B.ST Aerocrine Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 2,5 27,7% 139,4% 2,0 1,0 4 ALK-B.CO ALK-Abelló Nasdaq OMX Danmark Medicinal 812,0 1,8% 24,7% 798,0 651,0 5 ALNX.ST Allenex Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 2,2 2,9% 12,0% 2,1 1,9 6 AMBU-B.CO Ambu Nasdaq OMX Danmark Udstyr 188,5 3,6% 26,5% 182,0 149,0 7 ARCOMA.ST Arcoma Nasdaq First North Sverige Udstyr 9,1-18,0% -25,7% 11,1 12,3 8 AZN.ST Astrazeneca Nasdaq OMX Sverige Medicinal 571,0-4,3% 4,2% 596,5 548,0 9 BACTI-B.ST Bactiguard Holding Nasdaq OMX Sverige Udstyr 11,1-12,6% -35,5% 12,7 17,2 10 BAVA.CO Bavarian Nordic Nasdaq OMX Danmark Biotek 331,5 2,0% 67,8% 325,0 197,5 11 BINV.ST Bioinvent Nasdaq OMX Sverige Biotek 2,2 13,3% -17,2% 2,0 2,7 12 BIOG-B.ST Biogaia Nasdaq OMX Sverige Medicinal 282,5 22,3% 57,4% 231,0 179,5 13 BIOHIT Biohit Nasdaq OMX Finland Udstyr 5,0-5,1% 10,1% 5,3 4,6 14 BIONOR.OL Bionor Pharma Oslo Børs Norge Biotek 2,4-18,6% 3,4% 3,0 2,3 15 BIOPOR.CO BioPorto Nasdaq OMX Danmark Diagnostik 2,6 47,4% 52,7% 1,8 1,7 16 BIOT.ST Biotage Nasdaq OMX Sverige Udstyr 18,0 4,7% 37,4% 17,2 13,1 17 BIOTEC.OL Biotec Pharmacon Oslo Børs Norge Biotek 17,5 7,4% -1,1% 16,3 17,7 18 BIOTIE Biotie Nasdaq OMX Finland Biotek 0,2 6,3% -10,5% 0,2 0,2 19 BOUL.ST Boule Diagnostics Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 93,8-5,3% 72,0% 99,0 54,5 20 BRIG.ST Brighter Nasdaq First North Sverige Udstyr 2,9 30,7% -41,2% 2,3 5,0 21 BWL.ST Bringwell Nasdaq First North Sverige Medicinal 1,3 4,8% 0,0% 1,2 1,3 22 CANTA.ST Cantargia Nasdaq First North Sverige Biotek 11,6 7,4% 28,3% 10,8 9,0 23 CEVI.ST Cellavision Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 50,8-2,9% 29,1% 52,3 39,3 24 CHEMM.CO Chemometec Nasdaq OMX Danmark Udstyr 17,0 18,1% 159,5% 14,4 6,6 25 CHR.CO Chr. Hansen Holding Nasdaq OMX Danmark Enzymer 325,7-2,6% 18,7% 334,4 274,3 26 COLO-B.CO Coloplast Nasdaq OMX Danmark Udstyr 516,5-7,9% -0,5% 561,0 519,0 27 COV.OL Context Vision Oslo Børs Norge Diagnostik 25,5 19,7% 16,4% 21,3 21,9 28 CRAD-B.ST C-Rad Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 16,8-3,4% 1,8% 17,4 16,5 29 CTEC.ST ChronTech Pharma Nasdaq First North Sverige Biotek 0,0-13,3% 0,0% 0,0 0,0 30 DEDI.ST Dedicare Nasdaq OMX Sverige Service 41,8-3,2% 67,9% 43,2 24,9 31 DIGN.ST Dignitana Nasdaq First North Sverige Udstyr 14,1 8,5% 108,9% 13,0 6,8 32 DMYD-B.ST Diamyd Medical Nasdaq First North Sverige Biotek 9,3-7,9% 72,2% 10,1 5,4 33 DOXA.ST Doxa Nasdaq First North Sverige Udstyr 2,2-21,6% 4,7% 2,8 2,1 34 EKTA-B.ST Elekta Nasdaq OMX Sverige Udstyr 61,0-24,6% -23,5% 80,8 79,7 35 ELN.ST Ellen Nasdaq First North Sverige Udstyr 0,8-8,9% 49,1% 0,9 0,6 36 ELOS-B.ST Elos Nasdaq OMX Sverige Udstyr 105,0 1,2% 54,4% 103,8 68,0 37 EPIS-B.ST Episurf Nasdaq OMX Sverige Udstyr 36,5-4,2% 2,2% 38,1 35,7 38 EXQ.CO Exiqon Nasdaq OMX Danmark Diagnostik 12,8 15,3% 82,9% 11,1 7,0 39 FEEL.ST Feelgood Svenska Nasdaq OMX Sverige Service 1,2-10,1% 7,8% 1,4 1,2 40 GEN.CO Genmab Nasdaq OMX Danmark Biotek 582,0 7,8% 61,5% 540,0 360,3 41 GENO.ST Genovis Nasdaq First North Sverige Diagnostik 2,0-23,1% 4,2% 2,6 1,9 42 GETI-B.ST Getinge Nasdaq OMX Sverige Udstyr 204,5-3,0% 15,0% 210,9 177,8 43 GHP.ST Global Health P. Nasdaq OMX Sverige Service 6,2 5,1% 22,8% 5,9 5,1 44 GN.CO GN Store Nord Nasdaq OMX Danmark Udstyr 141,9-2,8% 5,3% 146,0 134,8 45 HBC.OL Hofseth Biocare Oslo Axess Norge Medicinal 2,8 21,7% 3,7% 2,3 2,7 46 HERANTIS Herantis Pharma Nasdaq First North Finland Biotek 7,5 3,0% 9,0% 7,3 6,9 47 HMED.ST Hansa Medical Nasdaq First North Sverige Biotek 36,9 11,8% 29,0% 33,0 28,6 48 IMMU.ST Immunicum Nasdaq First North Sverige Biotek 25,6-12,0% 16,4% 29,1 22,0 49 IMNP.ST Immune Pharm. Nasdaq First North Sverige Biotek 17,3-3,9% 16,5% 18,0 14,9 50 KAN.ST Kancera Nasdaq First North Sverige Biotek 6,0 16,7% 5,3% 5,1 5,7 51 KARE.ST Karessa Pharma Nasdaq First North Sverige Biotek 25,4 10,4% -19,1% 23,0 31,4 52 KARO.ST Karo Bio Nasdaq OMX Sverige Biotek 1,4-5,4% 131,1% 1,5 0,6 53 KDEV.ST Karolinska Dev. Nasdaq OMX Sverige Biotek 11,7 0,0% -11,7% 11,7 13,3 54 LIDDS.ST LIDDS Nasdaq First North Sverige Biotek 8,5-5,0% 34,9% 9,0 6,3 55 LUN.CO Lundbeck Nasdaq OMX Danmark Medicinal 135,8 2,9% 10,6% 132,0 122,8 56 MCAP.ST MedCap Nasdaq First North Sverige Investering 2,7-7,9% 14,1% 2,9 2,3 57 MEDA-A.ST Meda Nasdaq OMX Sverige Medicinal 125,7-11,7% 11,7% 142,3 112,5 58 MEDI.OL Medistim Oslo Børs Norge Udstyr 40,0-3,4% 45,5% 41,4 27,5 Kilde: Yahoo Finance TABELLER: KURSOVERBLIK: TOP 100 NORDIC BIOTECH & PHARMA - side 19

20 TABELLER Side 20 Kursoverblik: Top 100 Nordic Biotech & Pharma Healthcare Index: Hele sektoren del 2 Udvikling (%) Maj 2015 Udvikling (%) ÅTD 2015 Nr Ticker Selskab Børsnotering Land Sektor Aktiekurs Aktiekurs Aktiekurs MOB.ST Moberg Pharma Nasdaq OMX Sverige Biotek 61,8 20,5% 62,5% 51,3 38,0 60 MPI.CO Medical Prognosis Nasdaq First North Danmark Diagnostik 195,0-2,5% -2,5% 200,0 200,0 61 MVIR-B.ST Medivir Nasdaq OMX Sverige Biotek 80,8-9,3% -17,8% 89,0 98,3 62 NANO.OL Nordic Nanovector Oslo Børs Norge Biotek 35,3 0,3% 2,3% 35,2 34,5 63 NAVA.OL Navamedic Oslo Børs Norge Medicinal 10,4-5,5% -13,3% 11,0 12,0 64 NEUR.CO NeuroSearch Nasdaq OMX Danmark Biotek 3,2-1,6% 22,4% 3,2 2,6 65 NEXSTIM Nexstim Oyj Nasdaq First North Finland Udstyr 5,7 10,5% -7,6% 5,1 6,2 66 NOVO-B.CO Novo Nordisk Nasdaq OMX Danmark Medicinal 390,1 2,1% 49,9% 382,2 260,3 67 NVP.ST Neurovive Pharma Nasdaq OMX Sverige Biotek 45,9-11,7% -10,0% 52,0 51,0 68 NZYM-B.CO Novozymes Nasdaq OMX Danmark Enzymer 313,3-0,3% 20,6% 314,2 259,8 69 OASM.ST Oasmia Pharm. Nasdaq OMX Sverige Biotek 18,9-6,9% -5,5% 20,3 20,0 70 ONXEO.CO Onxeo Nasdaq OMX Danmark Biotek 40,4-2,9% 4,7% 41,6 38,6 71 ORIOLA Oriola-B Nasdaq OMX Finland Medicinal 4,3 5,4% 22,8% 4,0 3,5 72 ORION Orion-B Nasdaq OMX Finland Medicinal 30,1 3,2% 16,8% 29,2 25,8 73 ORTI-B.ST Ortivus Nasdaq OMX Sverige Udstyr 4,7-8,2% -14,0% 5,2 5,5 74 ORX.ST Orexo Nasdaq OMX Sverige Biotek 94,0-5,1% -30,6% 99,0 135,5 75 OSSR.CO Össur Nasdaq OMX Danmark Udstyr 24,2 9,0% 36,7% 22,2 17,7 76 PCIB.OL PCI Biotech Holding Oslo Axess Norge Biotek 11,3-5,5% -13,5% 11,9 13,0 77 PHO.OL Photocure Oslo Børs Norge Diagnostik 40,6 21,9% 47,6% 33,3 27,5 78 PLED.ST PledPharma Nasdaq First North Sverige Biotek 31,3 3,3% 25,2% 30,3 25,0 79 PROB.ST Probi Nasdaq OMX Sverige Medicinal 134,5 18,5% 118,7% 113,5 61,5 80 RAY-B.ST Raysearch Lab Nasdaq OMX Sverige Udstyr 112,5 18,4% 112,3% 95,0 53,0 81 RECI-B.ST Recipharm Nasdaq OMX Sverige Medicinal 162,0 1,2% 20,4% 160,0 134,5 82 REG1V Revenio group Nasdaq OMX Finland Diagnostik 19,9-3,7% 36,6% 20,7 14,6 83 SDOS.ST ScandiDos Nasdaq First North Sverige Udstyr 4,4 0,9% -40,4% 4,4 7,5 84 SECT-B.ST Sectra Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 118,0-3,3% 18,3% 122,0 99,8 85 SENDEX.OL Serendex Pharma Oslo Axess Norge Biotek 6,4-8,4% -32,0% 7,0 9,4 86 SER.OL Serodus Oslo Axess Norge Biotek 3,5 15,6% 24,6% 3,0 2,8 87 SOBI.ST Swedish Orphan Nasdaq OMX Sverige Biotek 136,8 6,0% 72,4% 129,1 79,4 88 SPRINT.ST Sprint Bioscience Nasdaq First North Sverige Biotek 25,9-7,5% 92,6% 28,0 13,5 89 STIL.ST Stille Nasdaq First North Sverige Udstyr 13,1-2,6% 37,9% 13,5 9,5 90 VELO.CO Veloxis Pharm. Nasdaq OMX Danmark Biotek 1,0 27,8% -12,2% 0,8 1,2 91 VIG.ST Vigmed Holding Nasdaq First North Sverige Udstyr 8,6 8,2% -12,2% 8,0 9,8 92 VITR.ST Vitrolife Nasdaq OMX Sverige Udstyr 167,0-1,2% 0,6% 169,0 166,0 93 VIVO.ST Vivoline Medical Nasdaq First North Sverige Udstyr 12,7-4,2% -30,6% 13,3 18,3 94 WDH.CO William Demant Nasdaq OMX Danmark Udstyr 568,5 0,9% 21,4% 563,5 468,2 95 WEIFA.OL Weifa Oslo Børs Norge Medicinal 0,8-9,0% 8,0% 0,9 0,8 96 XVIVO.ST Xvivo Perfusion Nasdaq First North Sverige Udstyr 40,4-5,2% 17,8% 42,6 34,3 97 ZEAL.CO Zealand Pharma Nasdaq OMX Danmark Biotek 97,0 2,6% 16,9% 94,5 83,0 Kilde: Yahoo Finance Kursoverblik: Vigtigste peerindeks Healthcare Index Nr Ticker Selskab Aktiekurs Udvikling (%) Udvikling (%) Aktiekurs Aktiekurs Maj 2015 ÅTD ^OMXN40 OMX Nordic 40 Index 1.647,9-0,3% 19,4% 1.653, ,0 2 ^N4000EURGI OMX Nordic Health Care Index 2.625,1 0,6% 34,2% 2.610, ,6 3 ^SX4000GI OMX Stockholm Health Care Index 1.771,1-4,9% 13,1% 1.862, ,4 4 ^CX4000GI OMX Copenhagen Health Care Index 2.914,2 1,1% 38,6% 2.882, ,0 5 ^HX4000GI OMX Helsinki Health Care Index 1.980,6 3,7% 23,3% 1.910, ,5 6 OSE35GI.OL OSE35 Oslo Health Care Index 504,2-0,8% 13,5% 508,2 444,2 7 BIOTK.PA Euronext Next Biotech Index 1.998,7 4,4% 37,8% 1.915, ,7 8 ^NBI Nasdaq Biotechnology Index 3.773,8 3,4% 18,8% 3.649, ,5 9 OMXC20.CO OMX Copenhagen C20 Index 991,0 0,9% 33,1% 982,1 744,4 Kilde: Yahoo Finance TABELLER: KURSOVERBLIK: VIGTIGSTE PEERINDEKS - side 20

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008 Til: OMX Den Nordiske Børs København Hørsholm, 27. november 2008 LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 LifeCycle Pharma

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Orphan drugs fordele og ulemper

Orphan drugs fordele og ulemper Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere