Årsrapportprisen FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond"

Transkript

1 Årsrapportprisen 2014 FSR's Studie- og Understøttelsesfond

2 Velkomst Viceformand Peter Gath, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond

3 3 Dommerkomitéens arbejde Jan Peter Larsen, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond

4 Dommerkomitéens medlemmer Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomitéen i Auriga Industries; formand for Det Danske Klasselotteri; bestyrelsesmedlem i Aberdeen Asset Management PLC Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries, Medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomitéen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Jes Klausby, Økonomidirektør, Nykredit Kristian Koktvedgaard, Fagleder, DI 4

5 Dommerkomitéens medlemmer Jan Peter Larsen, Partner, Deloitte og formand for FSR danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg Erlend Kvaal, Associate Professor, Norwegian Business School Søren Kok Olsen, Partner, EY og viceformand for FSR danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg Torben Johansen, Partner, BDO og medlem af FSR danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank 5

6 Dommerkomitéens arbejde Formål Fremme og udvikle best practice i dansk regnskabspraksis Stimulere den regnskabsfaglige debat i Danmark Ca. 185 regnskaber gennemgået af Regnskabsteknisk Udvalg Til dommerkomitéens gennemgang forelå i alt 20 selskaber Nogle indgik til bedømmelse i flere specialpriser 6

7 Temaer for årets specialpriser Dommerkomitéen udvalgte følgende: Udvikling og struktur i noterne Oplysninger om bestyrelsens kompetencer Omsætning 7

8 Dommerkomitéens bedømmelsesgrundlag Cap I alt Udvikling og struktur i noterne Oplysninger om bestyrelsens kompetencer Omsætning og IFRS 15 Årsrapportprisen Large Mid Small 2 2 Ej noteret (Nogle virksomheder blev indstillet i mere end én kategori) 8

9 Årsrapporten på 10 minutter Årsrapporternes omfang medfører behov for indledende resumé (executive summary) Overblik over performance, forretningsmodel, strategier, målopfyldelse ift. KPI er Mange virksomheder stadig i gang; ikke nok grundlag (antal kandidater) for specialpris 2014 Temaet ligger tæt op ad struktur i noter Specialpris derfor udskudt til 2015? ATP : Det grønne bånd på kapitel-forsiderne illustrerer en årsrapport på 10 minutter 9

10 10 UK Developments Roger Marshall, Board member of the UK Financial Reporting Council and Non-executive Chair of the UK Accounting Council under FRC FSR's Studie- og Understøttelsesfond

11 Clear & Concise Roger Marshall 2 October 2014

12 FRC One stop shop Promote best practice Financial Reporting Lab

13 Relevant FRC publications Thinking about disclosures in a broader context Guidance on the strategic report Towards Clear & Concise reporting Accounting policies and integration of related financial information Cutting clutter Available at https://www.frc.org.uk/our-work/codes-standards/accounting-and-reporting-policy.aspx https://frc.org.uk/our- Work/Codes-Standards/Financial-Reporting-Lab.aspx

14 Clear & Concise Initiative Initiative builds on the FRC s work on cutting clutter Aims: - to ensure that annual reports provide relevant information for investors - to promote good communication in corporate reporting - improve accessibility of information

15 Communication principles Placement of information Materiality Improving disclosures

16 Communication principles Key principles: Fair, balanced and understandable Concise Entity specific Linkage Annual review of content

17 Overview of the annual report Document Annual report Document purpose The purpose of the annual report is to provide shareholders with relevant information that is useful for making resource allocation decisions and assessing the directors stewardship. Component Strategic report Corporate governance report Component objectives To provide context for the related financial statements. To provide insight into the entity s business model and its main objectives and strategy. To describe the principal risks the entity faces and how they might affect its future prospects. To provide an analysis of the entity s past performance. To provide information necessary to explain how the composition and organisation of the entity s governance structures supports the achievement of the entity s objectives. Directors remuneration report To set out all elements of the entity s directors remuneration policy and key factors that were taken into account in setting the policy. To report on how the directors remuneration policy has been implemented. To set out amounts awarded to directors and provide details on the link between the entity s performance and directors remuneration. Financial statements To present the entity s financial position, performance and development in accordance with Generally Accepted Accounting Practice. Directors report To provide other statutory/ regulatory information about the entity. To provide signposting to show the location of complementary information.

18 Placement of information Opportunity to re-consider the traditional structure of the annual report Adopt a structure that allows the company to best tell its story Cross-referencing and signposting

19 Materiality Annual report should only contain information that is material to investors FRC enforcement activities - shared view on the application of materiality - reporting on areas in financial statements where we observe clutter

20 Perspective on materiality

21 Observations in practice Evidence of companies re-thinking the structure of their annual reports Progress towards removal of immaterial information but more that could be done Annual report process starting earlier with greater board engagement

22 Current UK developments Audit Committee reports Expanded audit reports Going concern

23 Future direction Much more use of web? Preliminary announcements Use of technology

24 Den danske regnskabskontrol Jan-Christian Nilsen, Erhvervsstyrelsen FSR's Studie- og Understøttelsesfond

25 The Danish Business Authority Development in enforcement

26 New organisation The Danish Securities Council (Fondsrådet) ( ) The Financial Council (Det Finansielle Råd) ( ) Board of the Danish FSA (2014-) We do not expect any major change in enforcement

27 Development in enforcement changes in listings We used to have many new listings Small companies - even starts-ups Football clubs, real-estate companies etc. Limited knowledge of IFRS Use of auditors with limited knowledge of IFRS Now Very few new listings Large and professional companies

28 Development in enforcement We used to have a Danish perspective Denmark was among the few European countries to have an operating enforcement system from 1 January 2005 However, we have always secured that decisions are in line with the rest of Europe Now - European perspective Common strategy Common enforcement priorities New guidelines on enforcement

29 Development in enforcement Less focus on simple disclosure requirements However, if simple disclosure requirements are missed - are the company able to prepare an impairment test? More focus on better reporting Information related to the specific entity Should the enforcer only focus on infringements or should it also encourage better reporting?

30

31 We welcome new development The description of the accounting principles applied may be presented in the relevant notes We have an seen interesting development in Sweden The future Why is it necessary to describe accounting policy when only one specific policy is allowed? Not necessarily less information but better information!

32 Impairment test Relevant information Priorities in 2014 IFRS 13 Fair value calculation and disclosures Real-estate Accounting principles and estimates What is relevant for YOUR company?

33 Relevant information? Key assumptions used in the impairment test must be disclosed, IAS (d). Expected future cash flow is based on Management estimates including expected growth rates, etc. Important parameters in the calculations are development in revenue, gross margin, reinvestments in plant and growth expectations beyond the coming five years. Is the above helpful?

34 CSR-reporting relevant information? It is the policy of Company X, that all companies within the group should comply with the legislation in the countries where they operate. [Description of policy] Company X has not implemented the policies described above, why we are not able to report on any results this year.

35 My suggestions for priorities in 2015 New standards (IFRS 10-12) Deferred tax (assets) Enforceability issues Example: presentation of special items in P/L CSR and diversity

36 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Intro Torben Johansen, FSR danske revisorer Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

37 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Motivering for emnet: Fokus på høj informationsværdi i noterne Tilpasning af noteindhold ud fra væsentlighed At informationen skaber overblik, er let tilgængelig og læsevenlig Sammenhæng mellem noter og resten af årsrapporten 37

38 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Naturlig sammensætning og strukturering i forhold til forretningsmodellen Sammenhæng mellem noter om samme emne Læsevenlig rækkefølge - væsentlige noter før mindre uvæsentlige noter Tilpasset og forståeligt indhold med fokus på væsentlige forhold og af væsentlig betydning i forhold til regnskabet som helhed 38

39 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Så få gentagelser som muligt i forhold til andre noter og ledelsesberetning Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn placeres sammen med de hertil hørende noteoplysninger Kommentering af tal og udvikling i de enkelte noter 39

40 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Generelle observationer: Samling af noter i sektioner med indbyrdes sammenhæng Indhold af sektioner sammensættes i forhold til KPI Grundlæggende regnskabsprincipper beskrives samlet og placeres først eller sidst 40

41 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Generelle observationer: Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn opdeles og placeres under de enkelte noter Anvendelse af grafik og alternative specifikationer Fokus på væsentlighed i placering og rækkefølge af noterne 41

42 Specialpris 1 Eksempler fra ikke-nominerede: Arla 42

43 Specialpris 1 Eksempler fra ikke-nominerede: Arla 43

44 Specialpris 1 Eksempler fra ikke-nominerede: Novo Nordisk 44

45 Specialpris 1 De tre nominerede Udvikling og struktur i noterne 45

46 Specialpris 1 Dommerkomitéen fremhæver Har foretaget væsentlige ændringer i forhold til tidligere år Har grupperet noterne i sektioner i forhold til, hvordan virksomheden arbejder Har arbejdet meget med grafik og forklarende let tilgængelig tekst Hver notesektion indledes med oversigt over Key developments Layout der fremmer overskueligheden og giver overblik 46

47 Specialpris 1 Dommerkomitéen fremhæver Har videreudviklet på opdeling i sektioner og noternes rækkefølge i forhold til væsentlighed God sammenhæng mellem noter og KPI er Notestruktur er umiddelbar tilgængelig og med en rød tråd Hver sektion indledes med hovedog nøgletal, grafik samt kort kommentering 47

48 Specialpris 1 Dommerkomitéen fremhæver God struktur i forhold til forretningsmodel Let tilgængelig noter med fokus på væsentlighed Hvor relevant - uddybende kommentarer Omstrukturering af noter i et år, hvor børsnotering forberedes 48

49 Specialpris 1 Paneldebat Roger Marshall, UK FRC Jan-Christian Nilsen, Erhvervsstyrelsen Jutta af Rosenborg, Dommerkomitéen Tina Aggerholm, Carlsberg Breweries Henrik G. Bach, DONG Peter Haarder Thomsen, ISS 49

50 Årsrapportprisen 2014

51 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Intro Torben Johansen, FSR danske revisorer Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

52 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Motivering for emnet: Krav til corporate governance er steget betydeligt Investorer mf. har stor fokus på ledelsens kompetencer Ny lovgivning om mangfoldighed/kønsfordeling i ledelsen, herunder rapportering om mangfoldighed i årsrapporten 52

53 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Klar og tydelig beskrivelse af bestyrelsens kompetencer Beskrivelse af politik for, hvilke kompetencer virksomheden har behov for, herunder politikker for supplering og valg af nye medlemmer Beskrivelse af arbejde med selvevaluering 53

54 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Fastlæggelse af og argumentation for måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen Fyldestgørende beskrivelse af arbejdet med politikker for mangfoldighed/underrepræsenteret køn på øvrige ledelsesniveauer 54

55 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Generelle observationer: Der er store forskelle på omfanget af beskrivelserne om ledelsens kompetencer og politikker for krav til kompetencer Ny lovgivning om mangfoldighed/kønsfordeling i ledelsen Mange er kommet godt i gang med måltal og politikker Stor forskel i indhold og omfanget af rapporteringen 55

56 Specialpris 2 Eksempler fra ikke-nominerede: Novo Nordisk 56

57 Specialpris 2 Eksempler fra ikke-nominerede: TDC Kort og præcis beskrivelse i årsrapporten God og udførlig beskrivelse på hjemmesiden med god struktur Skematisk overblik over bestyrelsens sammensætning 57

58 Specialpris 2 Eksempler fra ikke-nominerede: Vestas Et godt oversigtsskema 58

59 Specialpris 2 De tre nominerede 59

60 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver Udførlige, transparente og virksomhedsspecifikke oplysninger Udførlig beskrivelse af måltal og politikker for underrepræsenteret køn Giver indtryk af stor fokus på politikker for ledelseskompetence og mangfoldighed, og hvilke krav der stilles Udførlig behandling på hjemmesiden 60

61 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver Kort og præcis beskrivelse af politik for bestyrelsens kompetencer Beskrivelse af plan og tiltag til forbedring af mangfoldigheden Beskriver ledelsesområder med behov for større fokus 61

62 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver Omfattende beskrivelse af selvevaluering Meget specifik på kompetence-krav til bestyrelsen God og præcis beskrivelse af måltal og politikker for underrepræsenteret køn Oplysning om både bestyrelsens samlede kompetencer og de enkelte ledelsesmedlemmers særlige kompetencer 62

63 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Christian Frigast, Axcel FSR's Studie- og Understøttelsesfond

64

65

66

67

68

69

70

71 Specialpris 2 Paneldebat Christian Frigast, Axcel Jan Thieme Rasmussen, Carlsberg Breweries Michael Bjergby, GN 71

72 Årsrapportprisen 2014

73 AFSTEMNING OG KAFFEPAUSE i Atriet 73

74 74 Specialpris 3 Omsætningen Intro Jan Peter Larsen, FSR danske revisorer Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

75 Specialpris 3 Omsætningen Beskrivelse af indregning og måling: Vigtigt for at: Forstå indkomstgrundlag og forretningsmodel Indikere udviklingsretning og virksomhedens styrker Beskrivelse bliver derfor meget vigtig Det er jo ofte det største tal i regnskabet

76 Specialpris 3 Omsætningen Omsætning har alle jo vidst hvad var, og derfor var beskrivelse og noter ikke så vigtige IAS 18: Omsætning er brutto indgange af økonomiske fordele kommende fra den eller de ordinære aktiviteter Indregnet til dagsværdi på transaktionsdagen Kan være varesalg, værdi af produktion, værdi af serviceleverancer, licensindtægter, royalties, renter, udbytter mv. IFRS 15: Ny standard om omsætning er vedtaget i foråret 2014 med meget mere detaljerede krav og ikrafttræden i 2017

77 Specialpris 3 Omsætningen Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Beskrivelse af anvendt praksis Indregning - både tidspunkt og metode Måling Tekst skal være dækkende og god, men også kort og præcis uden for meget gentagelse af tekst fra standarden Alle typer og sammensatte transaktioner skal være beskrevet

78 Specialpris 3 Omsætningen Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Noterne skal understøtte og give relevant uddybning til forståelse af omsætningen inkl. usikkerhed i måling og sammensætning ved flere typer eller sammensatte transaktioner

79 Specialpris 3 Omsætningen Generelle observationer: Mange har forbedret beskrivelserne i forhold til tidligere F.eks. med mere præcise og specifikke beskrivelser Omtale af individuelle typer af omsætning Omtale af sammensatte transaktioner Noterne viser en højere vægtning på den gode omtale med uddybning og forklaring af omsætningen Forbedret beskrivelse også i små, mellemstore og unoterede selskaber

80 Specialpris 3 Omsætningen Generelle observationer: Der kunne arbejdes med: At gøre beskrivelsen af praksis mere virksomhedsspecifik (ikke bare bruge standardens tekst) og typespecifik At give mulighed for at bedømme usikkerhed ved indregning og måling, f.eks. ved brug af produktionskriteriet eller ved beregning af hensættelse til rabatter mv. At give sammenhæng til strategi og KPI er

81 Specialpris 3 Eksempler fra ikke-nominerede: CPH Beskrivelse af forskellige typer af omsætning 81

82 82

83 Specialpris 3 Eksempler fra ikke-nominerede: Columbus Beskrivelse af forskellige typer samt sammensatte kontrakter 83

84 84

85 Specialpris 3 Eksempler fra ikke-nominerede: Columbus Beskrivelse af forskellige typer samt sammensatte kontrakter 85

86 Specialpris 3 De tre nominerede 86

87 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver God beskrivelse af forskellige typer af omsætning Beskrivelse af kriterier for indregning af de forskellige typer Illustrative og understøttende noter, tilpas detaljerede Omtale i beretningen er god, præcis og tilpas detaljeret 87

88 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver Meget detaljeret og læsevenlig beskrivelse af de forskellige typer af omsætning Forståelig omtale af både royalties, milestone betalinger, up-front betalinger og udskudt omsætning Flotte noter, der understøtter forståelsen af svært område 88

89 Specialpris 3 Vinderen 89

90 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver God beskrivelse af indregningstidspunkt God beskrivelse af måling Fin beskrivelse af virkning af rabatter og effekt af aftaler og tilbagekøb Meget detaljeret opdeling produkter med 5 års sammenligningstal Mulighed for bedømme dynamikken i omsætningen også på de enkelte produktområder 90

91 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver God åben og ærlig beskrivelse af udfordringer ved aftaler med indkøbere God præambel og link til strategien Fin sammenhæng til strategi 91

92 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver Der kunne arbejdes med At give et interval for den forventede indvirkning af aftaler og særlige indkøbsstrukturer på rabatter og tilbagekøb, f.eks. med angivelse af forventningsinterval Indikation af eventuelle sammenhænge mellem salg af produkter 92

93 Specialpris 3 Vinderen 93

94 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Prisuddeling FSR's Studie- og Understøttelsesfond

95 Specialpris 1 Afstemningen Opdateret med salens afstemning Vinderen er det selskab, der samlet har færrest point Ved pointlighed afgør Salens stemmer udfaldet Dommerkomitéen Salen Samlet Carlsberg DONG ISS 2 2 4

96 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne 96

97 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Prisuddeling FSR's Studie- og Understøttelsesfond

98 Specialpris 2 Afstemningen Opdateret med salens afstemning Vinderen er det selskab, der samlet har færrest point Ved pointlighed afgør Salens stemmer udfaldet Dommerkomitéen Salen Samlet Carlsberg GN (vinder) Ringkjøbing Landbobank 3 3 6

99 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer 99

100 Årsrapportprisen 2014 Dommerkomitéens begrundelse v/ Jan Peter Larsen, FSR FSR's Studie- og Understøttelsesfond

101 Årsrapportprisen selskaber er gennemgået Blandt de nominerede med indflydelse fra indholdet af specialpriserne finder Dommerkomitéen en vinder af en samlet Årsrapportpris Årsrapportprisen går på hele årsrapporten og ikke kun de områder, der er omfattet af specialpriserne

102 Årsrapportprisen 2014 De 7 nominerede i sidste runde (alfabetisk) ARLA Carlsberg DONG FLS ISS Novo Nordisk TDC 102

103 Året pris Generelle observationer Mange har forbedret beskrivelserne i forhold til tidligere F.eks. med kortere, mere præcise og specifikke beskrivelser Understøttende grafik Unødigt lange tekster erstattet af relevant og væsentlig beskrivelse Uvæsentlige forhold udeladt eller placeret bagerst Man kan ønske sig en kortfattet beskrivelse af årets gang Reklametekst kan med fordel udelades Rapport på engelsk kræver særlig omhu for at gøre det læsevenligt 103

104 Årets pris Eksempler fra ikke-nominerede: Meget tilgængelige og læsevenlige afsnit Kortfattede og præcise beskrivelser af relevante og væsentlige forhold Ikke reklametekster 104

105 Årets pris Eksempler fra ikke-nominerede: Direkte til det væsentlige for SimCorp Gode illustrationer og brug af grafik Korte og præcise tekster Inspiration for mindre og mellemstore selskaber det kan lade sig gøre 105

106 Årets pris Eksempler fra ikke-nominerede: Informativ ledelsesberetning Korte og præcise afsnit med den relevante og væsentlige tekst Flot brug af grafik Ny og god notestruktur Læsevenlig opstilling af noter med flot brug af skemaer og grafik Letlæselig rapport på engelsk 106

107 107 Årsrapportprisen 2014 Roger Marshall, Board member of the UK Financial Reporting Council and Non-executive Chair of the UK Accounting Council under FRC FSR's Studie- og Understøttelsesfond

108 Vinder af Årsrapportprisen 2014

109 Årsrapportpris 2014 til ISS Dommerkomitéen fremhæver Informativ og meget udførlig ledelsesberetning Løftet sig væsentligt i forhold til 2012, nok p.g.a. IPO ISS at a Glance er en kortfattet intro til ISS Præcise finansielle mål for 2014 Tidlig beskrivelse af KPI og performance i den relation Finansiel beretning, som giver godt indblik i årets finansielle udvikling 109

110 Årsrapportpris 2014 til ISS Dommerkomitéen fremhæver Afsnittet Our business, som godt beskriver strategi og KPI er Detaljeret beskrivelse af risikostyring og årshjul Corporate Governance redegørelse og årshjul Udførlig vederlagsrapport 110

111 Årsrapportpris 2014 til ISS Dommerkomitéen fremhæver Informativt og meget detaljeret årsregnskab med mange gode detaljer, f.eks. Ny notestruktur i et år med kommende IPO godt tilpasset ISS med fokus på omsætning og gæld God forklaring af hvorfor cash conversion er så vigtig Udførlig omtale af strategien med at frasælge non-core aktiviteter Informativ og detaljeret omtale af finansieringen inkl. rating Note om impairment til inspiration Meget detaljerede noter 111

112 Årsrapportpris 2014 til ISS Dommerkomitéen fremhæver Opfølgning på Q4 resultat Bedre struktur i resultatopgørelse og uden fodnoter Tekster mere kortfattede og fokuserede Understøttende grafik i noterne Anvendt praksis kan nok beskrives kortere 112

113 Vinder af Årsrapportprisen 2014

114 114 Årsrapportprisen 2015 og afslutning Direktør Tine Roed, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

115 Årsrapportprisen 2015 Afstemning om emner 1. Ledelsesvederlæggelse, inkl. værdi af f.eks. aktieoptioner, og om der er sammenhæng mellem virksomhedens strategi og lønstrukturen 2. Præsentation af finansiel information på virksomhedens hjemmesiden 3. Generel markeds- og konkurrentanalyse 4. Fokus på det relevante og væsentlige i korte og præcise beskrivelser uden reklame 5. Flot årsrapport for midcap eller smallcap selskab 6. Årsrapporten på 10 min: Virksomhedernes evne til kort og præcist at kunne give et overblik over eksempelvis udvikling i regnskabsåret ift. tidligere udmeldinger, særlige begivenheder og udvikling i væsentligste KPI er 7. Frit emne til dommerkomiteen

116 CHAMPAGNE i Atriet 116

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI 12.30 Sandwich og vand 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, DI Jan Peter Larsen, FSR Danske Revisorer 13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer:

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Dansk Regnskabsforum. 17. Sep. 12. Årsrapportpris Detaljen - Overblikket - Fremtiden

Dansk Regnskabsforum. 17. Sep. 12. Årsrapportpris Detaljen - Overblikket - Fremtiden Årsrapportpris 2012 17. Sep. 12 Årsrapportpris 2012 Detaljen - Overblikket - Fremtiden Velkomst Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri 2 Program 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri 13.10

Læs mere

Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden

Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden Årsrapportprisen 2013 Detaljen - Overblikket - Fremtiden Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer 2 Dommerkomitéens medlemmer Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne www.pwc.dk/c20 Gode eksempler fra årsrapporterne Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Charlotte Jepsen Adm. direktør FSR danske revisorer

Charlotte Jepsen Adm. direktør FSR danske revisorer VELKOMMEN Charlotte Jepsen Adm. direktør FSR danske revisorer Kristian Koktvedgaard Fagleder, DI Hvor bevidste er vi i vores sprogvalg? Joachim Kattrup Chefredaktør Erhvervsfilosofi.dk Specialpris 1 CEO/Chairman

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 1 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed Prisvinderne vurderes

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2016

Gode eksempler fra årsrapporterne 2016 Gode eksempler fra årsrapporterne 2016 1 Formålet med C20+ Regnskabspriserne En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Efter Enron, WorldCom m.v. kom SOX og EuroSox Business Week, 22 July 2002 1 American

Læs mere

Gordon Brown Chancellor of the Exchequer (Finansminister)

Gordon Brown Chancellor of the Exchequer (Finansminister) Billede: PA Gordon Brown Chancellor of the Exchequer (Finansminister) Slide 1 DIRF v. Helle Bank Jørgensen PwC Billede: PA Gordon Brown Chancellor of the Exchequer (Finansminister) Slide 3 Hvis I skulle

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 1 C20+ Regnskabspriserne 2017 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 www.pwc.dk/c20 C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Per Have CFO, Danfoss Claus Berner Møller Porteføljeforvalter,

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011

C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011 www.pwc.dk C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011 Juni 2012 Præsentation af den uafhængige dommerkomite Niels Leth, Aktieanalytiker, Finansanalytikerforeningen Poul Kjær, Kontorchef, Finansrådet Kristian

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 1 Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Årsrapportprisen 2015. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Årsrapportprisen 2015. FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportprisen 2015 FSR's Studie- og Understøttelsesfond Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportens interessenter Adm. direktør Daniel

Læs mere

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 2 s årlige lønundersøgelse v/ Claus Høegh-Jensen, Partner, 3 Aflønning af ledelser s lønundersøgelse

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP 10. JUNI 2013 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø HVAD

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE UNDER LØBENDE UDVIKLING MARIANNE PHILIP

CORPORATE GOVERNANCE UNDER LØBENDE UDVIKLING MARIANNE PHILIP CORPORATE GOVERNANCE UNDER LØBENDE UDVIKLING MARIANNE PHILIP DIRFDAGEN 19. SEPTEMBER 2013 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0

Læs mere

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan 9. september 2016 Sag 2015-1636 Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan Business & Development A/S Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Kort om Danisco Daniscos bæredygtighedsrapport Kort om bæredygtighedsrapportering Brugen af GRI-G3 som

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/09/2013 Phiip Burwell Dirigent Side 2 af 8 Indhold

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Kilde: The Economist Jan Størup Nielsen, Odense, 3. oktober 213 Samspil mellem boligmarkedet og resten af økonomien Formue, tillid, byggeaktivitet, geografisk mobilitet,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan?

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan? >>> KONFERENCE - 8. OKTOBER - Pyramiden, DI H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 Kbh. V. KL. 09:30-15:30 - DEADLINE tilmelding 1. oktober PROGRAM >>> TILMELDING >>> DEADLINE >>> Undgå at spilde kostbare ressourcer

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere