Årsrapportprisen FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond"

Transkript

1 Årsrapportprisen 2014 FSR's Studie- og Understøttelsesfond

2 Velkomst Viceformand Peter Gath, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond

3 3 Dommerkomitéens arbejde Jan Peter Larsen, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond

4 Dommerkomitéens medlemmer Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomitéen i Auriga Industries; formand for Det Danske Klasselotteri; bestyrelsesmedlem i Aberdeen Asset Management PLC Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries, Medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomitéen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Jes Klausby, Økonomidirektør, Nykredit Kristian Koktvedgaard, Fagleder, DI 4

5 Dommerkomitéens medlemmer Jan Peter Larsen, Partner, Deloitte og formand for FSR danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg Erlend Kvaal, Associate Professor, Norwegian Business School Søren Kok Olsen, Partner, EY og viceformand for FSR danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg Torben Johansen, Partner, BDO og medlem af FSR danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank 5

6 Dommerkomitéens arbejde Formål Fremme og udvikle best practice i dansk regnskabspraksis Stimulere den regnskabsfaglige debat i Danmark Ca. 185 regnskaber gennemgået af Regnskabsteknisk Udvalg Til dommerkomitéens gennemgang forelå i alt 20 selskaber Nogle indgik til bedømmelse i flere specialpriser 6

7 Temaer for årets specialpriser Dommerkomitéen udvalgte følgende: Udvikling og struktur i noterne Oplysninger om bestyrelsens kompetencer Omsætning 7

8 Dommerkomitéens bedømmelsesgrundlag Cap I alt Udvikling og struktur i noterne Oplysninger om bestyrelsens kompetencer Omsætning og IFRS 15 Årsrapportprisen Large Mid Small 2 2 Ej noteret (Nogle virksomheder blev indstillet i mere end én kategori) 8

9 Årsrapporten på 10 minutter Årsrapporternes omfang medfører behov for indledende resumé (executive summary) Overblik over performance, forretningsmodel, strategier, målopfyldelse ift. KPI er Mange virksomheder stadig i gang; ikke nok grundlag (antal kandidater) for specialpris 2014 Temaet ligger tæt op ad struktur i noter Specialpris derfor udskudt til 2015? ATP : Det grønne bånd på kapitel-forsiderne illustrerer en årsrapport på 10 minutter 9

10 10 UK Developments Roger Marshall, Board member of the UK Financial Reporting Council and Non-executive Chair of the UK Accounting Council under FRC FSR's Studie- og Understøttelsesfond

11 Clear & Concise Roger Marshall 2 October 2014

12 FRC One stop shop Promote best practice Financial Reporting Lab

13 Relevant FRC publications Thinking about disclosures in a broader context Guidance on the strategic report Towards Clear & Concise reporting Accounting policies and integration of related financial information Cutting clutter Available at https://www.frc.org.uk/our-work/codes-standards/accounting-and-reporting-policy.aspx https://frc.org.uk/our- Work/Codes-Standards/Financial-Reporting-Lab.aspx

14 Clear & Concise Initiative Initiative builds on the FRC s work on cutting clutter Aims: - to ensure that annual reports provide relevant information for investors - to promote good communication in corporate reporting - improve accessibility of information

15 Communication principles Placement of information Materiality Improving disclosures

16 Communication principles Key principles: Fair, balanced and understandable Concise Entity specific Linkage Annual review of content

17 Overview of the annual report Document Annual report Document purpose The purpose of the annual report is to provide shareholders with relevant information that is useful for making resource allocation decisions and assessing the directors stewardship. Component Strategic report Corporate governance report Component objectives To provide context for the related financial statements. To provide insight into the entity s business model and its main objectives and strategy. To describe the principal risks the entity faces and how they might affect its future prospects. To provide an analysis of the entity s past performance. To provide information necessary to explain how the composition and organisation of the entity s governance structures supports the achievement of the entity s objectives. Directors remuneration report To set out all elements of the entity s directors remuneration policy and key factors that were taken into account in setting the policy. To report on how the directors remuneration policy has been implemented. To set out amounts awarded to directors and provide details on the link between the entity s performance and directors remuneration. Financial statements To present the entity s financial position, performance and development in accordance with Generally Accepted Accounting Practice. Directors report To provide other statutory/ regulatory information about the entity. To provide signposting to show the location of complementary information.

18 Placement of information Opportunity to re-consider the traditional structure of the annual report Adopt a structure that allows the company to best tell its story Cross-referencing and signposting

19 Materiality Annual report should only contain information that is material to investors FRC enforcement activities - shared view on the application of materiality - reporting on areas in financial statements where we observe clutter

20 Perspective on materiality

21 Observations in practice Evidence of companies re-thinking the structure of their annual reports Progress towards removal of immaterial information but more that could be done Annual report process starting earlier with greater board engagement

22 Current UK developments Audit Committee reports Expanded audit reports Going concern

23 Future direction Much more use of web? Preliminary announcements Use of technology

24 Den danske regnskabskontrol Jan-Christian Nilsen, Erhvervsstyrelsen FSR's Studie- og Understøttelsesfond

25 The Danish Business Authority Development in enforcement

26 New organisation The Danish Securities Council (Fondsrådet) ( ) The Financial Council (Det Finansielle Råd) ( ) Board of the Danish FSA (2014-) We do not expect any major change in enforcement

27 Development in enforcement changes in listings We used to have many new listings Small companies - even starts-ups Football clubs, real-estate companies etc. Limited knowledge of IFRS Use of auditors with limited knowledge of IFRS Now Very few new listings Large and professional companies

28 Development in enforcement We used to have a Danish perspective Denmark was among the few European countries to have an operating enforcement system from 1 January 2005 However, we have always secured that decisions are in line with the rest of Europe Now - European perspective Common strategy Common enforcement priorities New guidelines on enforcement

29 Development in enforcement Less focus on simple disclosure requirements However, if simple disclosure requirements are missed - are the company able to prepare an impairment test? More focus on better reporting Information related to the specific entity Should the enforcer only focus on infringements or should it also encourage better reporting?

30

31 We welcome new development The description of the accounting principles applied may be presented in the relevant notes We have an seen interesting development in Sweden The future Why is it necessary to describe accounting policy when only one specific policy is allowed? Not necessarily less information but better information!

32 Impairment test Relevant information Priorities in 2014 IFRS 13 Fair value calculation and disclosures Real-estate Accounting principles and estimates What is relevant for YOUR company?

33 Relevant information? Key assumptions used in the impairment test must be disclosed, IAS (d). Expected future cash flow is based on Management estimates including expected growth rates, etc. Important parameters in the calculations are development in revenue, gross margin, reinvestments in plant and growth expectations beyond the coming five years. Is the above helpful?

34 CSR-reporting relevant information? It is the policy of Company X, that all companies within the group should comply with the legislation in the countries where they operate. [Description of policy] Company X has not implemented the policies described above, why we are not able to report on any results this year.

35 My suggestions for priorities in 2015 New standards (IFRS 10-12) Deferred tax (assets) Enforceability issues Example: presentation of special items in P/L CSR and diversity

36 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Intro Torben Johansen, FSR danske revisorer Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

37 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Motivering for emnet: Fokus på høj informationsværdi i noterne Tilpasning af noteindhold ud fra væsentlighed At informationen skaber overblik, er let tilgængelig og læsevenlig Sammenhæng mellem noter og resten af årsrapporten 37

38 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Naturlig sammensætning og strukturering i forhold til forretningsmodellen Sammenhæng mellem noter om samme emne Læsevenlig rækkefølge - væsentlige noter før mindre uvæsentlige noter Tilpasset og forståeligt indhold med fokus på væsentlige forhold og af væsentlig betydning i forhold til regnskabet som helhed 38

39 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Så få gentagelser som muligt i forhold til andre noter og ledelsesberetning Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn placeres sammen med de hertil hørende noteoplysninger Kommentering af tal og udvikling i de enkelte noter 39

40 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Generelle observationer: Samling af noter i sektioner med indbyrdes sammenhæng Indhold af sektioner sammensættes i forhold til KPI Grundlæggende regnskabsprincipper beskrives samlet og placeres først eller sidst 40

41 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Generelle observationer: Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn opdeles og placeres under de enkelte noter Anvendelse af grafik og alternative specifikationer Fokus på væsentlighed i placering og rækkefølge af noterne 41

42 Specialpris 1 Eksempler fra ikke-nominerede: Arla 42

43 Specialpris 1 Eksempler fra ikke-nominerede: Arla 43

44 Specialpris 1 Eksempler fra ikke-nominerede: Novo Nordisk 44

45 Specialpris 1 De tre nominerede Udvikling og struktur i noterne 45

46 Specialpris 1 Dommerkomitéen fremhæver Har foretaget væsentlige ændringer i forhold til tidligere år Har grupperet noterne i sektioner i forhold til, hvordan virksomheden arbejder Har arbejdet meget med grafik og forklarende let tilgængelig tekst Hver notesektion indledes med oversigt over Key developments Layout der fremmer overskueligheden og giver overblik 46

47 Specialpris 1 Dommerkomitéen fremhæver Har videreudviklet på opdeling i sektioner og noternes rækkefølge i forhold til væsentlighed God sammenhæng mellem noter og KPI er Notestruktur er umiddelbar tilgængelig og med en rød tråd Hver sektion indledes med hovedog nøgletal, grafik samt kort kommentering 47

48 Specialpris 1 Dommerkomitéen fremhæver God struktur i forhold til forretningsmodel Let tilgængelig noter med fokus på væsentlighed Hvor relevant - uddybende kommentarer Omstrukturering af noter i et år, hvor børsnotering forberedes 48

49 Specialpris 1 Paneldebat Roger Marshall, UK FRC Jan-Christian Nilsen, Erhvervsstyrelsen Jutta af Rosenborg, Dommerkomitéen Tina Aggerholm, Carlsberg Breweries Henrik G. Bach, DONG Peter Haarder Thomsen, ISS 49

50 Årsrapportprisen 2014

51 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Intro Torben Johansen, FSR danske revisorer Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

52 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Motivering for emnet: Krav til corporate governance er steget betydeligt Investorer mf. har stor fokus på ledelsens kompetencer Ny lovgivning om mangfoldighed/kønsfordeling i ledelsen, herunder rapportering om mangfoldighed i årsrapporten 52

53 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Klar og tydelig beskrivelse af bestyrelsens kompetencer Beskrivelse af politik for, hvilke kompetencer virksomheden har behov for, herunder politikker for supplering og valg af nye medlemmer Beskrivelse af arbejde med selvevaluering 53

54 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Fastlæggelse af og argumentation for måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen Fyldestgørende beskrivelse af arbejdet med politikker for mangfoldighed/underrepræsenteret køn på øvrige ledelsesniveauer 54

55 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Generelle observationer: Der er store forskelle på omfanget af beskrivelserne om ledelsens kompetencer og politikker for krav til kompetencer Ny lovgivning om mangfoldighed/kønsfordeling i ledelsen Mange er kommet godt i gang med måltal og politikker Stor forskel i indhold og omfanget af rapporteringen 55

56 Specialpris 2 Eksempler fra ikke-nominerede: Novo Nordisk 56

57 Specialpris 2 Eksempler fra ikke-nominerede: TDC Kort og præcis beskrivelse i årsrapporten God og udførlig beskrivelse på hjemmesiden med god struktur Skematisk overblik over bestyrelsens sammensætning 57

58 Specialpris 2 Eksempler fra ikke-nominerede: Vestas Et godt oversigtsskema 58

59 Specialpris 2 De tre nominerede 59

60 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver Udførlige, transparente og virksomhedsspecifikke oplysninger Udførlig beskrivelse af måltal og politikker for underrepræsenteret køn Giver indtryk af stor fokus på politikker for ledelseskompetence og mangfoldighed, og hvilke krav der stilles Udførlig behandling på hjemmesiden 60

61 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver Kort og præcis beskrivelse af politik for bestyrelsens kompetencer Beskrivelse af plan og tiltag til forbedring af mangfoldigheden Beskriver ledelsesområder med behov for større fokus 61

62 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver Omfattende beskrivelse af selvevaluering Meget specifik på kompetence-krav til bestyrelsen God og præcis beskrivelse af måltal og politikker for underrepræsenteret køn Oplysning om både bestyrelsens samlede kompetencer og de enkelte ledelsesmedlemmers særlige kompetencer 62

63 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Christian Frigast, Axcel FSR's Studie- og Understøttelsesfond

64

65

66

67

68

69

70

71 Specialpris 2 Paneldebat Christian Frigast, Axcel Jan Thieme Rasmussen, Carlsberg Breweries Michael Bjergby, GN 71

72 Årsrapportprisen 2014

73 AFSTEMNING OG KAFFEPAUSE i Atriet 73

74 74 Specialpris 3 Omsætningen Intro Jan Peter Larsen, FSR danske revisorer Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

75 Specialpris 3 Omsætningen Beskrivelse af indregning og måling: Vigtigt for at: Forstå indkomstgrundlag og forretningsmodel Indikere udviklingsretning og virksomhedens styrker Beskrivelse bliver derfor meget vigtig Det er jo ofte det største tal i regnskabet

76 Specialpris 3 Omsætningen Omsætning har alle jo vidst hvad var, og derfor var beskrivelse og noter ikke så vigtige IAS 18: Omsætning er brutto indgange af økonomiske fordele kommende fra den eller de ordinære aktiviteter Indregnet til dagsværdi på transaktionsdagen Kan være varesalg, værdi af produktion, værdi af serviceleverancer, licensindtægter, royalties, renter, udbytter mv. IFRS 15: Ny standard om omsætning er vedtaget i foråret 2014 med meget mere detaljerede krav og ikrafttræden i 2017

77 Specialpris 3 Omsætningen Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Beskrivelse af anvendt praksis Indregning - både tidspunkt og metode Måling Tekst skal være dækkende og god, men også kort og præcis uden for meget gentagelse af tekst fra standarden Alle typer og sammensatte transaktioner skal være beskrevet

78 Specialpris 3 Omsætningen Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Noterne skal understøtte og give relevant uddybning til forståelse af omsætningen inkl. usikkerhed i måling og sammensætning ved flere typer eller sammensatte transaktioner

79 Specialpris 3 Omsætningen Generelle observationer: Mange har forbedret beskrivelserne i forhold til tidligere F.eks. med mere præcise og specifikke beskrivelser Omtale af individuelle typer af omsætning Omtale af sammensatte transaktioner Noterne viser en højere vægtning på den gode omtale med uddybning og forklaring af omsætningen Forbedret beskrivelse også i små, mellemstore og unoterede selskaber

80 Specialpris 3 Omsætningen Generelle observationer: Der kunne arbejdes med: At gøre beskrivelsen af praksis mere virksomhedsspecifik (ikke bare bruge standardens tekst) og typespecifik At give mulighed for at bedømme usikkerhed ved indregning og måling, f.eks. ved brug af produktionskriteriet eller ved beregning af hensættelse til rabatter mv. At give sammenhæng til strategi og KPI er

81 Specialpris 3 Eksempler fra ikke-nominerede: CPH Beskrivelse af forskellige typer af omsætning 81

82 82

83 Specialpris 3 Eksempler fra ikke-nominerede: Columbus Beskrivelse af forskellige typer samt sammensatte kontrakter 83

84 84

85 Specialpris 3 Eksempler fra ikke-nominerede: Columbus Beskrivelse af forskellige typer samt sammensatte kontrakter 85

86 Specialpris 3 De tre nominerede 86

87 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver God beskrivelse af forskellige typer af omsætning Beskrivelse af kriterier for indregning af de forskellige typer Illustrative og understøttende noter, tilpas detaljerede Omtale i beretningen er god, præcis og tilpas detaljeret 87

88 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver Meget detaljeret og læsevenlig beskrivelse af de forskellige typer af omsætning Forståelig omtale af både royalties, milestone betalinger, up-front betalinger og udskudt omsætning Flotte noter, der understøtter forståelsen af svært område 88

89 Specialpris 3 Vinderen 89

90 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver God beskrivelse af indregningstidspunkt God beskrivelse af måling Fin beskrivelse af virkning af rabatter og effekt af aftaler og tilbagekøb Meget detaljeret opdeling produkter med 5 års sammenligningstal Mulighed for bedømme dynamikken i omsætningen også på de enkelte produktområder 90

91 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver God åben og ærlig beskrivelse af udfordringer ved aftaler med indkøbere God præambel og link til strategien Fin sammenhæng til strategi 91

92 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver Der kunne arbejdes med At give et interval for den forventede indvirkning af aftaler og særlige indkøbsstrukturer på rabatter og tilbagekøb, f.eks. med angivelse af forventningsinterval Indikation af eventuelle sammenhænge mellem salg af produkter 92

93 Specialpris 3 Vinderen 93

94 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne Prisuddeling FSR's Studie- og Understøttelsesfond

95 Specialpris 1 Afstemningen Opdateret med salens afstemning Vinderen er det selskab, der samlet har færrest point Ved pointlighed afgør Salens stemmer udfaldet Dommerkomitéen Salen Samlet Carlsberg DONG ISS 2 2 4

96 Specialpris 1 Udvikling og struktur i noterne 96

97 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Prisuddeling FSR's Studie- og Understøttelsesfond

98 Specialpris 2 Afstemningen Opdateret med salens afstemning Vinderen er det selskab, der samlet har færrest point Ved pointlighed afgør Salens stemmer udfaldet Dommerkomitéen Salen Samlet Carlsberg GN (vinder) Ringkjøbing Landbobank 3 3 6

99 Specialpris 2 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer 99

100 Årsrapportprisen 2014 Dommerkomitéens begrundelse v/ Jan Peter Larsen, FSR FSR's Studie- og Understøttelsesfond

101 Årsrapportprisen selskaber er gennemgået Blandt de nominerede med indflydelse fra indholdet af specialpriserne finder Dommerkomitéen en vinder af en samlet Årsrapportpris Årsrapportprisen går på hele årsrapporten og ikke kun de områder, der er omfattet af specialpriserne

102 Årsrapportprisen 2014 De 7 nominerede i sidste runde (alfabetisk) ARLA Carlsberg DONG FLS ISS Novo Nordisk TDC 102

103 Året pris Generelle observationer Mange har forbedret beskrivelserne i forhold til tidligere F.eks. med kortere, mere præcise og specifikke beskrivelser Understøttende grafik Unødigt lange tekster erstattet af relevant og væsentlig beskrivelse Uvæsentlige forhold udeladt eller placeret bagerst Man kan ønske sig en kortfattet beskrivelse af årets gang Reklametekst kan med fordel udelades Rapport på engelsk kræver særlig omhu for at gøre det læsevenligt 103

104 Årets pris Eksempler fra ikke-nominerede: Meget tilgængelige og læsevenlige afsnit Kortfattede og præcise beskrivelser af relevante og væsentlige forhold Ikke reklametekster 104

105 Årets pris Eksempler fra ikke-nominerede: Direkte til det væsentlige for SimCorp Gode illustrationer og brug af grafik Korte og præcise tekster Inspiration for mindre og mellemstore selskaber det kan lade sig gøre 105

106 Årets pris Eksempler fra ikke-nominerede: Informativ ledelsesberetning Korte og præcise afsnit med den relevante og væsentlige tekst Flot brug af grafik Ny og god notestruktur Læsevenlig opstilling af noter med flot brug af skemaer og grafik Letlæselig rapport på engelsk 106

107 107 Årsrapportprisen 2014 Roger Marshall, Board member of the UK Financial Reporting Council and Non-executive Chair of the UK Accounting Council under FRC FSR's Studie- og Understøttelsesfond

108 Vinder af Årsrapportprisen 2014

109 Årsrapportpris 2014 til ISS Dommerkomitéen fremhæver Informativ og meget udførlig ledelsesberetning Løftet sig væsentligt i forhold til 2012, nok p.g.a. IPO ISS at a Glance er en kortfattet intro til ISS Præcise finansielle mål for 2014 Tidlig beskrivelse af KPI og performance i den relation Finansiel beretning, som giver godt indblik i årets finansielle udvikling 109

110 Årsrapportpris 2014 til ISS Dommerkomitéen fremhæver Afsnittet Our business, som godt beskriver strategi og KPI er Detaljeret beskrivelse af risikostyring og årshjul Corporate Governance redegørelse og årshjul Udførlig vederlagsrapport 110

111 Årsrapportpris 2014 til ISS Dommerkomitéen fremhæver Informativt og meget detaljeret årsregnskab med mange gode detaljer, f.eks. Ny notestruktur i et år med kommende IPO godt tilpasset ISS med fokus på omsætning og gæld God forklaring af hvorfor cash conversion er så vigtig Udførlig omtale af strategien med at frasælge non-core aktiviteter Informativ og detaljeret omtale af finansieringen inkl. rating Note om impairment til inspiration Meget detaljerede noter 111

112 Årsrapportpris 2014 til ISS Dommerkomitéen fremhæver Opfølgning på Q4 resultat Bedre struktur i resultatopgørelse og uden fodnoter Tekster mere kortfattede og fokuserede Understøttende grafik i noterne Anvendt praksis kan nok beskrives kortere 112

113 Vinder af Årsrapportprisen 2014

114 114 Årsrapportprisen 2015 og afslutning Direktør Tine Roed, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

115 Årsrapportprisen 2015 Afstemning om emner 1. Ledelsesvederlæggelse, inkl. værdi af f.eks. aktieoptioner, og om der er sammenhæng mellem virksomhedens strategi og lønstrukturen 2. Præsentation af finansiel information på virksomhedens hjemmesiden 3. Generel markeds- og konkurrentanalyse 4. Fokus på det relevante og væsentlige i korte og præcise beskrivelser uden reklame 5. Flot årsrapport for midcap eller smallcap selskab 6. Årsrapporten på 10 min: Virksomhedernes evne til kort og præcist at kunne give et overblik over eksempelvis udvikling i regnskabsåret ift. tidligere udmeldinger, særlige begivenheder og udvikling i væsentligste KPI er 7. Frit emne til dommerkomiteen

116 CHAMPAGNE i Atriet 116

Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden

Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden Årsrapportprisen 2013 Detaljen - Overblikket - Fremtiden Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer 2 Dommerkomitéens medlemmer Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for

Læs mere

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne www.pwc.dk/c20 Gode eksempler fra årsrapporterne Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 www.pwc.dk/c20 C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Per Have CFO, Danfoss Claus Berner Møller Porteføljeforvalter,

Læs mere

Årsrapportprisen 2015. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Årsrapportprisen 2015. FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportprisen 2015 FSR's Studie- og Understøttelsesfond Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportens interessenter Adm. direktør Daniel

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014 www.pwc.dk/c20 27. Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Frederik Lotz Group CFO, Arla Foods amba Claus Berner Møller Porteføljeforvalter, ATP Bjørn Sibbern Adm. direktør,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review CORPORATE RELATIONS Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review April 2015 Virksomheder i analysen Der indgår følgende virksomheder i analysen: A.P. Møller-Mærsk Carlsberg Chr. Hansen

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 1 Me Master in Software Engineering in 2003 Researcher at Aalborg University Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 Trifork January 2011 2 You? How many of you are from A software company A large companys

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Sociale medier integreret i det daglige IR-arbejde DIRF-DAGEN, 19.09.2013 Lars Sandstrøm, Janus Bengtsson og Jakob Brink

Sociale medier integreret i det daglige IR-arbejde DIRF-DAGEN, 19.09.2013 Lars Sandstrøm, Janus Bengtsson og Jakob Brink Sociale medier integreret i det daglige IR-arbejde DIRF-DAGEN, 19.09.2013 Lars Sandstrøm, Janus Bengtsson og Jakob Brink TO POSITIONER PRO SOCIALE MEDIER Den optimistiske konsulent Sociale medier giver

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol.

Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. FONDSRÅDET Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. 17. december 2008 J.nr. 0059-0001 1. Indledning Der har i forbindelse med

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Personal Banking 7. februar 2013 Hele pressemødet webcastes

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere