trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE"

Transkript

1 Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport trans BEST PRACTICE KATALOG Institut for Transportstudier International Transport Danmark Erhvervenes Transportudvalg

2 FORORD 3 transeco2-projektet viser, at danske virksomheder involveret i godstransport er opmærksomme på deres ansvar over for miljøet og aktivt bidrager til en bæredygtig udvikling. De gennemfører løbende miljøforbedringer, der samtidig styrker deres økonomi og konkurrenceevne. Projektet er gennemført for Trafikministeriet af Erhvervenes Transportudvalg (ETU), Institut for Transportstudier og International Transport Danmark (ITD) i samarbejde med 14 virksomheder repræsenterende et bredt udsnit af den danske industri- og transportbranche. Dette katalog indeholder 8 eksempler på Best Practice inden for miljøstyring og miljødokumentation udført i praksis i de 14 virksomheder primært i et tæt samarbejde mellem transportkøber og transportør. Projektgruppen håber, at Best Practice kataloget vil inspirere andre transportører og transportkøbere i deres indsats med at udvikle mere effektive, konkurrencedygtige og miljørigtige transportløsninger. transeco2-projektet er afrapporteret i en hovedrapport og i en række arbejdsrapporter. Rapporterne indeholder flere eksempler på Best Practice og nærmere beskrivelser af, hvordan de deltagende virksomheder arbejder med miljø. Hovedrapporten kan købes hos Institut for Transportstudier. Hovedrapport og arbejdsrapporter kan desuden downloades fra projektets hjemmeside på adressen:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Bang & Olufsen og Schenker-BTL Egon Sørensen og Hesselholt & Lauritsen Holger Kristiansens Eftf Hans P. Olsen og Vestforbrænding Krog Iversen & Co. og K.I. Transport LEGO og Hangartner MD Foods Novo Nordisk og DFDS Dan Transport BEST PRACTICE? Godstransport kan planlægges og udføres på mange måder,og der findes forskellige teknologier og systemer, som kan bidrage til at reducere miljøbelastningen ved transportudførelsen. Best Practice er her defineret som en måde at opnå miljøforbedringer på, der bevarer eller styrker konkurrenceevnen.

4 BANG & OLUFSEN OG SCHENKER-BTL 7 Transportkøber: Bang & Olufsen A/S, Struer Produktion og afsætning af audio-video produkter Schenker-BTL A/S, Hvidovre Frederikshavn Göteborg havn terminal Stockholm Helsingborg butik butik butik butik Spedition, transportformidling, landtransport og logistik B&O Struer butik butik butikker Malmö Metode til at opgøre miljødata fra transporter af Bang & Olufsens produkter. Århus terminal Øvrige postregioner Bang & Olufsen og Schenker-BTL har i fællesskab udviklet en metode til at opgøre dieselforbrug og miljøbelastning fra transport af Bang & Olufsens produkter til Sverige, Norge, Finland og Holland. Projektet har i øvrigt styrket samarbejdet generelt mellem de to virksomheder givet Schenker-BTL en metode til, med et beskedent merarbejde, at levere troværdige miljødata til transportkøber givet Bang & Olufsen mulighed for at følge op på og påvirke transportens dieselforbrug og miljøbelastning. Transportforløbet for Bang & Olufsens gods fra Danmark til Sverige Bang & Olufsen producerer efter ordrer og leverer direkte fra fabrikken i Struer. Til det svenske marked anvendes Schenker- BTL's stykgodsnetværk, hvor gods fra forskellige transportkunder samles i terminaler for en fælles videretransport. Herved opnås størst mulig udnyttelse af det samlede transportsystem. Opgørelsen af miljødata (1 omfatter lastbiltransport til havnen i Frederikshavn, færgetransport til Göteborg og lastbiltransport til butikker i Sverige. % NOX HC CO PM CO2 SO2 Energi Transportarb. Struer-Århus-Frederikshavn samt Göteborg Havnterminal Göteborg Frederikshavn- Göteborg Havn Terminal Göteborg - postregioner i Sverige Total Resultaterne præsenteres i en række tabeller. Ovenstående tabel viser bl.a., at færgetransporten forbruger væsentlig mere energi i forhold til det udførte transportarbejde (tonkm), end lastbil. (1 Der er anvendt specifikke udslipsdata fra "Miljø og sikkerhed" håndbog fra ITD/ETU (se data fra Stena Line og svenske lastbildata fra NTM-modellen (se

5 EGON SØRENSEN OG HESSELHOLT & LAURITSEN 9 Transportkøber: Hesselholt & Lauritsen I/S, Skagen/Hanstholm Fiskeeksportør Vognmand Egon Sørensen, Hanstholm Transporterer fisk, frugt og grøntsager IT-værktøj til at opgøre miljødata for transport til brug for den løbende transportplanlægning hos Egon Sørensen og som input til Hesselholt & Lauritsens grønne regnskab. For en specifik godsrute fra Hanstholm til Holland er der udviklet et IT-værktøj til dokumentation af konkrete transporters dieselforbrug og miljøbelastning. IT-værktøjet gør det muligt for Egon Sørensen, at: hente informationer om dieselforbrug, køremønster og godsmængder pr. tur, pr. lastbil, pr. chauffør, pr. kunde eller totalt levere data til Hesselholt & Lauritsens grønne regnskab. IT-værktøjet kræver kun få ekstra registreringer pr. tur (chauffører indberetter løbende på registreringsseddel). Eks. på skærmbillede fra IT-værktøj. Det brugervenlige IT-værktøj kan udbygges og ændres efter individuelle behov For hver tur registrerer chaufføren kilometerstand, godsmængde og dieselforbrug. Dataene indtastes efterfølgende i edb-programmet (udviklet i database-programmet Access), hvor de relateres til oplysninger om chauffører, biler, turspecifikationer samt emissionsdata (fra ITD/ETU's miljø- og sikkerhedshåndbog). Disse oplysninger ligger i programmets database. Resultaterne præsenteres i tabelform og omfatter samlet dieselforbrug, antal kørte km pr. liter dieselolie samt emissioner. Afhængigt af formålet kan resultaterne angives pr. tur, pr. lastbil, pr. chauffør, pr. kunde og totalt for en given periode. Med IT-værktøjet har Egon Sørensen nu mulighed for at levere data til Hesselholt & Lauritsens grønne regnskab.

6 HOLGER KRISTIANSENS EFTF. 11 Holger Kristiansens Eftf. A/S, Aalborg Tankvognstransportør af flydende levnedsmidler Løbende forbedring Ledelsens evaluering Miljøledelse i transportvirksomhed. Holger Kristiansens Eftf. er den første danske vognmandsvirksomhed, der er blevet certificeret efter ISO Kontrol og korrigerede Indførelsen af miljøledelse har givet Holger Kristiansens handlinger Eftf. : Iværksættelse et solidt grundlag for at styre virksomhedens og drift ressourceforbrug og driftsøkonomi besparelser på driften og mindre miljøbelastning forbedret miljøprofil, hvilket har tiltrukket nye kunder. Arbejdsforløb for opbygningen af miljøledelsessystem efter ISO Miljøpolitik Miljøkortlægning og handlingsplan Indførelsen af miljøledelse har for Holger Kristiansens Eftf. (i projektperioden) medført: bedre overblik og styr over forbrug af diesel,smøreolie,rengøringsmidler, vand og el mindre affald reduceret dieselforbrug, svarende til en besparelse på kr , og 11 tons CO2 pr. år for i alt 14 lastbiler (bl.a. resultat af køreteknisk kursus) en forøgelse i køretøjernes olieskiftinterval med km, svarende til en besparelse på knap kr. og en reduktion af spildolie med 749 l pr. år. Den aktive miljøindsats i virksomheden har tillige medført: tilgang af kunder, hvor miljøet har stor vægt ved valg af transportør fornyelse af kundekontrakter bedre/lettere dialog med lokale myndigheder engagerede og stolte medarbejdere.

7 HANS P. OLSEN OG VESTFORBRÆNDING 13 Transportkøber: I/S Vestforbrænding, Glostrup Affaldsforbrænding, fjernvarmeproduktion m.m. Hans P. Olsen Vognmandsforretning A/S, Rødovre Renovationskørsel KOMMUNERNE Ansvarlig for opfyldelse af regeringens målsætning om indsamling af genbrugsmateriale IT-værktøj til at opgøre miljødata for transport til brug for I/S VESTFORBRÆNDING Forvalter for kommunerne den løbende transportplanlægning hos Hans P. Olsen og som input til Vestforbrændings grønne regnskab. Der er udviklet et specifikt IT-værktøj til opgørelse af Informationsudveksling HANS P. OLSEN VOGNMANDS- FORRETNING A/S Praktisk udførende miljødata fra konkrete transporter. Værktøjet kan anvendes til: dokumentation af dieselforbrug og miljøbelastning fra indsamling af genbrugsaffald sammenligninger af miljøbelastning ved alternative indsamlingssystemer for genbrugsaffald. Projektet har generelt øget opmærksomheden på potentielle miljøforbedringer ved indsamling af genbrugsaffald. Miljøstyring i genbrugsindsamlingen kræver et samarbejde mellem tre parter: Kommunerne skal med placeringen af kuber til genbrugsindsamling sikre, at de statslige mål for genbrug nås bl.a. ved at placere det rigtige antal kuber de rigtige steder. Vestforbrænding står for den samlede administration af genbrugsindsamlingen for kommunerne. For at få indsamlet større mængder, er der ønske om en mere hustandsnær opstilling af kuber. Der er derfor udviklet mere hensigtsmæssige kuber, der bl.a. skal supplere de kendte store modeller på butikkernes parkeringspladser. Vognmanden kan minimere miljøbelastningerne fra indsamlingerne ved f.eks. at sikre,at lastbilerne køres optimalt,at der anvendes filtre på udstødningen, og at der køres så få kilometer som muligt ved tømning af kuberne. Det er vigtigt, at kommunikationen mellem parterne fungerer, for at de hver for sig og samlet kan opnå det bedst mulige resultat for miljøet, for indsamlingen af glas og papir, men også for den deraf følgende miljøbelastning fra transporten.

8 KROG IVERSEN & CO. OG K.I.TRANSPORT 15 Transportkøber: Krog Iversen & Co. A/S,Vissenbjerg Produktion af pejseovne INFORMATIONER K.I.Transport ApS,Toftlund Vognmands- og speditionsvirksomhed Forbedret kommunikation mellem transportør og transportkøber etablering af fælles miljøstrategi og "kommunikationsgruppe". KOMMUNIKATION Forbedret samarbejde og kommunikation har i projektperioden bl.a. øget tiden til disponering (planlægning) af de enkelte transporter fra 2 til 6 timer. For hver af de gennemførte transporter har dette betydet: færre kørte kilometer bedre udnyttelse af kapaciteten lavere brændstofforbrug, lavere driftsomkostninger og lavere miljøbelastning mindre stress ved planlægning, læsning og udførelse af transporten. Desuden har samarbejdet medført: større gensidig kendskab bedre opfølgning på evt. fejl større IT-integration. K.I.Transport har samtidig optimeret sin IT-anvendelse, herunder forbedret adgangen til - og den daglige anvendelse af transportrelevante nyheder, har struktureret sit miljøarbejde og har udarbejdet et grønt regnskab med målsætning for bl.a. chaufførkurser i år Forbedret samarbejde og kommunikation mellem transportkøber og transportør har reduceret miljøbelastningen Krog Iversen & Co. A/S og K.I. Transport ApS ønsker i samarbejde, at: bidrage til en reduktion af CO2-emissionen ved transport gøre en aktiv indsats for at minimere miljøbelastningen og omkostningerne ved transport ved at reducere brændstofforbruget give medarbejderne forudsætningerne for at træffe det miljørigtige valg styrke virksomhedernes miljøprofil ved en aktiv miljøindsats, således at konkurrenceevnen styrkes være toneangivende på miljøområdet og derved bidrage til udvikling af branchernes image. En "kommunikationsgruppe" bestående af medarbejdere fra relevante afdelinger i de ( 2 Transportbranchens Infosystem to virksomheder har med forbedret informationsudveksling og forøget IT-anvendelse opnået en forbedring af disponeringstiden fra 2 til 6 timer. Fra tidligere især at være baseret på prognoser og salgsdata foregår transportplanlægning nu hovedsageligt på grundlag af læssesedler med angivelse af de nødvendige data om mængder og modtagere. Læssesedler fremsendes elektronisk fra transportkøber, 4 timer før godset er klar til afhentning. Disponenterne hos K.I.Transport får i dag de seneste transportrelevante nyheder (hastemeddelelser fra ITD) ind på skrivebordet via s fra transit ( 2. Det giver dem mulighed for at forbedre planlægningen og reagere endnu hurtigere på ændrede transportforhold, fx kø, vejarbejde mv.

9 Transportkøber: LEGO OG HANGARTNER LEGO System A/S, Billund Produktion og afsætning af legetøjsprodukter Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Lastbiltransport Tog fra Taulov Tog fra Padborg Tog fra Hamborg Billund Billund Billund Billund 17 Hangartner Danmark A/S, Padborg Kombinerede transporter og landevejstransporter med veksellad Taulov Jernbane Hamborg Jernbane Padborg Jernbane Hamborg Jernbane Jernbane Hamborg Metode til at etablere ledelsesinformation, som giver LEGO overblik over sammenhænge mellem energiforbrug, CO2- udslip, omkostninger og fleksibilitet for relevante transportalternativer. Opgørelsesmetode, der sætter LEGO i stand til at sammenholde energiforbrug, miljøbelastning, fleksibilitet og omkostninger for henholdsvis ren lastbiltransport og forskellige alternative kombinerede bil-/baneløsninger i hovedkorridoren Billund - Baar (Schweiz). Aarau Baar Aarau Baar Aarau Baar Aarau Baar Km bil Km eltog Km dieseltog Fire alternativer for transport mellem LEGO's centrale lagre i Billund og Baar i Schweiz (fuld optrukket linie = bil, stiplet linie = bane) Alternativ Energiforbrug CO2 Total omk. Fleksibilitet indeks indeks indeks indeks 1 Lastbil ,75 1 Do, haste ,25 2 Taulov ,00 3 Padborg ,00 4 Hamborg ,75 4 Do, haste ,75 eksempel på ledelsesinformation LEGO og Hangartner har dokumenteret, at det aktuelle valg af kombineret transport mellem Billund og Baar i 1998 var forbundet med 34% mindre energiforbrug og færre emissioner, end tilfældet ville have været ved ren lastbiltransport. Dette med samme fleksibilitet og til lavere omkostninger.

10 MD FOODS 19 Transportkøber Råvarer (osteløbe m.m.) Råvarer til emballage og transportør: MD Foods amba, Europadivisionen,Viby Mejeriselskab Hjælpestoffer i produkt Grovvare, energi m.m. Råmælkindsamling Fremstilling af emballage Mellemtransport Eksporttransport + distribution Afdækning af muligheder for at deklarere miljøpåvirkninger fra transport af mejeriprodukter. Via en detaljeret gennemgang af transportrelevante forhold i to konkrete osteprodukters forsyningskæder (efter livscyklustankegangen) har MD Foods; fået styrket indsigten i de miljøforhold der gør sig gældende, og opnået en viden, som selskabet kan bygge videre på. L2 Ln L1 Landmænd Råvare Mejeri 1 Mejeri 2 Mejeri n Forædling Afledte produkter (valle, fløde) Terminal i Kolding Transport (angivet med pile) i osteprodukters livscyklusforløb (fra vugge-til-grav) hos MD Foods De transportprocesser, der har været i centrum i projektet, er markeret med fuldt optrukne linier i ovenstående figur. At se på transporten ud fra livscyklustankegangen har været med til at afdække miljøegenskaber ved MD Foods' oste ikke blot for en enkel transportproces, men for en hel forsyningskæde. Fremgangsmåden har gjort det oplagt at overveje muligheden for udarbejdelsen af en miljødeklaration for transportindholdet i 1 kg ost. Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Butik 1 Butik 3 Forbruger 1 Forbruger 3 Genbrug 1 Butik 2 Forbruger 2 Genbrug 2 Destruktion Genbrug 3 Brug/bortskaffelse af emballage Projektet har imidlertid peget på en række definitions- og afgrænsningsmæssige problemer, som kræver internationalt anerkendte og entydige fælles tilgange, før en miljødeklaration kan siges at være retvisende for forbrugeren. En miljødeklaration vil indtil der findes en fælles standard på området være mest hensigtsmæssig til internt brug.

11 NOVO NORDISK OG DFDS DAN TRANSPORT 21 Transportkøber: Novo Nordisk A/S, Bagsværd Fremstiller og markedsfører insulin, industrielle enzymer samt farmaceutiske og industrielle produkter DFDS Dan Transport A/S, Glostrup Sø-, land- og lufttransport/spedition Særlige krav ved eksport fra Danmark til Europa Lastbilerne skal overholde EURO 2- standarderne Miljøfaktorer udgør 20% i det samlede klassifikationssystem ved vores vurdering af strategiske transportører Standardformularerne for emission fra Erhvervenes Transportudvalg og Foreningen af Danske Eksportvognmænd (International Transport Danmark) skal anvendes til dokumentation og rapportering af brændstofforbrug og emissioner. Erfaringer med at opgøre brændstofforbrug og emissioner ved hjælp af ITD/ETU's emissionsskemaer. Uddrag fra Novo Nordisks globale transportpolitik Positive erfaringer, der har medført et generelt krav fra Novo Nordisk til transportørerne om at anvende ITD/ ETU's emissionsskemaer til dokumentation af brændstofforbrug og emissioner og til årlige rapporteringer af forbedringer i miljøpræstationerne. Desuden har samarbejdet mellem Novo Nordisk og DFDS Dan Transport; bidraget til at forbedre kvaliteten af miljødokumentationen vist, at miljødata også kan anvendes som dokumentation for transporteffektivitet, mv. Beregningsregler (kobling) mellem ITD/ETU's miljøhåndbog og transport af Novo Nordisks (NN) produkter: Identificer motortype/transportmiddel/transporttype. Herefter vælges det relevante emissionsskema fra ITD/ ETU's håndbog for vejtransport "Miljø og sikkerhed" Beregning foretages pr. transport Kilometer accepteres beregnet pr. postnummerinddeling/land Alle totaler afrundes efter almindelige regler op/ned max. 2 decimaler Opgørelse pr. leverandør Eksport Import Opgørelse i totaler samt subtotaler Leverandøren skal kunne forevise/ dokumentere fremgangsmåde Leverandøren skal foretage egenkontrol af oplyste tal. Følgende tal oplyses pr. kvartal til NN i viste rækkefølge og i anførte enheder (kg, km, gram) Total Bruttovægt Km NOx HC CO Partikler CO2 Diesel Oplyses i kg km gram gram gram gram gram gram Uddrag fra Novo Nordisks vejledning for dokumentation og rapportering af miljødata.vejledningen sikrer en ensartet indrapportering fra alle transportører

12 Institut for Transportstudier Hærvejen 11 C Padborg Tlf Fax International Transport Danmark Omfartsvejen Padborg Tlf Fax Erhvervenes Transportudvalg Vesterbrogade 6 D, København V tlf Fax Layout og sats: ITD, Padborg Tryk: Boisen & Nielsen, Grindsted

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger

Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier og Projektmedarbejder Marianne Frank, International

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager:

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager: Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde?

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CSR i Transport Miljøindsats og dokumentation 18. november 2010 Magnus Swahn, NTM Lars Dagnæs, Transportens

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø

Mere effektive godstransporter - bedre miljø Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår 1 Forord Miljøledelse er vigtig for at sikre din virksomheds evne til at møde kundernes krav. Miljøledelse kan bruges i konkurrencen om kunderne

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

MILJØ OG SIKKERHED, håndbog for vejtransport

MILJØ OG SIKKERHED, håndbog for vejtransport MILJØ OG SIKKERHED, håndbog for vejtransport Tilvejebringelse og formidling af troværdig dokumentation for miljø- og sikkerhedspræstationer i forbindelse med godstransport på vej - en fælles referenceramme

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø. Trafikdage 2016

Mere effektive godstransporter - bedre miljø. Trafikdage 2016 Mere effektive godstransporter - bedre miljø Trafikdage 2016 Baggrund to projekter gennemført med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen Mere effektive godstransporter og bedre miljø udvikling af værktøj

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Transport på vej ind i virksomhedernes miljøarbejde?

Transport på vej ind i virksomhedernes miljøarbejde? Miljøprojekt Nr. 640 2001 Transport på vej ind i virksomhedernes miljøarbejde? Status over godstransportens synlighed i virksomhedernes miljøkommunikation Jette E. Holgaard og Arne Remmen Aalborg Universitet

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima.

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima. MILJØREDEGØRELSE 2012 INDHOLD 1. Indledning...2 2. Miljødata 2012...3 2.1 ICT Logistics samlede miljøperformance 2012...4 3. Miljøberetning...7 3.1 Miljøpolitik...7 3.2 Miljøforhold...8 3.3 Indsatsen

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger DB Schenker Scandinavia DB Schenker Scandinavia Thomas Vestergaard Head of Sales København, 13 maj 2014 DB Schenker s udvikling 2000-2014

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset

Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset Baggrund Partnerskab ml. DI og EogS Lanceret september 2008 Formålet med web værktøjet Klimakompasset er at gøre det nemmere

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og Trængsel og CO 2 Bedre udnyttelse af infrastruktur og køretøjer kræver medspil fra myndigheder og transportkunder

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Erling Hvid & Henrik Køster, COWIconsult Baggrund Godstransporten udgør en væsentlig kilde til byernes trafik- og miljøproblemer. Tidligere undersøgelser - bl.a.

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2015

MILJØREDEGØRELSE 2015 MILJØREDEGØRELSE 2015 www.ict-as.dk INDHOLD 1. FORORD... 3 2. MILJØDATA 2015... 4 3. MILJØBERETNING... 5 3.1 MILJØPOLITIK... 5 3.2 MILJØFORHOLD... 6 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS... 6 3.4 INDSATSEN OG

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Miljødeklaration Juni 2015 1

Miljødeklaration Juni 2015 1 Miljødeklaration 1 Holmris Holmris produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. Med vores møbler ønsker

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Energiforbrug og emissioner fra togdrift i Danmark

Energiforbrug og emissioner fra togdrift i Danmark Energiforbrug og emissioner fra togdrift i Danmark Miljøchef Ulrik Winge, DSB Indledning - Bæredygtighed i transportsektoren Et af de største globale miljøproblemer - måske det største - er det stadigt

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen Miljøhandlingsplan et skridt ad gangen Miljøchef Claus Nickelsen Århus Kommune Indhold 1. Miljøhandlingsplan 2000 2003 2. Århus Kommunes Lokale Agenda 21 strategi 3. Små skridt til miljøledelse 4. Nyt

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2004 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere