trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE"

Transkript

1 Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport trans BEST PRACTICE KATALOG Institut for Transportstudier International Transport Danmark Erhvervenes Transportudvalg

2 FORORD 3 transeco2-projektet viser, at danske virksomheder involveret i godstransport er opmærksomme på deres ansvar over for miljøet og aktivt bidrager til en bæredygtig udvikling. De gennemfører løbende miljøforbedringer, der samtidig styrker deres økonomi og konkurrenceevne. Projektet er gennemført for Trafikministeriet af Erhvervenes Transportudvalg (ETU), Institut for Transportstudier og International Transport Danmark (ITD) i samarbejde med 14 virksomheder repræsenterende et bredt udsnit af den danske industri- og transportbranche. Dette katalog indeholder 8 eksempler på Best Practice inden for miljøstyring og miljødokumentation udført i praksis i de 14 virksomheder primært i et tæt samarbejde mellem transportkøber og transportør. Projektgruppen håber, at Best Practice kataloget vil inspirere andre transportører og transportkøbere i deres indsats med at udvikle mere effektive, konkurrencedygtige og miljørigtige transportløsninger. transeco2-projektet er afrapporteret i en hovedrapport og i en række arbejdsrapporter. Rapporterne indeholder flere eksempler på Best Practice og nærmere beskrivelser af, hvordan de deltagende virksomheder arbejder med miljø. Hovedrapporten kan købes hos Institut for Transportstudier. Hovedrapport og arbejdsrapporter kan desuden downloades fra projektets hjemmeside på adressen:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Bang & Olufsen og Schenker-BTL Egon Sørensen og Hesselholt & Lauritsen Holger Kristiansens Eftf Hans P. Olsen og Vestforbrænding Krog Iversen & Co. og K.I. Transport LEGO og Hangartner MD Foods Novo Nordisk og DFDS Dan Transport BEST PRACTICE? Godstransport kan planlægges og udføres på mange måder,og der findes forskellige teknologier og systemer, som kan bidrage til at reducere miljøbelastningen ved transportudførelsen. Best Practice er her defineret som en måde at opnå miljøforbedringer på, der bevarer eller styrker konkurrenceevnen.

4 BANG & OLUFSEN OG SCHENKER-BTL 7 Transportkøber: Bang & Olufsen A/S, Struer Produktion og afsætning af audio-video produkter Schenker-BTL A/S, Hvidovre Frederikshavn Göteborg havn terminal Stockholm Helsingborg butik butik butik butik Spedition, transportformidling, landtransport og logistik B&O Struer butik butik butikker Malmö Metode til at opgøre miljødata fra transporter af Bang & Olufsens produkter. Århus terminal Øvrige postregioner Bang & Olufsen og Schenker-BTL har i fællesskab udviklet en metode til at opgøre dieselforbrug og miljøbelastning fra transport af Bang & Olufsens produkter til Sverige, Norge, Finland og Holland. Projektet har i øvrigt styrket samarbejdet generelt mellem de to virksomheder givet Schenker-BTL en metode til, med et beskedent merarbejde, at levere troværdige miljødata til transportkøber givet Bang & Olufsen mulighed for at følge op på og påvirke transportens dieselforbrug og miljøbelastning. Transportforløbet for Bang & Olufsens gods fra Danmark til Sverige Bang & Olufsen producerer efter ordrer og leverer direkte fra fabrikken i Struer. Til det svenske marked anvendes Schenker- BTL's stykgodsnetværk, hvor gods fra forskellige transportkunder samles i terminaler for en fælles videretransport. Herved opnås størst mulig udnyttelse af det samlede transportsystem. Opgørelsen af miljødata (1 omfatter lastbiltransport til havnen i Frederikshavn, færgetransport til Göteborg og lastbiltransport til butikker i Sverige. % NOX HC CO PM CO2 SO2 Energi Transportarb. Struer-Århus-Frederikshavn samt Göteborg Havnterminal Göteborg Frederikshavn- Göteborg Havn Terminal Göteborg - postregioner i Sverige Total Resultaterne præsenteres i en række tabeller. Ovenstående tabel viser bl.a., at færgetransporten forbruger væsentlig mere energi i forhold til det udførte transportarbejde (tonkm), end lastbil. (1 Der er anvendt specifikke udslipsdata fra "Miljø og sikkerhed" håndbog fra ITD/ETU (se data fra Stena Line og svenske lastbildata fra NTM-modellen (se

5 EGON SØRENSEN OG HESSELHOLT & LAURITSEN 9 Transportkøber: Hesselholt & Lauritsen I/S, Skagen/Hanstholm Fiskeeksportør Vognmand Egon Sørensen, Hanstholm Transporterer fisk, frugt og grøntsager IT-værktøj til at opgøre miljødata for transport til brug for den løbende transportplanlægning hos Egon Sørensen og som input til Hesselholt & Lauritsens grønne regnskab. For en specifik godsrute fra Hanstholm til Holland er der udviklet et IT-værktøj til dokumentation af konkrete transporters dieselforbrug og miljøbelastning. IT-værktøjet gør det muligt for Egon Sørensen, at: hente informationer om dieselforbrug, køremønster og godsmængder pr. tur, pr. lastbil, pr. chauffør, pr. kunde eller totalt levere data til Hesselholt & Lauritsens grønne regnskab. IT-værktøjet kræver kun få ekstra registreringer pr. tur (chauffører indberetter løbende på registreringsseddel). Eks. på skærmbillede fra IT-værktøj. Det brugervenlige IT-værktøj kan udbygges og ændres efter individuelle behov For hver tur registrerer chaufføren kilometerstand, godsmængde og dieselforbrug. Dataene indtastes efterfølgende i edb-programmet (udviklet i database-programmet Access), hvor de relateres til oplysninger om chauffører, biler, turspecifikationer samt emissionsdata (fra ITD/ETU's miljø- og sikkerhedshåndbog). Disse oplysninger ligger i programmets database. Resultaterne præsenteres i tabelform og omfatter samlet dieselforbrug, antal kørte km pr. liter dieselolie samt emissioner. Afhængigt af formålet kan resultaterne angives pr. tur, pr. lastbil, pr. chauffør, pr. kunde og totalt for en given periode. Med IT-værktøjet har Egon Sørensen nu mulighed for at levere data til Hesselholt & Lauritsens grønne regnskab.

6 HOLGER KRISTIANSENS EFTF. 11 Holger Kristiansens Eftf. A/S, Aalborg Tankvognstransportør af flydende levnedsmidler Løbende forbedring Ledelsens evaluering Miljøledelse i transportvirksomhed. Holger Kristiansens Eftf. er den første danske vognmandsvirksomhed, der er blevet certificeret efter ISO Kontrol og korrigerede Indførelsen af miljøledelse har givet Holger Kristiansens handlinger Eftf. : Iværksættelse et solidt grundlag for at styre virksomhedens og drift ressourceforbrug og driftsøkonomi besparelser på driften og mindre miljøbelastning forbedret miljøprofil, hvilket har tiltrukket nye kunder. Arbejdsforløb for opbygningen af miljøledelsessystem efter ISO Miljøpolitik Miljøkortlægning og handlingsplan Indførelsen af miljøledelse har for Holger Kristiansens Eftf. (i projektperioden) medført: bedre overblik og styr over forbrug af diesel,smøreolie,rengøringsmidler, vand og el mindre affald reduceret dieselforbrug, svarende til en besparelse på kr , og 11 tons CO2 pr. år for i alt 14 lastbiler (bl.a. resultat af køreteknisk kursus) en forøgelse i køretøjernes olieskiftinterval med km, svarende til en besparelse på knap kr. og en reduktion af spildolie med 749 l pr. år. Den aktive miljøindsats i virksomheden har tillige medført: tilgang af kunder, hvor miljøet har stor vægt ved valg af transportør fornyelse af kundekontrakter bedre/lettere dialog med lokale myndigheder engagerede og stolte medarbejdere.

7 HANS P. OLSEN OG VESTFORBRÆNDING 13 Transportkøber: I/S Vestforbrænding, Glostrup Affaldsforbrænding, fjernvarmeproduktion m.m. Hans P. Olsen Vognmandsforretning A/S, Rødovre Renovationskørsel KOMMUNERNE Ansvarlig for opfyldelse af regeringens målsætning om indsamling af genbrugsmateriale IT-værktøj til at opgøre miljødata for transport til brug for I/S VESTFORBRÆNDING Forvalter for kommunerne den løbende transportplanlægning hos Hans P. Olsen og som input til Vestforbrændings grønne regnskab. Der er udviklet et specifikt IT-værktøj til opgørelse af Informationsudveksling HANS P. OLSEN VOGNMANDS- FORRETNING A/S Praktisk udførende miljødata fra konkrete transporter. Værktøjet kan anvendes til: dokumentation af dieselforbrug og miljøbelastning fra indsamling af genbrugsaffald sammenligninger af miljøbelastning ved alternative indsamlingssystemer for genbrugsaffald. Projektet har generelt øget opmærksomheden på potentielle miljøforbedringer ved indsamling af genbrugsaffald. Miljøstyring i genbrugsindsamlingen kræver et samarbejde mellem tre parter: Kommunerne skal med placeringen af kuber til genbrugsindsamling sikre, at de statslige mål for genbrug nås bl.a. ved at placere det rigtige antal kuber de rigtige steder. Vestforbrænding står for den samlede administration af genbrugsindsamlingen for kommunerne. For at få indsamlet større mængder, er der ønske om en mere hustandsnær opstilling af kuber. Der er derfor udviklet mere hensigtsmæssige kuber, der bl.a. skal supplere de kendte store modeller på butikkernes parkeringspladser. Vognmanden kan minimere miljøbelastningerne fra indsamlingerne ved f.eks. at sikre,at lastbilerne køres optimalt,at der anvendes filtre på udstødningen, og at der køres så få kilometer som muligt ved tømning af kuberne. Det er vigtigt, at kommunikationen mellem parterne fungerer, for at de hver for sig og samlet kan opnå det bedst mulige resultat for miljøet, for indsamlingen af glas og papir, men også for den deraf følgende miljøbelastning fra transporten.

8 KROG IVERSEN & CO. OG K.I.TRANSPORT 15 Transportkøber: Krog Iversen & Co. A/S,Vissenbjerg Produktion af pejseovne INFORMATIONER K.I.Transport ApS,Toftlund Vognmands- og speditionsvirksomhed Forbedret kommunikation mellem transportør og transportkøber etablering af fælles miljøstrategi og "kommunikationsgruppe". KOMMUNIKATION Forbedret samarbejde og kommunikation har i projektperioden bl.a. øget tiden til disponering (planlægning) af de enkelte transporter fra 2 til 6 timer. For hver af de gennemførte transporter har dette betydet: færre kørte kilometer bedre udnyttelse af kapaciteten lavere brændstofforbrug, lavere driftsomkostninger og lavere miljøbelastning mindre stress ved planlægning, læsning og udførelse af transporten. Desuden har samarbejdet medført: større gensidig kendskab bedre opfølgning på evt. fejl større IT-integration. K.I.Transport har samtidig optimeret sin IT-anvendelse, herunder forbedret adgangen til - og den daglige anvendelse af transportrelevante nyheder, har struktureret sit miljøarbejde og har udarbejdet et grønt regnskab med målsætning for bl.a. chaufførkurser i år Forbedret samarbejde og kommunikation mellem transportkøber og transportør har reduceret miljøbelastningen Krog Iversen & Co. A/S og K.I. Transport ApS ønsker i samarbejde, at: bidrage til en reduktion af CO2-emissionen ved transport gøre en aktiv indsats for at minimere miljøbelastningen og omkostningerne ved transport ved at reducere brændstofforbruget give medarbejderne forudsætningerne for at træffe det miljørigtige valg styrke virksomhedernes miljøprofil ved en aktiv miljøindsats, således at konkurrenceevnen styrkes være toneangivende på miljøområdet og derved bidrage til udvikling af branchernes image. En "kommunikationsgruppe" bestående af medarbejdere fra relevante afdelinger i de ( 2 Transportbranchens Infosystem to virksomheder har med forbedret informationsudveksling og forøget IT-anvendelse opnået en forbedring af disponeringstiden fra 2 til 6 timer. Fra tidligere især at være baseret på prognoser og salgsdata foregår transportplanlægning nu hovedsageligt på grundlag af læssesedler med angivelse af de nødvendige data om mængder og modtagere. Læssesedler fremsendes elektronisk fra transportkøber, 4 timer før godset er klar til afhentning. Disponenterne hos K.I.Transport får i dag de seneste transportrelevante nyheder (hastemeddelelser fra ITD) ind på skrivebordet via s fra transit ( 2. Det giver dem mulighed for at forbedre planlægningen og reagere endnu hurtigere på ændrede transportforhold, fx kø, vejarbejde mv.

9 Transportkøber: LEGO OG HANGARTNER LEGO System A/S, Billund Produktion og afsætning af legetøjsprodukter Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Lastbiltransport Tog fra Taulov Tog fra Padborg Tog fra Hamborg Billund Billund Billund Billund 17 Hangartner Danmark A/S, Padborg Kombinerede transporter og landevejstransporter med veksellad Taulov Jernbane Hamborg Jernbane Padborg Jernbane Hamborg Jernbane Jernbane Hamborg Metode til at etablere ledelsesinformation, som giver LEGO overblik over sammenhænge mellem energiforbrug, CO2- udslip, omkostninger og fleksibilitet for relevante transportalternativer. Opgørelsesmetode, der sætter LEGO i stand til at sammenholde energiforbrug, miljøbelastning, fleksibilitet og omkostninger for henholdsvis ren lastbiltransport og forskellige alternative kombinerede bil-/baneløsninger i hovedkorridoren Billund - Baar (Schweiz). Aarau Baar Aarau Baar Aarau Baar Aarau Baar Km bil Km eltog Km dieseltog Fire alternativer for transport mellem LEGO's centrale lagre i Billund og Baar i Schweiz (fuld optrukket linie = bil, stiplet linie = bane) Alternativ Energiforbrug CO2 Total omk. Fleksibilitet indeks indeks indeks indeks 1 Lastbil ,75 1 Do, haste ,25 2 Taulov ,00 3 Padborg ,00 4 Hamborg ,75 4 Do, haste ,75 eksempel på ledelsesinformation LEGO og Hangartner har dokumenteret, at det aktuelle valg af kombineret transport mellem Billund og Baar i 1998 var forbundet med 34% mindre energiforbrug og færre emissioner, end tilfældet ville have været ved ren lastbiltransport. Dette med samme fleksibilitet og til lavere omkostninger.

10 MD FOODS 19 Transportkøber Råvarer (osteløbe m.m.) Råvarer til emballage og transportør: MD Foods amba, Europadivisionen,Viby Mejeriselskab Hjælpestoffer i produkt Grovvare, energi m.m. Råmælkindsamling Fremstilling af emballage Mellemtransport Eksporttransport + distribution Afdækning af muligheder for at deklarere miljøpåvirkninger fra transport af mejeriprodukter. Via en detaljeret gennemgang af transportrelevante forhold i to konkrete osteprodukters forsyningskæder (efter livscyklustankegangen) har MD Foods; fået styrket indsigten i de miljøforhold der gør sig gældende, og opnået en viden, som selskabet kan bygge videre på. L2 Ln L1 Landmænd Råvare Mejeri 1 Mejeri 2 Mejeri n Forædling Afledte produkter (valle, fløde) Terminal i Kolding Transport (angivet med pile) i osteprodukters livscyklusforløb (fra vugge-til-grav) hos MD Foods De transportprocesser, der har været i centrum i projektet, er markeret med fuldt optrukne linier i ovenstående figur. At se på transporten ud fra livscyklustankegangen har været med til at afdække miljøegenskaber ved MD Foods' oste ikke blot for en enkel transportproces, men for en hel forsyningskæde. Fremgangsmåden har gjort det oplagt at overveje muligheden for udarbejdelsen af en miljødeklaration for transportindholdet i 1 kg ost. Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Butik 1 Butik 3 Forbruger 1 Forbruger 3 Genbrug 1 Butik 2 Forbruger 2 Genbrug 2 Destruktion Genbrug 3 Brug/bortskaffelse af emballage Projektet har imidlertid peget på en række definitions- og afgrænsningsmæssige problemer, som kræver internationalt anerkendte og entydige fælles tilgange, før en miljødeklaration kan siges at være retvisende for forbrugeren. En miljødeklaration vil indtil der findes en fælles standard på området være mest hensigtsmæssig til internt brug.

11 NOVO NORDISK OG DFDS DAN TRANSPORT 21 Transportkøber: Novo Nordisk A/S, Bagsværd Fremstiller og markedsfører insulin, industrielle enzymer samt farmaceutiske og industrielle produkter DFDS Dan Transport A/S, Glostrup Sø-, land- og lufttransport/spedition Særlige krav ved eksport fra Danmark til Europa Lastbilerne skal overholde EURO 2- standarderne Miljøfaktorer udgør 20% i det samlede klassifikationssystem ved vores vurdering af strategiske transportører Standardformularerne for emission fra Erhvervenes Transportudvalg og Foreningen af Danske Eksportvognmænd (International Transport Danmark) skal anvendes til dokumentation og rapportering af brændstofforbrug og emissioner. Erfaringer med at opgøre brændstofforbrug og emissioner ved hjælp af ITD/ETU's emissionsskemaer. Uddrag fra Novo Nordisks globale transportpolitik Positive erfaringer, der har medført et generelt krav fra Novo Nordisk til transportørerne om at anvende ITD/ ETU's emissionsskemaer til dokumentation af brændstofforbrug og emissioner og til årlige rapporteringer af forbedringer i miljøpræstationerne. Desuden har samarbejdet mellem Novo Nordisk og DFDS Dan Transport; bidraget til at forbedre kvaliteten af miljødokumentationen vist, at miljødata også kan anvendes som dokumentation for transporteffektivitet, mv. Beregningsregler (kobling) mellem ITD/ETU's miljøhåndbog og transport af Novo Nordisks (NN) produkter: Identificer motortype/transportmiddel/transporttype. Herefter vælges det relevante emissionsskema fra ITD/ ETU's håndbog for vejtransport "Miljø og sikkerhed" Beregning foretages pr. transport Kilometer accepteres beregnet pr. postnummerinddeling/land Alle totaler afrundes efter almindelige regler op/ned max. 2 decimaler Opgørelse pr. leverandør Eksport Import Opgørelse i totaler samt subtotaler Leverandøren skal kunne forevise/ dokumentere fremgangsmåde Leverandøren skal foretage egenkontrol af oplyste tal. Følgende tal oplyses pr. kvartal til NN i viste rækkefølge og i anførte enheder (kg, km, gram) Total Bruttovægt Km NOx HC CO Partikler CO2 Diesel Oplyses i kg km gram gram gram gram gram gram Uddrag fra Novo Nordisks vejledning for dokumentation og rapportering af miljødata.vejledningen sikrer en ensartet indrapportering fra alle transportører

12 Institut for Transportstudier Hærvejen 11 C Padborg Tlf Fax International Transport Danmark Omfartsvejen Padborg Tlf Fax Erhvervenes Transportudvalg Vesterbrogade 6 D, København V tlf Fax Layout og sats: ITD, Padborg Tryk: Boisen & Nielsen, Grindsted

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr.

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr. Transportrådet Udvikling af kapacitetsbegrebet for godstransport Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier Notat nr. 02 04 Juni 2002-1 - Titel: Udvikling af kapacitetsbegrebet

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Transportens erhvervsøkonomiske geografi Udvalgte erhvervsklyngers transportsystemer August 2002 Miljø &

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3 Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter nr. M127/001-0164 BAT-katalog Ole Vinther Frederiksen, Rovesta Miljø I/S William

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

2. Formål, fremgangsmåde og metode

2. Formål, fremgangsmåde og metode 1. Indledning Omdrejningspunktet for dette projekt er medarbejderdeltagelse i forbindelse med virksomhedernes forbyggende miljøindsats. Miljøledelse præsenteres som et middel til en systematisk og forebyggende

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere