trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE"

Transkript

1 Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport trans BEST PRACTICE KATALOG Institut for Transportstudier International Transport Danmark Erhvervenes Transportudvalg

2 FORORD 3 transeco2-projektet viser, at danske virksomheder involveret i godstransport er opmærksomme på deres ansvar over for miljøet og aktivt bidrager til en bæredygtig udvikling. De gennemfører løbende miljøforbedringer, der samtidig styrker deres økonomi og konkurrenceevne. Projektet er gennemført for Trafikministeriet af Erhvervenes Transportudvalg (ETU), Institut for Transportstudier og International Transport Danmark (ITD) i samarbejde med 14 virksomheder repræsenterende et bredt udsnit af den danske industri- og transportbranche. Dette katalog indeholder 8 eksempler på Best Practice inden for miljøstyring og miljødokumentation udført i praksis i de 14 virksomheder primært i et tæt samarbejde mellem transportkøber og transportør. Projektgruppen håber, at Best Practice kataloget vil inspirere andre transportører og transportkøbere i deres indsats med at udvikle mere effektive, konkurrencedygtige og miljørigtige transportløsninger. transeco2-projektet er afrapporteret i en hovedrapport og i en række arbejdsrapporter. Rapporterne indeholder flere eksempler på Best Practice og nærmere beskrivelser af, hvordan de deltagende virksomheder arbejder med miljø. Hovedrapporten kan købes hos Institut for Transportstudier. Hovedrapport og arbejdsrapporter kan desuden downloades fra projektets hjemmeside på adressen:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Bang & Olufsen og Schenker-BTL Egon Sørensen og Hesselholt & Lauritsen Holger Kristiansens Eftf Hans P. Olsen og Vestforbrænding Krog Iversen & Co. og K.I. Transport LEGO og Hangartner MD Foods Novo Nordisk og DFDS Dan Transport BEST PRACTICE? Godstransport kan planlægges og udføres på mange måder,og der findes forskellige teknologier og systemer, som kan bidrage til at reducere miljøbelastningen ved transportudførelsen. Best Practice er her defineret som en måde at opnå miljøforbedringer på, der bevarer eller styrker konkurrenceevnen.

4 BANG & OLUFSEN OG SCHENKER-BTL 7 Transportkøber: Bang & Olufsen A/S, Struer Produktion og afsætning af audio-video produkter Schenker-BTL A/S, Hvidovre Frederikshavn Göteborg havn terminal Stockholm Helsingborg butik butik butik butik Spedition, transportformidling, landtransport og logistik B&O Struer butik butik butikker Malmö Metode til at opgøre miljødata fra transporter af Bang & Olufsens produkter. Århus terminal Øvrige postregioner Bang & Olufsen og Schenker-BTL har i fællesskab udviklet en metode til at opgøre dieselforbrug og miljøbelastning fra transport af Bang & Olufsens produkter til Sverige, Norge, Finland og Holland. Projektet har i øvrigt styrket samarbejdet generelt mellem de to virksomheder givet Schenker-BTL en metode til, med et beskedent merarbejde, at levere troværdige miljødata til transportkøber givet Bang & Olufsen mulighed for at følge op på og påvirke transportens dieselforbrug og miljøbelastning. Transportforløbet for Bang & Olufsens gods fra Danmark til Sverige Bang & Olufsen producerer efter ordrer og leverer direkte fra fabrikken i Struer. Til det svenske marked anvendes Schenker- BTL's stykgodsnetværk, hvor gods fra forskellige transportkunder samles i terminaler for en fælles videretransport. Herved opnås størst mulig udnyttelse af det samlede transportsystem. Opgørelsen af miljødata (1 omfatter lastbiltransport til havnen i Frederikshavn, færgetransport til Göteborg og lastbiltransport til butikker i Sverige. % NOX HC CO PM CO2 SO2 Energi Transportarb. Struer-Århus-Frederikshavn samt Göteborg Havnterminal Göteborg Frederikshavn- Göteborg Havn Terminal Göteborg - postregioner i Sverige Total Resultaterne præsenteres i en række tabeller. Ovenstående tabel viser bl.a., at færgetransporten forbruger væsentlig mere energi i forhold til det udførte transportarbejde (tonkm), end lastbil. (1 Der er anvendt specifikke udslipsdata fra "Miljø og sikkerhed" håndbog fra ITD/ETU (se data fra Stena Line og svenske lastbildata fra NTM-modellen (se

5 EGON SØRENSEN OG HESSELHOLT & LAURITSEN 9 Transportkøber: Hesselholt & Lauritsen I/S, Skagen/Hanstholm Fiskeeksportør Vognmand Egon Sørensen, Hanstholm Transporterer fisk, frugt og grøntsager IT-værktøj til at opgøre miljødata for transport til brug for den løbende transportplanlægning hos Egon Sørensen og som input til Hesselholt & Lauritsens grønne regnskab. For en specifik godsrute fra Hanstholm til Holland er der udviklet et IT-værktøj til dokumentation af konkrete transporters dieselforbrug og miljøbelastning. IT-værktøjet gør det muligt for Egon Sørensen, at: hente informationer om dieselforbrug, køremønster og godsmængder pr. tur, pr. lastbil, pr. chauffør, pr. kunde eller totalt levere data til Hesselholt & Lauritsens grønne regnskab. IT-værktøjet kræver kun få ekstra registreringer pr. tur (chauffører indberetter løbende på registreringsseddel). Eks. på skærmbillede fra IT-værktøj. Det brugervenlige IT-værktøj kan udbygges og ændres efter individuelle behov For hver tur registrerer chaufføren kilometerstand, godsmængde og dieselforbrug. Dataene indtastes efterfølgende i edb-programmet (udviklet i database-programmet Access), hvor de relateres til oplysninger om chauffører, biler, turspecifikationer samt emissionsdata (fra ITD/ETU's miljø- og sikkerhedshåndbog). Disse oplysninger ligger i programmets database. Resultaterne præsenteres i tabelform og omfatter samlet dieselforbrug, antal kørte km pr. liter dieselolie samt emissioner. Afhængigt af formålet kan resultaterne angives pr. tur, pr. lastbil, pr. chauffør, pr. kunde og totalt for en given periode. Med IT-værktøjet har Egon Sørensen nu mulighed for at levere data til Hesselholt & Lauritsens grønne regnskab.

6 HOLGER KRISTIANSENS EFTF. 11 Holger Kristiansens Eftf. A/S, Aalborg Tankvognstransportør af flydende levnedsmidler Løbende forbedring Ledelsens evaluering Miljøledelse i transportvirksomhed. Holger Kristiansens Eftf. er den første danske vognmandsvirksomhed, der er blevet certificeret efter ISO Kontrol og korrigerede Indførelsen af miljøledelse har givet Holger Kristiansens handlinger Eftf. : Iværksættelse et solidt grundlag for at styre virksomhedens og drift ressourceforbrug og driftsøkonomi besparelser på driften og mindre miljøbelastning forbedret miljøprofil, hvilket har tiltrukket nye kunder. Arbejdsforløb for opbygningen af miljøledelsessystem efter ISO Miljøpolitik Miljøkortlægning og handlingsplan Indførelsen af miljøledelse har for Holger Kristiansens Eftf. (i projektperioden) medført: bedre overblik og styr over forbrug af diesel,smøreolie,rengøringsmidler, vand og el mindre affald reduceret dieselforbrug, svarende til en besparelse på kr , og 11 tons CO2 pr. år for i alt 14 lastbiler (bl.a. resultat af køreteknisk kursus) en forøgelse i køretøjernes olieskiftinterval med km, svarende til en besparelse på knap kr. og en reduktion af spildolie med 749 l pr. år. Den aktive miljøindsats i virksomheden har tillige medført: tilgang af kunder, hvor miljøet har stor vægt ved valg af transportør fornyelse af kundekontrakter bedre/lettere dialog med lokale myndigheder engagerede og stolte medarbejdere.

7 HANS P. OLSEN OG VESTFORBRÆNDING 13 Transportkøber: I/S Vestforbrænding, Glostrup Affaldsforbrænding, fjernvarmeproduktion m.m. Hans P. Olsen Vognmandsforretning A/S, Rødovre Renovationskørsel KOMMUNERNE Ansvarlig for opfyldelse af regeringens målsætning om indsamling af genbrugsmateriale IT-værktøj til at opgøre miljødata for transport til brug for I/S VESTFORBRÆNDING Forvalter for kommunerne den løbende transportplanlægning hos Hans P. Olsen og som input til Vestforbrændings grønne regnskab. Der er udviklet et specifikt IT-værktøj til opgørelse af Informationsudveksling HANS P. OLSEN VOGNMANDS- FORRETNING A/S Praktisk udførende miljødata fra konkrete transporter. Værktøjet kan anvendes til: dokumentation af dieselforbrug og miljøbelastning fra indsamling af genbrugsaffald sammenligninger af miljøbelastning ved alternative indsamlingssystemer for genbrugsaffald. Projektet har generelt øget opmærksomheden på potentielle miljøforbedringer ved indsamling af genbrugsaffald. Miljøstyring i genbrugsindsamlingen kræver et samarbejde mellem tre parter: Kommunerne skal med placeringen af kuber til genbrugsindsamling sikre, at de statslige mål for genbrug nås bl.a. ved at placere det rigtige antal kuber de rigtige steder. Vestforbrænding står for den samlede administration af genbrugsindsamlingen for kommunerne. For at få indsamlet større mængder, er der ønske om en mere hustandsnær opstilling af kuber. Der er derfor udviklet mere hensigtsmæssige kuber, der bl.a. skal supplere de kendte store modeller på butikkernes parkeringspladser. Vognmanden kan minimere miljøbelastningerne fra indsamlingerne ved f.eks. at sikre,at lastbilerne køres optimalt,at der anvendes filtre på udstødningen, og at der køres så få kilometer som muligt ved tømning af kuberne. Det er vigtigt, at kommunikationen mellem parterne fungerer, for at de hver for sig og samlet kan opnå det bedst mulige resultat for miljøet, for indsamlingen af glas og papir, men også for den deraf følgende miljøbelastning fra transporten.

8 KROG IVERSEN & CO. OG K.I.TRANSPORT 15 Transportkøber: Krog Iversen & Co. A/S,Vissenbjerg Produktion af pejseovne INFORMATIONER K.I.Transport ApS,Toftlund Vognmands- og speditionsvirksomhed Forbedret kommunikation mellem transportør og transportkøber etablering af fælles miljøstrategi og "kommunikationsgruppe". KOMMUNIKATION Forbedret samarbejde og kommunikation har i projektperioden bl.a. øget tiden til disponering (planlægning) af de enkelte transporter fra 2 til 6 timer. For hver af de gennemførte transporter har dette betydet: færre kørte kilometer bedre udnyttelse af kapaciteten lavere brændstofforbrug, lavere driftsomkostninger og lavere miljøbelastning mindre stress ved planlægning, læsning og udførelse af transporten. Desuden har samarbejdet medført: større gensidig kendskab bedre opfølgning på evt. fejl større IT-integration. K.I.Transport har samtidig optimeret sin IT-anvendelse, herunder forbedret adgangen til - og den daglige anvendelse af transportrelevante nyheder, har struktureret sit miljøarbejde og har udarbejdet et grønt regnskab med målsætning for bl.a. chaufførkurser i år Forbedret samarbejde og kommunikation mellem transportkøber og transportør har reduceret miljøbelastningen Krog Iversen & Co. A/S og K.I. Transport ApS ønsker i samarbejde, at: bidrage til en reduktion af CO2-emissionen ved transport gøre en aktiv indsats for at minimere miljøbelastningen og omkostningerne ved transport ved at reducere brændstofforbruget give medarbejderne forudsætningerne for at træffe det miljørigtige valg styrke virksomhedernes miljøprofil ved en aktiv miljøindsats, således at konkurrenceevnen styrkes være toneangivende på miljøområdet og derved bidrage til udvikling af branchernes image. En "kommunikationsgruppe" bestående af medarbejdere fra relevante afdelinger i de ( 2 Transportbranchens Infosystem to virksomheder har med forbedret informationsudveksling og forøget IT-anvendelse opnået en forbedring af disponeringstiden fra 2 til 6 timer. Fra tidligere især at være baseret på prognoser og salgsdata foregår transportplanlægning nu hovedsageligt på grundlag af læssesedler med angivelse af de nødvendige data om mængder og modtagere. Læssesedler fremsendes elektronisk fra transportkøber, 4 timer før godset er klar til afhentning. Disponenterne hos K.I.Transport får i dag de seneste transportrelevante nyheder (hastemeddelelser fra ITD) ind på skrivebordet via s fra transit ( 2. Det giver dem mulighed for at forbedre planlægningen og reagere endnu hurtigere på ændrede transportforhold, fx kø, vejarbejde mv.

9 Transportkøber: LEGO OG HANGARTNER LEGO System A/S, Billund Produktion og afsætning af legetøjsprodukter Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Lastbiltransport Tog fra Taulov Tog fra Padborg Tog fra Hamborg Billund Billund Billund Billund 17 Hangartner Danmark A/S, Padborg Kombinerede transporter og landevejstransporter med veksellad Taulov Jernbane Hamborg Jernbane Padborg Jernbane Hamborg Jernbane Jernbane Hamborg Metode til at etablere ledelsesinformation, som giver LEGO overblik over sammenhænge mellem energiforbrug, CO2- udslip, omkostninger og fleksibilitet for relevante transportalternativer. Opgørelsesmetode, der sætter LEGO i stand til at sammenholde energiforbrug, miljøbelastning, fleksibilitet og omkostninger for henholdsvis ren lastbiltransport og forskellige alternative kombinerede bil-/baneløsninger i hovedkorridoren Billund - Baar (Schweiz). Aarau Baar Aarau Baar Aarau Baar Aarau Baar Km bil Km eltog Km dieseltog Fire alternativer for transport mellem LEGO's centrale lagre i Billund og Baar i Schweiz (fuld optrukket linie = bil, stiplet linie = bane) Alternativ Energiforbrug CO2 Total omk. Fleksibilitet indeks indeks indeks indeks 1 Lastbil ,75 1 Do, haste ,25 2 Taulov ,00 3 Padborg ,00 4 Hamborg ,75 4 Do, haste ,75 eksempel på ledelsesinformation LEGO og Hangartner har dokumenteret, at det aktuelle valg af kombineret transport mellem Billund og Baar i 1998 var forbundet med 34% mindre energiforbrug og færre emissioner, end tilfældet ville have været ved ren lastbiltransport. Dette med samme fleksibilitet og til lavere omkostninger.

10 MD FOODS 19 Transportkøber Råvarer (osteløbe m.m.) Råvarer til emballage og transportør: MD Foods amba, Europadivisionen,Viby Mejeriselskab Hjælpestoffer i produkt Grovvare, energi m.m. Råmælkindsamling Fremstilling af emballage Mellemtransport Eksporttransport + distribution Afdækning af muligheder for at deklarere miljøpåvirkninger fra transport af mejeriprodukter. Via en detaljeret gennemgang af transportrelevante forhold i to konkrete osteprodukters forsyningskæder (efter livscyklustankegangen) har MD Foods; fået styrket indsigten i de miljøforhold der gør sig gældende, og opnået en viden, som selskabet kan bygge videre på. L2 Ln L1 Landmænd Råvare Mejeri 1 Mejeri 2 Mejeri n Forædling Afledte produkter (valle, fløde) Terminal i Kolding Transport (angivet med pile) i osteprodukters livscyklusforløb (fra vugge-til-grav) hos MD Foods De transportprocesser, der har været i centrum i projektet, er markeret med fuldt optrukne linier i ovenstående figur. At se på transporten ud fra livscyklustankegangen har været med til at afdække miljøegenskaber ved MD Foods' oste ikke blot for en enkel transportproces, men for en hel forsyningskæde. Fremgangsmåden har gjort det oplagt at overveje muligheden for udarbejdelsen af en miljødeklaration for transportindholdet i 1 kg ost. Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Butik 1 Butik 3 Forbruger 1 Forbruger 3 Genbrug 1 Butik 2 Forbruger 2 Genbrug 2 Destruktion Genbrug 3 Brug/bortskaffelse af emballage Projektet har imidlertid peget på en række definitions- og afgrænsningsmæssige problemer, som kræver internationalt anerkendte og entydige fælles tilgange, før en miljødeklaration kan siges at være retvisende for forbrugeren. En miljødeklaration vil indtil der findes en fælles standard på området være mest hensigtsmæssig til internt brug.

11 NOVO NORDISK OG DFDS DAN TRANSPORT 21 Transportkøber: Novo Nordisk A/S, Bagsværd Fremstiller og markedsfører insulin, industrielle enzymer samt farmaceutiske og industrielle produkter DFDS Dan Transport A/S, Glostrup Sø-, land- og lufttransport/spedition Særlige krav ved eksport fra Danmark til Europa Lastbilerne skal overholde EURO 2- standarderne Miljøfaktorer udgør 20% i det samlede klassifikationssystem ved vores vurdering af strategiske transportører Standardformularerne for emission fra Erhvervenes Transportudvalg og Foreningen af Danske Eksportvognmænd (International Transport Danmark) skal anvendes til dokumentation og rapportering af brændstofforbrug og emissioner. Erfaringer med at opgøre brændstofforbrug og emissioner ved hjælp af ITD/ETU's emissionsskemaer. Uddrag fra Novo Nordisks globale transportpolitik Positive erfaringer, der har medført et generelt krav fra Novo Nordisk til transportørerne om at anvende ITD/ ETU's emissionsskemaer til dokumentation af brændstofforbrug og emissioner og til årlige rapporteringer af forbedringer i miljøpræstationerne. Desuden har samarbejdet mellem Novo Nordisk og DFDS Dan Transport; bidraget til at forbedre kvaliteten af miljødokumentationen vist, at miljødata også kan anvendes som dokumentation for transporteffektivitet, mv. Beregningsregler (kobling) mellem ITD/ETU's miljøhåndbog og transport af Novo Nordisks (NN) produkter: Identificer motortype/transportmiddel/transporttype. Herefter vælges det relevante emissionsskema fra ITD/ ETU's håndbog for vejtransport "Miljø og sikkerhed" Beregning foretages pr. transport Kilometer accepteres beregnet pr. postnummerinddeling/land Alle totaler afrundes efter almindelige regler op/ned max. 2 decimaler Opgørelse pr. leverandør Eksport Import Opgørelse i totaler samt subtotaler Leverandøren skal kunne forevise/ dokumentere fremgangsmåde Leverandøren skal foretage egenkontrol af oplyste tal. Følgende tal oplyses pr. kvartal til NN i viste rækkefølge og i anførte enheder (kg, km, gram) Total Bruttovægt Km NOx HC CO Partikler CO2 Diesel Oplyses i kg km gram gram gram gram gram gram Uddrag fra Novo Nordisks vejledning for dokumentation og rapportering af miljødata.vejledningen sikrer en ensartet indrapportering fra alle transportører

12 Institut for Transportstudier Hærvejen 11 C Padborg Tlf Fax International Transport Danmark Omfartsvejen Padborg Tlf Fax Erhvervenes Transportudvalg Vesterbrogade 6 D, København V tlf Fax Layout og sats: ITD, Padborg Tryk: Boisen & Nielsen, Grindsted

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger

Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier og Projektmedarbejder Marianne Frank, International

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed Fremtidens Transport V Mandag d. 21. januar 2013 GODS I YER: CITYLOGISTIK-KH - fra idé til virkelighed Tanja allhorn Provstgaard Center for Trafik Københavns Kommune Citylogistik - Hvorfor? København Kommunes

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Forstudie om data om godstransportens miljøegenskaber COWI A/S

Forstudie om data om godstransportens miljøegenskaber COWI A/S Forstudie om data om godstransportens miljøegenskaber COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1037 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi?

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Vi er nok synlige, men vi er et undervurderet erhverv Vi er alle trætte af lastbiler og tung trafik Men gulerødderne gror altså ikke henne i disken i Brugsen

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 1 Workshop om miljøledelse i havne Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 2 Dagens Program Tidspunkt Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.15 Kl. 11.30 Kl. 12.30 Kl.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Hvor bevæger erhvervet sig hen, hvad bliver fremtidens behov for uddannelse, og (hvordan) kan vi opfylde dem?

Hvor bevæger erhvervet sig hen, hvad bliver fremtidens behov for uddannelse, og (hvordan) kan vi opfylde dem? Hvor bevæger erhvervet sig hen, hvad bliver fremtidens behov for uddannelse, og (hvordan) kan vi opfylde dem? Transport- og logistikområdets vilkår Benhård konkurrencesituation Internationalt marked Få

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjælper dig. udtalelse fra koncernchefen Den vigtigste dagsorden vores fremtid Som Nordens førende forsikringsselskab med aktiviteter i hele regionen er det en indlysende del

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning

Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning Godstransports betydning for produkters samlede miljøbelastning Af Mads Holm-Petersen, COWI 1. Baggrund For at kunne udføre en effektiv forebyggende indsats til reduktion af produkters miljøbelastning,

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere