Aktieugefokus. Nervøsiteten er tiltaget. 21. august 2015 Finansanalysen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieugefokus. Nervøsiteten er tiltaget. 21. august 2015 Finansanalysen"

Transkript

1 21. august 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Nervøsiteten er tiltaget Ugen der gik: Frygt for svag Emerging Markets vækst skabte nervøsitet på aktiemarkedet Ugen der kommer: Jackson Hole-konference i fokus Handelsbankens sektorfavoritter Ugen der gik: Vækstbekymringer pressede aktiemarkedet Den negative stemning fra sidste uge på de globale børser fortsatte i indeværende uge. Den negative stemning på aktiemarkedet skyldes stigende bekymring for, at den globale vækst bliver svagere end ventet. Mere specifikt relaterer vækstbekymringerne sig til Emerging Markets, hvor især den seneste tids skuffende nøgletal fra Kina tyder på, at Kina får svært ved at nå sit vækstmål på omkring 7% i år. Den svage væksttendens fra Kina er også med til at presse mange af de øvrige Emerging Markets lande, eftersom flere af disse er store råvareeksportører med Kina som den største aftager. De kinesiske vækstbekymringer har derfor også presset råvaremarkedet og Emerging Markets valutaerne. Trods den stigende frygt for svag vækst i Emerging Markets landene, så er vi fortsat optimistiske med hensyn til aktiemarkedets udvikling over de næste 6 måneder. Det skyldes ikke mindst, at vi venter, at væksten i Europa og USA vil være tiltagende i 2. halvår, hvilket ugens nøgletal fra Europa og USA også har indikeret. Herudover indikerer de seneste par måneders PMI tal fra Japan, at væksten også her er tiltagende. Derfor er det vores holdning, at de kraftige tilbagefald er overgjorte og vi anbefaler derfor, at man udnytter ugens tilbagefald til at købe op i aktier. Investorernes vækstbekymringer, samt nervøsiteten for timingen af Feds første renteforhøjelse (og ikke mindst hvor meget og i hvilket tempo som Fed kommer til, at hæve renten), vil dog formentligt betyde, at udviklingen på aktiemarkedet fortsat vil være relativt volatil henover efteråret. Status på aktiemarkedet På trods af frygt for en svag vækst i Kina, pæne afkast på aktier for danske investorer i år og stigende fokus på aktiemarkedets lidt dyre prisfastsættelse, så vurderer vi fortsat, at der er mere kurspotentiale til stede for globale aktier i år. Det er vores klare overbevisning, at global økonomi er i en ekspansionsfase og at væksten vil tiltage i den resterende del af året. Det vil smitte positivt af på virksomhedernes indtjening. Samtidig er renterne rekordlave. Derfor ser vi en tendens til, at investorerne søger ud af obligationsmarkedet og mod aktiemarkedet. I perioder hvor, inflationen er lav, væksten er moderat positiv og pengepolitikken er lempelig, har aktiemarkedet historisk stort set altid klaret sig godt. I disse perioder er der også en udbredt tendens til, at investorerne er villige til at betale en højere pris for aktier. Derfor er aktiemarkedet i disse perioder en smule dyrt prisfastsat relativt til det historiske gennemsnit. Vi venter dog, at selvom aktiemarkedet på nuværende tidspunkt er lidt dyrt prisfastsat, så vil investorerne i den kommende tid fortsat være villige til at betale en høj pris for aktier. Vi anbefaler derfor, at man fastholder en høj eksponering mod aktiemarkedet resten af året, selvom den høje volatilitet formentligt kommer til at fortsætte. Finansmarkedernes udvikling Regionsudvikling i % Kilde: Factset Finansielle prognoser Kilde: Handelsbanken Capital Markets 1 uge 30 dage YTD OM XC20 CAP -3.49% -6.53% 22.98% Stoxx % -8.20% 9.02% Dow Jones -2.78% -6.13% -4.67% Nasdaq -3.38% -6.54% 2.99% S&P % -4.35% -1.13% Kina Hang Seng -5.14% % -3.59% Japan Nikkei % -2.99% 14.80% Rusland M icex -0.99% 4.23% 21.41% M SCI Latinamerika -1.76% -7.83% -6.20% M SCI Verden -2.87% -5.16% 1.25% Valutakursudvikling i % 1 uge 30 dage YTD USD/DKK -0.79% -2.97% 8.29% SEK/DKK -0.71% -1.77% -0.26% NOK/DKK -1.07% -3.29% -1.56% CHF/DKK 0.58% -3.07% 11.68% GBP/DKK -0.42% -2.48% 8.82% RUB/DKK -4.48% % -3.26% JP Y/DKK -0.25% -2.47% 5.03% CNY/DKK -0.75% -5.69% 5.16% BRL/DKK -0.95% % % Aktier S&P 500 EuroStoxx Lange renter 0-3m 6-12m USA DK Korte renter USA DK Valuta USD/DKK SEK/DKK Råvarer Olie (Brent) Guld Hvede For ansvarsfraskrivelse henvises til sidste side

2 Ugens nøgletal og begivenheder UGEDAG MANDAG NØGLETAL/BEGIVENHED Ingen interessante nøgletal eller begivenheder. BEMÆRKNINGER TIRSDAG Tyskland: IFO indekset (august) De ONSDAG Månedlig undersøgelse af tyske virksomheders forventninger til aktiviteten. Udarbejdes af det tyske IFO institut. Bliver betragtet, som en af de mest pålidelige ledende indikatorer for tysk økonomi. Giver en god indikation på aktiviteten i tysk økonomi. Tidspunkt: 10:00 USA: Ordrer rer på varige forbrugsgoder (juli) Månedlig opgørelse over andelen af nye industriordrer i USA. God ledende indikator, da den giver en god indikation på aktiviteten i den amerikanske økonomi i de kommende måneder. Tidspunkt: 13:30 IFO-indekset har over det seneste år vist stærke takter og har indikeret et tysk forretningsklima, der er i bedring. Opgørelsen for juli fortsatte den positive tendens og steg til 108,0 fra 107,4 mågræske gældskrise trådt i baggrunden. Til gengæld er der kommet et øget fokus på den kinesiske vækst, efter der på det seneste er kommet en del indikationer på, at væksten aftager mere end tidligere ventet. Der vil derfor blive neden før. Siden juli er den holdt øje med om de træge vækstindikationer fra Kina har påvirket de tyske virksomheders syn på det nuværende forretningsklima og på fremtiden. Markedet venter en lille tilbagegang i IFOe måneders tilbagegang steg juni opgørelsen for de vari- indekset til 107,5. Efter flere ge forbrugsgoder med 3,4%. Det var dog kun den tredje måned, der viste fremgang siden juli måned sidste år, som var før det kraftige fald i olieprisen og styrkelsen af dollaren overfor euroen. En stor del af det seneste års kedelige udvikling skyldes således, at det seneste års kraftige olieprisfald har ramt energisektoren og styrkelsen af dollaren har ramt den amerikanske eksport. Fremgangen i seneste opgørelse har dog givet håb om, at de negative effekter af olieprisfaldet og USD styrkelsen er ved at aftage. Maret venter en fremgang for juli på kedet 0,2%. TORSDAG FREDAG Jackson Hole-årsmødet begynder Konference i Jackson-Hole Wyoming, hvor verdens ledende centralbankchefer deltager. Flere amerikanske centralbankchefer har i den anledning givet hints om den fremtidige pengepolitik. Eksempler på dette har været i 2010 (implementering af QE2) og i 2013 (nedtrapning af QE3). Eurozonen: ESI barometer (august) Indeks udarbejdet af Europa Kommissionen, som måler både erhvervslivets og forbrugernes tillid til fremtiden i EU. Indekset offentliggømånedlig basis og betegnes som en god indikator til at estimere BNP-væksten i res på Eurozonen. Tidspunkt: 11:00 USA: Privat forbrug (juli) Månedlig opgørelse over det private forbrug blandt amerikanerne udarbejdet af det amerikanske handelsministerium. Privatforbruget udgør over to tredjedele af den amerikanske økonomi og giver derfor en god indikation på aktiviteten i amerikansk økonomi. Tidspunkt: 14:30 Investorerne vil holde øje med om den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen vil give nogen hints om hvornår, hvor meget og i hvilket tempo Fed kommer til at hæve renten. ESI barometeret har været stigende stort set siden april Den positive trend kan meget vel have varet ved i august måned godt understøttet af den lave oliepris, stigende aktier i år og lave renter forårsaget af den lempelige pengepolitik som den europæiske centralbank fører. Den seneste tids uro relateret til de kinesiske devalueringer og vækstbekymringer kan dog have påvirket optimismen i negativ retning. For august måned ventes der et moderat fald til 103,5 fra 104 i juli. Det private forbrug i USA har været stødt stigende siden ultimo 2013 og har været en bærende kraft i det amerikanske opsving. Det stigende privatforbrug har været understøttet af lave renter, stigende aktiekurser, stigende boligpriser, faldende arbejdsløshed og faldende benzinpriser. På trods af længere tids stigende privatforbrug, så er opsparingsraten blandt de amerikanske forbrugere fortsat relativt høj, hvilket indikerer, at der er et pænt råderum til, at fremgangen i privatforbruget kan fortsætte og dermed fortsat være en bærende kraft i det amerikanske opsving. Markedet venter en fremgang i privatforbruget i juli måned på 0,4%. 2

3 Ændringer af anbefalinger og kursmål SELSKAB ALK-Abello ÆNDRING Vi sænker kursmålet til 959 kr. (962 kr.) og sænker anbefalingen til Akkumuler (Køb). ÅRSAG TIL ÆNDRING ALK-Abello Abello rapporterede et lidt blandet regnskab for 2. kvar- tal. Omsætningen overgik markedets forventninger, men driftsresultatet sultatet var svagere end ventet, hvilket primært skyldes stigende omkostninger til udbygning af selskabets proderfor vores indtjeningsestima- duktionsfaciliteter. Vi tilpasser ter til et højere omkostningsniveau. Vi ser stærk langsigtet værdi i ALK-aktien, som blandt andet på sigt for alvor kan blive løftet af et eventuelt stigende salg af SLIT tabletterne GRASTEK og RAGWITEK på det amerikanske marked. Men vi ser dog et begrænset kortsigtet kurspotentiale, eftersom der ikke er mange kurstriggere på kort sigt. Carlsberg Vi sænker kursmålet til 562 kr. (595 kr.) og fastholder anbefalingen på Reducer. DFDS Vi hæver kursmålet til kr. (690 kr.) og anbefalingen løftes til Akkumuler (Reducer). Carlsberg rapporterede et skuffende regnskab for 2. kvartal, hvor driftsresultatet var betydeligt lavere end ventet og samnødsaget til at sænke deres forventninger til helåret. Det skuffende regnskab skyldes en kombination af en svag russisk økonomi, relativt koldt sommervejr i dele af Vesteuropa og skuffende effektivitet i forsyningskæ- tidigt så Carlsberg sig den. Carlsberg lancerede sidste år en række effektiviseringstiltag. Det er en relativt stor skuffelse, at disse ikke har foropretholde Carlsbergs lønsomhed. Det har Carlsberg også erkendt og ledelsen har derfor igangsat mået, at bidrage til at en proces hvor de vil revidere Carlsbergs strategi. Konklusiovil dog først blive udmeldt i løbet af 1. nen af denne proces halvår af Vi sænker vores indtjeningsestimatertimater som følge af den seneog det skuffende kvartalsregnskab. ste tids rubelsvækkelse Vi ser ikke det seneste tilbagefald i aktien som nogen god opsamlingsmulighed. DFDS rapporterede et stærkt regnskab for 2. kvartal, som overgik markedets forventninger og desuden bød på en maraf forventningerne til helåret. Vi hæver vores kant opjustering indtjeningsforventninger og tilpasser således vores estimater til det stærke regnskab og opjusteringen. Vi venter, at både omsætningen og lønsomheden vil være stigende, hvilket vil være understøttende for aktiekursen. Samtidigt er aktien attraktivt prisfastsat (handler med en P/E på 12,5x for 2016). Jyske Bank Vi hæver kursmålet til 420 kr. (390 kr.) og fastholder anbefalingen på Akkumuler. Jyske Bank rapporterede et regnskab, der overgik markedets forventninger. r. Således var tabene på udlån minimale, hvilket var noget lavere end ventet. Det medførte, at indtjeningen også var højere end ventet. Det var desuden især positivt, at Jyske Bank har en bedre kapitalpolstring end markedet havde ventet. Det øger sandsynligheden for nye opkøb, øgede udbyttebetalinger og aktietilbagekøb. Vi hæver vores indtjeningsestimater, eftersom vi venter færre tab på udlån end tidligere. På nuværende tidspunkt ser vi et godt potentiale i Jyske Bank-aktien. Men for at vi kan blive mere positive på aktien, så skal Jyske Bank enten begynde at udbetale overskydende kapital til aktionærerne, anvende den overskydende kapital til at skabe en højere indtjening eller begynde at gøre noget ved det høje omkostningsniveau i BRFKredit. 3

4 GN Store Nord Vi sænker kursmålet til 145 kr. (170 kr.), men fastholder anbefalingen på Akkumuler. GN Store Nord rapporterede et skuffende regnskab for 2. kvartal. Således var indtjeningen lavere end ventet og herudover sænkede GN forventningerne til helåret. Endelig var regnskabet plettet af en svindelsag, der beløb sig til et ensom følge heraf sænker vi gangsbeløb på 150 mio. kr. og vores indtjeningsestimater. Det skuffende regnskab og nedjusteringen er efter vores vurdering også reflekteret i aktiekursen. Det ledende danske indeks har outperformet GNaktien med omkring 40% over det seneste år. GN-aktien handler med en P/E på 15x for 2016 og GN står fortsat til at generere en 2-cifret årlig indtjeningsvækst i perioden Vi forventer, at dette på sigt vil begynde at blive reflekteret i aktiekursen. Lundbeck Vi hæver kursmålet til 171 kr. (132 kr.) og fastholder anbefalingen på Reducer. I forbindelse med 2. kvartalsrapporteringen annoncerede Lundbeck et omfattende restruktureringsprogram, som blandt andet indebærer, at 1000 ud af 6000 stillinger bliver nedlagt. Formålet med restruktureringsprogrammet er at reducere omkostningsniveauet med 3 mia. kr. i 2017 og dermed gøre Lundbeck til et mere profitabelt selskab igen. Lundbeck har over de seneste par år været presset på toplinjen på grund af patentudløb og dette fortsætter også næste år, hvor patentet på Xenazine (huntingtonsmedicin) udløber i USA. Derfor er det positivt, at Lundbeck forsøger at imødegå denne udvikling ved, at reducere omkostningerne og dermed løfte selskabets relativt lave lønsomhed. Vi hæver vores indtjeningsestimater som følge af restruktureringsprogrammet. Royal Unibrew Topdanmark Vi hæver kursmålet til 261 kr. (259 kr.) og fastholder anbefalingen på Akkumuler. Vi hæver kursmålet til 186 kr. (181 kr.) og fastholder anbefalingen på Reducer. Royal Unibrew rapporterede et godkendt regnskab for 2. kvartal. Flere analytikere havde frygtet, at selskabet ville nedjustere deres helårsforventninger i forbindelse med regn- skabsrapporteringen som følge af det relativt kolde sommervejr i Danmark og Finland. Men Royal Unibrew overgik markedets frygt og hævede i stedet forventningerne til helåret en smule. De lavt hængende frugter fra Hartwall integrationen er efterhånden ved at være plukket, men vi ser dog fortsat potentiale for, at lønsomheden kan løftes lidt endnu, hvilket på sigt vil være understøttende for aktien. Royal Unibrew-aktien handler med en rabat på omkring 20% til den globale bryggerisektor. Det kan godt retfærdiggøres, at noget af denne rabat skal indsnævres eftersom risikoen er lavere end for mange af de globale bryggerier. En del af rabatten kan dog retfærdiggøres på grund af, at aktien er mindre likvid end mange af de større bryggeriaktier. Topdanmark rapporterede et pænt 2. kvartalsregnskab, hvor det forsikringstekniske resultat, investeringsafkastet og combined ratio alle var bedre end ventet af markedet. Herudover hævede Topdanmark deres forventninger til helårsresultatet med 50 mio. kr. Opjusteringen kom dog som følge af en engangsindtægt på 111 mio. kr. fra nogle solgte ejendomme. Herudover nedjusterede Topdanmark deres forventninger til præmieindtægterne for 3. kvartal i træk. Det er fortsat den tiltagende priskonkurrence på markedet for bilforsikringer, hvorfra Topdanmark henter 25% af præmieindtægterne, der presser præmieindtægterne. Vi hæver vores indtjeningsestimater en smule, som følge af det bedre end ventede resultat. 4

5 Vestas Vi hæver kursmålet til 425 kr. (350 kr.) og fastholder anbefalingen på Akkumuler. Vestas rapporterede et stærkt 2. kvartalsregnskab, der overgik markedets forventninger på de fleste vigtige regnskabsposter. Herudover overgik ordreindgangen markedets forventninger med 4%. Vestas har i det hele taget haft en særdeles stærk ordreindgang i år og vi venter det stærke ordremomentum vil fortsætte. Vi hæver derfor vores indtjeningsestimater. Vi ser desuden en god mulighed for, at Vestas vil hæve deres es guidance til helåret til både omsætning og over- skudsgraden senere på året. 5

6 Handelsbankens sektorfavoritter Sektor ENERGI MATERIALER INDUSTRI DISKRETIONÆRT FORBRUG STABILT FORBRUG Sektorfavorit Lundin Petroleum er et svensk olie- og gasselskab. Selskabet både efterforsker, producerer olie og investerer i olie- og gasfelter for fremtidig produktion. Anbefaling: Akkumuler Kursmål: 136 SEK Stora Enso er en af verdens største producenter af papir og emballageprodukter, samt træprodukter. Anbefaling: Køb Kursmål: 12,0 euro Vestas er verdens største producent af høj kvalitets vindmøller. Desuden henter Vestas en stigende del af indtjeningen på serviceaftaler. Anbefaling: Akkumuler Kursmål: 425 kr. Pandora designer, producerer, markedsfører og distribuerer håndlavede og moderne smykker som primært er lavet af sterling sølv, guld, ædelstene og Muranoglas. Anbefaling: Akkumuler Kursmål: 860 kr. SCA er en global hygiejne, emballage og papirvirksomhed. SCA udvikler, producerer og markedsfører produkter til personlig pleje, servietter, emballage, publikationspapirer og solide træprodukter. Anbefaling: Køb Kursmål: 285 SEK Hvorfor anbefales det at investere i aktien? Lundin Petroleum har en stor portefølje af oliefelter, hvilket reducerer risikoen, da selskabets indtjening dermed ikke er så følsom overfor enkelte oliefelter. Selskabet har en solid succesrate når det kommer til efterforskning af olie- og gasfelter. Selskabets produktion kommer over de kommende år til at blive firdoblet når de kan begynde at producere olie fra felterne Edward Grieg og Johan Sverdrup. Det er vores forventning, at markedet i stigende grad vil begynde at inddiskontere dette scenarie. Stora Enso nyder godt af den seneste tids styrkelse af USD og er samtidig billigt prisfastsat. Herudover er selskabet i gang med, at omstille sin produktion af papir, som er et forretningsområde med lavt vækstpotentiale, til emballage og indpakningsmateriale hvor vækstpotentialet er højt. Det vil i stigende grad bidrage til at løfte indtjeningen. Således venter vi, at Stora Enso vil generere en indtjeningsvækst på hele 29% i 2015 og 2% i Samtidig er der udsigt til højere udbytter, hvilket vil være positivt idet disse har ligget fladt i de seneste fire år. I takt med, at investorerne begynder, at inddiskontere dette, vil kursen blive løftet. Vestas-aktien har haft en overraskende stærk ordreindgang i år. Den stærke ordreindgang betyder, at der er en mulighed for at Vestas vil opjustere deres guidance i år og eventuelt øge udbytkan det give ekstra medvind til aktien. tet. Hvis vi får ret i dette, Vi venter desuden, at Vestas stærke ordreindgang vil fortsætte resten af året, hvilket ligeledes vil være understøttende for aktiekursen. Vi ser desuden en god mulighed for, at Vestas vil hæve deres guidance til helåret senere på året. Over de næste par år venter vi, at Pandora, at vil være i stand til at vokse hurtigere end det generelle smykkemarked, som i gennemsnit har haft en årlig vækstrate på 10%. De faktorer som skal sikre dette er; større fokus på, at smykkerne sælges via salgskanaler, som primært sælger Pandora-smykker og udvikling af nye produkter, som lanceres i et hurtigt tempo. Derudover skal væksten også komme fra en øget penetration på nye maraktien det seneste år er steget med over keder. Selvom Pandora-aktien 90%, så ser vi fortsat et stort kurspotentiale drevet af et stigende like-for-like salg, flere åbninger af konceptbutikker på eksisterende og nye markeder, samt stigende udbytter og aktietilbagekøbsprogrammer. Desuden handler Pandora-aktien med en P/E på 17,9x for Vi synes, derfor er, at aktien er særdeles atden langsigtede vækst på ingen måde er inddiskonteret i den nuværende traktivt prisfastsat, hvor aktiekurs. Vi venter, at SCAs indtjening vil accelerere i de kommende kvartaler. Det skyldes ikke mindst en kombinationen af, at markedspriserne på hygiejneprodukter, som eksempelvis renseservietter, er blevet øgede og SCAs udgifter til materialer kommer til at falde fra og med indeværende kvartal. Effekten af øgede priser på hygiejneprodukter og lavere udgifter til produktionsmaterialer vil slå kraftigt igennem på indtjeningen i de kommende kvartaler. Vi venter derfor, at aktien vil få pæn medvind på kort sigt. SCA- aktien handler med en P/E på 18,1x for Set i lyset af, at selskabet står overfor en periode med høj accelererende indtjeningsvækst og næsten ingen gæld har, så synes vi, at dette er attraktivt. Vi ser desuden en god sandsynlighed for, at den strukturelt udfordrede divisionen for papir- og træprodukter kan blive frasolgt eller drevet som et separat selskab, hvilket vil være en stærk kurstrigger. 6

7 SUNDHEDSPLEJE FINANS TELEKOMMUNIKATION FORSYNING Novo Nordisk er førende producent af diabetesmedicin. Selskabet har en bred produktpalette og har også en førende position inden for behandling af blødersygdomme og væksthormonterapi. Anbefaling: Køb Kursmål: 477 kr. Sydbank er i dag Danmarks fjerde største bank og blev stiftet i 1970 gennem en fusion af fire lokalbanker i Sønderjylland. Anbefaling: Køb Kursmål: 330 kr. Telenor er, målt på markedsværdi, nordens største teleselskab. Knap halvdelen af omsætningen hentes på det nordiske marked hvor vækstpotentialet er begrænset. Den resterende del hentes i en række Emerging Markets lande, hvor vækstpotentialet er stort. Anbefaling: Akkumuler Kursmål: 200 NOK Fortum er et finsk energiselskab og er blandt de største i Norden. Selskabet fokuserer primært i de nordiske og baltiaktiviteterne spænder fra energifrembringelse til salg af elektricitet og varme til vedligeholdelsesopgaver. ske lande og Anbefaling: Køb Kursmål: 20,5 EUR Novo Nordisk har en markedsandel på omkring 50% af det globale insulinmarked som er i hastig vækst. Således fortsætter insulinsalget med at overraske i specielt udviklingslandene i takt med, at der kommer flere overvægtige som følge af stigende velstand. Aktien handler med en P/E på 24,1x for 2016, hvilket vi vurderer, er en attraktiv prisfastsættelse for en vækstaktie som Novo Nordisk. For nyligt offentliggjorde Novo Nordisk fase 2 data fra forsøg omkring tabletbaserede piller mod diabetes. Dataene var signifikante gode, hvilket ventes at medføre, at markedets estimater skal opjusteres i den kommende fremtid til gavn for aktien. Herudover har Novo Nordisk meddelt, at de vil genindsende registreringsansøgningen på den langtidsvirkende insu- linanalog Tresiba til de amerikanske sundhedsmyndigheder i april måned. Vi venter, at Tresiba vil blive godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder i oktober måned og efterfølgende blive lanceret på det amerikanske marked i 1. kvartal Sydbank-aktien handler med en P/E for 2016 på 10,3x, hvilket svarer til en relativt stor rabat i forhold til gennemsnittet for de nordiske storbanker. Vi venter, at den relativt store rabat, som Sydbank-aktien handler med, vil blive indsnævret til gavn for aktiekursen. Det vil ske i takt med, at nedskrivningerne på udlån falder, lønsomheden stiger som følge af yderligere omkostningsbesparelser og udbyttet stiger (vi venter et direkte afkast på 5% for 2016). Telenor-aktien har længe været plaget af en dårlig start på det indiske marked og juridiske stridigheder i Rusland. Disse problemer har overskygget, at Telenor længe har leveret solide resultater og højere omsætningsvækst end konkurrenterne. Det betyder at aktien handler med en rabat til sektoren. Men eftersom problemerne i Indien og Rusland nu ser ud til at være et overstået kapitel, så vurderer vi nu at rabatten til sektoren skal indsnævres over de kommende kvartaler til gavn for aktiekursen. Telenors planer om en fusion af selskabets danske aktiviteter med Teliasonera, vil sandsynlighed medføre at, den meget hårde konkurrence på det danske mobilmarked vil aftage. Det bør på sigt mindske presset på Telenors indtjening på det udfor- drende danske marked. Fortums fokusområde ligger primært i de nordiske og baltiske lande, såvel som Polen og det nordvestlige Rusland. Aktiviteterne spænder helt fra energifrembringelsen, henover salg af elektricitet og varme, til vedligeholdelsesopgaver. Fortum er et deen lav gæld og selskabet generer høje fensivt selskab som har og solide pengestrømme. me. Endelig udbetaler Fortum et højt udbytte på 8% i direkte afkast, hvilket gør aktien særligt attraktiv i det nuværende lav rentemiljø. 7

8 Aktieanbefalinger Selskab Aktuel kurs Aktuelt 12M kursmål Tidligere 12M kursmål Aktuel anbefaling A.P. Møller - Mærsk Alk-Abello Carlsberg Chr. Hansen Coloplast D/S Norden Danske Bank DFDS DSV Exiqon FLSmidth & Co GN Store Nord ISS Jyske Bank Lundbeck Matas NKT Holding Novo Nordisk Novozymes Pandora Ringkjobing Landbobank Rockwool Royal Unibrew Spar Nord Sydbank TDC Topdanmark Tryg Veloxis Vestas William Demant Holding Zealand Pharma kr kr kr Køb kr kr kr Akkumuler kr kr kr Reducer kr kr kr Akkumuler kr kr kr Reducer kr kr kr Akkumuler kr kr kr Køb kr kr kr Akkumuler kr kr kr Køb 12.3 kr 13.0 kr 10.0 kr Akkumuler kr kr kr Reducer kr kr kr Akkumuler kr kr kr Køb kr kr kr Akkumuler kr kr kr Reducer kr kr kr Akkumuler kr kr kr Akkumuler kr kr kr Køb kr kr kr Akkumuler kr kr kr Akkumuler kr kr kr Køb kr kr kr Akkumuler kr kr kr Akkumuler 78.0 kr kr 95.0 kr Køb kr kr kr Køb 42.6 kr 47.0 kr 50.0 kr Reducer kr kr kr Reducer kr kr kr Reducer 1.1 kr 0.9 kr 0.9 kr Reducer kr kr kr Akkumuler kr kr kr Køb kr 99.0 kr kr Reducer Markering indikerer, at vi har foretaget en ændring af anbefaling eller kursmål siden sidste publikation den 14. august 2015 Kilde: Handelsbanken Capital Markets 8

9 Afkast på nordisk aktieportefølje Selskab Kurs Købskurs Købsdato* Afkast i %** Lundin Petroleum Stora Enso Vestas Pandora SCA Novo Nordisk Sydbank Telenor Fortum Afkast i 2015 Aktieporteføljen OMXC20CAP 27.3% 20.8% OMX Nordic % * I tilfælde af at aktien er købt før årsskiftet anvendes 30. december 2014 som købsdato ** Afkast er opgjort i lokalvaluta eksklusiv geninvestering af udbytte Kilde: Handelsbanken Capital Markets Sektorvægte i nordisk aktieporteføljetefølje 0% Energi 11% 8% 11% Materialer Industri 18% 18% Cyklisk forbrug Stabilt forbrug 13% 13% Sundhedspleje Finans Telekommunikaiton Forsyning 9

10 Ejerforhold og revisioner Selskab Analytiker Ejerskab i aktien* Analytiker Ejerskab i aktien* Lundin Petroleum Stora Enso Vestas Pandora SCA Novo Nordisk Sydbank Telenor Fortum Jon Abakka Ja Michelle Nørgaard Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej *Specificering af om den nævnte analytiker ejer aktier eller afledte instrumenter i det nævnte selskab. 10

11 Yderligere informationer Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ.), Sverige (Handelsbanken) er ansvarlig for fremlæggelsen af denne investeringsanalyse. Investeringsanalysen er udarbejdet af analytikerne Jon Abakka og Michelle Nørgaard. Handelsbanken er underlagt hjemlandstilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen og værtslandstilsyn af det danske finanstilsyn, Finanstilsynet. Alle analyserapporter udarbejdes på baggrund af regnskabs- og statistikoplysninger og anden information, som Handelsbanken anser for troværdig. Handelsbanken står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte, nøjagtige og fyldestgørende. Handelsbanken og dennes koncernforbundne selskaber samt bestyrelsesmedlemmer, direktører og ansatte er ikke ansvarlige over for tredjemand for direkte, indirekte eller speciel skade samt følgeskade, der måtte opstå som følge af brug af oplysninger indeholdt i analysen, herunder uden begrænsninger for tab af fortjeneste, selv hvis Handelsbanken direkte er blevet gjort opmærksom på muligheden eller sandsynligheden for skadens opståen. Der er ikke foretaget nogen form for uafhængig konferering af oplysningerne. Da Handelsbanken er medlem af Børsmæglerforeningen, overholder Handelsbanken ved udarbejdelsen og fremlæggelse af investeringsanalyser sanalyser tillige Børsmæglerforeningens Anbefalinger til imø- degåelse af interessekonflikter i investment banker (2012). Der er ingen væsentlige kilder til analysen. Analysen eller dele heraf er ikke blevet forelagt udstederen, og analysens investeringsanbefaling er ikke ændret inden udbredelsen. Handelsbanken anvender både absolutte og relative prisfastsættelsesmodeller i bedømmelsen af de respektive aktiers forventede kursudvikling de kommende seks måneder. Den absolutte model tager afsæt i analytikerens forventning til selskabets langsigtede salgs- og indtjeningspotentiale, hvorimod de relative prisfastsættelsesmodeller har udgangspunkt i nøgletal for sammenlignelige selskaber. Handelsbanken anvender en anbefalingsstruktur med fire kategorier. Anbefalingerne afspejler analytikerens vurdering af, hvor meget aktiekursen kan stige eller falde i absolutte termer i den kommen- de seks måneders periode og tager hensyn til den risiko, der måtte være både i relation til fundamentale forventninger og aktiekursen. Anbefalingerne fastsættes på baggrund af intervallerne i nedenstå- ende tabel. Anbefalingerne er ikke udtryk for analytikerens eller bankens vurdering af selskabets fundamentale værdi eller kvalitet. Alle investeringer involverer en risiko, og investorerne opfordres til at tage deres egne beslutninger omkring hensigtsmæssigheden smæssigheden af at investere i enhver form for værdipapirer, der omtales i nærværende publikation, baseret på deres specifikke investeringsmål, øko- nomiske status og risikotolerance. Anbefalingsstrukturen er gengivet i nedenstående tabel. Tabellen angiver også fordelingen af anbefalingerne fordelt på selskaber under analysedækning og selskaber under analysedækning, som Handelsbanken har ydet investeringsbankydelser til i de seneste 12 måneder. Handelsbanken anbefalinger R FTV forventes at 2 Rekommendation Køb >+20% 28% Akkumuler +5% - +20% 46% Reducer -15% - +5 % 24% Sælg < -15 % 1% 1 RFTV er defineret som den forventede aktiekursstigning (-fald) inklusiv dividender i de kommende 12 måneder 2 Fordelingen af analyserede selskaber indenfor de repektive anbefalingskategorier 3 Fordelingen af selskaber inden for hver enkel anbefalingskategori for hvilke investeringsbank ydelser er givet inden for de seneste 12 måneder 1 Handelsbanken Universe 2 IB ydelser3 9% 3% 7% 0% Kilde: Handelsbanken Capital Markets per den 21. august Det kan forekomme, at det forventede samlede afkast falder udenfor ovenstående intervaller på grund af kursudsving og/eller volatilitet litet uden at anbefalingen ændres. Sådanne periodiske afvigelser fra de specificerede intervaller tillades, men vil blive vurderet af Handelsbanken. Det er ikke sikkert, at en tidligere udvikling gentages, og tidligere udvikling bør ikke ses som en indikation af fremtidig udvikling. Værdien af investeringer og indkomsten derfra kan både gå op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Investorerne har ingen garanti for, at de tjener på investeringer, og de risikerer at tabe penge. Valutakurser kan betyde, at værdi- en af oversøiske investeringer og indkomst derfra stiger eller falder. Anbefalingerne gennemgås og overvåges kontinuerligt og vil løbende blive opdateret og/eller fornyet. Begrundelsen for ændringen af anbefalingen vil fremgå af opdateringen. Certifikater: Handelsbanken er market marker på alle certifikater der er udstedt af Handelsbanken. I sin egenskab heraf har de positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. Andre afledte investeringsanalyser: r: Handelsbanken er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de eventuelt finansielle instrumenter, der måtte være nævnt i denne analyse. Ansatte hos Handelsbanken, inklusive analytikere, aflønnes ud fra hele bankens lønsomhed og uden nogen form for bonusordninger. De meninger, der er indeholdt i Handelsbankens analyserappor- ter, afspejler nøjagtig de respektive analytikeres personlige meninger, og der er ikke nogen del af analytikernes aflønning, som direkte eller indirekte relaterer sig til specifikke anbefalinger eller meninger angivet i analyserapporter. Ifølge Handelsbankens etiske retningslinjer skal bestyrelsen og samtlige medarbejde udvise høj etik i deres udførelse af deres opgaver både inden og udenfor banken. Handelsbanken har udarbejdet procedurer, der skal sikre integritet og uafhængig analyse. Som en del af Handelsbankens kontrol af interessesammenfald er der indført restriktioner (Chinese walls) i kommunikationen mellem analyseafdelingen og andre afdelinger i banken. Herunder er analyseafdelingen organisatorisk og fysisk adskilt fra de øvrige dele af banken. Retningslinjerne indbefatter deslige bestemmelser for hvordan betaling, bonus og løn må gives til analytikere, hvilke markedsføringsaktiviteter en analytiker må deltage i, hvordan analytikere og deres nærstående skal håndtere deres egne investeringer mv. Hertil kommer restriktioner for analytikerens kommunikation med selskaberne. For yderligere information angående retningslinjer henvises til Handelsbankens hjemmeside: About the bank Investor relations Corporate social responsibility Ethical guidelines. 11

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen 17. april 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Det bobler i Kina Ugen der gik: Grækenland smed malurt i bægeret Ugen der kommer: Fokus på Grækenland Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen der gik: Fortsat

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/06/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Atea 4 Betsson 5 JM 6 Nokian

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/12/13 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse BW Offshore 4 Husqvarna 5 Konecranes

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 20. december 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb)

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb) Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Fredag aflægger JP Morgan deres 1. kvt. 14 regnskab.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere