Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar Til stede var 123 stemmeberettigede medlemmer. Hertil kom, at der var 4 fuldmagter. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed Freddy Olsen, Arne Rasmussen, Vagner Christoffersen, Inga Nielsen, Kristen Andersen og Torben A. Jensen, der er afgået ved døden siden generalforsamlingen i Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent Per Nykjær blev valgt. Per Nykjær konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad. Pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg. Formandens beretning ved Peter Holm Hansen: 2014 blev ikke det år, vi i klubben havde set frem til, på trods af øgede budget til blandt andet banepleje, var vejrguderne direkte mod de ellers målrettede planer om løft af kvaliteten, men det vil vores baneudvalg berette mere om. Et år hvor vi trods mange anstrengelse igen må konstatere at golfens dag ikke står mål med vores anstrengelser om eksponering ved hallen og i bylivet, ikke formår at få nye golfvenner. Må erkende at hvervning kommer fra jer medlemmer ved kontakten til jeres omgangskreds, en stor TAK til jer der bringer nye ind. Et område vi kunne udvide til at omfatte en bedsteforældre kampagne, hvor vi kan se bedsteforældre tage deres børnebørn ud på græs. Det kunne virkeligt blive en sjov dag. Bare spørg de bedsteforældre, der allerede går rundt med deres børnebørn i dag. Vi har ikke formået at stoppe nettoafgangen i 2014, på trods af vi fik 34 nye ind, var afgangen større en dette. Nettoafgang på 48, fordelingen er ca. 2/3 af disse medlemmer under 65 og 1/3 mellem 65 og 85år. Sygdom eller alder kan vi ikke gardere os imod, men medlemmer der finder andre aktiviteter som løb, cykling ect, er tidens trend og vi mister en del aktive på denne konto. Med en nuværende gennemsnitsalder i klubben på 57 år, må vi sande at der skal løbes stærkt for at sikre en fødekæde af unge ind i klubben, hvis vi skal have en fremtid som klub. Selv med det faktum at golf forlænger levetiden for aktive med op til 5 år ifølge svensk undersøgelse, skal vi virkelig lægge os i selen og tilbyde skoler/ungdomsklubber og som nævnt før bedsteforældre en åben klub, hvor vi med træner og aktive forældres hjælp gør os attraktiv som fritidsemne for ALLE aldre. Vi hører også spørgsmål om vi skal have egen træner, og det er bestyrelsens holdning, at det skal vi, netop for at kunne hverve flere yngre. Det er så vores plan, at denne trænergerning skal linkes til en form for klubmanager rolle, der gennem sit arbejde trækker flere aktiviteter til klubben, som større og mindre arrangementer, planlægger og gennemfører disse, er vores omdrejningspunkt ved henvendelse fra omverdenen til klubben, dette vil give vores respons via henvendelser et stort løft. Vil også tage del i det daglige arbejde i administrationen. Lad os nu håbe, at vi ikke falder i fælden, hvor enhver er sig selv nærmest, vi fastholder vel også vores skoler og lærere på trods af vi ikke selv bruger denne facilitet hver dag! Garageanlæg med plads til 8 golfvogne:

2 Gave fra B.O.J. fonden, som har afholdt udgifter på materialer og forplejning til de mange frivillige, som har givet mange fritidstimer i opbygningsfasen. Med støtte og gratis hjælp fra Lissau og JBM lykkes det for holdet bag projektet at komme i mål, nu mangler der blot lidt fliselægning og få detaljer i foråret, så kan vi nyde læ og hygge i den nye oase, tegnet og bygget af vore egne medlemmer. Tyverier: 2014 blev også året hvor vores medlemmer og gæster blev ramt af meningsløse tyverier fra biler parkeret på vores område. Vi har med online overvågning måske sat en stopper for dette. Det kunne dog ikke dæmme op for et indbrud hvor der blev tømt øldepot og mindre småting fra vores skabe ved indskrivning På trods af overvågning, hvor vi kunne følge den samme van komme ind på pladsen 2 gange på en nat, er det ikke noget politiet har resurser til, når beløbet er under ,-kr. Ja man undres, når der samtidig kan ofres 8 cifferet beløb på overvågning af fodboldkampe. Det er lykkedes os at fastholde hovedparten af vores sponsorer, men det er en sej kamp og vi må tænke nye veje fremadrettet. Her kunne nye tee-stedskilte komme til deres ret, hvor vi kost neutralt kan fremstille nye og samtidig få muligheder for flere sponsorflader. Regionsgolf: Dejligt at se hvor mange der går op i dette, hvor mange medlemmer kommer ud og prøve kræfter med andre baner, og gør det godt. Dejligt at se der er god aktivitet og liv.(faktisk ca. 10% af vores seniorer) Kalundborg golfklub har haft 8 hold med i regionsgolf Øst i hold gik videre efter indledende matcher, veteran B tabte sin kvartfinale, veteran A vandt sin kvartfinale over Køge, men tabte halvfinalen til Hjortespring. Årets højdespringer var D-holdet med Keld Engvang som holdkaptajn, som nåede at besejre Dragsholm, Nivå og Korsør, og blev runer up i SM finalen. De 5 øvrige hold havde fine placeringer i puljespildet, men kom ikke til slutspildet. Slutteligt vil jeg gerne sige: Tak til: ALLE jer der har givet en hånd til: Driften, udvalg, matchafviklinger, begynderaftener, regionsgolf, ændringer og forskønnelser af områder i året der er gået. Tak til holdet bag garage byggeriet. Tak til alle vores sponserer, som også i svære tider er der for os. Tak til vores personale, som også i år, gjorde hvad de kunne for vi kun skulle koncentrere os om vores eget golfspil. Tak til mine bestyrelses kollegaer for året der gik. Beretning fra Baneudvalget ved Morten Holmelin Banens stand var ringe ved sæsonstart. Først rigtig klar primo juni. Mange problemer med maskinerne, nu i gennem flere år. Det ses også af budgettet, en overskridelse på ca kr. Dårligt grundlag. Brug for megen hjælp. Her er Karl Hansen en meget stor hjælp. I alt timer i reparationer i løntimer. Vi kæmper med at holde udgifterne nede. Tak for hjælpen i baneudvalget.

3 Beretning fra Matchudvalget ved Albert Balking. Sædvanligt år. 10 matcher med gennemsnitlig 80 deltagere. Har afviklet Røsnæs-Open. Megen ros fra spillere, også udefra kommende. Flot arrangement, også fra køkkenets side. Vi var 22 hold. Kunne have været flere. Klubmesterskabet afviklet den august. Lørdag var en sædvanligt sponsormatch med ca. 80 deltagere. Klubmestre blev: Slagspil herrer: Jack Brændemose, damer: Christina Borch-Jensen Hulspil- herrer: Jack Brændemose, damer: Christina Borch-Jensen, senior herrer: Karl Hansen, senior damer: Birgitte Skjødt, veteran herrer: Arne E Jensen, veteran damer: Bente Olesen, piger: Nanna Olsen, drenge: Mikkel Møller. Tak til hjælperne ved alle matcher og Røsnæs-Open. Og tak til matchsponsorer. Beretning fra Junior/eliteudvalget ved Vini Lindhardt Der har i 2014 over året været ca. 40 juniorspillere. Der har været fællestræning 3 aftner om ugen, short gamematcher en række lørdage og fredagsmatcher ugentligt. Juniorerne har deltaget i en række turneringer, kredsturneringer, JDT, holdturneringer, NVJC og enkelte rangliste turneringer. Der har været Junior- Rydercup og Natgolf. Sæsonen er afsluttet med aktivitetsdag i Novo-hallen. Der har været arbejdet på at rekruttere nye juniorer uden det store resultat. Tak til alle de engagerede forældre i juniorudvalget og øvrige aktive forældre. Der har været 18 spillere i elitetruppen. Førsteholdet har spillet i 2. division, men rykker efter sæsonen ned i 3 division. Andetholdet har spillet i 4. division. Også dette hold rykker ned og det bliver til kvalifikationsrunden. De 4 ældste og bedste juniorer har spillet med på eliteholdene i Beretning fra begynderudvalg ved Steen Thorsen 34 nye spillere. Kunne have flere. Gode begynderaftner. Tak til Karl Hansen og Carl Peter for hjælpen. Også tak til hjælperne. Beretning fra køkkenudvalget ved Mogens Pedersen Desværre et større underskud end tidligere. Skyldes desværre et stort svind på drikkevarer. For lange åbningstider, hvor der ikke er omsætning. Prisen på drikkevarer sættes op. Der er leveret bedre mad, men vi har ikke sat prisen tilsvarende op. Det vil ske i den kommende sæson. For megen bemanding. Fremover frivillig hjælp i køkkenet, når der er spidsbemanding. Evt. betaling før spil eller andre løsninger, der skal hjælpe personalet. På klubaftener vil vi effektivisere betjeningen. Madspild vil også blive reduceret. Måske mere ens mad ugen igennem, samtidig med at serveringen varieres. Der er brugt ca arbejdstimer sidste år. Fremover én ansvarlig i køkkenet og løs assistance. Isboks afskaffes. Mad ud af huset og vinteråben har givet overskud. Beretningerne blev enstemmigt taget til efterretning. Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Vini Lindhardt gennemgik regnskabet. Først hovedtallene: Indtægter: Indtægterne er i alt steget i forhold til 2013 og tæt på det samlede budget for året. Medlemskontingentet blev ca kr. mindre end budgetteret, men opvejes af øgede indtægter på greenfee og match- og sponsorindtægter i forhold til det budgetterede.

4 Udgifter: Banedriften er den største udgiftspost og grundydelse. Den steg i forhold til 2013, hvilket der var budgetteret med. Her udover overstiger udgifterne budgettet for Elite-, senior - og juniorafdeling + matcher faldt i forhold til 2013, men blev også højere end budgetteret for Klubhusdriften steg meget i forhold til 2013 også i forhold til det budgetterede. Administrationen blev noget mindre end i 2013, men også noget højere end budgetteret. Årets resultat før afskrivninger gav et lille underskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Afskrivninger faldt meget i forhold til 2013 og lidt mindre end budgetteret. Årets resultat før renter er negativt mod et budgetteret overskud. Dog betydelig mindre en underskuddet i Årets samlede resultat blev et underskud mindre end i 2013, men ikke som forventet et mindre overskud. Samlet set et ikke tilfredsstillende regnskabsresultat for driften I forhold til balancen oplystes at tilgodehavender under aktiver og forudfaktureret kontingent under passiver er udtryk for, at der inden er opkrævet kontingent for 1. kvartal Herefter blev noterne for banedrift, elite-, senior- og juniorafdeling + matcher, klubhusdrift og administration incl. fælles personaleomkostninger gennemgået. Banedrift: Løn til greenkeeping er højere end i 2013, hvilket blev omtalt på generalforsamlingen i 2014, hvor der blev tilkendegivet en nødvendig højnelse af banens standard og derfor øgede udgifter til lønninger. Personaleomkostninger incl. løn til greenkeepere er ca kr. Udgifter til jord, grus, græsfrø og beplantning i henhold til 10 års plan er kr. Baneudstyr, der bl.a. indbefatter logoflag, udslagsmåtter og tilsvarende beløb sig i 2014 til i alt kr. Vedligeholdelse maskiner/golfbiler og småanskaffelser er en af de store poster på i alt kr. fordelt på 1)Maskiner og vedligeholdelse kr )Mindre anskaffelser kr )Golfbiler reparation og vedligeholdelse kr Brændstof kr. Steget med godt kr i forhold til sidste år. Leje af maskiner kr. Maskiner med specialfunktioner vi ikke selv har. Elite, senior- og juniorafdeling + matcher: Klubtræner incl. træning nye medlemmer kr. Består af kr retainerfee, kr træning nye medlemmer og skolebesøg kr Proshoppen indgår ikke i klubbens regnskab, da den er forpagtet ud til proen. Eliteafdeling i alt kr. Dækker tilskud til spilletøj og golfbolde,ca kr. tilskud til til træningslejr, kr kr. til bespisning,møder og kurser, og endelig kr. til tilmeldinger, leje af trolleys, brobizz og prøvespil. Seniorafdeling, regionsmatcher, tilmelding, kørsel og drikkevarer i alt kr. Juniorafdeling i alt kr. der dækker ca kr. til tilmelding til turneringer og kørsel, kr. til logobolde, natgolfbolde, junior domain webhotel, materiale til minigolf m.m., og ca kr. til juniorafslutning, overnatningstur og kurser. Sponsorudgifter og præmier i alt kr. fordelt på Røsnæs Open: Sponsorudgifter kr., køkken kr. og diverse ca kr. Øvrige matcher: præmier kr. og køkken m.v. ca kr.

5 Køkkenudgifter Netto udgiften ved drift af køkkenet i 2014 er kr. Dette beløb dækker bl.a. over personalerelaterede udgifter, herunder løn på kr. Af andre større poster ved køkkendrift er rengøring og rengøringsartikler på ca kr. og mindre anskaffelser og vedligeholdelse på ca kr. Klubhusdrift Denne post omfatter rengøring af klubhus, omklædningsrum m.v. i alt kr. Hertil kommer vedligeholdelse, nyanskaffelser m.v. for i alt ca kr. Afskrivninger I forhold til afskrivninger oplystes, at maskiner afskrives over 5 år og anlægsudgifter over 20 år. Uændret regnskabspraksis. De spørgsmål, der blev rejst til regnskabet blev besvaret i forbindelse med punktet om budget Regnskabet blev godkendt med 100 stemmer, ingen stemte imod, 27 undlod at stemme. Ad. Pkt. 4. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af indskud og kontingent for 2015 Vini Lindhardt gennemgik det fremlagte budget for 2015, med særlig fokus på de områder, hvor der er lagt op til udgiftsreduktioner, for at bringe budgettet i balance. Indtægterne er reduceret med ca kr. primært som følge af forventning om mindre kontingentindtægter. Der er ikke indlagt indtægter ved nye medlemmer. Primært fordi de er usikre og fordi de kun har begrænset virkning i det kommende år. Udgifterne er tilsvarende reduceret. Banedriften er reduceret i forhold til personale, forbrug af driftsmidler og vedligeholdelse af maskiner m.v. Der arbejdes med en flerårsplan for udskiftning af maskiner, der er meget omkostningstunge i forhold til reparationer, både i mandskabstimer og reservedele. Budgettet til elite-, senior- og juniorafdelinger samt matcher er reduceret med kr. i forhold til budget Eliteafdelingen med kr., juniorafdelingen med kr. i forhold til budget Bl.a. ved at al forplejning og kørsel afholdes af deltagerne. For eliteholdene skal træningstur, beklædning og bolde enten sponsorfinansieres eller betales af spillerne. Matcherne i 2015 skal holdes inden for det budgetterede kr. Hertil kommer at klubtrænerudgiften fremover for en dels vedkommende skal dække generelle klubaktiviteter, der genererer indtægter. Køkkendriften undergår en række ændringer. Der reduceres på omfanget af personale, der vil være mindre betjening i ydertiderne, hvor omsætningen er begrænset, priserne for mad og drikkevarer sættes op og der satses på at øge omsætningen til større samlede arrangementer. Hertil kommer, at der er taget initiativ til reduktion af svind ved salg af drikkevarer. Samlet budgetteres der med at nettodriftsudgifterne ved køkkendriften reduceres med ca kr. i forhold til resultatet for Klubhusdriften budgetteres som i 2014, men kr. Det er lavere end forbruget i Der har været indhentet alternativt bud på rengøringen. Der vil fremadrettet blive reduceret i rengøringen med en ugentlig dag. Udgifterne til administration er budgetteret kr. lavere end forbruget i Det er bl.a. reduktion i udgifter til bogholderi, der fremadrettet skal varetages af den nuværende bemanding. Renterne på kassekreditten forventes reduceret som følge af ændret kontingentopkrævningstidspunkt.

6 Bestyrelsens forslag til kontingent, indskud og boldabonnement: Seniorer kr. Junior kr. Studerende/yngling kr. Puslinge 400 kr. Passive 500 kr. Prøvemedlemmer kr. Indskud kr. Boldabonnement 170 kr. Det fremlagte budget gav anledning til en række spørgsmål med efterfølgende kommentarer fra bestyrelsen: - er budgettet for banen, sekretariatet og køkkenet realistiske, og er der en plan B for maskinparken - er det realistisk med de reducerede renteudgifter - er det nødvendigt at der er afsat diverse poster til bestyrelsens disposition under bane- og køkkendrift - er det ikke unødvendig luksus at have en fuldtidstræner i en klub af Kalundborgs størrelse - forventer klubben også i 2016 og fremover at nedprioritere elitearbejdet - var det ikke muligt at holde udgifterne nede ved øget brug af frivillige C-holdet - kunne rengøringen ikke varetages af ansat personale - er det ikke urealistisk at reducere udgifterne til reparation af maskiner, havde det ikke været bedre at forøge indtægterne - har bestyrelsen overvejet at hæve kontingentet med henblik på at sikre maskinanskaffelser - kunne bestyrelsen ikke antage en ekstern part til at stå for den løbende budgetopfølgning og afrapportering til medlemmerne - er det hensigtsmæssigt at opretholde indskud, når stort set alle andre klubber ikke længere gør det - hvordan fordeler indtægterne sig på kontingentgrupperne og boldabonnement. Peter Holm Hansen svarede, at det var hans og bestyrelsens vurdering, at budgettet er stramt, men kan holdes. Diverse posterne er nødvendige, da der opstår situationer i løbet af året der ikke kan forudsiges. De reducerede renteudgifter følger af ændret opkrævningstidspunkt og skønnes derfor realistiske. I forhold til træneren forudsættes denne lønudgift at dække generelle klubindsatser. I øvrigt er denne udgift også en investering i kommende medlemmer, herunder unge. Det er vigtigt når vi ser på klubbens aldersprofil med overvægt af 50+. Vi trækker gerne på frivillige. Men basisopgaverne satser vi på løses af fast personale. Bestyrelse har valgt ikke at fremlægge forslag til kontingentforhøjelse og vil arbejde med plan for maskinanskaffelser. Steen Thorsen oplyste at nye medlemmer for teoriundervisning, træningslektioner m.v. I andre klubber skal dette betales særskilt herfor. Vini Lindhardt tilkendegav, at proen har en væsentlig rolle i forhold til juniorarbejdet, herunder træningsaktiviteterne for juniorerne, der er fordelt på flere hverdagsaftner. I forhold til udgifterne til elitearbejdet er der ingen planer om at øge disse fra I forhold til rengøring vil det ikke blive billigere med eget personale og fleksibiliteten vil blive mindre. I forhold til budgetopfølgningen bør det ikke være nødvendigt at bruge penge herpå. Bestyrelsen kan i forbindelse med den budgetopfølgning der løbende foretages på bestyrelsesmøderne udarbejde en oversigt over hovedposterne, der kan offentliggøres sammen med referatet. Vini Lindhardt tilkendegav, at oplysningerne om indtægternes fordeling på medlemskategorier og boldabonnement ikke forelå mødet, men ville blive tilføjet referatet. Kassereren har efterfølgende oplyst følgende:

7 Kontingent: Puslinge 4 x 400 = kr. Juniorer 40 x 1300 = kr. Ynglinge 4 x 2500 = kr. Studerende 1 x 2500 = kr. Seniorer 595 x 5000 = kr. Passive 216 x 500 = kr. I alt kr. Boldabonnement kr. Det fremlagte budget og forslag til og indskud blev godkendt med 120 stemmer, ingen stemte imod, 7 undlod at stemme. I forbindelse med bestyrelsens løbende budgetopfølgninger i løbet af året vil referater af bestyrelsesmøderne blive vedlagt oversigt over budgetudviklingen på hovedposter i forhold til budget, forbrug og forventet årsregnskab. Minimum kvartalsvis. Ad. Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen Ingen Ad. Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne 1. Forslag fra Martin Thyssen modtaget den 23. januar 2015: Klubbens medlemmer skal via mail senest den 24. januar hvert år gøres opmærksom på, at regnskabet er tilgængeligt og forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar samme år. Peter Holm Hansen redegjorde for, at det af vedtægterne fremgår, hvornår generalforsamlingen afholdes og hvornår forslag fra medlemmerne skal være modtaget i klubben. Det er teknisk ikke muligt at have regnskabet klar 24. januar. Peter Holm Hansen gav tilsagn om at der udsendes erindringsmail om fristen for medlemsforslag en uge for fristen 1. februar. Forslaget blev ikke sat til afstemning. 2. Forslag fra Søren Schultz, pva Seniorklubbens bestyrelse, modtaget den 24. januar 2015: 1) Der ønskes en detaljeret gennemgang af udgifter til drift og omkostninger på følgende punkter. a) Klubbens elitehold b) Klubbens træner c) Proshoppen d) Greenkeeper/banedrift/ maskinpark e) Køkken f) Rengøring 2) Bestyrelsen pålægges at arbejde for omkostningsreduktion på ovennævnte punkter, samt fremlægge resultater for Kalundborg Golfklubs medlemmer senest d. 31. Juli Forslaget bedes taget op til afstemning på generalforsamlingen.

8 3) Evt. Ændring i kontingent foreslås kun at være gældende for indeværende regnskabsår. Punktet bedes taget op til afstemning på generalforsamlingen. Alle tre forslag blev trukket af forslagsstiller med henvisning til gennemgang af regnskabet og det vedtagne budget. Ad. Pkt. 7. Valg til bestyrelsen Albert Balking, Steen Thorsen, Mogens Pedersen og Vini Lindhardt blev valgt. Ad. Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Lars Bagge og Claus Olsen blev valgt. Ad. Pkt. 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant Johnny Christensen og Christian Pedersen blev valgt som revisorer. Flemming Røen blev valgt som revisorsuppleant. Ad. Pkt. 10. Eventuelt Der blev spurgt til muligheden for opsamling af træningsbolde i vintersæsonen. Morten Holmelin oplyste, at det ikke er muligt at køre med traktoren på drivingrange på grund af det fugtige føre. Der er bolde på banen, der kan hentes. For referatet Vini Lindhardt Godkendt af dirigenten Den 3. marts 2915 Per Nykjær

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 28. februar 2012.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 28. februar 2012. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 28. februar 2012. Til stede var 82 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed -

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

H O L T E TENNISKLUB. Årsrapport 2009

H O L T E TENNISKLUB. Årsrapport 2009 H O L T E TENNISKLUB Årsrapport 2009 Budget 2010 H O L T E T E N N I S K L U B 1 Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning.. 2 Den uafhængige revisors påtegning. 3 Ledelsesberetning Kluboplysninger 5

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Dragør Tennis DRAGØR TENNIS. Årsregnskab. Dragør Tennis - Årsregnskab 2014 1/12 15. februar 2015

Dragør Tennis DRAGØR TENNIS. Årsregnskab. Dragør Tennis - Årsregnskab 2014 1/12 15. februar 2015 DRAGØR TENNIS Årsregnskab 214 Dragør Tennis - Årsregnskab 214 1/12 FORENINGSOPLYSNINGER Forening: Dragør Tennis Engvej 24 2791 Dragør CVR-nr.: 841999214 Bestyrelse: Marie Brinkgaard Louise Aalbæk Dorte

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Dragsholm Golf Club. UDKAST til Årsrapport for 2013 (11. regnskabsår) Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63

Dragsholm Golf Club. UDKAST til Årsrapport for 2013 (11. regnskabsår) Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63 Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 UDKAST til Årsrapport for 2013 (11. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 30. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere