Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar Til stede var 123 stemmeberettigede medlemmer. Hertil kom, at der var 4 fuldmagter. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed Freddy Olsen, Arne Rasmussen, Vagner Christoffersen, Inga Nielsen, Kristen Andersen og Torben A. Jensen, der er afgået ved døden siden generalforsamlingen i Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent Per Nykjær blev valgt. Per Nykjær konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad. Pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg. Formandens beretning ved Peter Holm Hansen: 2014 blev ikke det år, vi i klubben havde set frem til, på trods af øgede budget til blandt andet banepleje, var vejrguderne direkte mod de ellers målrettede planer om løft af kvaliteten, men det vil vores baneudvalg berette mere om. Et år hvor vi trods mange anstrengelse igen må konstatere at golfens dag ikke står mål med vores anstrengelser om eksponering ved hallen og i bylivet, ikke formår at få nye golfvenner. Må erkende at hvervning kommer fra jer medlemmer ved kontakten til jeres omgangskreds, en stor TAK til jer der bringer nye ind. Et område vi kunne udvide til at omfatte en bedsteforældre kampagne, hvor vi kan se bedsteforældre tage deres børnebørn ud på græs. Det kunne virkeligt blive en sjov dag. Bare spørg de bedsteforældre, der allerede går rundt med deres børnebørn i dag. Vi har ikke formået at stoppe nettoafgangen i 2014, på trods af vi fik 34 nye ind, var afgangen større en dette. Nettoafgang på 48, fordelingen er ca. 2/3 af disse medlemmer under 65 og 1/3 mellem 65 og 85år. Sygdom eller alder kan vi ikke gardere os imod, men medlemmer der finder andre aktiviteter som løb, cykling ect, er tidens trend og vi mister en del aktive på denne konto. Med en nuværende gennemsnitsalder i klubben på 57 år, må vi sande at der skal løbes stærkt for at sikre en fødekæde af unge ind i klubben, hvis vi skal have en fremtid som klub. Selv med det faktum at golf forlænger levetiden for aktive med op til 5 år ifølge svensk undersøgelse, skal vi virkelig lægge os i selen og tilbyde skoler/ungdomsklubber og som nævnt før bedsteforældre en åben klub, hvor vi med træner og aktive forældres hjælp gør os attraktiv som fritidsemne for ALLE aldre. Vi hører også spørgsmål om vi skal have egen træner, og det er bestyrelsens holdning, at det skal vi, netop for at kunne hverve flere yngre. Det er så vores plan, at denne trænergerning skal linkes til en form for klubmanager rolle, der gennem sit arbejde trækker flere aktiviteter til klubben, som større og mindre arrangementer, planlægger og gennemfører disse, er vores omdrejningspunkt ved henvendelse fra omverdenen til klubben, dette vil give vores respons via henvendelser et stort løft. Vil også tage del i det daglige arbejde i administrationen. Lad os nu håbe, at vi ikke falder i fælden, hvor enhver er sig selv nærmest, vi fastholder vel også vores skoler og lærere på trods af vi ikke selv bruger denne facilitet hver dag! Garageanlæg med plads til 8 golfvogne:

2 Gave fra B.O.J. fonden, som har afholdt udgifter på materialer og forplejning til de mange frivillige, som har givet mange fritidstimer i opbygningsfasen. Med støtte og gratis hjælp fra Lissau og JBM lykkes det for holdet bag projektet at komme i mål, nu mangler der blot lidt fliselægning og få detaljer i foråret, så kan vi nyde læ og hygge i den nye oase, tegnet og bygget af vore egne medlemmer. Tyverier: 2014 blev også året hvor vores medlemmer og gæster blev ramt af meningsløse tyverier fra biler parkeret på vores område. Vi har med online overvågning måske sat en stopper for dette. Det kunne dog ikke dæmme op for et indbrud hvor der blev tømt øldepot og mindre småting fra vores skabe ved indskrivning På trods af overvågning, hvor vi kunne følge den samme van komme ind på pladsen 2 gange på en nat, er det ikke noget politiet har resurser til, når beløbet er under ,-kr. Ja man undres, når der samtidig kan ofres 8 cifferet beløb på overvågning af fodboldkampe. Det er lykkedes os at fastholde hovedparten af vores sponsorer, men det er en sej kamp og vi må tænke nye veje fremadrettet. Her kunne nye tee-stedskilte komme til deres ret, hvor vi kost neutralt kan fremstille nye og samtidig få muligheder for flere sponsorflader. Regionsgolf: Dejligt at se hvor mange der går op i dette, hvor mange medlemmer kommer ud og prøve kræfter med andre baner, og gør det godt. Dejligt at se der er god aktivitet og liv.(faktisk ca. 10% af vores seniorer) Kalundborg golfklub har haft 8 hold med i regionsgolf Øst i hold gik videre efter indledende matcher, veteran B tabte sin kvartfinale, veteran A vandt sin kvartfinale over Køge, men tabte halvfinalen til Hjortespring. Årets højdespringer var D-holdet med Keld Engvang som holdkaptajn, som nåede at besejre Dragsholm, Nivå og Korsør, og blev runer up i SM finalen. De 5 øvrige hold havde fine placeringer i puljespildet, men kom ikke til slutspildet. Slutteligt vil jeg gerne sige: Tak til: ALLE jer der har givet en hånd til: Driften, udvalg, matchafviklinger, begynderaftener, regionsgolf, ændringer og forskønnelser af områder i året der er gået. Tak til holdet bag garage byggeriet. Tak til alle vores sponserer, som også i svære tider er der for os. Tak til vores personale, som også i år, gjorde hvad de kunne for vi kun skulle koncentrere os om vores eget golfspil. Tak til mine bestyrelses kollegaer for året der gik. Beretning fra Baneudvalget ved Morten Holmelin Banens stand var ringe ved sæsonstart. Først rigtig klar primo juni. Mange problemer med maskinerne, nu i gennem flere år. Det ses også af budgettet, en overskridelse på ca kr. Dårligt grundlag. Brug for megen hjælp. Her er Karl Hansen en meget stor hjælp. I alt timer i reparationer i løntimer. Vi kæmper med at holde udgifterne nede. Tak for hjælpen i baneudvalget.

3 Beretning fra Matchudvalget ved Albert Balking. Sædvanligt år. 10 matcher med gennemsnitlig 80 deltagere. Har afviklet Røsnæs-Open. Megen ros fra spillere, også udefra kommende. Flot arrangement, også fra køkkenets side. Vi var 22 hold. Kunne have været flere. Klubmesterskabet afviklet den august. Lørdag var en sædvanligt sponsormatch med ca. 80 deltagere. Klubmestre blev: Slagspil herrer: Jack Brændemose, damer: Christina Borch-Jensen Hulspil- herrer: Jack Brændemose, damer: Christina Borch-Jensen, senior herrer: Karl Hansen, senior damer: Birgitte Skjødt, veteran herrer: Arne E Jensen, veteran damer: Bente Olesen, piger: Nanna Olsen, drenge: Mikkel Møller. Tak til hjælperne ved alle matcher og Røsnæs-Open. Og tak til matchsponsorer. Beretning fra Junior/eliteudvalget ved Vini Lindhardt Der har i 2014 over året været ca. 40 juniorspillere. Der har været fællestræning 3 aftner om ugen, short gamematcher en række lørdage og fredagsmatcher ugentligt. Juniorerne har deltaget i en række turneringer, kredsturneringer, JDT, holdturneringer, NVJC og enkelte rangliste turneringer. Der har været Junior- Rydercup og Natgolf. Sæsonen er afsluttet med aktivitetsdag i Novo-hallen. Der har været arbejdet på at rekruttere nye juniorer uden det store resultat. Tak til alle de engagerede forældre i juniorudvalget og øvrige aktive forældre. Der har været 18 spillere i elitetruppen. Førsteholdet har spillet i 2. division, men rykker efter sæsonen ned i 3 division. Andetholdet har spillet i 4. division. Også dette hold rykker ned og det bliver til kvalifikationsrunden. De 4 ældste og bedste juniorer har spillet med på eliteholdene i Beretning fra begynderudvalg ved Steen Thorsen 34 nye spillere. Kunne have flere. Gode begynderaftner. Tak til Karl Hansen og Carl Peter for hjælpen. Også tak til hjælperne. Beretning fra køkkenudvalget ved Mogens Pedersen Desværre et større underskud end tidligere. Skyldes desværre et stort svind på drikkevarer. For lange åbningstider, hvor der ikke er omsætning. Prisen på drikkevarer sættes op. Der er leveret bedre mad, men vi har ikke sat prisen tilsvarende op. Det vil ske i den kommende sæson. For megen bemanding. Fremover frivillig hjælp i køkkenet, når der er spidsbemanding. Evt. betaling før spil eller andre løsninger, der skal hjælpe personalet. På klubaftener vil vi effektivisere betjeningen. Madspild vil også blive reduceret. Måske mere ens mad ugen igennem, samtidig med at serveringen varieres. Der er brugt ca arbejdstimer sidste år. Fremover én ansvarlig i køkkenet og løs assistance. Isboks afskaffes. Mad ud af huset og vinteråben har givet overskud. Beretningerne blev enstemmigt taget til efterretning. Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Vini Lindhardt gennemgik regnskabet. Først hovedtallene: Indtægter: Indtægterne er i alt steget i forhold til 2013 og tæt på det samlede budget for året. Medlemskontingentet blev ca kr. mindre end budgetteret, men opvejes af øgede indtægter på greenfee og match- og sponsorindtægter i forhold til det budgetterede.

4 Udgifter: Banedriften er den største udgiftspost og grundydelse. Den steg i forhold til 2013, hvilket der var budgetteret med. Her udover overstiger udgifterne budgettet for Elite-, senior - og juniorafdeling + matcher faldt i forhold til 2013, men blev også højere end budgetteret for Klubhusdriften steg meget i forhold til 2013 også i forhold til det budgetterede. Administrationen blev noget mindre end i 2013, men også noget højere end budgetteret. Årets resultat før afskrivninger gav et lille underskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Afskrivninger faldt meget i forhold til 2013 og lidt mindre end budgetteret. Årets resultat før renter er negativt mod et budgetteret overskud. Dog betydelig mindre en underskuddet i Årets samlede resultat blev et underskud mindre end i 2013, men ikke som forventet et mindre overskud. Samlet set et ikke tilfredsstillende regnskabsresultat for driften I forhold til balancen oplystes at tilgodehavender under aktiver og forudfaktureret kontingent under passiver er udtryk for, at der inden er opkrævet kontingent for 1. kvartal Herefter blev noterne for banedrift, elite-, senior- og juniorafdeling + matcher, klubhusdrift og administration incl. fælles personaleomkostninger gennemgået. Banedrift: Løn til greenkeeping er højere end i 2013, hvilket blev omtalt på generalforsamlingen i 2014, hvor der blev tilkendegivet en nødvendig højnelse af banens standard og derfor øgede udgifter til lønninger. Personaleomkostninger incl. løn til greenkeepere er ca kr. Udgifter til jord, grus, græsfrø og beplantning i henhold til 10 års plan er kr. Baneudstyr, der bl.a. indbefatter logoflag, udslagsmåtter og tilsvarende beløb sig i 2014 til i alt kr. Vedligeholdelse maskiner/golfbiler og småanskaffelser er en af de store poster på i alt kr. fordelt på 1)Maskiner og vedligeholdelse kr )Mindre anskaffelser kr )Golfbiler reparation og vedligeholdelse kr Brændstof kr. Steget med godt kr i forhold til sidste år. Leje af maskiner kr. Maskiner med specialfunktioner vi ikke selv har. Elite, senior- og juniorafdeling + matcher: Klubtræner incl. træning nye medlemmer kr. Består af kr retainerfee, kr træning nye medlemmer og skolebesøg kr Proshoppen indgår ikke i klubbens regnskab, da den er forpagtet ud til proen. Eliteafdeling i alt kr. Dækker tilskud til spilletøj og golfbolde,ca kr. tilskud til til træningslejr, kr kr. til bespisning,møder og kurser, og endelig kr. til tilmeldinger, leje af trolleys, brobizz og prøvespil. Seniorafdeling, regionsmatcher, tilmelding, kørsel og drikkevarer i alt kr. Juniorafdeling i alt kr. der dækker ca kr. til tilmelding til turneringer og kørsel, kr. til logobolde, natgolfbolde, junior domain webhotel, materiale til minigolf m.m., og ca kr. til juniorafslutning, overnatningstur og kurser. Sponsorudgifter og præmier i alt kr. fordelt på Røsnæs Open: Sponsorudgifter kr., køkken kr. og diverse ca kr. Øvrige matcher: præmier kr. og køkken m.v. ca kr.

5 Køkkenudgifter Netto udgiften ved drift af køkkenet i 2014 er kr. Dette beløb dækker bl.a. over personalerelaterede udgifter, herunder løn på kr. Af andre større poster ved køkkendrift er rengøring og rengøringsartikler på ca kr. og mindre anskaffelser og vedligeholdelse på ca kr. Klubhusdrift Denne post omfatter rengøring af klubhus, omklædningsrum m.v. i alt kr. Hertil kommer vedligeholdelse, nyanskaffelser m.v. for i alt ca kr. Afskrivninger I forhold til afskrivninger oplystes, at maskiner afskrives over 5 år og anlægsudgifter over 20 år. Uændret regnskabspraksis. De spørgsmål, der blev rejst til regnskabet blev besvaret i forbindelse med punktet om budget Regnskabet blev godkendt med 100 stemmer, ingen stemte imod, 27 undlod at stemme. Ad. Pkt. 4. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af indskud og kontingent for 2015 Vini Lindhardt gennemgik det fremlagte budget for 2015, med særlig fokus på de områder, hvor der er lagt op til udgiftsreduktioner, for at bringe budgettet i balance. Indtægterne er reduceret med ca kr. primært som følge af forventning om mindre kontingentindtægter. Der er ikke indlagt indtægter ved nye medlemmer. Primært fordi de er usikre og fordi de kun har begrænset virkning i det kommende år. Udgifterne er tilsvarende reduceret. Banedriften er reduceret i forhold til personale, forbrug af driftsmidler og vedligeholdelse af maskiner m.v. Der arbejdes med en flerårsplan for udskiftning af maskiner, der er meget omkostningstunge i forhold til reparationer, både i mandskabstimer og reservedele. Budgettet til elite-, senior- og juniorafdelinger samt matcher er reduceret med kr. i forhold til budget Eliteafdelingen med kr., juniorafdelingen med kr. i forhold til budget Bl.a. ved at al forplejning og kørsel afholdes af deltagerne. For eliteholdene skal træningstur, beklædning og bolde enten sponsorfinansieres eller betales af spillerne. Matcherne i 2015 skal holdes inden for det budgetterede kr. Hertil kommer at klubtrænerudgiften fremover for en dels vedkommende skal dække generelle klubaktiviteter, der genererer indtægter. Køkkendriften undergår en række ændringer. Der reduceres på omfanget af personale, der vil være mindre betjening i ydertiderne, hvor omsætningen er begrænset, priserne for mad og drikkevarer sættes op og der satses på at øge omsætningen til større samlede arrangementer. Hertil kommer, at der er taget initiativ til reduktion af svind ved salg af drikkevarer. Samlet budgetteres der med at nettodriftsudgifterne ved køkkendriften reduceres med ca kr. i forhold til resultatet for Klubhusdriften budgetteres som i 2014, men kr. Det er lavere end forbruget i Der har været indhentet alternativt bud på rengøringen. Der vil fremadrettet blive reduceret i rengøringen med en ugentlig dag. Udgifterne til administration er budgetteret kr. lavere end forbruget i Det er bl.a. reduktion i udgifter til bogholderi, der fremadrettet skal varetages af den nuværende bemanding. Renterne på kassekreditten forventes reduceret som følge af ændret kontingentopkrævningstidspunkt.

6 Bestyrelsens forslag til kontingent, indskud og boldabonnement: Seniorer kr. Junior kr. Studerende/yngling kr. Puslinge 400 kr. Passive 500 kr. Prøvemedlemmer kr. Indskud kr. Boldabonnement 170 kr. Det fremlagte budget gav anledning til en række spørgsmål med efterfølgende kommentarer fra bestyrelsen: - er budgettet for banen, sekretariatet og køkkenet realistiske, og er der en plan B for maskinparken - er det realistisk med de reducerede renteudgifter - er det nødvendigt at der er afsat diverse poster til bestyrelsens disposition under bane- og køkkendrift - er det ikke unødvendig luksus at have en fuldtidstræner i en klub af Kalundborgs størrelse - forventer klubben også i 2016 og fremover at nedprioritere elitearbejdet - var det ikke muligt at holde udgifterne nede ved øget brug af frivillige C-holdet - kunne rengøringen ikke varetages af ansat personale - er det ikke urealistisk at reducere udgifterne til reparation af maskiner, havde det ikke været bedre at forøge indtægterne - har bestyrelsen overvejet at hæve kontingentet med henblik på at sikre maskinanskaffelser - kunne bestyrelsen ikke antage en ekstern part til at stå for den løbende budgetopfølgning og afrapportering til medlemmerne - er det hensigtsmæssigt at opretholde indskud, når stort set alle andre klubber ikke længere gør det - hvordan fordeler indtægterne sig på kontingentgrupperne og boldabonnement. Peter Holm Hansen svarede, at det var hans og bestyrelsens vurdering, at budgettet er stramt, men kan holdes. Diverse posterne er nødvendige, da der opstår situationer i løbet af året der ikke kan forudsiges. De reducerede renteudgifter følger af ændret opkrævningstidspunkt og skønnes derfor realistiske. I forhold til træneren forudsættes denne lønudgift at dække generelle klubindsatser. I øvrigt er denne udgift også en investering i kommende medlemmer, herunder unge. Det er vigtigt når vi ser på klubbens aldersprofil med overvægt af 50+. Vi trækker gerne på frivillige. Men basisopgaverne satser vi på løses af fast personale. Bestyrelse har valgt ikke at fremlægge forslag til kontingentforhøjelse og vil arbejde med plan for maskinanskaffelser. Steen Thorsen oplyste at nye medlemmer for teoriundervisning, træningslektioner m.v. I andre klubber skal dette betales særskilt herfor. Vini Lindhardt tilkendegav, at proen har en væsentlig rolle i forhold til juniorarbejdet, herunder træningsaktiviteterne for juniorerne, der er fordelt på flere hverdagsaftner. I forhold til udgifterne til elitearbejdet er der ingen planer om at øge disse fra I forhold til rengøring vil det ikke blive billigere med eget personale og fleksibiliteten vil blive mindre. I forhold til budgetopfølgningen bør det ikke være nødvendigt at bruge penge herpå. Bestyrelsen kan i forbindelse med den budgetopfølgning der løbende foretages på bestyrelsesmøderne udarbejde en oversigt over hovedposterne, der kan offentliggøres sammen med referatet. Vini Lindhardt tilkendegav, at oplysningerne om indtægternes fordeling på medlemskategorier og boldabonnement ikke forelå mødet, men ville blive tilføjet referatet. Kassereren har efterfølgende oplyst følgende:

7 Kontingent: Puslinge 4 x 400 = kr. Juniorer 40 x 1300 = kr. Ynglinge 4 x 2500 = kr. Studerende 1 x 2500 = kr. Seniorer 595 x 5000 = kr. Passive 216 x 500 = kr. I alt kr. Boldabonnement kr. Det fremlagte budget og forslag til og indskud blev godkendt med 120 stemmer, ingen stemte imod, 7 undlod at stemme. I forbindelse med bestyrelsens løbende budgetopfølgninger i løbet af året vil referater af bestyrelsesmøderne blive vedlagt oversigt over budgetudviklingen på hovedposter i forhold til budget, forbrug og forventet årsregnskab. Minimum kvartalsvis. Ad. Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen Ingen Ad. Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne 1. Forslag fra Martin Thyssen modtaget den 23. januar 2015: Klubbens medlemmer skal via mail senest den 24. januar hvert år gøres opmærksom på, at regnskabet er tilgængeligt og forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar samme år. Peter Holm Hansen redegjorde for, at det af vedtægterne fremgår, hvornår generalforsamlingen afholdes og hvornår forslag fra medlemmerne skal være modtaget i klubben. Det er teknisk ikke muligt at have regnskabet klar 24. januar. Peter Holm Hansen gav tilsagn om at der udsendes erindringsmail om fristen for medlemsforslag en uge for fristen 1. februar. Forslaget blev ikke sat til afstemning. 2. Forslag fra Søren Schultz, pva Seniorklubbens bestyrelse, modtaget den 24. januar 2015: 1) Der ønskes en detaljeret gennemgang af udgifter til drift og omkostninger på følgende punkter. a) Klubbens elitehold b) Klubbens træner c) Proshoppen d) Greenkeeper/banedrift/ maskinpark e) Køkken f) Rengøring 2) Bestyrelsen pålægges at arbejde for omkostningsreduktion på ovennævnte punkter, samt fremlægge resultater for Kalundborg Golfklubs medlemmer senest d. 31. Juli Forslaget bedes taget op til afstemning på generalforsamlingen.

8 3) Evt. Ændring i kontingent foreslås kun at være gældende for indeværende regnskabsår. Punktet bedes taget op til afstemning på generalforsamlingen. Alle tre forslag blev trukket af forslagsstiller med henvisning til gennemgang af regnskabet og det vedtagne budget. Ad. Pkt. 7. Valg til bestyrelsen Albert Balking, Steen Thorsen, Mogens Pedersen og Vini Lindhardt blev valgt. Ad. Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Lars Bagge og Claus Olsen blev valgt. Ad. Pkt. 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant Johnny Christensen og Christian Pedersen blev valgt som revisorer. Flemming Røen blev valgt som revisorsuppleant. Ad. Pkt. 10. Eventuelt Der blev spurgt til muligheden for opsamling af træningsbolde i vintersæsonen. Morten Holmelin oplyste, at det ikke er muligt at køre med traktoren på drivingrange på grund af det fugtige føre. Der er bolde på banen, der kan hentes. For referatet Vini Lindhardt Godkendt af dirigenten Den 3. marts 2915 Per Nykjær

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2013.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2013. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2013. Til stede var 73 stemmeberettigede medlemmer. Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent Per Nykjær blev valgt. Per Nykjær konstaterede

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 28. februar 2012.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 28. februar 2012. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 28. februar 2012. Til stede var 82 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed -

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev holdt 1 min. stilhed for at mindes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015 HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig 695 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 215 Årsrapporten er :fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 4. februar 216 kl. 19..

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Årsregnskab for 2011

Årsregnskab for 2011 Årsregnskab for 2011 ------------------------------------------ Københavns Golf Klub ------------------------------- BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929 0800 F

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i forhold til budgettet.

Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i forhold til budgettet. HORSENS GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2008 36. regnskabsår Kommentarer til årsregnskabet for 2008 Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 21. marts 2017.

Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 21. marts 2017. Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 21. marts 2017. Inden generalforsamlingen gik i gang mindedes : Ole Espersen, Britta Jensen, Frank Westmann Hededam, Bjarne Hjulmand, Sanna Joensen,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kalø Golf Club. Regnskab for perioden

Kalø Golf Club. Regnskab for perioden Kalø Golf Club Regnskab for perioden 1. januar - 30. juni 2017 Beretning Bestyrelsen aflægger herved regnskab for første halvår af 2017. Regnskabet indeholder resultatopgørelse sammenlignet med budget

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 16. marts 2010 DANBO, Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 16. marts 2010 DANBO, Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 16. marts 2010 DANBO, Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens næstformand Børge Munksgaard bød de 62 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2016

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2016 Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle CVR-nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2016 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling. Fårevejle, den 26.

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 26.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 26. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2012 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2013 2012 2014 INDTÆGTER Kontingent 1.904.037 1.902.715 1.921.444 1.785.000 Green-fee 208.395 225.000 226.767 225.000

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere