Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar Til stede var 123 stemmeberettigede medlemmer. Hertil kom, at der var 4 fuldmagter. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed Freddy Olsen, Arne Rasmussen, Vagner Christoffersen, Inga Nielsen, Kristen Andersen og Torben A. Jensen, der er afgået ved døden siden generalforsamlingen i Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent Per Nykjær blev valgt. Per Nykjær konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad. Pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg. Formandens beretning ved Peter Holm Hansen: 2014 blev ikke det år, vi i klubben havde set frem til, på trods af øgede budget til blandt andet banepleje, var vejrguderne direkte mod de ellers målrettede planer om løft af kvaliteten, men det vil vores baneudvalg berette mere om. Et år hvor vi trods mange anstrengelse igen må konstatere at golfens dag ikke står mål med vores anstrengelser om eksponering ved hallen og i bylivet, ikke formår at få nye golfvenner. Må erkende at hvervning kommer fra jer medlemmer ved kontakten til jeres omgangskreds, en stor TAK til jer der bringer nye ind. Et område vi kunne udvide til at omfatte en bedsteforældre kampagne, hvor vi kan se bedsteforældre tage deres børnebørn ud på græs. Det kunne virkeligt blive en sjov dag. Bare spørg de bedsteforældre, der allerede går rundt med deres børnebørn i dag. Vi har ikke formået at stoppe nettoafgangen i 2014, på trods af vi fik 34 nye ind, var afgangen større en dette. Nettoafgang på 48, fordelingen er ca. 2/3 af disse medlemmer under 65 og 1/3 mellem 65 og 85år. Sygdom eller alder kan vi ikke gardere os imod, men medlemmer der finder andre aktiviteter som løb, cykling ect, er tidens trend og vi mister en del aktive på denne konto. Med en nuværende gennemsnitsalder i klubben på 57 år, må vi sande at der skal løbes stærkt for at sikre en fødekæde af unge ind i klubben, hvis vi skal have en fremtid som klub. Selv med det faktum at golf forlænger levetiden for aktive med op til 5 år ifølge svensk undersøgelse, skal vi virkelig lægge os i selen og tilbyde skoler/ungdomsklubber og som nævnt før bedsteforældre en åben klub, hvor vi med træner og aktive forældres hjælp gør os attraktiv som fritidsemne for ALLE aldre. Vi hører også spørgsmål om vi skal have egen træner, og det er bestyrelsens holdning, at det skal vi, netop for at kunne hverve flere yngre. Det er så vores plan, at denne trænergerning skal linkes til en form for klubmanager rolle, der gennem sit arbejde trækker flere aktiviteter til klubben, som større og mindre arrangementer, planlægger og gennemfører disse, er vores omdrejningspunkt ved henvendelse fra omverdenen til klubben, dette vil give vores respons via henvendelser et stort løft. Vil også tage del i det daglige arbejde i administrationen. Lad os nu håbe, at vi ikke falder i fælden, hvor enhver er sig selv nærmest, vi fastholder vel også vores skoler og lærere på trods af vi ikke selv bruger denne facilitet hver dag! Garageanlæg med plads til 8 golfvogne:

2 Gave fra B.O.J. fonden, som har afholdt udgifter på materialer og forplejning til de mange frivillige, som har givet mange fritidstimer i opbygningsfasen. Med støtte og gratis hjælp fra Lissau og JBM lykkes det for holdet bag projektet at komme i mål, nu mangler der blot lidt fliselægning og få detaljer i foråret, så kan vi nyde læ og hygge i den nye oase, tegnet og bygget af vore egne medlemmer. Tyverier: 2014 blev også året hvor vores medlemmer og gæster blev ramt af meningsløse tyverier fra biler parkeret på vores område. Vi har med online overvågning måske sat en stopper for dette. Det kunne dog ikke dæmme op for et indbrud hvor der blev tømt øldepot og mindre småting fra vores skabe ved indskrivning På trods af overvågning, hvor vi kunne følge den samme van komme ind på pladsen 2 gange på en nat, er det ikke noget politiet har resurser til, når beløbet er under ,-kr. Ja man undres, når der samtidig kan ofres 8 cifferet beløb på overvågning af fodboldkampe. Det er lykkedes os at fastholde hovedparten af vores sponsorer, men det er en sej kamp og vi må tænke nye veje fremadrettet. Her kunne nye tee-stedskilte komme til deres ret, hvor vi kost neutralt kan fremstille nye og samtidig få muligheder for flere sponsorflader. Regionsgolf: Dejligt at se hvor mange der går op i dette, hvor mange medlemmer kommer ud og prøve kræfter med andre baner, og gør det godt. Dejligt at se der er god aktivitet og liv.(faktisk ca. 10% af vores seniorer) Kalundborg golfklub har haft 8 hold med i regionsgolf Øst i hold gik videre efter indledende matcher, veteran B tabte sin kvartfinale, veteran A vandt sin kvartfinale over Køge, men tabte halvfinalen til Hjortespring. Årets højdespringer var D-holdet med Keld Engvang som holdkaptajn, som nåede at besejre Dragsholm, Nivå og Korsør, og blev runer up i SM finalen. De 5 øvrige hold havde fine placeringer i puljespildet, men kom ikke til slutspildet. Slutteligt vil jeg gerne sige: Tak til: ALLE jer der har givet en hånd til: Driften, udvalg, matchafviklinger, begynderaftener, regionsgolf, ændringer og forskønnelser af områder i året der er gået. Tak til holdet bag garage byggeriet. Tak til alle vores sponserer, som også i svære tider er der for os. Tak til vores personale, som også i år, gjorde hvad de kunne for vi kun skulle koncentrere os om vores eget golfspil. Tak til mine bestyrelses kollegaer for året der gik. Beretning fra Baneudvalget ved Morten Holmelin Banens stand var ringe ved sæsonstart. Først rigtig klar primo juni. Mange problemer med maskinerne, nu i gennem flere år. Det ses også af budgettet, en overskridelse på ca kr. Dårligt grundlag. Brug for megen hjælp. Her er Karl Hansen en meget stor hjælp. I alt timer i reparationer i løntimer. Vi kæmper med at holde udgifterne nede. Tak for hjælpen i baneudvalget.

3 Beretning fra Matchudvalget ved Albert Balking. Sædvanligt år. 10 matcher med gennemsnitlig 80 deltagere. Har afviklet Røsnæs-Open. Megen ros fra spillere, også udefra kommende. Flot arrangement, også fra køkkenets side. Vi var 22 hold. Kunne have været flere. Klubmesterskabet afviklet den august. Lørdag var en sædvanligt sponsormatch med ca. 80 deltagere. Klubmestre blev: Slagspil herrer: Jack Brændemose, damer: Christina Borch-Jensen Hulspil- herrer: Jack Brændemose, damer: Christina Borch-Jensen, senior herrer: Karl Hansen, senior damer: Birgitte Skjødt, veteran herrer: Arne E Jensen, veteran damer: Bente Olesen, piger: Nanna Olsen, drenge: Mikkel Møller. Tak til hjælperne ved alle matcher og Røsnæs-Open. Og tak til matchsponsorer. Beretning fra Junior/eliteudvalget ved Vini Lindhardt Der har i 2014 over året været ca. 40 juniorspillere. Der har været fællestræning 3 aftner om ugen, short gamematcher en række lørdage og fredagsmatcher ugentligt. Juniorerne har deltaget i en række turneringer, kredsturneringer, JDT, holdturneringer, NVJC og enkelte rangliste turneringer. Der har været Junior- Rydercup og Natgolf. Sæsonen er afsluttet med aktivitetsdag i Novo-hallen. Der har været arbejdet på at rekruttere nye juniorer uden det store resultat. Tak til alle de engagerede forældre i juniorudvalget og øvrige aktive forældre. Der har været 18 spillere i elitetruppen. Førsteholdet har spillet i 2. division, men rykker efter sæsonen ned i 3 division. Andetholdet har spillet i 4. division. Også dette hold rykker ned og det bliver til kvalifikationsrunden. De 4 ældste og bedste juniorer har spillet med på eliteholdene i Beretning fra begynderudvalg ved Steen Thorsen 34 nye spillere. Kunne have flere. Gode begynderaftner. Tak til Karl Hansen og Carl Peter for hjælpen. Også tak til hjælperne. Beretning fra køkkenudvalget ved Mogens Pedersen Desværre et større underskud end tidligere. Skyldes desværre et stort svind på drikkevarer. For lange åbningstider, hvor der ikke er omsætning. Prisen på drikkevarer sættes op. Der er leveret bedre mad, men vi har ikke sat prisen tilsvarende op. Det vil ske i den kommende sæson. For megen bemanding. Fremover frivillig hjælp i køkkenet, når der er spidsbemanding. Evt. betaling før spil eller andre løsninger, der skal hjælpe personalet. På klubaftener vil vi effektivisere betjeningen. Madspild vil også blive reduceret. Måske mere ens mad ugen igennem, samtidig med at serveringen varieres. Der er brugt ca arbejdstimer sidste år. Fremover én ansvarlig i køkkenet og løs assistance. Isboks afskaffes. Mad ud af huset og vinteråben har givet overskud. Beretningerne blev enstemmigt taget til efterretning. Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Vini Lindhardt gennemgik regnskabet. Først hovedtallene: Indtægter: Indtægterne er i alt steget i forhold til 2013 og tæt på det samlede budget for året. Medlemskontingentet blev ca kr. mindre end budgetteret, men opvejes af øgede indtægter på greenfee og match- og sponsorindtægter i forhold til det budgetterede.

4 Udgifter: Banedriften er den største udgiftspost og grundydelse. Den steg i forhold til 2013, hvilket der var budgetteret med. Her udover overstiger udgifterne budgettet for Elite-, senior - og juniorafdeling + matcher faldt i forhold til 2013, men blev også højere end budgetteret for Klubhusdriften steg meget i forhold til 2013 også i forhold til det budgetterede. Administrationen blev noget mindre end i 2013, men også noget højere end budgetteret. Årets resultat før afskrivninger gav et lille underskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Afskrivninger faldt meget i forhold til 2013 og lidt mindre end budgetteret. Årets resultat før renter er negativt mod et budgetteret overskud. Dog betydelig mindre en underskuddet i Årets samlede resultat blev et underskud mindre end i 2013, men ikke som forventet et mindre overskud. Samlet set et ikke tilfredsstillende regnskabsresultat for driften I forhold til balancen oplystes at tilgodehavender under aktiver og forudfaktureret kontingent under passiver er udtryk for, at der inden er opkrævet kontingent for 1. kvartal Herefter blev noterne for banedrift, elite-, senior- og juniorafdeling + matcher, klubhusdrift og administration incl. fælles personaleomkostninger gennemgået. Banedrift: Løn til greenkeeping er højere end i 2013, hvilket blev omtalt på generalforsamlingen i 2014, hvor der blev tilkendegivet en nødvendig højnelse af banens standard og derfor øgede udgifter til lønninger. Personaleomkostninger incl. løn til greenkeepere er ca kr. Udgifter til jord, grus, græsfrø og beplantning i henhold til 10 års plan er kr. Baneudstyr, der bl.a. indbefatter logoflag, udslagsmåtter og tilsvarende beløb sig i 2014 til i alt kr. Vedligeholdelse maskiner/golfbiler og småanskaffelser er en af de store poster på i alt kr. fordelt på 1)Maskiner og vedligeholdelse kr )Mindre anskaffelser kr )Golfbiler reparation og vedligeholdelse kr Brændstof kr. Steget med godt kr i forhold til sidste år. Leje af maskiner kr. Maskiner med specialfunktioner vi ikke selv har. Elite, senior- og juniorafdeling + matcher: Klubtræner incl. træning nye medlemmer kr. Består af kr retainerfee, kr træning nye medlemmer og skolebesøg kr Proshoppen indgår ikke i klubbens regnskab, da den er forpagtet ud til proen. Eliteafdeling i alt kr. Dækker tilskud til spilletøj og golfbolde,ca kr. tilskud til til træningslejr, kr kr. til bespisning,møder og kurser, og endelig kr. til tilmeldinger, leje af trolleys, brobizz og prøvespil. Seniorafdeling, regionsmatcher, tilmelding, kørsel og drikkevarer i alt kr. Juniorafdeling i alt kr. der dækker ca kr. til tilmelding til turneringer og kørsel, kr. til logobolde, natgolfbolde, junior domain webhotel, materiale til minigolf m.m., og ca kr. til juniorafslutning, overnatningstur og kurser. Sponsorudgifter og præmier i alt kr. fordelt på Røsnæs Open: Sponsorudgifter kr., køkken kr. og diverse ca kr. Øvrige matcher: præmier kr. og køkken m.v. ca kr.

5 Køkkenudgifter Netto udgiften ved drift af køkkenet i 2014 er kr. Dette beløb dækker bl.a. over personalerelaterede udgifter, herunder løn på kr. Af andre større poster ved køkkendrift er rengøring og rengøringsartikler på ca kr. og mindre anskaffelser og vedligeholdelse på ca kr. Klubhusdrift Denne post omfatter rengøring af klubhus, omklædningsrum m.v. i alt kr. Hertil kommer vedligeholdelse, nyanskaffelser m.v. for i alt ca kr. Afskrivninger I forhold til afskrivninger oplystes, at maskiner afskrives over 5 år og anlægsudgifter over 20 år. Uændret regnskabspraksis. De spørgsmål, der blev rejst til regnskabet blev besvaret i forbindelse med punktet om budget Regnskabet blev godkendt med 100 stemmer, ingen stemte imod, 27 undlod at stemme. Ad. Pkt. 4. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af indskud og kontingent for 2015 Vini Lindhardt gennemgik det fremlagte budget for 2015, med særlig fokus på de områder, hvor der er lagt op til udgiftsreduktioner, for at bringe budgettet i balance. Indtægterne er reduceret med ca kr. primært som følge af forventning om mindre kontingentindtægter. Der er ikke indlagt indtægter ved nye medlemmer. Primært fordi de er usikre og fordi de kun har begrænset virkning i det kommende år. Udgifterne er tilsvarende reduceret. Banedriften er reduceret i forhold til personale, forbrug af driftsmidler og vedligeholdelse af maskiner m.v. Der arbejdes med en flerårsplan for udskiftning af maskiner, der er meget omkostningstunge i forhold til reparationer, både i mandskabstimer og reservedele. Budgettet til elite-, senior- og juniorafdelinger samt matcher er reduceret med kr. i forhold til budget Eliteafdelingen med kr., juniorafdelingen med kr. i forhold til budget Bl.a. ved at al forplejning og kørsel afholdes af deltagerne. For eliteholdene skal træningstur, beklædning og bolde enten sponsorfinansieres eller betales af spillerne. Matcherne i 2015 skal holdes inden for det budgetterede kr. Hertil kommer at klubtrænerudgiften fremover for en dels vedkommende skal dække generelle klubaktiviteter, der genererer indtægter. Køkkendriften undergår en række ændringer. Der reduceres på omfanget af personale, der vil være mindre betjening i ydertiderne, hvor omsætningen er begrænset, priserne for mad og drikkevarer sættes op og der satses på at øge omsætningen til større samlede arrangementer. Hertil kommer, at der er taget initiativ til reduktion af svind ved salg af drikkevarer. Samlet budgetteres der med at nettodriftsudgifterne ved køkkendriften reduceres med ca kr. i forhold til resultatet for Klubhusdriften budgetteres som i 2014, men kr. Det er lavere end forbruget i Der har været indhentet alternativt bud på rengøringen. Der vil fremadrettet blive reduceret i rengøringen med en ugentlig dag. Udgifterne til administration er budgetteret kr. lavere end forbruget i Det er bl.a. reduktion i udgifter til bogholderi, der fremadrettet skal varetages af den nuværende bemanding. Renterne på kassekreditten forventes reduceret som følge af ændret kontingentopkrævningstidspunkt.

6 Bestyrelsens forslag til kontingent, indskud og boldabonnement: Seniorer kr. Junior kr. Studerende/yngling kr. Puslinge 400 kr. Passive 500 kr. Prøvemedlemmer kr. Indskud kr. Boldabonnement 170 kr. Det fremlagte budget gav anledning til en række spørgsmål med efterfølgende kommentarer fra bestyrelsen: - er budgettet for banen, sekretariatet og køkkenet realistiske, og er der en plan B for maskinparken - er det realistisk med de reducerede renteudgifter - er det nødvendigt at der er afsat diverse poster til bestyrelsens disposition under bane- og køkkendrift - er det ikke unødvendig luksus at have en fuldtidstræner i en klub af Kalundborgs størrelse - forventer klubben også i 2016 og fremover at nedprioritere elitearbejdet - var det ikke muligt at holde udgifterne nede ved øget brug af frivillige C-holdet - kunne rengøringen ikke varetages af ansat personale - er det ikke urealistisk at reducere udgifterne til reparation af maskiner, havde det ikke været bedre at forøge indtægterne - har bestyrelsen overvejet at hæve kontingentet med henblik på at sikre maskinanskaffelser - kunne bestyrelsen ikke antage en ekstern part til at stå for den løbende budgetopfølgning og afrapportering til medlemmerne - er det hensigtsmæssigt at opretholde indskud, når stort set alle andre klubber ikke længere gør det - hvordan fordeler indtægterne sig på kontingentgrupperne og boldabonnement. Peter Holm Hansen svarede, at det var hans og bestyrelsens vurdering, at budgettet er stramt, men kan holdes. Diverse posterne er nødvendige, da der opstår situationer i løbet af året der ikke kan forudsiges. De reducerede renteudgifter følger af ændret opkrævningstidspunkt og skønnes derfor realistiske. I forhold til træneren forudsættes denne lønudgift at dække generelle klubindsatser. I øvrigt er denne udgift også en investering i kommende medlemmer, herunder unge. Det er vigtigt når vi ser på klubbens aldersprofil med overvægt af 50+. Vi trækker gerne på frivillige. Men basisopgaverne satser vi på løses af fast personale. Bestyrelse har valgt ikke at fremlægge forslag til kontingentforhøjelse og vil arbejde med plan for maskinanskaffelser. Steen Thorsen oplyste at nye medlemmer for teoriundervisning, træningslektioner m.v. I andre klubber skal dette betales særskilt herfor. Vini Lindhardt tilkendegav, at proen har en væsentlig rolle i forhold til juniorarbejdet, herunder træningsaktiviteterne for juniorerne, der er fordelt på flere hverdagsaftner. I forhold til udgifterne til elitearbejdet er der ingen planer om at øge disse fra I forhold til rengøring vil det ikke blive billigere med eget personale og fleksibiliteten vil blive mindre. I forhold til budgetopfølgningen bør det ikke være nødvendigt at bruge penge herpå. Bestyrelsen kan i forbindelse med den budgetopfølgning der løbende foretages på bestyrelsesmøderne udarbejde en oversigt over hovedposterne, der kan offentliggøres sammen med referatet. Vini Lindhardt tilkendegav, at oplysningerne om indtægternes fordeling på medlemskategorier og boldabonnement ikke forelå mødet, men ville blive tilføjet referatet. Kassereren har efterfølgende oplyst følgende:

7 Kontingent: Puslinge 4 x 400 = kr. Juniorer 40 x 1300 = kr. Ynglinge 4 x 2500 = kr. Studerende 1 x 2500 = kr. Seniorer 595 x 5000 = kr. Passive 216 x 500 = kr. I alt kr. Boldabonnement kr. Det fremlagte budget og forslag til og indskud blev godkendt med 120 stemmer, ingen stemte imod, 7 undlod at stemme. I forbindelse med bestyrelsens løbende budgetopfølgninger i løbet af året vil referater af bestyrelsesmøderne blive vedlagt oversigt over budgetudviklingen på hovedposter i forhold til budget, forbrug og forventet årsregnskab. Minimum kvartalsvis. Ad. Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen Ingen Ad. Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne 1. Forslag fra Martin Thyssen modtaget den 23. januar 2015: Klubbens medlemmer skal via mail senest den 24. januar hvert år gøres opmærksom på, at regnskabet er tilgængeligt og forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar samme år. Peter Holm Hansen redegjorde for, at det af vedtægterne fremgår, hvornår generalforsamlingen afholdes og hvornår forslag fra medlemmerne skal være modtaget i klubben. Det er teknisk ikke muligt at have regnskabet klar 24. januar. Peter Holm Hansen gav tilsagn om at der udsendes erindringsmail om fristen for medlemsforslag en uge for fristen 1. februar. Forslaget blev ikke sat til afstemning. 2. Forslag fra Søren Schultz, pva Seniorklubbens bestyrelse, modtaget den 24. januar 2015: 1) Der ønskes en detaljeret gennemgang af udgifter til drift og omkostninger på følgende punkter. a) Klubbens elitehold b) Klubbens træner c) Proshoppen d) Greenkeeper/banedrift/ maskinpark e) Køkken f) Rengøring 2) Bestyrelsen pålægges at arbejde for omkostningsreduktion på ovennævnte punkter, samt fremlægge resultater for Kalundborg Golfklubs medlemmer senest d. 31. Juli Forslaget bedes taget op til afstemning på generalforsamlingen.

8 3) Evt. Ændring i kontingent foreslås kun at være gældende for indeværende regnskabsår. Punktet bedes taget op til afstemning på generalforsamlingen. Alle tre forslag blev trukket af forslagsstiller med henvisning til gennemgang af regnskabet og det vedtagne budget. Ad. Pkt. 7. Valg til bestyrelsen Albert Balking, Steen Thorsen, Mogens Pedersen og Vini Lindhardt blev valgt. Ad. Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Lars Bagge og Claus Olsen blev valgt. Ad. Pkt. 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant Johnny Christensen og Christian Pedersen blev valgt som revisorer. Flemming Røen blev valgt som revisorsuppleant. Ad. Pkt. 10. Eventuelt Der blev spurgt til muligheden for opsamling af træningsbolde i vintersæsonen. Morten Holmelin oplyste, at det ikke er muligt at køre med traktoren på drivingrange på grund af det fugtige føre. Der er bolde på banen, der kan hentes. For referatet Vini Lindhardt Godkendt af dirigenten Den 3. marts 2915 Per Nykjær

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere