Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

3 HEDESELSKABET 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Hedeselskabet 35 Samfundsansvar 6 Forretningen 38 God selskabsledelse 9 Foreningen 39 Risikostyring 10 Støtte til udviklingsprojekter 40 Innovation 12 Forord 42 Bestyrelse og direktion 14 Den strategiske retning 44 Repræsentantskab 17 Ledelsesberetning 45 Ledelsespåtegning Hoved og nøgletal Finansiel beretning Den uafhængige revisors erklæringer Resultatopgørelse 26 Grøn service og handel 50 Balance 29 Rådgivning 52 Egenkapitalopgørelse 30 Energianlæg 53 Pengestrømsopgørelse 33 Skovejerskab 54 Noter 34 Forventninger 70 Juridisk organisationsdiagram Formålsparagraf Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt, etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer, både i og uden for Danmark. Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre boog levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi. Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset ansvar.

4 4 HEDESELSKABET HEDESELSKABET Hedeselskabets historiske rødder strækker sig tilbage til 1866, hvor en gruppe fremsynede mænd med Enrico Mylius Dalgas i spidsen tog et initiativ, der skulle få væsentlig betydning for det danske samfund og landskab. Med stiftelsen af Hedeselskabet blev grundstenen lagt til udviklingen af de danske heder, som blev omdannet til frugtbar landbrugsjord eller tilplantet. I dag er Hedeselskabet en forening med status som erhvervsdrivende fond, der ejer og driver en række datterselskaber. Kunden er omdrejningspunktet for vores forretning, der arbejder som kundens innovative samarbejdspartner. Ud over helt eller delvist at eje en række datterselskaber er Hedeselskabet en forening med medlemmer, hvilket er grundlaget for vores styringsform. Det er via foreningen, at en del af overskuddet fra datterselskaberne uddeles til projekter, som ligger inden for Hedeselskabets formålsparagraf. Moderne og nyskabende Hedeselskabet hviler på et fundament af en stærk tradition, og vi er stolte af vores fortid, men vi er mere end arven fra Enrico Mylius Dalgas. Hedeselskabet er en moderne koncern med hovedfokus inden for natur, miljø og energi. Det er et privilegium og en forpligtelse at være en forening med status som erhvervsdrivende fond. Det betyder, at Hedeselskabet har mulighed for at tænke langsigtet og foretage investeringer i innovative løsninger. Vi skal tage vare på privilegiet ved at passe på forretningen. Overskuddet fra vores forretning sikrer, at vi fortsat kan investere i fremtiden, hvilket er grundlaget for, at Hedeselskabet også eksisterer de næste mange år. Gennem foreningen samler og deler vi viden og faglighed, der gør, at vi til stadighed kan tiltrække engagerede medarbejdere, som hver dag arbejder for at give kunderne god kvalitet og service.

5 HEDESELSKABET Stiftelsesår Hedeselskabet blev stiftet i 1866 og kan i 2016 fejre sit 150 års jubilæum Timer Orbicon har i 2014 rådgivet kunder i mere end timer. Medlemmer Ved udgangen af 2014 havde Hedeselskabet medlemmer. Ansatte I 2014 havde Hedeselskabets datter- og associerede selskaber ansatte. 16 % International omsætning I alt 16 % af Hedeselskabets samlede omsætning stammer fra internationale aktiviteter. Projekter Hedeselskabets datter- og associerede selskaber igangsatte mere end projekter i Hektar skov HedeDanmark forvalter, udvikler og vedligeholder mere end hektar skov. Hedeselskabet er desuden en betydende skovejer med hektar.

6 6 HEDESELSKABET FORRETNINGEN Hedeselskabets datterselskaber eksisterer i markedet på konkurrencemæssige vilkår på linje med andre selskaber. Kunden er den vigtigste interessent. Vores succes tager udgangspunkt i kundens tilfredshed og loyalitet. Hedeselskabet står for god kvalitet og service. Vi har fokus på innovation og digitalisering, og vi ønsker at levere produkter og ydelser, der giver værdi for vores kunder. Dette suppleres af en historie og erfaring, som rækker næsten 150 år tilbage i tiden. Vi har siden 1866 arbejdet for at udvikle og levere løsninger til kunderne. Vi løser hovedsageligt opgaver for virksomheder, større privatkunder, staten, kommuner og regioner. Vores opgaver er blandt andet inden for serviceydelser, handel, rådgivning samt byggeri og drift af energianlæg. Hedeselskabet omfatter i dag mere end 30 juridiske enheder i 12 lande. Forretningen står stærkt og robust på Hedeselskabets fundament. Det giver mulighed for at foretage langsigtede investeringer inden for områder, hvor vi ser et udviklingspotentiale til gavn for kunderne, Hedeselskabet og samfundet. Forretningen er en del af foreningens historie, kultur og formål. Forretningen skal tjene penge for at sikre det økonomiske fundament og for at udvikle ydelser til kunderne. En del af overskuddet fra forretningen tilføres foreningen med henblik på at uddele midler til større og mindre projekter til gavn for natur, miljø og energi. I dag er Hedeselskabets kommercielle aktiviteter delt i fire segmenter: Grøn service og handel, Rådgivning, Energianlæg og Skovejerskab.

7 HEDESELSKABET 7 HEDESELSKABET GRØN SERVICE OG HANDEL RÅDGIVNING ENERGIANLÆG SKOVEJERSKAB Omfatter HedeDanmark a/s Omfatter Orbicon A/S og Omfatter Hedeselskabet Omfatter Hedeselskabets og tilknyttede selskaber, tilknyttede selskaber, som Sp. z o.o. og Xergi A/S egne skovejendomme som leverer serviceydelser leverer rådgivningsydelser samt tilknyttede selskaber, samt helt eller delvist og handelsvarer til skoven, inden for miljø, natur, for- som henholdsvis drifter ejede plantageselskaber. det åbne land, have- og syning, anlæg, informatik gasindvindingsanlæg og Hedeselskabet er en parkanlæg og de åbne rum i og byggeri. Området er leverer design-, byggeri- betydende skovejer med byerne. Området er opdelt i opdelt i fire aktiviteter: og driftsydelser i forbin- arealer i Danmark, Baltikum fire aktiviteter: delse med biogasanlæg. og Frankrig. Outdoor Facility Services Miljø Biogasteknologi Entreprise Kommunalteknik og anlæg Skovdrift Byggeri Gasindvinding Handel og plantning Informatik Skovejerskab

8 8 HEDESELSKABET MINIVÅDOMRÅDER SMÅ ENHEDER MED STOR EFFEKT Gennem de seneste år har Hedeselskabet både støttet og udviklet minivådområder som et af virkemidlerne til efterlevelse af vandplanernes mål for at mindske kvælstofudledning og tilbageholde fosfor. Minivådområder renser drænvandet fra markerne og bidrager til mindre forurening af vandmiljøet. Målinger viser, at minivådområder er effektive redskaber, der ikke optager meget plads. Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) var i 2014 i Nordjylland for at se konceptet på nærmeste hold.

9 HEDESELSKABET 9 FORENINGEN Bag Hedeselskabet står medlemmerne. Som medlem har man mulighed for at få indflydelse på Hedeselskabets udvikling ved at stille op til repræsentantskabet. Repræsentantskabet er Hedeselskabets øverste myndighed, og hovedparten af de 60 pladser er direkte valgt af medlemmerne. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, der sammen med Hedeselskabets direktion fastsætter udviklingen af koncernen. I Hedeselskabets tidsskrift Vækst formidler vi viden om grøn innovation, naturpleje, miljø og energi mellem praktikere og eksperter til alle, der har en bred faglig interesse inden for området. Medlemmerne kan få unikke naturoplevelser og ny viden på medlemsarrangementer. De kan desuden dele deres interesse for natur, miljø og energi med andre, der har samme interesseområder. I Hedeselskabets tidsskrift Vækst formidles viden om grøn innovation, naturpleje, miljø og energi mellem praktikere og eksperter til alle, der har en bred faglig interesse inden for området. Hedeselskabet bygger på demokrati og mangfoldighed, hvilket der fortsat vil være fokus på i fremtiden. Hedeselskabet ønsker at styrke foreningsånden og hverve flere medlemmer. Vi betragter foreningen som samlingspunkt for alle, der har en interesse i at tage andel i udviklingen af det samfund, vi er en del af. Det gør Hedeselskabet blandt andet ved at uddele midler til projekter med samfundsnyttig værdi.

10 10 HEDESELSKABET STØTTE TIL UDVIKLINGS- PROJEKTER Hedeselskabet har en tradition for at støtte og gennemføre relevante udviklingsprojekter, som ligger inden for formålsparagraffen. Uddelingerne går både til større udviklingsprojekter og mindre konkrete initiativer alle inden for natur, miljø og energi. EKSEMPLER PÅ PROJEKTER SOM HEDESELSKABET HAR GODKENDT AT UDDELE MIDLER TIL I 2014: - Minivådområder små enheder med stor effekt - Medlemmernes projekter - Bekæmpelse af svampen Neonectria - Firmaskov til forbedring af klimaet - Beregningsforudsætninger i forbindelse med fremtidens vandløb MEDLEMMERNES PROJEKTER I 2014 fik medlemmerne mulighed for at anbefale spændende, lokale projekter, som kunne støttes med midler fra Hedeselskabet. Det har i årets løb affødt mange forskellige og interessante forslag, hvoraf fem er udvalgt. Hedeselskabet uddelte midler til at skabe et kreativt område ved Nyker Kirke på Bornholm og til at etablere et opholdsrum med informationer om læhegn og kalkbrydning nær Thyholm. Desuden skal der bygges en hyggeplads ved Lynggårds Plantage nær Tarm i Vestjylland. I Lemvig bliver et nyt torv indrettet midt i byen, og i det midtjyske har Sorring Most fået støtte til at videreudvikle sit arbejde med at omdanne de lokales nedfaldsæbler til most.

11 HEDESELSKABET 11 BEKÆMPELSE AF SVAMPEN NEONECTRIA Svampearten Neonectria angriber ædelgrantræer, og smitten kommer i mange tilfælde fra ældre træer inden for ædelgranslægten, som er centrale skovtræarter i Danmark. Hedeselskabet er gået ind i kampen mod den aggressive svamp ved at støtte et projekt, som skal fremme bekæmpelse af Neonectria. Træer som inficeres af svampen kan ikke kureres, og derfor kan skovejere være nødt til at fælde dem. I 2013 skønnes svampen at have kostet de danske juletræsdyrkere op mod 50 mio. kr. FIRMASKOV TIL FORBEDRING AF KLIMAET Rejsningsplan for Firmaskoven er titlen på et nyt, tværfagligt pilotprojekt, som Hedeselskabet har støttet i 2014, og som navnet antyder, er skovrejsning omdrejningspunktet. Skove kan nemlig betragtes som naturens egne CO 2 -opsamlere. Gennem deres mangeårige vækst bidrager de til at balancere den stigende udledning af menneskeskabt CO 2, og dermed udgør skovrejsning en jordnær og håndgribelig mulighed for virksomheder i arbejdet med at leve op til deres samfundsmæssige ansvar. BEREGNINGS- FORUDSÆTNINGER I FORBINDELSE MED FREMTIDENS VANDLØB De danske kommuner skal forvalte en fornuftig balance mellem aflednings- og miljøinteresser ved at fastlægge dimensioner og vedligeholdelsespraksis i vandløb. En forudsætning for dette arbejde er, at der er enighed om og tillid til de hydrauliske principper og beregningsværktøjer, der anvendes. Hedeselskabet har i 2014 uddelt midler til et projekt, som skal skabe en fælles forståelse for beregningsforudsætningerne for dimensionering og vedligeholdelse af vandløb fremover.

12 12 HEDESELSKABET FORORD I 2014 blev fokus på kunderne skærpet yderligere i Hedeselskabets datterselskaber. Det har i årets løb skabt en række nye interessante opgaver og projekter, som har været en del af grundlaget for Hedeselskabets resultat før skat på 60,2 mio. kr. i Et resultat, som er opnået på baggrund af en omsætning, der er på niveau med Et udpluk af de nye projekter er fremhævet i årsrapporten. Den positive udvikling i Hedeselskabets cash flow fra driften er fortsat i 2014 og er yderligere forbedret. Det betyder blandt andet, at det har været muligt at nedbringe vores kortfristede rentebærende gæld. Ligeledes er vores samlede internationale aktiviteter forøget i forhold til Det gælder både resultat og omsætning. I 2014 udgør de internationale aktiviteter nu 16 % af den samlede omsætning. Ud over den positive udvikling i Hedeselskabets samlede resultat har enkelte forretningsområder i 2014 påvirket resultatet negativt. Det er særligt nyanlægsforretningen placeret i vores datterselskab HedeDanmark samt gasindvindingsaktiviteterne i Polen, der har været udfordret i det forgangne år. Mange af de markeder, som Hedeselskabet agerer på, er kendetegnet ved hård priskonkurrence fra såvel nationale som internationale aktører. For at sikre udviklingen af vores forretninger, har vi derfor haft fokus på at forbedre konkurrenceevnen og optimere lønsomheden. opgaveløsningen. Det skal fortsat være attraktivt at være kunde hos Hedeselskabets datterselskaber, og derfor udvikles der løbende nye produkter og ydelser i forretningen. Foreningen vil fortsat uddele midler til relevante formål både til større projekter og mindre, lokale initiativer. For at kunne realisere det mål skal vi have en succesfuld forretning, der leverer et godt resultat. De stærke kompetencer i Hedeselskabets datterselskaber er dem, der skal sikre, at kunderne opfatter os som en troværdig og professionel samarbejdspartner, og derfor vil vi over de kommende år styrke kompetencerne yderligere. Hvor kunderne og medarbejderne er forretningens største aktiver, er medlemmerne foreningens største aktiv, og den primære opgave i de kommende år er at øge kendskabet til Hedeselskabet for at tiltrække endnu flere medlemmer. Konkurrencen om opmærksomhed er stor, og derfor vil vi i endnu højere grad benytte vores historie og kompetencer inden for natur, miljø og energi til at samle flere omkring Hedeselskabets vision og formål. Vi er stolte af at fortælle om året, der er gået. Hedeselskabet kommer godt ud af Vi ser nu frem mod et spændende 2015 med et højt aktivitetsniveau, hvor den gode og positive udvikling af Hedeselskabet fortsætter. I de kommende år skal Hedeselskabets datterselskaber differentiere sig yderligere gennem blandt andet en digital udvikling og ved at være mere innovative i Lars Johansson Koncernchef

13 HEDESELSKABET 13 INFRASTRUKTUR- PROJEKT I GRØNLAND Med Orbicon Grønland som bygherrerådgiver skal havnekapaciteten i Nuuk udvides med det formål at fremtidssikre handlen af godsmængder til såvel hovedstadsregionen omkring Nuuk som til resten af Grønland. Udvidelsen skal gøre det muligt for fragtskibe at anløbe havnen med større godsmængder. Anlægsprojektet regnes for at være blandt de største infrastrukturprojekter i Grønlands historie med en samlet projektsum omkring en halv mia. kr. Den nye havn ventes at være klar medio 2016.

14 14 HEDESELSKABET DEN STRATEGISKE RETNING En kundefokuseret forretning Den strategiske retning for Hedeselskabets kommercielle aktiviteter fokuserer på at styrke forretningen i forhold til kundernes behov og fremtidens udfordringer inden for vores arbejdsområder. Hedeselskabets primære marked vil fortsat være Danmark, men der vil ligeledes være internationale forretningsaktiviteter primært i Nordeuropa og Baltikum. Hedeselskabets omkostningsmodel tager udgangspunkt i at øge konkurrencekraften, hvilket blandt andet skal ske gennem outsourcing og partnerskabsmodeller herunder entrepriseløsninger og produktion uden for Danmark. Det betyder, at der kan bydes for at vinde og fortsat leveres de forventede resultater. Samtidig skal kunder i Hedeselskabets datterselskaber til stadighed opleve en professionel salgs- og leveranceproces. Over de kommende år skal Hedeselskabet vækste både organisk og via opkøb. Væksten skal være lønsom og kontrolleret, hvor vi øger markedsandele, omsætning, indtjening samt overskudsgrad. Den målsætning betyder, at salgs- og performancekulturen i koncernen skal styrkes. Midlet er øget fokus på at styrke relationen til nuværende kunder og forbedre vores leverancer. Desuden vil der være fokus på at opnå forbedringer inden for eksisterende kompetenceområder. Hedeselskabet skal således være en endnu stærkere samarbejdspartner, konkurrencedygtig og innovativ en attraktiv leverandør af værdiskabende kvalitetsprodukter og ydelser til kunderne. Hedeselskabet vil i de kommende år gennemgå en digital udvikling for at øge værdiskabelsen hos kunden. Processen skal gøre Hedeselskabet til en mere effektiv samarbejdspartner, der øger sin konkurrenceevne og effektiviserer opgaveløsningen via systemer, som integreres med kunden og kundens it-system. Vi skal blandt andet differentiere os ved at være de digitalt innovative, og vi skal udnytte fordelene til at forbedre den personlige kundekontakt, den gode kvalitet og det høje serviceniveau. Det skal være attraktivt og nemt at samarbejde med Hedeselskabets datterselskaber. Solid koncern med en stærk kultur Hedeselskabet skal fortsat være en finansiel robust koncern, så vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere kan have tillid til, at vi også eksisterer i

15 HEDESELSKABET 15 Over de kommende år skal Hedeselskabet vækste både organisk og via opkøb. Væksten skal være lønsom og kontrolleret, hvor vi øger markedsandele, omsætning, indtjening samt overskudsgrad. fremtiden. Det vil vi understøtte ved at nedbringe den kortfristede rentebærende gæld og i højere grad selv finansiere opkøb og investeringer. At Hedeselskabet i dag har et solidt økonomisk fundament skyldes blandt andet langsigtede investeringer i skove og plantager, og vi vil også i fremtiden være en betydende skovejer. Hedeselskabet har en stærk kultur med en bred faglighed og kompetente medarbejdere, og den position skal vedligeholdes og styrkes. Vi skal også i fremtiden være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker engagerede medarbejdere, drevet af stor faglighed og en innovativ tilgang samt af en salgs- og performancekultur med fokus på kunden. En medlemsfokuseret forening Den strategiske retning for Hedeselskabets virke som forening har fokus på en tættere dialog med vores medlemmer. Det betyder blandt andet, at vi skal arbejde såvel strategisk som operationelt med at forbedre kommunikationen til og med vores medlemmer. Samtidig skal vi øge fokus på både branding og aktiviteter, som fremhæver fordelene ved at være medlem. På den måde vil vi sikre en løbende stigning i antallet af medlemmer. Det vil gøre foreningen mere robust og sikre det bedst mulige fundament til en fortsat realisering af Hedeselskabets formål. En væsentlig aktivitet for Hedeselskabets virke som forening er at uddele midler til projekter inden for vores formålsparagraf. Uddelingerne skal sikre, at der skabes værdi for medlemmer og omverdenen. Derfor arbejdes der løbende med at udvælge de bedste projekter, som med hjælp fra Hedeselskabet kan realiseres. Aktiviteter og dialog Der lægges yderligere vægt på en aktiv og proaktiv kommunikation til og med Hedeselskabets medlemmer herunder en væsentlig indsats på de sociale medier. Derved skabes større synlighed omkring Hedeselskabets virke, der tiltrækkes nye medlemmer og dialogen med medlemmerne styrkes. I forlængelse af den øgede aktivitet rettet mod medlemmerne vil der blive udviklet workshops og seminarer, som vil åbne for en vidensudveksling mellem medlemmer og Hedeselskabet.

16 16 HEDESELSKABET

17 HEDESELSKABET 17 LEDELSES- BERETNING 2014

18 18 HEDESELSKABET LEDELSESBERETNING HEDESELSKABET I dag er Hedeselskabet en forening med status som erhvervsdrivende fond, som ejer og driver en række datterselskaber. Hedeselskabets resultat er opnået gennem koncernens samlede aktiviteter inden for områderne natur, miljø og energi fordelt på Grøn service og handel, Rådgivning, Energianlæg samt Skovejerskab. FORRETNINGEN I 2014 I 2014 har Hedeselskabet forbedret sit resultat i forhold til 2013, og en række af koncernens datterselskaber har opnået et historisk godt driftsresultat. Resultatfremgangen er opnået på markeder med hård priskonkurrence, hvoraf flere markeder oplevede nulvækst i året, der er gået. Med fokus på at levere kvalitetsydelser og et højt serviceniveau til kunderne har Hedeselskabets datterselskaber styrket deres markedsposition samtidig med, at lønsomheden er forbedret. GRØN SERVICE OG HANDEL Hedeselskabets Grøn service og handel varetages af HedeDanmark a/s. HedeDanmark har i 2014 optimeret processerne i forretningsenhederne og udviklet digitale løsninger, der sammen med højt kundefokus har forbedret den samlede ydelse til kunden. Det har været medvirkende til, at kerneforretningerne i HedeDanmark har leveret et bedre resultat i forhold til Skovdrift og Outdoor Facility Service har i særlig grad udviklet sig positivt i året, der er gået. Inden for skovdriften nyder den primære kundegruppe, skovejerne, fortsat godt af at indgå længerevarende, strategiske samarbejdsaftaler med HedeDanmark. Det digitale tilbud til skovejerne er desuden forbedret med lanceringen af en skovportal, som samler alle relevante data og giver kunden et overblik over sin skovejendom. Desuden har skovdriften været igennem et år med højt aktivitetsniveau som følge af stormfaldet i slutningen af Markedet for Outdoor Facility Service udfordres af hård priskonkurrence på offentlige udbud. Gennem differentierede tilbud til kunderne og en løbende optimering af forretningen har HedeDanmark formået at vinde flere kommunale kontrakter. Også internationalt har Outdoor Facility Service-aktiviteterne forbedret resultatet. I Sverige er såvel driftsindtjeningen som resultatet forbedret, ligesom aktiviteterne i Abu Dhabi fremviser stærkt forbedret driftsøkonomi og overskud for første gang siden Resultatforbedringen i Abu Dhabi er opnået gennem en målrettet indsats på pleje- og vedligeholdelsesområdet. Resultatet er samtidig positivt påvirket af indbetalinger fra tidligere afskrevne debitorer. Der vil fortsat være fokus på Outdoor Facility Service-området i Abu Dhabi. Hvor hovedparten af HedeDanmarks aktiviteter har udviklet sig positivt i 2014, har entrepriseforretningens Nyanlæg været udfordret på to store projekter og udskydelse af opgaver. En ny ledelse, organisatoriske tilpasninger, forretningsmæssige justeringer og en positiv resultatudvikling i årets sidste måneder har dog været medvirkende til en mere positiv udvikling på området.

19 HEDESELSKABET 19 RÅDGIVNING Hedeselskabets rådgivning inden for miljø, kommunalteknik, byggeri og informatik varetages af Orbicon A/S. Orbicon har ligeledes forbedret resultatet for 2014 i forhold til Resultatforbedringen er opnået gennem en række organisatoriske justeringer og et øget fokus på udvikling af områder, hvor Orbicon har særlige styrkepositioner i forhold til kunderne og markedet. Miljørådgivning har været igennem et år med generel positiv udvikling og vækst på området. Der har især været fremgang inden for miljøvurderinger ved opstilling af vindmøllefarme til havs og på land. ENERGIANLÆG Hedeselskabets Energianlæg varetages af selskaberne Xergi A/S for projektering af biogasanlæg og Hedeselskabet Sp. z o.o. for gasindvinding af lossepladser i Polen. Det er særligt aktiviteterne inden for byggeri, der fremviser en positiv udvikling i lønsomheden. Byggebranchen i Danmark er dog fortsat presset af den generelle økonomiske krise i Vesteuropa, og det lægger en dæmper på den organiske vækst. Alligevel har Orbicons byggerirådgivning udviklet sig positivt i 2014, hvilket blandt andet kan henføres til øget fokus på projektledelse. Her giver en ny organisering og fuld implementering af en mere effektiv projektmodel kunden flere udviklingsmuligheder og øget service. Dette har medført en mere sikker projektafvikling med færre projekttab. Den pressede byggebranche er primært præget af lav aktivitet i det private byggeområde. I Orbicon er det således primært inden for offentlige byggerier og offentligt finansierede renoveringsopgaver, at der er fremgang i aktivitetsniveauet. Forholdene for etablering af yderligere biogasanlæg i Danmark er blevet forbedret som følge af energiforliget fra Virkningerne af forliget er for alvor slået igennem på det nationale biogasmarked i 2014, hvilket blandt andet har fået energiselskabet NGF Nature Energy til at igangsætte nye, danske biogasprojekter. I kraft af førende teknologi og stærke referencer har Xergi i den forbindelse vundet tre større udbud fra energiselskabet og de tilknyttede landsmandsgrupper. De primære markeder for biogasanlægsforretningen i Frankrig og Storbritannien vokser fortsat, og Xergi har fastholdt sin førende position på disse markeder i Med opførelse af blandt andet Frankrigs største biogasanlæg har selskabet opnået sit højeste aktivitetsniveau nogensinde. På kommunalteknikområdet er der i årets løb opnået en øget omsætning på infrastrukturydelser. Den positive fremgang er primært drevet af, at organisationen på området er fleksibel, og den kan tilpasse sig kundens behov på såvel store som små opgaver. Et øget fokus på klimatilpasningsaktiviteter i både det åbne land og i byerne gennem de seneste år har ligeledes været positivt for kommunalteknik i På klimatilpasningsområdet kombinerer Orbicon forsyningsteknik med kompetencer fra naturområdet, hvilket giver kunden en unik opgaveløsning, hvor vandet behandles som et samlet kredsløb. Desuden har Orbicon i 2014 inddraget kunder og andre væsentlige interessenter i at identificere udenlandske klimaløsninger, som kan overføres og implementeres i Danmark. Såvel danske som internationale kunder vil drage fordel af, at der på området er implementeret en ny projektmodel samt en ny database til håndtering af projektdata for biogasanlæg. Disse initiativer har medført øget produktivitet, automatisering og lavere designomkostninger, hvilket giver kunderne både bedre service og konkurrencedygtige priser. Hvor biogasanlægsforretningen kan fremvise en positiv resultatudvikling i 2014 er de polske gasindvindingsaktiviteter negativt påvirket af faldende priser på vedvarende energi i Polen. Uroen i markedet skyldes primært, at det i 2014 ikke er lykkedes den polske regering at nå til enighed om indførelse af en ny energilov. Der er en forventning om, at den

20 20 HEDESELSKABET polske regering vedtager ny energilov i 2015, som kan stabilisere markedet. Herudover har Hedeselskabet Sp. z o.o. været påvirket af midlertidige produktionsnedgange i gasindvindingen. Det skyldes især naturlige og fysiske forhold på lossepladsen i Lubna ved Warszawa, hvor lossepladsen har sat sig i forskellig tempi og øget skade på indvindingsanlægget. Desuden er området fortsat præget af meget lave priser på klimakreditter, hvilket er en konsekvens af manglende international tilslutning til en fortsættelse af FN s Kyoto-aftale. SKOVEJERSKAB Hedeselskabets Skovejerskab drives gennem egne skovejendomme samt helt eller delvist ejede plantageselskaber. Ligesom skovdriften i HedeDanmark har aktivitetsniveauet i Hedeselskabets Skovejerskab været påvirket af den storm, som ramte Danmark i slutningen af 2013 og medførte et stormfald svarende til cirka ét års hugst. Den ekstra mængde træ havde dog ikke en indflydelse på markedet, og Hedeselskabets skovejendomme har i 2014 har været begunstiget af stabile priser på tømmer. Der har desuden været god afsætning på biomasse i form af flis. Dette marked forventes at være i fortsat volumenmæssig stigning, idet der bygges nye flisværker. Ud over de stabile priser på træprodukter har frasalg af tre mindre skovarealer i Danmark, som Hedeselskabet ejede gennem Skov-Sam, bidraget positivt til resultatudviklingen i Der er desuden købt arealer i Letland og Frankrig, således at Hedeselskabets relative skovareal er steget. FORENINGEN I 2014 Foreningen og dens medlemmer er en væsentlig del af Hedeselskabet, og det er afgørende for Hedeselskabets virke som forening, at medlemsskaren til stadighed er stærk og mangfoldig. For at sikre dette er der i 2014 lagt yderligere vægt på at synliggøre foreningens aktiviteter for derigennem at øge kendskabet til Hedeselskabet. Denne indsats vil der fortsat blive arbejdet med i Det øgede fokus på foreningen har skabt et stærkt fundament for både eksisterende og kommende medlemmer. Det skal udnyttes til en forbedring af kommunikationen mellem medlemmer og Hedeselskabet herunder blandt andet et særligt fokus på digital dialog. Det er forventningen, at den øgede dialog med medlemmerne og større synlighed i den kommende periode vil medføre en kontinuerlig stigning i medlemstallet, således foreningen styrkes. Foreningen vil fortsat bidrage med støtte til projekter, som ligger inden for Hedeselskabets formålsparagraf. Den eksisterende medlemsskare tæller pr. 31. december medlemmer, hvilket er på niveau med Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter statusdagen indtruffet afgørende hændelser, der har betydning for vurderingen af årsrapporten.

21 HEDESELSKABET 21 ET GRØNT TAG TIL NOVO NORDISK Udeområderne omkring Novo Nordisks hovedkvarter i Bagsværd er i løbet af 2014 omdannet til en naturpark på cirka m 2. HedeDanmarks nyanlægsforretning har varetaget fagentreprisen på parken, mens designet er udfærdiget af landskabsarkitekterne SLA. Over halvdelen af naturparken fungerer som ét stort grønt tag oven på en parkeringskælder. Ud over etablering af det grønne tag har HedeDanmark blandt andet udført blandet klimasikring og plantning af træer, stauder og græsser omkring det nye hovedsæde. I december modtog Novo Nordisk Naturpark den prestigefyldte Scandinavian Green Roof Award 2014.

22 22 HEDESELSKABET KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 2014 millioner kroner 2013 millioner kroner 2012 millioner kroner 2011 millioner kroner 2010 millioner kroner Nettoomsætning 2.088, , , , ,1 heraf international omsætning 16 % 14 % 16 % 19 % 16 % Resultat af primær drift (EBIT) 48,0 21,7 43,3 47,9 41,6 3 Engangsomkostninger ,4 Resultat af kapitalandele efter skat 12,4 3,4-4,8-8,1-10,0 Finansielle poster -0,2 1-23,7 2-6,4-5,8-16,6 4 Resultat før skat (EBT) 60,2 1,3 32,1 34,0-27,4 Årets skat -13,6-2,7-11,2-9,8 3,0 Minoritetsinteressernes andel -0,4-0,9-0,8-0,6-0,3 Årets resultat 46,1-2,2 20,1 23,6-24,7 Anlægsaktiver 977, , ,6 937,7 929,0 Omsætningsaktiver 713,7 680,2 686,3 525,4 518,3 Aktiver i alt 1.691, , , , ,3 Grundkapital 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Egenkapital 833,4 793,4 797,4 776,1 765,5 Minoritetsinteressernes andel 18,6 18,4 18,3 19,1 19,0 Hensatte forpligtelser 29,6 20,4 8,1 5,6 9,8 Langfristede gældsforpligtelser 192,7 204,6 215,4 206,2 207,0 Kortfristede gældsforpligtelser 616,7 649,4 729,7 456,1 446,0 Passiver i alt 1.691, , , , ,3 Pengestrøm fra drift 93,4 78,1 42,5 48,6 88,6 Pengestrøm til investering, netto -17,4-0,2-211,4-73,6-57,5 - heraf investering i materielle anlægsaktiver, netto -20,4-6,5-76,9-25,8-31,5 Pengestrøm til finansiering -14,5-9,9-9,3-4,7-2,2 Årets pengestrøm 61,5 68,1-178,2-29,7 28,9 Nøgletal (definition se anvendt regnskabspraksis) Før skat margin (EBT-margin) 2,9 0,1 1,6 2,0-1,6 Afkastningsgrad 3,6 2,0 3,0 3,7 4,9 Soliditetsgrad 49,3 47,1 45,1 53,0 52,9 Egenkapitalforrentning 5,7-0,3 2,6 3,1-3,2 Egenkapitalens udvikling Egenkapital primo 793,4 797,4 776,1 765,5 785,7 Overført af årets resultat 44,7-3,9 15,0 21,6-25,7 Kursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder -7,2-1,4 7,3-7,8 3,1 Årets opskrivninger af ejendomme - -1, ,7 Årets værdireguleringer i associerede virksomheder ,4-1,3 Øvrige reguleringer 2,5 2,5-0,6-3,2-0,6 Egenkapital ultimo 833,4 793,4 797,4 776,1 765,5 Ansatte Gennemsnitligt antal ansatte Indeholder tilbageført nedskrivning af finansielle aktiver på 4,1 mio. kr. 2 Indeholder nedskrivning af finansielle aktiver på 16,7 mio. kr. 3 Resultat af primær drift er ekskl. engangsomkostninger på 42,4 mio. kr., heraf er 30 mio. kr. vedr. Orbicon (22 mio. kr. er ekstraordinær nedskrivning på goodwill og 8 mio. kr. er omstruktureringsomkostninger) og 12,4 mio. kr. vedr. en tabt erstatningssag. 4 Indeholder betalte procesrenter ved tabt erstatningssag på 8,4 mio. kr.

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

HedeDanmark på Vinterman. 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder

HedeDanmark på Vinterman. 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder HedeDanmark på Vinterman 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder Lidt om foredragsholderen Søren Andersen Driftschef Ansat i HedeDanmark 3 år Forsvarskontrakt Kommune drift Styring og koordinering af

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Natur Miljø Energi

ÅRSRAPPORT 2013. Natur Miljø Energi ÅRSRAPPORT 2013 Natur Miljø Energi PROTEKTOR Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 2 INDHOLDS FORTEGNELSE 2 Protektor 3 Indholdsfortegnelse 4 Om Hedeselskabet 6 Forord 8 Foreningen

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere