RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2

3 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING 20 DE FINANSIELLE MARKEDER 24 LEDELSESHVERV 27 ÅRSREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING 59 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 60

4 4 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER MAJ INVEST HOLDING A/S Gammeltorv København K Telefon Telefax CVR-nr Hjemstedskommune: København REVISOR KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab BESTYRELSE Tommy Pedersen, formand Peter Damgaard Jensen, næstformand Hans Jensen Peter Korsholm Ruth Schade Klaus Bentin (medarbejdervalgt) Ken Bamberg Ernstsen (medarbejdervalgt) Morten Rask Nymark (medarbejdervalgt) DIREKTION Jeppe Christiansen Erik Holm Henrik Parkhøi Steffen Stæhr MEDARBEJDERE I MAJ INVEST-KONCERNEN

5 LEDELSESBERETNING 5 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN RESULTATOPGØRELSE (HOVEDPOSTER) kr Bruttoindtægter i alt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets resultat BALANCE Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL M.V. Egenkapitalforrentning før skat 52,2 % 35,8 % 17,4 % 22,1 % 27,2 % Egenkapitalforrentning efter skat 39,3 % 26,9 % 12,9 % 16,6 % 20,4 % Indtjening pr. omkostningskrone 2,15 1,47 1,17 1,23 1,27 Omkostningsprocent 46,5 % 67,9 % 85,4 % 81,0 % 79,0 % Kernekapitalprocent 48,7 % 37,3 % 36,2 % 41,2 % 43,2 % Solvensprocent 48,7 % 48,5 % 49,8 % 56,8 % 62,4 % Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 6,09 6,06 6,23 7,10 7,79 Nøgletallene er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets definitioner.

6 6 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013 VIGTIGE BEGIVENHEDER ÅRET 2013 Den positive udvikling i forretningsomfanget er fortsat i 2013 og har været bedre end forventet. Der har været stigende indtægter samt et meget tilfredsstillende resultat. Følgende hovedpunkter kan fremhæves: Resultatet efter skat udgjorde 139,7 mio. kr. i Dette er mere end dobbelt så højt som i 2012, hvor resultatet udgjorde 63,5 mio. kr. Egenkapitalen ultimo 2013 var 450,0 mio. kr., og den gennemsnitlige forrentning blev 39,3 pct. efter skat. Basiskapitalen udgjorde 411,2 mio. kr. ultimo 2013, og solvensprocenten er opgjort til 48,7 pct., hvilket er væsentligt over lovens minimumskrav. Udviklingen af den i 2012 definerede internationale strategi er fortsat i året. Maj Invest Asset Management har påbegyndt rådgivning om emerging markets-aktier via en investeringsforening hjemmehørende i Luxembourg. Primo 2014 blev der åbnet et repræsentationskontor i London, der skal formidle koncernens produkter til en international kundekreds. Investeringsforeningen Maj Invest har fortsat tidligere års fremgang med en vækst i formuen på 16 pct. i Investeringsforeningen Maj Invest etablerede to nye afdelinger i året. I maj blev afdeling Makro etableret og i december afdeling Emerging Markets. Maj Invest Equity har haft et højt aktivitetsniveau med rådgivning i forbindelse med succesfuldt salg af fem virksomheder samt nyinvesteringer i to porteføljevirksomheder. Den samlede portefølje af unoterede selskaber udgør herefter 24. Aktivitetsniveauet i Maj Invest Equity International har ligeledes ligget på et højt niveau, og der er i året rådgivet om køb af to virksomheder for mikrofinansieringsfonden. Den samlede portefølje af selskaber udgør herefter 10 i forretningsområdet. Resultatet efter skat forventes for 2014 at blive i niveauet mio. kr. inkl. performancerelaterede honorarer.

7 LEDELSESBERETNING 7 KONCERNENS UDVIKLING SIDEN ETABLERINGEN Siden etableringen i maj 2005 har koncernen haft en positiv udvikling i forretningsomfang og antal kunder. Koncernens to hovedforretningsområder, asset management og private equity, har i 2013 fortsat tidligere års fremgang i aktivitetsniveauet med en større fokus på de internationale aktiviteter. Forretningsudviklingen i koncernens aktiviteter fremgår af oversigten med milepæle. Maj Invest Investor Relations & Markets forestår børshandel og formidler information til distributører i relation til Investeringsforeningen Maj Invest samt udarbejder salgsunderstøttende produkter til pengeinstitutter. Maj Invest Equity yder investeringsrådgivning til private equity-fonde, der investerer i unoterede aktier i Danmark og udlandet. I Danmark rådgives fire fonde, ligesom der ydes diskretionær investeringsrådgivning af porteføljer med unoterede aktier. Koncernens to hovedforretningsområder er Maj Invest Asset Management og Maj Invest Equity. Disse to hovedforretningsområder består af afdelinger med produkter, som komplementerer hinanden. Maj Invest Equity International yder investeringsrådgivning af tre fonde med aktiviteter i Vietnam, inden for mikrofinansiering samt inden for investering i energi- og gødningsfabrikker. Maj Invest Asset Management yder rådgivning om aktivallokering samt børsnoteret kapitalforvaltning. Kundegruppen består af institutionelle kunder, Investeringsforeningen Maj Invest i Danmark, en long-short investeringsfond samt en investeringsforening i Luxembourg. I tilknytning hertil leveres administration og rapportering for selskaber, der har aktiviteter relateret til koncernens virke. Den samlede formue under forvaltning udgjorde cirka 41 mia. kr. ultimo året. Maj Invest Formueforvaltning yder rådgivning om formueforvaltning for formuende kunder, virksomheder og fonde. Koncernen har i 2013 i gennemsnit beskæftiget 92 medarbejdere, hvilket næsten er en tredobling siden etableringen. Produktudbuddet samt de serviceydelser, som tilbydes kunderne, overvejes løbende. Med udgangspunkt i de NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER SAMT ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Mio. kr EGENKAPITALUDVIKLING Mio. kr

8 8 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013 MILEPÆLE 20. maj 2005 Modtagelse af tilladelse fra Finanstilsynet. Opstart af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 2006 Etablering af equityfonden LD Equity 1 og forretningsområdet Markets 2008 Investeringsforeningen Maj Invest rates første gang af Morningstar 2010 Etablering af equityfonden Danish Microfinance Partners 2012 Etablering af investeringsfonden sinai samt etablering af equityfonden EFIF Etablering af equityfonden LD Equity 2 samt Investeringsforeningen Maj Invest 2007 Overtagelse af aktiviteter fra Dansk Erhvervsinvestering og etablering af equityfonden LD Equity Etablering af forretningsområdet Formueforvaltning og equityfonden LD Invest Vietnam 2011 Etablering af equityfonden Maj Invest Equity Etablering af investeringsforeningen Maj Invest Funds, Luxembourg senere års investeringsresultater med afkast, der også i international sammenhæng klarer sig godt, definerede koncernen i 2012 en international strategi med henblik på at afsætte udvalgte produkter til internationale kunder. Koncernen påbegyndte i december rådgivning af en udenlandsk investeringsforening hjemmehørende i Luxembourg. Den 10. januar 2014 blev der åbnet et repræsentationskontor i London, der skal formidle salg af koncernens produkter. Der arbejdes på yderligere udbygning af de internationale aktiviteter med forventet flere udenlandske etableringer i regi af Maj Invest Equity International. MAJ INVESTS DIREKTION - ØKONOMIDIREKTØR STEFFEN STÆHR, ADM. DIREKTØR JEPPE CHRISTIANSEN, DIREKTØR HENRIK PARKHØI, DIREKTØR ERIK HOLM

9 LEDELSESBERETNING 9 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING INVESTERINGSFILOSOFI Fokus er på langsigtede investeringer til gavn for vores kunder, fordi den kortsigtede udvikling er drevet af uforudsigelige stemningsskift. NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER, KURSREGU- LERING SAMT ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Asset Management Equity Equity International Treasury MAJ INVEST ASSET MANAGEMENT Maj Invest Asset Management tilbyder rådgivning om portefølje- og investeringsbeslutninger samt kapitalforvaltning af børsnoterede produkter til større professionelle kunder og institutionelle investorer. Rådgivningen bygger på en langsigtet strategi baseret på analyser af strukturelle forhold og scenarier for de globale finansmarkeder. Nøglebegreber i strategien er risikospredning og risikoanalyse, hvilket også kommer til udtryk i analyser af trends og temaer på finansmarkederne. Mio. kr MAJ INVEST ASSET MANAGEMENT - AKTIECHEF, VALUEAKTIER & HEDGEFOND KURT KARA, AKTIECHEF, EMERGING MARKETS PASCAL PIERRE LASNIER, AKTIECHEF, GLO- BALE & DANSKE AKTIER HENRIK EKMAN, AKTIECHEF, DANSKE AKTIER KELD HENRIKSEN, OBLIGATIONSCHEF PETER MOSBÆK, CHEFØKONOM ARVID STENTOFT JAKOBSEN

10 10 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013 Flere af produkterne i Maj Invest Asset Management har generelt haft en god performance i forhold til benchmark. Dette har resulteret i en stigning i performanceafhængigt forvaltningshonorar for 2013 i forhold til året før. Maj Invest Asset Management påbegyndte i slutningen af året investeringsrådgivning inden for emerging markets-aktier via en investeringsforening hjemmehørende i Luxembourg. Det er den anden kunde, der er hjemmehørende i Luxembourg, som Maj Invest Asset Management er rådgiver for, idet der året før blev påbegyndt investeringsrådgivning af en long-short investeringsfond. Forretningsområdet følger dermed den internationale strategi, som blev fastsat for koncernen, og med etableringen af et repræsentationskontor i London den 10. januar 2014 blev de internationale aktiviteter yderligere udbygget. Den samlede formue under forvaltning i Maj Invest Asset Management udgjorde 34 mia. kr. ultimo 2013, hvilket er 1 pct. lavere end ultimo INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST Maj Invest Asset Management er investeringsrådgiver for Investeringsforeningen Maj Invest, der er Danmarks næststørste uafhængige investeringsforening. Investeringsforeningen Maj Invest består af elleve afdelinger. Foreningen cementerede i 2013 sin position som et uafhængigt alternativ til bankernes investeringsforeninger ved at sikre fornuftige investeringsmæssige resultater, der sammen med et netto nysalg og lancering af to nye afdelinger øgede foreningens formue med 1,2 mia. kr. Særligt aktieafdelingerne gav høje afkast, mens obligationsafdelingerne og den blandede Perf. ift. AFKAST I PROCENT FOR INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST Perfor- Morning- Afkast mance star Kat. siden siden siden start start start Danske Aktier 41,8 4,0-47,7 47,4 26,1-19,8 26,1 35,7 96,9 +19,8 +22,3 Europa Aktier 1) - -4,4-38,3 25,9 7,6-6,1 15,6 15,8 0,0-0,7 +0,4 Aktier 7,5 4,0-29,3 30,1 24,4-4,7 8,3 20,3 58,4 +23,2 +34,7 Value Aktier 8,7-0,4-36,2 42,3 25,5 0,6 12,0 19,0 65,2 +30,0 +42,0 Emerging Markets 2) Global Sundhed 3) ,4 41,4 5,5-16,1 13,9 26,5 67,3-16,0 +2,6 Danske Obligationer 1,1 1,9 7,9 6,3 5,6 6,6 5,9 3,0 44,7 +7,5 +11,2 Obligationer 1,3 1,6 4,5 9,8 6,4 3,9 10,5 0,2 44,5 +7,3 +25,8 Pension 3,3 2,2-7,9 12,6 13,3 1,4 10,5 8,5 51, ,7 Kontra 4) 2,2 1,1 21,7 8,6 12,3 7,3-0,3-6,8 52,9 - - Makro 5) ,4 2,4 - -0,8 Noter: Regnskabsåret 2006 omfatter perioden til Performance siden start er i forhold til den enkelte afdelings sammenligningsindeks. Afdelingerne Pension, Kontra og Makro har ikke et officielt sammenligningsindeks. Performance i forhold til Morningstar Kategori er beregnet ud fra den sammenlignelige kategori hos (og data fra) Morningstar, der omfatter sammenlignelige afdelinger i Europa. Performance i forhold til Morningstar Kategori er opgjort for hele måneder siden lancering og frem til ) Afkast i 2007 vedrører perioden til Afdelingen ændrede i 2011 navn fra Europa Aktieindeks til Europa Aktier. 2) Lanceret 16. december ) Afkast i 2008 vedrører perioden til Afdelingen ændrede i feb navn og investeringsområde fra Miljø & Klima til Global Sundhed. 4) Afkast i 2006 vedrører perioden til ) Afkast i 2013 vedrører perioden til

11 LEDELSESBERETNING 11 HÆDER TIL MAJ INVEST DANSKE OBLIGATIONER Det internationale analysehus Morningstar hædrede i marts 2013 Maj Invest Danske Obligationer. Afdelingen fik en Morningstar Fund Award og vandt i kategorien Bedste Danske Obligationer. Det er anden gang, at afdeling Danske Obligationer hædres af Morningstar, idet den også vandt i Afdelingen er igen i 2014 nomineret til prisen på baggrund af resultaterne i med særligt fokus på Afdeling Danske Obligationer har dermed cementeret sig som én af de absolut bedste danske obligationsafdelinger. afdeling Pension udmærkede sig på performance i forhold til konkurrerende produkter. Set i forhold til afdelingernes Morningstar Kategori har samtlige af de aktivt forvaltede afdelinger haft merperformance siden deres lancering, bortset fra afdeling Makro, der endnu er for ny til at bedømme. Afdeling Kontra har dog ingen kategori. Morningstar er et internationalt analysehus, der vurderer afkast og risiko i investeringsforeninger og andre fonde. Investeringsforeningen Maj Invest lancerede i 2013 to nye afdelinger. Maj Invest Makro investerer både i aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter. Afdeling Makro investerer i de aktiver, der forventes at klare sig bedst i forhold til Maj Invests forventninger til den globale økonomi. Det betyder, at der vil være stor forskel i andelen af aktier og obligatio- UDVIKLING I FORMUE Mia. kr. 10,0 7,5 5,0 2,5 ner i porteføljen alt efter den globale økonomiske udvikling. Med afdeling Makro tilbyder Investeringsforeningen Maj Invest tre blandede afdelinger, der kan kombineres, så de dækker alle situationer i global økonomi. Maj Invest Emerging Markets investerer i aktier i emerging markets-lande. Emerging markets er en lang række af lande uden for de traditionelle markeder i USA, Japan og Europa. Mens mange har fokus på store lande som Brasilien og Kina, ser afdeling Emerging Markets også på mulighederne for næste generation af emerging markets-lande, herunder Indonesien, Vietnam og Mexico. Historisk har det vist sig, at urbanisering og økonomisk udvikling fører til dannelsen af en større gruppe af købedygtige forbrugere. Dette giver virksomhederne mulighed for afsætning, indtjening og vækst. Idegrundlaget bag afdelingen er at investere selektivt i kvalitetsselskaber, der forventes at kunne skabe både indtjening og vækst, og som arbejder i gunstige makroøkonomiske klimaer. Formuen i Investeringsforeningen Maj Invest steg med 16 pct. i 2013 og udgør 8,4 mia. kr. ultimo året. MAJ INVEST FORMUEFORVALTNING Maj Invest Formueforvaltning yder rådgivning til formuende kunder om aktivallokering samt kapitalforvaltning af børsnoterede værdipapirer og fonde. Nøglebegreber er en stringent investeringsproces med solid fokus på risikostyring og en langsigtet formueopsparing for kunderne. 0, Maj Invest Formueforvaltning komplementerer koncernens øvrige områder, og der trækkes på de kapitalforvaltnings- og analysekompetencer, der eksisterer i koncernen, ved rådgivningen af kunderne.

12 12 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013 Afdelingen har igen i år haft en positiv udvikling med gode kundeafkast til følge. Niveauet for de performanceafhængige forvaltningshonorarer har været som året før. Den samlede vækst i formue under forvaltning har været på 25 pct. Dermed er tidligere års fremgang fortsat i Den positive udvikling i afdelingen forventes at fortsætte i de kommende år. MAJ INVEST INVESTOR RELATIONS & MARKETS Investor Relations varetager relationerne til koncernens kunder og er omdrejningspunkt for indgåelse af distributionsaftaler og formidling af information til distributører i relation til Investeringsforeningen Maj Invest. Som handelsberettiget medlem på Nasdaq OMX Nordic handler Maj Invest Markets såvel danske som udenlandske aktier. Forretningsområdet servicerer professionelle investorer. Maj Invest Markets tilbyder professionel rådgivning, der bygger på mange års erfaring inden for investeringsrådgivning og værdipapirhandel med en konkurrencedygtig prisstruktur. Der tilbydes en professionel rådgivning om aktieinvesteringer med udgangspunkt i kundens profil og behov. Dette understøttes af grundige analyser, høj faglig kompetence og en høj service. Der lægges stor vægt på langvarige kunderelationer ved at samarbejde med og skabe værdi for kunden. Kunderne får adgang til informations- og andet rådgivningsmateriale om udviklingen på de finansielle markeder. Gennem aftaler med større internationale investeringsbanker kan Maj Invest Markets også tilbyde rådgivning og børshandel med udenlandske aktier. Som en del af rådgivningen formidles information om Investeringsforeningen Maj Invests afdelinger. Maj Invest Markets prisstilleraktiviteter er blevet udbygget de senere år. Ud over at være prisstiller i samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest så er Maj Invest Markets ligeledes prisstiller i tre børsnoterede selskabers aktier. RECEPTIONEN - RECEPTIONIST LOUISE LUNDQUIST, RECEPTIONIST LOTTE COLBERG

13 LEDELSESBERETNING 13 MAJ INVEST EQUITY Maj Invest Equity rådgiver om investeringer i unoterede aktier. Dette sker primært via rådgivningsaftaler med private equity-fondene LD Equity 1, 2 og 3 og Maj Invest Equity 4 samt via rådgivningsmandater for storkunder. I de fire private equity-fonde investeres der i danske unoterede virksomheder (private equity), og investeringsstrategien adskiller sig fra de fleste andre private equity-fonde i Danmark ved også at investere i minoritetsandele, dog minimum 30 pct. Fokus er på mindre og mellemstore virksomheder med en omsætning mellem 100 mio. kr. og 1 mia. kr. inden for industri, handel og service, hvor sektorer som fødevarer, sundhed, miljø/energi og teknologi har særlig prioritet. Der arbejdes ud fra en række investeringskriterier, hvor det centrale er, at Maj Invest Equity kan medvirke til at skabe værdi. Udgangspunktet er, at der skal være et betydeligt potentiale for operationel og industriel værdiskabelse med en stærk, men samtidig forandringsparat ledelse og organisation. Virksomhederne skal være fokuserede på kompetencer, der skaber en konkurrencemæssig fordel i markedet, og der skal være enighed om en solid og gennemtænkt strategi og forretningsplan blandt ejere og ledelse. Partnerskab er et nøgleord i samarbejdet med de øvrige aktionærer, ledelse og erhvervspartnere. Maj Invest Equity har oplevet en god interesse for porteføljevirksomhederne samt et stort dealflow. Dette har medført et højt aktivitetsniveau, hvor der er rådgivet om flere succesfulde salg af porteføljevirksomheder: Således har salgene af Kelsen Group A/S og Fanmilk International været en stor succes, ligesom salg af yderligere tre virksomheder i året har været succesfulde. Med købet af PF Group og Sticks n Sushi fortsatte den nyeste fond, Maj Invest Equity 4, udbygningen af porteføljevirksomheder og er nu oppe på tre virksomheder. Der forventes en fortsat udbygning i antallet af porteføljevirksomheder i det kommende år i Maj Invest Equity 4 samt en række exits fra LD Equity 1, 2 og 3. MAJ INVEST EQUITY - PARTNER NIELS TOFT, PARTNER NIELS RETBØLL, ADM. PARTNER ERIK HOLM, PARTNER JAN HOVE SØRENSEN, PARTNER MADS ANDERSEN, PARTNER PER HØHOLT

14 14 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013 MAJ INVEST EQUITY INTERNATIONAL Koncernen er rådgiver for tre private equity-fonde med internationale aktiviteter. De internationale aktiviteter udføres under navnet Maj Invest Equity International. Koncernen er rådgiver for LD Invest Vietnam K/S om investeringer i virksomheder i Vietnam. Fonden er fuldt investeret, men der har i 2013 været mindre opfølgende investeringer. Der er skabt en attraktiv og varieret portefølje af investeringer i vietnamesiske selskaber med aktiviteter inden for produktion, service, uddannelse, markedsføring og distribution. For ca. 70 pct. af investeringerne er værdiskabelsen baseret på øget vietnamesisk købekraft, mens de resterende 30 pct. er baseret på eksport til internationale markeder. Koncernens datterselskab Maj Invest Vietnam Management Consultancy LLC er konsulent for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S vedrørende private equity-investeringer i Vietnam. Kontoret består af en fast stab på fem medarbejdere, som har et stort netværk og et indgående kendskab til det vietnamesiske forretningsmiljø. Der forventes en fortsat økonomisk vækst i Vietnam og yderst attraktive investeringsmuligheder. I 2014 påbegyndes etablering af en opfølgende private equity-fond, Maj Invest Equity Southeast Asia II, med fokus på yderligere investeringer i Vietnam og det sydøstlige Asien. Koncernen er ligeledes rådgiver for Danish Microfinance Partners K/S. Denne fond investerer direkte eller indirekte i mikrofinansieringsinstitutter i Asien, Afrika og Latinamerika. Mikrofinansieringsinstitutterne tilbyder mindre lån med løbetider på mellem 6 mdr. og op til 36 mdr. Lånene ydes enten til grupper eller til individuelle kunder. Lånene ydes næsten udelukkende til indkomstgenererende aktiviteter. MAJ INVEST EQUITY INTERNATIONAL - PARTNER JOAQUIN COSTA, PARTNER KASPER SVARRER, INVESTMENT MANAGER THOMAS RIIS, ADVOKAT JAKOB VESTERGAARD, PARTNER TORBEN KJÆR, ADVOKAT, CHEF FOR JURA & COMPLIANCE MARIANNE SETTNES

15 LEDELSESBERETNING 15 Med investeringerne i Credinka og Microcred i 2013 har mikrofinansieringsfonden i alt gennemført seks investeringer, hvoraf tre er i Latinamerika, to i Indien og en i Afrika/Kina. Ud over at der forventes et godt afkast giver de allerede foretagne investeringer i Danish Microfinance Partners K/S mulighed for opfølgende investeringer samt mulighed for at udbygge det nødvendige netværk i branchen. Danish Microfinance Partners K/S forventes at få yderligere investeringsmuligheder i 2014, hvor der vil blive rettet speciel opmærksomhed mod Latinamerika. I den forbindelse er der i begyndelsen af 2014 oprettet et selskab i Peru, der skal yde rådgivning til koncernen. Den tredje internationale fond, som Maj Invest Equity International rådgiver, er The Energy and Fertilizer Investment Fund. Fonden har fortsat den første investering til gode, men der arbejdes på en række investeringscases. PERFORMANCEAFHÆNGIGT FORVALTNINGSHONO- RAR OG INCITAMENTSORDNING I PRIVATE EQUITY- FONDENE Som det er branchekutyme, er der mellem koncernen og kunderne, herunder også investorerne i private equity-fondene, indgået aftaler om performanceafhængigt forvaltningshonorar. Ordningerne går typisk ud på, at koncernen ud over det faste honorar efter aftale modtager yderligere honorar, hvis der opnås et merafkast i den enkelte fond. Der vil typisk være tale om 20 pct. af den del af afkastet af investeringerne, som overstiger en aftalt hurdle rate på 8 pct. eller højere (afhængig af fonden) i gennemsnitligt årligt afkast over fondens eller kontraktens samlede levetid. Som en del af aftalerne om fondene har koncernen forpligtet sig til at anvende minimum 50 pct. af det performanceafhængige forvaltningshonorar på en incitamentsordning til de Maj Invest Equity-medarbejdere, der arbejder med investeringerne. Udbetalingstids- MAJ INVEST VIETNAM - GENERAL DIRECTOR & PARTNER DOMINGO ALONSO

16 16 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013 punktet fra fondene til koncernen varierer. Udbetaling fra incitamentsordningerne til Maj Invest Equitymedarbejderne kan som udgangspunkt tidligst ske, når visse foruddefinerede afkastmål er nået, hvilket ofte er relativt sent i den enkelte fonds levetid. Den endelige opgørelse af størrelsen af de performanceafhængige forvaltningshonorarer sker i forbindelse med lukningen af den enkelte fond. Der kan således ske reguleringer i såvel opad- som nedadgående retning i hele fondens levetid afhængigt af investeringsafkastet. Da der derfor ikke er sikkerhed for, at oparbejdede performanceafhængige forvaltningshonorarer faktisk kommer til udbetaling til koncernen, optages disse som et eventualaktiv. I regnskabets note 17 er størrelsen af det ikke-realiserede performanceafhængige forvaltningshonorar efter reservation af incitamentsforpligtelser og skat mv. oplyst. LØNPOLITIK OG PRAKSIS Bestyrelsen reviderer en gang årligt selskabets lønpolitik. Bestyrelsen har som følge af koncernens størrelse valgt ikke at nedsætte et aflønningsudvalg. Den årlige drøftelse af lønpolitik og praksis sker på grundlag af et oplæg udarbejdet af den administrerende direktør og chef for Jura & Compliance efter nærmere instruktion fra bestyrelsesformanden eller formandskabet. Lønpraksis for direktionen fastsættes af formandskabet og den administrerende direktør. Lønpraksis i øvrigt fastlægges af direktionen, og formandskabet fører kontrol hermed. Bestyrelsesformanden og chef for Jura & Compliance har efter behov indhentet ekstern juridisk rådgivning om forhold vedrørende lønpraksis. For direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, er der aftalt faste vederlag, som afspejler ansvar, kompetencer og indsats. Eventuelle variable lønandele falder under bagatelgrænsen på 100 tkr. og er baseret på en vurdering af den pågældendes resultater, resultaterne i den pågældendes afdeling samt virksomhedens resultater. Endvidere er der aftalt pensionsordning, som indebærer, at op til 10 pct. af den månedlige bruttoløn indbetales som et månedligt pensionsbidrag, og der er aftalt andre løngoder i form af fri telefon, forsikring m.v., fratrædelsesgodtgørelser i størrelsesordenen op til to års løn m.v. samt konkurrenceklausuler, der kan udløse en betaling ved fratrædelse. Før 1. januar 2011 var der for flere af direktionsmedlemmerne aftalt performancebonus og/eller incitament knyttet til performance i konkrete private equity-fonde og til konkrete investeringstilsagn i samme fonde. For enkelte bestyrelsesmedlemmer, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomheden risikoprofil, er aftalt aktieordning vedrørende køb af aktier i Maj Invest Holding A/S samt individuelle ordninger vedrørende køb af warrants i Maj Invest Holding A/S. Af regnskabets note 8 er oplyst honorarer til bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, fordelt på fast og variabel aflønning. For bestyrelsen er der aftalt faste bestyrelseshonorarer og ingen variabel aflønning eller andre ikke-kontante fordele.

17 LEDELSESBERETNING 17

18 18 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. Maj Invest Holding A/S er modervirksomhed i Maj Invest-koncernen. En væsentlig del af aktiviteterne ligger i datterselskaberne Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Equity A/S. Maj Invest-koncernen består herudover af en række managementselskaber relateret til koncernens aktiviteter inden for forretningsområdet Maj Invest Equity. LEDELSESFORHOLD Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf tre er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelserne i Maj Invest Holding A/S og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er identiske. Selskabets direktion består af fire personer. Alle fire direktører er tillige direktører i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, og direktionen i de to selskaber er dermed identiske. Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv fremgår af afsnittet Ledelseshverv. Bestyrelsen har besluttet et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på 20 pct. i Målsætningen er fastsat med en tidshorisont på fire år, og ved årsskiftet var repræsentationen af kvinder blandt bestyrelsesmedlemmer 20 pct. Bestyrelsen i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer og i øvrigt for at fremme diversitet. Målet er fortsat at besætte ledelsesposter på baggrund af de kvalifikationer, der er behov for, men at fremme diversitet, hvor det er muligt. Det langsigtede mål er, at selskabet afspejler det omliggende samfund og især selskabets KONCERNSTRUKTUR Maj Invest Holding A/S 100% 100% 55% Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Equity A/S 100% Maj Invest Vietnam Management Consultancy LLC Danish Microfinance Partners Management ApS 100% LDE 1 ApS 100% Management Equity Vietnam I ApS 100% Danish Microfinance Partners General Partner ApS 100% LDE 2 ApS 100% LDE 3 ApS 100% General Partner Equity Vietnam ApS 100% EFIF GP ApS Fonden Maj Invest Equity General Partner, der er komplementar til Maj Invest Equity 4 K/S, indgår ikke i koncernen, da fonden er en erhvervsdrivende fond.

19 LEDELSESBERETNING 19 kunder, både hvad angår køn, men også f.eks. nationalitet og etnicitet. Denne afspejling af det omliggende samfund skal bidrage positivt til, at selskabet er et attraktivt valg for såvel kunder som nuværende og kommende medarbejdere, og dermed at selskabet på lang sigt kan nå sine forretningsmæssige mål. EJERFORHOLD Ansatte i koncernen er løbende blevet tilbudt at købe aktier i Maj Invest Holding A/S. Selskabet har i 2013 reduceret beholdningen af egne aktier fra 17 pct. til 3 pct. ved salg til såvel ansatte som enkelte institutionelle investorer, der i forvejen var aktionærer i selskabet. Tilbuddet til de ansatte om køb af aktier skal ses som led i at opretholde interessesammenfaldet mellem aktionærgrupperne samt at fastholde kompetencerne i organisationen og opretholde medarbejdernes engagement i en konkurrencedygtig finansiel koncern. Ansatte udgør nu den største aktionærgruppe i selskabet. En gruppe ledere og medarbejdere fik i 2011 tillige tilbud om at købe warrants i Maj Invest Holding A/S. For at sikre en tilstrækkelig afvejning af risikoaspektet kunne ledere og medarbejdere alene købe warrants, hvis der blev købt et tilsvarende antal aktier. Ordningen er en fastholdelsesordning, hvis sigte er at skabe interessesammenfald mellem aktionærgrupperne. Det er endvidere opfattelsen, at ordningen skaber engagement omkring opbygningen af en konkurrencedygtig finansiel koncern. Der arbejdes kontinuerligt på at tiltrække og fastholde medarbejdere med stort erfaringsgrundlag og faglig kompetence samt løbende at udvikle medarbejdernes kompetencer. Dette er forudsætningen for, at der fortsat kan skabes gode resultater samt ske en udvidelse af forretningsgrundlaget. En meget høj andel af medarbejderne har specialkompetencer inden for særlige investeringsområder. Koncernen søger gennem forskellige tiltag at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne samt at honorere medarbejderne med en konkurrencedygtig løn bestående af en fast løn og en bonusordning, der blandt andet er fastsat ud fra de opnåede resultater for kunderne. Det er ledelsens opfattelse, at en konkurrencedygtig aflønning er en forudsætning for at tiltrække og fastholde kompetente ledere og medarbejdere. En incitamentsaflønning eller fastholdelsesordning baseret på opnåede resultater kan medvirke til at fremme den forretningsmæssige udvikling til gavn for virksomheden. Endvidere er det vurderingen, at et ejerskab, hvor både ledelse og medarbejdere er aktionærer, yderligere styrker værdiskabelsen. Koncernen beskæftigede i gennemsnit 92 medarbejdere i 2013, hvilket er en stigning på 2 personer i forhold til Stigningen skyldes en fortsat fremgang i aktivitetsniveauet. Såvel aktier som warrants er af medarbejderne købt til dagsværdi på det tidspunkt, de er blevet tilbudt, og er dermed ikke et incitamentsprogram. Maj Invest Holding A/S aktier ultimo 2013 fordeler sig på aktionærgrupperne nedenfor. FORDELING AF AKTIER I MAJ INVEST HOLDING A/S 3,5% 14,4% 17,4 % 3,0% Ansatte VIDENRESSOURCER Koncernens forretningsgrundlag er baseret på rådgivning inden for handel med og investering i børsnoterede værdipapirer samt unoterede aktier. Dette stiller særlige krav til medarbejdernes kompetencer og specialviden. 18,0 % 25,3% 20,1 % 53,8% 44,5 % PKA Andre institutionelle Øvrige Egne aktier

20 20 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013 REGNSKABSBERETNING RESULTATUDVIKLING Resultat før skat Resultat efter skat Mio. kr Kursreguleringer udviste et beskedent tab på -0,1 mio. kr., hvilket relaterer sig til en unoteret aktie samt selskabets obligationsbeholdning. I 2012 var der en samlet kursgevinst på 3,6 mio. kr. Andre driftsindtægter udviste et beskedent fald og udgjorde 13,3 mio. kr. i 2013 mod 13,8 mio. kr. i Udgifter til personale steg 2,1 mio. kr. til 10,2 mio. kr., som følge af at der er blevet flere ansatte i selskabet. Administrationsudgifterne steg som følge heraf fra 2,8 mio. kr. i 2012 til 3,0 mio. kr. i Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgjorde 137,8 mio. kr., hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2012, hvor resultatet udgjorde 57,5 mio. kr. Størstedelen af resultatet i tilknyttede virksomheder og udviklingen heri kan henføres til Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, hvor den væsentligste del af koncernens aktiviteter ligeledes foregår. Koncernen har realiseret et resultat før skat på 185,5 mio. kr. Dette er mere end det dobbelte af resultatet for 2012, som udgjorde 84,5 mio. kr. før skat. Resultatet er det bedste siden etableringen i 2005 og anses for at være meget tilfredsstillende. Efter skat udgjorde resultatet 139,7 mio. kr. mod 63,5 mio. kr. i Koncernresultatet overstiger de udmeldinger til året, der blev foretaget i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet. Forventningerne var dengang et resultat efter skat i niveauet mio. kr. Højere indtægter primært i form af performancerelaterede honorarer, større kursgevinster på koncernens beholdning af værdipapirer m.v. samt lavere udgifter til personale og administration er årsager til, at det realiserede resultat efter skat for hele 2013 overstiger de i halvårsregnskabet udmeldte forventninger til resultatet for MAJ INVEST HOLDING A/S Netto rente- og gebyrindtægterne udgjorde 1,7 mio. kr., hvilket var uændret i forhold til året før. Egenkapitalen er steget med 189,9 mio. kr., hvoraf årets resultat udgør 139,7 mio. kr. af stigningen. Selskabet har herudover netto solgt egne aktier for 59,6 mio. kr., og der blev i april udloddet ekstraordinært udbytte for netto 9,4 mio. kr. Moderselskabets balance udgjorde 471,6 mio. kr. mod 286,2 mio. kr. ultimo En stor del af udviklingen kan henføres til en stigning i beholdningen af værdipapirer m.v. samt kapitalandelene i tilknyttede virksomheder. UDVIKLINGEN I DATTERSELSKABERNE Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Equity A/S er de selskaber i koncernen, hvor de fleste aktiviteter finder sted. Koncernens aktiviteter er omtalt i ledelsesberetningen på siderne Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S opnåede såvel en stigning i indtægterne primært som følge af større performancerelaterede honorarer som faldende omkostninger i form af løn og lønrelaterede udgifter. Resultatet efter skat steg fra 57,3 mio. kr. i 2012 til 136,8

PÅTEGNINGER HA LV ÅRS RAPP ORT 2015 1

PÅTEGNINGER HA LV ÅRS RAPP ORT 2015 1 PÅTEGNINGER HALVÅRSRAPPORT 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal koncern 4 Vigtige begivenheder 6 Forretningsområdernes udvikling 9 Koncern- og ledelsesforhold m.v. 18 Regnskabsberetning

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

PÅTEGNINGER ÅRSRAPPORT 2014

PÅTEGNINGER ÅRSRAPPORT 2014 PÅTEGNINGER 4 ÅRSRAPPORT 2014 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Aktiviteter 5 Forretningsområdernes udvikling 6 Ledelse og ejerforhold m.v. 11 Regnskabsberetning 15

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

PÅT Å EG E N G IN I GER E HOL O DIN I G N HALVÅRS R RA R PPOR O T

PÅT Å EG E N G IN I GER E HOL O DIN I G N HALVÅRS R RA R PPOR O T PÅTEGNINGER HOLDING HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2012 2012 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal koncern 4 Vigtige begivenheder 5 Forretningsområder 6 Koncern- og ledelsesforhold

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 29 BALANCE 30 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 32 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 34 NOTER 37

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 29 BALANCE 30 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 32 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 34 NOTER 37 ÅRSRAPPORT 2016 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 17 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ld invest holding a/s

ld invest holding a/s årsrapport 2010 ld invest holding a/s DENNE SIDE ER BLANK Indhold PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 5 den uafhængige revisors påtegning 6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 8 Hoved- og nøgletal koncern

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

PÅTEGNINGER HALV ÅRSR APPOR T

PÅTEGNINGER HALV ÅRSR APPOR T PÅTEGNINGER HALVÅRSRAPPORT 2017 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal koncern 4 Vigtige begivenheder 6 Forretningsområdernes udvikling 9 Koncern- og ledelsesforhold m.v.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr

Halvårsrapport 1. halvår ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr Halvårsrapport 1. halvår 2013 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Resultatoverblik for 1. halvår 2015 3 Skandia koncernen 3 Hovedaktiviteter 4 Organisering 5 Investeringsfilosofi og strategi 5 Markederne i 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ld invest holding a/s

ld invest holding a/s årsrapport 2010 ld invest holding a/s DENNE SIDE ER BLANK Indhold PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 5 den uafhængige revisors påtegning 6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 8 Hoved- og nøgletal koncern

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 17 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere