REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm Seniorudvalget Signe Skorstengaard Motionsudvalget Anne Vilmann Juniorudvalget Phong Kim Haludvalget Jørgen Skorstengaard. 5. Regnskab til godkendelse 6. Indkomne forslag 7. Godkendelse af budget, herunder kontingent for det kommende år 8. Valg Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Børge Korsholm villig til genvalg Anne Vilmann villig til genvalg Signe Skorstengaard genopstiller ikke Valg af bestyrelsessuppleant Erik Nordahl-Pedersen villig til genvalg Revisor 9. Eventuelt Ad1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Svend Møller som dirigent, hvilket enstemmigt blev vedtaget. Ad 2. Valg af referant og 2 stemmetællere Bestyrelsen foreslog Stefan Andersen som referant. Til stemmetællere valgtes Vagn Schönemann samt Jørgen Jørgensen Ad 3. Optælling af stemmeberettigede Det blev konstateret, at der var 33 stemmeberettigede tilstede Ad 4. Beretning til godkendelse Formand Børge Korsholm indledte sin beretning med, at orientere om, at de enkelte udvalgsformænd ville uddybe punkter inden for deres respektive områder. Medlemsantallet: 180 medlemmer mod 188 året før, altså en tilbagegang på 8 68 medlemmer er under 25 år mod 69 sidste år og det er en tilbagegang på 1. Ekstra aktiviteter for at få nye medlemmer: Sommertennisskole igen i år i samarbejde med kommunens aktiv sommer. Der var en mange børn der meldte sig ind, men også en del forældre. Det er nok den måde der er mest effektiv måde at gøre reklame for klubben.

2 Vi har også stadig 2 times gratis træning til nye medlemmer Træning: Vi har d.d. 3 faste trænere nemlig Paulo, Anders Beier og Ditlev Vallentin som kører i nogle faste rammer. Derudover har vi som noget nyt Irena Tully som har trænet nogle hold motionister Udvalgsformændene vil komme ind på deres respektive træningsområde Klubfesten: Vi afholdte en klubfest med ca 30 deltagere. Da der ikke var så mange tilmeldte, valgte vi at holder det på restaurant Bollinis på klubbens regning. Vi fik serveret 3 retter. Herefter sluttede vi af i klubhuset hvor der var kaffe og lagkage, og hvor der var frie drinks Hjemmesiden. Hjemmesiden kører som det skal, men der er lavet en ny hjemmeside via klubmodul Banebookingsystemet Ja, det har været nede nogle gange, men også her er der kommet noget nyt. Videoanlægget i hallen. Kører som det skal Udendørsbanerne: Jeg synes banerne har været rimelige gode i år. Der var dog lige i starten, hvor de var alt for løse, men det synes jeg vores banemand Kalle og vandingsanlægget fik styr på. Vandingsanlægget: Det har kørt ret stabilt. Dog har det været tilstoppet et par gange. Klubhuset. Vores omklædning og baderum er færdige. Der er blevet malet i de resterende rum så det ser pænt ud nu. Der er blevet etableret antenne til vores fjernsyn derover. Hallen For ca. 9 år siden fik vi har fået en henvendelse fra kommunen at man vil ændre på vores tilskudsregler til hallen. Kommunen har nu rørt lidt på sig, og vi har nu en 3 års aftale. Seniorudvalg v/signe Skorstengaard I SLTU s holdturnering i 2013 deltog vi med 2 hold, et mixhold i serie 1 og et rent herrehold i sjællandsserien. Mixholdet endte i den sidste halvdel i bunden, og herreholdet endte desværre helt i bunden. I den kommende sæson har SLTU lavet lidt om på deres seniorholdturnering og også lavet rene damehold og herrehold, hvilket har gjort at vores mixhold, som vi stadig ønsker at bibeholde, er kommet i en lidt tilfældig række med de hold som også stadig vil stille op med mixhold. Det bliver derfor spændende og se hvilke modstandere vi får i år. Den kommende sommersæson bliver også lidt anderledes mht. træning, da der kun er enkelte seniorspillere som ønsker at få træning, hvorimod de resterende hellere selv vil spille. Derfor bliver der som udgangspunkt ikke nogle seniortræning i sommersæsonen. Desværre har flere af de unge senior også meldt ud, at de heller ikke vil træne eller spille holdkamp til sommer, pga. skole og andre aktiviteter, så vi har i seniorudvalget valgt ikke at stille op med herreholdet, men kun at stille op med vores mixhold i holdturneringen. Sommersæsonen blev sluttet af med klubmesterskaberne for seniorer og motionisterne og den fælles finaledag med juniorer og det forløb ganske udmærket. Dog var der lidt færre tilmeldinger end sidste år, så det var ikke muligt at oprette alle rækkerne.

3 I vintersæsonen har seniorerne også haft et ugentligt træningshold, men uden den store tilslutning. Vi var også med i SLTU s indendørs holdturnering med et herrehold, men her blev vi desværre smidt ud af turneringen og fik en bøde på 500 kr. fordi vi ikke havde nok spillere der havde lyst til at tage til Nakskov og spille. I seniorudvalget har vi et rigtig godt festudvalg, så hvis der er noget vi er gode til, så er det at holde nogle gode fester, og dem er der også blevet nogle af. Det er jeg også sikker på at vi bliver ved med, for sammenholdet er noget der betyder rigtigt meget for seniorerne. Motionistudvalg v/anne Vilmann En utrolig vellykket Tyrkiet-tennistur er vi lige hjemkommet fra. Det er selvfølgelig ikke kun for 60+ ere, det er en tur for alle. Der er ingen tilskud til, men det er en fantastisk tur, som virkelig kan anbefales. Så har vi i den forgangne sæson haft vores tre hold med i SLTU-turneringen. Vi var ikke helt oppe på pokalniveau, men vi klarede os pænt. Vi havde mange kampe hjemme, fordi SLTU brugte et nyt system, hvor de ikke kikkede på, hvem der spillede hvor, blot lod lodtrækning styre det. Det gav os lidt problemer med at være på banerne. Vi havde mange hyggelige spisestunder bagefter med gæsteklubber. Vi fortsætter med tre hold, et i pulje 2 og to i pulje 3, så vi har fortsat brug for alle jer dejlige spillere, der vil gøre en indsats for Hedehusene tennisklub. Fremover vil vi styre det lidt mere, SLTU kikker mere på kapaciteten, og vi har flyttet de fleste af vore hjemmekampe til om mandagen, så der spilles altså turnering både mandage og tirsdage. Spilleplanerne følger snarest. Onsdags-drop-in fortsætter som vanligt med stor tilslutning, næsten alle baner er fyldt op de første kampe. Den første onsdag i måneden er der fællesspisning. Vi får formidabel mad takket være i høj grad vores formands dejlige kokkeevner samt gode bidrag fra forskellige hjælpere. Hele vinteren har vi spillet Drop-in i hallen søndag formiddag. Vores 60+-tennis er en velfungerende succes. Vi har såvel udendørs som indendørs spillet hele året tirsdag, torsdag og fredag formiddag. Vi spiller fra kl 9-12, og der har været så stor tilslutning, så kaffebordene (læs: oversidderne) mellem kampene har været overfyldte. I et forsøg på at matche ældresporten i de andre idrætsgrene havde vi en ordning med 200kr s medlemmer. Det gav os nogle problemer med, at nogle medlemmer så ikke havde adgang til træning, fitness, turneringer mm., så vi har valgt at udfase ordningen pr 1/ Vi har to hold med motionisttræning tirsdag og onsdag aften med Paulo, og som noget nyt har vi nogle onsdage de sidste måneder har et Særlig60+træne-hold med Irena Tully som træner. Juniorudvalg v/phong Kim Resume af Juniorafdelingens punkter fra Generalforsamlingen Året der gik: - Båstad turen 2013 med 21 deltagere var en stor succes. Vi fik økonomisk støtte fra Tennisklubben samt et sponsorat på kr fra R2 Group. Vi var afsted 2 dage med tennis nogle timer hver dag. - I Holdturneringen havde vi 2 deltagende hold med et rent U14 pigehold, hvor vi endte på en 2. Plads i vores pulje, men som ikke var nok til slutspillet. Derudover havde vi et rent drengehold i u16, som endte på en 3. Plads i deres pulje. - Vi havde tilmeldt os til at stå for to turneringer i 2013 udendørssæsonen for junior piger u14 og drenge u14, men de blev desværre ikke til noget pga. manglende deltagere. - Tennisskolen i år, som blev afholdt som en del af Kommunens Aktiv sommer, var ikke den store succes pga. ændrede datoer. Der var derfor ikke nogen af deltagerne, som meldte sig ind i klubben. - Øvrige arrangementer (jeg glemte at nævne disse punkter til generalforsamlingen). Påsketurnering for vores mindre spillere med pizza og påskeægge jagt samt vores overnatning i hallen med stor succes. - Igen i 2013 har Rasmus Munksø bemærket sig ved at komme højere op på ranglisten, nuværende placering nr. 57. Derudover har vi en del andre aktive turneringsspillere, omfattende: Mads Kurtzhals, Jacob Høyer, Alexandra Hestbech, Laura Graversen og Caroline Kim.

4 Kommende begivenheder i 2014: - Båstad tur med økonomisk støtte fra Klubben samt sponsorat fra Novo Nordisk på kr med 14 deltagere. Opholdet strækker sig fra fredag d. 25. April til søndag d. 27. April. - Tennisskolen afholdes i uge 27. Fra d. 30. Juni til d. 3 juli. Fra kl Derudover har vi tilmeldt et rent pigehold i u16 b-rækken samt et drengehold b-rækken u14. - Igen i år vil vi holde junior klubmesterskab, som skal løbe af stablen i august og september - Derudover vil trænerne sørge for at der i løbet af året bliver holdt forskellige juniorarrangementer, muligvis i form af overnatning og turneringer. Haludvalg v/jørgen Skorstengaard Udlejningen er i det forgangne år forløbet som den plejer. Om eftermiddagen har vi brugt ca. 22 timer til træning af vores medlemmer. I årets løb har vi haft udlejninger til 26 faste timer. I weekenderne har vi haft udlejning til SLTU ialt 7 gange. Her vil jeg gerne takke vores turneringsledere, Claus Vallentin og hans sønner, som har stillet sig til rådighed. Om formiddagen på tirsdage, torsdage og fredage er banerne fast optaget af +60 spillere, som spiller uden yderligere beregning. I de øvrige ledige timer er der solgt løse timer for ca kr. svarende til ca. 110 timers tennis. Igen i år har vi delt baner med Blåkilde Tennisklub. Vi har netop indgået en fortsættelse af aftalen med kommunen om, at Blåkilde Tennisklub råder over banerne om mandagen og ca. hver anden lørdag. I den udstrækning at Blåkilde ikke selv kan benytte banerne, må vi leje dem ud til vores medlemmer. Motionslokalet bliver flittigt benyttet, både sommer og vinter. Jeg har indtil nu udleveret 30 nøgler til det bagerste rum. Tilskud til hallen er den vigtigste indtægtskilde for klubben. I det seneste regnskabsår, har hallen fået kr. fra kommunen. Tilskuddet er forhandlet som et fast beløb frem til Heraf bruges de kr. til terminsydelse på vores krf.lån. Resten skal bruges til driften af hallen, herunder også almindelig vedligeholdelse. De faste driftsudgifter udgør ca kr. På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at gøre noget ved rengøringen i Hallen. Fra 1. oktober er frekvensen af den ugentlige rengøring derfor blevet fordoblet på toiletterne og i baderummene. Det er mit indtryk, at dette har hjulpet, idet jeg kun har fået positive tilbagemeldinger. I løbet af sommeren går jeg med tanker om at få malet stregerne op, idet de flere steder er ved at være slidte. Til slut kan jeg oplyse, at Hedehus Hallen har doneret deres gulvvaskemaskine til os, idet de har fået en ny. Ad 5. Regnskab til godkendelse Kassereren Inga Ellemo fremlagde regnskabet for Der blev gjort opmærksom på, at der for år 2013 og fremover kun vil blive udarbejdet et samlet regnskab for Klubben og Hallen. Det samlede resultat udviste et tab på tkr. 20 og en balancesum på tkr Efter nogle få spørgsmål fra forsamlingen blev regnskabet enstemmigt godkendt. Ad 6. Indkomne forslag Der var ingen forslag indkommet. Ad 7. Godkendelse af budget, herunder kontingent for det kommende år Kassereren Inga Ellemo fremlagde budgettet for 2014 der var udarbejdet med uændret kontingentbetaling. Budget og kontingentbetaling blev godkendt af forsamlingen. Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Børge Korsholm var villig til genvalg og valgtes uden andre modkandidater Anne Vilmann var villig til genvalg og valgtes uden andre modkandidater Signe Skorstengaard ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Palle Jensen som bestyrelsesmedlem. Der da ikke var andre modkandidater blev Palle Jensen valgt.

5 Erik Nordahl-Pedersen var villig til genvalg og blev valgt som bestyrelsessuppleant uden modkandidater RIH-Revision blev genvalgt som revisor. Ad 9. Eventuelt. Bestyrelsen foreslog at udnævne Jørgen Ellemo til æresmedlem af klubben. Dette blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Jørgen Skorstengaard gennemgik klubbens ny hjemmeside, herunder hvordan man registrerede sig som medlem. Der blev fra forsamlingen rettet forslag om indkøb af videoudstyr til brug ved træning samt forslag til reparation/indkøb af ny boldkanon Referat: Stefan Andersen

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamling Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Mandag d. 19. marts 2012 kl. 19.00 i tennisklubbens klubhus Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Madsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg.

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Dagsorden for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013 Generalforsamling fredag den. 24. maj 2013 i Stubbekøbingshallens cafeteria. Deltagere fra gl. bestyrelsen: Pernille, Susanne, Henrik, Tina, Henriette, Jørgen 10 andre medlemmer deltog Fraværende fra gl.

Læs mere

Og jeg vil gerne indlede med at præsentere den siddende bestyrelse:

Og jeg vil gerne indlede med at præsentere den siddende bestyrelse: Bestyrelsens beretning for forenningsåret 2014/15. Tak for ordet. Og jeg vil gerne indlede med at præsentere den siddende bestyrelse: Peter Slifsgaard, næstformand Hanne Lund Jørgensen Jørgen Niendahl

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere