Foto: Jacob Stærk. Fondsoplysninger Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Jacob Stærk. Fondsoplysninger Årsrapport 2014"

Transkript

1 Foto: Jacob Stærk Fondsoplysninger Årsrapport

2 Indholdsfortegnelse INDHOLD ÅRSBERETNING Fondsoplysninger Side 3 Forord Side 4 Vores arbejde Side 6 Vores lande Side 10 Vores projekter Side 15 Vores sponsorer Side 19 Virksomhedssamarbejde Side 21 Vores medarbejdere Side 24 ChildFund Alliance Side 25 ÅRSREGNSKAB Regnskabskommentarer Side 27 Anvendt regnskabspraksis Side 32 Ledelsespåtegning Side 36 Den uafhængige revisors erklæringer Side 37 Resultatopgørelse Side 38 Balance 31. december 2014 Side 40 Pengestrømsopgørelse Side 42 Noter Side 43 Udgives af: BØRNEfonden Udgives elektronisk Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V Tlf Redaktion: Michael Engelbrechtsen (ansv.), Gerhard Dall (red.), Ane Kolby Kristiansen, Rasmus Holm Thomsen, Andreas Nilaus Larsen, Karina Degn-Andersen, Rene Vingaard (layout). BØRNEfonden er en uafhængig udviklingsorganisation baseret på sponsorater og virksomhedssamarbejde. Sammen hjælper vi børn og unge med at skabe deres egen fremtid i nogle af verdens fattigste lande. Skriv til os: 2

3 Fondsoplysninger FONDSOPLYSNINGER Fonden BØRNEfonden Otto Mønsteds gade København V Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 13. januar 1972 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Stine Bosse (formand) Jørgen Bardenfleth (næstformand) Susanne Møller Wallin Jakob Grymer Tholstrup Mads Rieper Henrik Agner Hansen Henrik Nielsen Birgitte Boesen Bestyrelsen modtager ikke vederlag. Ledelse i København CEO Bolette Christensen Business Support Michael Engelbrechtsen, CFO Operations & Program Development Director Anne Smith Petersen Fundraising & Marketing Director Nicolai Eisenreich Ledelse i programlandene Togo, National Director Christa N. Rasmussen Benin, National Director Frédéric S. Caboré Burkina Faso, National Director Vakant Mali, National Director André Sinamenye Kap Verde, Team Liliana Monteiro, Finance Manager & Coordinator Maria do Livramento Silva, Program Development & Operations Manager Virginia Vaz, Sponsor Relations Manager Revisor PriceWaterhouseCoopers (PwC) Strandvejen Hellerup 3

4 Forord VI GIVER BØRN OG LOKALSAMFUND EN FREMTID BØRNEfonden vil muliggøre en bæredygtig fremtid for børn og lokalsamfund i udviklingslande. Sådan lyder vores vision i den netop vedtagne femårige strategi, som udstikker rammerne for BØRNEfondens arbejde frem til BØRNEfonden er Danmarks største private udviklingsorganisation og har eksisteret i mere end 40 år. Med 750 medarbejdere i Vestafrika og København arbejder vi for at forbedre vilkårene for børn og lokalsamfund ved at understøtte børn og unges udvikling, sikre sundhed, uddannelse og stimulere de lokale økonomier. Vi tror på langsigtede løsninger for at opnå bæredygtig udvikling og skabe robuste samfund. Derfor er vi til stede i lokalområderne i år. Trofaste sponsorer og nye indtægtskilder Takket være sponsorer, donationer og projektstøtte har vi igen i 2014 gennemført vores egne programmer i fem vestafrikanske lande Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Mali og Togo og bidraget til partnerorganisationers programmer især i Latinamerika og Asien. De faste månedlige bidrag til over sponsorbørn fra danske og udenlandske sponsorer er rygraden i BØRNEfondens økonomi. Samtidig kan vi glæde os over, at sponsorernes loyale støtte i stigende grad suppleres af andre indtægter. Virksomheder og private fonde har i større omfang end nogensinde før støttet vigtige projekter i vores programlande. Vi anerkendes som en kompetent samarbejdspartner, når offentlige udviklingsmidler fra bl.a. Danida skal fordeles. Og i vores lande etablerer vi i stigende grad samarbejder med lokale virksomheder, organisationer og myndigheder, som på nært hold kan følge de resultater, vores medarbejdere skaber. F.eks. har FN s børnefond UNICEF valgt os som samarbejdspartner i Mali. Den blåstempling er vi glade for. Kompetencer, netværk og erfaringer i Afrika gennem 40 år giver os unikke muligheder vi tør sige, at vi kan Vestafrika. Vi tør sige, at vi kan Vestafrika Samarbejde med virksomheder Et godt eksempel på nytænkning hos både BØRNEfonden og erhvervslivet er vores samarbejde med Falck. Sammen vil vi i de næste to år uddanne sundhedspersonale og opgradere sundhedsklinikker i Benin. Denne overførsel af viden skal skabe bedre rammer for fødsler og dermed nedbringe mødre- og børnedødeligheden. Vi har store forventninger til samarbejdet, også fordi det bliver første gang, en dansk udviklingsorganisation går sammen med en privat aktør på sundhedsområdet på denne måde. I Mali har vi særlig succes med at indgå samarbejdsaftaler med lokale virksomheder. Jeg følte stolthed på kollegernes vegne, da direktøren for en af landets 4

5 Forord største virksomheder sagde til mig: Jeg donerer gerne til BØRNEfonden det er jo fremtidens kunder for mit selskab. Mulighedernes kontinent Han har set potentialet i Vestafrika. Vi kæmper videre for at ændre folks opfattelse af Afrika fra et kontinent med store problemer til et kontinent med store muligheder. Faglige uddannelser til unge er et af vores indsatsområder, og dermed bidrager vi til at udvikle unge til en vigtig ressource, som kan skaffe sig selv en bedre fremtid og dermed gøre Afrika rigere. Det vil give de unge håb - frem for frustration og desperation Når vi møder afrikanske unge, gentager de igen og igen det samme ønske: Et fast job, så de kan forsørge sig selv og bygge en fremtid som familie. Vores strategiske omdrejningspunkt er derfor at medvirke til at skabe flere arbejdspladser. Det vil give de unge håb frem for frustration og desperation. Det har både de og vi i den rige verden brug for. Støtte til forebyggelse af ebola På en trist baggrund fik vi i 2014 særligt udbytte af det lokale samarbejde i landsbyerne og den respekt, der omgiver BØRNEfondens medarbejdere. Vi besluttede at give høj prioritet til arbejdet med at forebygge den skræmmende ebola epidemi i håb om, at sygdommen kunne holdes ude af Mali, Burkina Faso, Benin og Togo. To millioner mennesker har fået gavn af vores forebyggelsesindsats. Børn skal beskyttes mod vold Kampen for børns beskyttelse og rettigheder vejer tungt hos BØRNEfonden. Derfor arbejder vi sammen med 11 andre nationale organisationer i ChildFund Alliance for, at forebyggelse af vold mod børn skal prioriteres, når FN s udviklingsmål frem mod 2030 fastlægges til efteråret underskrifter er afleveret til FN heraf ca danske. Ifølge en WHO rapport fra 2014 oplever mindst hvert fjerde barn i verden fysiske overgreb. Derfor er det vigtigt, at verdenssamfundet sender et klart signal om, at vold mod børn er uacceptabelt målene lægger politiske forpligtelser på mange lande, og det vil gøre en kæmpe forskel for børnene. Tak for jeres støtte BØRNEfondens arbejde for børn, familier og lokalsamfund kan kun foregå takket være de mange bidrag fra private sponsorer, virksomheder og fonde. På de følgende sider fortæller vi detaljeret om mange af de resultater, som vi skabte i Jeg ønsker alle god læsning. Bolette Christensen CEO Det var glædeligt at opleve, at vores sponsorer støttede indsamlingen til ebola-forebyggelse med kroner, som yderligere blev suppleret med en donation på kroner fra Novo Nordisk Fonden og kroner fra vores svenske søsterorganisation Barnfonden. 5

6 Vores arbejde VORES ARBEJDE OG RESULTATER BØRNEfonden arbejder med et langsigtet og bæredygtigt perspektiv, der tager højde for børns forskellige behov igennem deres opvækst fra spæd til ung. I vores fem programlande arbejder vi ud fra en model, vi kalder Community Development Cycle, som består af tre femårige faser. Faserne følger børnenes udvikling og behov, fra de er spæde til de er unge voksne. På tværs af faserne arbejder vi med fire indsatsområder, der tilsammen støtter op om børn og unges opvækst og lokalsamfundenes udvikling: Børn & Udvikling, Sundhed, Uddannelse og Indkomstskabelse. De fire indsatsområder er hver især vigtige og supplerer hinanden, så børnene og deres lokalområder bliver mere modstandsdygtige over for f.eks. klimatiske, politiske, økonomiske og befolkningsmæssige forandringer. Vi arbejder ud fra FNs udviklingsmål og FNs Børnekonvention med fokus på børn og unges rettigheder. For eksempel, at alle børn har ret til en identitet, skolegang og sundhedsydelser. Rettighedsbaseret arbejde styrker børnene, deres forældre og lokale myndigheder i at forstå rettighederne og arbejde i overensstemmelse med dem. Fase 1: Småbørn I første fase i Community Development Cycle er fokus på småbørn i alderen 0-5 år. Det er vigtigt, at de får en sund start på livet med ernæringsrigtig mad, vaccinationer, behandling ved sygdom og psykosocial stimulering i samspil med børn og voksne omkring dem. I samarbejde med de lokale sundhedscentre har BØRNEfonden i 2014 holdt ernæringsmøder for mødre og deres småbørn, hvor de har lært om ernæring, hygiejne og almindeligt forekommende sygdomme, f.eks. malaria. Børnene er blevet vejet og børn i Burkina Faso blev målt og vejet, og mødrene fik rådgivning fulgt måned for måned, så der kan gribes ind, hvis et barn er under- eller fejlernæret. Når BØRNEfonden åbner udviklingscentre i nye områder, falder fejl- og 6

7 Vores arbejde underernæringen blandt små børn drastisk i området. En anden nøgleaktivitet i den første fase er at øge adgangen til børnehaver gennem nybyggeri, træning af lærere og ved at stimulere børn i og uden for børnehave til skolegang. Nedbringer børnedødelighed BØRNEfondens ernæringsarbejde og vaccinationskampagner støtter op om FNs mål om at bekæmpe børnedødelighed. I Burkina Faso har vi i 2014 bidraget til, at mere end børn blev målt, og mødrene fik ernæringsrådgivning på de lokale sundhedsklinikker. Ligeledes i Burkina Faso medførte dør-til-dør besøg i hjemmene, at børn blev vaccineret. Ernæringstilstanden i de områder, BØRNEfonden arbejder i, er bedre end landsgennemsnittet i Burkina Faso. Rent vand og latriner BØRNEfondens arbejde bidrager også til FNs mål om at sikre adgang til rent vand og sanitet bl.a. i Burkina Faso, hvor der blev boret 18 brønde med rent vand til omkring mennesker, og i Togo gennem samarbejde med mere end familier om at etablere og anvende latriner, så man nedsætter forekomsten af afføring i det fri og derved reducerer risikoen for spredning af sygdomme. Fødselsattester Det forventes, at FNs nye udviklingsmål for perioden The Sustainable Development Goals kommer til at have et større fokus på børns rettigheder, herunder børns ret til en identitet. BØRNEfonden arbejder allerede fokuseret med dette område og har i 2014 været med til at sikre, at mere end børn i Benin har fået en fødselsattest. I Burkina Faso har vi lavet radioprogrammer med oplysning om, hvor vigtigt det er, at børn får en fødselsattest. Det vurderes, at radioprogrammerne er blevet hørt af mere end mennesker børn har fået bedre uddannelsesmuligheder Fase 2: Børn I anden fase af Community Development Cycle fokuserer BØRNEfonden på initiativer, der støtter børn i skolealderen. De eksisterende skoler i lokalsamfundene opkvalificeres og der bygges nye. En stor del af arbejdet går ud på at engagere forældre til at tage del i skolebestyrelserne, så der kommer styr på skolernes drift, og sikre, at lærerne lever op til deres forpligtigelser. Der er stor risiko for smitte af sygdomme, når så mange børn er samlet på et sted. Derfor sørger BØRNEfonden også for, at der er adgang til latriner og rent vand i skolerne. Børnene bliver undervist i hygiejne, håndvask og lærer, hvordan de undgår at blive syge eller smitte klassekammerater. 7

8 Vores arbejde Flere børn i skole BØRNEfondens indsats på uddannelsesområdet bidrager til FNs mål om at sikre alle børn adgang til grundskoleuddannelse. I 2014 har BØRNEfonden i Benin gennem sit arbejde med at styrke uddannelsesmulighederne nået omkring elever (i alle tre faser) med blandt andet opførelse af skolebygninger, efteruddannelse af lærere og styrkelse af børn og unge i secondary school og på universiteter i Kap Verde fik betalt skoleudgifter skolebestyrelser. Alle disse tiltag er med til at give flere børn mulighed for at komme i skole og forbedre rammerne for læring, så børnene får mere ud af deres skolegang. Nye faciliteter og skolematerialer I Kap Verde har der i 2014 været fokus på at forbedre læringsmiljøet for skolebørnene. BØRNEfonden har bl.a. bidraget med at betale udgifter til skolegang for børn og unge i secondary school og på universiteter. BØRNEfonden har ydet støtte til skolematerialer til elever, samt renoveret skolebygninger og bygget nye faciliteter, f.eks. klasselokaler, biblioteker, skolekantiner, drikkevandstanke og toiletter. Fase 3: Unge Sidste fase af BØRNEfondens cyklus har fokus på de unge. Afrika er det kontinent i verden, hvor unge udgør den største del af befolkningen, og kontinentet er udfordret af en stor ungdomsarbejdsløshed. De unge i Afrika besidder et stort potentiale for den fremtidige vækstskabelse, og det er derfor vigtigt at sikre, at de unge får en uddannelse og bliver godt klædt på til deres voksenliv. De har bl.a. brug for beskyttelse og viden om samfundet og deres rettigheder. Men de har også brug for en indtægt, så de kan tage vare på sig selv og deres familie. BØRNEfondens tredje udviklingsfase arbejder derfor med livsfærdigheder, jobskabelse og tekniske uddannelser, og vi er med til at sikre bedre adgang til de øverste klassetrin af folkeskoleuddannelsen. Unge får en indtægt I 2014 var BØRNEfonden bl.a. med til at sikre mere end unge i Mali en indtægt, idet de blev trænet i landbrugsproduktion. Tilsammen opdyrkede de unge mere end hektar land, hvor de høstede mere end tons korn. Langsigtet og fleksibel planlægning BØRNEfondens arbejde med Community Development Cycle giver os mulighed for at lave langsigtet planlægning i lokalsamfundene. Det gør samfundene robuste. Modellen er fleksibel, da der ofte sker ændringer i omverdenen lokalt og globalt. Da der kom et stort udbrud af ebola i Vestafrika, tilpassede vi de planlagte aktiviteter med hjælp fra bidragene fra vores sponsorer og tilføjede nye, så lokalbefolkningen hurtigt blev oplyst om, hvordan sygdommen smitter, og hvordan man forebygger smitten. BØRNEfonden arbejder med lokalsamfund, dvs. befolkningen, institutionerne og myndighederne. I samarbejde med disse styrker vi de samfund, som børn og unge vokser op i, så der skabes bæredygtig udvikling, ikke afhængighed. 8

9 Vores arbejde Seksualundervisning Teenagere og unge har derudover brug for viden om seksualitet og prævention, så de kan forblive sunde og raske og planlægge deres kommende familieliv. Knap unge i Burkina Faso er oplyst om ungdomstilbud I grupper undervises unge i, hvordan de passer på sig selv og hinanden. I Mali og Burkina Faso har vi i 2014 i samarbejde med sundhedscentre og skoler gennemført seksualundervisning og debatter for omkring unge på 59 skoler. I Burkina Faso er knap unge blevet oplyst om, hvilke sundhedstilbud de kan gøre brug af på de lokale sundhedscentre. Unge hjælpes videre i voksenlivet I 2014 har BØRNEfonden i Mali efter længere tids benarbejde indgået aftale med undervisningsministeriet om inkludering af undervisning i livsfærdigheder, som er nødvendige for at komme godt videre i voksenlivet. Et sådant samarbejde med myndighederne er essentielt for at sikre, at også fremtidige generationer af unge får en god uddannelse og lærer om demokrati og deltagelse i samfundslivet. Helhedsorienteret indsats BØRNEfonden arbejder helhedsorienteret med børn, familier og lokalsamfund. Det nytter ikke noget at sende børn i skole, hvis læreren ikke er kompetent. Det nytter heller ikke noget, at barnet lærer om håndvask og hygiejne, hvis der ikke er adgang til rent vand. Derfor hænger information og oplysning sammen med opbygning af infrastruktur og adgang til sociale serviceydelser. 9

10 Vores lande Benin I BENIN KOMMER FLERE BØRN I SKOLE I 2014 fejrede BØRNEfonden 20 års jubilæum i Benin. For 20 år siden var Benin et fattigt land, som lige havde opnået demokrati og en ny grundlov efter 20 år med et militærregime. Især i landområderne var der fattigdom og stor mangel på infrastruktur og skoler. Alt skulle genopbygges. Der var ikke blevet uddannet lærere i mange år, så kvaliteten i undervisningen var et stort problem. Meget få børn kom i skole, og børnehaver fandtes ikke uden for hovedstaden. Når BØRNEfonden er til stede i et lokalområde, sikrer vi, at børnene kommer i skole. Det er helt essentielt, for det er vejen ud af fattigdom, da kompetencer giver flere muligheder i livet. BØRNEfonden arbejder også for at forbedre forholdene i skolerne. Vi bygger skoler og bidrager til at dække udgifter til børnenes skolegang såsom skoleuniformer og skolematerialer. Vi underviser også lærere i bedre undervisningsmetoder for at sikre høj kvalitet i undervisningen. Benin i 2014 BENIN 2014 Sponsorbørn Målgruppe (personer) Omsætning sponsorater Omsætning projekter Porto-Novo Cotonou Resultater fra skoleområdet børn er blevet indskrevet i skole. 34 klasseværelser til børnehaver, 24 klasseværelser til primary schools og 15 til secondary schools er blevet bygget. 371 lokale butikker med skoleudstyr åbnet. Dermed har børn fået adgang til skoleudstyr. Det betyder, at flere børn er fortsat i skole. 47 undervisningsvejledere er blevet trænet i at lave børnevenlige skoler med gode læringsmiljøer. 25,6 mio. DKK 1,1 mio. DKK Lokalt ansatte

11 Vores lande Togo VI SIKRER RETTIGHEDER I TOGO BØRNEfonden arbejder med indsatsområdet Børn & Udvikling. Under denne overskrift arbejder vi på at give børn ret til medindflydelse og deltagelse i samfundet samt beskyttelse. Vi arbejder dagligt for, at børn ikke skal udsættes for vold i Togo. I lokalområderne har der været oplysningskampagner for at skabe bevidsthed om de langsigtede skadevirkninger ved brug af vold. Dette har ført til oprettelse af lokalkomiteer, som har arbejdet for at etablere beskyttelsesmekanismer, der skal forebygge og håndtere vold og overgreb mod børn. I Togo har BØRNEfonden støttet 44 ungdomsklubber i at promovere børn og unges rettigheder. Disse ungdomsklubber spiller lokalt en vigtig rolle i forhold til at lave ung-til-ung formidling og skabe bevidsthed i lokalsamfundene omkring børns ret til beskyttelse. De unge har derigennem opnået vigtige livsfærdigheder, der styrker deres rolle som aktive samfundsborgere. Togo i 2014 Lome Resultater fra Børn & Udvikling børn og unge har deltaget i ung-til-ung formidlernes aktiviteter forældre har deltaget i oplysningskampagner om vigtigheden af fødselsattester. 775 ung-til-ung formidlere har informeret omkring børns ret til beskyttelse blandt deres jævnaldrende. Cirka 100 mænd og kvinder har modtaget undervisning i børns rettigheder. 44 ungdomsklubber er aktive i at promovere børn og unges rettigheder børn, unge og voksne har deltaget i The Day of the African Child den 16. juni. TOGO 2014 Sponsorbørn Målgruppe (personer) Omsætning sponsorater 23,5 mio. DKK Omsætning projekter 3,6 mio. DKK Lokalt ansatte

12 Mali Vores lande VI FOREBYGGER EBOLA I MALI Det første udbrud af ebola i Vestafrika kom i årets løb fuldstændig ud af kontrol pga. manglende koordinering, ressourcer og kompetencer i sundhedssystemerne. I hele regionen dør børn fortsat af helt almindelige og helbredelige sygdomme såsom diarre, luftvejsinfektioner og malaria. Liberia, Sierra Leone og Guinea har været hårdest ramt af ebolaudbruddet. Men også i Mali, hvor BØRNEfonden arbejder har der været tilfælde af ebola. BØRNEfonden igangsatte derfor i Mali og i resten af vores programlande i Vestafrika aktiviteter for at forebygge ebola. Nødvendigheden af at styrke de vestafrikanske sundhedssystemer og befolkningens mulighed for at skabe sunde rammer for deres børns opvækst er blot blevet endnu tydeligere. BØRNEfonden arbejder med disse problemer gennem kapacitetsopbygning af sundhedsklinikker og forebyggelsestiltag i befolkningen. I 2014 har der særligt været fokus på at forebygge fejlernæring, at forbedre hygiejne og sanitet og på forebyggelse af ebola. Bamako Mali i 2014 Resultater fra sundhedsområdet Med hjælp fra vigtige økonomiske bidrag fra vores sponsorer og Novo Nordisk Fonden blev ca mennesker i Mali oplyst om, hvad ebola er, hvordan virussen smitter, og hvordan man undgår at blive smittet. BØRNEfonden var i 2014 med til at organisere næsten ernæringssessioner, hvor mere end børn blev tjekket. Man identificerede moderat fejlernærede børn og svært fejlernærede børn. Takket være BØRNEfondens intense oplysningsarbejde om hygiejne og sanitet i 2014 er mere end mennesker i 129 landsbyer begyndt at benytte latriner, hvilket nedbringer mængden af afføring, og derved smitte, i omgivelserne. I hver landsby er der nedsat en hygiejnekomite. MALI 2014 Sponsorbørn Målgruppe (personer) Omsætning sponsorater 27,2 mio. DKK Omsætning projekter 9,3 mio. DKK Lokalt ansatte

13 Vores lande Kap Verde Santo Antao Sao Vicente Santa Luzie Sal Sao Nicolau VI UDDANNER IVÆRKSÆTTERE I KAP VERDE Brava Fogo Santiago Maio Praia Boa Vista Kap Verde er fortsat et af de mest stabile demokratier i Afrika. Landets økonomiske udvikling er på trods af de tætte bånd til de kriseramte europæiske økonomier i Spanien og Portugal fortsat positiv. Den 23. november 2014 gik vulkanen på øen Fogo i udbrud og ødelagde store dele af øens bebyggelser og landbrugsjord, heriblandt huse og jord, der tilhørte 51 familier støttet af BØRNEfonden. Ingen personer kom til skade under udbruddet, og alle familier er genhuset andre steder med hjælp fra BØRNEfonden. Kap Verde i 2014 Resultater inden for iværksætteri 641 unge har fået iværksættertræning, så de kan starte egen virksomhed. 139 unge er blevet trænet i at lave en forretningsplan. Der er sammen med lokale myndigheder og partnere afholdt seminarer for unge iværksættere med deltagelse af unge. 385 unge har fået erhvervsrelevant træning. Udbruddet og den efterfølgende genrejsning af lokalsamfundet har sat fokus på vigtigheden af, at BØRNEfonden bidrager til at skabe robuste samfund, der evner at rejse sig selv efter sådanne kriser. Dette gør vi blandt andet gennem undervisning og aktiviteter i iværksætteri. KAP VERDE 2014 Sponsorbørn Målgruppe (personer) Omsætning sponsorater 15,6 mio. DKK Lokalt ansatte 72 13

14 Vores lande VI STØTTER UNGE I BURKINA FASO Ouagadougou Burkina Faso fik en ny præsident i 2014, efter at Blaise Campaore forlod landet den 30. oktober, da demonstrationer i hovedstaden Ouagadougou tvang ham ud. Det var særligt de unge, der gik på gaden og krævede forandringer. De fleste af dem er uuddannede og arbejdsløse unge med begrænset tiltro til deres fremtid i Burkina Faso under den siddende præsident. For mange unge i BØRNEfondens områder i Burkina Faso er det vanskeligt at finde et meningsfuldt arbejde, når de forlader skolen. For dem, der dropper ud af skolen, er det endnu sværere. De unge spiller en vigtig rolle i den fremtidige udvikling i Vestafrika. I Afrika er halvdelen af befolkningen under 25 år, og ungdomsarbejdsløsheden er høj. Disse børn og unge vokser op og skal have mad, indkomst, bolig og et håb om en anstændig tilværelse, så deres liv bliver værd at leve. De unge skal være en del af samfundet, og derfor har BØRNEfonden i 2014 påbegyndt et mere fokuseret arbejde for unge i alle vores programlande. Burkina Faso i 2014 Resultater fra ungeområdet Ca unge er blevet styrket i deres tekniske færdigheder inden for landbrug, kunsthåndværk og iværksætteri. 741 unge har deltaget i sommerferieaktiviteter for at forebygge, at de dropper ud af skolen og flytter ind til byen. Ud af 256 sponsorbørn, som er droppet ud af skolen, tog 130 imod vores særlige indsats, og resultatet er at: 40 unge er vendt tilbage til en formel skoleuddannelse. 90 unge har færdiggjort en kort eller længerevarende erhvervsuddannelse inden for bl.a. landbrug, gartneri, husdyravl, frisør, biavl, bagning, syerske m.m. Ud af disse 90 unge var 41 unge i stand til at starte produktion på egen hånd i løbet af 2014 og tjene en indkomst. BURKINA FASO 2014 Sponsorbørn Målgruppe (personer) Omsætning sponsorater 20 mio. DKK Omsætning projekter 3,8 mio. DKK Lokalt ansatte

15 Vores projekter DANMARKS INDSAMLING & CISU 8 vigtige projekter BØRNEfonden er en af de 12 velgørende organisationer, der hvert år deltager i Danmarks Indsamling. Indtægterne herfra og fra Civilsamfund i Udvikling (CISU), der er finansieret af Udenrigsministeriet, muliggør en række vigtige udviklingsprojekter i vores programlande. Disse projekter understøtter vores strategi og supplerer det udviklingsarbejde, som vi udfører for private sponsormidler. DANMARKS INDSAMLING Forebyggelse af vold i skoler - Togo I Danmarks Indsamlingsprojektet fra 2011 var formålet at bekæmpe vold i uddannelsessektoren og på lærepladser. Projektet har via ung-til-ung formidling givet unge redskaber til at oplyse om, hvordan de beskytter sig mod vold. I samarbejde med uddannelsessystemet og Socialministeriet er der udviklet lærermanualer, og lærere er uddannet i positive læringsmetoder. Der er udført oplysningskampagner til forældrene om konsekvenserne af vold og om børns ret til en uddannelse uden vold. Projektet blev afsluttet den 31. december BØRNEfonden har fået bevilget 4,8 mio. DKK af CISU til et nyt 3-årigt projekt, der bygger på de gode resultater i dette projekt. Antallet af børn, der har været udsat for vold i hjemmene, på uddannelsessteder eller andre steder, er reduceret med 21 %. Derudover har unge organiseret sig i kampen for at promovere deres rettigheder og herigennem opnået vigtige livsfærdigheder, ligesom der er skabt en forbedret dialog og forståelse mellem børn, unge og voksne. Budget: DKK DI midler: DKK Andre midler: DKK Resultat for hele projektet Projektet har ført til mærkbare resultater i forhold til at mindske vold i skolerne og på lærepladser. Antallet af skoler, der benytter sig af fysisk afstraffelse, er reduceret med 52 %. Antallet af lærepladser, der benytter sig af fysisk afstraffelse, er reduceret med 29,5 %. 15

16 Vores projekter Håb om en bedre fremtid - Mali I Danmarks Indsamlingsprojektet fra 2012 er formålet at hjælpe unge i Mali med at deltage aktivt i udviklingen af deres lokalområde og forbedre deres chancer for at få et job. Projektet løber fra I 2014 fik projektet for alvor sat skub i aktiviteterne. I gennemførelsen af projektet samarbejder BØRNEfonden med bl.a. ministerierne for teknisk-faglig træning og for uddannelse, den offentlige landbrugstjeneste, lokale handelskamre og med Malis største mikrofinans-institution. Andre partnere er ILO og UNICEF samt mindre lokale NGO er (ASDAP, AJA Mali). Resultater i 2014 Aftale med Undervisningsministeriet om at indføre undervisning i livsfærdigheder såsom seksualundervisning, rettigheder og iværksætteri i to distrikter, hvor BØRNEfonden arbejder. Der arbejdes på at udbrede det nationalt. I 2014 blev unge undervist i livsfærdigheder. Træning af unge i relevante tekniske færdigheder (teknisk-faglige og landbrugsfaglige fag) og basal forretningsforståelse, så de kan opnå beskæftigelse, primært som selvstændige erhvervsdrivende. Adgang til såsæd og gødning til 553 unge landmænd og sikring af land til grøntsagsproduktion for 330 kvinder. Træning af 75 unge i iværksætteri og business management. Budget: DKK En god start på livet - Burkina Faso I Danmarks Indsamlingsprojektet fra 2013 er formålet at skabe en god start på livet for småbørn. Dette skal ske ved at videreuddanne børnehavelærere i ernæringsrigtig kost, hygiejne og stimulering af børns psykomotoriske udvikling. Det forventes, at projektet vil have en positiv effekt på ca børn i alderen 0-6 år. Herudover vil ca. 140 sundheds- og ernæringsrådgivere blive uddannet i børns udvikling, så de kan rådgive forældre om børns tidlige udvikling. Børnehaver er generelt ikke særlig udbredt i Burkina Faso. Børnehavelærere i 34 børnehaver vil få uddannelse i aktive læringsmetoder og psykomotorisk stimulering. Desuden vil der blive etableret adgang til sund mad som en del af børnehavetilbuddet i de berørte børnehaver. Resultater i 2014: Der er blevet udviklet nye træningsmanualer. Fædre og mødre samt undervisere har fået ekstra uddannelse. Der er gennemført en grundlæggende undersøgelse af forældre og læreres viden, færdigheder og evner i forhold til børns udvikling og ernæring. Budget: DKK

17 Vores projekter Nedbringelse af mødre- og spædbørnsdødelighed - Benin I Danmarks Indsamlingsprojektet fra 2014 er BØRNEfonden gået sammen med bl.a. Falck for at nedbringe mødre- og spædbørnsdødelighed og hjælpe forældreløse børn. I 2014 har vi udviklet et unikt træningsmateriale til lokalbefolkningen i mor/ barn-sundhed og førstehjælp. Materialet skal ved hjælp af træning-af-træner-princippet nå ud til 300 mænd og kvinder, så de kan udbrede budskaber i deres lokalsamfund om farer og komplikationer i forbindelse med graviditet og opsøge hjælp rettidigt. Derudover er der indgået samarbejde med sundhedsmyndighederne om at opgradere sundhedsklinikker med udstyr, så fødsler bliver mere sikre. Yderligere bliver jordemødre, sygeplejersker og assistenter efteruddannet, ligesom sociale myndigheder og familier får efteruddannelse i beskyttelse og forvaltning af forældreløse børns rettigheder. Budget: DKK CISU Iværksætteri for unge - Burkina Faso Børnefonden fik i 2014 støtte fra CISU til et partnerskabsprojekt om iværksætteri blandt unge i Burkina Faso. Formålet med projektet er at styrke kapacitet og samarbejde mellem BØRNEfonden og partnerorganisationen ADIJR, der ligesom BØRNEfonden arbejder for og med unge i Zoundweogo provinsen. ADIJR har stor lokal forankring, men har til gengæld behov for at styrke sin administrative og organisatoriske kapacitet, hvilket projektet vil adressere. I projektet skal der udvikles en ny metodisk tilgang til arbejdet med unge med udgangspunkt i erfaringer fra lignende projekter i andre organisationer. Budget: DKK CISU midler: DKK Andre midler: DKK Kvalitet i uddannelsen i grundskolen - Burkina Faso Projektet er et tre-årigt projekt, der startede i april 2014, og er støttet af CISU. Det bygger på et tidligere projekt, der har vist gode resultater. Projektet implementeres i samarbejde med IBIS. Formålet er at sikre grunduddannelse af god kvalitet i Bazéga og Ziro provinserne og samtidig gøre undervisningen mere inddragende med fokus på børnenes behov. Ofte har skolerne kun forældet undervisningsmateriale til rådighed, og de bruger gammeldags læringsmetoder og fysisk afstraffelse. Projektet gennemføres på 184 skoler, dvs. for lærere og skoleledere, børn, medlemmer af lokalområdernes skolebestyrelser, 13 interessegrupper inden for uddannelse og 50 pædagogiske 17

18 Vores projekter inspektører og relevante myndigheder på lokalt og nationalt niveau. BØRNEfonden arbejder sammen med de to lokale NGO er, CN-EPT og CCEB, der arbejder med uddannelse. Resultater i 2014: Pigeklubber og elevråd er oprettet på skolerne. Undervisningsmanualer til forældregrupper, pædagogiske vejledere og lærere er udarbejdet. Forældre og lærere er undervist i pædagogik med fokus på børns behov. Lokalområdet er blevet engageret i fortalervirksomhed om uddannelse. Moduler i undervisning af livsfærdigheder blevet udviklet til lærere. Budget: DKK CISU midler: DKK Andre midler: DKK Dette sker ved at kapacitetsopbygge ung-til-ung formidlere i selvorganisering og i at skabe bevidsthed om temaet blandt andre unge og beslutningstagere i deres lokalsamfund. I 2014 er de nu seks officielle ungdomsorganisationer blevet en del af den nationale paraplyorganisation med mulighed for at lave fortalervirksomhed regionalt og nationalt. I lokalsamfundet har de i kraft af deres oplysningsarbejde opnået en vigtig status, og de fem ud af seks ungdomsorganisationer har fået tildelt et stykke jord, hvor de kan bygge og oprette ungdomscentre. Ungdomsorganisationerne arbejder tæt sammen med de lokale sundhedsmyndigheder og lærerne, hvilket har stor betydning for projektets bæredygtighedsstrategi. Projektet implementeres i samarbejde med den lokal NGO JVS. Budget: DKK CISU midler: DKK Andre midler: DKK Unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder - Togo Projektet er et treårigt projekt med opstart i april 2012 støttet af CISU. Formålet er at styrke unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder - Benin Projektet er et 12 måneders partnerskabsprojekt, der blev afsluttet 30. november Projektet er støttet af CISU. Formålet med projektet var at styrke både BØRNEfonden og vores partner FADeC i at arbejde med unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Gennem en fælles læringsproces med fokus på erfaringer og læring især fra BØRNEfondens arbejde med unge i Togo har begge organisationer opnået viden og kompetencer, og der er udviklet materiale, som kan bruges i det videre arbejde med unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Budget: DKK CISU midler: DKK Andre midler: DKK

19 Vores sponsorer BØRNEFONDENS RYGRAD Med danske sponsorater ved udgangen af 2014 er de private sponsorer rygraden i BØRNEfondens økonomi. De sponsorerer et eller flere børn for 220 kr. om måneden, som sikrer barnet en barndom og hjælper barnets familie og lokalsamfundet. Fra 2013 til 2014 mistede BØRNEfonden private danske sponsorater. Men tilbagegangen i 2014 er ikke så kraftig som de foregående år, hvor der i kølvandet på finanskrisen er forsvundet om året. Fastholdelsesaktiviteterne lykkes godt, og da sponsorerne generelt er loyale, budgetterer BØRNEfonden med at fastholde antallet af sponsorater i Derfra skal antallet af sponsorer atter øges frem mod Her skal blandt andet kampagner, loyalitetsfremmende aktiviteter over for sponsorerne samt målrettet kommunikation være med til at udvikle antallet af sponsorer, så indsatsen til børn og familier i fattige lande kan udbygges. Kom ind i kampagnerne For at få nye sponsorer lancerede BØRNEfonden i 2014 og begyndelsen af 2015 en række store og små kampagner. Giv et barn en barndom blev udarbejdet som overliggeren for kommunikationen i kampagnen og fremadrettet. Budskabet var Hans/hendes liv er ikke for børn. Giv et barn en barndom, bliv sponsor for 215 kr. pr. md. En version to blev udarbejdet og gennemført i efteråret. Se filmen Fyld skoletasken I august ved skolestart lancerede vi vores tilbagevendende Fyld skoletasken kampagne. Konceptet var enkelt; Fyld en skoletaske og gør et barn i Afrika klar til skolestart for 25 kr. via en sms-donation. Tillykke - dit sponsorbarn har fødselsdag Et nyt koncept blev i oktober 2014 testet hos vores sponsorer med succes. Tillykke-kampagnen er nu ved at blive implementeret, og det giver mulighed for, at sponsorer kan give en fødselsdagsgave til sponsorbarnets område i anledning af barnets fødselsdag. Giv en god undskyldning i julegave I årets julekampagne 2014 tog vi udgangspunkt i, at julen er barmhjertighedens højtid, hvor der bliver udvekslet gaver, og at der er mange gode undskyldninger for at give en gave til Afrika. Kampagnen bestod af salg af postkort med et humoristisk budskab som Jeg har givet din gave til et barn i Afrika, fordi du alligevel har nok sorte sokker. Se filmen Jeg har givet din julegave til et barn i Afrika fordi Fordi du alligevel har nok sorte sokker Som sponsor er dit sponsorbarn sikret en fødselsattest I starten af 2015 lanceredes en sponsorkampagne, som tog sit udgangspunkt i det klare budskab, at Et liv uden en fødselsattest er ikke for børn eller deres forældre. Se filmen 19

20 Vores sponsorer LILLE BIDRAG STOR FORSKEL Catia er 21 år og er fra Kap Verde. Den eneste grund til, at hun i dag trives som uddannet tjener og ikke har et liv som prostitueret eller bandemedlem, er hendes sponsor i BØRNEfonden. Vores ambassadør, Bubber, tog sidste år til Kap Verde for at se resultaterne fra BØRNEfondens vellykkede arbejde i landet. Levestandarden i landet er nu så god og strukturerne så bæredygtige, at BØRNEfonden kan trække sig ud af landet frem mod Personificeringen af den forskel, et sponsorat kan gøre, er Catia. Hende mødte Bubber på tjenerskolen, hvor hun er ved at færdiggøre sin uddannelse. Jeg ønsker et andet liv Hun er så korrekt og går virkelig op i at gøre det ordentligt. Men da hun så fortæller sin historie, krakelerer facaden, fortæller Bubber. Catia er vokset op med en far, der er alkoholiker, mens moderen gør rent på en skole om natten og forsøger at forsørge Catia og hendes tre søskende. Jeg gør det bedste, jeg overhovedet kan, for jeg ønsker ikke det liv, jeg kommer fra, fortæller Catia optimistisk, men til spørgsmålet om, hvordan hendes liv havde set ud uden BØRNEfonden og en sponsor, triller tårerne ned ad kinderne. Jeg ville være tvunget til at gøre noget ubehageligt for at overleve for eksempel blive prostitueret eller ende i en narkobande, for at kunne klare den. Se filmen om Bubbers møde mede Catia Man bliver glad som sponsor Catias historie gjorde enormt indtryk på Bubber, og på Vibeke Renard fra Vallensbæk, der har været Catias sponsor i 15 år. Det var meget rørende og dejligt at se filmen, hvor Catia fortæller sin historie. Man bliver jo endnu mere glad som sponsor, når man ser de gode resultater. Det er jo fantastisk at se, hvor meget så få penge fra vores side kan gøre for en ung pige dernede. Hun har gjort det rigtig godt, selvom hun har haft det svært, siger Vibeke Renard. Bubber er BØRNEfondens ambassadør. Hans møde med det voksne sponsorbarn Catia i Kap Verde gjorde stort indtryk. 20

21 Virksomhedssamarbejde VÆRDIFULDE VIRKSOMHEDSSAMARBEJDER Verden står overfor store globale udfordringer. Ikke mindst i udviklingslandene, hvor fattigdomsbekæmpelse, opbygning af samfund og hjælp til det enkelte barn er store og svære dagsordener at adressere. Derfor spiller virksomheder en afgørende rolle som forandrings- og udviklingsagenter i verdens udviklingslande, hvor de er en vigtig del af svaret på de komplekse og sammensmeltende problemstillinger. Det gælder også i Vestafrika, hvor BØRNEfonden arbejder. Virksomheder kan her blandt andet skabe job, overføre viden og engagere unge i uddannelser og praktik. Og det er der i høj grad brug for på et kontinent, hvor halvdelen af befolkningen er yngre end 25 år. Værdi for alle BØRNEfonden samarbejdede i 2014 med mere end 45 danske virksomheder. Virksomhederne er store og små, og tilgangen varierer fra det meget strategiske til det mere formelle. Men fælles for alle virksomhedssamarbejder er, at samarbejdet skal give værdi både for virksomheden og for børn og familier i Afrika. De virksomheder, vi samarbejder med, melder positivt tilbage, at de har stor gavn af samarbejdet. Det har en positiv effekt i forhold til kunderne, og virksomhederne bruger derfor ofte samarbejdet i deres markedsføring. Samarbejdet skaber stolthed internt i virksomheden, ligesom det er med til at samle medarbejderne om et fælles projekt. For enkelte virksomheder er deres overvejelser også, at samarbejdet kan gavne deres forretningsmuligheder i Vestafrika på sigt. Ny samarbejdsstruktur For at skabe samarbejder, der giver mening for alle typer af virksomheder, og samtidig sikre mindst mulig administration og størst mulig effektivitet i vores arbejde, har BØRNEfonden i 2014 etableret en ny tilgang til virksomhedssamarbejdet. Som samarbejdspartner med BØRNEfonden bliver virksomheden enten indsatspartner eller projektpartner. Både små, mellemstore og store virksomheder kan få en samarbejdsmodel, der imødekommer deres behov, og vi kan samle og prioritere midlerne og dermed lave mere omfattende indsatser, som har en større effekt på den lange bane. Vores samarbejdspartnere får forskellige fordele og niveauer af synliggørelse af samarbejdet alt efter donationens størrelse og virksomhedens ønsker. F.eks. kan virksomheden benytte BØRNEfondens logo for en donation på kroner frem for den tidligere beløbsgrænse på kroner. Hvorfor BØRNEfonden? Palsgaard I Palsgaard kan medarbejderne købe overskydende mad fra frokosten med hjem. Pengene herfra donerer vi til BØRNEfondens arbejde, fordi arbejdet hjælper, og fordi BØRNEfonden, ligesom vi, tror på langsigtede løsninger med langsigtet virkning, siger CSR Coordinator Lisa Drejer Mortensen. 21

22 Virksomhedssamarbejde Falck rykker ud i Benin Bolette Christensen håber, at der også med tiden kan komme andre lignende strategiske erhvervssamarbejder til. Vi mener, at private virksomheder sammen med organisationer kan byde ind på mange andre områder end sundhed, og derfor arbejder vi målrettet på at få flere erhvervspartnere i tale, som kan se både et godt formål og en god forretningsmulighed på længere sigt i Vestafrika. Falck uddanner 25 læger, jordemødre og sygeplejersker, så de kan uddanne og træne ansatte på små sundhedsklinikker i otte landkommuner i Benin. Kort inde i 2015 kunne BØRNEfonden sætte sin underskrift på en ny samarbejdsaftale med virksomheden Falck. Med bistand fra Falck rykker BØRNEfonden de kommende to år ind i det vestafrikanske land Benin med et nyt projekt, som skal nedbringe mødre- og spædbørnsdødeligheden. Det skal blandt andet ske ved at uddanne beninsk sundhedspersonale, lave førstehjælpskurser og mor-barn sundhedsuddannelse. Kapaciteten i sundhedssystemet er yderst begrænset, og høj mødredødelighed er et stort problem i Benin. BØRNEfonden har lavet udviklingsarbejde i 20 år i Benin, og CEO Bolette Christensen ser store perspektiver i det nye samarbejde med Falck. Falcks kompetencer er helt afgørende for at flytte viden over i sundhedssektoren i Benin. Vi har store forventninger til samarbejdet, der er det første af sin art, siger Bolette Christensen. I BØRNEfonden håber vi, at samarbejdet kan levere så gode resultater, at projektet på sigt kan skaleres op til andre områder i Benin og i Vestafrika. Hvorfor BØRNEfonden? Joe & The Juice Med vores generelle fokus på ungdommen har vi altid syntes, at BØRNEfondens program har været ganske relevant for os. Derudover er det enormt nærværende, at vi faktisk har en meget direkte identifikation på enten de børn, vi hjælper, eller det præcise projekt, vi får på gled, værende skoleudstyr, en brønd eller lignende. Det er en charmerende relation, som BØRNEfonden på den måde tilbyder. Vi støtter ét barn pr. butik og derfor over 70 børn, som vi håber en dag vil blive til en hel landsby, siger stifter og CEO Kaspar Basse. 22

23 Virksomhedssamarbejde VIRKSOMHEDER, DER SAMARBEJDER MED Holm Marcher & Co. Klaus Lars Holm Markholt Marcher Hansen Partner Erantishaven 47, 2765 Smørumnedre Nyhavn Mobile: th., København K Mobile: Phone: Marcher_visit.indd 1 31/10/08 7:54:29 Disse virksomheder har i 2014 støttet BØRNEfonden med mindst kroner. 23

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Indhold INDHOLD. Udgives af: BØRNEfonden Otto Mønsteds Gade 5 1571 København V www.bornefonden.dk Tlf. + 45 70 22 12 11 Email: mail@bornefonden.

Indhold INDHOLD. Udgives af: BØRNEfonden Otto Mønsteds Gade 5 1571 København V www.bornefonden.dk Tlf. + 45 70 22 12 11 Email: mail@bornefonden. Årsrapport 2015 INDHOLD Indhold Årsberetning Fondsoplysninger Side 3 Forord Side 4 Vores arbejde Side 6 Vores sponsorer Side 14 Virksomhedssamarbejde Side 17 Organisation Side 20 Årsregnskab Regnskabsberetning

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Et værdifuldt erhvervssamarbejde

Et værdifuldt erhvervssamarbejde Et værdifuldt erhvervssamarbejde Resultater 2016 31.653 fødselsattester 46 brønde til rent vand 137 sundhedsbygninger udstyret med materiale Faglig uddannelse til 5.182 unge Se mange flere af de resultater,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Ledelsesberetning Årsrapport 2011. Medlem af. Årsrapport 2 011

Ledelsesberetning Årsrapport 2011. Medlem af. Årsrapport 2 011 Ledelsesberetning Årsrapport 2011 Medlem af Årsrapport 2 011 1 Indhold Side Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabskommentarer 20 Påtegninger 26 Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM Kap Verde Alliance KAP VERDE Den lille, klippefyldte ø-republik, Kap Verde, ligger i Atlanterhavet ud for Vestafrikas kyst. Befolkningen på 426.998 mennesker bor fordelt på i alt ni øer, der er af vulkansk

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) < Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Venskabsprojekter og støttebehov fra Røde Kors afdelingerne i Danmark

Venskabsprojekter og støttebehov fra Røde Kors afdelingerne i Danmark OVERSIGT JANUAR 2016 Venskabsprojekter og støttebehov fra Røde Kors afdelingerne i Danmark KORT PRÆSENTATION AF HVERT ENKELT VENSKABSPROJEKT, SOM KAN STØTTES ØKONOMISK AF DE LOKALE RØDE KORS AFDELINGER

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

SKØN SKOLE, sammen skaber vi gode Rammer for Læring + Trivsel Side 1

SKØN SKOLE, sammen skaber vi gode Rammer for Læring + Trivsel Side 1 SKØN SKOLE, sammen skaber vi gode Rammer for Læring + Trivsel Side 1 Vær med i Danmarks første og største initiativ for at få skønnere skoler! Alle forældre vil deres børns bedste. Men hvorfor accepterer

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Indhold. Årsberetning Forord Side 3 Vores arbejde Side 5 Ledelse Side 24

Indhold. Årsberetning Forord Side 3 Vores arbejde Side 5 Ledelse Side 24 Årsrapport 2016 INDHOLD Indhold Årsberetning Forord Side 3 Vores arbejde Side 5 Ledelse Side 24 Årsregnskab Hoved- og nøgletal Side 28 Regnskabsberetning Side 29 Anvendt regnskabspraksis Side 34 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere