Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19"

Transkript

1 Juni årgang Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side Læs desuden inde i bladet: 4 Referat fra bestyrelsesmødet 20 Munck får en fiber 24 DFF fik ny bestyrelse 23 Program for kommunalkursus Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Betonarbejde,forskalling og stilladser. Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 1. august Næste nummer udkommer den 31. august Indholdsfortegnelse: Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmødet Side 8 Sikkerhedsmesse på Jyllands-Ringen Side 13 Fokus på sikkerhed på Musikkens Hus Side 16 Arbejdsdæk øger sikkerheden Side 18 Altiflex lukker hullerne effektivt Side 20 Munck har fået en fiber Side 22 Nyt fra Hovedkontoret Side 23 Programmet for DFFs kommunalkursus Side 24 DFF fik ny bestyrelse Annonce 90 x 127.pdf 04/04/12 2:43:48 Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 1. august C M Y CM MY CY CMY K Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. 2

3 Ny Pensionsaftale i hus Leder Dansk Formands Forening har nu fået en ny pensionsaftale på plads med PFA Pension. Se indlæg i bladet. Dansk Formands Forening har ligeledes fået forhandlet og underskrevet overenskomsterne med Dansk Byggeri samt med DI. Vi har desuden den endelige aftale med Asfaltindustrien på plads. Overenskomsterne kan rekvireres ved henvendelse til kontoret eller den kan hentes på vores hjemmeside Vi kan i Dansk Formands Forening konstatere, at vi har meget få ledige, og derfor sætter vi et stort spørgsmålstegn ved, hvordan firmaerne vil finde byggeledere til mange af de store anlægsprojekter, der går i gang meget snart. Efter det for nylig afholdte repræsentantskabsmøde i IAK, har vi nu indledt en dialog med Kompliment, som er samarbejdspartner med A- kassen IAK, samt Dansk Byggeris kursusafdeling, omkring hvad vi eventuelt kan gøre for at afhjælpe situationen. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat sammen, og interesserede medlemmer bedes se annoncen inde i bladet. Kurset er også i år meget aktuelt, da vi har mange kollegaer i den offentlige sektor, der spørger om især Teams, Lederskab, og Stress. Kursusstart er tirsdag den 9. oktober i uge 41. Husk tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet på eller til DFF på tlf. nr Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i ugerne 28, 29 & 30. Kim Bøje Madsen Landsformand Hos HLM finder du specialister i alt indenfor TEKNISK LANDMÅLING HLM / København Damhusdalen 39b DK-2610 Rødovre HLM Teknisk landmåling» Afsætning og indmåling af entreprenøropgaver» Beton og elementbyggeri» Mængdeberegninger og terrænmodeller» Maskinstyring Data, opsætning og kalibrering besøg os på HLM / Kalundborg Skolevej 16 DK-4490 Jerslev Tlf: Fax:

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 13. april 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. Regioner 05. FR 06. A-kassen 07. Budget og regnskab 08. Bladet 09. Hjemmesiden 10. Landsrådsmøde den 6. oktober Næste møder 12. Eventuelt Lars Hansen fra Lolland-Falsters Afdeling var fraværende. DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra den 3. februar Herefter blev referatet godkendt. Faglige forhold Vi modtager stadig mange lønaftaler til underskrift. Vi har ikke nogle lønkroner at forhandle med i det kommunale system, men alligevel får en del af vores medlemmer mere i løn. Vi har i øjeblikket en sag med et medlem, som er tjenestemand. Medlemmet har haft et møde med sin arbejdsgiver, hvor vores jurist deltog. Parterne kunne desværre ikke blive enige, så vi afventer nu næste skridt i sagen. Kim orienterede om to sager vedr. 2a der er gået i gang. Den ene med DI og den anden med Dansk byggeri. Kim oplyste, at det har været meget skuffende at komme rundt til årsmøderne i år. Han kan godt forstå den frustration, der er hos afdelingsformændene. Der var meget få afdelinger, der var godt besøgt. Kim mente, at vi måske skal se på den måde, vi har bygget tingene op på. Bjarne Andersen mente, at det er et punkt, som vi skal tage med på dagsordenen til maj mødet. Det er frustrerende at arrangere noget i afdelingen, når så ingen medlemmer møder op efterfølgende. Bjarne Andersen mente ligeledes, at der måske skal laves om på årsmøderne. Peer Nørgaard, Nordjyllands Afdeling, havde også talt med sin bestyrelse om hvorvidt, der skulle laves om på årsmøderne. Svend Erik Pedersen derimod mener ikke, at der kommer flere medlemmer, med mindre der er gratis mad og vin. Det er den generelle tendens overalt. Bestyrelsen kikkede også på vores vedtægter, som måske skal ændres lidt, bl.a. omkring afdelingskontingenter. Vi har nu fået optagelse fra nogle formænd i København. Vi har desværre haft en tilbagegang på 25 medlemmer i første kvartal år DFF har nu fået en godkendelse fra KL på den nye Pensionsaftale med PFA. Vi afventer nu et underskrevet protokollat, så vi kan tage næste skridt til kommunerne. Vi skal nu efterfølgende have kontakt til Sam Pension, for at få klarlagt detaljerne, og sørge for at alle kommer med, og at vi ikke taber nogen af dem, der er syge eller på fleksjob. Den nye plan er blevet udsat med seks måneder. Vi har fået vores statistikkort tilbage. Vi må konstatere, at medlemmerne desværre ikke har den store lyst til at returnere dem. Vi er vidende om, at der desværre har været problemer med at åbne mailen for enkelte medlemmer, men det retfærdiggør ikke den manglende tilbagemelding. De medlemmer, der kontaktede os, da de ikke kunne åbne filen, fik lønstatikken tilsendt på anden vis. Overenskomsterne Hovedaftalen med KL er ikke på plads endnu. Lars og Kim har været til forhandling i Dansk Byggeri. Der er ved forhandlingerne opnået enighed om følgende forhandlingsresultater: Protokollat nr. 1 om fornyelse af overenskomsten Protokollat nr. 2 om elektroniske dokumenter Protokollat nr. 3 om attestation af feriekort Protokollat nr. 4 om seniorordning Protokollat nr. 5 om pension Kim gennemgik protokollaterne med bestyrelsen. Vi får trykt den næste udgave af overenskomsten med Dansk Byggeri, som vores medlemmer kan rekvirere ved henvendelse til kontoret. 4

5 Alle vores overenskomster bliver lagt på hjemmesiden, lige så snart vi modtager dem. KTO Der er kommet en invitation fra Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte til næste repræsentantskabsmøde den 5. december Regioner Der er valgt nye afdelingsformænd i afdelingerne. Vestjylland valgte Per Davidsen, Vejle-Kolding valgte Finn Kristensen som overgangsløsning, Sønderjylland valgte Svend Åge Juhler som overgangsløsning, København har valgt Dan Boye, i Nordjylland blev Jens Melgaard valgt, og på Fyn blev Palle Frederiksen genvalgt som overgangsløsning. Der skal nu udarbejdes en plan for, hvordan det videre forløb bliver i Sønderjylland, Vejle/Kolding og Fyns afdelinger. Svend-Erik og Kim udfærdiger et oplæg til et stormøde i regionen. Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer til DFF på forårsmødet den 12. maj. A-kassen Vores arbejdsløshed er steget til 21 medlemmer for marts måned. Der er repræsentantskabsmøde den 6. juni i IAK, hvor Kim deltager. Budget og regnskab Budgettet for marts måned 2012 blev gennemgået og taget til efterretning. Driftsforhold Kim har fået et edb-firma til at gennemgå vores medlemssystem m.m. Det skyldes, at vi har et utidssvarende og syv år gammel system. Da Windows 7 ikke kan arbejde sammen med vores nuværende medlemssystem, er vi tvunget til at agere. Vi arbejder videre med et projektoplæg. Bladet Blad nr har tema omkring asfalt. Vi har sikkerhed og kommunikation som emner til blad nr. 3. Beslutningsreferat Hjemmesiden Hjemmesiden kører godt, og vi har Lars til at sætte ind på hjemmesiden, der er kommet flere links, som blandt andet henviser til diverse job søgemaskiner på internettet. Vi har ligeledes fået materiale fra Forbrugsforeningen lagt ind. Kommende møder og kurser Det kommunale kursus er i uge 41 på Svendborg Hotel. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Kim har haft et møde med Karsten Rasmussen og var sammen med ham i Silkeborg. Der blev lavet en køreplan for foråret, med en deadline den 12. maj 2012, så ved vi hvor vi står med hensyn til en eventuel messe. Næste møder Bestyrelsesmøde den 29. juni Eventuelt Ingen FR Der var afbud fra Lars Hansen. Per Jørgensen fra Maskinmestrene orienterede om, at antallet af fuldtidsledige maskinmestre, som lå på 135 personer i januar måned 2012, er faldende. Erfaringsmæssigt falder dette tal yderligere. Kim orienterede om de få ledige medlemmer i Dansk Formands Forening. I forlængelse heraf fortalte Bo Magnusson fra TDC Lederforening, at de havde fået flere ledige medlemmer på grund af indskrænkninger i TDC. Bo Magnussen orienterede om, hvordan de ledige får stillet Outplacement aftaler til deres rådighed. Næste møde i FR er den 9. maj Lederforeningen i TDC er vært for mødet. Vi vil gerne gå i vejen... Vi er 100% danskejet og har arbejdet med asfalt i mere end 70 år. Vi sætter kvalitet og ekspertise i højsædet, hele vores produktion og udlægning er kvalitets- og miljøcertificeret. Vi ønsker at være kundens foretrukne samarbejdspartner uanset jobtype. Fra den mindste baggård til det store anlægsprojekt - vi er klar... - vi er specialister, når det gælder asfalt. kvalitet hele vejen 5

6 Bliver pension mere interessant, BAre fordi vi Bruger en rockstjerne? Nej. Det kræver, at du møder os. Vi ved, at pensionsordninger kan være kedelige. Men vi synes nu, at emnet er for vigtigt til reklametricks. Derfor vil vi gerne mødes og rådgive dig ordentligt på baggrund af vores mangeårige viden om markedet. Vi kalder det en kvalificeret anbefaling. Den slags kan ikke klares med en rockstjerne uanset hvor flabet han kan se ud. Mød os, og få en kvalificeret anbefaling.

7

8 Én dræbt er en for mange TEMA: sikkerhed og kommunikation Én dræbt er én for mange Brancheforeningen for Trafiksikkerhed & Vejservice satte et tiltrængt fokus på sikkerheden på og ved vejene - Aldrig har der været igangsat så meget vejarbejde som nu. Vi bygger nye veje og udvider eller reparerer de gamle. Det betyder, at i hundredevis af mennesker hver dag står derude for at gøre vejen bedre for os som trafikanter. De Transportminister Henrik Dam Kristensen glædede sig over den seneste uheldsstatistik men slog samtidig fast, at én dræbt naturligvis er én for mange. Formanden for Brancheforeningen Trafiksikkerhed & Vejservice, Michael Stisen fra Arkil A/S kunne fortælle, at sikkerhedsmessen oplever meget stor bevågenhed i branchen. 8

9 TEMA: sikkerhed og kommunikation Én dræbt er en for mange kompetent dedikeret præcis Sikkerhedsudstyr Landsformanden i snak med flere nordjyske medlemmer, der havde fundet vej til FDM Jyllands-Ringen. Kan du høre mig? Det er ikke altid ligetil, det med kommunikation på arbejdspladsen. Den vigtige besked forstyrres måske af: støj der kan være langt til telefonen modtageren af beskeden står lidt for langt væk til at kunne opfatte den m.m. Med Peltor WS Lite Com høreværn, kan du kommunikere tydeligt med dine kolleger og samtidigt være beskyttet mod støj. Fås som bøjle og til hjelmmontering. Glem heller ikke den vigtige signalværdi i arbejdsbeklædningen. Vort brede Worksafe sortiment, giver dig flere valg muligheder mht. farver og synlighed. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 Yderligere information procurator.dk Landsformand Kim Bøje Madsen (tv) i snak med repræsentanter for svenske ATA, der har rettet fokus på det danske marked. skal naturligvis kunne udføre deres arbejde trygt og sikkert. I statistikken kan vi se, at 2011 heldigvis bød på det laveste antal trafikdræbte i trafikken siden 1930 erne, men én dræbt er naturligvis altid én for meget. Forhåbentlig kan vi med fælles hjælp gøre det mere sikkert at færdes og arbejde på vejene. Sådan sagde transportminister Henrik Dam Kristensen bl.a., da han var med til at åbne den messe, som Brancheforeningen for Trafiksikkerhed & Vejservice arrangerede på FDM Jyllands-Ringen. Imponerende udvikling Trafiksikkerhedsmessen har gennemgået en imponerende udvikling og er således bl.a. vokset fra 14 til 31 udstillere på et år, og det kunne formanden for brancheforeningen, Michael Stisen, Arkil A/S, glæde sig over. 9

10 Én dræbt er en for mange TEMA: sikkerhed og kommunikation - Vi har oplevet en imponerende interesse for messen, og det bekræfter os i, at vi har ramt rigtigt, konstaterede han i sin tale ved åbningen. Messen er en oplagt mulighed for mange formænd, både indenfor asfalt og på de kommunale materielgårde, til at følge med i noget af den nyeste udvikling indenfor branchen. De fleste af de store firmaer stillede op med nyt grej. Blandt udstillerne var også svenske ATA, der som noget helt nyt er på vej til at markere sig på det danske marked med sine produkter indenfor vejsikkerhed altså produkter der skal gøre det sikrere at færdes på og ved vejene. Nye tiltag Blandt tiltagene ved trafiksikkerhedsmessen var arrangeret et pressemøde, hvor Kenneth Kjemstrup fra Vejdirektoratet bl.a. kunne fortælle, at Vejdirektoratet er i gang med at udvikle nye midlertidige, fartdæmpende foranstaltninger, som kan bruges i forbindelse med vejarbejder. Foranstaltningerne afprøves netop nu ved drifts- og nyanlæg, og vil fremadrettet blive indarbejdet i vejplanerne. 10

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: :10:55 Signat MESZ TEMA: sikkerhed og kommunikation Vi bakker op om Vi bakker op om Dansk Formands Forening C M Y CM MY CY CMY K RH PUMPER ENGINEERING 01/2012 da Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling Storflageforskalling Top 50 Storfladeforskallingen til alle slags former og belastninger Sikker. Hurtig. Effektiv. Fleksibel anvendelse Hurtige, økonomisk bæredygtige arbejdsprocesser Vished om udgiftterne Maksimal sikkerhed Doka Danmark ApS Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Mail: Kontor Arhus Høgemosevænget Trige Tel Fax

12 Farten er den største synder En undersøgelse af nær-ved ulykker blandt asfaltarbejderne, som Asfaltindustrien har gennemført, viser, at bilisternes fart er den største synder. Manglende afspærring mellem trafikken og vejarbejderne opfatter vejarbejderne ikke umiddelbart som et stort problem, hvis ellers farten holdes nede, viser besvarelserne fra alle de 13 hold, som Asfaltindustrien besøgte i alt 78 vejarbejdere. Deltagerne i undersøgelsen svarede meget forskelligt på spørgsmålene. Nogle mente, at bilisterne simpelt hen er vanvittige, at de ikke har nogen som helst respekt eller forståelse for, at vejarbejderne rent faktisk er på vejen for bilisternes skyld. Hvis ellers farten holdes nede, gør det ikke så meget, at énmeters reglen ikke bliver overholdt. Andre mente, at cyklisterne i byerne er de farligste. Manuel trafikhåndtering Af vejarbejdernes egne forslag til, hvad der kan gøres, foreslås der bl.a. manuel trafikhåndtering, som man bl.a. kender fra Finland, hvor opfattelsen er, at trafikanterne har mere respekt for et levende menneske end for et lyssignal. Nogle ser endda ud til at miste tålmodigheden og tror, at lyssignalet måske er gået i stykker, hvis de synes, at der går for lang tid. Nogle foreslår at opsætte mobile bump eller at montere kantafmærkningsplade på asfaltudlæggerne. Eller ganske enkelt at lade politiet tage opstilling ved vejarbejdet det er nemlig det eneste, som bilisterne har respekt for, mener forslagsstilleren. Masser af fejl En undersøgelse, der belyser trafiksikkerheden på de danske kommuners TEMA: sikkerhed og kommunikation Farten er den største synder Selv om ordene er svenske er de ikke til at misforstå. Vejarbejderne peger på, at bilisternes fart er den altoverskyggende årsag til utryghed på vejene. veje, viser, at der på de 300 km vej, som blev undersøgt, var fejl eller mangler på hver anden kilometer. Ikke nødvendigvis alvorlige fejl men alligevel fejl, som vurderes at være af betydning for trafiksikkerheden og som er et udtryk for, at der er et potentiale for at øge sikkerheden Vi løser alle pumpeopgaver Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst. Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Dansk Overpumpning Aps Tlf RH PUMPER ENGINEERING Kvalitetspumper fra Pumpex og Pioneer. Slanger, koblinger og styringer m.m. Salg, service og reparation. Tlf

13 TEMA: sikkerhed og kommunikation Arbejdsulykker ingen adgang Fra toppen af Musikkens Hus er der en pragtfuld udsigt over Limfjordens vande. Arbejdsulykker ingen adgang Et par blå negle og et skrabet knæ , så har Musikkens Hus tæt på Limfjordens sølvskinnende våger været forskånet for arbejdsulykker siden borgmester Henning G. Jensen den 30. maj 2010 satte spaden i jorden til det spektakulære byggeri til omkring 700 mio. kr. Men bygherren er også usædvanligt fokuseret på sikkerhed, og tolerancen på det område er nul. Arbejdsulykker har simpelt hen ingen adgang på byggepladsen. Den store plads, der ligger centralt ved indkørslen fra den nordjyske motorvej ind til Aalborg, er daglig arbejdsplads for op mod 100 håndværkere, hvoraf MT Højgaard har et halvt hundrede af dem på lønningslisten. Med så mange mennesker, der hele dagen myldrer ud og ind, op og ned med værktøj og maskiner, så er det nærmest umuligt, at der ikke sker et eller andet utilsigtet. Men indtil videre har hændelserne været i den absolutte småtingsafdeling, og allerede når man nærmer sig byggepladsen, bliver de mest basale sikkerhedsregler da også indskærpet: Her er der nemlig påbud om at bære hjelm og sikkerhedsfodtøj og så har dem, der ikke har et lovligt ærinde på byggepladsen, slet ingen adgang. Højeste prioritet Inde på pladsen bliver alle parter også hele tiden mindet om, at sikkerheden har højeste prioritet. På trådhegnet, der adskiller byggepladsen fra skurbyen, er opsat en lang, lang række af underholdende informationstavler fra Branchemiljørådet for Bygge og Anlæg. Tavlerne skitserer i et nærmest tegnserieflow, hvordan sikkerheden skal være på byggepladsen. Tegningerne er meget enkelte og underholdende, og teksten er kort og letlæselig, således at ingen tabes, og alle kan være med. Inde på selve pladsen påpeger skilte, at byggeriet er så langt fremskredet, at huset er lukket med dækelementer, og at rygning nu ikke længere er tilladt indendøre, hvor andre også færdes. Nikotinen skal fremadrettet nydes ude i den fri luft. Ingen slinger - Bygherren har virkelig meget fokus på sikkerhed og tolererer ingen slinger i valsen. De mange informationstavler på hegnet har jeg således ikke tidligere set på andre arbejdspladser, fortæller formand hos MT Højgaard, Ejvind Larsen. Det er Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, der som bygherre har den overordnede sikkerhedskoordinering, og det er også bygherren der indkalder til de lovpligtige sikkerhedsmøder, hvor alle parter er repræsenteret. Praktisk rundtur - Vi holder sikkerhedsmøde hver uge, hvor vi går en tur rundt på byggeplad- 13

14 Arbejdsulykker ingen adgang TEMA: sikkerhed og kommunikation Illustrative tegninger og små letlæste tekster forklarer om sikkerheden på byggepladsen. sen sammen med sikkerhedskoordinator, repræsentanter for de involverede virksomheder på pladsen, sikkerhedsrepræsentanter og bygherre. Det er en meget praktisk rundtur, hvor vi observerer og diskuterer, hvad vi ser, og hvad vi eventuelt kan gøre bedre og anderledes, fortæller Ejvind Larsen. Som Danmarks største entreprenørvirksomhed har MT Højgaard naturligvis også sin egen veldefinerede og overordnede sikkerhedspolitik, men sikkerhed er i hvert tilfælde målrettet den aktuelle opgave på den aktuelle byggeplads, fordi der altid er specifikke lokale forhold at tage hensyn til. - Men hver gang vi tager hul på en ny opgave holder vi et møde med de involverede medarbejdere, hvor sikkerheden på arbejdspladsen bliver gennemgået, således at vi er helt sikre på, at alle forstår alvoren og de specielle forhold, der måtte være gældende. Desuden holder vi løbende møder med medarbejderne under byggeriet. Vi gennemgår bl.a. værktøj og materiel, lige som MT Højgaards politik i forhold til alkohol og rygning indskærpes, tilføjer Ejvind Larsen. MT Højgaards 10 bud Men MT Højgaards interne sikkerhedsmøder er ikke kun et påbud fra virksomheden til medarbejderne. Forventninger og krav går også den anden vej, og derfor har medarbejderne formuleret MT Højgaards 10 bud, som er de 10 ønsker, medarbejderne har til sikkerheden fra ledelsens side hvordan den lokale byggeledelse håndterer sikkerheden overfor medarbejderne. - Medarbejderne er meget fokuseret på sikkerheden, fordi de godt ved, at det er et fælles anliggende, at vi alle kommer helskindet hjem fra arbejde hver dag. For år tilbage kunne man i sjældne tilfælde opleve medarbejdere, der gik uden hjelm på byggepladsen. Det ser vi aldrig mere. Alle bærer hjelm, og tit også i områder hvor det slet ikke er påbudt. Hjelmen og sikkerhedsfod- Allerede ved indgangen til byggepladsen gøres der opmærksom på de mest basale sikkerhedsregler. 14 Rygning er ikke længere tilladt inde i bygningen. - Medarbejderne er meget fokuseret på sikkerheden, fordi de godt ved, at det er et fælles anliggende, at vi alle kommer helskindet hjem fra arbejde hver dag, siger formand hos MT Højgaard, Ejvind Larsen.

15 TEMA: sikkerhed og kommunikation Arbejdsulykker ingen adgang Musikkens Hus bliver en del af et kraftfuldt kulturelt minefelt med Nordkraft på den anden side af gaden. tøjet er bare blevet så naturlig en del af arbejdstøjet, at ingen lader hjelmen ligge i skuret, understreger formanden. Kranarbejde Et af de meget specielle elementer i opførelsen af Musikkens Hus er det omfattende kranarbejde. I perioder har der været helt op til seks store byggekraner på den relativt lille byggeplads. Så mange kraner stiller virkelig alvorlige krav til planlægningen, så derfor har ledelsen simpelt hen sat en trafiktavle over kranarbejdet op, således at de ansvarlige ledere hele tiden kan følge med i, hvilke opgaver kranerne har de forskellige dage og dermed også hvilke yderligere opgaver, der sikkerhedsmæssigt kan lægges ind, uden at de kolliderer med hinanden. Planen bliver revideret hver eneste dag, så der ikke risikeres sammenstød i luften med eksempelvis tonstunge betonelementer. Helstegt pattegris Sikkerheden på Musikkens Hus er så god, og skaderne så minimale, at bygherren allerede én gang har inviteret på helstegt pattegris som en tak til alle for at iagttage den største sikkerhed på byggepladsen. Grisen har ikke ladet livet forgæves og flere følger formentlig efter. Alle medarbejdere bærer hjelm som den største selvfølgelighed. Alle dele af byggeriet er behørigt sikret med bl.a. rækværk og gelændere. 15

16 Arbejdsdæk tjener sig selv hjem TEMA: sikkerhed og kommunikation Den udvendige trappe fører op til arbejdsdækket, hvorfra der er videre adgang til det øverste af broen. Arbejdsdæk tjener sig selv hjem Vist går der mere materiel til. Og vist tager det længere tid at sætte stillads op. Men den komfort og ikke mindst den sikkerhed, som et ekstra arbejdsdæk skaber, tjener sig selv så rigeligt ind. Idéen med et ekstra arbejdsdæk er født hos konsulent Jørn Ari, der arbejder sammen med kunder i det meste af Jylland og på Fyn. Broprojekt I øjeblikket står arbejdsdækket sin prøve ved et broprojekt, som CJ Anlæg i Fredericia udfører i Varbergparken i Haderslev. Broen er en ny vej- og stibro med tilhørende stamvej til boligblokkene. Projektet udføres for Haderslev Andels Boligforening og er en del af en helhedsplan, hvor man i forbindelse med en renovering af bebyggelsen gennemfører en forbedring af infrastrukturen i området, bl.a. skal broen benyttes af de busser, der kører til og fra bebyggelsen. Solidt grundlag - Tanken med det ekstra arbejdsdæk, som etableres et par meter under det øverste af broen, er, at medarbejderne får et solidt grundlag at stå på ved montering af alt det sværeste på broen. Arbejdsdækket omkranses af fire unikke tårne og vil være fuldstændigt vandret. Alt hvad der skal være med hældninger og fald monteres nemt og bekvemt med arbejdsdækket som platform, gør Jørn Ari opmærksom på. - Hermed er medarbejderne fri for at kravle mange meter i vejret. Her kan de nøjes med at stå på en skammel, når de ikke selv kan nå mere, påpeger han og fortæller, at dem, der skal bruges arbejdsdækket kun har udtrykt begejstring for idéen. Fantastisk idé Og det giver formand hos CJ Anlæg, Ole Chr. Sandstad Jørn Ari helt ret i. - Et ekstra arbejdsdæk er en helt fan- Medarbejderne fra CJ Anlæg i Fredericia knokler for at få broen færdig til sommerferien. 16

17 TEMA: sikkerhed og kommunikation Arbejdsdæk tjener sig selv hjem Den 45 meter lange bro forbedrer infrastrukturen i Varbergparken i Haderslev. tastisk idé. I stedet for at kravle otte meter op, kan mine folk nu arbejde trygt på det ekstra dæk, understreger den norske formand. - Og arbejdsdækket tjener helt sikkert sig selv hjem igen. Ikke mindst fordi folkene meget lettere kan udføre det svære arbejde, så her sparer vi penge ved et mindre tidsforbrug for slet ikke at tale om en meget mindre risiko for arbejdsskader, påpeger Ole Chr. Sandstad, der har meget ros til Peri for idéen. Ikke sidste gang - Det er i hvert fald ikke sidste gang, vi etablerer et ekstra arbejdsdæk. Det er helt sikkert, fastslår han. Den 45 meter lange bro forventes at stå færdig til sommerferien, også selv om byggeriet lå helt stille i vinterperioden. Byggepladsen var således lukket fra december til sidst i februar. Konsulent hos Peri, Jørn Ari, på dækket, hvor arbejdshøjden er lav. Jørn Ari (tv) sammen med en tilfreds formand hos CJ Anlæg, norske Ole Chr. Sandstad. 17

18 Dansk opfindelse TEMA: sikkerhed og kommunikation Anders Kristensen er salgs- og udviklingsdirektør i Altiflex med adresse i Hvidovre. Dansk opfindelse øger komfort og sikkerhed Da Lasse Ramskov drev sin ganske traditionelle håndværksvirksomhed og var travlt beskæftiget med byggerier af alle slags, undrede han sig tit over, hvorfor ingen havde fundet på et system, der effektivt kunne lukke en bygning midlertidigt, mens byggeriet står på. Den traditionelle løsning med en bunke lægter og en rulle plastik holder jo ikke i længden, når den barske danske vind rusker og raser, eller når Johnny Langfinger har kastet sin kærlighed på dyrt professionelt værktøj. Lasse Ramskov tænkte sig godt om og opfandt et unikt system bestående af stærke profilrammer med vinduer fremstillet af polycarbonat. Produktet hedder Altiflex og er en fleksibel, effektiv, miljørigtig og ikke mindst sikkerhedsmæssig god løsning, der kan anvendes i alle typer af byggerier, hvor der 18 på et tidspunkt er behov for at lukke huller typisk til døre eller vinduer. Altiflex har taget patent på sine unikke løsninger i flere end 30 lande. Finder en løsning - Produktionen foregår dels i Danmark og dels i Kina, og vores vinduer leveres i 28 forskellige størrelser, således at vi praktisk altid er i stand til at finde en løsning, der passer til det enkelte byggeri, forklarer salg- og udviklingsdirektør i Altiflex, Anders Kristensen. Løsningen fra Altiflex er et effektivt værn mod kulde, vind, regn og slud udefra, således at håndværkerne inde i bygningen kan arbejde i komfortable omgivelser uden hensyn til vejr og vind med mulighed for færre sygedage blandt håndværkerne. Samtidig fungerer Altiflex s løsning som et værn mod støv og støj elementerne reducerer støj med helt op til 20dB - således at omgivelserne bliver generet mindst muligt. De solide aluminiumsprofiler og de lige så solide ruder af polycarbonat tillader rigtigt meget lys at trænge ind, så byggeriet ikke henligger i mørke. Samtidig holder de tætte elementer effektivt på varmen, så entreprenøren kan regne med at spare helt op til 50 pct. på varmeregningen under byggeriet under byggeriet og en meget stor del af el-regningen. - Glassene af polycarbonat har en U- værdi som en gammeldags termorude, så den meget betydelige varme, der normalt bruges under et større byggeri, kan virkelig reduceres meget, påpeger Anders Kristensen.

19 TEMA: sikkerhed og kommunikation Dansk opfindelse Altiflex er også i stand til at pakke hele stilladser ind. Elementerne kan forsynes med huller til kabler. Sikkerhedsfunktion Endelig løser elementerne fra Altiflex en ikke uvæsentlig sikkerhedsfunktion, fordi elementerne kan erstatte sikkerhedsrækværk. Når der i løbet af byggeprocessen bliver brug for at tilføje flere elementer i højden, vil det efterfølgende også være muligt eksempelvis at sætte en stige op ad de kraftige polycarbonat-ruder, uden at håndværkeren skal være nervøs for, at han ryger igennem glasset. - Den gamle, traditionelle løsning med lægder og plastik er en smid-væk løsning, som ofte blot rykkes ned og køres på forbrændingen, når byggeriet er overstået. Vores løsning genbruges igen og igen og er således også på det punkt en særdeles miljøvenlig løsning, der egner sig fortrinligt til alt nybyggeri samt mange renoveringsopgaver. Noget af gevinsten består jo i, at ejeren kan fordele materialeudgiften ud over flere år, gør direktøren opmærksom på. Da Københavns Universitet stod for at skulle renovere sin afdeling på Amager, valgte man at fjerne hele facaden, og her valgte entreprenøren at bruge Altiflex som en effektiv, midlertidig lukning af byggeriet. Her blev brugt helt op til 5000 kvm afdækning. Blandt kunderne er også Novo Nordisk, som har meget strenge krav til renhed, og her er Altiflex et effektivt værn mod støv. Af samme grund har også Ikea valgt Hvidovre-virksomheden som samarbejdspartner, når der skal bygges om i varehusene, hvor kunderne færdes tæt op ad byggeriet. Udlandet Altiflex oplever stigende opmærksomhed i Danmark fra ikke mindst de store udlejningsfirmaer, men også flere kunder i Norge, Canada, Finland og Tyskland har fået øjnene op for den danske opfindelse. - Selv om vores vinduer kan fås i 28 forskellige størrelser, og selv om vi også Porten her er bygget op af to standardelementer og kan aflåses som en effektiv sikring mod tyveri på byggepladsen. er leveringsdygtige i store og mindre porte og døre, som kan låses, så kan vi komme ud for kunder, som har så specielle behov, at vi fremstiller helt kundetilpassede løsninger, fortæller Anders Kristensen. Altiflex elementer er en fleksibel løsning, som også kan isoleres for endnu bedre effekt. 19

20 Munch får en fiber Munck får en fiber Munck Forsyningsledninger a/s har sammen med Petri & Haugsted A/S samt Eltel Networks A/S stiftet Fiber & Anlæg I/S, der kun har én kunde, nemlig TDC Udsigten til større kundetilfredshed, kortere leveringstid og lavere driftsomkostninger gjorde, at TDC den 1. december sidste år valgte at lade den praktiske udførelse af virksomhedens fibernetarbejde overgå til et konsortium, der er sammensat til lejligheden. Fiber & Anlæg I/S består af Munck Forsyningsledninger a/s, Per Aarsleffs datterselskab Petri & Haugsted og Eltel Network A/S i sidstnævnte selskab er 157 tidligere teknikere fra TDC placeret. Eltel Network A/S er således Danmarks største virksomheden indenfor fiberinfrastruktur. Fiber & Anlæg I/S har foreløbig indgået en femårig kontrakt med TDC om anlæg af alt fiberarbejde for koncernen, der nu kan koncentrere sig om sin kerneforretning, mens de tre store selskaber kan være med til at sikre, at fiberkunderne får en hurtig installation og effektiv fejlretning. 20 Palle Frederiksen er formand hos Munck Forsyningsledninger a/s, der sammen med Petri & Haugsted A/S og Eltel Networks A/S har dannet Fiber & Anlæg I/S. Fordelingen - Opgaverne i Fiber & Anlæg I/S er fordelt således, at Munck Forsyninger a/s står for alle ordrer i Jylland og på Fyn, mens Petri & Haugsted klarer opgaverne på Sjælland og i hovedstadsområdet. Teknikerne hos Eltel Network A/S vil løse opgaver over hele landet, fortæller Palle Frederiksen, der er formand hos Munck Forsyningsledninger a/s og har en omfattende erfaring med nedgravning af kabler. - Vi udfører kundetilpassede fiberløsninger til erhvervsvirksomheder i hele landet. Det kan være alt fra helt små til meget store virksomheder, som ønsker de nye eller forbedrede muligheder, som fibernettet sikrer. Graveopgaven kan vare fra nogle få timer til flere dage, tilføjer Palle Frederiksen, der er formand for 20 medarbejdere. Tidligere var Dansk Formands Forenings afdelingsformand på Fyn ansvarlig for alt Fiber & Anlægs gravearbejde på hele Fyn, men opgaverne er hurtigt blevet så mange, at han nu deler området med en ny kollega. Munck Munck Forsyningsledninger a/s blev etableret i 2007, da Munck Gruppen med hovedsæde i Nyborg overtog Skanska Forsyningsledninger med godt 600 medarbejdere og en omsætning på 430 mio. kr. Munck Forsyningsledninger a/s har hovedkontor i Odense og er landsdækkende med 13 afdelinger. Munck Forsyningsledninger a/s beskæftiger sig foruden med nedgravning af fiberforbindelser også med kloak-, vand- og fjernvarmeledninger. Selskabet beskæftiger i dag omkring 700 medarbejdere. Petri & Haugsted Petri & Haugsted A/S, der blev stiftet i 1908, er et af landets ældste ingeniørog entreprenørfirmaer. Nedlægning af kabler blev et af selskabets helt store arbejdsområder, og virksomheden, der nu er 100 pct. ejet af Per Aarsleff i Aarhus, har siden 1945 arbejdet for daværende Københavns Telefon Aktieselskab (KTAS) og siden TDC samt Post & telegrafvæsnet med bl.a. nedlægning af lyslederkabel fra TV Byen i Gyngemosen til senderen i Gladsaxe. Eltel Networks Eltel Networks A/S blev etableret i Danmark i 2005, da det finske moderselskab, Eltel, overtog Københavns Energis entreprenørselskab KE Partner A/S, som derefter skiftede navn til Eltel Networks A/S. Eltel har flere end 8000 medarbejdere og rundede i 2011 en omsætning på mere end én mia. kr.

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Kort referat fra Repræsentantskabsmøde 20.11.2014 1 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt torsdag den 20.11.2014, kl. 18.00 på Quality Airport Hotel Dan. Til stede var fra - Organisationsbestyrelsen:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog.

Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog. DR Byen 28. marts 2009 Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog. Deltagere: Dialogforum: Sjælland: Per Rasmussen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30. Side 191/5 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Aase Andersen, Arne Olesen, Michael Jørgensen, Henny Rasmussen,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Roskilde DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen til DPM i håndbold 2014 Det er med stor glæde, at vi i Midt- og Vestsjælland lægger by til et af dansk politiidræts

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny Rasmussen, Nils Vinther,

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere