Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19"

Transkript

1 Juni årgang Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side Læs desuden inde i bladet: 4 Referat fra bestyrelsesmødet 20 Munck får en fiber 24 DFF fik ny bestyrelse 23 Program for kommunalkursus Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Betonarbejde,forskalling og stilladser. Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 1. august Næste nummer udkommer den 31. august Indholdsfortegnelse: Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmødet Side 8 Sikkerhedsmesse på Jyllands-Ringen Side 13 Fokus på sikkerhed på Musikkens Hus Side 16 Arbejdsdæk øger sikkerheden Side 18 Altiflex lukker hullerne effektivt Side 20 Munck har fået en fiber Side 22 Nyt fra Hovedkontoret Side 23 Programmet for DFFs kommunalkursus Side 24 DFF fik ny bestyrelse Annonce 90 x 127.pdf 04/04/12 2:43:48 Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 1. august C M Y CM MY CY CMY K Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. 2

3 Ny Pensionsaftale i hus Leder Dansk Formands Forening har nu fået en ny pensionsaftale på plads med PFA Pension. Se indlæg i bladet. Dansk Formands Forening har ligeledes fået forhandlet og underskrevet overenskomsterne med Dansk Byggeri samt med DI. Vi har desuden den endelige aftale med Asfaltindustrien på plads. Overenskomsterne kan rekvireres ved henvendelse til kontoret eller den kan hentes på vores hjemmeside Vi kan i Dansk Formands Forening konstatere, at vi har meget få ledige, og derfor sætter vi et stort spørgsmålstegn ved, hvordan firmaerne vil finde byggeledere til mange af de store anlægsprojekter, der går i gang meget snart. Efter det for nylig afholdte repræsentantskabsmøde i IAK, har vi nu indledt en dialog med Kompliment, som er samarbejdspartner med A- kassen IAK, samt Dansk Byggeris kursusafdeling, omkring hvad vi eventuelt kan gøre for at afhjælpe situationen. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat sammen, og interesserede medlemmer bedes se annoncen inde i bladet. Kurset er også i år meget aktuelt, da vi har mange kollegaer i den offentlige sektor, der spørger om især Teams, Lederskab, og Stress. Kursusstart er tirsdag den 9. oktober i uge 41. Husk tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet på eller til DFF på tlf. nr Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i ugerne 28, 29 & 30. Kim Bøje Madsen Landsformand Hos HLM finder du specialister i alt indenfor TEKNISK LANDMÅLING HLM / København Damhusdalen 39b DK-2610 Rødovre HLM Teknisk landmåling» Afsætning og indmåling af entreprenøropgaver» Beton og elementbyggeri» Mængdeberegninger og terrænmodeller» Maskinstyring Data, opsætning og kalibrering besøg os på HLM / Kalundborg Skolevej 16 DK-4490 Jerslev Tlf: Fax:

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 13. april 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. Regioner 05. FR 06. A-kassen 07. Budget og regnskab 08. Bladet 09. Hjemmesiden 10. Landsrådsmøde den 6. oktober Næste møder 12. Eventuelt Lars Hansen fra Lolland-Falsters Afdeling var fraværende. DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra den 3. februar Herefter blev referatet godkendt. Faglige forhold Vi modtager stadig mange lønaftaler til underskrift. Vi har ikke nogle lønkroner at forhandle med i det kommunale system, men alligevel får en del af vores medlemmer mere i løn. Vi har i øjeblikket en sag med et medlem, som er tjenestemand. Medlemmet har haft et møde med sin arbejdsgiver, hvor vores jurist deltog. Parterne kunne desværre ikke blive enige, så vi afventer nu næste skridt i sagen. Kim orienterede om to sager vedr. 2a der er gået i gang. Den ene med DI og den anden med Dansk byggeri. Kim oplyste, at det har været meget skuffende at komme rundt til årsmøderne i år. Han kan godt forstå den frustration, der er hos afdelingsformændene. Der var meget få afdelinger, der var godt besøgt. Kim mente, at vi måske skal se på den måde, vi har bygget tingene op på. Bjarne Andersen mente, at det er et punkt, som vi skal tage med på dagsordenen til maj mødet. Det er frustrerende at arrangere noget i afdelingen, når så ingen medlemmer møder op efterfølgende. Bjarne Andersen mente ligeledes, at der måske skal laves om på årsmøderne. Peer Nørgaard, Nordjyllands Afdeling, havde også talt med sin bestyrelse om hvorvidt, der skulle laves om på årsmøderne. Svend Erik Pedersen derimod mener ikke, at der kommer flere medlemmer, med mindre der er gratis mad og vin. Det er den generelle tendens overalt. Bestyrelsen kikkede også på vores vedtægter, som måske skal ændres lidt, bl.a. omkring afdelingskontingenter. Vi har nu fået optagelse fra nogle formænd i København. Vi har desværre haft en tilbagegang på 25 medlemmer i første kvartal år DFF har nu fået en godkendelse fra KL på den nye Pensionsaftale med PFA. Vi afventer nu et underskrevet protokollat, så vi kan tage næste skridt til kommunerne. Vi skal nu efterfølgende have kontakt til Sam Pension, for at få klarlagt detaljerne, og sørge for at alle kommer med, og at vi ikke taber nogen af dem, der er syge eller på fleksjob. Den nye plan er blevet udsat med seks måneder. Vi har fået vores statistikkort tilbage. Vi må konstatere, at medlemmerne desværre ikke har den store lyst til at returnere dem. Vi er vidende om, at der desværre har været problemer med at åbne mailen for enkelte medlemmer, men det retfærdiggør ikke den manglende tilbagemelding. De medlemmer, der kontaktede os, da de ikke kunne åbne filen, fik lønstatikken tilsendt på anden vis. Overenskomsterne Hovedaftalen med KL er ikke på plads endnu. Lars og Kim har været til forhandling i Dansk Byggeri. Der er ved forhandlingerne opnået enighed om følgende forhandlingsresultater: Protokollat nr. 1 om fornyelse af overenskomsten Protokollat nr. 2 om elektroniske dokumenter Protokollat nr. 3 om attestation af feriekort Protokollat nr. 4 om seniorordning Protokollat nr. 5 om pension Kim gennemgik protokollaterne med bestyrelsen. Vi får trykt den næste udgave af overenskomsten med Dansk Byggeri, som vores medlemmer kan rekvirere ved henvendelse til kontoret. 4

5 Alle vores overenskomster bliver lagt på hjemmesiden, lige så snart vi modtager dem. KTO Der er kommet en invitation fra Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte til næste repræsentantskabsmøde den 5. december Regioner Der er valgt nye afdelingsformænd i afdelingerne. Vestjylland valgte Per Davidsen, Vejle-Kolding valgte Finn Kristensen som overgangsløsning, Sønderjylland valgte Svend Åge Juhler som overgangsløsning, København har valgt Dan Boye, i Nordjylland blev Jens Melgaard valgt, og på Fyn blev Palle Frederiksen genvalgt som overgangsløsning. Der skal nu udarbejdes en plan for, hvordan det videre forløb bliver i Sønderjylland, Vejle/Kolding og Fyns afdelinger. Svend-Erik og Kim udfærdiger et oplæg til et stormøde i regionen. Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer til DFF på forårsmødet den 12. maj. A-kassen Vores arbejdsløshed er steget til 21 medlemmer for marts måned. Der er repræsentantskabsmøde den 6. juni i IAK, hvor Kim deltager. Budget og regnskab Budgettet for marts måned 2012 blev gennemgået og taget til efterretning. Driftsforhold Kim har fået et edb-firma til at gennemgå vores medlemssystem m.m. Det skyldes, at vi har et utidssvarende og syv år gammel system. Da Windows 7 ikke kan arbejde sammen med vores nuværende medlemssystem, er vi tvunget til at agere. Vi arbejder videre med et projektoplæg. Bladet Blad nr har tema omkring asfalt. Vi har sikkerhed og kommunikation som emner til blad nr. 3. Beslutningsreferat Hjemmesiden Hjemmesiden kører godt, og vi har Lars til at sætte ind på hjemmesiden, der er kommet flere links, som blandt andet henviser til diverse job søgemaskiner på internettet. Vi har ligeledes fået materiale fra Forbrugsforeningen lagt ind. Kommende møder og kurser Det kommunale kursus er i uge 41 på Svendborg Hotel. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Kim har haft et møde med Karsten Rasmussen og var sammen med ham i Silkeborg. Der blev lavet en køreplan for foråret, med en deadline den 12. maj 2012, så ved vi hvor vi står med hensyn til en eventuel messe. Næste møder Bestyrelsesmøde den 29. juni Eventuelt Ingen FR Der var afbud fra Lars Hansen. Per Jørgensen fra Maskinmestrene orienterede om, at antallet af fuldtidsledige maskinmestre, som lå på 135 personer i januar måned 2012, er faldende. Erfaringsmæssigt falder dette tal yderligere. Kim orienterede om de få ledige medlemmer i Dansk Formands Forening. I forlængelse heraf fortalte Bo Magnusson fra TDC Lederforening, at de havde fået flere ledige medlemmer på grund af indskrænkninger i TDC. Bo Magnussen orienterede om, hvordan de ledige får stillet Outplacement aftaler til deres rådighed. Næste møde i FR er den 9. maj Lederforeningen i TDC er vært for mødet. Vi vil gerne gå i vejen... Vi er 100% danskejet og har arbejdet med asfalt i mere end 70 år. Vi sætter kvalitet og ekspertise i højsædet, hele vores produktion og udlægning er kvalitets- og miljøcertificeret. Vi ønsker at være kundens foretrukne samarbejdspartner uanset jobtype. Fra den mindste baggård til det store anlægsprojekt - vi er klar... - vi er specialister, når det gælder asfalt. kvalitet hele vejen 5

6 Bliver pension mere interessant, BAre fordi vi Bruger en rockstjerne? Nej. Det kræver, at du møder os. Vi ved, at pensionsordninger kan være kedelige. Men vi synes nu, at emnet er for vigtigt til reklametricks. Derfor vil vi gerne mødes og rådgive dig ordentligt på baggrund af vores mangeårige viden om markedet. Vi kalder det en kvalificeret anbefaling. Den slags kan ikke klares med en rockstjerne uanset hvor flabet han kan se ud. Mød os, og få en kvalificeret anbefaling.

7

8 Én dræbt er en for mange TEMA: sikkerhed og kommunikation Én dræbt er én for mange Brancheforeningen for Trafiksikkerhed & Vejservice satte et tiltrængt fokus på sikkerheden på og ved vejene - Aldrig har der været igangsat så meget vejarbejde som nu. Vi bygger nye veje og udvider eller reparerer de gamle. Det betyder, at i hundredevis af mennesker hver dag står derude for at gøre vejen bedre for os som trafikanter. De Transportminister Henrik Dam Kristensen glædede sig over den seneste uheldsstatistik men slog samtidig fast, at én dræbt naturligvis er én for mange. Formanden for Brancheforeningen Trafiksikkerhed & Vejservice, Michael Stisen fra Arkil A/S kunne fortælle, at sikkerhedsmessen oplever meget stor bevågenhed i branchen. 8

9 TEMA: sikkerhed og kommunikation Én dræbt er en for mange kompetent dedikeret præcis Sikkerhedsudstyr Landsformanden i snak med flere nordjyske medlemmer, der havde fundet vej til FDM Jyllands-Ringen. Kan du høre mig? Det er ikke altid ligetil, det med kommunikation på arbejdspladsen. Den vigtige besked forstyrres måske af: støj der kan være langt til telefonen modtageren af beskeden står lidt for langt væk til at kunne opfatte den m.m. Med Peltor WS Lite Com høreværn, kan du kommunikere tydeligt med dine kolleger og samtidigt være beskyttet mod støj. Fås som bøjle og til hjelmmontering. Glem heller ikke den vigtige signalværdi i arbejdsbeklædningen. Vort brede Worksafe sortiment, giver dig flere valg muligheder mht. farver og synlighed. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 Yderligere information procurator.dk Landsformand Kim Bøje Madsen (tv) i snak med repræsentanter for svenske ATA, der har rettet fokus på det danske marked. skal naturligvis kunne udføre deres arbejde trygt og sikkert. I statistikken kan vi se, at 2011 heldigvis bød på det laveste antal trafikdræbte i trafikken siden 1930 erne, men én dræbt er naturligvis altid én for meget. Forhåbentlig kan vi med fælles hjælp gøre det mere sikkert at færdes og arbejde på vejene. Sådan sagde transportminister Henrik Dam Kristensen bl.a., da han var med til at åbne den messe, som Brancheforeningen for Trafiksikkerhed & Vejservice arrangerede på FDM Jyllands-Ringen. Imponerende udvikling Trafiksikkerhedsmessen har gennemgået en imponerende udvikling og er således bl.a. vokset fra 14 til 31 udstillere på et år, og det kunne formanden for brancheforeningen, Michael Stisen, Arkil A/S, glæde sig over. 9

10 Én dræbt er en for mange TEMA: sikkerhed og kommunikation - Vi har oplevet en imponerende interesse for messen, og det bekræfter os i, at vi har ramt rigtigt, konstaterede han i sin tale ved åbningen. Messen er en oplagt mulighed for mange formænd, både indenfor asfalt og på de kommunale materielgårde, til at følge med i noget af den nyeste udvikling indenfor branchen. De fleste af de store firmaer stillede op med nyt grej. Blandt udstillerne var også svenske ATA, der som noget helt nyt er på vej til at markere sig på det danske marked med sine produkter indenfor vejsikkerhed altså produkter der skal gøre det sikrere at færdes på og ved vejene. Nye tiltag Blandt tiltagene ved trafiksikkerhedsmessen var arrangeret et pressemøde, hvor Kenneth Kjemstrup fra Vejdirektoratet bl.a. kunne fortælle, at Vejdirektoratet er i gang med at udvikle nye midlertidige, fartdæmpende foranstaltninger, som kan bruges i forbindelse med vejarbejder. Foranstaltningerne afprøves netop nu ved drifts- og nyanlæg, og vil fremadrettet blive indarbejdet i vejplanerne. 10

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: :10:55 Signat MESZ TEMA: sikkerhed og kommunikation Vi bakker op om Vi bakker op om Dansk Formands Forening C M Y CM MY CY CMY K RH PUMPER ENGINEERING 01/2012 da Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling Storflageforskalling Top 50 Storfladeforskallingen til alle slags former og belastninger Sikker. Hurtig. Effektiv. Fleksibel anvendelse Hurtige, økonomisk bæredygtige arbejdsprocesser Vished om udgiftterne Maksimal sikkerhed Doka Danmark ApS Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Mail: Kontor Arhus Høgemosevænget Trige Tel Fax

12 Farten er den største synder En undersøgelse af nær-ved ulykker blandt asfaltarbejderne, som Asfaltindustrien har gennemført, viser, at bilisternes fart er den største synder. Manglende afspærring mellem trafikken og vejarbejderne opfatter vejarbejderne ikke umiddelbart som et stort problem, hvis ellers farten holdes nede, viser besvarelserne fra alle de 13 hold, som Asfaltindustrien besøgte i alt 78 vejarbejdere. Deltagerne i undersøgelsen svarede meget forskelligt på spørgsmålene. Nogle mente, at bilisterne simpelt hen er vanvittige, at de ikke har nogen som helst respekt eller forståelse for, at vejarbejderne rent faktisk er på vejen for bilisternes skyld. Hvis ellers farten holdes nede, gør det ikke så meget, at énmeters reglen ikke bliver overholdt. Andre mente, at cyklisterne i byerne er de farligste. Manuel trafikhåndtering Af vejarbejdernes egne forslag til, hvad der kan gøres, foreslås der bl.a. manuel trafikhåndtering, som man bl.a. kender fra Finland, hvor opfattelsen er, at trafikanterne har mere respekt for et levende menneske end for et lyssignal. Nogle ser endda ud til at miste tålmodigheden og tror, at lyssignalet måske er gået i stykker, hvis de synes, at der går for lang tid. Nogle foreslår at opsætte mobile bump eller at montere kantafmærkningsplade på asfaltudlæggerne. Eller ganske enkelt at lade politiet tage opstilling ved vejarbejdet det er nemlig det eneste, som bilisterne har respekt for, mener forslagsstilleren. Masser af fejl En undersøgelse, der belyser trafiksikkerheden på de danske kommuners TEMA: sikkerhed og kommunikation Farten er den største synder Selv om ordene er svenske er de ikke til at misforstå. Vejarbejderne peger på, at bilisternes fart er den altoverskyggende årsag til utryghed på vejene. veje, viser, at der på de 300 km vej, som blev undersøgt, var fejl eller mangler på hver anden kilometer. Ikke nødvendigvis alvorlige fejl men alligevel fejl, som vurderes at være af betydning for trafiksikkerheden og som er et udtryk for, at der er et potentiale for at øge sikkerheden Vi løser alle pumpeopgaver Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst. Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Dansk Overpumpning Aps Tlf RH PUMPER ENGINEERING Kvalitetspumper fra Pumpex og Pioneer. Slanger, koblinger og styringer m.m. Salg, service og reparation. Tlf

13 TEMA: sikkerhed og kommunikation Arbejdsulykker ingen adgang Fra toppen af Musikkens Hus er der en pragtfuld udsigt over Limfjordens vande. Arbejdsulykker ingen adgang Et par blå negle og et skrabet knæ , så har Musikkens Hus tæt på Limfjordens sølvskinnende våger været forskånet for arbejdsulykker siden borgmester Henning G. Jensen den 30. maj 2010 satte spaden i jorden til det spektakulære byggeri til omkring 700 mio. kr. Men bygherren er også usædvanligt fokuseret på sikkerhed, og tolerancen på det område er nul. Arbejdsulykker har simpelt hen ingen adgang på byggepladsen. Den store plads, der ligger centralt ved indkørslen fra den nordjyske motorvej ind til Aalborg, er daglig arbejdsplads for op mod 100 håndværkere, hvoraf MT Højgaard har et halvt hundrede af dem på lønningslisten. Med så mange mennesker, der hele dagen myldrer ud og ind, op og ned med værktøj og maskiner, så er det nærmest umuligt, at der ikke sker et eller andet utilsigtet. Men indtil videre har hændelserne været i den absolutte småtingsafdeling, og allerede når man nærmer sig byggepladsen, bliver de mest basale sikkerhedsregler da også indskærpet: Her er der nemlig påbud om at bære hjelm og sikkerhedsfodtøj og så har dem, der ikke har et lovligt ærinde på byggepladsen, slet ingen adgang. Højeste prioritet Inde på pladsen bliver alle parter også hele tiden mindet om, at sikkerheden har højeste prioritet. På trådhegnet, der adskiller byggepladsen fra skurbyen, er opsat en lang, lang række af underholdende informationstavler fra Branchemiljørådet for Bygge og Anlæg. Tavlerne skitserer i et nærmest tegnserieflow, hvordan sikkerheden skal være på byggepladsen. Tegningerne er meget enkelte og underholdende, og teksten er kort og letlæselig, således at ingen tabes, og alle kan være med. Inde på selve pladsen påpeger skilte, at byggeriet er så langt fremskredet, at huset er lukket med dækelementer, og at rygning nu ikke længere er tilladt indendøre, hvor andre også færdes. Nikotinen skal fremadrettet nydes ude i den fri luft. Ingen slinger - Bygherren har virkelig meget fokus på sikkerhed og tolererer ingen slinger i valsen. De mange informationstavler på hegnet har jeg således ikke tidligere set på andre arbejdspladser, fortæller formand hos MT Højgaard, Ejvind Larsen. Det er Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, der som bygherre har den overordnede sikkerhedskoordinering, og det er også bygherren der indkalder til de lovpligtige sikkerhedsmøder, hvor alle parter er repræsenteret. Praktisk rundtur - Vi holder sikkerhedsmøde hver uge, hvor vi går en tur rundt på byggeplad- 13

14 Arbejdsulykker ingen adgang TEMA: sikkerhed og kommunikation Illustrative tegninger og små letlæste tekster forklarer om sikkerheden på byggepladsen. sen sammen med sikkerhedskoordinator, repræsentanter for de involverede virksomheder på pladsen, sikkerhedsrepræsentanter og bygherre. Det er en meget praktisk rundtur, hvor vi observerer og diskuterer, hvad vi ser, og hvad vi eventuelt kan gøre bedre og anderledes, fortæller Ejvind Larsen. Som Danmarks største entreprenørvirksomhed har MT Højgaard naturligvis også sin egen veldefinerede og overordnede sikkerhedspolitik, men sikkerhed er i hvert tilfælde målrettet den aktuelle opgave på den aktuelle byggeplads, fordi der altid er specifikke lokale forhold at tage hensyn til. - Men hver gang vi tager hul på en ny opgave holder vi et møde med de involverede medarbejdere, hvor sikkerheden på arbejdspladsen bliver gennemgået, således at vi er helt sikre på, at alle forstår alvoren og de specielle forhold, der måtte være gældende. Desuden holder vi løbende møder med medarbejderne under byggeriet. Vi gennemgår bl.a. værktøj og materiel, lige som MT Højgaards politik i forhold til alkohol og rygning indskærpes, tilføjer Ejvind Larsen. MT Højgaards 10 bud Men MT Højgaards interne sikkerhedsmøder er ikke kun et påbud fra virksomheden til medarbejderne. Forventninger og krav går også den anden vej, og derfor har medarbejderne formuleret MT Højgaards 10 bud, som er de 10 ønsker, medarbejderne har til sikkerheden fra ledelsens side hvordan den lokale byggeledelse håndterer sikkerheden overfor medarbejderne. - Medarbejderne er meget fokuseret på sikkerheden, fordi de godt ved, at det er et fælles anliggende, at vi alle kommer helskindet hjem fra arbejde hver dag. For år tilbage kunne man i sjældne tilfælde opleve medarbejdere, der gik uden hjelm på byggepladsen. Det ser vi aldrig mere. Alle bærer hjelm, og tit også i områder hvor det slet ikke er påbudt. Hjelmen og sikkerhedsfod- Allerede ved indgangen til byggepladsen gøres der opmærksom på de mest basale sikkerhedsregler. 14 Rygning er ikke længere tilladt inde i bygningen. - Medarbejderne er meget fokuseret på sikkerheden, fordi de godt ved, at det er et fælles anliggende, at vi alle kommer helskindet hjem fra arbejde hver dag, siger formand hos MT Højgaard, Ejvind Larsen.

15 TEMA: sikkerhed og kommunikation Arbejdsulykker ingen adgang Musikkens Hus bliver en del af et kraftfuldt kulturelt minefelt med Nordkraft på den anden side af gaden. tøjet er bare blevet så naturlig en del af arbejdstøjet, at ingen lader hjelmen ligge i skuret, understreger formanden. Kranarbejde Et af de meget specielle elementer i opførelsen af Musikkens Hus er det omfattende kranarbejde. I perioder har der været helt op til seks store byggekraner på den relativt lille byggeplads. Så mange kraner stiller virkelig alvorlige krav til planlægningen, så derfor har ledelsen simpelt hen sat en trafiktavle over kranarbejdet op, således at de ansvarlige ledere hele tiden kan følge med i, hvilke opgaver kranerne har de forskellige dage og dermed også hvilke yderligere opgaver, der sikkerhedsmæssigt kan lægges ind, uden at de kolliderer med hinanden. Planen bliver revideret hver eneste dag, så der ikke risikeres sammenstød i luften med eksempelvis tonstunge betonelementer. Helstegt pattegris Sikkerheden på Musikkens Hus er så god, og skaderne så minimale, at bygherren allerede én gang har inviteret på helstegt pattegris som en tak til alle for at iagttage den største sikkerhed på byggepladsen. Grisen har ikke ladet livet forgæves og flere følger formentlig efter. Alle medarbejdere bærer hjelm som den største selvfølgelighed. Alle dele af byggeriet er behørigt sikret med bl.a. rækværk og gelændere. 15

16 Arbejdsdæk tjener sig selv hjem TEMA: sikkerhed og kommunikation Den udvendige trappe fører op til arbejdsdækket, hvorfra der er videre adgang til det øverste af broen. Arbejdsdæk tjener sig selv hjem Vist går der mere materiel til. Og vist tager det længere tid at sætte stillads op. Men den komfort og ikke mindst den sikkerhed, som et ekstra arbejdsdæk skaber, tjener sig selv så rigeligt ind. Idéen med et ekstra arbejdsdæk er født hos konsulent Jørn Ari, der arbejder sammen med kunder i det meste af Jylland og på Fyn. Broprojekt I øjeblikket står arbejdsdækket sin prøve ved et broprojekt, som CJ Anlæg i Fredericia udfører i Varbergparken i Haderslev. Broen er en ny vej- og stibro med tilhørende stamvej til boligblokkene. Projektet udføres for Haderslev Andels Boligforening og er en del af en helhedsplan, hvor man i forbindelse med en renovering af bebyggelsen gennemfører en forbedring af infrastrukturen i området, bl.a. skal broen benyttes af de busser, der kører til og fra bebyggelsen. Solidt grundlag - Tanken med det ekstra arbejdsdæk, som etableres et par meter under det øverste af broen, er, at medarbejderne får et solidt grundlag at stå på ved montering af alt det sværeste på broen. Arbejdsdækket omkranses af fire unikke tårne og vil være fuldstændigt vandret. Alt hvad der skal være med hældninger og fald monteres nemt og bekvemt med arbejdsdækket som platform, gør Jørn Ari opmærksom på. - Hermed er medarbejderne fri for at kravle mange meter i vejret. Her kan de nøjes med at stå på en skammel, når de ikke selv kan nå mere, påpeger han og fortæller, at dem, der skal bruges arbejdsdækket kun har udtrykt begejstring for idéen. Fantastisk idé Og det giver formand hos CJ Anlæg, Ole Chr. Sandstad Jørn Ari helt ret i. - Et ekstra arbejdsdæk er en helt fan- Medarbejderne fra CJ Anlæg i Fredericia knokler for at få broen færdig til sommerferien. 16

17 TEMA: sikkerhed og kommunikation Arbejdsdæk tjener sig selv hjem Den 45 meter lange bro forbedrer infrastrukturen i Varbergparken i Haderslev. tastisk idé. I stedet for at kravle otte meter op, kan mine folk nu arbejde trygt på det ekstra dæk, understreger den norske formand. - Og arbejdsdækket tjener helt sikkert sig selv hjem igen. Ikke mindst fordi folkene meget lettere kan udføre det svære arbejde, så her sparer vi penge ved et mindre tidsforbrug for slet ikke at tale om en meget mindre risiko for arbejdsskader, påpeger Ole Chr. Sandstad, der har meget ros til Peri for idéen. Ikke sidste gang - Det er i hvert fald ikke sidste gang, vi etablerer et ekstra arbejdsdæk. Det er helt sikkert, fastslår han. Den 45 meter lange bro forventes at stå færdig til sommerferien, også selv om byggeriet lå helt stille i vinterperioden. Byggepladsen var således lukket fra december til sidst i februar. Konsulent hos Peri, Jørn Ari, på dækket, hvor arbejdshøjden er lav. Jørn Ari (tv) sammen med en tilfreds formand hos CJ Anlæg, norske Ole Chr. Sandstad. 17

18 Dansk opfindelse TEMA: sikkerhed og kommunikation Anders Kristensen er salgs- og udviklingsdirektør i Altiflex med adresse i Hvidovre. Dansk opfindelse øger komfort og sikkerhed Da Lasse Ramskov drev sin ganske traditionelle håndværksvirksomhed og var travlt beskæftiget med byggerier af alle slags, undrede han sig tit over, hvorfor ingen havde fundet på et system, der effektivt kunne lukke en bygning midlertidigt, mens byggeriet står på. Den traditionelle løsning med en bunke lægter og en rulle plastik holder jo ikke i længden, når den barske danske vind rusker og raser, eller når Johnny Langfinger har kastet sin kærlighed på dyrt professionelt værktøj. Lasse Ramskov tænkte sig godt om og opfandt et unikt system bestående af stærke profilrammer med vinduer fremstillet af polycarbonat. Produktet hedder Altiflex og er en fleksibel, effektiv, miljørigtig og ikke mindst sikkerhedsmæssig god løsning, der kan anvendes i alle typer af byggerier, hvor der 18 på et tidspunkt er behov for at lukke huller typisk til døre eller vinduer. Altiflex har taget patent på sine unikke løsninger i flere end 30 lande. Finder en løsning - Produktionen foregår dels i Danmark og dels i Kina, og vores vinduer leveres i 28 forskellige størrelser, således at vi praktisk altid er i stand til at finde en løsning, der passer til det enkelte byggeri, forklarer salg- og udviklingsdirektør i Altiflex, Anders Kristensen. Løsningen fra Altiflex er et effektivt værn mod kulde, vind, regn og slud udefra, således at håndværkerne inde i bygningen kan arbejde i komfortable omgivelser uden hensyn til vejr og vind med mulighed for færre sygedage blandt håndværkerne. Samtidig fungerer Altiflex s løsning som et værn mod støv og støj elementerne reducerer støj med helt op til 20dB - således at omgivelserne bliver generet mindst muligt. De solide aluminiumsprofiler og de lige så solide ruder af polycarbonat tillader rigtigt meget lys at trænge ind, så byggeriet ikke henligger i mørke. Samtidig holder de tætte elementer effektivt på varmen, så entreprenøren kan regne med at spare helt op til 50 pct. på varmeregningen under byggeriet under byggeriet og en meget stor del af el-regningen. - Glassene af polycarbonat har en U- værdi som en gammeldags termorude, så den meget betydelige varme, der normalt bruges under et større byggeri, kan virkelig reduceres meget, påpeger Anders Kristensen.

19 TEMA: sikkerhed og kommunikation Dansk opfindelse Altiflex er også i stand til at pakke hele stilladser ind. Elementerne kan forsynes med huller til kabler. Sikkerhedsfunktion Endelig løser elementerne fra Altiflex en ikke uvæsentlig sikkerhedsfunktion, fordi elementerne kan erstatte sikkerhedsrækværk. Når der i løbet af byggeprocessen bliver brug for at tilføje flere elementer i højden, vil det efterfølgende også være muligt eksempelvis at sætte en stige op ad de kraftige polycarbonat-ruder, uden at håndværkeren skal være nervøs for, at han ryger igennem glasset. - Den gamle, traditionelle løsning med lægder og plastik er en smid-væk løsning, som ofte blot rykkes ned og køres på forbrændingen, når byggeriet er overstået. Vores løsning genbruges igen og igen og er således også på det punkt en særdeles miljøvenlig løsning, der egner sig fortrinligt til alt nybyggeri samt mange renoveringsopgaver. Noget af gevinsten består jo i, at ejeren kan fordele materialeudgiften ud over flere år, gør direktøren opmærksom på. Da Københavns Universitet stod for at skulle renovere sin afdeling på Amager, valgte man at fjerne hele facaden, og her valgte entreprenøren at bruge Altiflex som en effektiv, midlertidig lukning af byggeriet. Her blev brugt helt op til 5000 kvm afdækning. Blandt kunderne er også Novo Nordisk, som har meget strenge krav til renhed, og her er Altiflex et effektivt værn mod støv. Af samme grund har også Ikea valgt Hvidovre-virksomheden som samarbejdspartner, når der skal bygges om i varehusene, hvor kunderne færdes tæt op ad byggeriet. Udlandet Altiflex oplever stigende opmærksomhed i Danmark fra ikke mindst de store udlejningsfirmaer, men også flere kunder i Norge, Canada, Finland og Tyskland har fået øjnene op for den danske opfindelse. - Selv om vores vinduer kan fås i 28 forskellige størrelser, og selv om vi også Porten her er bygget op af to standardelementer og kan aflåses som en effektiv sikring mod tyveri på byggepladsen. er leveringsdygtige i store og mindre porte og døre, som kan låses, så kan vi komme ud for kunder, som har så specielle behov, at vi fremstiller helt kundetilpassede løsninger, fortæller Anders Kristensen. Altiflex elementer er en fleksibel løsning, som også kan isoleres for endnu bedre effekt. 19

20 Munch får en fiber Munck får en fiber Munck Forsyningsledninger a/s har sammen med Petri & Haugsted A/S samt Eltel Networks A/S stiftet Fiber & Anlæg I/S, der kun har én kunde, nemlig TDC Udsigten til større kundetilfredshed, kortere leveringstid og lavere driftsomkostninger gjorde, at TDC den 1. december sidste år valgte at lade den praktiske udførelse af virksomhedens fibernetarbejde overgå til et konsortium, der er sammensat til lejligheden. Fiber & Anlæg I/S består af Munck Forsyningsledninger a/s, Per Aarsleffs datterselskab Petri & Haugsted og Eltel Network A/S i sidstnævnte selskab er 157 tidligere teknikere fra TDC placeret. Eltel Network A/S er således Danmarks største virksomheden indenfor fiberinfrastruktur. Fiber & Anlæg I/S har foreløbig indgået en femårig kontrakt med TDC om anlæg af alt fiberarbejde for koncernen, der nu kan koncentrere sig om sin kerneforretning, mens de tre store selskaber kan være med til at sikre, at fiberkunderne får en hurtig installation og effektiv fejlretning. 20 Palle Frederiksen er formand hos Munck Forsyningsledninger a/s, der sammen med Petri & Haugsted A/S og Eltel Networks A/S har dannet Fiber & Anlæg I/S. Fordelingen - Opgaverne i Fiber & Anlæg I/S er fordelt således, at Munck Forsyninger a/s står for alle ordrer i Jylland og på Fyn, mens Petri & Haugsted klarer opgaverne på Sjælland og i hovedstadsområdet. Teknikerne hos Eltel Network A/S vil løse opgaver over hele landet, fortæller Palle Frederiksen, der er formand hos Munck Forsyningsledninger a/s og har en omfattende erfaring med nedgravning af kabler. - Vi udfører kundetilpassede fiberløsninger til erhvervsvirksomheder i hele landet. Det kan være alt fra helt små til meget store virksomheder, som ønsker de nye eller forbedrede muligheder, som fibernettet sikrer. Graveopgaven kan vare fra nogle få timer til flere dage, tilføjer Palle Frederiksen, der er formand for 20 medarbejdere. Tidligere var Dansk Formands Forenings afdelingsformand på Fyn ansvarlig for alt Fiber & Anlægs gravearbejde på hele Fyn, men opgaverne er hurtigt blevet så mange, at han nu deler området med en ny kollega. Munck Munck Forsyningsledninger a/s blev etableret i 2007, da Munck Gruppen med hovedsæde i Nyborg overtog Skanska Forsyningsledninger med godt 600 medarbejdere og en omsætning på 430 mio. kr. Munck Forsyningsledninger a/s har hovedkontor i Odense og er landsdækkende med 13 afdelinger. Munck Forsyningsledninger a/s beskæftiger sig foruden med nedgravning af fiberforbindelser også med kloak-, vand- og fjernvarmeledninger. Selskabet beskæftiger i dag omkring 700 medarbejdere. Petri & Haugsted Petri & Haugsted A/S, der blev stiftet i 1908, er et af landets ældste ingeniørog entreprenørfirmaer. Nedlægning af kabler blev et af selskabets helt store arbejdsområder, og virksomheden, der nu er 100 pct. ejet af Per Aarsleff i Aarhus, har siden 1945 arbejdet for daværende Københavns Telefon Aktieselskab (KTAS) og siden TDC samt Post & telegrafvæsnet med bl.a. nedlægning af lyslederkabel fra TV Byen i Gyngemosen til senderen i Gladsaxe. Eltel Networks Eltel Networks A/S blev etableret i Danmark i 2005, da det finske moderselskab, Eltel, overtog Københavns Energis entreprenørselskab KE Partner A/S, som derefter skiftede navn til Eltel Networks A/S. Eltel har flere end 8000 medarbejdere og rundede i 2011 en omsætning på mere end én mia. kr.

Den Blå Planet tager form

Den Blå Planet tager form Februar 2012 105. årgang 1 Den Blå Planet tager form Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 6 Uponor åbner nyt akademi 8 Naturen tog fusen på Falster 16 Århus først med årsmøderne 18 DFF i forbrugsforening

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 3 juni 2014 Tjekker materiel på eget værksted Frederikshavn har styr på grejet Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem TEMA: Arbejdsmiljø INDHOLD:

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Messe kom godt i vejret

Messe kom godt i vejret December 2009 102. årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour 09 20 Kursus med Enneagram Fagorganisation

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Genvalg, udtrædelse, nyvalg. Mød den nye

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Genvalg, udtrædelse, nyvalg. Mød den nye FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 4 m a r t s 2011 Succésfuld messe Danmarks bedste fagfolk i kloakbranchen blev kåret ved årets begivenhed Se billede Vandløbsloven Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare uden om?

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare uden om? FAKTUELT FAKTUELT NR. 1 4 MARTS 2011 Succésfuld messe Danmarks bedste fagfolk i kloakbranchen blev kåret ved årets begivenhed Se billede Vandløbsloven Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne bare

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere