BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSE FOR FREMTIDEN"

Transkript

1 ÅGE DRAGSTED OG JENS OTTO KJÆR HANSEN BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Jyllands-Postens Erhvervsbøger

2 Bestyrelse for fremtiden Copyright Åge Dragsted og Jens Otto Kjær Hansen 1999 Omslag: Mads Mikkelsen, NP3 Communication og Poul Ib Henriksen Bogen er sat med Minion og trykt hos Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 1999 ISBN udgave september 1999 Jyllands-Postens Erhvervsbøger Sønderhøj Viby J Tel Fax

3 Indholdsfortegnelse Forord 9 Del I Bestyrelsens univers 15 Del II Bestyrelsesprofiler Mads Øvlisen Lone Dybkjær Niels Due Jensen Thorleif Krarup John Trolle Michael Mathiesen Ole Øhlenschlæger Flemming Lindeløv Asger Aamund Michael Svanholm Poul Erik Skov Christensen Palle Simonsen 89 Del III Udfordringer og ansvar Bestyrelsens arbejde og ansvar På rundtur i bestyrelsens univers Hvad kræver loven af bestyrelsen? Overvågning Virksomhedens afhængighed af omverdenen Hvad skal overvåges Bestyrelsens rolle i overvågningen Arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen Overvågning i fremtiden Konklusion Udvikling Konkurrencen kræver udvikling Strategiudviklingsmodellen Modellen Virksomhedens forretningsgrundlag 113 5

4 bestyrelse for fremtiden Strategianalyser Målsætning og mål Strategier Dynamiske planer Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion Virksomhedsudvikling i fremtiden Konklusion Organisering Bestyrelsens organiseringsopgaver Udvælgelsen af direktionen Organisationsstruktur Organisering af driften De menneskelige ressourcer Administration Finansiering Risikostyring Politikker Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion Organisering for fremtiden Konklusion Beslutninger Hvornår bliver en sag en bestyrelsessag? Beslutningssager Investeringer Orienteringspunkter Om at sige til og sige fra Kriseledelse Kommunikation af beslutninger Arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion Konklusion 173. Kontrol Hvorfor kontrol? Den faste rapportering Revisionen Bestyrelsens øvrige kontrolinstrumenter 190 6

5 I ndhold 6.5. Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion Kontrol i fremtiden: Nye rapporteringssystemer og kontrolredskaber Konklusion Interaktion Virksomhedens samspil med omverdenen Forholdet til ejerne Forholdet til øvrige stakeholders Good Citizenship Kommunikation Arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen Interaktion for fremtiden Konklusion Bestyrelsens arbejde og samarbejde Bestyrelsesholdet Formandens rolle Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion Tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet Det enkelte bestyrelsesmedlems indsats De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Når bestyrelsen fejler Bestyrelsen for fremtiden Konklusion 252 Del IV Temaer i fremtidens bestyrelsesarbejde Nye begreber og koncepter 257 Shareholder value 257 Stakeholder value 259 Corporate governance 262 Vidensamfundet og videnledelse 263 Drømmesamfundet det femte samfund 266 Efterskrift: Rationalitet og menneskelighed i bestyrelsesarbejdet 271 7

6 Appendiks Tjekliste for godt bestyrelsesarbejde Bestyrelsers 10 væsentligste fejl Arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion Funktionsbeskrivelse for bestyrelsesformanden Tjekliste ved accept af bestyrelsespost 298

7 Forord Bestyrelsesarbejdet mistede sin uskyld på årtusindskiftets faldereb. I 70 erne var der ingen fokus på bestyrelsesaspektet, og skift på bestyrelsesposter selv i tunge virksomheder blev knap nok registreret i erhvervspressen. I 80 erne oplevede vi flere sammenbrud, f.eks. Jan Bonde Nielsen og Klaus Riskjær Pedersens hastigt opbyggede imperier, som vel kunne have været udgangspunkt for en interesse for bestyrelsesmedlemmers rolle, men ikke blev det. Hovedpersonerne selv tog al fokus, og ingen grundede over, at andre end disse karismatiske personer og deres revisorer og advokater havde været med ved bordet. Nordisk Fjer bragte den første bratte opvågnen. En enkelt mand forandrede en stolt gammel virksomhed til et økonomisk fantasiland så virkelighedsfjernt, at afsløringen drev ham selv ud i selvmord og efterlod alle andre i undren over, hvordan det overhovedet havde ladet sig gøre. Det viste sig siden, at han havde villige hjælpere i sin daglige ledelse, og de har måttet betale deres pris. Men det førte også til, at der nu med vægt blev spurgt: Hvordan kunne en bestyrelse med indiskutabelt indsigtsfulde og anerkendte medlemmer lade det passere? Ikke blot de bizarre detaljer som at kun underskriftssiden på revisionsprotokollatet blev sendt rundt til påtegning ved mahognibordet, men også det generelle: Hvordan kan en ledelse over flere år køre så meget om hjørner med en kompetent bestyrelse? Dermed kom så også spørgsmålene: Hvad foregår der egentlig i bestyrelserne? Har bestyrelsesmedlemmer et ansvar, når det kommer til stykket? Hvor meget skal der til, før en kyndig person er nødt til at sige fra? Historien om, hvordan det i grunden lod sig gøre i Nordisk Fjer, er vel aldrig blevet afdækket helt, og det er heller ikke meningen at søge at gøre det her eller overhovedet at ribbe mere op i denne sag. Nordisk Fjer nævnes, fordi sagen bragte bestyrelsernes rolle og ansvar frem i lyset efter årtiers fred. Nordisk Fjer sagen førte da også til en bølge af små og store tiltag, der om ikke andet har bragt meget mere papir ind i bestyrelseslokalerne. Lovgivningen om bestyrelsernes kontrol og ansvar for at udøve denne kontrol blev skærpet, og revisionsrapporterne er svulmet op, ligesom det antal ansvarspåtagende erklæringer, som bestyrelser og direktioner skal 9

8 bestyrelse for fremtiden underskrive i vore dage for overhovedet at kunne få et revideret regnskab i hånden. En tid vejrede forsikringsselskaberne morgenluft. Bestyrelsesansvarsforsikringer, et velkendt og gammelt fænomen mange steder uden for landets grænser, blev markedsført meget mere aktivt. Men ipraksis uden at det er blevet til så meget endda. Danmark er stadig et fredeligt lille land, hvor man som udgangspunkt ikke drages til ansvar for noget, medmindre det er klart, at man uden for enhver tvivl vidste eller burde have vidst, at noget var galt, og har ladet det gale ske, selv om man burde have grebet ind. Derfor vil denne bog ikke beskæftige sig i dybden med det formelle ansvar og dets strafferetslige og økonomiske konsekvenser, men blot kort citere de relevante bestemmelser i sammenhænge, hvor det er relevant. Langt vigtigere er det reelle medansvar for, hvordan landets virksomheder udvikler sig, både som virksomheder selv og som medspillere i det moderne samfundsliv. I dag har ikke mindst de etiske og omdømmemæssige aspekter fået stor betydning. Kandidater til bestyrelsesposter overvejer, om de med deres position og anseelse kan holde til at være med i en given bestyrelse. Den ære, pondus og belønning, som et bestyrelsesjob kan give, tages der først imod efter en nøje vurdering af, om det nu går an at sidde i en bestyrelse. På det etiske plan gør man sig i dag ikke mindst i de yngre generationer af erhvervsledere overvejelser, som ældre generationer knap kan forstå. Hvorfor skulle det være en belastning at sidde i bestyrelse hos Cheminova, men ikke i LEGO? Sådanne overvejelser er kommet til og kommet for at blive. Det er underordnet, om man finder det berettiget eller ej, og det behøver knap nok være en virksomheds faktiske handlinger, der bringer den til hurtig domfældelse i den moderne folkedomstol husk blot på Shell og Brent Spar. For ledere, hvis omdømme er vigtigt, er det i dag af langt større betydning, hvilken skude de befinder sig på i det afgørende øjeblik. Det blev demonstreret på grotesk underholdende vis i vinteren i forbindelse med entreprenør Kurt Thorsens initiativer i ejendomsverdenen. Bestyrelsessvingdørene i de involverede selskaber hvirvlede, så man skulle følge godt med for at bevare et overblik over, hvem der pt. sad hvor. Telefaxerne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen glødede af i hast skrevne 10

9 Forord udmeldelser, der tikkede ind fra nær og fjern, endnu før registreringsoplysningerne med indmeldelserne var nået hen i den korrekte hængemappe. Det kan således uden vanskelighed konkluderes, at bestyrelsesarbejde og bestyrelsesposter er blevet et godt emne. Men sjovt nok er der ikke mange, der har beskæftiget sig med, hvad der i grunden foregår eller bør foregå i bestyrelsesværelserne. Om bestyrelserne primært er en formelt nødvendig del, hvor det blot handler om at legitimere processerne på en måde, så ingen kommer i klemme, eller om bestyrelsen skal ses som en ægte del af virksomhedernes ledelser med stor betydning for, om det går erhvervslivet godt eller skidt. Om dagens praksis i danske bestyrelser er noget at skrive hjem om eller ej. Om hvad der egentlig ligger af ægte medledelse og ægte medansvar i det at være i en bestyrelse, og hvordan det kan praktiseres. Formålet med denne bog er at sætte fokus på sådanne emner. Hvad er bestyrelser egentlig til for? Hvilken rolle har de i forhold til virksomhedens omverden og dens indre verden? Hvad skal de arbejde med, og hvordan kan det bedst gøres? Hvad er dårlig praksis, og hvad er dagens og morgendagens excellence i bestyrelsesarbejdet? Specielt morgendagens excellence er en ekstra tanke værd. Som det påpeges af en af de bestyrelsesformænd og direktører, der har bidraget til denne bog, vokser forandringstempoet fortsat. Internationalisering og teknologi fører til helt nye koncepter inden for salg og distribution, og det kan i sig selv være udfordring nok. Men det er en helt ny type udfordring til bestyrelsen, når en konkurrent kan dukke op mellem to kvartalsmøder og være vokset 300 % på ganske få måneder. Ud over forandringstempoet som udfordring kommer det større vidensindhold i alle produkter og ydelser. Basisproduktion sker i stigende grad andre steder i verden, hvor det kan gøres billigere, vi overlades til at skulle leve af viden, know-why og -how og af at skabe værditilvækst baseret påviden. Både ledelses- og bestyrelsesudfordringen forandrer sig i takt med, at vi bevæger os fra industrivirksomheder til vidensvirksomheder. Danmark har ca selskabsbestyrelser og mere end bestyrelsesmedlemmer, i virksomheder fra den 20-årige ring-i-øret IT-nørds nye teknologivirksomhed til de feterede bestyrelser i Den Danske Bank og A.P. Møller-virksomhederne, hvor kun toppen af det bedste selskab har en chance. 11

10 bestyrelse for fremtiden I mange af dem arbejdes der med største selvfølgelighed så godt og så seriøst med de rigtige områder, at læring ikke er nødvendig. Excellencen skal ikke nyopdages, den findes og virker. Men i mange virksomheder, også alle dem der aldrig kommer på medieforsider, er der rum til at forbedre bestyrelsesarbejdet og få det bragt i en retning, så der med vægt kan siges bestyrelse for fremtiden. Og selv de excellente bestyrelser har en udfordring i at sikre, at de også bliver ved med at være det langt ind i det nye årtusind. Denne bogs formål er at virke som inspirator for dette med udgangspunkt i praksis hos en gruppe virksomhedsledere med viden og erfaring, der således gøres tilgængelig for bredden af dansk erhvervsliv. En systematisk indføring i bestyrelsesarbejdets problemstillinger, krav og udfordringer, baseret på professionelle bestyrelsesmedlemmers praktiske læring. Vi har således bedt et dusin bestyrelsesmedlemmer og direktører om at bidrage ved at stille sig til rådighed for input og interviews. De er udvalgt, så de repræsenterer hele spekteret af virksomheder vækstkometen på ITmarkedet, etablerede virksomheder der nærmest indgår i dansk identitet, den globale innovator osv. Og de er udvalgt som personer, der repræsenterer spektret i baggrunde iværksættere, innovatorer, familieselskabets nestor, den højtprofilerede børsvirksomheds skipper, forskeren, almenvellets vogter, kooperationen. Disse menneskers erfaring fra praksis sættes i fokus, belyst person for person, i bogens portrætterende del, II Bestyrelsesprofiler. Samme materiale er indarbejdet i bogens systematiske del III Udfordringer og svar. Det er således tilsigtet, at mange udsagn vil kunne findes begge steder. I del IV Fremtidens bestyrelsesarbejde gennemgås kort nogle af de trends og koncepter, som vil sætte præg på bestyrelsesarbejdet i det nye årtusind, og i efterskriften Rationalitet og menneskelighed i bestyrelsesarbejdet gør vi afslutningsvis opmærksom på en vinkel på bestyrelsessamarbejdet, som bogen ikke i øvrigt omfatter, men som også bør tænkes med. Endelig findes et appendiks med praktiske værktøjer, nemlig en Tjekliste for godt bestyrelsesarbejde, en oversigt over Bestyrelsers 10 væsentligste fejl, en skematisk oversigt over Arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion, et forslag til en Funktionsbeskrivelse for bestyrelsesformanden samt en Tjekliste ved accept af bestyrelsespost. 12

11 Forord Både bogens forfattere og de bestyrelsesmedlemmer og ledere, der finder inspiration til brug i bestyrelsesarbejdet for fremtiden, skylder de tolv bidragydere en stor tak. I øvrigt tager den systematiske del af bogen udgangspunkt i modellen Bestyrelsens univers, udviklet af forfatterne med henblik på at skabe en arbejds- og forklaringsramme, der kan bruges ikke alene til strukturering af bogens indhold, men også i bestyrelsers egen videre proces med at evaluere og udvikle eget bestyrelsesarbejde. Århus, september 1999 Åge Dragsted Jens Otto Kjær Hansen 13

12

13 Del I bestyrelsens univers

14

15 Bestyrelsens univers Bestyrelsesarbejdet beskrives i denne bog ud fra modellen Bestyrelsens Univers. Denne model viser på én gang bestyrelsesarbejdets samlede arbejdsfelt, de enkelte dele og den cyklus, som bestyrelsesarbejde gennemløber, når det gribes systematisk an. I dette kapitel introduceres universet kort.i DEL III gennemgås de enkelte arbejdsfelter grundigt og belyses med praksis, således som den betragtes hos de ledere og bestyrelsesmedlemmer, der har medvirket ved bogens tilblivelse. Bestyrelsens opgave har to retninger den ene mod omverdenen og den anden mod virksomheden selv. Der er ingen bestyrelser, hvor begge dele af opgaven ikke optræder, og en bestyrelse skal hele tiden søge være i balance mellem de to retninger. Kernen i bestyrelsens arbejde er ledelsessamspillet mellem bestyrelsen, som er forankret i virksomhedens omverden og direktionen, der er forankret i virksomheden selv. Fig Bestyrelsens univers 1 1 Modellen Bestyrelsens univers er udviklet af Åge Dragsted og Jens Otto Kjær Hansen. 17

16 bestyrelse for fremtiden Dette ledelsessamspil skal bære alt andet. Er kernen ikke i orden, kan bestyrelsen ikke løse sine opgaver i forhold til hverken omverdenen eller til virksomheden selv. I en bestyrelse begynder og slutter alting med ledelsessamspillet. Bestyrelsen og omverdenen Bestyrelsens rolle i forhold til omverdenen er overvågning, det vil sige at se, hvad der sker i omverdenen af betydning for virksomhedens udviklingsmuligheder, udvikling, omfattende at sikre, at virksomheden bringes i den rigtige retning ud fra udviklingsmulighederne, og interaktion, virksomhedens forhold til dens interessenter i samfundet. Overvågning Bestyrelsen skal vurdere udviklingen i omverdenen og de konsekvenser, det har for virksomhedens udviklingsmuligheder. Det handler om at forstå de faktorer, der påvirker virksomheden, men er uden for dens kontrol så som: Markeds- og konkurrenceforhold Teknologi Økonomiske forhold Samfundsforhold incl. internationale forhold Overvågningen omtales i Kapitel III.2. Udvikling Bestyrelsens vigtigste opgave er at sørge for, at virksomheden udvikler sig i takt med de muligheder og krav, der følger af omverdenens vedvarende forandring. Udviklingen gennemføres i snævert samarbejde med direktionen. Instrumentet er strategisk planlægning. I processen fastlægges eller tilpasses virksomhedens fundament, forretningsgrundlaget, der omfatter: Idegrundlag Mission Værdier og Vision hvorefter dens udviklingsretning og -omfang tilrettelægges igennem trinnene: Målsætning 18

17 B estyrelsens univers Strategiske mål og Strategier Udviklingsopgaven omtales i Kapitel III.3. Interaktion Virksomhedens samspil med omverdenen er et bestyrelsesanliggende, selv om det overvejende er direktionen, der står for kontakten med interessenterne i samfundet. Bestyrelsen skal være med til at fastlægge rammerne for relationerne til og kontakterne med: virksomhedernes stakeholders en ny betegnelse for interessenter, dvs. alle for hvem virksomhedens udvikling er af betydning, og hvis holdning virksomheden i større eller mindre grad er afhængig af, dvs. bl.a.: Kunder Aktionærer Medarbejdere Samarbejdspartnere Myndigheder Interessegrupper og organisationer Medierne og offentligheden. Interaktionen omtales i Kapitel III.7. Organisering Bestyrelsen og virksomheden Bestyrelsens ansvar omfatter først og fremmest at sørge for en forsvarlig organisation af virksomheden. Den vigtigste organiseringsopgave er at ansætte og afskedige direktionen. Herudover skal bestyrelsen være med til at fastlægge: Organisationsstruktur Politikker og væsentligste forretningsgange Tilrettelæggelse og styring af driften Finansieringsstruktur Forhold vedr. aktiver og passiver i øvrigt, samt: Risikostyring Organiseringen omtales i Kapitel III.4. 19

18 Beslutninger Bestyrelsen skal træffe de beslutninger, der er af usædvanlig art og stor betydning for virksomheden. Hermed tænkes først og fremmest på beslutninger med langtrækkende virkning og stor økonomisk betydning, dvs. de strategiske beslutninger. Herunder hører f.eks.: Virksomheds- og ejendomskøb Investeringer, f.eks. i produktionsanlæg Driften er direktionens ansvarsområde, men bestyrelsen fastlægger retningslinier for, hvor grænserne går for, at sager bliver så væsentlige, at de skal i bestyrelsen. Herudover kan bestyrelsen altid rette forespørgsler og få orientering om driftsmæssige forhold. Beslutninger omtales i Kapitel III.5. Kontrol bestyrelse for fremtiden Ipraksis kan bestyrelsen ikke selv forestå at organisere virksomheden. Det er direktionens opgave ud fra bestyrelsens anvisninger. Men bestyrelsen er stadig ansvarlig for organiseringen. For at varetage dette ansvar må den kontrollere direktionens arbejde med at organisere virksomheden og lede den daglige drift. Bestyrelsens kontrolfunktion omfatter tilrettelæggelsen af: Ledelsesinformationssystemet med løbende driftsrapportering Revision Dette, samt eksempler på hvornår bestyrelsen bør gribe ind i den løbende drift, omtales under kontrol i Kapitel III.6. Ledelsessamspillet mellem bestyrelse og direktion Ledelsessamspillet er som nævnt kernen i hele bestyrelsesvirket. Tilrettelæggelsen af det praktiske samspil omfatter organiseringen af bestyrelsen selv og dens eget arbejde, samt afgrænsningen af dette i forhold til direktionens opgaver. Væsentlige punkter herunder er: Bestyrelsens sammensætning og opgaver Formandens rolle Afgrænsning af bestyrelsens og direktionens opgaver i forhold til hinanden Tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet, herunder: Forretningsorden 20

19 B estyrelsens univers Mødeturnus med temaemner Det enkelte bestyrelsesmedlems indsats Ledelsessamspillet behandles i Kapitel III.8, og i appendiksdelen findes dels en oversigt over de 10 vigtigste fejl, der kan begås i bestyrelser, dels en skematisk oversigt over arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion. Bestyrelsens univers kan dreje rundt Figuren over bestyrelsens univers er konstrueret for at kunne dele opgaverne op på en overskuelig måde, dels i det, der er rettet mod omverdenen, dels det, der er rettet mod virksomheden. Men den skal også ses som illustration af den cyklus, hvorefter bestyrelsens virke bør forstås og systematiseres, sådan som pilen på gengivelsen herunder viser. Bestyrelsens vurderinger er forankret i overvågning og tolkning af ændringerne i omverdenen og de betingelser, som ændringerne giver. Ud fra dette besluttes den ønskede udvikling. Det skal så sikres, at virksomhedens organisation kan leve op til den ønskede udvikling der skal træffes de nødvendige beslutninger, det skal kontrolleres, at de efterleves, og endelig skal det sikres, at virksomheden over for sine interessenter i omverdenen agerer rigtigt i forhold til strategi, organisering og beslutninger. 21

20 bestyrelse for fremtiden Fig Bestyrelsens arbejdscyklus: Gennemløb af Bestyrelsens Univers Dermed er cirklen sluttet, og sådan er bestyrelsesarbejde netop der er noget, der aldrig får ende, for mens en valgt strategi baseret på omverdenens udviklingstræk realiseres, er nye ændringer på vej og stiller krav til korrigering af udviklingen bevægelsen i pilens retning er konstant i gang. Det er måske den vigtigste lære overhovedet på den ene side kan virksomheden kun styres gennem målrettede, kontrollerede handlinger, på den anden side er verden i konstant forandring, og virksomhedens praksis skal hele tiden tilpasses. At gøre begge dele på én gang, i den rigtige balance, er ingen let kunst og vel netop derfor er bestyrelsesarbejde både spændende og yderst udfordrende, når det får lov at udfolde sig rigtigt. 22

21 Del II bestyrelsesprofi - ler

22

23 1 Mads Øvlisen Adm. direktør i Novo Nordisk A/S. Født Cand.jur., MBA. Tidligere advokat i Hjejle, Gersted & Mogensen og adm. direktør i Novo Industri A/S. Bestyrelsesformand i Lego A/S og Lego Holding A/S, medlem af bestyrelsen for Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Fonden og af Advisory Counsil, Graduate School of Business, Stanford University. Tidligere bestyrelsesmedlem i bl.a. Bang & Olufsen, Egmont og Den Danske Bank. Luksusdagene er ovre Det er hårdt arbejde at være bestyrelse i en tid under stor forandring, og kravene til bestyrelsens indsats og tidsforbrug vil kun vokse, mener Mads Øvlisen, Novo Nordisk. Mads Øvlisen begynder at skimte slutningen på en erhvervskarriere, der har gjort ham til en af de mest kendte og velanskrevne erhvervsledere i Danmark. Den uomgængelige pensionsalder for ledere i Novo Nordisk ligger kun et par år forude, så Mads Øvlisen ser det som en de vigtigste udfordringer for ham selv og bestyrelsen at sikre generationsskiftet i ledelse og bestyrelse, samtidig med at sikre en fortsat virksomhedsinternationalisering: En bestyrelse skal have så megen kontinuitet, at man ikke skal genopfinde hjulet hver gang, der har været generalforsamling, men også så meget fornyelse, at man kan holde trit med tidens krav. Novo Nordisks 25

24 bestyrelse for fremtiden bestyrelse diskuterer med mellemrum sin sammensætning, og hvordan den passer til de nye krav. For en virksomhed med forskning, produktion og % af salget uden for Danmark er det internationale aspekt naturligvis vigtigt, og de senere år har vi fået udenlandske bestyrelsesmedlemmer med ekspertise på områder, som er meget vigtige for os. Sværere at finde egnede emner Opgaven med at finde egnede emner er blevet større i takt med, at kravene til bestyrelsesarbejdet er vokset: Det er svært at finde mennesker, som har kvalifikationerne, og som kan afse tid nok til at gå ind i bestyrelsesarbejdet med den holdning, vi sætter pris på, nemlig at man investerer noget af sig selv, når man går ind i bestyrelsesarbejde. Man har en pligt til at lære virksomheden at kende, man har en pligt til at holde sig ajour, også uden for bestyrelseslokalet, med hvad der sker i eller kan påvirke virksomheden. Man skal også have en bestyrelse, der er sensitiv over for samfundsstrømningerne. Det er ikke længere tilstrækkeligt at gå ud og rekruttere erfarne ledere, som kan det, der var god virksomhedsledelse i går. Det er altså væsentligt at kunne finde ledere, som følger med og bakker op om og tilskynder til nytænkning. Bestyrelsens dagsorden nu og i fremtiden er at kunne mestre hurtige og hyppige ændringer af strategierne, uden at have den tidsluksus vi engang havde. Vor bestyrelse arbejder i tæt samarbejde med direktionen på at opretholde og styrke Novo Nordisks position som en internationalt førende virksomhed på sine vigtigste forretningsområder. Derfor må bestyrelsen arbejde mere temaorienteret end kontrol- eller detailorienteret, men den skal desto dybere og grundigere ned i de vigtige temaer. Også bestyrelsens virksomhed Mads Øvlisen synes, at det er lykkedes at få denne arbejdsform til at virke godt på Novo Nordisk og samtidig at få skabt den rigtige arbejdsånd og uformelle stemning: Novo Nordisk er bestyrelsens virksomhed lige så meget, som det er ledelsens og medarbejdernes. Her er bestyrelsen ikke nogen, der kommer udefra og kigger over skulderen. Vi sidder om samme bord, vi er lige interesserede i, at denne virksomhed skal gå godt. Det er ikke dem og os. Jeg har spillet det ind på banen, som jeg synes har været rigtigt og nødvendigt 26

25 M ads Øvlisen men også taget mig bestyrelsesformaninger ad notam, når de har sagt: Mads, vær nu sikker på, at fødderne ikke slipper jorden. Sådan kan man arbejde, når man sammen gerne vil have noget til at lykkes. Men det kan kun lade sig gøre, hvis både bestyrelse og direktion investerer rigtig meget tid i hele tiden at holde sig ajour om virksomhedens forretningsmæssige situation. En bestyrelse skal forstå forretningens livsnerve, sådan så den kan være med til at beskytte den, også når det gælder om at tage radikalt anderledes beslutninger. Ingen brug for superbogholderen Jeg har ikke brug for, at bestyrelsen sidder og ser efter, om tallene nu er lagt rigtigt sammen, for vi har professionelle folk på alle niveauer, og bestyrelsen er ikke en superbogholder med røde tjekmarks. Bestyrelsen skal selvfølgelig forvisse sig om, at alt er i orden, men den skal først og fremmest sætte de udviklingslinier, der kan sikre fremtiden. For at kunne det må den forvente, at husholdningstingene er på plads. For naturligvis skal alt det formelle være perfekt i orden, men man kan organisere sig, så det sikres uden at æde alt for meget tid. Derfor har vi en gang for alle sat os ned sammen med jurister og revisorer og fastlagt de rutiner, der skal til for at overholde både lovgivningsmæssige og kutumemæssige krav om, hvordan der skal rapporteres og holdes styr på de mange formelle pligter, bestyrelsen har. Det kører helt rutinemæssigt. Mange bestyrelsesmøder Men de store krav betyder jo altså, at bestyrelsesmedlemmerne skal bruge meget tid. På Novo Nordisk har vi relativt mange bestyrelsesmøder, 7 eller 8 om året, som minimum varer 4 timer, men ofte snarere 5-6 timer. På hvert møde har vi et punkt, hvor mine kolleger går i dybden med deres forretningsområder ud over det, der fremgår af månedsrapporten, og desuden har vi altid en temapræsentation omkring et emne, der er centralt for vores udvikling. Vi når ikke igennem alle temaer på et år, men så samler vi op ved et årligt strategimøde på to eller tre dage. Hvert andet år holdes det i Danmark og de andre år i et af vores datterselskaber i et land eller en region, som har en sådan betydning for os, at det er vigtigt, at bestyrelsen har førstehåndskendskab til markedet og til de kolleger, vi har der. Vi lægger vægt på, at bestyrelsesmedlemmerne møder medarbejdere 27

26 bestyrelse for fremtiden uden for Danmark. Det kan være lidt svært at bede en bestyrelse om at satse 1 mia. kr. på et projekt i Kina, uden at den har fuld tillid til, at der er nogle folk derude, der kan løfte opgaven. Kun få bestyrelsesposter Opgaven er så stor, at det ikke nytter, at bestyrelsesmedlemmer i store, internationale virksomheder sidder i 17 forskellige selskaber. Det har vi inovo Nordisk været forskånet for, for vores medlemmer har så store primære opgaver i deres hverdag, at de har koncentreret sig om ret få bestyrelsesposter. Selv har jeg også et princip om relativt få poster. Det har så betydet, at jeg har måtte skifte, altså træde ud nogle steder for at få plads nok til nye opgaver på Novo Nordisk eller eksternt. I andre tilfælde er jeg trådt ud, fordi jeg synes, at jeg var begyndt at gentage mine synspunkter lidt for meget, og at der ikke rigtig kom mere nyt fra mig. Jeg synes, at man som bestyrelsesmedlem skylder både sig selv og sin virksomhed med passende mellemrum at vurdere, om man nu også bidrager nok. Hvis ikke skal man stille og roligt give en melding om, at de godt kan begynde at kigge efter et andet emne. For øvrigt har vi her på Novo Nordisk den regel, at et direktionsmedlem højst må have to bestyrelsesposter. En post kan kun accepteres, hvis man kan bidrage til den virksomhed, man kommer ind i kraft af den erfaring, man har her, eller hvis man kan lære noget af den virksomhed, man kommer i. Kommunikationen helt central For Mads Øvlisen har det altid spillet en stor rolle at have bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring og indføling nok til vurdere, hvordan ting kommunikeres eksternt og internt: Man ser ofte ting blive problematiske, fordi der ikke er tilstrækkelig erkendelse af, hvor kompliceret kommunikation kan være eksternt og internt. En bestyrelse er nødt til at vurdere, om de kloge beslutninger, den træffer, også kan kommunikeres og accepteres af målgrupperne. Man kan ikke få noget igennem, som folk ikke kan indse det rigtige og nødvendige i. Hvis det kun er fornuftigt i en lille kreds, så er det som regel ikke fornuftigt. 28

27 M ads Øvlisen Mange gange har jeg haft det indtryk, at bestyrelser har siddet i lønkammeret og udtænkt snedige strategiplaner osv., som bare ikke har været robuste nok til at komme ud i det altafslørende søgelys, som en medarbejderdiskussion eller en pressediskussion er. Vi har stort set undgået det problem i Novo Nordisk, fordi vi lægger så stor vægt på kommunikation. Det er en så naturlig og integreret del af enhver beslutning, at det indgår helt automatisk, hvilke kommunikationsplaner vi har omkring beslutningen. Stakeholder value På Novo Nordisk er vi på mange punkter temmelig vidt med hensyn til at åbne virksomheden og lægge oplysninger ud. Vi var tidligt ude omkring miljørapportering og arbejder nu på at udarbejde regnskab for vores sociale ansvarlighed osv. Vi tager stakeholder value-tankegangen meget alvorligt, det vil sige ansvaret for at forstå nøje, hvilke interessenter der påvirkes af vore beslutninger og er med til at påvirke vores fremtidige muligheder. Engang havde virksomheder kun blik for medarbejdere og kunder, siden også for aktionærerne. I dag er man klar over, at der er en hel cirkel af vigtige direkte og indirekte interessenter, og at man har ansvar for at forholde sig aktivt til dem alle. Vi ønsker at blive betragtet som en god nabo, det vil sige en ansvarlig og miljøbevidst nabo, der bidrager positivt til udviklingen i det lokale samfund. Vi plejer at sige, at Novo Nordisk ønsker, at lokalsamfund står i kø for at modtage os som arbejdsplads, fordi det giver en god beskrivelse af de forpligtelser, vi påtager os, og de ansvar, vi må leve op til. Det kan være forskelligt, alt efter om man f.eks. er i USA eller i Danmark. En anstændig virksomhed Jeg vil gerne have, at folk opfatter Novo Nordisk som en anstændig virksomhed, og det går både indad og udad. Jeg vil gerne have, at der er en forventning om, at vi gør ting ordentligt, men ikke en forventning om, at vi gør ting på den samme måde hele tiden. Tværtimod skal vi eksperimentere og gøre ting anderledes, men det skal altid være på en sådan måde, at vi kan stå ved det. Det forpligter ikke alene en direktion og en bestyrelse, det forpligter hver eneste medarbejder i huset. 29

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

Forretningsgrundlag, strategi og

Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og forretningsplan de udviklingsorienterede ledelsesinstrumenter af Åge Dragsted, aage@dragsteddevelopment.dk, cand.oecon., certificeret management

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Februar 2009 BESTYRELSESARBEJDE Øgede krav til bestyrelserne Mange mediesager og en verserende krise lægger pres på bestyrelserne. Faren

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Noget om fremtiden Quo Vadis?

Noget om fremtiden Quo Vadis? Noget om fremtiden Quo Vadis? NFT 1/1997 Med de følgende artikler har forfatterne prøvet at se lidt ind i en ikke alt for fjern fremtid, men ud fra vidt forskellige indfaldsvinkler. Formanden for Assurandør-Societetet,

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere