Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 2 Medlemsinfo Medlemsinfo Nr Medlemsinfo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 2 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo"

Transkript

1 Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr Nr Maj årgang nr. 2 1

2 Nr Redaktion Ulla Mikkelsen Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge Rasmussen Layout Islev Tryk a/s Forside Formandsskifte: se mere side 6 Foto: Erik Klinke Bliv medlem Kontakt Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard Taastrup Tlf.: Udgives af Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Trykkeri: Islev Tryk a/s Oplag 900 eksemplarer Udgives: februar, maj, august og november. Sendes til medlemmer i kredsen. Indleveringsfristen for indlæg til næste blad er: 15. juni 2013 Indholdsfortegnelse: Leder Leder...3 Sommerfest Generalforsamling...4 Omtale generalforsamling... 6 Sommerfest...6 Erfaringsudveksling/hygge eftermiddag...7 Kredsens regnskab Mærkedage...8 Ninas Naturcafé, Gladsaxeklubben 8 Pårørendedag...9 Besvarelser fra spørgeskema... 9 Min motion...10 Oversigtskalender Petanque...12 Sangkoret...13 Indstik vedr. aktiviteter Oversigtskalender...14 Oversigtskalender Ballerup klubben...16 Parkinsoncaféen, Gladsaxe Ishøj klubben...18 Parkinson Unity Walk Parkinson Caféen...20 Klub Ballerupklubben Amagerland Parkinson Oasen...24 Klub Vest. Albertslund Faste aktiviteter...25 Petanque Adresseoversigt...26 Oasen, Rødovreklubben Klubber og udvalg...27 Bestyrelsen Rudersdalklubben Ishøjklubben Aktiv sommer Gå ud og gå en tur Klubber og Udvalg Bestyrelsen

3 Nr Leder Storkøbenhavnskredsen afholdt ge ne ralforsamling søndag d. 7. april i Kulturhuset i Gladsaxe. 63 medlemmer deltog. Efter generalforsamlingen holdt overlæge dr. med. Tove Henriksen fra Bispebjerg Hospital et meget inspirerende og engageret foredrag om non-motoriske symptomer hos parkinsonpatienter. På generalforsamlingen forlod tre bestyrelsesmedlemmer os, nemlig Erling Olsen, Bent Larsen og Ulrich Burg. Vi siger dem alle tre tak for indsatsen i bestyrelsen. Heldigvis forlader Erling ikke arbejdet i foreningen, idet hans udtræden af kredsbestyrelsen udelukkende skyldes, at hans post som næstformand i hovedforeningen kræver alle hans ressourcer. Tre nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen se i øvrigt omtalen af generalforsamlingen andet steds i bladet. Jeg selv blev valgt til formand, hvilket jeg takker for. For de af jer, der ikke kender mig i forvejen, kan jeg nævne, at jeg er 62 år og fik konstateret Parkinson i Jeg er uddannet bygningsingeniør og var indtil for 2 år siden, hvor jeg gik på efterløn, ansat hos NNE Pharmaplan, et 100 % ejet datterselskab af Novo Nordisk. Hovedbestyrelsen har for årene udstukket en række fokuspunkter, som såvel hovedforening som kredsene skal arbejde med: Yngre parkinsonramte og deres familier Træning og fysisk aktivitet Fremskreden Parkinson Synlighed Et af initiativerne indenfor træning og fysisk aktivitet er afholdelsen af den årlige Parkinson Unity Walk d. 25. maj, hvor der, efter spadsereturen fra Nytorv til Kgs. Have (ca. 2,5 km), vil være underholdning af bl.a. Rasmus Nøhr. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil deltage. Tilmelding foretages på foreningens hjemmeside. (www.parkinson.dk/aktiviteter) Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer. Kim G. Andersen Kredsformand 3

4 Nr Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Sommerfest Lørdag den 1. juni 2013 kl. 13 ca. 18 Rødovregård Kostalden, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Vi indbyder alle medlemmer til årets sommerfest, hvor vi har sørget for lidt godt at spise, festlig underholdning og sommervejr (forhåbentlig). Program: Kl Ankomst og velkomstdrink kl Frokost - buffet kl Quiz om bl.a. Parkinson og andet kl Kaffe og kage kl Bakkesangerinde Tina Grunwald underholder med festlige sange fra Bakkens Hvile kl Tid til en farveldrink og lidt mere hyggesnak kl Tak for i dag 4

5 Nr Rødovregård Det koster 150 kr. pro persona for hele arrangementet incl. frokost, ét glas øl/ vand eller vin til maden og kaffe med kage. Øvrige drikkevarer kan købes til meget favorable priser. Af hensyn til bestilling af mad bedes I tilmelde jer festen senest onsdag den 22. maj kl. 12. I tilmelder jer ved at indbetale 150 kr. på kredsens konto: Husk at skrive jeres navn og telefonnummer i feltet: Tekst til modtager f.eks. Hanne Eller ved at ringe til Erik Ravn tlf , hvis I ikke har Netbank. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig og festlig dag. Kredsbestyrelsen Evt. nærmere oplysninger: Jette Campostrini el. Bodil Klinke el. 5

6 Nr Omtale af kredsens generalforsamling søndag den 7. april medlemmer deltog i generalforsamlingen, der blev afholdt i Gladsaxe Kulturhus. Foreningens formand, Jorry Højer, deltog. Der indledtes med smørrebrød og kaffe med kage. Formanden bød velkommen. Henrik Mikkelsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. Formanden aflagde mundtlig beretning. Formanden aflagde regnskab for 2012 og gennemgik budgettet for (Regnskabet kan ses på næste side.) Til ny formand valgtes Kim G.Andersen Bestyrelsesmedlemmer Ulla Mikkelsen og Asger Hansen blev begge genvalgt for 2 år Jette Campostrini blev valgt for 2 år Niels Wulff og Agnes Jørgensen blev begge valgt for 1 år Suppleanter Ole Bjerring, Finn van Hauen, Pia Jensen Hovedbestyrelsesmedlemmer Kim G. Andersen, Ulla Mikkelsen, Asger Hansen Der var ikke indkommet forslag Overlæge ved Bispebjerg Hospitals neurologiske afdeling, Tove Henriksen, gav et meget instruktivt foredrag om non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom. Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer og fik også selv en tak for sin indsats af Ulla Mikkelsen. Til sidst holdt landsformanden et indlæg om foreningens virke og planer for fremtiden. Tak til dirigenten Bestyrelsen 6

7 Nr Resultatopgørelse 1. januar-31. december 2012 Indtægter Kontingentandel Indgået fra landskontoret Gaver Renteindtægter Varesalg Deltagerbetaling Andre indtægter Indtægter i alt Regnskab 2012 Regnskab Udgifter Kurser/uddannelse Kørsel og rejser Inventar Telefon Kontorartikler m.v. Porto Gebyrer Repræsentation Kontingenter Møder Andre medlemsaktiviteter Udgivelse af kredsblad Messer og infomøder Varekøb Andre udgifter Udgifter i alt Resultat Balance pr Aktiver Kassebeholdning Bankbeholdning Aktiver i alt Passiver Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital Kortfristet gæld Passiver i alt

8 Nr Ninas Naturcafé Kirkeltevej 101 Kirkelte, 3450 Allerød Frokost med kaffebord og hestevognskørsel Onsdag den 12. juni kl Tag med Gladsaxe-klubben til Ninas Naturcafé og nyd først en let frokost, hvortil der serveres et glas af Ninas hjemmelavede saftevand, samt kaffe og kage. Pris 128 kr. Man kan også for rimelige priser vælge at købe vin, øl eller sodavand øllet er fra et af de små bryggerier. Efter frokosten er der mulighed for en hestevognstur i den fredede Store Dyrehave. Prisen for hestevognsturen er 60 kr. pr. person. Vi kører i egne biler til Ninas Naturcafé, det tager ca. en halv time, har I plads til flere vil vi gerne vide det. Evt. kørsel samt tilmelding til: Just Pedersen tlf Lars Færch tlf Bent Larsen tlf

9 Nr Tak til alle!!! Til vores generalforsamling havde vi lavet nogle spørgeskemaer for at tage temperaturen ude blandt vores medlemmer. Spørgeskemaerne blev taget vel imod, langt de fleste havde brugt de 5 min. vi bad om, og ikke alene udfyldt skemaerne, men også kommet med gode og konstruktive ideer til fornyelse og forandring. Mange ønskede flere faglige og kulturelle foredrag, forskning, stamceller osv. Også et par løftede pegefingre var der plads til. Kredsen skal være langt mere synlig, mere udadvendt, åben og kommunikerende, have en klarere profil, gerne koordineret og i samarbejde med landsorganisationen. Selvom vi er midt i den elektroniske tidsalder, var der dog bred enighed om, at tiden ikke er moden til at levere elektronisk. Så leveringen fortsætter som sædvanlig med Post Danmark. Brugerbetaling var et af spørgsmålene, vi havde bedt medlemmerne tage stilling til. Holdningen hertil var meget positiv, men beløbet skal selvfølgelig holdes på et rimeligt niveau. Fonde blev foreslået og disse vil i fremtiden blive brugt og ansøgt om tilskud til kredsens arbejde. En del ønskede flere aktiviteter, både på klub- og kredsniveau og kom med flere kreative forslag, der vil blive studeret rundt omkring i klubberne. Vi takker for alle besvarelserne og vil efter bedste evne gennemføre forslagene. I ønskes alle en rigtig god sommer. Bestyrelsen 9

10 Nr Oversigtskalender 2013 DATO ARRANGEMENT PRIS TIDSPUNKT 21. maj Kl Foredrag Ole Sloth. 23. maj Ballerupklubbens afslutning før sommerferien. Kl maj Parkinson Unity Walk Kl juni, Kl. 13- ca. 18 Sommerfest. 4. juni Kl juni Kl. 12 Livshistorie ved Jesper Høffding. Ninas Naturcafé. 10. juni Kl Parkinson Caféens afslutning før sommerferien. 18. juni Kl august Kl Frokost i det grønne. Den Blå Planet. 28. august DHL stafetløb, 10

11 Nr Har du Parkinsons syge, er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi/træning, hvis du har en henvisning fra din læge. Henvisningen gælder både for holdtræning på land og i vand. 11

12 Indstik til, maj 2013 Nr FYSIOTERAPI/TRÆNINGSHOLD Gladsaxe/Søborg/Lyngby: Buddingevej Fysioterapi Buddingevej 85, 2800 Lyngby Tlf.: Parkinsonhold: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl og Torsdag kl Evidensbaseret træning/vejledning af parkinsonister såvel individuelt som på hold. Vi laver bevægelighedstræning, styrke/udholdenhedstræning, balancetræning, funktionel træning (fx rejse-sætte sig, komme opned fra gulv), udspænding og holdningskorrektion. Der er max. 8 deltagere på et hold, og der tages individuelle hensyn. Træning til musik. Parkinson rytmik & sang Mandag Torsdag (pt. overtegnet) Vi bruger musikkens rytme til at gå til og til at fremme bevægeligheden. Vi kobler stemmen på øvelserne. Vi arbejder med vejrtrækning, holdning og balance, og vi synger. Gentofte: Fysioterapien.dk Adolphsvej 25, 2820 Gentofte Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Klinikken har behandlerrum og styrketræningscenter, hvor der tilbydes patienterne individuel superviseret træning og træning på hold, altid med en af klinikkens aut. fysioterapeuter til stede. Der tilbydes også individuel træning. Der gives ikke vederlagsfri behandling i Gentofte, men der er tilskud fra Danmark og tilskud via helbredstillæg. 12 2

13 Indstik til, maj 2013 Nr Gladsaxe: Fysioterapien.dk Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Klinikken har lukkede behandlerrum og styrketræningscenter, hvor der tilbydes patienter individuel superviseret træning og træning på hold, altid med en af klinikkens autoriserede fysioterapeuter til stede. Fysioterapi er gratis for parkinsonpatienter, der kræves blot en lægehenvisning. Herlev: Klinik for Fysioterapi Stationsalléen 42, 2730 Herlev Tlf.: Parkinsonhold: Mandag kl Onsdag kl /fortløbende hold Underviser: Louise Tcherning Jonassen Træningen er tilrettelagt for dig med en diagnosticeret parkinsonlidelse, som har brug for at bedre og vedligeholde din fysiske form. Der arbejdes med bevægelighed, smidighed, behændighed, styrke og balance. Samtidig vejledes i kompensationsmuligheder, faldteknikker og hjemmetræning Der er også mulighed for individuel behandling. Zumba og yoga for parkinsonpatienter: Kontakt os for information om vores holdtilbud.. Træningscykel: VIVA2 Parkinson MOTOmed Forsøg har vist, at parkinsonpatienters symptomer er forsvundet eller kraftigt reduceret ved jævnlig brug af cyklen. Kom og prøv. Egne patienter har fortrinsret. Varmtvandsbassin: Vi har træning i varmtvandsbassin hver tirsdag kontakt os for tid og sted. Rødovre: Klinikken Rødovre Rødovrevej 25, 2610 Rødovre Mulighed for vederlagsfri fysioterapi, kræver henvisning fra egen læge 13

14 Indstik til, maj 2013 Nr København Centrum: Klinik for Fysioterapi Jorcks Passage, Opgang A, 1. sal 1162 Kbh.K Tlf.: Telefonen er åben: Ma-tirsdag: 8 16 On-torsdag: 8 15 Fredag: 8 14 Lukket alle dage Holdtræning Parkinson (moderat intensitet) v. fysioterapeut Anette Paulsen Mandag kl Onsdag kl Fredag kl Der er fokus på gangtræning, konditionstræning, balancetræning, styrke/udholdenhedstræning for knogler, sener og muskler, vedligeholdelse af bevægeligheden i de forskellige led samt udspænding af kontrakt-muskulatur. Parkinson (intensiv) v. fysioterapeut Emilie Wøjdemann Thomsen Fredag kl Der er ved at blive oprettet et nyt hold mandag kl Ballerup: Fysioterapien.dk Centrumgaden 1,2, 2750 Ballerup Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Klinikken har lukkede behandlerrum og styrketræningscenter, hvor der tilbydes patienterne individuel superviseret træning og træning på hold, altid med en af klinikkens autoriserede fysioterapeuter til stede. Fysioterapi er gratis for parkinsonpatienter. Der kræves blot en lægehenvisning. Der tilbydes også individuel træning. Ballerup Fysioterapi og Træningscenter Tlf.: Banegårdspladsen 3-5, 2750 Ballerup Formålet med træningen er, at give dig bedst mulige fysiske forudsætninger for at håndtere en dagligdag med Parkinson. Vi arbejder løbende med kvalitetssikring, og al behandling og træning udføres efter gældende kliniske retningslinjer. 14 4

15 Indstik til, maj 2013 Nr Vi tilbyder holdtræning på flere niveauer og individuel test og træning. Parkinsonhold: Mandag kl og kl Tirsdag kl Onsdag kl og kl Torsdag kl og kl Fredag kl Måløv: Måløv Fysioterapi: Måløv Hovedgade 61, 2760 Måløv Tlf.: Tlf.tid: Kl. 9 13, alle hverdage Når du starter, testes du i 6 min. gangtest, rejse-sætte-sig test og timed-up-and-go test. Du gentestes efter 3 mdr., så du kan følge din udvikling. Vi har træning i maskiner, såvel som holdtræning med plads til max. 8 pr. hold. Træningen lægger vægt på balance, styrke/udholdenhed og udspænding. Træningen er gratis for dig med Parkinson, hvis du blot har en læge- henvisning. Ved moderat til svære symptomer, er der også mulighed for individuel behandling. Hvis du ikke selv er i stand til at komme på klinikken, yder vi hjemmebehandling. Ishøj: Ishøj Fysioterapi Ishøj Nørregade 1, 6. sal, 2635 Ishøj Tlf.: Holdundervisning: Mandag kl : Parkinsonhold Tirsdag kl : Blandet neurologisk hold Onsdag kl : Parkinsonhold Torsdag kl : Parkinsonhold Alle parkinsonpatienter tilbydes undersøgelse efter de hollandske KNGF guidelines 2 gange årligt. Man behøver ikke at være tilknyttet klinikken som patient for at få denne undersøgelse. Træningen tilpasses deltagernes behov. Der veksles typisk mellem balancetræning, styrke/udholdenhedstræning, udspænding, træning af dualtasking og cuing. 15

16 Indstik til, maj 2013 Nr Høje-Tåstrup: Tåstrup Træningscenter Espens Vænge 44, 2630 Tåstrup Tlf.: Parkinsonhold for svage patienter: onsdag kl Parkinsonhold for patienter i de første stadier af sygdommen: Mandag kl : Selvtræning i maskiner Onsdag kl : Holdtræning FYSIOTERAPI I VARMTVAND Ballerup: Fysioterapien Centrumgaden 1,2, 2750 Ballerup Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Holdtræning: Alle hverdage. Forundersøgelse af 30 min. varighed er obligatorisk før opstart. Der tilbydes ligeledes individuel behandling i varmtvandsbassinet. OBS! Varmtvandstræningen foregår i East Kilbride Badet, Ballerup Boulevard, 2750 Ballerup. Omfattet af den vederlagsfri fysioterapiordning. Deltagerne skal være selvhjulpne. Indgangsbillet til svømmehallen kræves, specialpris for fysioterapiens patienter. Gladsaxe/Søborg/Lyngby: Buddingevej Fysioterapi Tlf.: Buddingevej 85, 2800 Lyngby Dette foregår på blandede hold (sammen med andre parkinsonister), OBS! bassintræningen foregår på Bauneporten 20 i Lyngby-Taarbæk kommunes genoptræningscenter Forundersøgelse af 30 min. er obligatorisk før opstart. Der tilbydes ligeledes individuel behandling i varmtvandsbassin. Der gives ikke vederlagsfri behandling i Gentofte, men der er tilskud fra Danmark og tilskud via helbredstillæg. 16 6

17 Indstik til, maj 2013 Nr Gentofte: Fysioterapien.dk Adolphsvej 25, 2820 Gentofte Tlf.: Holdtræning: Alle hverdage Deltagerne skal være selvhjulpne. Indgangsbillet til svømmehallen kræves, specialpris for fysioterapiens patienter. Gladsaxe: Fysioterapien.dk Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Holdtræning: Alle hverdage Behandling i varmtvandsbassin er gratis for parkinsonpatienter, der kræves blot en lægehenvisning. Forundersøgelse af 30 min. varighed er obligatorisk før opstart. Der tilbydes ligeledes individuel behandling i varmtvandsbassin. Omfattet af den vederlagsfri fysioterapi. Deltagerne skal være selvhjulpne. Indgangsbillet til svømmehallen kræves, specialpris for fysioterapiens patienter Plejehjemmet Kildegården Kildebakkegårds Allé Søborg Kontakt Just Pedersen på Torsdag eftermiddag Der laves øvelser, der lindrer rigiditet, hjælper på balanceproblemer og hjælper på åndedrætsproblemerne. Træningen foregår i samarbejde med aftenskolerne. Tilbuddet gælder også pårørende. Deltagerbetaling efter gældende regler. 17

18 Indstik til, maj 2013 Nr SPECIALCENTRE/GENOPTRÆNING Øfeldt Centrene ApS Bjælkevangen 23, 2690 Karlslunde Tlf.: Mose Allé 8, 2610 Rødovre Tlf.: Øfeldt Centrene yder højt specialiseret behandling til patienter med Parkinson og andre svære handicaps samt til patienter med smerter i bevægeapparatet. Muskulaturen optrænes intensivt ved individualiseret øvelsesterapi, assisteret af behandleren, som sikrer optræning og udstrækning af den rette muskulatur. Der ydes vederlagsfri behandling til vidtgående fysiske handicaps for patienter bosiddende i Region Hovedstaden og Region Sjælland og 40%'s sygesikringstilskud til patienter med bevægeapparatssmerter. Øfeldt Centrene er beliggende i Karlslunde og Rødovre, og behandlingen foregår efter lægehenvisning. GYMNASTIK/AFSPÆNDING Følgende aktiviteter ydes der ikke tilskud til fra sygesikringen. Kurser under aftenskolelovgivningen, hvorfor betaling efter gældende regler: Gladsaxe: Aktivcentret Kontakt Just Pedersen på Telefonvej 8, 2860 Søborg Holdtræning: Tirsdag kl Underviser: Vinni Lund Rasmussen. Omfatter såvel parkinsonpatienter som pårørende. Undervisningen begynder til september. Formålet med træningen er at styrke konditionen, balancen og smidigheden, ligesom der fokuseres på åndedræt og ansigtsmimik. Træningen afsluttes med afspænding. 18 8

19 Nr BEMÆRKNING Kontakt 19

20 Nr PARKINSON CAFÉEN Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg Parkinson Caféen har åbent mandage i lige uger fra kl Vi er i undervisningslokale nr. 2 Alle er velkomne i Parkinson Caféen, stedet hvor parkinsonister og pårørende kan komme og snakke med hinanden og udveksle erfaringer. Vi får meget ud af at mødes, så kom og vær med. Mødeplan: Uge 20: Mandag den 13. maj Vi starter med at se på indholdet af det foredrag, som neurolog Tove Henriksen holdt om non-motoriske symptomer på vores generalforsamling. Derefter går vi over til at se på, hvordan ældre parkinsonister og pårørende kan få en bedre tilværelse. Hvis man er bevidst om at gøre tingene på den rigtige måde, kan man derved bevare evnen til at gå rigtigt, til at rejse sig fra en stol og komme ud af sengen. Man kan desuden lave øvelser for at undgå svimmelhed, mindske stivhed m.m. Øvelserne bliver ikke fysisk anstrengende, og mange af dem laver vi siddende. Uge 22: Mandag den 27. maj Programmet fra uge 20 fortsættes. Uge 24: Mandag den 10. juni Møde, der afsluttes med en lille sommerferiefrokost. Mødet udvides derfor til kl Pris kr. 75 I bedes tilmelde jer til denne dag God sommer Just Pedersen tlf.: , webspeed.dk Lars Færch tlf.: , Bent Larsen tlf.: ,

21 Nr Parkinson Unity Walk 25. maj 2013 Parkinsonforeningen gentager succesen fra sidste år den 25. maj Vores protektor, grevinde Alexandra, og vores ambassadør, Mette Rasmussen, kommer. Kom og vær med kom med familie og venner, alle er velkomne. I 2012 deltog omkring 500 i walk en i 2013 skal vi være flere. Succeskriteriet er at samle mellem 500 og deltagere den 25. maj I Danmark er der omkring parkinsonramte, og forskere mener, at dette antal vil fordobles inden Derfor er det vigtigt at sætte fokus på sygdommen. Parkinsonforeningen vil med walk en også gerne sætte fokus på det positive livssyn, det hele menneske og motion og vil gerne øge bevidstheden i offentligheden om sygdommen. Walk en skal også være med til at styrke sammenhold, fællesskab og netværk for mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende. Man kan nemlig godt have et godt liv med Parkinsons sygdom. Følg med på for yderligere information. Vi ses lørdag den 25. maj, kl. 12 på Nytorv i solskin til Copenhagen Parkinson Unity Walk

22 Nr Parkinson Klub Vest Albertslund Frivilligcenter Bygangen 25, Albertslund Vores aktiviteter er slut for denne sæson, og vi holder sommerferie indtil torsdag den 19. september Bemærk ændring af tid: Fremover vil vores møder blive afholdt den tredje torsdag i måneden fra kl. 15 kl. 17. Torsdag den 19. september Vi starter efterårssæsonen med et besøg i Opstandelseskirken i Albertslund. Dette besøg samt efterårets øvrige program vil blive annonceret i august- nummeret. Vi ønsker alle en rigtig god sommer, og vi glæder os til at se jer igen den 19. september. Venlig hilsen Lisbeth tlf.: Inger tlf.: Ottar tlf.: BALLERUPKLUBBEN Ældresagens lokaler, Præstevænget 20, 2750 Ballerup. På marts-mødet gav lederen af kommunens hjælpemiddelteam, Susanne Ohm, en glimrende orientering om hjælpemidler og boligændringer. Der var mange spørgsmål og lige så mange fyldestgørende svar. Det var en god aften. Til klubaftenen i april var der 19 tilmeldte, hvilket må betegnes som absolut tilfredsstillende. Og så afsluttes forårssæsonen den 23. maj kl med en lille sammenkomst. Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt. Vi begynder efter sommerferien torsdag den 26. september kl Mere i næste nummer. God sommer Erik Ziegler klubleder Tlf.: Mobil

23 Nr Kostalden, Rødovregård Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Nu nærmer foråret og sommeren sig. Vi holder pause i OASEN, men fortsætter med at spille petanque hver torsdag fra kl. 13 ca. 16. Alle ønskes et rigtigt dejligt forår og en herlig sommer, og selvfølgelig ses vi både gamle og nye igen - først til petanque, derefter i PARKINSON- OASEN. GOD SOMMER ønsker Vinnie & Thor Klausen tlf.: Bente Hansen tlf.: Petanque Vårfluevej 15, 2610 Rødovre Hver torsdag fra april september kl Så er den dejlige lyse tid over os, og vi spiller fortsat petanque. Der er stor tilslutning, hvilket vi er meget glade for. Har du ikke prøvet det endnu, så mød op. Har du ikke lyst til at spille, så kom alligevel og vær med i det sociale samvær, som har stor betydning. Sæsonen slutter den 26. september. Vi serverer kaffe, the, kakao og hjemmebag. Venlig hilsen Kä te og Børge Henriksen tlf.:

24 Nr Tilmelding til arrangementer sker på hjemmesiden under kontakt/ tilmelding. (evt. til Lise Wulff på tlf: ) Arrangementer: Foredrag ved Ole Sloth Lad ikke kronisk sygdom tage magten 21. maj 2013 kl Ole, som er ramt af sklerose, har udgivet en bog med titlen Livet er ingen gættekonkurrence. Ole vil komme ind på sin egen krise, og hvordan han kom ud af den, og han vil give nogle værktøjer til at få succes med det. Livshistorie ved Jesper Høffding Kom til Vesper - Spis med Jesper 4. juni 2013 kl I Jespers livs gryderet indgår bl.a. følgende ingredienser: Musik (fra Bach til Beatles, Nielsen til Lilholt, krumhorn til altsax). Tandlæger, tænder (løse-, faste-, plastbehandlede) Japan og Japanske tænder 1 japaner i L Apin Agile Pædagogik: (Længe leve fantasien!) Skuespil: (Fiskerkongen, Det Piperske teaterselskab, Strindberg, Holberg, Halfdan) Krydderier: Yosemitee, Maui, Fuji., evt 1/4 modeljernbane Jævning: Forsigtighed Smagsforstærker: Popularitet j Frokost i det grønne 18. juni 2013 kl Vi afslutter foråret med frokost i det grønne. Vi mødes hos Lise på Tjørnehøj 8 i Holte, hvor solen vil komme, og haveunderholdningen vil være parat. Vi serverer frokost med drikkevarer. Pris 75 kr. per deltager. Tilmelding senest den 1. juni. 24 PARKINSON CAFÉ Rudersdal Frivilligcenteret Skovgærdet 4, 2840 Holte

25 Nr Besøg i den Blå Planet 13. august 2013 kl Vi har planlagt en guidet tur til Københavns nye attraktion den Blå Planet. Vi kommer udenom køen og kommer bag om akvarierne, hvor publikum ellers ikke kommer. Dette arrangement er desværre allerede overtegnet. Hvis der er interesse for, at vi gentager arrangementet (kræver 25 deltagere), kontakt da venligst Lise. Mere i næste nummer. Faste arrangementer: Stavgang: Hver fredag kl. 11 går vi fra Rønnebærhus, Rønnebærvej, 2840 Holte. Kom og vær med! Kom og få den bedste motion en parkinsonramt kan få. Petanque: Hver torsdag kl. 10 spiller vi petanque på Rudegårds Stadion, Kongevejen 164, Holte. Ishøjklubben Seniorlokalerne Vejlebrovej 105 st., 2635 Ishøj Vi mødes fredag i ulige uger kl Ishøjklubben holder sommerferie indtil fredag den 13. september, hvor vi åbner med vores 6. fødselsdagsfest. Vi ønsker jer alle en god og solrig sommer. Venlig hilsen Bodil og Erik Jette og Silvano 25

26 Nr Aktiv sommer Næsten alle klubber holder sommerferie fra maj, forhåbentlig med godt vejr og mange gode oplevelser og aktiviteter. Der er dog stadig aktiviteter i kredsen: Stavgang i Rudersdal Petanque i Rødovre Petanque i Rudersdal Hvis ikke I har prøvet det, er der nu en mulighed. Gå ud og gå en tur! Hvis du har lyst til at gå en tur i den danske sommer og få en sludder med andre parkinsonister fx en gang om ugen, kan du ringe eller maile til undertegnede. Jeg vil så forsøge at skabe forbindelse mellem jer, der bor i nærheden af hinanden og evt. foreslå en rute eller et område. Gitte Ravn tlf.: Indstik Udover det indsatte indstik, der indeholder informationer om nogle af de tilbud, der findes i kredsen, vil der i næste nummer af (august) være flg. tilbud: Korsang i Rødovre Linedance i Gladsaxe Tale/Stemmetræning i Gladsaxe God sommer til alle Deres all-round grafiske sparringspartner... Islev Tryk a/s Islevdalvej Rødovre Tel.: Fax:

27 Nr Fortegnelse over klubber og udvalg Ballerupklubben Erik Ziegler Gladsaxeklubben Lotte & Just Pedersen Bent Larsen Ulla Lumborg & Lars Færch Knudsen Ishøjklubben Jette & Silvano Campostrini Bodil & Erik Klinke Parkinson Klub Vest Lisbeth Jørgensen Inger Grønlund Ottar Bingen-Jakobsen Rudersdalklubben Lise Wulff Anne Grete Jensen Rødovreklubben Vinnie & Thor Klausen Bente Hansen Petanque: Käte & Børge Henriksen Pårørende kontaktpersoner Inge Rasmussen Jette Campostrini

28 B Nr Afsender: Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Bøgehaven 19, 3500 Værløse Bestyrelsen: Formand: Kim G. Andersen Bøgehaven Værløse Tlf.: Næstformand: Ulla Mikkelsen Bredekærs Vænge Ishøj Tlf.: Mail: Kasserer: Erik Ravn Hegnstoften Tåstrup Tlf.: Mail: Sekretær: Inge Rasmussen Lidsøvej Herlev Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlemmer: Bodil Klinke Ishøj Østergade 26, Ishøj Tlf.: Mail: Asger Hansen Merlegårds Vænge Ishøj Tlf.: Mail: Jette Campostrini Vejlebrovej 28 H 2635 Ishøj Tlf.: Mail: Niels Wulff Tjørnehøj Holte Tlf.: , Mail: Agnes Jørgensen Lyngbygårdsvej 5b, st, tv 2800 Lyngby Tlf.: , Mail: Suppleanter: Ole Bjerring Tjørneager Hedehusene Tlf.: Mail: Finn van Hauen Vagtelvej 61, 4. mf F Tlf.: Mail. Pia M. Jensen Bøgehaven Værløse Tlf.: Mail: 28

Har du Parkinsons syge, er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi/træning, hvis du har en henvisning fra din læge. Henvisningen gælder både for

Har du Parkinsons syge, er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi/træning, hvis du har en henvisning fra din læge. Henvisningen gælder både for Har du Parkinsons syge, er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi/træning, hvis du har en henvisning fra din læge. Henvisningen gælder både for holdtræning på land og i vand. FYSIOTERAPI/TRÆNINGSHOLD

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 2 Medlemsinfo 2014. November 2009 18. årgang nr. 4 Maj 2014 23. årgang nr. 2. Medlemsinfo.

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 2 Medlemsinfo 2014. November 2009 18. årgang nr. 4 Maj 2014 23. årgang nr. 2. Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 2 Medlemsinfo 2014 Medlemsinfo Nr. 4 2009 November 2009 18. årgang nr. 4 Maj 2014 23. årgang nr. 2 Medlemsinfo 1 Medlemsinfo Nr. 2 2014 Medlemsinfo Nr. 2014

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 2 Medlemsinfo 2012. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 2 Medlemsinfo 2012. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 2 2012 Nr. 4 2009 25 Maj 2012 21. årgang nr. 2 ÅR 1 Nr. 2 2012 Redaktion Asger Hansen Redaktør Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 1 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 1 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 1 2013 Nr. 4 2009 Februar 2013 22. årgang nr. 1 1 Nr. 1 2013 Redaktion Asger Hansen Redaktør Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Medlemsinfo. Februar 2016 2014 25. 23. årgang nr. 1. Medlemsinfo. 1 Medlemsinfo 2014

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Medlemsinfo. Februar 2016 2014 25. 23. årgang nr. 1. Medlemsinfo. 1 Medlemsinfo 2014 Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. Nr. 1 2014 2016 Nr. 4 2009 Februar 2016 2014 25. 23. årgang nr. 1 1 1 Nr. 1 2016 Redaktion Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Lis Johnson Artikler sendes

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 4 Medlemsinfo 2012. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 4 Medlemsinfo 2012. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 4 2012 Nr. 4 2009 November 2012 21. årgang nr. 4 1 Nr. 4 2012 Redaktion Asger Hansen Redaktør Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 3 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 3 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 3 2013 Nr. 4 2009 August 2013 22. årgang nr. 3 1 Nr. 3 2013 Redaktion Ulla Mikkelsen Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge Rasmussen

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 4 Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 4 Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo Nr. 4 2013 November 2013 Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 4 2009 22. årgang nr. 4 1 Nr. 4 2013 Redaktion Ulla Mikkelsen Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge Rasmussen

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 1 Medlemsinfo 2014. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 1 Medlemsinfo 2014. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 1 2014 Nr. 4 2009 Februar 2014 23. årgang nr. 1 1 Nr. 1 2014 Redaktion Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge Rasmussen k-i@rasmussen.mail.dk

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo PParkinsonforeningen arkinsonforeningen Parkinsonforeningen SStorkøbenhavns torkøbenhavns kreds kkreds reds Storkøbenhavns Nr. 4 11 2014 Nr. 2014 Nr. 2014 November 2014 Februar2014 2014 Februar November

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 3 Medlemsinfo 2012. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 3 Medlemsinfo 2012. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 3 2012 Nr. 4 2009 August 2012 21. årgang nr. 3 1 Nr. 3 2012 Redaktion Asger Hansen Redaktør Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. Nr. 3 1 2015 2014 Nr. 4 2009 August Februar 2015 2014 24. 23. årgang nr. 31 1 1 Nr. 3 2015 Redaktion Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Lis Johnson Artikler

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Praktiske oplysninger Årskalender Arrangementer Årstidsfester 2013-14 Side 1 Side 2 Forord: Vi byder velkommen til en ny sæson i vores nye

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Forebyggelsesafdelingen Motionstilbud i Gentofte Kommune Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Oversigt over nogle af Gentofte Kommunes motionstilbud Tilbuddene i folderen er inddelt i 3 kategorier: Styrketræning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. Nr. 1 2015 2014 Nr. 4 2009 Februar 2015 2014 24. 23. årgang nr. 1 1 1 Nr. 1 2015 Redaktion Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Bodil

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået SOMMERPROGRAM 2015. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået SOMMERPROGRAM 2015. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået SOMMERPROGRAM 2015 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og socialt fællesskab

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 3 / 2 o 14 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 Januar 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Nyt fra formanden Jeg synes at det kører på skinner, da hele bestyrelsen er meget arbejdsomme og har taget

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

Nr. 3 Medlemsinfo 2014. November 2009 18. årgang nr. 4 August 2014 23. årgang nr. 3. Sejltur med det gode skib FRIHEDEN 9. august 2014.

Nr. 3 Medlemsinfo 2014. November 2009 18. årgang nr. 4 August 2014 23. årgang nr. 3. Sejltur med det gode skib FRIHEDEN 9. august 2014. Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 3 2014 Nr. 4 2009 November 2009 18. årgang nr. 4 August 2014 23. årgang nr. 3 Sejltur med det gode skib FRIHEDEN 9. august 2014 1 Nr. 3 2014 Redaktion Inge

Læs mere

Parkinsonforeningen. Storkøbenhavns kreds. November 2011 20. årgang nr. 4. Medlemsinfo. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen. Storkøbenhavns kreds. November 2011 20. årgang nr. 4. Medlemsinfo. Medlemsinfo Nr. 4 2011 Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds November 2011 20. årgang nr. 4 1 Nr. 4 2011 Redaktion Asger Hansen Redaktør Inge Rasmussen Bodil Klinke Hansen Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge Rasmussen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 eller mitras@roskilde.dk Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN Oktober kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB

STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB ÅRSREGNSKAB 212 Kim Hansen Bilagskontrollant Ulla Hansen Formand Brian Sejer Jensen Næstformand Ronnie Olsen Kasserer Birthe Andersen Bestyrelsesmedlem Greta Nielsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 Gasværket Kulturhus forside Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 udskriv som a4 til a4- som brochure Side 1 Side 2 Velkommen til Gasværket Kulturhus. Gasværket Kulturhus er en del af socialpsykiatrien

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Hatting Centret. Program August - december 2015 Hatting Centret Smedebakken 1, 8700 Horsens

Hatting Centret. Program August - december 2015 Hatting Centret Smedebakken 1, 8700 Horsens Hatting Centret Program August - december 2015 Hatting Centret Smedebakken 1, 8700 Horsens Hatting Centret Hvad er det? Hatting Centret indeholder i dag flere forskellige funktioner. Det er følgende: -12

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Program 1/1-31/72016. Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ

Program 1/1-31/72016. Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ Program 1/1-31/72016 Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRET KILDEBAKKEN Kildebakken er et åbent aktivitetscenter for selvhjulpne brugere. Programmet er sammensat

Læs mere

Program 1/1-31/7 2015

Program 1/1-31/7 2015 Program 1/1-31/7 2015 Hatting Centret SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Hatting Centret Hvad er det? Hatting Centret indeholder i dag flere forskellige funktioner. Det er følgende: -12 ældreboliger - Køkken/Cafe

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Nyhedsbrev Efterår 2012

Nyhedsbrev Efterår 2012 Nyhedsbrev Efterår 2012 Kære medlem Vi er klar med efterårets program. Vi har prøvet at sammensætte et varieret program med motion, hjertecaféer og som noget nyt : hjertestarterkurser Det har længe været

Læs mere