Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 2 Medlemsinfo Medlemsinfo Nr Medlemsinfo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 2 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo"

Transkript

1 Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr Nr Maj årgang nr. 2 1

2 Nr Redaktion Ulla Mikkelsen Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge Rasmussen Layout Islev Tryk a/s Forside Formandsskifte: se mere side 6 Foto: Erik Klinke Bliv medlem Kontakt Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard Taastrup Tlf.: Udgives af Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Trykkeri: Islev Tryk a/s Oplag 900 eksemplarer Udgives: februar, maj, august og november. Sendes til medlemmer i kredsen. Indleveringsfristen for indlæg til næste blad er: 15. juni 2013 Indholdsfortegnelse: Leder Leder...3 Sommerfest Generalforsamling...4 Omtale generalforsamling... 6 Sommerfest...6 Erfaringsudveksling/hygge eftermiddag...7 Kredsens regnskab Mærkedage...8 Ninas Naturcafé, Gladsaxeklubben 8 Pårørendedag...9 Besvarelser fra spørgeskema... 9 Min motion...10 Oversigtskalender Petanque...12 Sangkoret...13 Indstik vedr. aktiviteter Oversigtskalender...14 Oversigtskalender Ballerup klubben...16 Parkinsoncaféen, Gladsaxe Ishøj klubben...18 Parkinson Unity Walk Parkinson Caféen...20 Klub Ballerupklubben Amagerland Parkinson Oasen...24 Klub Vest. Albertslund Faste aktiviteter...25 Petanque Adresseoversigt...26 Oasen, Rødovreklubben Klubber og udvalg...27 Bestyrelsen Rudersdalklubben Ishøjklubben Aktiv sommer Gå ud og gå en tur Klubber og Udvalg Bestyrelsen

3 Nr Leder Storkøbenhavnskredsen afholdt ge ne ralforsamling søndag d. 7. april i Kulturhuset i Gladsaxe. 63 medlemmer deltog. Efter generalforsamlingen holdt overlæge dr. med. Tove Henriksen fra Bispebjerg Hospital et meget inspirerende og engageret foredrag om non-motoriske symptomer hos parkinsonpatienter. På generalforsamlingen forlod tre bestyrelsesmedlemmer os, nemlig Erling Olsen, Bent Larsen og Ulrich Burg. Vi siger dem alle tre tak for indsatsen i bestyrelsen. Heldigvis forlader Erling ikke arbejdet i foreningen, idet hans udtræden af kredsbestyrelsen udelukkende skyldes, at hans post som næstformand i hovedforeningen kræver alle hans ressourcer. Tre nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen se i øvrigt omtalen af generalforsamlingen andet steds i bladet. Jeg selv blev valgt til formand, hvilket jeg takker for. For de af jer, der ikke kender mig i forvejen, kan jeg nævne, at jeg er 62 år og fik konstateret Parkinson i Jeg er uddannet bygningsingeniør og var indtil for 2 år siden, hvor jeg gik på efterløn, ansat hos NNE Pharmaplan, et 100 % ejet datterselskab af Novo Nordisk. Hovedbestyrelsen har for årene udstukket en række fokuspunkter, som såvel hovedforening som kredsene skal arbejde med: Yngre parkinsonramte og deres familier Træning og fysisk aktivitet Fremskreden Parkinson Synlighed Et af initiativerne indenfor træning og fysisk aktivitet er afholdelsen af den årlige Parkinson Unity Walk d. 25. maj, hvor der, efter spadsereturen fra Nytorv til Kgs. Have (ca. 2,5 km), vil være underholdning af bl.a. Rasmus Nøhr. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil deltage. Tilmelding foretages på foreningens hjemmeside. (www.parkinson.dk/aktiviteter) Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer. Kim G. Andersen Kredsformand 3

4 Nr Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Sommerfest Lørdag den 1. juni 2013 kl. 13 ca. 18 Rødovregård Kostalden, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Vi indbyder alle medlemmer til årets sommerfest, hvor vi har sørget for lidt godt at spise, festlig underholdning og sommervejr (forhåbentlig). Program: Kl Ankomst og velkomstdrink kl Frokost - buffet kl Quiz om bl.a. Parkinson og andet kl Kaffe og kage kl Bakkesangerinde Tina Grunwald underholder med festlige sange fra Bakkens Hvile kl Tid til en farveldrink og lidt mere hyggesnak kl Tak for i dag 4

5 Nr Rødovregård Det koster 150 kr. pro persona for hele arrangementet incl. frokost, ét glas øl/ vand eller vin til maden og kaffe med kage. Øvrige drikkevarer kan købes til meget favorable priser. Af hensyn til bestilling af mad bedes I tilmelde jer festen senest onsdag den 22. maj kl. 12. I tilmelder jer ved at indbetale 150 kr. på kredsens konto: Husk at skrive jeres navn og telefonnummer i feltet: Tekst til modtager f.eks. Hanne Eller ved at ringe til Erik Ravn tlf , hvis I ikke har Netbank. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig og festlig dag. Kredsbestyrelsen Evt. nærmere oplysninger: Jette Campostrini el. Bodil Klinke el. 5

6 Nr Omtale af kredsens generalforsamling søndag den 7. april medlemmer deltog i generalforsamlingen, der blev afholdt i Gladsaxe Kulturhus. Foreningens formand, Jorry Højer, deltog. Der indledtes med smørrebrød og kaffe med kage. Formanden bød velkommen. Henrik Mikkelsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. Formanden aflagde mundtlig beretning. Formanden aflagde regnskab for 2012 og gennemgik budgettet for (Regnskabet kan ses på næste side.) Til ny formand valgtes Kim G.Andersen Bestyrelsesmedlemmer Ulla Mikkelsen og Asger Hansen blev begge genvalgt for 2 år Jette Campostrini blev valgt for 2 år Niels Wulff og Agnes Jørgensen blev begge valgt for 1 år Suppleanter Ole Bjerring, Finn van Hauen, Pia Jensen Hovedbestyrelsesmedlemmer Kim G. Andersen, Ulla Mikkelsen, Asger Hansen Der var ikke indkommet forslag Overlæge ved Bispebjerg Hospitals neurologiske afdeling, Tove Henriksen, gav et meget instruktivt foredrag om non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom. Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer og fik også selv en tak for sin indsats af Ulla Mikkelsen. Til sidst holdt landsformanden et indlæg om foreningens virke og planer for fremtiden. Tak til dirigenten Bestyrelsen 6

7 Nr Resultatopgørelse 1. januar-31. december 2012 Indtægter Kontingentandel Indgået fra landskontoret Gaver Renteindtægter Varesalg Deltagerbetaling Andre indtægter Indtægter i alt Regnskab 2012 Regnskab Udgifter Kurser/uddannelse Kørsel og rejser Inventar Telefon Kontorartikler m.v. Porto Gebyrer Repræsentation Kontingenter Møder Andre medlemsaktiviteter Udgivelse af kredsblad Messer og infomøder Varekøb Andre udgifter Udgifter i alt Resultat Balance pr Aktiver Kassebeholdning Bankbeholdning Aktiver i alt Passiver Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital Kortfristet gæld Passiver i alt

8 Nr Ninas Naturcafé Kirkeltevej 101 Kirkelte, 3450 Allerød Frokost med kaffebord og hestevognskørsel Onsdag den 12. juni kl Tag med Gladsaxe-klubben til Ninas Naturcafé og nyd først en let frokost, hvortil der serveres et glas af Ninas hjemmelavede saftevand, samt kaffe og kage. Pris 128 kr. Man kan også for rimelige priser vælge at købe vin, øl eller sodavand øllet er fra et af de små bryggerier. Efter frokosten er der mulighed for en hestevognstur i den fredede Store Dyrehave. Prisen for hestevognsturen er 60 kr. pr. person. Vi kører i egne biler til Ninas Naturcafé, det tager ca. en halv time, har I plads til flere vil vi gerne vide det. Evt. kørsel samt tilmelding til: Just Pedersen tlf Lars Færch tlf Bent Larsen tlf

9 Nr Tak til alle!!! Til vores generalforsamling havde vi lavet nogle spørgeskemaer for at tage temperaturen ude blandt vores medlemmer. Spørgeskemaerne blev taget vel imod, langt de fleste havde brugt de 5 min. vi bad om, og ikke alene udfyldt skemaerne, men også kommet med gode og konstruktive ideer til fornyelse og forandring. Mange ønskede flere faglige og kulturelle foredrag, forskning, stamceller osv. Også et par løftede pegefingre var der plads til. Kredsen skal være langt mere synlig, mere udadvendt, åben og kommunikerende, have en klarere profil, gerne koordineret og i samarbejde med landsorganisationen. Selvom vi er midt i den elektroniske tidsalder, var der dog bred enighed om, at tiden ikke er moden til at levere elektronisk. Så leveringen fortsætter som sædvanlig med Post Danmark. Brugerbetaling var et af spørgsmålene, vi havde bedt medlemmerne tage stilling til. Holdningen hertil var meget positiv, men beløbet skal selvfølgelig holdes på et rimeligt niveau. Fonde blev foreslået og disse vil i fremtiden blive brugt og ansøgt om tilskud til kredsens arbejde. En del ønskede flere aktiviteter, både på klub- og kredsniveau og kom med flere kreative forslag, der vil blive studeret rundt omkring i klubberne. Vi takker for alle besvarelserne og vil efter bedste evne gennemføre forslagene. I ønskes alle en rigtig god sommer. Bestyrelsen 9

10 Nr Oversigtskalender 2013 DATO ARRANGEMENT PRIS TIDSPUNKT 21. maj Kl Foredrag Ole Sloth. 23. maj Ballerupklubbens afslutning før sommerferien. Kl maj Parkinson Unity Walk Kl juni, Kl. 13- ca. 18 Sommerfest. 4. juni Kl juni Kl. 12 Livshistorie ved Jesper Høffding. Ninas Naturcafé. 10. juni Kl Parkinson Caféens afslutning før sommerferien. 18. juni Kl august Kl Frokost i det grønne. Den Blå Planet. 28. august DHL stafetløb, 10

11 Nr Har du Parkinsons syge, er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi/træning, hvis du har en henvisning fra din læge. Henvisningen gælder både for holdtræning på land og i vand. 11

12 Indstik til, maj 2013 Nr FYSIOTERAPI/TRÆNINGSHOLD Gladsaxe/Søborg/Lyngby: Buddingevej Fysioterapi Buddingevej 85, 2800 Lyngby Tlf.: Parkinsonhold: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl og Torsdag kl Evidensbaseret træning/vejledning af parkinsonister såvel individuelt som på hold. Vi laver bevægelighedstræning, styrke/udholdenhedstræning, balancetræning, funktionel træning (fx rejse-sætte sig, komme opned fra gulv), udspænding og holdningskorrektion. Der er max. 8 deltagere på et hold, og der tages individuelle hensyn. Træning til musik. Parkinson rytmik & sang Mandag Torsdag (pt. overtegnet) Vi bruger musikkens rytme til at gå til og til at fremme bevægeligheden. Vi kobler stemmen på øvelserne. Vi arbejder med vejrtrækning, holdning og balance, og vi synger. Gentofte: Fysioterapien.dk Adolphsvej 25, 2820 Gentofte Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Klinikken har behandlerrum og styrketræningscenter, hvor der tilbydes patienterne individuel superviseret træning og træning på hold, altid med en af klinikkens aut. fysioterapeuter til stede. Der tilbydes også individuel træning. Der gives ikke vederlagsfri behandling i Gentofte, men der er tilskud fra Danmark og tilskud via helbredstillæg. 12 2

13 Indstik til, maj 2013 Nr Gladsaxe: Fysioterapien.dk Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Klinikken har lukkede behandlerrum og styrketræningscenter, hvor der tilbydes patienter individuel superviseret træning og træning på hold, altid med en af klinikkens autoriserede fysioterapeuter til stede. Fysioterapi er gratis for parkinsonpatienter, der kræves blot en lægehenvisning. Herlev: Klinik for Fysioterapi Stationsalléen 42, 2730 Herlev Tlf.: Parkinsonhold: Mandag kl Onsdag kl /fortløbende hold Underviser: Louise Tcherning Jonassen Træningen er tilrettelagt for dig med en diagnosticeret parkinsonlidelse, som har brug for at bedre og vedligeholde din fysiske form. Der arbejdes med bevægelighed, smidighed, behændighed, styrke og balance. Samtidig vejledes i kompensationsmuligheder, faldteknikker og hjemmetræning Der er også mulighed for individuel behandling. Zumba og yoga for parkinsonpatienter: Kontakt os for information om vores holdtilbud.. Træningscykel: VIVA2 Parkinson MOTOmed Forsøg har vist, at parkinsonpatienters symptomer er forsvundet eller kraftigt reduceret ved jævnlig brug af cyklen. Kom og prøv. Egne patienter har fortrinsret. Varmtvandsbassin: Vi har træning i varmtvandsbassin hver tirsdag kontakt os for tid og sted. Rødovre: Klinikken Rødovre Rødovrevej 25, 2610 Rødovre Mulighed for vederlagsfri fysioterapi, kræver henvisning fra egen læge 13

14 Indstik til, maj 2013 Nr København Centrum: Klinik for Fysioterapi Jorcks Passage, Opgang A, 1. sal 1162 Kbh.K Tlf.: Telefonen er åben: Ma-tirsdag: 8 16 On-torsdag: 8 15 Fredag: 8 14 Lukket alle dage Holdtræning Parkinson (moderat intensitet) v. fysioterapeut Anette Paulsen Mandag kl Onsdag kl Fredag kl Der er fokus på gangtræning, konditionstræning, balancetræning, styrke/udholdenhedstræning for knogler, sener og muskler, vedligeholdelse af bevægeligheden i de forskellige led samt udspænding af kontrakt-muskulatur. Parkinson (intensiv) v. fysioterapeut Emilie Wøjdemann Thomsen Fredag kl Der er ved at blive oprettet et nyt hold mandag kl Ballerup: Fysioterapien.dk Centrumgaden 1,2, 2750 Ballerup Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Klinikken har lukkede behandlerrum og styrketræningscenter, hvor der tilbydes patienterne individuel superviseret træning og træning på hold, altid med en af klinikkens autoriserede fysioterapeuter til stede. Fysioterapi er gratis for parkinsonpatienter. Der kræves blot en lægehenvisning. Der tilbydes også individuel træning. Ballerup Fysioterapi og Træningscenter Tlf.: Banegårdspladsen 3-5, 2750 Ballerup Formålet med træningen er, at give dig bedst mulige fysiske forudsætninger for at håndtere en dagligdag med Parkinson. Vi arbejder løbende med kvalitetssikring, og al behandling og træning udføres efter gældende kliniske retningslinjer. 14 4

15 Indstik til, maj 2013 Nr Vi tilbyder holdtræning på flere niveauer og individuel test og træning. Parkinsonhold: Mandag kl og kl Tirsdag kl Onsdag kl og kl Torsdag kl og kl Fredag kl Måløv: Måløv Fysioterapi: Måløv Hovedgade 61, 2760 Måløv Tlf.: Tlf.tid: Kl. 9 13, alle hverdage Når du starter, testes du i 6 min. gangtest, rejse-sætte-sig test og timed-up-and-go test. Du gentestes efter 3 mdr., så du kan følge din udvikling. Vi har træning i maskiner, såvel som holdtræning med plads til max. 8 pr. hold. Træningen lægger vægt på balance, styrke/udholdenhed og udspænding. Træningen er gratis for dig med Parkinson, hvis du blot har en læge- henvisning. Ved moderat til svære symptomer, er der også mulighed for individuel behandling. Hvis du ikke selv er i stand til at komme på klinikken, yder vi hjemmebehandling. Ishøj: Ishøj Fysioterapi Ishøj Nørregade 1, 6. sal, 2635 Ishøj Tlf.: Holdundervisning: Mandag kl : Parkinsonhold Tirsdag kl : Blandet neurologisk hold Onsdag kl : Parkinsonhold Torsdag kl : Parkinsonhold Alle parkinsonpatienter tilbydes undersøgelse efter de hollandske KNGF guidelines 2 gange årligt. Man behøver ikke at være tilknyttet klinikken som patient for at få denne undersøgelse. Træningen tilpasses deltagernes behov. Der veksles typisk mellem balancetræning, styrke/udholdenhedstræning, udspænding, træning af dualtasking og cuing. 15

16 Indstik til, maj 2013 Nr Høje-Tåstrup: Tåstrup Træningscenter Espens Vænge 44, 2630 Tåstrup Tlf.: Parkinsonhold for svage patienter: onsdag kl Parkinsonhold for patienter i de første stadier af sygdommen: Mandag kl : Selvtræning i maskiner Onsdag kl : Holdtræning FYSIOTERAPI I VARMTVAND Ballerup: Fysioterapien Centrumgaden 1,2, 2750 Ballerup Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Holdtræning: Alle hverdage. Forundersøgelse af 30 min. varighed er obligatorisk før opstart. Der tilbydes ligeledes individuel behandling i varmtvandsbassinet. OBS! Varmtvandstræningen foregår i East Kilbride Badet, Ballerup Boulevard, 2750 Ballerup. Omfattet af den vederlagsfri fysioterapiordning. Deltagerne skal være selvhjulpne. Indgangsbillet til svømmehallen kræves, specialpris for fysioterapiens patienter. Gladsaxe/Søborg/Lyngby: Buddingevej Fysioterapi Tlf.: Buddingevej 85, 2800 Lyngby Dette foregår på blandede hold (sammen med andre parkinsonister), OBS! bassintræningen foregår på Bauneporten 20 i Lyngby-Taarbæk kommunes genoptræningscenter Forundersøgelse af 30 min. er obligatorisk før opstart. Der tilbydes ligeledes individuel behandling i varmtvandsbassin. Der gives ikke vederlagsfri behandling i Gentofte, men der er tilskud fra Danmark og tilskud via helbredstillæg. 16 6

17 Indstik til, maj 2013 Nr Gentofte: Fysioterapien.dk Adolphsvej 25, 2820 Gentofte Tlf.: Holdtræning: Alle hverdage Deltagerne skal være selvhjulpne. Indgangsbillet til svømmehallen kræves, specialpris for fysioterapiens patienter. Gladsaxe: Fysioterapien.dk Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Holdtræning: Alle hverdage Behandling i varmtvandsbassin er gratis for parkinsonpatienter, der kræves blot en lægehenvisning. Forundersøgelse af 30 min. varighed er obligatorisk før opstart. Der tilbydes ligeledes individuel behandling i varmtvandsbassin. Omfattet af den vederlagsfri fysioterapi. Deltagerne skal være selvhjulpne. Indgangsbillet til svømmehallen kræves, specialpris for fysioterapiens patienter Plejehjemmet Kildegården Kildebakkegårds Allé Søborg Kontakt Just Pedersen på Torsdag eftermiddag Der laves øvelser, der lindrer rigiditet, hjælper på balanceproblemer og hjælper på åndedrætsproblemerne. Træningen foregår i samarbejde med aftenskolerne. Tilbuddet gælder også pårørende. Deltagerbetaling efter gældende regler. 17

18 Indstik til, maj 2013 Nr SPECIALCENTRE/GENOPTRÆNING Øfeldt Centrene ApS Bjælkevangen 23, 2690 Karlslunde Tlf.: Mose Allé 8, 2610 Rødovre Tlf.: Øfeldt Centrene yder højt specialiseret behandling til patienter med Parkinson og andre svære handicaps samt til patienter med smerter i bevægeapparatet. Muskulaturen optrænes intensivt ved individualiseret øvelsesterapi, assisteret af behandleren, som sikrer optræning og udstrækning af den rette muskulatur. Der ydes vederlagsfri behandling til vidtgående fysiske handicaps for patienter bosiddende i Region Hovedstaden og Region Sjælland og 40%'s sygesikringstilskud til patienter med bevægeapparatssmerter. Øfeldt Centrene er beliggende i Karlslunde og Rødovre, og behandlingen foregår efter lægehenvisning. GYMNASTIK/AFSPÆNDING Følgende aktiviteter ydes der ikke tilskud til fra sygesikringen. Kurser under aftenskolelovgivningen, hvorfor betaling efter gældende regler: Gladsaxe: Aktivcentret Kontakt Just Pedersen på Telefonvej 8, 2860 Søborg Holdtræning: Tirsdag kl Underviser: Vinni Lund Rasmussen. Omfatter såvel parkinsonpatienter som pårørende. Undervisningen begynder til september. Formålet med træningen er at styrke konditionen, balancen og smidigheden, ligesom der fokuseres på åndedræt og ansigtsmimik. Træningen afsluttes med afspænding. 18 8

19 Nr BEMÆRKNING Kontakt 19

20 Nr PARKINSON CAFÉEN Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg Parkinson Caféen har åbent mandage i lige uger fra kl Vi er i undervisningslokale nr. 2 Alle er velkomne i Parkinson Caféen, stedet hvor parkinsonister og pårørende kan komme og snakke med hinanden og udveksle erfaringer. Vi får meget ud af at mødes, så kom og vær med. Mødeplan: Uge 20: Mandag den 13. maj Vi starter med at se på indholdet af det foredrag, som neurolog Tove Henriksen holdt om non-motoriske symptomer på vores generalforsamling. Derefter går vi over til at se på, hvordan ældre parkinsonister og pårørende kan få en bedre tilværelse. Hvis man er bevidst om at gøre tingene på den rigtige måde, kan man derved bevare evnen til at gå rigtigt, til at rejse sig fra en stol og komme ud af sengen. Man kan desuden lave øvelser for at undgå svimmelhed, mindske stivhed m.m. Øvelserne bliver ikke fysisk anstrengende, og mange af dem laver vi siddende. Uge 22: Mandag den 27. maj Programmet fra uge 20 fortsættes. Uge 24: Mandag den 10. juni Møde, der afsluttes med en lille sommerferiefrokost. Mødet udvides derfor til kl Pris kr. 75 I bedes tilmelde jer til denne dag God sommer Just Pedersen tlf.: , webspeed.dk Lars Færch tlf.: , Bent Larsen tlf.: ,

21 Nr Parkinson Unity Walk 25. maj 2013 Parkinsonforeningen gentager succesen fra sidste år den 25. maj Vores protektor, grevinde Alexandra, og vores ambassadør, Mette Rasmussen, kommer. Kom og vær med kom med familie og venner, alle er velkomne. I 2012 deltog omkring 500 i walk en i 2013 skal vi være flere. Succeskriteriet er at samle mellem 500 og deltagere den 25. maj I Danmark er der omkring parkinsonramte, og forskere mener, at dette antal vil fordobles inden Derfor er det vigtigt at sætte fokus på sygdommen. Parkinsonforeningen vil med walk en også gerne sætte fokus på det positive livssyn, det hele menneske og motion og vil gerne øge bevidstheden i offentligheden om sygdommen. Walk en skal også være med til at styrke sammenhold, fællesskab og netværk for mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende. Man kan nemlig godt have et godt liv med Parkinsons sygdom. Følg med på for yderligere information. Vi ses lørdag den 25. maj, kl. 12 på Nytorv i solskin til Copenhagen Parkinson Unity Walk

22 Nr Parkinson Klub Vest Albertslund Frivilligcenter Bygangen 25, Albertslund Vores aktiviteter er slut for denne sæson, og vi holder sommerferie indtil torsdag den 19. september Bemærk ændring af tid: Fremover vil vores møder blive afholdt den tredje torsdag i måneden fra kl. 15 kl. 17. Torsdag den 19. september Vi starter efterårssæsonen med et besøg i Opstandelseskirken i Albertslund. Dette besøg samt efterårets øvrige program vil blive annonceret i august- nummeret. Vi ønsker alle en rigtig god sommer, og vi glæder os til at se jer igen den 19. september. Venlig hilsen Lisbeth tlf.: Inger tlf.: Ottar tlf.: BALLERUPKLUBBEN Ældresagens lokaler, Præstevænget 20, 2750 Ballerup. På marts-mødet gav lederen af kommunens hjælpemiddelteam, Susanne Ohm, en glimrende orientering om hjælpemidler og boligændringer. Der var mange spørgsmål og lige så mange fyldestgørende svar. Det var en god aften. Til klubaftenen i april var der 19 tilmeldte, hvilket må betegnes som absolut tilfredsstillende. Og så afsluttes forårssæsonen den 23. maj kl med en lille sammenkomst. Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt. Vi begynder efter sommerferien torsdag den 26. september kl Mere i næste nummer. God sommer Erik Ziegler klubleder Tlf.: Mobil

23 Nr Kostalden, Rødovregård Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Nu nærmer foråret og sommeren sig. Vi holder pause i OASEN, men fortsætter med at spille petanque hver torsdag fra kl. 13 ca. 16. Alle ønskes et rigtigt dejligt forår og en herlig sommer, og selvfølgelig ses vi både gamle og nye igen - først til petanque, derefter i PARKINSON- OASEN. GOD SOMMER ønsker Vinnie & Thor Klausen tlf.: Bente Hansen tlf.: Petanque Vårfluevej 15, 2610 Rødovre Hver torsdag fra april september kl Så er den dejlige lyse tid over os, og vi spiller fortsat petanque. Der er stor tilslutning, hvilket vi er meget glade for. Har du ikke prøvet det endnu, så mød op. Har du ikke lyst til at spille, så kom alligevel og vær med i det sociale samvær, som har stor betydning. Sæsonen slutter den 26. september. Vi serverer kaffe, the, kakao og hjemmebag. Venlig hilsen Kä te og Børge Henriksen tlf.:

24 Nr Tilmelding til arrangementer sker på hjemmesiden under kontakt/ tilmelding. (evt. til Lise Wulff på tlf: ) Arrangementer: Foredrag ved Ole Sloth Lad ikke kronisk sygdom tage magten 21. maj 2013 kl Ole, som er ramt af sklerose, har udgivet en bog med titlen Livet er ingen gættekonkurrence. Ole vil komme ind på sin egen krise, og hvordan han kom ud af den, og han vil give nogle værktøjer til at få succes med det. Livshistorie ved Jesper Høffding Kom til Vesper - Spis med Jesper 4. juni 2013 kl I Jespers livs gryderet indgår bl.a. følgende ingredienser: Musik (fra Bach til Beatles, Nielsen til Lilholt, krumhorn til altsax). Tandlæger, tænder (løse-, faste-, plastbehandlede) Japan og Japanske tænder 1 japaner i L Apin Agile Pædagogik: (Længe leve fantasien!) Skuespil: (Fiskerkongen, Det Piperske teaterselskab, Strindberg, Holberg, Halfdan) Krydderier: Yosemitee, Maui, Fuji., evt 1/4 modeljernbane Jævning: Forsigtighed Smagsforstærker: Popularitet j Frokost i det grønne 18. juni 2013 kl Vi afslutter foråret med frokost i det grønne. Vi mødes hos Lise på Tjørnehøj 8 i Holte, hvor solen vil komme, og haveunderholdningen vil være parat. Vi serverer frokost med drikkevarer. Pris 75 kr. per deltager. Tilmelding senest den 1. juni. 24 PARKINSON CAFÉ Rudersdal Frivilligcenteret Skovgærdet 4, 2840 Holte

25 Nr Besøg i den Blå Planet 13. august 2013 kl Vi har planlagt en guidet tur til Københavns nye attraktion den Blå Planet. Vi kommer udenom køen og kommer bag om akvarierne, hvor publikum ellers ikke kommer. Dette arrangement er desværre allerede overtegnet. Hvis der er interesse for, at vi gentager arrangementet (kræver 25 deltagere), kontakt da venligst Lise. Mere i næste nummer. Faste arrangementer: Stavgang: Hver fredag kl. 11 går vi fra Rønnebærhus, Rønnebærvej, 2840 Holte. Kom og vær med! Kom og få den bedste motion en parkinsonramt kan få. Petanque: Hver torsdag kl. 10 spiller vi petanque på Rudegårds Stadion, Kongevejen 164, Holte. Ishøjklubben Seniorlokalerne Vejlebrovej 105 st., 2635 Ishøj Vi mødes fredag i ulige uger kl Ishøjklubben holder sommerferie indtil fredag den 13. september, hvor vi åbner med vores 6. fødselsdagsfest. Vi ønsker jer alle en god og solrig sommer. Venlig hilsen Bodil og Erik Jette og Silvano 25

26 Nr Aktiv sommer Næsten alle klubber holder sommerferie fra maj, forhåbentlig med godt vejr og mange gode oplevelser og aktiviteter. Der er dog stadig aktiviteter i kredsen: Stavgang i Rudersdal Petanque i Rødovre Petanque i Rudersdal Hvis ikke I har prøvet det, er der nu en mulighed. Gå ud og gå en tur! Hvis du har lyst til at gå en tur i den danske sommer og få en sludder med andre parkinsonister fx en gang om ugen, kan du ringe eller maile til undertegnede. Jeg vil så forsøge at skabe forbindelse mellem jer, der bor i nærheden af hinanden og evt. foreslå en rute eller et område. Gitte Ravn tlf.: Indstik Udover det indsatte indstik, der indeholder informationer om nogle af de tilbud, der findes i kredsen, vil der i næste nummer af (august) være flg. tilbud: Korsang i Rødovre Linedance i Gladsaxe Tale/Stemmetræning i Gladsaxe God sommer til alle Deres all-round grafiske sparringspartner... Islev Tryk a/s Islevdalvej Rødovre Tel.: Fax:

27 Nr Fortegnelse over klubber og udvalg Ballerupklubben Erik Ziegler Gladsaxeklubben Lotte & Just Pedersen Bent Larsen Ulla Lumborg & Lars Færch Knudsen Ishøjklubben Jette & Silvano Campostrini Bodil & Erik Klinke Parkinson Klub Vest Lisbeth Jørgensen Inger Grønlund Ottar Bingen-Jakobsen Rudersdalklubben Lise Wulff Anne Grete Jensen Rødovreklubben Vinnie & Thor Klausen Bente Hansen Petanque: Käte & Børge Henriksen Pårørende kontaktpersoner Inge Rasmussen Jette Campostrini

28 B Nr Afsender: Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Bøgehaven 19, 3500 Værløse Bestyrelsen: Formand: Kim G. Andersen Bøgehaven Værløse Tlf.: Næstformand: Ulla Mikkelsen Bredekærs Vænge Ishøj Tlf.: Mail: Kasserer: Erik Ravn Hegnstoften Tåstrup Tlf.: Mail: Sekretær: Inge Rasmussen Lidsøvej Herlev Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlemmer: Bodil Klinke Ishøj Østergade 26, Ishøj Tlf.: Mail: Asger Hansen Merlegårds Vænge Ishøj Tlf.: Mail: Jette Campostrini Vejlebrovej 28 H 2635 Ishøj Tlf.: Mail: Niels Wulff Tjørnehøj Holte Tlf.: , Mail: Agnes Jørgensen Lyngbygårdsvej 5b, st, tv 2800 Lyngby Tlf.: , Mail: Suppleanter: Ole Bjerring Tjørneager Hedehusene Tlf.: Mail: Finn van Hauen Vagtelvej 61, 4. mf F Tlf.: Mail. Pia M. Jensen Bøgehaven Værløse Tlf.: Mail: 28

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang

Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang Parkinsonforeningen Nyhedsbrev Så er vi klar til afgang Nyt fra formanden 2 Referat fra generalforsamling 2 Revisor bemærkninger 4 Regnskab for 2011 5 Invitation 6 11. april 6 Billeder fra 11. april 7

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

34. årgang, september 2014 nr. 3

34. årgang, september 2014 nr. 3 34. årgang, september 2014 nr. 3 Københavns solbeskinnede gader og parker dannede i maj rammen om den tredje danske Parkinson Unity Walk. Hvad skal man spise, når man har Parkinson? Ny brochure om kost

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

Parkinsonforeningen. Parløbet præsenterer produktive parkinsonpatienter. Se side 6 og 7. Læs om: Tirsdag den 23. september

Parkinsonforeningen. Parløbet præsenterer produktive parkinsonpatienter. Se side 6 og 7. Læs om: Tirsdag den 23. september Parkinsonforeningen P a r L ø b e t Parløbet præsenterer produktive parkinsonpatienter. Se side 6 og 7. Læs om: Tirsdag den 23. september Onsdag Inge Risum den 12. og oktober, Anita Mogensen kl. 15-17:

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

35. årgang, marts 2015 nr. 1

35. årgang, marts 2015 nr. 1 35. årgang, marts 2015 nr. 1 I 2015 er det 20 år siden, at grevinde Alexandra tiltrådte som protektor for Parkinsonforeningen. Kom med den 26. april, når jubilæet fejres med en forrygende gallaforestilling.

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015

Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015 Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015 Der er masser at GÅ I GANG med også for dig. Med GÅ I GANG gør vi det nemt at komme ud at røre sig. Her i programmet har vi samlet et bredt udvalg af aktiviteter,

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J

M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J ISSN: 1901-1377 WhiplashNyt MEDLEMSBLD FOR WHIPLSHFORENINGEN - NR. 2 - MJ 2012 nnoncer Rosengrenen ps Hovedgaden 8, 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 Mail: info@rosengrenen.dk Nyt

Læs mere

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Gruppeaktiviteter Side Gruppeaktiviteter Side

Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Gruppeaktiviteter Side Gruppeaktiviteter Side Foto: Erik Hendrup Artikler m.v. Side Artikler m.v. Side Ansøgninger 27 IT Besøgsvenner 15 Besøgsvenner 36 IT Kursus I 24 Bestyrelsen 43 IT Kursus II 25 Billetsalg 38 Kontaktpersoner 29 Demens/besøgsvenner

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

Nyhedsbrevet 8. årgang nr. 14

Nyhedsbrevet 8. årgang nr. 14 Nyhedsbrev Parkinsonforeningen Sydvestjyllands kreds Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og pårørende Nyhedsbrevet 8. årgang nr. 14 Nyt fra Formanden Ja, så

Læs mere

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015 AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015 SIND lokalafdelingerne i hovedstadens omegn Nr. 71 - JANUAR - JUNI 2015 Aktiviteter foråret 2015: Se midtersiderne Foreningsnyt - Indkaldelse til generalforsamlinger Foredrag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds Parkinsonforeningen P a r L ø b e t Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Onsdag Onsdag den 12. den oktober, 8. april kl. 15-17: Morten GENERALFORSAMLING Meyer: Stamceller og genterapi som behandling

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere