Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 2 Medlemsinfo Medlemsinfo Nr Medlemsinfo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 2 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo"

Transkript

1 Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr Nr Maj årgang nr. 2 1

2 Nr Redaktion Ulla Mikkelsen Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge Rasmussen Layout Islev Tryk a/s Forside Formandsskifte: se mere side 6 Foto: Erik Klinke Bliv medlem Kontakt Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard Taastrup Tlf.: Udgives af Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Trykkeri: Islev Tryk a/s Oplag 900 eksemplarer Udgives: februar, maj, august og november. Sendes til medlemmer i kredsen. Indleveringsfristen for indlæg til næste blad er: 15. juni 2013 Indholdsfortegnelse: Leder Leder...3 Sommerfest Generalforsamling...4 Omtale generalforsamling... 6 Sommerfest...6 Erfaringsudveksling/hygge eftermiddag...7 Kredsens regnskab Mærkedage...8 Ninas Naturcafé, Gladsaxeklubben 8 Pårørendedag...9 Besvarelser fra spørgeskema... 9 Min motion...10 Oversigtskalender Petanque...12 Sangkoret...13 Indstik vedr. aktiviteter Oversigtskalender...14 Oversigtskalender Ballerup klubben...16 Parkinsoncaféen, Gladsaxe Ishøj klubben...18 Parkinson Unity Walk Parkinson Caféen...20 Klub Ballerupklubben Amagerland Parkinson Oasen...24 Klub Vest. Albertslund Faste aktiviteter...25 Petanque Adresseoversigt...26 Oasen, Rødovreklubben Klubber og udvalg...27 Bestyrelsen Rudersdalklubben Ishøjklubben Aktiv sommer Gå ud og gå en tur Klubber og Udvalg Bestyrelsen

3 Nr Leder Storkøbenhavnskredsen afholdt ge ne ralforsamling søndag d. 7. april i Kulturhuset i Gladsaxe. 63 medlemmer deltog. Efter generalforsamlingen holdt overlæge dr. med. Tove Henriksen fra Bispebjerg Hospital et meget inspirerende og engageret foredrag om non-motoriske symptomer hos parkinsonpatienter. På generalforsamlingen forlod tre bestyrelsesmedlemmer os, nemlig Erling Olsen, Bent Larsen og Ulrich Burg. Vi siger dem alle tre tak for indsatsen i bestyrelsen. Heldigvis forlader Erling ikke arbejdet i foreningen, idet hans udtræden af kredsbestyrelsen udelukkende skyldes, at hans post som næstformand i hovedforeningen kræver alle hans ressourcer. Tre nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen se i øvrigt omtalen af generalforsamlingen andet steds i bladet. Jeg selv blev valgt til formand, hvilket jeg takker for. For de af jer, der ikke kender mig i forvejen, kan jeg nævne, at jeg er 62 år og fik konstateret Parkinson i Jeg er uddannet bygningsingeniør og var indtil for 2 år siden, hvor jeg gik på efterløn, ansat hos NNE Pharmaplan, et 100 % ejet datterselskab af Novo Nordisk. Hovedbestyrelsen har for årene udstukket en række fokuspunkter, som såvel hovedforening som kredsene skal arbejde med: Yngre parkinsonramte og deres familier Træning og fysisk aktivitet Fremskreden Parkinson Synlighed Et af initiativerne indenfor træning og fysisk aktivitet er afholdelsen af den årlige Parkinson Unity Walk d. 25. maj, hvor der, efter spadsereturen fra Nytorv til Kgs. Have (ca. 2,5 km), vil være underholdning af bl.a. Rasmus Nøhr. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil deltage. Tilmelding foretages på foreningens hjemmeside. (www.parkinson.dk/aktiviteter) Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer. Kim G. Andersen Kredsformand 3

4 Nr Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Sommerfest Lørdag den 1. juni 2013 kl. 13 ca. 18 Rødovregård Kostalden, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Vi indbyder alle medlemmer til årets sommerfest, hvor vi har sørget for lidt godt at spise, festlig underholdning og sommervejr (forhåbentlig). Program: Kl Ankomst og velkomstdrink kl Frokost - buffet kl Quiz om bl.a. Parkinson og andet kl Kaffe og kage kl Bakkesangerinde Tina Grunwald underholder med festlige sange fra Bakkens Hvile kl Tid til en farveldrink og lidt mere hyggesnak kl Tak for i dag 4

5 Nr Rødovregård Det koster 150 kr. pro persona for hele arrangementet incl. frokost, ét glas øl/ vand eller vin til maden og kaffe med kage. Øvrige drikkevarer kan købes til meget favorable priser. Af hensyn til bestilling af mad bedes I tilmelde jer festen senest onsdag den 22. maj kl. 12. I tilmelder jer ved at indbetale 150 kr. på kredsens konto: Husk at skrive jeres navn og telefonnummer i feltet: Tekst til modtager f.eks. Hanne Eller ved at ringe til Erik Ravn tlf , hvis I ikke har Netbank. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig og festlig dag. Kredsbestyrelsen Evt. nærmere oplysninger: Jette Campostrini el. Bodil Klinke el. 5

6 Nr Omtale af kredsens generalforsamling søndag den 7. april medlemmer deltog i generalforsamlingen, der blev afholdt i Gladsaxe Kulturhus. Foreningens formand, Jorry Højer, deltog. Der indledtes med smørrebrød og kaffe med kage. Formanden bød velkommen. Henrik Mikkelsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. Formanden aflagde mundtlig beretning. Formanden aflagde regnskab for 2012 og gennemgik budgettet for (Regnskabet kan ses på næste side.) Til ny formand valgtes Kim G.Andersen Bestyrelsesmedlemmer Ulla Mikkelsen og Asger Hansen blev begge genvalgt for 2 år Jette Campostrini blev valgt for 2 år Niels Wulff og Agnes Jørgensen blev begge valgt for 1 år Suppleanter Ole Bjerring, Finn van Hauen, Pia Jensen Hovedbestyrelsesmedlemmer Kim G. Andersen, Ulla Mikkelsen, Asger Hansen Der var ikke indkommet forslag Overlæge ved Bispebjerg Hospitals neurologiske afdeling, Tove Henriksen, gav et meget instruktivt foredrag om non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom. Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer og fik også selv en tak for sin indsats af Ulla Mikkelsen. Til sidst holdt landsformanden et indlæg om foreningens virke og planer for fremtiden. Tak til dirigenten Bestyrelsen 6

7 Nr Resultatopgørelse 1. januar-31. december 2012 Indtægter Kontingentandel Indgået fra landskontoret Gaver Renteindtægter Varesalg Deltagerbetaling Andre indtægter Indtægter i alt Regnskab 2012 Regnskab Udgifter Kurser/uddannelse Kørsel og rejser Inventar Telefon Kontorartikler m.v. Porto Gebyrer Repræsentation Kontingenter Møder Andre medlemsaktiviteter Udgivelse af kredsblad Messer og infomøder Varekøb Andre udgifter Udgifter i alt Resultat Balance pr Aktiver Kassebeholdning Bankbeholdning Aktiver i alt Passiver Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital Kortfristet gæld Passiver i alt

8 Nr Ninas Naturcafé Kirkeltevej 101 Kirkelte, 3450 Allerød Frokost med kaffebord og hestevognskørsel Onsdag den 12. juni kl Tag med Gladsaxe-klubben til Ninas Naturcafé og nyd først en let frokost, hvortil der serveres et glas af Ninas hjemmelavede saftevand, samt kaffe og kage. Pris 128 kr. Man kan også for rimelige priser vælge at købe vin, øl eller sodavand øllet er fra et af de små bryggerier. Efter frokosten er der mulighed for en hestevognstur i den fredede Store Dyrehave. Prisen for hestevognsturen er 60 kr. pr. person. Vi kører i egne biler til Ninas Naturcafé, det tager ca. en halv time, har I plads til flere vil vi gerne vide det. Evt. kørsel samt tilmelding til: Just Pedersen tlf Lars Færch tlf Bent Larsen tlf

9 Nr Tak til alle!!! Til vores generalforsamling havde vi lavet nogle spørgeskemaer for at tage temperaturen ude blandt vores medlemmer. Spørgeskemaerne blev taget vel imod, langt de fleste havde brugt de 5 min. vi bad om, og ikke alene udfyldt skemaerne, men også kommet med gode og konstruktive ideer til fornyelse og forandring. Mange ønskede flere faglige og kulturelle foredrag, forskning, stamceller osv. Også et par løftede pegefingre var der plads til. Kredsen skal være langt mere synlig, mere udadvendt, åben og kommunikerende, have en klarere profil, gerne koordineret og i samarbejde med landsorganisationen. Selvom vi er midt i den elektroniske tidsalder, var der dog bred enighed om, at tiden ikke er moden til at levere elektronisk. Så leveringen fortsætter som sædvanlig med Post Danmark. Brugerbetaling var et af spørgsmålene, vi havde bedt medlemmerne tage stilling til. Holdningen hertil var meget positiv, men beløbet skal selvfølgelig holdes på et rimeligt niveau. Fonde blev foreslået og disse vil i fremtiden blive brugt og ansøgt om tilskud til kredsens arbejde. En del ønskede flere aktiviteter, både på klub- og kredsniveau og kom med flere kreative forslag, der vil blive studeret rundt omkring i klubberne. Vi takker for alle besvarelserne og vil efter bedste evne gennemføre forslagene. I ønskes alle en rigtig god sommer. Bestyrelsen 9

10 Nr Oversigtskalender 2013 DATO ARRANGEMENT PRIS TIDSPUNKT 21. maj Kl Foredrag Ole Sloth. 23. maj Ballerupklubbens afslutning før sommerferien. Kl maj Parkinson Unity Walk Kl juni, Kl. 13- ca. 18 Sommerfest. 4. juni Kl juni Kl. 12 Livshistorie ved Jesper Høffding. Ninas Naturcafé. 10. juni Kl Parkinson Caféens afslutning før sommerferien. 18. juni Kl august Kl Frokost i det grønne. Den Blå Planet. 28. august DHL stafetløb, 10

11 Nr Har du Parkinsons syge, er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi/træning, hvis du har en henvisning fra din læge. Henvisningen gælder både for holdtræning på land og i vand. 11

12 Indstik til, maj 2013 Nr FYSIOTERAPI/TRÆNINGSHOLD Gladsaxe/Søborg/Lyngby: Buddingevej Fysioterapi Buddingevej 85, 2800 Lyngby Tlf.: Parkinsonhold: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl og Torsdag kl Evidensbaseret træning/vejledning af parkinsonister såvel individuelt som på hold. Vi laver bevægelighedstræning, styrke/udholdenhedstræning, balancetræning, funktionel træning (fx rejse-sætte sig, komme opned fra gulv), udspænding og holdningskorrektion. Der er max. 8 deltagere på et hold, og der tages individuelle hensyn. Træning til musik. Parkinson rytmik & sang Mandag Torsdag (pt. overtegnet) Vi bruger musikkens rytme til at gå til og til at fremme bevægeligheden. Vi kobler stemmen på øvelserne. Vi arbejder med vejrtrækning, holdning og balance, og vi synger. Gentofte: Fysioterapien.dk Adolphsvej 25, 2820 Gentofte Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Klinikken har behandlerrum og styrketræningscenter, hvor der tilbydes patienterne individuel superviseret træning og træning på hold, altid med en af klinikkens aut. fysioterapeuter til stede. Der tilbydes også individuel træning. Der gives ikke vederlagsfri behandling i Gentofte, men der er tilskud fra Danmark og tilskud via helbredstillæg. 12 2

13 Indstik til, maj 2013 Nr Gladsaxe: Fysioterapien.dk Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Klinikken har lukkede behandlerrum og styrketræningscenter, hvor der tilbydes patienter individuel superviseret træning og træning på hold, altid med en af klinikkens autoriserede fysioterapeuter til stede. Fysioterapi er gratis for parkinsonpatienter, der kræves blot en lægehenvisning. Herlev: Klinik for Fysioterapi Stationsalléen 42, 2730 Herlev Tlf.: Parkinsonhold: Mandag kl Onsdag kl /fortløbende hold Underviser: Louise Tcherning Jonassen Træningen er tilrettelagt for dig med en diagnosticeret parkinsonlidelse, som har brug for at bedre og vedligeholde din fysiske form. Der arbejdes med bevægelighed, smidighed, behændighed, styrke og balance. Samtidig vejledes i kompensationsmuligheder, faldteknikker og hjemmetræning Der er også mulighed for individuel behandling. Zumba og yoga for parkinsonpatienter: Kontakt os for information om vores holdtilbud.. Træningscykel: VIVA2 Parkinson MOTOmed Forsøg har vist, at parkinsonpatienters symptomer er forsvundet eller kraftigt reduceret ved jævnlig brug af cyklen. Kom og prøv. Egne patienter har fortrinsret. Varmtvandsbassin: Vi har træning i varmtvandsbassin hver tirsdag kontakt os for tid og sted. Rødovre: Klinikken Rødovre Rødovrevej 25, 2610 Rødovre Mulighed for vederlagsfri fysioterapi, kræver henvisning fra egen læge 13

14 Indstik til, maj 2013 Nr København Centrum: Klinik for Fysioterapi Jorcks Passage, Opgang A, 1. sal 1162 Kbh.K Tlf.: Telefonen er åben: Ma-tirsdag: 8 16 On-torsdag: 8 15 Fredag: 8 14 Lukket alle dage Holdtræning Parkinson (moderat intensitet) v. fysioterapeut Anette Paulsen Mandag kl Onsdag kl Fredag kl Der er fokus på gangtræning, konditionstræning, balancetræning, styrke/udholdenhedstræning for knogler, sener og muskler, vedligeholdelse af bevægeligheden i de forskellige led samt udspænding af kontrakt-muskulatur. Parkinson (intensiv) v. fysioterapeut Emilie Wøjdemann Thomsen Fredag kl Der er ved at blive oprettet et nyt hold mandag kl Ballerup: Fysioterapien.dk Centrumgaden 1,2, 2750 Ballerup Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Klinikken har lukkede behandlerrum og styrketræningscenter, hvor der tilbydes patienterne individuel superviseret træning og træning på hold, altid med en af klinikkens autoriserede fysioterapeuter til stede. Fysioterapi er gratis for parkinsonpatienter. Der kræves blot en lægehenvisning. Der tilbydes også individuel træning. Ballerup Fysioterapi og Træningscenter Tlf.: Banegårdspladsen 3-5, 2750 Ballerup Formålet med træningen er, at give dig bedst mulige fysiske forudsætninger for at håndtere en dagligdag med Parkinson. Vi arbejder løbende med kvalitetssikring, og al behandling og træning udføres efter gældende kliniske retningslinjer. 14 4

15 Indstik til, maj 2013 Nr Vi tilbyder holdtræning på flere niveauer og individuel test og træning. Parkinsonhold: Mandag kl og kl Tirsdag kl Onsdag kl og kl Torsdag kl og kl Fredag kl Måløv: Måløv Fysioterapi: Måløv Hovedgade 61, 2760 Måløv Tlf.: Tlf.tid: Kl. 9 13, alle hverdage Når du starter, testes du i 6 min. gangtest, rejse-sætte-sig test og timed-up-and-go test. Du gentestes efter 3 mdr., så du kan følge din udvikling. Vi har træning i maskiner, såvel som holdtræning med plads til max. 8 pr. hold. Træningen lægger vægt på balance, styrke/udholdenhed og udspænding. Træningen er gratis for dig med Parkinson, hvis du blot har en læge- henvisning. Ved moderat til svære symptomer, er der også mulighed for individuel behandling. Hvis du ikke selv er i stand til at komme på klinikken, yder vi hjemmebehandling. Ishøj: Ishøj Fysioterapi Ishøj Nørregade 1, 6. sal, 2635 Ishøj Tlf.: Holdundervisning: Mandag kl : Parkinsonhold Tirsdag kl : Blandet neurologisk hold Onsdag kl : Parkinsonhold Torsdag kl : Parkinsonhold Alle parkinsonpatienter tilbydes undersøgelse efter de hollandske KNGF guidelines 2 gange årligt. Man behøver ikke at være tilknyttet klinikken som patient for at få denne undersøgelse. Træningen tilpasses deltagernes behov. Der veksles typisk mellem balancetræning, styrke/udholdenhedstræning, udspænding, træning af dualtasking og cuing. 15

16 Indstik til, maj 2013 Nr Høje-Tåstrup: Tåstrup Træningscenter Espens Vænge 44, 2630 Tåstrup Tlf.: Parkinsonhold for svage patienter: onsdag kl Parkinsonhold for patienter i de første stadier af sygdommen: Mandag kl : Selvtræning i maskiner Onsdag kl : Holdtræning FYSIOTERAPI I VARMTVAND Ballerup: Fysioterapien Centrumgaden 1,2, 2750 Ballerup Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Holdtræning: Alle hverdage. Forundersøgelse af 30 min. varighed er obligatorisk før opstart. Der tilbydes ligeledes individuel behandling i varmtvandsbassinet. OBS! Varmtvandstræningen foregår i East Kilbride Badet, Ballerup Boulevard, 2750 Ballerup. Omfattet af den vederlagsfri fysioterapiordning. Deltagerne skal være selvhjulpne. Indgangsbillet til svømmehallen kræves, specialpris for fysioterapiens patienter. Gladsaxe/Søborg/Lyngby: Buddingevej Fysioterapi Tlf.: Buddingevej 85, 2800 Lyngby Dette foregår på blandede hold (sammen med andre parkinsonister), OBS! bassintræningen foregår på Bauneporten 20 i Lyngby-Taarbæk kommunes genoptræningscenter Forundersøgelse af 30 min. er obligatorisk før opstart. Der tilbydes ligeledes individuel behandling i varmtvandsbassin. Der gives ikke vederlagsfri behandling i Gentofte, men der er tilskud fra Danmark og tilskud via helbredstillæg. 16 6

17 Indstik til, maj 2013 Nr Gentofte: Fysioterapien.dk Adolphsvej 25, 2820 Gentofte Tlf.: Holdtræning: Alle hverdage Deltagerne skal være selvhjulpne. Indgangsbillet til svømmehallen kræves, specialpris for fysioterapiens patienter. Gladsaxe: Fysioterapien.dk Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg Tlf.: Tlf.tid: Mandag til fredag kl Holdtræning: Alle hverdage Behandling i varmtvandsbassin er gratis for parkinsonpatienter, der kræves blot en lægehenvisning. Forundersøgelse af 30 min. varighed er obligatorisk før opstart. Der tilbydes ligeledes individuel behandling i varmtvandsbassin. Omfattet af den vederlagsfri fysioterapi. Deltagerne skal være selvhjulpne. Indgangsbillet til svømmehallen kræves, specialpris for fysioterapiens patienter Plejehjemmet Kildegården Kildebakkegårds Allé Søborg Kontakt Just Pedersen på Torsdag eftermiddag Der laves øvelser, der lindrer rigiditet, hjælper på balanceproblemer og hjælper på åndedrætsproblemerne. Træningen foregår i samarbejde med aftenskolerne. Tilbuddet gælder også pårørende. Deltagerbetaling efter gældende regler. 17

18 Indstik til, maj 2013 Nr SPECIALCENTRE/GENOPTRÆNING Øfeldt Centrene ApS Bjælkevangen 23, 2690 Karlslunde Tlf.: Mose Allé 8, 2610 Rødovre Tlf.: Øfeldt Centrene yder højt specialiseret behandling til patienter med Parkinson og andre svære handicaps samt til patienter med smerter i bevægeapparatet. Muskulaturen optrænes intensivt ved individualiseret øvelsesterapi, assisteret af behandleren, som sikrer optræning og udstrækning af den rette muskulatur. Der ydes vederlagsfri behandling til vidtgående fysiske handicaps for patienter bosiddende i Region Hovedstaden og Region Sjælland og 40%'s sygesikringstilskud til patienter med bevægeapparatssmerter. Øfeldt Centrene er beliggende i Karlslunde og Rødovre, og behandlingen foregår efter lægehenvisning. GYMNASTIK/AFSPÆNDING Følgende aktiviteter ydes der ikke tilskud til fra sygesikringen. Kurser under aftenskolelovgivningen, hvorfor betaling efter gældende regler: Gladsaxe: Aktivcentret Kontakt Just Pedersen på Telefonvej 8, 2860 Søborg Holdtræning: Tirsdag kl Underviser: Vinni Lund Rasmussen. Omfatter såvel parkinsonpatienter som pårørende. Undervisningen begynder til september. Formålet med træningen er at styrke konditionen, balancen og smidigheden, ligesom der fokuseres på åndedræt og ansigtsmimik. Træningen afsluttes med afspænding. 18 8

19 Nr BEMÆRKNING Kontakt 19

20 Nr PARKINSON CAFÉEN Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg Parkinson Caféen har åbent mandage i lige uger fra kl Vi er i undervisningslokale nr. 2 Alle er velkomne i Parkinson Caféen, stedet hvor parkinsonister og pårørende kan komme og snakke med hinanden og udveksle erfaringer. Vi får meget ud af at mødes, så kom og vær med. Mødeplan: Uge 20: Mandag den 13. maj Vi starter med at se på indholdet af det foredrag, som neurolog Tove Henriksen holdt om non-motoriske symptomer på vores generalforsamling. Derefter går vi over til at se på, hvordan ældre parkinsonister og pårørende kan få en bedre tilværelse. Hvis man er bevidst om at gøre tingene på den rigtige måde, kan man derved bevare evnen til at gå rigtigt, til at rejse sig fra en stol og komme ud af sengen. Man kan desuden lave øvelser for at undgå svimmelhed, mindske stivhed m.m. Øvelserne bliver ikke fysisk anstrengende, og mange af dem laver vi siddende. Uge 22: Mandag den 27. maj Programmet fra uge 20 fortsættes. Uge 24: Mandag den 10. juni Møde, der afsluttes med en lille sommerferiefrokost. Mødet udvides derfor til kl Pris kr. 75 I bedes tilmelde jer til denne dag God sommer Just Pedersen tlf.: , webspeed.dk Lars Færch tlf.: , Bent Larsen tlf.: ,

21 Nr Parkinson Unity Walk 25. maj 2013 Parkinsonforeningen gentager succesen fra sidste år den 25. maj Vores protektor, grevinde Alexandra, og vores ambassadør, Mette Rasmussen, kommer. Kom og vær med kom med familie og venner, alle er velkomne. I 2012 deltog omkring 500 i walk en i 2013 skal vi være flere. Succeskriteriet er at samle mellem 500 og deltagere den 25. maj I Danmark er der omkring parkinsonramte, og forskere mener, at dette antal vil fordobles inden Derfor er det vigtigt at sætte fokus på sygdommen. Parkinsonforeningen vil med walk en også gerne sætte fokus på det positive livssyn, det hele menneske og motion og vil gerne øge bevidstheden i offentligheden om sygdommen. Walk en skal også være med til at styrke sammenhold, fællesskab og netværk for mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende. Man kan nemlig godt have et godt liv med Parkinsons sygdom. Følg med på for yderligere information. Vi ses lørdag den 25. maj, kl. 12 på Nytorv i solskin til Copenhagen Parkinson Unity Walk

22 Nr Parkinson Klub Vest Albertslund Frivilligcenter Bygangen 25, Albertslund Vores aktiviteter er slut for denne sæson, og vi holder sommerferie indtil torsdag den 19. september Bemærk ændring af tid: Fremover vil vores møder blive afholdt den tredje torsdag i måneden fra kl. 15 kl. 17. Torsdag den 19. september Vi starter efterårssæsonen med et besøg i Opstandelseskirken i Albertslund. Dette besøg samt efterårets øvrige program vil blive annonceret i august- nummeret. Vi ønsker alle en rigtig god sommer, og vi glæder os til at se jer igen den 19. september. Venlig hilsen Lisbeth tlf.: Inger tlf.: Ottar tlf.: BALLERUPKLUBBEN Ældresagens lokaler, Præstevænget 20, 2750 Ballerup. På marts-mødet gav lederen af kommunens hjælpemiddelteam, Susanne Ohm, en glimrende orientering om hjælpemidler og boligændringer. Der var mange spørgsmål og lige så mange fyldestgørende svar. Det var en god aften. Til klubaftenen i april var der 19 tilmeldte, hvilket må betegnes som absolut tilfredsstillende. Og så afsluttes forårssæsonen den 23. maj kl med en lille sammenkomst. Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt. Vi begynder efter sommerferien torsdag den 26. september kl Mere i næste nummer. God sommer Erik Ziegler klubleder Tlf.: Mobil

23 Nr Kostalden, Rødovregård Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Nu nærmer foråret og sommeren sig. Vi holder pause i OASEN, men fortsætter med at spille petanque hver torsdag fra kl. 13 ca. 16. Alle ønskes et rigtigt dejligt forår og en herlig sommer, og selvfølgelig ses vi både gamle og nye igen - først til petanque, derefter i PARKINSON- OASEN. GOD SOMMER ønsker Vinnie & Thor Klausen tlf.: Bente Hansen tlf.: Petanque Vårfluevej 15, 2610 Rødovre Hver torsdag fra april september kl Så er den dejlige lyse tid over os, og vi spiller fortsat petanque. Der er stor tilslutning, hvilket vi er meget glade for. Har du ikke prøvet det endnu, så mød op. Har du ikke lyst til at spille, så kom alligevel og vær med i det sociale samvær, som har stor betydning. Sæsonen slutter den 26. september. Vi serverer kaffe, the, kakao og hjemmebag. Venlig hilsen Kä te og Børge Henriksen tlf.:

24 Nr Tilmelding til arrangementer sker på hjemmesiden under kontakt/ tilmelding. (evt. til Lise Wulff på tlf: ) Arrangementer: Foredrag ved Ole Sloth Lad ikke kronisk sygdom tage magten 21. maj 2013 kl Ole, som er ramt af sklerose, har udgivet en bog med titlen Livet er ingen gættekonkurrence. Ole vil komme ind på sin egen krise, og hvordan han kom ud af den, og han vil give nogle værktøjer til at få succes med det. Livshistorie ved Jesper Høffding Kom til Vesper - Spis med Jesper 4. juni 2013 kl I Jespers livs gryderet indgår bl.a. følgende ingredienser: Musik (fra Bach til Beatles, Nielsen til Lilholt, krumhorn til altsax). Tandlæger, tænder (løse-, faste-, plastbehandlede) Japan og Japanske tænder 1 japaner i L Apin Agile Pædagogik: (Længe leve fantasien!) Skuespil: (Fiskerkongen, Det Piperske teaterselskab, Strindberg, Holberg, Halfdan) Krydderier: Yosemitee, Maui, Fuji., evt 1/4 modeljernbane Jævning: Forsigtighed Smagsforstærker: Popularitet j Frokost i det grønne 18. juni 2013 kl Vi afslutter foråret med frokost i det grønne. Vi mødes hos Lise på Tjørnehøj 8 i Holte, hvor solen vil komme, og haveunderholdningen vil være parat. Vi serverer frokost med drikkevarer. Pris 75 kr. per deltager. Tilmelding senest den 1. juni. 24 PARKINSON CAFÉ Rudersdal Frivilligcenteret Skovgærdet 4, 2840 Holte

25 Nr Besøg i den Blå Planet 13. august 2013 kl Vi har planlagt en guidet tur til Københavns nye attraktion den Blå Planet. Vi kommer udenom køen og kommer bag om akvarierne, hvor publikum ellers ikke kommer. Dette arrangement er desværre allerede overtegnet. Hvis der er interesse for, at vi gentager arrangementet (kræver 25 deltagere), kontakt da venligst Lise. Mere i næste nummer. Faste arrangementer: Stavgang: Hver fredag kl. 11 går vi fra Rønnebærhus, Rønnebærvej, 2840 Holte. Kom og vær med! Kom og få den bedste motion en parkinsonramt kan få. Petanque: Hver torsdag kl. 10 spiller vi petanque på Rudegårds Stadion, Kongevejen 164, Holte. Ishøjklubben Seniorlokalerne Vejlebrovej 105 st., 2635 Ishøj Vi mødes fredag i ulige uger kl Ishøjklubben holder sommerferie indtil fredag den 13. september, hvor vi åbner med vores 6. fødselsdagsfest. Vi ønsker jer alle en god og solrig sommer. Venlig hilsen Bodil og Erik Jette og Silvano 25

26 Nr Aktiv sommer Næsten alle klubber holder sommerferie fra maj, forhåbentlig med godt vejr og mange gode oplevelser og aktiviteter. Der er dog stadig aktiviteter i kredsen: Stavgang i Rudersdal Petanque i Rødovre Petanque i Rudersdal Hvis ikke I har prøvet det, er der nu en mulighed. Gå ud og gå en tur! Hvis du har lyst til at gå en tur i den danske sommer og få en sludder med andre parkinsonister fx en gang om ugen, kan du ringe eller maile til undertegnede. Jeg vil så forsøge at skabe forbindelse mellem jer, der bor i nærheden af hinanden og evt. foreslå en rute eller et område. Gitte Ravn tlf.: Indstik Udover det indsatte indstik, der indeholder informationer om nogle af de tilbud, der findes i kredsen, vil der i næste nummer af (august) være flg. tilbud: Korsang i Rødovre Linedance i Gladsaxe Tale/Stemmetræning i Gladsaxe God sommer til alle Deres all-round grafiske sparringspartner... Islev Tryk a/s Islevdalvej Rødovre Tel.: Fax:

27 Nr Fortegnelse over klubber og udvalg Ballerupklubben Erik Ziegler Gladsaxeklubben Lotte & Just Pedersen Bent Larsen Ulla Lumborg & Lars Færch Knudsen Ishøjklubben Jette & Silvano Campostrini Bodil & Erik Klinke Parkinson Klub Vest Lisbeth Jørgensen Inger Grønlund Ottar Bingen-Jakobsen Rudersdalklubben Lise Wulff Anne Grete Jensen Rødovreklubben Vinnie & Thor Klausen Bente Hansen Petanque: Käte & Børge Henriksen Pårørende kontaktpersoner Inge Rasmussen Jette Campostrini

28 B Nr Afsender: Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Bøgehaven 19, 3500 Værløse Bestyrelsen: Formand: Kim G. Andersen Bøgehaven Værløse Tlf.: Næstformand: Ulla Mikkelsen Bredekærs Vænge Ishøj Tlf.: Mail: Kasserer: Erik Ravn Hegnstoften Tåstrup Tlf.: Mail: Sekretær: Inge Rasmussen Lidsøvej Herlev Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlemmer: Bodil Klinke Ishøj Østergade 26, Ishøj Tlf.: Mail: Asger Hansen Merlegårds Vænge Ishøj Tlf.: Mail: Jette Campostrini Vejlebrovej 28 H 2635 Ishøj Tlf.: Mail: Niels Wulff Tjørnehøj Holte Tlf.: , Mail: Agnes Jørgensen Lyngbygårdsvej 5b, st, tv 2800 Lyngby Tlf.: , Mail: Suppleanter: Ole Bjerring Tjørneager Hedehusene Tlf.: Mail: Finn van Hauen Vagtelvej 61, 4. mf F Tlf.: Mail. Pia M. Jensen Bøgehaven Værløse Tlf.: Mail: 28

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 4 Medlemsinfo 2012. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 4 Medlemsinfo 2012. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 4 2012 Nr. 4 2009 November 2012 21. årgang nr. 4 1 Nr. 4 2012 Redaktion Asger Hansen Redaktør Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 3 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 3 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 3 2013 Nr. 4 2009 August 2013 22. årgang nr. 3 1 Nr. 3 2013 Redaktion Ulla Mikkelsen Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge Rasmussen

Læs mere

Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Medlemsinfo. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. Nr. 1 2015 2014 Nr. 4 2009 Februar 2015 2014 24. 23. årgang nr. 1 1 1 Nr. 1 2015 Redaktion Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Bodil

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Dansk Parkinsonforening

Dansk Parkinsonforening Kredsbestyrelse: Formand: Ejner Schmidt, Vestergade 12, 6240 Løgumkloster. Tlf. 7474 3670 2752 3670 eks-eks@webspeed.dk Næstformand: Erik Kragh, Møllepold 26, 6200 Åbenrå Tlf. 7462 5091 2176 7291 kragh26@youmail.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Forebyggelsesafdelingen Motionstilbud i Gentofte Kommune Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Oversigt over nogle af Gentofte Kommunes motionstilbud Tilbuddene i folderen er inddelt i 3 kategorier: Styrketræning

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 11. august 2014 til 31. december 2014 MANDAG 06 00-08 00... Morgensvømning (sportsbassin,

Læs mere

Varmtvandsbassiner i hovedstadsområdet

Varmtvandsbassiner i hovedstadsområdet 1 Varmtvandsbassiner i hovedstadsområdet Navn Adresse/tlf. Adgangsforhold Albertslund Avedøre Idrætscenter Bagsværd Ballerup Plejehjemmet Lindehaven Nyvej 9 2620 Albertslund 43646819 Trædrejerporten 1-3

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent/ordstyrer 2. Formandens beretning 3. De øvrige bestyrelsesmedlemmers korte input til bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af årsrapport (regnskab)

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Køge Kirke er med i Matador.

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Køge Kirke er med i Matador. ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Køge Kirke er med i Matador. Vinter 2014 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN Januar kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere