Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25."

Transkript

1 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé København Ø Komitéen for god Fondsledelse November 2014

2 2/8 1. Generelt om Anbefalingerne for god Fondsledelse Spørgsmål Svar 1.1 Hvad er baggrunden for Komitéen? I marts 2012 nedsatte den daværende erhvervs- og vækstminister et udvalg (erhvervsfondsudvalget), der fik til opgave at modernisere lov om erhvervsdrivende fonde. Samtidig skulle udvalget udarbejde udkast til anbefalinger for god fondsledelse, hvis udvalget fandt, at nogle forhold var bedre egnet til anbefalinger fremfor egentlig lovgivning. Erhvervsfondsudvalget afgav i december 2012 rapport Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde til den daværende erhvervs- og vækstminister. Udvalget kom frem til, at regulering af en række ledelsesforhold bedre og mere fleksibelt kan reguleres ved anbefalinger fremfor ved lovgivning. Rapporten indeholdt derfor blandt andet et udkast til anbefalinger for god fondsledelse samt en anbefaling om, at der bør nedsættes en Komité for god Fondsledelse. Udvalget henviste i denne forbindelse til sammensætningen af Komitéen for god Selskabsledelse og man fandt, at komitéens medlemmer bør bestå af personer, der repræsenterer de omfattede fonde samt eksperter og praktikere indenfor erhvervsfondsområdet. På baggrund af ovennævnte indeholder erhvervsfondsloven i 60 en bestemmelse om, at bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse.. Redegørelsen skal optages i ledelsesberetningen i

3 3/8 årsrapporten eller på fondens hjemmeside. 1.2 Hvad er grundlaget for anbefalingerne? Lov om erhvervsdrivende fonde, der blev vedtaget den 3. juni 2014, indeholder en bestemmelse i 60 om, at de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse. Loven har således den indbyggede forudsætning, at der nedsættes en Komité for god Fondsledelse, der skal udarbejde et sæt Anbefalinger for god Fondsledelse. 1.3 Er Komitéen en uafhængig Komité i forhold til det offentlige, herunder især fondsmyndigheden? Ja Komitéen er et uafhængigt organ, og Komitéen er ikke underlagt instruktionsbeføjelser, kontrol eller lignende fra Erhvervs- og Vækstministeriet, herunder Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed. Komitéen skal dog bemærke, at Komitéen selvfølgelig løbende er i dialog med Erhvervsstyrelsen om Erhvervsstyrelsens erfaringer som fondsmyndighed. 1.4 Hvem består Komitéen af? Komitéen besidder samlet set en betydelig viden og praktisk erfaring indenfor en række væsentlige områder, nemlig fra Komitéen for god Selskabsledelse, ledelse af erhvervsdrivende fonde, rådgivning af erhvervsdrivende fonde, og den akademiske verden indenfor fonds- og selskabsret. Komitéens medlemmer er Formand Marianne Philip, partner og advokat hos Kromann Reumert

4 4/8 Lars-Erik Brenøe, Direktør i A.P. Møller Mærsk A/S Rasmus Kristian Feldthusen, Professor ved Københavns Universitet Finn L. Meyer, Partner, statsautoriseret revisor hos Ernst & Young Birgitte Nauntofte, Direktør i Novo Nordisk Fonden Søren Thorup Sørensen, Direktør i KIRKBI A/S Dorrit Vanglo, Direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond 1.5 Skal alle erhvervsdrivende fonde forholde sig til Anbefalingerne? Ja alle erhvervsdrivende fonde skal forhold sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse, og skal i fondens årsrapport eller på fondens hjemmeside medtage bestyrelsens redegørelse herom. Komitéen vil løbende udarbejde en række værktøjer, som de erhvervsdrivende fonde kan anvende i forbindelse med deres rapportering. Værktøjerne vil løbende blive lagt ind på Komitéens hjemmeside. 1.6 Hvad har Komitéen lagt vægt på i forbindelse med udarbejdelsen af Anbefalingerne? Komitéen har haft særlig fokus på, at anbefalingerne skal bidrage til at højne kvaliteten af bestyrelsesarbejdet i erhvervsdrivende fonde. Komitéen har endvidere lagt vægt på, at antallet af anbefalinger er af et begrænset omfang, da alle erhvervsdrivende fonde, uanset størrelse, skal forholde sig til anbefalingerne. 1.7 Hvordan betragter Komitéen selv anbefalin- Komitéen betragter anbefalingerne som en slags værktøjskasse, der skal bidrage

5 5/8 gerne? til, at bestyrelsen for en erhvervsdrivende fond bedre kan varetage fondens formål og interesser, og bedre kan forvalte fonden i overensstemmelse med best practice inden for ledelse af erhvervsdrivende fonde. 1.8 Har Komitéen inddraget Erhvervsfondsudvalgets udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse? Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse omfatter tilsvarende emner, og har et lignende omfang og karakter, som de anbefalinger, som det tidligere Erhvervsfondsudvalg udarbejdede. 1.9 Hvor skal bestyrelsens redegørelse offentliggøres? Rapporteringen skal, i henhold til årsregnskabslovens 77 a, ske i ledelsesberetningen eller noterne i årsrapporten eller på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne. 2.0 Hvornår skal de erhvervsdrivende fonde forholde sig til Anbefalingerne? De erhvervsdrivende fonde skal forventeligt aflægge de første regnskaber, hvor de forholder sig til anbefalingerne, for regnskabsåret 2015, det vil sige i foråret Det betyder, at de erhvervsdrivende fonde, der ikke allerede har arbejdet med disse forhold, har god tid til at fastlægge deres holdning til de enkelte anbefalinger. 2.1 Oplever Komitéen opbakning til anbefalingerne? Ja - Komitéen oplever positiv opbakning til anbefalingerne. Komitéens medlemmer har desuden erfaret, at en række erhvervsdrivende fonde allerede er begyndt at arbejde med

6 6/8 Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse. 2.2 Hvad menes med følg eller forklar - princippet? Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte erhvervsdrivende fond selv afgør, i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne. Efterlever en fond ikke en anbefaling, skal bestyrelsen forklare i) Hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og ii) Hvordan bestyrelsen i stedet har valgt at indrette sig. Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men et udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde bestyrelsen har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingerne. 2.3 Hvad menes med soft law? Anbefalingerne er soft law, og er dermed mere fleksible end lovgivningen (hard law). Mens reguleringen ved lov typisk beskriver en minimumsstandard, afspejler soft law en højere standard end lovgivningen ved at være udtryk for best practice. Soft law er endvidere kendetegnet ved en høj grad af frivillighed, der er nødvendig for, at de erhvervsdrivende fonde kan tilpasse principperne for god ledelse af erhvervsdrivende fonde til de enkelte fondes forhold. Soft law er lettere at tilpasse, og er mere dynamisk end traditionel lovgivning, hvilket muliggør, at anbefalingerne til stadighed kan være tidssvarende.

7 7/8 Anbefalingernes fleksibilitet er afgørende, idet der inden for god ledelse af erhvervsdrivende fonde ikke nødvendigvis findes én rigtig løsning for alle erhvervsdrivende fonde. 2.4 Er der ingen sanktionsmuligheder? Komitéen har ingen sanktionsmuligheder, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at anbefalingerne er at betragte som en værktøjskasse, der skal bidrage til at højne ledelsen af erhvervsdrivende fonde. Komitéen vil dog løbende følge op på, hvordan de erhvervsdrivende fonde rapporterer om anbefalingerne. Efter 60, i lov om erhvervsdrivende fonde, kan fondsmyndigheden endvidere pålægge en bestyrelse at redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne, hvis bestyrelsen ikke forholder sig til en eller flere anbefalinger, hvis bestyrelsen ikke forklarer og begrunder en afvigelse, eller hvis bestyrelsen giver en begrundelse for en afgivelse fra anbefalingerne, som er åbenbart grundløs eller uden mening. 2.5 Hvad er høringsfristen? Høringsfristen udløber den 5. december Hvortil skal bemærkningerne til udkastet sendes? Bemærkninger skal sendes til Komitéen på mailadressen: 2.7 Hvad sker der, når høringsperioden er udløbet? Når høringsperioden er udløbet, vil Komitéen gennemgå alle indkomne bemærkninger, og i forbindelse hermed

8 8/8 forholde sig til, om der skal ske ændringer i det offentliggjorte udkast. Komitéen forventer at offentliggøre de endelige anbefalinger inden årets udgang. 2.8 Hvornår offentliggør Komitéen skemaet nævnt i udkastets punkt D? Komitéen offentliggør skemaet i forbindelse med, at de endelige Anbefalinger for god Fondsledelse bliver offentliggjort. Skemaet kan til den tid findes på hjemmesiden

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere