Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne."

Transkript

1 Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr. Opgavr styrkr lv i at ku - forstå og husk tkst - stav - udtrykk sig skriftligt - tolk bogs billdmatrial - udvælg, bskriv og iagttag - vær krativ md farvr. Til hvr læsbog r lavt 4 opgavsidr. Dt r ikk mig, at lv ødvdigvis skal løs all opgavr til hvr bog. Opgavsidr r udarbjdt på forsklligt sværhdsivau. Elvr skal hav mulighd for at vælg d opgavr, som d sys r mst udfordrd og spædd. Sidr r kstraopgavr, dr dækkr all 10 Brtil & Co bøgr. M dt vil vær god id, at all lvr opfordrs til at arbjd md diss sidr, da opgavr r lidt adrlds og drfor for ogl lvr udfordrd og udvikld procs. På CD fids også facitlist til opgavsidr. 1

2 Brtil & Co -11 Hvm r dt? Skriv lidt om hvr prso. 2

3 Brtil & Co -11 Skriv i tækbobl hvad du tror, rockr står og tækr. 8 af diss ord ka du ikk læs i bog. Sæt rig om diss 8 ord. miigolf køllr blæst tromm kyllig bæk koppr akk lamp rg fættr tord fri kuglr katt kør 3

4 Brtil & Co -11 Kik rudt i bog. Sæt rig om bogstavt udr ja llr j. ja j 1 Dt rgr hl dag. t f 2 Dt r fit vjr i dag. b v 3 Brtil og Ali vil spill fodbold. a d 4 Sofi og Naa vil gr spill md. u 5 På bæk siddr rockr. l k 6 Alis kugl rullr lig d i hullt. h 7 Brtil skal skyd lig ftr Ali. g 8 Mull r Røds fættr. a i 9 Rød tagr køll fra Ali. t æ 10 Mull tagr køll fra Brtil. d f 11 Kugl rammr fru Ball lig bagi. k m 12 Fru Ball brølr af rasri. k 13 Brtil står og jamrr. b å 14 Mull svdr og rystr på é gag. u 15 D stor rockr gribr fat i Rød. t g 16 I fart løbr Rød og Mull væk. j Skriv bogstavr fra ja hr i talrækkfølg. Rockr får stor i. 4

5 Brtil & Co -11 Fortæl slv. Få hjælp på sid 8, 11, 15-16, Hvorfor... sr Ali så glad ud? sr fru Ball så ovrraskt ud? sr Rød og Mull rvøs ud? sr rockr så gal ud? 5

6 Brtil & Co -12 På hvilk sid ka du s dt? S i bog. Skriv sidtal i. Sid Rød slår ud ftr Naa. Ali og Brtil står opp på klit. Rød trædr sadt mr jævt. Mull pustr røg op i æs på pig. Mull og Rød vadr ov i borg. Fru Ball ruskr Rød hårdt. Rød og Mull løbr ud i vadt. Pig ramm Rød i akk md is. Rød kastr tir op i luft. Ali og Brtil r vd at lav stor borg. Dr står to bør vd t ishus. Rød flår is ud af fru Balls håd. Tg strg mllm prikkr ftr pil. Start vd 16. Slut vd

7 Brtil & Co -12 Sæt x i vd dt rigtig svar. Sid 4. Ali byggr mur af sad og st, fordi d skal skygg for sol. d skal ku modstå vadt. Sid 4. Ali og Brtil vdr sig ikk om, fordi d vd, at Rød og Mull kommr. d vd, at Naa og Sofi kommr. Sid 6. Rød trædr ov i borg, fordi ha vil jæv sadt ud. ha vil drill Brtil og Ali. Sid 11. Røds og Mulls cyklr r flad, fordi d r puktrt. Brtil og Ali har tagt vtilr. Sid 14. Rød vil gr hav fat i Brtil, fordi ha vil giv Brtil bak. ha vil giv Brtil tir tilbag. Sid 17. Pig hvir højt, fordi klat sad rammr hd på mav. klat is rammr hd på mav. Sid 23. Fru Ball ruskr hårdt i Rød, fordi ha r så sød og vlig. ha r så fræk. 7

8 Brtil & Co -12 Fid 8 ord fra histori i skmat. Du må gr brug dt samm bogstav flr gag. Sæt rig om dm. Skriv dm. s m f s æ l o b o u m a v i s h u s b r k t b d m o v i m s a t r t r l p g i g j i l c y k l r v y t b i a k æ d h l p k Hvorfor klaskr pig is lig i akk på Rød? 8

9 Brtil & Co Tg tal- llr tækboblr. 2. Skriv i dm. 3. Tg baggrud. Farv. Skriv ord fra kass dt rigtig std på. stramt klask ryk gri Md t løbr Mull ud i vadt. Md t udtryk kikkr Naa på Rød. Md t flår Rød is fra fru Ball. Md t sættr fru Ball Rød på jord. 9

10 Brtil & Co -13 Et ord r forkrt i hvr sætig. Fid dt. Strg dt ud. Skriv dt i kassr bagvd. Sofi r lidt sød sur på Naa. I går var vadt koldt tykt. Sofi var rød blå af kuld. Naa og Sofi står bag t mur. Hud tog bd Rød bagi. Katt r kold stor. Rød slår kop klo i katt. Hud givr t hyl fra sig. Hud har kat hat på rygg. Katt r arrig ug. Rød får t æbl ød i pad. Malr står på dås stig. s ø d Skriv bogstavr fra på i talrækkfølg. Tg og farv slv rst af d. o y. 10

11 Brtil & Co -13 Hvm sigr hvad? Skriv dt rigtig i.»skal vi tur i vadt?dt r jg sørm kd af!skal vi kald dig Grø?Lill mis! Kom h til far.«11

12 Brtil & Co af diss tig skr ikk i bog. Sæt x fora d 4 sætigr. Sofi gribr fat i Naas arm. Naa og Sofi gmmr sig bag vd mur. Mull blivr bidt af hud. Katt gidr sig op ad stolp. Rød drjr rudt md katt. Hud ladr på rygg af katt. Sor går ovr md t smæld. Brtil rammr Rød i pad md t æbl. Mull ravr rudt. Ali og Brtil løbr væk i fart. Hud løbr lig id i stig. Rød får spad blå malig d ovr sig. 12

13 Brtil & Co -13 Fid t billd, som du sys r særlig sjovt. Kopir dt. Lim dt på hr. Fortæl, hvad dr skr. 13

14 Brtil & Co -14 Skriv ord fra kass dt rigtig std på. løv sigr rudt hugg bæk målløs lill jakk gispr duk Rød og Mull står vd t bål.»vi r ødt til at ogl smøgr.jg ka stjæl fra Zoo.«Mull må Rød på rygg. Ali og Brtil sig væk. Ali pgr h på.»mi lå hr på bæk.«sofi kikkr på Naa. D stor rockr _ højt. Mull og Rød går som to kogr. 14

15 Brtil & Co -14 Fortæl slv. Få hjælp på sid 4-5, 6, 10, Hvorfor... sr Mull så sur ud? sr Rød så ovrlg ud? sr Ali så sdig ud? sr rockr så gal ud? 15

16 Brtil & Co -14 Hvm sigr hvad? Skriv dt rigtig av på. Husk, at av startr md stort bogstav.»du Rød! Jg r hlt flad,«sukkr.»tag dt roligt! D ordr jg!«grir.»jam! Dr var kø fora kass,«fysr.»hvad? Dt r da løg!«fysr.»vi læggr fæld for dm!«grir.»rød og Mull får drs livs chok!«smilr.»har du fåt huggt ogt?«spørgr.»hæ! Jg r gial!«grir.»er d ikk for stor til dig?«sigr.»mi jakk,«hvæsr.»ha r klædt ud som rockr,«sigr.»du blivr hr, mi fi v!«sigr. 16

17 Brtil & Co Tg tal- llr tækboblr. 2. Skriv i dm. 3. Tg Baggrud. Farv. Fortæl, hvad dr skr på billdt. 17

18 Brtil & Co -15 Et ord r forkrt i hvr sætig. Fid dt. Strg dt ud. Skriv dt i kassr bagvd. Dt slot har fir fm tår. Sofi ldr ftr st lim. Naa fidr orm dås. Dås r tug rust. E bris tagr fat i Alis hår sko. Rød har tag kiv. Rød skærr sor orm ovr. Naa r godt rød arrig. Brtil hivr i dims rig. Ali givr dås t dask ryk. I dås r dr rådd ad fisk. Rød huggr torsk gris Skriv bogstavr fra på i talrækkfølg. Tg og farv slv rst af d. t,. 18

19 Brtil & Co -15 Kik rudt i bog. Sæt rig om bogstavt udr ja llr j. ja j 1 Sofi og Naas slot har syv tår. b f 2 Sofi fidr dås først. t k 3 Dås r hlt rust. o 4 Brtil og Ali holdr i kort sor. d g 5 Rød og Mull kørr på tadm. r i 6 Mull skærr sor til drag ovr. l o 7 Rød og Mull kørr id i dt fi slot. s 8 Rød og Mull glor d i dås. k v 9 Ali givr dås t dask. ø t 10 Rådd fisk drivr d ad Naa. h k 11 Rød og Mull løbr ud i vadt. j v 12 Rød vil hæv sig på Brtil. s 13 Fru Ball r vd at køb id. m 14 Mad holdr stor torsk i håd. j 15 Rød kørr tværs ovr huds pot. r p 16 D stor torsk r mgt glat. u Skriv bogstavr fra ja hr i talrækkfølg. Rockr får stor lig mllm. 19

20 Brtil & Co -15 Løs kryds. Du ka fid all ord i bog Skriv bogstavr i stdt for tal. Rød r ikk Alt i

21 Brtil & Co -15 Hvorår skr diss tig i bog? Skriv rækkfølg md tal i. Rød og Mull kørr id i Sofi og Naas slot. Rød og Mull løbr ud i vadt. Brtil og Alis drag flyvr højt på himl. Rød og Mull kørr ovr huds hal. Brtil samlr rust dås op. Sofi fidr dås i sadt. Fru Ball kikkr skarpt på mad i bil. Rød kikkr på dås md grisk øj. Rød skærr sor til drag ovr. Hud sættr ftr cykl. Rådd fisk drivr d ad Rød og Mull. Rød huggr d stor torsk. 21

22 Brtil & Co -16 Hvm sigr hvad? Skriv dt rigtig i.»jg vil vis Dm t sturt, sturt ummr!hør kægt! Hvad lavr du hr?dt r Rød!Hvad gør vi u?«22

23 Brtil & Co -16 På hvilk sid ka du s dt? S i bog. Skriv sidtal i. Sid Brtil listr om bag løvs bur. D gaml motor går i gag md t host. Kaokog står fora d stor kao. E mad råbr og trur ftr Rød. D stor kao blivr fyrt af. Rød spjættr md arm og b. Brtil hivr løv i hal. E gamml bil md av på sid. Sofi står op og pgr. Ali og Brtil står lig fora løvs bur. Brtil brølr som løv. E drg md rødt hår ladr i t t. Tg strg mllm prikkr ftr pil. Start vd 17. Slut vd 23. Farv dt. Skriv av ovr idgag

24 24 Brtil & Co Tg tækbobl vd fru Ball og vd hds pig. 2. Skriv i dm. 3. Tg baggrud. Farv. b c k d t k v l i l a l m p r t r b ø b t v k l o v r æ u s ø k a u s t ø l g å k s a b i l l t t b k v b u o u l u m m r Fid 8 ord fra histori i skmat. Sæt rig om dm. Du må gr brug dt samm bogstav flr gag. Skriv ord.

25 Brtil & Co -16 Fid t billd, som du sys r sjovt llr farligt. Kopir dt. Lim dt på hr. Fortæl, hvad dr skr. 25

26 Brtil & Co -17 Kik rudt i bog. Sæt rig om bogstavt udr ja llr j. ja j 1 Sofi og Naa har fåt t kort. s v 2 Kortt r t stort ladkort. b r 3 Brtil og Ali kikkr læg på kortt. k 4 Naa og Sofi vil drill Brtil og Ali. v l 5 Rød huggr kortt fra Ali og Brtil. o t 6 Rød trædr Brtil ovr håd. o d 7 Mull vil hav dt mst af skatt. l æ 8 Mad rygr ud ovr styrt på cykl. p d 9 Rød og Mull dr i tom lad. m 10 På vægg står: Sofi r dum. o y 11 Rød ruskr hårdt i Mull. æ i 12 Fru Ball står i dør til Oas. s 13 Brtil r lig vd at stød id i rockr. m l 14 Mull ladr på rygg af løbsk gris. u a 15 Gris væltr d i lill å. v 16 Mull hældr vad ud af Røds sko. r Skriv bogstavr fra ja hr i talrækkfølg. Rockr får stor lig udr. 26

27 Brtil & Co -17 Hvm sigr hvad? Skriv dt rigtig av på. Husk, at av startr md stort bogstav.»vi gidr ikk tal om d ar,«smilr»er dt ikk t skattkort?«spørgr _»Åh! Fortæl dt u!«plagr»jg vd dt! Rød og Mull!«smilr _»Kom! Lad os fid d skat!«sigr _»Jg skal hav dt mst!«sigr»halløj! I to dr. I skal btal!«råbr»nåh! Dt hr skal hævs,«råbr»av! Klart! Klart! Jg r md,«jamrr»rød sr djlig sur ud,«grir»hj Rød! Hvor r d stor skat?«råbr»så r dt tid til fd hæv!«grir 27

28 Brtil & Co -17 Fortæl slv. Få hjælp på sid 8-9, 13-14, 16-18, sr Rød så glad ud? sr Rød så sur ud? sr Rød så od ud? sr Rød så rasd ud? 28

29 Brtil & Co af diss tig skr ikk i bog. Sæt x fora d 4 sætigr. Sofi og Naa visr kortt til Brtil og Ali. D to pigr har fåt kortt af gamml sømad. Brtil og Ali vil på jagt ftr skatt. Mull huggr kortt fra Brtil. Rød vil hav dt mst af skatt. E bil lavr t svig for ikk at ramm Rød og Mull. Rød og Mull har travlt md at tæll skridt. Rød lovr d små røddr mass bak. Rød r lig vd at stød id i fru Ball. Gris løbr id udr Rød. Gris løbr id i t stort træ. D stor rockr siddr og læsr avis. 29

30 Brtil & Co -18 Skriv tig fra billdt. h p o k a k u r t ø m a m o f v i t å s k o 6 af diss ord ka du ikk læs i bog. Sæt rig om diss ord. bro blyat hav fættr ishus sadl hud tat bilr abr torsk bør 30

31 Brtil & Co -18 Sæt x i vd dt rigtig svar. Sid 4. Brtil og Ali står og kikkr ud ovr hav. og kikkr ud ovr hav. Sid 6. Rød har fåt smurt lim på sadl af si cykl. mad på sadl af si cykl. Sid 9. Rød kastr kagr h på Naa og Sofi. krabbr h på Naa og Sofi. Sid 12. Rød sys, at fru Ball r ligså stor som Japa. ligså stor som Kia. Sid 15. Brtil og Ali har gmt sig bag vd ogl kassr. bag vd ogl tødr. Sid 17. Naa og Sofi har fåt øj på lill krabb udr bro. stor krabb udr bro. Sid 19. Rød r i rigtig godt humør. rigtig sort humør. 31

32 Brtil & Co -18 Hvad lavr fru Ball dog? Fortæl slv. Skriv ord fra kass dt rigtig std på. sor pig plask hyl lim Brtil har smurt Røds sadl md. Fru Ball dukkr op md si lill. Rød faldr d i vadt md t. Naa og Sofi fagr krabbr md t. Rød løbr væk md t højt. 32

33 Brtil & Co -18 Løs kryds. Du ka fid all ord i bog Skriv bogstavr i stdt for tal. E R S

34 Brtil & Co -19 Fortæl slv. Hvorfor... r fru Ball så rasd? r rockr så rasd? Fid 8 ord fra histori i skmat. Sæt rig om dm. Du må gr brug dt samm bogstav flr gag. Skriv ord. v f h o v d v l k m v a m s æ h j ø r f r s k d t p ø a k s p j l t s y b o t k a b g t s v g s d r g d f l k å i o æ å g 34

35 Brtil & Co Skriv i tækboblr, hvad du tror, Ali, Brtil og fru Ball tækr. 2. Farv tgig. Hvm r hu? Fortæl lidt om pig. 35

36 Brtil & Co -19 Hvorår skr diss tig i bog. Skriv rækkfølg md tal i. Fru Balls asigt blivr hlt blåt. Rød tagr sig til sit hovd. Ali og Brtil går h ad gad. D svdr. D stor rockr løbr ftr Mull. Rød og Mull står og lurr bag t hjør. Fru Ball og d stor rockr stødr samm. Brtil og Ali mødr Naa og Sofi. Mull givr slip på pos md vad. Rød og Mull listr lig så still væk. D lill pig hylr mgt højt. Mull skal lig til at slå Brtil. Rød og Mull stødr samm md t brag. 36

37 Brtil & Co -19 Fid t billd, som du sys r sjovt llr farligt. Kopir dt. Lim dt på hr. Fortæl, hvad dr skr. 37

38 Brtil & Co - 20 Et ord r forkrt i hvr sætig. Fid dt. Strg dt ud. Skriv dt i kassr bagvd. Brtil og Ali får øl hotdog. Ali sprøjtr md sp jord. Pig gribr t tub. Røds læb øj r hlt lukkt til. Mull førr Rød h ud til bæk. Naa rykr si pad fod. Rød trædr på skjult tad kap. Rød vil giv Brtil t gult blåt øj. Dam har t pdul yoyo i håd. Mull holdr sig på si æs mav af gri. Mull pibr som gås mus. Rød sdr Mull t sygt smil Skriv bogstavr fra på i talrækkfølg. Tg og farv slv rst af d h -. 38

39 Brtil & Co af diss tig skr ikk i bog. Sæt x fora d 4 sætigr. Brtil og Ali spisr hotdog. Brtil sprøjtr sp lig op i Røds asigt. Ali sprøjtr md ktchup. Pig gribr fat i tub. På sc står mad vd kass. Mad vil syg sjov sag. Opp på sc huggr Rød stav fra mad. Dr væltr røg frm på sc. Rød og Mull står og lurr ud for tltt. Brtil tror, at ha r hø. Mull tror, at ha r mus. Lig md ét r dam væk ig. 39

40 Brtil & Co - 20 Løs kryds. Du ka fid all ord i bog Skriv bogstavr i stdt for tal. Rød , så ha r vd at

41 Brtil & Co - 20 Hvm sigr hvad? Skriv dt rigtig i.»nu skal jg tryll for jr!yksi buksi pøls. Sot og sur tær!s hr! E hils fra mig og mi søstr!du r høøø! E høøø!«41

42 Brtil & Co Ekstrasid. Vælg d forsid, du sys r bdst. Kopir d. Lim d på hr. Skriv, hvorfor d r bdst. Lim d på hr. Kopirs i 50%. Hvilk bog r sjovst? Dt r bog ummr. Hvorfor r d bog sjovst? 42

43 Brtil & Co Ekstrasid. Hvad sys du om.... Hvorfor? 43

44 Brtil & Co Ekstrasid. Skriv hr, hvad Brtil & Co hadlr om. Farv billdt. Vælg slv hlt y farvr til tøj og sko. 44

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r æk som suppm i æsbøgr, hvis bhov r dr. Opgavr r god muighd for: - a v og ærr ka jkk d æs sof, f.ks. i forbids md æskursus i kass - a vidrudvik vs sprogig kompcr. Opgavr syrkr v i a ku

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavrn r æn som supplmn il læsbøgrn, hvis bhov r dr. Opgavrn r n god mulighd for: - a lv og lærr an j d læs sof, f.s. i forbindls md læsursus i lassn - a vidrudvil lvns sproglig ompncr. Opgavrn

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus 17 / dcmbr 2015 BEBOERBLAD for boligkotort århus Kvartrt Portræt: Vi bsøgr tr kvartrr Afdlig skal vær som lill ladsby Mød sriøs samlr af tog og bussr Fokus: Kommr ffktivitt før god srvic? Ldr Af Mort Homa

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Facitliste. PIRANA - DANSk 1

Facitliste. PIRANA - DANSk 1 Facitliste - DANSk 1 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Dansk 1. De fleste opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her i facitlisten.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Uhu en vampyr! Til læreren. Vejledning: Indhold: 1. ordliste 2. ordkort 3. dominospil 4. miniscrabble 5. ord med G 6. opgaver 7. skriv med 8.

Uhu en vampyr! Til læreren. Vejledning: Indhold: 1. ordliste 2. ordkort 3. dominospil 4. miniscrabble 5. ord med G 6. opgaver 7. skriv med 8. E K S T R A S I D E R T I L Side 1 Uhu en vampyr! Til læreren Indhold: 1. ordliste 2. ordkort 3. dominospil 4. miniscrabble 5. ord med G 6. opgaver 7. skriv med 8. krydsord L Æ S L Y D R E T 3 Vejledning:

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

10 år med matematik, matematik og matematik

10 år med matematik, matematik og matematik Prill Pid og Forlagt Pid og Bjrrs 10 års jubilæum Lidt om d først 10 år som slvstædig, hvorda ma ka fst matmatisk og vors matrialr. På midtropslagt r vist Möbiusdug, vi havd fåt frmstillt til jubilæumsfst.

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

TRIN: 8.-10. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: 8.-10. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Maria og Mogs Bradt Js TRIN: 8.-10. klass VARIGHED: 6-8 lktior FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk færdighds- og vidsmål forløbt opfyldr hr. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S ovrsigt ovr lærigsmål og ksmplr

Læs mere

Et klasselokale er fyldt med elever der sidder og kigger op mod tavlen. En lærer går rundt oppe ved tavlen og stopper pludselig op.

Et klasselokale er fyldt med elever der sidder og kigger op mod tavlen. En lærer går rundt oppe ved tavlen og stopper pludselig op. 1. INT. KLASSLOKALE - DAG Et klasselokale er fyldt med elever der sidder og kigger op mod tavlen. En lærer går rundt oppe ved tavlen og stopper pludselig op. LÆRER Søren. Vil du venligst læse op fra side

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Arbejdsbogen 1. Ny udgave. Gerner Birk Kristiansen. Tekst og tegninger DATO:

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Arbejdsbogen 1. Ny udgave. Gerner Birk Kristiansen. Tekst og tegninger DATO: Gerner Birk Kristiansen Tekst og tegninger DATO: Arbejdsbogen 1 Ny udgave Her er en masse materiale, der kan anvendes i børnehaveklasserne. Der er naturligvis en sammenhæng i hæftet, men underviseren låses

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 Uge 23 Emne: Min krop Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge23_minkrop.indd 1 06/07/10 11.41 Uge 23 l Min krop Hipp har det bedre og nyser ikke

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Luka - drengen der ville være pige

Luka - drengen der ville være pige Luka - drengen der ville være pige - en børnenovelle af Socialpædagog & Forfatter Michelle Klæstrup Luca lå i sin seng og gned sig i øjnene, medens han kiggede rundt i sit værelse. Solen skinnede fra en

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mit navn: Så mange år er jeg: år 0 9 8 7 6 5 Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato Datoen for børnenes fødselsdag skrives ind i månedsfeltet. Tegn dig selv. Tegn mønstrene færdige og

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Glad for Mad! Spændende opskrifter for unge kokke

Glad for Mad! Spændende opskrifter for unge kokke Md! i børhøjd Spædd opskriftr for u kokk Gld for Md! Smid d voks ud f køkkt, o vis dm, t slvfølli k bør lv od o lækkr md fr bud! Md! smr bjdr md Mdskolr r t sommr, som fritilbud ti l bør i ld 8-12 år rr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

t t hun vi de den det B. Skriv ordene. A. Læs ordene. hun han han den det var C. Indsæt ordene fra kassen, så de passer i sætningerne.

t t hun vi de den det B. Skriv ordene. A. Læs ordene. hun han han den det var C. Indsæt ordene fra kassen, så de passer i sætningerne. 130 ORD A. Læs ordene. 1 B. Skriv ordene. u hun hun han han a den de vi de vi de en en e den de e er var C. Indsæ ordene fra kassen, så de passer i sæningerne. er sød. er blå. Han har ka. er ikke sure.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

bogstav musikanterne www.bogstavmusikanterne.dk

bogstav musikanterne www.bogstavmusikanterne.dk bogstav musikanterne 1. Nu skal du høre! 2. Startsang 3. Bogstavmusikanterne 4. Bogstavsang 5. Vokaler 6. Vokalsang 7. Stavelsesleg 8. Læbesang 9. Skelneleg 10. Fortungesang 11. Forlydsleg 12. Bagtungesang

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod?

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod? NR. 9 FORÅR 2011 GRATIS MAGASIN FRA BYDELSPROJEKT 3i1 ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL Læs sid 9 Børs Voksvr r startt i Østrby Bliv frivillig voksv Sid 6 Stgårdsvj får si g basardag Skal du hav bod? Sid

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger Krækd & dværdigd Når kollgr mobbr kollgr 1 2011 ELSE TIL INDKALD NG AMLI S R O F L RA GENE R EDS 133 R K Æ F N L I D G, ORD FORENIN LÆRER I ÅRHUS 0 -cirka 19.3 k 16.00 k lo k 1 1 0. 2 0 Århus C 18. marts

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Steffen Baunbæk August. Digte, palepoets publishing, 2014

Steffen Baunbæk August. Digte, palepoets publishing, 2014 Steffen Baunbæk August Digte, palepoets publishing, 2014 Steffen Baunbæk: August Tekster skrevet i Stenbjerg, Thy, august 2014. Fotos taget af forfatteren samme sted, august 2013. Copyright Steffen Baunbæk

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN Dask Døvs Ugdomsforbud Nr. 3 sptmbr 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN ANNONCE INDHOLD 4 I BESTYRELSENS TEGN 5 6 8 12 14 15 19 20 22 NYT FRA DDU SOMMERFERIEN

Læs mere

Solen er blå. Solen er gul. Hus rimer på mus. Hus rimer på mus. En nød er blød. En kanin er blød. Sandt eller falsk? Svar: falsk. Sandt eller falsk?

Solen er blå. Solen er gul. Hus rimer på mus. Hus rimer på mus. En nød er blød. En kanin er blød. Sandt eller falsk? Svar: falsk. Sandt eller falsk? Solen er blå. Solen er gul. 12 1 12 1 Hus rimer på mus. Hus rimer på mus. 12 2 12 2 En nød er blød. En kanin er blød. 12 3 12 3 En kanin har fire poter. En kanin har fire poter. 12 4 12 4 En mus spiser

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Med Jesus i båden -1

Med Jesus i båden -1 Med Jesus i båden -1 Jesus kalder Mål: At give børn en forståelse for, at Jesus kalder på dem og ønsker, at de skal følge ham i deres liv. Tekst: Mark. 1, 14-20 + Luk. 5, 1-11 (Jesus kalder sine disciple).

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Vi gør det sammen -5

Vi gør det sammen -5 Vi gør det sammen -5 Sammen med Gud er der tilgivelse. Mål: Vi forklarer at en negativ indstilling ødelægger stemningen. Utaknemlighed ødelægger fællesskabet med Gud og andre. Når vi bliver os bevidste

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

BOLIGER. Unge på toppen TEMA: UNG & AKTIV VIND. bedre. Champagnebrunch for to. Praktisk guide til el-pærer. KABs BEBOERMAGASIN NR.

BOLIGER. Unge på toppen TEMA: UNG & AKTIV VIND. bedre. Champagnebrunch for to. Praktisk guide til el-pærer. KABs BEBOERMAGASIN NR. bdr BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 06 SEPTEMBER 2013 VIND Champagbruch for to GODE RÅD HAR DU PÆREN I ORDEN? Praktisk guid til l-pærr Ug på topp TEMA: UNG & AKTIV Md udsigt til hl vrd på Otto Møstds Kollgit

Læs mere

Læse- og skrivekursus til Palle går til dans. af Karin Erbo Jensen

Læse- og skrivekursus til Palle går til dans. af Karin Erbo Jensen Læse- og skrivekursus til Palle går til dans af Karin Erbo Jensen Mit afkrydsningsark til min samlemappe portfolio Mit Mit Mit afkrydsningsark til til min til min min samlemappe - portfolio - - portfolio

Læs mere

Læsetræning 2B. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup

Læsetræning 2B. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup Læsetræning 2B - læs og forstå Margaret Maggs & Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til udskrivning på egen printer. Ved at købe adgang til

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå »Kom nu, Asger! Det går ikke, at jeg kommer for sent på arbejde igen.«far er stresset og styrter rundt i hele lejligheden efter et eller andet meget vigtigt, som han sikkert ikke engang selv ved, hvad

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde. Mange venlige hilsner.

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde. Mange venlige hilsner. Forlydsopgaver Børnene skal i hver opgave sætte streg fra hvert billede til det bogstav (bogstavslyd) som ordet starter med. Den ene firkant med bogstav i er grøn, imens den anden er orange, man kan give

Læs mere

ALRIK VIGGO MAGNAR ESTRID

ALRIK VIGGO MAGNAR ESTRID ALRIK VIGGO ESTRID M MAGNAR SUGGEN OG GALTEN MAGGIE MIGR NE FREJA BJÆREN åsa larsson & ingela korsell henrik jonsson på dansk ved lilian kingo Kan du huske, hvad der skete i Mylingen? Simons kammerat,

Læs mere

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe.

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe. Vi kører blade Jeg er lige kommet hjem fra skole, har klædt om, og ved ikke rigtig hvad jeg skal lave. Jeg går op på mit værelse og tager kassen med mit legetøj. I kassen ligger alt mit Tekno ingeniørsæt,

Læs mere