HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET"

Transkript

1 HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både Odense, Vejle og Grindsted, og hos os kan du vælge mellem 45 forskellige erhvervsuddannelser og en lang række kurser. Vil du høre mere om os og vores uddannelser, er du velkommen til at ringe til vores Vejledningscenter på LÆS MERE PÅ SDE.DK/SKOLEPRAKTIK

2 sde.dk I SKOLEPRAKTIK I PRAKTIKCENTRET PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Håndbog for skolepraktik

3 Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du indgå en skoleaftale med Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole og komme i skolepraktik, så du kan gøre din uddannelse færdig. EMMA-kravene (beskrevet på de næste sider), er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på praktikpladsen.dk. De tre ting er nemlig de krav, der bliver stillet, for at du kan være tilknyttet SKP. Når du er i SKP, fungerer skolen som din mester. Uddannelseslængden er den samme, som hvis du er i lære hos en mester. Ligesom når du har en almindelig læreplads, skifter din uddannelse mellem tid på skolebænken og praktik. Vi håber selvfølgelig, at du får en læreplads, og at din tid i SKP derfor er midlertidig. Uanset hvad er det vigtigste for os, at du får dit svendebrev. Der er ingen prøvetid inden for SKP-ordningen, men skolen skal hele tiden se på, om du opfylder På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som SKP-elev. Har du spørgsmål, så spørg endelig din vejleder eller den praktikansvarlige på skolen. Det er vigtigt, at du læser håndbogen her grundigt. Der er nemlig mange ting, du skal være opmærksom på, når du er i SKP og du risikerer ikke at kunne fortsætte i SKP, hvis du ikke overholder reglerne. Endnu en gang velkommen i SKP på Syddansk Erhvervsskole. Vi håber, du får en spændende og lærerig tid.

4 Indhold FAKTA OM SKP SIDE 4 SØGNING AF PRAKTIKPLADS.... SIDE 6 SKP-YDELSE SIDE 8 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... SIDE 8 SYGDOM, FRAVÆR OG FERIE.... SIDE 10 FORSIKRINGSFORHOLD SIDE 12 ORDENSREGLER SIDE 13 PRAKTIK SIDE 14 side 2 og 3

5 Fakta om SKP VARIGHED Din uddannelse tager den samme tid, uanset om du er i SKP eller i praktik ude i en virksomhed. Perioden fra grundforløbet er slut, til du starter i SKP, regnes ikke med i længden af din uddannelse. Hvis du får en læreplads undervejs, bliver den tid, du har haft i SKP, normalt trukket fra den tid, din uddannelse varer. også, når du er i virksomhedspraktik. Det er for at sikre, at du lever op til EMMAkravene, men også, fordi vi gerne vil være bedre til at gennemføre praktikperioderne, så du og kolleger lærer mest muligt, mens I er i SKP. I vores vurdering bruger vi bl.a. ordensreglerne, og hvor god du er til at overholde dem. Sidst i denne folder finder du skolens ordensregler. EMMA-vurdering af praktikforløb UDDANNELSENS INDHOLD En erhvervsuddannelse er en såkaldt vekseluddannelse. Det betyder, at du skifter mellem tid på skolebænken og tid ude i praktik, og sådan er det også, når du er i SKP. Når du er i skole, får du en masse teori og viden, du gerne skulle kunne bruge, når du er ude i praktikken og omvendt. PRAKTIKPLAN Der findes en praktikplan for alle praktikperioderne, uanset hvilken uddannelse du går på. Praktikopholdene skal gerne ligne dagligdagen i en virksomhed, og samtidig skal du have flere erfaringer med det undervisningsmateriale, der er gennemgået i dine skoleperioder. FAGLIGE KRAV OG EVALUERING Når du er i praktik på skolen, bliver din indsats og dit udbytte løbende evalueret. Det gælder EMMA-KRAVENE: Egnet: Du skal bestå grundforløbet, og skolen skal vurdere, om du er egnet såvel fagligt som personligt til videre uddannelse inden for det SKP-område, du ønsker optagelse i. Mobil geografisk: Du skal søge de lærepladser, du får anvist, også selvom de ligger et stykke fra din bopæl. Mobil fagligt: Du skal være parat til at påbegynde en anden eller beslægtet uddannelse inden for dit grundforløb. Aktiv søgende: Du skal selv gøre en stor indsats for at finde en læreplads både i perioden, hvor du venter på optagelse til SKP, men også under hele SKP-forløbet.

6 side 4 og 5

7 Søgning af praktik pl Efter du er startet i SKP, skal du stadig søge praktikpladser. SKP er kun en mellemstation, hvor du kan udvikle dig fagligt og socialt, indtil du får en praktikplads. Virksomhedskonsulenten er specialist inden for dit fagområde og har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder, der har praktikpladser. Udover virksomhedskonsulenten kan du også få hjælp til praktikpladssøgningen af din kontaktlærer og vejleder. De praktikansvarlige hjælper dig alle gerne med gode råd og et skulderklap mens de forventer, at du er opsøgende, følger med i udviklingen og gør en indsats for at skrive nogle gode ansøgninger. Husk, at det er dig selv, der skal være aktiv i søgningen af praktikplads, og din profil og dit CV skal være oprettet på praktikpladsen.dk, så den er synlig for virksomhederne. Du skal også huske at registrere dine søgninger på elevplan.dk. Kontakt din vejleder og find ud af, hvem der er virksomhedskonsulent inden for dit område.

8 ads PRAKTIKCENTRET Praktikcentret skal jævnligt, ca. hver 2½ måned, kontakte dig for at konstatere, at du stadig er praktikpladssøgende. Hvis du ikke svarer tilbage på henvendelserne inden for den frist, der er sat af skolen (Praktikcentret), vil det normalt medføre, at du bliver slettet af registeret som søgende, og du skal udmeldes af SKP uden mulighed for at vende tilbage. Husk, at det gælder, uanset om du er på skoleophold, på ferie, i virksomhedsforlagt undervisning eller i delaftale. I Vejle får du en kode for at kunne oprette en profil. Koden udleveres af virksomhedskonsulenten i forbindelse med jobsøgningskurset eller senere af virksomhedskonsulenten eller LOPkontoret. I Odense skal du bruge dit Uni-login, som du får i elevadministrationen. OPHØR I SKP Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din praktikansvarlige, som i fællesskab med virksomhedskonsulenten sørger for, at I får styr på de papirer, der skal udfyldes. PRAKTIKPLADSEN.DK Du skal have en opdateret profil på praktikpladsen.dk. Du skal have en synlig profil, inden du afslutter grundforløbet. Har du ikke en synlig profil, den dag du afslutter grundforløbet, kan du ikke optages i skolepraktik. Husk, at du jævnligt skal ind på din profil og synliggøre den. Du kan fx vælge at gøre det den første hverdag i måneden, så er du sikker på, den altid er synlig. Konsekvenserne af en ikke synlig profil er udmeldelse af SKP. PRAKTIKSERVICE Som en hjælp til din praktikpladssøgning kan du oprette en profil på praktikservice.dk. Her vil du blive synlig for skolens virksomhedskonsulenter og virksomheder. Her kan du også få besked om ledige praktikpladser. Spørg din vejleder eller virksomhedskonsulent om hjælp, hvis du har spørgsmål. side 6 og 7

9 SKP-ydelse Du modtager ikke løn som SKP-elev, men derimod en månedlig SKP-ydelse efter de gældende satser. Du kan få de aktuelle satser oplyst i Praktikcentret. Hvis du er på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst (fx revalidering, dagpenge eller sygedagpenge), kan du ikke modtage SKPydelsen. Din SKP-ydelse går ind på din NEM-konto. Hvis du ikke allerede har en NEM-konto, skal du hurtigst muligt oprette en konto i din bank. Kontakt din bank for spørgsmål om NEM-konto. Når skolen opretter dig som modtager af SKPydelse, får vi automatisk dine skatte- og kontooplysninger, så vi kan indsætte pengene til dig. Har du et frikort, der ikke bruges til fx et fritidsjob, så kan du bruge det til din SKP-ydelse. Bruges dit hovedkort hos en anden arbejdsgiver, så vil det være bikortet, som personaleafdelingen bruger til din SKP-ydelse. Du skal selv sørge for at rette henvendelse til SKAT, hvis dette skal ændres. Nummeret til SKAT er Når du modtager din SKP-ydelse, får du ikke en lønseddel i papirform. Lønsedler sendes til din e-boks, da du er statsansat. Hvis du vil have mere at vide om brug af e-boks, kan du kontakte den praktikansvarlige i dit område. Alle spørgsmål vedr. din SKP-ydelse stiller du til din praktikansvarlige, der vil sørge for at hjælpe dig med at rette henvendelse til personaleafdelingen. Befordringsgodtgørelse Som SKP-elev kan du få refusion for dine befordringsudgifter, hvis du har mere end 10 km til skole eller praktiksted. For at du kan få refusionen, skal du dokumentere dine rejseudgifter sammen med en befordringsblanket. Hvis du kører i egen bil, skal du udfylde en tro og love erklæring sammen med dokumentation. Befordringsudgifterne udbetales månedsvis bagud, og du skal senest 3. sidste arbejdsdag i måneden aflevere enten befordringsblanketten eller tro og love erklæringen, hvis de skal udbetales sammen med din SKP-ydelse. Har du spørgsmål til dette kan du spørge din praktikansvarlige eller i Praktikcentret.

10 Du vil få 90 % i tilskud af billigste offentlige transportudgift, når du er i praktik på skolen eller i VFU og 100 %, når du er på et skoleophold. Når du modtager SKP-ydelse, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen, da der ikke er tale om løn. Hvis du derimod har en delaftale i SKP, er det din arbejdsgiver, der betaler din løn. Så vil du ikke modtage befordringsgodtgørelse, men du kan trække din transport fra i skat. ADRESSEÆNDRING Hvis du flytter, skal du melde adresseændringen til folkeregisteret og til den praktikansvarlige. Vi skal altid have dit telefonnummer og mailadresse. side 8 og 9

11 Sygdom, fravær og ferie Er du syg eller på anden måde forhindret i at møde i SKP, skal du sygemelde dig til den praktikansvarlige. Du skal følge de regler, der er for sygemel-ding i din afdeling. Spørg din praktikansvarlig, hvis du er i tvivl. Når du er på skoleophold, følger du reglerne for sygemelding her. Dette gælder også, hvis du er i praktik, på skoleophold eller har en delaftale med en virksomhed. Du kan ikke sygemelde dig pr. mail, sms, Messenger eller lignende, medmindre andet er aftalt med din praktikansvarlige. Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du ringe igen om mandagen og sygemelde dig. Hvis du ringer til en telefonsvarer, så husk tydeligt at oplyse dit CPR nr. og navn. Længerevarende sygdom kan medføre, at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald bringes til ophør. MULIGHEDSERKLÆRING/LÆGE ERK- LÆRING Hvis du i en periode har meget sygefravær, kan skolen stille krav om, at du skal komme med en lægeerklæring. I disse tilfælde indkaldes du til en samtale, hvor din praktikansvarlige og du i fællesskab udfylder en mulighedserklæring lægen udfylder så anden halvdel. Skolen betaler udgiften til erklæringen. Formålet med en mulighedserklæring er at fastholde dig i uddannelsen, fx ved at komme med oplysninger om, hvor længe sygdommen kan forventes at vare, og hvor meget du evt. vil kunne lave. Hvis du viser manglende vilje til at deltage i den samtale, hvor mulighedserklæringen skal udarbejdes, kan det få den konsekvens, at du bliver udmeldt af SKP. Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe sygeperioden vil vare. RASKMELDING Du skal melde dig rask ved at kontakte den praktikansvarlige. Du er ikke raskmeldt, før det sker. KRONISK LIDELSE/SYGDOM Har du en kronisk lidelse, fx epilepsi eller diabetes, bør du sige det til dine nærmeste omgivelser. Din praktikansvarlige bør under alle omstændigheder vide det. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, fx overfølsomhed over for penicillin.

12 ULOVLIGT FRAVÆR Dit uddannelsesforhold kan blive opsagt ved ulovligt fravær. Det er ulovligt fravær, hvis du bliver væk uden at melde dig syg, hvis du melder dig syg for sent, eller hvis du kommer og går i tide og utide uden særlig grund. Ligesom i normale ansættelsesforhold accepteres ulovligt fravær ikke, når du er i SKP. Ved ulovligt fravær bliver du trukket i din SKP-ydelse, og du kan få en skriftlig advarsel. Ring, hvis du er forsinket, uanset tidspunkt. Og sig til i god tid, hvis du skal have fri for at gå til læge, tandlæge, skal til køreprøve mv. Ellers kan det betragtes som ulovligt fravær. SKP ENS GENERELLE FERIEDAGE: fredag efter Kr. Himmelfartsdag sommerferie i uge 28, 29 og 30 hverdagene mellem jul og nytår Derudover kan der være specielle ferieregler for den enkelte afdeling spørg den praktikansvarlige. Du kan IKKE holde ferie, mens du er på skoleophold. SÆRLIGE FERIEDAGE SKP-elever er ikke omfattet af reglerne om særlige feriedage. Du har derfor ikke ret til særlige feriedage, men skolen har besluttet, at du får SKP-ydelse for 5 særlige feriedage. FERIE OG HELLIGDAGE Når du er i SKP, optjener du ikke ferie, som hvis du er i lære i en virksomhed. Du får SKP-ydelse, når du har ferie, og optjener dermed heller ikke feriepenge, som du kan bruge senere. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage SKP-ydelse for disse dage. Du har 25 feriedage (hverdage) med SKPydelse i løbet af et ferieår, hvis du har været i SKP i hele det forudgående kalenderår. Skolen/afdelingen bestemmer, hvornår hovedparten af dine feriedage skal afholdes. Feriereglerne, der står i dette hæfte, gælder, når du er i praktik i Praktikcentret. Får du en aftale med en virksomhed, aftales ferie med arbejdsgiver. LÆGE- OG TANDLÆGEBESØG MV. Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges uden for arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. BARSEL Du har frihed fra skolepraktikken i forbindelse med barsel efter samme regler, som gælder for elever omfattet af den private overenskomst for elever i samme fag. Der udbetales fuld skolepraktikydelse i barselsperioden. På Syddansk Erhvervsskole har skolepraktikelever derfor ret til 6 uger før forventet fødsel og uger efter fødslen. Fædreorlov er 2 uger i forbindelse med fødslen og 2 uger inden for moderens første 14 uger. Spørgsmålet om forlængelse af uddannelsestiden på grund af barselsorlov afgøres af det faglige udvalg. side 10 og 11

13 Sygdom, fravær og ferie BARN SYG Du har som forælder ret til barnets 1. og 2. sygedag, såfremt barnet er under 18 år og hjemmeboende. AFSONING Hvis du skal afsone en fængselsstraf, bliver du udmeldt af skolepraktikken, såfremt du ikke fortsat kan overholde EMMA-kriterierne. OMSORGSDAGE Er du biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheder, har du ret til omsorgsdage, hvis barnet opholder sig hos dig. Du har ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. år. Ordningen gælder fra fødslen til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år dagene skal afholdes inden for det pågældende kalenderår. Bliver de ikke afholdt, går de tabt. MILITÆRTJENESTE Skolepraktikelever, der er under uddannelse, vil normalt kunne få udsættelse med aftjening af værnepligt. Værnepligten kan derfor ikke give grundlag for orlov fra skolepraktik. Dog er det ministeriets standpunkt, at skolepraktikelever, der indkaldes til FN-tjeneste, herunder tjeneste ved Den Danske Internationale Brigade i henhold til en tidligere indgået rådighedskontrakt, bør have orlov i forbindelse hermed. På Syddansk Erhvervsskole har skolepraktikelever derfor ikke ret til orlov i forbindelse med aftjening af værnepligt, kun skolepraktikelever, der er blevet udstationeret til FN eller lignende, har ret til orlov fra skolepraktikken. KONTAKTOPLYSNINGER VED SYGDOM OG ULYKKE Skolen vil gerne have kontaktoplysninger på pårørende, der skal tages kontakt til, hvis du bliver syg eller bliver involveret i en ulykke. Din praktikansvarlige har en blanket, du skal udfylde, og sker der ændringer, skal du sørge for at give besked om dette. Forsikringsforhold Er du så uheldig at komme til skade under arbejdet i SKP en, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket i henhold til dine forsikringer. Du kan være dækket af dine forældres ansvarsog familieforsikring også selv om du bor ude. Kontakt dit forsikringsselskab for at få klar besked om, hvad dine forsikringer dækker.

14 Ordensregler Du skal arbejde 37 timer om ugen, og dit arbejde er fastlagt af din afdeling. Du skal under hele uddannelsen, både under skoleophold og i praktik, overholde arbejdstiden og mødetiderne og løse de opgaver, du bliver sat til. Du må ikke forlade skolens område i din arbejdstid, og det er kun i pauserne, du må forlade din egen gruppe. Du må ikke møde påvirket, og alle former for alkohol/euforiserende stoffer må ikke medtages/ indtages på skolens område. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning, udmeldelse af SKP, og det vil blive politianmeldt. Hærværk vil også medføre bortvisning og udmeldelse af SKP. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. Vold, eller trusler om vold, vil medføre bortvisning, udmeldelse af SKP, og det vil blive politianmeldt. Leg og lignende er ikke tilladt. Du må fx ikke slås for sjov. Mad må ikke indtages ved maskiner eller lignende, og pr. 1. august 2015 er Syddansk Erhvervsskole røgfri skole. I øvrigt skal du rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra din praktikansvarlige på samme måde som i en almindelig virksomhed. Passer du ikke dit arbejde, møder til tiden m.v. vil du modtage en advarsel af din praktikansvarlige på skolen. Som i enhver virksomhed er der regler, der skal overholdes, når du er i skolepraktik. Hvis de ikke bliver overholdt, vil du første gang modtage en skriftlig advarsel. Hvis du får en tredje advarsel, så er det samtidig også en udmeldelse af skolepraktikken. Advarsler gives for fx manglende opfyldelse af EMMA-kravene, ulovligt fravær, manglende synlighed på praktikpladsen.dk, samt for ikke at overholde skolens ordensregler, som du finder senere i denne håndbog, og øvrige regler i afdelingen. KLAGEADGANG Hvis du udmeldes af skolepraktikken, og du ikke er enig i udmeldelsen, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen skal sendes til skolen senest en uge efter du har modtaget meddelelse om, at du er udmeldt. Hvis skolen fastholder sin beslutning efter klagen, så vil skolen videresende klagen til det faglige udvalg, der vil behandle klagen. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. TAKT OG TONE Hos SDE er det almindeligt at sige godmorgen og farvel til sine arbejdskolleger, samt i det hele taget at have en pæn og ordentlig omgangstone. side 12 og 13

15 Praktik Mens du er i SKP, kan du komme ud i praktik i en virksomhed i kortere eller længere tid. Det kan foregå på flere forskellige måder. VIRKSOMHEDSFORLAGT UNDER- VISNING (VFU) Skolen kan vælge at lægge noget af undervisningen i en virksomhed (VFU) i en kortere periode. Hvis skolen vælger dette, skal du tage imod det. Det er ikke frivilligt. Formålet med VFU er at give dig erfaringer fra det virkelige liv og måske fører det en praktikplads med sig. DELAFTALE I SKP I EN VIRKSOMHED Der kan være mulighed for at få en delaftale. Den bliver oprettet som en normal uddannelsesaftale, blot for en kortere periode, og du beholder stadig tilknytningen til SKP. Det betyder også, at du, selvom du er i delaftale i en virksomhed, stadig skal opfylde EMMA-kravene og dermed også være aktiv søgende og have en synlig profil på praktikpladsen.dk samt svare tilbage på kontaktbreve fra skolen om, at du stadig er aktiv søgende mv. I en delaftale i SKP er du ansat i virksomheden og får derfor løn fra virksomheden mv. Ved evt. sygdom skal du både give besked til din praktikansvarlige i SKP og virksomheden. Se i øvrigt afsnittet om sygdom og fravær. Du kan ikke sige nej til at komme i delaftale. Hvis du gør det, risikerer du bortvisning og udmeldelse af SKP uden mulighed for at vende tilbage. Når du er tilbage i SKP-ordningen igen, skal du huske at skive dine erfaringer på dit CV, og brug også praktikpladsen.dk. Når du er i VFU, betaler skolen din SKP-ydelse, og du kan få befordringsgodtgørelse som ved normal SKP. Du optjener ikke feriepenge, mens du er i VFU. Skolen sigter mod, at VFU skal være af kortvarig karakter på ca. 2 uger i samme virksomhed. EN KORT UDDANNELSESAFTALE Du kan tegne en kort aftale med en virksomhed, som dækker en praktikperiode og et skoleophold. Her er du ude af skolepraktikken og modtager løn fra arbejdsgiveren. Hvis du ikke opmår en ny kort aftale eller et restlæreforhold, når din aftale er slut, kan du komme tilbage til skolepraktikken. Du skal selv rette henvendelse til skolepraktik instruktøren, så I kan få lavet optagelsespapirerne.

16 RESTLÆREFORHOLD Hovedformålet med de forskellige praktikperioder er, at du finder en virksomhed, der vil tage dig i lære resten af uddannelsestiden. I et restlæreforhold trækkes din SKP-tid normalt fra restlæretiden, så hele dit uddannelsesforhold får samme længde og indhold som et ordinært elevforhold. Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til den praktikansvarlige, som i fællesskab med virksomhedskonsulenten, sørger for, at de formelle papirer bringes i orden. Du kan ikke sige nej til at komme i restlæreforhold. Hvis du gør det, risikerer du bortvisning og udmeldelse af SKP uden mulighed for at vende tilbage. PRAKTIK I UDLANDET OG MOBILITETSOPHOLD Du kan søge en praktikplads i udlandet og tage praktikperioderne der. Med en aftale i udlandet kommer du hjem og gennemfører skoleopholdene. Hvis du overvejer, om et praktikophold i udlandet er noget for dig, så kan du komme på et mobilitetsophold i et europæisk land i fire uger, hvor du modtager et stipendium, der dækker dine rejseudgifter, udgifter til bolig og forsikring. Hvis du er interesseret i at høre mere om praktik i udlandet eller et mobilitetsophold, så spørg i Praktikcentret. side 14 og 15

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne

Læs mere

Skolepraktik håndbog. Indhold

Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog.... 1 Indledning:... 2 Start i skolepraktikken... 3 Hvad kræves der af dig?... 3 Hvad er SKP:... 3 Uddannelsens varighed og indhold... 4 Uddannelseshåndbogen...

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Praktikcenter Viborg

Praktikcenter Viborg Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK UDDANNELSENS VARIGHED OG INDHOLD Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti Selandia tilbyder elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 1 Indhold Indledning................................. 3 Uddannelsesaftale............................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter Mosegårdsvej 1 7000 Fredericia Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter...

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer?

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer? Start i Skolepraktik på KTI Vil du være Tømrer? Du sidder nu med brochuren om skolepraktikordningen, fordi du gerne vil være tømrer, men endnu ikke har anskaffet en praktikplads. Læs på midtersiderne om

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Uddannelsens opbygning Uddannelsesaftale Praktikcentret Konsulenter Uddannelsesadministrationen

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper Elevguide Ernæringsassistent Ernæringshjælper Kære elev Du er i gang med at blive mester i mad og sundhed. Som kommende ernæringsassistent eller ernæringshjælper har du stor indflydelse på menneskers sundhed

Læs mere

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune Information til Pædagogisk Assistentelever Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune SMÅBØRN Information til PA-elever Kalundborg Kommune Velkommen Du er nu ansat som PA-elev i Kalundborg Kommune og vi

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Program 08.00 08.30 Introduktion Præsentation af underviser og deltagere Præsentation af program AMU formål og mål Forventningsafstemning 08.30 09.15 Lovgivning

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Lone Christiansen, Aalborg Handelsskole Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

SKP-HÅNDBOG. Svendborg Erhvervsskole

SKP-HÅNDBOG. Svendborg Erhvervsskole SKP-HÅNDBOG Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Arbejdstøj / sikkerhedsfodtøj... 3 Arbejdstid / arbejdssted...

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog 1 Indhold VELKOMMEN TIL SVØMMEBADSASSISTENTUDDANNELSEN... 3 UDDANNELSEN... 4 Introforløb...4 Bøger og undervisningsmateriel...4 Uddannelsesmappe/logbog...4 FAG

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere