Regler for handel med værdipapirer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for handel med værdipapirer"

Transkript

1 Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Grundlaget for disse regler er Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. Jutlander Bank A/S tilbyder handel med obligationer, aktier og andre finansielle instrumenter. Du kan handle via Jutlander Bank A/S's afdelinger, via telefonisk kontakt eller via Netbank. Hvis du handler via selvbetjening (Netbank), gælder nærværende regler for handel med værdipapirer også. Jutlander Bank A/S anbefaler ikke at anvende s til ordreafgivelse, med mindre andet specifikt er aftalt. Dette skyldes, at ordreafgivelse betragtes som tidskritisk, og at s i visse situationer ikke bliver modtaget og/eller læst straks. Reglerne gælder også for professionelle kunder og godkendte modparter i det omfang, det er relevant jf. bilag 1 og 2 til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Jutlander Bank A/S har inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter jævnfør Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 2. Rådgivning Du er altid velkommen til at søge rådgivning om handel med finansielle instrumenter i en af Jutlander Bank A/S's afdelinger. I forbindelse med rådgivningen skal der udarbejdes en investeringsprofil (MiFID), inden handel kan finde sted. Handler du finansielle instrumenter via selvbetjening kan du - på egen hånd og uden at modtage investeringsrådgivning - indgå aftaler om og afgive ordrer om handel af de finansielle instrumenter, som er tilgængelige i selvbetjening ( execution only ). Der påhviler ikke Jutlander Bank A/S nogen pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte instruments eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og Jutlander Bank A/S overvåger ikke dine handler, uanset om du i andre sammenhænge har aftalt en investeringsprofil med Jutlander Bank A/S. Ved selvbetjening beslutter du derfor selv, hvordan dine depoter skal sammensættes. Du vælger selv handelstype, og du bærer selv risikoen for de investeringer, som du foretager via selvbetjening. Vi anbefaler, at du søger rådgivning i Jutlander Bank A/S, såfremt du er i tvivl om, hvorvidt et konkret værdipapir måtte være egnet som investeringsobjekt for dig. Rådgivningen sker i en af Jutlander Bank A/S's afdelinger. 3. Begreber i forbindelse med direkte handel på Nasdaq København 3.1 Handelsdagen på Nasdaq København Handelsdagen på Nasdaq København begynder med en 1-times åbningsperiode fra kl. 8.00, som afsluttes med en åbningsprocedure, hvor åbningskursen beregnes. Perioden kaldes før-handel eller pre-handel. Efter åbningsproceduren går ordrebøgerne over til kontinuerlig handel. Den kontinuerlige handel går fra kl til kl Fra kl til kl er der en lukkekurs-procedure, hvor lukkekursen beregnes. Efter kl kan der ikke indlægges ordrer til kontinuerlig handel. 3.2 Ordrebog Ordrebogen for et givet værdipapir er samlingen af købsordrer og salgsordrer samt øvrige informationer, der knytter sig hertil. En ordrebog svarer til det sted i systemet, hvor man indlægger sine ordrer i en given fondskode. 3.3 Senest betalte kurs En handel i en given ordrebog vil opdatere senest betalte kurs, som er den senest handlede kurs. 3.4 Kursspring Kursspring er udtryk for, hvor stor forskel der minimum skal være på købs- og salgsprisen, og hvor meget kursen som minimum kan ændres pr. gang. Regler-værdipapirer/ Side 1 af 7 Udskrivningsdato:

2 Tabellen nedenfor viser kursspring for aktier og investeringsbeviser, og eksempelvis vil 0,5 betyde, at kursen på en ordre kan springe i 0,50 kr. ad gangen fx 55,50 og 56,00 1 betyde, at kursen på en ordre kan sættes i hele kroner fx 565,00 og 566,00 Kursinterval i DKK Kursspring i DKK 0 4,99 0,01 5 9,95 0, ,90 0, ,50 0, > Handelsformer Jutlander Bank A/S tilbyder følgende handelsformer: 1. Strakshandel 2. Markedsordre (med limit) 3. Gennemsnitshandel 4. Markedskurshandel 5. Kommissionshandel 6. Limitordrer 7. Strakshandel på termin eller via kurskontrakter Hvis du ikke entydigt har bestemt en anden handelsform, tager vi din ordre i kommission og afregner den bedst muligt. Vi tager også ordren i kommission, hvis vi ikke kan afregne ordren som en gennemsnitshandel. Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Jutlander Bank A/S's egenbeholdning. Jutlander Bank A/S forbeholder sig under særlige omstændigheder ret til ikke at effektuere en ordre fra dig. Det kan eksempelvis være, hvor kursforskel mellem bud og udbud er uhensigtsmæssig stor, hvor der ingen kurs er eller hvor der ikke løbende er handel i det pågældende værdipapir. Jutlander Bank A/S kan vælge at udsætte eller annullere din ordre Strakshandler indenfor fondsbørsens åbningstid Jutlander Bank A/S stiller strakskurser i en række værdipapirer. Ved strakskurser får du straks at vide, hvilken kurs du kan handle den ønskede mængde værdipapirer til. Antallet af papirer kan variere fra dag til dag, ligesom der kan ske udskiftninger i de papirer, der aktuelt stilles strakskurser i. Hvis der på handelstidspunktet ikke er bud og/eller udbud på værdipapiret, kan Jutlander Bank A/S vælge at fastsætte en strakskurs på baggrund af en vurdering af den bedste opnåelige kurs ud fra værdipapirets omsættelighed og det aktuelle kursniveau i markedet generelt set. Hvis strakskursen er stillet på baggrund af en vurdering, vil dette fremgå af din fondsnota. Du finder en nærmere beskrivelse af, hvordan vi stiller priser i de efterfølgende afsnit. Ved obligationer fastsættes kurserne løbende, så kursen til enhver tid ligger inden for eller på det bedst stillede bud og udbud i handelsposter i det pågældende værdipapir på Nasdaq København reguleret med Jutlander Bank A/S's normale tillæg/fradrag. Tillæg/fradrag vil fremgå af din fondsnota Strakshandel efter fondsbørsens lukketid Handler du værdipapirer efter fondsbørsens lukketid, stiller Jutlander Bank A/S strakskurser i en række udvalgte værdipapirer, Kurserne tager udgangspunkt i den officielle lukkekurs kl Da der ikke eksisterer et officielt marked efter kl , vil eventuelle kursbevægelser alene bero på Jutlander Bank A/S's subjektive vurdering af nyheder og informationer, som vi vurderer, har kursbevægende karakter og vil få betydning for åbningskursen den kommende handelsdag. Jutlander Bank A/S skal kunne gøre rede for, hvilke forhold der begrunder, at markedskursen er ændret efter kl Markedsordre (med limit) Markedsordre er den officielle betegnelse for handel direkte på Nasdaq København gennem deres handelssystem INET. Du har her mulighed for at handle aktier direkte på Nasdaq København også via selvbetjening. Markedsordre er automatisk formidling af ordrer, hvorved der ved opkobling mellem Jutlander Bank A/S og kunden elektronisk formidles kundeordrer til Nasdaq København. Markedsordrer er limiterede ordrer, og du kan indlægge en Markedsordre i samtlige aktier og investeringsforeninger i tidsrummet kl til kl Eventuel handel kan dog kun på hverdage (bankdage) påregnes i tidsrummet kl til kl En markedsordre giver mulighed for at byde ind i spreadet mellem bud og udbud. Ønsker du eksempelvis at købe, kan du byde en kurs, der er lavere end bedste udbud, men højere end bedste bud. Din ordre bliver ikke straks til en handel, men du indsnævrer spreadet, og står forrest i køen som byder på det pågældende værdipapir. Der er risiko for, at ordren bliver delt i flere små handler. Regler-værdipapirer/ Side 2 af 7 Udskrivningsdato:

3 4.3. Gennemsnitshandel Gennemsnitshandler er handler med aktier og investeringsforeningsbeviser, der afregnes over Jutlander Bank A/S's egenbeholdning til en vægtet gennemsnitskurs, som er dannet på Nasdaq København. Der tages udgangspunkt i gennemsnit alle handler, der er et vægtet gennemsnit af alle handler gennemført på Nasdaq København i tidsrummet kl til I undtagelsestilfælde kan ovennævnte afregningsprincip fraviges, eksempelvis i særlige markedssituationer eller i værdipapirer, hvor der ikke er løbende handel. Afviges afregningsprincippet, betragtes handlen som en kommissionshandel. Det betyder, at papiret enten handles over børsen eller på vilkår, der ligner strakshandel. Hvis Jutlander Bank A/S fraviger, vil det fremgå af din fondsnota. Jutlander Bank A/S anbefaler, at du limiterer dine gennemsnitsordrer, så du ikke bliver overrasket over en uheldig kursudvikling, fra du afgiver ordren, indtil kursen fastsættes. Se også beskrivelsen af limiterede ordrer under punkt Markedskurshandel En markedskurshandel er en handel i kommission, hvor Jutlander Bank A/S vælger at afregne handlen via egenbeholdningen. Markedskurshandel kan anvendes, hvis din ordre ikke kan afregnes som en gennemsnitshandel og Jutlander Bank A/S vurderer, at du kan få den bedst mulige pris ved at handle på vilkår, der ligner strakshandel. Kursen på en markedskurshandel fastsættes ud fra Best Execution, og det er altid Jutlander Bank A/S, der er din modpart i handlen. Ved en markedskurshandel kender du ikke prisen, når du afgiver ordren, som du gør ved strakshandel, og markedskurshandel er en af flere muligheder, som Jutlander Bank A/S kan vælge at handle på. Hvis der på handelstidspunktet ikke er bud og/eller udbud på Nasdaq Københavns INET handelssystem, kan Jutlander Bank A/S vælge at fastsætte kursen på baggrund af en vurdering af den bedste opnåelige kurs ud fra værdipapirets omsættelighed og det aktuelle kursniveau i markedet generelt set. Hvis vi fastsætter kursen på baggrund af en vurdering, vil dette fremgå af din fondsnota. 4.5 Kommissionshandel Handel i kommission vil sige, at Jutlander Bank A/S søger at få den bedst mulige pris for dig ud fra de handelsmuligheder, der er til rådighed for det pågældende værdipapir. Det vil sige, at handlen gennemføres som en børs- eller gennemsnitskurshandel. Jutlander Bank A/S kan også vælge at tage din ordre i kommission og fastsætte kursen på din ordre som en markedskurshandel. Kursen for handlen bliver fastsat med udgangspunkt i den kurs, som Jutlander Bank A/S har opnået eller kan opnå på markedet eller hos en anden markedsdeltager. Hvis du ikke entydigt har bestemt en anden handelstype, vil vi tage din ordre i kommission. Vi tager også ordren i kommission, hvis vi ikke kan afregne ordren som en gennemsnitshandel, Hvis du handler i kommission, kan Jutlander Bank A/S selv træde ind i handlen, det vil sige at være din modpart i handlen. Dette vil fremgå af din fondsnota. Jutlander Bank A/S kan kun træde ind som din modpart på samme vilkår, som der i øvrigt handles til i markedet. Du kan derfor ikke lide tab eller opnå fordele ved, at Jutlander Bank A/S selv træder ind i handlen. Ordrer i kommission kan deles eller samles og handles til forskellige priser hen over dagen, hvis markedet ikke giver mulighed for at afregne den fulde ordre på en gang. Dette vil i givet fald fremgå af din fondsnota Limiterede ordrer Du kan afgive ordre om køb/salg af værdipapirer, hvor du ved køb angiver en maksimal kurs og ved salg en minimumskurs. For limiterede ordrer gælder, at handelsprisen skal overholde den limiterede kurs inkl. Jutlander Bank A/S's tillæg/fradrag, før handlen vil blive gennemført. Vi vil søge at handle limiterede gennemsnitshandler i henhold til ordrebekræftelsen. Hvis vi ikke kan handle indenfor 10 børsdage på grund af markedsforhold, udløber den limiterede ordre automatisk, med mindre andet er aftalt. I undtagelsestilfælde kan ovennævnte afregningsprincipper fraviges. Undtagelsestilfælde kan blandt andet opstå i særlige markedssituationer eller i værdipapirer hvor der ikke er løbende handel. Hvis afregningsprincipperne fraviges, betragtes handlen som en kommissionshandel. Det betyder, at papiret enten handles over børsen eller på vilkår, der ligner strakshandel. Hvis vi fraviger, vil det fremgå af din fondsnota. Kan en limiteret ordre, der vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, ikke udføres straks på gældende markedsvilkår, vil Jutlander Bank A/S forsøge at udføre ordren hurtigst muligt ved straks at offentliggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markedsdeltagere, medmindre du udtrykkeligt bestemmer andet. 4.7 Strakshandel på termin eller via kurskontrakter Jutlander Bank A/S kan strakshandle på termin eller via kurskontrakt. Dette betyder, at afviklingsperioden er længere end de sædvanlige to børsdage for danske værdipapirer. Afregningskursen vil følge reglerne for strakskurser. Derudover vil der blive beregnet et terminstillæg eller et terminsfradrag. Terminstillægget/-fradraget vil blive udregnet ud fra værdipapirets direkte rente og Jutlander Bank A/S's pengemarkedsrente for den pågældende periode. Regler-værdipapirer/ Side 3 af 7 Udskrivningsdato:

4 5. Fra ordre til handel 5.1 Ordreprioritering Under kontinuerlig handel prioriteres de ordrer, som har mulighed for at blive handlet, i en bestemt rækkefølge: 1) bedste kurs 2) hvornår ordren blev lagt ind i ordrebogen 5.2 Handelsprocedure Ved aktiehandel effektueres handlerne ved, at der er ens eller overlappende kurs på købs- og salgsordrerne. Er der flere ordrer i systemet til en købskurs på eksempelvis 300 og med et samlet antal på stk., bliver der handlet stk., hvis en salgsordre på stk. til kurs 300 indlægges i systemet Indlægges en salgsordre på 100 stk. til kurs 300, handles i første omgang kun de 100 stk., og de købsordrer, der fortsat ligger i systemet, er nu reduceret til en samlet mængde på 900 stk. Den ordre, der har den bedste kurs og er indlagt først i systemet, bliver også først handlet. Der handles altid til den indlagte ordres kurs. Det vil sige, at er der en købsordre i systemet til kurs 300 og en salgsordre til kurs 290 kommer ind i systemet, da vil der matches/handles til kurs 300. Ordren forbliver i systemet indtil den på ordrebekræftelsen anførte dato. Ordrer skal afgives med limitering. Hvis du vælger en limiteret købsordre, skal du angive den kurs, som er den højeste kurs, du ønsker ordren bliver afregnet til. Hvis du vælger en limiteret salgsordre, skal du angive den kurs, som er den laveste kurs, du ønsker ordren bliver afregnet til. Jutlander Bank A/S kan afvise at medtage din ordre, hvis limiteringen afviger væsentlig fra seneste betalte kurs eller seneste slutkurs. Ordrer, der ikke følger Nasdaq Københavns regler for børshandel med hensyn til kursspring, rundes ned til nærmeste korrekte kursspring ved købsordrer og rundes op til nærmeste korrekte kursspring ved salgsordrer. En ordre kan ikke ændres, kun slettes, og kun såfremt den endnu ikke er handlet på Nasdaq København. Jutlander Bank A/S påtager sig intet ansvar for, at indlagte ordrer kan slettes. Ordrer kan kun slettes på hverdage (bankdage) mellem kl og kl Når ordren er handlet, vil den fremgå af depotbevægelserne. I tilfælde af en børspause i handlen med et papir vil en ordre i det pågældende papir blive behandlet efter proceduren beskrevet i hjælpeteksten i selvbetjenings handelsbillede. 5.3 Maksimal størrelse af risikoen for Jutlander Bank A/S Når du via selvbetjening handler direkte på Nasdaq København, er der en begrænsning på, hvor stor den samlede kursværdi af uafviklede handler og ordrer må være. En handel eller ordre vil være uafviklet indtil valørdagen. Der må i selvbetjening maksimalt være for en million kr. i samlet kursværdi i uafviklede handler/ordrer. Dog kan der træffes særskilt aftale om udvidelse af summen af uafviklede handler og ordrer. 5.4 Selvindtræde Jutlander Bank A/S kan selvindtræde i handler. Det betyder, at Jutlander Bank A/S via INET handelssystemet kan matche egne (kundens) ordrer og derved indgå en såkaldt krydset handel. Systemet favoriserer ordrer, der kan føre til krydsede handler, da tidsprioriteringen tilsidesættes. Selvindtræde vil forekomme, hvis Jutlander Bank A/S's pris på handelstidspunktet var bedst eller der ikke var bedre priser end Jutlander Bank A/S's - tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. 5.5 Jutlander Bank A/S's adgang til at annullere ordrer og handler Ordrer, der indlægges i ordrebogen, og handler, der er sammenført automatisk i eller indberettet til handelssystemet, skal afspejle det pågældende instruments aktuelle markedsværdi og udgøre reelle ordrer og handler. Aktuel markedsværdi for handler er kurser, der ved en samlet vurdering afspejler den aktuelle kursfastsættelse af det pågældende instrument. Ved vurdering af den aktuelle markedsværdi skal der bl.a. tages hensyn til ændringer i kursfastsættelsen i løbet af den pågældende børsdag, ændringer i kursfastsættelsen af instrumentet på tidligere børsdage, instrumentets volatilitet og generelle ændringer i kursfastsættelsen af sammenlignelige instrumenter og, hvor det er relevant, andre specifikke vilkår for den pågældende handel. En ordre afspejler ikke den aktuelle markedsværdi, hvis den er indlagt i ordrebogen med en kurs, der hvis ordren sammenføres automatisk, helt åbenbart fører til en handel, der ikke afspejler den aktuelle markedsværdi. Ordrens gyldighed skal tages i betragtning, når markedsværdien vurderes. Jutlander Bank A/S har ret til at annullere ordrer og handler, der ikke afspejler instrumentets aktuelle markedsværdi. Jutlander Bank A/S påtager sig intet ansvar eller nogen forpligtelse overfor kunden for, at ordrer og handler, der kan annulleres, vil blive annulleret. Regler-værdipapirer/ Side 4 af 7 Udskrivningsdato:

5 Nasdaq København kan bestemme, at ordrer, der ikke opfylder ovenstående eller må betragtes som forsøg på kursmanipulation, skal betragtes som værende ugyldige og derfor skal slettes fra ordrebogen. Og at handler, der ikke opfylder ovenstående eller må betragtes som forsøg på kursmanipulation, skal betragtes som værende handler, der ikke kan opdatere seneste betalte kurs. 5.6 Nasdaq Københavns adgang til at annullere handler Hvor dette kræves for at sikre markedsintegriteten, eller hvor der foreligger særlige forhold, kan Nasdaq København annullere en handel. Om særlige forhold betragtes en fejl, hvorom der ikke kan herske tvivl, eller et uheld, der er forårsaget af en teknisk eller manuel fejl på børsen, hos Jutlander Bank A/S eller hos kunden, en væsentlig og uomtvistelig overtrædelse af lov eller forskrift eller Nasdaq Københavns regelsæt eller tekniske forstyrrelser i handels- og/eller clearingsystemerne, som Jutlander Bank A/S ikke er herre over. 5.7 Handel med værdipapirer noteret på GXG Markets GXG Markets er en autoriseret markedsplads og er under tilsyn af Finanstilsynet. Her kan du også handle til den kurs, som Jutlander Bank A/S kan opnå på handelsdagen under hensyntagen til tid, mængde og andre handelsvilkår i det hele taget. Jutlander Bank A/S er også her forpligtet til at leve op til sædvanlig god og faglig standard og til at tilgodese dine interesser. Handel på GXG Markets er som udgangspunkt altid handel i kommission. 6.0 Fondsnota 6.1 Fondsnota/bekræftelse Når Jutlander Bank A/S på kundens vegne har udført en ordre, vil Jutlander Bank A/S hurtigst muligt give kunden de væsentligste oplysninger om udførelsen. I den forbindelse forbeholder Jutlander Bank A/S sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis kunden er kategoriseret som detailkunde, vil Jutlander Bank A/S sende kunden en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen, eller hvis Jutlander Bank A/S modtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen, med mindre kunden har fået en nota direkte fra tredjemand. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom forbeholder Jutlander Bank A/S sig ret til at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. Hvis Jutlander Bank A/S modtager ordrer fra en detailkunde i forbindelse med andele i kollektive investeringsforeninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, vil Jutlander Bank A/S enten sende kunden afregningsnotaer, eller give kunden oplysninger om ordrens udførelse mindst hver sjette måned. Jutlander Bank A/S vil på anmodning fra kunden tillige give oplysninger om ordrens status. Jutlander Bank A/S vil angive handelsstedet på din fondsnota, hvis dette er muligt og relevant. I situationer, hvor Jutlander Bank A/S ikke har mulighed for at angive oplysninger om tidspunkt og handelssted, idet Jutlander Bank A/S ikke har modtaget oplysninger fra tredjemand, vil Jutlander Bank A/S undlade at give oplysning herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. I andre tilfælde angives handelsstedet som OTC. Det vil være tilfældet, når en ordre helt eller delvist udføres via Jutlander Bank A/S's eget system og med denne som modpart. Ligeledes anvendes koden OTC i situationer, hvor Jutlander Bank A/S anvender en anden værdipapirhandler til at udføre handlen via dennes system og med denne som modpart, men hvor der ikke er tale om videreformidling, idet Jutlander Bank A/S påtager sig ansvaret for, at handlen gennemføres bedst muligt. Ved videreformidling af en kundes ordre fra Jutlander Bank A/S til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregningsnotaen af, hvordan denne anden værdipapirhandler udfører ordren. Det handelssted, som angives ved videreformidling, er det, hvor ordren rent faktisk udføres som sidste led i handelskæden. 6.2 Indsigelse vedrørende fondsnotaer Eventuelle indsigelser mod indholdet af kundens fondsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og kunden bør omgående underrette Jutlander Bank A/S, hvis fondsnotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Jutlander Bank A/S ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis kunden havde henvendt sig i tide. 7. Kursmanipulation Enhver form for kursmanipulation eller forsøg herpå vil medføre øjeblikkelig lukning af adgangen til børshandel og vil blive indberettet til Nasdaq København og Finanstilsynet. Nasdaq København og Finanstilsynet kan anmelde forholdet til politiet. Det er ikke tilladt at indlægge ordrer, der hver for sig eller samlet har det formål at påvirke kursdannelsen i handelssystemet, som er uden kommercielt formål eller som har det formål at forsinke eller forhindre andres adgang til handelssystemet. Du må ikke i nogen form offentliggøre eller på anden vis videregive kurser og/eller anden markedsinformation fra handelssystemet. Regler-værdipapirer/ Side 5 af 7 Udskrivningsdato:

6 8. Handel med værdipapirer noteret på udenlandske børser Udenlandske værdipapirer kan kun handles som kommissionshandler. Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer bliver fastsat ud fra valutaspotkursen på handelstidspunktet inkl. Jutlander Bank A/S's tillæg/fradrag, medmindre andet er aftalt. 9. Handel med unoterede værdipapirer Handel med unoterede værdipapirer er altid kommissionshandel. 10. Ordreudførelsespolitik Jutlander Bank A/S's ordreudførelsespolitik fremgår af særskilt bilag. 11. Priser/gebyrer Når du handler værdipapirer, betaler du en kurtage til Jutlander Bank A/S. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Afhængig af handelstype kan der forekomme tillæg eller fradrag til kursen. Kurtage, tillæg, fradrag og evt. andre omkostninger fremgår af din fondsnota. De aktuelle priser/gebyrer fremgår af Jutlander Bank A/S's til enhver tid gældende prisliste. 12. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling og levering af handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, anden børsdag efter handelsdagen. Afviklingsdagen er samtidig valørdag/ rentedato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst i Jutlander Bank A/S. Jutlander Bank A/S leverer værdipapirer, som du har købt, på betingelse af, at du betaler afregningsbeløbet på afviklingsdagen. Jutlander Bank A/S afregner beløb for værdipapirer, som du har solgt, på betingelse af, at Jutlander Bank A/S får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På afviklingsdagen må der ikke være registreret rettigheder over de værdipapirer, der strider mod salget - eksempelvis pantsætning eller købte værdipapirer, du endnu ikke kan disponere over. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen på grund af, at du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer du risikoen for, at den part, som Jutlander Bank A/S har handlet med, kan betale eller levere. Jutlander Bank A/S henviser i øvrigt til vores Regler for opbevaring af værdipapirer i depot. 13. Sammenlægning af ordrer Kundeordrer eller transaktioner kan lægges sammen, når Jutlander Bank A/S udfører ydelser for dig. Det sker eksempelvis, når størrelsen på kundeordrerne ikke harmonerer med omsætningen på det relevante marked. Det vil derfor typisk være til din fordel. Jutlander Bank A/S sikrer, at ordrerne lægges sammen, så de ikke skader efterfølgende ordrer. 14. Handel med pensionsmidler /-depoter Du skal specielt være opmærksom på reglerne om anbringelse af pensionsmidler, når du handler værdipapirer. Reglerne går ud på, at du maksimalt må placere 20 % af din pensionsordnings værdi i aktier, ansvarlig kapital mv. udstedt af samme selskab. Overskrider du denne grænse på købstidspunktet medfører det jf. lovgivningen, at din pensionsopsparing mister sin skattemæssige status. Den skal i så fald ophæves, og du skal betale afgift til staten. Et beløb svarende til det efter pensionsbeskatningsloven maksimale tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning kan dog altid placeres i ét selskab. 20 % reglen gælder dog ikke for følgende værdipapirer: obligationer, herunder indeksobligationer, skatkammerbeviser og statsgældsbeviser, erhvervsobligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller børsnoterede andre EU/EØS-lande investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger, specialforeninger og erhvervsudviklingsforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger Vi skal gøre opmærksom på, at der på pensionskontoen skal være tilstrækkeligt indestående til betaling af den årlige pensionsafkastbeskatning (PAL) i januar måned. Ved selvbetjening foretages en systemmæssig beregning på, om anbringelsesbestemmelserne overholdes, men denne må alene betragtes som vejledende. Vejledende betyder, at handler, der ikke overholder reglerne, i visse tilfælde alligevel kan gennemføres handler, der er i overensstemmelse med reglerne, i visse tilfælde alligevel kan blive afvist Jutlander Bank A/S påtager sig derfor intet ansvar for, om anbringelsesreglerne overholdes, når der handles via selvbetjening - Regler-værdipapirer/ Side 6 af 7 Udskrivningsdato:

7 ansvaret er alene dit eget, og du bærer selv risikoen, hvis det sker. Jutlander Bank A/S anbefaler i øvrigt, at du søger rådgivning, hvis du er i tvivl om ovenstående. 15. Navnenotering Jutlander Bank A/S navnenoterer som udgangspunkt alle danske aktier og investeringsbeviser. Hvis du ikke ønsker dette, skal du aktivt vælge navnenotering fra, når du afgiver ordren. Du kan ikke navnenotere aktier og investeringsbeviser ved handel med aktier noteret på udenlandske børser. 16. Behandling af personoplysninger I forbindelse med handel af værdipapirer indsamler og behandler Jutlander Bank A/S personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel eller yde investeringsrådgivning. Jutlander Bank A/S kan videregive oplysninger til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. 17. Optagelse af telefonsamtaler For at betjene dig korrekt kan Jutlander Bank A/S vælge at optage telefonsamtaler om handel med finansielle instrumenter. 18. Risiko Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab. Du accepter at være bekendt med, at investering i finansielle instrumenter indebærer risiko for tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af de finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Jutlander Bank A/S er uden ansvar for eventuelle tab på handler. Du er selv ansvarlig for tab, der måtte følge af handler, også selv om du har indgået handlerne efter rådgivning fra Jutlander Bank A/S. Jutlander Bank A/S er uden ansvar for skattemæssige konsekvenser for dig af handler, som du har indgået. Jutlander Bank A/S opfordrer dig i den forbindelse til at gøre dig bekendt med disse, eventuelt ved at søge revisorbistand. 19. Force majeure Jutlander Bank A/S påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i i forbindelse med udførelsen af en opgave for Jutlander Bank A/S. Tilsvarende gælder skade, der skyldes en børs, clearing-/værdipapircentral eller lignende institutter. 20. Opsigelse Jutlander Bank A/S forbeholder sig ret til at opsige din selvbetjeningsadgang til børshandel uden varsel. Du kan dog fortsat have adgang til øvrige muligheder i selvbetjening. 21. Ændringer til disse retningslinier Jutlander Bank A/S kan ændre "Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer" uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Jutlander Bank A/S kan ændre "Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer", med varsel i overensstemmelse med Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser eller forskrifter i lov eller anden offentlig regulering. Du kan altid få de nyeste vilkår i Jutlander Bank A/S eller på Jutlander Bank A/S's hjemmeside. 22. Andre regler Ud over nærværende regler for handel med værdipapirer henvises til Jutlander Bank A/S's Almindelige forretningsbetingelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Ordreudførelsespolitik Interessekonfliktpolitik - i det omfang, de ikke er fraveget i nærværende regler. Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, har givet Jutlander Bank A/S tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Regler-værdipapirer/ Side 7 af 7 Udskrivningsdato:

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende betingelser gælder, når du handler værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter gennem Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder for handel med værdipapirer.

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse Sydbanks politik for ordreudførelse 1. Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan Sydbank håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig det efter omstændighederne bedst mulige resultat

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere