Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred"

Transkript

1 Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360

2 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit A) 361

3 Delområde 5 - Boligområder og offentlige områder Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger B 5.1 Dalby nord Åben-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere, samt institutionsformål. 30 1½ 8,5 m Fremtidig byzone. Området overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægning. Området udgør den gamle landsbykerne og ny- og ombygninger skal tilpasses den oprindelige karakteristiske bebyggelse. Med lokalplanlægning skal det sikres at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger skal bevares og ikke må ændres uden byrådets Beplantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer må ikke ændres eller fjernes uden byrådets B 5.2 Dalby syd Åben-lav bolig med mulighed for 30, dog 40 for 1½ 8,5 m Fremtidig byzone. Området tilhørende kollektive anlæg til eksisterende overføres til byzone i forbin- brug for områdets beboere, samt tæt-lav delse med lokalplanlægning. institutionsformål. B 5.3 Smedeparken Tæt-lav bolig med fælleshus 40 1½ 8,5 m Fremtidig byzone. Området overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægning. B 5.4 Åben-lav bolig og tæt-lav bolig. 30 for åben- 1½ 8,5 m Fremtidig byzone. Området ved Krogstrupvej lav og 40 for overføres til byzone i forbin- tæt-lav delse med lokalplanlægning. B 5.6 ved Østergårdsvej B 5.7 Solbakke Øst Åben-lav bolig. 30 1½ 8,5 m Fremtidig byzone. Området overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægning. Fremtidig byzone. Området overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægning. D 5.1 ved Solbakkeskolen Offentlig og privat service såsom skole, institutioner, idrætsområde og lign. 30 2½ 8,5 m Del af området er fremtidig byzone og en lille del er byzone. Fremtidig byzone overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægning. 362

4 Delområde 5 - Erhvervs- og håndværksområder 5 Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger E 5.1 Dalby nord Erhverv såsom lettere håndværks-, fremstillings-, service- og lagervirksomhed, kontor og liberalt erhverv. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m ,5 m Fremtidig byzone. Området overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægning. Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygningshøjde end de 8,5 m. Der må ikke etableres boliger og eksisterende boliger må ikke udvides. Klasse 1-4 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering H 5.1 Bolig- og erhverv. 30 ved boliger 1½ 8,5 m Fremtidig byzone. Området Håndværksområde Lettere erhverv såsom hånd- og 45 ved overføres til byzone i forbin- ved Solbakkevej værks-, service- og lagervirk- anden bebyg- delse med lokalplanlægning. somhed, samt kontor og liberalt gelse erhverv. Klasse 1-4 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. Butiksareal til salg af egne pro- zonering dukter maks. 50 m2. H 5.2 Bolig- og erhverv. 30 ved boliger 1½ 8,5 m Fremtidig byzone. Området Håndværksområde Lettere erhverv såsom hånd- og 45 ved overføres til byzone i forbin- Dalby nord værks-, service- og lagervirk- anden bebyg- delse med lokalplanlægning. somhed, samt kontor og liberalt gelse erhverv. Boliger kan kun lokaliseres iht. zoneringskortet. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 50 m2. Klasse 1-3 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. zonering 363

5 Zoneringskort for E 5.1, H 5.1 og H 5.2 i Dalby 364

6 Delområde 5 - Landsbyer og landområder Krogstrup (kortudsnit B) Kyndby (kortudsnit C) 366

7 5 Kyndby Huse (kortudsnit D) 367

8 Vellerup og Vellerup Sommerby (kortudsnit E) 368

9 5 kort side 251 Ferslev (kortudsnit F) 369

10 Venslev (kortudsnit G) Renseanlæg ved Vejleby (kortudsnit H) Vejleby (kortudsnit I) 370

11 5 S 5.2 S 5.2 Venslev Huse (kortudsnit J) 371

12 Dalby Huse (kortudsnit K) 372

13 5 Vindmølleområde ved Dalby (kortudsnit L) Vindmølleområde ved Svanholm (kortudsnit M) 373

14 Delområde 5 - Landsbyer Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger LB 5.1 Kyndby Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets landsbypræg. 30 1½ 8,5 m Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets Ved udstykning og lokalplanlægning skal der tages hensyn til kirkens nærvirkning og indsigtszone. Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets 374

15 5 Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger LB 5.2 Kyndbyhuse Landsby. Boligområde med tilhørende friarealer, idrætsanlæg, institutioner, fælleshus, tekniske anlæg, servicefunktioner og lignende, som naturligt knytter sig til boligområdet. 30 1½ 8,5 m Særlig landsby. Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets 375

16 Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger LB 5.3 Krogstrup Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets landsbypræg. 30 1½ 8,5 m Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets særlige godkendelse LB 5.4 Vellerup Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets bevaringsværdige landsbypræg. Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets 30 1½ 8,5 m Særlig landsby. Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets 376

17 5 Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger LB 5.5 Ferslev Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets bevaringsværdige landsbypræg. 30 1½ 8,5 m Særlig landsby. Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets 377

18 Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger LB 5.6 Vejleby Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets bevaringsværdige landsbypræg. 30 1½ 8,5 m Særlig landsby. Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets LB 5.7 Venslev Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets landsbypræg. Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets 30 1½ 8,5 m Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets 378

19 5 Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger LB 5.8 Røgerup Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets landsbypræg. 30 1½ 8,5 m Lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets 379

20 Delområde 5 - Rammeområder i landområdet Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger LD 5.1 Renseanlæg Renseanlæg og oplag. Området friholdes for bebyg- ved Vejleby gelse udover enkelte bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse til rensningsanlæg. LD 5.2 ved Ferslev Offentlig og privat service såsom 30 for boliger 1½ 8,5 m Området skal forblive i land- Skole skole, institution, kirke, kirke- og 45 for anden zone. gård. Herudover eksisterende bebyggelse boliger og landbrug. LE 5.1 Kyndbyværket Erhvervsområde herunder kraft- For erhvervs- Erhvervsbyg- Området skal forblive i land- værk med tilhørende bygninger, bygninger geri maks. zone. tekniske anlæg, lager, aske/ maks. 50 % af 60 m, dog slagge/asbest-depot, tankanlæg, grundarealet, kan ma- Ved eventuel opførelse af vandværk, renseanlæg, havnefa- som beregnes steanlæg, demonstrationsmøller jf. ciliteter. Herudover søsportsakti- som det sam- skorstene VVM-tillægget om to demon- viteter og primitiv lejrplads. lede matrikule- og lignende strationsmøller ved Kyndby rede areal. tekniske (2005) skal bestemmelserne i anlæg gives VVM-tillægget og i retnings- den teknisk linje overholdes fornødne højde. Klasse 1-6 iht. zoneringskort, se de generelle rammer vedr. Tankanlæg zonering maks. 30 m. LE 5.2 Venslev Erhverv såsom industri, hånd- 50. Det bebyg- 12,5 m Området skal forblive i land- værks-, værksteds-, service- gede areal må zone. og lagervirksomhed, samt ikke overstige administration i tilknytning til 33% af grund- Der må ikke etableres boliger. erhvervet. arealet. Klasse 1-5 iht. zoneringskort, Butiksareal til salg af egne pro- se de generelle rammer vedr. dukter maks. 100 m2. zonering Butik til pladskrævende udvalgsvarer. LF 5.1 Idrætsområde Fritidsområde, herunder idræts- 1 Området skal forblive i land- i Ferslev plads, parkering og klubhus. zone. Området skal friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse til det pågældende formål. 380

21 5 Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger LF 5.2 Fritidsområde herunder rekrea- Områderne sikres som natur- Hammergården tivt formål af regional karakter. områder. Der kan etableres bygninger og anlæg til opfyldelse af ovennævnte formål. LF 5.3 Fritidsområde herunder Området skal friholdes for ved Vellerup Vig campingplads med tilhørende bebyggelse, bortset fra enkelte faciliteter samt offentlig strand- bygninger, som er nødvendige opholdsplads mv. for områdets anvendelse til det pågældende formål. LH 5.1 Bolig- og erhverv. 30 ved boliger 1½ 8,5 m Området skal forblive i land- Håndværksområde i Lettere erhverv såsom hånd- og 45 ved zone. Venslev værks-, værksteds-, service- og anden bebyg- lagervirksomhed, samt admi- gelse Boliger kan kun lokaliseres iht. nistration i tilknytning til de zoneringskortet. nævnte erhverv. Klasse 1-3 iht. zoneringskort, Butiksareal til salg af egne pro- se de generelle rammer vedr. dukter maks. 50 m2. zonering Delområde 5 - Øvrigt landområde LL 5.0 Anvendelsen fastlægges primært Boligbebyg- Boligbebyg- Etablering af bebyggelse og Landområdet i til jordbrugsformål (landbrug, gelse maks. gelse maks. anlæg i det åbne land skal ske område 5 gartneri og skovbrug). 1½ 8,5 m i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og de beskrevne beskyttelsesinteresser. Der må primært opføres og indrettes bebyggelse og anlæg, der er nødvendige for jordbrugserhvervet samt boliger for indehavere og ansatte i jordbruget. Der åbnes mulighed for placering af fritidsaktiviteter, der efter byrådets skøn kan indpasses i landområderne. 381

22 Zoneringskort for LE 5.1 ved Kyndbyværket 382

23 5 Zoneringskort for LE 5.2 og LH 5.1 i Venslev 383

24 Delområde 5 - Sommerhusområder Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger S 5.1 Dalby Huse S 5.2 ved Rendebæk Strand/ Venslev Strand S 5.3 Kløvertoften ved Vejleby S 5.4 Hammertoften S 5.5 Vellerup Sommerby Sommerhusområde samt bebyggelse til offentlige formål såsom fællesanlæg og service for området. Sommerhusområde samt bebyggelse til offentlige formål såsom fællesanlæg og service for området. Sommerhusområde samt bebyggelse til offentlige formål såsom fællesanlæg og service for området. Sommerhusområde samt bebyggelse til offentlige formål såsom fællesanlæg og service for området. Sommerhusområde samt bebyggelse til offentlige formål såsom fællesanlæg og service for området m Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse ønskes fastholdt m Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse ønskes fastholdt m Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse ønskes fastholdt m Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse ønskes fastholdt m Områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse ønskes fastholdt V 5.1 Vindmøller ved Vindmølleområde til placering Navhøjde Landzone. Kyndbyværket af en gruppe vindmøller med max. 45 m. tilhørende transformere mv. Er opstillet [400 kw]. Indenfor en radius af 4 x møllernes totalhøjde må der ikke planlægges for støjfølsom anvendelse De eksisterende møller kan ikke genopføres eller udskiftes. 384

25 Delområde 5 - Vindmøller 5 Rammenavn Anvendelse bebyggelses % etage højde Bemærkninger V 5.2 Vindmølleområde til store Totalhøjde Landzone Vindmølleområde vindmøller. maks. 45 m ved Dalby Inden for vindmølleområdet kan der maks. opstilles 1 mølle Området kan først udnyttes når den eksisterende husstandsmølle er nedtaget. Indenfor en radius af 4 x møllernes totalhøjde (eksisterende og planlagte møller) må der ikke planlægges for støjfølsom anvendelse. V 5.3 Vindmølleområde til store Totalhøjde Landzone Vindmølleområde vindmøller. minimum ved Svanholm 100 m og Inden for vindmølleområdet maksimum kan der maks. opstilles m møller Området kan først udnyttes når de 2 eksisterende vindmøller er nedtaget. Indenfor en radius af 4 x møllernes totalhøjde (eksisterende og planlagte møller) må der ikke planlægges for støjfølsom anvendelse. 385

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2016 OKTOBER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund.. 3 Tilladelse til brug af Aarhus Kommunes

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere