En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora"

Transkript

1 En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

2 HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger og daghøjskoler, som fordeler sig over hele landet. Fora tilbyder folkeoplysende kurser, aktiviteter og oplevelser, der giver alle mulighed for værdifuld læring med mening. Vi tror på fællesskabet - både lokalt og internationalt. Vores kurser og aktiviteter dækker eksempelvis kreative håndværk, sundhed og bevægelse, musik og kunst, sprogundervisning og kulturkendskab samt foredrag og debatarrangementer. Vi vil skabe sociale rum til kreativitet og læring i fællesskab, hvor man engagerer sig og tager ansvar. Vi ønsker en folkeoplysning, der skaber forandring i samfundet ved til stadighed at være relevant og fundamentalt vigtig for den enkelte og vores fællesskab. Debat kombineret med kreativt håndværk på Folkemøde

3 Ekstraordinært landsmøde FORDELE VED AT VÆRE EN DEL AF FORA Hvis I er en forening, der arbejder med folkeoplysende aktiviteter, kan I med fordel melde jer ind i Fora. Som medlem af Fora bliver I en del af et folkeoplysende fællesskab, og får derved let adgang til inspiration, erfaringsudveksling og netværk med Foras andre foreninger. Som medlem kan I få råd og vejledning fra sekretariatets konsulenter, og I kan hente inspiration på nogle af de kurser og workshops, vi afholder i løbet af året. I får adgang til økonomisk støtte via vores puljer, hjælp til administration, lønkørsel, synliggørelse og markedsføring og meget mere i forhold til at drive og udvikle jeres forening. MEDLEMSKAB Ønsker I at blive medlem så besøg eller ring til os på tlf.:

4 Workshop for kommunikationsudvalget om Foras identitet og logo. AKTIV I LANDSFORBUNDET Bestyrelsesmedlemmer, skoleledere eller undervisere i en forening, der er medlem af Fora, har mulighed for at øve indflydelse via styrelsen eller i et af Foras udvalg. Foras øverste myndighed er landsmødet, der normalt afholdes en gang om året i foråret. På landsmødet vælger de delegerede formandskab og styrelse, der fungerer et et år ad gangen. Styrelsen nedsætter en række udvalg, der har hvert deres arbejdsområde. Forretningsudvalget skal blandt andet sikre, at styrelsen får det rette grundlag til at træffe beslutninger på. Derudover holder udvalget øje med Foras økonomiske udvikling. Fora har et puljeudvalg, som har til opgave at udvikle, hvilke former for støtte foreningerne kan søge, samt stå for behandlingen af indsendte ansøgninger. Foras kursusudvalg sikrer, at Foras egen efteruddannelsestilbud og kursusvirksomhed løbende bliver udviklet og svarer til behovene. Kommunikationsudvalget er med til at udvikle Foras kommunikation og fungerer som redaktionsgruppe for medlemsmagasinet Fora Magasinet. Foras internationale udvalg virker som inspirator og udvikler af de internationale dimensioner i Foras aktiviteter. Den daglige drift i Fora og servicen af medlemsforeningerne varetages af sekretariatet, der er beliggende i København.

5 VI STØTTER FORAS FORENINGER ØKONOMISK Foreniger, der er en del af Fora, har mulighed for at søge støtte til projekter, der udvikler foreningen, aktiviteter, lærere, ledere eller bestyrelsesmedlemmer. I kan altid kontakte os og få hjælp og gode råd, hvis I har en idé, I vil søge om støtte til. Fora har flere puljer, som kan hjælpe jeres forening: Udviklingspuljen giver støtte til udviklingsprojekter i bred forstand. Projekterne skal have til formål at synliggøre eller udvikle foreningen og dens aktiviteter. Pulje for undervisningsmateriel og computere støtter indkøb af forskellige former for undervisningsmateriel, redskaber, værktøjer m.m. Der kan også søges om støtte til computer til administrationsbrug. Uddannelsespuljen giver støtte til deltagelse i efter- og videreuddannelse, som ikke udbydes af Fora. Støtten kan gives til alle, der er tilknyttet foreningen (skoleleder, bestyrelse og undervisere), så længe kurset understøtter deres funktion i foreningen. Der gives desuden støtte til Foras underviseres deltagelse i kurser under Fagkursus. Se mere på Fora støtter derudover opstart af helt nye foreninger med vores pulje til foreningshjælp, ligesom vi træder til med hjælp til fortsat drift, hvis foreningen kommer i krise. Samarbejde mellem lokal forening og lokal folkeskole

6 Fleksibelt tilrettelagt madlavningshold for enlige, ældre mænd VI KAN LETTE HVERDAGEN Medlemmer af Fora kan få hjælp til administration, hvis der er behov for det i foreningen. Hjælpen er betalt via kontingentet. Fora tilbyder alle medlemsforeninger hjælp til lønkørsel. Foreninger, som har mulighed for selv at ordne løn, tilbydes hjælp til opstart og kørsel med lønbehandlingsprogrammet Danløn. Foreninger, som ikke har mulighed for selv at ordne løn, tilbydes gratis lønkørsel. Kontakt Foras sekretariat for flere oplysninger eller send en mail til: DOFO er vores administrationsprogram til foreningerne. Gennem DOFO kan man holde styr på kurser, kursister, undervisere, lokaler, tilskudsregnskab og meget mere. DOFO er gratis for Foramedlemmer. Vi udbyder løbende kurser i brugen af DOFO. Summa Summarum er vores regnskabsprogram, som også er gratis for vores medlemmer at benytte. Der afholdes løbende kurser i brugen af det. Alle foreninger og skoler med folkeoplysning eller anden virksomhed med ansatte skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for de ansatte (lønnede og ulønnede). Medlemmer af Fora får gratis Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig) og Erhvervsansvarsforsikring (ikke lovpligtig). Forsikringerne dækker lønnede og frivillige, ulønnede hjælpere.

7 Hos Fora kan skoleledere få hjælp til administration af aftenskolen Foras foreninger kan tegne billige løsøre- og bygningsforsikringer gennem forsikringsselskabet ALKA. Ved tegning af bygningsog/eller løsøreforsikring medfølger automatisk en gratis udstillingsforsikring. Fora har indgået en fælles aftale med Copydan for alle interesserede foreninger i Fora. Hvis en forening ønsker at være en del af den fælles aftale, betales et mindre beløb til Copydan, og så kan foreningen og dens undervisere lave uddelingskopier til kursister og andre. Fora har flere forskellige indkøbsaftaler, hvor foreningerne kan få rabat på serviceydelser som telefoni, kopimaskiner o.a. Derudover kan foreningerne opnå rabatter på indkøb af computerudstyr og software. Gennem Fora kan I tilbyde jeres deltagere at betale kursusgebyr mv. med Dankort over nettet. Løsningen er integreret med administrationsprogrammet DOFO, således at deltagere både kan tilmelde sig og betale i samme arbejdsgang over nettet. Læs mere om Fora på Følg os på Facebook: forafolkeoplysning

8 FÅ NY VIDEN & INSPIRATION Fora afholder løbende kurser og tilbyder efteruddannelse samt inspirationsdage for medlemsforeninger. Fora tilbyder flere forskellige administrationskurser. Først og fremmest afholdes en række kurser i ledelse af en aftenskole for både skoleledere og bestyrelsesmedlemmer. Kurserne er en lille, solid lederuddannelse. Desuden afholdes kurser i fx administrationssystemet DOFO, hjemmesidekurser m.m. Hvert år afholder Fora en Workshopdag, hvor medlemmerne får ny viden og inspiration. Desuden er det en god mulighed for at netværke med de øvrige deltagere. På det årlige landsmøde bestræber sekretariatet sig på, at der ved siden af det formelle landsmøde arrangeres foredrag og workshops, der giver deltagerne brugbar inspiration og viden. Fora har en omfattende og helt unik kursusvirksomhed for undervisere i håndværksfag, der hedder Fagkursus. Se mere på Følg Fagkursus på Facebook: fagkursuskrea Foras landsmøde. Her afholdt i kulturhuset Fængslet i Horsens

9 VI TILBYDER RÅD & VEJLEDNING Sekretariatets konsulenter står til rådighed, hvis medlemmerne har behov for sparring, råd eller vejledning. Konsulenterne kommer også gerne ud på foreningsbesøg. Det er gratis, når man er medlem af Fora. ForeningsUdviklingsSamtaler (FUS) er et tilbud til foreningerne om besøg af en af Foras konsulenter til et møde med foreningens bestyrelse. Ved et FUS-besøg får sekretariatet oplysninger om, hvad der sker i foreningen, og foreningen får oplysninger om, hvad de kan få af hjælp i Fora. Og der bliver talt om de udfordringer, der ligger foreningen på sinde. I er meget velkomne til selv at invitere en konsulent til et besøg, hvis I har behov. Det kunne f or eksempel være en god introduktion til en ny bestyrelse, men I kan også få hjælp til udvikling af bestyrelsesarbejdet, udvikling af jeres aktiviteter eller udvikling af jeres markedsføring. Hjemmesiden indeholder mange relevante oplysninger. Her kan du finde stort set alle oplysninger om at drive en forening. Her er forklaringer på og gode råd til, hvordan man administrerer, markedsfører og aflønner. Her kan du se, hvem der sidder i Foras styrelse, hvad den gældende lønsats for undervisere er, hvordan man søger Foras puljer, hvornår de næste kurser afholdes og meget mere. Foras medlemsblad Fora Magasinet sendes til alle skoleledere, formænd og bestyrelsesmedlemmer i Foras foreninger. Medlemsbladet informerer og inspirerer. Bladet er gratis og udkommer fire gange årligt. Alle bestyrelser i Foras foreninger modtager nyheder og orientering fra Fora. Vores nyhedsbrev indeholder information om fx kurser, om evt. lovgivningsændring relevant for foreninger og aftenskoler, info om tilskudsordninger mv. Vi anbefaler, at mindst én i hver forening modtager og læser disse nyheder. Konsulentbesøg hos medlemsforening

10 VI HJÆLPER MED SYNLIGHED Vi kan hjælpe med markedsføring, vi tilbyder hjælp og rådgivning til god kommunikation, presse, hjemmesider og sociale medier. Fora har udviklet hjemmesidesystemet Foraweb, som er nemt at bruge og gratis for alle Foras foreninger. Der afholdes løbende gratis kurser i brugen af hjemmesidesystemet, ligesom I kan få råd og vejledning til opbygning af jeres side. Foreningen kan få oprettet et mail-alias på domænet fora.dk. Det betyder, at en adresse eksempelvis kan være Ud over at være nem at forbinde med foreningen, bliver alle s, der sendes til adressen, tjekket for spam og virus. Vi anbefaler, at man benytter vores tilbud frem for at benytte f.eks. en hotmail-adresse som hovedkontakt til foreningen. Fora har indgået en aftale med PostDanmark om rabat på husstandsomdeling af kursuskataloger. Det betyder, at jeres forening kan få stor rabat på at få omdelt jeres kursuskatalog med posten. Der skal dog omdeles mindst eks. Har jeres forening behov for hjælp til at oprette en profil på fx Facebook, Twitter eller Pinterest, hjælper vi jer gerne med det. De sociale medier kan være en god og billig måde at udbrede kendskabet til jeres forening. Vi sætter folkeoplysning til debat til Folkemøde på Bornholm

11 NYE INITIATIVER, UDSYN & SAMARBEJDE Fora udfordrer vanetænkning og sætter vores fag i nye sammenhænge. Det er vigtigt, at foreningernes aktiviteter har mulighed for at udvikle og tilpasse sig behovene i samfundet. Fora søger løbende at afdække behov og iværksætte projekter, der på forskellig vis udvikler undervisningsmetoder eller fag. Vi giver plads og støtte til initiativet. Derfor vil du se os udvikle nye undervisningsformer og bruge ny viden, ny teknologi og nye omgangsformer. Dette sker ofte i samarbejde med både foreningerne og eksterne partnere. Flere af vores medlemmer arbejder med internationale projekter, hvor viden og kunnen bliver udvekslet på tværs af landegrænser. Du kan læse mere om disse projekter på vores hjemmeside. Fora har et Danida-støttet udviklingsprojekt i Uganda

12 KONTAKT Fora sekretariat Gammel Kongevej 39G, 1. sal 1610 København V mail: tlf.: Læs mere om Fora på Følg os også på Facebook.com/forafolkeoplysning

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING PERSONLIGE ERFARING SOCIALE FAGLIGE INDHOLD HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? side 3 SKAB DIN UDVIKLINGSPLAN side 4 Kend dine kompetencer

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere