For informationer som ikke fremgår af dette tillæg, henvises til instruktionsbogen, som dette tillæg er vedlagt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For informationer som ikke fremgår af dette tillæg, henvises til instruktionsbogen, som dette tillæg er vedlagt."

Transkript

1 F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C

2 I dette tillæg beskrives, hvordan den mekaniske gearkasse med elektronisk COMFORT-MATIC-styring i Fiat Ducato anvendes. For korrekt anvendelse af gearkassen skal man læse hele dette tillæg, så man fra starten bliver bekendt med, hvordan gearkassen betjenes korrekt. For informationer som ikke fremgår af dette tillæg, henvises til instruktionsbogen, som dette tillæg er vedlagt.

3 INDHOLD GEARKASSE COMFORT-MATIC... 3 KLAR TIL AT KØRE... 3 FUNKTIONSMÅDER... 4 KONTROLLAMPER OG MEDDELELSER SLÆBNING AF BILEN UDSKIFTNING AF SIKRINGER VEDLIGEHOLDELSESPLAN KONTROL AF VÆSKESTANDE LUFTFILTER MOTORKODER KARROSSERIVERSIONER PRÆSTATIONER TRANSMISSION PÅFYLDNINGSDATA BRÆNDSTOFFORBRUG / CO 2 -EMISSIONER

4 GEARKASSE COMFORT-MATIC Bilen er udstyret med mekanisk gearkasse med elektronisk styring kaldet COM- FORT-MATIC, der giver mulighed for to forskellige funktionsmåder: MANUEL og AUTO. Gearkassen består af en traditionel mekanisk transmission udstyret med stang A-fig. 1, hvortil der er tilføjet en elektronisk styret elektrohydraulisk anordning, der automatisk styrer kobling og gearindsættelse. fig. 1 fig. 2 F0N0350m F0N0351m KLAR TIL AT KØRE MANUEL FUNKTIONSMÅDE VIGTIGT! For korrekt brug af systemet anbefales det udelukkende at bruge højre fod til at træde på pedalerne. Træd på bremsepedalen. Start motoren. Flyt gearstangen mod + (højere gear) fig. 1 for at sætte i første gear (hvis den flyttes fra N eller R sættes stangen blot i midterposition) eller i R fig. 2 for at indsætte bakgear. Slip bremsepedalen, og træd på speederen. Under kørsel flyttes gearstangen mod (+) fig. 1 for at skifte til et højere gear eller mod ( ) fig. 1 for at skifte til et lavere gear. 3

5 AUTOMATISK FUNKTIONSMÅDE VIGTIGT! For korrekt brug af systemet anbefales det udelukkende at bruge højre fod til at træde på pedalerne. Træd på bremsepedalen. Start motoren. Flyt gearstangen til A/M fig. 3, for at tilkoble den automatiske funktionsmåde. Flyt gearstangen mod + (højere gear) fig. 1 for at sætte i første gear (hvis den flyttes fra N eller R sættes stangen blot i midterposition) eller til R fig. 2 for at sætte i bakgear. Slip bremsepedalen, og træd på speederen. FUNKTIONSMÅDER fig. 3 F0N0352m Gearet kan fungere på to måder: Den første er den manuelle funktion (MANUAL), hvor føreren selv bestemmer, når der skal skiftes gear. Den anden er helt automatisk (AUTO), hvor systemet bestemmer, når der skal skiftes gear. Med denne funktionsmåde er det muligt at bruge funktionen UP fig. 4 F0N0353m (funktion for veje med svære kørselsforhold), som gør det muligt at skifte GEARSTANG gear ved højt omdrejningstal for at klare veje med betydelige skråninger med Gearstangen A-fig. 1, som er placeret på midterkonsollen, er af den multistabile hvilken som helst last. Denne funktion flydende type, dvs. at den kan antage tre aktiveres ved at trykke på knappen stabile og tre ustabile positioner. UP- fig. 4, der er placeret på instrumentpanelet. Valg af gear og funktionsmåde (MANUAL eller AUTO) fig. 2, bakgear R-fig. 2 og midterposition De tre stabile positioner er frigear N- sker ved at flytte gearstangen ved en hvilken som helst hastighed. fig. mellem de ustabile positioner ( ) og (+) 1. De ustabile positioner, dvs. at gearstangen vender tilbage i udgangsstilling, når den slippes, er positioner for skift til højere gear (+), position for skift til lavere gear ( ) og position for skift til automatisk funktionsmåde (A/M) fig. 3. Der vendes tilbage til manuel funktion ved igen at flytte gearstangen til A/M. 4

6 Når bilen holder stille, og nøglen er taget ud af tændingen, kan man flytte gearstangen med eller uden bremsepedalen nedtrådt. Systemet udfører ikke nogen handling efter at gearstangen flyttes, og det indkoblede gear forbliver det gear, der er gemt inden nøglen blev taget ud. VIGTIGT! Med motoren tændt signaleres en eventuel uoverensstemmelse i gearstangens position og det aktuelt indkoblede gear ved et lydsignal, indtil disse to passer sammen. MANUEL FUNKTION (MANUAL) Denne funktion overlader valget af det mest hensigtsmæssige gear til føreren i forhold til bilens brugsforhold. Der skiftes gear på følgende måde: flyt gearstangen i position (+) fig. 1 for at skifte til et højere gear eller flyt gearstangen i position ( ) fig. 1 for at skifte til et lavere gear. Det er ikke nødvendigt at slippe speederen under gearskiftet. Hvis anmodningen om gearskift kan skade motorens og gearkassens korrekte funktion, tillader systemet ikke gearskiftet. I sådanne tilfælde advares føreren om, at der ikke kan skiftes gear, ved hjælp af en meddelelse på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay (se afsnittet Kontrollamper og meddelelser ) samt et lydsignal. Systemet sørger for automatisk at skifte til lavere gear, når motorens omdrejninger sænkes til tomgang (f. eks. under hastighedsnedsættelser). fig. 5 F0N0354m Undgå at holde hånden placeret på gearstangen, når der ikke skiftes gear eller skiftes mellem Auto/Manual. AUTOMATISK FUNKTION (AUTO) For at slå den automatiske funktion (AUTO) til/fra skal man flytte gearstangen i position A/M fig. 3. Aktiveringen signaleres af visningen af meddelelsen AUTO fig. 5 og det indkoblede gear på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay. 5

7 I funktionsmåden AUTO sørger systemet for at skifte gear alt efter bilens hastighed, motoromdrejningstal og den kraft, hvormed der trædes på speederen. Der kan i alle tilfælde anmodes om et gearskifte ved hjælp af gearstangen uden at det er nødvendigt at deaktivere denne funktion. Denne funktion kaldes for gearforslag, da den afbryder den automatiske indstilling i den tid det tager føreren at foretage udvælgelsen af det ønskede gear. Undgå at holde hånden placeret på gearstangen, når der ikke skiftes gear eller skiftes mellem Auto/Manual. Automatisk funktion (AUTO med funktionen UP aktiveret) Funktionen UP kan kun aktiveres, når den automatiske funktion er indkoblet. Aktivering af funktionen UP sker ved at trykke på knappen UP-fig. 4, der er placeret på instrumentpanelet. Når denne funktion er aktiveret, tændes kontrollampen 0 (grøn) i instrumentgruppen, ledsaget af en bekræftelsesmeddelelse på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay (se efterfølgende afsnit). Med funktionen UP aktiveret vælger bilen det mest hensigtsmæssige gear i forhold til bilens hastighed, motorens omdrejningstal og den kraft, hvormed der trædes på speederen, med det formål at klare vejstrækninger, der er kendetegnet ved kraftige stigninger, på en let og komfortabel måde. Hvis det er nødvendigt (f.eks. under overhaling), efter at speederpedalen er trådt i bund, sørger systemet for at gå et eller flere gear ned, således at der leveres effekt og drejningsmoment, der er passende til at give bilen accelerationen, der kræves af føreren (det hele sker automatisk, uafhængigt af om funktionen UP er aktiveret eller deaktiveret). VISNINGER PÅ DISPLAY Når tændingsnøglen drejes til position MAR, efter ca. 1 sekund, viser det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay det indsatte gear og den sidste funktion i brug (AUTO eller MANUAL): N = frigear 1 = første gear 2 = andet gear 3 = tredje gear 4 = fjerde gear 5 = femte gear 6 = sjette gear R = bakgear. 6

8 fig. 6 F0N0354m Når funktionen UP aktiveres, tændes kontrollampen 0 (grøn) i instrumentgruppen, ledsaget af en bekræftelsesmeddelelse på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay. VIGTIGT! Hvis displayet efter 10 sekunder med nøglen på positionen MAR ikke viser det indsatte gear, skal nøglen drejes til positionen STOP. Vent på at displayet slukkes, og gentag derefter manøvren. Kontakt Fiats servicenet, hvis fejlen varer ved. START AF MOTOREN Start af motoren tillades af systemet både med indkoblet gear og med gearet i frigear (N). Med indkoblet gear skal der altid trædes på bremsepedalen. Det tilrådes at sætte gearet i frigear (N) før motoren startes. Efter start af motoren: Gearet sætter automatisk i frigear (N). Gearstangen forbliver i den position, som den var i, da motoren sidst blev slukket. Det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay viser meddelelsen (N) og et lydsignal signalerer eventuel uoverensstemmelse mellem gearstangens position og det indkoblede gear. De gear, som kan aktiveres, er 1., 2. eller bakgear (R), når pedalen er trådt ned. VIGTIGT! Hvis startforsøget sker med gearet i en anden position end N og uden bremsepedalen er trådt ned, viser det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay en tilhørende meddelelse (se afsnittet Kontrollamper og meddelelser ). I sådanne tilfælde skal man gentage startforsøget med bremsepedalen trådt ned. VIGTIGT! Hvis anmodningen om start foretages med gearkassen i fejltilstand, foretages proceduren Forsinket start (se også de tilhørende meddelelser): Motoren startes ved at holde nøglen i position AVV i mindst 7 sekunder, med bremsepedalen trådt ned. Systemet forbliver i recovery-situation (det maksimalt tilladte gear er 3., og funktionsmåden Auto er ikke til rådighed). Kontakt Fiats servicenet, hvis motoren ikke starter. VIGTIGT! Når førerdøren åbnes, aktiverer systemet den hydrauliske del, således at denne forberedes til motorens efterfølgende start. Hvis motoren ikke starter med gearet indkoblet, signaleres den potentielt farlige situation, som skyldes, at gearet automatisk er flyttet i frigear, ved hjælp af et lydsignal. 7

9 IGANGSÆTTELSE AF BILEN Igangsættelse af bilen er muligt i både 1. og 2. gear (anbefalet på vejoverflader med lavt vejgreb) samt i bakgear (R). Sådan indkobles 1. gear Træd på bremsepedalen. Med gearstangen på (N) eller (R) flyttes denne i midterste position. Med gearstangen i midterste position flyttes denne mod + (højere gear) fig. 1. Slip bremsepedalen, og træd på speederen. Sådan indkobles 2. gear Træd på bremsepedalen. Med gearstangen på (N) eller (R) fig. 2 flyttes denne i midterste position og så mod + (højere gear) fig. 1. Med gearstangen allerede i midterste position flyttes denne 2 gange mod + (højere gear) fig. 1. Slip bremsepedalen, og træd på speederen. Sådan indkobles bakgearet (R) Træd på bremsepedalen. VIGTIGT! Hvis bilen er i bevægelse, accepteres og udføres anmodningen, hvis bilens hastighed i løbet af 1,5 sekund fra anmodningen er lavere end 3 km/t. Hvis anmodningen ikke udføres, holder systemet det indsatte gear, eller hvis bilens hastighed falder til under 10 km/t, stiller det gearet i frigear (N), og det vil derfor være nødvendigt at gentage manøvren. Sæt gearstangen på (R) fig. 2. Slip bremsepedalen, og træd på speederen. LYDSIGNAL Af sikkerhedsgrunde udsendes et lydsignal, når bilen parkeres i frigear (N) (signalet kan høres ved at dreje tændingsnøglen til position STOP). Når bilen holder stille, motoren kører og gearene (1.), (2.) eller (R) er indsat, aktiverer systemet lydsignalet og sætter automatisk i frigear (N) i følgende tilfælde: Når der trædes ikke på bremse- og/ eller speederpedalen i mindst 3 minutter. Når der trædes på bremsepedalen i mere end 10 minutter. Når førerdøren åbnes, og der trædes ikke på speederen eller bremsepedalen i mindst 1,5 sekunder. Når der er registreret en fejl i gearkassen. 8

10 PARKERING AF BILEN For at parkere sikkert skal man træde på bremsepedalen, indkoble 1. gear eller bakgearet (R) og, hvis bilen befinder sig på en skrånende vej, trække håndbremsen. Vent altid på, at visningen af det indkoblede gear på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay forsvinder, inden bremsepedalen slippes. VIGTIGT! Efterlad ALDRIG bilen i frigear (N). GENERELLE ADVARSLER Hold altid bremsepedalen trådt ned, når bilen er standset, og gearet er indkoblet, indtil det besluttes at køre. Slip derefter bremsepedalen og sæt gradvist farten op. Ved længere stilstand med tændt motor anbefales det at skifte til frigear (N). For at beskytte koblingens effektivitet bør speederpedalen ikke bruges til at holde bilen standset (f.eks standsning på bakke). Overophedningen af koblingen kan nemlig beskadige den. Brug i stedet for bremsepedalen, og træd kun på speederpedalen, når du vil køre igen. Brug kun 2. gear, når der kræves større kontrol ved igangsætning på veje med lavt vejgreb. Hvis man med indsat bakgear (R) vil sætte i første gear eller omvendt, må dette kun foretages, hvis bilen er helt standset og med bremsepedalen trådt ned. Hvis man, selv om det absolut ikke anbefales, på en nedkørsel af utilsigtede årsager lader bilen trille i frigear (N), og man vil skifte til et gear, indkobler systemet automatisk det gear, der passer til bilens hastighed, så drejningsmomentet overføres korrekt til hjulene. Hvis det er nødvendigt, er det med slukket motor muligt at indkoble 1.gear, R eller N med nøglen i position MAR, og bremsepedalen trådt ned. I dette tilfælde anbefales det at udføre gearskiftene ved at lade der gå mindst 5 sekunder mellem et gearskifte og det efterfølgende for at beskytte det hydrauliske systems funktion og især pumpens funktion. Ved igangsætning op ad bakke, accelereres gradvist, men i bund, umiddelbart efter at have slippet håndbremsen eller bremsepedalen, således at motoren er i stand til at øge omdrejningstallet og til at opnå et højere drejningsmoment for et bedre vejgreb i tilfælde af stejle skråninger. 9

11 KONTROLLAMPER OG MEDDELELSER FEJL VED GEARKASSE t Comfort-Matic (rød) Kontrollampen lyser op, når tændingsnøglen drejes til position MAR, men skal slukke efter nogle sekunder. Kontrollampen på instrumentpanelet blinker (samtidig med at der vises en meddelelse på det rekonfigurerbare display og høres et lydsignal), hvis der registreres en fejl i gearkassen. REDUCÉR GEARSKIFTENE Meddelelsen vises på displayet for at signalere, at føreren bruger gearkassen forkert. En forkert brug (fra førerens side) kan eventuelt automatisk aktivere en procedure til beskyttelse af systemet. Kontakt Fiats servicenet, hvis meddelelsen fortsat bliver vist på displayet. MANUEL FUNKTION IKKE TIL RÅDIGHED Meddelelsen vises på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay, når det med motoren tændt ikke er muligt at vælge funktionen MANUAL. Kontakt Fiats servicenet, hvis meddelelsen fortsat bliver vist på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay. I tilfælde af fejl i gearkassen skal man hurtigst muligt kontakte Fiats servicenet for at få systemet efterset. 10

12 AUTOMATISK FUNKTION IKKE TIL RÅDIGHED Meddelelsen vises på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay, når det med motoren tændt ikke er muligt at vælge funktionen AUTO. Kontakt Fiats servicenet, hvis meddelelsen fortsat bliver vist på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay. FOR HØJ KOBLINGSTEMPERATUR Meddelelsen vises på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay sammen med et lydsignal, når der opstår en overophedning af koblingen. Begræns i disse tilfælde igangsætninger og gearskifte eller stands om nødvendigt bilen (og sluk motoren), indtil de optimale forhold genoprettes. Kontakt Fiats servicenet, hvis meddelelsen fortsat vises på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay. For at beskytte koblingens effektivitet må speederen ikke bruges til at holde bilen standset (for eksempel parkering op ad bakke). Overophedningen af koblingen kan nemlig beskadige den. Brug i stedet for bremsepedalen og træd kun på speederen, når du vil køre igen. TRYK PÅ BREMSEPEDALEN FORSINKET START Meddelelserne vises på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay, skiftevist og i rækkefølge, sammen med et lydsignal, når systemet ikke godkender bremsepedalens korrekte funktion under et startforsøg. I denne situation holdes nøglen drejet i position AVV i mindst 7 sekunder, med bremsepedalen trådt i bund: Motoren startes. Systemet befinder sig i recoverysituation (det maksimalt tilladte gear er 3.) VIGTIGT! Meddelelserne vises kun, hvis starten udføres i et andet gear end frigear (N). Kontakt Fiats servicenet, hvis meddelelserne fortsat bliver vist på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay. 11

13 GEAR IKKE TIL RÅDIGHED Meddelelsen vises på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay sammen med et lydsignal i følgende tilfælde: Når det ikke er muligt at skifte gear på grund af en fejl i systemet. eller Når det på grund af en fejl i systemet, kun er muligt at indsætte 1. (1), 2. (2), 3. (3) eller bakgear (R). Kontakt Fiats servicenet, hvis meddelelsen fortsat bliver vist på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay. MANØVRE IKKE TILLADT Meddelelsen vises på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay, sammen med et lydsignal, når systemet ikke godkender et gearskifte, der udføres med gearstangen, fordi betingelserne, der er nødvendige til godkendelsen af gearskiftet, ikke er opfyldt. TRÆD PÅ BREMSEPEDALEN OG GENTAG MANØVREN Meddelelsen vises på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay og ledsages i nogle tilfælde af et lydsignal af sikkerhedsgrunde, når man, med standset bil, forsøger at foretage et gearskifte uden først at have trådt på bremsepedalen. SÆT GEARSTANGEN PÅ N (frigear) Meddelelsen vises på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay, sammen med et lydsignal, når systemet anmoder føreren om at foretage denne manøvre. Når gearet sættes i frigear (N), skal visningen på displayet slukkes. Kontakt Fiats servicenet, hvis meddelelsen fortsat bliver vist på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay. Kontakt Fiats servicenet, hvis meddelelsen fortsat bliver vist på det rekonfigurerbare multifunktionsdisplay. 12

14 SLÆBNING AF BILEN Sørg for, at gearet er i frigear (N) (ved at sikre, at bilen bevæger sig, når den skubbes) og gør som ved slæbning af en normal bil med mekanisk gearkasse (se beskrivelse herom i instruktionsbogen). Hvis det ikke er muligt at sætte i frigear, må bilen ikke bugseres. Kontakt Fiats servicenet. UDSKIFTNING AF SIKRINGER For sikringernes placering henvises til illustrationerne i afsnittet Udskiftning af sikringer i kapitlet I nødstilfælde i instruktionsbogen. SIKRING AMPERE Styresystem for gearkasse COMFORT-MATIC og gearstang (strømforsyning + nøgle) F24 7,5 Pumpe til gearkassen COMFORT-MATIC F26 30 Styreenhed til gearkassen COMFORT-MATIC (strømforsyning + batteri) F

15 VEDLIGEHOLDELSESPLAN Kontrol af gearkassens oliestand Kontrol af olie til det hydrauliske system til aktivering af kobling Udskiftning af olie til det hydrauliske system til aktivering af kobling hver km hver km hver km (dog mindst hvert 2. år) KONTROL AF VÆSKESTANDE OLIE TIL HYDRAULISK SYSTEM TIL AKTIVERING AF GEARKASSENCOMFORT-MATIC For kontrol af gearstyringens oliestand og for kontrol/udskiftning af olien til det hydrauliske system til aktivering af koblingen skal der udelukkende rettes henvendelse til Fiats servicenet. BEMÆRK Den brugte gearolie indeholder miljøskadelige stoffer. Det anbefales, at olieskift og udskiftning af oliefilter udføres af Fiats servicenet, som har udstyr til at opsamle og bortskaffe miljøfarligt affald i overensstemmelse med gældende regler. LUFTFILTER Udskiftning af luftfilteret bør udføres af Fiats servicenet. 14

16 MOTORKODER KARROSSERIVERSIONER Versioner Motortypekode 160 Multijet (Euro 4) FICE048ID 180 Multijet Power (Euro 5) FICE348IE I det følgende vises et eksempel på en karrosseriversionskode med tilhørende symbolforklaring, som gælder for alle karrosseriversionskoder: Forklaring: 250 A A M F A AX MODEL KAPACITET MOTOR TRANSMISSION/MOTORAKSLER KARROSSERI AKSELAFSTAND VERSION KAPACITET A 3000 kg B 3300 kg C 3500 kg LIGHT D 3500 kg HEAVY E 4005 kg MOTORER A 100 Multijet C 120 Multijet D 160 Multijet E 130 Multijet TRANSMISSION M Mekanisk gear A Automatgear KARROSSERI A Chassis med førerhus B Chassis uden førerhus C Vognbund med førerhus D Ladvogn E Skolebus til underskolen L Skolebus til mellemskolen F Kassevogn AKSELAFSTAND A Kort akselafstand B Mellem akselafstand C Lang akselafstand D Mellemlang akselafstand G Forlænget lastførerhus H Chassis med forlænget førerhus M Minibus P Panorama R Førerhus til personer og varer 6/9 pladser U Chassis uden førerhus Vognbund 15

17 PRÆSTATIONER Vedrørende værdierne for maksimal hastighed henvises til afsnittet Præstationer i kapitlet Tekniske data i instruktionsbogen. TRANSMISSION Gearkasse Kobling Med seks fremgear samt bakgear med elektrohydraulisk betjeningssystem med elektronisk styring Tørdrevet enkeltskive med elektrohydraulisk styring Træk Forhjul 16

18 PÅFYLDNINGSDATA liter kg Foreskrevet brændstof Anbefalede produkter Hydraulisk styringssystem til gearkassen COMFORT-MATIC 0,7 0,59 TUTELA CAR CS SPEED - Specifik olie med additiver af typen ATF DEXRON III Hydraulisk system til styring af koblingen 0,050 TUTELA TOP4 Syntetisk væske FMVSS nr. 116 DOT 4, ISO 4925 SAE JI704, CUNA NC

19 BRÆNDSTOFFORBRUG OG CO 2 -EMISSIONER Forbrug iflg. direktiv 1999/100/EF (liter/100 km) CO 2 -emissioner iflg. direktiv 1999/100/EF (gr/100 km). Versioner 160 Multijet Combi Versioner Forbrug CO 2 -emissioner Bykørsel Uden for byområder Blandet kørsel Blandet Ducato kort akselafstand 9,2 6,9 7,7 204 Ducato mellem akselafstand 9,6 7,2 8,1 213 Ducato MAXI 10,0 7,6 8,5 224 Versioner 160 Multijet Panorama Versioner Forbrug CO 2 -emissioner Bykørsel Uden for byområder Blandet kørsel Blandet Ducato alle typer 10,0 7,6 8,5 224 Versioner 180 Multijet Power Combi Versioner Forbrug CO 2 -emissioner Bykørsel Uden for byområder Blandet kørsel Blandet Ducato kort akselafstand 9,3 5,5 6,9 181 Ducato mellem akselafstand ,5 197 Ducato MAXI 10,5 6,4 7, Versioner 180 Multijet Power Panorama Versioner Forbrug CO 2 -emissioner Bykørsel Uden for byområder Blandet kørsel Blandet Ducato alle typer 10,5 6,4 7,9 207

20 Versioner 160 Multijet Varetransport (*) Versioner Forbrug CO 2 -emissioner Bykørsel Uden for byområder Blandet kørsel Blandet Ducato: Kassevogn CH1-MH1/Vogn CH1 MH1-MLH1-LH1 Chassiser med 10,3 7,7 8,7 229 førerhusog uden førerhus (**) Ducato: Kassevogn MH2-LH2-LH3/ Vogn XLH1-Dobbeltkabine MH1-LH1 Chassiser med førerhus og uden førerhus (**) Ducato MAXI: Vogn MH1 Chassiser med førerhus og uden førerhus (**) Ducato MAXI: Kassevogn MH1-MH2 LH2-LH3/Vogn MLH1-LH1-XLH1 Dobbeltkabine MH1-LH1 Chassiser med førerhus og uden førerhus (**) 10,6 8,0 9, ,5 7,9 8, ,9 8,2 9,2 242 Ducato MAXI: Kassevogn XLH2-XLH3/ Vogn Dobbeltkabine XLH1 Chassiser 10,9 8,2 9,2 242 med førerhus og uden førerhus (**) (*) Forbrug målt i funktionen AUTO (**) Disse forbrug er gældende for køretøjer før ombygningen 19

21 Versioner 180 Multijet Power Varetransport (*) Versioner Kapacitet Forbrug CO 2 -emissioner Ladvogn CH1/Chassis med førerhus og dobbeltkabine (*)/Chassis med førerhus og gulv (*)/Chassis uden førerhus (*) Kassevogn CH1 MH1/ ladvogn MH1 MLH1 LH1 Kassevogn CH1/ladvogn MH1 MLH1/Chassis med førerhus og dobbeltkabine (*)/Chassis med førerhus og gulv (*)/ Chassis uden førerhus (*) Chassis med førerhus (*)/ Chassis uden førerhus (*) Kassevogn CH1 MH1 LH1/ ladvogn LH1/ dobbeltkabine, MH1 LH1 Kassevogn LH1/Ladvogn LH1/ Dobbeltkabine MH1 LH Light, 3300 Light, 3500 Light 3000 Light, 3300 Light, 3500 Light 3500 Maxi, 4005, 4250 Maxi 3300 Light, 3500 Light, 3500 Maxi, 3650 Light, 4005, 4250 Maxi 3500 Maxi, 4005, 4250 Maxi 3300 Light, 3500 Light Bykørsel Uden for byområder Blandet kørsel Blandet 9,5 6,5 7, ,9 6,7 7, ,1 6,8 8, ,4 6,9 8, ,7 6,9 8, ,8 7 8,4 221 (*) Disse forbrug er gældende for køretøjer før ombygningen Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, Volvera Torino (Italia) Publikation nr DK 04/ Udgave

22 Oplysningerne i denne publikation er vejledende. Fiat kan til hver en tid foretage ændringer af de modeller, der beskrives i denne publikation, hvad enten ændringerne er teknisk eller kommercielt begrundet. Henvend dig til Fiats servicenet, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Trykt på økologisk, klorfrit papir. DANSK

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131.

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. XF TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. Publikation del nr. JSE 32 02 40 131 Adgang til

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm.

Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm. Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm. Dette sæt anvender

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger skal læses sammen med instruktionsbogen for Range Rover (LRL 32 02 61 131). Disse oplysninger er ekstraoplysninger, der ikke var tilgængelige, da instruktionsbogen

Læs mere

VEJLEDNING TIL VOLVO DYNAFLEET-APP

VEJLEDNING TIL VOLVO DYNAFLEET-APP Volvo Trucks. Driving Progress VEJLEDNING TIL VOLVO DYNAFLEET-APP CHAUFFØR VERSION Vejledning til Volvo Dynafleet-app Denne vejledning beskriver kort, hvordan Volvo Dynafleet-appen fungerer, og hvad de

Læs mere

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...6 FI...14 DA..22 NO.30

Læs mere

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 0 FORORD Vi vil fra fabrikantens side gerne takke dig for at have valgt vores ATV som dit køretøj. Denne Brugermanual er udarbejdet for at sikre,

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr.

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr. RAPPORT Manual for miljøsyn Foretaget for: HUR Dato: 5. december 2001 Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør Sagsnr.: 270-0-0449 Resultat af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I

Læs mere

QUICK GUIDE TIL NISSAN LEAF. Dansk version

QUICK GUIDE TIL NISSAN LEAF. Dansk version QUICK GUIDE TIL NISSAN LEAF Dansk version VELKOMMEN TIL ELBILEN NISSAN LEAF At køre i en elbil er ligesom at køre en almindelig bil med automatgear, og alligevel er nogle funktioner anderledes. Bl.a. er

Læs mere

Power Partner VALTRA S

Power Partner VALTRA S DK Power Partner 2 3 4 VALTRA ER NU STÆRKERE END NOGENSINDE S232, S262, S292, S322, S352 5 - LÆGGER KIMEN TIL SUCCES VELKOMMEN TIL S-SERIE UNIVERSET Valtra S-serien sikrer den allerbedste totaløkonomi

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Fartpilot & begrænser

Fartpilot & begrænser Instruction Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model Suzuki Swift Type 3 --> 2010 Suzuki Sx4 Manual & Automat gear Type of model Description Partnumber

Læs mere

NV400 motor udvalg DK-18B-351

NV400 motor udvalg DK-18B-351 DK-18B-351 motor udvalg Motor Manual transmission Robot transmission Motor specifikation 100hp 125hp 125hp 150hp 125hp 125hp 150hp Emmisionsnorm Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Motor volumen

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

PS - mover. Sikkerhed

PS - mover. Sikkerhed PS - mover Sikkerhed Læs denne manual før montering eller første brug Brug kun godkendt kabelføring og samling ved montering Kontroller dæktryk og tilstand (nye dæk anbefales) Check chassiset er i ubeskadiget,

Læs mere

Økonomikørsel for DE BLAA OMNIBUSSER

Økonomikørsel for DE BLAA OMNIBUSSER Økonomikørsel for DE BLAA OMNIBUSSER De Blaa Omnibusser A/S Skovlytoften 36, Øverød 2840 Holte CVR.: 73111714 Indholdsfortegnelse. På forsiden vises billeder af en Volvo hybridbus og almindelig Volvo bus.

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 & SERIE 500 2 FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes Betjeningsvejledning Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes dk Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Modeller... 3 2. Tekniske oplysninger... 3 3. Til brugeren af LIFTKAR...

Læs mere

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg.

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

- frihed og stil. P3 Knallert P3 Magnum

- frihed og stil. P3 Knallert P3 Magnum P3 Knallert P3 Magnum - frihed og stil Dybdalvej 11 Gudumholm DK-9280 Storvorde tel. +45 98 31 69 66 fax. +45 98 31 69 22 email@mediconord.dk www.mediconord.dk P3 Knallert Med den nye generation af trehjulede

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

Hvis der skal stilles på omskifterkontakterne efter installationen, skal fartpilotens betjeningsarm og bilens tænding begge stilles i Off stilling.

Hvis der skal stilles på omskifterkontakterne efter installationen, skal fartpilotens betjeningsarm og bilens tænding begge stilles i Off stilling. KØR MED FARTPILOT MONTERING Hvis der skal stilles på omskifterkontakterne efter installationen, skal fartpilotens betjeningsarm og bilens tænding begge stilles i Off stilling. fartpiloten består af en

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Ny DUCATO euro 5 Varebil Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Ny Ducato Euro 5 kassevogn og chassis Motor Antal cylindre, placering Slagvolumen (cm 3 ) 1956 Kompressionsforhold 16,5:1 115

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave KørGrønt Alt andet er helt sort Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug 4. udgave Spar op til 20 % på brændstoffet Sådan gør du Hver gang du tanker bilen, sender du en sms til 1230. Fylder du tanken helt

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

PLC - programmering af sekventielt projekt

PLC - programmering af sekventielt projekt PLC - programmering af sekventielt projekt Øvelse 1 Her kan du få afprøvet nogle af de almindelige funktioner. I samarbejde med "sidemanden", og en manual, skal du afprøve så mange af nedenstående funktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Honda all Terrain VeHicles HONDA

Honda all Terrain VeHicles HONDA Honda All Terrain Vehicles Honda var først med ATV kørekøjer, i begyndelsen med tre hjul. Senere blev de af sikkerhedsgrunde firehjulede, i Honda terminologi benævnes de TRX og Honda har gennem årene udviklet

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra BREMSER. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra BREMSER. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig BREMSER mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig BREMSER mere viden bedre vedligeholdelse Et effektivt og velfungerende bremsesystem er afgørende for din sikkerhed. Det skal reagere

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 5 8 6 8 5 2a. Master - Senator 2b. President 2B V-R-REGL 1 4 10 6 5 9 8 2c. Royal 3. President - Royal VILLA 4. 95

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Innova 55 B. Gulvvaskemaskinen, som kan anvendes overalt. Den har en kompakt størrelse, øger produktiviteten og reducerer udgifter til rengøringen

Innova 55 B. Gulvvaskemaskinen, som kan anvendes overalt. Den har en kompakt størrelse, øger produktiviteten og reducerer udgifter til rengøringen Gulvvaskemaskiner Gulvvaskemaskinen, som kan anvendes overalt. Den har en kompakt størrelse, øger produktiviteten og reducerer udgifter til rengøringen Samme dimensioner som en model, der betjenes ved,

Læs mere

Motoreffekt: 26 HK Maskinvægt: 1599 kg KUBOTA MINILÆSSER

Motoreffekt: 26 HK Maskinvægt: 1599 kg KUBOTA MINILÆSSER Motoreffekt: 26 HK Maskinvægt: 1599 KUBOTA MINILÆSSER STÆRK, MANØVREDYGTIG OG ALSIDIG Kubota har udviklet en ny serie af knækstyrede minilæssere med en driftsvægt fra 1.000 til 2.800. Maskinerne i den

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

Wheel Horse 523Dxi Traktor

Wheel Horse 523Dxi Traktor Form No. 3325-953 Wheel Horse 523Dxi Traktor Model No. 73590 20000000 og op Betjeningsvejledning Dansk (DK) Indledning Tak fordi du har købt et Toro-produkt. Hos Toro ønsker vi alle, at du bliver helt

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S80 QUICK GUIDE. Det er spændende at lære din nye bil at kende.

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S80 QUICK GUIDE. Det er spændende at lære din nye bil at kende. VOLVO S80 QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er spændende at lære din nye bil at kende. For at få endnu mere ud af din nye Volvo bedes du gennemlæse denne Quick Guide. Nærmere detaljer fremgår

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

Active og MTA. Dynamic Udstyr som Active samt:

Active og MTA. Dynamic Udstyr som Active samt: Vælg Grande Punto. Denne elegante og moderne bil tilbyder dig ekstraordinær komfort og komplet sikkerhed. Active og MTA ABS med EBD ESP med Hill Holder, ASR/MSR og HBA Front airbags med to-trins system

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Betjeningsvejledning for havetraktor.

Betjeningsvejledning for havetraktor. Betjeningsvejledning havetraktor Side 1 Betjeningsvejledning for havetraktor. Her følger en kort vejledning i betjening af de vigtigste greb/håndtag funktioner på havetraktoren. Benyttes til at regulere

Læs mere

ŠkodaFabia ŠkodaRoomster TILLÆG TIL BETJENINGSVEJLEDNING

ŠkodaFabia ŠkodaRoomster TILLÆG TIL BETJENINGSVEJLEDNING ŠkodaFabia ŠkodaRoomster TILLÆG TIL BETJENINGSVEJLEDNING Tekniske ændringer 11/2010 SIMPLY CLEVER Introduktion 1 Introduktion Dette tillæg supplerer instruktionsbogen FABIA, udgave 05.10 og instruktionsbogen

Læs mere

Kravspecifikation til 1 stk. skraldebil med to-kammer kasse, chassisdel.

Kravspecifikation til 1 stk. skraldebil med to-kammer kasse, chassisdel. Kravspecifikation til 1 stk. skraldebil med to-kammer kasse, chassisdel. Anvendelsesområde: - Husstandsindsamling af genanvendelige materialer Størrelse og antal lastbiler: - 6X2/4-1. stk. til indsamling

Læs mere

KompaKter traktor. Kompaktraktorer. Yanmar GK serien. GK Series 16pS - 20pS

KompaKter traktor. Kompaktraktorer. Yanmar GK serien. GK Series 16pS - 20pS Kompaktraktorer Yanmar GK serien KompaKter traktor GK Series 16pS - 20pS NYESTE INTEGREREDE DESIGN FOR FREMTIDSORIENTERE : TEKNOLOGI FOR DIG YaNmar traktorer, der er udviklet og konstrueret til tunge opgaver

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst. Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Suzuki Celerio Fartpilot & begrænser

Suzuki Celerio Fartpilot & begrænser Vejledning Varenummer: CC50-0313 Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk DK Suzuki Celerio Fartpilot & begrænser Monteringsvejledning for fartpilot Betjeningsvejledning:

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Bruttoprisliste 2012 Indholdsfortegnelse:

Bruttoprisliste 2012 Indholdsfortegnelse: Bruttoprisliste 2012 Indholdsfortegnelse: STAMA Løvsuger... Prisliste nr. 2012-1 STAMA Mini Truck El.... Prisliste nr. 2012-2 Tilbehør til Mini Truck El... Prisliste nr. 2012-2T STAMA Multi Truck El..

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker at benytte.

fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker at benytte. KØR MED FARTPILOT Den behageligste måde at komme fra et sted til et andet Selv om fartpiloten er en kompliceret og højteknologisk hastighedsregulator er den ikke kompliceret at montere. Og den er sikker

Læs mere

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Indeks Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Monteringsvejledning til Freeway. Sådan lærer du din Freeway

Læs mere

Ny DUCATO euro 5 VAREBIL TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ny DUCATO euro 5 VAREBIL TEKNISKE SPECIFIKATIONER Ny DUCATO euro 5 VAREBIL TEKNISKE SPECIFIKATIONER Tekniske specifikationer Ny Ducato Euro 5 kassevogn og chassis Motor Antal cylindre, placering Slagvolumen (cm 3 ) 1956 Kompressionsforhold 16,5:1 115

Læs mere

TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG

TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG O.B.S. Plastikdele inkl. bagagerum tåler ikke benzin og lignende opløsningsmidler! 24. november 2005 2 RevalideringsCenter Aalborg, Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst Telefon: 98151100,

Læs mere

Måleværdiblokke, indikationsgrupper fra 030 til 126

Måleværdiblokke, indikationsgrupper fra 030 til 126 Page 1 of 13 Måleblokke, indikationsgrupper fra 030 til 126 Indikationsgruppe 030 ved tomgang Aflæsning måleblok 30 < På displayet vises xxx xxx 1 2 3 4 < Indikationsfelt Nominel ingen angivelse ingen

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett - erfaringsopsamling fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Fiat Fiorino E, ombygget af Micro- Vett. Sæder: Van: 2-personer, Combi: 5- personer Batterikapacitet:

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere