Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension. November, 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension. November, 2011"

Transkript

1 Værdikompasset ABM model til beregning af lønsomhed og omkostninger i PFA Pension November, 2011

2 Agenda Introduktion til PFA Hvorfor ABM? Transformationskortet Fremdrift i modeldesign Værdikompasset Koncept Dataindsamling Resultater Arbejdet med SAS ABM Strategisk og taktisk brug af ABM i koncernen Videre forløb 2

3 Introduktion til PFA Pension Stiftet i 1917 Danmarks største pensionsselskab målt på bruttopræmie Ca ansatte Præmier 18,4 mia. kr. (2010) Aktivmasse 299,2 mia. kr. (2010) Afkast før skat 20,2 mia. kr. (2010) Kundeejet ingen krav om afkast til virksomhedens aktionærer Kundetyper: Danske og multinationale firmaer Arbejdsmarkedspensioner Forsikringer gennem lokale pengeinstitutter

4 Hvorfor ABM? Bedre overblik over omkostninger, indtægter og lønsomhed samt større fokus på omkostninger og lønsomhed begrebet på alle niveauer i organisationen. Kompliceret produktportefølje Mange produkttyper og sammensætninger Fragmenteret indtægtsstrømme Forsikringsvirksomhed Pensionsrådgivning og administration Investeringsindtægter Datterselskaber Intelligent fordeling af omkostninger Fordeling af omkostninger til produkter, brancher og slagskanaler Opgørelse af omkostninger pr aktivitet Input til salgsstrategi Lønsomme kundesegmenter Lønsomhed på kundeniveau Øget fokus på omkostninger Fokus på effektivisering i organisationen Ansvar for egne omkostninger 4

5 Transformationskortet Værdikompasset indgår i PFA s strategisk arbejde som del af effektivitetskorridoren Projektet fortsætte sideløbende med de øvrige projekter og er designet til at levere input når det bliver nødvendigt Primært input til at vurdere kundelønsomhed og således leve op til målsætningen om lønsom vækst Generelt er der i organisationen blevet skabt opmærksomhed om lønsomhed og omkostninger Q H

6 Fremdrift i modeldesign Primo 2010 Medio 2010 Primo 2011 Primo 2012 Generation 0 Generation 1 Generation 2 Generation 3 Prototype Indtægter og omkostninger hentet fra årsregnskab Aktiviteter defineret af direktionen Fordeling af indtægter og omkostninger til overordnede kundegrupper Excel model Manuelle indtægtsdata Omkostninger fra SAP og renset for interne overførsler mv. Aktiviteter indsamlet gennem interviews med ca 100 medarbejdere Fordeling af indtægter og omkostninger til accounts, salgskanaler og brancher Excel model SAS model Manuelle indtægtsdata Omkostninger fra SAP og renset for interne overførsler mv. og fordelt mellem cost centre Aktiviteter indsamlet gennem spørgeskemaer med teamledere Fordeling med forøget præcision ud fra kompleksitetsfaktor og egentligt ressourcetræk SAS model Automatiseret indtægtsdata Omkostninger fra SAP og fordelt gennem SAS Aktiviteter indsamlet gennem spørgeskemaer Fordeling fra aktivitet til aktivitet Fleksibel tilgang til ledelsesmæssige beslutninger vedrørende modelopbygning og fordelinger Risikoregnskab Risikoregnskab

7 Generation 2 nuværende model Interviewrunden erstattet af elektronisk spørgeskemaundersøgelse Alle teams er inkluderet Prædefinerede aktivitetskategorier Kompleksitetsfaktor Kompleksitet af at betjene specifikke accounts, brancher og enkeltkunder Bruges til gearing af omkostningsfordeling IT systemer Kortlægning af PFA s IT systemer og fordeling af omkostninger til aktiviteter Risikoregnskab Opgørelse af enkeltkunders forsikringsresultat Tillæg til almindelig lønsomhed da resultatet kan variere fra år til år Procesflow Opsamling af aktiviteter i procesflow Kundevendte aktiviteter, støtteaktiviteter, øvrige aktiviteter, aktivitetsuafhængige omkostninger

8 Værdikompasset Koncept Bruttopræmier Depoter Afkast Risikoregnskab Forsikringsindtægter Rådgivnings- og Serviceindtægter Investeringsindtægter Eksterne indtægter fra kommercielle selskaber Driftsherretillæg til egenkapital før skat Risikoresultat Indtægter i alt Lønsomhed Basiskapital Aktivitetsomkostninger 8

9 Værdikompasset Omkostningsfordeling Omkostningspools Direktørområder Kontoplanen Teams Aktiviteter Omkostninger der ikke påvirker cash-flowet Omkostninger der bliver afholdt direkte i afdelingen Omkostningsobjekter Omkostninger der kan henføres direkte til enten produkter, salgskanaler eller kunder 9

10 Værdikompasset Dataindsamling SUL Indtægter fra mange IT-systemer SAS KR Liv.Net Indtægter Omkostningsdata fra SAP kernesystem Spøgeskemaundersøgelse til samtlige teamledere i PFA Fordeling af omkostninger til kunder, produkter og salgskanaler ud fra interview om aktivitetstræk AIA Lønsomhed Spørgeskema SAP Aktiviteter Omkostninger Kundestamdata Indtægtsstamdata Aktivitetsomkostninger

11 PFA s Procesflow - Generation 2 Kundekontakt Aftale Oprettelse Rådgivning Ændring Indbetaling Kapitalforvaltning Skadesbehandling/ hændelse Udbetaling Ophør af aftale Administration af fripolicer Ledelse Uddannelse, admin mv. Projekter Forretningsstøtte IT Forretningsstøtte Andre aktiviteter IT udvikling Direkte henførbare omk. Aktivitetsuafhængige omk. Nettoaktiveringer Primære aktiviteter Supportaktiviteter Øvrige omkostninger Fordeling af aktiviteter mellem primære og supportaktiviteter 50/50

12 Lønsomhed Accountstørrelse Accountstørrelse Værdikompasset Resultater Total lønsomhed Salgskanal lønsomhed Segment lønsomhed Segmentniveau Gennemsnit pr opsparer Branche Branche Input til ledelsen om lønsomme og ulønsomme segmenter i forbindelse med udarbejdelse af salgsstrategier Viden om lønsomhed på branche, account og salgskanalniveau Viden om omkostningsbelastning pr firma- og enkeltkunde Input om forventede aktivitetsniveauer for enkelte direktørområder større nøjagtighed i budget Lønsomhed pr firmanr -120

13 Arbejdet med SAS ABM Opstart Scoping Teknisk løsning Koordinering med IT Implementering Opbygning af inputskabeloner i standardiseret format Opbygning af model stages, fordelingsregler mv. Uddannelsesforløb Validering og test Resultater Brug Reversibilitet og variabilitet af aktiviteter Separat lønsomhed på firmakode og produkt Upload af data for 2011 Rapportering til direktion Standardrapporteringer til områdedirektører Automatisering af indtægtsdata

14 Arbejdet med SAS ABM Kontoplan Indtægtsdata Indtægter, omkostninger, afskrivninger, aktiveringer og risikoregnskab Ressourcemodul Fordelingsregler Aktiveringer Risikoregnskab Aktivitetsdata Aktivitetsmodul Overhead pr CC Aktiviteter pr CC Lønsomhed på kunder, salgskanaler og produkter Cost-object modul Fordeling pr firmakode Fordeling pr produkt

15 Ressourcemodulet Ressourcemodulet Niveau 1 Kontoplan Fordeling af arter på cost-pools Niveau 2 Cost-pools, Afdelingsniveau Cost-pools pr. CC fordeles til akk. cost-pools samt aktiviteter *) Niveau 3 Cost-pools, Konsolideret Cost-pools konsolideret fordeles til CC og direktørområder **) Niveau 4 Cost-pools, Direktørområde Kvm-afhængige omk. fordeles til direktørområder og derefter til CC Aktivitetsmodul (Niveau 6) Aktivitetsmodul(Niv eau 5 og 6) Aktivitetsmodul (Niveau 5) Niveau 1 Kontoplan Cost-pools: Afdelingsspecifikke omkostninger IT driftsudgifter IT udvikling Medarbejderafhængige omkostninger Kvm-afhængige omkostninger Aktivitetsuafhængige omkostningspools Direkte henførbare omkostninger Til fordeling Nettoaktivering Risikooverskud Ikke medtagne omkostninger *) Niveau 2: Afdelingsspecifikke omkostninger fordeles til aktiviteter, resten fordeles til Niveau 3 Cost-pools, Konsolideret (uden direktørområde og cost-center) **) Niveau 3: Herunder fordeling af IT systemer

16 Aktivitetsmodulet Aktivitetsmodulet Niveau 5 Overhead pr. CC Overhead fordeles til aktiviteter pr. CC Niveau 5 Overhead pr. CC Overhead: IT driftsudgifter Kvm-afhængige omkostninger Medarbejderafhængige omkostninger Niveau 6 Aktivitet pr. CC Cost-object modul (Niveau 7a og 7b)

17 Cost-object modulet Cost-object modulet Niveau 7a Firmakode-specifikke omk. Fordeling på firmanumre, accounts og salgskanaler Niveau 8a Firmakodeniveau Lønsomhed Niveau 7b Produkt-specifikke omk. Fordeling på produkter Niveau 8b Produktniveau Lønsomhed

18 Opdatering af SAS model delvis automatisering Excel templates klargøres Kørsel af SAS Enterprise Guide projekter Beregning af model Generering af kuber Der er tale om en delvist automatiseret proces for opdatering af ABM modellen. Det vil sige at der skal foretages en række manuelle træk og kørsler førend modellen er færdigberegnet En række excel templates skal klargøres gennem træk på PFA s andre systemer Derefter køres i alt ni Enterprise Guide projekter for at omdanne Excel data til SAS data, der kan læses af SAS ABM Det påtænkes at automatisere indtægtsdatatrækkene fra PFA s kernesystemer for således at gøre opdateringsprocessen hurtigere og mindre sårbar over for fejl i forbindelse med data transformation OLAP views og rapporteringer

19 Strategisk og taktisk brug af ABM i koncernen Rapportering til koncernledelsen bl.a. vedr. mindst og mest lønsomme firmaer Fokusbrancher Effektiviseringer Tilbudsprocessen Prissætning af kunder Desuden indgå ABC modellen som datakilde i en lang række ledelsesredskaber herunder den strategiske femårsfremskrivning på indtægter og omkostninger, lønmodeller og budgetprocessen

20 ABM i 2012 Opdatering med 2011 data Automatisering af indtægtsdatatræk Inddragelse af indtægts og omkostningsdata for delvist ejede datterselskaber Brug af BI løsning og metadata fra organisationen til at genere lønsomhedsdata højere validitet af inputdata Øge præcision i fordelinger af aktivitetsomkostninger Idriftsættelse af autogenererede rapporter

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune

ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune Viktoria Feldstedt Christian Helvad Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Problemstilingen... 2 3 Teorivalg... 5 4 Definitioner og forkortelser... 6

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER?

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? WHITE PAPER ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? Hvorfor adfærdsbaseret omkostningsstyring sikrer optimal indsigt i, hvad og hvem der skaber værdi i din virksomhed Philip Reschke, Business

Læs mere

Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt enhed

Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt enhed Copenhagen Business School Institut for Finansiering Cand. merc. FIR Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves, Årets resultat Hovedtræk Koncernen har i 2006 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.051 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 36 pct. Resultatopgørelsen

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider

Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider Indholdsfortegnelse 4 4 6 7 7 7 7 8 8 9 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 26 28 30 30 31 31 32 33

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere