fra fisk~rjdjr~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~rjdjr~ktør~n"

Transkript

1 Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne. Der var ogsaa endel snurpenotfiske paa strækningen UtsireHisken. Der blev i uken optat hl. (= 8300'0 maal). alt er iaar opfisket i søndre dirstrikt hektoliter, hvorav hl. med garn, hl. med landnot og hl. lned snurpenot. Middelprisenfor hele sæsongen sættes til kr pr. hl. for garnsild kr for landnotsild og kr pr. hl. for snurpenotsild. V ærdien av vaarsildfisket blev saaledes vel 2 mill. kroner mot.6 mill. ifjor og 3.8 mill. kr. i 920. Sogn og Fjordane hindret uveiret fisket, saa ukefangsten kun blev 570 maal, hvorav saltet 485 maal. alt iaar maal, hvorav 685 saltet. Samlet værdi kr Medregnet Sogn og Fjordane stiller vaarsildfisket sig iaar saaledes: 922 maal 92 maal Total..., Herav garnsild landnotsild snurpenotsild Fisket i Søndre distrikt i Sogn og Fjordane " Total saltning Sto r s i l d fis k e t nærmer sig nu slutningen og har mindre interesse. Der blev i uken opfisket 92 maal, hvorav til Kristiansund 4904 maal, Aalesuncl 2584 maal, Smølen eftelimelding 02 inaal. Middelprisen for uken var kr pr. mgal, hvorefter værdien for ukefangsten blir kr For hele sæsongen blir middelprisen kr pr maal, hvorefter storsildfiskets samlede værdi blir ca kronermo't 2.6 mill. ifjor, 6.2 i 920 og 24.6 mill. kr. i 99. alt er iaar opfisket til 4 mars maal storsild nordenfor Stat mot ifjor og i 920. Saltet er iaar maal mot ifjor og i 920. set iaar rna al mot ifor og i 920. S kre i fis k e t i Lofoten hadde en ukefangst av.37 mill. stk. og det hele parti er nu 3.2 mill. mot 5.9 ifjor, 2.2 i 920 og.5 mill. stk. i 99. Prisen var i Lofoten for usløiet 7500 øre pr. stk. og for sløiet 20 øre pr. kg., lever 2533 og rogn 2035 øre pr. liter. Fisken er iaaf større end ifjor og fetere paa leveren. Belægget er iaar 405 baater, hvorav 288 er stationert i 0stlofoten, 533 i Henningsvær, 474 i Vestlofoten og 63 baater i Værøy og Røst. Av partiet i Lofoten er 2 mill. saltet og l mill. hængt. Der er utvundet 6444 hl. damptran 856 hl. lever og 6972 hl. rogn. Paa Yttersiden har fisket faldt godt da der iaar er opfisket l stk. mot stk. ifjor. Paa Helgeland er partiet mot ifjor. For Vikten er fisket fremdeles smaat, kun stk. mot ifj or og i SørTrøndelag er partiet stk. mot ifjor. Møre har fisket endnu været smaat, men der synes at være bedre ufsigter nu. Her er opfisket stk. mot ifjor. Sogn og Fjordane er partiet il u stk. mot 48 '000 ifjor og i søndre vaarsilddistrikt stk. mot samme parti ifjor Total mill. stk Hængt " " Saltet, l " Damp!ran hl Lever " Rogn " Skreifisket. Brtningtr Lensmanden i Bjøl'nør beretter 2/3 922: Deltagende i samme er 97 større garnbaater, hvorav 70 motorbaater, 30 mindre garnbaater, samt 45 snørebaater med tilsammen 680 mand.. Siden sidste indberetning antages opfisket stk. skrei, unundet damptran 00 hl., lever til andre transorter 0 hl., rogn 50 hl., leverpris 5 øre pr. liter. Siden fiskets begyndelse antages opfisket stk. skrei, utvundet damptran 405 hl., lever til andre transorter 40 hl., rogn EOO hl. Lensmanden i Hamal'øy telegraferer 4 mars 922:. denne uke kun delvis sjøveir med fangst skøiter Nlefjord bøen , smaabaater ndandseggen fra 0ksund til Tranøy 3050 pr. snøre, igaar fuld utror skøiter 600, smaabaater noget mindre, idag landligge. alt tilvirket inden distriktet , hvorav 7000 hængt, saltet, 93 hl. lever, 76 hl. rogn. Rundfiskpris Tilstede 2 skøiter, 3 motorotringen, ca. 40 smaabaate, ca. 200 mand. Fra opsynsbetjenten i Halten for uken 25/24/3 922: Belæg uforandret. 3 hele og 3 delvise sjøveirsdage. Ukens parti: stk. fisk, 42 hl. rogn, 85 hl. lever. Av leverpartiet anvendt til dampning av medicintran 52 hl., hvorav utvundet 29 hl. Lever tilovel's til anden tran 33 hl. Priser: Rundfisk 80 pr. stk., sløiet fisk 202 øre pr. kg., rogn 20 øre pr.., lever 5 øre pr. l. alt: Fiskeparti stk., rogn 276 hl., damptran 265 hl., lever tilovers til anden tran 4 hl. Fot nærværende agnmangel. tdgrammr. Det samlede skreikvantum stiller Storsildfisket. sig til 4 mars sammenlignet med de 2 foregaaende aar saaledes: Opslag 5. 28/2: Storsildisket: Man dag storm hindret, tirsdag til AalesUlid 9 dampskibe maal, 2 motol: baater maal, pris 7877i _._.

2 80 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEbRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 mars 922 storm vest sydvest. Søndre Søndmør tirsdag fra.svinøhavet 3 dampskibe, motorbaat maal, de øvrige drivere vendereise. Romsdalsværene mandag landligge, tirsdag 3 drivere maal. pris 8, utrygt, neppe utseiling. Til Kristi ansund tirsdag 5 dampskibe, 22 motorbaater 23')53 maal, pris 90'9%. Opslag 8. Trondhjem 4/3: Opsynsbetjenten i Halten telegraferer 26 f. m.: HaltenSulen 8/225/2 ukefangst 760 maal, solgt fersk 50 maal, 70 maal saltet med 080 tønder, pris 80. alt 7684 maal, solgt fersk 89 maal, 6793 maal saltet med 0206 tønder. Opsynsbejtenten i Titran telegraferer idag: Ukeparti sild hersteds 650 maal, derav 50 maal sendt fersk, saltet 200 tønder, pris 78. Fylkesmanden. Vaarsildfisket. Opslag 9. Haugesund 26/2: Søndre vaarsilddistrikt: Hele dagsfangsten 7000 mal garnsild, 350 landnot og 350 maal posenotsild, det meste paa Egersund, hvor 5 garnbaater maal og pris kroner maalet (resten optat omkring Utsirefjorden) ; notsildens størrelse 570, saagodtsom al silden iset. sorte garn. Endel snurpefangster mellem Utsira og Urter og omkring Kvittingsøy igaarkveld. større stæng Brandesunds nordside og stæng Haapollen igaarkveld. Nogen faa baater gode natsætfangster Urter. Opslag 2. Haugesund /3: større Opslag 2. Haugesund 6/3: større stæng MortesundFæøen ieftermiddag. stæng Gulholmfyr, bomkast Klovningen, Opslag 5. 5/3: Storsildfisket hindret Espev:ær dag. En del hval og fugl Røværs av uveir næsten hele sidste uke. Samlet no'dsde gaar eftermiddag, større stæng ukefangst 92 maal, hvorav til Kristiansund 4904, Aalesund 2584, Sm ølen efter bedst Løsgrunden. Lensmanden. Opslag 2. Egersund 2/3: Rik fangst, J8tung, stæng Haapollen idag. melding 02 maal. Totalkvantum til 4 mars nordenfor Stat maal hvorav Opslag 2. Haugesund 2/3: Paa Utsrehavet inat 60 drivere, drevet paa stræk mslg paa natsæt her idag, dog enkelte. o.pslag 2. K vitingsøy 7/3: Ganske iset maal, saltet maal, hjemmeforbruk og agn 97 maal og mgen fra Utsire til Bømmelhuk av disse endel slumper, forøvrig hindrer storm solgt til sildoljefabrikker 2690 maal. hittil indkommet 35 farkoster' trækning. maal, pris 8. Omkring Skutenes Bokens vestside, Freøen og Røvær sorte garn natsæt, mindre stæng KraakevaagenRøvær fangster Kleppegrunden, mislig Løsgrun Opslag 2. Egersund 7/3: Bra natsæt inat. Brandesund fornemmelse natsæt 2 den, god fornemmelse Ognabugten. snu'pfangster igaaraftes mellem Røvæl og Lensmanden. BleskJær. Opslag 2. Haugesund 2/3: Paa natsæt Urter, Ugjævne tildels bra fangster. Opslag 2. Kvitingsø 2/3: Paa natsæt Rødholmens inderside idag mislig, dog en hel del baater optil 45 maal. Opslag 2. Kvitingsøy 6/3: Paa natsæt rmidtom Rødholmerne og Haugen idag meget gode fangster. Opslag 2. Egersund 6/3: Mislig fiske idag. Litet sat paa grund av uveir. Opslag2. Haugesund 7/3: Ubetydelig drivgarnsfiske Røværs nord og sydside gode natsætfangster no gen baater fornemmelse RamsholmenSmørsundMølstrevaag, sorte garn Espeværs nordside 00' Nordøerne bra natsætfangster, pris 6.od ranesunds nordside og.haapollen mis &" tldels bra natsætfangster, pris 5.00; mmdre stæng Haapollen, større Brandesund og mindre Gisøsundet idag. Opsynsmanden. Opslag 2. K vitingsøy 3/3: For indkomne baater meget gode natsætfangster for Rødholmens vestside. Opsynet.. Opslag 22. Rognaldsvaag 4/3: Kinn Opslag 2. Egersund 3/3: Rike nat vaarsildfiske: aate idag ved Havfluen og sætfangster Kleppegrunden, Løsgrunden og Sverslingen 0 farkoster 25 maai 0yiegrunden. Lensmanden. pris 6 kr.. ' Opslag 2. Stolmen 3/3: nat Fuglø, Opslag 22. Florø 2/3: Kinn: dag i Stolmen stæng, drivfangster Korsfjorden. aate syd for Sendingerne endel farkoster Opslag 9. Haugesund 2/3: Søndre og ved 0ygaren 4 til 50 maal. fra 035 maal, pris 58 kr. vaarsilddistrikt: gar og idag iland bragt tilsammen 2 000' maal garnsild (det meste herav fanget utenlor Egersund), middelpris 8, og 4000 maal posenotsild fra Utsirefjorden, pris 0 kr. maalet; det meste iset. aften kasting Espeværs sydside. Buvik. Opslag 9. Haugesund 4/3: Søndre vaarsilddistrikt: gaar og idag meget godt garnfiske i Egersund, bra ogsaa i K vitingsøerne samt endel posenotfiske paastrækningen U tsirehisken. alt optat iaar hl. garnsild, samt hl. landnot og hl. posenotsild. Respektive middelpriser 6%, 2% og 874 kr. hl., hl. sild iset og hl. saltet, resten til afbrikker og hjemmeforbruk. Derhos optat iaar torsk og sei a henholdsvis 25 og 70 øre, det allermeste hjemmeforbrukt. Opslag 9. Haugesund 6/3: Søndre vaarsilddistrikt: Siden iforgaarskveld 9000 maal garnsild (dels i Egersund, men mest i Kvitingsøerne), samt 7000 maal posenotsild (fanget utenfor Espevær), respektive middelpriser 6 og 6% kroner maalet, notsildens størrelse 560, noget saltes, men det meste ises fremdeles. Opslag 2. Haugesund 3/3: Paa Utsirehavet in at ca. 70 drivere, drevet fra tvers av Skutenes til tvers av Espevær for hittil indkomne 56 farkoster fangster maal.. Bømmelfjorden nogen farkoster drevet fra Ramsholmen til tvers av La?gevaag maal, pris 6. Omkrmg Karmøens sydside og Fæøen sorte garn, nogen baater bra natsætfangster Ramsholmen, fornemmelse natsæt Røvær, Mølstrevaag, Espevær, Hisken og Brandesund, mindre stæng Kvalvikvaagen, streng Sørvaagen, Utsire iformiddag, for 40 baater natsæt Urter maal, størrelse 560, endel snurpefangster fra omkring Røvær og Sletten igaaraftes,. pris 6.. Opslag 2. K vitingsø 4/3: Paa natsæt indsiden Rødholmen idag næsten sorte garn, rundtom Haabaaen meget gode fangster. Opslag 2. Egersund 4/3: Meget gode fangster natsæt Kleppegrunden og Løsgrunden. Lensmanden. Skreifisket. Opslag 24. Aalesund /3: l Møre fylke anmeldt til deltagelse i torskefiske 5 dampskibe, 058 dækkede motorbaater 236 aapne motorbaater og 303 aapne baater uten motor med ialt 748 mand herav for Søndmør henholdsvis , Romsdal O 262 O 600, Nordmør O Veiret 0' de sidste dager været hindrende for bedriften, for ovenstaaende garn har fangsterne været bra 0' Kristiansund opil 200 og for Ulla optil 800, ogsaa. paa. dsse?verstaaede redskaper fangsterne svært Ujevne, mest smaat over det lhle. aa line enkelte baater optil 650, a mmdehgst Paa ryk smaat overalt, fisken fremdeles stor og fet, men ingen fsketngde endnu tilstede. Borgundf]ordflsket deltar nu 7090 smaabaater fangsterne Fisken i fjorden sid ste dager noget pene. Opsynschefen. Opslag 24. Aalesund 4/3: Møre opfisket stk. skrei, 2333 hl. rogn 2385 Opslag 2. Solsvik 4/3: lnat 2 stæng hl. medicintran, 80 hl. lever opsat, herav Algerøen, godt landsætfiske Stolmen, vest Nordmør henholdsvis Opslag 2. Egersund /3: Meget gode SotraHegholmenNordøen , Romsdal O, Søndmør natsætfangster Kleppegrunden, Løsgrunden O. Leverholdighet vegt pl". og Øiyegrunden. Lensmanden. Opslag 2. Haugesund 4/3: Drivgarns 00 sløiet , tranprocet 5060 fisket inat delvis hindret av storm, for fiskepris 7500, leverpris Uveil: Opslag 2. KviUingsø /3: Ganske mislig paa natsæt heromkring idag, dog endel indkomne farkoster smaa fangster, 8 far har hele uken været hindrende, fangsterne koster drevet i Bømmelfjorden 7252 garn Nordmør 50350, line 0250, slumper. maal, pris 5%6, paa natsæt Fæøen, Rø Romsdal garn 50280, line 000, Søndvær, Mølstrevaag og Smørsund sorte garn, mør garn 20250, line 40300, med ryk mindre nutsætangster Romsholmen. For smaat overalt. Ser ut for at være liten nemmese natsæt Brandesund, Hisken mis fisketyngde tilstede paa bankerne langs lig, tildels b"a natsætfangsler Notdøerne, hele fylket. Borgundfjordfiske fremdeles Opslag 2. Haugesund /3: Paa Utsirehavet in at 70 farkoster drevet. omkring Urter og NV av Røvæt 3802% maal, 30 farkoster drevet i Skutefjorden maal, pris 9. Paa natsæt omkring Røvær kun ornemmelse, natsætfisket omkring Karmøens sydside og Bokens vestside mindre stæng Jeitung, mindre stæng smaat, fangsterne paa en nats garn 027, Espevær vestside idag, stænget Sørvaagen overstaaede optil 50, ogsaa idag sydvest Utsire sprængt. kuling. Opsynsch,,fel.

3 8 mars 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 Opslag 25. Maaløy /3: Turskefisket i Sugn 'Og Fjordane i de sidste dage: Raudeberg opsynsdistrik 40000, Vaagsvaags 40700, Kalvaags, Frøysjøen 050, Bremangerhavet 'Og pullerne 45530, rykfisk 060. Bremangerpullen : Pollen muturbaat , robaat 50400, rykfisk Seljes: 'Ut av Stat 20600, Skaarafjorden 560. Leverhuldighet , rugnholdighet , fettprucent 5054, fiskevegt , rundfiskpris Deltagelse i fisket 457 moturbater, 284 rubaater, 90 rykfiskbaater, 3 kjøpefartøier, 37 trandamperier, 25 landkjøpere, 3834 mand. Sturm 'Og tildels landligge idag. Opsynschefen. Opslag 25. Maaløy 4/3: Turskefisket i Sugn 'Og Fjordane de sidste dager i up synsdistriktet: Raudeberg fra Kraakenes og agnskøiter Skruven 00, Henningsvær 400, Vaagsvaagshavet 50600, Flister ubetydelig. Vaagsvaag: Vetviken 'Og Svarte ber en garndamper Brettesnes 330. Fiskepris: usløiet 800, kilupris 20, leverpris 25 gene , rykfisk 2000, Kvalheimsvik 50450, rlyk up til 40, Turskangerpulskyet, utrur. Utvalgsformand. 33, rugnpris dag sydlig overlen 'Og Budne gjemiemsnitsfangst 90. Bremangerpollen : Bremangerhavet 3 nætters Opslag 30. Balstad 4/3: Fiskeparti 3.2 garn 70400, Pollen muturbaat , million, hvorav 2 saltet, mill. hængt, rubaat 70600, rykbaat 2090, Kalvaag, resten anderledes tilvirket, leverparti 856, Frøysjøen 'Og Skjærrene 5255, Bremangerhavet 5425, Bremangerpullen 33 leverholdighet , tranprocent 50 dampmedicintran 6444, rogn parti 6972, 700, rykfisk 25250, Kinn smaagarn for 60', fiskevegt garnfisk 337, linefisk 344, Floknes 640, storgarn Batalden fiskepris usløiet 750, kilopris 20, leverpris 2533, r'o gnp ris 2035, baatantal Ukekvantum : , hvorav saltet , hjemmefurbrukt , dampmedicintran 03, rugn 058 hl. Tutal fra seilskøite, 928 motorfarkoster, 5 405, hvorav 899 garnbaater, 562 doryer kvantum henhuldsvis dampskibe, hvorav 0stlofoten 288, Henningsvær 533, Vestlofoten 474, Værøy, Røst , utsigter fur fortsat fiske synes luvende.. Opsynschefen. 63, kjøpefartøier 244, hvorav 0stlofoten 90, Henningsvær 40, Vestlofoten 9, Værøy, Opslag 27. Trondhjem 4/3: Fylkets Røst 5. Onsdag gjennemsnitlig garn Ris samlede fiskeparti , dampmedicintran 006, lever 30, rogn 944. Tilstede 282 baater med 595 mand. Fylkesmanden. : Opslag 28. Sørgjæslinge 5/3: Vikna/ vær 200, Stamsund, Sørvaagen, Røst 30, Balstad 40, Værøy 60, lineskøiter Risvær 550, Brettesnes 600, Svulvær 700', Hupen, Henningsvær 650, dypsagn Risvær, Brettesnes, Kabelvaag 40, Skruven 20, Hupen 40', dypsagnskøiter Hennigsvær 350, en garndamper Brettesnes 00, 2 garndampere Svolvær 40Q600, en garndamper Hupen 384, 3 garndampere Henningsvær Tirsdag gjennemsnitlig garn Risvær 550, Brettesnes, Skruven 60, Svulvær, Kabelvaag, Hupen 50, Henningsvær, Stamsund 90, Ure 70, linebaater Risvær Kabelvaag, Henningsvær, Stamsund, Balstad 50, Brettesnes 90, Skroven, Værøy 70, Hupen 230, lineskøiter Risvær, Brettesnes 500, Svulvær 550, Hupen, Henningsvær 450, Stamsund 300, dypsagnskøiter Risvær, Kabelvaag 70, Brettesnes, Stamsund 30, dyps vær 400, Brettesnes, Svolvær 60, Skroven, Hupen 20, Henningsvær, Stamsund, Balstad 70, Ure 40, Røst 00, linehaater Risvær 30, Brettesnes, Skroven, Henningsvær 60, Hopen 220, Balstad 00, lineskøiter Risvær, Brettesnes 550, Svulvær 450, Henningsvær 500, Stamsund 400, dyp sagnbaater Risvær, Hopen 80, Skroven 40, Henningsvær 60, dypsagnskøiter Brettesnes, Henningsvær 350, Skroven, Hopen 50, garndampere Risvær , 2 fisket 4/3 922: Fiskeparti"75 000, hvorav hængt 7000, damptran 63, rugn 50, kilupris 2024, lever 2530, rugn 30, fisker: baater Sørgjæslingene 350, Ytterværene 75, kjøpere Sørgjæslingene 43, Ytterværene 2. Fisket fredag 'Og lørdag: Sørgjæslingerne garn 0300, liner 50300, snøre dag gjennemsnitlig garn Risvær, Brettes garndampere Brettesnes Tur 040, Ytterværene garn und8betjenten. Sklinnafisket 3/3: Fiskeparti Svolvær 250, Hopen, Henningsvær, Stamnes, Kabelvaag,. Værøy 80, Skroven 20, 66000, alt hængt, damptran52, leve r70, sund Ure, Balstad 80, Røst 0, linebaater rugn 28, kilupris 20'22, rugn, lever 20. Risvær, Skroven 80, Breltesnes 40, Kabelvaag, Hopen, Henningsvær 200, Balstad Garnfisket 27/2: 00:70'0,400, torsdag 00600'250, senere mimire Turvik Flatangerfisket 4/3: Fiskeparti 39 00, rogn nes: 450, Svulvær 350, Hopen 200,. Hen 00, Værøy 70, lineskøiter Risvær, Brettes 88, damptran 89. Opsynsrbetjenten. ningsvær 400, dypsagnsbaater Risvær, Brettesnes, Kabelvaag, Ure 0,dypsagnskøiter Opslag 29. Bodø 4/3:.. Yttersiden: Op Skruven, Hupen 80, 20 garndampere Bretfisket ialt stykker torsk, hvorav tesnes Fredag gjennemsnitlig hængt ,' saltet 52747, iset 08622, garn Risvær, Kabelvaag 250, Brettesnes damptran 2259 hl., lever 3, rugn 250.?O, Skroven, Hopen 50, Svolvær 350, Hen Helgeland: Opfisket ialt stykker mgsvær, Rst 00, Stamsund, Ure 50, tursk, hvorav hængt 55900, saltet 6900, lmebaater Rsvær, Skroven, tamsund 80, iset , damp tran 390 hl., rogn 775. Brettesnes 50, Hupen, Henmngvær 20, Salten: Opfisket ialt stykker torsk, U;re, Balstad 30, Sørvaagen 30, lmeskølter hvurav hængt 700, saltet 7600, lever 93 Rsvær 300, Brettesnes 350, vulvær, Kah., rogn 76. Fylkesmanden. belvaag 400, Hupen 80, Henmngsvær 450,. Stamsund 200, dypsagnsbaater Risvær 70, Opslag 30. Balstad /3: Lørdag gjen Brettesnes, Skroven 50, Kabelvaag 90, nemsnitlig garn Risvær, Brettesnes, Skro dypsagnsskøiter Brettesnes 280, 2 garnven, Henningsvær 00, Svulvær 70, Kabel dampere Brettesnes , garndamvaag, Hopen 50, garndamper Hennings per Svolvær dag gudveil'. vær 400, linebaater Brettesnes 50, Kabel Utvalgsfurmand. vaag, Hopen, Balstad 200, Henningsvær 40, lineskøiter Brettesnes 800, Svulvær Opslag 3. Tromsø 4/3: Torsken: Uke 450, Hupen, Henningsvær 700, dyp sagn partiet kg. tu';sk, derav saltet Risvær, Brettesnes 30, Skroven 80, Svol , iset 3000 og hængt kg., vær 60, Kabelvaag 00,. Hopen 200, Hen damptran 33 hl., lever 39 hl., rugn 96 hl., ningsvær 50. Mandag gjennemsnitlig fiskepris 823, lever.520, rugn 0 garn Risvær, Røst 360, Brettesnes, Reine 20, fiskevegt , tranprocent 5055, 80, Skruven, Svolvær 00, Kabelvaag, Ho opfisket 6700 kg. kveite, pris 6060, pen 80, Henningsvær, Stamsund 40. Ure skøitene delvis gaat uvel' til kveitefiske. 200, Balstad, Nufsfjord, Sund 30, Sørvaagen Hillesøy: Ukepartiet kg. torsk, 50, Værøy 560, linebaater Brettesnes, Skru derav saltet 25000, iset 00, hængt 3800 ven 50, Kabelvaag 300, Hopen, Herinings kg. damptran, 20 hl., fiskevegt 400, tranprucent 50, fiskepris 89, lever 5. Fylkets parti 560 kg. tursk, derav saltet ' kg., iset 8370, hængt kg., damptran 586 hl., lever 88, rogn 40'7 hl., kveite 6700 kg. Fylkesmanden. Opslag 36. Nyksund 2/3: Fiskepartiet l2746 torsk, derav hængt 85777, saltet 5747, iset 25622, kveite iset kg., hyse iset , smaafisk hængt 863, saltet 00, iset 40, dampmedicintran 229 tdr., leverparti 3 hl., rogn iset 96 hl., saltet 63, fiskevegt , leverholdig het , tranprucent Priser: 'torsk 89, kveite 2065, hyse 8, smaafisk 040, lever 020, rogn 520, belæg kjøperantal ufurandret, siden sidste beretning 6 sjøveirsdage. Nyksund 2 nætters garn kg., liner moturbaater, smaabaater Landbakken gjennemgaaende smaat. Dagliner moturbaater Ytterbakken hyse, vad 0200 kveite. Langenes 2 nætters gal' n kg., liner muturbaater, smaabaater Ytterbakken hyse, vad 050 kveite. Opsynsbetjenten. Opslag 36. Breistrand 3/3: Opfisket tal tursk, hvorav saltet 8000, iset 3000, hjælhængt , 674 kg. kveite iset kg. smaafisk iset, 590 til damptran, 50 hl. rogn, saltet 2 hl. rugn iset, 60 hl. udampet lever, fiskevegt , forøvrig som før priser: tursk 8, lever 20, rugn 20, kveite 30, fisk nu avtagende, garnfangster 3080 paa lænken. Liner meget smaat. Lensmanden. Opslag 36. Dverberg 3/3: Siden sidste beretning 6 hele sjøveirsdage, upfisket stk. tursk, hvorav saltet, hængt, resten iset, 327 hl. lever, hvorav dampet 50 hl. dampmedicintran, 03 rogn, desuten upfisket i uken kg. kveite, 2000 kg. smaafisk, det væsentlige fiske furegaat ved Andenes, belæg, priser, fiskevegt, leverhuldighet, uforandret. Lensmanden. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 4/3: Siden forrige beretning 3 nætters garn, Huvden 70'70'080, Nykvaag. 20'400 50, Aasandfjord , Strømsjøen , Skarsvaagen , Svinøy Opfisket parti stk, hvorav iset stk, hrengt rogn 340 hl. stk, damptran hl., Lensmanden. Opslag R 6/3:. Landets kreifiske til 4 mars 7.9 mill.. stk, hvurav2.8 hængt, salte.t, 6283 hl dampmedicintran, 2284 hl. lever og 4 63 hl. rogn, mot ifjor henholdsvis Finmark vinterfiske beregnet til 3 desember. Fetsildfisket. Opslag 49. Tromsø 4/3: Kvæfjord: Denne uke stængt 250 maal, hvorav uptat til agn 00 maal, pris 67 kl'. maalet, Balsfjord: Denne uke et mindre stæng i Balsfjord og et i Malangen, optat i Balsfjurd 60 maal, anvendt til hjemmefurbruk, pris Hillesøy: ngen nye stæng, denne uke optat 50 maal, anvendt til kreaturføde. Optat inden fylket 6240 maal, derav anvendthjemmefurbruk 2660, agn 837 maal, silduljefabrikker og hermetikfabrikker sum før. Fylkesmanden.

4 ., 82 UKENTLGE MEDDELELSER FO:R NORSK FSKER BEDRFT FRA FSKERDREKTØREN milrs 922 Uken som endte Vaarsildfisket 922 til 4 mars. Ukefangst To: Total tilsvarende uker i maa fangst maal Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy.: London 60 div. $ 4.23 pr. :E. Paris 3 div. $ 0.4;4 pr. 5 fr. U. S. A. 3 div. l/s P. 4 januar l februar mars ! Gjenpart av telegram fra Norske generalkonsulat, Reykjavik, til Handelsdepartementet, dat. 3 mars 922: Klipfiskeksporten anden halvdel av februar Barcelona: 33 ton storfisk, 7 labradorstyle. Bilbao: 93 storfisk. Valencia: abqldorstyle. UttUandSk Uken 26/24/3. fjs{rir Det svenske sildefiske for BohusHin har hittil været meget srnaat, i de sidste uker væsentlig for ishindring, sidste uke tok fisket sig noget op saa uke fangsten blev 2654 hl. trawlsild og 3498 hl. notsild, Middelprisen var i Gøteborg kr pr. hl. alt er iaar opfisket kun hl., hvorav hl. notsild og 550 hl. trawlshd mot ifjor henholdsvis : Det saltede parti er nu 3696 hl. mot 240' 096 hl. ifjor. tdgrammtr. Sildefisket BohusHin. Opslag 4. 7/3: Sildefisket BohusUin hadde en ukefangst av 2654 hl. trawlsijd og 3498 hl. notsild, middelpris Gøteborg 47f! kr. pr. hl. Totalfangst 550 hl. Totalsalt trawlsild og hl. notsild. ning 3696 hl. l{iij,fiskmarkedet. Opslag 5. 4/3: Legationen Lissabon telegraferer 3 mars: Lissabon : Klipfiskimport Nyfundlandsk 260 tons, beholdningen islandsk abradorbehandlet 230, Nyfundlandsk 370, Nyfundlandsk labradorbehandlet 20, indenlandsk 80. Priser: slandsk labrador nominel 25 Esc., Nyfundlandsk 5560, Nyfundlandsk labrador nominel 25, indenlandsk Kurs: pund 4!)/to. Oporto: Beholdning britisk Priser: storfisk 70, middel 50, smaafisk 40. Opslag 5. 6/3: Legationen Buenos Aires telegraferer 2 mars: Klipfiskmarkedet: Tilførsel siden 7 februar 9800 kasser klipfisk. Beholdning i Buenos Aires :2 000 kasser. Pris 50 argentinske papirpesos pr. kasse a 45 kg. norsk klipfisk. Kurs 45% pence pr. guldpeso. Efterspørselen efter klipfisk er normal, prisern8 stabile. Opslag 5. 8/3: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 7 mars: Uketilførsell0 900 kvintaler,norsk, 350 islandsk. Klipfiskbeholdning Bilbao: 7900 norsk, 2000 islandsk. Priser: norsk 6070 pesetas, islandsk 852. Kurser: pund 27.72, francs Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Johan Reusch, dat. Hamburg 3 mars Skrivelse fra konsulatet i Kønigs 922 : berg til Utenriksdepartementet, dat. uken fra 8 til 24 februar ankom 8 februar 922: til Oeestemiinde fiskemarked 3 trawlere med tilsammen pund Sildemarkedet. fisk. Derav 9 slandstrawleremed uken 30 ds. ankom kun en gj ennemsnitlig pund og 22 baat med 460 tønder sild fra Great Nordsjøtrawlere med pund. 4 dampskibe bragte pund fersk Yarmouth. Nye tilførsler uteblev forøvrig paa grund av isforholdene i norsk sild, som blev solgt underhaanden fra.ll 3.25 tile/tt pr, pund. sundet, kanalen og østersjøen. Markedet var fast og priserne stigende. Priserne var: Hyse...,j6 5,05,0pr.pund uken 8 ingen tilførsel, da l... 4,404,00 de til Kønigsberg fra Norge og England bestemte baater ligger avventen Torsk l..... " 3,00 6,75., l... " de i Kristiansand og BrunsbiiHekog 3;50, 5,90 Sei... 2,50 6,50 paa bedring av isforholdene. Den til Rødspætter,007,25 provinsen og nabostaterne solgte sild Pigvar'... 39,00:5,25 kunde heller ikke avsendes paa grund Kveite...l...: " 8,753,25 av transportarbeiderstreiken. Priserne noteres:. Slo og vaarsid Til HamburgAltona ankom i indeværende uke 7 direkte dampskibe fra 920 og 2 uforandret, hvorimot med fersk sild fra Norge med tilsam 99 slo og vaarsild er usolgt, Yarmouthmatfulls Mk. 7,0'0. Matties Mk. 650, tysk sild uforandret. Fra legationen i Havana, dat., februar 922: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 928 januar meddeles følgende: ndførslen androg til 2500 kasser og 50 tabaler. Beholdningen pr. 27 januar var anslaat til 5300 kasser fisk ialt, hvorav 3000 kasser norsk 'fisk og 2300 kanadisk. Priserne var ifølge»revisfa' Oficial«for kanadisk og Alaska $,00 $ 2.00 Norsk fisk noteres med $ men ca. 3/2 mill. pund. Desfbruten dampskibet» J ar«fra Egersund med 3550 kasser og med ruteskibene 037 kasser. Orundet. de rikelige tilførsler og det milde veir var priserne faldende og i ukens løp gik de ned fra.jt 3.00 til Jft 2.40 pr. pund. For øieblikket er avsætningen daarlig og fersksildmarkedet maa betegnes som meget flaut. Saltsildmarkedet. Saltsildtilførserne var i ukens løp store og androg til S 580 tdr. Derav Q 740 tdr. norsk sild og 784'0 tdr. engelsk og skotsk sild. Efterspørselen var roligere, men grundet markkursens fortsatte, nedadgaaende tendenser.markedet fast. For norsk sild noteres tildels,høierepriser.

5 8 mars 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKER BEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 83 Opgave over avsendt fersk fisk og sild fra Trondhjems ilgodsavdeling. 92 Fi s k Sil d Svenske st. Danske st.norske st. Svenske sl. Danske,l. Tyske st.norske st. Uken over over over Storlien Chr.berg il Chberg Kg. Kg. Kg. Kg. ov " over Storlien Chr.berg Chr.berg l Kornsjø Kornsjø Kg. Kg. \ Kg. kg. i Kg.,,. Kg. 30/9 6/ /03/ /02 / / 027/ /0 3/ /_ / / _ 7 h / _'2,/ / / /2 8/ D/ lll/ 2'2'2/ /229/ ! [! l l ' ' i l2q [ \, l ' : O _ o! =0[ 3250 mauies Crownfulls... Crownmatfulls.. De sidste noteringer er: pr. td. 922 rlddsaltet Slosild 4/500...,./6 050 ganet Slofulls, 4/ do. do. 5/600 do. do. 6/ Der var ingen tilførsel av norsk iset. sild paa herværende mlarked paa. mandag, idet baaterne angivelig var hindret av storm. Paa tirsdag ankom 3 dampskibe fra vaarsilddistriktet med forskjellige sortementer, S0 landnotsild, snurpenot..

6 84 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 mars 922 medmindre silden saltes i binger eller anden tæt emballering straks den føres paa land efter nattefangst er den ubrukbar for lagring; døgngammel sild vilde saaledes være umulig for sahning i binger for røktsideksporten; idet en beskadiget sild vide i en fart sætte hele massen i gjær. Det eneste rigtige for røkerne i Yarmouth vilde være at kjøpe silden rundsaltet hvorved skade for sopdannelse er minimal. Det gamle, velrenomerte fiskehandlerfirma i Hull, Brekke, Son & Oil" J.ard Ltd., har aapnet en filial paa BiUingsgate fiskemarked, London E. C., hvor det mottar al slags fisk til for handling. tdgrammtr Saltsildmarkedet. Opslag : 4/3: Fiskeriagent Reusch, Hamburg telegraferer 3 mars: Uketilførsler saltsild 0740 tønder norsk 7840 engelsk, efterspøl'slen roligere, mn markedet fast. Rundsaltet slosild 050, slofulls stk, 050 mark, stk, 00 mark, stk mark skjæresild 600 mark, andre sorter om trent uforandret. Fersksildmarkedet. Opslag 2. 28/2:' Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 28 februar: 3000 kasser g.lrnsild. 2220, 900 kasser notsild, kasser snurpenotsild 25 sh. kassen.markedet trægt. 20 sh. halvkassen. London notsildpris Opslag 2. /3: FiskeriagElnt Reusch, Hamburg, telegraferer 28 februar: dag oue dampskibe isetsild,d,agspris 2.90'3.0 mark pundet. Opslag 2. /3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer mars: 2800 kasser snurpenotsild 24 sh. kassen. Londo8 sh. halvkassel: Opslag 2. 2/3: Fiskeriagelt Johnsen, Hull, telegraferer 2 mars: 300 halvkasser snurpenotsild 2 sh., 900 kasser garnsild 252 sh., liten omsætning. Opslag 2. 3/3: Fiskeriagent Reusch, Ham burg telegraferer 2 mars: Fersksild markedet flaut, dagspris mark pundet, mildt veil'. Opslag 2. 3/3:. Sekretær Jakobsen telegraferer 2 mars fra Antwerpen:»Zeta << 200 kasser fersksild, mesteparten solgt 30 til 5 francs kassen, endel kondemneret, varmere veir, forbruket avtagende. Opslag 2. 2/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 2 mars: 300 halvkasser snurpenotsild 2 sh., 900 kasser garnsild 252 sh., liten omsætning. Opslag 2. 3/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 3 mars: 4000 kasser blank garnsild ubetydelig solgt 25 sh. Rester fra igaar 5 sh. Markedet flaut. Massevis fisk. OpsJag 2. 4/3: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer 3 mars: Fersksild daarlig avsætning, markedet flaut, dagspris 2.40 mark pundet. Opslag 2. 6/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 6 mars: 7350 kasser vaarsild, ubetdeljg solgt 2 sh. kassen, 000 stamper 6 sh. stampen. Røkesildmarkederne slet, ingen avsætning fersk sild til indlandet, 2 dampskibe ventendes London. Opslag 2. 7/3: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer 6 mars: Dagspris iset sild mark pundet. Opslag 2. 7/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 7 mars: Rester notsild fra igaar 2 sh. dag 2400 kasser notsild, ubetydelig solgt 3 sh kasser snurpenot og garnsild 7 sh. ngen efterspørsel fra indlandet. Hvordan man faar god spel<esild. Undersekelse av sildelake fra skotsk og hollandsk sild. Av Henrik Blil, (Bestyrer av Statens Fiskeriforsøksstqtion). Efter anmodning fik jeg til stillet nogen prøver av de nævnte laker Jra Norges fiskeriagent i Hamburg, hr. Reusah. Hovedhensigten med denne anmodning var at faa konstatert paa en ugjendrivelig maate, hvormeget salt [uan anvender ved sildesaltning i disse lande. Der foreligger rigtignok flere meddelelser om den anvendte saltmængde, men disse meddelelser er ikke saa oplysende som ønskelig kunde være, fordi saltmængden er opgiti.maal, og der ikke samtidig er opgit, hvormeget et saadant maal veier. At en saadan angivelse er aldeles nødvendig vil fremgaa derav, at f. eks. hektolitervegten av Nliddelsborough Fishery salt er ca. 80 kg., av Trapani salt er ca. 86, og av Torrevieja salt 4 kg. Den specihke vegt av lakerne blev bestemt ved hjælp av den Westfahlske vegt. Derefter blev 0 cm. tørret ind i veiet skaal paa vandbad, tilslut i tørreskap ved 40 0 C. Vegttapet var vand. EHer foraskning av tørringsresten bestemtes koksaltmængden ved titraiion med tiendedels normal sølvopløsning. Ved saa at subtrahere den fundne koksaltmængde fra vegten av tørringsresten erfares mængden av det i laken opløste organiskestof. Det bemerkes, at alle laker forut for disse bestemmelser var. filtrert gjennem papirfilter. Resultaterne var:..., co [fl :> LQ "'i"'... 0_ e.o tn... C"! o... t t t t "'i"' e.o t li) "'i"' O'J "'i"' LQ... t.r.l LQ "'i"' "'i"' C0 00 O'J_ O 00 "'i"' 00 "'i"' C0 ll": "'i"'... LQ "'i"'... C0... er) C"... co C0,..., C' C" C" C" C" C" C".+,... Qj 00 e.o O'J t LQ O':> :> C0 e.o..... O,..., C" C"... C"_ C"... C' C"... C"... (/) ;; :9 '+< 'en ifj u5 C..c: :9 :9 :9 :9 :9 Cl) Cl) '' :;::;' +' 'en 'en 'en en 'en ::i C\l o o l< 8 s S u S ifj ifj ifj ifj ifj l< "O "O "O "O "O co C\l C C C C C l ifj ifj ifj C\l +' +' +' >< o o o O O O O 'O Z rj) rj) rj) d :r.: :r.: :r.: :r.: :r.: er) "'i"' LQ 0 r...: ex) o) Naar man bortser fra Matjessilden vil man se, at alle prøver var omtrent mættet saltlake. Nu kan 00 kg. vand opløse ca. 35 kg. salt. Regner man nu at vaarsild fra midten av fisket indeholder 70 % vand og at der gaar 0'0 kg.sild i tønden, saa er der 70 kg. vand i silden. Efter ovennævnte forhold skulde dette vand trænge 24.5 kg. salt. Da nu almindelig fiskes alt ikke er rent, men gjerne indeholder ca. 50 % fugtighet og andre salte, skulde man maatte forhøie mængden til ca kg. Den magre vaarsild fra slutten av fisket har mere vand og skulde derfor trænge noget mere s alt.. Fetsildel. derim()t har. mindre og skulide altsaa trænge noget mindre salt. Herunder ser man altsaa bort fra at den fete sild enfaringsmæssig taaler noget mere salt end den magre. Matjessilden indeholder altsaa adskillig mindre salt. Av den tabellariske sammenstilling av resultaterne ser man fremdeles at lakens egenvegt er paafaldende høi. Den er betydelig høiere, end man skulde vente efter den fundne saitprocent. Dette betinges av det i laken opløste organiske stof, som nærmer sig 0 % ved matjessild og ligger mellem 4 og 6 % ved den vanlige saltsild. Dette forhold er vel værd at lægge merke til. Man maa forklare det saa, at en del av sildesubstansen

7 8 mars 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 85 Opløses i vand og at saltindholdet nedsætter opløseligheten ganske betragteig. for at klargjøre forholdet, at denne forklaring er rigtig, har jeg fremstillet saften av fersk sild. (Den erholdtes ved at male fersk sild i en kjøtmølle og lægge det malte kjøt i lærredsduk og saa presse saften av). Saften var helt klar. Naar man saa mættet denne saft med rent salt, saa fandt der sted enmægtig utskillelse av organisk stof. Erindrer vi saa, at vand opløser det orglaniske stof, som utgjør næringsstoflfet i silden, saa er det indlysende, at den lake hvori den saltede sild lig ger, tar imed sig en del av dette næringsstof. fremdeles er det klart, at den mængde næring som gaar tapt paa denne maate er proportionalt med la., kens mængde og omvendt proportionalt med dens saltindhold. Man har altsaa i sin haand at kunne reducere denne mængde til et visst minimum gjennem den [Jl:aate paa hvilken silden saltes og pakkes i tønden. Hvis silden flolægges med,en gang, gaar der mere sild og mindre lake i tønden, end om den bare skufles. Ved selvfolakning dannes laken av det i selve silden indeholdte vand. Denne selvfolakning gaar adskillig hurtigere for sig om silden g.anes, i særdeleshet om den fuldganes end om den saltes rund. Da det jo er ønslælig at faa silden dækket med lake hurtigst mulig,saa man kan faa tønden slaat til og sat bort, skulde det være indlysende at man for at faa en god sild, bør gane silden, flolægge den med tilstrækkelig salt, men vente med at forlake den i mindst 24 timer og saa først slaa tønden til. Mange vil vel si at dette ikke er noget nyt, det er noget som gode saltere forlængst praktiserer.. Sandt nok; 'men det kan dog ha sin store interesse at faa slaat fast, at man ogsaa ved en omhyggelig kemisk analyse kommer til slutninger som beviser rigtigheten av denne erfaring. Endnu en ting, ogsaa tidligere almindelig anerkjendt av kyndige sildesaltere, kan man utdrage som konsekvens av forannævnte undersøkelse, og det er at man ved omlægning av silden saavidt mulig bør anvende blodlaken, hvis den ellers er frisk da, og ikke ny saltlake. det sidste tilfælde vilde der nemlig paanyav den salte sild g.aa organisk stof i opløsning i laken, og silden ahsaa yderljgere tape stof, likesom man jo da naturligvis ogsaa taper alle de smakstoffer som er tilstede i den oprindelige lake. Rundskrivelse fra Handelsdepartementet. Betingelser for Statens garanti for klipfisk av r922 aars fangst. For klipfisk av torsk, lange og brosme av 922 aars fangst overtar staten en garanti av a) indtil kr pr. vegt il 20 kg. for vare av første og anden sort fri for tredjesorter, smaa og vrak, b) indtil kr. 6.00' pr. vegt it 20 kg. for vare av tredjesort og for smaatsk fri for vrak og surfisk mot tap ved endelig salg paa følgende betingelser:. Ved indkjøp fra førstehaandssælger (tilvirker) skal varen være betalt med min cl s t: a. For første sort vare: Torsk kr. 6.00, lange kr. 5.00, brosme kr..00'. b. For anden sort vare: Torsk kr. 4.50, lange kr. 3.50', brosme kr c. For smaafisk: Torsk kr. 3.00', lange kr. 2.00, brosme kr d. For vare av tredje sort fri for surfisk og vrak: Torsk kr.. 0'.00, lange kr. 9.00, brosme kr alt pr. vegt it 20 kg. l. Tap, som skyldes høiere indkjøpspriser end efternævnte, vil ikke bli dækket av staten: a. For vare av første sort: TorSK kr. 8.00, lange kr. 7.00, brosme kr b. For vare av anden sort: Torsk kr. 6.50, lange kr. 5.50, brosme kr..50. c. For smaafisk: Torsk kr. 5.00', lange kr. 4.00, brosme kr. 0.00'. d. For tredjesorter fri for surfisk og vrak: Torsk kr. L50, lange kr. 0.50, brosme kr Eks. Er lste sort torsk indkjøpt efter kr ' pr. vegt opgjøres statens garantiansvar etter foran nævnte toppris kr pr. vegt. ll. Ved ethvert indkjøp fra førstehaandssælger (tilvirker) skal utfærdiges slutsedier paa dertil fastsatte skemaer undertegnet av kjøper og sælger. Disse slutseder tillikemed lovbestemte vrakerattester fra vedkoillimende offentlige vraker skal indsendes til Statens Fiskecentral, Klipfiskkontoret, ved anmeldelsen av hvert enkelt klipfiskparti. V. Garantien blir først effektiv ved endelig salg og levering til eksport eller indenlandsk konsum og er betinget av at salg og levering finder sted inden lste juni 923. V. Tap beregnes og opgjøres for hvert enkelt stedfundet endelig salg og levering paa grundlag av:. Paa den ene side den gjennemsnitlige indkjøpspris pr. vegt for hver av de ovennævnte varegrupper, som i henhold til slutsedler er betalt førstehaandssælgerne (tilvirkerne) for vedkommende eksportørs disponible beholdninger paa skibningsdagen (multiplisert med) de i henhold til attest fra offentlig vraker virkelig leverte (skibede) mængder av ovennævnte varegrupper. For fiskepartier av egen tilvirkning regnes med oplægningsdagens av Handelsdepartementet godkjendte noteringspriser, dog ikke høiere end de under punkt l opførte. 2. Paa den anden side de leverte (skibede) partiers utbringende omregnet til norske kroner efter betalingsdagens. kurs eventuelt efter den kurs, som før hver enkelt skibning maatte bli fastsat av Statens Fiskecentral med fradrag av følgende omkostninger:

8 l l 86 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 mars 922 a. Lager leie kan medregnes med indtil 0 øre pr. 00' kg. pr. maaned for de skibede partier, hvorfor statens garanti blir effektiv og beregnes efter den gjemnem,snitlige lagringstid for vedkommende avsenders partier paa skibningsdagen. b. Renter kan beregnes for de samm.:e partier og for samm.e tidstum med indtil 6 pet. p. a. av det beløp SOln fremkoill'mer i henhold til foranstaaende punkt V,. c. Til omkostninger med varens mottagelse fra den leveres paa skibsrække til den er bragt paa lagerhus tillates beregnet 35 øre pr. vegt a 20 kg. for de samme partier. d. Til administrationsutgifter m. v. tillates beregnet 40 øre pr. ve gt a 20 kg, for de sam,me partier. e, Utførsels ogvrakeravgifter, fragt og forsikringspræmie tillates opført efter regning overensstem.mende med de til enhver tid gjældende regula Hver. f. Omkostninger til eksportsortering, pakning og ombordbringelse kan opføres efter de satser som vil. bli nærmere kundgjort av Statens Fiskecentral. b. At indsende pr.. 5 og sidste i medfører foruten mulig strafferetshver maaned til Statens Fiske Hg ansvar tap av ethvert garantieentrals Klipfiskkontor, tele krav paa staten. gramadresse Statsfisk, Kristi Anmerkning: ania, opgave over sin.e behold Ovennævnte garanti omfatter kun ninger av klipf'isk av 922 aars fisk som er fanget og landbragt i fangst samt over stedfundne salg Norge av norske fiskefarkoster og og leyeringer i den forløpne som er tilvirket i Norge. halvmaaned. Kristiania den 24 februar 922. c. hvert enkelt tilfæde ved henvendeise til Statens Fiskeeentrals Klipfiskkontor, telegram:. Joh. L u d w. M o w i T C ke. adresse Statsfisk, Kristiania, paa s. Johannessen. forhaand at indhente statens ap. probation, før salg sker, som vill paaføre state tap i henhold til Ruslands sjøgrænse i Nordishavet. denne garant. d. At efterkomme statens orre om Utenriksdepartementet har under sal eller forsendelser hl eksls februar 92 tlstillet Den norske port eller konsum. bandelsdelegatlon Moskwa følgende Saafremt saadan ordre ikke tlegram: efterkommes, maa vedkommen Delegationen anmodes om at tilstille de selv bære tapet ved en even Utenrikskommissariatet i Moskwa en tuel prisdifferanse mellem det note av nedennævnte indhold: paabudte salg og senere opnaadd Den norske regjering, der har studert salg. nærmere bestemmelserne i det dekret 8. At underordne sig de nærmere om fiske og fangst i Nordishavet og regler for ordningens gjennem Hvitehavet som Folkekommissærernes førese, som fastsættes av Han raad har uuærdiget 24 mai 92 *), delsdepartementet, herunder og Hnder at maatte tilkjendegi sovjetresaa med rimelig varsel at finde gjeringen, at den ikke kan anerkjende sig i ophævelse av garantien e den ved nævnte dekret, til fortrængsel ler forandring av betingelserne. for fiske og,fangstvirksomhet som V. norske fangstmænd fra gammel tid Enhver uoverensstemmelse omi har utøvet i omhandlede farvand, beforstaaelsen av de gjældende betin kjendtgjorte utvidelse av det russiske o'elser avajøres med endelig virk fiskeri og fangstomraade i Hviteha V. ing av Kngen. Alle andr tvi stig vet y Nordishavet og Tjeschskaja '.. T r heter som maatte opstaa l anled Ouba, en utvidelse som gaar videre Tap og omkoshllnger utover ltvad. l e s.taten" g'ar'antl' for end hl' emlet ved folkerettens regler.. nu.g av Gelln l '.;. foran er anført som f. eks. svln og li telse avgjøres med endelig virk Den norske regjering, som nu kræver, kvalitetsforringelse under lagnng, p. g Handel"departementet. at norske undersaatter ikke stilles i en. t f'. tol nlng av u reklamationer, forls, li gl ler l ugunstigere stilling end andre fremkostning, omsiabling og andre ved X. mede magters borgere, vil dog være likeholdsarbeider, kommission til Enhver som agter at benytte sig villig til ut fra gjensidighetsprinsipeksportør euer agent etco godtgjø av denne statens garanti maa inden pet at gaa med paa et fiskeri og res ikke. Det samme gjælder tap utgangen av mai 922 indsende fangstomraade paa geografisk mil som følge av kjøpers eller kommis meddelelse herom til Statens Fiske (7420 m.) regnet fra linjen for lavslonærs s:vig eller insolvens, med eentrals Klipfiskkonor, Kristiania; vand paa fastlandet og øerne og er mindre salget er skedd efter Oldre med uforbeholden vedtagelse av videre villig til ogsaa at gaa med paa fra staten. loranstaaende bestemmelser samt at forhandle om en anerkjendelse av opgave over heholdningr av klip Hvitehavet som lukket russisk fangstfisk av 922 aars fangst, forsaavidt og fiskeomraade indenfor en V. rimelig Enhver, som agter at benytte sig vedkommende siuer inde med saa grænse. Denne maahe i tilfælde trækav denne statsgaranti, pligter: danne beholdninger. kes længer ind end linjen fra Svjatoi 3. Kun at sælge i fast regning og Nass til Kanin Nass, paa et sted hvor overhodet ikke at sende i konsignation, medmindre dette for X. Undlatelse av at opfylde de fastavstandenmellem kysterne er væsenl= hvert enkelt tilfælde tillates e satte betingelser eller avgivelse av *) Se»Fiskets Gang«ll'. 25 for 22 ler beordres av staten. urigtige opgaver eller oplysninger juni 92, side 205.

9 fl, mars 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 87 lig mindre, og hvor det vil falde lettere for de norske fangstfolk at sikre sig ved de nødvendige observa Honer mot at de kommer ind paa russisk sjøterritoriurrt Nyfundiand. Generalkonsulatet i Montreal telegraferer til Statens fiskecentral 2 mars 922: Nyfundlands klipfiskeksport fra til 8 februar iaar følgende: Spanien ca kvintaler, Gibraltar for ordre 7 500, Brasilien 7 900, Britisk Vestindien 800, Kanada 4'00. Priserne uforandret. Skibsfarten indstillet ishindring. Sildeeksport til Franl<rike. Av konsul Arne Jørstad, Havre. følge oplysninger som konsulatet har mottat, synes der at være grund til at anta at forskjellige norske fiskeeksportører, bekjendt med de daarlige resultater av det franske vintersildfiske, har planlagt skibning av større mængder fersk sild hertil i konsignation. For nærværende kan der formentlig paaregnes avsætning i Frankrike for saadan sild; men da det største avsætningsmarked er i Paris, vil den overveiende del av mulige her til landet konsignerte kvanta havne paa dette marked, og skulde der i løpet av kort tid komme. flere ladninger fra Nore, turde. dette uten tvil ha til følge at markedet blev helt overfyldt, saa at priserne blev alt andet end lønsomme for eksportørerne, likesom de herværende kommissionærer vil de paaføres en uendelighet av ubehageligheter, som, efter hvad jeg tidligere har hat anledning til at iagtta, turde gjøre disse mindre tilbøielige til senere at gjenopta forretningerne med norske fiskeavskibere. Konsulatet har ved tidligere leiligheter fremhævet at fersk iset eller frossen fisk, om den skibes hertil, bare maa bringes paa markedet i smaa, passende kvanta. Da det nu,som ovenfor anført, synes som om enkelte eksportører neppe er opmerksomme paa denne omsfændighet som er en avgjort betingelse for at konsignation hertil blir lønsom, og i betragtning av at de for tiden paagaaeqde norske sildefiskerier formentlig vil levne store Til S p a n i en: Her er behov for mængder sild til eksport, Hnder kon stor og middels, ikke særlig skarpsulatet det rigtigst at fraraade større tørret. Fisken maa være fet med et konsignationsf()rsendelser til Nord gullig skjær. Dette er kystfisk. Spa Frankrike; nien tar ogsaa Labradorfsk. Denne maa være godt tilvirket og tørret ø Præmier for bygning av fiske mindst to dager i solen; og tilberedt med 8 oksehoder salt pr. 00 kvinfartøier paa Nyfundland. taler. Generalkonsulatet i Montreal har indberetlet til Utenriksdepartementet under 9 januar 922 at regjeringen i Nyfundland har besluttet at betale en præmie av 30 dollars pr. ton for bygning av skonnerter fra 25 ton (regi5<ter) til 50 ton. Skibene rnaa bygges paa Nyfundland og være utrustet og sjøklare til juli 922. Skib, som nu er under bygning og hvis kjøl er strakt efter 4 oktober 92, vil kunne. indgaa i bestemmelserne. Videre er det regjeringens hen sigt at ophjælpe fiskenæringen ved at støtte bygning av skib til erstatning av de mange som forliste sidste aar, samt at skaffe arbeide til de arbeidsløse. Nyfundland. Fiskemarkeder. En erfaren nyfundlandskfiskeeksportør gir følgende oplysninger om, hvilke sorter klipfisk der ønskes til de forskjellige markeder: T,il Syd ame rik a (Brasilien undtat)' stor og middels fisk, størrelse 20 tommer eller derover, skarptørret og uten fugfighet, pakket i helt igjennem ovntørrede kasser. Til Ku ba: det store og hele de samme sorter som til Sydamerika. Til P ort o r i c o: Stor og smaa fisk av litt ringere kvalitet end ovennævn te sorter og tøndepakket. Skarptørret. Til Dem e rar a og Tri nid ad: De samme sorter som til Portorico. Til Bra s i l i en: Al klipfisk som sendes dertil maa være grundig tørret og pakket i trommeformede tønder paa 28 pund. Til p ort u g a l: Fisk til dette land maa være velbehandlet, rigtig godt tørret, men ikke saa skarptørret som den fisk der eksporteres til Sydamerika. Der er behov for stor, middels og smaa, fisk. Til t a li en: talien har behov for smaa skarptørret kystfisk av første kvalitet. Hvad Labradorfisk angaar, ønsker talien det samme som Spanien. Til G r æ ken l and: Grækenland tar ikke kystfisk men kun Labrador, i det store og hele samme sorter som til Halien og Spanien.. Ved saltning av fisk til Spanien, maa fisken, saasnart den er optat av vandet, hvis man ønsker at faa en fisk passende for det spanske marked, sprettes op langs ryggen og lægges stabler med indsiden op, da saltet ellers vil lægge sig paa ryggen av fisken, hvilket ofte hænder hvis fisken er for sterkt saltet. Naar fisken fjernes fra tørreplattingen bør den stables i pakboderne med indsiden op. Dette er en undtagelse fra den gamle proces 9 men de nyeste forsøk viser at det er bed st at stable fisken saaledes, da man paa denne maate bedst faar en fisk passende til det spanske marked. Portugals klipfiskindustri. Skrivelse fra legationen i Lissabon til Utenriksdepartementet, dat. 9 fefruar 922: Til departementets underretning tillater jeg mit at hitsætte følgende utdrag aven fra konsulatet i Oporto mottat indberefning om den portugisiske klipfiskindustri:»sidste aars iangst var her i landet ca kvint aler = 3600 tons. Salgsprisen har været Esc. 40 til Esc. 5.0 pr. kvintal. Den por!tugisiske klipfisk tørres hovedsa gelig i Aveiro og Figueira da F oz og follholdsvis mindre kvanta i Oporto og Lissabon. Under forberedelse er ogsaa nu Nlførsel til og tørring av portugisisk klipfisk i Algarve. De portugisiske fiskefartøier' til:hører forskjellige redere spredt overalt her i landet, men de har endnu ingeh fælles forening eller.

10 l J, 88 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN R mars 922 eget salgskontor for omsætning av sine fiskeprodukter, hvorfor det ofte falder vanskelig at tilveiebringe kor rek t opgave over produktionen av portugisisk klipfisk. Oporto toldbod har kun kjendskap til det kvantum fisk som losses her og det er kun en brøkdel, av landets produktion. Her er nu under organisation et kapitalrikt selskap under navn av»empresa de Pesca de Bacalhau, Limitada«, med kontor i Oporto. ndbyderne og stifterne av dette selska p er flere a v Oportos bankierer og kapitalister«. tilslutning hertil skal bemerkes, at legationen tidligere fra anden kilde har faaf opgit at Portugals totalutbytte av saltfisk ifjor skulde utgjøre ca. 60'0'0' tons. Ved saltfiskens tørring til klipfisk regner man vanligvis med et svind av mellem 30 og 40 %, saaledes at der av l ton eller 00.0 kg. saltfisk utvindes 600 a 700 kg. klipfisk. Hvis denne beregning lægges til grund vil de nævnte 6000 tons saltfisk nogenlunde motsvare de i ovenstaaende rapport opgitte 3600 tons klipfisk, noget som jo indeholder en sterk bekræftelse paa opgavens rigtighet. Brisling etc. tilfart Stavanger i tiden /2:28/ Hvorfra Hordaland Brisling skj. Pris pr. skj. Mossa skj. Pris pr. skj. l' fylke..., ' Sogn og Fj.danefylke :. Tils. 330 = 480 Røkt , 480 V ærdi brisling.. :... kr mossa..." kr Fortegnelse over merkepligtige norske fiskefarkoster 92 er utkommet og erholdes tilkjøps i bokhandelen for en pris av kr pr. eksemplar. Registret omfa tter fiskefarkoster ordnet distriktsvis. Registret gir oplysning om følgende: Farkostens merke, art, navn, anvendeis, byggeaar længde, bredde og dybde, for motorfakoster motorens navn og størrelse, for dampfartøier, maskinens størrelse. Fremdeles antal av de fiske og fangstbaater (doryer o. s. v.) som hører til en hovedfarkost, og endelig eierens navn og postadr. Desuten findes indtat en fortegnelse over fiskeriinspektørerne og over tilsynsmændene i hvert merkedistrikt ; merkeloven, reglerne for merkning av fiskefarkoster m. v., samt opgave over opsynsdistrikter. Nyfundland.. Markl_,Jpriser St. John's februar f. a.: $ Split herring (Flaksild) alm. pakning.... Skotskpakket.... Laks nr., stor pr. tre. Do. nr., smaa Hummer pr. kasse, nr., ' pundbokser TOfsketran pr. tun. h. w. pakning... : Torskelevertran pr. gal. nr.... ".... Eksp0rt fra St. John's januar til 0 februar: tiden Klipfisk, kvintaler Portugal Spanien talien Vestindien Brasilien Kanada Forenede stater Andre lande Total Torsketran... tuns Sæltran... do. 50 Laks... tierces 387 Makrei ogsild tdr ørret... Hummer..... kasser 99 96»Trade Review«, St. John's, skriver februar d. a.: Tor s k: Ukeeksporten. var den mindste som hittil er forekommet iaar, nemlig kvint aler fordelt paa følgende steder: Fra St. Joh n'stil Halifax med SS»Bornholm«fra forskjellige utskibere 895 kvintaler, og til Oporto. med skonnert»harriet«30'00 kvintaler skibet løs i rummet fra firmaet Messrs Lake & Sons. Fra O u t P o rt s til Oporto med skonnert»general Gough«50'00 kvintaler fra firmaet Harris og Piercey, Grand Bank. Konsumet i Oporto er i uken øket med omkring 00 % og til paaske kommer markedet at være helt uttømt. Tor s k e t ran. Forespørselen efter denne vare i De Forenede Stater er nu øket, men kjøperne er, ikke tilbøielig til at betale høiere' priser. De kjøper»fra haand til mund«i paavente av nye norske forsyninger. Med SS»Bornholm«blev der i uken utskibet l 32 gallons til Boston fra firmaet A. E. Hickman Co., Ltd., og med SS»Sable «3 55 galons til Halifax fra firmaet Mr. A. Ebsary. Paa markedet er meget litet tilbake av 92 aars tran. Tor s k e l eve r t ran. To mindre ladninger blev utskibet til Halifax og Windsor fra firmaet Messrs. Munn and Job. Bros. Partiet var paa 75 gallons og blev sendt med»sable «. Dette er det første som skal gaa i løpet av to maaneder, hvilket i sig selv tilstrækkelig antyder at markedet for tiden ikke er bedre. De faa cenis pr. gallon, som er tillagt siden nyfaar, er ikke tilstrækkelig opfordring til de nyfundlandske producenter til at utruste sig for denne forretning. Vekselkurser London 3 mars 922. (Parikursene er angit.i parantes). Wien (24.02) øst. kroner pr. E. Prag 267 (24.02),, W Brsehau (20.43) p. mark pr. E. Lissabon 4 /2 (53 /4) d. pr. eseu. Buenos Aires 45 9 /0 (47.58) d. pr. dols. Rio de Janeiro 7 2 /32 (6) d. pr. mils. Meksiko 25 /2 d. pr. dols. Statens fiskeriforsøksstation i Bergen analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter.

11 ::s mars 922 UKENTLGE MEDDELELsER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 89 Rapport nr. 6 om skrifiskt Torsk i til 4 mars 000 stk. hængt 000 stk. Derav 00 stk. sløiet torsk Lever tilovers til vegt i kg. Dampmedici n andre leverhol dighet stk. tran i h. transorter lever i hl. i l hl. 5 ) saltet l 000 stk. Rogn i hl. Priser for Tilstede :, sløiet torsk pr. kg. lever pr. hl. rogn pr. hl. kjøpe baater 'far ' tøier fiskere Finmark Vinterfisl<e til s/ ) Troms fylke ) Lofotens opsynsdistrikt 3200 (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden Helgeland,Salten N. TrøndelagVikten 70 S.'Trøndelag' Fosen. 437 Nordmøre fogderi Romsdals fogderi Søndmøre fogderi Sogn og Fjordane fylke 63 Sønd e nf o r.. 25 Mot i " ] Tilsammen 7940 til 5/s Gis 8/s 9s 3/s 4/s 6/s 7 s Sis 9/S Lofoten 92 til 'lo s / s S/ / /s 3QOO 93 8/ /s 7200 l " , ' O !«67 = rund l' ' ' S) 25? ), ,, rund 6500 rund , , ' 83;' tJ ' 3,: , " ",3672/ 3050 ' 00 l ' A5 f \, i : 240' 4825, 'l 30$,,97, " l l. " 2232: r ' 292" 4i8:: 523;,';: :' , pr. stk. 72,, '220 2S.t,,.'."A,':698_ pr. stk, 66: " Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) l{g. omgjort til stykker efter 270 kg. ::::::: 00 stykker. 2) 5 60 kg. omgjort til stykker. 3) Prisen pr. 00 stk. usløiet torsk i Lofoten 750 kr., i Møre 7500 og i Sogn og Fjordane ) Herav 899 garnbaater og 562 doryer fra 928 motorbaater og l seilfartøi og 5 dampskibe. 0stlofoten er stationert288 i Henningsvær 533, i Vestlofoten 474 og Værøy og Røst 63 baater. ' 5) 00 liter lever gav i Lofoten 5060 liter dampmedicintran, i Møre fylke 5060 liter, i Vikten 5659, Torsken 5055, Hillesøy 50 og i Nyksund 4050 liter.. l

12 ... fisk, Hærdet Hval Sæl BaUle Sild, Makrei, Makrei. Laks, Levende Anden Fisk, fiske Sildetran Sild, fersk Hummer saltet Sildemel Sælsklnd Hermeiik. Toldsteder hvalolje tran tran nosetran rik.t saltet fersk fersk aal fersk fisk saltet guano tdr. ks. stk. i fartai i tlir. kg. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. kg. kg. 280 Fetsild Klipfisk, Nordsje slands Klipflsk, Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa Vaarsild og skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Sei Rogn Blank sild sild norsk skjær rund terfisk Brun tran tran blank kjærr. tdr. sild tdr. tdr. etc. kg. kg. tdr. tdr. tdr. kg. tdr. tdr. tdr. kg. kg. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. 5' c...., Z r o tt t:l O r r U) "Tj O z O U) 'Tl ti O' ::r] "'j "Tj en ti 8 :;a 3 \Sl tl Z C/J El 2; en... (.O lv ToJdsteder norgts utførst) avfisktørodukttr fra l januar til 25 ftbruar 922 og i uktn som tndtt 25 ftbruar. Kristiania Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø A.alesund Molde Kristiansund Twndhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø... Vadsø... Andre... 5 alt ;25 l uken ' " Kristiania Kristiansand Egersund Stavanger ' Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund * Molde Kristiansund frondhjem Bodø.... Svolvær Narvik Tromsø..., Hammerfest.. Vardø Vadsø Andre, 78 alt [ , ;;635[ 7()625 uker. i _..

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere