En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde"

Transkript

1 OPGAVE 1 En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = Ax 3 - Bx 2 + Cx + D hvor A, B, C og D er positive konstanter. Hvad er de faste omkostninger og hvad er de variable omkostninger? Hvad er gennemsnitsomkostningen? Hvad er den gennemsnitlige, variable omkostning og hvad er den gennemsnitlige, faste omkostning? Spørgsmål 3 Hvad er marginalomkostningen? Hvor har denne omkostning sit minimum? Spørgsmål 4 Indtegn de forskellige omkostninger i et diagram. Sæt A=0,021, B=0,48, C=4 og D=25. Spørgsmål 5 Hvad vil der ske, hvis A = B = 0? Og hvis A = 0, B < 0?

2 OPGAVE 2 En virksomhed anvender input (f.eks. maskintimer) i mængden v til produktion af output i mængden x. Sammenhængen mellem input og output kan beskrives som følger: x = 10v - 0,5v 2. (*) Omkostningen til indkøb af input i mængden er givet ved C = C(v) = v. Bestem v som funktion af x ved brug af (*). Hvad er man nødt til at forudsætte om værdien af x? Bestem omkostningerne som funktion af output x og tegn denne funktion i et (x, kr.) diagram.

3 OPGAVE 3 Ledelsen i en virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved en ugentlig produktion af varemængden x tons (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = x x Hvad er de faste omkostninger og hvad er de variable omkostninger? Hvad er gennemsnitsomkostningen? Hvad er den gennemsnitlige, variable omkostning og hvad er den gennemsnitlige, faste omkostning? Spørgsmål 3 Hvad er marginalomkostningen? Hvor har denne omkostning sit minimum? Spørgsmål 4 Indtegn de forskellige omkostninger i et diagram.

4 OPGAVE 4 I en produktionsproces behandles produktet ved gennemløb af tre maskiner, M1, M2 og M3 på følgende måde: Råvare M1 M2 M3 Færdigvare Følgende data foreligger: M1 M2 M3 Maskinkapacitet (stk./periode) Faste omkostninger (kr./periode) Variable omkostninger (kr./stk.) Lad x være antal styk produceret pr. periode. Beregn, hvor mange af hver maskintype (M1, M2, henholdsvis M3), der skal bruges ved varierende produktionsomfang, f.eks. fra x = 0 til x = 30. Beregn de faste omkostninger over intervallet x = 0 til x = 30. Spørgsmål 3 For hvilken værdi (hvilke værdier) af x antager de gennemsnitlige omkostninger deres mindste værdi?

5 OPGAVE 5 En mindre, men velrenommeret virksomhed, Nielsson & Co. ApS, fremstiller og sælger 2 typer badetøfler. Begge typer er af træ med en påmonteret rem til at holde badetøflen fast på foden. Type A er en husmandsmodel fremstillet af fyrretræ af jævn kvalitet med en rem af kanvas. Remmen er fastgjort ved brug af almindelige jernsøm. Type B er en de luxe udgave fremstillet i mahogni med en rem af svært silkestof, hvorpå der er broderet en lystyacht. Sømmene er messingsøm. Man ønsker at se lidt nærmere på virksomhedens produktions- og omkostningsforhold. Følgende er givet: Uanset hvad (og hvor meget) der produceres er de faste omkostninger pr. tidsenhed kr Dette beløb omfatter bl.a. husleje, forsikringer, løn til direktøren m.v. De variable gennemsnitsomkostninger er for de 2 typer opgjort til 10+0,5x for type A, og 20+0,5x for type B, hvor x = produktion (antal par) pr. tidsenhed. Salgsprisen for type A er 100 kr. pr. par; type B sælges til 220 kr. pr. par. Bestem for hver af de 2 typer hvor meget der skal produceres, hvis man ønsker at maksimere fortjenesten fra hver type, isoleret set. Antag, at man ved dygtigt salgsarbejde kan sælge de producerede mængder. Skal man fortsætte med at producere begge typer, eller skal man indstille produktionen af en af typerne, eller skal man måske helt ophøre med produktion? Spørgsmål 3 Kan det betale sig at sætte prisen ned på type A til kr. 49,95 pr. par, hvis man til denne pris kan sælge 200 par pr. tidsenhed? Spørgsmål 4 Antag, at man kun producerede type A. Hvilke overvejelser kunne virksomheden da gøre sig?

6 OPGAVE 6 En virksomhed har en udstansningsmaskine, der af store blikplader udstanser cirkelrunde blikstykker. I produktionsprocessen bliver blikstykkerne derefter belagt med plastic på forsiden og en nål bliver loddet på bagsiden. Produktet er nu et såkaldt "badge", hvorpå forskellig skrift senere bliver påtrykt, efter kundens ønske. En del af den samlede produktion sælges til studerende ved Odense Universitet, med påtrykt skrift "Virksomhedsøkonomi er mit bedste fag". Maskinen kan producere med 5 forskellige hastigheder: 20, 40, 60, 80 og 100 omdrejninger pr. minut (opm). Ved hver omdrejning produceres én produktenhed. Den producerede mængde er altså proportional med hastigheden. Forbruget at materialer, arbejdstid m.v. er derimod ikke nødvendigvis proportionalt med produktionshastigheden. Nedenfor er vist forbruget af materialer, arbejdstid m.v. i relation til den producerede mængde pr. time, x. x Materialeforbrug kg Arbejdstimer Energiforbrug kwh Reparation & vedligehold enheder Undersøg og kommentér hvordan forbruget af hver af de fire produktionsfaktorer varierer med produktionen x. Det oplyses, at materialer (blik) koster 0,15 kr. pr. kg, lønnen er 8,00 pr. time (studenterløn) og energiomkostningen er 0,0325 kr. pr. kwh. Reparation og vedligeholdelse opgøres i enheder og hver enhed koster 10,00 kr. Til x = medgår eksempelvis 20 enheder, som hver koster 10,00 kr. Beregn de variable omkostninger, de gennemsnitlige variable omkostninger samt differensomkostninger. Indtegn de to sidstnævnte omkostninger i et diagram. Spørgsmål 3 Hvilket produktionsniveau er billigst? Kan dette faktisk opnås?

7 OPGAVE 7 En virksomhed producerer to færdigvarer. Til produktion af færdigvare 1 anvendes råvare 1 og en maskine. Til produktion af færdigvare 2 anvendes råvare 2 og samme maskine. Hvilke af de tre omkostningsarter er direkte, og hvilke er indirekte? Omkostningerne ved at benytte maskinen er v 2 kr./dag, hvor v er det benyttede antal maskintimer pr. dag. For at producere 1 enhed af færdigvare 1 må man benytte 1 maskintime, og for at producere 1 enhed af færdigvare 2 må man benytte 2 maskintimer. Virksomheden producerer i øjeblikket 4 enheder pr. dag af hver færdigvare. Beregn de samlede maskinomkostninger og specialmaskinomkostningerne for hver færdigvare. Forudsætningerne udvides på følgende måde: Til produktion af en enhed af færdigvare 1 anvendes 2 enheder af råvare 1 til en pris af 5 kr. pr. enhed, og til produktion af en enhed af færdigvare 2 anvendes 5 enheder af råvare 2 til en pris af 3 kr. pr. enhed. Færdigvarerne sælges til henholdsvis 40 kr. og 60 kr. pr. enhed. Der produceres 4 enheder pr. dag af hver færdigvare. Spørgsmål 3 Find specialomkostningerne for vare 1 og for vare 2.

8 OPGAVE 8 En virksomhed producerer 300 meter/periode af færdigvare nr. 1 og 500 meter/periode af færdigvare nr. 2. Blandt andre produktionsfaktorer benyttes en bestemt råvare til produktion af begge færdigvarer. Der benyttes 6 meter til en meter færdigvare nr. 1 og 2 meter til en meter færdigvare nr. 2. Indkøbsprisen er 20 kr. pr. meter for de første 2200 meter pr. periode og 15 kr./meter for yderligere indkøb. Hvorledes fordeles råvareomkostningerne på de to færdigvarer efter et årsagsprincip? Er fordelingen entydig? Hvor store er omkostningerne ved at producere a) vare 1, givet vare 2 produceres? b) vare 2, givet vare 1 produceres? Spørgsmål 3 Hvor store er de sambestemte omkostninger? Spørgsmål 4 Hvad er summen af vare 1 og 2's specialomkostninger?

9 OPGAVE 9 En porcelænsfabrik har opfundet en bestemt slags dybe tallerkener og fremstiller x stk. pr. dag af disse. Produktionen foregår i 3 successive del-processer (I, II og III), der hver har en maximal kapacitet på 32 procestimer pr. dag (idet der er 4 identiske bearbejdningssteder pr. delproces, og den daglige arbejdstid er 8 timer). Ud over bearbejdningstimerne i de 3 delprocesser medgår der arbejdskraft, materialer og energi. Disse produktionsfaktorer kan anskaffes i vilkårligt store mængder, til følgende faste priser: 40 kr. pr. time for arbejdskraft, 30 pr. enhed af materialer samt 1 kr. pr. enhed af energi. Til hver enhed af det færdige produkt medgår 0,5 arbejdstime, 0,6 enheder materiale samt 0,5 enheder energi. Til hver enhed af det færdige produkt medgår endvidere 1 procestime i del-proces I, 2 procestimer i del-proces II samt 1 procestime i del-proces III. Opstil en funktion, der udtrykker virksomhedens variable omkostning. For hvilke værdier af x er omkostningsfunktionen i spm. 1 defineret? Spørgsmål 3 Find marginalomkostningerne og de gennemsnitlige, variable omkostninger.

10 OPGAVE 10 En virksomhed har over en 12 måneders periode for et bestemt produkt observeret produceret mængde og variable omkostninger pr. måned. Tallene er gengivet i tabellen nedenfor: Var. omk. Prod. mgd. Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Indtegn i et diagram variable omkostninger mod produceret mængde og skitsér den glatte kurve, som ser ud til at "passe bedst" til punkterne. Beregn de gennemsnitlige, variable omkostninger samt differensomkostningerne ud fra tabellen ovenfor. Spørgsmål 3 Antag at produktionen forventes at stige fra det nuværende niveau (7.000) til i næste måned (juni). Hvad er meromkostningen ved denne produktionsforøgelse?

11 OPGAVE 11 En virksomhed anskaffer i februar 19x1 en maskine, der koster kr og har en brugstid på 4 år. Udbetalingen er på kr , og resten betales med kr i hvert af de følgende 7 kvartaler. Spørgsmål Angiv for hvert af de 4 år virksomhedens: a) udbetaling b) udgift c) omkostning

12 OPGAVE 12 En virksomhed skriver i april 19x5 kontrakt om køb af 15 ton 6 mm zinkplade til kr pr. ton. Pladerne leveres i løbet af juli måned 19x5. Der udbetales 50% af det samlede beløb i maj 19x5, og resten betales med kr i hver af de følgende 5 måneder. Pladerne anvendes med lige store mængder pr. måned i virksomhedens produktion i august, september og oktober 19x5. Angiv for hver af månederne april til og med oktober 19x5 virksomhedens a) udbetaling b) udgift c) omkostning. En forsikringspræmie på kr forfalder til betaling den 1. september 19x5. Præmien dækker forsikring i perioden 1. september 19x5 til 31. august 19x6. Præmien betales med forsinkelse den 3. oktober 19x5. Angiv for hver af måneder september, oktober og november 19x5 virksomhedens: a) udbetaling b) udgift c) omkostning.

13 OPGAVE 13 I en virksomhed er de variable omkostninger, V(x), givet som en konkav-konveks funktion og de faste omkostninger er lig med F. Indtegn i et diagram de faste omkostninger, de variable omkostninger samt de totale omkostninger. Indtegn i et diagram (neden under det fra spm. 1) de funktioner, der viser marginalomkostningen, den gennemsnitlige, faste omkostning, den gennemsnitlige, variable omkostning, samt den gennemsnitlige, totale omkostning. Spørgsmål 3 Angiv hvilken sammenhæng der er mellem diagrammerne i spm. 1 og spm. 2.

14 OPGAVE 14 Vita's Hjemmebageri A/S har specialiseret sig i pandekager. De færdigbagte pandekager sælges gennem en række supermarkeder i pakker á 10 pandekager (dybfrosne og mikro-ovn klare) under betegnelsen Rasmus Klump pandekager. Indenfor normal arbejdstid er produktionskapaciteten på pakker pr. måned. På grundlag af et budgetteret månedligt salg på pakker er der opstillet følgende budget: Resultatbudget Pr. måned stk. Hele året stk Omsætning á 5,60 kr. pr. pk Variable produktionsomkostninger: Materialer á 1,10 kr. pr. pk Løn á 0,80 kr. pr. pk Faste produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Salgs- og distributionsomkostninger: Variable á 0,40 kr. pr. pk Faste Administrationsomkostninger: Faste Driftsresultat Ordrerne for oktober måned er allerede indkommet fra alle sædvanlige kunder. Produktionen bliver på dette grundlag som budgetteret, nemlig pakker. Ejeren af et nyt supermarked, som planlægger at åbne sin forretning i oktober, har netop forespurgt, om Vita's Hjemmebageri A/S er interesseret i at levere i alt pakker pandekager til forretningens åbning. Indehaveren forestiller sig at Rasmus Klump pandekager skal være en af de helt store slagvarer i åbningsugen, og vil derfor kun betale kr. for partiet. Hvor stort vil driftsresultatet for oktober måned blive, hvis Vita's Hjemmebageri A/S beslutter at acceptere ordren? Bør Vita's Hjemmebageri A/S acceptere ordren? Gør rede for de antagelser, du har lagt til grund for dine beregninger og din beslutning. Antag nu, at ordrer til de sædvanlige kunder i oktober måned allerede er på pakker, således at den ledige produktionskapacitet kun udgør pakker. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at producere de ekstra pakker, som det nye supermarked efterspørger. Produktionschefen hos Vita's Hjemmebageri A/S mener dog, at de resterende pakker kan produceres, hvis en del af medarbejderstaben er villig til at påtage sig nogle timers overarbejde i oktober måned. Medarbejdernes tillidsrepræsentant vurderer, at dette er muligt - naturligvis mod at der betales en passende ekstra kompensation. Ledelsen har derfor gennemgået omkostningskalkulerne og estimeret, at de totale variable produktionsomkostninger ved de ekstra pakker vil blive kr. højere end normalt. Overskridelsen af produktionens normale kapacitetsgrænse vil endvidere give problemer med indfrysningen af pandekagerne. Dette problem kan dog løses ved i en kortere periode at leje frysekapacitet i det lokale frysehus. Lejeudgiften hertil vil blive kr., og de ekstra transport- og håndteringsomkostninger i forbindelse hermed forventes at blive kr. Spørgsmål 3 Beregn den laveste pris Vita's Hjemmebageri A/S bør acceptere for specialordren på pakker Rasmus Klump pandekager.

15 Spørgsmål 4 Hvilke forhold kunne eventuelt tale for at Vita's Hjemmebageri A/S accepterede en lavere salgspris end den i spørgsmål 3 beregnede?

16 OPGAVE 15 A/S Komma producerer og sælger en komponent, som anvendes i store mængder i computerindustrien. I 1997 har man planlagt at producere og sælge enheder af produktet. De budgetterede faste kapacitetsomkostninger er i 1997 i alt 12 mill. kr. og de budgetterede variable produktionsomkostninger er 11 kr. pr. produceret enhed. A/S Komma har på dette grundlag opstillet følgende budget for overskuddet i 1997: Resultatbudget for kr. Omsætning Produktionsomkostninger i alt Bruttofortjeneste Salgs- og administrationsomkostninger Driftsresultat Antag at de faktiske variable enhedsomkostninger og kapacitetsomkostningerne bliver som forventet i budgettet. Beregn de gennemsnitlige faste kapacitetsomkostninger og de gennemsnitlige totale produktionsomkostninger pr. produceret og solgt enhed. En større computerproducent, som A/S Komma ikke tidligere har handlet med, har netop tilbudt at købe komponenter for i alt 1,2 mill. kr. Der er tale om en engangsordre, som alene skyldes midlertidige kapacitetsproblemer hos computerproducentens normale leverandør. A/S Komma's direktør siger: "Det tilbud er en dårlig forretning. Det er dumt at sælge til en pris under de gennemsnitlige totale produktionsomkostninger. Jeg kan godt indse, at vores produktionskapacitet er stor nok til at klare ordren, og at ordren kun har minimal indflydelse på salgs- og administrationsomkostningerne, som kun vil stige med de kr., som vores salgsagent skal have for at ordne salget; men alligevel..." Beregn effekten på driftsresultatet, som en accept af købstilbuddet vil have. Bør A/S Komma acceptere ordren? Spørgsmål 3 Hvilke faktorer bør direktøren overveje inden han træffer den endelige beslutning om accept eller afvisning af ordren? Spørgsmål 4 Antag at kapacitetsomkostningerne var budgetteret til 12 mill. kr. (som ovenfor antaget) men at produktion og salg kun var planlagt at være 1 mill. enheder. Hvordan ville dine svar på spørgsmålene 1 og 2 have været i dette tilfælde? Der ønskes en specifik besvarelse.

17 OPGAVE 16 En virksomhed fremstiller forskelligt sikkerhedsudstyr, f.eks. hjelme, sikkerhedssko, skudsikre veste og høreværn. I produktionen benytter man fortrinsvis en nyanskaffet maskine, men råder tillige over en reservekapacitet i form af en ældre maskine. Med udgangspunkt i en arbejdsuge på 40 timer foreligger følgende oplysninger: Arbejdskraft koster 32,00 kr. pr. time, mens materialer koster 0,50 kr. pr. enhed. Der ses bort fra faste omkostninger. For den nye maskine gælder, at et sæt høreværn kræver 1 arbejdstime samt 2 enheder materiale. For den gamle maskine gælder, at et sæt høreværn kræver 1,2 arbejdstime samt det samme materialeforbrug som for den nye maskine. Til forarbejdning af et sæt høreværn medgår 0,5 maskintimer på den nye maskine; på den gamle maskine er tallet 0,8. Beregn stykomkostningerne for hver maskine for sig. Hvornår vil man tage den gamle maskine i brug? Spørgsmål 3 Opstil en omkostningsfunktion, der viser de variable omkostninger som funktion af produceret mængde, når man tager hensyn til, at begge maskiner kan være i brug i en given uge.

18 OPGAVE 17 Virksomheden Hyperkøb ApS er en mindre handelsvirksomhed. I Hyperkøb's kontoplan findes bl.a. følgende konti: Administrationsomkostninger... Lønudgifter... Afskrivninger på varebil... Renteindtægter... Afskrivninger på inventar... Renteudgifter... Akkumulerede afskrivn. på inventar... Reserver... Akkumulerede afskrivn. på varebil... Salgsomkostninger i øvrigt... Anpartskapital... Skyldige omkostninger... Husleje... Varebil... Inventar... Varedebitorer... Kassebeholdning... Vareforbrug... Kassekredit... Varelager... Leverandørgæld... Varesalg... Bestem for hver enkelt konto, om den er en resultatkonto (angiv med R) eller en balancekonto (angiv med B). Bestem for hver balancekonto, om den er en aktivkonto (angiv med A) eller en passivkonto (angiv med P). Spørgsmål 3 Vurder for hver enkelt konto, om dens saldo ved årets udgang kan formodes at være en debetsaldo (D) eller en kreditsaldo (K).

19 OPGAVE 18 Hyperkøb ApS (jvf. Opgave 17) blev oprettet i februar I forbindelse hermed indbetalte ejerne d. 28. januar anpartskapitalen kontant med (alle beløbsangivelser i opgaven er i kr.). Hyperkøb ApS indkøbte herefter inventar for 120 og en varebil for 350. Begge beløb blev betalt kontant ved leveringen d. 2. februar. I forbindelse med indgåelsen af lejemål for forretningslokaler blev der ligeledes d. 2. februar forudbetalt husleje med i alt 30 (kontant). Endelig blev der hos forskellige leverandører indkøbt varer for i alt 1.750, hvoraf blev betalt kontant mens der blev opnået en kredit på 3 måneder på restbeløbet. Varerne blev leveret d. 5. februar. Spørgsmål Opret de relevante T-konti og bogfør de omtalte transaktioner. (Der ses bort fra moms o.l.).

20 OPGAVE 19 Opret relevante T-konti og foretag de nedenfor viste posteringer (husk at identificere de enkelte posteringer med deres nummer). Der ses bort fra moms. 1. Varekøb kontant Arbejdsløn betales (pr. check) Købt kontorartikler kontant Køb af frimærker (kontant) Salgsfaktura til Knudsen (kredit) Kontant varesalg Kontant betaling af rengøring Indsat i banken Betalt forsikring (pr. check) Varer udleveret til indehaver Indehaver hæver privat fra kassen Betalt salgsannonce (pr. check) Købsfaktura fra Andreasen

21 OPGAVE 20 De nedenfor nævnte transaktioner og hændelser foregik alle den 12. september Du bedes bogføre punkterne og gøre rede for, hvilken indflydelse de hver især har på virksomhedens årsregnskab (resultatopgørelse og balance). Momssatsen antages at være 25%. 1. Varesalg kontant (inkl. moms) kr Faktura på reklametryksag leveret fra RT-tryk A/S for kr (inkl. moms) pr. 30 dage netto. 3. Købsfaktura: Varer til videresalg købes kontant for kr (inkl. moms). 4. Købsfaktura: Varer til videresalg for kr (inkl. moms) pr. 2 mdr. netto. 5. Bankkvittering: Af kassebeholdningen indsættes kr på vor kassekredit. 6. Bankkvittering: Afdrag på vor anlægsgæld kr overført fra vor kassekredit. 7. Kvittering for reparation af kasseapparat kr (inkl. moms) betales kontant. 8. Internt bilag: Hævet til privatforbrug kr kontant. 9. Kreditnota: Der returneres varer til vor leverandør for kr (inkl. moms). 10. Kasseoptællingsbilag: Kontant beholdning ved dagens slutning kr (kontant beholdning ved dagens begyndelse var kr ). Hint: Hvis kontoen for Kassebeholdning ved dagens slutning ikke balancerer med den værdi, som optællingen af kassen har givet, justeres kontoen til den optalte værdi ved en postering med en konto kaldet Kassedifferencer som modposteringskonto. Ved årets slutning bliver balancen på kontoen Kassedifferencer ført på resultatopgørelsen som en indtægt/udgift, afhængig af om balancen er i kredit eller debet.

22 OPGAVE 21 Der foreligger følgende kasserapport for den 26. oktober Kassebilag: 1 Varekøb Udbetalt til indehaver Varesalg Modtaget check fra Hansen Hævet check i banken Købt kontorartikler Betalt frimærker Betalt leverandør Betalt ydelse på forretningslån: Afdrag Renter Indsat i banken Betalt i reklameomkostninger Varesalg Stempelmærker (købt) Det oplyses at kassebeholdningen primo andrager Kassebeholdning ultimo optælles til 225. Spørgsmål Afstem kasserapporten og bogfør på relevante konti de konteringer, dagens transaktioner giver anledning til.

23 OPGAVE 22 Foretag følgende posteringer (alle beløb i kr.) på t-konti idet det antages, at de relevante beløb er inkl. 25% moms: 1 Varekøb kontant Kontorartikler købt kontant Salgsfaktura til Knudsen (kredit) Kontant betaling af rengøring Forsikring betales (pr. check) Indehaver hæver privat fra kassen Købsfaktura fra Andreasen Arbejdsløn betales (pr. check) Køb af frimærker (kontant) Kontant varesalg Indsat i banken Varer udleveret til indehaver Betaling af salgsannonce (pr check)

24 OPGAVE 23 Bogfør følgende posteringer: 1 Varekøb kontant ,00 Moms: 25% , ,00 2 Betaling af telefon Heraf moms , ,00 3 Kreditnota fra Madsen for returnering af varer ,00 Moms: 25% , ,00 4 Salgsfaktura til Ottosen pr. 30 dage Heraf moms: 25% ,40 577,00 5 Køb af bæreposer (kontant) ,00 Moms: 25% ,00 900,00 6 Betalt kontingent til handelsstandsforeningen ,00 7 Kreditnota til Ottosen Heraf moms: 25%... 64,00 320,00 8 Varer udleveret til privatforbrug ,00 Moms: 25%... 75,00 375,00 9 Husleje betales (pr. check) ,00 10 Kontant køb af stof ,00 Moms: 25% , ,00 11 Kassedifference (for meget i kassen)... 13,00

25 OPGAVE 24 Opstil resultat og balance når bogholderiets konti udviser følgende saldoværdier: 1 Varesalg Forretningslån Bankgæld Renteindtægter Varebil Lokaleomkostninger Kassebeholdning Kontorholdsomkostninger Tilgodehavende hos kunder Egenkapital Renteomkostninger Ejendom Inventar Leverandørgæld Vareforbrug Prioritetsgæld

26 OPGAVE 25 For ApS Kosak-land foreligger følgende bilag for den 4. juni 2001, som du bedes bogføre på relevante t-konti. Bilag nr. Beskrivelse af bilagenes indhold Beløb 607 Kontant varesalg moms Kvitteret faktura fra Kontorimport: Reolsystem ibyttetagen reol moms Betalt ved check nr Kontant varekøb ved Vestimport: Varer til videresalg % kontantrabat emballage moms Kontingent til Industri og Handelskammeret Vinduespolering moms Betalt kontant 612 Gireret til Statsskattedirektoratet: Selskabsskat renter Overført fra kassekreditkonto til postgiro Fragt af returneret emballage moms Foretag afstemning af kasserapporten under hensyntagen til nedenstående beholdninger: Kassebeholdning morgen Kassebeholdning aften Kassekredit disponibel morgen Postgiro morgen Kassekredit maksimum Beregn ApS Kosak-lands gæld til banken.

27 OPGAVE 26 Handelsvirksomheden Knud Nielsen er beliggende i Bellinge. Virksomhedens bankforbindelse er Bellinge bank A/S. Vis på t-konti, hvordan nedenstående bilag fra 14. december 2000 bogføres. Bilag nr. Beskrivelse af bilagenes indhold Beløb Dagens kontantsalg... kr ,00 + moms... kr , , Kontantkøb... kr ,00 + moms... kr , ,75 Betalt ved check nr Kopi af brev til IMPORTCOMPAGNIET, Fåborg: Vedlagt check nr l/bellinge Bank på kr ,00 som tillige med 2% rabat... kr. 200,00 dækker Deres faktura på... kr , Girotalon: Gireret til Boghandler Vilhelmsen kr. 366,00 Beløbet dækker en bog, leveret til indehaveren privat. Regningen fra boghandleren er ikke tidligere bogført Afregning fra advokat Lise Sørensen: Indkasseret mod saldokvittering hos Deres kunde, B. Huld... kr ,00 - mit salær... kr ,00 moms...kr. 562,50 kr ,50 vedlagt check kr , Kvitteret regning fra STATOIL-stationen: Benzin til varebilen i november kr ,00 Heraf moms... kr. 585,60 Beløbet er betalt kontant Kvittering fra Bellinge Bank A/S: Indsat på Foliokonto nr i checks kr ,00 i kontanter kr , ,00 Afstem kassebeholdningen idet der oplyses følgende: Beholdninger morgen: Kasse kr ,00 Bankkonto ,00 Postgiro ,00 Kassebeholdning aften kr ,00

28 OPGAVE 27 Virksomheden MODERN OFFICE anskaffede den 1. januar 20x1 en maskine med forventet økonomisk levetid på 5 år. Den samlede anskaffelsespris inkl. installations- og leveringsomkostninger udgjorde kr ekskl. moms (heraf udgjorde leverings- og installationsomkostninger kr ekskl. moms). Virksomheden anvender den lineære afskrivningsmetode og har derfor afskrevet pr. år, idet maskinen ved vurdering på anskaffelsestidspunktet ikke ansås at kunne indbringe noget beløb ved salg efter de 5 års brugstid. Af produktionstekniske årsager skiller virksomheden sig af med maskinen ultimo 20x4. Maskinen blev solgt for kr ekskl. moms. Vis på t-kontoskitser bogføringen i forbindelse med salget af den brugte maskine ultimo 20x4. Der skal regnes med 25% moms. Salgsbeløbet er modtaget kontant (konto for tekniske anlæg og maskiner skal opgøres og afstemmes, idet den oprindelige anskaffelsespris for maskinen indføres i parentes). Samme virksomhed har den 11. november 20x2 solgt kontormøbler til JKL Consult for kr ekskl. moms. Betalingsbetingelserne var aftalt til løbende måned + 30 dage. JKL Consult handler ikke med kontormøbler, men har købt de nævnte møbler med henblik på anvendelse i direktionskontoret. Vis på t-kontoskitser bogføringen i MODERN OFFICE af salget af kontormøblerne til JKL Consult (regn med 25% moms). JKL Consult har kontonummer i bogholderiet. Spørgsmål 3 Vis på t-kontoskitser bogføringen i JKL Consult af købet af kontormøblerne fra MODERN OFFICE, som har kontonummer i JKL Consults bogholderi. Den x2 havde MODERN OFFICE endnu ikke modtaget det tilgodehavende beløb fra JKL Consult. Man rykker for beløbet i januar og februar, men desværre uden resultat. Man har nu kontaktet advokat Poul Olsen i tiltro til, at han kan inddrive beløbet. Den 17. marts modtager MODERN OFFICE et brev fra advokaten. Det fremgår heraf, at det er lykkedes at inddrive kr fra JKL Consult. Den 18. marts træder JKL Consult i betalingsstandsning og erklæres kort tid efter konkurs, hvorefter det resterende tilgodehavende må anses for tabt. Advokat Poul Olsen har beregnet sig kr. 800 i salær. Hertil kommer 25% moms. Restbeløbet har advokaten vedlagt i check. Spørgsmål 4 Vis på t-kontoskitser bogføringen i MODERN OFFICE i forbindelse med afregningen fra advokat Poul Olsen, herunder tabet på JKL Consult (Det oprindelige tilgodehavende hos JKL Consult skal indføres i parentes på JKL Consults konto. MODERN OFFICE havde ved årsafslutningen af regnskabet den x2 afsat 2000 til forventet tab på JKL Consult).

29 OPGAVE 28 Børges Auto Reparation arbejder for Sørens Biludlejning. Børge anslår, at i løbet af et år, arbejder deres mekanikere 2000 timer, og de samlede indirekte omkostninger beløber sig til kr I løbet af den første uge i januar har Børges bogholder noteret følgende udgifter: Arbejdsopgave Reservedel Udgift kr. 105 gearkasse toppakning fælg dæk tændrør olie bremsebelægning 350 Arbejdsopgave Medarbejder Timeløn Hansen kr timer 5 timer 10 timer 15 timer 2 timer Nielsen kr timer 8 timer 4 timer - i alt 4 timer 15 timer 18 timer 19 timer 2 timer Afdelingens indirekte omkostninger fordeles i forhold til det forventede antal timer og omkostninger pr. år. Spørgsmål Beregn satsen på de indirekte omkostninger og omkostningerne for samtlige arbejdsopgaver ( ) i denne periode.

30 OPGAVE 29 Bogholderen i Franks Autoreparation har konstateret et forbrug af kr af indirekte omkostninger i den sidste uge i januar. I den samme periode arbejdede Franks mekanikere 180 timer på forskellige arbejdsopgaver. Frank bruger en sats på kr. 200 pr. arbejdstime til fordeling af indirekte omkostninger på opgaverne. Hvad er de indirekte omkostninger henført til opgaverne? Hvad er forskellen mellem de fordelte og de faktisk afholdte indirekte produktionsomkostninger i denne uge? Spørgsmål 3 Fortæller det afdelingslederen noget om afdelingens effektivitet med hensyn til at kontrollere de indirekte omkostninger?

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 18. januar 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER I A P P E N D I X 1100 Varesalg notaer til kunder: Kontantsalg Returvarer og returemballage Faktura til kunder: Varesalg på kredit (salg) Vareforbrug

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr. 850.000 Salgsfremmende omk. kr. 20.000 Renteomkostninger kr.

Læs mere

Appendix B Niveau E+D

Appendix B Niveau E+D Appendix B Niveau E+D Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder Kontantsalg

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse n Afslutning af: Resultatopgørelsen Balancen Afslutning Fashion SHOE skal nu udarbejde årsregnskab for

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen VEJL. LSN Denne 3-timers

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 3 Likviditetsbudgettering LIKVIDITETSBUDGETTERING Økonomistyring Lektion 3, Likviditetsbudgettering 2 1 LIKVIDITET OG BUDGETTERING LIKVIDITET er en vigtig forudsætning

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Kapitel 8 Vareregnskabet

Kapitel 8 Vareregnskabet Kapitel 8 Vareregnskabet Varekøb Opgave 8.1 1. Registrer følgende bilag for Emil: 12110 Varelager 14261 Købsmoms 12310 Kasse Bilag 212 11.000 2.750 13.750 12110 Varelager 14261 Købsmoms 142203 Computergrossisten

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 30.6 Præsentation af årsregnskabet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 30.6 Præsentation af årsregnskabet Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2)

EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2) EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2) KONCERNREGNSKABER 3 TYPER REGNSKABER I EN KONCERN: a) Et regnskab for modervirksomheden b) Et regnskab for hvert enkelt dattervirksomhed c) Et regnskab for hele

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Årsregnskab Side 2 Opgave 2 Registrering Side 2 Opgave 3 Likviditetsbudget

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm OPGAVE 3 Virksomheden Model2 A/S skal udarbejde budget for 2003. Model2 A/S producerer og sælger to elektroniske produkter, P super og P alm. Produktionen er organiseret i 2 produktionsafdelinger, A og

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse n Afslutning af: Resultatopgørelsen n Afslutning Produktionsvirksomheden Friis Sko skal nu udarbejde

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI SYDDANSK UNIVERSITET HD-STUDIERNE Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Ny studieordning Eksamen, januar 2002 Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI Mandag, den 14. januar 2002 Kl. 14.00-18.00

Læs mere

INTRODUKTION TIL BOGFØRING

INTRODUKTION TIL BOGFØRING INTRODUKTION TIL BOGFØRING A A P P E N D I X Forudsætningen for, at der kan udarbejdes regnskaber, er, at de daglige transaktioner, dvs. handlinger der har økonomiske konsekvenser for virksomheden, registreres

Læs mere

REGISTRERING I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER

REGISTRERING I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER REGISTRERING I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER APPENDIX Opgave H.1 I Kovax A/S, der producerer specielle rengøringsmidler til slagterier og mejerier, foreligger der følgende grupperede resultatposter for 2010

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 17.2 Årsregnskab Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link 17.2 Årsregnskab På

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden MusikGalleriet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG3. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Per Karlskov

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1 ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte. Indehaver/direktør

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Typeopgave. Del 1 30 % Del 2 25 % Del 3 20 % Del 4 25 % I alt 100 % Vejledning:

Typeopgave. Del 1 30 % Del 2 25 % Del 3 20 % Del 4 25 % I alt 100 % Vejledning: Erhvervsøkonomi Niveau C Typeopgave Dette opgavesæt består af 4 dele, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Del 1 30 % Del 2 25 % Del 3 20 % Del 4 25

Læs mere

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen Side 1 af 5 sider Syddansk Universitet HD - Studierne Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Eksamen, januar 2008 Skriftlig reeksamen i faget Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

31 127 Regnskabsforståelse

31 127 Regnskabsforståelse 31 127 Regnskabsforståelse HA, HA (int.), HA(it), HA (jur.), BA(int.) studiet, 1 del. Reeksamen den 23. februar 2010 09:00 12:00 Varighed 3 timer Alle hjælpemidler tilladt Dette opgavesæt består af fire

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til Udskrifter Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til 1 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 1000 Nettoomsætning Overskrift 1100 Varesalg (samlekonto) Drift 2000 Vareforbrug

Læs mere

REGISTRERING I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER

REGISTRERING I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER REGISTRERING I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER H A P P E N D I X De fleste af de produkter du bruger i det daglige, er fremstillet af produktionsvirksomheder. Produktionsvirksomheder adskiller sig en del fra handels-

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 2 Planlægning og PLANLÆGNING OG BUDGETTERING Budgettering omfatter en fremtidig periode (ofte det kommende år), og resulterer i 1. En aktivitetsplan opdelt på delperioder

Læs mere

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding info@froes-tag.dk Tlf. 29 33 98 63 ÅRSRAPPORT 2012 FRØS HERREDS TAGDÆKNING APS Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

ET FORENKLET REGNSKABSFORLØB

ET FORENKLET REGNSKABSFORLØB ET FORENKLET REGNSKABSFORLØB B A P P E N D I X I appendix A har du lært bogføringsreglerne, og hvordan der dagligt føres regnskab på konti på baggrund af bilag. I dette kapitel vil vi via et forenklet

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 12.2 Afskrivning på anlægsaktiver I afsnit 12.1 opgjorde virksomheden vareforbruget. Nu ser vi nærmere på årets afskrivninger.

Læs mere

REGISTRERING I HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

REGISTRERING I HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER REGISTRERING I HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER G A P P E N D I X I dette appendix skal vi se på registreringen (bogføringen) i handelsvirksomheder og servicevirksomheder, hvorfor vi vælger at gruppere

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere