En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde"

Transkript

1 OPGAVE 1 En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = Ax 3 - Bx 2 + Cx + D hvor A, B, C og D er positive konstanter. Hvad er de faste omkostninger og hvad er de variable omkostninger? Hvad er gennemsnitsomkostningen? Hvad er den gennemsnitlige, variable omkostning og hvad er den gennemsnitlige, faste omkostning? Spørgsmål 3 Hvad er marginalomkostningen? Hvor har denne omkostning sit minimum? Spørgsmål 4 Indtegn de forskellige omkostninger i et diagram. Sæt A=0,021, B=0,48, C=4 og D=25. Spørgsmål 5 Hvad vil der ske, hvis A = B = 0? Og hvis A = 0, B < 0?

2 OPGAVE 2 En virksomhed anvender input (f.eks. maskintimer) i mængden v til produktion af output i mængden x. Sammenhængen mellem input og output kan beskrives som følger: x = 10v - 0,5v 2. (*) Omkostningen til indkøb af input i mængden er givet ved C = C(v) = v. Bestem v som funktion af x ved brug af (*). Hvad er man nødt til at forudsætte om værdien af x? Bestem omkostningerne som funktion af output x og tegn denne funktion i et (x, kr.) diagram.

3 OPGAVE 3 Ledelsen i en virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved en ugentlig produktion af varemængden x tons (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = x x Hvad er de faste omkostninger og hvad er de variable omkostninger? Hvad er gennemsnitsomkostningen? Hvad er den gennemsnitlige, variable omkostning og hvad er den gennemsnitlige, faste omkostning? Spørgsmål 3 Hvad er marginalomkostningen? Hvor har denne omkostning sit minimum? Spørgsmål 4 Indtegn de forskellige omkostninger i et diagram.

4 OPGAVE 4 I en produktionsproces behandles produktet ved gennemløb af tre maskiner, M1, M2 og M3 på følgende måde: Råvare M1 M2 M3 Færdigvare Følgende data foreligger: M1 M2 M3 Maskinkapacitet (stk./periode) Faste omkostninger (kr./periode) Variable omkostninger (kr./stk.) Lad x være antal styk produceret pr. periode. Beregn, hvor mange af hver maskintype (M1, M2, henholdsvis M3), der skal bruges ved varierende produktionsomfang, f.eks. fra x = 0 til x = 30. Beregn de faste omkostninger over intervallet x = 0 til x = 30. Spørgsmål 3 For hvilken værdi (hvilke værdier) af x antager de gennemsnitlige omkostninger deres mindste værdi?

5 OPGAVE 5 En mindre, men velrenommeret virksomhed, Nielsson & Co. ApS, fremstiller og sælger 2 typer badetøfler. Begge typer er af træ med en påmonteret rem til at holde badetøflen fast på foden. Type A er en husmandsmodel fremstillet af fyrretræ af jævn kvalitet med en rem af kanvas. Remmen er fastgjort ved brug af almindelige jernsøm. Type B er en de luxe udgave fremstillet i mahogni med en rem af svært silkestof, hvorpå der er broderet en lystyacht. Sømmene er messingsøm. Man ønsker at se lidt nærmere på virksomhedens produktions- og omkostningsforhold. Følgende er givet: Uanset hvad (og hvor meget) der produceres er de faste omkostninger pr. tidsenhed kr Dette beløb omfatter bl.a. husleje, forsikringer, løn til direktøren m.v. De variable gennemsnitsomkostninger er for de 2 typer opgjort til 10+0,5x for type A, og 20+0,5x for type B, hvor x = produktion (antal par) pr. tidsenhed. Salgsprisen for type A er 100 kr. pr. par; type B sælges til 220 kr. pr. par. Bestem for hver af de 2 typer hvor meget der skal produceres, hvis man ønsker at maksimere fortjenesten fra hver type, isoleret set. Antag, at man ved dygtigt salgsarbejde kan sælge de producerede mængder. Skal man fortsætte med at producere begge typer, eller skal man indstille produktionen af en af typerne, eller skal man måske helt ophøre med produktion? Spørgsmål 3 Kan det betale sig at sætte prisen ned på type A til kr. 49,95 pr. par, hvis man til denne pris kan sælge 200 par pr. tidsenhed? Spørgsmål 4 Antag, at man kun producerede type A. Hvilke overvejelser kunne virksomheden da gøre sig?

6 OPGAVE 6 En virksomhed har en udstansningsmaskine, der af store blikplader udstanser cirkelrunde blikstykker. I produktionsprocessen bliver blikstykkerne derefter belagt med plastic på forsiden og en nål bliver loddet på bagsiden. Produktet er nu et såkaldt "badge", hvorpå forskellig skrift senere bliver påtrykt, efter kundens ønske. En del af den samlede produktion sælges til studerende ved Odense Universitet, med påtrykt skrift "Virksomhedsøkonomi er mit bedste fag". Maskinen kan producere med 5 forskellige hastigheder: 20, 40, 60, 80 og 100 omdrejninger pr. minut (opm). Ved hver omdrejning produceres én produktenhed. Den producerede mængde er altså proportional med hastigheden. Forbruget at materialer, arbejdstid m.v. er derimod ikke nødvendigvis proportionalt med produktionshastigheden. Nedenfor er vist forbruget af materialer, arbejdstid m.v. i relation til den producerede mængde pr. time, x. x Materialeforbrug kg Arbejdstimer Energiforbrug kwh Reparation & vedligehold enheder Undersøg og kommentér hvordan forbruget af hver af de fire produktionsfaktorer varierer med produktionen x. Det oplyses, at materialer (blik) koster 0,15 kr. pr. kg, lønnen er 8,00 pr. time (studenterløn) og energiomkostningen er 0,0325 kr. pr. kwh. Reparation og vedligeholdelse opgøres i enheder og hver enhed koster 10,00 kr. Til x = medgår eksempelvis 20 enheder, som hver koster 10,00 kr. Beregn de variable omkostninger, de gennemsnitlige variable omkostninger samt differensomkostninger. Indtegn de to sidstnævnte omkostninger i et diagram. Spørgsmål 3 Hvilket produktionsniveau er billigst? Kan dette faktisk opnås?

7 OPGAVE 7 En virksomhed producerer to færdigvarer. Til produktion af færdigvare 1 anvendes råvare 1 og en maskine. Til produktion af færdigvare 2 anvendes råvare 2 og samme maskine. Hvilke af de tre omkostningsarter er direkte, og hvilke er indirekte? Omkostningerne ved at benytte maskinen er v 2 kr./dag, hvor v er det benyttede antal maskintimer pr. dag. For at producere 1 enhed af færdigvare 1 må man benytte 1 maskintime, og for at producere 1 enhed af færdigvare 2 må man benytte 2 maskintimer. Virksomheden producerer i øjeblikket 4 enheder pr. dag af hver færdigvare. Beregn de samlede maskinomkostninger og specialmaskinomkostningerne for hver færdigvare. Forudsætningerne udvides på følgende måde: Til produktion af en enhed af færdigvare 1 anvendes 2 enheder af råvare 1 til en pris af 5 kr. pr. enhed, og til produktion af en enhed af færdigvare 2 anvendes 5 enheder af råvare 2 til en pris af 3 kr. pr. enhed. Færdigvarerne sælges til henholdsvis 40 kr. og 60 kr. pr. enhed. Der produceres 4 enheder pr. dag af hver færdigvare. Spørgsmål 3 Find specialomkostningerne for vare 1 og for vare 2.

8 OPGAVE 8 En virksomhed producerer 300 meter/periode af færdigvare nr. 1 og 500 meter/periode af færdigvare nr. 2. Blandt andre produktionsfaktorer benyttes en bestemt råvare til produktion af begge færdigvarer. Der benyttes 6 meter til en meter færdigvare nr. 1 og 2 meter til en meter færdigvare nr. 2. Indkøbsprisen er 20 kr. pr. meter for de første 2200 meter pr. periode og 15 kr./meter for yderligere indkøb. Hvorledes fordeles råvareomkostningerne på de to færdigvarer efter et årsagsprincip? Er fordelingen entydig? Hvor store er omkostningerne ved at producere a) vare 1, givet vare 2 produceres? b) vare 2, givet vare 1 produceres? Spørgsmål 3 Hvor store er de sambestemte omkostninger? Spørgsmål 4 Hvad er summen af vare 1 og 2's specialomkostninger?

9 OPGAVE 9 En porcelænsfabrik har opfundet en bestemt slags dybe tallerkener og fremstiller x stk. pr. dag af disse. Produktionen foregår i 3 successive del-processer (I, II og III), der hver har en maximal kapacitet på 32 procestimer pr. dag (idet der er 4 identiske bearbejdningssteder pr. delproces, og den daglige arbejdstid er 8 timer). Ud over bearbejdningstimerne i de 3 delprocesser medgår der arbejdskraft, materialer og energi. Disse produktionsfaktorer kan anskaffes i vilkårligt store mængder, til følgende faste priser: 40 kr. pr. time for arbejdskraft, 30 pr. enhed af materialer samt 1 kr. pr. enhed af energi. Til hver enhed af det færdige produkt medgår 0,5 arbejdstime, 0,6 enheder materiale samt 0,5 enheder energi. Til hver enhed af det færdige produkt medgår endvidere 1 procestime i del-proces I, 2 procestimer i del-proces II samt 1 procestime i del-proces III. Opstil en funktion, der udtrykker virksomhedens variable omkostning. For hvilke værdier af x er omkostningsfunktionen i spm. 1 defineret? Spørgsmål 3 Find marginalomkostningerne og de gennemsnitlige, variable omkostninger.

10 OPGAVE 10 En virksomhed har over en 12 måneders periode for et bestemt produkt observeret produceret mængde og variable omkostninger pr. måned. Tallene er gengivet i tabellen nedenfor: Var. omk. Prod. mgd. Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Indtegn i et diagram variable omkostninger mod produceret mængde og skitsér den glatte kurve, som ser ud til at "passe bedst" til punkterne. Beregn de gennemsnitlige, variable omkostninger samt differensomkostningerne ud fra tabellen ovenfor. Spørgsmål 3 Antag at produktionen forventes at stige fra det nuværende niveau (7.000) til i næste måned (juni). Hvad er meromkostningen ved denne produktionsforøgelse?

11 OPGAVE 11 En virksomhed anskaffer i februar 19x1 en maskine, der koster kr og har en brugstid på 4 år. Udbetalingen er på kr , og resten betales med kr i hvert af de følgende 7 kvartaler. Spørgsmål Angiv for hvert af de 4 år virksomhedens: a) udbetaling b) udgift c) omkostning

12 OPGAVE 12 En virksomhed skriver i april 19x5 kontrakt om køb af 15 ton 6 mm zinkplade til kr pr. ton. Pladerne leveres i løbet af juli måned 19x5. Der udbetales 50% af det samlede beløb i maj 19x5, og resten betales med kr i hver af de følgende 5 måneder. Pladerne anvendes med lige store mængder pr. måned i virksomhedens produktion i august, september og oktober 19x5. Angiv for hver af månederne april til og med oktober 19x5 virksomhedens a) udbetaling b) udgift c) omkostning. En forsikringspræmie på kr forfalder til betaling den 1. september 19x5. Præmien dækker forsikring i perioden 1. september 19x5 til 31. august 19x6. Præmien betales med forsinkelse den 3. oktober 19x5. Angiv for hver af måneder september, oktober og november 19x5 virksomhedens: a) udbetaling b) udgift c) omkostning.

13 OPGAVE 13 I en virksomhed er de variable omkostninger, V(x), givet som en konkav-konveks funktion og de faste omkostninger er lig med F. Indtegn i et diagram de faste omkostninger, de variable omkostninger samt de totale omkostninger. Indtegn i et diagram (neden under det fra spm. 1) de funktioner, der viser marginalomkostningen, den gennemsnitlige, faste omkostning, den gennemsnitlige, variable omkostning, samt den gennemsnitlige, totale omkostning. Spørgsmål 3 Angiv hvilken sammenhæng der er mellem diagrammerne i spm. 1 og spm. 2.

14 OPGAVE 14 Vita's Hjemmebageri A/S har specialiseret sig i pandekager. De færdigbagte pandekager sælges gennem en række supermarkeder i pakker á 10 pandekager (dybfrosne og mikro-ovn klare) under betegnelsen Rasmus Klump pandekager. Indenfor normal arbejdstid er produktionskapaciteten på pakker pr. måned. På grundlag af et budgetteret månedligt salg på pakker er der opstillet følgende budget: Resultatbudget Pr. måned stk. Hele året stk Omsætning á 5,60 kr. pr. pk Variable produktionsomkostninger: Materialer á 1,10 kr. pr. pk Løn á 0,80 kr. pr. pk Faste produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Salgs- og distributionsomkostninger: Variable á 0,40 kr. pr. pk Faste Administrationsomkostninger: Faste Driftsresultat Ordrerne for oktober måned er allerede indkommet fra alle sædvanlige kunder. Produktionen bliver på dette grundlag som budgetteret, nemlig pakker. Ejeren af et nyt supermarked, som planlægger at åbne sin forretning i oktober, har netop forespurgt, om Vita's Hjemmebageri A/S er interesseret i at levere i alt pakker pandekager til forretningens åbning. Indehaveren forestiller sig at Rasmus Klump pandekager skal være en af de helt store slagvarer i åbningsugen, og vil derfor kun betale kr. for partiet. Hvor stort vil driftsresultatet for oktober måned blive, hvis Vita's Hjemmebageri A/S beslutter at acceptere ordren? Bør Vita's Hjemmebageri A/S acceptere ordren? Gør rede for de antagelser, du har lagt til grund for dine beregninger og din beslutning. Antag nu, at ordrer til de sædvanlige kunder i oktober måned allerede er på pakker, således at den ledige produktionskapacitet kun udgør pakker. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at producere de ekstra pakker, som det nye supermarked efterspørger. Produktionschefen hos Vita's Hjemmebageri A/S mener dog, at de resterende pakker kan produceres, hvis en del af medarbejderstaben er villig til at påtage sig nogle timers overarbejde i oktober måned. Medarbejdernes tillidsrepræsentant vurderer, at dette er muligt - naturligvis mod at der betales en passende ekstra kompensation. Ledelsen har derfor gennemgået omkostningskalkulerne og estimeret, at de totale variable produktionsomkostninger ved de ekstra pakker vil blive kr. højere end normalt. Overskridelsen af produktionens normale kapacitetsgrænse vil endvidere give problemer med indfrysningen af pandekagerne. Dette problem kan dog løses ved i en kortere periode at leje frysekapacitet i det lokale frysehus. Lejeudgiften hertil vil blive kr., og de ekstra transport- og håndteringsomkostninger i forbindelse hermed forventes at blive kr. Spørgsmål 3 Beregn den laveste pris Vita's Hjemmebageri A/S bør acceptere for specialordren på pakker Rasmus Klump pandekager.

15 Spørgsmål 4 Hvilke forhold kunne eventuelt tale for at Vita's Hjemmebageri A/S accepterede en lavere salgspris end den i spørgsmål 3 beregnede?

16 OPGAVE 15 A/S Komma producerer og sælger en komponent, som anvendes i store mængder i computerindustrien. I 1997 har man planlagt at producere og sælge enheder af produktet. De budgetterede faste kapacitetsomkostninger er i 1997 i alt 12 mill. kr. og de budgetterede variable produktionsomkostninger er 11 kr. pr. produceret enhed. A/S Komma har på dette grundlag opstillet følgende budget for overskuddet i 1997: Resultatbudget for kr. Omsætning Produktionsomkostninger i alt Bruttofortjeneste Salgs- og administrationsomkostninger Driftsresultat Antag at de faktiske variable enhedsomkostninger og kapacitetsomkostningerne bliver som forventet i budgettet. Beregn de gennemsnitlige faste kapacitetsomkostninger og de gennemsnitlige totale produktionsomkostninger pr. produceret og solgt enhed. En større computerproducent, som A/S Komma ikke tidligere har handlet med, har netop tilbudt at købe komponenter for i alt 1,2 mill. kr. Der er tale om en engangsordre, som alene skyldes midlertidige kapacitetsproblemer hos computerproducentens normale leverandør. A/S Komma's direktør siger: "Det tilbud er en dårlig forretning. Det er dumt at sælge til en pris under de gennemsnitlige totale produktionsomkostninger. Jeg kan godt indse, at vores produktionskapacitet er stor nok til at klare ordren, og at ordren kun har minimal indflydelse på salgs- og administrationsomkostningerne, som kun vil stige med de kr., som vores salgsagent skal have for at ordne salget; men alligevel..." Beregn effekten på driftsresultatet, som en accept af købstilbuddet vil have. Bør A/S Komma acceptere ordren? Spørgsmål 3 Hvilke faktorer bør direktøren overveje inden han træffer den endelige beslutning om accept eller afvisning af ordren? Spørgsmål 4 Antag at kapacitetsomkostningerne var budgetteret til 12 mill. kr. (som ovenfor antaget) men at produktion og salg kun var planlagt at være 1 mill. enheder. Hvordan ville dine svar på spørgsmålene 1 og 2 have været i dette tilfælde? Der ønskes en specifik besvarelse.

17 OPGAVE 16 En virksomhed fremstiller forskelligt sikkerhedsudstyr, f.eks. hjelme, sikkerhedssko, skudsikre veste og høreværn. I produktionen benytter man fortrinsvis en nyanskaffet maskine, men råder tillige over en reservekapacitet i form af en ældre maskine. Med udgangspunkt i en arbejdsuge på 40 timer foreligger følgende oplysninger: Arbejdskraft koster 32,00 kr. pr. time, mens materialer koster 0,50 kr. pr. enhed. Der ses bort fra faste omkostninger. For den nye maskine gælder, at et sæt høreværn kræver 1 arbejdstime samt 2 enheder materiale. For den gamle maskine gælder, at et sæt høreværn kræver 1,2 arbejdstime samt det samme materialeforbrug som for den nye maskine. Til forarbejdning af et sæt høreværn medgår 0,5 maskintimer på den nye maskine; på den gamle maskine er tallet 0,8. Beregn stykomkostningerne for hver maskine for sig. Hvornår vil man tage den gamle maskine i brug? Spørgsmål 3 Opstil en omkostningsfunktion, der viser de variable omkostninger som funktion af produceret mængde, når man tager hensyn til, at begge maskiner kan være i brug i en given uge.

18 OPGAVE 17 Virksomheden Hyperkøb ApS er en mindre handelsvirksomhed. I Hyperkøb's kontoplan findes bl.a. følgende konti: Administrationsomkostninger... Lønudgifter... Afskrivninger på varebil... Renteindtægter... Afskrivninger på inventar... Renteudgifter... Akkumulerede afskrivn. på inventar... Reserver... Akkumulerede afskrivn. på varebil... Salgsomkostninger i øvrigt... Anpartskapital... Skyldige omkostninger... Husleje... Varebil... Inventar... Varedebitorer... Kassebeholdning... Vareforbrug... Kassekredit... Varelager... Leverandørgæld... Varesalg... Bestem for hver enkelt konto, om den er en resultatkonto (angiv med R) eller en balancekonto (angiv med B). Bestem for hver balancekonto, om den er en aktivkonto (angiv med A) eller en passivkonto (angiv med P). Spørgsmål 3 Vurder for hver enkelt konto, om dens saldo ved årets udgang kan formodes at være en debetsaldo (D) eller en kreditsaldo (K).

19 OPGAVE 18 Hyperkøb ApS (jvf. Opgave 17) blev oprettet i februar I forbindelse hermed indbetalte ejerne d. 28. januar anpartskapitalen kontant med (alle beløbsangivelser i opgaven er i kr.). Hyperkøb ApS indkøbte herefter inventar for 120 og en varebil for 350. Begge beløb blev betalt kontant ved leveringen d. 2. februar. I forbindelse med indgåelsen af lejemål for forretningslokaler blev der ligeledes d. 2. februar forudbetalt husleje med i alt 30 (kontant). Endelig blev der hos forskellige leverandører indkøbt varer for i alt 1.750, hvoraf blev betalt kontant mens der blev opnået en kredit på 3 måneder på restbeløbet. Varerne blev leveret d. 5. februar. Spørgsmål Opret de relevante T-konti og bogfør de omtalte transaktioner. (Der ses bort fra moms o.l.).

20 OPGAVE 19 Opret relevante T-konti og foretag de nedenfor viste posteringer (husk at identificere de enkelte posteringer med deres nummer). Der ses bort fra moms. 1. Varekøb kontant Arbejdsløn betales (pr. check) Købt kontorartikler kontant Køb af frimærker (kontant) Salgsfaktura til Knudsen (kredit) Kontant varesalg Kontant betaling af rengøring Indsat i banken Betalt forsikring (pr. check) Varer udleveret til indehaver Indehaver hæver privat fra kassen Betalt salgsannonce (pr. check) Købsfaktura fra Andreasen

21 OPGAVE 20 De nedenfor nævnte transaktioner og hændelser foregik alle den 12. september Du bedes bogføre punkterne og gøre rede for, hvilken indflydelse de hver især har på virksomhedens årsregnskab (resultatopgørelse og balance). Momssatsen antages at være 25%. 1. Varesalg kontant (inkl. moms) kr Faktura på reklametryksag leveret fra RT-tryk A/S for kr (inkl. moms) pr. 30 dage netto. 3. Købsfaktura: Varer til videresalg købes kontant for kr (inkl. moms). 4. Købsfaktura: Varer til videresalg for kr (inkl. moms) pr. 2 mdr. netto. 5. Bankkvittering: Af kassebeholdningen indsættes kr på vor kassekredit. 6. Bankkvittering: Afdrag på vor anlægsgæld kr overført fra vor kassekredit. 7. Kvittering for reparation af kasseapparat kr (inkl. moms) betales kontant. 8. Internt bilag: Hævet til privatforbrug kr kontant. 9. Kreditnota: Der returneres varer til vor leverandør for kr (inkl. moms). 10. Kasseoptællingsbilag: Kontant beholdning ved dagens slutning kr (kontant beholdning ved dagens begyndelse var kr ). Hint: Hvis kontoen for Kassebeholdning ved dagens slutning ikke balancerer med den værdi, som optællingen af kassen har givet, justeres kontoen til den optalte værdi ved en postering med en konto kaldet Kassedifferencer som modposteringskonto. Ved årets slutning bliver balancen på kontoen Kassedifferencer ført på resultatopgørelsen som en indtægt/udgift, afhængig af om balancen er i kredit eller debet.

22 OPGAVE 21 Der foreligger følgende kasserapport for den 26. oktober Kassebilag: 1 Varekøb Udbetalt til indehaver Varesalg Modtaget check fra Hansen Hævet check i banken Købt kontorartikler Betalt frimærker Betalt leverandør Betalt ydelse på forretningslån: Afdrag Renter Indsat i banken Betalt i reklameomkostninger Varesalg Stempelmærker (købt) Det oplyses at kassebeholdningen primo andrager Kassebeholdning ultimo optælles til 225. Spørgsmål Afstem kasserapporten og bogfør på relevante konti de konteringer, dagens transaktioner giver anledning til.

23 OPGAVE 22 Foretag følgende posteringer (alle beløb i kr.) på t-konti idet det antages, at de relevante beløb er inkl. 25% moms: 1 Varekøb kontant Kontorartikler købt kontant Salgsfaktura til Knudsen (kredit) Kontant betaling af rengøring Forsikring betales (pr. check) Indehaver hæver privat fra kassen Købsfaktura fra Andreasen Arbejdsløn betales (pr. check) Køb af frimærker (kontant) Kontant varesalg Indsat i banken Varer udleveret til indehaver Betaling af salgsannonce (pr check)

24 OPGAVE 23 Bogfør følgende posteringer: 1 Varekøb kontant ,00 Moms: 25% , ,00 2 Betaling af telefon Heraf moms , ,00 3 Kreditnota fra Madsen for returnering af varer ,00 Moms: 25% , ,00 4 Salgsfaktura til Ottosen pr. 30 dage Heraf moms: 25% ,40 577,00 5 Køb af bæreposer (kontant) ,00 Moms: 25% ,00 900,00 6 Betalt kontingent til handelsstandsforeningen ,00 7 Kreditnota til Ottosen Heraf moms: 25%... 64,00 320,00 8 Varer udleveret til privatforbrug ,00 Moms: 25%... 75,00 375,00 9 Husleje betales (pr. check) ,00 10 Kontant køb af stof ,00 Moms: 25% , ,00 11 Kassedifference (for meget i kassen)... 13,00

25 OPGAVE 24 Opstil resultat og balance når bogholderiets konti udviser følgende saldoværdier: 1 Varesalg Forretningslån Bankgæld Renteindtægter Varebil Lokaleomkostninger Kassebeholdning Kontorholdsomkostninger Tilgodehavende hos kunder Egenkapital Renteomkostninger Ejendom Inventar Leverandørgæld Vareforbrug Prioritetsgæld

26 OPGAVE 25 For ApS Kosak-land foreligger følgende bilag for den 4. juni 2001, som du bedes bogføre på relevante t-konti. Bilag nr. Beskrivelse af bilagenes indhold Beløb 607 Kontant varesalg moms Kvitteret faktura fra Kontorimport: Reolsystem ibyttetagen reol moms Betalt ved check nr Kontant varekøb ved Vestimport: Varer til videresalg % kontantrabat emballage moms Kontingent til Industri og Handelskammeret Vinduespolering moms Betalt kontant 612 Gireret til Statsskattedirektoratet: Selskabsskat renter Overført fra kassekreditkonto til postgiro Fragt af returneret emballage moms Foretag afstemning af kasserapporten under hensyntagen til nedenstående beholdninger: Kassebeholdning morgen Kassebeholdning aften Kassekredit disponibel morgen Postgiro morgen Kassekredit maksimum Beregn ApS Kosak-lands gæld til banken.

27 OPGAVE 26 Handelsvirksomheden Knud Nielsen er beliggende i Bellinge. Virksomhedens bankforbindelse er Bellinge bank A/S. Vis på t-konti, hvordan nedenstående bilag fra 14. december 2000 bogføres. Bilag nr. Beskrivelse af bilagenes indhold Beløb Dagens kontantsalg... kr ,00 + moms... kr , , Kontantkøb... kr ,00 + moms... kr , ,75 Betalt ved check nr Kopi af brev til IMPORTCOMPAGNIET, Fåborg: Vedlagt check nr l/bellinge Bank på kr ,00 som tillige med 2% rabat... kr. 200,00 dækker Deres faktura på... kr , Girotalon: Gireret til Boghandler Vilhelmsen kr. 366,00 Beløbet dækker en bog, leveret til indehaveren privat. Regningen fra boghandleren er ikke tidligere bogført Afregning fra advokat Lise Sørensen: Indkasseret mod saldokvittering hos Deres kunde, B. Huld... kr ,00 - mit salær... kr ,00 moms...kr. 562,50 kr ,50 vedlagt check kr , Kvitteret regning fra STATOIL-stationen: Benzin til varebilen i november kr ,00 Heraf moms... kr. 585,60 Beløbet er betalt kontant Kvittering fra Bellinge Bank A/S: Indsat på Foliokonto nr i checks kr ,00 i kontanter kr , ,00 Afstem kassebeholdningen idet der oplyses følgende: Beholdninger morgen: Kasse kr ,00 Bankkonto ,00 Postgiro ,00 Kassebeholdning aften kr ,00

28 OPGAVE 27 Virksomheden MODERN OFFICE anskaffede den 1. januar 20x1 en maskine med forventet økonomisk levetid på 5 år. Den samlede anskaffelsespris inkl. installations- og leveringsomkostninger udgjorde kr ekskl. moms (heraf udgjorde leverings- og installationsomkostninger kr ekskl. moms). Virksomheden anvender den lineære afskrivningsmetode og har derfor afskrevet pr. år, idet maskinen ved vurdering på anskaffelsestidspunktet ikke ansås at kunne indbringe noget beløb ved salg efter de 5 års brugstid. Af produktionstekniske årsager skiller virksomheden sig af med maskinen ultimo 20x4. Maskinen blev solgt for kr ekskl. moms. Vis på t-kontoskitser bogføringen i forbindelse med salget af den brugte maskine ultimo 20x4. Der skal regnes med 25% moms. Salgsbeløbet er modtaget kontant (konto for tekniske anlæg og maskiner skal opgøres og afstemmes, idet den oprindelige anskaffelsespris for maskinen indføres i parentes). Samme virksomhed har den 11. november 20x2 solgt kontormøbler til JKL Consult for kr ekskl. moms. Betalingsbetingelserne var aftalt til løbende måned + 30 dage. JKL Consult handler ikke med kontormøbler, men har købt de nævnte møbler med henblik på anvendelse i direktionskontoret. Vis på t-kontoskitser bogføringen i MODERN OFFICE af salget af kontormøblerne til JKL Consult (regn med 25% moms). JKL Consult har kontonummer i bogholderiet. Spørgsmål 3 Vis på t-kontoskitser bogføringen i JKL Consult af købet af kontormøblerne fra MODERN OFFICE, som har kontonummer i JKL Consults bogholderi. Den x2 havde MODERN OFFICE endnu ikke modtaget det tilgodehavende beløb fra JKL Consult. Man rykker for beløbet i januar og februar, men desværre uden resultat. Man har nu kontaktet advokat Poul Olsen i tiltro til, at han kan inddrive beløbet. Den 17. marts modtager MODERN OFFICE et brev fra advokaten. Det fremgår heraf, at det er lykkedes at inddrive kr fra JKL Consult. Den 18. marts træder JKL Consult i betalingsstandsning og erklæres kort tid efter konkurs, hvorefter det resterende tilgodehavende må anses for tabt. Advokat Poul Olsen har beregnet sig kr. 800 i salær. Hertil kommer 25% moms. Restbeløbet har advokaten vedlagt i check. Spørgsmål 4 Vis på t-kontoskitser bogføringen i MODERN OFFICE i forbindelse med afregningen fra advokat Poul Olsen, herunder tabet på JKL Consult (Det oprindelige tilgodehavende hos JKL Consult skal indføres i parentes på JKL Consults konto. MODERN OFFICE havde ved årsafslutningen af regnskabet den x2 afsat 2000 til forventet tab på JKL Consult).

29 OPGAVE 28 Børges Auto Reparation arbejder for Sørens Biludlejning. Børge anslår, at i løbet af et år, arbejder deres mekanikere 2000 timer, og de samlede indirekte omkostninger beløber sig til kr I løbet af den første uge i januar har Børges bogholder noteret følgende udgifter: Arbejdsopgave Reservedel Udgift kr. 105 gearkasse toppakning fælg dæk tændrør olie bremsebelægning 350 Arbejdsopgave Medarbejder Timeløn Hansen kr timer 5 timer 10 timer 15 timer 2 timer Nielsen kr timer 8 timer 4 timer - i alt 4 timer 15 timer 18 timer 19 timer 2 timer Afdelingens indirekte omkostninger fordeles i forhold til det forventede antal timer og omkostninger pr. år. Spørgsmål Beregn satsen på de indirekte omkostninger og omkostningerne for samtlige arbejdsopgaver ( ) i denne periode.

30 OPGAVE 29 Bogholderen i Franks Autoreparation har konstateret et forbrug af kr af indirekte omkostninger i den sidste uge i januar. I den samme periode arbejdede Franks mekanikere 180 timer på forskellige arbejdsopgaver. Frank bruger en sats på kr. 200 pr. arbejdstime til fordeling af indirekte omkostninger på opgaverne. Hvad er de indirekte omkostninger henført til opgaverne? Hvad er forskellen mellem de fordelte og de faktisk afholdte indirekte produktionsomkostninger i denne uge? Spørgsmål 3 Fortæller det afdelingslederen noget om afdelingens effektivitet med hensyn til at kontrollere de indirekte omkostninger?

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen Undervisningsnoter Nr. 90 September 2003 "OPGAVER OG NOTER TIL ERHVERVSØKONOMI" Erhvervsøkonomi Christian Hjorth-Andersen Københavns Universitets Økonomiske Institut Studiestræde 6 DK-1455 København K.

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Virksomhedsformer Målsætninger Balanced Scorecard Produktions- og omkostningsteori Markedsformer Optimering Logistik og supply

Læs mere

Fiskefartøjet som virksomhed

Fiskefartøjet som virksomhed Kapitel 2 side 20 Fiskefartøjet som virksomhed Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj og være leder af din egen virksomhed skal du vide lidt om økonomi. I dette kapitel kan du læse det mest almindelige

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere