En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde"

Transkript

1 OPGAVE 1 En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = Ax 3 - Bx 2 + Cx + D hvor A, B, C og D er positive konstanter. Hvad er de faste omkostninger og hvad er de variable omkostninger? Hvad er gennemsnitsomkostningen? Hvad er den gennemsnitlige, variable omkostning og hvad er den gennemsnitlige, faste omkostning? Spørgsmål 3 Hvad er marginalomkostningen? Hvor har denne omkostning sit minimum? Spørgsmål 4 Indtegn de forskellige omkostninger i et diagram. Sæt A=0,021, B=0,48, C=4 og D=25. Spørgsmål 5 Hvad vil der ske, hvis A = B = 0? Og hvis A = 0, B < 0?

2 OPGAVE 2 En virksomhed anvender input (f.eks. maskintimer) i mængden v til produktion af output i mængden x. Sammenhængen mellem input og output kan beskrives som følger: x = 10v - 0,5v 2. (*) Omkostningen til indkøb af input i mængden er givet ved C = C(v) = v. Bestem v som funktion af x ved brug af (*). Hvad er man nødt til at forudsætte om værdien af x? Bestem omkostningerne som funktion af output x og tegn denne funktion i et (x, kr.) diagram.

3 OPGAVE 3 Ledelsen i en virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved en ugentlig produktion af varemængden x tons (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = x x Hvad er de faste omkostninger og hvad er de variable omkostninger? Hvad er gennemsnitsomkostningen? Hvad er den gennemsnitlige, variable omkostning og hvad er den gennemsnitlige, faste omkostning? Spørgsmål 3 Hvad er marginalomkostningen? Hvor har denne omkostning sit minimum? Spørgsmål 4 Indtegn de forskellige omkostninger i et diagram.

4 OPGAVE 4 I en produktionsproces behandles produktet ved gennemløb af tre maskiner, M1, M2 og M3 på følgende måde: Råvare M1 M2 M3 Færdigvare Følgende data foreligger: M1 M2 M3 Maskinkapacitet (stk./periode) Faste omkostninger (kr./periode) Variable omkostninger (kr./stk.) Lad x være antal styk produceret pr. periode. Beregn, hvor mange af hver maskintype (M1, M2, henholdsvis M3), der skal bruges ved varierende produktionsomfang, f.eks. fra x = 0 til x = 30. Beregn de faste omkostninger over intervallet x = 0 til x = 30. Spørgsmål 3 For hvilken værdi (hvilke værdier) af x antager de gennemsnitlige omkostninger deres mindste værdi?

5 OPGAVE 5 En mindre, men velrenommeret virksomhed, Nielsson & Co. ApS, fremstiller og sælger 2 typer badetøfler. Begge typer er af træ med en påmonteret rem til at holde badetøflen fast på foden. Type A er en husmandsmodel fremstillet af fyrretræ af jævn kvalitet med en rem af kanvas. Remmen er fastgjort ved brug af almindelige jernsøm. Type B er en de luxe udgave fremstillet i mahogni med en rem af svært silkestof, hvorpå der er broderet en lystyacht. Sømmene er messingsøm. Man ønsker at se lidt nærmere på virksomhedens produktions- og omkostningsforhold. Følgende er givet: Uanset hvad (og hvor meget) der produceres er de faste omkostninger pr. tidsenhed kr Dette beløb omfatter bl.a. husleje, forsikringer, løn til direktøren m.v. De variable gennemsnitsomkostninger er for de 2 typer opgjort til 10+0,5x for type A, og 20+0,5x for type B, hvor x = produktion (antal par) pr. tidsenhed. Salgsprisen for type A er 100 kr. pr. par; type B sælges til 220 kr. pr. par. Bestem for hver af de 2 typer hvor meget der skal produceres, hvis man ønsker at maksimere fortjenesten fra hver type, isoleret set. Antag, at man ved dygtigt salgsarbejde kan sælge de producerede mængder. Skal man fortsætte med at producere begge typer, eller skal man indstille produktionen af en af typerne, eller skal man måske helt ophøre med produktion? Spørgsmål 3 Kan det betale sig at sætte prisen ned på type A til kr. 49,95 pr. par, hvis man til denne pris kan sælge 200 par pr. tidsenhed? Spørgsmål 4 Antag, at man kun producerede type A. Hvilke overvejelser kunne virksomheden da gøre sig?

6 OPGAVE 6 En virksomhed har en udstansningsmaskine, der af store blikplader udstanser cirkelrunde blikstykker. I produktionsprocessen bliver blikstykkerne derefter belagt med plastic på forsiden og en nål bliver loddet på bagsiden. Produktet er nu et såkaldt "badge", hvorpå forskellig skrift senere bliver påtrykt, efter kundens ønske. En del af den samlede produktion sælges til studerende ved Odense Universitet, med påtrykt skrift "Virksomhedsøkonomi er mit bedste fag". Maskinen kan producere med 5 forskellige hastigheder: 20, 40, 60, 80 og 100 omdrejninger pr. minut (opm). Ved hver omdrejning produceres én produktenhed. Den producerede mængde er altså proportional med hastigheden. Forbruget at materialer, arbejdstid m.v. er derimod ikke nødvendigvis proportionalt med produktionshastigheden. Nedenfor er vist forbruget af materialer, arbejdstid m.v. i relation til den producerede mængde pr. time, x. x Materialeforbrug kg Arbejdstimer Energiforbrug kwh Reparation & vedligehold enheder Undersøg og kommentér hvordan forbruget af hver af de fire produktionsfaktorer varierer med produktionen x. Det oplyses, at materialer (blik) koster 0,15 kr. pr. kg, lønnen er 8,00 pr. time (studenterløn) og energiomkostningen er 0,0325 kr. pr. kwh. Reparation og vedligeholdelse opgøres i enheder og hver enhed koster 10,00 kr. Til x = medgår eksempelvis 20 enheder, som hver koster 10,00 kr. Beregn de variable omkostninger, de gennemsnitlige variable omkostninger samt differensomkostninger. Indtegn de to sidstnævnte omkostninger i et diagram. Spørgsmål 3 Hvilket produktionsniveau er billigst? Kan dette faktisk opnås?

7 OPGAVE 7 En virksomhed producerer to færdigvarer. Til produktion af færdigvare 1 anvendes råvare 1 og en maskine. Til produktion af færdigvare 2 anvendes råvare 2 og samme maskine. Hvilke af de tre omkostningsarter er direkte, og hvilke er indirekte? Omkostningerne ved at benytte maskinen er v 2 kr./dag, hvor v er det benyttede antal maskintimer pr. dag. For at producere 1 enhed af færdigvare 1 må man benytte 1 maskintime, og for at producere 1 enhed af færdigvare 2 må man benytte 2 maskintimer. Virksomheden producerer i øjeblikket 4 enheder pr. dag af hver færdigvare. Beregn de samlede maskinomkostninger og specialmaskinomkostningerne for hver færdigvare. Forudsætningerne udvides på følgende måde: Til produktion af en enhed af færdigvare 1 anvendes 2 enheder af råvare 1 til en pris af 5 kr. pr. enhed, og til produktion af en enhed af færdigvare 2 anvendes 5 enheder af råvare 2 til en pris af 3 kr. pr. enhed. Færdigvarerne sælges til henholdsvis 40 kr. og 60 kr. pr. enhed. Der produceres 4 enheder pr. dag af hver færdigvare. Spørgsmål 3 Find specialomkostningerne for vare 1 og for vare 2.

8 OPGAVE 8 En virksomhed producerer 300 meter/periode af færdigvare nr. 1 og 500 meter/periode af færdigvare nr. 2. Blandt andre produktionsfaktorer benyttes en bestemt råvare til produktion af begge færdigvarer. Der benyttes 6 meter til en meter færdigvare nr. 1 og 2 meter til en meter færdigvare nr. 2. Indkøbsprisen er 20 kr. pr. meter for de første 2200 meter pr. periode og 15 kr./meter for yderligere indkøb. Hvorledes fordeles råvareomkostningerne på de to færdigvarer efter et årsagsprincip? Er fordelingen entydig? Hvor store er omkostningerne ved at producere a) vare 1, givet vare 2 produceres? b) vare 2, givet vare 1 produceres? Spørgsmål 3 Hvor store er de sambestemte omkostninger? Spørgsmål 4 Hvad er summen af vare 1 og 2's specialomkostninger?

9 OPGAVE 9 En porcelænsfabrik har opfundet en bestemt slags dybe tallerkener og fremstiller x stk. pr. dag af disse. Produktionen foregår i 3 successive del-processer (I, II og III), der hver har en maximal kapacitet på 32 procestimer pr. dag (idet der er 4 identiske bearbejdningssteder pr. delproces, og den daglige arbejdstid er 8 timer). Ud over bearbejdningstimerne i de 3 delprocesser medgår der arbejdskraft, materialer og energi. Disse produktionsfaktorer kan anskaffes i vilkårligt store mængder, til følgende faste priser: 40 kr. pr. time for arbejdskraft, 30 pr. enhed af materialer samt 1 kr. pr. enhed af energi. Til hver enhed af det færdige produkt medgår 0,5 arbejdstime, 0,6 enheder materiale samt 0,5 enheder energi. Til hver enhed af det færdige produkt medgår endvidere 1 procestime i del-proces I, 2 procestimer i del-proces II samt 1 procestime i del-proces III. Opstil en funktion, der udtrykker virksomhedens variable omkostning. For hvilke værdier af x er omkostningsfunktionen i spm. 1 defineret? Spørgsmål 3 Find marginalomkostningerne og de gennemsnitlige, variable omkostninger.

10 OPGAVE 10 En virksomhed har over en 12 måneders periode for et bestemt produkt observeret produceret mængde og variable omkostninger pr. måned. Tallene er gengivet i tabellen nedenfor: Var. omk. Prod. mgd. Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Indtegn i et diagram variable omkostninger mod produceret mængde og skitsér den glatte kurve, som ser ud til at "passe bedst" til punkterne. Beregn de gennemsnitlige, variable omkostninger samt differensomkostningerne ud fra tabellen ovenfor. Spørgsmål 3 Antag at produktionen forventes at stige fra det nuværende niveau (7.000) til i næste måned (juni). Hvad er meromkostningen ved denne produktionsforøgelse?

11 OPGAVE 11 En virksomhed anskaffer i februar 19x1 en maskine, der koster kr og har en brugstid på 4 år. Udbetalingen er på kr , og resten betales med kr i hvert af de følgende 7 kvartaler. Spørgsmål Angiv for hvert af de 4 år virksomhedens: a) udbetaling b) udgift c) omkostning

12 OPGAVE 12 En virksomhed skriver i april 19x5 kontrakt om køb af 15 ton 6 mm zinkplade til kr pr. ton. Pladerne leveres i løbet af juli måned 19x5. Der udbetales 50% af det samlede beløb i maj 19x5, og resten betales med kr i hver af de følgende 5 måneder. Pladerne anvendes med lige store mængder pr. måned i virksomhedens produktion i august, september og oktober 19x5. Angiv for hver af månederne april til og med oktober 19x5 virksomhedens a) udbetaling b) udgift c) omkostning. En forsikringspræmie på kr forfalder til betaling den 1. september 19x5. Præmien dækker forsikring i perioden 1. september 19x5 til 31. august 19x6. Præmien betales med forsinkelse den 3. oktober 19x5. Angiv for hver af måneder september, oktober og november 19x5 virksomhedens: a) udbetaling b) udgift c) omkostning.

13 OPGAVE 13 I en virksomhed er de variable omkostninger, V(x), givet som en konkav-konveks funktion og de faste omkostninger er lig med F. Indtegn i et diagram de faste omkostninger, de variable omkostninger samt de totale omkostninger. Indtegn i et diagram (neden under det fra spm. 1) de funktioner, der viser marginalomkostningen, den gennemsnitlige, faste omkostning, den gennemsnitlige, variable omkostning, samt den gennemsnitlige, totale omkostning. Spørgsmål 3 Angiv hvilken sammenhæng der er mellem diagrammerne i spm. 1 og spm. 2.

14 OPGAVE 14 Vita's Hjemmebageri A/S har specialiseret sig i pandekager. De færdigbagte pandekager sælges gennem en række supermarkeder i pakker á 10 pandekager (dybfrosne og mikro-ovn klare) under betegnelsen Rasmus Klump pandekager. Indenfor normal arbejdstid er produktionskapaciteten på pakker pr. måned. På grundlag af et budgetteret månedligt salg på pakker er der opstillet følgende budget: Resultatbudget Pr. måned stk. Hele året stk Omsætning á 5,60 kr. pr. pk Variable produktionsomkostninger: Materialer á 1,10 kr. pr. pk Løn á 0,80 kr. pr. pk Faste produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Salgs- og distributionsomkostninger: Variable á 0,40 kr. pr. pk Faste Administrationsomkostninger: Faste Driftsresultat Ordrerne for oktober måned er allerede indkommet fra alle sædvanlige kunder. Produktionen bliver på dette grundlag som budgetteret, nemlig pakker. Ejeren af et nyt supermarked, som planlægger at åbne sin forretning i oktober, har netop forespurgt, om Vita's Hjemmebageri A/S er interesseret i at levere i alt pakker pandekager til forretningens åbning. Indehaveren forestiller sig at Rasmus Klump pandekager skal være en af de helt store slagvarer i åbningsugen, og vil derfor kun betale kr. for partiet. Hvor stort vil driftsresultatet for oktober måned blive, hvis Vita's Hjemmebageri A/S beslutter at acceptere ordren? Bør Vita's Hjemmebageri A/S acceptere ordren? Gør rede for de antagelser, du har lagt til grund for dine beregninger og din beslutning. Antag nu, at ordrer til de sædvanlige kunder i oktober måned allerede er på pakker, således at den ledige produktionskapacitet kun udgør pakker. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at producere de ekstra pakker, som det nye supermarked efterspørger. Produktionschefen hos Vita's Hjemmebageri A/S mener dog, at de resterende pakker kan produceres, hvis en del af medarbejderstaben er villig til at påtage sig nogle timers overarbejde i oktober måned. Medarbejdernes tillidsrepræsentant vurderer, at dette er muligt - naturligvis mod at der betales en passende ekstra kompensation. Ledelsen har derfor gennemgået omkostningskalkulerne og estimeret, at de totale variable produktionsomkostninger ved de ekstra pakker vil blive kr. højere end normalt. Overskridelsen af produktionens normale kapacitetsgrænse vil endvidere give problemer med indfrysningen af pandekagerne. Dette problem kan dog løses ved i en kortere periode at leje frysekapacitet i det lokale frysehus. Lejeudgiften hertil vil blive kr., og de ekstra transport- og håndteringsomkostninger i forbindelse hermed forventes at blive kr. Spørgsmål 3 Beregn den laveste pris Vita's Hjemmebageri A/S bør acceptere for specialordren på pakker Rasmus Klump pandekager.

15 Spørgsmål 4 Hvilke forhold kunne eventuelt tale for at Vita's Hjemmebageri A/S accepterede en lavere salgspris end den i spørgsmål 3 beregnede?

16 OPGAVE 15 A/S Komma producerer og sælger en komponent, som anvendes i store mængder i computerindustrien. I 1997 har man planlagt at producere og sælge enheder af produktet. De budgetterede faste kapacitetsomkostninger er i 1997 i alt 12 mill. kr. og de budgetterede variable produktionsomkostninger er 11 kr. pr. produceret enhed. A/S Komma har på dette grundlag opstillet følgende budget for overskuddet i 1997: Resultatbudget for kr. Omsætning Produktionsomkostninger i alt Bruttofortjeneste Salgs- og administrationsomkostninger Driftsresultat Antag at de faktiske variable enhedsomkostninger og kapacitetsomkostningerne bliver som forventet i budgettet. Beregn de gennemsnitlige faste kapacitetsomkostninger og de gennemsnitlige totale produktionsomkostninger pr. produceret og solgt enhed. En større computerproducent, som A/S Komma ikke tidligere har handlet med, har netop tilbudt at købe komponenter for i alt 1,2 mill. kr. Der er tale om en engangsordre, som alene skyldes midlertidige kapacitetsproblemer hos computerproducentens normale leverandør. A/S Komma's direktør siger: "Det tilbud er en dårlig forretning. Det er dumt at sælge til en pris under de gennemsnitlige totale produktionsomkostninger. Jeg kan godt indse, at vores produktionskapacitet er stor nok til at klare ordren, og at ordren kun har minimal indflydelse på salgs- og administrationsomkostningerne, som kun vil stige med de kr., som vores salgsagent skal have for at ordne salget; men alligevel..." Beregn effekten på driftsresultatet, som en accept af købstilbuddet vil have. Bør A/S Komma acceptere ordren? Spørgsmål 3 Hvilke faktorer bør direktøren overveje inden han træffer den endelige beslutning om accept eller afvisning af ordren? Spørgsmål 4 Antag at kapacitetsomkostningerne var budgetteret til 12 mill. kr. (som ovenfor antaget) men at produktion og salg kun var planlagt at være 1 mill. enheder. Hvordan ville dine svar på spørgsmålene 1 og 2 have været i dette tilfælde? Der ønskes en specifik besvarelse.

17 OPGAVE 16 En virksomhed fremstiller forskelligt sikkerhedsudstyr, f.eks. hjelme, sikkerhedssko, skudsikre veste og høreværn. I produktionen benytter man fortrinsvis en nyanskaffet maskine, men råder tillige over en reservekapacitet i form af en ældre maskine. Med udgangspunkt i en arbejdsuge på 40 timer foreligger følgende oplysninger: Arbejdskraft koster 32,00 kr. pr. time, mens materialer koster 0,50 kr. pr. enhed. Der ses bort fra faste omkostninger. For den nye maskine gælder, at et sæt høreværn kræver 1 arbejdstime samt 2 enheder materiale. For den gamle maskine gælder, at et sæt høreværn kræver 1,2 arbejdstime samt det samme materialeforbrug som for den nye maskine. Til forarbejdning af et sæt høreværn medgår 0,5 maskintimer på den nye maskine; på den gamle maskine er tallet 0,8. Beregn stykomkostningerne for hver maskine for sig. Hvornår vil man tage den gamle maskine i brug? Spørgsmål 3 Opstil en omkostningsfunktion, der viser de variable omkostninger som funktion af produceret mængde, når man tager hensyn til, at begge maskiner kan være i brug i en given uge.

18 OPGAVE 17 Virksomheden Hyperkøb ApS er en mindre handelsvirksomhed. I Hyperkøb's kontoplan findes bl.a. følgende konti: Administrationsomkostninger... Lønudgifter... Afskrivninger på varebil... Renteindtægter... Afskrivninger på inventar... Renteudgifter... Akkumulerede afskrivn. på inventar... Reserver... Akkumulerede afskrivn. på varebil... Salgsomkostninger i øvrigt... Anpartskapital... Skyldige omkostninger... Husleje... Varebil... Inventar... Varedebitorer... Kassebeholdning... Vareforbrug... Kassekredit... Varelager... Leverandørgæld... Varesalg... Bestem for hver enkelt konto, om den er en resultatkonto (angiv med R) eller en balancekonto (angiv med B). Bestem for hver balancekonto, om den er en aktivkonto (angiv med A) eller en passivkonto (angiv med P). Spørgsmål 3 Vurder for hver enkelt konto, om dens saldo ved årets udgang kan formodes at være en debetsaldo (D) eller en kreditsaldo (K).

19 OPGAVE 18 Hyperkøb ApS (jvf. Opgave 17) blev oprettet i februar I forbindelse hermed indbetalte ejerne d. 28. januar anpartskapitalen kontant med (alle beløbsangivelser i opgaven er i kr.). Hyperkøb ApS indkøbte herefter inventar for 120 og en varebil for 350. Begge beløb blev betalt kontant ved leveringen d. 2. februar. I forbindelse med indgåelsen af lejemål for forretningslokaler blev der ligeledes d. 2. februar forudbetalt husleje med i alt 30 (kontant). Endelig blev der hos forskellige leverandører indkøbt varer for i alt 1.750, hvoraf blev betalt kontant mens der blev opnået en kredit på 3 måneder på restbeløbet. Varerne blev leveret d. 5. februar. Spørgsmål Opret de relevante T-konti og bogfør de omtalte transaktioner. (Der ses bort fra moms o.l.).

20 OPGAVE 19 Opret relevante T-konti og foretag de nedenfor viste posteringer (husk at identificere de enkelte posteringer med deres nummer). Der ses bort fra moms. 1. Varekøb kontant Arbejdsløn betales (pr. check) Købt kontorartikler kontant Køb af frimærker (kontant) Salgsfaktura til Knudsen (kredit) Kontant varesalg Kontant betaling af rengøring Indsat i banken Betalt forsikring (pr. check) Varer udleveret til indehaver Indehaver hæver privat fra kassen Betalt salgsannonce (pr. check) Købsfaktura fra Andreasen

21 OPGAVE 20 De nedenfor nævnte transaktioner og hændelser foregik alle den 12. september Du bedes bogføre punkterne og gøre rede for, hvilken indflydelse de hver især har på virksomhedens årsregnskab (resultatopgørelse og balance). Momssatsen antages at være 25%. 1. Varesalg kontant (inkl. moms) kr Faktura på reklametryksag leveret fra RT-tryk A/S for kr (inkl. moms) pr. 30 dage netto. 3. Købsfaktura: Varer til videresalg købes kontant for kr (inkl. moms). 4. Købsfaktura: Varer til videresalg for kr (inkl. moms) pr. 2 mdr. netto. 5. Bankkvittering: Af kassebeholdningen indsættes kr på vor kassekredit. 6. Bankkvittering: Afdrag på vor anlægsgæld kr overført fra vor kassekredit. 7. Kvittering for reparation af kasseapparat kr (inkl. moms) betales kontant. 8. Internt bilag: Hævet til privatforbrug kr kontant. 9. Kreditnota: Der returneres varer til vor leverandør for kr (inkl. moms). 10. Kasseoptællingsbilag: Kontant beholdning ved dagens slutning kr (kontant beholdning ved dagens begyndelse var kr ). Hint: Hvis kontoen for Kassebeholdning ved dagens slutning ikke balancerer med den værdi, som optællingen af kassen har givet, justeres kontoen til den optalte værdi ved en postering med en konto kaldet Kassedifferencer som modposteringskonto. Ved årets slutning bliver balancen på kontoen Kassedifferencer ført på resultatopgørelsen som en indtægt/udgift, afhængig af om balancen er i kredit eller debet.

22 OPGAVE 21 Der foreligger følgende kasserapport for den 26. oktober Kassebilag: 1 Varekøb Udbetalt til indehaver Varesalg Modtaget check fra Hansen Hævet check i banken Købt kontorartikler Betalt frimærker Betalt leverandør Betalt ydelse på forretningslån: Afdrag Renter Indsat i banken Betalt i reklameomkostninger Varesalg Stempelmærker (købt) Det oplyses at kassebeholdningen primo andrager Kassebeholdning ultimo optælles til 225. Spørgsmål Afstem kasserapporten og bogfør på relevante konti de konteringer, dagens transaktioner giver anledning til.

23 OPGAVE 22 Foretag følgende posteringer (alle beløb i kr.) på t-konti idet det antages, at de relevante beløb er inkl. 25% moms: 1 Varekøb kontant Kontorartikler købt kontant Salgsfaktura til Knudsen (kredit) Kontant betaling af rengøring Forsikring betales (pr. check) Indehaver hæver privat fra kassen Købsfaktura fra Andreasen Arbejdsløn betales (pr. check) Køb af frimærker (kontant) Kontant varesalg Indsat i banken Varer udleveret til indehaver Betaling af salgsannonce (pr check)

24 OPGAVE 23 Bogfør følgende posteringer: 1 Varekøb kontant ,00 Moms: 25% , ,00 2 Betaling af telefon Heraf moms , ,00 3 Kreditnota fra Madsen for returnering af varer ,00 Moms: 25% , ,00 4 Salgsfaktura til Ottosen pr. 30 dage Heraf moms: 25% ,40 577,00 5 Køb af bæreposer (kontant) ,00 Moms: 25% ,00 900,00 6 Betalt kontingent til handelsstandsforeningen ,00 7 Kreditnota til Ottosen Heraf moms: 25%... 64,00 320,00 8 Varer udleveret til privatforbrug ,00 Moms: 25%... 75,00 375,00 9 Husleje betales (pr. check) ,00 10 Kontant køb af stof ,00 Moms: 25% , ,00 11 Kassedifference (for meget i kassen)... 13,00

25 OPGAVE 24 Opstil resultat og balance når bogholderiets konti udviser følgende saldoværdier: 1 Varesalg Forretningslån Bankgæld Renteindtægter Varebil Lokaleomkostninger Kassebeholdning Kontorholdsomkostninger Tilgodehavende hos kunder Egenkapital Renteomkostninger Ejendom Inventar Leverandørgæld Vareforbrug Prioritetsgæld

26 OPGAVE 25 For ApS Kosak-land foreligger følgende bilag for den 4. juni 2001, som du bedes bogføre på relevante t-konti. Bilag nr. Beskrivelse af bilagenes indhold Beløb 607 Kontant varesalg moms Kvitteret faktura fra Kontorimport: Reolsystem ibyttetagen reol moms Betalt ved check nr Kontant varekøb ved Vestimport: Varer til videresalg % kontantrabat emballage moms Kontingent til Industri og Handelskammeret Vinduespolering moms Betalt kontant 612 Gireret til Statsskattedirektoratet: Selskabsskat renter Overført fra kassekreditkonto til postgiro Fragt af returneret emballage moms Foretag afstemning af kasserapporten under hensyntagen til nedenstående beholdninger: Kassebeholdning morgen Kassebeholdning aften Kassekredit disponibel morgen Postgiro morgen Kassekredit maksimum Beregn ApS Kosak-lands gæld til banken.

27 OPGAVE 26 Handelsvirksomheden Knud Nielsen er beliggende i Bellinge. Virksomhedens bankforbindelse er Bellinge bank A/S. Vis på t-konti, hvordan nedenstående bilag fra 14. december 2000 bogføres. Bilag nr. Beskrivelse af bilagenes indhold Beløb Dagens kontantsalg... kr ,00 + moms... kr , , Kontantkøb... kr ,00 + moms... kr , ,75 Betalt ved check nr Kopi af brev til IMPORTCOMPAGNIET, Fåborg: Vedlagt check nr l/bellinge Bank på kr ,00 som tillige med 2% rabat... kr. 200,00 dækker Deres faktura på... kr , Girotalon: Gireret til Boghandler Vilhelmsen kr. 366,00 Beløbet dækker en bog, leveret til indehaveren privat. Regningen fra boghandleren er ikke tidligere bogført Afregning fra advokat Lise Sørensen: Indkasseret mod saldokvittering hos Deres kunde, B. Huld... kr ,00 - mit salær... kr ,00 moms...kr. 562,50 kr ,50 vedlagt check kr , Kvitteret regning fra STATOIL-stationen: Benzin til varebilen i november kr ,00 Heraf moms... kr. 585,60 Beløbet er betalt kontant Kvittering fra Bellinge Bank A/S: Indsat på Foliokonto nr i checks kr ,00 i kontanter kr , ,00 Afstem kassebeholdningen idet der oplyses følgende: Beholdninger morgen: Kasse kr ,00 Bankkonto ,00 Postgiro ,00 Kassebeholdning aften kr ,00

28 OPGAVE 27 Virksomheden MODERN OFFICE anskaffede den 1. januar 20x1 en maskine med forventet økonomisk levetid på 5 år. Den samlede anskaffelsespris inkl. installations- og leveringsomkostninger udgjorde kr ekskl. moms (heraf udgjorde leverings- og installationsomkostninger kr ekskl. moms). Virksomheden anvender den lineære afskrivningsmetode og har derfor afskrevet pr. år, idet maskinen ved vurdering på anskaffelsestidspunktet ikke ansås at kunne indbringe noget beløb ved salg efter de 5 års brugstid. Af produktionstekniske årsager skiller virksomheden sig af med maskinen ultimo 20x4. Maskinen blev solgt for kr ekskl. moms. Vis på t-kontoskitser bogføringen i forbindelse med salget af den brugte maskine ultimo 20x4. Der skal regnes med 25% moms. Salgsbeløbet er modtaget kontant (konto for tekniske anlæg og maskiner skal opgøres og afstemmes, idet den oprindelige anskaffelsespris for maskinen indføres i parentes). Samme virksomhed har den 11. november 20x2 solgt kontormøbler til JKL Consult for kr ekskl. moms. Betalingsbetingelserne var aftalt til løbende måned + 30 dage. JKL Consult handler ikke med kontormøbler, men har købt de nævnte møbler med henblik på anvendelse i direktionskontoret. Vis på t-kontoskitser bogføringen i MODERN OFFICE af salget af kontormøblerne til JKL Consult (regn med 25% moms). JKL Consult har kontonummer i bogholderiet. Spørgsmål 3 Vis på t-kontoskitser bogføringen i JKL Consult af købet af kontormøblerne fra MODERN OFFICE, som har kontonummer i JKL Consults bogholderi. Den x2 havde MODERN OFFICE endnu ikke modtaget det tilgodehavende beløb fra JKL Consult. Man rykker for beløbet i januar og februar, men desværre uden resultat. Man har nu kontaktet advokat Poul Olsen i tiltro til, at han kan inddrive beløbet. Den 17. marts modtager MODERN OFFICE et brev fra advokaten. Det fremgår heraf, at det er lykkedes at inddrive kr fra JKL Consult. Den 18. marts træder JKL Consult i betalingsstandsning og erklæres kort tid efter konkurs, hvorefter det resterende tilgodehavende må anses for tabt. Advokat Poul Olsen har beregnet sig kr. 800 i salær. Hertil kommer 25% moms. Restbeløbet har advokaten vedlagt i check. Spørgsmål 4 Vis på t-kontoskitser bogføringen i MODERN OFFICE i forbindelse med afregningen fra advokat Poul Olsen, herunder tabet på JKL Consult (Det oprindelige tilgodehavende hos JKL Consult skal indføres i parentes på JKL Consults konto. MODERN OFFICE havde ved årsafslutningen af regnskabet den x2 afsat 2000 til forventet tab på JKL Consult).

29 OPGAVE 28 Børges Auto Reparation arbejder for Sørens Biludlejning. Børge anslår, at i løbet af et år, arbejder deres mekanikere 2000 timer, og de samlede indirekte omkostninger beløber sig til kr I løbet af den første uge i januar har Børges bogholder noteret følgende udgifter: Arbejdsopgave Reservedel Udgift kr. 105 gearkasse toppakning fælg dæk tændrør olie bremsebelægning 350 Arbejdsopgave Medarbejder Timeløn Hansen kr timer 5 timer 10 timer 15 timer 2 timer Nielsen kr timer 8 timer 4 timer - i alt 4 timer 15 timer 18 timer 19 timer 2 timer Afdelingens indirekte omkostninger fordeles i forhold til det forventede antal timer og omkostninger pr. år. Spørgsmål Beregn satsen på de indirekte omkostninger og omkostningerne for samtlige arbejdsopgaver ( ) i denne periode.

30 OPGAVE 29 Bogholderen i Franks Autoreparation har konstateret et forbrug af kr af indirekte omkostninger i den sidste uge i januar. I den samme periode arbejdede Franks mekanikere 180 timer på forskellige arbejdsopgaver. Frank bruger en sats på kr. 200 pr. arbejdstime til fordeling af indirekte omkostninger på opgaverne. Hvad er de indirekte omkostninger henført til opgaverne? Hvad er forskellen mellem de fordelte og de faktisk afholdte indirekte produktionsomkostninger i denne uge? Spørgsmål 3 Fortæller det afdelingslederen noget om afdelingens effektivitet med hensyn til at kontrollere de indirekte omkostninger?

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr. 850.000 Salgsfremmende omk. kr. 20.000 Renteomkostninger kr.

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Årsregnskab Side 2 Opgave 2 Registrering Side 2 Opgave 3 Likviditetsbudget

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Anlægsaktiver Vareregnskab Kasseafstemning og likviditet Årsregnskab

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden MusikGalleriet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG3. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Per Karlskov

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til Udskrifter Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til 1 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 1000 Nettoomsætning Overskrift 1100 Varesalg (samlekonto) Drift 2000 Vareforbrug

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi Opgaver til afsnit 17.3 Opgave 17.3a 1. juli: Økonomistyring i

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052419_EØ-C 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Opdeling i varegrupper Side

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 12.2 Afskrivning på anlægsaktiver I afsnit 12.1 opgjorde virksomheden vareforbruget. Nu ser vi nærmere på årets afskrivninger.

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.5 Vareforbrug Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Varekøb (eksempel) Varesalg (eksempel) Vareforbrug Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 Varesalg på kredit Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Konto 12210: Varedebitorer Varesalg på kredit (faktura til en kunde) nota til

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden TrimHouse For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG4. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Connie Ramberg startede

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Afstemning af kassekredit Afstemning af kassebeholdning Afslutning & link til video Afstemning af kassekreditten

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 5.1 Bogføring ved start af FashionSHOE Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 5.1 Bogføring ved start af FashionSHOE Indholdsfortegnelse Bilag 1: Regnskab med

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Chapter 7: Inventories

Chapter 7: Inventories Chapter 7: Inventories Begrebet varebeholdninger Hovedpunkter/emner Værdiansættelse Lageropgørelse/-styring Cost flow forudsætningen (Lagerkonventioner) Opgaver Begrebet varebeholdninger Varebeholdninger

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere