Installations- og driftsvejledning STG 146

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og driftsvejledning STG 146"

Transkript

1 Installations- og driftsvejledning STG

2

3 BESKRIVELSE KOMPONENTER 1. Genindkoblingsknap 2. Kontrolkasse 3. Transformator 4. Monteringsflange 5. Tilslutning kombiblok 6. Ioniseringselektrode 7. Indsats 8. Bremseskive 9. Brænderrør 10. Tændelektrode 11. Luftspjæld 12. Forreste blæserhusdel 13. Bagerste blæserhusdel 14. Luftmangelsikring 15. Afskærmningsvæg blæserhus 16. Blæserhjul 17. Luftregulering 18. Indsatsregulering 19. Motor 20. El-tilslutning 21. Kombiblok

4 TEKNISKE DATA Typebetegnelse STG 146 Brænderhoved 1 henhold til RAL UZ 80 DIMENSIONER A ø Brænderrørs længde 244 Flange A Mål A Standard Lang udførelse Ovenstående mål er max. mål. Afhængig af hvilke komponenter, der anvendes, kan målene variere. KAPACITETSOMRÅDE Brænder- Kapacitet Gasmængde ved min Gasmængde ved max Nominelt tilgangstryck typ kw effekt Nm 3 /h 1 ) effekt Nm 3 /h 1 ) mbar Naturgas Naturgas Naturgas Naturgas STG ,5-65 2,35 6,5 20 Armatur 2 ) Motor Tændtransformator Naturgas, 220/240V,2800r/m, Elektronisk ½" 50Hz, W, 0,65A 230/11000V, Ampl. 1 ) Brændværdi: Naturgas 10 kwh/nm 3 2 ) Dimensionen kan variere med gaskvalitet og tilslutningstryk. ARBEJDSFELT EFTER. EN

5 TEKNISKE DATA Typebetegnelse STG 146 Brænderhoved 2 DIMENSIONER A ø Brænderrørs længde 244 Flange A Mål A Standard ,5 Lang udførelse ,5 Ovenstående mål er max. mål. Afhængig af hvilke komponenter, der anvendes, kan målene variere. KAPACITETSOMRÅDE Brænder- Kapacitet Gasmængde ved min Gasmængde ved max Nominelt tilgangstryk typ kw effekt Nm 3 /h 1 ) effekt Nm 3 /h 1 ) mbar Naturgas Propan Naturgas Propan Naturgas Propan Naturgas Propan STG ,1 1,8 13,3 5, Armatur 2 ) Motor Tændtransformator Naturgas, Propan 220/240V,2800r/m, Elektronisk ½" 50Hz, W, 0,65A 230/11000V, Ampl. 1 ) Brændværdi: Naturgas 10 kwh/nm 3 Propan 26 kwh/nm 3 2 ) Dimensionen kan variere med gaskvalitet og tilslutningstryk. ARBEJDSFELT EFTER EN 676 Naturgas Propan

6 TEKNISKE DATA FLANGE MÅL Flange 109,5 23, ,

7 GASARMATUR-DIAGRAM Indgår i kombiblok 1.Kuglehane 2.Filter 3.Trykregulator 4.Manometer med hane 5a. Gasmangelsikring 5b. Overtryksikring 6a. Hovedventil. 6b. Sikkerhedsventil 1) 7. Tæthedskontrol 9. Luftmangelsikring 10. Kontrolkasse Pos. 5b Ikke krav i henhold til EN ) Kun krav over 1200 kw (Hn) i henhold til EN

8 MONTERING AF BRÆNDER PÅ KEDEL Monter den medfølgende flange og pakning på kedlen. Skal der bores nye boltehuller, kan flangen anvendes som borelære. Boltene er M8-M10. Brænderen skydes ind på flangen og spændes fast med pinolskruerne på flangen. Tilse, at brænderen sidder absolut lige. Gasarmaturet er fra fabrik monteret liggende. Med et mellemrør kan armaturet flyttes om på siden af brænderen. Påse, at afstanden mellem armatur og gasindsats ikke bliver for lang: dette kan forårsage, at brænderen ikke kan nå at tænde, inden sikkerhedstidens udløb. INSTALLATIONSEKSEMPEL Gasrøret skal tilsluttes brænderen med den medfølgende kuglehane. For at lette servicearbejdet anvendes en forskruning mellem kugle-hane og gasarmatur. Tilse, at forskruning, kuglehane og rørmontering udføres, så man let kan demontere brænderen for service og inspektion

9 ELUDRUSTNING KONTROLKASSE: LGB21/LMG21/LME11/LME21 KOBLINGSSKEMA Hvis kedlen leveres uden færdigkoblet multistik, tilslut i medleveret multistik X2 i henhold til koblingsskema. Hvis termostaten er koblet i serie med indgangsfasen L1, lægges en forbindelse mellem T1 og T2. KOMPONENTLISTA A1 Kontrolkasse A2 Dobbelttermostat B1 Ioniseringselektrode F1 Sikring H1 M1 S3 S8 Alarm 230 V Brændermotor Hovedafbryde Lufttrykvagt S9 T1 X1 X2 Y1 Gastrykvagt Tændtransformator Multistik, brænder Multistik, tilslutning Magnetventil Anlægget tilsluttes og forsikres i henhold til gældende forskrifter

10 ELUDSTYR Styreprogram ved fejl; fejlstillingsviser LMG... Diagnose fejlårsag FS lyser rød AL I diagnosen af fejlårsagen er styreudgangene spændingsfrie. - brænderen er frakoblet - undtagen, fejlsignal «AL» på klemme 10 Genindkobling af brænderen sker kun ved reset. - tryk resetknappen s Efter fejludkobling lyser den røde fejlsignallampe kontinuerligt. Diagnosen af fejlårsagen kan aflæses efter følgende sekvens: Lysperiode(ventetid 10 s) Tryk resetknap > 3 s Blinkkode Pause ca 3 s Blinkkode Fejlkodetabel Blinkkode Mulige årsager Blink 2 x Ingen flammedannelse ved slut af «TSA» - defekt eller tilsmudset ioniseringselektrode - defekt eller tilsmudsede brændselseventiler - dårlig brænderindstillning Blink 3 x Lufttrykvagten lukker ikke - «LP» defekt - «LP» fejlindstillet - Blæsermotoren kører ikke Blink 4 x Lufttrykvagt åbner ikke eller fremmed lys ved brænderstart - «LP» defekt - «LP» fejlindstillet Blink 5 x Fremmed lys i forventilationstiden - eller intern apparatfejl Blink 7 x Flammeløft under drift - dårlig brænderindstillning - defekte eller tilsmudsede brændselsventiler - kortslutning mellem ioniseringselektrode og stel Blink x Fri... Blink 18 x Lufttrykvagt åbner i forventilationstiden eller drifttiden - «LP» fejlindstillet - firedobbelt flammeslip under drift (LMG25) Blink 19 x Kontaktfejl udgang - fejl i elektrisk indkobling - fremmed spænding på udgangsklemmer Blink 20 x Intern apparatfejl Indkobling af signalforstærker A1 = LMG GP R/W br bl rt sw Q1 = AGQ 2... sw rt L N QRA

11 ELUDSTYR Styreprogram ved fejl; fejlstillingsviser LME... Farvekoder Farvekodetabel til flerfarvet signallampe (Lysdiode) Status Farvekoder Farver Ventetid «tw», andre ventetider Slukket Tændingsfase, tænding kontrolleret Blinker gult Normal drift Grøn Drift, dårligt flammesignal Blinker grønt Signal om ukorrekt flamme ved opstart Grøn-Rød Underspænding Gul-Rød Fejltilstand, alarm Rød Blinkkoder for fejlkoder Blinker rødt Interfacediagnosticering Rød flimrende Kontinuerlig Off Rød Gul Grøn Diagnosticering af alarmårsag Efter frakobling af alarmen lyser den røde alarmsignallampe kontinuerligt. Diagnosen af alarmårsagen kan aflæses i henhold til følgende sekvens: lyser rødt Tryk på resetknappen Lysperiode (ventetid 10 s) > 3 s Blinkkode Pause Blinkkode FS AL ca. 3 s Begrænsning af antal genstarter På LME 11 findes en funktion til genstart, hvis flammen ikke dannes ved start, eller hvis den forsvinder under drift. LME 11 tillader maks. tre gentagelser ved ubrudt startcyklus. 1(2)

12 ELUDSTYR Styreprogram ved fejl; fejlstillingsviser LME... Alarmkodetabel Rød blinkkode for signallampe (LED) Blink 2 x Blink 3 x Blink 4 x Blink 5 x Blink 6 x Blink 7 x Blink 8 x Blink 9 x Blink 10 x Blink14 x Mulige årsager Ingen flammedannelse ved afslutning af «TSA» - defekt eller tilsmudset flammeovervågning - defekte eller tilsmudsede brændstofventiler - ukorrekt indstilling af brænderen - defekt tændanordning «LP» defekt - intet luftvagtssignal efter «t10» - «LP» er svejset i åben position Ukorrekt flammesignal under opstart Time out «LP» - «LP» er svejset i lukket position Fri For mange flammeudfald under drift - ukorrekt indstilling af brænderen - defekte eller tilsmudsede brændstofventiler - defekt eller tilsmudset flammeovervågning Fri Fri Koblingsfejl eller intern fejl, udgangsstik eller andre fejl CPI-stikket er ikke tilsluttet Interfacediagnosticering Under diagnosticering af alarmårsager er styreudgangene spændingsfri. Brænderen er frakoblet. Undtagelse, alarmsignal «AL» på klemrække 10. Tilkobling af brænderen sker først efter reset. Tryk på resetknappen 0,5...3 s. For at skifte over til interfaceindstilling holdes resetknappen inde i mere end 3 s. For at skifte tilbage til normalposition holdes resetknappen inde i mere end 3 s. Hvis kontrolkassen står i alarmposition, resettes den ved at trykke på resetknappen i 0,5...3 s. Indkobling af signalforstærker A1 = LME GP R/W br bl rt sw Q1 = AGQ 3... sw rt L N QRA 2(2)

13 GENNEMGANG OG KONTROL FØR OPSTART GASINDSATS Kontroller, at tænd- og ioniseringselektroder er korrekt indstillet. På nedenstående skitse findes målene angivet på indstillingen af tænd- og ioniseringselektroderne. GASKVALITET Kontroller samtidig, at brænderhovedet er beregnet for den gaskvalitet, som skal anvendes (se fig.). UDLUFTNING Udluftning af gasledningen sker ved at løsne skruen i måleniplen for tilslutningstrykket. Tilslut en slange og led gassen ud i det fri. Når udluftningen er afsluttet, husk da at spænde skruen i måleniplen. TÆTHEDSAFPRØVNING TÆTHEDSAFPRØVNING Ved tæthedsafprøvningen af gasarmaturet skal magnetventilen være lukket. Et manometer tilsluttes på måleniplen Pa, se fig. Prøvetrykket skal være 1,5x max. tilslutningstryk eller min. 150 mbar. Hvis der konstateres utæthed, lokaliseres denne ved hjælp af læksøgespray eller sæbevand. Efter tætning tæthedsprøves armaturet igen. ELEKTRISK FUNKTIONSPRØV- NING Afspærringshanen for gas lukkes. Kontroller, at fase og nul er rigtigt tilkoblet. For ikke at blokere skal gasmangelsikringen være forbikoblet. Efter at have sluttet hovedstrømsafbryderen og indstillet kedeltermostaterne starter forventilationstiden (30-50 sek.) Når denne tid er udløbet, starter for-tændingstiden (0,5-3 sek. afhængig at kontrolkassens konstruktion). Tændgnisten skal være fejlfri ved den for forbrændingen rigtige luftmængde. Gasventilen får spænding og åbner. Efter sikkerhedstidens udløb (2-3 sek.) går kontrolkassen på blokering Magnetventil og motor bliver spændingsløse. Fjern gas-mangelsikringens forbikobling efter afslutning af afprøvningen. GASINDSATS Naturgas,Propan GASINDSATS Bygas

14 GENNEMGANG OG KONTROL FØR OPSTART GASINDSATS Bygas ikke CE-godkendt 2,5 GASINDSATS F-gas, Naturgas 8 2,5 Naturgas F-gas 8 GASINDSATS Biogas (UV-celle)

15 INDSTILLING AF MULTIBLOK, MB-DLE Max. tilslutningstryk: 360 mbar Stilbart afgangstryk fra regulator: S50 = 4-50 mbar S20 = 4-20 mbar S50 = mbar Magnetventil: Langsomt åbnende med mængdeindstilling og stilbar startlast 1. Beskyttelseshætte, startlaststilling 2. Hydraulikdel 3. Låseskrue 4. Målenippel (tilslutningstryk) 5. Målenippel (tryk efter regulator) 6. Målenippel (tryk i gasindsats) 7. Trykregulator 8. Filter 9. Gasmangelsikring 10. Magnetventil MÆNGDEINDSTILLING Løs låseskruen a og drej hydraulikdelen b : til højre = mindre gasmængde til venstre = større gasmængde Husk at spænde låseskruen efter endt justering. Mængdeindstilling kan også ske med trykregulatoren. Dette kan ske ved, at afgangstrykket fra regulatoren tilpasses ønsket gasmængde ved fuldt åben magnetventil. Ved små gasmængder er det nødvendigt også at indstille på magnetventilen. INDSTILLING AF TRYKREGULA- TOR Afgangstryk fra regulator indstilles ved hjælp af en skruetrækker. Min. og max. afgangstryk modsvarer ca. 60 omgange på skruen. Det er ikke muligt at skifte trykfjeder for andet tryk (:) område. MÆNGDEINDSTILLING Drejning mod højre = højere udgangstryk Drejning mod venstre = lavere udgangstryk INDSTILLING AF STARTGASMÆNG- DE Fjern beskyttelseshætten c. Drej indstillingsskruen d (anvend beskyttelseshætten som værktøj) til ønsket startgasmængde. Drejning mod højre = mindre startgasmængde Drejning mod venstre = større startgasmængde TRYKREGULATOR STARTGASMÆNGDE

16 GENERELLE INSTRUKTIONER GENERELLE ANVISNINGER Installationen skal udføres efter gasreglementets krav og anvisninger. Installatøren har derfor pligt til at sætte sig ind i alle gasreglementets bestemmelser, således at installationen opfylder disse krav. Opstart, indregulering og servicering må kun udføres af montører med certifikat. DRIFTSVEJLEDNING Driftsvejledningen, som følger med brænderen, skal placeres på et lettilgængeligt sted i fyrrummet. INSTRUKTION Det påhviler installatøren/montøren at instruere driftspersonalet i hele anlæggets funktion. TILSYN Tilsyn skal foretages efter behov, helst dagligt. SERVICE Service på brænderen må kun udføres af personer med certifikat. Skal der ske udskiftning af komponenter, skal der anvendes komponenter, der er godkendt til brænderen. Hvis brænderen skal omstilles til en anden gastype, skal der ske en ny indregulering. OPSTART Når brænderen er monteret på kedlen, gas og el er tilkoblet, gasrampen er tæthedsprøvet, udluftet og den elektriske funktion er afprøvet, er brænderen klar til opstart. Læs afsnittet som omhandler indstilling af gasarmatur, forbrændingsluft og forbrændingshoved. - Åben kuglehanen og slut hovedafbryderen - Efter opstart af brænderen kan selve indreguleringen foretage Hvilken stilling, der skal anvendes, er afhængig af indfyret effekt samt tryk- /trækforhold i kedlen. Generelt gælder det, at jo mindre kapacitet man har, jo mindre spalte skal man have mellem bremseskive og brænderrør. INDSTILLING AF BREMSESKIVE - Drej ved hjælp af en sekskantnøgle skruen till ønsket stilling. STG120/1, STG120/2, STG146/1 - Mindre spalte: Drej skruen mod venstre. - Større spalte: Drej skruen mod højre. STG146/2 - Mindre spalte: Drej skruen mod højre - Større spalte: Drej skruen mod venstre. Indstilling af bremseskiven påvirker luftmængden. Det er derfor altid nødvendigt at efterjustere luften med brænderens luftreguleringsanordning. KONTROL AF BRÆNDERHOVED For at kontrollere brænderhoved, bremseskive og elektroder gøres følgende. Afmonter kappen. Løs forskruningen mellern gasindsads og kombiblok. Løs brænderen fra flangen og træk brænderen ud fra kedlen. Er det nødvendigt at afmontere brænderrøret. Løs da de to pinolskruer, drej og træk brænderrøret ud. INDREGULERING AF BRÆNDEREN Forbrændingskvaliteten kontrolleres ved hjælp af røggasanalyseinstrument. Indstil brænderen med ca 20% luftoverskud efter hosstående tabel. Kontroller røggastemperaturen. Beregn den forbrændingstekniske virkningsgrad. Kontroller gasmængden på gasmåleren, således at korrekt indfyret effekt opnås. Gaskvalitet CO 2 % 0 2 % max CO 2 % lambda 1,2 Naturgas 10,0 3,5 11,9 Propan 11,5 3,5 13,9 LUFTREGULERING Finjustering skal ske med kappen påmonteret for ikke at ændre luftmængden efter indstilling. IINDSTILLING AF BRÆNDERHO- VED Brænderen er udstyret med en reguleringsenhed til justering af bremseskivens stilling i brænderhovedet. Dette anvendes for at give bedst muligt trykfald over brænderhovedet og dermed sikre en god og pulsationsfri forbrænding

17 GENERELLE INSTRUKTIONER INDSTILLING AF BREMSESKIVE LUFTREGULERING BRÆNDERHOVED

18 GENERELLE INSTRUKTIONER KONTROL AF FLAMMEOVER- VÅGNING Flammen overvåges efter ioniseringsprincippet. Ioniseringsstrømmen skal kontrolleres ved opstart og ved hvert servicebesøg. Årsagen til for lav ioniseringsstrøm kan være krybestrøm, dårlig tilslutning til jord eller at io ni seringselektroden ikke er rigtigt justeret. Forkert gas-luftblanding kan også være årsag til dårlig io ni serings strøm. Ioniseringsstrømmen måles med et microamperemeter (µ A), som kobles i serie mellem ioniseringselektroden og kontrolkassen. Tilslut microamperemetret som anvist på billede. Minimum ioniseringsstrøm fremgår af tabellen. I praksis skal strømmen være betydeligt højere, helst mere end 10 µ A. Indkoblingen af microamperemetret lettes af at alle gasbrænderne er forsynet med et delbart ioniseringskabel. GASMANGELSIKRING: Indstillingsområde: 2,5-50 mbar GW mbar GW 150 INDSTILLING AF GASMANGEL- SIKRING MIN Gasmangelsikringen skal reagere på for lavt gastryk og forhindre start af brænderen. For lavt gastryk ved drift skal stoppe brænderen. Når gastrykket igen er normalt, genstarter brænderen automatisk. Beskyttelseskappen fjernes. Tilslut et manometer for måling af det no mi- nel le gastryk. Gasmangelsikringen indstilles til max. 50% under det nominelle afgangstryk. INDSTILLING AF OVERTRYK- SIKRING Hvis brænderen er udstyret med overtryksikring, skal denne blokere brænderen, hvis gastrykket overstiger indstillet værdi. Genstart må kun kunne ske ved manuel genindkobling. Beskyttelseskappen fjernes, tilslut et manometer for måling af det nominelle gastryk. Fastsæt trykket, hvor overtryksikringen skal bryde, indstil overtryksikringen til 10% over nominelt gastryk. Kontroller overtryksikringen ved at hæve gastrykket enen på anlæggets regulator eller ved hjælp af oppumpning udført som ved tæthedsprøvning. INDSTILLING AF LUFTMANGEL- SIKRING Luftmangelsikringen skal være indstillet så den ved manglende lufttilførsel ved brænderens max. eller min. ydelse stopper denne inden det overvågede lufttryk er mindre end 80% af det lufttryk som brænderen er indreguleret med og inden CO indholdet i røggassen overstiger 1 volumenprocent. NB: Indstilling af gasmangelsikring og luftmangelsikring skal ske efter indregulering af brænder. LUFTMANGELSIKRING: Indstillingsområde ca: 1-10 mbar LGW 10 2,5-50 mbar LGW 50 Kontrolkasse Tilslutning til klemrække Min. fordelagtig i kontrolkasse ioniseringsstrøm LME 1 5 µ A LGB 1 10 µ A LFL µ A MMI µ A TMG µ A FLAMMOVERVÅGNING Kontrol af gasmangelsikring: Kuglehanen lukkes langsomt, indtil gastrykket er faldet max. 50%. Ved dette gastryk skal gasmangelsikringen koble ud. GASMANGELSIKRING, LUFT- MANGELSIKRING, OVERTRYK- SIKRING

19 AFLEVERING AF ANLÆG Efter at brænderen er indreguleret og funktionsafprøvet, laves en indreguleringsrapport. Derefter instrueres driftspersonalet grundigt vedrørende anlæggets drift og vedligeholdelse. Eftersyn og service må kun udføres af autoriseret personale. FEJLSØGNING VED DRIFTSFOR- STYRRELSER Forudsætningerne for, at et anlæg kan fungere uden driftsforstyrrelser, beror på 3 faktorer - el, gas og lufttilførsel. Sker der ændringer i forholdet mellem disse 3 faktorer, opstår der forstyrrelser. Det har vist sig, at de fleste driftsforstyrrelser skyldes ganske enkle fejl. Før man sender bud efter service, bør man derfor i egen interesse undersøge følgende: - Er gashanen åben? - Er alle sikringer i orden og strømmen tilsluttet? - Er termostater indstillet korrekt og ikke udløste? - Er der frisklufttilførsel til brænderen? Anvendte komponenter i brænderen kan være af andet fabrikat end det, der fremgår af denne instruktion. I så fald, se vedlagte løsblad

20 FORSIKRING OM OVERENSSSTEMMELSE Vi (leverandørens navn)... ENERTECH AB (adresse) Box 309, S Ljungby, Sverige... Forsikrer under eget ansvar at produktet (navn, type eller model, parti- eller serienummer, eventuelt oprindelse og antal enheder)... BG 100, BG 150, BG 200, STG 120, STG 146, BG 300,BG 300LN, BG 400, BG400LN BG 450,BG 450LN,... BG 500, BG550, BG550LN, BG 600,BG 600LN, BG650, BG 700,BG 700LN,... BG 800,BG 800LN og BG950 samtlige gasblæseluftbrændere Som omfattes af denne forsikring er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre regelgivende dokumenter (titel og/eller betegnelse og udgivelsesdato for standarden (standarderne) eller andre regelgivende dokumenter)... DIN 4788 del 2, EN 676 I henhold til vikårene i derektiv (om nødvendigt)... Gasdirektivet 90 / 396 / EEG, EMC direktivet 89 / 336 / EEG og Lavspændingsdirektivet 73 / 23 / EEG Ljungby (plads og dato for udfærdigelsen) ENERTECH AB Sven-Olov Lövgren... (navn og underskrift eller signering af bemyndiget person)

21 Gastech-Energi A/S Sindalsvej 8 Vallensbækvej 18F 8240 Risskov 2605 Brøndby Tlf Tlf

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere