Finansudvalget L 1 7 Bilag 6 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt"

Transkript

1 Finansudvalget L 1 7 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag Til 6 Udenrigsministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Udenrigstjenesten m.v Udenrigstjenesten mv. 01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og100) (Driftsbev.)...F 1.865,8-1) Af finansministeren...æf 0,1 - Ressortoverførsel af Center for Kultur ogudvikling fra 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3. Bistand til udviklingslandene Forsknings-og oplysningsvirksomhed 01. Forskning ogoplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 243,6-2) Af finansministeren...æf - - Ressortoverførsel af Center for Kultur ogudvikling fra 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3.

2 Til 7 Finansministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Offentlig økonomi Centralstyrelsen 01. Departementet(Driftsbev.)...F 220,3-3) Af finansministeren...æf -34,7 - Overførsel af departementale opgaver tiløkonomiog Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af Reserver ogbudgetregulering (Reservationsbev.)... F -26,0-4) Af finansministeren...æf 1,6 - Overførsel og modtagelse af budgetreguleringvedrørende fokuseret administration, jf. kgl.resolution af Økonomisystemer ogøkonomiforvaltning 01. Økonomistyrelsen (Statsvirksomhed)...F 154,9-5) Af finansministeren...æf 50,7 - Overførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsentil Økonomistyrelsen, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113)(Reservationsbev.)...F 46,2 0,6 Overførsel af Netværkssamfundet fra It- ogtelestyrelsen, 7) Af finansministeren 06. Borger.dk(Reservationsbev.)...F 63,7 15,8 Oveførsel af Borger.dk fra It- ogtelestyrelsen, 8) Af finansministeren 07. Digitalsignatur (Reservationsbev.)...F 31,0 - Overførsel af Digital signatur fra It- ogtelestyrelsen, Administration 01. StatensAdministration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed)...F 25,9-9) Af finansministeren...æf -0,6 - Konsekvenser for CPA som følge afressortændring på Økonomistyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen, jf. kgl.resolution

3 af Slotte ogejendomme 01. StatensEjendomsadministration (SEA-ordningen) (Statsvirksomhed)...F -231,9-10) Af finansministeren...æf 231,9 - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Slots- ogejendomsstyrelsen (Statsvirksomhed)... F 124,8-11) Af finansministeren...æf -124,8 - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilkulturministeriet og Klima,- Energi- ogbygningsministeriet, 04. Slots- ogejendomsstyrelsen - Slotte og haver (Anlægsbev.)...F 242,6 83,2 12) Af finansministeren...æf -242,6-83,2 Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilkulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3.oktober Udvikling ogopretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)...F 10,1-13) Af finansministeren...æf -10,1 - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Vedligeholdelse og drift afchristianiaområdet (Driftsbev.)...F ) Af finansministeren...æf - - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Etablering afnye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)...F ) Af finansministeren...æf - - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Tipsfonde 03. Ministerietfor Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning,oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål...f 197,3 197,3 16) Af finansministeren...æf -172,0-172,0 Overførsel af Ministeriet for Børn ogundervisnings fond til undervisning og folkeoplysningog oplysningsforbund m. fl. tilkulturministeriet, 15. Kulturministeriets fond til kulturelle formålm.v... F 264,5 264,5 17) Af finansministeren...æf 172,0 172,0 Overførsel af Ministeriet for Børn ogundervisnings fond til undervisning og folkeoplysningog oplysningsforbund m. fl. tilkulturministeriet,

4 Materielle bestemmelser. C. Tekstanmærkninger. Nr ) Af finansministeren Tekstanmærkningen affattes således: Følgende selvejende institutioner mv. er parter i de til enhver tid gældende centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Under Kulturministeriets ressort: - Landsdelsscener, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Skuespillerskoler, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Folkehøjskoler, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort: - VisitDenmark, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. Under Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort: - Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto , , , , , , , , , , , , , og på finansloven. - Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto og på finansloven. - Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto , , , og på finansloven. - VUC, som får tilskud fra hovedkonto og på finansloven. Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort: - Universiteter, som får tilskud fra hovedkonto , , , , , , og på finansloven. - Maritime skoler, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 19.32,01., og på finansloven. - Designskolen Kolding, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven Stk. 2. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.. 19) Af finansministeren Ny tekstanmærkning. "Nr ad Finansministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.".

5 Til 8 Erhvervs- og Vækstministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Fællesudgifter Centralstyrelsen 01. Departementet(Driftsbev.)...F 166,1-20) Af finansministeren...æf -10,0 - Ressortoverdragelse vedr. makroøkonomi ogstatistik, byggeri- og boligområdet, tele- oginternetregulering samt Farvandsvæsenet mv., jf. kgl.resolution af De ØkonomiskeRåd (Driftsbev.)...F 27,8-21) Af finansministeren...æf -27,8 - Ressortoverdragelse af De Økonomiske Råd, jf.kgl. resolution af 3.. Kontoennedlægges 78. Reserver ogbudgetregulering, regnskabstal (Driftsbev.)...F ) Af finansministeren...æf - - Ressortoverdragelse af makroøkonomi ogstatistik, jf. kgl. resolution af 3. (regnskabstal) 79. Reserver ogbudgetregulering (Reservationsbev.)... F -10,9 17,3 23) Af finansministeren...æf -12,2 - Ressortoverdragelse vedr. makroøkonomi ogstatistik, byggeri- og boligområdet samt tele- oginternetregulering, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011 Erhvervsregulering Tilsyns- ogregistreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og-oplysning 24) Af finansministeren 20. It- ogteleregulering (tekstanm. 113) (Driftsbev.).. F 110,9 - Ressortoverdragelse af tele- oginternetregulering, jf. kongelig resolution af 3. oktober ) Af finansministeren 24. Teleklagenævnet (Driftsbev.)...F - - Ressortoverdragelse af Teleklagenævnet, jf.kongelig resolution af 3. 26) Af finansministeren 26. Frekvensauktioner...F - 140,3 Ressortoverdragelse af tele- oginternetregule-

6 ring, jf. kongelig resolution af 3. oktober ) Af finansministeren 27. Frekvens- ognummerafgifter (tekstanm. 113)... F - 147,5 Ressortoverdragelse af tele- oginternetregulering, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011 Erhvervsfremme og byggeri Fællesudgifter 01. Erhvervs- ogbyggestyrelsen (Driftsbev.)...F 155,4-28) Af finansministeren...æf -33,4 - Ressortoverdragelse af byggeri- ogboligområdet, 03. Digital adgangtil oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Driftsbev.)...F ) Af finansministeren...æf - - Ressortoverdragelse af boligområdet, jf. kgl.resolution af 3.. Kontoennedlægges 04. Forskelligeindtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen...F 0,1 0,6 30) Af finansministeren...æf - -0,1 Ressortoverdragelse af boligområdet, jf. kgl.resolution af Erhvervsudvikling, iværksætteri oginnovation 08. Iværksætteri-og innovationsinitiativer...f 35,4-31) Af finansministeren...æf -9,0 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af Design...F 33,7-32) Af finansministeren...æf -1,1 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af Byggeri(Reservationsbev.)...F 13,8-33) Af finansministeren...æf -13,8 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af StatensByggeforskningsinstitut (Reservationsbev.).. F 28,3-34) Af finansministeren...æf -28,3 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af 3.. Kontoennedlægges Statistik Statistik 01. DanmarksStatistik (tekstanm. 108) (Driftsbev.)... F 270,1-35) Af finansministeren...æf -270,1 - Ressortoverdragelse af Danmarks Statistik,jf. kgl. resolution af 3.. Kontoennedlægges

7 Søfart Søfart 01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109)(Driftsbev.)...F 123,4-36) Af finansministeren...æf 151,4 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser samt Farvandsvæsenet mv., jf. kgl. resolutionaf 3. 37) Af finansministeren 04. Det StatsligeLodsvæsen (Driftsbev.)...F - - Ressortoverdragelse af Det StatsligeLodsvæsen, 38) Af finansministeren 05. Lodstilsynet(tekstanm. 9, 10 og 114) (Driftsbev.).. F - - Resortoverdragelse af Lodstilsynet, jf. kgl.resolution af Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.(lovbunden)...f 9,7-39) Af finansministeren...æf -7,4 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser, 14. Maritimeuddannelser (Selvejebev.)...F 290,1-40) Af finansministeren...æf -286,3 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser,. 78. Reservevedrørende de maritime uddannelser (Reservationsbev.)...F 2,5-41) Af finansministeren...æf -2,5 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser, jf. kgl. resolution af 3..Kontoen nedlægges C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer m.v. 42) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr. 9. ad Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Lodstilsynet lån på maksimalt kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested. Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån. Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

8 Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl. inden for Lodstilsynet, der af Erhvervs- og Vækstministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger kr. 43) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr. 10. ad Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgiftseller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet. Materielle bestemmelser. Nr ad ) Af finansministeren Tekstanmærkningen udgår. 45) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad og ) For et 12-cifret nummer 0,0177 kr. 2) For et 8-cifret nummer 1,77 kr. 3) For et 6-cifret nummer 177 kr. 4) For et 5-cifret nummer kr. 5) For et 4-cifret nummer kr. 6) For et 3-cifret nummer kr. 7) For DNIC-kode kr. 8) For 1/10 DNIC-kode kr. 9) For MNC-kode og IIN-nummer kr. 10) For ADMD-adresse kr. 11) For ISPC-kode kr. 12) For NSPC-kode 177 kr. 13) For MNC-kode til forsøgsdrift kr. 14) For ISPC-kode til forsøgsdrift kr. 15) For NSPC-kode til forsøgsdrift 17,70 kr. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester: Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal. Stk. 3. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til 50 i lov om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 300 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører,

9 hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr ) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende: Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > > > > > ) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende: Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > > > > > > ) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 khz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 khz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 khz eller flere 25 khz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 khz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende: Afgift i kroner pr. 25 khz pr. sendeposition Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder) Afgift i kroner (>30 mobile enheder)

10 > > > > > ) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende: Afgift i kroner pr. tilladelse Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > > > > > ) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende: Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > ) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende: Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner ) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede

11 område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende: Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner ) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FMfrekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende: Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner ) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende: Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor IT- og Telestyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke. 46) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Under den anførte konto kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/ samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Lodstilsynet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

12 Til 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Fællesudgifter Centralstyrelsen 47) Af finansministeren 01. Departementet(tekstanm. 2) (Driftsbev.)...F 149,0 - Til overføres delvist FM, EVM, SUM, VTUog ITST, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 21. De ØkonomiskeRåd (Driftsbev.)...F 27,8 - Til De Økonomiske Råd overføres De Økonomiske Råd, jf. kgl.resolution af 3. 49) Af finansministeren 31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)...F - - Til CPR-administrationen overføres CPR-administrationen, jf. kgl.resolution af 3. 50) Af finansministeren 41. Det Kommunaleog Regionale Evalueringsinstitut (Driftsbev.)...F 15,4 - Til Det Kommunale og RegionaleEvalueringsinstitut overføres DetKommunale og Regionale Evalueringsinstitut, jf. kgl.resolution af 3. 51) Af finansministeren 45. Analyse- ogforskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...F 33,3 - Til Analyse- og forskningsarb.vedr. det komm. og reg. omr. overføres Analyse- og forskningsarb. vedr. det komm. ogreg. omr., jf. kgl resolution af 3. oktober ) Af finansministeren 51. Partistøtte(Lovbunden)...F 102,3 - Til Partistøtte overføres Partistøtte, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011

13 53) Af finansministeren 53. Tilskud tilforskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F - - Til overføres Tilskudtil forskellige foreninger m.v og til Tilsk. til nation. mindret. overføres , 54) Af finansministeren 61. Efterløn tiltidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsmænd (Lovbunden)...F - - Til Efterløn til nuværendeamtsborg. og amtskom. udvalgsfm. overføres Efterløn til nuværende amtsborg. og amtskom.udvalgsfm., 55) Af finansministeren 79. Reserver ogbudgetregulering...f -17,8 - Til Reserver og budgetreguleringoverføres delvist Reserver ogbudgetregulering, Regionalstatsforvaltning 56) Af finansministeren 01. Regionalstatsforvaltning (Driftsbev.)...F 450,6 - Til Regional Statsforvaltningoverføres Regional Statsforvaltning,jf. kgl. resolution af 3. 57) Af finansministeren 03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)... F 12,7 - Til Børnesagkyndigeundersøgelser overføres Børnesagkyndigeundersøgelser, 58) Af finansministeren 04. Børnelovenm.v. (Lovbunden)...F 6,8 - Til Børneloven overføres Børneloven, 59) Af finansministeren 05. Gebyrordningerfor statsforvaltningerne...f - 8,0 Til Gebyrordninger forstatsforvaltningerne overføres Gebyrordningerfor statsforvaltningerne, jf. kgl. resolution af3. 60) Af finansministeren 06. Værgevederlag(Lovbunden)...F 5,8 - Til Værgevederlag oveføres Værgevederlag, jf. kgl. resolution af 3.oktober

14 2011 Tilskud til kommuner mv Tilskud tilkommuner 61) Af finansministeren 03. Statstilskudtil regionerne (tekstanm. 108 og 109) (Lovbunden)...F ,9 - Til Statstilskud til regioneroverføres Statstilskud til regioner,jf. kgl. resolution af 3. 62) Af finansministeren 11. Kommunerne(tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116) (Lovbunden)...F ,2 302,1 Til Kommunerne overføres Kommunerne, 63) Af finansministeren 12. Særtilskud tilkommunerne (tekstanm. 117, 118 og 119) (Lovbunden)...F 2.294,2 - Til Særtilskud til kommunerneoverføres Særtilskud til kommunerne,jf. kgl. resolution af 3. 64) Af finansministeren 13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne(lovbunden)... F ,4 - Til Beskæftigelsestilbud tilkommuner overføres Beskæftigelsestilbudtil kommuner, 65) Af finansministeren 14. Tilskud tilkommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 21,4 - Til Tilskud til kommunalmedfinansiering af EU-projekter overføres Tilskud til kommunal medfinansiering afeu-projekter, 66) Af finansministeren 15. Anlægspuljetil renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F - - Til Anlægspj. til renov. afnat.videns. underv.lok. i folkesk. overføres Anlægspj. til renov. af nat.videns. underv.lok.i folkesk., 67) Af finansministeren 17. Statslån tilfuresø Kommune (tekstanm. 120) (Lovbunden)...F - 74,3 Til Statslån til Furesø Kommuneoverføres Statslån til Furesø Kommune,jf.

15 kgl. resolution af 3. 68) Af finansministeren 19. Fordeling afskattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)...F - 177,4 Til Ford. af skattenedslag som følgeaf personskattelovens skatteloft overføres Ford. af skatteneds. s.f.apersonskattelovens skatteloft, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 21. Kompensationfor begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (tekstanm. 121)(Lovbunden).. F 565,3 - Til Kompens. for begrænsning afgrundskyldprom. på prod.jord overføres Komp. for begr. af grundskprom. påproduktionsjord, 70) Af finansministeren 22. Kompensationfor tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Lovbunden)...F 600,0 - Til Kompensation fortilbagebetaling af grundskyld overføres Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld, jf. kgl.resolution af 3. 71) Af finansministeren 23. Kompensationfor loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld (Lovbunden)...F - - Til Kompens. for loft over grundl.for beregn. af kommunal grundskyld oveføres Kompens. f. loft over grundl. forberegn. af komm. grunds. jf. kgl. resolution af3. 72) Af finansministeren 24. Tilskud tilfærgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 2,1 - Til Tilskud til færgedrift overføres Tilskud til færgedrift, jf. kgl.resolution af 3. 73) Af finansministeren 25. Pulje tilmedfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.)...F - - Til Pulje til medfinansiering affærgeinvesteringer i kommuner overføres Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringeri kommuner, 74) Af finansministeren 41. Momsfondtilskud (Lovbunden)...F - - Til Momsfondtilskud overføres

16 Momsfondtilskud, jf. kgl. resolutionaf 3. 75) Af finansministeren 42. Midler fra DetKommunale Momsfonds kapitalbeholdning...f - - Til Midler fra Det KommunaleMomsfonds kapitalbeholdning overføres Midlerfra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning,jf. kgl. resolution af 3. 76) Af finansministeren 50. Løft affysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)...F 2.000,0 - Til Løft af fysiske rammer ikommunerne overføres Løft af fysiske rammeri kommunerne, 77) Af finansministeren 51. Investeringerpå borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner(reservationsbev.)...f - - Til Invest. på borgern. serviceomr.i vanskeligt stillede komm. overføres Invest. på borgern. serviceomr. i vanskeligtstillede komm., 78) Af finansministeren 52. Pulje tilrenovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler(reservationsbev.)...f - - Til Pulje til renov. af toiletforh.i komm. daginstit. og folkes. overføres Pulje til ren. af toil.forh. i kom daginst.og folkeskoler, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 75. Initiativervedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F - - Til Initiativer vedrørendekvalitetsreformen overføres Initiativervedrørende kvalitetsreformen, jf. kgl. resolution af3. 80) Af finansministeren 76. Kommunale ogregionale lønningsnævn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 6,2 - Til Kommunale og regionalelønningsnævn overføres Kommunale ogregionale lønningsnævn, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 79. Reserver ogbudgetgaranti...f - -

17 Til Reserver og budgetgarantioverføres Reserver og budgetgaranti,jf. kgl. resolution af Refusion afkommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift 82) Af finansministeren 01. Refusion afkommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)...F ,6 - Til Refusion af kommunernes ogregionernes udgifter til merværdiafgift overføres Ref. af komm. og reg. udgifter tilmerværdiafgift, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011 Statistik Statistik 83) Af finansministeren 01. DanmarksStatistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.)... F 270,7 - Til Danmarks Statistik overføres Danmarks Statistik, jf. kgl.resolution af 3. C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. 84) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr. 2. ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio. kr. til KL i 2011 og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden Midlerne finansieres via Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Materielle bestemmelser. 85) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad , , , , , og Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

18 86) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. 87) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Til finansiering af regionernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi bemyndiges finansministeren til at reducere regionernes bloktilskud med 20 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. årligt i ) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor bemyndiges finansministeren til at overføre 2 mio. kr. af statstilskuddet til sundhedsområdet i 2012 til Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt. 89) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Til finansiering af kommunernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi bemyndiges finansministeren til at reducere kommunernes bloktilskud med 40 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. årligt i ) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Til finansiering af fælleskommunale it-investeringer bemyndiges finansministeren til at overføre 30 mio. kr. årligt i af kommunernes bloktilskud til Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger (driftsbev.). 91) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor bemyndiges finansministeren til at overføre 4 mio. kr. af det kommunale bloktilskud i 2012 til Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt. 92) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 374,2 mio. kr., jf. 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 561 af 19. juni Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren.

19 Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud. 93) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 55,4 mio. kr. for 2012 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2009 og 2010 og til at forhøje det kommunale bloktilskud for 2013 og frem med 15,7 mio. kr. som følge af aktivitetsbestemt justering af VISO s fremadrettede bevillingsniveau. 94) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,1 mio. kr. for 2012 som følge af tilbageløb fra kommunerne ved afslutning af projekter med støtte fra ansøgningspuljen på Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. 95) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at nedsætte efterreguleringen af indkomstskat, tilskud og udligning for de kommuner, der selvbudgetterede for Nedsættelsen udgør i alt 300 mio. kr. og fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel af den samlede efterregulering af indkomstskat, tilskud og udligning for Stk. 2. Nedsættelsen efter stk. 1 afregnes som en nedsættelse af efterreguleringen af indkomstskat for Hvis en kommunes samlede nedsættelse overstiger kommunens efterregulering af indkomstskat, afregnes den resterende del som en nedsættelse af kommunens efterregulering af tilskud og udligning. 96) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor. 97) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi- og Indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor. 98) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad

20 Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til Særtilskud til kommuner. 99) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. 100) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at videreføre det særlige tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705 af 25. juni 2010 om nedsættelsen af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Stk. 2. Ved opgørelsen for 2012 af beskatningsniveauet for kommuner, jf. 26, nr. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår tilskuddet som nævnt i stk. 1. Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af kompensationsordningen. 101) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Stk. 3. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på 1, stk. 4 og 6, i lov om kommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte være indtrådt efter 3, stk. 1, og 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer. 102) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at fordele en tilskudsramme på mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet. Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne. Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte midler.

Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017

Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017 Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017 Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter i henhold til 50 i lov om radiofrekvenser. Afgifternes størrelse og opkrævning fastsættes årligt på finansloven. For

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2014

Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2014 FIN nr 9010 af 01/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Senere ændringer til forskriften Ingen Tekstanmærkninger til finansloven for

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2015

Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2015 FIN nr 9086 af 01/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finsnsmin., Moderniseringsstyrelsen Senere ændringer til forskriften Ingen Tekstanmærkninger

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2010

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2010 Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Lov om tillægsbevilling for finansåret 2010 Finansmin., j.nr. 10/04410 AE001688

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

I forbindelse hermed søges om tilslutning til:

I forbindelse hermed søges om tilslutning til: Bloktilskudsaktstykket for 2014 Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1218 København K Finansministeriet. København, den 14. juni 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigs ministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. januar 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 Finansmin. j.nr.: 09/03084 AE001574

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 September 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN Regeringens finanslovforslag for 2003 viser, at der er afsat væsentligt færre statslige

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 380 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2017 15. Social- og Indenrigsministeriet Teknisk gennemgang Den 1. sep. 2016 Indhold Kort om finansloven

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigs ministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret)

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret) Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 390 Offentligt Enhed Koncernøkonomi Sagsbehandler Julie Rosenkilde Laursen Koordineret med Sagsnr. 2016-2960 Doknr. 342963 Dato 01-09-2016 Notat om

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

- at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2008 til 2011 udgør 8,2.

- at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2008 til 2011 udgør 8,2. Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1218 København K Finansministeriet. København, den 17. juni 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

OMTRYKT (ændret beløb i ændringsforslag nr. 559)

OMTRYKT (ændret beløb i ændringsforslag nr. 559) Finansudvalget 2010-11 (Omtryk) L 1 7 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag L 1 Folketingsåret 2010-2011 Ændringsforslag stillet af Radikale Venstre den 3. december 2010 Ændringsforslagene vil indgå i tillægsbetænkningen

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Puljen til tilskud til naturfagsrenovering I dette notat beskrives proces

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget Bilag Afgjort den 19. juni Finansministeriet. København, den 11. juni 2014.

Aktstykke nr. 125 Folketinget Bilag Afgjort den 19. juni Finansministeriet. København, den 11. juni 2014. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 19. juni 2014 125 Finansministeriet. København, den 11. juni 2014. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 345 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2018 15. Børne- og Socialministeriet Teknisk gennemgang 6. september 2017 Disposition

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere