Finansudvalget L 1 7 Bilag 6 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt"

Transkript

1 Finansudvalget L 1 7 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag Til 6 Udenrigsministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Udenrigstjenesten m.v Udenrigstjenesten mv. 01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og100) (Driftsbev.)...F 1.865,8-1) Af finansministeren...æf 0,1 - Ressortoverførsel af Center for Kultur ogudvikling fra 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3. Bistand til udviklingslandene Forsknings-og oplysningsvirksomhed 01. Forskning ogoplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 243,6-2) Af finansministeren...æf - - Ressortoverførsel af Center for Kultur ogudvikling fra 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3.

2 Til 7 Finansministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Offentlig økonomi Centralstyrelsen 01. Departementet(Driftsbev.)...F 220,3-3) Af finansministeren...æf -34,7 - Overførsel af departementale opgaver tiløkonomiog Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af Reserver ogbudgetregulering (Reservationsbev.)... F -26,0-4) Af finansministeren...æf 1,6 - Overførsel og modtagelse af budgetreguleringvedrørende fokuseret administration, jf. kgl.resolution af Økonomisystemer ogøkonomiforvaltning 01. Økonomistyrelsen (Statsvirksomhed)...F 154,9-5) Af finansministeren...æf 50,7 - Overførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsentil Økonomistyrelsen, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113)(Reservationsbev.)...F 46,2 0,6 Overførsel af Netværkssamfundet fra It- ogtelestyrelsen, 7) Af finansministeren 06. Borger.dk(Reservationsbev.)...F 63,7 15,8 Oveførsel af Borger.dk fra It- ogtelestyrelsen, 8) Af finansministeren 07. Digitalsignatur (Reservationsbev.)...F 31,0 - Overførsel af Digital signatur fra It- ogtelestyrelsen, Administration 01. StatensAdministration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed)...F 25,9-9) Af finansministeren...æf -0,6 - Konsekvenser for CPA som følge afressortændring på Økonomistyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen, jf. kgl.resolution

3 af Slotte ogejendomme 01. StatensEjendomsadministration (SEA-ordningen) (Statsvirksomhed)...F -231,9-10) Af finansministeren...æf 231,9 - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Slots- ogejendomsstyrelsen (Statsvirksomhed)... F 124,8-11) Af finansministeren...æf -124,8 - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilkulturministeriet og Klima,- Energi- ogbygningsministeriet, 04. Slots- ogejendomsstyrelsen - Slotte og haver (Anlægsbev.)...F 242,6 83,2 12) Af finansministeren...æf -242,6-83,2 Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilkulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3.oktober Udvikling ogopretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)...F 10,1-13) Af finansministeren...æf -10,1 - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Vedligeholdelse og drift afchristianiaområdet (Driftsbev.)...F ) Af finansministeren...æf - - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Etablering afnye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)...F ) Af finansministeren...æf - - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Tipsfonde 03. Ministerietfor Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning,oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål...f 197,3 197,3 16) Af finansministeren...æf -172,0-172,0 Overførsel af Ministeriet for Børn ogundervisnings fond til undervisning og folkeoplysningog oplysningsforbund m. fl. tilkulturministeriet, 15. Kulturministeriets fond til kulturelle formålm.v... F 264,5 264,5 17) Af finansministeren...æf 172,0 172,0 Overførsel af Ministeriet for Børn ogundervisnings fond til undervisning og folkeoplysningog oplysningsforbund m. fl. tilkulturministeriet,

4 Materielle bestemmelser. C. Tekstanmærkninger. Nr ) Af finansministeren Tekstanmærkningen affattes således: Følgende selvejende institutioner mv. er parter i de til enhver tid gældende centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Under Kulturministeriets ressort: - Landsdelsscener, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Skuespillerskoler, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Folkehøjskoler, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort: - VisitDenmark, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. Under Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort: - Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto , , , , , , , , , , , , , og på finansloven. - Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto og på finansloven. - Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto , , , og på finansloven. - VUC, som får tilskud fra hovedkonto og på finansloven. Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort: - Universiteter, som får tilskud fra hovedkonto , , , , , , og på finansloven. - Maritime skoler, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 19.32,01., og på finansloven. - Designskolen Kolding, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven Stk. 2. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.. 19) Af finansministeren Ny tekstanmærkning. "Nr ad Finansministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.".

5 Til 8 Erhvervs- og Vækstministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Fællesudgifter Centralstyrelsen 01. Departementet(Driftsbev.)...F 166,1-20) Af finansministeren...æf -10,0 - Ressortoverdragelse vedr. makroøkonomi ogstatistik, byggeri- og boligområdet, tele- oginternetregulering samt Farvandsvæsenet mv., jf. kgl.resolution af De ØkonomiskeRåd (Driftsbev.)...F 27,8-21) Af finansministeren...æf -27,8 - Ressortoverdragelse af De Økonomiske Råd, jf.kgl. resolution af 3.. Kontoennedlægges 78. Reserver ogbudgetregulering, regnskabstal (Driftsbev.)...F ) Af finansministeren...æf - - Ressortoverdragelse af makroøkonomi ogstatistik, jf. kgl. resolution af 3. (regnskabstal) 79. Reserver ogbudgetregulering (Reservationsbev.)... F -10,9 17,3 23) Af finansministeren...æf -12,2 - Ressortoverdragelse vedr. makroøkonomi ogstatistik, byggeri- og boligområdet samt tele- oginternetregulering, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011 Erhvervsregulering Tilsyns- ogregistreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og-oplysning 24) Af finansministeren 20. It- ogteleregulering (tekstanm. 113) (Driftsbev.).. F 110,9 - Ressortoverdragelse af tele- oginternetregulering, jf. kongelig resolution af 3. oktober ) Af finansministeren 24. Teleklagenævnet (Driftsbev.)...F - - Ressortoverdragelse af Teleklagenævnet, jf.kongelig resolution af 3. 26) Af finansministeren 26. Frekvensauktioner...F - 140,3 Ressortoverdragelse af tele- oginternetregule-

6 ring, jf. kongelig resolution af 3. oktober ) Af finansministeren 27. Frekvens- ognummerafgifter (tekstanm. 113)... F - 147,5 Ressortoverdragelse af tele- oginternetregulering, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011 Erhvervsfremme og byggeri Fællesudgifter 01. Erhvervs- ogbyggestyrelsen (Driftsbev.)...F 155,4-28) Af finansministeren...æf -33,4 - Ressortoverdragelse af byggeri- ogboligområdet, 03. Digital adgangtil oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Driftsbev.)...F ) Af finansministeren...æf - - Ressortoverdragelse af boligområdet, jf. kgl.resolution af 3.. Kontoennedlægges 04. Forskelligeindtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen...F 0,1 0,6 30) Af finansministeren...æf - -0,1 Ressortoverdragelse af boligområdet, jf. kgl.resolution af Erhvervsudvikling, iværksætteri oginnovation 08. Iværksætteri-og innovationsinitiativer...f 35,4-31) Af finansministeren...æf -9,0 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af Design...F 33,7-32) Af finansministeren...æf -1,1 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af Byggeri(Reservationsbev.)...F 13,8-33) Af finansministeren...æf -13,8 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af StatensByggeforskningsinstitut (Reservationsbev.).. F 28,3-34) Af finansministeren...æf -28,3 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af 3.. Kontoennedlægges Statistik Statistik 01. DanmarksStatistik (tekstanm. 108) (Driftsbev.)... F 270,1-35) Af finansministeren...æf -270,1 - Ressortoverdragelse af Danmarks Statistik,jf. kgl. resolution af 3.. Kontoennedlægges

7 Søfart Søfart 01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109)(Driftsbev.)...F 123,4-36) Af finansministeren...æf 151,4 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser samt Farvandsvæsenet mv., jf. kgl. resolutionaf 3. 37) Af finansministeren 04. Det StatsligeLodsvæsen (Driftsbev.)...F - - Ressortoverdragelse af Det StatsligeLodsvæsen, 38) Af finansministeren 05. Lodstilsynet(tekstanm. 9, 10 og 114) (Driftsbev.).. F - - Resortoverdragelse af Lodstilsynet, jf. kgl.resolution af Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.(lovbunden)...f 9,7-39) Af finansministeren...æf -7,4 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser, 14. Maritimeuddannelser (Selvejebev.)...F 290,1-40) Af finansministeren...æf -286,3 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser,. 78. Reservevedrørende de maritime uddannelser (Reservationsbev.)...F 2,5-41) Af finansministeren...æf -2,5 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser, jf. kgl. resolution af 3..Kontoen nedlægges C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer m.v. 42) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr. 9. ad Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Lodstilsynet lån på maksimalt kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested. Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån. Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

8 Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl. inden for Lodstilsynet, der af Erhvervs- og Vækstministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger kr. 43) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr. 10. ad Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgiftseller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet. Materielle bestemmelser. Nr ad ) Af finansministeren Tekstanmærkningen udgår. 45) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad og ) For et 12-cifret nummer 0,0177 kr. 2) For et 8-cifret nummer 1,77 kr. 3) For et 6-cifret nummer 177 kr. 4) For et 5-cifret nummer kr. 5) For et 4-cifret nummer kr. 6) For et 3-cifret nummer kr. 7) For DNIC-kode kr. 8) For 1/10 DNIC-kode kr. 9) For MNC-kode og IIN-nummer kr. 10) For ADMD-adresse kr. 11) For ISPC-kode kr. 12) For NSPC-kode 177 kr. 13) For MNC-kode til forsøgsdrift kr. 14) For ISPC-kode til forsøgsdrift kr. 15) For NSPC-kode til forsøgsdrift 17,70 kr. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester: Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal. Stk. 3. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til 50 i lov om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 300 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører,

9 hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr ) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende: Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > > > > > ) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende: Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > > > > > > ) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 khz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 khz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 khz eller flere 25 khz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 khz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende: Afgift i kroner pr. 25 khz pr. sendeposition Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder) Afgift i kroner (>30 mobile enheder)

10 > > > > > ) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende: Afgift i kroner pr. tilladelse Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > > > > > ) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende: Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > ) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende: Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner ) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede

11 område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende: Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner ) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FMfrekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende: Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner ) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende: Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor IT- og Telestyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke. 46) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Under den anførte konto kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/ samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Lodstilsynet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

12 Til 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Fællesudgifter Centralstyrelsen 47) Af finansministeren 01. Departementet(tekstanm. 2) (Driftsbev.)...F 149,0 - Til overføres delvist FM, EVM, SUM, VTUog ITST, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 21. De ØkonomiskeRåd (Driftsbev.)...F 27,8 - Til De Økonomiske Råd overføres De Økonomiske Råd, jf. kgl.resolution af 3. 49) Af finansministeren 31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)...F - - Til CPR-administrationen overføres CPR-administrationen, jf. kgl.resolution af 3. 50) Af finansministeren 41. Det Kommunaleog Regionale Evalueringsinstitut (Driftsbev.)...F 15,4 - Til Det Kommunale og RegionaleEvalueringsinstitut overføres DetKommunale og Regionale Evalueringsinstitut, jf. kgl.resolution af 3. 51) Af finansministeren 45. Analyse- ogforskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...F 33,3 - Til Analyse- og forskningsarb.vedr. det komm. og reg. omr. overføres Analyse- og forskningsarb. vedr. det komm. ogreg. omr., jf. kgl resolution af 3. oktober ) Af finansministeren 51. Partistøtte(Lovbunden)...F 102,3 - Til Partistøtte overføres Partistøtte, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011

13 53) Af finansministeren 53. Tilskud tilforskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F - - Til overføres Tilskudtil forskellige foreninger m.v og til Tilsk. til nation. mindret. overføres , 54) Af finansministeren 61. Efterløn tiltidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsmænd (Lovbunden)...F - - Til Efterløn til nuværendeamtsborg. og amtskom. udvalgsfm. overføres Efterløn til nuværende amtsborg. og amtskom.udvalgsfm., 55) Af finansministeren 79. Reserver ogbudgetregulering...f -17,8 - Til Reserver og budgetreguleringoverføres delvist Reserver ogbudgetregulering, Regionalstatsforvaltning 56) Af finansministeren 01. Regionalstatsforvaltning (Driftsbev.)...F 450,6 - Til Regional Statsforvaltningoverføres Regional Statsforvaltning,jf. kgl. resolution af 3. 57) Af finansministeren 03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)... F 12,7 - Til Børnesagkyndigeundersøgelser overføres Børnesagkyndigeundersøgelser, 58) Af finansministeren 04. Børnelovenm.v. (Lovbunden)...F 6,8 - Til Børneloven overføres Børneloven, 59) Af finansministeren 05. Gebyrordningerfor statsforvaltningerne...f - 8,0 Til Gebyrordninger forstatsforvaltningerne overføres Gebyrordningerfor statsforvaltningerne, jf. kgl. resolution af3. 60) Af finansministeren 06. Værgevederlag(Lovbunden)...F 5,8 - Til Værgevederlag oveføres Værgevederlag, jf. kgl. resolution af 3.oktober

14 2011 Tilskud til kommuner mv Tilskud tilkommuner 61) Af finansministeren 03. Statstilskudtil regionerne (tekstanm. 108 og 109) (Lovbunden)...F ,9 - Til Statstilskud til regioneroverføres Statstilskud til regioner,jf. kgl. resolution af 3. 62) Af finansministeren 11. Kommunerne(tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116) (Lovbunden)...F ,2 302,1 Til Kommunerne overføres Kommunerne, 63) Af finansministeren 12. Særtilskud tilkommunerne (tekstanm. 117, 118 og 119) (Lovbunden)...F 2.294,2 - Til Særtilskud til kommunerneoverføres Særtilskud til kommunerne,jf. kgl. resolution af 3. 64) Af finansministeren 13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne(lovbunden)... F ,4 - Til Beskæftigelsestilbud tilkommuner overføres Beskæftigelsestilbudtil kommuner, 65) Af finansministeren 14. Tilskud tilkommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 21,4 - Til Tilskud til kommunalmedfinansiering af EU-projekter overføres Tilskud til kommunal medfinansiering afeu-projekter, 66) Af finansministeren 15. Anlægspuljetil renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F - - Til Anlægspj. til renov. afnat.videns. underv.lok. i folkesk. overføres Anlægspj. til renov. af nat.videns. underv.lok.i folkesk., 67) Af finansministeren 17. Statslån tilfuresø Kommune (tekstanm. 120) (Lovbunden)...F - 74,3 Til Statslån til Furesø Kommuneoverføres Statslån til Furesø Kommune,jf.

15 kgl. resolution af 3. 68) Af finansministeren 19. Fordeling afskattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)...F - 177,4 Til Ford. af skattenedslag som følgeaf personskattelovens skatteloft overføres Ford. af skatteneds. s.f.apersonskattelovens skatteloft, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 21. Kompensationfor begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (tekstanm. 121)(Lovbunden).. F 565,3 - Til Kompens. for begrænsning afgrundskyldprom. på prod.jord overføres Komp. for begr. af grundskprom. påproduktionsjord, 70) Af finansministeren 22. Kompensationfor tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Lovbunden)...F 600,0 - Til Kompensation fortilbagebetaling af grundskyld overføres Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld, jf. kgl.resolution af 3. 71) Af finansministeren 23. Kompensationfor loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld (Lovbunden)...F - - Til Kompens. for loft over grundl.for beregn. af kommunal grundskyld oveføres Kompens. f. loft over grundl. forberegn. af komm. grunds. jf. kgl. resolution af3. 72) Af finansministeren 24. Tilskud tilfærgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 2,1 - Til Tilskud til færgedrift overføres Tilskud til færgedrift, jf. kgl.resolution af 3. 73) Af finansministeren 25. Pulje tilmedfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.)...F - - Til Pulje til medfinansiering affærgeinvesteringer i kommuner overføres Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringeri kommuner, 74) Af finansministeren 41. Momsfondtilskud (Lovbunden)...F - - Til Momsfondtilskud overføres

16 Momsfondtilskud, jf. kgl. resolutionaf 3. 75) Af finansministeren 42. Midler fra DetKommunale Momsfonds kapitalbeholdning...f - - Til Midler fra Det KommunaleMomsfonds kapitalbeholdning overføres Midlerfra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning,jf. kgl. resolution af 3. 76) Af finansministeren 50. Løft affysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)...F 2.000,0 - Til Løft af fysiske rammer ikommunerne overføres Løft af fysiske rammeri kommunerne, 77) Af finansministeren 51. Investeringerpå borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner(reservationsbev.)...f - - Til Invest. på borgern. serviceomr.i vanskeligt stillede komm. overføres Invest. på borgern. serviceomr. i vanskeligtstillede komm., 78) Af finansministeren 52. Pulje tilrenovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler(reservationsbev.)...f - - Til Pulje til renov. af toiletforh.i komm. daginstit. og folkes. overføres Pulje til ren. af toil.forh. i kom daginst.og folkeskoler, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 75. Initiativervedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F - - Til Initiativer vedrørendekvalitetsreformen overføres Initiativervedrørende kvalitetsreformen, jf. kgl. resolution af3. 80) Af finansministeren 76. Kommunale ogregionale lønningsnævn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 6,2 - Til Kommunale og regionalelønningsnævn overføres Kommunale ogregionale lønningsnævn, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 79. Reserver ogbudgetgaranti...f - -

17 Til Reserver og budgetgarantioverføres Reserver og budgetgaranti,jf. kgl. resolution af Refusion afkommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift 82) Af finansministeren 01. Refusion afkommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)...F ,6 - Til Refusion af kommunernes ogregionernes udgifter til merværdiafgift overføres Ref. af komm. og reg. udgifter tilmerværdiafgift, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011 Statistik Statistik 83) Af finansministeren 01. DanmarksStatistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.)... F 270,7 - Til Danmarks Statistik overføres Danmarks Statistik, jf. kgl.resolution af 3. C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. 84) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr. 2. ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio. kr. til KL i 2011 og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden Midlerne finansieres via Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Materielle bestemmelser. 85) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad , , , , , og Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

18 86) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. 87) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Til finansiering af regionernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi bemyndiges finansministeren til at reducere regionernes bloktilskud med 20 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. årligt i ) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor bemyndiges finansministeren til at overføre 2 mio. kr. af statstilskuddet til sundhedsområdet i 2012 til Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt. 89) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Til finansiering af kommunernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi bemyndiges finansministeren til at reducere kommunernes bloktilskud med 40 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. årligt i ) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Til finansiering af fælleskommunale it-investeringer bemyndiges finansministeren til at overføre 30 mio. kr. årligt i af kommunernes bloktilskud til Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger (driftsbev.). 91) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor bemyndiges finansministeren til at overføre 4 mio. kr. af det kommunale bloktilskud i 2012 til Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt. 92) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 374,2 mio. kr., jf. 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 561 af 19. juni Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren.

19 Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud. 93) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 55,4 mio. kr. for 2012 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2009 og 2010 og til at forhøje det kommunale bloktilskud for 2013 og frem med 15,7 mio. kr. som følge af aktivitetsbestemt justering af VISO s fremadrettede bevillingsniveau. 94) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,1 mio. kr. for 2012 som følge af tilbageløb fra kommunerne ved afslutning af projekter med støtte fra ansøgningspuljen på Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. 95) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at nedsætte efterreguleringen af indkomstskat, tilskud og udligning for de kommuner, der selvbudgetterede for Nedsættelsen udgør i alt 300 mio. kr. og fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel af den samlede efterregulering af indkomstskat, tilskud og udligning for Stk. 2. Nedsættelsen efter stk. 1 afregnes som en nedsættelse af efterreguleringen af indkomstskat for Hvis en kommunes samlede nedsættelse overstiger kommunens efterregulering af indkomstskat, afregnes den resterende del som en nedsættelse af kommunens efterregulering af tilskud og udligning. 96) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor. 97) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi- og Indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor. 98) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad

20 Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til Særtilskud til kommuner. 99) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. 100) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at videreføre det særlige tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705 af 25. juni 2010 om nedsættelsen af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Stk. 2. Ved opgørelsen for 2012 af beskatningsniveauet for kommuner, jf. 26, nr. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår tilskuddet som nævnt i stk. 1. Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af kompensationsordningen. 101) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Stk. 3. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på 1, stk. 4 og 6, i lov om kommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte være indtrådt efter 3, stk. 1, og 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer. 102) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at fordele en tilskudsramme på mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet. Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne. Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte midler.

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013 Lovtidende B 2012 Udgivet den 21. december 2012 19. december 2012. Nr. 3. FINANSLOV for finansåret 2013 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere