Finansudvalget L 1 7 Bilag 6 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt"

Transkript

1 Finansudvalget L 1 7 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag Til 6 Udenrigsministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Udenrigstjenesten m.v Udenrigstjenesten mv. 01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og100) (Driftsbev.)...F 1.865,8-1) Af finansministeren...æf 0,1 - Ressortoverførsel af Center for Kultur ogudvikling fra 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3. Bistand til udviklingslandene Forsknings-og oplysningsvirksomhed 01. Forskning ogoplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 243,6-2) Af finansministeren...æf - - Ressortoverførsel af Center for Kultur ogudvikling fra 21. Kulturministeriet, jf. kgl.resolution af 3.

2 Til 7 Finansministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Offentlig økonomi Centralstyrelsen 01. Departementet(Driftsbev.)...F 220,3-3) Af finansministeren...æf -34,7 - Overførsel af departementale opgaver tiløkonomiog Indenrigsministeriet, jf. kgl. resolution af Reserver ogbudgetregulering (Reservationsbev.)... F -26,0-4) Af finansministeren...æf 1,6 - Overførsel og modtagelse af budgetreguleringvedrørende fokuseret administration, jf. kgl.resolution af Økonomisystemer ogøkonomiforvaltning 01. Økonomistyrelsen (Statsvirksomhed)...F 154,9-5) Af finansministeren...æf 50,7 - Overførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsentil Økonomistyrelsen, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113)(Reservationsbev.)...F 46,2 0,6 Overførsel af Netværkssamfundet fra It- ogtelestyrelsen, 7) Af finansministeren 06. Borger.dk(Reservationsbev.)...F 63,7 15,8 Oveførsel af Borger.dk fra It- ogtelestyrelsen, 8) Af finansministeren 07. Digitalsignatur (Reservationsbev.)...F 31,0 - Overførsel af Digital signatur fra It- ogtelestyrelsen, Administration 01. StatensAdministration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed)...F 25,9-9) Af finansministeren...æf -0,6 - Konsekvenser for CPA som følge afressortændring på Økonomistyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen, jf. kgl.resolution

3 af Slotte ogejendomme 01. StatensEjendomsadministration (SEA-ordningen) (Statsvirksomhed)...F -231,9-10) Af finansministeren...æf 231,9 - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Slots- ogejendomsstyrelsen (Statsvirksomhed)... F 124,8-11) Af finansministeren...æf -124,8 - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilkulturministeriet og Klima,- Energi- ogbygningsministeriet, 04. Slots- ogejendomsstyrelsen - Slotte og haver (Anlægsbev.)...F 242,6 83,2 12) Af finansministeren...æf -242,6-83,2 Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilkulturministeriet, jf. kgl. resolution af 3.oktober Udvikling ogopretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)...F 10,1-13) Af finansministeren...æf -10,1 - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Vedligeholdelse og drift afchristianiaområdet (Driftsbev.)...F ) Af finansministeren...æf - - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Etablering afnye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)...F ) Af finansministeren...æf - - Kontoen nedlægges og opgaverne overføres tilklima,- Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl.resolution af Tipsfonde 03. Ministerietfor Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning,oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål...f 197,3 197,3 16) Af finansministeren...æf -172,0-172,0 Overførsel af Ministeriet for Børn ogundervisnings fond til undervisning og folkeoplysningog oplysningsforbund m. fl. tilkulturministeriet, 15. Kulturministeriets fond til kulturelle formålm.v... F 264,5 264,5 17) Af finansministeren...æf 172,0 172,0 Overførsel af Ministeriet for Børn ogundervisnings fond til undervisning og folkeoplysningog oplysningsforbund m. fl. tilkulturministeriet,

4 Materielle bestemmelser. C. Tekstanmærkninger. Nr ) Af finansministeren Tekstanmærkningen affattes således: Følgende selvejende institutioner mv. er parter i de til enhver tid gældende centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Under Kulturministeriets ressort: - Landsdelsscener, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Skuespillerskoler, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Folkehøjskoler, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort: - VisitDenmark, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. Under Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort: - Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto , , , , , , , , , , , , , og på finansloven. - Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto og på finansloven. - Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto , , , og på finansloven. - VUC, som får tilskud fra hovedkonto og på finansloven. Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort: - Universiteter, som får tilskud fra hovedkonto , , , , , , og på finansloven. - Maritime skoler, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven. - Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 19.32,01., og på finansloven. - Designskolen Kolding, som får tilskud fra hovedkonto på finansloven Stk. 2. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.. 19) Af finansministeren Ny tekstanmærkning. "Nr ad Finansministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.".

5 Til 8 Erhvervs- og Vækstministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Fællesudgifter Centralstyrelsen 01. Departementet(Driftsbev.)...F 166,1-20) Af finansministeren...æf -10,0 - Ressortoverdragelse vedr. makroøkonomi ogstatistik, byggeri- og boligområdet, tele- oginternetregulering samt Farvandsvæsenet mv., jf. kgl.resolution af De ØkonomiskeRåd (Driftsbev.)...F 27,8-21) Af finansministeren...æf -27,8 - Ressortoverdragelse af De Økonomiske Råd, jf.kgl. resolution af 3.. Kontoennedlægges 78. Reserver ogbudgetregulering, regnskabstal (Driftsbev.)...F ) Af finansministeren...æf - - Ressortoverdragelse af makroøkonomi ogstatistik, jf. kgl. resolution af 3. (regnskabstal) 79. Reserver ogbudgetregulering (Reservationsbev.)... F -10,9 17,3 23) Af finansministeren...æf -12,2 - Ressortoverdragelse vedr. makroøkonomi ogstatistik, byggeri- og boligområdet samt tele- oginternetregulering, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011 Erhvervsregulering Tilsyns- ogregistreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og-oplysning 24) Af finansministeren 20. It- ogteleregulering (tekstanm. 113) (Driftsbev.).. F 110,9 - Ressortoverdragelse af tele- oginternetregulering, jf. kongelig resolution af 3. oktober ) Af finansministeren 24. Teleklagenævnet (Driftsbev.)...F - - Ressortoverdragelse af Teleklagenævnet, jf.kongelig resolution af 3. 26) Af finansministeren 26. Frekvensauktioner...F - 140,3 Ressortoverdragelse af tele- oginternetregule-

6 ring, jf. kongelig resolution af 3. oktober ) Af finansministeren 27. Frekvens- ognummerafgifter (tekstanm. 113)... F - 147,5 Ressortoverdragelse af tele- oginternetregulering, jf. kongelig resolution af 3. oktober2011 Erhvervsfremme og byggeri Fællesudgifter 01. Erhvervs- ogbyggestyrelsen (Driftsbev.)...F 155,4-28) Af finansministeren...æf -33,4 - Ressortoverdragelse af byggeri- ogboligområdet, 03. Digital adgangtil oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Driftsbev.)...F ) Af finansministeren...æf - - Ressortoverdragelse af boligområdet, jf. kgl.resolution af 3.. Kontoennedlægges 04. Forskelligeindtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen...F 0,1 0,6 30) Af finansministeren...æf - -0,1 Ressortoverdragelse af boligområdet, jf. kgl.resolution af Erhvervsudvikling, iværksætteri oginnovation 08. Iværksætteri-og innovationsinitiativer...f 35,4-31) Af finansministeren...æf -9,0 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af Design...F 33,7-32) Af finansministeren...æf -1,1 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af Byggeri(Reservationsbev.)...F 13,8-33) Af finansministeren...æf -13,8 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af StatensByggeforskningsinstitut (Reservationsbev.).. F 28,3-34) Af finansministeren...æf -28,3 - Ressortoverdragelse af byggeriområdet, jf.kgl. resolution af 3.. Kontoennedlægges Statistik Statistik 01. DanmarksStatistik (tekstanm. 108) (Driftsbev.)... F 270,1-35) Af finansministeren...æf -270,1 - Ressortoverdragelse af Danmarks Statistik,jf. kgl. resolution af 3.. Kontoennedlægges

7 Søfart Søfart 01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109)(Driftsbev.)...F 123,4-36) Af finansministeren...æf 151,4 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser samt Farvandsvæsenet mv., jf. kgl. resolutionaf 3. 37) Af finansministeren 04. Det StatsligeLodsvæsen (Driftsbev.)...F - - Ressortoverdragelse af Det StatsligeLodsvæsen, 38) Af finansministeren 05. Lodstilsynet(tekstanm. 9, 10 og 114) (Driftsbev.).. F - - Resortoverdragelse af Lodstilsynet, jf. kgl.resolution af Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.(lovbunden)...f 9,7-39) Af finansministeren...æf -7,4 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser, 14. Maritimeuddannelser (Selvejebev.)...F 290,1-40) Af finansministeren...æf -286,3 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser,. 78. Reservevedrørende de maritime uddannelser (Reservationsbev.)...F 2,5-41) Af finansministeren...æf -2,5 - Ressortoverdragelse af de maritimeuddannelser, jf. kgl. resolution af 3..Kontoen nedlægges C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer m.v. 42) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr. 9. ad Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Lodstilsynet lån på maksimalt kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested. Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån. Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

8 Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl. inden for Lodstilsynet, der af Erhvervs- og Vækstministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger kr. 43) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr. 10. ad Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgiftseller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet. Materielle bestemmelser. Nr ad ) Af finansministeren Tekstanmærkningen udgår. 45) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad og ) For et 12-cifret nummer 0,0177 kr. 2) For et 8-cifret nummer 1,77 kr. 3) For et 6-cifret nummer 177 kr. 4) For et 5-cifret nummer kr. 5) For et 4-cifret nummer kr. 6) For et 3-cifret nummer kr. 7) For DNIC-kode kr. 8) For 1/10 DNIC-kode kr. 9) For MNC-kode og IIN-nummer kr. 10) For ADMD-adresse kr. 11) For ISPC-kode kr. 12) For NSPC-kode 177 kr. 13) For MNC-kode til forsøgsdrift kr. 14) For ISPC-kode til forsøgsdrift kr. 15) For NSPC-kode til forsøgsdrift 17,70 kr. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester: Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal. Stk. 3. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til 50 i lov om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 300 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører,

9 hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr ) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende: Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > > > > > ) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende: Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > > > > > > ) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 khz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 khz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 khz eller flere 25 khz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 khz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende: Afgift i kroner pr. 25 khz pr. sendeposition Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder) Afgift i kroner (>30 mobile enheder)

10 > > > > > ) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende: Afgift i kroner pr. tilladelse Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > > > > > ) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende: Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner > ) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende: Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner ) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede

11 område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende: Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner ) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FMfrekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende: Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner ) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende: Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor IT- og Telestyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke. 46) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad Under den anførte konto kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/ samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Lodstilsynet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

12 Til 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Fællesudgifter Centralstyrelsen 47) Af finansministeren 01. Departementet(tekstanm. 2) (Driftsbev.)...F 149,0 - Til overføres delvist FM, EVM, SUM, VTUog ITST, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 21. De ØkonomiskeRåd (Driftsbev.)...F 27,8 - Til De Økonomiske Råd overføres De Økonomiske Råd, jf. kgl.resolution af 3. 49) Af finansministeren 31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)...F - - Til CPR-administrationen overføres CPR-administrationen, jf. kgl.resolution af 3. 50) Af finansministeren 41. Det Kommunaleog Regionale Evalueringsinstitut (Driftsbev.)...F 15,4 - Til Det Kommunale og RegionaleEvalueringsinstitut overføres DetKommunale og Regionale Evalueringsinstitut, jf. kgl.resolution af 3. 51) Af finansministeren 45. Analyse- ogforskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...F 33,3 - Til Analyse- og forskningsarb.vedr. det komm. og reg. omr. overføres Analyse- og forskningsarb. vedr. det komm. ogreg. omr., jf. kgl resolution af 3. oktober ) Af finansministeren 51. Partistøtte(Lovbunden)...F 102,3 - Til Partistøtte overføres Partistøtte, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011

13 53) Af finansministeren 53. Tilskud tilforskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F - - Til overføres Tilskudtil forskellige foreninger m.v og til Tilsk. til nation. mindret. overføres , 54) Af finansministeren 61. Efterløn tiltidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsmænd (Lovbunden)...F - - Til Efterløn til nuværendeamtsborg. og amtskom. udvalgsfm. overføres Efterløn til nuværende amtsborg. og amtskom.udvalgsfm., 55) Af finansministeren 79. Reserver ogbudgetregulering...f -17,8 - Til Reserver og budgetreguleringoverføres delvist Reserver ogbudgetregulering, Regionalstatsforvaltning 56) Af finansministeren 01. Regionalstatsforvaltning (Driftsbev.)...F 450,6 - Til Regional Statsforvaltningoverføres Regional Statsforvaltning,jf. kgl. resolution af 3. 57) Af finansministeren 03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)... F 12,7 - Til Børnesagkyndigeundersøgelser overføres Børnesagkyndigeundersøgelser, 58) Af finansministeren 04. Børnelovenm.v. (Lovbunden)...F 6,8 - Til Børneloven overføres Børneloven, 59) Af finansministeren 05. Gebyrordningerfor statsforvaltningerne...f - 8,0 Til Gebyrordninger forstatsforvaltningerne overføres Gebyrordningerfor statsforvaltningerne, jf. kgl. resolution af3. 60) Af finansministeren 06. Værgevederlag(Lovbunden)...F 5,8 - Til Værgevederlag oveføres Værgevederlag, jf. kgl. resolution af 3.oktober

14 2011 Tilskud til kommuner mv Tilskud tilkommuner 61) Af finansministeren 03. Statstilskudtil regionerne (tekstanm. 108 og 109) (Lovbunden)...F ,9 - Til Statstilskud til regioneroverføres Statstilskud til regioner,jf. kgl. resolution af 3. 62) Af finansministeren 11. Kommunerne(tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116) (Lovbunden)...F ,2 302,1 Til Kommunerne overføres Kommunerne, 63) Af finansministeren 12. Særtilskud tilkommunerne (tekstanm. 117, 118 og 119) (Lovbunden)...F 2.294,2 - Til Særtilskud til kommunerneoverføres Særtilskud til kommunerne,jf. kgl. resolution af 3. 64) Af finansministeren 13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne(lovbunden)... F ,4 - Til Beskæftigelsestilbud tilkommuner overføres Beskæftigelsestilbudtil kommuner, 65) Af finansministeren 14. Tilskud tilkommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 21,4 - Til Tilskud til kommunalmedfinansiering af EU-projekter overføres Tilskud til kommunal medfinansiering afeu-projekter, 66) Af finansministeren 15. Anlægspuljetil renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F - - Til Anlægspj. til renov. afnat.videns. underv.lok. i folkesk. overføres Anlægspj. til renov. af nat.videns. underv.lok.i folkesk., 67) Af finansministeren 17. Statslån tilfuresø Kommune (tekstanm. 120) (Lovbunden)...F - 74,3 Til Statslån til Furesø Kommuneoverføres Statslån til Furesø Kommune,jf.

15 kgl. resolution af 3. 68) Af finansministeren 19. Fordeling afskattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)...F - 177,4 Til Ford. af skattenedslag som følgeaf personskattelovens skatteloft overføres Ford. af skatteneds. s.f.apersonskattelovens skatteloft, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 21. Kompensationfor begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (tekstanm. 121)(Lovbunden).. F 565,3 - Til Kompens. for begrænsning afgrundskyldprom. på prod.jord overføres Komp. for begr. af grundskprom. påproduktionsjord, 70) Af finansministeren 22. Kompensationfor tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Lovbunden)...F 600,0 - Til Kompensation fortilbagebetaling af grundskyld overføres Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld, jf. kgl.resolution af 3. 71) Af finansministeren 23. Kompensationfor loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld (Lovbunden)...F - - Til Kompens. for loft over grundl.for beregn. af kommunal grundskyld oveføres Kompens. f. loft over grundl. forberegn. af komm. grunds. jf. kgl. resolution af3. 72) Af finansministeren 24. Tilskud tilfærgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 2,1 - Til Tilskud til færgedrift overføres Tilskud til færgedrift, jf. kgl.resolution af 3. 73) Af finansministeren 25. Pulje tilmedfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.)...F - - Til Pulje til medfinansiering affærgeinvesteringer i kommuner overføres Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringeri kommuner, 74) Af finansministeren 41. Momsfondtilskud (Lovbunden)...F - - Til Momsfondtilskud overføres

16 Momsfondtilskud, jf. kgl. resolutionaf 3. 75) Af finansministeren 42. Midler fra DetKommunale Momsfonds kapitalbeholdning...f - - Til Midler fra Det KommunaleMomsfonds kapitalbeholdning overføres Midlerfra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning,jf. kgl. resolution af 3. 76) Af finansministeren 50. Løft affysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)...F 2.000,0 - Til Løft af fysiske rammer ikommunerne overføres Løft af fysiske rammeri kommunerne, 77) Af finansministeren 51. Investeringerpå borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner(reservationsbev.)...f - - Til Invest. på borgern. serviceomr.i vanskeligt stillede komm. overføres Invest. på borgern. serviceomr. i vanskeligtstillede komm., 78) Af finansministeren 52. Pulje tilrenovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler(reservationsbev.)...f - - Til Pulje til renov. af toiletforh.i komm. daginstit. og folkes. overføres Pulje til ren. af toil.forh. i kom daginst.og folkeskoler, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 75. Initiativervedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F - - Til Initiativer vedrørendekvalitetsreformen overføres Initiativervedrørende kvalitetsreformen, jf. kgl. resolution af3. 80) Af finansministeren 76. Kommunale ogregionale lønningsnævn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)...F 6,2 - Til Kommunale og regionalelønningsnævn overføres Kommunale ogregionale lønningsnævn, jf. kgl. resolution af 3.oktober ) Af finansministeren 79. Reserver ogbudgetgaranti...f - -

17 Til Reserver og budgetgarantioverføres Reserver og budgetgaranti,jf. kgl. resolution af Refusion afkommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift 82) Af finansministeren 01. Refusion afkommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)...F ,6 - Til Refusion af kommunernes ogregionernes udgifter til merværdiafgift overføres Ref. af komm. og reg. udgifter tilmerværdiafgift, jf. kgl. resolution af 3.oktober 2011 Statistik Statistik 83) Af finansministeren 01. DanmarksStatistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.)... F 270,7 - Til Danmarks Statistik overføres Danmarks Statistik, jf. kgl.resolution af 3. C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. 84) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr. 2. ad Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio. kr. til KL i 2011 og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden Midlerne finansieres via Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Materielle bestemmelser. 85) Af finansministeren Ny tekstanmærkning Nr ad , , , , , og Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere