pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013"

Transkript

1 pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil op Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013

2 Verdens bedste Pensionssyste m indhold Risiko for længere levetid 3 valg til medlemsforum 4 Afsked med kapitalpensionen 6 pensionist med gnist 10 Vores levealder stiger med seks timer om dagen 12 Færre på invalidepension 13 Verdens bedste pensionssystem, side 9 Seniormøder/temamøder 16 R f l R f l Det siger specialisten Vi har ikke en programmeret levealder, og ingen ved, hvor længe vi faktisk kan leve, siger professor Kaare Kristiansen. Læs side 12 Faste sider Læs side 4 Noter 8-9 Greta Jørgensen måtte på arbejdsaftrapning, da hun for 15 år siden stoppede som lærer og blev pensionist. Specialisten VIDSTE DU det Læs side STIL OP Medlemsforum 2013 Hvem er vi? Vi administrerer overenskomstpensioner for ca lærere. Derudover tilbyder vi dig og din husstand at supplere med en individuel pen sionsordning hos os. Vi har som mål sæt ning at sikre gode pensioner ved et godt, stabilt afkast og lave administrations omkostninger. Lærernes Pension Tuborg Boulevard Hellerup Tel Mail CVR Ansvarshavende redaktør Paul Brüniche-Olsen redaktør Mettemalou Eden Foto Nana Reimers Ib Westersø Territorium Ann Malmgren Vi bestræber os på at være miljøbevidste og benytter et papir til vores medlemsblad, som hedder munken polar. Det er fremstillet af 30% genbrugsfibre og 70% nye FSC godkendte fibre. Bladet bliver produceret med vegetabilsk baserede trykfarver på et EMAS Design og tryk Datagraf certificeret trykkeri. R f l

3 R is i ko or længere evetid R is i ko or længere evetid R is i ko for længere levetid R is i ko 3 for længere levetid R is i ko for længere levetid R is i ko R is i ko R is i ko fremtiden. Da en LærerPension ydermere er en livsvarig alderspension, til side, for at opsparingen kan følge Pension, hvor meget der skal lægges or længere skal der for virkelig spares noget længere op. med medlemmernes levetid. for længere evetid I almindelighed vil de fleste vel betragte tidlig død som en risiko. I et pensionsselskab bliver øget levealder betragtet og betegnet som en risiko. Lærernes Pension er stadig et ungt selskab, og endnu er ikke ret mange medlemmer alders pensionister. Ved udgangen af 2012 var det knap Men det kommer, og en dag bliver det mange. Den forventede levealder er blevet højere år for år i de sidste mange år, og det ser ud til at fortsætte, så en del af dem, der er unge i dag har udsigt til at opleve deres 100 års fødselsdag. I dag er de 100 ældste medlemmer i Lærernes Pension fra 79 til 89 år. Flere ældre, som også lever længere. Det betyder, at der skal sættes mange penge til side for at kunne udbetale den lovede pension til alle i Overvågning af risici Lærernes Pension måler og overvåger risici for at kunne sætte ind i tide over for uventede forhold. For eksempel måler vi risici for tab, som følger af ændringer i renteniveau, øgede omkostninger og, ja, medlemmernes forventede levetid. Forudsætningerne for at beregne levetiden er baseret på en model, som tager højde for, at de forskellige aldersgrupper blandt medlemmerne har forskellige forventede levetidsforbedringer - jo yngre du er, jo ældre kan du blive. Hvert år justeres lærernes dødelighed i forhold til nye data og nye antagelser om levetidsforbedringer, og hvert år vurderer Lærernes levetid levetid

4 4 vil du være med i et medlemsforum? Så er tiden inde til at stille op Lærernes Pension har to medlemsfora med medlemmer i hvert. Medlemmerne bliver valgt ind for tre år ad gangen. Medlemsforaene har indflydelse på, hvad lærerpensionen består af, og hvordan lærernes penge investeres. Uddannelsesdag 1 gang mødeaktivitet medlemsforum forummøde 2-3 gange årligt Alle kan være med Du behøver ikke at vide noget om pensioner, investeringer, overenskomster eller lignende. Du skal bare have en pensionsordning i Lærernes Pension. Så nemt er det Det hele foregår online. Du skal bare gå på foravalg.dk og oprette dig som kandidat til det medlemsforum, du hører til. Du kan også scanne QR-koden her og komme i gang straks. Du kan oprette dig fra 21. marts frem til og med den 15. april Mindst fem andre medlemmer skal stille dig op. Det foregår også online. Du kan invitere stillere, når du opretter dig som kandidat. Stillerne skal også have en pensionsordning i Lærernes Pension. Du skal have de fem stillere senest den 15. april Der bliver kun afholdt valg, hvis der er flere end 30 kandidater til de respektive fora. Når du er med i et medlemsforum, får du: Indblik i pension Indflydelse på, hvordan pensionerne skal være sammensat Indflydelse på principperne for investering af pensionsmidlerne Ret til at stille forslag til bestyrelsen. Du forpligter dig til at deltage i alle møder: Nye medlemmer skal deltage på en uddannelsesdag 1 introduktionsmøde 2-3 heldagsmøder om året 1 årligt årsmøde med begge fora og bestyrelsen. 1 fælleskonference i andet valgår. Det koster dig ikke noget: Du får betalt dine transportudgifter Du bliver frikøbt fra din skole ved heldagsmøder på hverdage. Uddannelsesdag Nye medlemmer bliver inviteret på en uddannelsesdag ret kort tid efter valget. Dagen er tilrettelagt som et undervisningsforløb med oplæg fra Lærernes Pension, hvor de nye medlemmer får en indføring i pension og forsikring. Dagen giver de nye medlemmer en basisviden, så de er klædt på til debatten. årsmøde 1 gang årligt Årsmøde Årsmødet er det store fællesmøde for begge fora og bestyrelsen. Det bliver holdt i maj forskellige steder i landet. Mødet starter en fredag eftermiddag og afsluttes med middag, hyggeligt samvær og mulighed for at overnatte. Foraene er med til at bestemme, hvad årsmøderne skal handle om, og i år er temaet værdier og livsstil. Eftermiddagen forløber med årsberetninger fra bestyrelsen og fora, oplæg med Henrik Byager og med masser af debat. Forummøde Et forummøde er et dagmøde, hvor vi tager aktuelle emner op, som medlemmerne selv har valgt. Mødet er en blanding af oplæg fra sekretariatet og fri debat mellem medlemmerne. konference 1 gang i valgperioden Fælleskonference En gang i løbet af en valgperiode bliver der afholdt en fælleskonference. Den er som udgangspunkt for begge fora, men det er også hændt, at medlemmer af bestyrelsen eller repræsentanter for de faglige organisationer er blevet inviteret med. Konferencen bliver holdt en fredag. Formen er oplæg og debat blandet med en hyggelig middag, socialt samvær og overnatning til lørdag.

5 Medlemsforum 5 Man bliver klædt ordentligt på Det har været meget lærerigt at være med. Selv om man ikke ved noget, når man kommer ind, bliver man klædt utroligt godt på til at forstå, hvad det er der sker, og hvordan tingene fungerer i selskabet. Før Dorthe Knudsen kom med i Medlemsforum Øst, havde hun jævnligt overværet diskussioner på lærerværelset om fordele og ulemper ved tjenestemændenes og de overenskomstansatte læreres pensioner. Da der en dag kom et medlemsblad med artikler, der opfordrede til at stille op til medlemsforum, gik det pludselig op for mig, at jeg jo sådan set også selv skal på pension en gang, og jeg gad godt vide, hvad der egentlig ville være til mig til den tid, fortæller Dorthe. Og nu hun var i gang med at tænke på pension, ville hun egentlig også gerne vide, hvordan alle de pensionspenge, hun indbetaler hver måned,blev investeret. Om det var på en måde, hun kunne stå inde for. Ny interesse på lærerværelset Om sin tid i Medlemsforum Øst siger Dorthe: Jeg synes, de i Lærernes Pension har været utroligt dygtige til at indføre os i pensionsstoffet, så vi har kunnet diskutere med hinanden og med selskabet på et kvalificeret niveau. Den indføring har ikke kun betydet, at hun nu selv har fået større forståelse og indsigt. Hun har også kunnet tage tilbage til sine kolleger og forklare og fortælle en masse om pension og investering, og det har nærmest medført en øget interesse for pension på vores lærerværelse, siger Dorthe. Reel indflydelse På den måde flyder viden og indsigt fra selskabet ud til medlemmerne, men det går ikke kun den ene vej. Hele ideen med medlemsfora er netop at give lærerne indflydelse både på, hvordan deres pensioner bliver udformet og på de principper, selskabet investerer efter. Den indflydelse går igennem foraene. Jeg oplever, at der i selskabet og i bestyrelsen bliver lyttet meget til medlemsforaene. Vi føler bestemt, at vi vitterligt har mulighed for at ændre noget, og at vores arbejde har en betydning. At stå stolt i en mediestorm Det er hændt, i de fem år Dorthe har været med i Medlemsforum Øst, at Lærernes Pension har været i mediestorm på grund af nogle investeringer. Da har det været rigtig rart at være så velinformeret, og jeg har med stolthed kunnet fortælle, at tingene ikke altid er, som de har fremstået i medierne, men at der er nogen som har tænkt sig rigtig godt om i forhold til, hvordan vores penge bliver investeret. dorthe knudsen medlemsforum: øst Dorthe Knudsen er lærer i Taastrup og har været med i Medlemsforum Øst i fem år.

6 6 Medlemsforum Thomas Lynge Madsen er lærer i Svendborg og har været med i Medlemsforum Vest i tre år. Thomas lynge madsen medlemsforum: vest Te-posen gjorde udslaget Da der var omvalg i 2009, og jeg fik et brev med en te-pose, gik det op for mig, at her var noget, jeg ikke vidste ret meget om, men som jeg burde interesse mig for, fortæller Thomas Lynge Madsen, som har været medlem af Medlemsforum Vest siden Så det var for selv at lære om pension og for at prøve at få andre til også at interessere sig, at jeg stillede op. Ny viden De tre år i medlemsforummet har været indsigtsbringende for Thomas. Han har fået omfattende ny viden om pension, om hvordan et selskab fungerer, og om hvordan der rent teknisk bliver investeret. Det, jeg selv har fundet mest interessant, er alle overvejelserne omkring etik i investeringerne og solidaritet i den måde, vores ordninger bliver skruet sammen på. Og så har jeg også fået øje på nogle behov. Der er virkelig brug for, at vi gør en indsats for at få vores kolleger til at interessere sig for deres pensionsordning. Der er også brug for, at vores tillidsrepræsentanter klædes på til at minde vores medlemmer om den pension og de forsikringer, de har. Og de skal også kunne guide medlemmerne videre til den information og den rådgivning, de har brug for. Ikke kun pension At mødes jævnligt med kolleger fra hele landet har givet netværk og alsidig inspiration. Møderne handler selv følgelig om pensionsstof, men i pauser og under måltider er der også lejlighed til at tale med hinanden om alle mulige andre udfordringer, om overenskomster og om lærergerningen i det hele taget. Det er godt - men kan blive bedre Som et talerør til selskabet og bestyrelsen fungerer Medlemsforummet godt, mener Thomas. Jeg oplever, at der bliver lyttet til os i selskabet. Men jeg kunne godt ønske mig, at vi får engageret medlemmerne noget mere. De må meget gerne kontakte os i forummerne med deres spørgsmål, tanker og ideer.

7 Afsked med kapitalpensionen - og hvad så? 7 Med skattereformen i 2012 blev kapitalpensionen afskaffet fra 1. januar Frem til 2013 har man kunnet trække indbetalinger til kapitalpension fra i skat og har i stedet betalt 40 % i afgift, når man fik pensionen udbetalt. Mange af Lærernes Pensions medlemmer har indtil 2013 betalt ind til en kapitalpension enten via Lærerpensionen, via en Tillægspension eller via en privat PlusPension. Indbetalinger bliver omdirigeret De penge, der bliver indbetalt, og som plejer at gå til kapitalpensionen, bliver nu omdirigeret. På en almindelig LærerPension går pengene i stedet til en højere livsvarig alderspension og højere forsikringsdækninger. På en PlusPension, en Tillægspension og de særlige Lærer- Pensioner uden forsikring går pengene i stedet ind på en ratepension. Havde man ikke en ratepension ved årsskiftet, har vi automatisk oprettet en. Mulighed for skatterabat Skattereformen giver dog mulighed for, at medlemmer med en kapitalpension kan få en skatterabat på 2,7 procent. Det opnår du, hvis du i 2013 betaler 37,3 % i afgift af det beløb, du har sparet op på kapitalpensionen. Når du så til sin tid skal have pengene udbetalt, er udbetalingen skattefri. Hvis du ikke betaler afgiften i 2013, vil der blive trukket 40 % i afgift, når du får din kapitalpension udbetalt. Det sker der med din kapitalpension De penge, der allerede står på en kapitalpension, bliver foreløbigt stående og bliver forrentet, som de plejer. Alle, der har en kapitalpension, vil automatisk høre fra os i september 2013 og blive informeret om deres valgmuligheder. Mulighed for ny form for aldersopsparing Loven giver også pensionsselskaberne mulighed for at oprette en ny form for alderspension. Formentlig bliver sådan en aldersopsparing også oprettet i Lærernes Pension. Det bliver endeligt afklaret efter sommeren. Lige nu er vi ved at afdække fordele og ulemper og diskutere det igennem med medlemsforaene. regnestykket ser sådan ud: 40 % 37,3 % Depot Afgift i 2013 på 37,3 % Depot efter afgift Afkast over 10 år rente på 3,5 % efter skat Depot ved pensionering Afgift ved pensionering på 40 % Til udbetaling ½ mia. kroner er det beløb, som skal betales i skat, hvis alle de kapitalpensioner, der er i Lærernes Pension, afgiftsberigtiges i Afskaffelsen af kapitalpensionen er et politisk initiativ, som ikke er blevet modtaget med begejstring i pensionsbranchen. Administrerende direktør i Lærernes Pension, Paul Brüniche-Olsen, siger: Det betyder skatteindtægter her og nu, men manglende skatteindtægter i fremtiden. Det bliver de unge, som kommer til at hænge på regningen, når de kommer på arbejdsmarkedet. Det er generationstyveri, så det basker. Vi skal passe på ikke at starte en afvikling af verdens bedste pensionssystem og sende regningen til næste generation. Besparelsen ved at betale skatten i 2013 er kroner for en kvart million kroner for en halv million. Har du en kapitalpension hos os, hører du automatisk fra os i september om, hvordan du får rabatten.

8 8 Konflikt hvad med pensionen? se lppension.dk noter Nye lejeboliger på Amager Strand Interesseret i en lejlighed ved Amager Strand? Har du en mening? Kom på interesselisten her: Telefon Så del den med os. Du har en stående invitation til at være med i vores medlemspanel, og du kan melde dig fra igen til hver en tid. En gang om året trækker vi lod blandt paneldeltagerne om et gavekort på kroner til en god restaurant eller et weekendophold. Meld dig til på lppension.dk Brug evt QR koden her Arbejdsmarkedspensionerne fyldte 25 år i 2012 I december 2012 var det 25 år siden, at staten, en række faglige organisationer og arbejdsgiverne besluttede, at de overenskomstansatte lønmodtagere skulle have en pensionsordning som en del af deres lønpakke. I dag udgør indbetalingerne til arbejdsmarkedspensionerne mellem procent af lønnen medlemmer af Lærernes Pension indbetaler omkring 17,3 procent, lidt afhængig af hvilken overenskomst de tilhører. Ud over at sikre lønmodtagerne penge til alderdommen, handlede det også om økonomisk sikring ved invaliditet og død. Udgangspunktet var solidaritet, så derfor blev alle lønmodtagere optaget i ordningerne på de samme vilkår. Sådan er det stadig den dag i dag. Som medlem af Lærernes Pension er du allerede medejer af en række nyopførte boligudlejningsejendomme i København og Aarhus-området. Og nu kommer flere til. I 2012 begyndte arbejdet med at opføre 185 moderne lejligheder, fordelt i nogle lavere huse på 2-5 etager og to højhuse på 15 og 16 etager ved Amager Strand i København. Lejlighederne er fra 82 til 123 kvadratmeter, og alle har altan - mange med udsigt over Øresund. Husene er miljøvenlige lavenergibygninger, blandt andet med trelagsruder i vinduerne og solceller på taget. Det betyder, at det samlede energiforbrug i bygningerne er nedsat med ca. 40 procent. Kom forrest i køen Ifølge planen skal nye lejere kunne flytte ind i midten af Du kan allerede nu blive skrevet op på en interesseliste hos DEAS, som kommer til at stå for udlejningen. Som altid har du fortrinsret til en lejlighed i vores egne byggerier. En investering Hovedhensigten med, at Lærernes Pension bygger boligejendomme, er ikke at skaffe medlemmerne tag over hovedet og parket under fødderne. Det er et led i vores investeringsstrategi, hvor vi bestræber os på at skabe størst mulige pensioner til medlemmerne - under hensyn til risiko og etik. Det gør vi blandt andet ved at sprede investeringerne, og derfor skal ca. seks procent af vores aktiver på sigt være investeret i ejendomme. De nye boligejendomme på Amager Strand forventes at give et afkast på mere end seks procent om året over de første ti år.

9 9 Vi investerer i bæredygtig skovdrift Lærernes Pension har investeret i alt 3,3 mia.kr. i skov, primært i USA, Sydamerika, Australien og New Zealand. 150 mio.kr. er investeret i en skovfond, som blandt andet har investeringer i Peru og Cambodja. Investeringerne er i bæredygtig skovdrift, som foregår i tæt samarbejde med lokalbefolkningen. Verdens bedste Pensionssystem En samlever er nærmeste pårørende I nogle af pensionsordningerne i Lærernes Pension blev en samlever tidligere ikke regnet som nærmeste pårørende. Fra 1. januar 2013 gælder det for samtlige pensionsordninger, at en samlever hører med ind under definitionen af nærmeste pårørende. Rate efter ugifte udbetales til nærmeste pårørende Medlemmer, som har en LærerPension 99, har også en såkaldt Ratepension efter Ugifte ved Død. Tidligere blev den pension udbetalt til boet, men fra den 1. januar 2013 bliver den udbetalt til nærmeste pårørende. Det danske pensionssystem er kåret som verdens bedste Det danske pensionssystem blev i slutningen af 2012 kåret som verdens bedste - oven i købet med en top-karakter, som aldrig er givet før. Det er den trefløjede model, hvor én del kommer fra staten, en anden del fra arbejdsmarkedspensionerne, og en sidste del fra private opsparinger, som har vist sig at have nogle solide fordele og hjælpe til en bæredygtig økonomi for den enkelte og for samfundet: Fordi arbejdsmarkedspensionerne er obligatoriske, er det i dag kun en ud af ti, som kun har deres folkepension og ATP at leve for i alderdommen. For 25 år siden havde to ud af tre ikke andet. Pensionsopsparingerne aflaster den offentlige økonomi og medvirker til, at vi ikke er havnet i helt samme finansielle krise, som vi ser i mange lande i Sydeuropa. I ordningen er der både plads til solidaritet og til frihed for den enkelte. - så pas på det Det er værd at holde fast i et system, der har vist sig at være så gavnligt for den enkelte og så bæredygtigt for samfundsøkonomien. Det er mange penge, danskerne har sparet op, og de store summer kan godt friste politikerne, som står med økonomiske problemer, de forståeligt nok gerne vil løse her og nu. Vi har i de seneste år set reformer, som har rokket ved vilkårene for pensionsopsparingen - senest er fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension blevet fjernet. Når danskerne binder så mange penge over år, er det nødvendigt, at de kan have tillid til, at de vilkår de gør det på, ikke bliver ændret undervejs. Derfor er der nu brug for, at der igen kommer ro omkring danskernes pensionsopsparinger, så vi kan beholde verdens bedste pensionssystem.

10 10 Pensionist med gnist Kan man få gnisten til at springe? Greta er 75 år, og det er nu 15 år siden, hun - næsten - holdt op med at arbejde. Hun valgte at gå på efterløn, da hun var 60, også selv om det betød, at hun ville få en lavere pension. Om de tanker, som førte til beslutningen, fortæller Greta: Jeg havde lige afsluttet en 10. klasse, og jeg spekulerede en del over, om jeg var klar til at starte forfra. Ville jeg kunne få en ny klasse til at fungere? Ville jeg stadig kunne få gnisten til at springe og skabe den der følelse af at nu kører det i klassen? Jeg har altid nydt at undervise, og jeg havde haft 36 rigtig gode Men det blev ærligt talt noget af en kold tyrker at stoppe med at arbejde. Jeg skulle virkelig vænne mig til det. greta jørgensen år i folkeskolen. Jeg besluttede mig for, at det var bedre at gå, mens legen var god. Gretas mand er en del år ældre end hende, og det spillede også en rolle for hendes beslutning. Greta ville gerne have noget mere tid sammen med ham. Jeg har altid været særdeles aktiv, og min mand har været meget tålmodig, mens jeg har føjtet og faret omkring, fortæller Greta. Det tog et år at blive afkodet Greta kan lide at læse, og parret er meget rejseglade, så Greta havde forestillet sig, at det bare skulle blive skønt at holde fri og læse og rejse; hun så frem til at kunne komme af sted i maj og september, hvor klimaet er bedre. Men det blev ærligt talt noget af en kold tyrker at stoppe med at arbejde. Jeg skulle virkelig vænne mig til det. Som lærer har man jo aldrig fri. Alt, hvad jeg hidtil havde foretaget mig, kunne relateres til et projekt, jeg kørte, eller noget undervisning jeg skulle planlægge. Min mand sagde tit til mig: Du har altid en saks i hånden, for der var altid noget, jeg kunne klippe ud og bruge i undervisningssammenhæng. Men så pludselig var jeg færdig. Jeg skulle for eksempel til at finde ud af at læse af ren lyst. Der var ligesom en permanent dårlig samvittighed, der skulle luges ud. Det tog mig omkring et år at blive afkodet. Og det kom bag på mig. Tilbage til skolen på egne præmisser Greta savnede også det kollegiale samvær, de faglige ideudvekslinger og at arbejde i teams med andre lærere. Jeg fortrød ikke, at jeg var stoppet, men jeg tog nogle vikariater de første tre år. Ikke som tilkaldevikar, men hellere i lidt længere forløb. Det var rart, men det var nu også skønt at kunne sige, Nej desværre, lige i de uger kan jeg ikke arbejde, når de ringede. Fagligt aktiv - dengang, nu og til hver en tid Gretas liv er fuldt af bøger, rejser til Frankrig og Skotland, hus og have - og mad. Greta elsker at kokkerere. Hun var næsten altid den, der stod for maden til festerne på skolen, og hun fortsatte med at være kogekone til mange fester og arrangementer. Det, der fylder mest nu - især lige i disse uger - er dog fagligt arbejde. Jeg har altid været meget fagligt engageret og været medlem af Danmarks Lærerforening i mere end 50 år. Greta har altid gerne villet have indflydelse, og det vil hun stadigvæk. Siden 2004 har hun været med i Hovedstyrelsen som pensionisternes repræsentant, og hun sidder med i Organisations- og Arbejdsmiljøudvalget og LC s forretningsudvalg. Lige nu er der godt nok meget arbejde med reformer og overenskomster, fortæller Greta, men når Fraktion 4 kalder, så kommer jeg. Selv om der er meget at gøre, er det for Greta et arbejde, der er mere opbyggende end opslidende: Man får så meget igen. Jeg siger dig, jeg elsker bare de lærere, der på et medlemsseminar stiller op klokken en fredag efter en hel arbejdsuge, og bare arbejder igennem i timevis med engagement og kreativitet. Og fortsætter næste dag. Det får man energi af! Færøerne, sommerlandet og den røde vestegn Selv når bølgerne ikke lige går højt med overenskomster og skolereformer, er der nok at gøre. Hvert år er 14 dage booket helt op, når Greta er kursusleder på pensionisternes sommerkurser, som bliver holdt på kursusejendomme rundt om i landet. I år er der også nordisk pensionistkursus på Færøerne, hvor Greta skal holde styr på 25 danske deltagere, og derudover besøger Greta foreningens seniorgrupper rundt om i landet gange om året. Hun er formand for seniorgruppen i Rødovre, hvor der er 190 medlemmer og de er ikke til at smide ud, siger Greta. Der er forskel på, hvad der er mest fokus på i de forskellige seniorgrupper, men i gruppen i Rødovre - den gamle røde vestegn, som hun kalder den - er de stadig meget fagligt engagerede.

11 11 En spæd, lys forårssol skinner ind i stuen hos Greta, og her dufter af nylavet kaffe. Efter en del kalendergymnastik er det lykkedes [pan sjo n] at få en aftale om en visit hos den pensionerede folkeskolelærer, og vi er her for at høre en førstehåndsberetning om afskeden med kateder, klasser og kolleger og overgangen til en tilværelse som pensionist. Efter 15 år som pensionist er Greta Jørgensen stadig i fuld sving, men hun har også lært sig at slappe af uden dårlig samvittighed. Jeg fik de gode år Jeg har et godt pensionistliv, siger Greta, og hun er glad for, at hun var lærer i de 36 år, der blev hendes, og ikke i dag. Jeg kan godt blive rigtig bekymret over udviklingen i den danske folkeskole. Man er lærer, fordi man har noget, man gerne vil, og fordi man kan li at formidle. Jeg frygter, at en folkeskolereform, gennemført med politisk tvang, vil efterlade en flok desillusionerede lærere. En desillusioneret lærer er ikke en god lærer. Der er ikke noget i forbindelse med Gretas afsked med arbejdslivet, som hun i dag ville ønske, hun havde gjort anderledes. Skal hun give et råd til sine yngre kolleger er det: Forbered dig, også økonomisk, på dit otium. Hold dig i kontakt med din faglige forening - du kan altid få en god vejledning, hvis du får brug for hjælp. På vores vej ud i entreen, og mens frakken kommer på, når vi også at vende både den danske model og vores grundlovssikrede ytringsfrihed - og lad det være slået fast her: Der er stadig gnist i Greta. Lærernes Pension har ikke så mange pensionister endnu - vi er stadig et ungt selskab, og flertallet af lærere på pension i dag er tidligere tjenestemandsansatte. Har de fået et pensionsgivende løntillæg i den periode, Lærernes Pension har eksisteret, er den del af deres pension blevet indbetalt her til en såkaldt Tillægspension. Det er en pension, som typisk udbetales som engangsbeløb for at supplere den løbende tjenestemandspension. Der er nu Tillægspensioner i Lærernes Pension.

12 12 det siger specialisten! De sidste 150 år er den forventede levealder steget med seks timer om dagen. Det svarer til tre måneder om året eller 2,5 år for hvert årti. Mere end hver anden nyfødte dansker kan forvente at fejre sin 100 års fødselsdag, og vi kan alle forvente at leve i ca. ti år mere end vores bedsteforældre. Levealderen stiger med seks timer om dagen Vi har talt med professor Kaare Kristiansen fra Institut for Sundhedstjenesteforskning om, hvor gamle vi kan blive, og hvad der skal til for at blive 100 år. Hvad er grænsen for, hvor gamle vi kan blive? Hvor længe det kan blive ved, og om der er en grænse, det ved vi ikke. Evolutionen er ligeglad med alder - det handler om at kunne reproducere sig og skabe afkom, der kan reproducere sig. Der er ikke en fast programmeret livstid. I mange år har man sagt, at nu kan vi ikke da øge levetiden mere, men det fortsætter stadig. I de sidste 150 år er levealderen blevet slået med 3 måneder pr år. Intet tyder på, at vi er ved at løbe ind i en grænse lige nu. Hvorfor bliver vi ældre og ældre I den første del af de 150 år var det i høj grad faldet i børnedødelighed, der gjorde, at den gennemsnitlige levealder blev forlænget. I dag er det ældredødeligheden, der falder. Vi lever sundere, vi kan hurtigere diagnosticere sygdomme, og vi er bedre til at behandle. Grænserne for, hvornår man kan få behandling, når man bliver syg, har flyttet sig en del i de sidste år. Da jeg var ung læge, ville man ikke gå i gang med visse behandlinger på mennesker, som var over en vis alder. I dag ser man mere på det, vi kalder den biologiske alder - på personens funktionsniveau i livet - end man ser på fødselsdato, når man afgør, om der skal sættes ind med behandlinger og operationer. Hvad skal der til for at blive 100 år? For det første: Vær kvinde. Kvinder lever længere end mænd. Allerede fra fostertilstand er kvinder mere levedygtige end mænd. For det andet: Bliv født så sent som muligt. Med den kontinuerlige forlængelse af levealderen giver det sig selv, at ens muligheder for at leve længe er større, jo senere man er født. For det tredje: Vælg forældre med gode gener. Gener spiller ind med ca. 25 % på vores levealder - det kan vi se, når vi kigger på levetid i vores tvillingeregister. Men så er der selvfølgelig også de velkendte miljømæssige og adfærdsmæssige faktorer. Gør hvad du kan for at undgå sygdom, spis sundt, undlad at ryge, og sørg for at tage en uddannelse - og hvis du er en mand, måske også en kone. Mænd som er gift, lever længere end mænd, der ikke er, men om det er ægteskabet, der holder mændene i live længere, eller om det er de mindre levedygtige mænd, som ikke bliver gift, er svært at sige. For kvinder ser vi ikke den samme forskel i levealder mellem dem der er gift, og dem der ikke er. Så det er altså ikke helt op til os selv, hvor længe vi vil være her? Nej, selv hvis man tage højde for den genetiske faktor, adfærd og miljø, er der stadig et uforklarligt element af held, der spiller ind. Der er lavet forsøg med dyr, hvor man har haft genetisk fuldstændig identiske individer til at leve i fuldstændig ens miljøer i forventningen om, at de så vil leve lige længe. Det gør de bare ikke! Der er en tilfældig komponent med i spillet. Så selv om vi har afdækket mange faktorer, som spiller ind på vores levealder, må vi sige, at vi står på en base af stor tilfældighed. Vi har ikke nogen programmeret dødelighed. Vi er også underlagt faktorer, som er hinsides beviser. Hvad betyder det for os at vi lever længere og længere? Det betyder store omvæltninger. Vi har aldrig før som samfund prøvet, at der er flere ældre end unge - det er en helt ny situation, som vi bliver nødt til at indrette os på. Blandt andet ser det ud til, at det kan være en god ide at fordele sit arbejdsliv over flere år, hvis man har mulighed for det. Hvis udviklingen af vores levealder fortsætter, giver det ingen mening at være på pension i så mange år. Det er svært at forestille sig, at den gruppe, som er mellem 25 og 65, alene, skal forsørge alle i samfundet. At holde sig aktiv er også godt for den enkelte og den enkeltes levealder, men det hænger jo sammen begge veje: Et aktivt liv kræver også et godt helbred - de syge og nedslidte kan ikke være så aktive.

13 13 Færre på invalidepension - gevinst for alle Antallet af lærere, som fik udbetalt invalidepension i 2012, steg en smule i forhold til året før. Men der er også en del lærere, som har været på invalidepension, som i løbet af 2012 vendte tilbage til arbejdsmarkedet. Det er først og fremmest rigtig glædeligt for den enkelte at kunne komme tilbage på arbejde, uanset om det er til det samme job, eller det er til nye og anderledes opgaver. Men det sparer også fællesskabet for nogle udgifter. I 2012 medførte det et overskud i den del af regnskabet, som har med invalidepensioneringer at gøre, og på den baggrund blev priserne for invalidedækningerne sat ned med 20 procent i Forsøg med forebyggelse Der kan være alle mulige grunde til, at man ikke længere kan arbejde som lærer og må på invalidepension, men for en del lærere er årsagen arbejdsbetinget. Bestyrelsen for Lærernes Pension drøfter derfor løbende mulighederne for en forebyggende indsats med lærerorganisationerne, og nu er der afsat midler til at støtte projekter, der kan bidrage til at forebygge, at lærere bliver ramt af invaliditet. Der er afsat 1 mio. kroner pr. år i 2013 og 2014, og når de to år er gået, vil støtteordningen blive evalueret. Fakta Navn: kaare kristiansen Uddannelse: Dr. med Ansat i: Institut for Sundhedstjenesteforskning Speciale: Professor, centerleder Foto: Ib Westersø Kan vi leve længere uden at ældes? Før i tiden var man rede til at acceptere forskellige skavanker som noget der kommer med alderen. I dag har flere svært ved at acceptere, at der følger en grad af uafvendeligt fysisk forfald med alderen. Som samfund må vi prøve at finde en balance for, hvad fællesskabet skal betale for, og hvad den enkelte selv må finansiere. Må man leve med at skulderen gør lidt knas, så man ikke kan føre sit golfslag helt så godt igennem, når man er 70, som da man var 40? Eller har man krav på behandling? Der er nogle, som gerne vil afskaffe alderdommen - det kan vi ikke. Vores fysiske forfald sætter ind, når vi er i trediverne og får plads på old boysholdet. Det kan vi ikke lave om på. Det er forskelligt, hvad vi er gode til i forskellige aldre, og vi må finde ud af, hvad det er, vi gør bedst i den alder, vi har. Det er ikke en 60-årig, der opfinder Skype eller udvikler facebook, og det er der en grund til. Men det er måske en 60-årig, der organiserer den forretningsmæssige succes. Støtte til forebyggelsesprojekter For at et projekt kan få støtte, skal det opfylde en række krav, hvoraf de vigtigste er, at projektet retter sig mod lærere, at det er sandsynligt, at det bidrager til at færre lærere kommer på invalidepension at Lærernes Pension kan følge projektets udvikling, at der bliver lavet en grundig evaluering af projektet, når det er gennemført. Projektet skal hovedsageligt analysere forhold omkring medlemmer af Lærernes Pension involvere en lærerorganisation involvere en arbejdsgiverpart indeholde empiriske tiltag/forsøg omkring forebyggelse sandsynliggøre, at projektet kan bidrage til et forbedret invalideresultat formidle resultater, der kan gavne forebyggende virksomhed andre steder på lærerområdet lade Lærernes Pension følge projektet via en følgegruppe eller lignende løbende rapportere til Lærernes Pension omfatte en evaluering. Krav til projektbeskrivelsen En projektbeskrivelse skal indeholde en beskrivelse af projektets formål en beskrivelse af projektets indhold en beskrivelse af projektets styring tidsplan budget.

14 14 11,5 % afkast (svarer til kroner) Selv om forventningerne var moderate, endte 2012 med at blive et godt år rent investeringsmæssigt. Et afkast på 11,5 procent blev det til. Det svarer til 5,3 mia. kroner. De bedste: Danske aktier gav overraskende bedst og bidrog med et afkast på 26,3 procent. Du får mere i rente I 2013 har Lærernes Pension sat depotrenten op fra 3,0 % til 3,5 % efter skat. Dermed ligger depot - renten blandt branchens højeste. Det sker selvfølgelig på baggrund af det gode afkast, der har været på investeringerne i Se - beregn - udfør - medlemmerne går digitalt Flere og flere lærere benytter sig af muligheden for nemt og hurtigt at betjene sig selv over nettet. Du har i flere år haft adgang til både at se dine egne pensionstal på hjemmesiden og lave dine egne beregninger ud fra dem. Løbende kommer der også nye muligheder til for, at du selv kan logge dig ind og gøre noget med din pension, og det benytter stadig flere sig af. Når du selv sætter noget i gang eller foretager ændringer i forhold til din pension på nettet, kan du være sikker på, at du bliver guidet meget omhyggeligt igennem processen, og at du får al den information, du skal bruge for at træffe det valg, der er det rette for dig. I den første måned af 2013 blev mere end 45 procent af de ekspeditioner, som medlemmerne selv kan gennemføre, klaret ved elektronisk selvbetjening. Forlænge eller stoppe dine forsikringer, når dine indbetalinger er ophørt 18,2 procent gjorde det selv på nettet 18,2 37,1 Bestemme, hvem der skal have pensionspenge efter dig, hvis du dør. 90,5 procent gjorde det selv på nettet 90,5 Samle dine pensioner 41,5 procent gjorde det selv på nettet 41,5 Det er rart for medlemmerne på den måde at få magten og selvbetjeningen i egen hånd. Det giver mulighed for at hoppe frem og tilbage, prøve sig frem, lave flere beregninger og sammenligne konsekvenserne af de forskellige valgmuligheder - i sit eget tempo. Øget selvbetjening betyder også noget for mulighederne for at fastholde vores lave omkostningsniveau. Lavere omkostninger betyder i sidste ende højere pensioner. Starte udbetalingen af alderspension 37,1 procent gjorde det selv på nettet

15 vidste du det? omkostningsprocenten forbliver2,25 % I 2012 kunne Lærernes Pension sætte det beløb, vi trækker i omkostninger fra indbetalingerne, ned fra 3 til 2,25 procent. Den lave omkostningssats holder ind i 2013, for der er ingen forventninger om, at omkostningerne vil stige. Omkostningerne er blandt de laveste i branchen. De reelle omkostninger blev i 2012 på 1,7 procent. Det var et lille fald i forhold til 2011, hvor omkostningerne var på 1,8. De penge, som bliver trukket for meget, forskellen på de 1,7 og de 2,25 procent, går tilbage til medlemmerne. i 2012 blev hjemmesiden besøgt mere end gange af næsten besøgende. loggede medlemmerne sig ind ca gange. Det er næsten en fordobling af antallet fra året før. havde små medlemmer meldt sig til at modtage post i e-boks. Væk med klatpensioner færre medlemmer Lærernes Pension har gennem de sidste par år opfordret medlemmer med meget små pensioner, der ikke længere bliver indbetalt til, til at flytte pensionerne eller eventuelt få dem udbetalt. At have små klatpensioner stående i flere forskellige selskaber kan nemlig være en dårlig forretning. Nu har medlemmer fulgt rådet. Derfor er medlemsantallet også faldet, dog ikke helt med Der er også kommet nye medlemmer til, så netto-tilbagegangen i medlemsantallet er ca Der er nu ca medlemmer. Saml dine pensioner Prisen for invalidedækninger fal d er I 2013 er priserne på invalidedækningerne blevet sat ned med 20 procent. De foregående år har antallet af lærere, der måtte søge invalidepension, været højt, men efter et stykke tid vender nogle af disse tilbage til arbejdsmarkedet. Det er glædeligt for den enkelte lærer, og det sparer fællesskabet for nogle udgifter. Derfor kan vi nu sætte prisen på forsikringsdækninger ved invaliditet ned med hele 20 procent, siger direktør i Lærernes Pension, Paul Brüniche-Olsen. De lavere priser for invalidedækninger betyder op til 4 procent højere pension til medlemmerne. Har du en lille pension, der ikke længere bliver indbetalt til, stående i Lærernes Pension, bør du også overveje at flytte den. Det skal du gøre gennem det selskab, du vil have pengene flyttet til. Er det et meget lille beløb, kan du muligvis få det udbetalt.

16 DistributionPLUS, Thistedvej 66, 1. sal, 9400 Nr. Sundby Seniormøder Seniormøder er for overenskomstansatte medlemmer, som er fyldt 57 år. Kom og hør om pensionsordningen, fx om hvad du kan få, når du går på pension, hvordan din pensionsordning spiller sammen med efterløn og folkepension, og hvordan skattereglerne er ved udbetaling. Møderne starter kl og varer ca. 3 timer. Efter mødet serverer vi aftensmad. Du er velkommen til at tage en ledsager med. Odense - onsdag den 18. september København - onsdag den 2. oktober Herning - torsdag den 31. oktober Der er et begrænset antal pladser, så har du tilmeldt dig, og bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få pladsen. Meld dig eller jer til på vores hjemmeside lppension.dk Temamøder med Mette Reissmann Mette Reissmann er kendt fra det populære Tv program 'Luksusfælden'. Kom og hør hende tale og give gode råd om din privatøkonomi. Mette Reissmann er folketingsmedlem og politisk ordfører for socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation. København - mandag den 13. maj Horsens - onsdag den 22. maj Aalborg - onsdag den 19. juni meld dig til et møde Gå på nettet og klik dig frem til et møde

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009 Informationsbrev Ca. 80.000 lærere modtager i uge 41 et brev. Indholdet i brevet varierer, men er overordnet målrettet til to forskellige situationer pensionen stiger eller pensionen falder. Blandt de

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Tryghed i alderdommen

Tryghed i alderdommen pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Tryghed i alderdommen At vide at der er penge nok nr. 2 efterår 2012 indhold er der penge nok til en tryg alderdom? 3 hvor sikkert vil du

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere