Familiecentret Vibygård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiecentret Vibygård"

Transkript

1 Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden

2 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et spørgeskema til samtlige familier, som har været i behandling på familiecentret i perioden, i alt 86 voksne. Spørgeskemaet indeholder 8 spørgsmål. I familier med par har begge parter svaret på hver deres spørgeskema. I alt har 82 familier været spurgt. 56 personer har svaret på spørgeskemaet. De fleste af efterfølgende skemaer er angivet i %. I de tilfælde, hvor procenterne ikke giver % tilsammen er der enten tale om oprunding til hele tal, eller at den resterende del er uoplyst, dvs. at spørgsmålet er sprunget over i besvarelsen.

3 Skemaer udsendt til Angivet i antal Deltagende familier Besvaret Ønsker ikke at besvare Ubekendt adresse Ingen respons

4 Kønsfordeling Angivet i antal Kønsfordeling blandt voksne Kvinde Mand

5 Fra dette dias og frem omhandler undersøgelsen de 56 besvarelser.

6 Aldersfordeling blandt voksne Gennemsnitsalder 33 år 4 Aldersfordeling blandt voksne < > 5

7 Årstal for start 4 Start år på Vibygård

8 Forældre 6 Forældre Enlige Par

9 Antal børn i familierne I alt indgår der 82 børn i undersøgelsen 4 Antal børn i familierne barn 2 børn 3 børn 4 børn

10 Voksne problematik før Vibygård Flere problematikker kan optræde i den samme familie. 35 Voksne problematik før Vibygård Voldsramt Sexmisbrugt Anbragt som barn Vold barn Narkomisbrug Alkoholmisbrug Psykiatriafd. Fængsel

11 Børn problematik før Vibygård Flere problematikker kan optræde hos et eller flere børn i familien Angivet i % 5 Barns problematik før ophold på Vibygård Skole Anden behandling Barn voldelig Enuresis Encoprese Voldsramt Sexmisbrugt Institution Plejefamilie

12 Inden ophold Følte du dig tvunget af kommunen: Ja 32% Nej 64% Uoplyst: 4% Tilfreds med information fra Vibygård: Ja 8% Nej 9% Ved Ikke % Hvem fortalte om Vibygård Hvem fortalte om Vibygård Sagsbehandler Anden institution Andre Selv Flere forskellige

13 Tilfredshed med forhold til andre beboere Angivet i % Tilfredshed med forhold til andre beboere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

14 4 Betydning af at være sammen med andre familier Hvordan var det for dig at bo sammen med andre familier? Angivet i % uoplyst 4% Betydning af at være sammen med andre beboere i samme situation Øget udbytte Øget udbytte lidt Forringede udbytte Forringede udbytte meget Ved ikke

15 Fordeling af familier på døgn og dag. 3 Døgn- eller dagfamilie Døgn Dag Dag og døgn

16 Betydning af døgnbehandling Hvor stor betydning mener du det har haft for dit udbytte af behandlingen, at du boede her på døgn? Angivet i % uoplyst 6% 7 Betydning af at bo på døgn Stor betydning Nogen betydning Ringe betydning Ingen betydning Ved ikke

17 6 Tilfredshed med længde af døgnophold Hvor tilfreds var du med længden af døgnopholdet? Angivet i % uoplyst 6 % Tilfredshed med længde af døgnophold Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

18 Tilfredshed med længde af dagophold. Hvor tilfreds var du med længden af dagopholdet? Angivet i % Tilfredshed med længde af dagophold Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

19 Respekteret af personale Følte du dig respekteret som person af personalet som helhed? Angivet i % uoplyst 2% 7 Respekteret som person af personale Ja,meget Ja,stort set Delvist Nej,slet ikke Ved Ikke

20 Rummet af personale Følte du, at personalet som helhed kunne rumme dig som du var? Angivet i % 6 Kunne personalet rumme dig Ja,meget Ja,stort set Delvist Nej,slet ikke Ved ikke

21 Personalet engageret Følte du at personalet som helhed var engageret i dig? Angivet i % 6 Personale engageret i dig Ja,meget Ja,stort set Delvist Nej,slet ikke Ved ikke

22 Personalet tid Hvor tilfreds var du med tiden, som personalet havde til dig? Angivet i % 5 Personalet tid til dig Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

23 Kontaktperson Var det en god ide, at du havde din egen kontaktperson? Angivet i % 2 God ide med egen kontaktperson Ja Nej Ved Ikke

24 Forhold til kontaktperson Hvor tilfreds var du med kontakten mellem dig og din kontaktperson? Angivet i % 8 Forhold til kontaktperson Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

25 Individuelterapi Hvordan var det for dig at være i individuel terapi? Angivet i % 7 At være i individuel terapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

26 Kontakt til terapeut Hvor tilfreds var du med kontakten mellem dig og din terapeut? Angivet i % uoplyst 3 % 8 Tilfredshed med kontakt til terapeut Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

27 Udbytte af individuelterapi Hvor tilfreds var du, alt i alt med dit udbytte af din individuelle terapi? Angivet i % 6 Tilfredshed med udbytte af individuelterapi Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 9

28 Gruppeterapi Hvordan var det for dig at være i gruppeterapi? Angivet i % 4 At være i gruppeterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke 2

29 Udbytte af gruppeterapi Hvor meget fik du alt i alt ud af gruppeterapien? Angivet i % uoplyst 4% 4 Udbytte af gruppeterapi Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke 4

30 Familieterapi Hvordan var det for dig at være i familieterapi? Angivet i % 7 At være i familieterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

31 Udbytte af familieterapi I hvor høj grad synes du, at familieterapien forbedrede forholdet mellem dig og dit barn? Angivet i % uoplyst 2 % 7 Forbedring af forhold mellem dig og barn I meget høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

32 Holdingterapi Angivet i % 9 Havde du holdingterapi Ja Nej Uoplyst 5

33 At være i holdingterapi Hvordan var det for dig at være i holdingterapi? Angivet i % 6 At være i holdingterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke 4

34 Udbytte af holdingterapi Hvor meget fik du alt i alt ud af at være i holdingterapi? Angivet i % 7 Udbytte af holdingterapi Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke 6 2

35 Barn udbytte af holding Hvor meget vurderer du, at dit barn fik ud af holdingterapien? Angivet i % 6 Barn udbytte af holdingterapi Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

36 Fantasirejser Hvordan var det for dig at deltage i fantasirejser? Angivet i % uoplyst 9 % 4 At deltage i fantasirejser Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

37 Udbytte af fantasirejser Hvad fik du alt i alt ud af fantasirejserne? Angivet i % uoplyst 9% 4 Udbytte af fantasirejser Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

38 Undervisning Hvordan var det for dig at deltage i undervisningen? Angivet i % 6 At deltage i undervisning Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

39 Udbytte af undervisning Hvor meget fik du alt i alt ud af undervisningen? Angivet i % 6 Udbytte af undervisning Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke 6 9

40 Morgen- og weekend møder Hvordan var det for dig at deltage i morgen og weekendmøderne? Angivet i % uoplyst 7 % 6 At deltage i morgen- og weekend møder Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

41 Udbytte af morgen- og weekendmøder Hvor meget fik du ud af morgen og weekendmøderne? Angivet i % uoplyst % 4 Udbytte af morgen- og weekend møder Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

42 Personalets deltagelse i møderne Hvor tilfreds var du med, at personalet også gav udtryk for hvordan de havde det? Angivet i % 6 Personalets deltagelse i møderne Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

43 Programpunkt. prioritet Nævn i rækkefølge de 3 programpunkter, som var vigtigst for dig? Angivet i % uoplyst 32% 25 Program. prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen- weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

44 Programpunkt 2. prioritet Angivet i % uoplyst 36 % 25 Program 2. prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen-weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

45 Programpunkt 3. prioritet Angivet i % uoplyst 36% Program 3. prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen-weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

46 Samlet prioritet programpunkt Angivet i % uoplyst 34 % 6 Samlet prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen-weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

47 6 vigtigste programpunkter Angivet i % 6 6 vigtigste programpunkter Individuel terapi Familieterapi Gruppeterapi Undervisning Morgenmøder Fantasirejser

48 Petershal koloni Hvordan var det for dig at være med på Petershal? Angivet i % 6 At være på Petershal Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

49 Udbytte af Petershal Hvormeget fik du ud af koloniophold/petershal? Angivet i % uoplyst 2% 45 Udbytte af Petershal Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

50 Personalets faglige viden Hvad var dit indtryk af personalets faglige viden? Angivet i % uoplyst 2% 6 Indtryk af personalets faglige viden Meget stor viden Stor viden Ikke stor viden Ringe viden Ved ikke

51 Udbytte af ophold på Vibygård Hvor tilfreds var du, alt i alt, med dit udbytte af dit ophold på Vibygård, da det sluttede? Angivet i % 7 Tilfredshed alt i alt med udbytte af ophold på Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

52 Børn på Vibygård Synes du, at dit barn/dine børn blev tilstrækkeligt tilgodeset i dagsprogrammet? Angivet i % 9 Var dit barn tilstrækkeligt tilgodeset i dagsprogrammet Ja Nej Ved ikke 7

53 Barn i legeterapi Angivet i % uoplyst 9% 6 Var dit barn i legeterapi Ja Nej

54 Barn udbytte af legeterapi Hvis ja, hvordan vurderer du dit barns udbytte af legeterapien? Angivet i % af de der har haft legeterapi uoplyst % Barn udbytte af legeterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

55 Børnehave Angivet i % 7 Tilfredshed med barns udbytte af børnehave (ialt 3 børn) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 8 8

56 Skole Angivet i % 8 Tilfredhed med barns udbytte af skole ( ialt 6 børn) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

57 Efterbehandling Synes du at det er en god ide, at døgnopholdet efterfølges af efterbehandling? God ide med efterbehandling Ja Nej Ved ikke

58 Måneder i efterbehandling Hvor længe var du i efterbehandling? 4 35 Antal mdr. i efterbehandling Ingen -3 mdr. 4-6 mdr. 7-9 mdr. -2 mdr. 2-5 mdr. mere end 6 mdr.

59 Tilfredshed med længde af efterbehandling Hvor tilfreds var du med længden af efterbehandlingen? Angivet i % uoplyst 8 % 45 Tilfredshed med længde af efterbehandling For lang Tilpas For kort Ved ikke

60 5 45 Udbytte af individuelterapi under efterbehandling Hvor tilfreds har du været med dit udbytte af din individuelle terapi under efterbehandlingen? Angivet i % af de der har haft efterbehandling uoplyst 8% 47 Udbytte af individuelterapi under efterbehandling Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

61 7 Kontaktperson hjemmebesøg under efterbehandling Hvor tilfreds var du med dit udbytte af, at din kontaktperson besøgte dig hjemme under efterbehandlingen? Angivet i % af de der har haft efterbehandling Tilfredshed med kontaktperson hjemmebesøg Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 9

62 Kriseophold under efterbehandling Har du benyttet dig af muligheden for et kriseophold? Har du haft brug for et kriseophold, uden at benytte dig af det? 6 % har benyttet kriseophold 23 % haft brug for kriseophold uden at benytte det

63 Tilfredshed med efterbehandling Hvor tilfreds har du, alt i alt, været med den støtte du fik fra Vibygård under efterbehandlingen? Angivet i % af de der havde efterbehandling 6 Tilfredshed alt ialt med støtte fra Vibygård under efterbehandling Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 7

64 Hjælp fra andre efter behandling Har du haft kontakt med andre familier fra Vibygård efter opholdet? 63 % har haft kontakt med andre beboere efter ophold på Vibygård Har du selv været i behandling siden din tid på Vibygård? 34 % har selv været i behandling Har du fået hjælp fra andre instanser efter endt behandling på Vibygård? 43 % fået hjælp fra andre instanser Har I som familie fået hjælp fra andre instanser siden opholdet på Vibygård? 34 % en eller anden form for familiebehandling

65 Tilfredshed med anden hjælp Hvis ja, hvor tilfreds har du været med denne hjælp? Angivet i % af de som modtog anden hjælp (22 familier) 3 Tilfredshed med anden hjælp Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

66 35 Tilfredshed med kontakt med familie/venner før Vibygård Hvor tilfreds var du med din kontakt til familie, venner inden dit ophold på Vibygård? Angivet i % uoplyst 4 % Tilfredshed med familie/venner før Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 2

67 4 35 Tilfredshed med kontakt med familie/venner efter Vibygård Hvor tilfreds er du med din kontakt til familie og venner? Angivet i % uoplyst 2% Tilfredshed med familie/venner efter Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

68 Nuværende status Kryds af, hvis du er i: uddannelse arbejde parforhold 5% under uddannelse 39% i arbejde 45% i parforhold

69 Barn efter Vibygård Kryds af hvis, dit barn efter opholdet på Vibygård, er eller har været i plejefamilie, institution og aflastning? 6 % har været i plejefamilie 8% været på institution 25% i aflastningsfamilie

70 Børn fremtid Tror du, at det at du har været på Vibygård har gjort dine børn bedre egnet til at blive forældre engang? Angivet i % uoplyst 7% 6 Har Vibygård gjort dine børn bedre egnede som forældre en gang Ja Nej Ved ikke

71 Er du selv blevet bedre forælder Synes du selv, at du er blevet en bedre forælder? Angivet i % uoplyst 5% 8 Er du selv blevet en bedre forælder Ja Nej Ved ikke 7

72 Kontakt mellem forældre barn Har opholdet på Vibygård været med til at forbedre kontakten/tilknytningen mellem dig og dit barn? Angivet i % uoplyst 5% 8 7 Har opholdet forbedret kontakten tilknytningen mellem dig og dit barn Ja Nej Ved ikke

73 Tilfredshed med Vibygårds behandling Når du tænker tilbage, hvor tilfreds har du så alt i alt været med dit udbytte af at være på Vibygård? Angivet i % uoplyst 2% 8 Tilfredshed med udbytte af Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

74 Hjælp til kontakt med andre Synes du, at du har fået nok støtte til at udvide/forbedre dine kontakter med andre? Angivet i % uoplyst 5% 6 Nok støtte til at forbedre kontakt med andre Ja Nej Ved ikke

75 Forventninger Fik du den hjælp som du regnede med/håbede at få, da du startede på Vibygård? Angivet i % uoplyst % 8 Fik du den hjælp du regnede med Ja Nej Ved ikke 5

76 Afsluttende kommentarer På de følgende sider kan ses samtlige kommentarer fra beboerne på de sidste 3 åbne spørgsmål i spørgeskemaet.. Er der noget du synes vi kunne have gjort anderledes? 2. Hvad har behandlingen betydet for dig som person? 3. Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn?

77 Er der noget, vi kunne have gjort anderledes Synes I skulle have brugt mere tid på mit barns terapi. Efterbehandlingen skulle være påtvunget og kommunen skulle betale for år selvom de opsagde kontrakten. Det er så lang tid siden, så det er så svært at sige. Jeg ville nok have ønsket at få noget mere undervisning omkring misbrug og hvad det ville sige at vokse op i sådan en familie. Taget mere hensyn til hvilke familier man sætter sammen, eller støtte mere op om konflikter imellem familier, fx. Børn der får tæv mens andre familier ser på. Være opmærksom på, hvilke aktiviteter i vælger i mor/barn aktivitet, når der både er meget små og store børn i gruppen. Give/lave opgaver i undervisningen, noget som sætter folk i gang med at komme ind Da det blev klart, at familieterapien lykkedes bedre med inddragelse af anden terapeut, så skulle man nok skifte kontaktperson. Parterapi fik vi ikke tilstrækkeligt udbytte af. En behandler 2 aftener om ugen både tirsdag og torsdag og at man kan få fat i vagten når man ringer.

78 Er der noget vi kunne have gjort anderledes. Jeg ville ønske det var obligatorisk for alle forældre, at få et ophold på Vibygård Ansæt en misbrugskonsulent Find et alternativ til drømmerejsen, og få aflivet den brune kat Der mangler forståelse for, hvor hårdt og svært det er, at skulle bo sammen med mennesker, man ikke selv har valgt Mindre rengøring og tvungen sport Jo måske ha snakket mere om mit misbrug Alt Jeg følte mig tit alene eller bange om aftenen, hvor jeg godt syntes, der kunne have været en terapeut hver aften Hjulpet mig, så min datter ikke blev taget fra mig, og flyttede til et andet land, så jeg ikke fik lov til at se hende i 7 år. Nu har hun selv kontaktet mig, og besøger mig ca. gang pr. år, og vi ringer sammen

79 Hvad har behandlingen betydet for dig som person Alt. Vibygård var min redning. Jeg synes mere og mere, at jeg lever. Før overlevede jeg bare. Jeg tænker mere på, hvad jeg siger og gør. En meget stor del. Jeg blev gjort klar til at gå videre. At jeg er blevet et helt menneske mere selvtillid og handlekraft. At lære at lytte til mig selv. Jeg har fået større indsigt i mig selv min søn og andre mennesker, fået bearbejdet en masse vrede, som har gjort, at der er mere ro i mig og ikke så aggressiv. Bedre til at rumme. Knap så angst mere. Jeg kunne blive ved. At jeg er kommet videre i mit liv: ny uddannelse, et godt job. Tidligere kæreste er flyttet, da han ikke kan lide mit barn. Lysere syn på tilværelsen. Større selvtillid. Acceptere mig selv som jeg er.

80 Hvad har behandlingen betydet for dig som person Meget. Jeg har fået mange værktøjer. Et pusterum og at blive hørt. Jeg har fået et bedre forhold til mit barn. Jeg har fået indre ro gennem individuel terapi. Det var det eneste jeg havde udbytte af Tænker dybere over tingene Jeg har fået meget mere selvtillid og tro på mig selv En chance mere i mit liv, for mig selv, som mine børn og partner Ved ikke Har fået en god kontakt til mit barn plus en stor fortrolighed Reagerer/tænker på en anden måde mere åben for forandringer Jeg har fået meget stor udbytte, jeg er bedre til at sige fra At jeg blev bekræftet som mor, og anerkendt som mor At jeg i dag er et rimeligt helt og godt menneske Jeg er blevet en selvstændig person, der har lært at lytte til mit indre barn

81 Hvad har behandlingen betydet for dig som person. Den har betydet rigtig meget, jeg er blevet mere tydelig som person og er blevet bedre til at sætte grænser, og at holde på mit Jeg er blevet en hel person At jeg har fået mit liv tilbage - er blevet god til at udtrykke ønsker og behov, og er blevet bedre til at sige fra Mange gode ting. Større rummelighed - mere tid til min familie Har fået løst op for en masse, jeg have glemt, fået det behandlet Jeg mødte nogle dejlige mennesker, som gav mig tro på, at jeg var noget værd Meget, har lært meget om mig selv. Nye sider og hvordan jeg behandler andre og mit indre barn At jeg kunne leve et liv uden druk Jeg har fået en større indsigt i mit barns liv - og er blevet opmærksom på, hvor meget personligt arbejde jeg egentlig har - med det jeg har i bagagen Har ændret mig, kan rumme mere, og hvis det bliver svært for mig, ved jeg og kan mærke, hvad der er godt og håndtere det efter det. Hvor før hen, mærkede jeg ikke så meget

82 Hvad har behandlingen betydet for dig som person Det har været indsigtsgivende; men det har også været hårdt ALT- fandt ud af, hvornår jeg lukker følelsesmæssig. For børnene: at trøste, lytte og være i nuet med børnene Så meget, ændret min verden. Ved nu der findes omsorg- kærlighed fra andre Fik det meget bedre, bedre mor - holdt op med at slå min søn bl.a. Lægerne mener, at jeg fik et nervøst sammenbrud, efter at i vurderede mig som uegnet mor. Det gik heldigvis først i udbrud, da min pige var væk Meget Hjælp til min søn og forståelsen mellem os er bedre. Det har lettet hverdagen betydelig At jeg kom igennem en krise Jeg har nemmere ved at overskue en hverdag, selvom tingene tit ser meget sort ud At finde hjem til mig selv Rigtig meget. Jeg har intet misbrug mere. Min dejlige datter og jeg har et stærkt forhold. Jeg er bedre til konflikter

83 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. Det har været godt mens det stod på. Vi skulle have haft mere tid. Det har betydet det, at min datter oplever mig gladere, og at jeg kæmper for at bevare vores gode kontakt. Det har betydet meget. Vi ser alle tilbage på vores ophold som noget meget positivt. At vi fik muligheden for at komme tættere på hinanden. Hun har lært at mærke sine følelser, og at vi er blevet en familie. Mere tryg. Han er ikke halvt så voldsom som før. Fået mere tillid til andre + selvværd. Blevet bedre til at rumme. At mit barn fungerer godt i almindelig skole og fritidsaktiviteter - klarer sig fint i skoleundgik behandlingshjem, som kommunen foreslog. At børnene blev anbragt og det var svært for dem og var de blevet hos mig? Meget. Et har betydet, at mit barn er lettere at tale med om tingene hvis han er ked af noget sur + mange andre ting ( han er blevet en blød dreng). Ingen ide.

84 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. Jeg tror, at han osse har fået et godt udbytte af at være på Vibygård. Intet Min pige ved at hun godt må være i sine følelser og det samme med min dreng Han er lige så sød, frisk og dejlig, som han var før behandlingen Vi har fået det bedre sammen Alt. En mor der er der, når de har brug for det Det har haft stor betydning Ved ikke Vi er blevet knyttede mere sammen, vi har et meget nært forhold Nærhed - ro fred At min pige kan bryde den sociale arv, nu har hun fået en chance Jeg ser og respekterer mine børn, for dem de er ( deres virkelighed) Meget, hun har fået et meget tættere forhold til sin far og mig. Hun er rigtig god til at sætte ord på sine følelser og tanker

85 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. De har fået deres mor tilbage og dermed en meget lysere fremtid At de kan få en god og tryg opvækst med større forståelse Tættere kontakt Min søn stoler på mig og ved, at jeg er der for ham, og han fik løst op for de ting, han gemte på Det har været rigtig godt for mine børn, specielt min ældste dreng - Utrolig meget. Har fået kontakt til ham igen og knyttede vores bånd I forhold til min pige er hun blevet mere åben og insisterer nu på kontakt, når hun kan se, jeg er til stede Det godt han er hos mig Børnene er blevet kanon gode til at vise følelser sige, deres mening Rigtig meget. Også for mit barn, der ikke var med på Vibygård Uendelig meget Ved ikke, da jeg som sagt godt kunne se, at vi skulle have boet der

86 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. At hun kunne få hjælp af andre voksne, når jeg havde det så dårligt. Hun snakker kun godt om Vibygård i dag Ved ikke Godt, han er mere harmonisk og afbalanceret Har lidt svært ved at svare fyldestgørende på dette Har fået mere selvtillid han tror på sig selv Min datter blomstrede først op i Viby. Hun er en glad pige; meget bestemt og ved hvad hun vil

87 Kommentarer tilføjelser Vibygård vil altid være i mit hjerte. Jeg ved ikke, hvor jeg ville være uden dette ophold, så tak for mig. Jo det ved jeg godt, jeg ville have det ad H. Til. Jeg mener det ville være en god ide en gang om året at lave en dag, hvor man som gammel bruger kunne møde andre gamle brugere. Jeg kunne godt tænke mig at I samlede den gruppe, jeg var en del af. Det kunne være rart at møde dem igen. Tænker tilbage på Vibygård, som en god tid i mit liv. Jeg vil sende jer alle sammen en varm hilsen fra en meget lykkelig kvinde. Være opmærksom på forstyrrelser til morgenmøder, i undervisning, gruppeterapi mm. Med det mener jeg mobil telefon, komme for sent, snak samt udeblivelser. Ved rengøring ikke lade folk slippe-det skaber splid i gruppen. Gøre mere opmærksom på Vibygård rundt om i landet, evt. ved hjælp af artikler i div. blade. Tænkte at det kunne være rart/sjovt at holde en sammenkomst/jubilæum for gamle beboere ca. hvert 5. år. Noget hvor vi skal betale for maden selv, så det ikke bare er en udgift for jer. Evt. på Petershal.

88 Kommentarer tilføjelser Alt i alt glad for dagopholdet og udbyttet. Dog kan de indimellem være svært at være sammen med mennesker voksne og børn, der har så svære problemer indenfor området incest, misbrug. Glad for at jeg kun var på dagophold. Det værste var, at jeg skulle kæmpe så meget med kommunen før opholdet for at komme i dagbehandling på Vibygård og ved afslutningen for at få lov til at få min datter i normal folkeskole. Ved Vibygårds hjælp fik jeg/vi vendt den stigmatisering behandleren ellers led under. Atjeg fik hjælp til at sætte min lejlighed istand. Have gjort det store stykke arbejde med mig selv, som efterfølgende har gjort at volden fra min side er stoppet og jeg er meget mere obs. på hvad jeg tilbyder mine børn, når jeg er sammen med dem også i forhold til de omgivelser jeg præsenterer dem for. Jeg synes godt at I kunne lave noget for familierne som har været på Vibygård. der er nogle af spørgsmålene, der gerne måtte have flere svar muligheder Jeg er blevet behandlet så godt, og i er de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Det er det bedste ved opholdet Savner jer

89 Kommentarer tilføjelser Vejen ud af mørket, har været sej, svær; men med min kontaktpersons hjælp, er jeg dog kommet ud; men modsat i Vibygård, var start, her blev korn lagt. Tak, af hele mit hjerte. Et foredragsidé: finde nogle af de gamle, få dem til at fortælle, hvad Vibygård er, hvordan vejen ud kan se ud, at man kan finde ud, ud i lyset. Det er altid godt at se, at der er en vej ud, selv når det er mørkest, evt. få dialog, smiler Tak Håber Vibygård må fortsætte mange år endnu, og at den kan hjælpe mange kriseramte familier, som de hjalp mig Det er en rigtig god måde i arbejder på. Der er følelser fra jeres side. I ser på familien individuelt og behandler udfra dér, sådan føles det. I tør mærke og have følelser. Godt for ellers tør beboerne det heller ikke. Ud fra mig selv har opholdet været alt værd. I har hjulpet så meget. Utroligt at der er sådan et sted med så meget omsorg og kærlighed. Denne medfølelse med klienterne mærkes tydeligt. Jeg ved ikke om vi havde overlevet uden Vibygård Jeg kunne godt se stedet større til at have flere boende Kommer der en undersøgelse, om I har behandlet sagen rigtigt

90 Kommentarer tilføjelser Da jeg kom på Vibygård, havde jeg 3 fejl, og forstod ikke, hvorfor jeg ikke kunne nå ind til mine børn fandt ud af, at det er mig, der lukker af, og fejlene ligger hos mig. Jeg ønsker og elsker mine børn; men har aldrig lært at opdrage. Ville førhen hærde mine børn til livet. Nu forsøger jeg at lytte, lære og forstå ændre min opdragelse til nyt. Kunne skrive en roman om, hvad Vibygård lærte mig. Er taknemmelig for den viden jeg fik; men har stadig lang vej. Jeg er blevet bedre til at tage barnets tarv Tak for et dejligt ophold. Når jeg spørger min datter om hun husker Viby er hendes eget svar, at hun elsker Viby; men ikke at blive holdt; det gjorde ondt i maven Hils alle fra os, knus

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS BAGGRUND Skolen skal være et rart sted at være. Og klassen skal være et fællesskab, hvor alle elever kan lære noget og udvikle sig og hvor alle kan bidrage til at finde

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Iver Hecht Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Familiecentret Vibygård Terapeutisk døgn og dagbehandling af familier igennem 29 år. Startede

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

Mit liv som plejebarn

Mit liv som plejebarn Ea Krassél 35 år, gift med Karl og har 2 børn Anbragt i 11 år - 2 år på døgninstitution - 9 år i plejefamilie Ea Krassel Mors baggrund Dysfunktionel familie gennem flere generationer Mors opvækst - Fattige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Mailene. Præsentation 13. april 12:47. DIT LIV C side 16

Mailene. Præsentation 13. april 12:47. DIT LIV C side 16 Mailene DIT LIV C side 16 En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

VoksenBøgen Beboere/brugere

VoksenBøgen Beboere/brugere Evalueringsrapport 2015 VoksenBøgen Beboere/brugere Indeholder: - Frekvensrapport, tabeller og grafer - Kommentarer fra respondenterne - Sammenligning 2013, 2014 og 2015 - Kopi af spørgeskema Antal spurgte:

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Velkommen til undersøgelsen og tak fordi du vil svare på spørgeskemaet! Spørgeskemaet vil tage dig 10-15 minutter at besvare. Dine besvarelser vil blive behandlet med fortrolighed,

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE 1. Kontaktpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en realitet udleveres gode

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Page 1 of 7 Trivselsundersøgelse 2010 Med dette spørgeskema ønsker skolen at undersøge, hvordan du har det på skolen. Går det godt i klassen, lærer du noget og er du glad for at gå i skole? Målgruppen

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 48 Svarprocent: 37% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere