Familiecentret Vibygård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiecentret Vibygård"

Transkript

1 Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden

2 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et spørgeskema til samtlige familier, som har været i behandling på familiecentret i perioden, i alt 86 voksne. Spørgeskemaet indeholder 8 spørgsmål. I familier med par har begge parter svaret på hver deres spørgeskema. I alt har 82 familier været spurgt. 56 personer har svaret på spørgeskemaet. De fleste af efterfølgende skemaer er angivet i %. I de tilfælde, hvor procenterne ikke giver % tilsammen er der enten tale om oprunding til hele tal, eller at den resterende del er uoplyst, dvs. at spørgsmålet er sprunget over i besvarelsen.

3 Skemaer udsendt til Angivet i antal Deltagende familier Besvaret Ønsker ikke at besvare Ubekendt adresse Ingen respons

4 Kønsfordeling Angivet i antal Kønsfordeling blandt voksne Kvinde Mand

5 Fra dette dias og frem omhandler undersøgelsen de 56 besvarelser.

6 Aldersfordeling blandt voksne Gennemsnitsalder 33 år 4 Aldersfordeling blandt voksne < > 5

7 Årstal for start 4 Start år på Vibygård

8 Forældre 6 Forældre Enlige Par

9 Antal børn i familierne I alt indgår der 82 børn i undersøgelsen 4 Antal børn i familierne barn 2 børn 3 børn 4 børn

10 Voksne problematik før Vibygård Flere problematikker kan optræde i den samme familie. 35 Voksne problematik før Vibygård Voldsramt Sexmisbrugt Anbragt som barn Vold barn Narkomisbrug Alkoholmisbrug Psykiatriafd. Fængsel

11 Børn problematik før Vibygård Flere problematikker kan optræde hos et eller flere børn i familien Angivet i % 5 Barns problematik før ophold på Vibygård Skole Anden behandling Barn voldelig Enuresis Encoprese Voldsramt Sexmisbrugt Institution Plejefamilie

12 Inden ophold Følte du dig tvunget af kommunen: Ja 32% Nej 64% Uoplyst: 4% Tilfreds med information fra Vibygård: Ja 8% Nej 9% Ved Ikke % Hvem fortalte om Vibygård Hvem fortalte om Vibygård Sagsbehandler Anden institution Andre Selv Flere forskellige

13 Tilfredshed med forhold til andre beboere Angivet i % Tilfredshed med forhold til andre beboere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

14 4 Betydning af at være sammen med andre familier Hvordan var det for dig at bo sammen med andre familier? Angivet i % uoplyst 4% Betydning af at være sammen med andre beboere i samme situation Øget udbytte Øget udbytte lidt Forringede udbytte Forringede udbytte meget Ved ikke

15 Fordeling af familier på døgn og dag. 3 Døgn- eller dagfamilie Døgn Dag Dag og døgn

16 Betydning af døgnbehandling Hvor stor betydning mener du det har haft for dit udbytte af behandlingen, at du boede her på døgn? Angivet i % uoplyst 6% 7 Betydning af at bo på døgn Stor betydning Nogen betydning Ringe betydning Ingen betydning Ved ikke

17 6 Tilfredshed med længde af døgnophold Hvor tilfreds var du med længden af døgnopholdet? Angivet i % uoplyst 6 % Tilfredshed med længde af døgnophold Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

18 Tilfredshed med længde af dagophold. Hvor tilfreds var du med længden af dagopholdet? Angivet i % Tilfredshed med længde af dagophold Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

19 Respekteret af personale Følte du dig respekteret som person af personalet som helhed? Angivet i % uoplyst 2% 7 Respekteret som person af personale Ja,meget Ja,stort set Delvist Nej,slet ikke Ved Ikke

20 Rummet af personale Følte du, at personalet som helhed kunne rumme dig som du var? Angivet i % 6 Kunne personalet rumme dig Ja,meget Ja,stort set Delvist Nej,slet ikke Ved ikke

21 Personalet engageret Følte du at personalet som helhed var engageret i dig? Angivet i % 6 Personale engageret i dig Ja,meget Ja,stort set Delvist Nej,slet ikke Ved ikke

22 Personalet tid Hvor tilfreds var du med tiden, som personalet havde til dig? Angivet i % 5 Personalet tid til dig Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

23 Kontaktperson Var det en god ide, at du havde din egen kontaktperson? Angivet i % 2 God ide med egen kontaktperson Ja Nej Ved Ikke

24 Forhold til kontaktperson Hvor tilfreds var du med kontakten mellem dig og din kontaktperson? Angivet i % 8 Forhold til kontaktperson Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

25 Individuelterapi Hvordan var det for dig at være i individuel terapi? Angivet i % 7 At være i individuel terapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

26 Kontakt til terapeut Hvor tilfreds var du med kontakten mellem dig og din terapeut? Angivet i % uoplyst 3 % 8 Tilfredshed med kontakt til terapeut Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

27 Udbytte af individuelterapi Hvor tilfreds var du, alt i alt med dit udbytte af din individuelle terapi? Angivet i % 6 Tilfredshed med udbytte af individuelterapi Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 9

28 Gruppeterapi Hvordan var det for dig at være i gruppeterapi? Angivet i % 4 At være i gruppeterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke 2

29 Udbytte af gruppeterapi Hvor meget fik du alt i alt ud af gruppeterapien? Angivet i % uoplyst 4% 4 Udbytte af gruppeterapi Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke 4

30 Familieterapi Hvordan var det for dig at være i familieterapi? Angivet i % 7 At være i familieterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

31 Udbytte af familieterapi I hvor høj grad synes du, at familieterapien forbedrede forholdet mellem dig og dit barn? Angivet i % uoplyst 2 % 7 Forbedring af forhold mellem dig og barn I meget høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

32 Holdingterapi Angivet i % 9 Havde du holdingterapi Ja Nej Uoplyst 5

33 At være i holdingterapi Hvordan var det for dig at være i holdingterapi? Angivet i % 6 At være i holdingterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke 4

34 Udbytte af holdingterapi Hvor meget fik du alt i alt ud af at være i holdingterapi? Angivet i % 7 Udbytte af holdingterapi Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke 6 2

35 Barn udbytte af holding Hvor meget vurderer du, at dit barn fik ud af holdingterapien? Angivet i % 6 Barn udbytte af holdingterapi Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

36 Fantasirejser Hvordan var det for dig at deltage i fantasirejser? Angivet i % uoplyst 9 % 4 At deltage i fantasirejser Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

37 Udbytte af fantasirejser Hvad fik du alt i alt ud af fantasirejserne? Angivet i % uoplyst 9% 4 Udbytte af fantasirejser Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

38 Undervisning Hvordan var det for dig at deltage i undervisningen? Angivet i % 6 At deltage i undervisning Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

39 Udbytte af undervisning Hvor meget fik du alt i alt ud af undervisningen? Angivet i % 6 Udbytte af undervisning Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke 6 9

40 Morgen- og weekend møder Hvordan var det for dig at deltage i morgen og weekendmøderne? Angivet i % uoplyst 7 % 6 At deltage i morgen- og weekend møder Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

41 Udbytte af morgen- og weekendmøder Hvor meget fik du ud af morgen og weekendmøderne? Angivet i % uoplyst % 4 Udbytte af morgen- og weekend møder Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

42 Personalets deltagelse i møderne Hvor tilfreds var du med, at personalet også gav udtryk for hvordan de havde det? Angivet i % 6 Personalets deltagelse i møderne Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

43 Programpunkt. prioritet Nævn i rækkefølge de 3 programpunkter, som var vigtigst for dig? Angivet i % uoplyst 32% 25 Program. prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen- weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

44 Programpunkt 2. prioritet Angivet i % uoplyst 36 % 25 Program 2. prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen-weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

45 Programpunkt 3. prioritet Angivet i % uoplyst 36% Program 3. prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen-weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

46 Samlet prioritet programpunkt Angivet i % uoplyst 34 % 6 Samlet prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen-weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

47 6 vigtigste programpunkter Angivet i % 6 6 vigtigste programpunkter Individuel terapi Familieterapi Gruppeterapi Undervisning Morgenmøder Fantasirejser

48 Petershal koloni Hvordan var det for dig at være med på Petershal? Angivet i % 6 At være på Petershal Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

49 Udbytte af Petershal Hvormeget fik du ud af koloniophold/petershal? Angivet i % uoplyst 2% 45 Udbytte af Petershal Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

50 Personalets faglige viden Hvad var dit indtryk af personalets faglige viden? Angivet i % uoplyst 2% 6 Indtryk af personalets faglige viden Meget stor viden Stor viden Ikke stor viden Ringe viden Ved ikke

51 Udbytte af ophold på Vibygård Hvor tilfreds var du, alt i alt, med dit udbytte af dit ophold på Vibygård, da det sluttede? Angivet i % 7 Tilfredshed alt i alt med udbytte af ophold på Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

52 Børn på Vibygård Synes du, at dit barn/dine børn blev tilstrækkeligt tilgodeset i dagsprogrammet? Angivet i % 9 Var dit barn tilstrækkeligt tilgodeset i dagsprogrammet Ja Nej Ved ikke 7

53 Barn i legeterapi Angivet i % uoplyst 9% 6 Var dit barn i legeterapi Ja Nej

54 Barn udbytte af legeterapi Hvis ja, hvordan vurderer du dit barns udbytte af legeterapien? Angivet i % af de der har haft legeterapi uoplyst % Barn udbytte af legeterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

55 Børnehave Angivet i % 7 Tilfredshed med barns udbytte af børnehave (ialt 3 børn) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 8 8

56 Skole Angivet i % 8 Tilfredhed med barns udbytte af skole ( ialt 6 børn) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

57 Efterbehandling Synes du at det er en god ide, at døgnopholdet efterfølges af efterbehandling? God ide med efterbehandling Ja Nej Ved ikke

58 Måneder i efterbehandling Hvor længe var du i efterbehandling? 4 35 Antal mdr. i efterbehandling Ingen -3 mdr. 4-6 mdr. 7-9 mdr. -2 mdr. 2-5 mdr. mere end 6 mdr.

59 Tilfredshed med længde af efterbehandling Hvor tilfreds var du med længden af efterbehandlingen? Angivet i % uoplyst 8 % 45 Tilfredshed med længde af efterbehandling For lang Tilpas For kort Ved ikke

60 5 45 Udbytte af individuelterapi under efterbehandling Hvor tilfreds har du været med dit udbytte af din individuelle terapi under efterbehandlingen? Angivet i % af de der har haft efterbehandling uoplyst 8% 47 Udbytte af individuelterapi under efterbehandling Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

61 7 Kontaktperson hjemmebesøg under efterbehandling Hvor tilfreds var du med dit udbytte af, at din kontaktperson besøgte dig hjemme under efterbehandlingen? Angivet i % af de der har haft efterbehandling Tilfredshed med kontaktperson hjemmebesøg Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 9

62 Kriseophold under efterbehandling Har du benyttet dig af muligheden for et kriseophold? Har du haft brug for et kriseophold, uden at benytte dig af det? 6 % har benyttet kriseophold 23 % haft brug for kriseophold uden at benytte det

63 Tilfredshed med efterbehandling Hvor tilfreds har du, alt i alt, været med den støtte du fik fra Vibygård under efterbehandlingen? Angivet i % af de der havde efterbehandling 6 Tilfredshed alt ialt med støtte fra Vibygård under efterbehandling Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 7

64 Hjælp fra andre efter behandling Har du haft kontakt med andre familier fra Vibygård efter opholdet? 63 % har haft kontakt med andre beboere efter ophold på Vibygård Har du selv været i behandling siden din tid på Vibygård? 34 % har selv været i behandling Har du fået hjælp fra andre instanser efter endt behandling på Vibygård? 43 % fået hjælp fra andre instanser Har I som familie fået hjælp fra andre instanser siden opholdet på Vibygård? 34 % en eller anden form for familiebehandling

65 Tilfredshed med anden hjælp Hvis ja, hvor tilfreds har du været med denne hjælp? Angivet i % af de som modtog anden hjælp (22 familier) 3 Tilfredshed med anden hjælp Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

66 35 Tilfredshed med kontakt med familie/venner før Vibygård Hvor tilfreds var du med din kontakt til familie, venner inden dit ophold på Vibygård? Angivet i % uoplyst 4 % Tilfredshed med familie/venner før Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 2

67 4 35 Tilfredshed med kontakt med familie/venner efter Vibygård Hvor tilfreds er du med din kontakt til familie og venner? Angivet i % uoplyst 2% Tilfredshed med familie/venner efter Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

68 Nuværende status Kryds af, hvis du er i: uddannelse arbejde parforhold 5% under uddannelse 39% i arbejde 45% i parforhold

69 Barn efter Vibygård Kryds af hvis, dit barn efter opholdet på Vibygård, er eller har været i plejefamilie, institution og aflastning? 6 % har været i plejefamilie 8% været på institution 25% i aflastningsfamilie

70 Børn fremtid Tror du, at det at du har været på Vibygård har gjort dine børn bedre egnet til at blive forældre engang? Angivet i % uoplyst 7% 6 Har Vibygård gjort dine børn bedre egnede som forældre en gang Ja Nej Ved ikke

71 Er du selv blevet bedre forælder Synes du selv, at du er blevet en bedre forælder? Angivet i % uoplyst 5% 8 Er du selv blevet en bedre forælder Ja Nej Ved ikke 7

72 Kontakt mellem forældre barn Har opholdet på Vibygård været med til at forbedre kontakten/tilknytningen mellem dig og dit barn? Angivet i % uoplyst 5% 8 7 Har opholdet forbedret kontakten tilknytningen mellem dig og dit barn Ja Nej Ved ikke

73 Tilfredshed med Vibygårds behandling Når du tænker tilbage, hvor tilfreds har du så alt i alt været med dit udbytte af at være på Vibygård? Angivet i % uoplyst 2% 8 Tilfredshed med udbytte af Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

74 Hjælp til kontakt med andre Synes du, at du har fået nok støtte til at udvide/forbedre dine kontakter med andre? Angivet i % uoplyst 5% 6 Nok støtte til at forbedre kontakt med andre Ja Nej Ved ikke

75 Forventninger Fik du den hjælp som du regnede med/håbede at få, da du startede på Vibygård? Angivet i % uoplyst % 8 Fik du den hjælp du regnede med Ja Nej Ved ikke 5

76 Afsluttende kommentarer På de følgende sider kan ses samtlige kommentarer fra beboerne på de sidste 3 åbne spørgsmål i spørgeskemaet.. Er der noget du synes vi kunne have gjort anderledes? 2. Hvad har behandlingen betydet for dig som person? 3. Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn?

77 Er der noget, vi kunne have gjort anderledes Synes I skulle have brugt mere tid på mit barns terapi. Efterbehandlingen skulle være påtvunget og kommunen skulle betale for år selvom de opsagde kontrakten. Det er så lang tid siden, så det er så svært at sige. Jeg ville nok have ønsket at få noget mere undervisning omkring misbrug og hvad det ville sige at vokse op i sådan en familie. Taget mere hensyn til hvilke familier man sætter sammen, eller støtte mere op om konflikter imellem familier, fx. Børn der får tæv mens andre familier ser på. Være opmærksom på, hvilke aktiviteter i vælger i mor/barn aktivitet, når der både er meget små og store børn i gruppen. Give/lave opgaver i undervisningen, noget som sætter folk i gang med at komme ind Da det blev klart, at familieterapien lykkedes bedre med inddragelse af anden terapeut, så skulle man nok skifte kontaktperson. Parterapi fik vi ikke tilstrækkeligt udbytte af. En behandler 2 aftener om ugen både tirsdag og torsdag og at man kan få fat i vagten når man ringer.

78 Er der noget vi kunne have gjort anderledes. Jeg ville ønske det var obligatorisk for alle forældre, at få et ophold på Vibygård Ansæt en misbrugskonsulent Find et alternativ til drømmerejsen, og få aflivet den brune kat Der mangler forståelse for, hvor hårdt og svært det er, at skulle bo sammen med mennesker, man ikke selv har valgt Mindre rengøring og tvungen sport Jo måske ha snakket mere om mit misbrug Alt Jeg følte mig tit alene eller bange om aftenen, hvor jeg godt syntes, der kunne have været en terapeut hver aften Hjulpet mig, så min datter ikke blev taget fra mig, og flyttede til et andet land, så jeg ikke fik lov til at se hende i 7 år. Nu har hun selv kontaktet mig, og besøger mig ca. gang pr. år, og vi ringer sammen

79 Hvad har behandlingen betydet for dig som person Alt. Vibygård var min redning. Jeg synes mere og mere, at jeg lever. Før overlevede jeg bare. Jeg tænker mere på, hvad jeg siger og gør. En meget stor del. Jeg blev gjort klar til at gå videre. At jeg er blevet et helt menneske mere selvtillid og handlekraft. At lære at lytte til mig selv. Jeg har fået større indsigt i mig selv min søn og andre mennesker, fået bearbejdet en masse vrede, som har gjort, at der er mere ro i mig og ikke så aggressiv. Bedre til at rumme. Knap så angst mere. Jeg kunne blive ved. At jeg er kommet videre i mit liv: ny uddannelse, et godt job. Tidligere kæreste er flyttet, da han ikke kan lide mit barn. Lysere syn på tilværelsen. Større selvtillid. Acceptere mig selv som jeg er.

80 Hvad har behandlingen betydet for dig som person Meget. Jeg har fået mange værktøjer. Et pusterum og at blive hørt. Jeg har fået et bedre forhold til mit barn. Jeg har fået indre ro gennem individuel terapi. Det var det eneste jeg havde udbytte af Tænker dybere over tingene Jeg har fået meget mere selvtillid og tro på mig selv En chance mere i mit liv, for mig selv, som mine børn og partner Ved ikke Har fået en god kontakt til mit barn plus en stor fortrolighed Reagerer/tænker på en anden måde mere åben for forandringer Jeg har fået meget stor udbytte, jeg er bedre til at sige fra At jeg blev bekræftet som mor, og anerkendt som mor At jeg i dag er et rimeligt helt og godt menneske Jeg er blevet en selvstændig person, der har lært at lytte til mit indre barn

81 Hvad har behandlingen betydet for dig som person. Den har betydet rigtig meget, jeg er blevet mere tydelig som person og er blevet bedre til at sætte grænser, og at holde på mit Jeg er blevet en hel person At jeg har fået mit liv tilbage - er blevet god til at udtrykke ønsker og behov, og er blevet bedre til at sige fra Mange gode ting. Større rummelighed - mere tid til min familie Har fået løst op for en masse, jeg have glemt, fået det behandlet Jeg mødte nogle dejlige mennesker, som gav mig tro på, at jeg var noget værd Meget, har lært meget om mig selv. Nye sider og hvordan jeg behandler andre og mit indre barn At jeg kunne leve et liv uden druk Jeg har fået en større indsigt i mit barns liv - og er blevet opmærksom på, hvor meget personligt arbejde jeg egentlig har - med det jeg har i bagagen Har ændret mig, kan rumme mere, og hvis det bliver svært for mig, ved jeg og kan mærke, hvad der er godt og håndtere det efter det. Hvor før hen, mærkede jeg ikke så meget

82 Hvad har behandlingen betydet for dig som person Det har været indsigtsgivende; men det har også været hårdt ALT- fandt ud af, hvornår jeg lukker følelsesmæssig. For børnene: at trøste, lytte og være i nuet med børnene Så meget, ændret min verden. Ved nu der findes omsorg- kærlighed fra andre Fik det meget bedre, bedre mor - holdt op med at slå min søn bl.a. Lægerne mener, at jeg fik et nervøst sammenbrud, efter at i vurderede mig som uegnet mor. Det gik heldigvis først i udbrud, da min pige var væk Meget Hjælp til min søn og forståelsen mellem os er bedre. Det har lettet hverdagen betydelig At jeg kom igennem en krise Jeg har nemmere ved at overskue en hverdag, selvom tingene tit ser meget sort ud At finde hjem til mig selv Rigtig meget. Jeg har intet misbrug mere. Min dejlige datter og jeg har et stærkt forhold. Jeg er bedre til konflikter

83 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. Det har været godt mens det stod på. Vi skulle have haft mere tid. Det har betydet det, at min datter oplever mig gladere, og at jeg kæmper for at bevare vores gode kontakt. Det har betydet meget. Vi ser alle tilbage på vores ophold som noget meget positivt. At vi fik muligheden for at komme tættere på hinanden. Hun har lært at mærke sine følelser, og at vi er blevet en familie. Mere tryg. Han er ikke halvt så voldsom som før. Fået mere tillid til andre + selvværd. Blevet bedre til at rumme. At mit barn fungerer godt i almindelig skole og fritidsaktiviteter - klarer sig fint i skoleundgik behandlingshjem, som kommunen foreslog. At børnene blev anbragt og det var svært for dem og var de blevet hos mig? Meget. Et har betydet, at mit barn er lettere at tale med om tingene hvis han er ked af noget sur + mange andre ting ( han er blevet en blød dreng). Ingen ide.

84 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. Jeg tror, at han osse har fået et godt udbytte af at være på Vibygård. Intet Min pige ved at hun godt må være i sine følelser og det samme med min dreng Han er lige så sød, frisk og dejlig, som han var før behandlingen Vi har fået det bedre sammen Alt. En mor der er der, når de har brug for det Det har haft stor betydning Ved ikke Vi er blevet knyttede mere sammen, vi har et meget nært forhold Nærhed - ro fred At min pige kan bryde den sociale arv, nu har hun fået en chance Jeg ser og respekterer mine børn, for dem de er ( deres virkelighed) Meget, hun har fået et meget tættere forhold til sin far og mig. Hun er rigtig god til at sætte ord på sine følelser og tanker

85 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. De har fået deres mor tilbage og dermed en meget lysere fremtid At de kan få en god og tryg opvækst med større forståelse Tættere kontakt Min søn stoler på mig og ved, at jeg er der for ham, og han fik løst op for de ting, han gemte på Det har været rigtig godt for mine børn, specielt min ældste dreng - Utrolig meget. Har fået kontakt til ham igen og knyttede vores bånd I forhold til min pige er hun blevet mere åben og insisterer nu på kontakt, når hun kan se, jeg er til stede Det godt han er hos mig Børnene er blevet kanon gode til at vise følelser sige, deres mening Rigtig meget. Også for mit barn, der ikke var med på Vibygård Uendelig meget Ved ikke, da jeg som sagt godt kunne se, at vi skulle have boet der

86 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. At hun kunne få hjælp af andre voksne, når jeg havde det så dårligt. Hun snakker kun godt om Vibygård i dag Ved ikke Godt, han er mere harmonisk og afbalanceret Har lidt svært ved at svare fyldestgørende på dette Har fået mere selvtillid han tror på sig selv Min datter blomstrede først op i Viby. Hun er en glad pige; meget bestemt og ved hvad hun vil

87 Kommentarer tilføjelser Vibygård vil altid være i mit hjerte. Jeg ved ikke, hvor jeg ville være uden dette ophold, så tak for mig. Jo det ved jeg godt, jeg ville have det ad H. Til. Jeg mener det ville være en god ide en gang om året at lave en dag, hvor man som gammel bruger kunne møde andre gamle brugere. Jeg kunne godt tænke mig at I samlede den gruppe, jeg var en del af. Det kunne være rart at møde dem igen. Tænker tilbage på Vibygård, som en god tid i mit liv. Jeg vil sende jer alle sammen en varm hilsen fra en meget lykkelig kvinde. Være opmærksom på forstyrrelser til morgenmøder, i undervisning, gruppeterapi mm. Med det mener jeg mobil telefon, komme for sent, snak samt udeblivelser. Ved rengøring ikke lade folk slippe-det skaber splid i gruppen. Gøre mere opmærksom på Vibygård rundt om i landet, evt. ved hjælp af artikler i div. blade. Tænkte at det kunne være rart/sjovt at holde en sammenkomst/jubilæum for gamle beboere ca. hvert 5. år. Noget hvor vi skal betale for maden selv, så det ikke bare er en udgift for jer. Evt. på Petershal.

88 Kommentarer tilføjelser Alt i alt glad for dagopholdet og udbyttet. Dog kan de indimellem være svært at være sammen med mennesker voksne og børn, der har så svære problemer indenfor området incest, misbrug. Glad for at jeg kun var på dagophold. Det værste var, at jeg skulle kæmpe så meget med kommunen før opholdet for at komme i dagbehandling på Vibygård og ved afslutningen for at få lov til at få min datter i normal folkeskole. Ved Vibygårds hjælp fik jeg/vi vendt den stigmatisering behandleren ellers led under. Atjeg fik hjælp til at sætte min lejlighed istand. Have gjort det store stykke arbejde med mig selv, som efterfølgende har gjort at volden fra min side er stoppet og jeg er meget mere obs. på hvad jeg tilbyder mine børn, når jeg er sammen med dem også i forhold til de omgivelser jeg præsenterer dem for. Jeg synes godt at I kunne lave noget for familierne som har været på Vibygård. der er nogle af spørgsmålene, der gerne måtte have flere svar muligheder Jeg er blevet behandlet så godt, og i er de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Det er det bedste ved opholdet Savner jer

89 Kommentarer tilføjelser Vejen ud af mørket, har været sej, svær; men med min kontaktpersons hjælp, er jeg dog kommet ud; men modsat i Vibygård, var start, her blev korn lagt. Tak, af hele mit hjerte. Et foredragsidé: finde nogle af de gamle, få dem til at fortælle, hvad Vibygård er, hvordan vejen ud kan se ud, at man kan finde ud, ud i lyset. Det er altid godt at se, at der er en vej ud, selv når det er mørkest, evt. få dialog, smiler Tak Håber Vibygård må fortsætte mange år endnu, og at den kan hjælpe mange kriseramte familier, som de hjalp mig Det er en rigtig god måde i arbejder på. Der er følelser fra jeres side. I ser på familien individuelt og behandler udfra dér, sådan føles det. I tør mærke og have følelser. Godt for ellers tør beboerne det heller ikke. Ud fra mig selv har opholdet været alt værd. I har hjulpet så meget. Utroligt at der er sådan et sted med så meget omsorg og kærlighed. Denne medfølelse med klienterne mærkes tydeligt. Jeg ved ikke om vi havde overlevet uden Vibygård Jeg kunne godt se stedet større til at have flere boende Kommer der en undersøgelse, om I har behandlet sagen rigtigt

90 Kommentarer tilføjelser Da jeg kom på Vibygård, havde jeg 3 fejl, og forstod ikke, hvorfor jeg ikke kunne nå ind til mine børn fandt ud af, at det er mig, der lukker af, og fejlene ligger hos mig. Jeg ønsker og elsker mine børn; men har aldrig lært at opdrage. Ville førhen hærde mine børn til livet. Nu forsøger jeg at lytte, lære og forstå ændre min opdragelse til nyt. Kunne skrive en roman om, hvad Vibygård lærte mig. Er taknemmelig for den viden jeg fik; men har stadig lang vej. Jeg er blevet bedre til at tage barnets tarv Tak for et dejligt ophold. Når jeg spørger min datter om hun husker Viby er hendes eget svar, at hun elsker Viby; men ikke at blive holdt; det gjorde ondt i maven Hils alle fra os, knus

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland SAYLE Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 på gymnasiale uddannelser i regionerne Syddanmark og Midtjylland Center for Selvmordsforskning - www.selvmordsforskning.dk Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 Center for

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kærlighedsguide: Kom over din angst for at blive såret Angsten for at blive såret INDHOLD I DETTE HÆFTE: Kærlighedsguide:

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

bedre Hvad er en god far, og hvordan bliver man sådan Mænd vil være Annette Jønsson

bedre Hvad er en god far, og hvordan bliver man sådan Mænd vil være Annette Jønsson Terapi for fædre Mænd vil være bedre Fædre Mandeterapeut Annette Jønsson oplever, at flere og flere klienter har brug for at arbejde med deres faderrolle. De føler nemlig, at deres koner eller ekskoner

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere