Familiecentret Vibygård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiecentret Vibygård"

Transkript

1 Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden

2 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et spørgeskema til samtlige familier, som har været i behandling på familiecentret i perioden, i alt 86 voksne. Spørgeskemaet indeholder 8 spørgsmål. I familier med par har begge parter svaret på hver deres spørgeskema. I alt har 82 familier været spurgt. 56 personer har svaret på spørgeskemaet. De fleste af efterfølgende skemaer er angivet i %. I de tilfælde, hvor procenterne ikke giver % tilsammen er der enten tale om oprunding til hele tal, eller at den resterende del er uoplyst, dvs. at spørgsmålet er sprunget over i besvarelsen.

3 Skemaer udsendt til Angivet i antal Deltagende familier Besvaret Ønsker ikke at besvare Ubekendt adresse Ingen respons

4 Kønsfordeling Angivet i antal Kønsfordeling blandt voksne Kvinde Mand

5 Fra dette dias og frem omhandler undersøgelsen de 56 besvarelser.

6 Aldersfordeling blandt voksne Gennemsnitsalder 33 år 4 Aldersfordeling blandt voksne < > 5

7 Årstal for start 4 Start år på Vibygård

8 Forældre 6 Forældre Enlige Par

9 Antal børn i familierne I alt indgår der 82 børn i undersøgelsen 4 Antal børn i familierne barn 2 børn 3 børn 4 børn

10 Voksne problematik før Vibygård Flere problematikker kan optræde i den samme familie. 35 Voksne problematik før Vibygård Voldsramt Sexmisbrugt Anbragt som barn Vold barn Narkomisbrug Alkoholmisbrug Psykiatriafd. Fængsel

11 Børn problematik før Vibygård Flere problematikker kan optræde hos et eller flere børn i familien Angivet i % 5 Barns problematik før ophold på Vibygård Skole Anden behandling Barn voldelig Enuresis Encoprese Voldsramt Sexmisbrugt Institution Plejefamilie

12 Inden ophold Følte du dig tvunget af kommunen: Ja 32% Nej 64% Uoplyst: 4% Tilfreds med information fra Vibygård: Ja 8% Nej 9% Ved Ikke % Hvem fortalte om Vibygård Hvem fortalte om Vibygård Sagsbehandler Anden institution Andre Selv Flere forskellige

13 Tilfredshed med forhold til andre beboere Angivet i % Tilfredshed med forhold til andre beboere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

14 4 Betydning af at være sammen med andre familier Hvordan var det for dig at bo sammen med andre familier? Angivet i % uoplyst 4% Betydning af at være sammen med andre beboere i samme situation Øget udbytte Øget udbytte lidt Forringede udbytte Forringede udbytte meget Ved ikke

15 Fordeling af familier på døgn og dag. 3 Døgn- eller dagfamilie Døgn Dag Dag og døgn

16 Betydning af døgnbehandling Hvor stor betydning mener du det har haft for dit udbytte af behandlingen, at du boede her på døgn? Angivet i % uoplyst 6% 7 Betydning af at bo på døgn Stor betydning Nogen betydning Ringe betydning Ingen betydning Ved ikke

17 6 Tilfredshed med længde af døgnophold Hvor tilfreds var du med længden af døgnopholdet? Angivet i % uoplyst 6 % Tilfredshed med længde af døgnophold Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

18 Tilfredshed med længde af dagophold. Hvor tilfreds var du med længden af dagopholdet? Angivet i % Tilfredshed med længde af dagophold Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

19 Respekteret af personale Følte du dig respekteret som person af personalet som helhed? Angivet i % uoplyst 2% 7 Respekteret som person af personale Ja,meget Ja,stort set Delvist Nej,slet ikke Ved Ikke

20 Rummet af personale Følte du, at personalet som helhed kunne rumme dig som du var? Angivet i % 6 Kunne personalet rumme dig Ja,meget Ja,stort set Delvist Nej,slet ikke Ved ikke

21 Personalet engageret Følte du at personalet som helhed var engageret i dig? Angivet i % 6 Personale engageret i dig Ja,meget Ja,stort set Delvist Nej,slet ikke Ved ikke

22 Personalet tid Hvor tilfreds var du med tiden, som personalet havde til dig? Angivet i % 5 Personalet tid til dig Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

23 Kontaktperson Var det en god ide, at du havde din egen kontaktperson? Angivet i % 2 God ide med egen kontaktperson Ja Nej Ved Ikke

24 Forhold til kontaktperson Hvor tilfreds var du med kontakten mellem dig og din kontaktperson? Angivet i % 8 Forhold til kontaktperson Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

25 Individuelterapi Hvordan var det for dig at være i individuel terapi? Angivet i % 7 At være i individuel terapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

26 Kontakt til terapeut Hvor tilfreds var du med kontakten mellem dig og din terapeut? Angivet i % uoplyst 3 % 8 Tilfredshed med kontakt til terapeut Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

27 Udbytte af individuelterapi Hvor tilfreds var du, alt i alt med dit udbytte af din individuelle terapi? Angivet i % 6 Tilfredshed med udbytte af individuelterapi Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 9

28 Gruppeterapi Hvordan var det for dig at være i gruppeterapi? Angivet i % 4 At være i gruppeterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke 2

29 Udbytte af gruppeterapi Hvor meget fik du alt i alt ud af gruppeterapien? Angivet i % uoplyst 4% 4 Udbytte af gruppeterapi Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke 4

30 Familieterapi Hvordan var det for dig at være i familieterapi? Angivet i % 7 At være i familieterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

31 Udbytte af familieterapi I hvor høj grad synes du, at familieterapien forbedrede forholdet mellem dig og dit barn? Angivet i % uoplyst 2 % 7 Forbedring af forhold mellem dig og barn I meget høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

32 Holdingterapi Angivet i % 9 Havde du holdingterapi Ja Nej Uoplyst 5

33 At være i holdingterapi Hvordan var det for dig at være i holdingterapi? Angivet i % 6 At være i holdingterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke 4

34 Udbytte af holdingterapi Hvor meget fik du alt i alt ud af at være i holdingterapi? Angivet i % 7 Udbytte af holdingterapi Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke 6 2

35 Barn udbytte af holding Hvor meget vurderer du, at dit barn fik ud af holdingterapien? Angivet i % 6 Barn udbytte af holdingterapi Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

36 Fantasirejser Hvordan var det for dig at deltage i fantasirejser? Angivet i % uoplyst 9 % 4 At deltage i fantasirejser Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

37 Udbytte af fantasirejser Hvad fik du alt i alt ud af fantasirejserne? Angivet i % uoplyst 9% 4 Udbytte af fantasirejser Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

38 Undervisning Hvordan var det for dig at deltage i undervisningen? Angivet i % 6 At deltage i undervisning Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

39 Udbytte af undervisning Hvor meget fik du alt i alt ud af undervisningen? Angivet i % 6 Udbytte af undervisning Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke 6 9

40 Morgen- og weekend møder Hvordan var det for dig at deltage i morgen og weekendmøderne? Angivet i % uoplyst 7 % 6 At deltage i morgen- og weekend møder Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

41 Udbytte af morgen- og weekendmøder Hvor meget fik du ud af morgen og weekendmøderne? Angivet i % uoplyst % 4 Udbytte af morgen- og weekend møder Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

42 Personalets deltagelse i møderne Hvor tilfreds var du med, at personalet også gav udtryk for hvordan de havde det? Angivet i % 6 Personalets deltagelse i møderne Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

43 Programpunkt. prioritet Nævn i rækkefølge de 3 programpunkter, som var vigtigst for dig? Angivet i % uoplyst 32% 25 Program. prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen- weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

44 Programpunkt 2. prioritet Angivet i % uoplyst 36 % 25 Program 2. prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen-weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

45 Programpunkt 3. prioritet Angivet i % uoplyst 36% Program 3. prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen-weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

46 Samlet prioritet programpunkt Angivet i % uoplyst 34 % 6 Samlet prioritet Individuel Gruppe Familiedag Morgen-weekend Familieterapi Fantasi Miljøet Undervisning Sport Holding Petershal Mor barn Kontaktperson Parterapi

47 6 vigtigste programpunkter Angivet i % 6 6 vigtigste programpunkter Individuel terapi Familieterapi Gruppeterapi Undervisning Morgenmøder Fantasirejser

48 Petershal koloni Hvordan var det for dig at være med på Petershal? Angivet i % 6 At være på Petershal Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

49 Udbytte af Petershal Hvormeget fik du ud af koloniophold/petershal? Angivet i % uoplyst 2% 45 Udbytte af Petershal Meget Noget Lidt Ingenting Ved ikke

50 Personalets faglige viden Hvad var dit indtryk af personalets faglige viden? Angivet i % uoplyst 2% 6 Indtryk af personalets faglige viden Meget stor viden Stor viden Ikke stor viden Ringe viden Ved ikke

51 Udbytte af ophold på Vibygård Hvor tilfreds var du, alt i alt, med dit udbytte af dit ophold på Vibygård, da det sluttede? Angivet i % 7 Tilfredshed alt i alt med udbytte af ophold på Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

52 Børn på Vibygård Synes du, at dit barn/dine børn blev tilstrækkeligt tilgodeset i dagsprogrammet? Angivet i % 9 Var dit barn tilstrækkeligt tilgodeset i dagsprogrammet Ja Nej Ved ikke 7

53 Barn i legeterapi Angivet i % uoplyst 9% 6 Var dit barn i legeterapi Ja Nej

54 Barn udbytte af legeterapi Hvis ja, hvordan vurderer du dit barns udbytte af legeterapien? Angivet i % af de der har haft legeterapi uoplyst % Barn udbytte af legeterapi Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke

55 Børnehave Angivet i % 7 Tilfredshed med barns udbytte af børnehave (ialt 3 børn) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 8 8

56 Skole Angivet i % 8 Tilfredhed med barns udbytte af skole ( ialt 6 børn) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

57 Efterbehandling Synes du at det er en god ide, at døgnopholdet efterfølges af efterbehandling? God ide med efterbehandling Ja Nej Ved ikke

58 Måneder i efterbehandling Hvor længe var du i efterbehandling? 4 35 Antal mdr. i efterbehandling Ingen -3 mdr. 4-6 mdr. 7-9 mdr. -2 mdr. 2-5 mdr. mere end 6 mdr.

59 Tilfredshed med længde af efterbehandling Hvor tilfreds var du med længden af efterbehandlingen? Angivet i % uoplyst 8 % 45 Tilfredshed med længde af efterbehandling For lang Tilpas For kort Ved ikke

60 5 45 Udbytte af individuelterapi under efterbehandling Hvor tilfreds har du været med dit udbytte af din individuelle terapi under efterbehandlingen? Angivet i % af de der har haft efterbehandling uoplyst 8% 47 Udbytte af individuelterapi under efterbehandling Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

61 7 Kontaktperson hjemmebesøg under efterbehandling Hvor tilfreds var du med dit udbytte af, at din kontaktperson besøgte dig hjemme under efterbehandlingen? Angivet i % af de der har haft efterbehandling Tilfredshed med kontaktperson hjemmebesøg Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 9

62 Kriseophold under efterbehandling Har du benyttet dig af muligheden for et kriseophold? Har du haft brug for et kriseophold, uden at benytte dig af det? 6 % har benyttet kriseophold 23 % haft brug for kriseophold uden at benytte det

63 Tilfredshed med efterbehandling Hvor tilfreds har du, alt i alt, været med den støtte du fik fra Vibygård under efterbehandlingen? Angivet i % af de der havde efterbehandling 6 Tilfredshed alt ialt med støtte fra Vibygård under efterbehandling Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 7

64 Hjælp fra andre efter behandling Har du haft kontakt med andre familier fra Vibygård efter opholdet? 63 % har haft kontakt med andre beboere efter ophold på Vibygård Har du selv været i behandling siden din tid på Vibygård? 34 % har selv været i behandling Har du fået hjælp fra andre instanser efter endt behandling på Vibygård? 43 % fået hjælp fra andre instanser Har I som familie fået hjælp fra andre instanser siden opholdet på Vibygård? 34 % en eller anden form for familiebehandling

65 Tilfredshed med anden hjælp Hvis ja, hvor tilfreds har du været med denne hjælp? Angivet i % af de som modtog anden hjælp (22 familier) 3 Tilfredshed med anden hjælp Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

66 35 Tilfredshed med kontakt med familie/venner før Vibygård Hvor tilfreds var du med din kontakt til familie, venner inden dit ophold på Vibygård? Angivet i % uoplyst 4 % Tilfredshed med familie/venner før Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 2

67 4 35 Tilfredshed med kontakt med familie/venner efter Vibygård Hvor tilfreds er du med din kontakt til familie og venner? Angivet i % uoplyst 2% Tilfredshed med familie/venner efter Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

68 Nuværende status Kryds af, hvis du er i: uddannelse arbejde parforhold 5% under uddannelse 39% i arbejde 45% i parforhold

69 Barn efter Vibygård Kryds af hvis, dit barn efter opholdet på Vibygård, er eller har været i plejefamilie, institution og aflastning? 6 % har været i plejefamilie 8% været på institution 25% i aflastningsfamilie

70 Børn fremtid Tror du, at det at du har været på Vibygård har gjort dine børn bedre egnet til at blive forældre engang? Angivet i % uoplyst 7% 6 Har Vibygård gjort dine børn bedre egnede som forældre en gang Ja Nej Ved ikke

71 Er du selv blevet bedre forælder Synes du selv, at du er blevet en bedre forælder? Angivet i % uoplyst 5% 8 Er du selv blevet en bedre forælder Ja Nej Ved ikke 7

72 Kontakt mellem forældre barn Har opholdet på Vibygård været med til at forbedre kontakten/tilknytningen mellem dig og dit barn? Angivet i % uoplyst 5% 8 7 Har opholdet forbedret kontakten tilknytningen mellem dig og dit barn Ja Nej Ved ikke

73 Tilfredshed med Vibygårds behandling Når du tænker tilbage, hvor tilfreds har du så alt i alt været med dit udbytte af at være på Vibygård? Angivet i % uoplyst 2% 8 Tilfredshed med udbytte af Vibygård Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

74 Hjælp til kontakt med andre Synes du, at du har fået nok støtte til at udvide/forbedre dine kontakter med andre? Angivet i % uoplyst 5% 6 Nok støtte til at forbedre kontakt med andre Ja Nej Ved ikke

75 Forventninger Fik du den hjælp som du regnede med/håbede at få, da du startede på Vibygård? Angivet i % uoplyst % 8 Fik du den hjælp du regnede med Ja Nej Ved ikke 5

76 Afsluttende kommentarer På de følgende sider kan ses samtlige kommentarer fra beboerne på de sidste 3 åbne spørgsmål i spørgeskemaet.. Er der noget du synes vi kunne have gjort anderledes? 2. Hvad har behandlingen betydet for dig som person? 3. Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn?

77 Er der noget, vi kunne have gjort anderledes Synes I skulle have brugt mere tid på mit barns terapi. Efterbehandlingen skulle være påtvunget og kommunen skulle betale for år selvom de opsagde kontrakten. Det er så lang tid siden, så det er så svært at sige. Jeg ville nok have ønsket at få noget mere undervisning omkring misbrug og hvad det ville sige at vokse op i sådan en familie. Taget mere hensyn til hvilke familier man sætter sammen, eller støtte mere op om konflikter imellem familier, fx. Børn der får tæv mens andre familier ser på. Være opmærksom på, hvilke aktiviteter i vælger i mor/barn aktivitet, når der både er meget små og store børn i gruppen. Give/lave opgaver i undervisningen, noget som sætter folk i gang med at komme ind Da det blev klart, at familieterapien lykkedes bedre med inddragelse af anden terapeut, så skulle man nok skifte kontaktperson. Parterapi fik vi ikke tilstrækkeligt udbytte af. En behandler 2 aftener om ugen både tirsdag og torsdag og at man kan få fat i vagten når man ringer.

78 Er der noget vi kunne have gjort anderledes. Jeg ville ønske det var obligatorisk for alle forældre, at få et ophold på Vibygård Ansæt en misbrugskonsulent Find et alternativ til drømmerejsen, og få aflivet den brune kat Der mangler forståelse for, hvor hårdt og svært det er, at skulle bo sammen med mennesker, man ikke selv har valgt Mindre rengøring og tvungen sport Jo måske ha snakket mere om mit misbrug Alt Jeg følte mig tit alene eller bange om aftenen, hvor jeg godt syntes, der kunne have været en terapeut hver aften Hjulpet mig, så min datter ikke blev taget fra mig, og flyttede til et andet land, så jeg ikke fik lov til at se hende i 7 år. Nu har hun selv kontaktet mig, og besøger mig ca. gang pr. år, og vi ringer sammen

79 Hvad har behandlingen betydet for dig som person Alt. Vibygård var min redning. Jeg synes mere og mere, at jeg lever. Før overlevede jeg bare. Jeg tænker mere på, hvad jeg siger og gør. En meget stor del. Jeg blev gjort klar til at gå videre. At jeg er blevet et helt menneske mere selvtillid og handlekraft. At lære at lytte til mig selv. Jeg har fået større indsigt i mig selv min søn og andre mennesker, fået bearbejdet en masse vrede, som har gjort, at der er mere ro i mig og ikke så aggressiv. Bedre til at rumme. Knap så angst mere. Jeg kunne blive ved. At jeg er kommet videre i mit liv: ny uddannelse, et godt job. Tidligere kæreste er flyttet, da han ikke kan lide mit barn. Lysere syn på tilværelsen. Større selvtillid. Acceptere mig selv som jeg er.

80 Hvad har behandlingen betydet for dig som person Meget. Jeg har fået mange værktøjer. Et pusterum og at blive hørt. Jeg har fået et bedre forhold til mit barn. Jeg har fået indre ro gennem individuel terapi. Det var det eneste jeg havde udbytte af Tænker dybere over tingene Jeg har fået meget mere selvtillid og tro på mig selv En chance mere i mit liv, for mig selv, som mine børn og partner Ved ikke Har fået en god kontakt til mit barn plus en stor fortrolighed Reagerer/tænker på en anden måde mere åben for forandringer Jeg har fået meget stor udbytte, jeg er bedre til at sige fra At jeg blev bekræftet som mor, og anerkendt som mor At jeg i dag er et rimeligt helt og godt menneske Jeg er blevet en selvstændig person, der har lært at lytte til mit indre barn

81 Hvad har behandlingen betydet for dig som person. Den har betydet rigtig meget, jeg er blevet mere tydelig som person og er blevet bedre til at sætte grænser, og at holde på mit Jeg er blevet en hel person At jeg har fået mit liv tilbage - er blevet god til at udtrykke ønsker og behov, og er blevet bedre til at sige fra Mange gode ting. Større rummelighed - mere tid til min familie Har fået løst op for en masse, jeg have glemt, fået det behandlet Jeg mødte nogle dejlige mennesker, som gav mig tro på, at jeg var noget værd Meget, har lært meget om mig selv. Nye sider og hvordan jeg behandler andre og mit indre barn At jeg kunne leve et liv uden druk Jeg har fået en større indsigt i mit barns liv - og er blevet opmærksom på, hvor meget personligt arbejde jeg egentlig har - med det jeg har i bagagen Har ændret mig, kan rumme mere, og hvis det bliver svært for mig, ved jeg og kan mærke, hvad der er godt og håndtere det efter det. Hvor før hen, mærkede jeg ikke så meget

82 Hvad har behandlingen betydet for dig som person Det har været indsigtsgivende; men det har også været hårdt ALT- fandt ud af, hvornår jeg lukker følelsesmæssig. For børnene: at trøste, lytte og være i nuet med børnene Så meget, ændret min verden. Ved nu der findes omsorg- kærlighed fra andre Fik det meget bedre, bedre mor - holdt op med at slå min søn bl.a. Lægerne mener, at jeg fik et nervøst sammenbrud, efter at i vurderede mig som uegnet mor. Det gik heldigvis først i udbrud, da min pige var væk Meget Hjælp til min søn og forståelsen mellem os er bedre. Det har lettet hverdagen betydelig At jeg kom igennem en krise Jeg har nemmere ved at overskue en hverdag, selvom tingene tit ser meget sort ud At finde hjem til mig selv Rigtig meget. Jeg har intet misbrug mere. Min dejlige datter og jeg har et stærkt forhold. Jeg er bedre til konflikter

83 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. Det har været godt mens det stod på. Vi skulle have haft mere tid. Det har betydet det, at min datter oplever mig gladere, og at jeg kæmper for at bevare vores gode kontakt. Det har betydet meget. Vi ser alle tilbage på vores ophold som noget meget positivt. At vi fik muligheden for at komme tættere på hinanden. Hun har lært at mærke sine følelser, og at vi er blevet en familie. Mere tryg. Han er ikke halvt så voldsom som før. Fået mere tillid til andre + selvværd. Blevet bedre til at rumme. At mit barn fungerer godt i almindelig skole og fritidsaktiviteter - klarer sig fint i skoleundgik behandlingshjem, som kommunen foreslog. At børnene blev anbragt og det var svært for dem og var de blevet hos mig? Meget. Et har betydet, at mit barn er lettere at tale med om tingene hvis han er ked af noget sur + mange andre ting ( han er blevet en blød dreng). Ingen ide.

84 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. Jeg tror, at han osse har fået et godt udbytte af at være på Vibygård. Intet Min pige ved at hun godt må være i sine følelser og det samme med min dreng Han er lige så sød, frisk og dejlig, som han var før behandlingen Vi har fået det bedre sammen Alt. En mor der er der, når de har brug for det Det har haft stor betydning Ved ikke Vi er blevet knyttede mere sammen, vi har et meget nært forhold Nærhed - ro fred At min pige kan bryde den sociale arv, nu har hun fået en chance Jeg ser og respekterer mine børn, for dem de er ( deres virkelighed) Meget, hun har fået et meget tættere forhold til sin far og mig. Hun er rigtig god til at sætte ord på sine følelser og tanker

85 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. De har fået deres mor tilbage og dermed en meget lysere fremtid At de kan få en god og tryg opvækst med større forståelse Tættere kontakt Min søn stoler på mig og ved, at jeg er der for ham, og han fik løst op for de ting, han gemte på Det har været rigtig godt for mine børn, specielt min ældste dreng - Utrolig meget. Har fået kontakt til ham igen og knyttede vores bånd I forhold til min pige er hun blevet mere åben og insisterer nu på kontakt, når hun kan se, jeg er til stede Det godt han er hos mig Børnene er blevet kanon gode til at vise følelser sige, deres mening Rigtig meget. Også for mit barn, der ikke var med på Vibygård Uendelig meget Ved ikke, da jeg som sagt godt kunne se, at vi skulle have boet der

86 Hvad vurderer du at behandlingen har betydet for dit/dine børn. At hun kunne få hjælp af andre voksne, når jeg havde det så dårligt. Hun snakker kun godt om Vibygård i dag Ved ikke Godt, han er mere harmonisk og afbalanceret Har lidt svært ved at svare fyldestgørende på dette Har fået mere selvtillid han tror på sig selv Min datter blomstrede først op i Viby. Hun er en glad pige; meget bestemt og ved hvad hun vil

87 Kommentarer tilføjelser Vibygård vil altid være i mit hjerte. Jeg ved ikke, hvor jeg ville være uden dette ophold, så tak for mig. Jo det ved jeg godt, jeg ville have det ad H. Til. Jeg mener det ville være en god ide en gang om året at lave en dag, hvor man som gammel bruger kunne møde andre gamle brugere. Jeg kunne godt tænke mig at I samlede den gruppe, jeg var en del af. Det kunne være rart at møde dem igen. Tænker tilbage på Vibygård, som en god tid i mit liv. Jeg vil sende jer alle sammen en varm hilsen fra en meget lykkelig kvinde. Være opmærksom på forstyrrelser til morgenmøder, i undervisning, gruppeterapi mm. Med det mener jeg mobil telefon, komme for sent, snak samt udeblivelser. Ved rengøring ikke lade folk slippe-det skaber splid i gruppen. Gøre mere opmærksom på Vibygård rundt om i landet, evt. ved hjælp af artikler i div. blade. Tænkte at det kunne være rart/sjovt at holde en sammenkomst/jubilæum for gamle beboere ca. hvert 5. år. Noget hvor vi skal betale for maden selv, så det ikke bare er en udgift for jer. Evt. på Petershal.

88 Kommentarer tilføjelser Alt i alt glad for dagopholdet og udbyttet. Dog kan de indimellem være svært at være sammen med mennesker voksne og børn, der har så svære problemer indenfor området incest, misbrug. Glad for at jeg kun var på dagophold. Det værste var, at jeg skulle kæmpe så meget med kommunen før opholdet for at komme i dagbehandling på Vibygård og ved afslutningen for at få lov til at få min datter i normal folkeskole. Ved Vibygårds hjælp fik jeg/vi vendt den stigmatisering behandleren ellers led under. Atjeg fik hjælp til at sætte min lejlighed istand. Have gjort det store stykke arbejde med mig selv, som efterfølgende har gjort at volden fra min side er stoppet og jeg er meget mere obs. på hvad jeg tilbyder mine børn, når jeg er sammen med dem også i forhold til de omgivelser jeg præsenterer dem for. Jeg synes godt at I kunne lave noget for familierne som har været på Vibygård. der er nogle af spørgsmålene, der gerne måtte have flere svar muligheder Jeg er blevet behandlet så godt, og i er de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Det er det bedste ved opholdet Savner jer

89 Kommentarer tilføjelser Vejen ud af mørket, har været sej, svær; men med min kontaktpersons hjælp, er jeg dog kommet ud; men modsat i Vibygård, var start, her blev korn lagt. Tak, af hele mit hjerte. Et foredragsidé: finde nogle af de gamle, få dem til at fortælle, hvad Vibygård er, hvordan vejen ud kan se ud, at man kan finde ud, ud i lyset. Det er altid godt at se, at der er en vej ud, selv når det er mørkest, evt. få dialog, smiler Tak Håber Vibygård må fortsætte mange år endnu, og at den kan hjælpe mange kriseramte familier, som de hjalp mig Det er en rigtig god måde i arbejder på. Der er følelser fra jeres side. I ser på familien individuelt og behandler udfra dér, sådan føles det. I tør mærke og have følelser. Godt for ellers tør beboerne det heller ikke. Ud fra mig selv har opholdet været alt værd. I har hjulpet så meget. Utroligt at der er sådan et sted med så meget omsorg og kærlighed. Denne medfølelse med klienterne mærkes tydeligt. Jeg ved ikke om vi havde overlevet uden Vibygård Jeg kunne godt se stedet større til at have flere boende Kommer der en undersøgelse, om I har behandlet sagen rigtigt

90 Kommentarer tilføjelser Da jeg kom på Vibygård, havde jeg 3 fejl, og forstod ikke, hvorfor jeg ikke kunne nå ind til mine børn fandt ud af, at det er mig, der lukker af, og fejlene ligger hos mig. Jeg ønsker og elsker mine børn; men har aldrig lært at opdrage. Ville førhen hærde mine børn til livet. Nu forsøger jeg at lytte, lære og forstå ændre min opdragelse til nyt. Kunne skrive en roman om, hvad Vibygård lærte mig. Er taknemmelig for den viden jeg fik; men har stadig lang vej. Jeg er blevet bedre til at tage barnets tarv Tak for et dejligt ophold. Når jeg spørger min datter om hun husker Viby er hendes eget svar, at hun elsker Viby; men ikke at blive holdt; det gjorde ondt i maven Hils alle fra os, knus

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

TUBA-undersøgelse januar 2008

TUBA-undersøgelse januar 2008 TUBA-undersøgelse januar 2008 I TUBA arbejder vi med unge pårørende til alkoholmisbrugere. Vi har derfor længe ønsket os at få tal på omfanget af den problemstilling. Indtil nu har man baseret sine skøn

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere