Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykoterapi. ... vi er vores relationer..."

Transkript

1 Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken og terapi kan være et skridt på vejen.... vi er vores relationer... Det siges at vi er vores relationer, at vi udvikles i kontakten og definerer os i forhold til vores felt historie og helhed. Vi kan ikke lave om på vores historie, men vi kan lære at forholde os til den på en mere hensigtsmæssig måde, således at vi får det bedre med den samt at den i mindre grad kommer til at bestemme vores fremtid på en evt. uønsket måde. Når vi samtidig lærer at se os selv, som en helhed i vores egen helhed, får vi det også lettere ved selve det at være samt at være i vores relationer. Det at være, kan handle om flere ting. Bl.a. at være i nuet, i sig selv, med sig selv og sine omgivelser. At være i relationen handler om selve det at kunne være sammen med et andet menneske og sig selv på samme tid. Samt at være bevidst om hvem og hvordan man er, når man er sammen med det andet menneske. Vi og vores identitet skabes således i kontakten og den viser sig i vores sprog, fysiologi og adfærd, som igen påvirker både den anden person og os selv. Det er i denne kontakt at der sker en udveksling, som både kan udvikle os og give os det vi ønsker. Når vi udvikler vores kommunikation i terapien lærer vi også autentisk at udtrykke hvad vi mærker, føler og ønsker. Dermed bliver vi bedre til at give os selv det vi søger. Samtidig med at sproget udvikles bliver vi bedre til at lytte til os selv og dermed bliver vi også bedre til at lytte til andre. Mange søger terapi på et tidspunkt i deres liv, hvor de ønsker at skifte gear eller retning. De oplever at det der før virkede så godt, ikke længere er optimalt. De mærker en form for frustration, smerte eller et ønske. Føler at de sidder fast eller står på en brændende platform. De har fået en idé, et signal, et symptom, en indsigt eller et wakeup-call. De ønsker at foretage et valg, træffe en beslutning eller bryde et mønster. Eller i det hele taget bare hjælp til at mærke hvor de er, hvor de gerne vil hen og hvad de virkelig ønsker. Enten i forhold til grundlæggende situationer eller konkrete og svære valg. Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 1

2 Emnerne, processen, tempoet og udbyttet er individuelt og personligt. Der er ingen standardiserede forløb eller forventninger til dig kun muligheder. Afklaringen kommer undervejs og processen kan først efterfølgende evalueres. Som Kierkegaard sagde: Livet forstås baglæns, men må leves forlæns. Jeg oplever selv at terapi er en personlig og fortrolig samtale, hvor du kan dele dine inderste følelser, tanker, fantasier, ønsker og oplevelser med et andet menneske, der forstår at sætte sig selv i parentes samt at lytte opmærksomt og fordomsfrit. Uden straks, på en bedrevidende måde, at komme med forslag til hvordan du skal gøre eller være. Og ved bare det at være i den terapeutiske relation samt at fortælle sin historie kan der ske en forandring gennem bl.a. opmærksomheden og refleksionen. Nogle ønsker at lave om på sig selv eller at planlægge en forandring. Det lykkedes dog sjældent. Forandringer sker altid spontant ; som Laura Perls sagde. Men vi kan sætte os i scene og skabe en ramme, hvori forandringerne kan ske. Det er det, som terapeutiske rum tilbyder. I stedet for svar, stiller terapeuten spørgsmål, der hjælper dig med at få indsigt, finde løsninger, tage ansvar og ejerskab samt at træffe beslutninger. Beslutninger i form af f.eks. et valg eller en dybereliggende re-decision (gen-/ombeslutning). Spørgsmålene er ofte enkle: Hvad oplever du? Hvad mærker du? Hvad ønsker du? Hvad gør du? Hvad opnår du? Hvad undgår du? Eller sagt på en anden måde: Hvordan har du det? Hvordan vil du gerne have det? Hvad kan du gøre for at få det? På den måde arbejdes der holistisk i forhold til hele vores organisme (hjerne, hjerte og krop), de tre intelligenser (den intellektuelle, emotionelle og instinktive), omverden (feltet) og os selv (gøren og væren). I terapien skabes et trygt og fejlfrit rum, hvor du netop har mulighed for at være samt at blive set. Være dig selv, som du nu er. At være i kontakt med de forskellige sider og aspekter af dig selv, folde dem ud og integrere dem som ressourcer. Samt være i kontakt med dig selv og et andet menneske, der ønsker det bedste for dig. At blive set, præcis som du er. Hverken mere eller mindre. Uden at skulle lægge til eller trække fra. Uden at skamme eller forstille dig. Forandringen sker netop, iflg. den paradoksale teori om forandring, når vi accepterer os selv og vores situation - sådan som det er. Det giver ståsted og grounding samt mulighed for orientering/re-orientering og retningsskifte. At gøre noget nyt - noget andet. Og i det øjeblik vi integrerer vores uønskede sider, bliver vi mere hele, stærke og ressourcefulde. Terapien er således en rejse, hvor du støttes i at gå på opdagelse i dig selv, udfolde din historie og finde dine ressourcer. Du får ubetinget opmærksomhed samt mulighed for at være i centrum. Relationen og kontakten er healende i sig selv. Rejsen giver selvindsigt og afklaring samt tilstræber selvaccept, selvværd, selvstøtte og ansvarlighed. Frits Perls beskriver ansvarlighed som evnen til at respondere. Det terapeutiske rum giver netop mulighed for at respondere og eksperimentere med det du opdager, at finde nye udtryksmuligheder samt at Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 2

3 bryde dine mønstre og vaner. Processen støtter dig i at få kontakt til samt at samordne tanke, følelse, krop og handling at skabe en balance mellem din indre og dit ydre virkelighed. Et skridt i retning mod helhed og harmoni. Samt en rejse mod et større selvværd, der både understøtter psykisk og fysisk sundhed. Der er også mange der kalder terapi for chance nummer to her i livet. Eller en form for genfødsel - fødsel nummer to. I dyreverdenen bliver f.eks. fuglen født to gange. Første gang når ægget kommer ud og anden gang når fugleungen bryder gennem skallen. I nogle kulturer betragtes det som helt naturligt at opleve en form for genfødsel i sit liv. Ved den første fødsel ønsker nogle støtte fra en jordemor og ved den anden fødsel søger de assistance fra en terapeut.... Det der ikke slår dig ihjel gør dig stærkere. For nogle opleves det som en form for opvågning eller genopvågning. For andre kan det minde om det man kalder en krise. En udviklings-, midtvejs-, identitetseller eksistentiel krise. På den måde er krise et positivt ord, som betyder forandring, udvikling og vækst. Et skifte fra noget der var, til noget nyt med andre muligheder. På græsk betød ordet mening, forskel og tilspidsning en udfordrende forandringssituation forbundet med et vendepunkt. Kunsten i en kritisk situation er kompleksitetshåndtering at rumme samt at udholde kaos og frustration; at organisere sit felt; at se muligheder; at gøre snublesten til trædesten; at integrere sine facetter og ressourcer samt drage fordel af dem i feltet. Alt sammen opgaver, som en terapeut vil kunne assistere dig i. Nietzsche sagde også: Det der ikke slår dig ihjel gør dig stærkere. Og mange føler sig netop stærkere efter en krise. De kan samtidig opleve det som at har passeret en streg i sandet eller at gået gennem en dør. Som at de har sagt farvel til noget gammelt og goddag til noget nyt. Noget der gør dem klogere og som bringer dem videre på livets vej. Måske føles det også som om at noget er gået i stykker og samtidig med, at de har fået noget nyt. Noget der gør dem rigere, midt i tabet af det gamle, som ikke længere virker for dem. Til trods herfor kan det opleves som smerte-, sorg- og skamfuldt. Terapien kan hjælpe dig til at få bearbejdet disse følelser og drage fordel af dit nye liv og dine nye muligheder. At indse, at det der var på den ene side af stregen, ikke er finere end det på den anden side. At acceptere dig selv; at være med det der er samt at få det allerbedste ud af det. Ikke alle udviklingsprocesser, herunder også terapi, opleves hele vejen igennem som en dans på roser. Som en naturlig del af processen, kan der komme både fysiske og psykiske reaktioner. Søren Kierkegaard har beskrevet meningen med livet, som ensbetydende med at leve livet i glæde. Frustration, angst og fortvivlelse kan være gennemgangsstadier på vejen mod glæden over livet. Men terapien vil træne dig i at forstå, rumme og udtrykke dine følelser og reaktioner. Derfor oplever mange også undervejs at de både bliver mere følsomme og stærke på samme tid. Terapeuten er, i forvejen, trænet i at rumme både dig og sig selv på samme tid samt, at assistere dig i din rejse. Også når den opleves som vanskelig. Nøgleordene er vejen ud, er gennem. Terapeuten kan på din rejse opleves som en slags rejseguide. Han har dog ingen Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på.

4 mulighed for at kende din virkelighed samt hvor du kommer fra, hvor du er og hvor du skal hen, men han er uddannet og trænet i at støtte dig gennem udvikling og krise. Han kender til det psykologiske landkort, kompas og kikkert samt har viden og erfaring i hvordan det er at bevæge sig i det terapeutiske landskab samtidig med at han er trænet i metoder og teknikker som kan gavne dig i at opleve, forstå og vælge undervejs. Han har selv rejst og ved at rejsen, den rejsende og det at rejse er en og samme ting, der skal ses i en sammenhæng. Samt at vi i princippet alle er rejsende. Det er dig selv der hyrer og fyrer guiden. Du inviterer ham indenfor og med på en del af din større rejse gennem livet. Han ønsker det bedste for dig, men har ingen ambitioner eller projekter på dine vegne. På den måde støtter denne form for rejseguide dig, mere i selve det at rejse, end det at nå til en bestemt destination. Resultaterne er således mere et produkt af jeres samarbejde og den indsats du selv gør. Han er trænet i at være opmærksom på samt at forstå både det verbale og det nonverbale sprog. At kende, forstå og udvikle disse sprog er også en del af samarbejdet, som både udvikler dig, processen og relationen. Terapi kan opleves individuelt, i grupper og par. Jeg arbejder enten kognitivt eller gestaltisk og metoden kan variere over spørgsmål/dialog/samtale, stolearbejde (hot-seat/monodrama), psykodrama, kropsligt arbejde, musik, tegning, drømmearbejde, fantasi-/drømmerejser, eksperimenter, øvelser samt opgaver mellem de enkelte sessioner. Nøgleordene er hvor lidt, til hvor meget samt at det ikke behøver at gøre ondt, for at være godt. Gennem disse metoder samt oplevelsen af at det er dig selv der gør arbejdet, vil du erfare at du har ressourcerne og at du kan selv. Du og dit selvværd vil vokse samtidig med at du høster frugterne, glædes over resultaterne og tager æren for din indsats. Gruppeterapi er oprindelig udviklet p.g.a. knappe ressourcer (terapeuter, faciliteter m.v.), samt i en søgen efter en god og effektiv metode, som kunne udbrede terapien for et bredere og alment publikum. Siden at gruppeterapi blev introduceret i 1940 erne, har metode og erfaring udviklet sig helt fantastisk. At ordet stadig kan have en dårlig klang, skyldes primært de skæve og fejlagtige indtryk fra spillefilm, samt fordommen om at det der er billigt, ikke er godt. Men gruppeterapi kan både være en god, hensynsfuld og effektiv vej til udvikling. Både den enkelte og gruppen får noget ud af det og selve gruppeprocessen understøtter alles udvikling. Parterapi handler først og fremmest om dialog samt at opdage. Par der er låst fast, er netop par der har mistet dialogen mellem hinanden. Ofte p.g.a. frygten for at miste hinanden. Terapeuten agerer primært som facilitator for dialogen. Dette kan bestå i støtte til at udtrykke sig samt at lytte. Nogle er stadig nervøse for at gå i parterapi, fordi de tror at det handler om at rette ind. De bliver bange for at miste sig selv. Det er slet ikke tilfældet. Terapeuten er upartisk og interesserer sig primært for at støtte parret i at opdage hvad der egentligt sker i parforholdet, således at de hver for sig og sammen kan forholde sig til det og hvad de efterfølgende ønsker at gøre. Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på.

5 I vort rationelle voksenliv overses ofte kvaliteten og effekten af eksperimenter, leg og tegning. I virkeligheden taler tegninger både til vores indre barn og voksne; de har en stor effekt på vores hukommelse; kombinerer vores forskellige intelligenser samtidig med at selve tegneprocessen har en positiv effekt i det terapeutiske arbejde. Tegning stimulerer energi, følelser, udtryk, kreativitet, fantasi og erindring samt hjælper med samordning og integration af vores oplevelser, tanker og indsigter. Mange af os afholder os fra at tegne fordi vi synes det er barnligt. Alligevel accepterer vi alle ordsproget: Et billede siger mere end tusinde ord. Samtidig med at vi kender effekten af billeder fra reklame, undervisning og mind-maps. Derfor kan det kun tilskyndes at eksperimentere mere med tegning. Invester derfor gerne i nogle farver og et hæfte som du kan tegne og skrive noter i - under og mellem møderne. Det at tegne eller skrive sine drømme ned kan også være et godt grundlag for det terapeutiske arbejde. De hjælper drømmeren til at huske, genfortælle og genopleve drømmen i terapien. Drømmearbejde er en enkel og virkningsfuld vej til personligt udvikling og vækst. Det er en ukompliceret måde at arbejde på og alle kan straks være med og få noget ud af det fra første færd. Efter den gestaltiske metode bringes drømmeren til selv at forstå drømmen og dens symboler. Den grundlæggende tanke er at alle drømmens elementer (intro- og projektioner) repræsenterer aspekter af os selv, som vi forsøger at undgå, fortrænge og skyde fra os (disown). Ved at bringe dem til live, forstå og integrere dem, bliver vi mere hele, forstår os selv og vores liv samt finder opskrifter på hvordan vi kommer videre. Forud for kontakten til terapeuten, har der måske været en proces med at mærke dig selv og at erkende din situation. Inklusiv samtaler med venner og familie samt søgning efter en terapeut. Til denne proces kan der være knyttet mange tanker og følelser samt overvejelser og forventninger. Det er helt naturligt, og mange gange kan det være godt at tale om det med terapeuten, under det første møde. Men du behøver bestemt ikke at møde op med en velformuleret problemstilling eller arbejdspunkt. Du behøver blot at møde op som dig selv, så åben og ærligt som muligt, samt at fortælle om hvad du oplever, hvordan du har det og hvad du ønsker at fokusere på. I første omgang er det nok med overskrifter. Du behøver ikke at spekulere over hvordan (metode) og om hvad der er muligt. Terapeuten tager det fulde ansvar for metoden og du bestemmer helt selv hvad (emne), du vil arbejde med terapeutisk. Når du og terapeuten har haft det første møde, er det vigtigt at I begge tager stilling til relationen og metoden samt om I ønsker at indgå i et forløb med samarbejde et omkring dine mål.... Du behøver blot at møde op som dig selv... Både forud og under processen kan du opleve modstand. Den kan vise sig på mange måder og oftest er den ubevidst. Du vil sikkert hele tiden kunne mærke en kraft (energi/lyst), der trækker dig hen mod at starte i terapi, at gå i terapi samt at arbejde med dine vigtige emner. Samtidig kan du måske også mærke en modstand (energi/ulyst), der skubber dig væk fra at begynde i terapi, at gå i terapi samt at arbejde med dine vigtige emner. Nogle gange vinder modstanden Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 5

6 og så kan den tage mange former. Ulyst, ubehag, forsinkelser, glemmer aftaler, hører ikke, husker ikke, udskydelser, (bort)forklaringer, intellektualisering... Modstand kan opstå fordi vi er nervøse, usikre eller mangler selvstøtte m.v. Terapeuten er trænet i at arbejde med modstand på en respektfuld måde. Derfor er det altid vigtigt at du er åben og får talt med din terapeut om din eventuelle modstand og hvad den handler om. På den måde sikrer du dig, at du ikke spilder din tid og penge samt at du får arbejdet med det der er vigtigt for dig. Ofte startes et møde med at I taler om et fokus, for netop at støtte dig i at fastholde dit emne selv under evt. modstand. Det gør det ligeledes nemmere for dig bevidst og om nødvendigt at re-orientere dit terapeutiske arbejde eller evt. at skifte emne. Det er meget forskelligt hvor og hvornår udviklingen og resultaterne kommer under processen, og når de viser sig lægger man måske ikke en gang selv mærke til dem. De fleste af os kan tåle at leve med at have det svært. Det svære er i virkeligheden at tåle, når det bliver godt. I processen mod det gode opdager vi langsomt, at der bliver mere og mere plads til det liv, der tidligere ikke måtte findes. Vi var måske heller ikke vant til at glædes over vores sejre. Glæden er både dejlig samtidig med at den healer og hjælper os med at tage det gode ind. Begge dele er derfor en vigtig del af det terapeutiske arbejde, hvor terapeuten også gerne assisterer og deltager i at fejre dine succeser. Nogle arbejder bedst i pauserne under eller mellem møderne. Andre får deres gennembrud og succeser i selve dialogen på møderne. Eller måske i en drøm. Nogle gennembrud er stille og andre er udtryksfulde. Det er derfor vigtigt at træne din åbenhed, fleksibilitet og opmærksomhed under din proces. Det vil også efterfølgende være vigtige redskaber i nye livssituationer. Som støtte på dette område vælger nogle at føre dagbog med noter fra både terapien, hverdagslivet og drømme. Noterne kan f.eks. omhandle indsigter, konklusioner, beslutninger, erfaringer/læringspunkter, resultater/succeser/sejre, gode oplevelser, personlige dagbogsnoter og integrationssætninger m.v. Som tidligere anført kan dette understøttes af tegninger og symboler samt udklip m.m. Det terapeutiske arbejde kan også understøttes af øvelser og eksperimenter, der tilrettelægges sammen med terapeuten, og som gennemføres mellem møderne. Psykoterapien sigter mod en dybere forståelse af den ansvarlighed og indflydelse du har på din livssituation. Ansvarligheden er en grundlæggende drivkraft i processen samtidig med at den støtter dig i at nå dine resultater. Den omfatter de valg du træffer og det at du altid har et valg samt ansvaret for det du siger og de handlinger du foretager dig. Samt ejerskabet for dine følelser og hvordan du har det. Terapi skal på ingen måde forveksles med rådgivning og terapeuten giver ikke råd. Det ville være kontraterapeutisk. Terapien sigter jo netop mod at erkende vores grundlæggende frihed og ansvarlighed overfor vores eget liv, valg, adfærd og følelser. Og når vi indimellem glemmer vores frihed og ansvar- Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 6

7 lighed så er det vigtigt at huske, at når vi ikke vælger eller når vi lader andre vælge for os, så er det også et frit valg. Terapeuten kan kun stille spørgsmål og assistere dig i din opdagelsesrejse samt støtte dig i at du træffer dine egne valg. Terapeuten kan dog også komme med forslag til alternative anskuelser samt eksperimenter m.v. Men dette er heller ikke råd. Kun muligheder. Du bestemmer og beslutter selv, hvad du tror på samt siger og gør i og udenfor terapien. Derfor er du også selv skyld i dine succeser. Det er meget forskelligt hvor langt et forløb er samt, hvor mange gange og hvor ofte man mødes. Det bedste er at mærke efter dit behov samt hvad der virker for dig. Nogle forløb er helt korte og andre varer et par måneder eller et halvt år. Og visse går i terapi i et eller flere år. Nogle korte forløb er på 3-7 gange. De mellemlange er måske på 8-15 gange. Og de lidt længerevarende er måske på gange. Eller flere. Mange kommer en gang om ugen, især i starten. Hvor andre foretrækker hver anden uge og måske senere hen en gang om måneden. Nogle har et intensivt forløb, hvorefter de stopper og måske kommer igen på et senere tidspunkt. Andre har et længere forløb, hvorefter de måske har nogle opfølgende møder. Nogle starter i individuel terapi og går siden hen i gruppe- eller parterapi. Eller omvendt. Indimellem kan det være en kombination. Nogle ønsker blot at blive lettet for ubehag og symptomer. Andre ønsker at løse nogle af deres problemer eller at komme igennem en krise. Visse søger at arbejde med nogle mere dybe temaer, hvor andre igen ser terapi som en del af deres livslange personlige udvikling. Nogle gange er det enten det ene eller det andet der motiverer og andre gange bider det sig selv i halen. Det kan f.eks. være at man starter ud med et ønske om at arbejde med et problem og senere hen tager fat i nogle dybere temaer, for siden at fortsætte med sin almene personlige udvikling. Alle former for symptomer og fænomener er som udgangspunkt vigtige i psykoterapien, da de kan være kilde til en dybere eller større forståelse selvindsigt. Da metoden er psykologisk, betragtes de også gennem en psykologisk optik og tolkes i første omgang psykologisk. Når du starter i, samt undervejs i terapien, er det derfor vigtigt at være åben om både om dine oplevelser, reaktioner og eventuelle symptomer tidligere/nuværende og psykiske/fysiske/somatiske/medicinske. Det gælder også eventuelle sygdomsforløb, medicinering og misbrug. Psykoterapi forudsætter at du kan være i kontakt med dig selv og dine følelser samt terapeuten. Det er samtidig vigtigt at du er opmærksom på at en psykoterapeut ikke er en læge. Så du bør altid overveje at søge egen læge, hvis du er i den mindste tvivl om dine symptomer m.v.... relationen mellem klienten og terapeuten er en vigtig del af terapien. Selvom fokus i terapien og metoden varierer, så bør både psyke og krop indgå i den helhedsorienterede betragtning det hele menneske det psykiske, fysiske, sociale og åndlige. Psyken påvirker jo som bekendt kroppen og omvendt både i forhold til sundhed og fravær af sundhed. Og begge elementer, indgår i samme system (sløjfe). Nogle gange er det mest givende at arbejde kognitivt (tanke og Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 7

8 adfærdsorienteret) og så kan rækkefølgen være: Tanke, følelse, fysiologi og adfærd. Andre gange kan det være mest givende f.eks. at arbejde gestaltisk og oplevelsesorienteret. Vi opdrages i en intellektualiseret verden og mange har derfor glæde af den gestaltiske metode, da den i høj grad netop har fokus på følelser og krop som udgangspunkt. Den gestaltiske metode kan stimulere en rejse der handler om at finde det glemte, udtrykke det uudtrykte og forvandle kropslige (spændings)tilstande til handling. For nogle går processen hurtigt i starten og langsommere senere hen eller omvendt. Andre processer forløber jævnt. Mange arbejder i ryk, hvor de indimellem arbejder på plateauer. Nogle gange føles det således som om at der sker en masse, hvor det andre gange føles som de ingen vegne kommer. Det er også en del af det terapeutiske arbejde og det er vigtigt at vide at vi ofte arbejder på flere niveauer på samme tid og over tid også selvom at vi ikke mærker det. Når nogle klienter stopper, mærker de måske ikke selv en direkte og specifik forandring. Den kan være mere generel eller ubevidst, for siden at vise sig mere konkret. Måske både psykisk og fysisk. Andre går med nogle klare fokuserede og sammenhængende indsigter. Andre igen bliver først over tid bevidste om, hvad det terapeutiske forløb egentligt gav dem. Når de efter en tid ser tilbage og mærker forskellen fra hvordan det er nu og hvordan det var tidligere. Eller når omgivelserne giver dem feedback. Processen fortsætter derfor også efter forløbet! Den terapeutiske relation relationen mellem klienten og terapeuten er en vigtigt del af terapien. Det der viser sig i terapien og i den terapeutiske relation modsvarer ofte til hvad der sker uden for det terapeutiske rum. Det kan ofte med fordel inddrages direkte i den terapeutiske dialog. Det er sjældent at vi med vores relationer kan tale åbent om selve relationen og hvordan vi helt ærligt har det med den og det andet menneske. Det kan du gøre og øve dig i, sammen med terapeuten. Han er trænet i at rumme og forholde sig til det. På den måde vil du også lære mere om dig selv, din kommunikation og hvordan du danner, vedligeholder og afslutter relationer. Selvom terapeuten er professionel, så er han også et menneske du indgår i en relation med, ligesom så mange andre mennesker i dit liv. Forskellen er bare at relationen stopper i det øjeblik du bliver færdig med din proces. Og hvornår er man så færdig med sin proces? Er det når symptomerne er væk og man begynder at få det bedre? Når man har nået sine umiddelbare eller langsigtede mål? Når man har set sit mønster, ændret sin adfærd eller arbejdet med sin dybereliggende karakterstruktur? Det er svært at vide for terapeuten. Du er selv den bedste til at mærke efter og svare på det. Derfor er det også meget vigtigt, løbende at tale med terapeuten om det. Dels for ikke at springe fra for tidligt og dels for ikke at blive hængende for længe i relationen og processen. Det er ikke i terapeutens interesse, hverken at afkorte eller forlænge processen Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 8

9 og relationen. Du kan derfor roligt tale med terapeuten om, hvor du er i din proces; om du får talt om det der vigtigt for dig; om der er vigtige emner du endnu ikke har været inde på; hvor du p.t. er i dit liv; om dine arbejdspunkter fra begyndelsen har ændret sig; om du har spørgsmål/kommentarer til måden som du og terapeuten arbejder på; om der er noget du ikke får sagt i terapien samt om du har oplevet forandringer og hvad du tror at de skyldes. På et tidspunkt er processen slut og relationen skal brydes. På et tidspunkt er processen slut og relationen skal brydes. Det er ofte et stort og vanskeligt tema, der relaterer til mange andre ting i os og vores liv, men et vigtigt element i terapien som i enhver anden kontakt. At lukke evt. løse ender; at få lukket helt ned; at få sagt det man har behov for at sige samt at få taget afsked på en hensigtsmæssig måde. Det at få lukket ned på en gunstig måde betyder også at energien ikke bindes i uafsluttede situationer, men nu kan kanaliseres over i nye projekter. n Version 2.9 Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 9

Drømme og drømmearbejde

Drømme og drømmearbejde Drømme og drømmearbejde Drømme Drømme er en række psykiske billeder og fænomener, der viser sig mens man sover. Vi drømmer i de faser af søvnen man kalder REM (Rapid Eye Movement), i hvilke der optræder

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Par og parterapi. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller ikke. Parterapi

Par og parterapi. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller ikke. Parterapi Par og parterapi Parterapi Vi søger alle kærligheden og de fleste af os ønsker at leve i et lykkeligt parforhold. Samtidig kan vi konstatere flere og flere tilfælde af utroskab og skilsmisser. Derfor opstår

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Generel information og anerkendelse af dig selv Den fulde version af e-hæftet indeholder En fortælling fra det virkelige liv...side 2 Hvad er anerkendelse...side

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler Tak, fordi du gav mig muligheden for at deltage i dette forløb. Det er jeg dig dybt taknemlig for. Det har været en unik og uforglemmelig oplevelse som jeg altid vil bære med mig og jeg ved at jeg fremadrettet

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere