cue: 199, 208, 281, 324 Cut-log diagram (Bonny): 100 cyklisk dynamisk teori: 112f

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cue: 199, 208, 281, 324 Cut-log diagram (Bonny): 100 cyklisk dynamisk teori: 112f"

Transkript

1 A Aalborg psykiatriske sygehus/aalborg: Universitetshospital Psykiatrien: 119, , 604 Aalborg Universitet (AAU) se: forskeruddannelsen, musikterapiuddannelsen adfærdsorienteret musikterapi (Madsen m.fl.): 14, 43, 92f, 99, 178, 199ff afasi: 34, 306ff affektiv afstemning: 119, 123, 136, 160f, 209, 276, 285, 317, 370, 378 affirmative oplevelser: 49, 237, 241 affordance and appropriation: 167, 235ff afledning: 40, 47, 222, 337, 346, 361 afspænding: 47, 162, 181ff, 215ff, 260, 320, 334ff, 342ff, 374ff, 412, 463, 492 afspændingsmusik vs. stimulerende musik: 174, 219, 225, 326, 347 aggression: 214, 263, 286f, 320, 336, 365ff, 388f, 448 akkomodation: 179 akkorder: 106, 164, 172, 191, 196ff, 211, 276, 307 aktiv imagination: 95 aktiv musikterapi: 166, 187ff, 249ff, 360f, 392f akustik: 483 aldring: 294ff alliance: 52, 115, 148f, 188f, 249, 258ff, 369 allocentrisk/allopatisk: 106 Alzheimers sygdom: 15, 301, 314ff, 419 ambient music: 230 analogi: , 226, 396 analytisk (orienteret) musikterapi (AMT, Priestley): , 250ff, 312 analytiske, psyko-dynamiske og transpersonlige teorier: Kap. 2 animus og anima: 96 antropologi: 21, 60, 97, 137, 203, 231, 426, 473 antroposofi: 31, 99, 194, 472 anvendt adfærdsanalyse: 92, anxioalgolytisk musik (Spintge): 225, 337 arketype: 88, 95f, 163, 198, 401 Aspergers syndrom: 211 assessment og klinisk vurdering: Kap. 4.1 og 5.4 dataindsamling: 442f metoder: diagnostisk assessment: 441f Bruscias IAP 162f, 446 case study: Joel: assimilation: 141, 179 AUB (Aalborg Universitetsbibliotek): 507f, 516 auditive system: 64ff autisme: 40, 134, 162, 194, 220, 245, , 368, 431f, , 461f autogen træning: 153, 181f autonom adfærd: 200 autonomi (IAP): 162, autorisation: 38, 245, 512f avanceret niveau (Bruscia): 47, 168,

2 B baggrundsmusik: 215, 224f barn, se: børn barokmusik: baseline: 201, 246, 424 behaviorisme: 97, , 199 Behavioral Music Therapy (se: adfærdsorienteret musikterapi) Benenzons musiktera-peutiske metode: 178 betydning: 29, 48, 60, bevidsthedstilstande: , , 441 billeddannelse (imagery): 48, 95, 99, 158, 167, 183, 191, 215, 249, 260, 335, 363ff, 377, 394 biofeedback: 47 biologi: 61, 68, 89, 130, 153, 159, 220, 426 blodtryk: 69, 218f, , 376, 379, 408, 462 borderline personlighedsforstyrrelse: 115f, 119f, 154ff, 257ff brugerbands: 205, 270, 288, 291 børn (og musikterapi med børn): Kap , 4.5.1, 4.6.4, desuden 32ff, 40, 50f, 123ff, , 215f, 260f, 358f, 404, 420, 432, 445, 452f C cancer: 184, , casestudier: 193, 197f, , 459 casestudie (assessment): casestudie (skizofreni): Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN): 74 cerebral parese: 32, 245, 274, 278, 289, 499 chaconne: 170 chakra: 229f Chills (rislen ned ad ryggen): 70, 76f containe: 317, 362, 388 Cochrane-review 223, 253, 255, 282, 304, 329, 346f, 355, communitas: 232f COPD 238 coping: 47, 220, 376, cortex: 64-80, 157, 311 Creative Music Therapy, se: Nordoff-Robbins cue: 199, 208, 281, 324 Cut-log diagram (Bonny): 100 cyklisk dynamisk teori: 112f D dans: 138, 142, 144, 153, 200f, 233, 279, 300, 305f, 320, 337, 424 Dansk Forbund for Musikterapi (DFMT): 31-38, 509, 511 databaser: 459, , , 517 demens: 34, 39-41, 123, 134, 201, 238, , , 421f, 431, 448, 457f, , 489 depression: 137, 149, 162, 184, 214, , 271, 284, 303, 318, , 359 dialog: 47, 48, 84, 95f, , 166, 190, 192, 208f, 286, 315, 447, 450, 470, 490, 494 disciplineret subjektivitet: 104, 107 dissociation: 401 Down s syndrom: 194 drama: 142, 424 drømme: 95, 143, 154, 166, 263ff duetter: 104, 252, 454 døve, hørehæmmede og døvblindfødte: 33, 40, 198, 237, 456 E easy listening: 226, 344 Edward (casestudie): 197 EEG (Elektroencephalografi): 70, 156, 411f, 415, 420 Effektforskning: 421, 422 egenterapi: 94, 123, 184, 499 ego-psykologi: 251 eksistentiel psykoterapi: 94, 121 eksplicit viden: 125, 258 emotioner (se: følelser) empatisk modoverføring (E-modoverføring): , 188, 250 empatisk opmærksomhed: 29, 129, 207, 317, 322, 399 empowerment: 185, 203, 237, 269, 384 EMTC (European Music Therapy Confederation): 507, Entrainment: 40, 47, 72, 137, 230, 326, 345, 378,

3 Emneregister Ergoterapeuter: 32, 34, 39, 273, 289, 308, 329, 469 erhvervet hjerneskade: , 412, 430, 447, 457, 462 etiske retningslinjer: 489, 509, 515 etnisk: 197, 230, 239, 360, 362, 480, evaluering af forskning: 158, 193, 421f, 430, , 454, 459 eventyr: 95, 167, 188, 279 evidensbaseret musikterapi: Kap. 5, 222, 227, 232, 253, 255, 259, 282f, 291, 310, 337, 346, 354, 365, 372, 382, 389, 432, , 485 F familiebehandling: 39, , 431 fantasi: 52f, 95, 104, 114f, 141, 165f, 184f, 191, 250, 267, 306, 311, 334f, 366, 377, 490 Field of Play (Kenny): 178 flertydighed: 84, 165, 474 flow: 139f, 264 flygtninge: 38, 40,216, , 485 folkemusik: 34 folkeskole: 50, 404 folkesundhed: , 300, 403, 417, 419 form (musikalsk): 159, 164, 169ff forandring: 44ff, 63, 77, 80, 92f, 110, , 149f, 188, 196f, 203, 208, 217, 225, 228, 256, 295, 300, 367, 396f, 408, 417, 443f, 489 forandrende niveau (reconstructive): 217 forskeruddannelsen i musikterapi AAU forskningsmetoder: 201, 220, 424, 429, 439 forskning og assessment: Kap. 5 forsvarsmekanismer: fortrængning: 110 forudsigelighed: 77, 104, 169f, 174, 219f, 346, 377, 381, 387 forældre: 110, , 148f, 209, 275, 278ff, 290, 292, , 359, , 386, 404, 442, 445, 447, 462, 503 frekvens: 69, 152, 160, 225, 228, 301, 347 fri improvisation: 447, 470, 480 fulcrum-modellen (Wilber): funktionsnedsættelser: 39, , 194, 269, , , 324, 368ff, 431, 445, 449, 475, 484 fysik: 29, 153, 234 fysiologisk effekt af musik: , 408 fysioterapeuter: 32, 34, 289, 350, 495 fysisk aktivitet: 200, 221 fysisk handicap: 194, 245 fysisk udviklingshæmmede: 54, 162, 200, 288, 498 fængsel: 404, 429, 464 fænomenologi: 85, 96f, 159, 174, 312, 355, 390, 396, 414, 417, 426, 444 følelser: 40, 44, 49, 59-61, 76, 82, 85, 89, 101, , 122, 125, 136, 141, 150, 157, 161, 183, , 198, 210, 214, 216, 238f, 250, , 276f, 283, 290, 300, 305, 319, 321f, 327, 343, 353, 360f, 376f, 386f, 392ff, 488, 491 følelsesudtryk: 361, 382 G GAM (Guidet afspænding og musik): 226, 234, 335, 344, 347, 367, 377 galvanisk hudmodstand: 219 gentagelsestvang (OCD): 108, 110, 112 gentagelsesmønstre: 451 geriatriske patienter: 200f, 322 gestalt: 97, 146, 164 gestaltterapi: 94-97, 99 glissando: 70, 214, 450f glæde: 46, 70, 77, 79, 128, 133ff, 139, 144, 201, 212, 276, 282, 290, 300f, 305, 339, 376, 404, 462 gong: 229f, 393 grounding: 129, 209, 214, 362 gruppemusikterapi: 82, 184, 196, 216, 270, 489, 496 grænser: 52, 114, 149, , 381, 401, 490 Guided Imagery and Music (GIM) (Bonny): 53f, 99f, 123, , 158, , , 215, 233, 256, 260, 306, 311, 334, 344f, 351, , 391, 394f, , 412, 487, 492, 508 guidning: 184, 344, 377, 403, 483, 492 guitar: 37, 196f, 201, 478f 531

4 H harmonik: 74, 164, 169, 174, 219f, 225, 326, 377, 446 Harper House Children Service: 452 healing: 21f, 46, 184, , 237, 240 helse-musicering: 49, 88, 157, 179, 205, , 301 HemiSync: 230 henvisningskriterier: , 419 her-og-nu 97, 121, 138, 140, 144f, 196, 207, 214 hermeneutik: 82, 414, 418, 426 hjernebølger (alpha, beta, delta, gamma, theta): , 182, 412 hjernehalvdele (hemisfærer): 68, 311 hjernen: 59-61, 64-80, , 152f, 156f, 218ff, 256, 291, 297, 315, 325, 364, 382f, 411f, 421, 484, 499 hjerneskader, musikterapi ved: 15, 40, 59, 182, 211, , 445, 447, 457, 462, 484, 489 hjertefrekvens: 69, 219, 347, 408 hjerterytme: 69, 218f, 225, 236f, 300, 340, , 408, 462 holotropi (Grof): 153, 181 hospice: 40, 184, 215, 331, , 384, 508 hospital børn, psykiatri: , 440 musikterapi: 40, 54, 93, 215, hospitalspsykiatrien: hukommelse: 60, 64, 67, 71-74, 77, 80, 114, 124, 141, 201, 254, 297, , 315, 359, 364, 375 humanistisk psykologi: 31, 97 humoralpatologi: 22, 26, 81 hyperventilation: 153, 181 højskole: 40, 374, 386, 404 høresansen: 59f, 131 håndtromme: 322, 392 I identitet: 60, 62, 87f, 102, 141, 149, 155, 205, 212, 216, , 252, 270, 274, , , 301, 316, 349, 386f imagination: 54, 95, 181, 363, 490 imitation: 76, f, 276f, 282, 289, 370 improvisationsbaserede metoder: 129, , 480f improvisation som leg: 138ff Improvisation Assessment Profiles (IAP) (Bruscia): 162f, 189, 442ff, , 451 indre barn 167, 392, 397, 490 indre billeder (imagery): 85, 114, 166, , 216f, 252, 260, 334, 344, , 378f indsigt: 52, 93, 183, 192f, 212, 216f, 249, 295, 394, 409, 415 indsigtsbefordrende niveau (re-educative): 217 indspillet musik: 54, 199, 224, 249, 347, 355, 448 indvandrere: 232 induktion: 182, 185, 215, 492 instrumenter: 420, 446, 448, 478 integral psykologi (Wilber): 98, 147, intellektualisering: 260, 262 intensitetsprofil: , 399, 403 interaktionstema: 135, 144, 277, 280f internationalt samarbejde: konferencer: 497, 513 organisationer: 514 International Association for Music and Medicine (IAMM): 224, 226 International Society for Music in Medicine (ISMM): 224 internet: litteratursøgning via databaser: 508 udvalgte hjemmesider: 507 intersubjektivitet (Stern): 399, 402 interterapi: 193, 250f, 487, 491, 494 intervaller: 23, 25, 28, 88, 198 intuitiv musik: 36, 521 iso-princippet: 174, 337 isolation: 94, 245, 256, 285, 291, 302, 318, 333, 359, 396, 449 J jazz: 74, 159, 173, 197, 226, 344, 478, 480 jeg-du forholdet (Buber): 52 K kanon: , 363 kaos: 111, 139, 144, 337, 387f 532

5 Emneregister kerneselv (Stern): 117, 124f kernetone: 450 kinesisk filosofi: 96 klang: 23, 33, 59, 65, 67-70, 74f, 79f, 111, 130, 145, 161, 164, 169, 197f, 214, 219f, 225f, 230, 264, 309, 326, 377, 398, 448, 489 klangskåle: 229 klassisk musik: 61, 69, 149, 174f, 217, 249, 344, 478 klientens behov: 47, 182, 198, 247, 293, 478 kient-centreret terapi: 91, 96 klient-terapeut-musik: 228 klinisk improvisation: 14, 29, 36, 47, 53, 106, 109f, 128, 159, 169, 187ff, 213, 216, 249ff, 263f, 279, 308, 310, 360f, 370, 377f, 384f, 387, 392f, 417f, 428, 443, klinisk praksis (musikterapiens områder): Kap. 4 klinisk praksis baseret på dokumentation (se: evidensbaseret musikterapi) klinisk vurdering (se: assessment) kliniske behandlingsniveauer: 46f KMR (Korta musikresor): 185, 344, 351 kodefortrolighed: 61 kognition: 72, 80, 165, 199, 295, 421, 446, 460 kognitiv adfærdsterapi: 44, 91, 92, , 384, 409, kognitive færdigheder: 319 kognitive processer: 92, 200, 408 kollektiv musik: 87 kommunikation: 36, 40, 42, 61, 82-86, 102, 125f, 130, 142, 162, 189, 196, 200, 211f, 246, 254, , , 305, , 318, 351, 355, 364, , 409, kommunikativ musikalitet: 61, 82, 86, , 279, 484 komparative data: 442 kompensationsprincippet: 174 komplementær modoverføring: 109, 250 kompliance: 225 komposition: 53, 62, 187, 210, 211, 230, 474 koncentration: 200, 211, 239, 254, 270, 275f, 305, 308, 325, 337, 359, 370, 408, 448, 499 kongruens (IAP): 162, 446 kontaktniveauer (Møller): 278, 286, 445, 450 kontrollerede undersøgelser (se: randomized controlled trial, RCT) korsang: , 300f, 377, 384f, 408 korrektive oplevelser: 49, 237, 241 Kreativ musikterapi (se: Nordoff-Robbins) kreativitet: 209, 331, 334, 385, 440, 457 krop: 23, 28, 40, 48, 59, 64-80, 85, 86, 98, 109, 124f, 138ff, 150, 152ff, 162ff, 182f, 191f, 199, 214, , 229, 235, 237, 257, 287, 292, 301, 303, 343ff, 362, 381f, 408, 473 krop og stemme: 145, 482, 487, 489 kropsskema: 145, 181 kræft: (se: cancer) kucheza: 234 kultur: 21, 23, 26, 42, 48, 51, 63, 81f, 88, 94, 116, 137, 139, 148f, 156f, 203, 220, 228ff, 235, 257, 288, 291, 295, 299, 301f, 322, 358ff, 387, 410, 414f, 418, 437, 473, 485, 498 kunstterapi: 115, 123, 512 kvadrantmodel (Wilber): 88, 157, 237 L langtidshukommelse: 397, 311 lavfrekvent lyd: 230 leg: Kap legesange: 31, 196 legemsvæsker: 26-28, 81 life review 215 Likert skala: 341, 445, 449f liminalitet: 233 livskvalitet: 31, 40, 42,45-48, 192, 195, 236, 238, 240, 258, 269, 297, 319, 333f, 347, 350, 354f, 365, 376, 409, 421, 462 LSD 153, 180f, 268 Lydhealing: , 237, 240 lydstemme: 214 lyst: 64, 76-79, 95, 124, 133, 139, 235, 289 lystprincippet: 95, 112 lyttegrupper: 54, 216, 252f, 306f, 492 lyttepuder: 222, 227, 365 læring: 31f, 43, 46, 50-53, 90, 92, 114, , 194, , 220, 296f, 311, 359, 381, 393, 422, 443, 475,

6 M mandala: 183, 362, 395, 492 maskevers: 211 medicinsk musiketnologi: meditation: 152f, 229, 231, 351, 377, 379, 381 melodi: 67, 73, 79, 82, 104f, 124, , 161, 164, , 201, 211, 214, 220, 225, 254, 279, 286, 310f, 319, 326, 377, 399, 446, 448 meningitis: 519 mentale strukturer: 126, 304 Mentorenkurs Herdecke: 35f, 188, 472 metallofon: 393 metafor: Kap. 2.5 MIP (Musikterapeuter i psykiatrien): 262, 419, 432 miljøterapi: 40,157, 215, 335 MMN (Mismatch Negativity): 70 modalitet: 154, 164, 166 modoverføring: 188, 250, 255, 370, 417 modstand: 52, 108, , 232, 370, 392 monochord: 23, 25, 28, 230 Mood wheel (Hevner): 62 morfologisk musikterapi: 82 motivation: 77, 79, 139, 145, 201, 235, 246, 252, 270, 276, 285, 292f, 365, 376, 383, 440, 448 motorisk adfærd: 200 multiple baseline design: 201 Music Information Retrieval Toolbox: 80 Music Therapy Toolbox: 446 Music in Medicine (se: musikmedicin) musicering (musicking): 48-53, 82, 86, 88, 122, 145, 157, 203, 205, 220, 233, , 301, 404 MusiCure: 226f, 240, 365 musik i terapi: 86, 190, 201 psykologiske niveauer: 168ff som analogi og metafor: Kap. 2.5 som stimulus og respons: 86, 88, 92, som form og struktur: 159, 334 som sprog: 86 som terapi: 86, 196, 499 musikalitet: 60f, 288, 446 (se også: kommunikativ musikalitet) musikalsk adfærd: 52, 201, 442, 445, 449 musikalsk identitet: 288, 291, 479f musikalsk kommunikation: 82, 142, 196, 306, 445 musikalsk psykodrama: 97, 99, 232 musikalsk relation: 196, 207, 223, 396, 409 musikalske barn, det: 54 musikalske parametre: 163, 164, 214, 219, 225f, 337, 346, 377, 443, 445ff, 478 musikanalyse: 86, 88, 426, 482 musik-healing: Kap musikintervention: 47, 223ff, 344, 347f, 389, 432, musiklytning: 41, 53, 59f, 67, 75, 77, 80, 85, 173, 180, 215, 223f, 240, 252f, 256, 260, 292, 300, 305, 311f, 320, , , 350, 362ff, 374ff, 394f, 408, 428, 463, 474 musikmedicin: Kap. 3.9 desuden: 47, 218, 237, 334f, 344f, 347, 377 musikoplevelse: 40, 54, 62, 73, 79, 80, 85, 87, 159, 166, 177, 200, 228f, 236, 300, 319, 333f, 351, 382, 396, 401, 403 musikpræferencer: 60f, 226f, 299, 346 musikpsykologi: Kap. 2.1 musikpsykoterapi: 53, 153, 160 musikpædagogik: Kap. 1.4 musikskole: 40, 50, 54, 404 musikterapeutiske orienteringer (Aigen): 178f musikterapi, retninger, traditioner og orienteringer: Kap. 3 musikterapifagforeninger: 511 musikterapiforeninger og -selskaber: 511f Musikterapiklinikken: 37, , , 432f, 504 musikterapiteori: 22, 29, 37, 82, 98, 102, 109, 123, 160, 232, 414, 483f Musikterapiuddannelsen AAU historie: 36-39, optagelsesprøve: teorisporet: det musikalske færdighedsspor: terapisporet:

7 Emneregister mystik: 23, 153, 158 myter: 167, 232, 401 mødeøjeblikke (Stern): 123, 209 N narrative episoder: 167, 401 narrativ terapi: 89, 136, 183, 281 narrativ teori: 167, 280, 360 neonatal: 404 neurologiske problemstillinger: Kap. 4.4 neuromodulatorer/neurotransmittere (dopamin, serotonin m.fl.): 77, 300, 438 neuromusikvidenskab: 220 neuropsykiatri: 89, 299, 318 neuropsykologi: 121, 123, 165, 258, 484 neurotiske forstyrrelser: 94, 154 neutralitet: 103f, 107, 251 new age: 22, 29, 231 ngoma: 233 nocebo: 234 non-direktiv: 481 Nordoff-Robbins musikterapi: 31, 33, 82, 99, 138, 177f, , 207, 366, 472, 497 Nordoff-Robbins skalaer: 445, 449 normale bevidstheds-tilstande (NBT): 182f nyfødte: 130f O objektrelationsteori: 95, 99, 102, 112, , 251 omsorgspersoner: 110, , 292, 310, 316ff, 325, 327f omsorgssvigtede børn: 131, 138, 386, 389f onkologi: 338, 354, 430, 485 organum: 198 Orfeus: 21, 30 overdetermineret: 108 overføring: 32, 52, 96, 104, , 116, 121, 187ff, 250f, 327, 370 overgangsobjekt: 115, 142 overgivelse: , 182 overtoner: 23, 88, 450 overtonesang: 229f overtonespektrum: 229 P palliativ pleje: 40, 94, 215, 222, 331, 346, , 431, 498, 508 paradigmer: 37, 227 paradokser: 43, 401 Parkinsons sygdom: 15, 71, 201, 223, 238, 319, 419, 462 passacaglia: 170f patologisk musikalske processer (Smeijsters): 161 patologi: 48, 51, 98, 114, 152, , 159, 199, 245, 391, 455, 481 peak experiences (højdepunktsoplevelser, Maslow): 31, 62, 152 perception: 60-62, 69-74, 80, 84, 128, 141, 157, 200, 230, 446 percussion: 190, 194, 196, 292, 384, 478 performance: 63, 86, 133, 159, 204, 233, 235, 278, 288, 291, 384, 426, 480 performativ(itet): 82, 204, 234 persona: 95, 158 personal construct theory (Kelly): 94 personalepleje: 40, 377, 385 personlighedspsykologi: 98 personlighedsteori: 92, 94, 95, 141 PET (Positron-Emissions-Topografi): 153 ph.d.-afhandlinger i musikterapi AAU: 436 placebo: 234, 412 POMS: 341 populærmusik: 62 pragmatisk niveau (Ruud): 48, 86, 337, 353, 480 praksisniveauer (Bruscia): 179 praksisområder (Bruscia): 45f, 498 praktik: 37f, 422, 431, 469, 474f, 484ff, problembaseret læring (PBL): 36, 438, , 483, 496 professionel empati: 251f progressiv afspænding: 181f projektarbejde: 36, 475, 485 projektion: 104, 190, 230 PROMUSA (Professionsrettet musikanvendelse): 495f psykiatri hospitaler: Kap

8 musikterapi i psykiatrien: Kap. 4.2 casestudie: psykiatere: 249, 272, 430, 512 socialpsykiatri: Kap psykisk udviklingshæmmede: 54, 162 psykoakustik: 23, 60 psykoanalyse: 54, 94f, , 126, 156, 166, 189, 250, 396 psykoanalytisk teori: 112, 114, 142, 397 psykodrama: 97, 99, 232 psykodynamisk bevægelse: 36, 214 psykodynamisk gruppeledelse: 487 psykodynamiske teorier: psykologiske forstyrrelser: 92, 155 psykologiske problemer: 50, 89, 90, 98 psykopatologi: 103, 114, 116, 137, 153, 161 psykosociale problemstillinger: Kap. 4.6 psykoterapi: humanistisk: 98, 158 musikalsk: 53, 153, 160, 237 teori: 112 psykotiske symptomer: 255 PTSD: 357, 359f, 363, 367 puls: 33, 71, 74, 80, 82, 130f, 134f, 164, 174, 197, 201, 208, 225, 276, 292, 310f, 326, 345, 385, 408 pædiatri: 212, 332f, 337f, 354 R randomized controlled trial (RCT): 119, 255, 338, 347, 354, 372, 415, 421, 459 realitetstestning: 114, 116 receptiv musikterapi: 84, 123, 180ff, 202, , 249, 253, 308, 311, 333, 362f, 391, 394 recovery: 90, 237, 248, 269 refleksivitet: 103, 204, 260, 415, 438 regler: 48, 84, 103ff, 189, 191, 251, 370, 410 regression: 52, 141, 415 Regulativ Musikterapi (Schwabe): 180 regulering: 14, 77, 92f, 116, 132ff, 149f, 188, 222, 236ff, 275, 280, 323, 325, 364f, 390, 404, 438 rehabilitering: 39ff, 193, 221ff, 269, 298, 303ff, 331, 339ff, 427, 457f, 485 relationer: 44, 89, 103, 112, 116, 209, 223, 246, 250, 271, 281, 291, 300, 320ff, 415, 437, 484, 489 reliabilitet: 415, 440ff reminiscens: 40, 215, 328, 350, 351, 463 repertoire: 135, 215, 240, 280, 337, 403, 478ff resonans: 47, 72, 86, 109, 188f, 229, 317, 393 respiration: 347, 351, 462 ressourceorientering: 212, 270, 333, 498 retningslinjer: 29, 162, 457ff, 464f, 509 Rett syndrom: 133f, 282, 291f, 420, 429, 499 reversal design: 201 RIG er (Stern): 126 ritual: 21, 48, 86, 88, 140, 181, , 285 rock: 173, 219, 388, 478, 480 rollespil: 109, 142, 277, 281, 283, 475, 489ff rytme: 28, 33, 59, 68-80, 125, 131, 145, 161, 164, 169ff, 197, 212, 214, 219f, 225ff, 255, 276, 304, 310, 377, 393, 408, 454 S salutogenetisk: 44f, 298, 341, 473 samfundsmusikterapi: 82, 90, 178, 203ff, 235ff, 269ff, 301, 366, 389, 473, 498 sang/sange: 23, 33f, 41, 50, 53f, 96, 133,134,144, 187, 200f, 204, 210ff, 222, 229ff, 237, 252, 277, 281f, 290, 292, 300, 309, 310, 312, 319, , 351, 361, 370, 379, 384, 388 sangskrivning: 54, 179, 210ff, 249, 253, 270, 272, 281, 287ff, 312, 334, 338, 351, 361, 379, 387f, 474 Saul og David: 21 sekundærprocesser: 152 selv musik fordobler selvet: 40 selvbevidsthed: 188 selvbillede: 89, 188, 343 selv-fornemmelser (Stern): selvopfattelse: 343, 365, 390, 409 selvpsykologi (Kohut): 95, 99, 102, 114, 117 selvtillid: 201, 212, 216, 261, 272, 359, 380, 382, 401, 453 selvudtryk: 40, 54, 81, 88, 195, 210, 214, 277, 289, 396, 409,

9 Emneregister selvudvikling: 21, 40, 54, 117, 158, 182, 184, 217, 229, 391ff semantik: 48, 86, 88, 131, 165, 277, 319, 337, 351, 450, 480, 484 serviceloven: 11, 13, 269, 274, 284, 318 Sfærernes musik: 21, 23, 27 shamanisme: 21, 230f, 393 sjæl: 21, 26, 29, 49, 81, 153f, 158 skemaer (Stern): 124, 126, 181, 257 skizofreni: 162, 245, , 270, 431f, 445, 450, 457, 460ff, 485, 504, 513 skyggen (Jung): 95, 158, 490 skype: 211 smertebehandling: 47, 168, 173, 221, 227, 463 smertelindring: 39f, 47, 331, 334f, 340, 347, 353, 384, 431, 485 social adfærd: 200f, 432 social behandling: 90 social forståelse: 142 social interaktion: 305, 312f, 368, 372, 378, 409, 445, 451ff, 462 social læringsteori: 92 socialpsykiatri: 40, 54, 90, 258, , 318, 432 somatiske lidelser: 39, 114, 184, , 318, , 483f Somatron: 221, 230 sorg: 40, 105, 136, 181, 212, 234, 276, 302, 350, 361, 364, 381, 390, 397, 404 sound: 230, 237 specialpædagogisk: 31, 33, 43ff, 50-54, 99, 160, 498, 506 specifikt niveau: 47 spejlneuroner: 76, 364 speltrum-model (Wilber): 154f spillelister: 181, 220f, 335, 492 spilleregler: 191, 209, 250, 261, 360, 377, 478, 491 sprog: 32, 40, 60, 68, 70, 72, 79ff, 85, 114f, 124ff, 130ff, 140ff, 159, 165ff, , 303ff, 396, 452ff spænding: 70, 77, 85, 106, , 151f, , 169, 174, 275, 281, , 375, 393, 398, 446 stemmebrug: 179, 206, , 257, 382, 479 stimulerende musik: 174, 184, 219, 225, 326 stimulus: 81, 86, 88, 92, 133, stress: 77, 115, 168, 186, 220, 225, 235, 239, 256, 265, 297, 303, 325, 346, 357ff, , 394ff, 438, 463, 485 struktur: 63, 74, 85-88, 104, 111f, 135, 143, 166ff, 200, 210ff, 234ff, 254, 310, 377, 387, 480f støj: 67, 237, 339, 359 støttende terapi: 46f, 55, 155f, 168ff, 179, 202, 216, 225, 270, 333, 347, 481 superstrengsteori: 234 supervision: 37, 193, 302, 318, 374, 377, 393 sygeplejersker: 11, 47, 218, 222f, 350, 384, 469 symbol: 84ff, 95, 121, 125, , , 172, 183ff, 193, 249, 281, 334, 351, 364, 377, 380ff, 390, 394, 398, 401, 472 symbolsprog: 84, 146, 387 syngeskåle: 230 syntaktisk niveau (Ruud): 48, 84-88, 131, 351ff, 480 systematisk desensitivisering: 12 T taleterapi: 13 tavs viden : 125 taxonomi: terapeutisk forandring: 122, 126, 197, 443 tegning: 55, , 183, 215f, 351, 360, 377, 384, 492f tekniske regler i psykoanalysen: , 189 tekstskrivning: 210 tekstur: 82, 164, 219f tempo: 69-73, 105, 125, 134ff, 161, 174, 219ff, 311, 326, 346 terapeutisk-musikalske processer (Smeijsters): 161 terapeutisk musikforståelse: terapiteori: 89-99, 158 terminal sygdom: thalamus: therapeutic voicework (Newham): 229f tid og rum: 81, 117, 143, 182, tidsskrifter: 424f, 430f,

10 timing: 65, 72, 82, 130ff, 254, 305, 311 toneart: 22, 27f, 145, 164 toning: 229f, 379 trommer: 111, 194, 279, 322f transaktionsanalyse: 94, 156 transpersonlige oplevelser: 87ff, , 180f, 217, 401f transpersonlig psykologi: 94, 98ff, 401, 418 traume: 40, 98, 112ff, 120, 184f, 195, 245, 250, 303, 334, turtagning: 309, 336, 428, 447 tvangspræg: 260f, 255, 453 tværfagligt samarbejde: 220, 245, 273, 318, 340, 359, 403, 407, 411, 484 U uddannelsen af musikterapeuter i Danmark: 35-42, i Norden: udsatte unge: udtryk: følelsesudtryk: 361, 382 selvudtryk: 54, 81, 88, 195, 210, 214, 277, 289, 409, 474 metaforisk udtryk: 84, 164ff udviklingsteori: 124f, 150, 155f udviklingsforstyrrelser: 123, 162, 261, 274, 218ff, 386, 440, 484 udviklingspsykologi: 60f, 98f, 112f, 153ff, 189, 273f, 284f, 394, 480 unge: 40, 50, 158, 188, 198, 211, 215, 261f, , 333ff, 359, 367, 374f, , 475, 512 universel musik: 87 uudsigelig mening: 83ff, 166 vitalitet (vitalitetsaffekter, vitalitetsdynamik, vitalitetsformer): 48, 85ff, , 150, 162, 209, 276, 280, 370, 387, 396f volumen: 164, 171, 214, 219ff, 346, 450 vrede: 79, 127, 136, 190, 276, 290, 309, 341, 361, 381 vuggesang: 351, 400 W WFMT (World Federation of Music Therapy): 42, 55, 507, 514f Æ ældre: 34, 40, 201, 295ff, 314ff ændrede bevidstheds-tilstande (ÆBT): 149, 153, 182 Ø øjenkontakt: 282, 445, 452 økologisk musikterapi: 46, 204ff, 473 øret: 59f, 64ff, 230 østlig psykologi: 143, 158 øvelsesfasen: 170 Å ånd: 23ff, 42, 49, 85ff, 98, 150ff, åndedræt: 64, 76, 218, 224f, 229, 305, 345, 353, 392, 408 åndedrætsøvelser: 214, 362, 378 V vagusnerven: 237 validitet: 415, 440ff variabilitet (IAP): 162, 446, 451 variationer: 177ff, 210, 225, 276 vejrtrækning: 174, 234ff, 252, 310, 326, 337, 343ff, 378f, 462 vibrationer: 22ff, 33, 46, 48, 221ff, 228f vibroakustisk og vibrotaktil terapi: 49, 215, 221ff, 228f, 237, 320, 397, 420, 499 videnskabsteori: 83, 413f, 438, 484f 538

Et hierarki, hvor kvalitative studier ligger nederst, Cochrane reviews øverst 2. CASE-EKSEMPLER OG ILLUSTRATIONER FRA FORSKELLIGE KLINISKE OMRÅDER

Et hierarki, hvor kvalitative studier ligger nederst, Cochrane reviews øverst 2. CASE-EKSEMPLER OG ILLUSTRATIONER FRA FORSKELLIGE KLINISKE OMRÅDER Folkeuniversitetet Odense 31.10. 2012 Lars Ole Bonde, Professor, Ph.d. Institut for kommunikation, afd. Musikterapi AAU lobo@hum.aau.dk www.musikterapi.aau.dk 1. INTRODUKTION TIL MUSIKTERAPI DEFINITIONER,

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Musikpsykologi. Christopher Lehnschau cand.merc.(psyk.)stud. CBS

Musikpsykologi. Christopher Lehnschau cand.merc.(psyk.)stud. CBS Musikpsykologi Workshop nr. 416 Arbejdsglæde & Musik (kreativ teambuilding) AM:2012 - Mail: cle@bst-nord.dk Workshop Velkommen og præsentation af konsulenterne Teoretisk oplæg: Introduktion til Musikpsykologi

Læs mere

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler"

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Demensdag Viborg 21-11-2013!! Musikterapeut i Chris Lykkegaard Cand. Mag i musikterapi fra AAU Demens Centrum Aarhus, Musikterapeut Chris Lykkegaard: e-mail

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Demensdagene 2013 Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Titel Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det

Læs mere

Velkommen til Psykinfo

Velkommen til Psykinfo Projekt Bevægelse, Krop & Sind Velkommen til Psykinfo Projekt Bevægelse, krop og sind Sorø, Ringsted, Slagelse og Region Sjælland Jim Toft, Idrætsforsker Den socialpsykiatriske dagligdag Jim Toft, Ph.d.

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Psykologi niveau c Tina Ovesen Hh12psy11123 Materiale:

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

CV for Ann-Maria Holde Nielsen

CV for Ann-Maria Holde Nielsen CV for Ann-Maria Holde Nielsen 2014 Cand.mag.musikterapeut Gyvelvej 25, 2.MF, 4000 Roskilde Mobil: 28766168 Mail: musikterapeut.ahn@gmail.com Webside: www.musikterapeutiskbehandling.dk Fødselsdato: 04-05-1986

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Ameyo Katharina Barfred-Dixon

CURRICULUM VITAE. Ameyo Katharina Barfred-Dixon IN RELATION CURRICULUM VITAE Ameyo Katharina Barfred-Dixon Jungiansk orienteret Psykoterapeut (ReVision- UK) Underviser og kursusleder Certificeret Gruppeterapeut (IGA-UK) Certificeret Supervisor (SAP-

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Indledning. 1. Hjernens natur

Indledning. 1. Hjernens natur Indledning 1. Hjernens natur Forholdet mellem arv og miljø Mennesker har et biologisk beredskab til at deltage i kulturen Arv er miljøpåvirkelig Sårbarhed og miljøpåvirkning Genernes betydning Den hierarkiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Psykodynamik og Coaching

Psykodynamik og Coaching Psykodynamik og Coaching Dagens temaer Psykodynamik og Sigmund Freud Psykoterapi vs coaching Diverse samtaleformer vs coaching Psykodynamisk tilgang til coaching Relationen Ræsonans, overføring, projektion,

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Musikalsk improvisation er et formidabelt redskab til at undersøge, bearbejde og udvikle den basale relationelle kapacitet.

Musikalsk improvisation er et formidabelt redskab til at undersøge, bearbejde og udvikle den basale relationelle kapacitet. Musikalsk improvisation er et formidabelt redskab til at undersøge, bearbejde og udvikle den basale relationelle kapacitet. Men musikalsk struktur kan ikke give information om den terapeutiske proces,

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Psykiatribrugeren i holistisk perspektiv contra psykiatriens menneskesyn. Hvad er et holistisk perspektiv? Hvad er psykiatriens menneskesyn?

Psykiatribrugeren i holistisk perspektiv contra psykiatriens menneskesyn. Hvad er et holistisk perspektiv? Hvad er psykiatriens menneskesyn? Psykiatribrugeren i holistisk perspektiv contra psykiatriens menneskesyn Hvad er et holistisk perspektiv? Hvad er psykiatriens menneskesyn? Jeg Kurt Lindekilde er lægen der går sine egne veje som tænker,

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere

\Hvis jeg kunne, ville jeg give dig vinger"

\Hvis jeg kunne, ville jeg give dig vinger \Hvis jeg kunne, ville jeg give dig vinger" { reeksioner over et tvrfagligt samarbejde omkring et barn, der skal d. Ingrid Irgens-Møller Cand. Phil. i musikterapi, ansat som musikterapeut i Region Midt

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg Psykologisk behandling af søvnproblemers Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Søvn og livskvalitet Baggrund Søvnløshed er et udbredt problem, som medfører forringet livskvalitet Medicinsk behandling

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Musikterapeutisk udredning af følelsesfunktioner

Musikterapeutisk udredning af følelsesfunktioner Musikterapeutisk udredning af følelsesfunktioner Temadag d. 22. april 2015 cand. mag. i musikterapi og psykologi Emotion c Motorik Kognition Susan Hart Selvagens Min indflydelse på at det går, som det

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT NÅR BØRN ER PÅRØRENDE V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT INTRODUKTION Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen både

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: Roed@kvuc.dk Med venlig hilsen Anette Roed Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o Han har været lektor (læge,

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE. v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM)

Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE. v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM) Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM) Vor Frue Stræde 4, 3. 9000 Aalborg 86 19 10 51 60 75 91 30 www.mindandmusic.dk Baggrund: 1966 Musiksproglig

Læs mere

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Mit oplæg: -Hvad menes der med Helende arkitektur? -Stressforskningens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC, Albertslund Afdeling, Gymnasievej

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

INTRODUKTION TIL MUSIKMEDICIN I PALLIATIV INDSATS For personalet-november 2008

INTRODUKTION TIL MUSIKMEDICIN I PALLIATIV INDSATS For personalet-november 2008 INTRODUKTION TIL MUSIKMEDICIN I PALLIATIV INDSATS For personalet-november 2008 Musik gør én svag på en måde, så man bliver stærk Benny Andersen Kig-musikgruppen Sankt Lukas Hospice/Hjemmehospice 04-07-2008

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Det tredje hold stu derende har netop taget hul på professionsprogrammet i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet (AAU). Det sker, få måneder efter at de første

Læs mere

16.01.2008. Henvisning. Assessment

16.01.2008. Henvisning. Assessment Personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd De selvskadende unge Lægeforeningens Sundhedskomite Konference den 29. januar 2007 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE NÅR BØRN ER PÅRØRENDE REHABILITERINGSKONFERENCE NYBORG STRAND 30. OKTOBER 2013 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT INTRODUKTION Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

musikterapi Kombinationen af havde god effekt til barn med udviklingsforstyrrelse

musikterapi Kombinationen af havde god effekt til barn med udviklingsforstyrrelse side 18 fysioterapeuten nr. 13 / september 2011 børn Kombinationen af musikterapi ogcastillo Moral havde god effekt til barn med udviklingsforstyrrelse AF: TINA RUDEBECK HOLM OG HANNE HALSKOV INSTITUT

Læs mere

Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser

Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser 20/01/12 Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser Psykolog Rikke Bøye Klinik for Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse?

med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse? 15. December 2011. Temadag for specialuddannede psykiatriske sygeplejersker. Hvordan arbejdes der i Sønderjylland med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse?

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 1. Henvisningskriterier 2. Mål med rehabiliteringen 3. Henvisningsblanket 4. Visitationsforløb Da det drejer sig om et projekt, hvor

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse:

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Kranio Sakral Terapi 1 Indblik i Kranio Sakral Terapiens historie og den bagvedliggende filosofi. Den nødvendige teoretiske anatomi og fysiologi for forståelsen

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Sys Keller. Sys Keller. Profil. Relevant erhvervs erfaring. 2012 - Nu *Body Bliss. 2006-2011 Marienberg Skole

Sys Keller. Sys Keller. Profil. Relevant erhvervs erfaring. 2012 - Nu *Body Bliss. 2006-2011 Marienberg Skole CV Sys Keller Sys Keller Profil I rollen som underviser, samtalepartner og rådgiver ser jeg relationen - mødet i gensidig anerkendelse - som grundlæggende forudsætning for trivsel, kompetenceudvikling

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Clive Robbins Mindeord

Clive Robbins Mindeord Clive Robbins Mindeord D. 7. december 2011 døde Clive Robbins 84 år gammel. Herunder skriver to danske musikterapeuter hver deres personlige beretning om kendskabet til og venskabet med denne verdenskendte

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING. Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør

KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING. Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning www.dnmpf.dk Hvorfor

Læs mere