cue: 199, 208, 281, 324 Cut-log diagram (Bonny): 100 cyklisk dynamisk teori: 112f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cue: 199, 208, 281, 324 Cut-log diagram (Bonny): 100 cyklisk dynamisk teori: 112f"

Transkript

1 A Aalborg psykiatriske sygehus/aalborg: Universitetshospital Psykiatrien: 119, , 604 Aalborg Universitet (AAU) se: forskeruddannelsen, musikterapiuddannelsen adfærdsorienteret musikterapi (Madsen m.fl.): 14, 43, 92f, 99, 178, 199ff afasi: 34, 306ff affektiv afstemning: 119, 123, 136, 160f, 209, 276, 285, 317, 370, 378 affirmative oplevelser: 49, 237, 241 affordance and appropriation: 167, 235ff afledning: 40, 47, 222, 337, 346, 361 afspænding: 47, 162, 181ff, 215ff, 260, 320, 334ff, 342ff, 374ff, 412, 463, 492 afspændingsmusik vs. stimulerende musik: 174, 219, 225, 326, 347 aggression: 214, 263, 286f, 320, 336, 365ff, 388f, 448 akkomodation: 179 akkorder: 106, 164, 172, 191, 196ff, 211, 276, 307 aktiv imagination: 95 aktiv musikterapi: 166, 187ff, 249ff, 360f, 392f akustik: 483 aldring: 294ff alliance: 52, 115, 148f, 188f, 249, 258ff, 369 allocentrisk/allopatisk: 106 Alzheimers sygdom: 15, 301, 314ff, 419 ambient music: 230 analogi: , 226, 396 analytisk (orienteret) musikterapi (AMT, Priestley): , 250ff, 312 analytiske, psyko-dynamiske og transpersonlige teorier: Kap. 2 animus og anima: 96 antropologi: 21, 60, 97, 137, 203, 231, 426, 473 antroposofi: 31, 99, 194, 472 anvendt adfærdsanalyse: 92, anxioalgolytisk musik (Spintge): 225, 337 arketype: 88, 95f, 163, 198, 401 Aspergers syndrom: 211 assessment og klinisk vurdering: Kap. 4.1 og 5.4 dataindsamling: 442f metoder: diagnostisk assessment: 441f Bruscias IAP 162f, 446 case study: Joel: assimilation: 141, 179 AUB (Aalborg Universitetsbibliotek): 507f, 516 auditive system: 64ff autisme: 40, 134, 162, 194, 220, 245, , 368, 431f, , 461f autogen træning: 153, 181f autonom adfærd: 200 autonomi (IAP): 162, autorisation: 38, 245, 512f avanceret niveau (Bruscia): 47, 168,

2 B baggrundsmusik: 215, 224f barn, se: børn barokmusik: baseline: 201, 246, 424 behaviorisme: 97, , 199 Behavioral Music Therapy (se: adfærdsorienteret musikterapi) Benenzons musiktera-peutiske metode: 178 betydning: 29, 48, 60, bevidsthedstilstande: , , 441 billeddannelse (imagery): 48, 95, 99, 158, 167, 183, 191, 215, 249, 260, 335, 363ff, 377, 394 biofeedback: 47 biologi: 61, 68, 89, 130, 153, 159, 220, 426 blodtryk: 69, 218f, , 376, 379, 408, 462 borderline personlighedsforstyrrelse: 115f, 119f, 154ff, 257ff brugerbands: 205, 270, 288, 291 børn (og musikterapi med børn): Kap , 4.5.1, 4.6.4, desuden 32ff, 40, 50f, 123ff, , 215f, 260f, 358f, 404, 420, 432, 445, 452f C cancer: 184, , casestudier: 193, 197f, , 459 casestudie (assessment): casestudie (skizofreni): Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN): 74 cerebral parese: 32, 245, 274, 278, 289, 499 chaconne: 170 chakra: 229f Chills (rislen ned ad ryggen): 70, 76f containe: 317, 362, 388 Cochrane-review 223, 253, 255, 282, 304, 329, 346f, 355, communitas: 232f COPD 238 coping: 47, 220, 376, cortex: 64-80, 157, 311 Creative Music Therapy, se: Nordoff-Robbins cue: 199, 208, 281, 324 Cut-log diagram (Bonny): 100 cyklisk dynamisk teori: 112f D dans: 138, 142, 144, 153, 200f, 233, 279, 300, 305f, 320, 337, 424 Dansk Forbund for Musikterapi (DFMT): 31-38, 509, 511 databaser: 459, , , 517 demens: 34, 39-41, 123, 134, 201, 238, , , 421f, 431, 448, 457f, , 489 depression: 137, 149, 162, 184, 214, , 271, 284, 303, 318, , 359 dialog: 47, 48, 84, 95f, , 166, 190, 192, 208f, 286, 315, 447, 450, 470, 490, 494 disciplineret subjektivitet: 104, 107 dissociation: 401 Down s syndrom: 194 drama: 142, 424 drømme: 95, 143, 154, 166, 263ff duetter: 104, 252, 454 døve, hørehæmmede og døvblindfødte: 33, 40, 198, 237, 456 E easy listening: 226, 344 Edward (casestudie): 197 EEG (Elektroencephalografi): 70, 156, 411f, 415, 420 Effektforskning: 421, 422 egenterapi: 94, 123, 184, 499 ego-psykologi: 251 eksistentiel psykoterapi: 94, 121 eksplicit viden: 125, 258 emotioner (se: følelser) empatisk modoverføring (E-modoverføring): , 188, 250 empatisk opmærksomhed: 29, 129, 207, 317, 322, 399 empowerment: 185, 203, 237, 269, 384 EMTC (European Music Therapy Confederation): 507, Entrainment: 40, 47, 72, 137, 230, 326, 345, 378,

3 Emneregister Ergoterapeuter: 32, 34, 39, 273, 289, 308, 329, 469 erhvervet hjerneskade: , 412, 430, 447, 457, 462 etiske retningslinjer: 489, 509, 515 etnisk: 197, 230, 239, 360, 362, 480, evaluering af forskning: 158, 193, 421f, 430, , 454, 459 eventyr: 95, 167, 188, 279 evidensbaseret musikterapi: Kap. 5, 222, 227, 232, 253, 255, 259, 282f, 291, 310, 337, 346, 354, 365, 372, 382, 389, 432, , 485 F familiebehandling: 39, , 431 fantasi: 52f, 95, 104, 114f, 141, 165f, 184f, 191, 250, 267, 306, 311, 334f, 366, 377, 490 Field of Play (Kenny): 178 flertydighed: 84, 165, 474 flow: 139f, 264 flygtninge: 38, 40,216, , 485 folkemusik: 34 folkeskole: 50, 404 folkesundhed: , 300, 403, 417, 419 form (musikalsk): 159, 164, 169ff forandring: 44ff, 63, 77, 80, 92f, 110, , 149f, 188, 196f, 203, 208, 217, 225, 228, 256, 295, 300, 367, 396f, 408, 417, 443f, 489 forandrende niveau (reconstructive): 217 forskeruddannelsen i musikterapi AAU forskningsmetoder: 201, 220, 424, 429, 439 forskning og assessment: Kap. 5 forsvarsmekanismer: fortrængning: 110 forudsigelighed: 77, 104, 169f, 174, 219f, 346, 377, 381, 387 forældre: 110, , 148f, 209, 275, 278ff, 290, 292, , 359, , 386, 404, 442, 445, 447, 462, 503 frekvens: 69, 152, 160, 225, 228, 301, 347 fri improvisation: 447, 470, 480 fulcrum-modellen (Wilber): funktionsnedsættelser: 39, , 194, 269, , , 324, 368ff, 431, 445, 449, 475, 484 fysik: 29, 153, 234 fysiologisk effekt af musik: , 408 fysioterapeuter: 32, 34, 289, 350, 495 fysisk aktivitet: 200, 221 fysisk handicap: 194, 245 fysisk udviklingshæmmede: 54, 162, 200, 288, 498 fængsel: 404, 429, 464 fænomenologi: 85, 96f, 159, 174, 312, 355, 390, 396, 414, 417, 426, 444 følelser: 40, 44, 49, 59-61, 76, 82, 85, 89, 101, , 122, 125, 136, 141, 150, 157, 161, 183, , 198, 210, 214, 216, 238f, 250, , 276f, 283, 290, 300, 305, 319, 321f, 327, 343, 353, 360f, 376f, 386f, 392ff, 488, 491 følelsesudtryk: 361, 382 G GAM (Guidet afspænding og musik): 226, 234, 335, 344, 347, 367, 377 galvanisk hudmodstand: 219 gentagelsestvang (OCD): 108, 110, 112 gentagelsesmønstre: 451 geriatriske patienter: 200f, 322 gestalt: 97, 146, 164 gestaltterapi: 94-97, 99 glissando: 70, 214, 450f glæde: 46, 70, 77, 79, 128, 133ff, 139, 144, 201, 212, 276, 282, 290, 300f, 305, 339, 376, 404, 462 gong: 229f, 393 grounding: 129, 209, 214, 362 gruppemusikterapi: 82, 184, 196, 216, 270, 489, 496 grænser: 52, 114, 149, , 381, 401, 490 Guided Imagery and Music (GIM) (Bonny): 53f, 99f, 123, , 158, , , 215, 233, 256, 260, 306, 311, 334, 344f, 351, , 391, 394f, , 412, 487, 492, 508 guidning: 184, 344, 377, 403, 483, 492 guitar: 37, 196f, 201, 478f 531

4 H harmonik: 74, 164, 169, 174, 219f, 225, 326, 377, 446 Harper House Children Service: 452 healing: 21f, 46, 184, , 237, 240 helse-musicering: 49, 88, 157, 179, 205, , 301 HemiSync: 230 henvisningskriterier: , 419 her-og-nu 97, 121, 138, 140, 144f, 196, 207, 214 hermeneutik: 82, 414, 418, 426 hjernebølger (alpha, beta, delta, gamma, theta): , 182, 412 hjernehalvdele (hemisfærer): 68, 311 hjernen: 59-61, 64-80, , 152f, 156f, 218ff, 256, 291, 297, 315, 325, 364, 382f, 411f, 421, 484, 499 hjerneskader, musikterapi ved: 15, 40, 59, 182, 211, , 445, 447, 457, 462, 484, 489 hjertefrekvens: 69, 219, 347, 408 hjerterytme: 69, 218f, 225, 236f, 300, 340, , 408, 462 holotropi (Grof): 153, 181 hospice: 40, 184, 215, 331, , 384, 508 hospital børn, psykiatri: , 440 musikterapi: 40, 54, 93, 215, hospitalspsykiatrien: hukommelse: 60, 64, 67, 71-74, 77, 80, 114, 124, 141, 201, 254, 297, , 315, 359, 364, 375 humanistisk psykologi: 31, 97 humoralpatologi: 22, 26, 81 hyperventilation: 153, 181 højskole: 40, 374, 386, 404 høresansen: 59f, 131 håndtromme: 322, 392 I identitet: 60, 62, 87f, 102, 141, 149, 155, 205, 212, 216, , 252, 270, 274, , , 301, 316, 349, 386f imagination: 54, 95, 181, 363, 490 imitation: 76, f, 276f, 282, 289, 370 improvisationsbaserede metoder: 129, , 480f improvisation som leg: 138ff Improvisation Assessment Profiles (IAP) (Bruscia): 162f, 189, 442ff, , 451 indre barn 167, 392, 397, 490 indre billeder (imagery): 85, 114, 166, , 216f, 252, 260, 334, 344, , 378f indsigt: 52, 93, 183, 192f, 212, 216f, 249, 295, 394, 409, 415 indsigtsbefordrende niveau (re-educative): 217 indspillet musik: 54, 199, 224, 249, 347, 355, 448 indvandrere: 232 induktion: 182, 185, 215, 492 instrumenter: 420, 446, 448, 478 integral psykologi (Wilber): 98, 147, intellektualisering: 260, 262 intensitetsprofil: , 399, 403 interaktionstema: 135, 144, 277, 280f internationalt samarbejde: konferencer: 497, 513 organisationer: 514 International Association for Music and Medicine (IAMM): 224, 226 International Society for Music in Medicine (ISMM): 224 internet: litteratursøgning via databaser: 508 udvalgte hjemmesider: 507 intersubjektivitet (Stern): 399, 402 interterapi: 193, 250f, 487, 491, 494 intervaller: 23, 25, 28, 88, 198 intuitiv musik: 36, 521 iso-princippet: 174, 337 isolation: 94, 245, 256, 285, 291, 302, 318, 333, 359, 396, 449 J jazz: 74, 159, 173, 197, 226, 344, 478, 480 jeg-du forholdet (Buber): 52 K kanon: , 363 kaos: 111, 139, 144, 337, 387f 532

5 Emneregister kerneselv (Stern): 117, 124f kernetone: 450 kinesisk filosofi: 96 klang: 23, 33, 59, 65, 67-70, 74f, 79f, 111, 130, 145, 161, 164, 169, 197f, 214, 219f, 225f, 230, 264, 309, 326, 377, 398, 448, 489 klangskåle: 229 klassisk musik: 61, 69, 149, 174f, 217, 249, 344, 478 klientens behov: 47, 182, 198, 247, 293, 478 kient-centreret terapi: 91, 96 klient-terapeut-musik: 228 klinisk improvisation: 14, 29, 36, 47, 53, 106, 109f, 128, 159, 169, 187ff, 213, 216, 249ff, 263f, 279, 308, 310, 360f, 370, 377f, 384f, 387, 392f, 417f, 428, 443, klinisk praksis (musikterapiens områder): Kap. 4 klinisk praksis baseret på dokumentation (se: evidensbaseret musikterapi) klinisk vurdering (se: assessment) kliniske behandlingsniveauer: 46f KMR (Korta musikresor): 185, 344, 351 kodefortrolighed: 61 kognition: 72, 80, 165, 199, 295, 421, 446, 460 kognitiv adfærdsterapi: 44, 91, 92, , 384, 409, kognitive færdigheder: 319 kognitive processer: 92, 200, 408 kollektiv musik: 87 kommunikation: 36, 40, 42, 61, 82-86, 102, 125f, 130, 142, 162, 189, 196, 200, 211f, 246, 254, , , 305, , 318, 351, 355, 364, , 409, kommunikativ musikalitet: 61, 82, 86, , 279, 484 komparative data: 442 kompensationsprincippet: 174 komplementær modoverføring: 109, 250 kompliance: 225 komposition: 53, 62, 187, 210, 211, 230, 474 koncentration: 200, 211, 239, 254, 270, 275f, 305, 308, 325, 337, 359, 370, 408, 448, 499 kongruens (IAP): 162, 446 kontaktniveauer (Møller): 278, 286, 445, 450 kontrollerede undersøgelser (se: randomized controlled trial, RCT) korsang: , 300f, 377, 384f, 408 korrektive oplevelser: 49, 237, 241 Kreativ musikterapi (se: Nordoff-Robbins) kreativitet: 209, 331, 334, 385, 440, 457 krop: 23, 28, 40, 48, 59, 64-80, 85, 86, 98, 109, 124f, 138ff, 150, 152ff, 162ff, 182f, 191f, 199, 214, , 229, 235, 237, 257, 287, 292, 301, 303, 343ff, 362, 381f, 408, 473 krop og stemme: 145, 482, 487, 489 kropsskema: 145, 181 kræft: (se: cancer) kucheza: 234 kultur: 21, 23, 26, 42, 48, 51, 63, 81f, 88, 94, 116, 137, 139, 148f, 156f, 203, 220, 228ff, 235, 257, 288, 291, 295, 299, 301f, 322, 358ff, 387, 410, 414f, 418, 437, 473, 485, 498 kunstterapi: 115, 123, 512 kvadrantmodel (Wilber): 88, 157, 237 L langtidshukommelse: 397, 311 lavfrekvent lyd: 230 leg: Kap legesange: 31, 196 legemsvæsker: 26-28, 81 life review 215 Likert skala: 341, 445, 449f liminalitet: 233 livskvalitet: 31, 40, 42,45-48, 192, 195, 236, 238, 240, 258, 269, 297, 319, 333f, 347, 350, 354f, 365, 376, 409, 421, 462 LSD 153, 180f, 268 Lydhealing: , 237, 240 lydstemme: 214 lyst: 64, 76-79, 95, 124, 133, 139, 235, 289 lystprincippet: 95, 112 lyttegrupper: 54, 216, 252f, 306f, 492 lyttepuder: 222, 227, 365 læring: 31f, 43, 46, 50-53, 90, 92, 114, , 194, , 220, 296f, 311, 359, 381, 393, 422, 443, 475,

6 M mandala: 183, 362, 395, 492 maskevers: 211 medicinsk musiketnologi: meditation: 152f, 229, 231, 351, 377, 379, 381 melodi: 67, 73, 79, 82, 104f, 124, , 161, 164, , 201, 211, 214, 220, 225, 254, 279, 286, 310f, 319, 326, 377, 399, 446, 448 meningitis: 519 mentale strukturer: 126, 304 Mentorenkurs Herdecke: 35f, 188, 472 metallofon: 393 metafor: Kap. 2.5 MIP (Musikterapeuter i psykiatrien): 262, 419, 432 miljøterapi: 40,157, 215, 335 MMN (Mismatch Negativity): 70 modalitet: 154, 164, 166 modoverføring: 188, 250, 255, 370, 417 modstand: 52, 108, , 232, 370, 392 monochord: 23, 25, 28, 230 Mood wheel (Hevner): 62 morfologisk musikterapi: 82 motivation: 77, 79, 139, 145, 201, 235, 246, 252, 270, 276, 285, 292f, 365, 376, 383, 440, 448 motorisk adfærd: 200 multiple baseline design: 201 Music Information Retrieval Toolbox: 80 Music Therapy Toolbox: 446 Music in Medicine (se: musikmedicin) musicering (musicking): 48-53, 82, 86, 88, 122, 145, 157, 203, 205, 220, 233, , 301, 404 MusiCure: 226f, 240, 365 musik i terapi: 86, 190, 201 psykologiske niveauer: 168ff som analogi og metafor: Kap. 2.5 som stimulus og respons: 86, 88, 92, som form og struktur: 159, 334 som sprog: 86 som terapi: 86, 196, 499 musikalitet: 60f, 288, 446 (se også: kommunikativ musikalitet) musikalsk adfærd: 52, 201, 442, 445, 449 musikalsk identitet: 288, 291, 479f musikalsk kommunikation: 82, 142, 196, 306, 445 musikalsk psykodrama: 97, 99, 232 musikalsk relation: 196, 207, 223, 396, 409 musikalske barn, det: 54 musikalske parametre: 163, 164, 214, 219, 225f, 337, 346, 377, 443, 445ff, 478 musikanalyse: 86, 88, 426, 482 musik-healing: Kap musikintervention: 47, 223ff, 344, 347f, 389, 432, musiklytning: 41, 53, 59f, 67, 75, 77, 80, 85, 173, 180, 215, 223f, 240, 252f, 256, 260, 292, 300, 305, 311f, 320, , , 350, 362ff, 374ff, 394f, 408, 428, 463, 474 musikmedicin: Kap. 3.9 desuden: 47, 218, 237, 334f, 344f, 347, 377 musikoplevelse: 40, 54, 62, 73, 79, 80, 85, 87, 159, 166, 177, 200, 228f, 236, 300, 319, 333f, 351, 382, 396, 401, 403 musikpræferencer: 60f, 226f, 299, 346 musikpsykologi: Kap. 2.1 musikpsykoterapi: 53, 153, 160 musikpædagogik: Kap. 1.4 musikskole: 40, 50, 54, 404 musikterapeutiske orienteringer (Aigen): 178f musikterapi, retninger, traditioner og orienteringer: Kap. 3 musikterapifagforeninger: 511 musikterapiforeninger og -selskaber: 511f Musikterapiklinikken: 37, , , 432f, 504 musikterapiteori: 22, 29, 37, 82, 98, 102, 109, 123, 160, 232, 414, 483f Musikterapiuddannelsen AAU historie: 36-39, optagelsesprøve: teorisporet: det musikalske færdighedsspor: terapisporet:

7 Emneregister mystik: 23, 153, 158 myter: 167, 232, 401 mødeøjeblikke (Stern): 123, 209 N narrative episoder: 167, 401 narrativ terapi: 89, 136, 183, 281 narrativ teori: 167, 280, 360 neonatal: 404 neurologiske problemstillinger: Kap. 4.4 neuromodulatorer/neurotransmittere (dopamin, serotonin m.fl.): 77, 300, 438 neuromusikvidenskab: 220 neuropsykiatri: 89, 299, 318 neuropsykologi: 121, 123, 165, 258, 484 neurotiske forstyrrelser: 94, 154 neutralitet: 103f, 107, 251 new age: 22, 29, 231 ngoma: 233 nocebo: 234 non-direktiv: 481 Nordoff-Robbins musikterapi: 31, 33, 82, 99, 138, 177f, , 207, 366, 472, 497 Nordoff-Robbins skalaer: 445, 449 normale bevidstheds-tilstande (NBT): 182f nyfødte: 130f O objektrelationsteori: 95, 99, 102, 112, , 251 omsorgspersoner: 110, , 292, 310, 316ff, 325, 327f omsorgssvigtede børn: 131, 138, 386, 389f onkologi: 338, 354, 430, 485 organum: 198 Orfeus: 21, 30 overdetermineret: 108 overføring: 32, 52, 96, 104, , 116, 121, 187ff, 250f, 327, 370 overgangsobjekt: 115, 142 overgivelse: , 182 overtoner: 23, 88, 450 overtonesang: 229f overtonespektrum: 229 P palliativ pleje: 40, 94, 215, 222, 331, 346, , 431, 498, 508 paradigmer: 37, 227 paradokser: 43, 401 Parkinsons sygdom: 15, 71, 201, 223, 238, 319, 419, 462 passacaglia: 170f patologisk musikalske processer (Smeijsters): 161 patologi: 48, 51, 98, 114, 152, , 159, 199, 245, 391, 455, 481 peak experiences (højdepunktsoplevelser, Maslow): 31, 62, 152 perception: 60-62, 69-74, 80, 84, 128, 141, 157, 200, 230, 446 percussion: 190, 194, 196, 292, 384, 478 performance: 63, 86, 133, 159, 204, 233, 235, 278, 288, 291, 384, 426, 480 performativ(itet): 82, 204, 234 persona: 95, 158 personal construct theory (Kelly): 94 personalepleje: 40, 377, 385 personlighedspsykologi: 98 personlighedsteori: 92, 94, 95, 141 PET (Positron-Emissions-Topografi): 153 ph.d.-afhandlinger i musikterapi AAU: 436 placebo: 234, 412 POMS: 341 populærmusik: 62 pragmatisk niveau (Ruud): 48, 86, 337, 353, 480 praksisniveauer (Bruscia): 179 praksisområder (Bruscia): 45f, 498 praktik: 37f, 422, 431, 469, 474f, 484ff, problembaseret læring (PBL): 36, 438, , 483, 496 professionel empati: 251f progressiv afspænding: 181f projektarbejde: 36, 475, 485 projektion: 104, 190, 230 PROMUSA (Professionsrettet musikanvendelse): 495f psykiatri hospitaler: Kap

8 musikterapi i psykiatrien: Kap. 4.2 casestudie: psykiatere: 249, 272, 430, 512 socialpsykiatri: Kap psykisk udviklingshæmmede: 54, 162 psykoakustik: 23, 60 psykoanalyse: 54, 94f, , 126, 156, 166, 189, 250, 396 psykoanalytisk teori: 112, 114, 142, 397 psykodrama: 97, 99, 232 psykodynamisk bevægelse: 36, 214 psykodynamisk gruppeledelse: 487 psykodynamiske teorier: psykologiske forstyrrelser: 92, 155 psykologiske problemer: 50, 89, 90, 98 psykopatologi: 103, 114, 116, 137, 153, 161 psykosociale problemstillinger: Kap. 4.6 psykoterapi: humanistisk: 98, 158 musikalsk: 53, 153, 160, 237 teori: 112 psykotiske symptomer: 255 PTSD: 357, 359f, 363, 367 puls: 33, 71, 74, 80, 82, 130f, 134f, 164, 174, 197, 201, 208, 225, 276, 292, 310f, 326, 345, 385, 408 pædiatri: 212, 332f, 337f, 354 R randomized controlled trial (RCT): 119, 255, 338, 347, 354, 372, 415, 421, 459 realitetstestning: 114, 116 receptiv musikterapi: 84, 123, 180ff, 202, , 249, 253, 308, 311, 333, 362f, 391, 394 recovery: 90, 237, 248, 269 refleksivitet: 103, 204, 260, 415, 438 regler: 48, 84, 103ff, 189, 191, 251, 370, 410 regression: 52, 141, 415 Regulativ Musikterapi (Schwabe): 180 regulering: 14, 77, 92f, 116, 132ff, 149f, 188, 222, 236ff, 275, 280, 323, 325, 364f, 390, 404, 438 rehabilitering: 39ff, 193, 221ff, 269, 298, 303ff, 331, 339ff, 427, 457f, 485 relationer: 44, 89, 103, 112, 116, 209, 223, 246, 250, 271, 281, 291, 300, 320ff, 415, 437, 484, 489 reliabilitet: 415, 440ff reminiscens: 40, 215, 328, 350, 351, 463 repertoire: 135, 215, 240, 280, 337, 403, 478ff resonans: 47, 72, 86, 109, 188f, 229, 317, 393 respiration: 347, 351, 462 ressourceorientering: 212, 270, 333, 498 retningslinjer: 29, 162, 457ff, 464f, 509 Rett syndrom: 133f, 282, 291f, 420, 429, 499 reversal design: 201 RIG er (Stern): 126 ritual: 21, 48, 86, 88, 140, 181, , 285 rock: 173, 219, 388, 478, 480 rollespil: 109, 142, 277, 281, 283, 475, 489ff rytme: 28, 33, 59, 68-80, 125, 131, 145, 161, 164, 169ff, 197, 212, 214, 219f, 225ff, 255, 276, 304, 310, 377, 393, 408, 454 S salutogenetisk: 44f, 298, 341, 473 samfundsmusikterapi: 82, 90, 178, 203ff, 235ff, 269ff, 301, 366, 389, 473, 498 sang/sange: 23, 33f, 41, 50, 53f, 96, 133,134,144, 187, 200f, 204, 210ff, 222, 229ff, 237, 252, 277, 281f, 290, 292, 300, 309, 310, 312, 319, , 351, 361, 370, 379, 384, 388 sangskrivning: 54, 179, 210ff, 249, 253, 270, 272, 281, 287ff, 312, 334, 338, 351, 361, 379, 387f, 474 Saul og David: 21 sekundærprocesser: 152 selv musik fordobler selvet: 40 selvbevidsthed: 188 selvbillede: 89, 188, 343 selv-fornemmelser (Stern): selvopfattelse: 343, 365, 390, 409 selvpsykologi (Kohut): 95, 99, 102, 114, 117 selvtillid: 201, 212, 216, 261, 272, 359, 380, 382, 401, 453 selvudtryk: 40, 54, 81, 88, 195, 210, 214, 277, 289, 396, 409,

9 Emneregister selvudvikling: 21, 40, 54, 117, 158, 182, 184, 217, 229, 391ff semantik: 48, 86, 88, 131, 165, 277, 319, 337, 351, 450, 480, 484 serviceloven: 11, 13, 269, 274, 284, 318 Sfærernes musik: 21, 23, 27 shamanisme: 21, 230f, 393 sjæl: 21, 26, 29, 49, 81, 153f, 158 skemaer (Stern): 124, 126, 181, 257 skizofreni: 162, 245, , 270, 431f, 445, 450, 457, 460ff, 485, 504, 513 skyggen (Jung): 95, 158, 490 skype: 211 smertebehandling: 47, 168, 173, 221, 227, 463 smertelindring: 39f, 47, 331, 334f, 340, 347, 353, 384, 431, 485 social adfærd: 200f, 432 social behandling: 90 social forståelse: 142 social interaktion: 305, 312f, 368, 372, 378, 409, 445, 451ff, 462 social læringsteori: 92 socialpsykiatri: 40, 54, 90, 258, , 318, 432 somatiske lidelser: 39, 114, 184, , 318, , 483f Somatron: 221, 230 sorg: 40, 105, 136, 181, 212, 234, 276, 302, 350, 361, 364, 381, 390, 397, 404 sound: 230, 237 specialpædagogisk: 31, 33, 43ff, 50-54, 99, 160, 498, 506 specifikt niveau: 47 spejlneuroner: 76, 364 speltrum-model (Wilber): 154f spillelister: 181, 220f, 335, 492 spilleregler: 191, 209, 250, 261, 360, 377, 478, 491 sprog: 32, 40, 60, 68, 70, 72, 79ff, 85, 114f, 124ff, 130ff, 140ff, 159, 165ff, , 303ff, 396, 452ff spænding: 70, 77, 85, 106, , 151f, , 169, 174, 275, 281, , 375, 393, 398, 446 stemmebrug: 179, 206, , 257, 382, 479 stimulerende musik: 174, 184, 219, 225, 326 stimulus: 81, 86, 88, 92, 133, stress: 77, 115, 168, 186, 220, 225, 235, 239, 256, 265, 297, 303, 325, 346, 357ff, , 394ff, 438, 463, 485 struktur: 63, 74, 85-88, 104, 111f, 135, 143, 166ff, 200, 210ff, 234ff, 254, 310, 377, 387, 480f støj: 67, 237, 339, 359 støttende terapi: 46f, 55, 155f, 168ff, 179, 202, 216, 225, 270, 333, 347, 481 superstrengsteori: 234 supervision: 37, 193, 302, 318, 374, 377, 393 sygeplejersker: 11, 47, 218, 222f, 350, 384, 469 symbol: 84ff, 95, 121, 125, , , 172, 183ff, 193, 249, 281, 334, 351, 364, 377, 380ff, 390, 394, 398, 401, 472 symbolsprog: 84, 146, 387 syngeskåle: 230 syntaktisk niveau (Ruud): 48, 84-88, 131, 351ff, 480 systematisk desensitivisering: 12 T taleterapi: 13 tavs viden : 125 taxonomi: terapeutisk forandring: 122, 126, 197, 443 tegning: 55, , 183, 215f, 351, 360, 377, 384, 492f tekniske regler i psykoanalysen: , 189 tekstskrivning: 210 tekstur: 82, 164, 219f tempo: 69-73, 105, 125, 134ff, 161, 174, 219ff, 311, 326, 346 terapeutisk-musikalske processer (Smeijsters): 161 terapeutisk musikforståelse: terapiteori: 89-99, 158 terminal sygdom: thalamus: therapeutic voicework (Newham): 229f tid og rum: 81, 117, 143, 182, tidsskrifter: 424f, 430f,

10 timing: 65, 72, 82, 130ff, 254, 305, 311 toneart: 22, 27f, 145, 164 toning: 229f, 379 trommer: 111, 194, 279, 322f transaktionsanalyse: 94, 156 transpersonlige oplevelser: 87ff, , 180f, 217, 401f transpersonlig psykologi: 94, 98ff, 401, 418 traume: 40, 98, 112ff, 120, 184f, 195, 245, 250, 303, 334, turtagning: 309, 336, 428, 447 tvangspræg: 260f, 255, 453 tværfagligt samarbejde: 220, 245, 273, 318, 340, 359, 403, 407, 411, 484 U uddannelsen af musikterapeuter i Danmark: 35-42, i Norden: udsatte unge: udtryk: følelsesudtryk: 361, 382 selvudtryk: 54, 81, 88, 195, 210, 214, 277, 289, 409, 474 metaforisk udtryk: 84, 164ff udviklingsteori: 124f, 150, 155f udviklingsforstyrrelser: 123, 162, 261, 274, 218ff, 386, 440, 484 udviklingspsykologi: 60f, 98f, 112f, 153ff, 189, 273f, 284f, 394, 480 unge: 40, 50, 158, 188, 198, 211, 215, 261f, , 333ff, 359, 367, 374f, , 475, 512 universel musik: 87 uudsigelig mening: 83ff, 166 vitalitet (vitalitetsaffekter, vitalitetsdynamik, vitalitetsformer): 48, 85ff, , 150, 162, 209, 276, 280, 370, 387, 396f volumen: 164, 171, 214, 219ff, 346, 450 vrede: 79, 127, 136, 190, 276, 290, 309, 341, 361, 381 vuggesang: 351, 400 W WFMT (World Federation of Music Therapy): 42, 55, 507, 514f Æ ældre: 34, 40, 201, 295ff, 314ff ændrede bevidstheds-tilstande (ÆBT): 149, 153, 182 Ø øjenkontakt: 282, 445, 452 økologisk musikterapi: 46, 204ff, 473 øret: 59f, 64ff, 230 østlig psykologi: 143, 158 øvelsesfasen: 170 Å ånd: 23ff, 42, 49, 85ff, 98, 150ff, åndedræt: 64, 76, 218, 224f, 229, 305, 345, 353, 392, 408 åndedrætsøvelser: 214, 362, 378 V vagusnerven: 237 validitet: 415, 440ff variabilitet (IAP): 162, 446, 451 variationer: 177ff, 210, 225, 276 vejrtrækning: 174, 234ff, 252, 310, 326, 337, 343ff, 378f, 462 vibrationer: 22ff, 33, 46, 48, 221ff, 228f vibroakustisk og vibrotaktil terapi: 49, 215, 221ff, 228f, 237, 320, 397, 420, 499 videnskabsteori: 83, 413f, 438, 484f 538

Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15

Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15 Indhold Forord 11 Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15 1. Musik og menneske en teoretisk model 15 2. Hvad er musik? ifølge Sloboda, Ruud og Bruscia 18 3. Slobodas model 21 4. Ruuds model

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

VIRKNING AF MUSIKTERAPI SAMT PRAKSISERFARING FRA DANMARK

VIRKNING AF MUSIKTERAPI SAMT PRAKSISERFARING FRA DANMARK Sundheds- og Ældreudvalget, Kulturudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 444, KUU Alm.del Bilag 111 Offentligt VIRKNING AF MUSIKTERAPI SAMT PRAKSISERFARING FRA DANMARK OFFENTLIG HØRING 24.FEBRUAR 2016 K U

Læs mere

Forside. Lars ole Bonde. Musik og. Menneske. introduktion til MusikpsykoLogi

Forside. Lars ole Bonde. Musik og. Menneske. introduktion til MusikpsykoLogi Musik og Forside Lars ole Bonde Menneske introduktion til MusikpsykoLogi Musik og menneske Introduktion til musikpsykologi Lars Ole Bonde Samfundslitteratur Lars Ole Bonde Musik og menneske Introduktion

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Et hierarki, hvor kvalitative studier ligger nederst, Cochrane reviews øverst 2. CASE-EKSEMPLER OG ILLUSTRATIONER FRA FORSKELLIGE KLINISKE OMRÅDER

Et hierarki, hvor kvalitative studier ligger nederst, Cochrane reviews øverst 2. CASE-EKSEMPLER OG ILLUSTRATIONER FRA FORSKELLIGE KLINISKE OMRÅDER Folkeuniversitetet Odense 31.10. 2012 Lars Ole Bonde, Professor, Ph.d. Institut for kommunikation, afd. Musikterapi AAU lobo@hum.aau.dk www.musikterapi.aau.dk 1. INTRODUKTION TIL MUSIKTERAPI DEFINITIONER,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano. Deadline 11. apr KL. 22:30 [29.26]

Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano. Deadline 11. apr KL. 22:30 [29.26] Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano Deadline 11. apr. 2017 KL. 22:30 [29.26] Stille, hjerte (38) Lene spiller klaver (39) Alba, kontakt (39) Koncerter (166) Musikterapi (189) Digte

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Workshop. Velkommen og præsentation af konsulenterne. Oplæg: Introduktion til Musikpsykologi. Sang skaber glæde Fællessang skaber fælles glæde

Workshop. Velkommen og præsentation af konsulenterne. Oplæg: Introduktion til Musikpsykologi. Sang skaber glæde Fællessang skaber fælles glæde Workshop Velkommen og præsentation af konsulenterne Oplæg: Introduktion til Musikpsykologi Sang skaber glæde Fællessang skaber fælles glæde Korsang med udgangspunkt i gospel Opsamling og afrunding Finale

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Symposium: Music Therapy at the End of Life

Symposium: Music Therapy at the End of Life Rapport fra et symposium pa Beth Israel University Hospital i New York 1.-2. marts 2004 Lars Ole Bonde, Lektor og GIM-musikterapeut, studieleder på musikterapistudiet, Aalborg Universitet I forbindelse

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Arousal kontinium. Trussel. Stress. Ro- balance Moderat pres. Pres. Neocortex Cortex. Mellemhjerne Hjernestamm e. Hjernestamme. Limbisk Mellemhjerne

Arousal kontinium. Trussel. Stress. Ro- balance Moderat pres. Pres. Neocortex Cortex. Mellemhjerne Hjernestamm e. Hjernestamme. Limbisk Mellemhjerne Arousal kontinium (inspireret af Bruce Perry s Neurosequential Model of Therapeutics) Ro- balance Moderat pres På vagt Pres Frys Stress Flugt Trussel Kamp Neocortex Cortex Cortex Limbisk Limbisk Mellemhjerne

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

NEUROVIDENSKAB, MUSIKTERAPI OG REHABILITERING en kort introduktion

NEUROVIDENSKAB, MUSIKTERAPI OG REHABILITERING en kort introduktion 18. januar 2017 Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret NEUROVIDENSKAB, MUSIKTERAPI OG REHABILITERING en kort introduktion Erik Christensen Aalborg Universitet https://aalborg.academia.edu/erikchristensen

Læs mere

Musikpsykologi. Christopher Lehnschau cand.merc.(psyk.)stud. CBS

Musikpsykologi. Christopher Lehnschau cand.merc.(psyk.)stud. CBS Musikpsykologi Workshop nr. 416 Arbejdsglæde & Musik (kreativ teambuilding) AM:2012 - Mail: cle@bst-nord.dk Workshop Velkommen og præsentation af konsulenterne Teoretisk oplæg: Introduktion til Musikpsykologi

Læs mere

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler"

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Demensdag Viborg 21-11-2013!! Musikterapeut i Chris Lykkegaard Cand. Mag i musikterapi fra AAU Demens Centrum Aarhus, Musikterapeut Chris Lykkegaard: e-mail

Læs mere

Disposition. Musik og folkesundhed Hvad ved vi? Hvad vil vi? Health musicing: the model. Stadier i sundheds/sygdomskredsløbet 9/29/2012

Disposition. Musik og folkesundhed Hvad ved vi? Hvad vil vi? Health musicing: the model. Stadier i sundheds/sygdomskredsløbet 9/29/2012 Disposition Musik og folkesundhed Hvad ved vi? Hvad vil vi? Lars Ole Bonde 28. September 2012 Status: en ift sundheds/sygdomsstadier En teoretisk model: Helse-musicering Spørgsmål til en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Susan Hart & Rikke Schwartz. Fra interaktion til relation. Tilknytning hos. Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy

Susan Hart & Rikke Schwartz. Fra interaktion til relation. Tilknytning hos. Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy Susan Hart & Rikke Schwartz Fra interaktion til relation Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1 Donald Woods Winnicott Selvets udvikling i en faciliterende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC hfe Psykologi C Rikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2016. hhtxpsyc315

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2016. hhtxpsyc315 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX & HHX Psykologi C Brian

Læs mere

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18.

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling Horsens 18. marts 2010 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi De Psykiatriske Specialklinikker Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

PSYKOLOGI 3. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 3. FORELÆSNING PSYKOLOGI 3. FORELÆSNING Forsvars mekanismer Krisereaktioner Sundhedspsykologi Carol Tornow * calt@ucl.dk * Fysioterapiuddannelsen 1 FORSVARSMEKANISMER GENERELT Freud kaldte dem abwehr-mekanismuss = afværge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december-januar 2016-2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe/fagpakke

Læs mere

MUSIK I ØJEBLIKKET! Musik som aktivitet for demensramte

MUSIK I ØJEBLIKKET! Musik som aktivitet for demensramte MUSIK I ØJEBLIKKET! Musik som aktivitet for demensramte KoDiF Projektet 19.03.2015 Program: Min baggrund Musik og demens - Hvad kan musik? Forskning og evidens Hvordan musik påvirker os Musik i hjernen

Læs mere

Fysisk aktivitet og Livsmestring Mandag d. 9. feb. 2015

Fysisk aktivitet og Livsmestring Mandag d. 9. feb. 2015 Fysisk aktivitet og Livsmestring Mandag d. 9. feb. 2015 Fysisk aktivitet som led i personlig udvikling Vores baggrunde Jasper: Idrætsmedarbejder SCS Jim: Projektleder af Bevægelse, krop og sind SCS Virker

Læs mere

Publikationer. Mentaliseringsbaseret terapi. Bonde, L. O. (red.). 1. udg. Århus: Klim, Kap. 2.3.2, s. 119-122 4 s.

Publikationer. Mentaliseringsbaseret terapi. Bonde, L. O. (red.). 1. udg. Århus: Klim, Kap. 2.3.2, s. 119-122 4 s. Niels Hannibal Lektor Musikterapi Center for dokumentation og forskning i musikterapi Institut for Kommunikation Det Humanistiske Fakultet Postaddresse: Kroghstræde 6 9220 Aalborg Ø Danmark Postaddresse:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Brooks., T. LEDA News. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/news.htm

Brooks., T. LEDA News. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/news.htm Litteraturliste Brooks., T. LEDA News. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/news.htm Brooks., T. LEDA VMV-Final. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/vmv-final.pdf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg HF enkeltfag Psykologi B HF niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vaf Psykologi B Hanne Breuning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C

Læs mere

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Demensdagene 2013 Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Titel Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Psykologi B Simone Wiest Bösselmann hh3e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab Af kommunikationsmedarbejder Lene Horsholt 1 og tilrettelagt til dette tidsskrift af musikterapeut Charlotte Dammeyer. Kontakt: c.dammeyer@rn.dk Fem

Læs mere

BILAG - INDHOLD CV............................................................................................... Udtalelser

BILAG - INDHOLD CV............................................................................................... Udtalelser BILAG - INDHOLD CV...... s. 2 Udtalelser Børneafdelingen Roskilde sygehus, praktik og løntilskudsstilling... s. 5 Gug Plejehjem, Aalborg... s. 8 Kærbyskolen, Aalborg... s. 9 Eksamenspapir... s. 10 Eksamenskarakterer,

Læs mere

Velkommen til Psykinfo

Velkommen til Psykinfo Projekt Bevægelse, Krop & Sind Velkommen til Psykinfo Projekt Bevægelse, krop og sind Sorø, Ringsted, Slagelse og Region Sjælland Jim Toft, Idrætsforsker Den socialpsykiatriske dagligdag Jim Toft, Ph.d.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2013/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C

Læs mere

MUSIKTERAPITEORI OG FORSKNING 1 (Theory of Music Therapy and Research 1), 15 ECTS, HIA440001F

MUSIKTERAPITEORI OG FORSKNING 1 (Theory of Music Therapy and Research 1), 15 ECTS, HIA440001F MUSIKTERAPITEORI OG FORSKNING 1 (Theory of Music Therapy and Research 1), 15 ECTS, HIA440001F SEMESTER: 4. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 19 Modulet

Læs mere

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet.

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Information til Lundehaven s Beboere, Familier og Personale om Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Projektet er støttet af midler fra Socialministeriet. Billede fra Villa St. Joseph, USA Musikprojektets

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

- Torben Egelund Sørensen -

- Torben Egelund Sørensen - En mand på 20 år, med diagnosen Paranoid Skizofreni, har brugt MusiCure 4 gange om aftenen, når jeg har følt mig stresset og har haft irriterende tanker om vold og død. Han oplever at musikken får ham

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Hvorfor idræt? 1 - generelt

Hvorfor idræt? 1 - generelt Hvorfor idræt? 1 - generelt Fysiologisk sindslidende har lavere gennemsnitlig levealder mange livsstilssygdomme Socialt afstigmatiserende og inkluderende nye selvbilleder Psykologisk mening, nærvær, samlethed,

Læs mere

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 At integrere kroppen i den totale identitets oplevelser Dette indebærer, at man stræber efter en helhedsfølelse, som kan udtrykke ved: Jeg er jeg er hel, i min

Læs mere

At undersøge virkningen af idræt

At undersøge virkningen af idræt Idrætspsykologisk forskningsprojekt Retspsykiatrisk Afdeling Nyk. Sj. Mål: At undersøge virkningen af idræt v. Jim Toft, Ph.D. studerende i Idræt t og psykologi Projekt design 2 års forberedelse til design

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner

Praktisk vejledning til kommuner Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af småbørn, der modtager specialpædagogisk bistand til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 11 Maj 12 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Psykologi C Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer HF enkeltfag Psykologi C HF niveau Alice Nutzhorn

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Symposium. At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens

Symposium. At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens Symposium At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens Sang: Er du trist og har du sorg i sinde Ove Bager Er du trist og har du sorg i sinde så ta' med mig ned til Lundeborg for

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Musikterapi med svrt psykotiske og strkt udadreagerende patienter

Musikterapi med svrt psykotiske og strkt udadreagerende patienter Musikterapi med svrt psykotiske og strkt udadreagerende patienter Tina Grøn Mejsner Cand. phil. i musikterapi. Ansat som musikterapeut ved retspsykiatrisk afdeling Nykøbing Sjælland. Kontakt: tgm@regionsjaelland.dk

Læs mere

Musik og musikalitet - i et neuropædagogisk perspektiv. Neurokonferencen 2013

Musik og musikalitet - i et neuropædagogisk perspektiv. Neurokonferencen 2013 Musik og musikalitet - i et neuropædagogisk perspektiv Neurokonferencen 2013 Sang Æblemand kom indenfor Æblemand kom indenfor Har du nogle æbler Med til mig i dag Tak ska du ha Erfaringsudveksling Anvender

Læs mere

RECEPTIV MUSIKTERAPI FOKUS PÅ EMOTIONELLE BEHOV I NEUROREHABILITERING

RECEPTIV MUSIKTERAPI FOKUS PÅ EMOTIONELLE BEHOV I NEUROREHABILITERING RECEPTIV MUSIKTERAPI FOKUS PÅ EMOTIONELLE BEHOV I NEUROREHABILITERING Kandidatspeciale i Musikterapi Institut for kommunikation Aalborg Universitet 2008 Anette Dalmo Moltubak og Maria Mackenhauer Schmidt

Læs mere

CV for Ann-Maria Holde Nielsen

CV for Ann-Maria Holde Nielsen CV for Ann-Maria Holde Nielsen 2014 Cand.mag.musikterapeut Gyvelvej 25, 2.MF, 4000 Roskilde Mobil: 28766168 Mail: musikterapeut.ahn@gmail.com Webside: www.musikterapeutiskbehandling.dk Fødselsdato: 04-05-1986

Læs mere

Europ isk konference for musikterapistuderende pa Aalborg Universitet

Europ isk konference for musikterapistuderende pa Aalborg Universitet Europ isk konference for musikterapistuderende pa Aalborg Universitet Inge Kolind Skougaard Kandidatstuderende ved musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet samt medarranggør af konferencen. Kontakt:

Læs mere

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING Introduktion af jer og mig Introduktion til bogen Pas på dig selv Grundbegreber i praktisk psykologi Begrebsafklaring om psykologi Socialpsykologi 1. del Litteratur er udvalgt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution HF og VUC, IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Ressourcer og indre ro selvhypnose og hypnoterapi

Ressourcer og indre ro selvhypnose og hypnoterapi Hypnose foredrag Folkeuniversitetet Ressourcer og indre ro selvhypnose og hypnoterapi v/ Lone Kærvang, Cand. Psych. Privat praktiserende psykolog Specialist & Supervisor i Psykoterapi Europæisk Certificeret

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 august 2009 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 Undervisere: Psykologi: Gitte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2009 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Psykologi niveau c Tina Ovesen Hh12psy11123 Materiale:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Haldrup, A., Thorup, H., Mød livet fra kernen, (s. 40-72) Om Specular 2007 Kristensen, D.M.: Specularmetoden og mindfulness/at komme til stede

Haldrup, A., Thorup, H., Mød livet fra kernen, (s. 40-72) Om Specular 2007 Kristensen, D.M.: Specularmetoden og mindfulness/at komme til stede Litteraturliste for Psykoterapeutisk overbygning Revideret 11.08.2014 Vejledende litteraturliste. Køb IKKE bøger før endelig litteraturliste sendes ud i forbindelse med færdighedstræning og kurserne. Vi

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk Marie Falk, cand. mag. i musikterapi og professionel musiker. Kontakt: falkmusikterapi@yahoo.dk Sceneskræk og præstationsangst er et udbredt problem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Indledning. 1. Hjernens natur

Indledning. 1. Hjernens natur Indledning 1. Hjernens natur Forholdet mellem arv og miljø Mennesker har et biologisk beredskab til at deltage i kulturen Arv er miljøpåvirkelig Sårbarhed og miljøpåvirkning Genernes betydning Den hierarkiske

Læs mere

Tilbageviste projektioner AB [2] Konfrontation med egne problemer AB [5] Indsigt om egne tankemønstre AB [1] Forståelse for egen sceneskræk C [1] Sjov

Tilbageviste projektioner AB [2] Konfrontation med egne problemer AB [5] Indsigt om egne tankemønstre AB [1] Forståelse for egen sceneskræk C [1] Sjov Code System [283] Musikterapien generelt [0] Musikterapeutiske rammer [0] Interventioner [0] Åndedrætsøvelser C [1] Verbale interventioner ABC [10] Fællesimprovisation BC [6] Nye sammenspilserfaringer

Læs mere

CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK PULJE FOR PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER REGION SYDDANMARK SAMKLANG MUSISK SAMARBEJDE AFSLUTTENDE RAPPORT CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Indhold Projektets

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Sprog, krop og hjerne

Sprog, krop og hjerne Sprog, krop og hjerne o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o o o o o Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus Universitet.

Læs mere