STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag"

Transkript

1 STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag

2 S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden hver dag! Indledning Opvågning fra stenalder til integral tidsalder Meditation på solen i hjertet satte det hele i gang Isolation og selvhad blev mine livstemaer Teosofien blev mit kald indtil jeg opgav den som identitet Kapitel 1. Hvem er jeg? Hvem mediterer, og hvorfor meditere? En oplevelse af min essens som bevidsthed og vilje Hvad er meditation? Bevidsthed er vågenhed Viljen er frihed til at vælge den, man er Stadie-selvet personlighedens mange ansigter Kapitel 2. Din essens og dit indre hus En oplevelse af verdenssjælen og vores essens som ild Det indre landskab, vi alle gennemrejser på vejen mod frihed De fire forskellige niveauer af ubevidste områder med alle deres energier Delpersonligheder vores mangfoldige indre stemmer En oplevelse af min indre præst Selvet og sjælen, to lysende sole af bevidsthed, der er én sol En oplevelse af sjælens ild-natur Kapitel 3. Energipsykologi - De syv livsfloder og strålekvaliteter En oplevelse af kosmos som et levende væsen Energipsykologi et energisprog Hvor kommer de syv livsfloder fra? De syv livsfloders kvaliteter og vores indre oplevelse af dem Mine egne energidominanser eller kernetyper De syv psykologiske funktioner: vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling 6

3 Kapitel 4. Din kernetypologi din psykologiske og spirituelle DNA Opdagelsen af min fulde typologi Vores typologi på seks niveauer fra krop til ånd De syv kernetyper: dynamisk, sensitiv, mental, kreativ, analytisk, dedikeret, praktisk De syv meditations- og sjælsveje Kapitel 5. Den dynamiske livsflod: Din vej til frihed, storhed og magt En meditativ oplevelse af kosmisk vilje Nærværsmeditation, vidnemeditation eller mindfulness En meditativ oplevelse af det evige NU Ubundethed, lidenskabsløshed og skelneevne er resultater af nærværsmeditation Værens- og kraftmeditation udvikler standingpower Dynamisk meditation udvikler gennembrudskraft Kapitel 6. Den sensitive livsflod: din vej til kærlighed, visdom og enhed Kærlighedens forvandlende kraft En oplevelse af kærligheden, som elsker alt Healingsmeditation, en praksis som forløser og skaber samhørighed Enhedsmeditation via det store stille hjerte En oplevelse af det store stille hjerte Visdom er viden, kærlighed og formålsbevidsthed Indsigtsmeditation og oplysning Kapitel 7. Den intelligente livsflod: din vej til perspektiver, inspiration og kreativitet En oplevelse af frihed ved at være ingen-ting Alvidenhedens og perspektivernes livsflod Cirkelmeditation i gruppe og den kollektive fødsel af nye indsigter Refleksiv meditation kunsten at få gode ideer Receptiv meditation og modtagelse af inspiration 7

4 S T O R H E D E N S K A L D Kapitel 8. Den kreative livsflod: Din vej til skønhed, forvandling og harmoni Sjælen er den indre livskunstner, som skaber skønhed i vores liv Skabende meditation former en helt ny personlighed Meditationens fire stadier: centrering, opstigning, kontemplation og forankring Sjælsterapi en glædesfyldt transformativ praksis Sjælsterapi i praksis: min indre teenager og hans forvandling Kapitel 9. Den videnskabelige livsflod: Din vej til sandhed, afsløring og viden Kunsten at afdække og afsløre sandheden Den dybdeborende refleksive meditation Et feltstudie af mit sexliv og længslen efter at overgive sig til det guddommeligt feminine Forudsætninger for spirituel seksualitet De syv chakraer og seksualitet Kapitel 10. Den idealiserende livsflod: Din vej til hengivenhed, renselse og perfektion En oplevelse af renselse med efterfølgende ubalance Skabende meditation med overgivelse En oplevelse af Kristus Skabende meditation på en idealmodel af min indre yogi Magtens idealmodeller fra rodcenter til hovedcenter Kapitel 11. Den manifesterende livsflod: Din vej til skaberkraft, effektivitet og manifestation Din skaberkraft er din vilje til at manifestere den, du er Kreativitetens syv stadier fra ide til færdig resultat De fem integrale livspraksisser: bodywork, shadowwork, mindwork, servicework, spiritwork Integral meditation eksemplificeret gennem en personlig krise Fødslen af solguden Apollon i mit solar plexus Gruppemeditation ved fuldmåne 8

5 254 Kapitel 12. En integral vision for det nye menneske og integral meditation i praksis Verdenssjælens opvågning Bevidsthedens opstigning gennem de syv indre verdener Holomappen et totalbillede af hele den integrale vision Sådan starter du en integral meditation op Opsamling og de syv nøgler til energipsykologi 274 Appendiks. Femten meditationsomrids til integral meditation Nærværsmeditation Kraftmeditation Dynamisk meditation på objekt Healingsmeditation Enhedsmeditation Indsigtsmeditation Cirkelmeditation Refleksiv meditation Receptiv meditation Skabende meditation Sjælsterapi Refleksiv meditation undersøgende interview Skabende meditation med overgivelse Skabende meditation på idealmodel Fuldmånemeditation 9

6 Kapitel VIII S T O R H E D E N S K A L D Den kreative livsflod: Din vej til skønhed, forvandling og harmoni Denne livsflod har jeg i flere år haft et inderligt kærlighedsforhold til. Den rummer mange af de kvaliteter, jeg må opbygge for at forløse mit liv i større lethed og kreativitet. Det er harmoniens, lethedens, skønhedens, graciøsitetens og balancens livsflod; lige netop de energier, som kan afbalancere min typologi. Jeg har tidligere nævnt, at min personlighed er sammensat af 6 eren på personligheden, 1 er mental, 6 er følelsesmæssigt og 1 er fysisk. Det er en ret ekstrem kombination, som giver en stærk dedikeret og målrettet personlighedstype, men som også har en stærk tilbøjelighed til isolation, stivhed, alvor og ensporethed. Kvaliteter, som gør det vanskeligt at mangfoldiggøre sin kreativitet socialt, fordi der mangler den magnetisme, som glæden og letheden bringer. 172

7 Den kreative livsflod er med andre ord den medicin og komplementære energi, jeg må bringe ind i mit liv for at afbalancere de negative tendenser i min personlighed. Der findes mangfoldige måder at gøre dette på, som jeg allerede har omtalt. Meditation er naturligvis en primær metode, og at skabe nære relationer til mennesker, som allerede har energien, er en anden. Jeg søger i vid udstrækning at gøre begge, og det har heldigvis haft stor effekt de seneste år. Disse erfaringer kunne jeg tænke mig at dele i dette kapitel. Jeg oplever, at mange mennesker i det spirituelle miljøer fortsat sidder fastlåst i en idealistisk asketisk tankeform. Den gør det vanskeligt at leve et positivt og skabende liv til glæde og gavn for mange. Den kreative livsflod indeholder en blanding af den sensitive og intelligente livsflod, hvilket bringer fantasien i spil som den funktion, der lettest formidler dens energier. Den kreative livsflod bærer et formål, som er forbundet med at bringe skønheden frem i alle livets sammenhænge. Spirit-in-action ønsker at manifestere sig, og da det store væsen også er sublim skønhed, må hele skabelsen afspejle denne essens. Der er formentlig ikke noget naturrige, der kan konkurrere med planteriget, når det gælder om at bringe skønhed frem i fuldt flor. Vi må som menneskehed gøre det samme. Sjælen er skønhed, den rummer kun det, der er godt, sandt og skønt. Det blev en erkendt realitet for mit eget vedkommende i , hvor jeg gennem en længere meditationsperiode havde skønheden i fokus. Min oplevelse er, at skønheden på mange måder er kærlighedens budbringer, fordi den åbner og løfter det, den berører. I denne åbenhed får kærligheden lettere ved at bringe det adskilte sammen. Der findes naturligvis skønhed på mange niveauer, hvad Platons skønhedsstige er et glimrende eksempel på, og derfor vækker den også mange typer af kærlighed til live. Den stærkeste erkendelse jeg fik i denne tid, var at se mig selv som livskunstner. En stor del af den drivkraft, jeg er motiveret af, handler netop om at bringe skønheden frem i mit liv i min personlighed som skønne kvaliteter og i mit ydre virke gennem påskønnelse af andres kvaliteter. Skønheden er nok særlig vigtig for mig, da mange af mine ungdomsår var præget af en voldsom acne, der vansirede mit ansigt med bylder. Det var formentlig en karmisk lektie, som skulle lære mig at sætte pris på skønheden. Jeg har måttet forvandle mange sider af min natur, som har haft en asketisk betonet negativitet vendt mod skønheden. Personligheden er sjælens tempel og maske. Derfor må den være et sandt udtryk for den essens, vi er. Vi kan derfor med stor mening betragte det meditative og transformative arbejde som et aspekt af den indre kunstner, der udsmykker og forskønner sit tempel. 173

8 S T O R H E D E N S K A L D Dagligt bringer vi nye skønhedsfacetter frem i vores personlighed, når vi plejer vores krop og vælger det tøj, der passer til vores type; når vi fremelsker nye smukke kvaliteter i vores følelsesliv, eller tænker harmoniske og positive tanker. Et særligt værdifuldt arbejde er forbundet med at dykke ned i skyggesiderne og hente det smukke potentiale frem, der gemmer sig i alle de mest forvrængede tilstande. Det vil jeg give særlig stor opmærksomhed i dette kapitel. Den kreative livsflod kaldes kreativ, fordi den især bringer det nye og gamle sammen. Den er forvandlingens og foranderlighedens livsstrøm, fordi evolutionen kontinuerligt skaber sammenstød og konflikter mellem det der var, det der er, og det som skal komme. Fortid, nutid og fremtid er en stor smeltedigel af uforanderlig skabende proces. Denne lov om forandring er universel og sker derfor også i hjertet af vores eget liv. Vi må hele tiden balancere mellem de reaktionsmønstre, som er grundlagt i fortiden og de nye muligheder, som åbner sig. Det kræver en stor åbenhed og fleksibilitet, og ikke mindst en evne til at lege sig gennem livet på en ubundet måde. Det er i erkendelsen af, at intet varer evigt, at vi kan go with the flow og være en af disse sjæle, der vælger at dø dagligt. Vi vælger at dø ved at give slip på det gamle, for skønhedens skyld. Der er noget derinde, som er så stort og endeløst smukt, at vi må overgive os til det. Denne livsholdning skaber en lethed, spontanitet og smidighed, en evne til at være til stede i nuet, fordi det er her, livets smeltedigel har sit epicenter. Det er her, vi først mærker rystelserne af det nye, som er på vej. Der er også en storhed forbundet med denne livsflod, fordi den søger at bringe alle mangfoldighedens elementer sammen i et fælles udtryk. Skønheden har mange nuancer, og har vi ikke alle med, så mangler der et lys og en farve, som er unik og uundværlig. Denne livsflod bringer dog også lidelsen med, fordi den insisterer på at komme helt ud i alle hjørner og kroge af eksistensen, så alt harmoniseres. Det er dog lidelse for skønhedens og harmoniens skyld. I forbindelse med meditation er det naturligvis den psykologiske funktion fantasi, som faciliterer energien og udvikles i denne forbindelse. Den giver os adgang til at forestille os alt, hvad vi har mulighed for at blive. Der kan ofte være knyttet en utroværdig fornemmelse ved fantasien, fordi den associeres med overtro, naivitet og uvirkelighed. Den forbindes fx med børns tro på julemanden og mange af de barnlige religiøse forestillinger, vi tidligere havde. Fantasien bliver dog ikke mere moden end bevidsthedsniveauet hos den, der anvender den. Det gør sig også gældende med alle de andre psykologiske funktioner. Fantasien eller skulle vi kalde den for forestillingsevnen, så er den mere mental er en af de stærkeste skabende funktioner, vi kan tage i anvendelse. De fleste spirituelle traditioner har som led i deres kontemplative praksis anvendt visualisering, som en metode til at skabe virkninger i deres liv. Reklameindustrien kender den psykologiske kraft, som billeder har, især når de gentages over en længere periode. Vi har tidligere været inde på, at energi følger tanken, men vi kan i lige så vid udstrækning sige, energi følger det, vi visuelt forestiller os. Det bringer mig til omtalen af den skabende meditation. 174

9 VIII. D E N K R E A T I V E L I V S F L O D Den skabende meditation (se appendiks) er en unik metode, som i vid udstrækning trækker på den kreative livsflods energier. Den baserer sig på visualisering, og min lange praksis med solen i hjertet er et godt eksempel på denne meditationsform. Visualisering opbygger billeder i den psykologiske verden, som bærer de energier, man tillægger dem. I den forstand er den et af de vigtigste redskaber, som den indre livskunstner kan tage i anvendelse, når vi søger at udsmykke vores personligheds tempel. Denne praksis er helt uundværlig i forbindelse med sjælens manifestation i verden, fordi den gradvist opbygger og skaber en helt ny personlighed, som sjælens højere bevidsthed kan udtrykke sig gennem. Der er nogle stadier i meditationsprocessen, hvor visualiseringsarbejdet er meget vigtigt. Det er fx den fase, der går forud for selve det kontemplative stadie, hvor man mediterer over det tema, man har udvalgt. Denne proces svarer metaforisk til at gå op på toppen af et bjerg for at sidde i stilheden. Det er en gradvis proces, der har til formål at stilne personlighedens tanker, følelser og krop, for derefter at harmonisere dem og stille dem ind under sjælens inspiration. Der er mange måder at gøre dette på, og som du måske fornemmer, så er balance og harmonisering et væsentligt element i denne proces. I forbindelse med de fleste meditationer arbejder jeg med de følgende stadier: Centrering, Opstigning, Meditation og Forankring Disse stadier sikrer, at vi mediterer ud fra vores højeste bevidsthedsmæssige tyngdepunkt, og dermed undgår vi, at meditationen bliver for påvirket af vores hverdagsbevidsthed. Det svarer til, at vi starter med at hæve bevidsthedsfeltet så højt op mod det overbevidste som muligt, inden vi påbegynder selve meditationen. Det er med andre ord her, vi går op på bjerget. Denne indledende proces har også en anden meget væsentlig funktion, 175

10 S T O R H E D E N S K A L D og det er at bygge en klar kommunikationskanal mellem de forskellige primære funktioner. Fra hjernen til følelserne, tankesindet og den bevidste iagttager (selvet) og derfra videre til den overskyggende sjæl. Denne kanal og bevidsthedsbro, jævnfør ovaldiagrammet, skabes blandt andet gennem forskellige typer af visualiseringer, som gradvist bygger forbindelsen, med det resultat at vores bevidste sjælskontakt gradvist styrkes. I forbindelse med alle de meditationsomrids, der findes i appendikset, fremgår det tydeligt, at disse stadier altid er inkluderet. Centrering: Dette stadie handler om at stilne personlighedens legemer: kroppen, følelserne og tankerne, harmonisere dem med sjælen og derefter indtage den bevidste position som iagttager. Meditationsomridset fortæller, hvordan man gør det, men i denne forbindelse vil jeg lige nævne et effektivt visualiseringsarbejde. Dette er i virkeligheden en skabende meditation, man udøver, inden det egentlige arbejde starter. Jeg starter ofte med en visualisering, hvor jeg forankrer mig i en sol i hjertet, der udstråler en accepterende væren. Det giver standingpower og en fornemmelse af at hvile i sit værenscenter af urokkelig kærlig kraft. Dernæst trækker jeg en gylden strøm af energi op til nakken, hvor halscentret befinder sig og gør et kort ophold. Dette stabiliserer tankerne, da dette center styrer den konkrete tænkning. Jeg trækker nu energilinien videre op til pandecentret, som har til formål at integrere alle personlighedens energier med sjælens. Fokus er ca. 5 cm foran panden, og jeg ser det som et klart hvidt lys, iblandet en gylden tone. Dernæst siger jeg mentalt: Jeg integrerer mine tre legemer og stiller dem til rådighed for sjælens tjeneste. Jeg siger dette med den myndighed, jeg har som ledende kraft i personligheden. Jeg afslutter centreringen med at trække bevidstheden ind i den centrale del af hjernen, hvorefter jeg mentalt siger: Jeg er den bevidste inkarnerede sjæl. Dernæst åbner jeg bevidstheden 360 grader og erkender, at jeg er selve den globale vågenhed. Den samme vågne bevidsthed, som lever i alle andre inkarnerede sjæle. Dette er en bevidst identifikation med verdenssjælen, og den skaber på et tidspunkt en klar oplevelse af at være en global vågen bevidsthed, forenet med alle andre opvågnede sjæle på jorden. Det er en meget stærk oplevelse. Nu er jeg centreret og har bragt min personlighed i samklang med den vågne iagttager. Jeg sidder så at sige på bjerget, på toppen af min bevidsthedspyramide. Dette er blot ét eksempel på en centrering, der findes mange forskellige typer, og det er vigtigt, at man finder en, der passer til ens temperament. Opstigning: Dette stadie har til formål at bygge en kanal mellem den inkarnerede sjæl, fokuseret i det stille iagttagende tankesind, og den overskyggende sjæl, der holder hele det inspirative felt motiveret af sjælens kærligheds- og visdomsaspekt. Jeg visualiserer ofte en kanal af hvidt eller gyldent lys, som går fra midten af hjernen til et strålende lys over mit hoved. I denne væren tager jeg telepatisk kontakt til sjælens visdom og de indre kilder af inspiration, jeg tror på. Jeg trækker ofte linien af lys helt ind til åndens kosmiske væren og forbinder mig med det strålende stjerneagtige lys, som eksisterer her. Virkningen af denne opstigning er en fornemmelse af mening og samklang med det 176

11 VIII. D E N K R E A T I V E L I V S F L O D spirituelle formål, jeg til dagligt tjener. Det giver styrke og en fornemmelse af storhed. Hele centreringen og opstigningen kan sagtens gøres på fem minutter og ofte hurtigere, hvis man har arbejdet med den længe. I nogle tilfælde laver jeg ikke en opstigning, fx i forbindelse med nærværsmeditation, hvor der ikke fokuseres på opbygning af energi, men mere på at give slip på alt. Det vil fremgå af meditationsomridset. Meditation: Nu er vi nået til selve meditationsstadiet og det tema, som er udvalgt som hovedfokus for den skabende meditation. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan meditere på. Det kan være en rigtig god ide at basere meditationen på udviklingen af de kvaliteter, man har erfaring for bør styrkes i personligheden. Dermed opnår man en direkte sammenhæng mellem det kreative liv, man søger at leve og dagens meditation. Det er kernen i en integral meditationspraksis. Det giver motivation til meditationsprocessen og større gennemslagskraft i livet. Det kunne fx være udviklingen af den kreative livsflods kvaliteter, som er svaret på personlighedens udfordringer. Her kunne en skabende meditation på et nøje udvalgt billede, som har disse iboende kvaliteter være en meget effektiv metode til at bringe dem i spil. Den vedvarende forestilling af en strålende hvid lotus i hjertecentret (se appendiks), som sender en duft af fred og harmoni ud til alle levende væsener, vil fx bygge en imaginær lotus i hjertet, som kan transmittere fredens og harmoniens energier fra det overbevidste. Der er naturligvis tre forskellige perspektiver, som styrer denne proces, hvilket jeg beskrev i kapitel syv. Vi bygger med andre ord en form eller et fartøj, som de højere energier kan legemliggøre sig i. Denne effekt vil alle, der har praktiseret skabende meditation, nikke genkendende til. De fleste øvede i meditation kender virkningen af en lang visualiseringspraksis, man forlader og vender tilbage til. Det er, som at besøge et fuldt færdigt hus, man har bygget op indeni, og hvor alle energierne er næsten øjeblikkeligt tilgængelige. Den skabende meditation vil gennem visualiseringen gradvist bygge en kanal til det overbevidste, hvor de pågældende energier eksisterer i overflod. I hverdagen vil vi opleve, hvordan der efterhånden opstår et flow i forbindelse med disse energier. Det er dog også på sin plads at nævne, især i forbindelse med denne livsflod, at modpolen naturligvis vil rejse sig. De energier og delpersonligheder som skaber ufred, vil komme op til overfladen for at få sig transformeret. Det er en naturlig konsekvens af det meditative arbejde. Derfor kaldes denne livsflod også for harmoni gennem konflikt. Når meditationen er ved at være færdig, så er tiden inde til at forankre energierne i verden. Forankring: Dette stadie er særdeles vigtigt, fordi det sikrer, at energierne ikke ophobes i det individuelle energisystem, men netop kanaliseres ud i det umiddelbare netværk, vi er en del af. Ophobninger kan give forstoppelse i de forskellige energicentre, som kan skabe alle mulige overstimuleringssymptomer. Hovedpine, brændende fornemmelser, træthed, irritation og rastløshed. Derfor afsluttes alle meditationer med at gøre energien tilgængelig for verden. En meget enkel måde at gøre det på, er at fremsige helst højt tre gange OM. På hvert OM ser man, hvordan energien strømmer ud til verden, gennem 177

12 S T O R H E D E N S K A L D de netværk, vi er en del af. Sjælen er kun motiveret af at bringe lys ud til verden, og dette arbejde skaber derfor en stærk rensende strøm af lys, som opløfter og styrker det netværk, vi manifesterer os gennem. OM er en meget skabende lyd, som direkte opbygger de energier, vi mentalt fokuserer på, mens vi fremsiger lyden. Den skabende meditation har udover de ovennævnte virkninger også bidraget til at udvikle vores fantasi og forestillingsevne. Lad mig derfor sige lidt mere om det. Fantasien kan anvendes som henholdsvis et synsorgan og et skabende værktøj. Den førstnævnte funktion ser ind i de indre verdener og får øje på de umådelige indre billeder og fænomener, vi kan møde der. I den forstand kan den gå over i clairvoyance, som er evnen til at se auraer, afdøde på astralplanet og andre indre væsener. Jeg vil dog ikke gå ud af denne vej her, men henvise dig til min bog: Fra clairvoyance til intuition. Fantasien kan i virkeligheden bringe os i kontakt med hvad som helst, vi tuner ind på eller forestiller os. Her må vi naturligvis skelne mellem de myriader af rene forestillingsbilleder, som lever i den kollektive bevidsthed og de reelle virkelige væsener, vi kan støde på i den indre verden. Et godt eksempel er i forhold til engle eller devaer, som de kaldes i Østen. Engle er en realitet, som bekræftes af alle verdens allerstørste oplyste, men de ser ikke nødvendigvis ud, som mange kunstnere har malet dem. Der findes derfor mangfoldige indre billeder af engle, som udelukkende er et produkt af menneskers fantasi. De er ikke virkelige i samme forstand, som de reelle devaer. Disse menneskeskabte englebilleder opretholdes kun så længe, der er mennesker, der tænker på dem, for således får de belivet deres natur. Når de går i glemmebogen, så opløses de langsomt af mangel på livsenergi. De reelle engle har deres egen livsenergi, udvikling og plads i evolutionen. Et nyt samarbejde mellem sjæl, selv og delper sonligheder Vi er nu nået til det, der er dette kapitels hovedsigte, nemlig at præsentere en helt særlig form for transformativ praksis, som Roberto Assagioli ville kalde delpersonlighedsarbejde, Lucille Cedercrans for sjælsterapi, og Gordon Davidson for Joyful Evolution. Det er en god ide at genlæse, hvad jeg skrev om delpersonligheder i kapitel tre, da dette afsnit vil basere sig på de perspektiver, jeg beskrev der. I det afsnit beskrev jeg hovedsageligt, hvordan de opstod og den rolle, de spiller i vores liv. Her vil fokus være at beskrive deres udvikling. Denne meditative teknik er det nærmeste vi kommer skyggearbejde (shadowwork) 1, som er en af de fem livspraksisser, der indgår i integral meditation. Det er den mest effektive teknik, jeg nogensinde har arbejdet med, derfor vil jeg give den fyldig omtale i dette kapitel. 1. Disse fem praksisser bliver uddybet i kapitel

13 VIII. D E N K R E A T I V E L I V S F L O D Jeg vil i forbindelse med delpersonligheder opsummerende sige, at vores personlighed indeholder en mangfoldighed af indre tankebilleder, som vi har skabt eller internaliseret gennem opvæksten og den kultur, vi har været en del af. Disse delpersonligheder, selvbilleder og historier lever i os som levende væsener, i den forstand at de eksisterer, lige så længe vi tænker på dem. Det gør vi, hver gang vi gentager den rolle og det mønster, de repræsenterer i os. I den situation giver vi dem ny energi og nyt liv, hvilket ofte sker helt ubevidst. Der findes som tidligere nævnt fire kategorier af delpersonligheder: 1. Aldersrelaterede, som er selvbilleder på hvert af de aldersstadier, vi har gennemlevet. 2. Relationsdele, som er indre repræsentationer af alle de vigtigste ydre relationer, vi har haft. 3. Arketypiske dele, som er talenter og energier organiseret omkring en arketypisk rolle, som fx helten, klovnen, kritikeren etc. 4. Tidligere liv personligheder, som er dominerende selvbilleder, vi har udviklet i tidligere liv og taget med ned i inkarnation, som en del af den karmiske bagage, der skal videreudvikles. Delpersonlighederne udvikler sig helt naturligt i alle mennesker, som led i de udfordringer og nye situationer alle mennesker gennemlever i løbet af deres liv. Disse udfordringer tvinger os til at lære nye roller eller udvikle eksisterende, og på den måde får delpersonlighederne nyt liv. Det opleves ofte som en indre konflikt mellem ydre krav og en begrænset evne til at leve op til disse krav. Mit eget eksempel som fader er en god illustration på det, vi alle oplever. De delpersonligheder, der er grundlagt i fortiden bliver naturligvis fortiden, der udøver indflydelse på nutiden og på vores fremtidige muligheder. Det er disse tre dimensioner fortid, nutid og fremtid som selvet søger at navigere mellem. Det er her, vi har behov for at afbalancere og kreativt forbinde fortiden med nutiden og de energier, der vil forme fremtiden. Denne proces er energierne fra den kreative livsflod dybt involveret i, da de fører til afbalanceringen af alle modsætningernes par. Derfor kaldes denne livsflod også for harmoni gennem konflikt, det er ganske enkelt et livsvilkår for alle levende væsener. Vi behøver dog ikke udvikle os i det langsomme tempo, som den naturlige udviklingsproces indikerer, hvor vi gennemlever den ene ydre krise og konflikt efter den anden. Det er ofte en meget opslidende proces, hvor vi lever vores delpersonligheder ud gennem alle de projektioner, vi har på omgivelserne. Når først vi er vågnet op inden i og begynder 179

14 S T O R H E D E N S K A L D at trække projektionerne tilbage, så behøver vi ikke udleve konflikterne i det ydre. Vi opdager gradvist, at de ydre omgivelser primært tjener som et spejlkabinet, der viser os hvilke delpersonligheder, vi indeholder, gennem de reaktioner, der vækkes i os. Vi bliver mere interesseret i at ændre vores egne reaktioner og delpersonligheder end at rette på andres adfærd. Kigge på bjælken i vores eget øje, snarere end på splinten i vores medmenneskes øje. Det vi lærer, er at se på livet som et stort skuespil, hvor vi spiller vores værdifulde rolle. Vi lærer at udvikle vores eget indre team af roller, så vi kan bidrage positivt til menneskehedens store drama, som handler om at bringe Spirit-in-action ud i livet. Der findes et meget værdifuldt perspektiv, som beskriver dette arbejde og det optimale forhold, der burde eksistere mellem sjælen, selvet og delpersonlighederne. Perspektivet kan udtrykkes gennem mange værdifulde metaforer, og jeg anvender dem alle, men tilpasser dem til de mennesker, jeg skal kommunikere perspektivet til. Jeg anvender følgende metaforer på sjælen, selvet og delpersonlighederne i nævnte rækkefølge: Forfatteren, instruktøren og skuespillerne Kaptajnen, styrmanden og matroserne Bestyrelsen, direktøren og medarbejderne Komponisten, dirigenten og musikerne Sjælen skal være den inspirerende kraft, der holder det store perspektiv og formidler meningen og det overordnede formål. Den rolle har forfatteren, kaptajnen, bestyrelsen og komponisten i de nævnte sammenhænge. Selvet skal være den ledende kraft, som organiserer og koordinerer arbejdet mellem delpersonlighederne. Det er også herfra udviklingsarbejdet faciliteres. Den rolle har instruktøren, styrmanden, direktøren og dirigenten i de nævnte sammenhænge. Delpersonlighederne skal være den udøvende kraft, der gennem de talenter og kompetencer, de besidder, bringer arbejdet helt ud i livet. Den rolle har skuespillerne, matroserne, medarbejderne og musikerne i de nævnte sammenhænge. I virkelighedens verden eksisterer dette samarbejde ofte ikke, fordi kontakten til sjælen enten ikke er udviklet, så der mangler mening og formål. Der kan også være tale om, at personligheden ikke er integreret, så selvet ikke kan koordinere og styre de forskellige delpersonligheder. Dette er meget ofte tilfældet. Det indre hus er i splid med sig selv, så konfliktende behov fra forskellige delpersonligheder resulterer i spild af energi eller fastlåste handlemønstre. Der findes naturligvis også den mulighed, at 180

15 VIII. D E N K R E A T I V E L I V S F L O D delpersonlighederne ganske enkelt ikke har de fornødne evner til at realisere de planer, som bestyrelsen (sjælen) giver direktøren (selvet). Disse årsager vil alle resultere i en oplevelse af konflikt og en manglende evne til at realisere sine behov. Når samarbejdet ikke fungerer, så lever vi ikke det storslåede liv, vi kunne leve. Det skyldes også, at vi meget ofte har et negativt forhold til det underbevidste. Energien fra såvel den kreative og sensitive livsflod kan i høj grad ændre dette. Vi kan gennem den sensitive livsflod udvikle en empatisk forståelse af den unikke rolle, som det underbevidste spiller. Vi kan gennem den kreative livsflod, lære at påskønne selv de mørke sider af vores natur, fordi de indeholder de potentialer, som bringer skjulte skatte op til overfladen. Det kræver, at vi fuldkommen ændrer vores holdning til det underbevidste. Vi skal forlade fortidens dæmonisering, der gør den til en fjende, der skal besejres, underkastes og fortrænges. De gamle spirituelle traditioner var så optaget af, at transcendere de basale drifter for at nå himlen. De var mere optaget af komme væk fra jordelivet end at udvikle det. Den nye spiritualitet handler om at bringe himlen ned på jorden. Det forudsætter, at vi må gøre det underbevidste til vores bedste ven, fordi det er disse energier, vi skal bruge til at grounde de storslåede visioner, sjælen giver. Vi må med andre ord indlede en bevidst transformativ praksis, der skaber dette samarbejde mellem tre ligeværdige partnere. Sjælen, selvet og delpersonlighederne i det underbevidste. I en vis forstand er det et samarbejde mellem tre selv, hvis summen af delpersonlighederne i det underbevidste betragtes som en enhed. Det underbevidste er naturligvis udelukkende et stadie-selv og ikke et selvstændigt center af ren bevidsthed og vilje, som såvel sjælen og selvet er et udtryk for. I praksis er det underbevidste selv mere en nyttig metafor, vi kan bruge til at illustrere det vigtige samarbejde, vi må have etableret. Når vi taler om underbevidstheden, så inkluderer jeg alle de delpersonligheder, der lever i såvel det mellemste og basale ubevidste, jævnfør Assagiolis ovaldiagram i kapitel to. Inden jeg går direkte over til den transformative praksis, jeg kalder for sjælsterapi, så lad mig lige nuancere billedet mellem de tre aktører. Når jeg beskriver ovenstående forhold mellem sjæl, selv og delpersonligheder, så tager jeg udgangspunkt i et bestemt udviklingsniveau. Jeg taler om mennesker, som endnu ikke er fuldt sjælsrealiserede. Det vil sige er så fremskredne, at de formår at være et levende eksempel på universel kærlighed-visdom i praksis På et tidspunkt vil der ikke længere være en dualitet mellem selv og sjæl, men udelukkende en fuldt vågen og manifesteret sjælsbevidsthed. Det er et menneske, som i praksis er fuldt identificeret med menneskehedens behov og giver hele sit liv til det. De vil opleve den bevidsthedskontinuitet, hvor de konstant er vågne i det evige universelle NU, forankret i en enhedsdimension, samtidig med at de udfolder deres funktion gennem den personlighed, de er manifesteret i. Det er dog de færreste, der lever i denne dimension og udviser den form for verdensomspændende kreativitet. Derfor tager jeg ikke højde for det i denne bog. I praksis er det for disse oplyste ånden, som bliver det inspirerende center, sjælen den ledende, og delpersonlighederne de udøvende. 181

16 S T O R H E D E N S K A L D Sjælsterapi en glædesfyldt, transformativ praksis De fleste har nok en oplevelse af, at arbejdet med det underbevidste er en mørk, smertefuld og dramatisk rejse, hvor vi skal udvikle os langsomt og oftest gennem en heftig følelsesmæssig katarsis. Det var også den holdning, jeg havde indtil for nogle år siden. Jeg har mange hundrede timers psykoterapi bag mig, som led i min uddannelse til psykoterapeut og min brug af det i andre perioder. Jeg har afprøvet alle mulige slags psykoterapier og har haft værdifuldt udbytte af dem alle. I perioden afprøvede jeg dog en helt ny metode, først med Gordon Davidson som guide og senere med andre, som viste sig, at være den mest effektive metode, jeg nogensinde har mødt. I den periode modtog jeg ca. 50 timers individuelle sessioner, og de har haft en så enestående virkning, at jeg godt tør kalde metoden for revolutionerende. Jeg har endvidere haft mulighed for at afprøve den på en stor gruppe af mine klienter, som alle rapporterer om virkelig gode resultater, og for nogle har den afgørende ændret deres liv. Det, der gør den relevant i den her sammenhæng er, at den også kan praktiseres som led i en meditationspraksis. Det gør jeg ofte og med gode resultater. Det bemærkelsesværdige er, at metoden er let, glædesfyldt og nærmest virker som om problemerne fordamper på en umærkelig måde. Jeg er godt klar over, at udsagnet vil få alle alarmklokker til at ringe blandt øvede psykoterapeuter, for det lyder simpelthen for godt til at være sandt. Lad mig da også her og nu nuancere billedet. Det er ikke en mirakelkur, der fjerner dybtgående traumer efter nogle få sessioner. Det er absolut ikke min erfaring, men jeg har aldrig nogensinde set så hurtige resultater. Det er heller ikke alle, der kan arbejde med metoden. Det kræver, at man kan disidentificere sig fra sine problemer, visualisere og indtage funktionen som iagttager. Det er alle ikke i stand til at kunne gøre. Det forudsætter også, at man er åben over for en spirituel tilgang til psykoterapi, hvor man bevidst forbinder sig med sjælen. Er disse forudsætninger til stede, så kan metoden udøves med stor effekt. Når man praktiserer den på sig selv, kræver det ofte, at man gentager processen flere gange og ind imellem er forsvarsmekanismerne så stærke, at det ikke kan lade sig gøre. Gordon Davidson kalder metoden for Joyful Evolution, og Lucille Cedercrans kalder det for sjælsterapi. Den metode, jeg præsenterer i dette afsnit er i vid udstrækning inspireret af Gordons metode med nogle få ændringer. Der findes rigtig mange variationer af denne metode, og jeg kan derfor på det varmeste anbefale Gordon Davidson s bog Joyful Evolution. Jeg kalder metoden for sjælsterapi, fordi de bærende ideer findes i Cedercrans bøger og i hendes Wisdom Training. Sjælsterapi er i øvrigt et meget rammende navn, fordi det i praksis er sjælens energier, der arbejder direkte med det underbevidste, faciliteret af selvet i funktionen som den vågne og handlende iagttager. Joyful Evolution er dog også et rammende navn, fordi det netop er så glædesfyldt et arbejde. 182

17 VIII. D E N K R E A T I V E L I V S F L O D De fleste psykoterapeuter vil ud fra en overfladisk vurdering genkende metoden som klassisk visualiseringsarbejde, hvor man arbejder med de genkendelige delpersonligheder, det indre barn, kritikeren, de indre forældre etc. Der er dog en række afgørende punkter, hvor metoden adskiller sig fra det, jeg har prøvet før og kender til. Lad mig opstille dem i punkter og så uddybe dem efterfølgende. Jeg vil til sidst give et indblik i arbejdet gennem en af mine egne sessioner Metoden indledes med en kort meditation, der forbinder klientens hjertecenter, hovedcenter og sjæl, med verdensmoderen i midten af jordkloden, hvor hun fungerer som den feminine pol. Denne meditation opbygger en stærk vertikal akse af healingsenergi, som er særdeles potent. Den indeholder også en aktiv påkaldelse af sjælens healende kræfter, hvilket er en særdeles vigtig faktor. Denne kraftsøjle er forudsætningen for, at der er nok energi til at gennemføre forvandlingen. Derfor kræver det ofte en øvet guide til at gennemføre øvelsen eller en person med mange års meditativ praksis bag sig, når øvelsen skal gennemføres alene. Denne bevidste og metodiske opbygning af et kraftpotentiale ses ikke i mange psykoterapier. 1. I Appendikset findes der et omrids til sjælsterapien, som viser alle stadierne i punktform. Skønheden er på mange måder kærlighedens budbringer, fordi den åbner og løfter det, den berører. 183

18 S T O R H E D E N S K A L D 2. Dernæst forbinder man disse healingsenergier, der er centreret i hjertecentret, med klientens underbevidste, ved at klienten sender en bølge af kærlighed og lys ud mod dette center, som har sit tyngdepunkt i solar plexus. I denne fase påkalder man aktivt det underbevidste som en ligeværdig samarbejdspartner i processen, med det resultat at de tre centre: sjælen, selvet og det underbevidste bliver forbundet i et samarbejde. Den aktive inddragelse af det underbevidste som en ligeværdig partner, man betragter som et levende væsen, er helt nyt. Delpersonlighederne er netop levende væsener, som jeg tidligere har argumenteret for. Der skabes et helt særligt forhold til disse delpersonligheder, når det etableres i øjenhøjde, i stedet for at se dem som upersonlige objekter udefra. 3. Den terapeutiske holdning i mødet med delpersonlighederne er ligeledes af afgørende betydning. Den består i at møde alle delpersonligheder med ubetinget kærlighed, tilbud om samarbejde og tillid til deres sjælspotentiale. Disse holdninger gælder, uanset hvor destruktive og mørke de måtte forekomme at være. Kærligheden er funderet i en dybt forankret tro på, at alt hvad det underbevidste indeholder, rummer et sjæleligt potentiale af lys. Alt har med andre ord lysnatur. I det konkrete arbejde skelner man mellem delpersonlighedens behovsstrategi, der meget ofte kan være meget destruktiv, og delpersonlighedens dybereliggende behov. Strategien skal ændres, behovet skal afdækkes og udvikles, og delpersonligheden bygges op omkring en ny, positiv funktion i den samlede personlighed. Denne radikale kærlige og samarbejdende holdning til alle delpersonlighederne er også en tilgang, der ikke ses så ofte. Den inkluderer en kærlig værdsættende holdning til selv de mest destruktive indre forældrefigurer og forfølgere. Delpersonlighedernes destruktive strategier er dybest set et udtryk for uvidenhed, som kan forvandles gennem sjælens kærlighed og visdom. Delpersonlighederne i det underbevidste er meget ofte styret af meget basale behov som overlevelse, sikkerhed, tryghed og selvværd. Når delpersonlighederne værdsættes for denne funktion, og de forstår det højere livsformål de indgår i, så bliver samarbejdet mellem top og bund i pyramiden langt lettere. Man går naturligvis ikke til sit indre barn for at hente informationer om kosmos, det er sjælens domæne. Det indre barn kan dog bidrage væsentlig til at skabe gode relationer gennem sin glæde og spontanitet. Denne evne er særdeles vigtig for sjælen, da det gør det langt lettere at manifestere sjælens visioner. Det bringer mig frem til næste punkt, som også er et af de vigtigste. 4. Delpersonlighederne skal gennem sjælsterapiprocessen, det vil sige mødet med kærligheden og den værdsættende samarbejdende holdning, fuldkommen ændre identitet og selvbillede. En delpersonlighed er et levende væsen, der sidder fast i et bestemt perspektiv fra fortiden, som det gentager igen og igen. Det genskaber på den måde de samme situationer og psykologiske stemninger. Når de får fortalt de 184

19 VIII. D E N K R E A T I V E L I V S F L O D grundlæggende kendsgerninger omkring deres skabelseshistorie, deres sande natur og rolle i den helhed, de indgår i, så sker der en radikal opvågning af deres bevidsthed. Den bevidsthed, der har været fange i fortiden, kan nu træde ind som en aktiv medspiller i nutiden. Det er den samlede sum af disse kendsgerninger, der er helt unik ved denne metode. Det, de får at vide, er: a. De er en elsket og værdsat levende del af klientens indre univers, som blev skabt på et eller andet tidspunkt i historien, jævnfør de fire typer af delpersonligheder. Klienten kommunikerer dette mentalt til delpersonligheden eller gruppen af delpersonligheder, hvis det fx er en hel familie man arbejder med. b. De sidder fast i en tidslomme, hvilket betyder, at de skal vågne op til det faktum, at klienten nu er voksen og lever i det aktuelle år. Det overrasker mange delpersonligheder, lige som den japanske soldat man fandt i junglen flere årtier efter anden verdenskrig, men som levede, som om den fortsat eksisterede. Når delpersonligheden opdager, at den sidder fast i fortiden, og at nutiden har så mange nye muligheder, så er det ofte et afgørende incitament til at slippe identifikationen med fortiden. Det er væsentligt at huske, at disse delpersonligheder lever i et indre univers, hvor alt hvad man forestiller sig bliver virkeligt. Derfor kan man love dem, hvad som helst, de måtte ønske, blot det er i overensstemmelse med de værdier, man lever efter. Når de først identificerer sig med den nye imaginære virkelighed, så starter de med at skabe en psykologisk atmosfære, der svarer til den! Et menneske bliver, som det tænker i sit hjerte. c. De får også at vide, at de har den samme sjæl, som klienten har, hvilket betyder, at de har lys i deres hjerte ligesom klienten. Denne oplysning om deres lysnatur er ofte meget transformerende. Der er nogle delpersonligheder, som ikke er samarbejdsvillige i starten. Dem møder man med et radikalt budskab om, at de kan få alle deres inderste behov opfyldt. Det gælder ikke deres strategier, men det som de tror, strategierne ultimativt vil føre til. Dette møde er der ingen delpersonligheder, som kan stå for gennem længere tid, for de befinder sig ofte i en lidelsesfuld situation. Det sker, at andre delpersonligheder blander sig i arbejdet, da de fungerer i indre teams. Det betyder, at man ind imellem først må tage sig af de delpersonligheder, der kontrollerer en situation, før vi kan komme til essensen. Modstanden mod forandring kan i visse tilfælde være så massiv, at det kræver en meget dygtig guide til at holde det kærlige insisterende perspektiv, og til at pointere ulemperne ved at fastholde status quo. d. Er det forældredele der er tale om, så får de at vide, at de ikke er den ydre forælder, men en kopi af denne forælder, der har tjent som en rollemodel. Nu er tiden kommet til at smide denne identifikation med den ydre forælder og i stedet blive klientens indre arketypiske forælder. Det betyder i praksis, at den indre forælder nu pludselig har de samme udviklingsmuligheder, som klienten har skabt for sig selv i nutiden. Når det går op for den indre forælder, at den kan blive en fuldkommen anden end den ydre forælder, så sker der ofte en revolution. Det gælder især i forhold til den måde klienten tænker på sin indre forælder og i den 185

20 S T O R H E D E N S K A L D måde, den indre forælder tænker om sig selv. Dette skaber i sig selv en dybtgående personlighedsforvandling i den indre forældrefigur. I praksis er det vigtigt at minde om, at disse forældrefigurer eksisterer i mange varianter på forskellige aldersstadier. Derfor skal man i praksis ind og have fat i flere udgaver. Den indre forælders rolle er, at være den gode arketype, som giver styrke og omsorg til alle de sårbare dele i personligheden. Jeg har aldrig tidligere hørt om denne tilgang til de indre forældre og betragter den, som virkelig nyskabende. e. Når delpersonligheden har indvilget i at samarbejde, så får den at vide, at den skal integreres i hjertecentret. Det er meget vigtigt, at delpersonligheden samtykker, for man tvinger ikke et samarbejde igennem, det kan ikke lade sig gøre. Hjertecentret er det helt centrale psykologiske center, der skal forene overbevidstheden med underbevidstheden. Denne integration foregår under det næste stadie, som er selve transmissionen og overførslen fra tidslommen til den nutidige kontekst i hjertet. f. Når dette stadie indledes, så skabes der en triangel af lys og kærlighed mellem sjælen, selvet og delpersonligheden. I praksis er det en triangel mellem solen over hovedet, solen i hjertecentret og solen i delpersonlighedens hjerte og tilbage til solen over hovedet. Inden denne triangel af lys visualiseres, påkaldes sjælens healing igen. Klienten fornemmer nu en bølge af energi, der strømmer ned til hjertet, over til delpersonlighedens lys i hjertet som ses blusse op, og op til solen og rundt igen. Det er vigtigt, at man blot lader det flow af lys, som påkaldelsen skaber, gøre hele arbejdet. I praksis vil sjælen selv stå for at sende lyset rundt i trianglen. Det eneste klienten gør er, at holde visualiseringen og ikke mentalt presse energien igennem. I denne fase forvandles delpersonligheden meget ofte, og det iagttages, hvordan den magnetisk trækkes ind i hjertets inderste, hvor den finder sin nye optimale virkelighed. g. Når delpersonligheden er ankommet i den nye virkelighed, skal den opdages og groundes. Nogle delpersonligheder skaber et meget konkret indre univers mættet med en hjertestemning, som passer direkte til delpersonlighedens behov. Andre, går mere ind i en lysfyldt og nogle gange transcendent atmosfære, og det er væsentligt at respektere de naturlige udviklinger der sker. Derefter bruges der tid på at forankre delpersonligheden i det nye univers. Der spørges ind til, om den har alle de behov, som der skal til, for at den kan videreudvikle sig. Den får at vide, at den indgår i et indre samarbejde med andre delpersonligheder, og hvad dens unikke funktion er, i denne helhed. Den får at vide, at klienten er dens leder og sjælen dens inspirerende kraft. Klienten bliver også bedt om at formulere, hvad det er for en gave delpersonlighedens lys har til klienten selv og sine omgivelser. Til sidst gøres delpersonligheden opmærksom på, at den altid kan påkalde sig klientens opmærksomhed, hvis yderligere behov skulle opstå. Dernæst guides klienten gradvist ud af visualiseringen og groundes i det ydre rum. Hele sessionen er foregået med lukkede øjne og fortrinsvis i en oprejst position. 186

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 S T O R H E D E N S K A L D Kenneth Sørensen, 1962, er spirituel underviser, forfatter og forlægger. Han har en MA i Psykosyntese

Læs mere

Skab Soul Flow Og bliv dig selv

Skab Soul Flow Og bliv dig selv Skab Soul Flow Og bliv dig selv Af Kenneth Sørensen & Søren Hauge www.e- academy.dk Du behøver ikke at blive ved med at være i krig med dig selv. En helt ny vej til helhed kan bringe dyb glæde og fred

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE

UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE ESSENSVEJLEDER OG Baseret på Psykosyntese, Joyful Metoden og Energipsykologi SKAB SOUL FLOW I DIT LIV GENNEM KERNETYPOLOGI Læs også på www.e-academy.dk Soul Flow - 1 SOUL FLOW FRA KROP TIL SJÆL E-Academy

Læs mere

SOULFLOW GUIDE UDDANNELSEN

SOULFLOW GUIDE UDDANNELSEN SOULFLOW GUIDE UDDANNELSEN Vi kender alle til at være fanget i mønstre, som forhindrer os i at være alt det, vi har mulighed for at blive. Hvad nu hvis der fandtes en vej ud af fængslet, som var radikalt

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. JivaU en kortlægning af dig

DIT INDRE LANDKORT. JivaU en kortlægning af dig DIT INDRE LANDKORT JivaU en kortlægning af dig JivaU er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person rummer, og derfor

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer VULKAN Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde,

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien.

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. (oversat af Birgitte Meinert) Artiklen herunder præsenterer LightBody Balancing med den magiske Ny energis natur, skabt af Villma Gros. Dette

Læs mere

Til min far Gordon Benner og min bror Colin Benner som har lært mig så meget om at vælge Guds vej

Til min far Gordon Benner og min bror Colin Benner som har lært mig så meget om at vælge Guds vej Indhold Forord: At vælge Guds vej 7 1. Viljens mange ansigter 11 2. Mit rige, Dit rige 27 3. Kærlighed og vilje 42 4. At vælge Gud 53 5. Vilje og længsel 70 6. At vælge korset 85 7. At udvikle hjertets

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn Et nyt perspektiv Når du er kommet godt i gang med meditation, er du trådt ind på en sti, som kan føre dig til ny udvikling igennem hele livet. Der er mange måder at meditere på. Alle har som mål at skabe

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd.

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. 15-12-2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 3 kanaliseret af Merethe Bonnesen Indstrømningen bliver stærkere her efter den 12/12 og fuldmånen og indtil nytårsaften,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere