Mette Ellermann. Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mette Ellermann. Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder"

Transkript

1 I n s p i r at i o n s h æ f t e Mette Ellermann Lene Broe Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder

2 Redaktør: Forfattere: Copyright: Forside: Layout: Konsulentbistand: Udgivelsesdato: Kirsten Fabian Centerleder Havredal gl. Skole Cand. Psych. Lene Broe og Specialist i neuropsykologi Mette Ellermann Havredal gl. Skole 2013 Susanne Schmidt-Nielsen Jakob Schmidt Andreasen Dorthe Suell Suell Team, Pia B. Jakobsen uddannelsesleder Havredal gl. Skole, Annemette Kirk Heegaard Socialrådgiver Havredal gl. Skole 1. maj 2013 Udviklet med støtte fra Social og Integrationsministeriet ASV-puljen Forside illustration: Udover at være en smuk konstruktion og et spændende grafisk motiv, så er pariserhjulet fyldt med minder og historier. Jeg har med glæde lyttet til mange fortællinger om skønne ture i pariserhjulet. For andre opstår der indre billeder på livets gang. Jeg vil gerne bidrage til denne bog med et pariserhjul, der står åbent og klar til brug. Åbent for fri fortolkning. God fornøjelse. Susanne Schmidt-Nielsen, 2013

3 Forord Som mangeårig leder af Havredal gl. Skole 1 - en uddannelsesinstitution for unge med særlige behov - har jeg ofte oplevet, at vi i løbet af et uddannelsesforløb med en ung oplever vanskeligheder ud over de indlæringsmæssige, som vi må forholde os til og forsøge at takle og afhjælpe. Det kan være psykiske vanskeligheder, som kan give kontaktvanskeligheder, angst, selvskadende adfærd, indre uro, koncentrationsproblemer, manglende udholdenhed, tvangshandlinger, humørsvingninger m.v. Disse vanskeligheder har for nogle unge været så voldsomme, at det har gjort det svært for dem at modtage indlæring og dermed få udnyttet deres potentiale. Igennem årene har der været unge, som har været så plagede, at det har været nødvendigt at få dem til læge og efterfølgende udredning hos en psykolog/neuropsykolog. Det har så resulteret i en klarhed over, hvad der var på færde og en mulighed for at inddrage denne viden i det pædagogiske arbejde, men ofte er kostbar tid gået tabt. Samtidig har vi som undervisere haft brug for mere viden om, hvordan vi i praksis kan udvikle en pædagogik, der imødekommer de unges vanskeligheder hele vejen rundt. Med denne interviewguide har vi ønsket at møde de unge fra starten af deres uddannelsesforløb med en åbenhed og et ønske om at italesætte og afhjælpe vanskeligheder, som kan stå i vejen for den gode trivsel og læring. Vi skal som undervisere være faglige og vise de unge redskaber, der kan hjælpe dem til bedre at kunne håndtere deres vanskeligheder både her og nu og i livet efter endt uddannelse. Vi skal ligeledes i det pædagogiske arbejde skelne imellem, hvad vi selv kan klare, og hvad der skal særlig hjælp til. Baggrunden for dette satspuljestøttede projekt unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder (juli 2009-juni 2013) er altså et ønske om at komme de unge i møde fra starten af deres uddannelse med en åbenhed og et ønske om at italesætte og afhjælpe vanskeligheder, der står i vejen for den gode trivsel og læring. Kirsten Fabian, Centerleder Havredal gl. Skole 1 Skolen har siden 1997 udviklet og tilbudt en treårig praktisk, helhedsorienteret uddannelse for unge med særlige behov.

4 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Intro til inspirationshæftet 6 Formål med inspirationshæftet 7 Når den unge har lavt selvværd og ringe selvtillid 8 Når den unge er trist 10 Når den unge har selvskadende adfærd 12 Når den unge har selvmordstanker 14 Når den unge er bange og ængstelig 16 Når den unge har mange vaner og rutiner 18 Når den unge har sociale vanskeligheder 20 Når den unge har et heftigt temperament 22 Når den unge mangler motivation og kan opleves doven 24 Når den unge roder og ikke kan organisere på værelset 26 Når den unge lyver/fantaserer/fortæller historier 28 Når den unge pjækker og stikker af 30 Når den unge stjæler 32 Når den unge har misbrug 34 Når den unge er afhængig af computerspil 36 Når den unge er en Karl smart type 38 Vejledning til sikkerhedsplanen 40 Bilag 1: Sikkerhedsplan 41

5 Indledning Dette inspirationshæfte er tænkt som en værktøjskasse til praktikere i den pædagogiske verden. Som udgangspunkt er det lavet af specialist i neuropsykologi Mette Ellermann og Cand. Psych. Lene Broe til ansatte på Havredal Gl. Skole i forbindelse med projektet: Unge med særlige behov og psykiske problemer, men ønsket er at flere kan få gavn af det. Emnerne i hæftet er kommet fra medarbejderne, der har sat ord på situationer, hvor de gerne vil have mere viden og konkrete redskaber og strategier til bedre at kunne møde de unge i hverdagen. Altså fuldstændig praksisnært. Omvendt ved vi jo godt, at man ikke uden videre blot kan give gode råd, og så er alt løst. Det kræver et fundament, for at udvikling og forandring kan skabes. For os handler det om at have en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til andre mennesker. Som professionel skal du kunne skabe tillid og tryghed og vide, at du har ansvaret for relationen. Mennesker kan kun forandre sig fremadrettet, så derfor hjælper skæld ud, bebrejdelser og kritik absolut ikke i forhold til at skabe udviklende processer. Det er vigtigt, at man som medarbejder er parat til at være nysgerrig, undersøgende og er villig til selv at forandre sig. Det er meget menneskeligt at komme i tvivl, blive bekymret og føle afmagt. Lige så almindeligt er det, at vi forsøger at skubbe det ubehagelige væk og derved let kommer til at aktivere skyld hos den anden. Her handler det om at kunne se den unges forsøg på mestring (coping) og at alle gerne vil leve op til krav, både egne og andres, men at vi har vidt forskellige forudsætninger for at kunne. For at skabe et godt fundament er det derfor afgørende, at man kan se den unges adfærd som hans/hendes bedste bud også selvom det langt fra er et hensigtsmæssigt bud. Alle har behov for at være værdsatte og føle, at de er gode nok som de er. Ethvert menneske er unikt. Som de siger på HGS: Her findes kun originaler ingen kopier. Dette menneskesyn forpligter. Som professionel får man betydning i den unges liv en magt og et ansvar som gør, at man må involvere sig, være nærværende og oprigtigt kunne motivere, indgyde håb, vise omsorg og interesse for den unge. Det kræver at man er tålmodig, positiv, fagligt kompetent og sikker på sig selv og sine egne grænser og værdier. Dette kan virke meget stort. - Det er det også, men stadig er vi kun mennesker, der også selv har behov for at føle os værdsatte og anerkendte. Vi ønsker jer alle god læselyst.

6 Intro til inspirationshæftet Målgruppen af unge på uddannelsessteder for unge med særlige behov er bred og ofte uhomogen. Det kan være en udfordring at greje, hvad der er en naturlig konsekvens af et handicap, og hvad der kan og skal tages særlig hånd om. I projektet er der derfor udviklet en interviewguide og et inspirationshæfte, som begge kan rekvireres hos Det Ny Havredal. Målgruppen for interviewguiden er medarbejdere, der har gennemgået et introduktionskursus vedrørende brug af interviewguiden. Målgruppen for inspirationshæftet er medarbejdere på uddannelsessteder og lignende for unge med særlige behov. Interviewguiden og inspirationshæftet kan anvendes hver for sig. Det anbefales dog, at brugen af interviewguiden følges op med brug af inspirationshæftet. Medarbejderne på Havredal gl. Skole har sat ord på situationer, hvor de gerne vil have mere viden og konkrete redskaber og strategier til bedre at kunne møde de unge i hverdagen. Inspirationshæftet består af inspirationsark, der beskriver 16 forskellige og ofte sete reaktionsmønstre hos de unge. Inspirationsarkene er disponeret således: Reaktionsmønster Redskaber og strategier til at støtte den unge (forslag til hvordan skolerne kan arbejde med problematikkerne) Hvem kan hjælpe, hvis det ikke virker? (Hvis problemerne er af et omfang, som kræver mere, end der pædagogisk kan afhjælpes, så anvises der yderligere hjælp) Hvis du vil vide mere (en litteraturliste til fordybelse og dygtiggørelse i de enkelte emner). Interviewguiden og inspirationshæftet er udviklet af: Mette Ellermann - specialist i neuropsykologi og privatpraktiserende psykolog samt Lene Broe, cand.psych. indehaver af og privatpraktiserende psykolog, i samarbejde med Havredal gl. Skoles medarbejdere. For yderligere information om projektet foreligger årlige læringsrapporter og afsluttende evalueringsrapport ved SUELL Team Dorthe Suell, Master i Social Integration. 6

7 Formål med inspirationshæftet Inspirationshæftet anviser pædagogiske indsatser til anvendelse i praksis for unge med særlige behov og psykiske problemer. Inspirationshæftet er tænkt som en værktøjskasse til praktikere i den pædagogiske verden. Det faglige fundament i brugen af inspirationshæftet Man kan dog ikke uden videre blot give gode råd videre og så er alt løst. Det kræver et fælles fundament, for at udvikling og forandring kan skabes. I projektet har medarbejderne arbejdet med KRAP Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik som det grundlæggende faglige fundament. 7

8 Når den unge har lavt selvværd og ringe selvtillid Selvværd er den indstilling, du har til dig selv, og den måde du tænker om dig selv på. Det er den værdi, du giver dig selv altså det du ER. Selvtillid er at tro på dine egne evner. Hvis du ved, at du er god til at ordne haven, er det selvtillid altså det du GØR. Selvtillid kommer ofte af ros fra andre. Nogen kan have masser af selvtillid, men føle sig værdiløs og tom. Hvis man f.eks. aldrig føler, at man kan gøre det godt nok. Men skal altid lige gøre det lidt bedre. Man kan blive afhængig af ros. Mange unge med særlige behov tænker jeg er anderledes, jeg er ikke så klog som de andre, de andre gider ikke være sammen med mig. De har et lavt selvværd. De oplever, at de ikke at bliver set og anerkendt i tilstrækkelig grad. Ofte har de ikke fået den samme ros som deres søskende. Ofte har de oplevet, at deres evner har skuffet dem de har fejlet. De kender kun deres svagheder og ikke deres ressourcer. Det giver også en lav selvtillid. Mange med lavt selvværd føler tristhed, tomhed og oplever, at de ikke kender sig selv. Et lavt selvværd medfører ofte tilbagetrukkenhed og opgivenhed. Et lavt selvværd kan medføre, at man i værste tilfælde mister lysten til livet. Redskaber og strategier til at støtte den unge Samtaler om, at de tanker, som den unge gør sig kun er tanker og ikke sandheden. Lav lister over henholdsvis Hvad fungerer i mit liv: og Hvad fungerer ikke i mit liv? Lav lister over Hvad er jeg god til, hjælp med at stille spørgsmål til mange forskellige områder. Forsøg at lave alternative tanker til det, som ikke fungerer. Hvordan kan man tænke på en anden måde, om det du lige har fortalt mig? Specialist i neuropsykologi Mette Ellermann Copyright 2013 Stil spørgsmålene Jeg blev stolt, da jeg.., Det jeg lærte af oplevelsen var og Jeg føler dette, når jeg tænker på oplevelsen. Saml en pigegruppe, drengegruppe eller Jeg tror ikke på mig selv gruppe. Mødes i gruppen en gang om ugen, og prøv sammen at tænke anderledes om nogle af de dårlige sider og hjælp med at acceptere de andre. Sikre at den unge får mange små og store succesoplevelser i dagligdagen, og værdsæt hvad den unge gør det vil langsomt opbygge en selvtillid. Læg mærke til når den unge begynder at udfordre sig selv og udvikler sig. Italesæt de små succeser i dagligdagen. 8

9 Hvem kan hjælpe, hvis det ikke virker Hjælp hinanden på arbejdspladsen, med at få gode ideer til, hvordan den unge kan støttes. Benyt evt. en kollega på en skole/boenhed, som har særligt kendskab til arbejdet med lavt selvværd. Få supervision af en erfaren psykolog der arbejder med unge der har særlige behov. Hvis du vil vide mere Selvtillidstræning og udvikling af sociale færdigheder af Irene Henriette Oestrich. Psykiatrifondens Forlag (selvhjælpsbog). At overvinde lavt selvværd af Melanie Fennell (selvhjælpsbog) Teenpower Skab det teenagerliv du drømmer om af Pia Beck Rydahl. Gyldendals Bogklubber (En selvhjælpsbog til den unge. Kræver læsefærdigheder svarende til ca. 6. klasses niveau). Halv mand, helt menneske af René Nielsen. Gyldendals Bogklubber (En biografi). Hvor er jeg dog træt af at skulle være lækker af Lotte Foged (debatindlæg i Politikken den , af 17-årig gymnasieelev). 9

10 Når den unge er trist Tristhed opstår ofte, når den unge udsættes for belastninger. Det kan være mange små eller få store, men fælles for belastningerne er, at den unge har svært ved at håndtere dem. Det kan være belastninger, som den unge ikke har mulighed for at gøre noget ved som f.eks. forældres misbrug eller manglende støtte og omsorg i hjemmet eller i de nære omgivelser. Det kan også være belastninger, som den unge ikke kan mestre enten som følge af mangelfuldt udviklede mestringsstrategier eller som følge af reducerede kognitive færdigheder, der medfører problemer med at tilegne sig relevante mestringsstrategier. Unge med særlige behov beskriver ofte, at de bliver kede af det, fordi de har en følelse af ikke at kunne leve op til udefinerede krav og forventninger. Krav og forventninger som både kan komme fra omgivelserne og fra dem selv. Langvarige belastninger kan medføre en kronisk tilstand af tristhed, som kan udvikle sig til en depression. Depression skal vurderes ved praktiserende læge, der efterfølgende kommer med forslag til yderligere udredning og behandling. Redskaber og strategier til at støtte den unge Det handler om at støtte den unge til bedre at kunne håndtere belastningerne (optimering af mestringsstrategier ved at lære problemløsning) Hjælp den unge med at rydde op i de triste tanker. Prøv at sortere de triste tanker i grupper med fælles træk. Navngiv gruppen af tanker med fælles træk f.eks. selvudskældende tanker. Dette karakteriserer ofte årsagen til det, som har udløst tanken. Når årsagen bevidstgøres, er det nemmere at handle på den. Gruppér belastningerne (tankerne) f.eks.: 1. Hvilke belastninger kan jeg selv gøre noget ved? 2. Hvilke skal andre hjælpe mig med? Specialist i neuropsykologi Mette Ellermann Copyright Hvilke må jeg acceptere som nødvendigt onde? Hjælp den unge med at finde løsninger Det handler om at finde muligheder og ikke begrænsninger. Lav en liste over handlemuligheder. Beskriv hvad der skal til, før de gennemføres. Opstil en rækkefølge. Lav evt. en nødplan. Lær den unge at evaluere. Vurder resultatet, vurder forløbet. Hvad har jeg lært af mine erfaringer? 10

11 Hvem kan hjælpe, hvis det ikke virker Nogle unge skal lære at samle på glade og positive tanker og oplevelser, i stedet for hele tiden at fokusere på det negative og det som ikke kan gennemføres måske som følge af begrænsninger hos den unge. Nogle skal lære at tænke positivt. Man kan f.eks. lave en aftale om, at hver aften finder den unge tre gode ting, som er sket i løbet af dagen. Efterfølgende samles der op i fællesskab, og de gode ting værdisættes. Mange triste tanker kan medføre selvmordstanker. Se hvorledes disse kan vurderes og håndteres i afsnittet Når den unge har selvmordstanker. Langvarig tristhed kan være udtryk for dysthymi, som er en kronisk forstemningstilstand eller udtryk for begyndende depression. Begge dele kan behandles med kognitiv terapi - ofte med god effekt. Det kan også være nødvendigt med antidepressiv medicinsk behandling. Praktiserende læge kan henvise til psykologbehandling via sygesikringen eller henvise til behandling ved psykiater. Hvis du vil vide mere Et spind af sorte tanker om unge og depression af Per Straarup Søndergaard, Turbine, (Unges personlige beretninger og interview med fagfolk skrevet i et let forståeligt sprog. Meget velegnede til såvel fagfolk som unge). Sår på sjælen, sprækker i sindet, af Tania Kejser og Malene Grøndahl, CDR-forlag, (Unges personlige beretninger om psykisk sygdom). Overvind depression et skridt ad gangen af Michael E. Addis & Christopher R. Martell, Dansk Psykologisk Forlag, (Selvhjælpsbog). Om børn og unge med depression - I skyggers land af Per Hove Thomsen og Merete Juul Sørensen, Hans Reitzel, 2003 Mit humør (App til Android eller iphone, findes på henholdsvis google Play eller Appstore) (god information om depression og bipolar lidelse). (netsite der på en humoristisk måde informerer om depression). (rådgivning til personer, der trænger til nogen at tale med). (mødested for ensomme unge). 11

12 Når den unge har selvskadende adfærd 1 ud af 10 teenagere i Danmark har skadet sig selv. Hver 6. pige i 8. og 9. klasse har selvskade. Selvskade er blevet et reaktionsmønster for en hel generation af unge, når de har det psykisk svært. De skærer i sig selv med knive for at fortrænge den indre smerte til fordel for en konkret ydre smerte. De bider, indtil blodet pibler frem, for at straffe sig selv. De banker hovedet ind i væggen, fordi den fysiske smerte får dem til at føle sig i live. Handlingen gentages med den hensigt at dæmpe en ubehagelig psykisk tilstand og regulere egne følelser. Det er en lynhurtig måde at regulere den indre spænding på. Virkningen holder bare kun ganske kort tid og afløses ofte af skam, vrede og tristhed. Selvskade er en mestringsstrategi, som benyttes, når den unge ikke har bedre alternativer. Samtidig udløser selvskaden visse endorfiner i hjernen, som giver en nydelse. En slags selvmedicinering, der kan udvikle sig til en særlig afhængighed (auto-addiction). Den hyppigste form for selvskade er cutting - at skære i sig selv. Derefter kommer at bide sig selv i indersiden af munden til det bløder og at kradse sig selv til blods. Man kan også skade sig selv indefra med misbrug af alkohol og stoffer, spiseforstyrrelser, ludomani og risikofyldt seksuel adfærd. Selvskade er ikke et selvmordsforsøg. De fleste af dem, som skader sig selv, gør det for at holde livet ud - altså for at overleve. På trods af dette har mange med selvskade det så dårligt, at de samtidig har selvmordstanker. Personer med selvskade har % højere risiko for at dø af selvmord end andre. Unge med selvskade har ofte meget lavt selvværd og en usikker identitetsfølelse. De kan være usikre på, hvem de rent faktisk er og kan have mange selvforringende tanker. Ofte fortæller de om enten tomhedsfølelse eller et indre kaos med tankemylder. Mange unge med særlige behov har problemer med lavt selvværd og har samtidig mangelfulde mestrings-strategier. Der er ingen undersøgelser, som viser graden af selvskade blandt unge med særlige behov, men de unge beretter ofte selv om selvskade. Redskaber og strategier til at støtte den unge Specialist i neuropsykologi Mette Ellermann Copyright 2013 Grundlæggende handler det om at hjælpe den unge med at få styr på alt det kaos, som den unge har indeni. Jo mere styr der kommer på kaosset, des mindre vil behovet for selvskade være. Prøv evt. at lave en liste over kaostanker/bekymringstanker. Snak om hvordan den unge kan håndtere tankerne eller de situationer, som giver anledning til tankerne. Find ud af, hvem der ellers kan hjælpe den unge. Udarbejd en sikkerhedsplan i samarbejde med den unge (se bilag 1). Sikkerhedsplanen er også et redskab, der kan bruges som guide for selve samtalen. Det er vigtigt, at den unge får ejerskab over planen, og aktivt benytter den. Hvis den unge har læsevanskeligheder, kan der evt. benyttes billedsymboler, link til symboler: (over 6.000). Sikkerhedsplanen er oprindelig udviklet til brug i forbindelse med selvmordstanker, men er også meget anvendelig ved alle former for selvskade, herunder spiseforstyrrelser og misbrug. 12

13 Krisekort. Afsnittet om hjælpemetoder fra sikkerhedsplanen kan nedskrives eller tegnes på et krisekort. De ting som den unge ved kan aflede trangen til f.eks at skære sig, skal nedskrives i pumkter på kortet. Kortet skal den unge have på sig hele tiden, så det kan findes frem, hvis trangen til selvskade kommer. Hvem kan hjælpe hvis det ikke virker Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade tilbyder gratis personlig rådgivning (Århus eller København), telefonrådgivning eller mailrådgivning ved enten frivillige rådgivere, psykologer, terapeuter eller socialrådgivere. Se flere oplysninger om hvor og hvordan de unge kan få hjælp på foreningens hjemmeside: www. lmsselvskade.dk Praktiserende læge kan henvise til behandling i psykiatrien eller ved praktiserende speciallæge i psykiatri. Hvis du vil vide mere Glaspigen, af Karin Dyhr, Documentas, 2004 (dokumentarroman). Zebrapigen, af Sofia Åkerman, Moskito, 2006 (biografi). At skære smerten bort, af Bo Møhl, PsykiatriFondens Forlag, 2006 Når Livet gør ondt om selvskadende adfærd blandt unge, af Per Straarup Søndergaard, Turbine (Unges personlige beretninger og interview med fagfolk skrevet i et letforståeligt sprog. Meget velegnede til såvel fagfolk som unge). Lines historie, af Line Marie Hersted Petersen, Autismeforlaget, 2007 (biografi). ( Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade) 13

14 Når den unge har selvmordstanker Undersøgelser viser, at 40 % i gruppen af årige har haft selvmordstanker. I hver skoleklasse sidder der én elev, som har forsøgt selvmord. Mange af forsøgene har dog været så uskadelige, at der ikke har været søgt læge. Heldigvis viser statistikken, at det kun sjældent lykkes de unge at begå selvmord. Hovedparten af dem, som forsøger selvmord har aldrig været indlagt og har ingen psykiatrisk diagnose. Risikofaktorer er bl.a. selvskadende adfærd (herunder også misbrug og spiseforstyrrelser), selvmord i familien, omsorgssvigt, mobning og manglende social kontakt. Herunder er de unge, som primært søger voksenkontakt. Selvmordsforsøg er et udtryk for et råb om hjælp, en slags kommunikation, som det er vigtigt at opfange i tide. Ikke mindst fordi risikoen for, at den unge på et tidspunkt vil dø af sine selvmordsforsøg, naturligvis er stigende i takt med antallet af forsøg. Redskaber og strategier til at støtte den unge Når der er mistanke om selvmordsforsøg/tanker bør man altid spørge ind til, hvilke tanker, hvor hyppige de er, hvor længe de har stået på, og hvad de betyder for den unge? Desuden skal der spørges til, om den unge har selvmordsplaner (selvmordsadfærd) har den unge gjort sig overvejelser over hvordan, og har der været forsøg? Ved selvmordsforsøg, selvmordsplaner og vedvarende selvmordstanker bør der søges læge og/eller psykologhjælp. Lyt til den unge, spørg ind og hjælp den unge med at få sat ord på tankerne. Benyt aktiv lytning og spejling (fortæl hvad man forestiller sig, at den unge tænker eller føler, men ikke formår at få fortalt). Specialist i neuropsykologi Mette Ellermann Copyright 2013 Udarbejd en Sikkerhedsplan (efter Gregory Brown og Barbara Standley se bilag) i samarbejde med den unge. Det er vigtigt, at den unge får ejerskab over planen og aktivt benytter den. Hvis den unge har læsevanskeligheder kan der evt. benyttes billedsymboler, link til symboler: (over 6.000). Sikkerhedsplanen er også meget anvendelig ved alle former for selvskade og diverse former for misbrug. Hvem kan hjælpe, hvis det ikke virker Den unge kan evt. rette henvendelse til livslinien, som tilbyder anonym rådgivning. Deres rådgivere har meget erfaring med at rådgive unge mennesker med selvmordstanker Ung på Linie/UngOnline er ét af Ungdommens Røde Kors tilbud til unge mellem år. Det fungerer som et ung-til-ung projekt, og ikke som en decideret rådgivningslinie. Tlf , www. dr.dk/ungonline 14

15 I hver region findes der klinikker for selvmordsforebyggelse, som tilbyder korterevarende samtalebehandling ikke kun ved selvmordsforsøg, men også ved selvmordstanker. Praktiserende læge kan henvise til behandling hos enten psykolog eller psykiater. Mange praktiserende læger tilbyder også samtalebehandling. Mange har glæde af at tale med en præst. Hvis du vil vide mere Skrig & fred om selvmordsforsøg blandt unge, af Per Straarup Søndergaard, Turbine (Unges personlige beretninger og interview med fagfolk skrevet i et letforståeligt sprog. Meget velegnede til såvel fagfolk som unge). Mette en beretning om et selvmord, Psykiatrifondens Forlag, (Er skrevet efter Mettes selvmord på baggrund af hendes egne notater). Glaspigen, af Karin Dyhr, Documentas, 2004 (dokumentarroman). Zebrapigen af Sofia Åkerman, Moskito, 2006 (biografi). Det tavse håb af Rene Hansen, Nordstjernen Film & TV, 2002 (en film om erfaringer med intervention i et selvmordsforsøg). 15

16 Når den unge er bange og ængstelig For at overleve som art er det nødvendigt, at vi kan blive bange. Derfor bliver vi stående på fortovet, når vi ser en bus komme imod os. Det er også helt biologisk i os, at vi bliver ængstelige, når vi som små bliver forladt. Ligeledes er vi fra fødslen meget forskellige med hensyn til vores temperament, og hvor let vi bliver hæmmede og ængstelige. Rigtig mange mennesker går rundt og lider af angst uden at få hjælp, da det ofte opleves pinligt og flovt. At være bange og ængstelig er et problem, når det hæmmer livsudfoldelse; giver voldsomt ubehag, og griber ind i almindelige dagligdags funktioner som at passe skole, fritid og arbejde. Angst har flere sider: Med vores tænkning vurderer vi noget som værende en trussel. Det giver en følelsesmæssig oplevelse af ubehag, og der kobler sig fysiologiske reaktioner på, øget puls og hjertebanken, hvilket medfører en særlig adfærd/ handling komme væk eller undgåelsesadfærd/hæmning eller bekymringer. Bange og ængstelige mennesker er mere opmærksomme på fare. De fortolker fare mere overdrevent end andre, og de har en stærkere hukommelse for noget farligt/ubehageligt. Der findes mange forskellige angsttilstande og diagnoser som I kan læse mere om på Psykisk sårbare unge har en øget risiko for at lave fejlfortolkninger og dermed en øget risiko for at udvikle angst. De kommer lettere end andre til at misopfatte noget som farligt. Deres kognitive vanskeligheder kan derfor give dem store problemer med at lave hensigtsmæssige løsningsstrategier som fx at kunne sige til sig selv: Med min sunde fornuft, hvor stor er så sandsynligheden for.. Andre mennesker vil måske også lettere kunne berolige sig selv med indre tale som: Det skal nok gå, Træk vejret helt ned i maven og tag den med ro Redskaber og strategier til at støtte den unge Få skabt en kontakt/relation til den unge, så I får indblik i mønstrene. Hvad handler det om? I hvilke situationer er den unge bange og ængstelig? Hvornår er det værst, og hvad plejer den unge så at gøre? Find sammen ud af, hvilken type angst det kan handle om. I kan søge masser af information på nettet, og måske har I pjecer liggende om de forskellige angst former. Cand. Psych. Lene Broe Copyright 2013 Hjælp den unge til at tænke og handle mere realistisk og lav eventuel sammen en plan for, hvordan I går til kamp mod angsten. Angst kan som udgangspunkt ikke tales væk, men den unge skal lære at turde blive bange. Lav små adfærdseksperimenter eksponeringsøvelser. Husk at rose ekstra meget for de anstrengelser den unge gør for at være mindre bange og ængstelig. Også selv om du synes, at det er små skridt. 16

17 Hold øje med om det griber om sig, så vedkommende skal have professionel hjælp. Den unge skal have hjælp, hvis styrken/intensiteten i angsten er ude af proportioner med den aktuelle fare. Hvem kan hjælpe, hvis det ikke virker Der findes mange dygtige psykologer som er uddannet i kognitiv adfærdsterapi. Det er en særlig virksom metode til at hjælpe mennesker med angst. I kan finde psykologer i jeres område på Der er mulighed for at få henvisning fra egen læge til behandling. I Regionen findes der Angstklinikker og flere steder er der oprettet Fobi skoler. Hvis du vil vide mere Hjælp dit ængstelige barn - Trin for trin-guide til forældre (eller andre, der er tæt på), af Rapee, Ronald M med flere, DPF, Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi, af Hougaard, Esben, DPF, Når angsten tager magten: om angstlidelser blandt unge, af Straarup Søndergaard, Per, Turbine Forlaget, Få tilsendt pjecer fra Angstforeningen og læs i øvrigt deres hjemmeside. Et udvalg af bøger om angst Psykiatri Fondens Forlag har flere gode bøger om angst og holder mange oplæg rundt i landet om temaet. 17

18 Når den unge har mange vaner og rutiner Vaner og rutiner er en kæmpe lettelse i dagligdagen - godt at vi ikke hver morgen skal overveje om vi skal vaskes, komme i tøjet, spise morgenmad og ud ad døren. Vaner er oftest noget, vi ikke tænker så meget over. Nogle kommer snigende og måske lægger man slet ikke selv mærke til dem - så kan det blive til uvaner fx visse spisevaner, rygevaner, tv-vaner eller vanetænkning. På den ene side har vi altså brug for gentagelser de giver tryghed, struktur og forudsigelighed. På den anden side kan vanens magt blive så stor, at det hæmmer og hvis vanen ikke bliver adlydt, kan den medføre stort ubehag, endda i svære tilfælde stor angst. For mennesker, der er psykisk sårbare og måske også dårligt begavede, kan vaner og rutiner være som et stillads, de bygger dagligdagen op omkring. Folk omkring dem kan synes at de er vældig træge, langsomme og kan blive hængende i det samme. Nærmest ikke komme ud af stedet før hele vaneprogrammet er udført. Redskaber og strategier til at støtte den unge Sæt jer for i teamet at registrere, hvilke vaner og rutiner I observerer, at den unge har. Prøv at forstyrre vedkommende og se, hvad der sker. Når tilliden er der, så prøv at spørge ind til, hvad den unge siger til sig selv, når han fx bliver bedt om at forlade toilettet efter 15 minutter. Vær undersøgende på om den unge har tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Disse handler typisk om snavs og smitte, med deraf følgende vask/rengøring. Dette kaldes OCD. Husk at det ofte er meget flovt for den unge, fordi vedkommende godt selv ved, at det er ude af kontrol. Prøv at lægge mærke til om den unge forsvinder ind i sin egen glasklokke og læg også mærke til om der er situationer/perioder på dagen, hvor den unge fungerer upåfaldende. Snak med den unge om, at vaner er blevet indlært, fordi de på en eller anden måde har givet mening. Det kan være helt tilbage til barndommen. Men, at de også kan aflæres ved fx at tænke anderledes og måske mere realistisk, og ved at prøve at undgå den vanebundne adfærd eller ved at udsætte sig for det værst tænkelige. Fx at skulle forlade toilettet efter 5 minutter. Cand. Psych. Lene Broe Copyright 2013 Husk to gældende principper for at skabe forandring. Vi kan ikke forandre noget som er for svært for vedkommende, og vi kan ikke forandre noget som den anden ikke er motiveret for at ændre. Vi kan lokke hen til truget, men ikke tvinge til at drikke. 18

19 Hvem kan hjælpe, hvis det ikke virker Få supervision på problemstillingen. Er det noget som kræver lægehjælp og eventuel videre henvisning. Søg viden om eksempelvis OCD ved at gå på nettet eller biblioteket. Hvis du vil vide mere OCD hos børn og unge, af Thomsen, Per Hove (red), PSYK-info, har film som kan lånes og ses sammen med den unge. Når angsten tager magten: om angstlidelser blandt unge, af Straarup Søndergaard, Per, Turbine Forlaget, PsykiatriFonden har flere foredrag, kursusdage og bøger om emnet. OCD foreningens hjemmeside 19

20 Når den unge har sociale vanskeligheder Gode sociale færdigheder er en forudsætning for at kunne trives sammen med andre mennesker. Samværet med andre er meget væsentlig for vores selvværd og udvikling. De væsentligste årsager til sociale vanskeligheder: Gennem de tidlige erfaringer dannes en grundlæggende tillid. Vi lærer gennem reaktioner fra vores omsorgsgiver, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Ved tvetydige eller mangelfulde reaktioner skabes grundlæggende mistillid og usikkerhed som kan være grobund for følelsesmæssige vanskeligheder. Udviklingsforstyrrelser, begrænsede intellektuelle ressourcer eller hjerneorganiske påvirkninger kan være årsag til mangelfuldt udviklede færdigheder, som er en forudsætning for at udvikle sociale færdigheder. Mangelfuldt socialt netværk, social ængstelse, negativ selvopfattelse mv. kan være medvirkende til, at man ikke får stimuleret sine ellers gode sociale færdigheder. Færdigheder skal bruges for at opretholdes. Sociale færdigheder kan deles op i flere områder, som hver indeholder delområder: Ikke-sproglige færdigheder (f.eks. øjenkontakt, ansigtsudtryk, kropsholdning, stemmestyrke) Grundlæggende sproglige færdigheder (f.eks. taleforstyrrelser, sprogforståelse, evnen til at lytte til andre) Konversationsfærdigheder at føre en samtale (f.eks. at præsentere sig selv, at kende egne meninger, at argumentere, at give og modtage kritik) Specialist i neuropsykologi Mette Ellermann Copyright 2013 Selvbeskyttende færdigheder (f.eks. at kunne: håndtere vrede, løse konflikter, fastholde personlige rettigheder, forhandle, bede om det man har brug for, identificere egne og andres behov) Social færdighedstræning kan bedre de sociale færdigheder uafhængigt af, hvad årsagen til vanskelighederne er. Selv velfungerende færdigheder kan blive endnu bedre. Redskaber og strategier til at støtte den unge Kig og lyt til den unge, når den unge er sammen med andre hvor viser vanskelighederne sig? Benyt evt. en tjekliste over forskellige vanskeligheder. Lav et problemhieraki. Er der vanskeligheder, som er mere grundlæggende end andre. Start her. Tag et område ad gangen. 20

Psykisk sårbare unge

Psykisk sårbare unge 06/11/12 Psykisk sårbare unge Årskonference 2012 i Foreningsfællesskabet Ligeværd Projektgruppen Leder af Havredal gl. Skole Kirsten Fabian Uddannelsesansvarlig Pia B. Jakobsen Socialrådgiver Annemette

Læs mere

Mette Ellermann. En metode til opsporing af unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder

Mette Ellermann. En metode til opsporing af unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder I n t e r v i e wg u i d e Mette Ellermann Lene Broe En metode til opsporing af unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder Forside illustration: Udover at være en smuk konstruktion og et spændende

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Cutting. Skærer-adfærd Selvskadende adfærd. Cand. Psych. Hannah de Leeuw Tlf

Cutting. Skærer-adfærd Selvskadende adfærd. Cand. Psych. Hannah de Leeuw Tlf Cutting Skærer-adfærd Selvskadende adfærd 2 definition Selvskade er en direkte, socialt uacceptabel adfærd, der gentages igen og igen, og som medfører lettere til moderate fysiske skader. Når selvskaden

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Opdragelse af børn med udviklingsforstyrrelser

Opdragelse af børn med udviklingsforstyrrelser Opdragelse af børn med udviklingsforstyrrelser et rogivende perspektiv Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Hvorfor? Fordi noget, som kendetegner børn med udviklingsforstyrrelser er, at almindelige opdragelsesmetoder

Læs mere

Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb

Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb Formål Formålet med forløbet er at sætte fokus på de unges identitet og selvværd. Mål: Målet med forløbet er, at eleverne skal blive bevidste

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Adfærdsproblemer. Ansvarsprincippet. Håndtering af adfærdsproblemer i folkeskolen - en rogivende tilgang. Definition

Adfærdsproblemer. Ansvarsprincippet. Håndtering af adfærdsproblemer i folkeskolen - en rogivende tilgang. Definition Håndtering af adfærdsproblemer i folkeskolen - en rogivende tilgang Elvén Autoriseret psykolog Hvem har problemer? www.hejlskov.se Adfærdsproblemer Definition Adfærd, der skaber problemer for hvem? Vi

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer PCaps.dk www.facebook.com/psykologcentret Angst, OCD og AST i KRAP perspektiv v/ PsykologCentret Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer Med KRAP som underlag :

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Mit barnebarn stammer

Mit barnebarn stammer Mit barnebarn stammer 2 Mit barnebarn stammer Denne pjece henvender sig specielt til bedsteforældre til børn der stammer. Sammen med barnets forældre, og andre nære voksne i barnet hverdag, er I nogle

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse og Mentaliseringsbaseret behandling. ved Tom Skaarup-Hille og Karen Sandahl, psykologer i Psykiatrisk Klinik i Næstved

Personlighedsforstyrrelse og Mentaliseringsbaseret behandling. ved Tom Skaarup-Hille og Karen Sandahl, psykologer i Psykiatrisk Klinik i Næstved Personlighedsforstyrrelse og Mentaliseringsbaseret behandling ved Tom Skaarup-Hille og Karen Sandahl, psykologer i Psykiatrisk Klinik i Næstved Program Hvad er emotionelt ustabil personlighedsstruktur

Læs mere

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser Opsamling fra sidst Torsdag den 8. november v. Britt Riber Kommunikation med særlige s patienter Interaktion med ængstelige patienter Anerkendende kommunikation Positivt menneskesyn Autentisk Autentisk

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Den professionelle børnesamtale

Den professionelle børnesamtale Den professionelle børnesamtale Program: Socialfaglige perspektiver (modeller) ift. arbejdet med børn og unge. Den Narrative tilgang som grundlag for børnesamtalen. Grundprincipper i Børnesamtalen Den

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

Støtte til psykisk sårbare elever

Støtte til psykisk sårbare elever Støtte til psykisk sårbare elever FUETS-konference 17. november 2010 Hallur Gilstón Thorsteinsson, afdelingsleder PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling De fleste trives, men... 1 Hvad ved vi om dem,

Læs mere

Svært ved at holde fokus?

Svært ved at holde fokus? Svært ved at holde fokus? - om stress og kognitive vanskeligheder Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Introduktion Ved længerevarende stress oplever mange koncentrationsbesvær, svigtende hukommelse

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Angst-lidelser og angst-behandling

Angst-lidelser og angst-behandling Angst-lidelser og angst-behandling Kort om mig Ansat i Psykiatrien i Region Sjælland, Klinik for Lisisonpsykiatri Egen klinik i Roskilde Arbejdet siden 2003 som psykolog blandt andet med angst. Arbejdet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere.

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere. Selvmordsforebyggelse Forside: billedet fra folderen og følgende tekst IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Cutting - Det som ligger bag Handleguide

Cutting - Det som ligger bag Handleguide Cutting - Det som ligger bag Handleguide Teenagehjernen Teenageperioden er den periode, hvor hjernen fortsat vokser stærkt, og hvor de følelsesstyrede hjerneområder har mest at skulle have sagt. Balancen

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

INFORMATION TIL FAGFOLK

INFORMATION TIL FAGFOLK MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FAGFOLK Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Håndtering av problemskabende adfærd

Håndtering av problemskabende adfærd Håndtering av problemskabende adfærd et rogivende perspektiv Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Program Definition Teori Menneskesyn Ansvarsprincippet Kontrolprincippet Metode Kravtilpasning Affektive

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2

UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2 UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2 Kl. 9.00-10.15 Vitaliserende læringsmiljøer Kl. 10.15-10.30 Pause Kl. 10.30-11.45 Spejling som pædagogisk redskab i skolen Kl.11.45-12.15 Frokost Kl.12.15-13.30

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere