Tilknytning, følelsesliv og metakognition/mentalisering ved psykose implikationer for behandling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilknytning, følelsesliv og metakognition/mentalisering ved psykose implikationer for behandling."

Transkript

1 Tilknytning, følelsesliv og metakognition/mentalisering ved psykose implikationer for behandling. Susanne Harder Dias 1

2 Oversigt over foredrag Del 1. Intro: Udviklingspsykopatologi, psykose og tilknytning Del 2. Tilknytning, følelsesliv og mentalisering ved psykose Del 3. Implikationer for behandling Dias 2

3 Udviklingspsykopatologi Psykisk risikoudvikling forstås i lyset af normale udviklingsprocesser indenfor centrale psykologiske udviklingsopgaver såsom tilknytning, affekt-regulering, kognition mentalisering mm. Psykopatologi ses som bestemt af selve udviklingsprocessen, hvor risikoprocesser og normale udviklingsprocesser interagerer. Princippet om multifinalitet: samme udgangspunkt kan føre til forskellige tilstande, normale som psykopatologiske Princippet om ækvifinalitet: forskellige udgangspunkter kan lede til samme tilstand, fx samme psykiske lidelse Dias 3

4 Udviklingspsykopatologi Institut for Psykologi Befordrende faktorer Biologiske Psykologiske Familiære Sociale Kulturelle: Lav risiko - Risiko for udvikling af psykopatologi - Høj risiko % Udviklingsbaner Risiko-faktorer Biologiske Psykologiske Familiære Sociale Kulturelle: Alderdom Voksen For eksempel: Kulturel tolerance for diversitet For eksempel: Tab af netværk Racisme Samfundsustabilitet Ung voksen Uddannelse Arbejdsløshed Dårlige partnerrelationer Pubertet Sikker identitet God begavelse Dårligt netværk Mobning Barndom Første leveår Fødsel Fostertilstand Gener Kompetent Udvikling Gode kammerater Tryg opvækst Sikker tilknytning Gode omsorgsrelationer Ingen komplikationer Positiv genetisk udrustning Traumer Konflikter i familien Negativt selvbillede Usikker tilknytning Omsorgssvigt Fødsels- og fosterskader Negative genetiske afvigelser 15. Januar 2014 Generel Dias risiko 4

5 Symptomer Black box For eksempel: Stress-sårbarhedsmodellen og den udviklingspsykopatologiske model Stress Sårbarhed Black box Sikker identitet God begavelse Tryg opvækst Gode omsorgskomplikationer 15. Januar 2014 Dias 5

6 Psykose: flere typer, flere veje til psykose En type mere præget af positive symptomer og affekt-dysregulering En type præget af positive, negative symptomer samt kognitiv dysfunktion 15. Januar 2014 van Os & Kapur, 2009 Dias 6

7 Tilknytning: Følelser og mentalisering Tilknytningsmønstret er grundlæggende en model for håndtering af følelser i det interpersonelle rum Den første tidlige interaktion mellem spædbarn og forældre er en affektiv dialog. Det er følelsestilstande der opleves og udveksles det første år hvor tilknytningsmønstret etableres Mentalisering bygges gradvis ovenpå den rent affektive dialog. To forskellige interaktionsprocesser der integreres i udviklingen Mentalisering rummer en form for modulering/regulering af affekter via forståelse af selv og andres mentale tilstand. I den affektive dialog sker også i sig selv en direkte modulering/regulering af følelserne som det kan ses allerede fra 4 måneders alderen Både ved leg og ved utryghed/stress fx: I still face testen og i tilknytningstesten for 1-årige børn: (strange situation). Dias 7

8 Still face en afbrydelse af den affektive dialog Dias 8

9 Tilknytningsadfærd og regulering af følelser ved et års alderen Tilknytningstesten Fremmed situations testen : Testen undersøger hvordan små børn reagerer ved adskillelse og genforening med tilknytningsperson. Tre organiserede tilknytningsmønstre og strategier for regulering af følelser 1. Balanceret arousal og affektudtryk: Sikkert tilknyttede børn protesterer ved adskillelse og søger trøst ved genforening. Trøsten virker og barnet kommer sig hurtigt. 2. Høj arousal - lavt affektudtryk: Undgående usikker tilknyttede børn viser ikke følelser udadtil ved adskillelse, men har høj fysiologisk arousal. De søger ikke trøst ved genforening, men ignorerer moderen indtil deres arousal niveau er kommet længere ned. De trøster sig selv og har sværere ved at nedregulere arousal end de sikkert tilknyttede. 3. Høj arousal og høj affektudtryk: Ambivalent usikkert tilknyttede børn har højere fysiologisk arousal, de protesterer /græder mere ved adskillelse og især ved genforening, hvor de både søger trøst og viser vrede. De har sværere ved at finde trøst og nedregulere høj arousal end de sikker tilknyttede.

10 Sikker tilknytning video Januar 2014 Dias 10

11 Undgående tilknytning video 1-20.:15 Dias 11

12 Desorganiseret tilknytning Den desorganiserede tilknyning er en tillægskategori til de andre 3 Høj arousal fx ved genforening med mor skaber et sammenbrud i barnets indre organisering.. Sammenbruddet ses som pludselige tilstandsskift Abrupte skift i arousal. Pludselige skift i opmærksomhed. Kan fx falde meget pludseligt i søvn, midt i en leg. Eller som desorganiseret adfærd: Løber fx hen mod mor ved genforening, men skifter pludselig retning. Viser modsatrettede signaler samtidig på en desorganiseret måde.

13 Disorganiseret tilknytning video Januar 2014 Dias 13

14 Tilknytningsmønstre hos voksne sammenlignet med småbørn Fra tilknytningsadfærd til narrative stil Sikker tilknytning: balanceret, sammenhængende refleksion over negative og positive oplevelser og erindringer Afvisende, usikker tilknytning (undgående usikker hos børn) Vage erindringer, idealiseret barndom, udelukker negative erindringer fra sin generelle opfattelse. Overinvolveret usikker tilknytning (ambivalent usikker hos børn). hænger fast i negative oplevelser og erindringer, der fylder bevidstheden, uden personen kan få distance til oplevelserne og få dem lagt bag sig. Uforløst/kan ikke klassificeres (desorganiseret hos børn) Delvis (ved traumer) eller mere generel mangel på sammenhængende narrativ stil, skifter fx ml afvisende og overinvolveret i løbet af tilknytningsinterviewet. Department of Psychology

15 Dias 15

16 Dias 16

17 Tilknytning og psykose fordeling I Tilknytningsmønster 3-vejs Sikker Usikkerafvisende Usikkeroverinvolveret USA normsample 58 % 27 % 19 % 1 FEP psykose 2 32 % 48 % 20 % Kronisk sample 10 % 72 % 19 % Borderline 3 8 % 16 % 75 % Afvisende tilknytning dominerende ved psykose, 48-72% Overinvolveret tilknytning dominerende ved BPD, 1. Macbeth et al,. 2011, 2. Gumley et al.2014, 3.Fonagy et al.1995 Dias 17

18 Tilknytning og psykose fordeling II Tilknytningsmønster 4-vejs Sikker Usikkerafvisende Usikkeroverinvolveret Desorganiseret: Uforløst/ uklassificerbar USA normsample 56% 16% 9 % 18 % 1 FEP psykose 2 22 % 37% 5,6 % 34 % Borderline 3 6 % 3 % 3 % 89 % Ca 1/3 af personer med psykose er desorganiseret Hovedparten af personer med BPD er desorganiseret. Konklusion:To hovedtyper ved psykose: afvisende eller desorganiseret 1. Macbeth et al,. 2011, 2. Gumley et al.2014, 3.Fonagy et al.1995 Dias 18

19 Empiriske fund: Sammenhænge mellem tilknytning og psykotiske symptomer Afvisende tilknytning er associeret med generelle symptomer, positive psykotiske symptomer og negative symptomer. Denne sammenhæng understøttes af fund i ikke kliniske populationer: Her er afvisende tilknytning fundet associeret med subkliniske psykotiske symptomer, så som paranoia og hallucinationslignende oplevelser Afvisende tilknytning er ligeledes fundet associeret med social anhedoni i en række forskellige studier, der peger på en stærk sammenhæng Dvs dette støtter den udviklingspsykopatologiske tankegang hvor forskellen på normalt og patologisk er dimensionelt snarere end kategorielt. Desorganiseret tilknytning er endnu ikke undersøgt i forhold til specifikke psykotisk symptomer Dias 19

20 kognitive modeller Affektive modeller Neuroudvikling kognitiv udvkl. bias Stress-reaktivitet Dissociation Relationel model Tilknytning Gener / perinatal hjerneskade Medfødt høj stress sensitivitet Socio-økonomisk status -Minoritetsstatus Lever i storby - Lav social støtte Traumatiske oplevelser Forældre-barn interaktion Tilknytning indre arbejdsmodel Affekt reguleringsstrategi Neurologiske soft sign Kognitive deficit Invasive tanker Deficit i Kildemonitorering Selvfølelse Øget fysiologisk stress-reaktivitet Sensitivering Håndtering af negative /ambv. følelser ved dissociation Coherence of mind Desorganiseret tilknytning Lav Mentalisering Externalisering Deaktivering Afvisende tilknytning Mentalisering Sikker tilknytning Skizofreni/ psykose Vrangforestillinger Hallucinatione r Negative symptomer Dårlig social funktion Andre mentale lidelser Ingen diagnose Susanne Harder Department of Psychology Dias 20

21 Tilknytning, følelsesliv og mentalisering ved psykose Vi vil nu se på følelsesliv og mentalisering/metakognition for de to typer ved psykose: Afvisende tilknytning Desorganiseret tilknytning Dias 21

22 Sikker tilknytning 15. Januar 2014 Dias 22

23 Undgående tilknytning Dias 23

24 Undgående tilknytning Dias 24

25 Afvisende tilknytning Ved 12 mdr Voksne Symptomer - Deaktiverer følelser ved stress -Husker kun på distant generelt niveau, Affekt affladning -Kan ikke huske konkret episoder -Husker kun positive sider ved barndom - Undersignalerer miscuing - Søger ikke kontakt ved stress Bruger afledning/ eksternalisering som stress -håndterings strategi -Værdsætter ikke tætte relationer -Lægger vægt på normer, social status, magtrelationer Kontaktforringelse Social tilbagetrækning Hallucinationer Vrangforestillinger Dias 25

26 Afvisende tilknytning - følelsesliv 1.Afvisende/undgående tilknytning er I SSP-testen hos 1. årige børn kendetegnet ved: Deaktiverer tilknytningsfølelser i stressfulde situationer, der normalt aktiverer tilknytningsfølelser Undersignalering/ miscuing : Viser ikke sine behov, søger ikke kontakt ved stress Bruger afledning/eksternalisering som stress-håndterings strategi Og hos voksne i AAI-interviewet: Husker kun positive sider af barndommen Husker kun på et distant generaliseret niveau, kan ikke huske konkret, episodisk klarer sig selv ved følelsesmæssigt stress- søger ikke hjælp Værdsætter ikke tætte følelsesmæssige relationer Lægger vægt på normer, social status og magtrelationer Dias 26

27 Afvisende tilknytning og psykotiske symptomer Negative symptomer ved psykose: Affektaffladning (anhedoni) Træghed, sløvhed, indsynken i sig selv Kontaktforringelse Social tilbagetrækning Sprogfattigdom Hvordan kan vi forstå sammenhængen mellem afvisende tilknytning og negative symptomer: hvilke risiko/sygdomsmekanismer kunne ligge bag: Deaktivering af affekt > Affektaffladning Undgåelse af emotionel kontakt > kontaktforringelse, social tilbagetrækning. Indsynken i sig selv Afvisende tilknytning kan være et væsentligt element i udvikling af negative symptomer Et tilknytningsperspektiv på negative symptomer kan guide behandling: vigtigt at adressere deaktivering af tilknytningsfølelser. Dias 27

28 Sammenhænge mellem afvisende tilknytning og udvikling af positive psykotiske symptomer Positive psykotiske symptomer: Hallucinationer oftest i form af stemmehøring, nedgørende stemmer Vrangforestillinger oftest i form af paranoide forestillinger. Indre negative tanker og forestillinger tillægges udefrakommende kræfter: eksternaliseringsbias Institut for Psykologi Hvordan kan vi forstå sammenhængen mellem undgående tilknytning og positive symptomer: hvilken risiko/sygdomsmekanisme kunne ligge bag? Distractions/externaliseringsstrategier: man fjerner sin reaktion fra kontakten med tilknytningspersonerne og vender den i stedet væk fra tilknytning hen mod omgivelserne -> Børn med afvisende tilknytningsmønster har større risiko for at udvikle externaliseringsproblemer såsom adfærdvanskelig aggressiv adfærd senere i barndommen 1. -> eksternaliseringsadfærd Børn med externaliseringsproblemer har større risiko for hallucinationer som ung 2 -> Hallucinationer er forbundet med tendens til externalisering bias i tænkningen 3 -> eksternaliseringstænkning 1. Fearon et al. 2010; 2. Dhossche 2002; 3. Brockwell et al 2013 Dias 28

29 Disorganiseret tilknytning 15. Januar 2014 Dias 29

30 Desorganiseret tilknytning og psykose Ved 12 mdr Voksne Symptomer -mangel på sammenhængende strategi for håndtering af følelser ved stress - Samtidig modsatrettede impulser- Tilknytning/angst-flugt -forbigående eller vedvarende sammenbrud i organiseret strategi for at håndtere følelser ved stress Dissociation Hallucinationer - Højeste fysiologiske stress niveau af alle tilknytningstyper -Kronisk højt stressniveau, kan ikke regulere overvinde negativ affekt. Vrangforestillinger Dias 30

31 Desorganiseret tilknytning følelsesliv 1.Desorganiseret tilknytning er I SSP-testen hos 1. årige børn kendetegnet ved: Mangel på sammenhængende strategi for håndtering af tilknytningsfølelser. Samtidige modsatrettede impulser tilknytning/angst-flugt Højest fysiologiske stress niveau af alle tilknytningsgrupper 1 Og hos voksne i AAI-interviewet: Forbigående eller vedvarende sammenbrud i organiseret strategi for at håndtere følelser, der aktiveres under inverview et. 1 Hertsgaard & Gunnar, 1995 Dias 31

32 Desorganiseret tilknytning og psykotiske symptomer Endnu ingen direkte undersøgelser af desorganiseret tilknytning og sammenhæng med psykotiske symptomer. Men indirekte indicier for en udviklingsvej fra disorganiseret tilknytning til positive psykotiske symptomer: En stærk sammenhæng er nu etableret for traume som risikofaktor for psykose 1 især i form af følelsesmæssig abuse & neglect Desorganiseret tilknytning er udtryk for et såkaldt skjult traume idet interaktionen med omsorgsgiveren både er kilden til tryghed og samtidig skræmmende og derved fastholder barnet i en uløselig følelsesmæssig konflikt. Desorganiseret tilknytning ved 1½ år er en stærk risikofaktor for udvikling af dissociative symptomer ved 19 årsalderen. Dissociative symptomer er forbundet med positive psykotiske symptomer hos personer med psykose 1. Varese et al Dias 32

33 Mentalisering Afvisende tilknytning og mentalisering/metakognition ved psykose Metakognitive ved afvisende tilknytning Personer med psykose og afvisende tilknytning har lavere refleksiv funktion/mentaliseringsevne end personer med sikker og overinvolveret tilknytning 1. Mulige mekanismer - karakteristika ved afvisende tilknytning, der vanskeliggør refleksion: Mangelfuld hukommelse, manglende evne til at kombinere generel og episodisk hukommelse. Externaliseringsbias: Det er smertefuldt at integrere negative oplevelser. Smertefuldt at engagere sig emotionelt i andre. Engagement en forudsætning for at forstå andres følelser, motiver og tanker. 1. Macbetn et al 2011 Dias 33

34 Desorganiseret tilknytning og mentalisering ved psykose Mentalisering ved disorganiseret tilknytning er ikke undersøgt specifikt ved psykose, men unresolved/cc tilknytning er generelt forbundet med lav Coherence of Mind og lav evne til mentalisering Mulige mekanismer bag: Emotionel mekanisme: Tilknytningspersonen ved desorganiseret tilknytning er både kilde til tryghed og til frygt. Aktivering af tilknytningsfølelser aktiverer denne uløselige emotionelle konflikt og leder til langvarig stress/høj arousal. Høj arousal lav mentalisering Kognitiv mekanisme: Dissociation er det modsatte af integration og dissociative mekanismer for at håndtere stress, nedsætter midlertidigt eller vedvarende evnen til mentalisering og dermed muligheden for at bruge mentalisering til at regulere negative affekter. Dias 34

35 Metakognition Metakognition ses hos Lysaker som et paraplybegreb, der omfatter mentalisering, social kognition, ToM og lignende begreber 1 Metakognition er velundersøgt ved skizofreni/psykose Metakognition rummer tre dimensioner: Evnen til selvrefleksion, Evnen til at forstå mentale processer hos andre samt Evnen til at kunne bruge denne viden til at løse sociale og emotionelle problemer Mestring (Mastery) Metakognitiv Assessment Skala (MAS-A)vurderer disse tre dimensioner. 1. Lysaker & Dimaggio 2014 Dias 35

36 Metakognition ved psykose empiriske fund Traume ved psykose er forbundet med lavere metakognitiv funktion, især evne til at forstå andre 1 Mange studier har fundet sammenhæng mellem lav metakognitiv funktion og negative symptomer 1 Macbeth et al. 2 analyserede metakognitiv funktion på basis af tilknytningsinterview (AAI): Lav metakognitiv funktion, evne til at forstå andre, er prediktor for negative symptomer efter 12 mdrs behandling. Lav metakognitiv funktion er forbundet med dårligere funktionsniveau og Lav metakognitiv funktion er prediktor for fremtidig arbejdsevne. 1. Lysaker & Dimaggio 2014: 2. Macbeth et al 2014 Dias 36

37 Opsamling del 2 Tilknytningmønster vigtig faktor i udvikling af symptomer Emotionelle mekanismer: Regulering af følelser i interpersonelle relationer Der er en en stor overvægt af usikker tilknytning ved psykose i lighed med fund ved andre mentale lidelser. Der er en overvægt af usikker afvisende tilknytning ved psykose i modsætning til de fleste andre psykiske lidelser (ca 1/2-2/3) En anden stor gruppe af personer med psykose har desorganiseret tilknytning knyttet til traumer (ca 1/3) Afvisende tilknytning er en faktor i udvikling af negative symptomer og er vigtig at adressere ved behandling af negative symptomer Mentalisering/metakognition: Mentaliseringsevne er særlig lav ved afvisende tilknytning Mentalisering/metakognitiv funktion ser ud til at være involveret i udvikling og bedring af især negative symptomer. Dias 37

38 Implikationer for behandling - viden: alliance. Fund: Betydning for behandlingsalliance 1 : Større grad af usikker tilknytning er forbundet med dårligere kontakt til behandlingssystemet og større sandsynlighed for at droppe ud af behandling. Især afvisende tilknytning er forbundet med mindre sandsynlighed for at søge hjælp, ringe brug af behandlingssystemet og dårligere terapeutisk alliance. Mere usikker tiknytning forbundet med mere tvangsbehandling. Afvisende tilknytning relateret til længere indlæggelser 1. Gumley et al Dias 38

39 Implikationer for behandling viden: effekt. Fund: Betydning for behandlingseffekt: Grad af sikker tilknytning er prediktor for bedring i negative symptomer efter et år. Bedring i tilknytning er forbundet med bedring i symptomer generelt. Bedring i tilknytning er forbundet med bedring i negative symptomer 1 Bedring i usikker ængstelig tilknytning forbundet med færre hallucinationer 2 1.Gumley et al 2014, 2. Berry 2008, Dias 39

40 Implikationer for behandling nye terapimodeller Der er nye behandlingmodeller under udvikling, der bygger på et tilknytningsperspektiv. Disse modeller er integrative. De søger at integrere viden og forståelse fra forskellige tilgange i en sammenhængende model: : Medfølelsesfokuseret terapi (Gilbert 1 ) Metakognitiv terapi (Lysaker 2 ) Tilknytningsbaseret Intersubjektiv Terapi (TIP, Harder 3 ) 1. Gilbert, 2005, 2. Lysaker & Dimaggio, 2009, 3. Harder & Folke, 2012 Dias 40

41 Medfølelsesfokuseret psykoterapi (Compassion focussed therapy) Bygger på Paul Gilbert evolutionære udbygning af tilknytningsteorien 1 :. Tilknytningssystemet er kun et af flere sociale adfærdssystemer udviklet hos sociale dyr. Sikker tilknytning udvikler evnen til medfølelse (compassion) overfor både selv og andre. Medfølelse overvinder stress efter angst, frygt og tab Social status systemet handler om sociale hierakier, om magtforhold, dominans og underkastelse. Hos sikkert tilknyttede er tilknytnings- og omsorgssystemerne mest udviklet. Ved afvisende tilknytning er social status systemet dominerende. Personerne er mere optaget af normer, præstationer og magtrelationer end af venskaber og følelsesmæssigt fællesskab. 1. Gilbert, 2005 Dias 41

42 Medfølelse i evolutionært perspektiv Dias 42

43 Medfølelse i evolutionært perspektiv Dias 43

44 Medfølelse i evolutionært perspektiv Dias 44

45 Medfølelsesfokuseret psykoterapi Hovedtanken bag medfølelsesfokuseret psykoterapi er: Det ikke er nok at man kognitivt logisk kan generere alternative tanker som i klassisk CBT. Disse tanker ændrer ikke automatisk den følelsesmæssige kvalitet som antaget i kognitiv terapi. Det er nødvendigt specifikt at arbejde med den følelsesmæssige kvalitet i oplevelserne. Medfølelsesfokuseret terapi har herudfra fokus på at udvikle evnen til medfølelse i forhold til selv og andre som er det er karakteriserer personer med tryg tilknytning.. Dias 45

46 Metakognitive terapi ad modem Lysaker 8 hovedprincipper: 1) Patientens bekymringer og agenda udforskes og er det primære fokus for terapien. 2) Terapeutens tanker om, hvad der sker her og nu formuleres enkelt og klart. 3) En narrativ episode uddrages af patientens fortælling og overvejes sammen med patienten. 4) Et psykologisk problem hos patienten i relation til narrativet formuleres, og der opnås enighed om dette. 5) Den interpersonelle proces, der foregår her og nu, reflekteres der sammen over 6) Fremskridt diskuteres. 7) Patienten stimuleres til at overveje de ideer, han/hun har her og nu om sig selv og andre gennem brug af interventioner, der bygger på en vurdering af hans/hendes aktuelle metakognitive funktionsniveau 8) patienten stimuleres til at overveje hvordan han/hun bruger eller ikke bruger de ideer, han/hun har her og nu om sig selv og andre til at håndtere psykologiske problemer og løse følelsesmæssige udfordringer 1 1.Lysaker et al unpubliished manual. Dias 46 Institut for Psykologi

47 Tilknytningsbaseret Intersubjektiv Terapi (TIP) 1,2,3 Jeg har selv gennem er række casestudier arbejde med en terapiform der tager udgangspunkt i en psykodynamisk, tilknytningsbaseret tilgang, samt bygger på viden om det helt tidlige emotionelle, non-verbal samspil i tilknytningsrelationen. En central tanke her er at skabe en balanceret, gensidigt regulerende emotionel kommunikation som understrøm til den verbale refleksive terapeutiske proces. En balanceret gensidigt følelsesmodulerende relation er prediktor for sikker tilknytning. En relation hvor den enten er for lidt gensidig påvirkning ( lader sig ikke påvirke af den anden ) eller for meget gensidig påvirkning ( hypersensitivitet ) er prediktor for usikker tilknytning 1 1.Jaffe et al 2001 Dias 47

48 Department of Psychology Model: balance mellem selv og interaktiv regulering Department of Psychology

49 Department of Psychology Model: balance mellem selv og interaktiv regulering Jaffe & Beebe et al. 2001, Beebe et al 2005 Department of Psychology

50 TIP ved afvisende tilknytning Terapeutisk tilgang ved afvisende tilknytning Risiko/sygdomsmekanismer: Følelser: Externaliseringsbias, smertefuldt at integrere negative oplevelser. Smertefuldt at engagere sig emotionelt i andre. Engagement en forudsætning for at forstå andres følelser, motiver og tanker. Mentalisering:Manglende hukommelse, manglende evne til at kombinere generel og episodisk hukommelse. Svært ved at forstå andre. Symptomer: Negative symptomer: social tilbagetrækning, manglende engagement, Terapeutisk tilgang: Øge tolerence for tæthed, åbenhed, Øge tolerance for negative følelser gennem oplevelse af modtagelighed og reparation i den terapeutiske relation Derefter rum for mentalisering integration af generelt og episodisk hukommelse/repræsentation Dias 50

51 TIP ved desorganiseret tilknytning Terapeutisk tilgang ved desorganiseret tilknytning Risiko/sygdoms mekanismer Følelser: Frygt for aktivering af ambivalente tilknytningsfølelser= uløselig stress Mentalisering: Evne til mentalisering er lav ved kronisk høj arousal Symptomer: Dissociation hallucinationer Terapeutisk tilgang Ikke forcere emotionel tæthed der kan vække tilknytningsfølelser = kaos Vise klar explicit organiseret strategi som tp for håndtering af ambivalente følelser i tp relation= vise reparation er mulig, at terapeuten kan tåle mosten. Etablere rum for stigende emotionel åbenhed der ikke eskalerer kaos Rummet for refleksion vokser når kronisk stressniveau falder Fremme mental integration gennem integrativ oplevelse og forståelse af emotionelle reaktioner i og udenfor det terapeutiske rum. Dias 51

52 Eks fra case-studie - mod mere gensidig balance Harder & Daniel 2014 Dias 52

53 Opsamling Der er en overvægt af usikker afvisende tilknytning ved psykose i modsætning til de fleste andre psykiske lidelser (ca 1/2-2/3) En anden stor gruppe af personer med psykose har desorganiseret tilknytning knyttet til traumer (ca 1/3) Afvisende tilknytning ser ud til især at spille ind i udvikling af negative symptomer Mentaliseringsevne er særlig lav ved afvisende tilknytning Mentalisering/metakognitiv funktion ser ud til at være involveret i udvikling og bedring af især negative symptomer Fokus på deaktivering som affekt-reguleringsstrategi i behandling af negative symptomer. Fokus på mentaliseringsvanskeligheder knyttet til deaktivering eller dissociation i behandling af psykose. Nye psykoseterapimodeller med fokus på psykosespecifikke vanskeligheder med tilknytning og mentalisering/metakognition er under udvikling. Dias 53

54 Konklusion Indledende fund for sammenhæng mellem tilknytning og psykose tyder på: at tilknytning spiller en vigtig rolle for udvikling og behandling af psykoser At både den følelsesmæssig og den refleksive komponent i tilknytningen er central for forståelse og behandling af psykotiske symptomer At øget forskning i tilknytning ved psykose kan give bedre forståelse af psykosen væsen og bedre behandlingen. Dias 54

55 Dias 55

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Susanne Harder ISPS 8. december 2011 ISPS 8.december 2011 Dias 1 Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Mål: Foredraget vil anvende viden

Læs mere

Den tidlige tilknytnings betydning for normal og risikoudvikling hos børn af forældre med alvorlige psykiske lidelser.

Den tidlige tilknytnings betydning for normal og risikoudvikling hos børn af forældre med alvorlige psykiske lidelser. Den tidlige tilknytnings betydning for normal og risikoudvikling hos børn af forældre med alvorlige psykiske lidelser. En præsentation WARM-projektet. Susanne Harder Dias 1 Oversigt over foredrag Del 1.

Læs mere

JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER

JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER Det er med Bowlbys teori, at det rationelle aspekt tillægges en kolossal betydning for barnets tidlige udvikling, derfor inddrages Bowlbys teori om den tidlige tilknytning

Læs mere

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi Neuroaffektiv udviklingspsykologi Her er en meget kort sammenfatning af, hvad neuroaffektiv udviklingspsykologi er. Bagerst er en liste med ordforklaringer, samt lidt om nogle af de nævnte personer. Neuroaffektiv

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

Indledning. 1. Hjernens natur

Indledning. 1. Hjernens natur Indledning 1. Hjernens natur Forholdet mellem arv og miljø Mennesker har et biologisk beredskab til at deltage i kulturen Arv er miljøpåvirkelig Sårbarhed og miljøpåvirkning Genernes betydning Den hierarkiske

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Psykologi niveau c Tina Ovesen Hh12psy11123 Materiale:

Læs mere

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Anne Marie Trauelsen Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Københavns Universitet Psykiatrisk Forskningsenhed i Roskilde Afdeling Syd i Region Sjælland Kontakt: amtr@regionsjaelland.dk Index Ph.d.

Læs mere

Parforhold og tilknytning

Parforhold og tilknytning Parforhold og tilknytning Denne artikel er skrevet af Inge Holm. Hun er privatpraktiserende psykoterapeut (MPF), mindfulnessinstruktør (MBSR) og organisationskonsulent. Inge er oprindelig uddannet cand.

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Når tilknytningen svigter! 1

Når tilknytningen svigter! 1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Jens Einar Jansen Psykolog og Ph.d.-studerende Kompetencecenter for debuterende psykose jenj@regionsjaelland.dk Oversigt Syn på Skizofreni tidligere

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Uledsagede flygtninge og trauma Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Hvad er særligt kendetegnende for uledsagede flygtningebørn? En sårbar gruppe Rejser uden deres forældrer

Læs mere

16.01.2008. Henvisning. Assessment

16.01.2008. Henvisning. Assessment Personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd De selvskadende unge Lægeforeningens Sundhedskomite Konference den 29. januar 2007 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Tilknytning, udviklingstraumer og stress

Tilknytning, udviklingstraumer og stress Tilknytning, udviklingstraumer og stress Denne artikel er skrevet af Inge Holm. Hun er privatpraktiserende psykoterapeut (MPF), mindfulnessinstruktør (MBSR) og organisationskonsulent. Inge er oprindelig

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Odense Efterår 2011 Udarbejdet af cand. med. Huong Hoang Epidemiologi Myter og fordomme om skizofreni Hvad er psykose? Symptomer på skizofreni Case

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Pædagogisk kvalitet i det relationelle miljø i daginstitutionen. Lektor, Cand. Psych. Grethe Kragh-Müller

Pædagogisk kvalitet i det relationelle miljø i daginstitutionen. Lektor, Cand. Psych. Grethe Kragh-Müller Pædagogisk kvalitet i det relationelle miljø i daginstitutionen Lektor, Cand. Psych. Grethe Kragh-Müller KIDS kvalitet i daginstitutioner Socio kulturel udviklingspsykologi Mennesket fødes ind i en konkret,

Læs mere

Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering

Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering Mentalisering Introduktion til begrebet Mentalisering i et udviklingspsykologisk perspektiv Grundlæggende rationale i sbaseret behandling Mentaliseringversus ikke-baseretsamspil 1 Mentalisering Mentalisering

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Formiddagens program Kort præsentation af oplægsholdere Kort intro til Studio III Stress

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

P æ d a g o g e n s a r b e j d e m e d o m s o r g s s v i g t e d e b ø r n s p s y k i s k e u d v i k l i n g

P æ d a g o g e n s a r b e j d e m e d o m s o r g s s v i g t e d e b ø r n s p s y k i s k e u d v i k l i n g P æ d a g o g e n s a r b e j d e m e d o m s o r g s s v i g t e d e b ø r n s p s y k i s k e u d v i k l i n g Udarbejdet af: Louise Beu (22111155) & Stéphanie Bjerg-Holm (22111156) Vejleder: Samantha

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

10/27/14 HVAD ER MENTALISERING? HVAD ER MENTALISERING?

10/27/14 HVAD ER MENTALISERING? HVAD ER MENTALISERING? OMSORGSSVIGT, TILKNYTNINGSRELATIONER OG MENTALISERING I PLEJEFAMILIER FABU Anne Blom Corlin Cand.psych.aut HVAD ER MENTALISERING? Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012 Borderline - beskrivelse, årsager, behandling og forløb Erik Simonsen 5. December 2012 Det sunde sind (personlighed) Kunne mærke og vise følelser Fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv Basal

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Familiesygeplejens mangfoldighed 27. Januar 2015 Helle Koch-Christensen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

ÅBEN DIALOG Hvad er det og hvad er det ikke?

ÅBEN DIALOG Hvad er det og hvad er det ikke? ÅBEN DIALOG Hvad er det og hvad er det ikke? Hvad er Åben Dialog En måde at organisere samarbejde og behandling En inkluderende samarbejdsform En måde at møde et medmenneske på ud fra anerkendelse af det

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion.

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion. INTERVIEW AF REDAKTØR JØRGEN CARL Bro over to forskningsområder En ny psykologisk disciplin er ved at blive født, konstaterer to psykologer begejstret. Hjerneforskning og udviklingspsykologien mødes i

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Konference om børn i plejefamilier

Konference om børn i plejefamilier Konference om børn i plejefamilier Hotel Hans Egede, 5.12. 2012 Conni Gregersen Tavshedspligt i gruppen Alle forpligter sig til ikke at tale om personligt stof, de måtte høre om på kurset, andre steder

Læs mere

Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser

Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser 20/01/12 Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser Psykolog Rikke Bøye Klinik for Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse?

med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse? 15. December 2011. Temadag for specialuddannede psykiatriske sygeplejersker. Hvordan arbejdes der i Sønderjylland med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse?

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

Mentaliserings- baserede terapeutiske interventioner i familier. Del 1. Eia Asen og Peter Fonagy.

Mentaliserings- baserede terapeutiske interventioner i familier. Del 1. Eia Asen og Peter Fonagy. Mentaliserings- baserede terapeutiske interventioner i familier. Del 1. Eia Asen og Peter Fonagy. Denne artikel forsøger at bygge bro mellem to umiddelbart forskellige men alligevel relaterede ord, intra-psykisk

Læs mere

Indhold. Psykolog Christina Schlander KTCÅ

Indhold. Psykolog Christina Schlander KTCÅ Indhold Præsentation samt afgrænsning af emne og formål Cases Hjernens udviklingsprincipper Sensitive udviklingsperioder Informationsstrømme det implicitte og eksplicitte hukommelsessystem Udviklingsfaser

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Psykoanalytisk terapi for bulimi

Psykoanalytisk terapi for bulimi Psykoanalytisk terapi for bulimi Susanne Lunn og Stig Poulsen Universitetets psykologiske Klinik Institut for psykologi Københavns universitet Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi Stolpegård

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient:

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: Hjernens funktion hos den misbrugende retspsykiatriske patient Den normale hjernes funktionhvad skal der til Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: 1. Retslig foranstaltning 2. Skizofreni

Læs mere