Fra problem til fortælling Narrative samtaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk"

Transkript

1 Fra problem til fortælling Narrative samtaler

2 Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse og bevidsthed) Bevidningen (identitet gennem andre)

3

4

5 Friedrich Nietzsche ( ) Det handler om at gå til livet med samme alvor som barnet har når det leger

6 Gilles Deleuze ( ) Vi ved aldrig hvad en krop er i stand til.

7

8 How can we avoid making differences into the logic of the same? (Todd May, 2009)

9 Michael White ( ) Narrativ terapi er et terapeutisk respons på moderne magt Terapeutisk praksis handler om at gøre den anden (gen) interesseret i sit eget liv

10 Den etiske forpligtelse er at undersøge den reelle effekt af vore handlinger En måde at respondere på behandlersystemets dominans er at konsultere de mennesker, der konsulterer os - særligt når vi finder det mindst nødvendigt at gøre det. Art Fischer, Canadisk filosof og terapeut

11 Gøre handling til fortælling Narrativ praksis handler ikke om at udvikle det som endnu ikke er tilstede, men om at opdage det som er tilstede. Dernæst at kunne narrativere dette sætte det ind i en meningsfuld sammenhæng for at skabe en fortælling

12 Hvad har fanget din opmærksomhed i det Anette har sagt her til morgen? Hvad fortæller det dig om, hvad der er vigtigt for dig? Hvem fra dit liv kommer du til at tænke på, i forhold til det som er vigtigt for dig? Fortæl lidt om vedkommende og hvorfor du kom til at tænke på den person.

13 Troværdighed En fortælling er en række af begivenheder knyttet sammen af et plot en rød tråd. Fortællingers kvalitet består af deres troværdighed som fortælling (ikke sandhed). En fortællings troværdighed øges med mængden af hændelser og mening, der kan indskrives under fortællingens tema + at disse bekræftes af vidner.

14 En fortælling er aldrig hele sandheden En fortælling om en situation kan aldrig indeholde alle øjeblikkene i den pågældende situation En fortælling om en person kan aldrig indeholde alt hvad der er at sige om denne person. I narrativ praksis forsøger man at opdage, hvad der ellers kan siges om personen Derfor holder man øje med det uventede peripetien..

15 Handling og mening En fortælling består af handlingens og meningens landskab Meningens landskab Handlingens landskab

16 Morgenøvelse A: Fortæl om din morgen fra du vågnede (handlingens landskab) B: Stil spørgsmål der bringer jer til meningens landskab (Hvad var intentionen? Hvad er vigtigt for dig siden du gjorde det? Hvorfor gjorde du det?)

17 Morgenøvelse B: Fortæl hvad der er vigtigt for dig ved morgener? (Meningens landskab) A: Stil spørgsmål til handlingens landskab. (Husk at komme tilbage til meningens landskab igen)

18 Fra handling til fortælling Gøre en handling til en fortælling, ved at tilføre den mening, flere handlinger og vidner. Handling: Fortæl om noget du har gjort for nylig, som du er glad for. Før handlingen: Hvad skete inden denne handling, som var med til at gøre den mulig?

19 Temaet: Hvorfor er du glad for denne handling? Hvad som er vigtigt for dig er den udtryk for? Hvorfor er det vigtigt? Kæde sammen med tidligere handlinger: Hvad andet gør du i dit liv som handler om dette som er vigtigt? Hvad har du evt. gjort endnu tidligere i dit liv, som handler om det samme?

20 Vidner: Hvem i dit liv vil kunne genkende dette er vigtigt for dig? Hvem vil ikke blive overrasket over at høre dette? Hvem vil sætte pris på du har gjort dette? Fortæl lidt om vedkommende og jeres relation

21 Fremtid: Hvordan ønsker du at holde fast på dette som er vigtigt for dig fremover? Hvad kan komme i vejen for dette? Hvad vil kunne hjælpe dig, når det bliver svært at holde fast i dette som er vigtigt?

22 Skabe en fortælling (HVAD-modellen) Mening Værdi Handling Andre Handling Det derude

23 Barbara Myerhoff ( ) Unless we exist in the eyes of others, we may come to doubt even our own existence Det er ved at se mig selv i den andens blik, jeg mærker min egen eksistens.

24 Bevidning Bevidning handler om at se sig selv gennem den andens blik Bevidning bekræfter fortællingerne Bevidningen starter altid med en bemærkning (at noget er lagt mærke til)

25 Bevidne en person du taler med: 1. Bemærke Tænk på noget du har lagt mærke til hos et af de børn/ung/voksen du taler med. (noget personen har sagt eller gjort eller et skridt vedkommende har taget)

26 2. Billedet a. Hvad tror du er vigtigt for vedkommende ud fra dette? b. Hvilke færdigheder synes du vedkommende viser, ud fra dette? c. Hvilket billede/metafor får du af vedkommende og situationen?

27 3. Resonans a. Hvis du ser på dig selv med det billede/beskrivelse du lige har skrevet, hvilke billeder dukker op fra dit eget liv? b. Hvad bliver du mindet om er vigtigt for dig? c. Hvad kan du lære af det du har set hos personen?

28 4. Transport Hvad får du lyst til at gøre eller bliver inspireret til at gøre? Hvad håber du på, det vil skabe for dig?

29 Bevidning 1.Bemærke: Hvad har du lagt mærke til? (sætning) 2. Færdighed og værdi: Hvad synes du personen kan? Hvad tror du er vigtigt for personen? 3. Billede: Hvilket billede eller metafor får du af det personen kan? 4. Resonans: På hvilken måde er dette tema genkendeligt i dit eget liv/arbejdsliv - beskriv en konkret situation - hvordan har det været for dig 5.Transport: Hvad bliver du mindet om er vigtigt for dig via denne samtale og hvad får du evt. lyst til at gøre?

30 Vi skal opgraderer folks egne erfaringer Noget af det vigtigste er måske, at opgradere folks egne erfaringer. Det vil sige, at hjælpe mennesker med at udforske deres egne erfaringer. Gøre erfaringerne gyldige og derved gøre erfaringens bærere trygge. Trygge på, at de igennem deres liv har erfaret noget vigtigt, noget som giver dem mulighed for at forstå tilgrænsende temaer, og dermed have udtaleret på mange arenaer.

31 Vores vigtigste rolle er at skabe forudsætninger for, at folk kommer til at se, at de ved noget, og derved også se, at de er noget værd. Nils Christie ( Små ord for store fortællinger 2009)

32 Alle kan tale om traumer

33 Hvad er et traume? Et traume er en ubehagelig hændelse, som ikke kan favnes indenfor den kendte mening og som går imod det en person sædvanligvis holder af og tillægger værdi En traumatisk begivenhed fratager personen fornemmelsen af sig selv i relation til begivenheden og erstatter denne selvfornemmelse med ubehag. Alvorlige gentagne traumer kan fjerne en persons fornemmelse af sig selv i store dele af livet. Ubehagelig - Meningsløst Går imod ens værdier - Mister fornemmelsen af sig selv

34 Traumet Michael White ( ) Devaluering af, hvad man værdsætter og hvad der betyder noget, kan signifikant føre til en fornemmelse af at være ødelagt.

35 W. James ( ) Selvet er ikke statisk, ikke en ting, ikke en struktur. Selvet er en proces. Det er kontinuerligt, men aldrig det samme. Som en strøm af bevidsthed.

36 Skabelsen af fornemmelse af sig selv Vi opdager os selv gennem konversations-leg, det vil sige gennem tale i legen med andre og med objekter.

37 Fornemmelsen af selv, udvikles i en atmosfære af varme og tryghed.

38 Fra 0-18 mdr. bliver barnet gennem tale i leg mere og mere aktiv deltager i legen.

39 Titte-bøh senere opdager barnet, at man kan lade somom. Jeg er her og jeg er her ikke. Fordobling af bevidstheden (jeg og mig)

40 1,5 år: Udvikling af sprog. Barnet begynder at tale i sin egen leg og skaber små historier om, hvad der sker i legen. Fortællinger der er for barnet selv, ikke for andre. Formålet synes at være etableringen af fornemmelse af selv. Barnet mærker sig selv, når

41 Op til ca. 4 år har barnet to sprog. Et sprog som sker i optaget leg og som er narrativt i sin form og som er rettet ind-ad-til og for barnet selv og et sprog som er rettet mod den ydre verden og som er mere lineært (kommunikativt)

42 Når barnet er ca. 5 år forsvinder det ydre narrative sprog og bliver næsten udelukkende til et indre sprog Dette indre sprog er stærkt knyttet til oplevelsen eller fornemmelsen af selv, et migselv.

43 Bevidsthedstrømmen giver livet mening og kontinuitet Bevidsthedsstrømmen bearbejder eller taler til livet som barnet gør når det leger. Livets hændelser narrativeres i bevidsthedsstrømmen. De får sammenhæng og mening. Dette sker både bevidst, som når vi virkelig tænker os om, og ikke-bevidst.

44

45 Selvet består af et jeg, mig og mig-selv Bevidstheden er tredobbel og består af mig, jeg og mig-selv Fornemmelse af mig-selv er den del af bevidstheden som først ødelægges af traumer

46 Traumefortællinger er sat udenfor indflydelse af bevidsthedsstrømmen Traumefortællinger er som drejebøger. De er skabt i isolation og afsondret fra diskursernes indflydelse. Ingen modbevisende information kan komme ind. Et traumesystem er et sandheds system.

47 Traumehuller Traumatiske oplevelser efterlader sig alt fra blå mærker til dybe huller

48 Flodbreden Traumatiske erindringer kaster en person ud i floden overladt til hvor strømmen tager en hen. I samtaler om traumatiske erfaringer må man forsøge at hjælpe personen til at kunne stå på flodbredden og se på de traumatiske erfaringer.

49 Der er altid et respons til traumer Der er altid noget man har forsøgt at beskytte

50 Traumearbejde handler om at knytte responser og værdier til hinanden for at genetablere bevidsthedstrømmen

51 Jeg bad til Gud Hvordan kom du igennem, hvad gjorde du? Jeg bad til Gud Hvad bad du for? Kærlighed og indsigt Hvordan indsigt? Da jeg var 8 år fik jeg et par nye sko, det eneste jeg ønskede var at få lov til at have dem på næste dag i skolen Fortsat samtale: Hvorfor er indsigt vigtigt? Hvordan har du forsøgt at bevare din relation til indsigt? Hvordan gør du det i dag? Hvem vil kunne genkende dig som en person der er fortaler for indsigt?

52 Det handler altid om, at der er noget som betyder noget Hvad forsøgte du at holde fast i? Hvad forsøgte du at beskytte? Hvad lykkes det ikke traumet at nedbryde? Se effekt eller symptom som protest (misbrug; irritation; vredesudbrud; frygt; stilhed osv.) Når der er protest, er der altid noget som er vigtigt.

53 skam Skam opstår når den traumatiske hændelse ses på med kulturens blik, dvs. med normernes blik. Etisk skam, når jeg gør noget der går imod egne værdier og ser på mig selv med dette etiske blik Det jeg ikke kan holde ud, det er, at jeg er sådan et dårligt menneske, At dette forfærdelige menneske lever i mig, Så er jeg jo et dårligt menneske, Så er jeg jo selv ond, Så er jeg jo selv lummer

54 Øvelse respons på traume Fortæl om en ubehagelig oplevelse du har haft, som har efterladt et blåt mærke (Mens personen fortæller skal intervieweren lytte efter responser) Hvad gjorde du i situationen? Hvad var din intention med denne handling? Hvad håbede du på? Hvad siger dette om, hvad der var vigtigt for dig dengang? Hvorfor er vigtigt? Hvad betyder det for dig at du i situationen forsøgte at beskytte det som var vigtigt?

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Narrativ pædagogik det handler om livskraft Mening

Narrativ pædagogik det handler om livskraft Mening Narrativ pædagogik det handler om livskraft Af Allan Holmgren Denne bog handler om narrativ praksis med særligt fokus på pædagogiske sammenhænge, både på almindelig pædagogik og på specialpædagogik. Selve

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling fortælling Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling - beboeren på forfatterbænken At vælge behandling er et skridt i retning af at om-skrive sit liv. Bruger og behandler er begge deltagere i rejsen hen

Læs mere

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier.

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Denne tema-aften afholdes af Bachblomsterterapiforeningen i Troldkær Centret i Aabenraa, tisdag den 23. februar 2010. Reg. Bachterapeut og underviser

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER Rapport fra workshop med Michael White NARRATIV PRAKSIS I GRUPPER, SAMFUND OG ORGANISATIONER

HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER Rapport fra workshop med Michael White NARRATIV PRAKSIS I GRUPPER, SAMFUND OG ORGANISATIONER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER Rapport fra workshop med Michael White NARRATIV PRAKSIS I GRUPPER, SAMFUND OG ORGANISATIONER Arr. Erhvervspsykologerne v/ Kit Sanne Nielsen Magleås Kursuscenter i Høsterkøb

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

tema familie- hemmeligheder

tema familie- hemmeligheder tema familie- hemmeligheder 26 PSYKOLOGI 06/2012 PSYKOLOGIMAGASINET.DK Bærer du på en familiehemmelighed? Alle familier har hemmeligheder. Nogle af dem er tunge at bære og kan gå i arv gennem generationer.

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER EN KOMMENTAR TIL DOKUMENTARFILMSERIEN MIN BEDSTE LÆRER Foto: Stig Stasig Af Per Schultz Jørgensen Professor emer., dr. phil. Når talen er om den bedste lærer, man har haft,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY.

MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY. Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Nov 07 MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY. Kierkegaards forfatterskab handler om, hvad det vil

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere