Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi"

Transkript

1 ADHD og hvad så?

2 Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi

3 Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge og mindske de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD kan have på barnet og familiens trivsel og den bedste hjælp går via forældrene. specialpædagogiske konsulenter med ADHD som speciale. Centret er delvist finansieret af midler fra Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond. Centret yder en tidlig indsats i familier, der har børn med uro og opmærksomhedsproblemer. Indsatsens fundament er et evidensbaseret forældretræningsprogram, og derudover tilbyder vi kurser og supervision samt terapi og rådgivning til netværket omkring barnet. Sideløbende med vores aktiviteter målrettet familier afholder vi kurser for fagpersoner, der arbejder med børn med ADHD og lignende adfærdssymptomer. Vi udbyder et fast kursusprogram hvert halve år og skræddersyr desuden kurser og temadage og leverer konsulentydelser til kommuner, institutioner eller andre, som har specifikke ønsker. Center for ADHD er også et forsknings- og udviklingscenter. Vi udvikler tilbud om forebyggelse og behandling med udgangspunkt i den nyeste forskning inden for ADHD og forældretræningsprogrammet De Utrolige År og har desuden licens til at uddanne nye gruppeledere til programmet. Center for ADHD ledes af psykolog Helle Hartung, og centrets medarbejdere er erfarne psykologer og Kontakt os direkte Center for ADHD har egen visitation, og vi stiller ikke krav om, at barnet har en ADHD-diagnose. Det betyder, at alle kan kontakte os direkte. Vi får blandt andet henvendelser fra forældre, bedsteforældre, læger, PPR, sundhedsplejersker, lærere, pædagoger og sagsbehandlere. Center for ADHD samarbejder meget gerne med familiernes bopælskommuner.

4 Hvad er ADHD og lignende adfærd? ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) karakteriseres ved kernesymptomerne opmærksomhedsforstyrrelse, impulsivitet og hyperaktivitet. Symptomerne fremtræder forskelligt fra barn til barn, men de kan blandt andet komme til udtryk i form af vanskelighed ved at fastholde koncentration og holde umiddelbare reaktioner tilbage, fysisk uro, og at barnet kan virke overgearet og tale meget. ADHD er en udviklingsforstyrrelse, der opstår som et resultat af genetiske, neurologiske og psykologiske faktorer. Graden af vanskeligheder afhænger desuden af personlighed, intelligens, og hvordan barnet mødes af omgivelserne, hvilket stiller store krav til forældre, pædagoger, lærere mv. Forskning viser, at miljømæssige faktorer kan være med til at udløse, vedligeholde og vigtigst af alt mindske symptomerne. Alle børn vil gerne mødes positivt og undgå konflikter, men for børn med ADHD og lignende symptomer kan det være vanskeligere at opnå. Det er derfor altafgørende, at barnet bliver mødt med støtte og forståelse. På Center for ADHD vejleder og uddanner vi familie og fagpersoner i at møde barnet positivt i hverdagen. Vi fokuserer også på alle de positive ting, som børn med ADHD kan bidrage med, for eksempel kreativitet, idérigdom og evnen til at være i nuet. Alle mennesker er forskellige også børn med ADHD. Kan du genkende symptomerne? Barnet har svært ved at koncentrere sig og blive ved en opgave eller leg. Det kan knibe med at opfatte og huske instrukser, og det er vanskeligt for barnet at planlægge, komme i gang med og færdiggøre en opgave. Barnet handler impulsivt, uden tanke for konsekvenserne. At vente på tur kan være næsten umuligt, og barnet afbryder og besvarer ofte spørgsmål, før spørgeren har talt færdig. Barnets adfærd er præget af fysisk uro som pilleri, hoppende fødder og hyppige skift i siddestilling. Barnet kan virke overgearet og tale meget. Symptomerne kan også vise sig som en indre uro og en følelse af rastløshed.

5 Viden om ADHD På adhdcenter.dk/om-adhd finder du information om ADHD, relevante artikler og indlæg, nyhedsbreve, videoer og meget mere.

6 Center for ADHD for forældre Læs mere om vores tilbud til forældre, og find datoer for kommende kurser, på adhdcenter.dk/for-forældre Vi har fået nogle meget roligere morgener, uden skældud og stress. De konkrete redskaber og øvelser, vi fik på kurset og det at møde andre, der bakser med det samme som os har gjort en stor forskel. Deltager på forældretræningskursus

7 Forældretræningskursus Et forældretræningskursus på Center for ADHD er et handlingsorienteret kursus, særligt tilpasset forældre, der har et 3-8-årigt barn med ADHD eller lignende symptomer. Kurset foregår i Aarhus og er gratis. Forældre kan selv kontakte centret for at deltage på kurset. Kurset giver forældre en række redskaber til at skabe en positiv hverdag sammen med børnene, med mere struktur og ro og mindre skældud. Vi introducerer nye måder at lege og være sammen med barnet på, og vi arbejder med anerkendelse og ros ud fra det princip, at fokus på positiv adfærd hos barnet skaber mere af den adfærd. Kurset giver også mulighed for at dele tanker og udfordringer med andre forældre, der står i samme situation. På kurset danner forældre til syv børn en gruppe, der mødes én gang ugentligt i cirka et halvt år. Kurset er meget konkret og praktisk orienteret, så der øves, diskuteres, udveksles erfaringer og vises filmklip med børn og forældre i samspil. Hver gang får forældrene en opgave med hjem, for eksempel: Leg med dit barn ti minutter hver dag. Fokus på hele familien Center for ADHD tilbyder også kurser til for eksempel søskende og bedsteforældre til børn med ADHD og lignende adfærd. Derudover er der på centret mulighed for terapi og rådgivningsforløb for børn, unge og voksne. Forældretræningen virker Forældretræningskurset tager udgangspunkt i De Utrolige År et evidensbaseret forældretræningsprogram fra USA, udviklet af ph.d. Carolyn Webster- Stratton. Der er i mere end 20 år forsket i effekten af programmet i Europa, New Zealand og USA. Forskningen har blandt andet vist, at relationen og kommunikationen mellem de voksne og børnene bliver mere positiv, ligesom barnets problemer og vanskelige adfærd i hjemmet, institutionen og skolen reduceres. Forskning på Center for ADHD viser det samme. Ud over den ugentlige gruppeaften har alle familierne mulighed for at invitere deres netværk til en fælles netværksaften. Her kan de vigtige voksne rundt om barnet få en indføring i kursets idé og viden om processen, så de bedre kan støtte familien.

8 Tilbud til fagpersoner På Center for ADHD efteruddanner vi fagpersoner som lærere, pædagoger, klubpædagoger, psykologer, sundhedsplejersker og andre, som arbejder med børn med ADHD eller ADHD-lignende adfærd. Vi tilbyder derudover konsulentydelser, supervision og rådgivning. Kurser for fagpersoner Center for ADHDs kurser for fagpersoner tager udgangspunkt i evidensbaseret viden om relationsopbygning, læringsteori og ADHD. Vi har fokus på at forebygge og afhjælpe negative adfærdsmønstre og lavt selvværd i hverdagen. Vi introducerer strategier og redskaber, som kan være relevante for alle børn, og som samtidig kan etableres som en specialpædagogisk indsats. Konsulentydelser, supervision og rådgivning Er din skole eller institution udfordret for eksempel som følge af øget inklusion? Center for ADHDs psykologer og specialpædagogiske konsulenter kan i samarbejde med ledelse, lærere og pædagoger bidrage til at etablere et positivt og anerkendende miljø, med ro og ros frem for stress og skældud. Temaer på vores kurser kan for eksempel være: inklusion, at navigere i sociale fællesskaber, at blive fri for skældud, konfirmandundervisning til børn med ADHD og rådgivning til forældre. Temadage, oplæg, workshops m.m. Center for ADHD arrangerer og afholder skræddersyede temadage, oplæg, undervisningsforløb samt workshops, for eksempel for lærere og SFO- og klubpersonale. Emnerne kan være: at få et barn med i fællesskabet, at tackle et barn med ADHD, når de fysiske rammer er små og støjniveauet højt, samt inklusion af børn med særlige behov. De Utrolige År Center for ADHD er specialiseret i De Utrolige År-familieprogrammerne Baby, Toddler og Basic. Vi tilbyder vejledning, konsulentbistand, konsultation, workshops, tema- og introduktionsdage samt gruppelederuddannelse i De Utrolige År.

9 Center for ADHD for fagpersoner Find datoer for kommende kurser, og læs mere om centrets ydelser, på adhdcenter.dk/for-fagpersoner

10

11 Forskning og udvikling Vi arbejder løbende på at optimere centrets behandlingstilbud, blandt andet ved at videreudvikle forældretræningsprogrammet De Utrolige År, så det målrettes danske familier med børn, der har ADHD eller lignende adfærd. Vi har undersøgt virkningen af forældretræningen på Center for ADHD i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektet er gennemført af postdoc, ph.d. Tea Trillingsgaard og adj. professor Anegen Trillingsgaard med bidrag fra ph.d. Carolyn Webster-Stratton, udvikler af De Utrolige År. Forskningsresultaterne er publiceret i en artikel i Scandinavian Journal of Psychology og i en dansk rapport. Resultaterne viser en høj grad af lighed med de resultater, som Carolyn Webster-Stratton har fundet i sin forskning; en positiv effekt på både børn og forældre blandt andet i form af færre adfærds- og ADHDsymptomer, forbedring af barnets sociale kompetencer, større tilfredshed med forældrerollen og faldende stressniveau hos forældrene. Derudover er Marie Louise Rimestad, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, tilknyttet Center for ADHD i et forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af kombineret forældretræning og kursus til de voksne, der arbejder med børnene i institution eller skole.

12 Kontakt os Center for ADHD Marselis Boulevard Aarhus C Hold dig opdateret og få ny viden og inspiration Følg os på Facebook og LinkedIn. Tilmeld dig vores nyhedsbreve for forældre og fagpersoner.

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer 1 Forskningsrapport 2014 Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Anegen Trillingsgaard & Tea Trillingsgaard Center for ADHD & Aarhus Universitet 2 Resumé

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

PALS De gode cirker i skole og SFO

PALS De gode cirker i skole og SFO PALS De gode cirker i skole og SFO 1 I frikvartererne er der konflikter mellem børnene, og konflikterne bliver tit bragt ind i timerne. I klassen tager en lille gruppe børn al opmærksomhed, fordi de har

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Inspirationskatalog om Forældreprogrammer. 18 evidensbaserede indsatser til familiebehandling

Inspirationskatalog om Forældreprogrammer. 18 evidensbaserede indsatser til familiebehandling Inspirationskatalog om Forældreprogrammer 18 evidensbaserede indsatser til familiebehandling Styrk familierne For mig at se er der ikke noget, forældre hellere vil, end håndtere deres liv og opdrage deres

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Mindfulness i undervisningen

Mindfulness i undervisningen Mindfulness i undervisningen Hverdagen i skole og institutioner er fyldt med udfordringer og krav om læring og udvikling i fællesskabet. Dette stiller store krav til den enkelte, og de mange relationer

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik Fagbladet RÆMATURITET TEMA: Overgang til skole 1. udgave nr. 6 2011 I Greve kommer børnene til Afrika Er man stadig for tidligt født - selvom man er voksen? Valg af pædagogik Børnehavebørns medbestemmelse

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere